Manual de utilizare BlackBerry Curve 8520

Comments

Transcription

Manual de utilizare BlackBerry Curve 8520
BlackBerry Curve Series
BlackBerry Curve 8520/8530 Smartphones
Versiune: 5.0
Ghidul utilizatorului
Pentru a găsi cele mai recente ghiduri de utilizare, vizitaţi
www.blackberry.com/docs/smartphones.
SWDT643442-643442-0813085432-023
Cuprins
Bun venit la BlackBerry!.................................................................................................................................................................
Disponibilitatea caracteristicilor......................................................................................................................................................
Informaţii suplimentare...................................................................................................................................................................
Iniţiere în utilizarea dispozitivului....................................................................................................................................................
Navigarea şi introducerea textului..................................................................................................................................................
Elementele de bază ale dispozitivului BlackBerry..........................................................................................................................
Depanare: elemente de bază.........................................................................................................................................................
9
9
10
10
11
12
15
Scurtături........................................................................................................................................................................................
Scurtături de bază BlackBerry........................................................................................................................................................
Scurtături pe telefon.......................................................................................................................................................................
Scurtături pentru mesaje................................................................................................................................................................
Scurtături pentru introducerea textului............................................................................................................................................
Scurtături pentru fişiere şi ataşamente...........................................................................................................................................
Scurtături media.............................................................................................................................................................................
Scurtături browser..........................................................................................................................................................................
Scurtături calendar.........................................................................................................................................................................
Scurtăturile pentru căutare.............................................................................................................................................................
Scurtături pentru hărţi.....................................................................................................................................................................
Depanare: comenzi rapide.............................................................................................................................................................
19
19
19
20
21
21
22
23
23
24
24
25
Telefon............................................................................................................................................................................................
Elemente de bază ale telefonului...................................................................................................................................................
Apeluri de urgenţă..........................................................................................................................................................................
Volum.............................................................................................................................................................................................
Mesageria vocală...........................................................................................................................................................................
Apelarea rapidă..............................................................................................................................................................................
Apelurile de tip conferinţă...............................................................................................................................................................
Jurnalele de apeluri........................................................................................................................................................................
Apelul în aşteptare..........................................................................................................................................................................
Redirecţionarea apelurilor..............................................................................................................................................................
Blocarea apelurilor..........................................................................................................................................................................
Apelare fixă.....................................................................................................................................................................................
Apelarea inteligentă........................................................................................................................................................................
Numere de telefon multiple.............................................................................................................................................................
Opţiunile telefonului........................................................................................................................................................................
Scurtături pe telefon.......................................................................................................................................................................
Depanare: telefon...........................................................................................................................................................................
26
26
29
30
32
32
33
35
37
37
39
40
42
43
44
47
47
Comenzile vocale...........................................................................................................................................................................
50
Efectuarea unei acţiuni utilizând o comandă vocală......................................................................................................................
Comenzi vocale disponibile............................................................................................................................................................
Modificarea limbii pentru comenzile vocale....................................................................................................................................
Dezactivarea listelor de opţiuni pentru comenzile vocale...............................................................................................................
Modificarea opţiunilor pentru solicitările vocale..............................................................................................................................
Îmbunătăţirea recunoaşterii vocale.................................................................................................................................................
Depanare: apelare vocală..............................................................................................................................................................
50
50
51
51
51
52
52
Mesaje............................................................................................................................................................................................
Elementele de bază ale mesajelor.................................................................................................................................................
Mesajele de e-mail.........................................................................................................................................................................
Mesajele cu cod PIN.......................................................................................................................................................................
Mesajele text SMS..........................................................................................................................................................................
Mesajele MMS................................................................................................................................................................................
Opţiunile listei de mesaje................................................................................................................................................................
Mesajele protejate S/MIME............................................................................................................................................................
Mesaje criptate native IBM Lotus Notes.........................................................................................................................................
Mesajele protejate prin PGP...........................................................................................................................................................
Scurtături pentru mesaje................................................................................................................................................................
Depanare: mesaje..........................................................................................................................................................................
53
53
59
69
70
75
78
83
89
90
97
98
Fişiere şi ataşamente.....................................................................................................................................................................
Elementele de bază ale fişierelor şi ataşamentelor........................................................................................................................
Gestionarea fişierelor şi a ataşamentelor.......................................................................................................................................
Documente.....................................................................................................................................................................................
Foi de calcul...................................................................................................................................................................................
Fişiere media..................................................................................................................................................................................
Prezentări.......................................................................................................................................................................................
Ataşamentele de tip vCard.............................................................................................................................................................
Scurtături pentru fişiere şi ataşamente...........................................................................................................................................
Depanarea ataşamentelor..............................................................................................................................................................
103
103
106
107
108
109
109
110
110
111
Media..............................................................................................................................................................................................
Fişiere audio şi video......................................................................................................................................................................
Cameră video.................................................................................................................................................................................
Cameră foto....................................................................................................................................................................................
Imagini............................................................................................................................................................................................
Administrarea fişierelor media........................................................................................................................................................
Carduri de memorie şi media.........................................................................................................................................................
Transferarea şi descărcarea fişierelor media.................................................................................................................................
Scurtături media.............................................................................................................................................................................
Depanare: media............................................................................................................................................................................
112
112
118
120
122
124
126
130
135
136
Browser..........................................................................................................................................................................................
Elementele de bază ale browserului...............................................................................................................................................
Marcajele din browser....................................................................................................................................................................
Alimentările Web............................................................................................................................................................................
Opţiunile browserului......................................................................................................................................................................
Securitatea browserului..................................................................................................................................................................
Browserul Push..............................................................................................................................................................................
Scurtături browser..........................................................................................................................................................................
Depanare: browser.........................................................................................................................................................................
139
139
143
145
147
151
154
155
156
Data, ora şi alarma.........................................................................................................................................................................
Setarea manuală a datei şi orei......................................................................................................................................................
Obţinerea automată a datei şi orei de la reţeaua wireless.............................................................................................................
Modificarea ecranului afişat în timpul încărcării..............................................................................................................................
Modificarea aspectului ceasului......................................................................................................................................................
Afişarea celei de a doua zone de fus orar......................................................................................................................................
Activarea modului de noapte al ceasului........................................................................................................................................
Setarea opţiunilor pentru modul de noapte al ceasului..................................................................................................................
Activarea alarmei............................................................................................................................................................................
Oprirea sunetului alarmei...............................................................................................................................................................
Modificarea opţiunilor de înştiinţare prin alarmă.............................................................................................................................
Utilizarea cronometrului..................................................................................................................................................................
Setarea temporizatorului................................................................................................................................................................
Modificarea opţiunilor temporizatorului pentru înştiinţare...............................................................................................................
Depanarea datei, orei şi alarmei.....................................................................................................................................................
157
157
157
157
158
158
158
158
159
159
159
160
160
160
161
Organizatorul personal...................................................................................................................................................................
Contacte.........................................................................................................................................................................................
Calendar.........................................................................................................................................................................................
Sarcini.............................................................................................................................................................................................
Mementouri.....................................................................................................................................................................................
Clasificarea contactelor, sarcinilor sau mementourilor...................................................................................................................
Calculator.......................................................................................................................................................................................
162
162
169
182
185
187
188
Tonuri de apel, sunete şi alarme....................................................................................................................................................
Elementele de bază ale tonurilor de apel, sunetelor şi alarmelor...................................................................................................
Înştiinţarea prin LED.......................................................................................................................................................................
Depanare: tonuri de apel, sunete şi alerte......................................................................................................................................
190
190
193
194
Introducerea textului.......................................................................................................................................................................
Informaţii elementare despre introducerea textului........................................................................................................................
195
195
Metodele de introducere a textului.................................................................................................................................................
Opţiuni de introducere a textului.....................................................................................................................................................
Corectorul ortografic.......................................................................................................................................................................
Dicţionarul personalizat..................................................................................................................................................................
AutoText.........................................................................................................................................................................................
Scurtături pentru introducerea textului............................................................................................................................................
Depanare: introducere text.............................................................................................................................................................
196
197
198
200
202
203
204
Limbă..............................................................................................................................................................................................
Modificarea limbii de afişare...........................................................................................................................................................
Adăugarea unei limbi de afişare.....................................................................................................................................................
Ştergerea unei limbi de afişare.......................................................................................................................................................
Despre limbile pentru introducerea textului....................................................................................................................................
Modificarea limbii de introducere a textului....................................................................................................................................
Utilizarea unei scurtături pentru schimbarea limbii de introducere a textului în timpul tastării.......................................................
Modificarea scurtăturii pentru schimbarea limbii de introducere a textului.....................................................................................
Dezactivarea scurtăturii pentru schimbarea limbii de introducere a textului..................................................................................
Modificarea opţiunilor de afişare a contactelor...............................................................................................................................
Depanare: limbă.............................................................................................................................................................................
Modificarea limbii pentru comenzile vocale....................................................................................................................................
205
205
205
205
205
205
206
206
207
207
208
208
Afişajul şi tastatura.........................................................................................................................................................................
Iluminarea fundalului......................................................................................................................................................................
Opţiunile de afişare.........................................................................................................................................................................
Tastatură........................................................................................................................................................................................
Teme..............................................................................................................................................................................................
Depanare: ecran.............................................................................................................................................................................
209
209
209
212
213
214
Căutare...........................................................................................................................................................................................
Mesajele, ataşamentele şi paginile Web........................................................................................................................................
Datele din organizator....................................................................................................................................................................
Scurtăturile pentru căutare.............................................................................................................................................................
216
216
219
220
Sincronizarea..................................................................................................................................................................................
Despre sincronizare........................................................................................................................................................................
Reconcilierea mesajelor de e-mail prin intermediul reţelei wireless...............................................................................................
Ştergerea mesajelor de e-mail prin intemediul reţelei wireless......................................................................................................
Cerinţe preliminare: Sincronizarea datelor organizatorului prin intermediul reţelei wireless..........................................................
Sincronizarea datelor organizatorului prin intermediul reţelei wireless..........................................................................................
Despre conflictele de sincronizare..................................................................................................................................................
Gestionarea conflictelor de reconciliere a e-mailului......................................................................................................................
Gestionarea conflictelor de sincronizare a datelor.........................................................................................................................
221
221
221
222
222
222
223
223
224
Despre realizarea backupului şi restaurarea datelor dispozitivului................................................................................................
Cerinţe preliminare: Restaurarea datelor prin intermediul reţelei wireless.....................................................................................
Ştergerea datelor din dispozitiv, aplicaţiilor de la terţi sau fişierelor de pe cardul media...............................................................
Golirea dosarului de elemente şterse de pe computer prin intermediul dispozitivului dvs.............................................................
Depanare: sincronizare..................................................................................................................................................................
224
224
225
225
226
Tehnologia Bluetooth......................................................................................................................................................................
Elementele de bază ale tehnologiei Bluetooth...............................................................................................................................
Opţiunile pentru tehnologia Bluetooth............................................................................................................................................
Depanare: tehnologie Bluetooth®..................................................................................................................................................
228
228
231
235
Tehnologia GPS.............................................................................................................................................................................
Despre tehnologia GPS..................................................................................................................................................................
Obţinerea locaţiei dvs. prin GPS....................................................................................................................................................
Dezactivarea asistenţei pentru locaţie............................................................................................................................................
Împiedicarea depistării locaţiei dvs.................................................................................................................................................
Depanare: tehnologie GPS.............................................................................................................................................................
237
237
237
237
238
238
Hărţi................................................................................................................................................................................................
Elementele de bază ale hărţilor......................................................................................................................................................
Navigare.........................................................................................................................................................................................
Semnele de carte ale hărţilor..........................................................................................................................................................
Opţiunile pentru hărţi......................................................................................................................................................................
Scurtături pentru hărţi.....................................................................................................................................................................
Depanare: hărţi...............................................................................................................................................................................
239
239
241
242
243
245
245
Aplicaţii...........................................................................................................................................................................................
Despre sarcinile multiple................................................................................................................................................................
Menţinerea rulării unei aplicaţii şi comutarea la altă aplicaţie.........................................................................................................
Menţinerea rulării unei aplicaţii şi revenirea la ecranul de întâmpinare..........................................................................................
Închiderea unei aplicaţii pentru a nu mai rula.................................................................................................................................
Despre adăugarea de aplicaţii........................................................................................................................................................
Despre aplicaţiile de mesagerie instantanee..................................................................................................................................
Despre aplicaţiile pentru reţele sociale...........................................................................................................................................
Adăugarea, actualizarea sau revenirea la versiunea anterioară a unei aplicaţii utilizând centrul de aplicaţii................................
Adăugarea unei aplicaţii.................................................................................................................................................................
Vizualizarea proprietăţilor unei aplicaţii..........................................................................................................................................
Ştergerea unei aplicaţii a unei terţe părţi........................................................................................................................................
Recepţionarea unei solicitări de parolă a dispozitivului înainte de a adăuga o aplicaţie................................................................
Vizualizarea dimensiunii unei bazei de date de aplicaţie...............................................................................................................
Verificarea actualizărilor de aplicaţii...............................................................................................................................................
Depanare: aplicaţii..........................................................................................................................................................................
247
247
247
247
248
248
248
249
249
249
250
250
250
250
251
251
BlackBerry Device Software...........................................................................................................................................................
Despre actualizarea BlackBerry Device Software..........................................................................................................................
Actualizarea software-ului BlackBerry Device Software prin intermediul reţelei wireless..............................................................
Revenirea la versiunea anterioară a BlackBerry Device Software.................................................................................................
Ştergerea versiunii anterioare a BlackBerry Device Software........................................................................................................
Căutarea actualizărilor BlackBerry Device Software pe care le puteţi instala prin reţeaua wireless..............................................
Despre actualizarea BlackBerry Device Software de pe un site web.............................................................................................
Actualizarea BlackBerry Device Software de pe un site web.........................................................................................................
Depanare: BlackBerry Device Software.........................................................................................................................................
252
252
252
253
253
253
254
254
255
Nivelul de acoperire al reţelei wireless...........................................................................................................................................
Activarea conexiunii la reţeaua wireless.........................................................................................................................................
Oprirea conexiunii la reţeaua wireless............................................................................................................................................
Activarea sau dezactivarea serviciului de date sau setarea opţiunilor de roaming........................................................................
Reţele wireless la care se conectează dispozitivul dvs..................................................................................................................
Modificarea vitezei conexiunii pentru reţeaua wireless..................................................................................................................
Activarea înştiinţării prin LED pentru acoperirea wireless..............................................................................................................
Verificarea stării conexiunilor şi serviciilor reţelei...........................................................................................................................
Roaming.........................................................................................................................................................................................
Lista de reţele wireless preferate....................................................................................................................................................
Depanarea acoperirii reţelei wireless.............................................................................................................................................
256
256
256
256
257
257
257
258
258
259
261
Tehnologie Wi-Fi............................................................................................................................................................................
Despre conectarea la o reţea Wi-Fi................................................................................................................................................
Activarea tehnologiei Wi-Fi.............................................................................................................................................................
Conectarea la o reţea Wi-Fi............................................................................................................................................................
Conectarea la o reţea Wi-Fi utilizând metoda de configurare Push Button....................................................................................
Conectarea la o reţea Wi-Fi utilizând metoda PIN.........................................................................................................................
Despre profilurile Wi-Fi...................................................................................................................................................................
Modificarea ordinii profilurilor Wi-Fi................................................................................................................................................
Ştergerea unui profil Wi-Fi..............................................................................................................................................................
Împiedicarea conectării dispozitivului la o reţea Wi-Fi....................................................................................................................
Dezactivarea solicitării care apare pentru hotspot-urile şi reţelele Wi-Fi la care vă conectaţi manual...........................................
Setările avansate pentru conectarea Wi-Fi....................................................................................................................................
Setări de conectare UMA...............................................................................................................................................................
Depanare pentru tehnologia Wi-Fi..................................................................................................................................................
262
262
262
262
263
263
264
264
265
265
265
265
269
269
Alimentarea, bateria şi memoria.....................................................................................................................................................
Oprirea dispozitivului......................................................................................................................................................................
Setarea pornirii şi opririi automate a dispozitivului.........................................................................................................................
Resetarea dispozitivului..................................................................................................................................................................
271
271
271
271
Verificarea nivelului bateriei............................................................................................................................................................
Mărirea duratei de viaţă a bateriei..................................................................................................................................................
Formatarea memoriei dispozitivului sau a unui card media...........................................................................................................
Vizualizarea volumului de memorie disponibilă..............................................................................................................................
Cea mai bună soluţie: Economisirea memoriei pe dispozitivul dvs................................................................................................
Memoria pentru aplicaţii de pe dispozitivul meu este redusă.........................................................................................................
271
272
272
272
273
273
Cardul SIM......................................................................................................................................................................................
Despre agenda din cardul SIM.......................................................................................................................................................
Adăugarea unui contact în cardul SIM...........................................................................................................................................
Copierea contactelor de pe cardul SIM în lista de contacte...........................................................................................................
Copierea unui contact din lista de contacte pe cardul SIM............................................................................................................
Modificarea unui contact de pe cardul SIM....................................................................................................................................
Ştergerea unui contact de pe cardul SIM.......................................................................................................................................
Stocarea mesajelor text SMS în cardul SIM...................................................................................................................................
Despre securitatea cardului SIM....................................................................................................................................................
Protejarea cardului SIM cu un cod PIN..........................................................................................................................................
Modificarea codului PIN al cardului SIM.........................................................................................................................................
Modificarea numelui de afişare al unui număr de telefon...............................................................................................................
274
274
274
274
275
275
275
275
276
276
276
277
Securitate.......................................................................................................................................................................................
Elementele de bază ale securităţii..................................................................................................................................................
Administratorul de parole................................................................................................................................................................
Criptare...........................................................................................................................................................................................
Ştergerea memoriei........................................................................................................................................................................
Certificate.......................................................................................................................................................................................
Cheile PGP.....................................................................................................................................................................................
Serverele de certificate...................................................................................................................................................................
Depozitele de chei..........................................................................................................................................................................
Cardurile inteligente........................................................................................................................................................................
Simbolurile software.......................................................................................................................................................................
Setările VPN...................................................................................................................................................................................
Despre testele automate de securitate...........................................................................................................................................
Verificarea software-ului de securitate...........................................................................................................................................
Controlul aplicaţiilor de la terţe părţi...............................................................................................................................................
Depanare: securitate......................................................................................................................................................................
278
278
280
283
285
287
295
302
304
307
311
312
313
313
314
318
Registrele de servicii şi rapoartele de diagnosticare......................................................................................................................
Registrele de servicii......................................................................................................................................................................
Rapoartele de diagnosticare...........................................................................................................................................................
Rapoarte de diagnosticare Wi-Fi....................................................................................................................................................
319
319
320
322
Opţiunile de accesibilitate...............................................................................................................................................................
Despre opţiunile de accesibilitate...................................................................................................................................................
Afişarea subtitrărilor în chenar în clipuri video................................................................................................................................
Modificarea fontului de afişare........................................................................................................................................................
Utilizarea inversării contrastului pentru ecran.................................................................................................................................
Utilizarea tonurilor de gri pentru ecran...........................................................................................................................................
Setarea numărului de pictograme care apar în ecranul principal...................................................................................................
Activarea sunetelor pentru evenimente..........................................................................................................................................
Alocarea de tonuri de apel şi alarme unui contact.........................................................................................................................
Compatibilitatea cu TTY.................................................................................................................................................................
Apelarea prin comandă vocală.......................................................................................................................................................
AutoText.........................................................................................................................................................................................
Metoda de introducere predictivă...................................................................................................................................................
324
324
324
324
324
325
325
325
325
326
327
327
327
BrickBreaker...................................................................................................................................................................................
Despre BrickBreaker......................................................................................................................................................................
Capsulele BrickBreaker..................................................................................................................................................................
Punctajul BrickBreaker...................................................................................................................................................................
Cum se joacă BrickBreaker............................................................................................................................................................
Ajustarea volumului........................................................................................................................................................................
Setarea vitezei paletei....................................................................................................................................................................
Trimiterea unui punctaj către site-ul Web cu punctaje maxime al BrickBreaker.............................................................................
Verificarea punctajelor maxime de pe site-ul Web al jocului BrickBreaker.....................................................................................
329
329
329
330
330
330
331
331
331
Jocul Word Mole.............................................................................................................................................................................
Elementele de bază ale jocului Word Mole....................................................................................................................................
Jocurile pentru un singur jucător....................................................................................................................................................
Jocurile cu mai mulţi jucători..........................................................................................................................................................
Depanare: Word Mole....................................................................................................................................................................
332
332
333
334
336
Glosar.............................................................................................................................................................................................
337
Notificare legală..............................................................................................................................................................................
342
Ghidul utilizatorului
Bun venit la BlackBerry!
Bun venit la BlackBerry!
Aceasta este una din numeroasele resurse care vă stau la dispoziţie pentru a vă ajuta să utilizaţi dispozitivul
BlackBerry®. Puteţi căuta răspunsuri în aplicaţia Asistenţă de pe ecranul de întâmpinare al dispozitivului sau apăsând
tasta Meniu şi făcând clic pe Asistenţă în majoritatea aplicaţiilor.
Disponibilitatea caracteristicilor
Următoarele elemente afectează disponibilitatea caracteristicilor din dispozitivul dvs. BlackBerry®. Caracteristicile
aduse în discuţie sunt nişte exemple şi nu includ toate caracteristicile care pot fi sau nu disponibile pe dispozitivul dvs.
Modelul dispozitivului
Caracteristici precum un receptor GPS intern, capacitatea de conectare Wi-Fi® şi camerele foto şi video depind de
modelul dispozitivului dvs. Pentru specificaţiile caracteristicilor dispozitivului dvs., vizitaţi www.blackberry.com/go/
devices.
Planul de servicii wireless
Un plan de servicii wireless cu telefon sau voce este necesar pentru utilizarea aplicaţiei telefonice şi pentru a trimite
şi primi mesaje text SMS şi mesaje MMS.
Un plan de servicii wireless cu date este necesar pentru a utiliza serviciul de browser şi aplicaţiile de mesagerie
instantanee şi pentru a trimite şi primi mesaje de e-mail şi mesaje PIN.
Pentru informaţii suplimentare, contactaţi furnizorul de servicii wireless.
BlackBerry Internet Service şi BlackBerry Enterprise Server
După ce aveţi un plan de date, trebuie să vă configuraţi adresa de e-mail sau contul de mesagerie instantanee
pentru a trimite şi primi mesaje de e-mail, pentru a utiliza aplicaţii terţe de mesagerie instantanee şi pentru a utiliza
anumite configuraţii ale browserului.
Dacă sunteţi un utilizator individual, când vă configuraţi adresa de e-mail sau contul de mesagerie instantanee, le
asociaţi cu BlackBerry® Internet Service.
Dacă sunteţi un utilizator de tip corporaţie, administratorul dvs. vă configurează contul de e-mail asociindu-l cu un
BlackBerry® Enterprise Server. Este posibil ca administratorul dvs. să seteze opţiuni care să determine
caracteristicile şi setările care sunt disponibile pe dispozitivul dvs.
Furnizorul de servicii wireless
Caracteristici precum mesajele MMS, serviciile localizate şi anumite caracteristici de telefon sunt dependente de
oferta furnizorului dvs. de servicii wireless. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi furnizorul de servicii wireless.
Reţeaua wireless
9
Ghidul utilizatorului
Bun venit la BlackBerry!
Reţeaua wireless la care este conectat dispozitivul dvs. poate afecta disponibilitatea anumitor caracteristici. În
funcţie de furnizorul dvs. de servicii wireless şi de opţiunile pentru roaming disponibile, sunt disponibile diferite reţele
wireless. Anumite reţele wireless nu acceptă caracteristici precum blocarea apelurilor, redirecţionarea apelurilor
sau difuzarea în celulă. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi furnizorul de servicii wireless.
Informaţii înrudite
Reţele wireless la care se conectează dispozitivul dvs., 257
BlackBerry Device Software, 252
Informaţii suplimentare
•
•
•
•
Asistenţă în dispozitiv: Găsiţi instrucţiuni pas cu pas în ghidul de utilizare al dispozitivului dvs. BlackBerry®. Faceţi
clic pe Asistenţă din ecranul de întâmpinare sau din meniul unei aplicaţii.
www.discoverblackberry.com: Găsiţi software, aplicaţii şi accesorii pentru dispozitivul dvs.
Site-ul Web al furnizorului dvs. de servicii wireless: Găsiţi informaţii despre reţeaua wireless sau planul de
servicii wireless.
www.blackberry.com/go/declarationofconformity: Vizualizaţi Declaraţia de conformitate pe baza Directivei 1999/5/
CE (HG nr.88/2003).
Iniţiere în utilizarea dispozitivului
Rularea Expertului pentru configurare
Expertul de configurare este conceput pentru a vă ajuta să învăţaţi despre navigare şi introducerea textului, modificarea
opţiunilor pentru personalizarea dispozitivului dvs. BlackBerry® configurarea conexiunilor wireless şi Bluetooth® şi
configurarea uneia sau mai multor adrese de e-mail. Expertul pentru configurare trebuie să apară automat la prima
pornire a dispozitivului.
1. Dacă ecranul de bun venit nu apare automat, faceţi clic pe pictograma Expert pentru configurare de pe ecranul
de întâmpinare sau dintr-un dosar.
2. Parcurgeţi instrucţiunile afişate pe ecran.
Configurarea unei adrese de e-mail
Pentru a efectua această sarcină, trebuie să cunoaşteţi informaţiile de conectare pentru adresele de e-mail existente
sau administratorul dvs. trebuie să vă fi furnizat o parolă de activare corporaţională.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Expert de configurare.
2. În ecranul de configurare a e-mailului, selectaţi una dintre următoarele opţiuni:
• Doresc să creez sau să adaug o adresă de e-mail: Aceasta este opţiunea de configurare a e-mailului folosită
cel mai frecvent de utilizatorii individuali. Utilizaţi această opţiune pentru a asocia dispozitivul BlackBerry® cu
una sau mai multe (maxim zece) adrese de e-mail existente (de exemplu, un cont de e-mail Google Mail™ sau
Windows Live™ Hotmail®) sau pentru a crea o adresă de e-mail nouă pentru dispozitivul dvs. Pentru a utiliza
10
Bun venit la BlackBerry!
Ghidul utilizatorului
o aplicaţie pentru reţele sociale pe dispozitivul dvs., trebuie să utilizaţi această opţiune pentru a asocia
dispozitivul cu adresa de e-mail pe care o utilizaţi pentru a primi înştiinţări de la reţele sociale. Dacă această
opţiune nu se afişează, contactaţi furnizorul de servicii wireless.
• Doresc să utilizez un cont de e-mail de serviciu cu un BlackBerry Enterprise Server: Aceasta este opţiunea
de configurare a e-mailului folosită cel mai frecvent de către utilizatorii din corporaţii. Utilizaţi această opţiune
pentru a asocia dispozitivul dvs. cu cont de e-mail de serviciu utilizând BlackBerry® Enterprise Server, dacă
administratorul v-a furnizat o parolă de activare corporaţională.
3. Faceţi clic pe Înainte.
4. Parcurgeţi instrucţiunile afişate pe ecran.
Notă: Când adresa de e-mail este configurată corect, primiţi un mesaj de confirmare. Pentru a vizualiza şi a gestiona
mesajele de e-mail, în ecranul de întâmpinare faceţi clic pe pictograma Mesaje.
Navigarea şi introducerea textului
Despre tasta pentru meniu şi tasta Escape
Tasta pentru meniu şi tasta Escape de pe dispozitivul dvs. BlackBerry® sunt concepute să vă ajute să navigaţi pe
ecrane şi să finalizaţi sarcinile rapid şi uşor.
Tastă
Acţiuni
Tasta pentru meniu
•
•
•
vizualizarea mai multor aplicaţii pe ecranul de întâmpinare
deschiderea meniului dintr-o aplicaţie
selectarea unui element de meniu evidenţiat
Tasta Escape
•
•
mutarea cu un ecran în urmă
închiderea unui meniu
Deplasarea în ecran
•
•
•
•
Pentru a muta cursorul în orice direcţie şi a evidenţia elemente, glisaţi degetul pe trackpad.
Pentru a selecta un element sau a deschide o legătură, faceţi clic (apăsaţi) pe trackpad.
Pentru a modifica valoarea dintr-un câmp, faceţi clic pe un câmp. Faceţi clic pe o valoare.
Pentru a reveni la ecranul de întâmpinare, când nu sunteţi în timpul unui apel, apăsaţi tasta Terminare .
11
Ghidul utilizatorului
Bun venit la BlackBerry!
Elementele de bază ale dispozitivului BlackBerry
Efectuarea unui apel
1. În ecranul de întâmpinare sau în aplicaţia telefonică, efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:
• Introduceţi un număr de telefon.
• Introduceţi o parte din numele unui contact. Evidenţiaţi un contact sau un număr de telefon.
2. Apăsaţi tasta Trimitere.
Pentru a încheia apelul, apăsaţi tasta Terminare.
Informaţii înrudite
Adăugarea unei pauze sau unei aşteptări la un număr de telefon, 163
Comenzi vocale disponibile, 50
Schimbarea tonului de apel
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Sunete.
Faceţi clic pe Setare Tonuri de apel/Alarme.
Faceţi clic pe aplicaţia sau elementul pe care doriţi să le modificaţi.
Efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:
• Pentru a utiliza un ton de apel preîncărcat, în câmpul Ton de apel, faceţi clic pe un ton de apel.
• Pentru a utiliza un ton de apel pe care l-aţi descărcat, în câmpul Ton de apel, faceţi clic pe Selectare muzică.
Navigaţi către un dosar care conţine tonuri de apel. Faceţi clic pe un ton de apel.
5. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
6. Faceţi clic pe Salvare.
Trimiterea unui mesaj de e-mail
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje.
.
Apăsaţi tasta
Faceţi clic pe Compunere e-mail.
În câmpul Către, introduceţi o adresă de e-mail sau numele unui contact.
Introduceţi textul mesajului.
Apăsaţi tasta
.
Faceţi clic pe Trimitere.
Informaţii înrudite
Căutarea contactelor în agenda organizaţiei dvs., 163
Listele de corespondenţă, 166
12
Ghidul utilizatorului
Bun venit la BlackBerry!
Trimiterea unui mesaj text SMS
Puteţi trimite un mesaj text SMS unui număr de până la zece destinatari.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje.
.
2. Apăsaţi tasta
3. Faceţi clic pe Compunere SMS.
4. În câmpul Către, efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:
• Introduceţi un număr de telefon pentru SMS (inclusiv prefixul ţării şi al regiunii).
• Introduceţi numele unui contact.
• Introduceţi o parte din numele unui contact. Faceţi clic pe un contact.
• Dacă dispozitivul este conectat la o reţea CDMA, puteţi introduce o adresă de e-mail.
5. Introduceţi textul mesajului.
.
6. Apăsaţi tasta
7. Faceţi clic pe Trimitere.
Informaţii înrudite
Listele de corespondenţă, 166
Adăugarea unui contact
1.
2.
3.
4.
5.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Contacte.
Faceţi clic pe Contact nou.
Introduceţi informaţiile de contact.
.
Apăsaţi tasta
Faceţi clic pe Salvare.
Programarea unei întâlniri
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Calendar.
Apăsaţi tasta
.
Faceţi clic pe Nou.
Introduceţi informaţiile despre întâlnire.
Dacă întâlnirea este recurentă, modificaţi câmpul Recurenţă.
Apăsaţi tasta
.
Faceţi clic pe Salvare.
Informaţii înrudite
Oprirea dispozitivului, 271
Realizarea unei fotografii
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Cameră.
2. Apăsaţi tasta personalizabilă din dreapta în jos.
13
Ghidul utilizatorului
Bun venit la BlackBerry!
Informaţii înrudite
Înregistrarea unui clip video, 14
Înregistrarea unui clip video
Pentru a efectua această sarcină, este posibil să aveţi nevoie de un card media în dispozitivul BlackBerry®.
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Media.
Faceţi clic pe pictograma Cameră video.
Pentru a începe înregistrarea, faceţi clic pe pictograma Înregistrare.
Pentru a opri temporar înregistrarea, faceţi clic pe pictograma Pauză.
Notă: Volumul aproximativ de memorie disponibilă pentru salvarea clipurilor video apare în partea de jos a ecranului
când înregistrarea video este întreruptă temporar.
Informaţii înrudite
Redarea unui fişier media, 112
Realizarea unei fotografii, 13
Vizitarea unei pagini Web
În funcţie de furnizorul dvs. de servicii wireless, pot fi afişate mai multe browsere pe dispozitivul dvs. BlackBerry®.
Pentru informaţii suplimentare despre modificările asociate cu utilizarea fiecărui browser, contactaţi furnizorul de servicii
wireless.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Browser.
2. Efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:
• Dacă este afişat un câmp pentru adresa Web pe ecran, introduceţi o adresă Web.
• Dacă nu este afişat un câmp pentru adresa Web pe ecran, apăsaţi tasta
. Faceţi clic pe Du-te la. Introduceţi
o adresă Web.
3. Apăsaţi tasta Enter.
Activarea alarmei
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare sau în dosarul Aplicaţii, faceţi clic pe pictograma Ceas.
Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
Faceţi clic pe Setare alarmă.
Glisaţi cu degetul pe trackpad în sus sau în jos pentru a evidenţia Activat sau Zilele săptămânii. Glisaţi degetul
pentru a evidenţia Activat sau Zile lucrătoare.
5. Apăsaţi pe tasta Escape.
6. Faceţi clic pe Salvare.
În partea superioară a ecranului de întâmpinare, este afişat un indicator pentru oră.
Informaţii înrudite
Oprirea dispozitivului, 271
14
Ghidul utilizatorului
Bun venit la BlackBerry!
Asocierea cu un dispozitiv compatibil Bluetooth®
Unele dispozitive compatibile Bluetooth® au chei de acces pe care trebuie să le introduceţi înainte de a realiza
împerecherea.
1. În aplicaţia de configurare Bluetooth®, faceţi clic pe Căutare sau Ascultare.
2. Dacă este necesar, faceţi clic pe un dispozitiv compatibil Bluetooth®.
3. Dacă este necesar, introduceţi cheia de acces pentru dispozitivul compatibil Bluetooth® în dispozitivul dvs.
BlackBerry®.
4. Dacă este necesar, introduceţi cheia de acces pentru dispozitivul compatibil Bluetooth® în dispozitivul dvs.
compatibil Bluetooth®.
Depanare: elemente de bază
Nu pot efectua sau recepţiona apeluri
Încercaţi să efectuaţi următoarele acţiuni:
• Verificaţi dacă dispozitivul BlackBerry® este conectat la reţeaua wireless.
• Verificaţi dacă planul de servicii wireless include servicii de telefonie sau voce.
• Dacă nu puteţi efectua apeluri şi opţiunea de apelare fixă este activată, verificaţi dacă numărul de telefon pentru
contact apare în lista de apelare fixă sau dezactivaţi opţiunea de apelare fixă.
• Dacă vă aflaţi în altă ţară şi nu aţi schimbat opţiunile de smart-dialing, formaţi numărul de telefon integral, inclusiv
prefixul ţării şi al regiunii, pentru contactul respectiv.
• Dacă nu recepţionaţi apeluri, verificaţi dacă opţiunile de blocare şi de redirecţionare a apelurilor sunt dezactivate.
• Dispozitivul dvs. sau cardul SIM pot accepta mai multe numere de telefon, chiar dacă aveţi un singur număr de
telefon. Verificaţi dacă numărul dvs. de telefon este setat ca număr activ.
• Dacă aveţi mai multe numere de telefon asociate cu dispozitivul dvs., verificaţi dacă numărul de telefon de pe
care doriţi să apelaţi şi pe care doriţi să primiţi apeluri este setat ca număr activ.
Informaţii înrudite
Apelare fixă, 40
Blocarea apelurilor, 39
Redirecţionarea apelurilor, 37
Schimbarea numărului de telefon activ, 43
Nu pot configura o adresă de e-mail
Încercaţi să efectuaţi următoarele acţiuni:
• În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Expert de configurare. În ecranul de
configurare e-mail, verificaţi dacă aţi introdus corect toate informaţiile despre adresa de e-mail. Pentru a vizualiza
parola pe care aţi introdus-o, selectaţi caseta de validare Afişare parolă.
15
Ghidul utilizatorului
Bun venit la BlackBerry!
• Verificaţi dacă adresa de e-mail este asociată cu un cont de e-mail acceptat (de exemplu, un cont de e-mail
POP3 sau IMAP). Pentru informaţii suplimentare despre conturile de e-mail acceptate, contactaţi furnizorul dvs.
de servicii wireless.
• În cazul în care comutaţi de la alt dispozitiv BlackBerry® asociat cu una sau mai multe adrese de e-mail utilizând
BlackBerry® Internet Service, verificaţi dacă aţi finalizat procesul pentru comutarea automată sau manuală a
dispozitivelor utilizând aplicaţia de configurare a e-mailului. Pentru informaţii suplimentare despre comutarea
dispozitivelor, consultaţi broşura Informaţii suplimentare livrată împreună cu dispozitivul.
Pentru informaţii suplimentare despre configurarea unei adrese de e-mail, vizitaţi www.blackberry.com/go/docs şi faceţi
clic pe BlackBerry Internet Service.
Nu primesc mesaje
Încercaţi să efectuaţi următoarele acţiuni:
• Verificaţi dacă dispozitivul BlackBerry® este conectat la reţeaua wireless. Dacă nu vă aflaţi într-o zonă cu
acoperire wireless, veţi primi mesaje atunci când veţi reveni într-o zonă cu acoperire wireless.
• Dacă aţi creat o adresă de e-mail sau aţi adăugat o adresă de e-mail existentă la dispozitivul dvs., utilizând
ecranul de configurare a e-mailului din expertul de configurare, verificaţi dacă aţi primit pe dispozitiv un mesaj
de activare de la serviciul BlackBerry® Internet Service. Dacă nu aţi primit niciun mesaj de activare (este posibil
să dureze o perioadă scurtă până la sosirea mesajului), în expertul de configurare, deschideţi ecranul de
configurare a e-mailului pentru a trimite un registru de servicii către dispozitivul dvs.
• Dacă nu aţi primit un mesaj de înregistrare de la reţeaua wireless, înregistraţi dispozitivul. În ecranul de
întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni. Faceţi clic pe Opţiuni avansate. Faceţi clic pe
Tabel de rutare gazdă. Apăsaţi tasta pentru meniu. Faceţi clic pe Înregistrare acum.
• Verificaţi dacă serviciul de date este activat.
• Dacă utilizaţi filtre pentru mesajele de e-mail, verificaţi dacă opţiunile pentru filtre sunt setate corect.
• Verificaţi dacă redirecţionarea mesajelor de e-mail este activată şi că aveţi selectate toate dosarele de mesaje
de e-mail, inclusiv dosarul Primite, din care doriţi să recepţionaţi mesaje de e-mail.
• Dacă aveţi un dispozitiv activat pentru Wi-Fi® şi dacă dispozitivul dvs. utilizează un simbol software pentru a vă
conecta la o reţea Wi-Fi® sau pentru a vă conecta la VPN, resetaţi dispozitivul şi conectaţi-vă din nou la reţeaua
Wi-Fi sau la VPN.
• Asiguraţi-vă că dispozitivul nu blochează mesajele. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi administratorul.
Informaţii înrudite
Oprirea conexiunii la reţeaua wireless, 256
Despre indicatorii de acoperire wireless, 259
Activarea sau dezactivarea serviciului de date sau setarea opţiunilor de roaming, 256
Modificarea unui filtru pentru mesajele de e-mail, 63
Redirecţionarea mesajelor dintr-un anumit dosar de e-mail către dispozitivul dvs., 60
16
Ghidul utilizatorului
Bun venit la BlackBerry!
Nu pot trimite mesaje text SMS
În funcţie de planul de servicii wireless, este posibil ca această caracteristică să nu fie acceptată.
Verificaţi dacă dispozitivul BlackBerry® este conectat la reţeaua wireless. Dacă nu vă aflaţi într-o zonă cu acoperire
wireless, dispozitivul dvs. va trimite mesajele atunci când veţi reveni într-o zonă cu acoperire wireless. Încercaţi să
efectuaţi următoarele acţiuni:
• Verificaţi dacă dispozitivul BlackBerry® este conectat la reţeaua wireless. Dacă nu vă aflaţi într-o zonă cu
acoperire wireless, dispozitivul dvs. va trimite mesaje atunci când veţi reveni într-o zonă cu acoperire wireless.
• Verificaţi dacă apelarea fixă este dezactivată.
Informaţii înrudite
Oprirea conexiunii la reţeaua wireless, 256
Apelare fixă, 40
Nu pot salva fişiere media
Memoria disponibilă pe dispozitivul BlackBerry® sau pe cardul media s-ar putea să nu fie suficientă pentru a stoca
fişiere media.
Încercaţi să efectuaţi următoarele acţiuni:
• Dacă încercaţi să salvaţi un fişier media în memoria dispozitivului, ştergeţi datele sau mesajele vechi din
dispozitiv.
• Dacă încercaţi să salvaţi un fişier media pe un card media, ştergeţi fişierele media vechi.
• În opţiunile pentru camera foto, asiguraţi-vă că nu aţi setat câmpul Calitate fotografie la Superfin. Imaginile de
calitate superfină utilizează mai multă memorie decât imaginile de calitate fină sau normală.
• Dacă este posibil, măriţi cantitatea maximă de memorie disponibilă pentru imagini.
Informaţii înrudite
Ştergerea unui fişier sau a unui dosar media, 125
Ştergerea unui mesaj, 58
Nu pot reda un fişier media de pe o pagină Web
Este posibil ca dispozitivul BlackBerry® să nu accepte dimensiunea sau formatul fişierului media.
Bateria nu se încarcă
În funcţie de modul în care încărcaţi dispozitivul BlackBerry®, încercaţi să efectuaţi următoarele acţiuni:
•
•
•
Asiguraţi-vă de conectarea sigură a cablului USB la dispozitiv şi la portul USB.
Încercaţi să conectaţi dispozitivul la alt port USB de pe computer, la un port USB de pe alt computer, la un hub USB
sau încercaţi să utilizaţi un încărcător de călătorie.
Verificaţi ca driverele USB pentru dispozitivul BlackBerry să fie instalate pe computer. Când instalaţi BlackBerry®
Desktop Software de pe CD-ul livrat împreună cu dispozitivul, trebuie instalate driverele USB corecte. De asemenea,
puteţi descărca cea mai recentă versiune BlackBerry Desktop Software de la www.blackberry.com.
17
Ghidul utilizatorului
•
•
18
Bun venit la BlackBerry!
Verificaţi să nu fie computerul în modul standby, hibernare sau în repaus.
Este posibil ca unele hub-uri USB să nu furnizeze suficientă energie. Conectaţi hub-ul la priză (dacă este disponibilă)
şi reconectaţi dispozitivul.
Ghidul utilizatorului
Scurtături
Scurtături
În funcţie de limba utilizată pentru introducerea textului, este posibil ca unele scurtături să nu fie disponibile.
Scurtături de bază BlackBerry
În funcţie de limba utilizată pentru introducerea textului, este posibil ca unele scurtături să nu fie disponibile.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pentru a muta cursorul, glisaţi degetul pe trackpad.
Pentru a vă deplasa la ecranul anterior, apăsaţi tasta Escape.
Pentru a reveni la ecranul de întâmpinare când nu sunteţi în timpul unui apel, apăsaţi tasta Terminare.
Pentru a vizualiza mai multe aplicaţii pe ecranul de întâmpinare, apăsaţi tasta pentru meniu.
Pentru a deschide un meniu dintr-o aplicaţie în scopul de a accesa opţiunile şi acţiunile disponibile, apăsaţi tasta
pentru meniu.
Pentru a vă deplasa la un element din listă sau la un element de meniu, introduceţi prima literă a elementului.
Pentru a selecta un element de meniu evidenţiat, apăsaţi tasta pentru meniu.
Pentru a bifa sau debifa o casetă de validare, apăsaţi tasta Spaţiu.
Pentru a vizualiza valorile disponibile într-un câmp, apăsaţi tasta Alt.
Pentru a comuta între aplicaţii, ţineţi apăsată tasta pentru meniu. Faceţi clic pe o aplicaţie.
Pentru a bloca tastatura, pe ecranul de întâmpinare, apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta asterisc (*). Pentru a debloca
tastatura, apăsaţi tasta asterisc (*) şi tasta Terminare.
Pentru a comuta între profilul de înştiinţare activ şi profilul de înştiinţare prin vibraţii, ţineţi apăsată tasta Q.
Pentru a şterge un element evidenţiat, apăsaţi tasta Backspace/Delete.
Scurtături pe telefon
În funcţie de limba utilizată pentru introducerea textului, este posibil ca unele scurtături să nu fie disponibile.
•
•
•
•
•
•
•
•
Pentru a schimba tonul de apel, din ecranul de întâmpinare apăsaţi tasta Trimitere. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
Faceţi clic pe Setare ton de apel.
Pentru a verifica mesageria vocală, ţineţi apăsat 1.
Pentru a direcţiona un apel primit către mesageria vocală, când dispozitivul BlackBerry® este introdus în toc, ţineţi
apăsată tasta Reducere volum din partea dreaptă a dispozitivului.
Pentru a configura o tastă de apelare rapidă pentru un contact, în ecranul de întâmpinare sau în aplicaţia telefonică,
ţineţi apăsată tasta pe care doriţi să o alocaţi pentru apelare rapidă.
Pentru a adăuga un interior la un număr de telefon, apăsaţi tasta Alt şi tasta X. Introduceţi interiorul.
Pentru a introduce o literă în câmpul numărului de telefon, apăsaţi tasta Alt şi tasta literei respective.
Pentru a introduce un semn plus (+) în timpul introducerii unui număr de telefon, apăsaţi tasta O.
Pentru a activa difuzorul în timpul unui apel, apăsaţi tasta Difuzor ( ) de pe tastatură. Pentru a dezactiva difuzorul
în timpul unui apel, apăsaţi din nou tasta Difuzor.
19
Ghidul utilizatorului
•
•
Scurtături
Dacă utilizaţi o cască wireless, pentru a întrerupe ascultarea unui apel în cască, apăsaţi tasta Difuzor. Pentru a
asculta din nou un apel cu ajutorul căştii wirelesss, apăsaţi din nou tasta Difuzor.
Dacă aveţi mai multe numere de telefon asociate cu dispozitivul dvs., pentru a schimba numărul de telefon activ,
din ecranul de întâmpinare apăsaţi tasta Trimitere. Faceţi clic pe numărul de telefon din partea superioară a
ecranului. Faceţi clic pe un număr de telefon.
Scurtături pentru mesaje
În funcţie de limba utilizată pentru introducerea textului, este posibil ca unele scurtături să nu fie disponibile.
Într-un mesaj
• Pentru a răspunde la un mesaj, apăsaţi R.
• Pentru a răspunde tuturor într-un mesaj de e-mail sau mesaj cu cod PIN, apăsaţi L.
• Pentru a redirecţiona un mesaj, apăsaţi F.
• Pentru a îndosaria un mesaj de e-mail evidenţiat, apăsaţi I.
• Pentru a vizualiza adresa de e-mail a unui contact, evidenţiaţi contactul în câmpul Către sau De la. Apăsaţi Q.
Pentru a vizualiza numele afişat, apăsaţi din nou Q.
• Pentru a trece la ultima poziţie a cursorului după ce aţi închis şi redeschis un mesaj de e-mail sau un mesaj cu cod
PIN recepţionat, apăsaţi G.
Într-o listă de mesaje
• Pentru a deschide un mesaj evidenţiat, apăsaţi tasta Enter.
• Pentru a compune un mesaj dintr-o listă de mesaje, apăsaţi tasta C.
• Pentru a marca un mesaj ca deschis sau nedeschis, apăsaţi tastele Alt şi U.
• Pentru a adăuga un semnalizator la un mesaj evidenţiat, apăsaţi W.
• Pentru a vizualiza toate mesajele marcate, apăsaţi tastele Alt şi F.
• Pentru a vizualiza mesajele şi jurnalele de apeluri primite, apăsaţi tastele Alt şi I.
• Pentru a vizualiza mesajele trimise, apăsaţi tastele Alt şi O.
• Pentru a vizualiza mesajele mesageriei vocale, apăsaţi tastele Alt şi V.
• Pentru a vizualiza mesajele text SMS, apăsaţi tastele Alt şi S.
• Pentru a vizualiza jurnalele de apeluri, apăsaţi tastele Alt şi P.
• Pentru a vizualiza toate mesajele, apăsaţi tasta Escape).
Deplasarea într-o listă de mesaje
• Pentru a vă deplasa în sus într-un ecran, apăsaţi tasta Shift şi tasta Spaţiu.
• Pentru a vă deplasa în jos într-un ecran, apăsaţi tasta Spaţiu.
• Pentru a vă deplasa în partea superioară a unei liste de mesaje, apăsaţi tasta T.
• Pentru a vă deplasa în partea inferioară a unei liste de mesaje, apăsaţi tasta B.
• Pentru a vă deplasa la data următoare, apăsaţi N.
• Pentru a vă deplasa la data anterioară, apăsaţi P.
• Pentru a vă deplasa la următorul element nedeschis, apăsaţi U.
• Pentru a vă deplasa la următorul mesaj corelat, apăsaţi J.
20
Ghidul utilizatorului
•
Scurtături
Pentru a vă deplasa la mesajul anterior corelat, apăsaţi K.
Scurtături pentru introducerea textului
În funcţie de limba utilizată pentru introducerea textului, este posibil ca unele scurtături să nu fie disponibile.
•
•
•
•
•
•
•
•
Pentru a introduce un punct, apăsaţi de două ori tasta Spaţiu. Următoarea literă devine majusculă.
Pentru a transforma o literă în majusculă, apăsaţi tasta aferentă literei până la afişarea majusculei.
Pentru a introduce caracterul alternativ de pe o tastă, apăsaţi tasta Alt şi tasta aferentă caracterului respectiv.
Pentru a introduce un caracter cu accent sau special, ţineţi apăsată tasta literei şi glisaţi degetul la dreapta sau la
stânga pe trackpad. De exemplu, pentru a introduce ü, ţineţi apăsată tasta U şi glisaţi degetul spre stânga până
apare litera ü. Eliberaţi tasta aferentă literei odată cu afişarea caracterului accentuat sau special.
Pentru a introduce un număr într-un câmp numeric, apăsaţi o tastă numerică. Nu trebuie să apăsaţi tasta Alt.
Pentru a introduce un număr într-un câmp text, ţineţi apăsată tasta Alt şi apăsaţi tasta numerică.
Pentru a activa opţiunea NUM lock, apăsaţi tasta Alt şi tasta Shift stânga. Pentru a dezactiva opţiunea NUM lock,
apăsaţi tasta Shift.
Pentru a activa opţiunea CAP lock, apăsaţi tasta Alt şi tasta Shift dreapta. Pentru a dezactiva opţiunea CAP lock,
apăsaţi tasta Shift.
Introducerea simbolurilor
• Pentru a introduce un a-rond (@) sau un punct (.) în câmpul unei adrese de e-mail, apăsaţi tasta Spaţiu.
• Pentru a introduce un simbol, apăsaţi tasta pentru simbol. Introduceţi litera care apare sub simbol.
Lucrul cu textul
• Pentru a evidenţia un rând de text, apăsaţi tasta Shift şi deplasaţi degetul în sus sau în jos pe trackpad.
• Pentru a evidenţia textul caracter cu caracter, ţineţi apăsată tasta Shift şi deplasaţi degetul spre stânga sau spre
dreapta pe trackpad.
• Pentru a anula selectarea unui text, apăsaţi tasta Escape.
• Pentru a tăia text evidenţiat în timpul tastării, apăsaţi tasta Shift şi tasta Backspace/Delete.
• Pentru a copia textul evidenţiat în timpul tastării, apăsaţi tasta Alt şi faceţi clic pe trackpad.
• Pentru a lipi textul evidenţiat în timpul tastării, apăsaţi tasta Shift şi faceţi clic pe trackpad.
Scurtături pentru fişiere şi ataşamente
În funcţie de limba utilizată pentru introducerea textului, este posibil ca unele scurtături să nu fie disponibile.
•
•
Pentru a căuta text într-un fişier sau ataşament, apăsaţi F.
Pentru a trece la ultima poziţie a cursorului după ce aţi închis şi redeschis un fişier sau un ataşament, apăsaţi G.
În cadrul unei foi de calcul
• Pentru a vă deplasa la o anumită celulă, apăsaţi G.
21
Ghidul utilizatorului
•
•
•
Scurtături
Pentru a vizualiza conţinutul unei celule, apăsaţi tasta Spaţiu.
Pentru a comuta între foile de calcul, apăsaţi V. Evidenţiaţi o foaie de calcul. Apăsaţi tasta Enter.
Pentru a vizualiza coloanele sau rândurile care sunt ascunse implicit, apăsaţi H. Pentru a ascunde aceste coloane
sau rânduri la loc, apăsaţi H din nou.
În cadrul unei prezentări
• Pentru a comuta vizualizările prezentării, apăsaţi M.
• Pentru a vă deplasa la diapozitivul următor când vizualizaţi o prezentare în diaporamă, apăsaţi N.
• Pentru a vă deplasa la diapozitivul anterior când vizualizaţi o prezentare în diaporamă, apăsaţi P.
• Pentru a trece la ultima poziţie a cursorului după ce aţi închis şi redeschis o prezentare pe care o vizualizaţi în modul
text sau text şi diaporamă, apăsaţi G.
Scurtături media
În funcţie de limba utilizată pentru introducerea textului, este posibil ca unele scurtături să nu fie disponibile.
Fişiere audio şi video
• Pentru a opri temporar un fişier audio sau video, apăsaţi tasta Redare/Pauză/Mut din partea superioară a
dispozitivului BlackBerry®. Pentru a relua redarea fişierului audio sau video, apăsaţi din nou tasta Redare/Pauză/
Mut.
• Dacă utilizaţi o cască, pentru a activa caracteristica de creştere în intensitate audio pentru amplificarea volumului
melodiilor, tonurilor de apel şi clipurilor video, ţineţi apăsată tasta Creştere volum din partea dreaptă a dispozitivului.
Imagini
Pentru panoramarea unei imagini, mai întâi trebuie să o măriţi.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pentru a mări o imagine, apăsaţi 3. Pentru a aduce o imagine la mărimea iniţială, apăsaţi 7.
Pentru a micşora o imagine, apăsaţi 9. Pentru a aduce o imagine la mărimea iniţială, apăsaţi 7.
Pentru panoramare în sus într-o fotografie, apăsaţi 2.
Pentru panoramare în jos într-o fotografie, apăsaţi 8.
Pentru panoramare spre dreapta într-o fotografie, apăsaţi 6.
Pentru panoramare spre stânga într-o fotografie, apăsaţi 4.
Pentru revenirea în centrul unei imagini, apăsaţi 5.
Pentru a roti o imagine, apăsaţi L.
Pentru a redimensiona o imagine la dimensiunea ecranului, apăsaţi 1.
Camera foto şi camera video
• Pentru a mări un subiect înainte de realizarea unei fotografii, apăsaţi tasta Creştere volum.
• Pentru a micşora un subiect înainte de realizarea unei fotografii, apăsaţi tasta Reducere volum.
• Pentru a realiza o fotografie, apăsaţi tasta personalizabilă dreapta.
• Pentru a schimba modul pentru bliţ pentru o fotografie, dacă este disponibil, sau pentru a activa modul de
luminozitate scăzută pentru un clip video, apăsaţi tasta Spaţiu.
22
Ghidul utilizatorului
Scurtături
Scurtături browser
În funcţie de limba utilizată pentru introducerea textului, este posibil ca unele scurtături să nu fie disponibile.
•
•
•
•
Pentru a introduce un punct (.) în câmpul adresei Web, apăsaţi tasta Spaţiu.
Pentru a introduce o bară oblică (/) în câmpul adresei Web, apăsaţi tasta Shift şi tasta Spaţiu.
Pentru a opri încărcarea unei pagini Web, apăsaţi tasta Escape.
Pentru a închide browserul, menţineţi apăsată tasta Escape..
Într-o pagină Web
• Pentru a comuta între Vizualizare coloană şi Vizualizare pagină, apăsaţi Z.
• Pentru a mări o pagină Web, apăsaţi I.
• Pentru a micşora o pagină Web, apăsaţi O.
• Pentru a naviga la o anumită pagină Web, apăsaţi G.
• Pentru a reveni la pagina principală, apăsaţi H.
• Pentru a activa acceptarea utilizării JavaScript, apăsaţi J.
• Pentru a deschide lista de favorite, apăsaţi K.
• Pentru a adăuga un element favorit, apăsaţi A.
• Pentru a vizualiza o listă a paginilor Web pe care le-aţi vizitat recent, apăsaţi Y.
• Pentru a reîmprospăta o pagină Web, apăsaţi R.
• Pentru a vizualiza adresa paginii Web a unei legături, evidenţiaţi o legătură. Apăsaţi L.
• Pentru a vizualiza adresa paginii Web pentru o pagină Web, apăsaţi P.
• Pentru a urma o legătură, evidenţiaţi sau opriţi-vă pe legătură. Apăsaţi tasta Enter.
• Pentru a ascunde bannerul, apăsaţi U. Pentru a vizualiza bannerul, apăsaţi U.
• Pentru a deschide opţiunile browserului, apăsaţi S în browser.
Navigarea într-o pagină Web
• Pentru a vă deplasa în sus într-un ecran, apăsaţi tasta Shift şi tasta Spaţiu.
• Pentru a vă deplasa în jos într-un ecran, apăsaţi tasta Spaţiu.
• Pentru a vă deplasa la începutul unei pagini Web, apăsaţi T.
• Pentru a vă deplasa la sfârşitul unei pagini Web, apăsaţi B.
Scurtături calendar
În funcţie de limba utilizată pentru introducerea textului, este posibil ca unele scurtături să nu fie disponibile.
Pentru ca scurtăturile să funcţioneze în Vizualizare zi, în opţiunile de calendar generale, modificaţi câmpul Activare
intrare rapidă la Nu.
•
•
Pentru a programa o întâlnire, apăsaţi C.
Pentru a comuta la Vizualizare agendă, apăsaţi A.
23
Ghidul utilizatorului
•
•
•
•
•
•
•
Scurtături
Pentru a comuta la Vizualizare zi, apăsaţi D.
Pentru a comuta la Vizualizare săptămână, apăsaţi W.
Pentru a comuta la Vizualizare lună, apăsaţi M.
Pentru a vă deplasa la ziua, săptămâna sau luna următoare, apăsaţi tasta Spaţiu.
Pentru a vă deplasa la ziua, săptămâna sau luna anterioară, apăsaţi tastele Shift şi Spaţiu.
Pentru a vă deplasa la data curentă, apăsaţi T.
Pentru a vă deplasa la o anumită dată, apăsaţi G.
Scurtăturile pentru căutare
În funcţie de limba utilizată pentru introducerea textului, este posibil ca unele scurtături să nu fie disponibile.
•
•
•
•
•
Pentru a căuta un contact într-o listă de contacte, introduceţi numele sau iniţialele contactului separate printr-un
spaţiu.
Pentru căuta text într-un mesaj, apăsaţi S.
Pentru a căuta text într-un fişier sau ataşament, apăsaţi F.
Pentru a căuta text pe o pagină Web, apăsaţi F.
Pentru a căuta text într-o prezentare, trebuie să vizualizaţi prezentarea în modul de vizualizare text sau text şi
diaporamă. Apăsaţi F.
Scurtături pentru hărţi
În funcţie de limba utilizată pentru introducerea textului, este posibil ca unele scurtături să nu fie disponibile.
•
•
•
•
•
•
24
Pentru a mări o hartă, apăsaţi I.
Pentru a micşora o hartă, apăsaţi O.
Pentru a trece la următoarea direcţie a unei rute, apăsaţi N.
Pentru a trece la direcţia anterioară a unei rute, apăsaţi P.
Pentru a vizualiza informaţiile despre stare în partea superioară a unei hărţi, apăsaţi U. Pentru a ascunde informaţiile
despre stare din partea superioară a unei hărţi, apăsaţi din nou U.
Pentru a vizualiza informaţiile de urmărire în partea inferioară a unei hărţi în timp ce urmăriţi deplasarea, apăsaţi
tasta Spaţiu. Pentru a ascunde informaţiile de urmărire din partea inferioară a unei hărţi, apăsaţi din nou tasta
Spaţiu.
Ghidul utilizatorului
Scurtături
Depanare: comenzi rapide
Nu pot utiliza o scurtătură
În funcţie de limba utilizată pentru introducerea textului, este posibil ca unele scurtături să nu fie disponibile.
Încercaţi să modificaţi limba pentru introducerea textului.
Informaţii înrudite
Modificarea limbii de introducere a textului, 205
25
Ghidul utilizatorului
Telefon
Telefon
Elemente de bază ale telefonului
Găsirea numărului dvs. de telefon
Efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:
• Pentru a vizualiza numărul dvs. de telefon activ, apăsaţi tasta Trimitere din ecranul de întâmpinare. Numărul
dvs. de telefon activ este afişat în dreptul câmpului Numărul meu din partea superioară a ecranului.
• Dacă aveţi mai multe numere de telefon asociate cu dispozitivul BlackBerry®, pentru a vizualiza o listă cu
numerele de telefon, apăsaţi tasta Trimitere din ecranul de întâmpinare. Faceţi clic pe câmpul Numărul meu
din partea superioară a ecranului. Dacă planul dvs. de servicii wireless acceptă mesagerie text SMS şi MMS,
primul număr de telefon din listă este numărul de telefon pe care îl utilizaţi pentru a trimite şi primi mesaje text
SMS şi mesaje MMS.
Informaţii înrudite
Despre numere de telefon multiple, 43
Efectuarea unui apel
1. În ecranul de întâmpinare sau în aplicaţia telefonică, efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:
• Introduceţi un număr de telefon.
• Introduceţi o parte din numele unui contact. Evidenţiaţi un contact sau un număr de telefon.
2. Apăsaţi tasta Trimitere.
Pentru a încheia apelul, apăsaţi tasta Terminare.
Informaţii înrudite
Adăugarea unei pauze sau unei aşteptări la un număr de telefon, 163
Comenzi vocale disponibile, 50
Răspunsul la un apel
Apăsaţi tasta Trimitere.
Pentru a încheia un apel, apăsaţi tasta Terminare.
Informaţii înrudite
Schimbarea tonului de apel, 12
26
Ghidul utilizatorului
Telefon
Răspunsul la un al doilea apel
În funcţie de furnizorul de servicii wireless şi de reţeaua wireless, este posibil ca această caracteristică să nu fie
acceptată.
1. În timpul unui apel, apăsaţi tasta pentru meniu.
2. Efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:
• Pentru a răspunde la apelul primit şi a pune apelul curent în aşteptare, faceţi clic pe Răspuns - Apel curent în
aşteptare.
• Pentru a răspunde la apelul primit şi a termina apelul curent, faceţi clic pe Răspuns - întrerupere apel
curent.
Pentru a reveni la primul apel, apăsaţi tasta pentru meniu. Faceţi clic pe Schimbare sau Bliţ.
Schimbarea tonului de apel
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Sunete.
Faceţi clic pe Setare Tonuri de apel/Alarme.
Faceţi clic pe aplicaţia sau elementul pe care doriţi să le modificaţi.
Efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:
• Pentru a utiliza un ton de apel preîncărcat, în câmpul Ton de apel, faceţi clic pe un ton de apel.
• Pentru a utiliza un ton de apel pe care l-aţi descărcat, în câmpul Ton de apel, faceţi clic pe Selectare muzică.
Navigaţi către un dosar care conţine tonuri de apel. Faceţi clic pe un ton de apel.
5. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
6. Faceţi clic pe Salvare.
Dezactivarea sonorului unui apel
În timpul unui apel, apăsaţi pe tasta de redare/pauză/dezactivare a sonorului din partea superioară a dispozitivului.
Pentru a anula opţiunea de dezactivare a sonorului, apăsaţi din nou tasta de redare/pauză/dezactivare a sonorului.
Punerea unui apel în aşteptare
Dacă dispozitivul dvs. BlackBerry® este conectat la o reţea CDMA, nu puteţi pune un apel în aşteptare.
1. În timpul unui apel, apăsaţi tasta pentru meniu.
2. Faceţi clic pe Aşteptare.
Pentru a relua un apel, apăsaţi tasta pentru meniu. Faceţi clic pe Reluare.
Pornirea difuzorului
În timpul unui apel, apăsaţi tasta Difuzor ( ) de pe tastatură.
27
Ghidul utilizatorului
Telefon
Nu ţineţi dispozitivul BlackBerry® lângă ureche în timp ce utilizaţi difuzorul. Pot apărea leziuni ale urechii. Pentru
informaţii suplimentare, consultaţi Broşura cu informaţii despre siguranţă şi produs a dispozitivului dvs.
Pentru a dezactiva difuzorul, apăsaţi din nou tastaDifuzor.
Informaţii înrudite
Tehnologia Bluetooth, 228
Apelarea unui interior
1. Apăsaţi tasta X.
2. Introduceţi interiorul.
Apelarea utilizând numere sau litere
Când introduceţi o literă într-un număr de telefon, dispozitivul dvs. BlackBerry® apelează numărul care este asociat
literei pe o tastatură de telefon convenţională.
• Pentru a introduce un număr, apăsaţi o tastă numerică.
• Pentru a introduce o literă, apăsaţi continuu tasta Alt. Apăsaţi tasta aferentă literei.
Comutarea aplicaţiilor în timpul unui apel
1. În timpul unui apel, apăsaţi tasta pentru meniu.
2. Faceţi clic pe Ecran de întâmpinarel.
Notă: În cazul în care comutaţi la altă aplicaţie şi doriţi să încheiaţi apelul, apăsaţi tasta Terminare.
Efectuarea unui apel când dispozitivul dvs. este blocat
Pentru a efectua această sarcină, trebuie să activaţi apelarea din ecranul Blocare.
1. Din ecranul Blocare, apăsaţi tasta pentru meniu.
2. Faceţi clic pe Efectuare apel.
3. Efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:
• Introduceţi un număr de telefon.
• Introduceţi o parte din numele unui contact. Faceţi clic pe un contact sau un număr de telefon.
4. Apăsaţi tasta Trimitere.
Pentru a încheia apelul, apăsaţi tasta Terminare.
Informaţii înrudite
Activarea apelării din ecranul Blocare, 44
Despre utilizarea unei căşti
Puteţi achiziţiona o cască pentru a o utiliza împreună cu dispozitivul BlackBerry®.
28
Ghidul utilizatorului
Telefon
Dacă utilizaţi o cască, puteţi utiliza butonul acesteia pentru a răspunde la un apel, pentru a încheia un apel sau pentru
a activa sau dezactiva sonorul în timpul unui apel. În funcţie de modelul dispozitivului, este posibil să puteţi utiliza un
buton de pe cască pentru a efectua un apel utilizând o comandă vocală.
În funcţie de cască, este posibil, de asemenea, să utilizaţi un buton de pe cască pentru a întrerupe temporar, relua,
omite sau ajusta volumul fişierelor audio sau video.
Pentru mai multe informaţii referitoare la utilizarea căştii, consultaţi documentaţia care însoţeşte casca.
Apeluri de urgenţă
Despre apelurile de urgenţă
Dacă sunteţi în afara zonei cu acoperire wireless şi indicatorul de acoperire wireless pentru SOS este afişat, puteţi
apela numai numerele de urgenţă. Dispozitivul dvs. BlackBerry® este conceput pentru a efectua apeluri de urgenţă
chiar şi când este blocat. În funcţie de modelul dispozitivului şi de reţeaua wireless la care este conectat dispozitivul,
acesta este conceput pentru a permite efectuarea apelurilor de urgenţă chiar când cardul SIM nu este introdus. În cazul
în care conexiunea la reţeaua wireless este oprită când iniţializaţi un apel de urgenţă, dispozitivul dvs. este conceput
astfel încât să se conecteze automat la reţeaua wireless.
Puteţi efectua apeluri de urgenţă numai apelând numerele oficiale de acces pentru urgenţă (de exemplu, 911 sau 112).
Notă: Nu trebuie să vă bazaţi pe dispozitive wireless pentru comunicaţii esenţiale, inclusiv cele legate de urgenţe
medicale. Numerele de urgenţă pot varia în funcţie de poziţia geografică şi apelurile de urgenţă pot fi blocate sau
împiedicate de probleme de reţea, mediu sau de interferenţe.
Despre modul de revenire cu apel telefonic de urgenţă
Dacă dispozitivul BlackBerry® este conectat la o reţea CDMA, la încheierea unui apel de urgenţă, dispozitivul intră în
modul de revenire cu apel telefonic de urgenţă. Acest mod permite operatorului să vă apeleze din nou sau să determine
locaţia dvs. aproximativă. În funcţie de furnizorul de servicii wireless, modul de revenire cu apel telefonic de urgenţă
este activ timp de cinci minute sau este anulat când efectuaţi un alt tip de apel.
În modul de revenire cu apel telefonic de urgenţă, nu puteţi trimite şi primi mesaje sau naviga pe pagini Web.
Dispozitivul iese din modul de revenire cu apel telefonic de urgenţă în orice moment, dacă efectuaţi un apel care nu
reprezintă o urgenţă.
Efectuarea unui apel de urgenţă
Efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:
• Dacă tastatura sau dispozitivul BlackBerry® este deblocat(ă) apăsaţi tasta Trimitere de pe ecranul de
întâmpinare. Introduceţi numărul pentru urgenţă. Apăsaţi tasta Trimitere.
• Dacă tastatura este blocată, introduceţi numărul de urgenţă. Apăsaţi tasta Trimitere.
29
Ghidul utilizatorului
Telefon
• Dacă dispozitivul dvs. este blocat, apăsaţi tasta Meniu. Faceţi clic pe Apel de urgenţă. Faceţi clic pe Da.Dacă
tastatura sau dispozitivul dvs. sunt blocate sau dacă dispozitivul este în modul standby, introduceţi numărul de
urgenţă. Parcurgeţi instrucţiunile afişate pe ecran.
Despre tehnologia GPS
În funcţie de furnizorul de servicii wireless, este posibil ca această caracteristică să nu fie acceptată.
Puteţi utiliza tehnologia GPS de pe dispozitivul BlackBerry® pentru a obţine locaţia dvs. prin GPS şi pentru a utiliza
aplicaţii şi servicii bazate pe locaţie. Aplicaţiile bazate pe locaţie pot utiliza locaţia dvs. prin GPS pentru a vă furniza
informaţii, precum direcţiile de deplasare.
Dacă dispozitivul dvs. nu are un receptor GPS intern sau furnizorul dvs. de servicii wireless nu acceptă servicii bazate
pe locaţie şi doriţi să utilizaţi tehnologia GPS, puteţi asocia dispozitivul dvs. BlackBerry cu un receptor GPS compatibil
Bluetooth®. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi furnizorul de servicii wireless.
Dacă dispozitivul este conectat la o reţea CDMA şi efectuaţi un apel de urgenţă sau dacă dispozitivul este în modul de
returnare a apelurilor de urgenţă, este posibil ca un operator de urgenţă să poată utiliza tehnologia GPS pentru a estima
locaţia dvs.
Notă: În caz de urgenţă, oferiţi întotdeauna operatorului de urgenţă cât mai multe informaţii posibil. Utilizând numai
tehnologia GPS este posibil ca operatorii de urgenţă să nu poată estima locaţia dvs.
Activarea tehnologiei GPS
În funcţie de modelul dispozitivului dvs. BlackBerry® şi de reţeaua wireless, este posibil ca această caracteristică să
nu fie acceptată.
Opţiunile GPS care apar pe dispozitivul dvs. pot fi puţin diferite faţă de opţiunile care apar în această sarcină.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Opţiuni avansate.
3. Faceţi clic pe GPS.
4. Modificaţi câmpul Servicii GPS la Locaţie pornită.
5. Apăsaţi tasta Meniu.
6. Faceţi clic pe Salvare.
Pentru a dezactiva tehnologia GPS, modificaţi câmpul Servicii GPS la Locaţie oprită.
Volum
Ajustarea volumului
•
30
Pentru a mări volumul, apăsaţi tasta de creştere a volumului din partea dreaptă a dispozitivului dvs.
BlackBerry®.
Ghidul utilizatorului
•
•
Telefon
Pentru a reduce volumul, apăsaţi tasta de reducere a volumului din partea dreaptă a dispozitivului dvs.
BlackBerry®.
Pentru a anula volumul, apăsaţi tasta de redare/pauză/dezactivare a sonorului din partea superioară a
dispozitivului. Pentru a anula opţiunea de dezactivare a sonorului, apăsaţi din nou tasta de redare/pauză/
dezactivare a sonorului.
Informaţii înrudite
Amplificarea volumului utilizând caracteristica de creştere în intensitate audio, 114
Îmbunătăţirea calităţii sunetului melodiilor, 114
Modificarea volumului implicit pentru apeluri
Puteţi creşte sau reduce volumul implicit pentru apeluri. Un procent mai mare al volumului înseamnă un volum mai
puternic.
1. Din ecranul de întâmpinare, apăsaţi tasta Trimitere.
2. Apăsaţi tasta Meniu.
3. Faceţi clic pe Opţiuni.
4. Selectaţi Opţiuni generale.
5. Modificaţi câmpul Volum implicit apel.
6. Apăsaţi tasta Meniu.
7. Faceţi clic pe Salvare.
Îmbunătăţirea calităţii sunetului în timpul unui apel
Nu puteţi schimba calitatea audio atunci când utilizaţi o cască compatibilă Bluetooth®.
1. În timpul unui apel, apăsaţi tasta pentru meniu.
2. Faceţi clic pe Îmbunătăţire sunet apel.
3. Selectaţi o opţiune pentru sunete joase sau sunete înalte.
Îmbunătăţirea calităţii sunetului pentru toate apelurile
Nu puteţi schimba calitatea audio atunci când utilizaţi o cască compatibilă Bluetooth®.
1. Din ecranul de întâmpinare, apăsaţi tasta Trimitere.
2. Apăsaţi tasta Meniu.
3. Faceţi clic pe Opţiuni.
4. Faceţi clic pe Sunet îmbunătăţit.
5. Modificaţi câmpurile Sunet apel telefonic sau Sunet apel pe căşti.
6. Apăsaţi tasta Meniu.
7. Faceţi clic pe Salvare.
31
Ghidul utilizatorului
Telefon
Mesageria vocală
Despre mesajul de întâmpinare şi parola pentru mesageria vocală
În funcţie de furnizorul dvs. de servicii wireless, metoda de schimbare a mesajului sau parolei pentru mesageria vocală
poate varia. Ar trebui să puteţi accesa opţiunile pentru schimbarea mesajului sau parolei pentru mesageria vocală când
vă verificaţi mesageria vocală. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi furnizorul de servicii wireless.
Verificarea mesageriei vocale
În funcţie de temă, puteţi verifica mesageria vocală din ecranul de întâmpinare.
1. Din ecranul de întâmpinare, apăsaţi tasta Trimitere.
2. Apăsaţi tasta Meniu.
3. Faceţi clic pe Apelare mesagerie vocală.
Schimbarea numărului de acces la mesageria vocală
Dacă pe dispozitivul dvs. BlackBerry® nu este setat deja un număr de acces la mesageria vocală, puteţi introduce
numărul de acces pentru alt sistem de mesagerie vocală.
1. Din ecranul de întâmpinare, apăsaţi tasta Trimitere.
2. Apăsaţi tasta Meniu.
3. Faceţi clic pe Opţiuni.
4. Faceţi clic pe Poştă vocală.
5. Introduceţi un număr de acces la mesageria vocală şi o parolă.
6. Apăsaţi tasta Meniu.
7. Faceţi clic pe Salvare.
Apelarea rapidă
Configurarea apelării rapide a unui contact
1.
2.
3.
4.
5.
32
Din ecranul de întâmpinare, apăsaţi tasta Trimitere.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Vizualizare listă de numere cu formare rapidă.
Faceţi clic pe o tastă neasociată.
Faceţi clic pe un contact.
Ghidul utilizatorului
Telefon
Pentru a efectua un apel utilizând apelarea rapidă, din aplicaţia telefonică, ecranul de întâmpinare, un mesaj sau o listă
de mesaje, ţineţi apăsată tasta pe care aţi alocat-o contactului.
Schimbarea contactului alocat unei taste de apelare rapidă
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Din ecranul de întâmpinare, apăsaţi tasta Trimitere.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Vizualizare listă de numere cu formare rapidă.
Evidenţiaţi un contact sau un număr de telefon.
Apăsaţi tasta Meniu.
Efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:
• Pentru a schimba un contact alocat unei taste de apelare rapidă, faceţi clic pe Editare. Faceţi clic pe un contact
nou.
• Pentru a aloca contactul unei alte taste de apelare rapidă, faceţi clic pe Deplasare. Faceţi clic pe o nouă tastă
de apelare rapidă.
• Pentru a şterge contactul din lista de numere cu formare rapidă, faceţi clic pe Ştergere.
Apelurile de tip conferinţă
Despre apelurile de tip conferinţă
Puteţi crea două tipuri de apeluri de tip conferinţă cu dispozitivul dvs. BlackBerry®. În cazul în care organizaţia dvs.
sau un serviciu de conferinţe v-a furnizat un număr punte pentru apeluri de tip conferinţă, puteţi crea şedinţe prin apeluri
de tip conferinţă în calendarul de pe dispozitivul sau computerul dvs. Şedinţele prin apeluri de tip conferinţă le permit
participanţilor care deţin un dispozitiv BlackBerry să intre în şedinţa prin apel de tip conferinţă folosind o opţiune rapidă
Participă acum, dacă această caracteristică este acceptată de dispozitivul lor, astfel încât să nu fie nevoiţi să formeze
numărul punte pentru apelul de tip conferinţă şi să introducă codurile de acces. Dacă nu dispuneţi de un număr punte
pentru apeluri de tip conferinţă, puteţi crea un apel de tip conferinţă sunând alte contacte şi reunind apelurile.
Efectuarea unui apel de tip conferinţă
Dacă dispozitivul BlackBerry® nu este conectat la o reţea CDMA, nu puteţi reuni mai mult de două contacte într-un
apel de tip conferinţă.
1. În timpul unui apel, apăsaţi tasta pentru meniu.
2. Faceţi clic pe Adăugare participant.
3. Introduceţi un număr de telefon sau evidenţiaţi un contact.
4. Apăsaţi tasta Trimitere.
5. În timpul celui de-al doilea apel, apăsaţi tasta Trimitere pentru a adăuga primul contact la apelul de tip conferinţă.
6. Pentru a adăuga un alt contact, repetaţi paşii de la 1 la 5.
Informaţii înrudite
33
Ghidul utilizatorului
Telefon
Punerea unui apel în aşteptare, 27
Crearea unei legături printr-un număr de telefon pentru un apel de tip
conferinţă
1. Introduceţi un număr de telefon pentru puntea apelului de tip conferinţă.
2. Introduceţi X şi codul de acces.
Dialogul privat cu un contact în timpul unui apel de tip conferinţă
Puteţi efectua această sarcină numai dacă efectuaţi un apel de tip conferinţă prin reunirea apelurilor, nu dacă creaţi o
şedinţă prin apel de tip conferinţă din calendar.
1. În timpul unui apel de tip conferinţă, apăsaţi tasta pentru meniu.
2. Faceţi clic pe Apel distribuit.
3. Faceţi clic pe un contact.
Pentru a reveni la apelul de tip conferinţă, apăsaţi tasta pentru meniu. Faceţi clic pe Participare.
Deconectarea unui contact de la un apel de tip conferinţă
Puteţi efectua această sarcină numai dacă efectuaţi un apel de tip conferinţă prin reunirea apelurilor, nu dacă creaţi o
şedinţă prin apel de tip conferinţă din calendar.
1. În timpul unui apel de tip conferinţă, apăsaţi tasta pentru meniu.
2. Faceţi clic pe Renunţare apel.
3. Faceţi clic pe un contact.
Părăsirea unui apel de tip conferinţă
Puteţi efectua această sarcină numai dacă efectuaţi un apel de tip conferinţă prin reunirea apelurilor, nu dacă creaţi o
şedinţă prin apel de tip conferinţă din calendar.
Dacă efectuaţi un apel de tip conferinţă, puteţi să-l părăsiţi şi apelul să continue fără dvs. În funcţie de furnizorul de
servicii wireless, este posibil ca această caracteristică să nu fie acceptată.
1. În timpul unui apel de tip conferinţă, apăsaţi tasta pentru meniu.
2. Faceţi clic pe Transfer sau Flash.
34
Ghidul utilizatorului
Telefon
Jurnalele de apeluri
Despre jurnalele de apeluri
Jurnalele de apeluri apar în aplicaţia telefonică şi arată starea apelurilor recente, afişând fie un indicator de apel
nepreluat, fie un indicator de apel efectuat sau un indicator de apel primit. Un jurnal de apeluri include de asemenea
data apelului, numărul de telefon şi durata estimată a apelului. Pentru informaţii suplimentare despre durata exactă a
unui apel, contactaţi furnizorul de servicii wireless.
Opţiunea de vizualizare a listei telefonului vă permite să sortaţi modul în care sunt afişate jurnalele de apeluri în aplicaţia
telefonică. În funcţie de cum vă setaţi opţiunile de înregistrare a apelurilor, puteţi de asemenea vedea jurnalele de
apeluri în aplicaţia de mesaje. În funcţie de temă, atunci când pierdeţi un apel, în partea de sus a ecranului de
întâmpinare poate apărea un indicator de apel nepreluat.
De asemenea, puteţi adăuga note în jurnalele de apeluri sau trimite jurnale de apeluri ca mesaje de e-mail. În afară de
cazul în care ştergeţi un jurnal de apeluri, acesta este stocat în dispozitivul BlackBerry® timp de 30 zile.
Vizualizarea jurnalelor de apeluri în aplicaţia de mesaje
1.
2.
3.
4.
5.
Din ecranul de întâmpinare, apăsaţi tasta Trimitere.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Opţiuni.
Faceţi clic pe Înregistrare apel.
Efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:
• Pentru a afişa apelurile recente şi nepreluate în aplicaţia de mesaje, selectaţi opţiunea Toate apelurile.
• Pentru a ascunde jurnalele de apeluri în aplicaţia de mesaje, selectaţi opţiunea Niciunul.
Adăugarea notelor într-un jurnal de apeluri
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Din ecranul de întâmpinare, apăsaţi tasta Trimitere.
Evidenţiaţi un jurnal de apeluri.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Vizualizare istoric.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Adăugare note.
Introduceţi notele pentru apel.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Salvare.
35
Ghidul utilizatorului
Telefon
Modificarea notelor din jurnalele de apeluri
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Din ecranul de întâmpinare, apăsaţi tasta Trimitere.
Evidenţiaţi un jurnal de apeluri.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Vizualizare istoric.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Editare note.
Modificaţi notele apelurilor.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Salvare.
Trimiterea unui jurnal de apeluri
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Din ecranul de întâmpinare, apăsaţi tasta Trimitere.
Evidenţiaţi un jurnal de apeluri.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Vizualizare istoric.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Redirecţionare.
Ştergerea jurnalelor de apeluri
1. Din ecranul de întâmpinare, apăsaţi tasta Trimitere.
2. Efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:
• Pentru a şterge un singur jurnal de apeluri, evidenţiaţi un jurnal de apeluri.
• Pentru a şterge o serie de jurnale de apeluri, evidenţiaţi un jurnal de apeluri. Ţineţi apăsată tasta Shift. Pe
trackpad, glisaţi cu degetul în sus sau în jos.Eliberaţi tasta Shift.
3. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
4. Faceţi clic pe Ştergere.
Ştergerea notelor din jurnalele de apeluri
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
36
Din ecranul de întâmpinare, apăsaţi tasta Trimitere.
Evidenţiaţi un jurnal de apeluri.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Vizualizare istoric.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Editare note.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Ştergere câmp.
Apăsaţi tasta Meniu.
Ghidul utilizatorului
Telefon
10. Faceţi clic pe Salvare.
Apelul în aşteptare
Activarea apelului în aşteptare
Pentru a efectua această sarcină, furnizorul de servicii wireless trebuie să configureze cardul SIM sau dispozitivul
BlackBerry® pentru acest serviciu.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Din ecranul de întâmpinare, apăsaţi tasta Trimitere.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Opţiuni.
Faceţi clic pe Apel în aşteptare.
Modificaţi câmpul Apel în aşteptare activat la Da.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Salvare.
Pentru a dezactiva apelul în aşteptare, modificaţi câmpul Apel în aşteptare activat la Nu.
Redirecţionarea apelurilor
Despre redirecţionarea apelurilor
În funcţie de furnizorul dvs. de servicii wireless, este posibil ca unul sau mai multe numere de redirecţionare să fie deja
disponibile pe cardul SIM sau în dispozitivul BlackBerry®. Este posibil să nu puteţi să modificaţi sau să ştergeţi aceste
numere de telefon sau să adăugaţi altele noi.
Pentru informaţii suplimentare, contactaţi furnizorul de servicii wireless.
Redirecţionarea apelurilor
Pentru a efectua această sarcină, furnizorul de servicii wireless trebuie să configureze cardul SIM sau dispozitivul
BlackBerry® pentru acest serviciu.
1.
2.
3.
4.
5.
Din ecranul de întâmpinare, apăsaţi tasta Trimitere.
Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
Faceţi clic pe Opţiuni.
Faceţi clic pe Redirecţionare apel.
Efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:
37
Ghidul utilizatorului
Telefon
• Pentru a redirecţiona toate apelurile către un număr de redirecţionare a apelurilor, schimbaţi câmpul
Redirecţionare apeluri la Întotdeauna. Schimbaţi câmpul Redirecţionarea tuturor apelurilor într-un număr
de redirecţionare a apelurilor.
• Pentru a redirecţiona numai apelurile nepreluate, schimbaţi câmpul Redirecţionare apeluri la Condiţionat.
Schimbaţi câmpurile Dacă este ocupat, Dacă nu există răspuns şi Dacă nu poate fi contactat într-un număr
de redirecţionare a apelurilor.
6. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
7. Faceţi clic pe Salvare.
Pentru a dezactiva redirecţionarea apelurilor, schimbaţi câmpul Redirecţionare apeluri la Niciodată.
Adăugarea unui număr de telefon pentru redirecţionarea apelurilor
Pentru a efectua această sarcină, furnizorul de servicii wireless trebuie să configureze cardul SIM sau dispozitivul
BlackBerry® pentru acest serviciu.
1. Din ecranul de întâmpinare, apăsaţi tasta Trimitere.
2. Apăsaţi tasta Meniu.
3. Faceţi clic pe Opţiuni.
4. Faceţi clic pe Redirecţionare apel.
5. Apăsaţi tasta Meniu.
6. Faceţi clic pe Număr nou.
7. Introduceţi un număr de telefon.
8. Apăsaţi tasta Enter.
9. Apăsaţi tasta Meniu.
10. Faceţi clic pe Închidere.
Schimbarea unui număr pentru redirecţionarea apelurilor
Puteţi schimba numai numerele de telefon pentru redirecţionarea apelurilor pe care le-aţi adăugat dvs.
1. Din ecranul de întâmpinare, apăsaţi tasta Trimitere.
2. Apăsaţi tasta Meniu.
3. Faceţi clic pe Opţiuni.
4. Faceţi clic pe Redirecţionare apel.
5. Apăsaţi tasta Meniu.
6. Faceţi clic pe Editare numere.
7. Evidenţiaţi un număr de telefon.
8. Apăsaţi tasta Meniu.
9. Faceţi clic pe Editare.
10. Schimbaţi numărul de telefon.
11. Apăsaţi tasta Enter.
38
Ghidul utilizatorului
Telefon
Ştergerea unui număr de telefon pentru redirecţionarea apelurilor
Puteţi şterge numai numerele de telefon introduse de dvs. pentru redirecţionarea apelurilor.
1. Din ecranul de întâmpinare, apăsaţi tasta Trimitere.
2. Apăsaţi tasta Meniu.
3. Faceţi clic pe Opţiuni.
4. Faceţi clic pe Redirecţionare apel.
5. Apăsaţi tasta Meniu.
6. Faceţi clic pe Editare numere.
7. Faceţi clic pe un număr de telefon.
8. Faceţi clic pe Ştergere.
Blocarea apelurilor
În funcţie de furnizorul de servicii wireless şi de reţeaua wireless, este posibil ca această caracteristică să nu fie
acceptată.
Despre blocarea apelurilor
Caracteristica de apelare blocată vă permite să blocaţi toate apelurile primite sau să blocaţi apelurile primite numai
când vă aflaţi în roaming. Puteţi de asemenea bloca toate apelurile efectuate şi toate apelurile internaţionale efectuate,
sau puteţi bloca numai apelurile internaţionale efectuate când vă aflaţi în roaming.
Pentru a utiliza caracteristica de apelare blocată, dispozitivul dvs. BlackBerry® trebuie să utilizeze un card SIM iar
furnizorul de servicii wireless trebuie să vă configureze cardul SIM pentru acest serviciu şi să vă furnizeze o parolă de
blocare a apelurilor. În funcţie de furnizorul de servicii wireless şi de reţeaua wireless, este posibil ca această
caracteristică să nu fie acceptată.
Blocarea apelurilor
Pentru a efectua această sarcină, dispozitivul dvs. BlackBerry® trebuie să utilizeze un card SIM, iar furnizorul de servicii
wireless trebuie să vă configureze cardul SIM pentru acest serviciu şi să vă furnizeze o parolă de blocare a apelurilor.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Din ecranul de întâmpinare, apăsaţi tasta Trimitere.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Opţiuni.
Faceţi clic pe Blocare apel.
Evidenţiaţi o opţiune de blocare a apelurilor.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Activare.
Introduceţi parola dvs. de blocare a apelurilor.
39
Ghidul utilizatorului
Telefon
Pentru a dezactiva blocarea apelurilor, evidenţiaţi o opţiune de blocare a apelurilor. Apăsaţi tasta Meniu. Faceţi clic pe
Dezactivare.
Schimbarea parolei de blocare a apelurilor
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Din ecranul de întâmpinare, apăsaţi tasta Trimitere.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Opţiuni.
Faceţi clic pe Blocare apel.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Schimbare parolă.
Apelare fixă
În funcţie de furnizorul de servicii wireless şi de reţeaua wireless, este posibil ca această caracteristică să nu fie
acceptată.
Despre apelarea fixă
Dacă activaţi apelarea fixă, puteţi efectua apeluri numai către contactele care apar în lista de apelare fixă şi către
numerele oficiale de acces în caz de urgenţă (de exemplu 911 sau 112).
Dacă planul dvs. de servicii wireless include mesagerie text SMS, puteţi de asemenea să trimiteţi mesaje text SMS
contactelor care apar în lista de apelare fixă.
Pentru a utiliza apelarea fixă, furnizorul de servicii wireless trebuie să configureze cardul SIM pentru acest serviciu şi
să vă furnizeze un cod PIN2 pentru cardul SIM. În funcţie de furnizorul de servicii wireless şi de reţeaua wireless, este
posibil ca această caracteristică să nu fie acceptată.
Activarea apelării fixe
Pentru a efectua această sarcină, furnizorul de servicii wireless trebuie să configureze cardul SIM pentru acest serviciu
şi să vă furnizeze un cod PIN2 pentru cardul SIM.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
40
Din ecranul de întâmpinare, apăsaţi tasta Trimitere.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Opţiuni.
Faceţi clic pe Listă de telefon FDN.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Activare mod FDN.
Introduceţi codul PIN2.
Apăsaţi tasta Enter.
Ghidul utilizatorului
Telefon
Pentru a dezactiva apelarea fixă, apăsaţi tasta pentru meniu. Faceţi clic pe Dezactivare mod FDN.
Adăugarea unui contact în lista de apelare fixă
Pentru a efectua această sarcină, furnizorul de servicii wireless trebuie să configureze cardul SIM pentru acest serviciu
şi să vă furnizeze un cod PIN2 pentru cardul SIM.
1. Din ecranul de întâmpinare, apăsaţi tasta Trimitere.
2. Apăsaţi tasta Meniu.
3. Faceţi clic pe Opţiuni.
4. Faceţi clic pe Listă de telefon FDN.
5. Apăsaţi tasta Meniu.
6. Faceţi clic pe Nou.
7. Introduceţi codul PIN2.
8. Apăsaţi tasta Meniu.
9. Introduceţi un nume şi un număr de telefon.
10. Apăsaţi tasta Meniu.
11. Faceţi clic pe Salvare.
Schimbarea unui contact din lista de apelare fixă
1. Din ecranul de întâmpinare, apăsaţi tasta Trimitere.
2. Apăsaţi tasta Meniu.
3. Faceţi clic pe Opţiuni.
4. Faceţi clic pe Listă de telefon FDN.
5. Evidenţiaţi un contact.
6. Apăsaţi tasta Meniu.
7. Faceţi clic pe Editare.
8. Modificaţi informaţiile de contact.
9. Apăsaţi tasta Meniu.
10. Faceţi clic pe Salvare.
Ştergerea unui contact din lista de apelare fixă
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Din ecranul de întâmpinare, apăsaţi tasta Trimitere.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Opţiuni.
Faceţi clic pe Listă de telefon FDN.
Evidenţiaţi un contact.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Ştergere.
41
Ghidul utilizatorului
Telefon
Apelarea inteligentă
Despre apelarea inteligentă
Prin caracteristica de apelare inteligentă puteţi seta un prefix de ţară şi de regiune implicit pentru numerele de telefon,
astfel încât nu trebuie să apelaţi prefixele de ţară şi de regiune când efectuaţi un apel decât dacă prefixul de ţară sau
de regiune este diferit de prefixele implicite setate de dvs. Anumite prefixe de ţară nu sunt acceptate de caracteristica
apelare inteligentă.
De asemenea, în opţiunile de apelare inteligentă puteţi specifica numărul de telefon principal al unei organizaţii pe care
o apelaţi frecvent, pentru a putea apela rapid un contact din organizaţia respectivă, apelând doar interiorul contactului.
Dacă adăugaţi contacte din organizaţia respectivă în lista dvs. de contacte, când adăugaţi numerele acestora de telefon,
în loc să introduceţi numărul principal al organizaţiei, puteţi introduce doar interiorul.
Setarea prefixelor de ţară şi regiune implicite
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Din ecranul de întâmpinare, apăsaţi tasta Trimitere.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Opţiuni.
Faceţi clic pe Apelare inteligentă.
Setaţi câmpurile Prefix ţară şi Prefixul regiunii.
Dacă este necesar, setaţi câmpurile Prefixul local al ţării şi Cifre apel internaţional.
În câmpul Lungime număr naţional, setaţi lungimea implicită a numerelor de telefon din ţara dvs.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Salvare.
Notă: Când calculaţi lungimea implicită a numerelor de telefon, includeţi prefixul regiunii şi numărul local, dar nu
includeţi prefixul ţării sau prefixul pentru apelare naţională directă.
Setarea opţiunilor pentru apelarea interioarelor
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
42
Din ecranul de întâmpinare, apăsaţi tasta Trimitere.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Opţiuni.
Faceţi clic pe Apelare inteligentă.
În câmpul Număr, introduceţi principalul număr de telefon al unei organizaţii.
În câmpul Aşteptare, setaţi timpul pe care îl aşteaptă dispozitivul BlackBerry® înainte de a apela un interior.
În câmpul Lungime interior, setaţi lungimea implicită a interioarelor.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Salvare.
Ghidul utilizatorului
Telefon
Numere de telefon multiple
Despre numere de telefon multiple
Când aveţi mai multe numere de telefon asociate cu dispozitivul BlackBerry®, puteţi schimba numărul de telefon pe
care îl utilizaţi ca număr de telefon activ. Aveţi mai multe numere de telefon asociate cu dispozitivul dvs. dacă se aplică
una dintre următoarele situaţii:
•
•
•
Dispozitivul dvs. utilizează un card SIM iar aceasta acceptă mai multe numere de telefon.
Furnizorul de servicii wireless v-a configurat dispozitivul pentru a accepta mai multe numere de telefon.
Furnizorul de servicii wireless v-a furnizat un număr de telefon şi organizaţia dvs.v-a furnizat un număr de telefon
BlackBerry® MVS Client.
În cazul în care cardul SIM acceptă mai multe numere de telefon, puteţi efectua apeluri utilizând numai numărul de
telefon activ, dar puteţi recepţiona apeluri pe toate numerele de telefon. Dacă sunteţi deja în timpul unui apel, puteţi
recepţiona apeluri numai pe numărul de telefon activ, iar apelurile pe care le recepţionaţi pe celelalte numere de telefon
primesc un semnal de ocupat sau sunt direcţionate către mesageria vocală.
Dacă furnizorul de servicii wireless v-a configurat dispozitivul pentru a accepta mai multe numere de telefon, puteţi
efectua şi recepţiona apeluri utilizând numai numărul de telefon activ. Apelurile pe care le recepţionaţi pe celelalte
numere de telefon primesc un semnal de ocupat sau sunt direcţionate către mesageria vocală.
Dacă furnizorul de servicii wireless v-a furnizat un număr de telefon şi organizaţia dvs. v-a furnizat un număr de telefon
BlackBerry MVS Client, puteţi efectua apeluri utilizând numai numărul de telefon activ, dar puteţi recepţiona apeluri pe
toate numerele de telefon. Dacă deja sunteţi în timpul unui apel, puteţi recepţiona apeluri pe toate numerele de telefon.
Dacă planul dvs. de servicii wireless acceptă mesagerie text SMS şi MMS, primul număr de telefon care apare în lista
derulantă din partea superioară a ecranului în aplicaţia telefonică este numărul de telefon pe care îl utilizaţi pentru a
trimite şi primi mesaje text SMS şi mesaje MMS.
Puteţi modifica opţiunile pentru apel în aşteptare, redirecţionare apeluri şi mesagerie vocală pentru fiecare număr de
telefon asociat cu dispozitivul.
Schimbarea numărului de telefon activ
1. Din ecranul de întâmpinare, apăsaţi tasta Trimitere.
2. Faceţi clic pe numărul de telefon din partea superioară a ecranului.
3. Faceţi clic pe numărul de telefon pe care doriţi să îl setaţi ca număr de telefon activ.
43
Ghidul utilizatorului
Telefon
Opţiunile telefonului
Activarea apelării din ecranul Blocare
1.
2.
3.
4.
5.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Parolă.
Setaţi câmpul Acceptare efectuare apeluri telefonice în timp ce este blocat la Da.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Salvare.
Sortarea numerelor de telefon sau a contactelor în ecranul Telefon
1.
2.
3.
4.
5.
Din ecranul de întâmpinare, apăsaţi tasta Trimitere.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Opţiuni.
Selectaţi Opţiuni generale.
Efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:
• Pentru a sorta numerele de telefon şi contactele după frecvenţa de utilizare, modificaţi câmpul Vizualizare listă
telefon la Cel mai folosit.
• Pentru a sorta în ordine alfabetică după numele contactului, modificaţi câmpul Vizualizare listă telefon la
Nume.
• Pentru a sorta numerele de telefon sau contactele după recenţa utilizării, modificaţi câmpul Vizualizare listă
telefon la Cel mai recent.
6. Apăsaţi tasta Meniu.
7. Faceţi clic pe Salvare.
Pentru a sorta din nou numerele de telefon şi contactele după jurnalele apelurilor, modificaţi câmpul Vizualizare listă
telefon la Jurnal apeluri.
Ascunderea sau afişarea numărului dvs. de telefon când efectuaţi
apeluri
Reţeaua wireless poate să nu ţină cont de opţiunea pe care o alegeţi.
1. Din ecranul de întâmpinare, apăsaţi tasta Trimitere.
2. Apăsaţi tasta Meniu.
3. Faceţi clic pe Opţiuni.
4. Selectaţi Opţiuni generale.
5. Efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:
• Pentru a solicita ca numărul de telefon să fie ascuns, modificaţi câmpul Restricţionarea identităţii mele la
Întotdeauna.
44
Ghidul utilizatorului
Telefon
• Pentru a solicita ca numărul de telefon să fie afişat, modificaţi câmpul Restricţionarea identităţii mele la
Niciodată.
• Pentru a solicita ca reţeaua să decidă dacă numărul de telefon este afişat sau ascuns, modificaţi câmpul
Restricţionarea identităţii mele la Reţea determinată.
6. Apăsaţi tasta Meniu.
7. Faceţi clic pe Salvare.
Dezactivarea solicitării afişate înainte de a şterge articolele
Puteţi dezactiva solicitarea care este afişată înainte de a şterge mesaje, jurnale de apeluri, contacte, intrări din calendar,
sarcini, mementouri sau parole.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma unei aplicaţii.
2. Într-o aplicaţie, apăsaţi tasta Meniu.
3. Faceţi clic pe Opţiuni.
4. Dacă este necesar, faceţi clic pe Opţiuni generale.
5. Modificaţi câmpul Confirmare ştergere la Nu.
6. Apăsaţi tasta Meniu.
7. Faceţi clic pe Salvare.
Dezactivarea terminării apelurilor când introduceţi dispozitivul în toc
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Din ecranul de întâmpinare, apăsaţi tasta Trimitere.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Opţiuni.
Selectaţi Opţiuni generale.
Modificaţi câmpul Terminare automată a apelurilor la Niciodată.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Salvare.
Activarea răspunsului automat la apeluri când scoateţi dispozitivul din
toc
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Din ecranul de întâmpinare, apăsaţi tasta Trimitere.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Opţiuni.
Selectaţi Opţiuni generale.
Modificaţi câmpul Apeluri cu răspuns automat la Scos din toc.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Salvare.
45
Ghidul utilizatorului
Telefon
Resetarea unui cronometru de apeluri
Un cronometru de apeluri oferă durata estimată a apelurilor. Pentru informaţii suplimentare despre durata exactă a unui
apel, contactaţi furnizorul de servicii wireless.
1. Din ecranul de întâmpinare, apăsaţi tasta Trimitere.
2. Apăsaţi tasta Meniu.
3. Faceţi clic pe Stare.
4. Faceţi clic pe Ultimul apel sau Total apeluri.
5. Faceţi clic pe Golire cronometru.
6. Apăsaţi tasta Meniu.
7. Faceţi clic pe Salvare.
Despre modul dispozitiv auditiv
În modul dispozitiv auditiv sau telecoil, semnalul magnetic al dispozitivului dvs. BlackBerry® este modificat la un nivel
şi la un răspuns în frecvenţă adecvate pentru a fi recepţionat de dispozitive auditive echipate cu telecoil.
Despre compatibilitatea TTY
Când activaţi compatibilitatea TTY şi conectaţi dispozitivul BlackBerry® la un dispozitiv TTY care operează la 45,45
biţi/sec., puteţi efectua apeluri către şi recepţiona apeluri de la dispozitive TTY. Dispozitivul BlackBerry este conceput
pentru a converti apelurile recepţionate în text pe care îl puteţi citi pe dispozitivul dvs. TTY.
Dacă dispozitivul TTY este conceput pentru utilizare cu o mufă pentru căşti de 2,5 mm, trebuie să utilizaţi un adaptor
pentru a conecta dispozitivul TTY la dispozitivul BlackBerry. Pentru a achiziţiona un adaptor aprobat de Research In
Motion pentru utilizare împreună cu dispozitivul BlackBerry, vizitaţi www.shopblackberry.com.
Activarea compatibilităţii TTY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Din ecranul de întâmpinare, apăsaţi tasta Trimitere.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Opţiuni.
Faceţi clic pe TTY.
Modificaţi câmpul Mod TTY la Da.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Salvare.
Un indicator TTY este afişat în secţiunea pentru starea dispozitivului de pe ecran.
Pentru a dezactiva compatibilitatea TTY, modificaţi câmpul Mod TTY la Nu.
46
Ghidul utilizatorului
Telefon
Scurtături pe telefon
În funcţie de limba utilizată pentru introducerea textului, este posibil ca unele scurtături să nu fie disponibile.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pentru a schimba tonul de apel, din ecranul de întâmpinare apăsaţi tasta Trimitere. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
Faceţi clic pe Setare ton de apel.
Pentru a verifica mesageria vocală, ţineţi apăsat 1.
Pentru a direcţiona un apel primit către mesageria vocală, când dispozitivul BlackBerry® este introdus în toc, ţineţi
apăsată tasta Reducere volum din partea dreaptă a dispozitivului.
Pentru a configura o tastă de apelare rapidă pentru un contact, în ecranul de întâmpinare sau în aplicaţia telefonică,
ţineţi apăsată tasta pe care doriţi să o alocaţi pentru apelare rapidă.
Pentru a adăuga un interior la un număr de telefon, apăsaţi tasta Alt şi tasta X. Introduceţi interiorul.
Pentru a introduce o literă în câmpul numărului de telefon, apăsaţi tasta Alt şi tasta literei respective.
Pentru a introduce un semn plus (+) în timpul introducerii unui număr de telefon, apăsaţi tasta O.
Pentru a activa difuzorul în timpul unui apel, apăsaţi tasta Difuzor ( ) de pe tastatură. Pentru a dezactiva difuzorul
în timpul unui apel, apăsaţi din nou tasta Difuzor.
Dacă utilizaţi o cască wireless, pentru a întrerupe ascultarea unui apel în cască, apăsaţi tasta Difuzor. Pentru a
asculta din nou un apel cu ajutorul căştii wirelesss, apăsaţi din nou tasta Difuzor.
Dacă aveţi mai multe numere de telefon asociate cu dispozitivul dvs., pentru a schimba numărul de telefon activ,
din ecranul de întâmpinare apăsaţi tasta Trimitere. Faceţi clic pe numărul de telefon din partea superioară a
ecranului. Faceţi clic pe un număr de telefon.
Depanare: telefon
Nu pot efectua sau recepţiona apeluri
Încercaţi să efectuaţi următoarele acţiuni:
• Verificaţi dacă dispozitivul BlackBerry® este conectat la reţeaua wireless.
• Verificaţi dacă planul de servicii wireless include servicii de telefonie sau voce.
• Dacă nu puteţi efectua apeluri şi opţiunea de apelare fixă este activată, verificaţi dacă numărul de telefon pentru
contact apare în lista de apelare fixă sau dezactivaţi opţiunea de apelare fixă.
• Dacă vă aflaţi în altă ţară şi nu aţi schimbat opţiunile de smart-dialing, formaţi numărul de telefon integral, inclusiv
prefixul ţării şi al regiunii, pentru contactul respectiv.
• Dacă nu recepţionaţi apeluri, verificaţi dacă opţiunile de blocare şi de redirecţionare a apelurilor sunt dezactivate.
• Dispozitivul dvs. sau cardul SIM pot accepta mai multe numere de telefon, chiar dacă aveţi un singur număr de
telefon. Verificaţi dacă numărul dvs. de telefon este setat ca număr activ.
• Dacă aveţi mai multe numere de telefon asociate cu dispozitivul dvs., verificaţi dacă numărul de telefon de pe
care doriţi să apelaţi şi pe care doriţi să primiţi apeluri este setat ca număr activ.
47
Ghidul utilizatorului
Telefon
Informaţii înrudite
Apelare fixă, 40
Blocarea apelurilor, 39
Redirecţionarea apelurilor, 37
Schimbarea numărului de telefon activ, 43
Numărul meu de telefon apare ca Necunoscut în aplicaţia telefonică
Dacă dispozitivul dvs. BlackBerry® utilizează un card SIM, încercaţi să schimbaţi numărul de telefon din cardul SIM
pentru a schimba modul în care numărul dvs. de telefon apare în aplicaţia telefonică. În ecranul de întâmpinare sau
într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni. Faceţi clic pe Opţiuni avansate. Faceţi clic pe Cardul SIM. Evidenţiaţi
numărul de telefon. Apăsaţi tasta Meniu. Faceţi clic pe Editare număr de telefon SIM. Introduceţi numărul de telefon.
Apăsaţi tasta Enter.
Nu pot verifica mesageria vocală
Încercaţi să efectuaţi următoarele acţiuni:
• Dacă aveţi mai multe numere de telefon asociate cu dispozitivul BlackBerry® şi încercaţi să verificaţi mesageria
vocală utilizând o tastă scurtătură, dispozitivul apelează numărul de acces al mesagieriei vocale pentru numărul
de telefon activ. Verificaţi mesageria vocală pentru numărul de telefon alternativ.
• Pentru a verifica mesageria vocală, aveţi nevoie de un număr de acces la mesageria vocală. Pentru a obţine un
număr de acces la mesageria vocală, contactaţi furnizorul de servicii wireless sau administratorul.
Nu pot efectua apeluri utilizând comenzi vocale
Încercaţi să efectuaţi următoarele acţiuni:
• Verificaţi dacă dispozitivul BlackBerry® este conectat la reţeaua wireless.
• Dacă utilizaţi un dispozitiv compatibil Bluetooth®, precum un set auto handsfree sau un set de căşti wireless,
verificaţi dacă dispozitivul compatibil Bluetooth® acceptă această caracteristică şi dacă aţi asociat dispozitivul
compatibil Bluetooth® cu dispozitivul BlackBerry.
• Verificaţi dacă tastatura este deblocată.
• Verificaţi dacă limba pe care o utilizaţi pentru a rosti comenzile vocale este aceeaşi cu limba pentru apelare
vocală pe care aţi setat-o în opţiunile pentru limbă. Este posibil ca anumite limbi să nu fie acceptate.
Informaţii înrudite
Tehnologia Bluetooth, 228
Modificarea limbii pentru comenzile vocale, 51
Nu pot schimba numărul de câte ori dispozitivul sună
În funcţie de furnizorul de servicii wireless, este posibil să nu puteţi alege durata de timp cât dispozitivul BlackBerry®
sună înainte de preluarea apelului de către mesageria vocală. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi furnizorul de
servicii wireless.
48
Ghidul utilizatorului
Telefon
Unele caracteristici nu sunt disponibile pe dispozitiv
Disponibilitatea anumitor caracteristici pe dispozitivul dvs. BlackBerry® poate fi afectată pe baza a diferite elemente,
precum modelul dispozitivului şi planul de servicii wireless.
În cazul în care contul dvs. de e-mail utilizează un server BlackBerry® Enterprise Server, este posibil ca organizaţia
dvs. să nu aibă configurate anumite caracteristici sau să vă împiedice să utilizaţi anumite caracteristici sau opţiuni. Dacă
un administrator a setat o opţiune pentru dvs., un indicator roşu de blocare apare în dreptul câmpului opţiunii.
Pentru mai multe informaţii despre caracteristicile care sunt disponibile pe dispozitivul dvs., contactaţi furnizorul de
servicii wireless sau administratorul, sau vizitaţi www.blackberry.com/go/devices.
Informaţii înrudite
Disponibilitatea caracteristicilor, 9
49
Ghidul utilizatorului
Comenzile vocale
Comenzile vocale
Efectuarea unei acţiuni utilizând o comandă vocală
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Apelare prin comandă vocală.
2. După semnalul sonor, rostiţi o comandă vocală.
Comenzi vocale disponibile
"Apel <numele sau numărul de telefon al unui contact>"
Rostiţi această comandă vocală pentru a efectua un apel. Pentru a efectua această sarcină cu un dispozitiv
compatibil Bluetooth®, precum un set auto „mâini libere” sau o cască wireless, dispozitivul compatibil Bluetooth®
asociat trebuie să accepte această caracteristică, iar dvs. trebuie să activaţi tehnologia Bluetooth®. Nu puteţi
efectua apeluri la numerele pentru urgenţă utilizând comenzi vocale.
"Apel <nume contact> <tip număr de telefon>"
Rostiţi această comandă vocală pentru a apela un număr de telefon specific al unui contact care se află în lista de
contacte. De exemplu, în cazul în care contactul are un număr de telefon de serviciu şi un număr de telefon mobil,
puteţi rosti "Apel <nume contact> work" pentru a apela numărul de telefon de serviciu.
"Apelare interior <număr interior>"
Rostiţi această comandă vocală pentru apelarea unui interior. Pentru a efectua această sarcină, trebuie să setaţi
opţiunile pentru apelarea interioarelor. Puteţi apela numai interioarele din cadrul companiei dvs.
"Verificare număr de telefon"
Dacă aveţi mai multe numere de telefon asociate dispozitivului dvs. BlackBerry®, rostiţi această comandă vocală
pentru a verifica numărul dvs. de telefon activ.
"Verificare putere semnal"
Rostiţi această comandă vocală pentru a verifica nivelul de acoperire wireless.
"Verificare reţea"
Rostiţi această comandă vocală pentru a verifica reţeaua wireless la care este conectat dispozitivul dvs.
"Verificare baterie"
Rostiţi această comandă vocală pentru a verifica nivelul bateriei.
"Repetare"
Rostiţi această comandă vocală pentru ca solicitarea vocală cea mai recentă să fie repetată.
"Anulare"
50
Ghidul utilizatorului
Comenzile vocale
Rostiţi această comandă vocală pentru a închide aplicaţia pentru apelare prin comandă vocală.
Informaţii înrudite
Setarea opţiunilor pentru apelarea interioarelor, 42
Modificarea limbii pentru comenzile vocale
Pentru a efectua această sarcină, trebuie să aveţi instalate mai multe limbi pe dispozitivul dvs. BlackBerry®. Pentru
informaţii suplimentare, contactaţi furnizorul de servicii wireless sau administratorul.
Când modificaţi limba pentru comenzile vocale, modificaţi limba pentru solicitările vocale şi limba pe care o utilizaţi
pentru a efectua o comandă vocală.
1.
2.
3.
4.
5.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Introducere limbă şi text.
Schimbaţi câmpul Limbă apelare prin comandă vocală.
Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
Faceţi clic pe Salvare.
Dezactivarea listelor de opţiuni pentru comenzile vocale
Dacă dispozitivul BlackBerry® identifică mai multe potriviri cu o comandă vocală, acesta vă prezintă o listă a potrivirilor
posibile sau o listă de opţiuni. Puteţi dezactiva lista de opţiuni pentru ca dispozitivul să selecteze întotdeauna cea mai
bună potrivire şi să apeleze automat numărul de telefon.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Apelare prin comandă vocală.
3. Setaţi câmpul Liste de opţiuni la Întotdeauna oprit.
4. Apăsaţi tasta Meniu.
5. Faceţi clic pe Salvare.
Modificarea opţiunilor pentru solicitările vocale
După ce rostiţi o comandă vocală, este posibil ca solicitările vocale să vă solicite informaţii suplimentare sau clarificări,
sau să citească instrucţiuni care apar pe ecran.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Apelare prin comandă vocală.
3. Efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:
• Pentru a dezactiva solicitările vocale, modificaţi câmpul Solicitări audio la Fără solicitări.
• Pentru a activa solicitările vocale, modificaţi câmpul Solicitări audio la Solicitări de bază.
• Pentru a activa solicitările vocale şi pentru ca acestea să citească instrucţiunile care apar pe ecran, modificaţi
câmpul Solicitare audio la Solicitări detaliate.
51
Ghidul utilizatorului
Comenzile vocale
4. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
5. Faceţi clic pe Salvare.
Îmbunătăţirea recunoaşterii vocale
Puteţi îmbunătăţi recunoaşterea vocală prin finalizarea unei serii scurte de solicitări care vă solicită să rostiţi numere şi
cuvinte specifice.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Apelare prin comandă vocală.
3. Faceţi clic pe Adaptare voce.
4. Parcurgeţi instrucţiunile afişate pe ecran.
Depanare: apelare vocală
Nu pot efectua apeluri utilizând comenzi vocale
Încercaţi să efectuaţi următoarele acţiuni:
• Verificaţi dacă dispozitivul BlackBerry® este conectat la reţeaua wireless.
• Dacă utilizaţi un dispozitiv compatibil Bluetooth®, precum un set auto handsfree sau un set de căşti wireless,
verificaţi dacă dispozitivul compatibil Bluetooth® acceptă această caracteristică şi dacă aţi asociat dispozitivul
compatibil Bluetooth® cu dispozitivul BlackBerry.
• Verificaţi dacă tastatura este deblocată.
• Verificaţi dacă limba pe care o utilizaţi pentru a rosti comenzile vocale este aceeaşi cu limba pentru apelare
vocală pe care aţi setat-o în opţiunile pentru limbă. Este posibil ca anumite limbi să nu fie acceptate.
Informaţii înrudite
Tehnologia Bluetooth, 228
Modificarea limbii pentru comenzile vocale, 51
Dispozitivul nu recunoaşte numele sau numerele din comenzile vocale
Încercaţi să efectuaţi următoarele acţiuni:
• Rostiţi prenumele şi numele contactului.
• Îmbunătăţiţi recunoaşterea vocală a numerelor.
52
Ghidul utilizatorului
Mesaje
Mesaje
Elementele de bază ale mesajelor
Compunerea mesajelor
Corectarea ortografiei
Puteţi efectua corectarea ortografiei din mesajele, intrările din calendar, sarcinile sau mementourile pe care le creaţi.
1. Într-un mesaj, într-o intrare din calendar, într-o sarcină sau într-un memento, apăsaţi tasta pentru meniu.
2. Faceţi clic pe Corectare ortografică.
3. Efectuaţi oricare dintre următoarele acţiuni:
• Pentru a accepta ortografia sugerată, faceţi clic pe un cuvânt din lista care apare.
• Pentru a ignora ortografia sugerată, apăsaţi tasta Escape (Ieşire).
• Pentru a ignora toate instanţele de ortografie sugerate, apăsaţi tasta pentru meniu. Faceţi clic pe Ignorare
toate.
• Pentru a adăuga cuvântul în dicţionarul personalizat, apăsaţi tasta pentru meniu. Faceţi clic pe Adăugare la
dicţionare.
• Pentru a dezactiva corectarea ortografiei, apăsaţi tasta pentru meniu. Faceţi clic pe Anulare corectare
ortografică.
Salvarea ciornei unui mesaj
1. Când compuneţi un mesaj, apăsaţi tasta pentru meniu.
2. Faceţi clic pe Salvare ciornă.
Setarea nivelului de importanţă al unui mesaj
Puteţi seta nivelul de importanţă al unui mesaj de e-mail, mesaj cu cod PIN sau mesaj MMS.
1. Când compuneţi un mesaj, apăsaţi tasta pentru meniu.
2. Faceţi clic pe Opţiuni.
3. Setaţi câmpul Importanţă.
4. păsaţi tasta Meniu.
5. Faceţi clic pe Salvare.
Adăugarea unui contact în BCC (copie carbon invizibilă)
Puteţi adăuga un contact în BCC într-un mesaj de e-mail, un mesaj cu cod PIN sau un mesaj MMS.
1. Când compuneţi un mesaj, apăsaţi tasta pentru meniu.
2. Faceţi clic pe Adăugare Bcc.
53
Ghidul utilizatorului
Mesaje
Ataşarea unui contact la un mesaj
Puteţi ataşa un contact la un mesaj, un mesaj cu cod PIN sau un mesaj MMS.
1. Când compuneţi un mesaj, apăsaţi tasta pentru meniu.
2. Faceţi clic pe Ataşare adresă sau Ataşare contact.
3. Faceţi clic pe un contact.
Adăugarea unei semnături la mesajele de e-mail de serviciu
Pentru a efectua această sarcină, contul dvs. de e-mail trebuie să utilizeze un server BlackBerry® Enterprise Server
care să accepte această caracteristică. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi administratorul.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje.
păsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Opţiuni.
Faceţi clic pe Setări e-mail.
Dacă este necesar, modificaţi câmpul Servicii de mesagerie.
Setaţi câmpul Utilizaţi semnătura automată la Da.
În caseta de text care va fi afişată, introduceţi o semnătură.
păsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Salvare.
Semnătura dvs. este adăugată la mesajele de e-mail după trimiterea acestora.
Ştergerea denegării de responsabilitate dintr-un mesaj de e-mail
Dacă dispozitivul BlackBerry® este asociat cu un cont de e-mail care utilizează un server BlackBerry® Enterprise
Server care acceptă această caracteristică, BlackBerry Enterprise Server poate adăuga o denegare de responsabilitate
după trimiterea mesajului.
1. Când compuneţi un mesaj e-mail, apăsaţi tasta pentru meniu.
2. Faceţi clic pe Scoatere denegare de responsabilitate.
Pentru a adăuga din nou denegarea de responsabilitate, apăsaţi tasta pentru meniu. Faceţi clic pe Adăugare
denegare de responsabilitate.
Crearea unei legături pentru un cod PIN
Puteţi crea o legătură pentru un cod PIN în mesaje, intrările din calendar, sarcini sau mementouri. Dacă faceţi clic pe
legătură, puteţi trimite un mesaj cu cod PIN.
Când introduceţi textul, introduceţi pin: şi codul PIN.
54
Ghidul utilizatorului
Mesaje
Trimiterea mesajelor
Trimiterea unui mesaj de e-mail
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje.
.
Apăsaţi tasta
Faceţi clic pe Compunere e-mail.
În câmpul Către, introduceţi o adresă de e-mail sau numele unui contact.
Introduceţi textul mesajului.
Apăsaţi tasta
.
Faceţi clic pe Trimitere.
Informaţii înrudite
Căutarea contactelor în agenda organizaţiei dvs., 163
Listele de corespondenţă, 166
Trimiterea unui mesaj text SMS
Puteţi trimite un mesaj text SMS unui număr de până la zece destinatari. În funcţie de temă, este posibil ca pe ecranul
de întâmpinare să apară o pictogramă separată pentru mesajele text SMS şi mesajele MMS.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje.
2. Apăsaţi tasta Meniu.
3. Faceţi clic pe Redactare text SMS.
4. În câmpul Către, efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:
• Introduceţi numele unui contact.
• Apăsaţi tasta Meniu. Faceţi clic pe Alegere contact. Faceţi clic pe un contact.
• Introduceţi un număr de telefon care poate primi mesaje text SMS (includeţi prefixul ţării şi prefixul regiunii).
• Dacă dispozitivul este conectat la o reţea CDMA, puteţi introduce o adresă de e-mail.
5. Faceţi clic pe OK.
6. Introduceţi textul mesajului.
7. Apăsaţi tasta Enter.
Trimiterea unui mesaj cu cod PIN
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje.
Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
Faceţi clic pe Compunere PIN.
În câmpul Către, efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:
• Introduceţi un cod PIN. Apăsaţi tasta Enter.
• Dacă aţi salvat un PIN pentru un contact care este în lista de contacte, introduceţi numele contactului. Apăsaţi
tasta Enter.
5. Introduceţi textul mesajului.
6. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
55
Ghidul utilizatorului
Mesaje
7. Faceţi clic pe Trimitere.
Informaţii înrudite
Listele de corespondenţă, 166
Trimiterea unui mesaj MMS
În funcţie de planul de servicii wireless, este posibil ca această caracteristică să nu fie acceptată.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje.
2. Apăsaţi tasta
.
3. Faceţi clic pe Compunere SMS.
4. Efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:
• În cazul în care contactul nu există în lista de contacte, faceţi clic pe [Utilizare o dată]. Faceţi clic pe Email sau
pe Telefon. Tastaţi adresa de e-mail sau un număr de telefon pentru MMS. Apăsaţi tasta Enter.
• În cazul în care contactul se află în lista de contacte, faceţi clic pe un contact. Faceţi clic pe adresa de e-mail
sau pe un număr de telefon.
5. Introduceţi textul mesajului.
.
6. Apăsaţi tasta
7. Faceţi clic pe Trimitere.
Informaţii înrudite
Listele de corespondenţă, 166
Vizualizarea dimensiunii unui mesaj MMS înainte de trimitere, 78
Răspunsul la un mesaj
1. În cadrul unui mesaj, apăsaţi tasta pentru meniu.
2. Faceţi clic pe Răspuns sau Răspuns la toate.
Redirecţionarea unui mesaj
Nu puteţi redirecţiona mesaje MMS al căror conţinut este protejat de drepturi de autor.
1. În cadrul unui mesaj, apăsaţi tasta Meniu.
2. Efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:
• Faceţi clic pe Redirecţionare.
• Faceţi clic pe Redirecţionare ca. Faceţi clic pe un tip de mesaj.
Retrimiterea unui mesaj
Nu puteţi modifica un mesaj text SMS sau un mesaj MMS înainte de a-l retrimite.
1. În cadrul unui mesaj trimis, apăsaţi tasta pentru meniu.
2. Efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:
• Pentru a modifica mesajul, faceţi clic pe Editare. Modificaţi mesajul. Apăsaţi tasta Menu (Meniu). Faceţi clic pe
Trimitere.
• Pentru a schimba destinatarii, faceţi clic pe Editare. Evidenţiaţi un contact. păsaţi tasta Meniu. Faceţi clic pe
Schimbare adresă. Faceţi clic pe un contact nou. păsaţi tasta Meniu. Faceţi clic pe Trimitere.
56
Ghidul utilizatorului
Mesaje
• Pentru a retrimite un mesaj fără a-l modifica, faceţi clic pe Retrimitere.
Oprirea trimiterii unui mesaj
Puteţi opri trimiterea unui mesaj numai dacă o pictogramă ceas apare în dreptul mesajului.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje.
2. Evidenţiaţi mesajul.
3. păsaţi tasta Meniu.
4. Faceţi clic pe Ştergere.
Administrarea mesajelor
Deschiderea unui mesaj
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje.
2. Faceţi clic pe un mesaj.
Dacă deschideţi un mesaj MMS şi conţinutul acestuia nu este afişat, apăsaţi tasta pentru meniu. Faceţi clic pe
Recuperare.
Salvarea unui mesaj
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje.
Evidenţiaţi un mesaj.
Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
Faceţi clic pe Salvare.
Căutarea de text într-un mesaj, într-un ataşament sau pe o pagină Web
Pentru a căuta text într-o prezentare, trebuie să vizualizaţi prezentarea în modul de vizualizare text sau text şi
diaporamă.
1.
2.
3.
4.
Într-un mesaj, într-un ataşament sau pe o pagină Web, apăsaţi tasta pentru meniu.
Faceţi clic pe Caută.
Introduceţi textul.
Apăsaţi tasta Enter.
Pentru a căuta următoarea apariţie a textului, apăsaţi tasta pentru meniu. Faceţi clic pe Caută următorul.
Marcarea unui mesaj ca deschis sau nedeschis
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje.
• Pentru a marca un singur mesaj ca deschis sau nedeschis, evidenţiaţi mesajul. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
Faceţi clic pe Marcaj deschis sau Marcaj nedeschis.
57
Ghidul utilizatorului
Mesaje
• Pentru a marca toate mesajele anterioare unei date precizate ca deschise, evidenţiaţi câmpul pentru dată, apoi
apăsaţi tasta Meniu. Faceţi clic pe Marcaj deschis anterior.
Vizualizarea unei adrese în locul afişării unui nume
1. În cadrul unui mesaj, faceţi clic pe un contact.
2. Faceţi clic pe Afişare adresă.
Pentru a vizualiza din nou numele afişat, faceţi clic pe un contact. Faceţi clic pe Afişare nume.
Vizualizarea mesajelor dintr-un anumit dosar
Puteţi vizualiza mesajele de e-mail şi mesajele MMS dintr-un anumit dosar.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje.
2. păsaţi tasta Meniu.
3. Faceţi clic pe Vizualizare dosar.
4. Faceţi clic pe un dosar.
Ştergerea unui mesaj
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje.
Evidenţiaţi un mesaj.
Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
Faceţi clic pe Ştergere.
Ştergerea mai multor mesaje
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje.
2. Efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:
• Pentru a şterge o serie de mesaje, evidenţiaţi un mesaj. Ţineţi apăsată tasta Shift. Pe trackpad, glisaţi cu degetul
în sus sau în jos.Eliberaţi tasta Shift. păsaţi tasta Meniu. Faceţi clic pe Ştergere mesaje.
• Pentru a şterge toate mesajele anterioare unei anumite date, evidenţiaţi un câmp pentru dată. păsaţi tasta
Meniu. Faceţi clic pe Ştergere anterior. Faceţi clic pe Ştergere.
Notă: Mesajele de e-mail pe care le ştergeţi utilizând elementul de meniu Ştergere anterior nu sunt şterse din aplicaţia
de e-mail de pe computer în timpul reconcilierii e-mailurilor.
58
Ghidul utilizatorului
Mesaje
Mesajele de e-mail
Elementele de bază ale mesajelor de e-mail
Trimiterea unui mesaj de e-mail
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje.
.
Apăsaţi tasta
Faceţi clic pe Compunere e-mail.
În câmpul Către, introduceţi o adresă de e-mail sau numele unui contact.
Introduceţi textul mesajului.
.
Apăsaţi tasta
Faceţi clic pe Trimitere.
Informaţii înrudite
Căutarea contactelor în agenda organizaţiei dvs., 163
Listele de corespondenţă, 166
Ştergerea textului original dintr-un mesaj de răspuns
1. Când răspundeţi la un mesaj, apăsaţi tasta pentru meniu.
2. Faceţi clic pe Ştergere text original.
Îndosarierea unui mesaj de e-mail
Pentru a efectua această sarcină, contul dvs. de e-mail trebuie să utilizeze un BlackBerry® Enterprise Server care să
accepte această caracteristică. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi administratorul.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje.
Evidenţiaţi un mesaj de e-mail.
Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
Faceţi clic pe Fişier.
Evidenţiaţi un dosar de mesaje.
Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
Faceţi clic pe Fişier.
Informaţii înrudite
Reconcilierea mesajelor de e-mail prin intermediul reţelei wireless, 221
59
Ghidul utilizatorului
Mesaje
Ataşarea unui fişier la un mesaj de e-mail
Pentru a ataşa un fişier salvat în reţeaua organizaţiei dvs., contul dvs. de e-mail trebuie să utilizeze un BlackBerry®
Enterprise Server care să accepte această caracteristică. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi administratorul.
1. Când compuneţi un mesaj de e-mail, apăsaţi tasta Meniu.
2. Faceţi clic pe Ataşare fişier.
• Pentru a ataşa un fişier salvat în memoria dispozitivului dvs. BlackBerry sau pe un card de memorie, navigaţi la
fişier. Faceţi clic pe fişier.
• Pentru a ataşa un fişier salvat în reţeaua organizaţiei dvs., apăsaţi tasta Meniu. Faceţi clic pe Du-te la. Navigaţi
la fişier. Faceţi clic pe fişier. Dacă este necesar, introduceţi acreditivele pe care le utilizaţi pentru a vă conecta
la reţeaua organizaţiei dvs.
Redirecţionarea mesajelor dintr-un anumit dosar de e-mail către dispozitivul dvs.
Pentru a efectua această sarcină, contul dvs. de e-mail trebuie să utilizeze un BlackBerry® Enterprise Server care să
accepte această caracteristică. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi administratorul.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje.
2. păsaţi tasta Meniu.
3. Faceţi clic pe Opţiuni.
4. Faceţi clic pe Setări e-mail.
5. Dacă este necesar, modificaţi câmpul Servicii de mesagerie.
6. păsaţi tasta Meniu.
7. Faceţi clic pe Redirecţionare dosar.
8. Bifaţi caseta de validare din dreptul unui dosar de mesaje de e-mail.
9. păsaţi tasta Meniu.
10. Faceţi clic pe Salvare.
Notă: Dacă efectuaţi clic pe elementul de meniu Selectare toate, toate mesajele de e-mail, inclusiv mesajele de e-mail
care sunt afişate în dosarul Articole trimise din aplicaţia pentru e-mail de pe computer, sunt afişate pe dispozitivul dvs.
BlackBerry.
Informaţii înrudite
Dezactivarea stocării în dispozitiv a mesajelor trimise de pe computer, 61
Dezactivarea stocării mesajelor trimise de pe dispozitiv către computer
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
60
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Opţiuni.
Faceţi clic pe Setări e-mail.
Dacă este necesar, modificaţi câmpul Servicii de mesagerie.
Modificaţi câmpul Salvare copie în dosarul trimise la Nu.
păsaţi tasta Meniu.
Ghidul utilizatorului
Mesaje
8. Faceţi clic pe Salvare.
Dezactivarea stocării în dispozitiv a mesajelor trimise de pe computer
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje.
2. păsaţi tasta Meniu.
3. Faceţi clic pe Opţiuni.
4. Faceţi clic pe Setări e-mail.
5. Dacă este necesar, modificaţi câmpul Servicii de mesagerie.
6. păsaţi tasta Meniu.
7. Faceţi clic pe Redirecţionare dosar.
8. Debifaţi caseta de validare din dreptul dosarului Articole trimise.
9. păsaţi tasta Meniu.
10. Faceţi clic pe Salvare.
Redimensionarea unei imagini înainte de a o trimite ca ataşament
Când ataşaţi un fişier imagine .jpg sau .png la un mesaj de e-mail sau mesaj MMS, va apărea o casetă de dialog care
vă permite să redimensionaţi imaginea.
1. În caseta de dialog care apare după ataşarea imaginii, efectuaţi oricare dintre următoarele acţiuni:
• Selectaţi o nouă dimensiune.
• Dacă veţi ataşa imagini suplimentare şi doriţi să utilizaţi aceeaşi dimensiune pentru toate imaginile, selectaţi
caseta de validare Aplicare la imaginile ulterioare.
2. Faceţi clic pe OK.
Filtrele pentru mesaje de e-mail
Despre filtrele pentru mesajele de e-mail
Puteţi crea filtre pentru mesajele de e-mail pentru a specifica care dintre mesajele de e-mail sunt redirecţionate către
dispozitivul BlackBerry® şi care rămân în aplicaţia de e-mail din computer.
Filtrele pentru mesajele de e-mail sunt aplicate mesajelor de e-mail în funcţie de ordinea în care acestea apar în lista
filtrelor pentru mesajele de e-mail. În cazul în care creaţi mai multe filtre pentru mesaje de e-mail care se pot aplica
aceluiaşi mesaj de e-mail, trebuie să decideţi care dintre acestea va fi aplicat primul, plasând filtrul mai sus în listă.
Crearea unui filtru pentru mesajele de e-mail
Pentru a efectua această sarcină, contul dvs. de e-mail trebuie să utilizeze un server BlackBerry® Enterprise Server
care să accepte această caracteristică. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi administratorul. Dacă utilizaţi serviciul
BlackBerry® Internet Service, consultaţi asistenţa online pentru BlackBerry Internet Service pentru informaţii
suplimentare.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje.
2. păsaţi tasta Meniu.
61
Ghidul utilizatorului
Mesaje
3. Faceţi clic pe Opţiuni.
4. Faceţi clic pe Filtre e-mail.
5. păsaţi tasta Meniu.
6. Faceţi clic pe Nou.
7. Introduceţi un nume pentru filtrul pentru mesaje de e-mail.
8. Setaţi opţiunile pentru filtrul pentru mesaje de e-mail.
9. păsaţi tasta Meniu.
10. Faceţi clic pe Salvare.
Crearea unui filtru pentru mesaje de email pe baza unui contact sau subiect
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje.
Evidenţiaţi un mesaj de e-mail.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Filtrare expeditor sau Filtrare subiect.
Introduceţi un nume pentru filtrul pentru mesaje de e-mail.
Setaţi opţiunile pentru filtrul pentru mesaje de e-mail.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Salvare.
Opţiuni pentru filtrele pentru mesaje de e-mail
De la:
Specificaţi unul sau mai multe contacte sau adrese de e-mail pe care filtrul de mesaje de e-mail trebuie să le caute
în câmpul De la al mesajelor de e-mail. Separaţi contactele sau adresele de e-mail multiple prin punct şi virgulă (;).
Pentru a specifica faptul că filtrul pentru mesajele de e-mail trebuie să caute toate contactele sau adresele de email care conţin un anumit text, introduceţi textul şi utilizaţi un asterisc (*) drept caracter de înlocuire pentru a
reprezenta restul contactului sau adresei de e-mail.
Trimis la:
Specificaţi unul sau mai multe contacte sau adrese de e-mail pe care filtrul de mesaje de e-mail trebuie să le caute
în câmpul Trimis la al mesajelor de e-mail. Separaţi contactele sau adresele de e-mail multiple prin punct şi virgulă
(;). Pentru a specifica faptul că filtrul pentru mesajele de e-mail trebuie să caute toate contactele sau adresele de
e-mail care conţin un anumit text, introduceţi textul şi utilizaţi un asterisc (*) drept caracter de înlocuire pentru a
reprezenta restul contactului sau adresei de e-mail.
Trimis direct la mine:
Stabiliţi dacă filtrul de mesaje de e-mail se aplică mesajelor de e-mail care conţin adresa dvs. de e-mail în câmpul
Către.
Cc către mine:
Stabiliţi dacă filtrul de mesaje de e-mail se aplică mesajelor de e-mail care conţin adresa dvs. de e-mail în câmpul
CC.
62
Ghidul utilizatorului
Mesaje
Bcc către mine:
Stabiliţi dacă filtrul mesajelor de e-mail se aplică mesajelor de e-mail care conţin adresa dvs. de e-mail în câmpul
BCC.
Importanţă:
Setaţi nivelul de importanţă al mesajelor de e-mail pentru care se aplică filtrul de mesaje.
Sensibilitate:
Setaţi nivelul de sensibilitate al mesajelor de e-mail pentru care se aplică filtrul de mesaje.
Acţiune:
Stabiliţi dacă mesajele de e-mail pentru care se aplică filtrul sunt redirecţionate către dispozitivul BlackBerry®. Dacă
mesajele de e-mail sunt redirecţionate, specificaţi dacă acestea sunt redirecţionate cu importanţă ridicată sau numai
cu antetul mesajului de e-mail.
Activarea unui filtru pentru mesaje de e-mail
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje.
păsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Opţiuni.
Faceţi clic pe Filtre e-mail.
Bifaţi caseta de validare din dreptul filtrului pentru mesaje de e-mail.
Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
Faceţi clic pe Salvare.
Modificarea unui filtru pentru mesajele de e-mail
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje.
2. păsaţi tasta Meniu.
3. Faceţi clic pe Opţiuni.
4. Faceţi clic pe Filtre e-mail.
5. Evidenţiaţi un filtru pentru mesaje de e-mail.
6. păsaţi tasta Meniu.
7. Faceţi clic pe Editare.
8. Modificaţi opţiunile pentru filtrul mesajelor de e-mail.
9. păsaţi tasta Meniu.
10. Faceţi clic pe Salvare.
Stabilirea priorităţii filtrelor pentru mesajele de e-mail
1.
2.
3.
4.
5.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje.
păsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Opţiuni.
Faceţi clic pe Filtre e-mail.
Evidenţiaţi un filtru pentru mesaje de e-mail.
63
Ghidul utilizatorului
Mesaje
6. păsaţi tasta Meniu.
7. Faceţi clic pe Deplasare.
8. Faceţi clic pe locaţia nouă.
Ştergerea unui filtru pentru mesaje de e-mail
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Opţiuni.
Faceţi clic pe Filtre e-mail.
Evidenţiaţi un filtru pentru mesaje de e-mail.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Ştergere.
Dosare de mesaje de e-mail
Despre sincronizarea dosarelor de mesaje de e-mail
Puteţi adăuga, modifica sau şterge dosare de mesaje de e-mail în aplicaţia de e-mail de pe computerul dvs. sau în
aplicaţia de mesaje de pe dispozitivul dvs. BlackBerry®. Dacă reconcilierea wireless a e-mailului este activată şi contul
dvs. de e-mail este asociat cu un BlackBerry® Enterprise Server care acceptă această caracteristică, modificările pe
care le efectuaţi asupra dosarelor de mesaje de e-mail sunt sincronizate prin reţeaua wireless.
Dacă reconcilierea wireless a e-mailului este dezactivată sau nu este disponibilă pentru dispozitivul dvs., puteţi efectua
modificări asupra dosarelor din aplicaţia de e-mail de pe computerul dvs. şi apoi puteţi reconcilia modificările pe
dispozitivul dvs. utilizând instrumentul pentru setări e-mail din BlackBerry® Desktop Manager. Pentru informaţii
suplimentare despre reconcilierea e-mailurilor, consultaţi asistenţa online pentru BlackBerry® Desktop Software.
Adăugarea, deplasarea, redenumirea sau ştergerea unui dosar de e-mail
Pentru a efectua această sarcină, contul dvs. de e-mail trebuie să utilizeze un BlackBerry® Enterprise Server care să
accepte această caracteristică. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi administratorul.
1.
2.
3.
4.
5.
64
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Vizualizare dosar.
Evidenţiaţi un dosar.
Apăsaţi tasta Meniu.
• Pentru a adăuga un dosar, faceţi clic pe Adăugare dosar.
• Pentru a deplasa un dosar, faceţi clic pe Deplasare. Faceţi clic pe locaţia nouă.
• Pentru a redenumi un dosar, faceţi clic pe Redenumire.
• Pentru a şterge un dosar, faceţi clic pe Ştergere.
Ghidul utilizatorului
Mesaje
Semnalizatoare pentru mesaje de e-mail
Despre semnalizatoare
Puteţi adăuga semnalizatoare la mesajele de e-mail pe care le primiţi sau trimiteţi sub formă de memento sau vă puteţi
trimite un memento dvs. sau destinatarilor pentru a urmări mesajele. Puteţi utiliza semnalizatoare de diverse culori,
puteţi adăuga note de urmărire şi puteţi seta date scadente astfel încât dispozitivul dvs. BlackBerry® să vă amintească
să răspundeţi la mesaje de e-mail.
Dacă reconcilierea wireless a e-mailurilor este activată şi contul dvs. de e-mail utilizează un BlackBerry® Enterprise
Server care acceptă semnalizatoare, modificările pe care le faceţi asupra semnalizatoarelor de pe dispozitivul dvs.
trebuie să fie reflectate în aplicaţia de e-mail de pe computerul dvs. Similar, modificările pe care le efectuaţi asupra
semnalizatoarelor din aplicaţia de e-mail de pe computerul dvs. trebuie să se reflecte pe dispozitiv.
Dacă reconcilierea wireless a e-mailurilor este oprită, puteţi totuşi gestiona semnalizatoare pentru mesajele de e-mail
pe dispozitiv.
Adăugarea unui semnalizator
1.
2.
3.
4.
Când compuneţi sau vizualizaţi unui mesaj e-mail, apăsaţi tasta pentru meniu.
Faceţi clic pe Semnalizator pentru urmărire.
Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
Faceţi clic pe Salvare.
Modificarea unui marcaj
Puteţi modifica starea, culoarea, nota sau data scadentă pentru un marcaj. Dacă efectuaţi modificări asupra unui marcaj
dintr-un mesaj de e-mail pe care l-aţi trimis, modificările sunt reflectate numai în dispozitivul dvs. şi nu sunt trimise
destinatarului.
1. Într-un mesaj de e-mail cu semnalizator, apăsaţi tasta pentru meniu.
2. Faceţi clic pe Proprietăţi marcaj.
3. Modificaţi proprietăţile marcajului.
4. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
5. Faceţi clic pe Salvare.
Eliminarea unui semnalizator
1. Într-un mesaj de e-mail cu semnalizator, apăsaţi tasta pentru meniu.
2. Faceţi clic pe Ştergere semnalizator.
65
Ghidul utilizatorului
Mesaje
Opţiunile pentru mesaje de e-mail
Corectarea automată a ortografiei înainte de trimiterea mesajelor de e-mail
1.
2.
3.
4.
5.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Corectare ortografică.
Selectaţi opţiunea Corectare ortografică e-mail înainte de trimitere.
Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
Faceţi clic pe Salvare.
Configurarea unui răspuns Absent de la birou
Pentru a efectua această sarcină, contul dvs. de e-mail trebuie să utilizeze un BlackBerry® Enterprise Server care să
accepte această caracteristică. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi administratorul.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje.
păsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Opţiuni.
Faceţi clic pe Setări e-mail.
Dacă este necesar, modificaţi câmpul Servicii de mesagerie.
Modificaţi câmpul Utilizaţi răspunsul Ieşit din birou la Da.
Introduceţi un răspuns în caseta de text care apare.
Dacă utilizaţi IBM® Lotus Notes®, în câmpul Până la, setaţi data la care trebuie să se dezactiveze răspunsul Absent
de la birou.
9. păsaţi tasta Meniu.
10. Faceţi clic pe Salvare.
Pentru a dezactiva răspunsul Absent de la birou, modificaţi câmpul Utilizaţi răspunsul Ieşit din birou la Nu.
Activarea sau dezactivarea confirmărilor de citire sau confirmărilor de livrare
În funcţie de furnizorul de servicii wireless sau de administrator, este posibil să nu puteţi efectua această sarcină, sau
este posibil ca unele opţiuni să nu apară.
1.
2.
3.
4.
5.
66
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje.
Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
Faceţi clic pe Opţiuni.
Faceţi clic pe Setări e-mail.
Dacă apare câmpul Servicii de mesagerie, setaţi acest câmp la contul de e-mail corespunzător.
• Pentru a stabili dacă dispozitivul dvs. BlackBerry trimite o confirmare de citire sau o confirmare de livrare când
expeditorul solicită aceasta, modificaţi câmpurile Trimitere confirmări de citire şi Trimitere confirmare
livrare.
Ghidul utilizatorului
Mesaje
• Pentru a stabili dacă dispozitivul dvs. solicită confirmări de livrare sau confirmări de citire când trimiteţi mesaje
de e-mail, modificaţi câmpurile Confirmare livrare şi Confirmare citire.
6. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
7. Faceţi clic pe Salvare.
Vizualizarea mesajelor de e-mail în format text simplu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje.
Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
Faceţi clic pe Opţiuni.
Faceţi clic pe Setări e-mail.
Dacă este necesar, modificaţi câmpul Servicii de mesagerie.
Modificaţi câmpul Activare e-mail HTML la Nu.
Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
Faceţi clic pe Salvare.
Dezactivarea încărcării imaginilor din mesajele de e-mail HTML
Implicit, dispozitivul BlackBerry® descarcă şi afişează automat imagini inline încorporate în mesaje de e-mail HTML.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje.
2. Apăsaţi tasta Meniu.
3. Faceţi clic pe Opţiuni.
4. Faceţi clic pe Setări e-mail.
5. Dacă este necesar, modificaţi câmpul Servicii de mesagerie.
6. Modificaţi câmpul Descărcare automată imagini la Nu.
7. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
8. Faceţi clic pe Salvare.
Pentru a vizualiza imaginile dintr-un mesaj de e-mail HTML, apăsaţi tasta pentru meniu. Faceţi clic pe Obţinere
imagini.
Dezactivarea solicitării permisiunii care apare înainte de descărcarea imaginilor externe
din mesaje de e-mail HTML
Anumite mesaje de e-mail HTML conţin legături la imagini externe de pe Internet. În mod implicit, dispozitivul dvs.
BlackBerry® vă solicită permisiunea înainte de a descărca imagini externe.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje.
2. Apăsaţi tasta Meniu.
3. Faceţi clic pe Opţiuni.
4. Faceţi clic pe Setări e-mail.
5. Dacă este necesar, modificaţi câmpul Servicii de mesagerie.
6. Modificaţi câmpul Confirmare descărcare imagine externă la Nu.
7. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
8. Faceţi clic pe Salvare.
67
Ghidul utilizatorului
Mesaje
Ascunderea mesajelor de e-mail îndosariate
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje.
păsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Opţiuni.
Selectaţi Opţiuni generale.
Modificaţi câmpul Ascundere mesaje înregistrate la Da.
păsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Salvare.
Primirea numai a primei secţiuni din mesajele de e-mail lungi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje.
păsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Opţiuni.
Selectaţi Opţiuni generale.
Modificaţi câmpul Mai mult automat la Nu.
păsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Salvare.
Pentru a descărca mai mult dintr-un mesaj de e-mail, apăsaţi tasta pentru meniu. Faceţi clic pe Mai mult sau Mai
multe Toate.
Schimbarea adresei de e-mail utilizate pentru trimiterea mesajelor sau a invitaţiilor la
şedinţă
1.
2.
3.
4.
5.
6.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Opţiuni avansate.
Faceţi clic pe Servicii implicite.
Modificaţi câmpul Mesagerie (CMIME) sau câmpul Calendar (CICAL).
Apăsaţi tasta pentru meniu.
Faceţi clic pe Salvare.
Dezactivarea redirecţionării mesajelor de e-mail către dispozitiv
Pentru a efectua această sarcină, contul dvs. de e-mail trebuie să utilizeze un BlackBerry® Enterprise Server care să
accepte această caracteristică. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi administratorul.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
68
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje.
păsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Opţiuni.
Faceţi clic pe Setări e-mail.
Dacă este necesar, modificaţi câmpul Servicii de mesagerie.
Modificaţi câmpul Trimitere e-mail la dispozitiv portabil la Nu.
Ghidul utilizatorului
Mesaje
7. păsaţi tasta Meniu.
8. Faceţi clic pe Salvare.
Pentru a redirecţiona din nou mesajele de e-mail către dispozitivul dvs. BlackBerry, modificaţi câmpul Trimitere e-mail
la dispozitiv portabil la Da.
Mesajele cu cod PIN
Despre mesajele cu cod PIN
Un cod PIN identifică în mod unic dispozitivele BlackBerry® şi dispozitivele compatibile BlackBerry din reţeaua wireless.
Dacă aveţi un contact care utilizează un dispozitiv BlackBerry sau un dispozitiv compatibil BlackBerry şi cunoaşteţi PINul contactului respectiv, îi puteţi trimite mesaje cu cod PIN. Mesajele cu cod PIN nu sunt direcţionate prin contul de email.
Când mesajele cu cod PIN sunt livrate destinatarului, într-un inbox de mesaje, lângă mesajul cu cod PIN apare litera
D împreună cu un marcaj de verificare.
Găsirea codului dvs. PIN
Efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:
• În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni. Faceţi clic pe Stare.
• Într-un mesaj, tastaţi mypin urmat de un spaţiu.
Trimiterea unui mesaj cu cod PIN
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje.
Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
Faceţi clic pe Compunere PIN.
În câmpul Către, efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:
• Introduceţi un cod PIN. Apăsaţi tasta Enter.
• Dacă aţi salvat un PIN pentru un contact care este în lista de contacte, introduceţi numele contactului. Apăsaţi
tasta Enter.
5. Introduceţi textul mesajului.
6. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
7. Faceţi clic pe Trimitere.
Informaţii înrudite
Listele de corespondenţă, 166
69
Ghidul utilizatorului
Mesaje
Setarea unui nivel de ridicat de importanţă pentru mesajele cu cod PIN
primite
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Opţiuni.
Faceţi clic pe Opţiuni generale.
Setaţi câmpul Afişare mesaje PIN în roşu la Da.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Salvare.
Mesajele text SMS
Elementele de bază ale mesajelor text SMS
Despre mesajele text SMS
Pentru a trimite şi primi mesaje text SMS, furnizorul dvs. de servicii wireless trebuie să vă configureze planul de servicii
wireless pentru mesageria text SMS. În funcţie de furnizorul de servicii wireless, este posibil ca această caracteristică
să nu fie acceptată.
Puteţi redirecţiona mesaje text SMS ca mesaje cu cod PIN sau mesaje de e-mail. Dacă dispozitivul BlackBerry® este
conectat la o reţea CDMA, puteţi trimite de asemenea un mesaj text SMS la o adresă de e-mail.
Dacă aveţi mai multe numere de telefon asociate cu dispozitivul dvs., la trimiterea mesajelor text SMS, dispozitivul
utilizează primul număr de telefon care apare în lista derulantă din dreptul câmpului Numărul meu, aflat în partea
superioară a ecranului din aplicaţia telefonică.
În funcţie de limba utilizată pentru introducerea mesajelor text SMS, mesajele dvs. pot fi afişate la destinatar altfel decât
vă aşteptaţi.
Trimiterea unui mesaj text SMS
Puteţi trimite un mesaj text SMS unui număr de până la zece destinatari. În funcţie de temă, este posibil ca pe ecranul
de întâmpinare să apară o pictogramă separată pentru mesajele text SMS şi mesajele MMS.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje.
2. Apăsaţi tasta Meniu.
3. Faceţi clic pe Redactare text SMS.
4. În câmpul Către, efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:
• Introduceţi numele unui contact.
• Apăsaţi tasta Meniu. Faceţi clic pe Alegere contact. Faceţi clic pe un contact.
70
Ghidul utilizatorului
Mesaje
• Introduceţi un număr de telefon care poate primi mesaje text SMS (includeţi prefixul ţării şi prefixul regiunii).
• Dacă dispozitivul este conectat la o reţea CDMA, puteţi introduce o adresă de e-mail.
5. Faceţi clic pe OK.
6. Introduceţi textul mesajului.
7. Apăsaţi tasta Enter.
Schimbarea tonului de apel
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Sunete.
Faceţi clic pe Setare Tonuri de apel/Alarme.
Faceţi clic pe aplicaţia sau elementul pe care doriţi să le modificaţi.
Efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:
• Pentru a utiliza un ton de apel preîncărcat, în câmpul Ton de apel, faceţi clic pe un ton de apel.
• Pentru a utiliza un ton de apel pe care l-aţi descărcat, în câmpul Ton de apel, faceţi clic pe Selectare muzică.
Navigaţi către un dosar care conţine tonuri de apel. Faceţi clic pe un ton de apel.
5. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
6. Faceţi clic pe Salvare.
Ştergerea istoricului dintr-un mesaj text SMS
Efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:
• Pentru a şterge un mesaj individual din istoric, evidenţiaţi mesajul. Apăsaţi tasta Menu (Meniu). Faceţi clic pe
Ştergere mesaj.
• Pentru a şterge toate mesajele din istoric şi a menţine chat-ul deschis, când răspundeţi la un mesaj, apăsaţi
tasta pentru meniu. Faceţi clic pe Ştergere chat.
• Pentru a şterge toate mesajele din istoric şi a închide chat-ul, în lista de mesaje text SMS, evidenţiaţi un mesaj.
Apăsaţi tasta pentru meniu. Faceţi clic pe Ştergere.
Opţiunile pentru mesaje text SMS
Setarea trimiterii mesajelor text SMS prin apăsarea tastei Enter
Puteţi opri trimiterea mesajelor text SMS de fiecare dată când apăsaţi tasta Enter, ceea ce vă poate împiedica să trimiteţi
accidental un mesaj dacă doriţi să includeţi mai multe rânduri de text.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Text SMS.
3. Setaţi câmpul Apăsaţi tasta Enter pentru trimitere.
4. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
5. Faceţi clic pe Salvare.
Modificarea aspectului mesajelor text SMS
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Text SMS.
71
Ghidul utilizatorului
Mesaje
3. Modificaţi câmpul Stil conversaţie.
4. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
5. Faceţi clic pe Salvare.
Afişarea numelor în istoricul mesajelor text SMS
Dacă vă afişaţi numele afişat, acest nume apare numai în istoricul mesajelor text SMS, nu în mesajele pe care le trimiteţi.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Text SMS.
3. Setaţi câmpul Afişare nume la Da.
4. Dacă doriţi să modificaţi numele afişat, în dreptul câmpului Afişare nume introduceţi un nume.
5. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
6. Faceţi clic pe Salvare.
Dezactivarea modului AutoText pentru mesajele text SMS
1.
2.
3.
4.
5.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Text SMS.
Setaţi câmpul Dezactivare AutoText la Da.
Apăsaţi tasta pentru meniu.
Faceţi clic pe Salvare.
Stocarea mesajelor text SMS în cardul SIM
În funcţie de furnizorul de servicii wireless şi de reţeaua wireless, este posibil ca această caracteristică să nu fie
acceptată.
Dacă dispozitivul dvs. BlackBerry® utilizează un card SIM şi dacă setaţi cardul SIM pentru a stoca mesaje text SMS,
acestea vor apărea în continuare în aplicaţia de mesaje.
1.
2.
3.
4.
5.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Text SMS.
Setaţi câmpul Lasă mesaje pe cardul SIM la Da.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Salvare.
Pentru a dezactiva stocarea mesajelor text SMS pe cardul SIM, setaţi câmpul Lasă mesaje pe cardul SIM la Nu. Dacă
setaţi acest câmp la Nu, mesajele text SMS sunt şterse din cardul SIM.
Solicitarea rapoartelor de livrare pentru toate mesajele text SMS
Un raport de livrare vă înştiinţează când este livrat mesajul text SMS. În funcţie de furnizorul de servicii wireless, este
posibil ca această opţiune să nu apară.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Text SMS.
3. Setaţi câmpul Rapoarte livrare la Pornit.
72
Ghidul utilizatorului
Mesaje
4. păsaţi tasta Meniu.
5. Faceţi clic pe Salvare.
Când mesajul text SMS este livrat la contact, lângă mesaj apare litera D împreună cu un marcaj de verificare.
Setarea perioadei în care centrul de servicii încearcă să trimită mesajele text SMS
Dacă trimiteţi un mesaj text SMS şi acesta nu poate fi livrat imediat, centrul de servicii încearcă să trimită mesajul text
SMS în intervalul de timp setat în câmpul Perioadă de valabilitate. În funcţie de furnizorul de servicii wireless, este
posibil ca această opţiune să nu apară.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Text SMS.
3. Setaţi câmpul Perioadă de valabilitate.
4. păsaţi tasta Meniu.
5. Faceţi clic pe Salvare.
Setarea unui tip de reţea wireless pentru trimiterea mesajelor text SMS
În funcţie de furnizorul de servicii wireless şi de reţeaua wireless, este posibil ca această caracteristică să nu fie
acceptată.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Text SMS.
• Pentru a utiliza doar un tip de reţea pentru trimiterea de mesaje text SMS, setaţi câmpul Reţeaua prin care se
trimite la Circuit comutat sau Pachet comutat.
• Pentru a folosi oricare dintre tipurile de reţea pentru a trimite mesaje text SMS, ceea ce poate fi benefic în regim
de roaming, setaţi câmpul Reţeaua prin care se trimite la Circuit comutat preferat sau Pachet comutat
preferat.
3. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
4. Faceţi clic pe Salvare.
Difuzarea în celulă
Despre difuzarea în celulă
Difuzarea în celulă este concepută pentru a permite furnizorilor de servicii wireless să utilizeze mesageria text SMS
pentru a trimite simultan informaţii către toate dispozitivele BlackBerry® dintr-o anumită zonă geografică. Puteţi
recepţiona mesajele difuzate în celulă care conţin un anumit tip de informaţii prin abonarea la un canal de difuzare în
celulă care oferă acel tip de informaţii. Diferite canale de difuzare în celulă transmit mesaje diferite. De exemplu, un
canal de difuzare în celulă poate transmite buletine meteo obişnuite în timp ce un altul poate transmite rapoarte de
trafic.
73
Ghidul utilizatorului
Mesaje
Activarea difuzării în celulă
Pentru a efectua această sarcină, dispozitivul dvs. BlackBerry® trebuie să utilizeze un card SIM iar furnizorul de servicii
wireless trebuie să configureze cardul SIM cu un canal de difuzare în celulă sau să vă furnizeze o identitate pentru
canalul de difuzare în celulă.
În funcţie de furnizorul de servicii wireless şi de reţeaua wireless la care este conectat dispozitivul dvs., este posibil ca
această caracteristică să nu fie acceptată.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Opţiuni avansate.
3. Faceţi clic pe Setări de transmitere celulă.
4. Modificaţi câmpul Serviciu de transmitere celulă la Activat.
• Dacă pe ecran apare cel puţin un canal de difuzare în celulă, bifaţi caseta de validare din dreptul acestuia.
• Dacă pe ecran nu apare niciun canal de difuzare în celulă, evidenţiaţi câmpul Gol. Apăsaţi tasta Meniu. Faceţi
clic pe Adăugare canal. Introduceţi identitatea pentru canal şi o poreclă. Faceţi clic pe OK.
5. Bifaţi caseta de validare pentru una dintre limbi.
6. Apăsaţi tasta Meniu.
7. Faceţi clic pe Salvare.
Pentru a dezactiva difuzarea în celulă, modificaţi câmpul Serviciu de transmitere celulă la Dezactivat. Înainte de a
dezactiva difuzarea în celulă, verificaţi dacă furnizorul de servicii wireless utilizează difuzarea în celulă pentru
administrarea serviciilor, precum tarifele preferate, în funcţie de locaţia dvs.
Dezactivarea recepţionării mesajelor de la un canal de difuzare în celulă
Verificaţi dacă furnizorul de servicii wireless utilizează canalul pentru a administra serviciile, precum tarifele preferate,
în funcţie de locaţia dvs.
1.
2.
3.
4.
5.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Opţiuni avansate.
Faceţi clic pe Setări de transmitere celulă.
Evidenţiaţi un canal de difuzare în celulă.
Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
• Pentru a opri recepţionarea mesajelor de la un canal de difuzare în celulă, faceţi clic pe Dezactivare.
• Pentru a şterge canalul de difuzare în celulă, faceţi clic pe Ştergere canal.
Redenumirea unui canal de difuzare în celulă
1.
2.
3.
4.
5.
6.
74
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Opţiuni avansate.
Faceţi clic pe Setări de transmitere celulă.
Evidenţiaţi un canal de difuzare în celulă.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Setare poreclă.
Ghidul utilizatorului
Mesaje
7. Introduceţi un nume pentru canalul de difuzare în celulă.
8. Faceţi clic pe OK.
Mesajele MMS
Elementele de bază ale mesajelor MMS
Despre mesajele MMS
Pentru a trimite şi primi mesaje MMS, furnizorul dvs. de servicii wireless trebuie să vă configureze planul de servicii
wireless pentru mesageria MMS.
Puteţi trimite sau primi fişiere media precum .jpg, .gif, .wbmp, .midi, .vcf ( vCard®), .ics (iCalendar), .avi, .mpg sau .mov
în mesaje MMS.
Dacă aveţi mai multe numere de telefon asociate cu dispozitivul dvs. BlackBerry®, la trimiterea mesajelor MMS,
dispozitivul utilizează primul număr de telefon care apare în lista derulantă din dreptul câmpului Numărul meu aflat în
partea superioară a ecranului din aplicaţia telefonică.
Trimiterea unui mesaj MMS
În funcţie de planul de servicii wireless, este posibil ca această caracteristică să nu fie acceptată.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje.
.
2. Apăsaţi tasta
3. Faceţi clic pe Compunere SMS.
4. Efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:
• În cazul în care contactul nu există în lista de contacte, faceţi clic pe [Utilizare o dată]. Faceţi clic pe Email sau
pe Telefon. Tastaţi adresa de e-mail sau un număr de telefon pentru MMS. Apăsaţi tasta Enter.
• În cazul în care contactul se află în lista de contacte, faceţi clic pe un contact. Faceţi clic pe adresa de e-mail
sau pe un număr de telefon.
5. Introduceţi textul mesajului.
6. Apăsaţi tasta
.
7. Faceţi clic pe Trimitere.
Informaţii înrudite
Listele de corespondenţă, 166
Vizualizarea dimensiunii unui mesaj MMS înainte de trimitere, 78
Crearea unei diaporame într-un mesaj MMS
1. În timpul compunerii unui mesaj MMS, apăsaţi tasta pentru meniu.
2. Faceţi clic pe unul dintre următoarele elemente de meniu:
• Ataşare imagine
75
Ghidul utilizatorului
Mesaje
• Ataşare audio
• Ataşare video
• Ataşare notă vocală
3. Faceţi clic pe un fişier media.
4. Pentru a adăuga un alt fişier media, repetaţi paşii 1 - 3.
5. Pentru a personaliza diaporama, efectuaţi oricare dintre următoarele acţiuni:
• Pentru a adăuga text într-un diapozitiv, evidenţiaţi câmpul gol de sub ataşament. Introduceţi textul.
• Pentru a modifica durata de afişare a diapozitivului, modificaţi câmpul Durată diaporamă.
• Pentru a muta un element pe un diapozitiv, faceţi clic pe el. Faceţi clic pe Deplasare câmp. Faceţi clic pe locaţia
nouă.
Informaţii înrudite
Ataşarea unui fişier media la un mesaj MMS, 76
Redimensionarea unei imagini înainte de a o trimite ca ataşament
Când ataşaţi un fişier imagine .jpg sau .png la un mesaj de e-mail sau mesaj MMS, va apărea o casetă de dialog care
vă permite să redimensionaţi imaginea.
1. În caseta de dialog care apare după ataşarea imaginii, efectuaţi oricare dintre următoarele acţiuni:
• Selectaţi o nouă dimensiune.
• Dacă veţi ataşa imagini suplimentare şi doriţi să utilizaţi aceeaşi dimensiune pentru toate imaginile, selectaţi
caseta de validare Aplicare la imaginile ulterioare.
2. Faceţi clic pe OK.
Ataşamentele mesajelor MMS
Ataşarea unui fişier media la un mesaj MMS
1. În timpul compunerii unui mesaj MMS, apăsaţi tasta pentru meniu.
2. Faceţi clic pe unul dintre următoarele elemente de meniu:
• Ataşare imagine
• Ataşare audio
• Ataşare video
• Ataşare notă vocală
3. Faceţi clic pe un fişier media.
Ataşarea unui contact sau a unei întâlniri la un mesaj MMS
1. În timpul compunerii unui mesaj MMS, apăsaţi tasta pentru meniu.
2. Efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:
• Pentru a ataşa un contact, faceţi clic pe Ataşare contact. Evidenţiaţi un contact.
• Pentru a ataşa o întâlnire, faceţi clic pe Ataşare întâlnire. Evidenţiaţi o întâlnire.
3. Apăsaţi tasta Meniu.
4. Faceţi clic pe Continuare.
76
Ghidul utilizatorului
Mesaje
Adăugarea unei întâlniri dintr-un mesaj MMS în calendar
1.
2.
3.
4.
5.
Într-un mesaj MMS, evidenţiaţi un ataşament iCalendar.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Vizualizare întâlnire.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Adăugare la calendar.
Adăugarea unui contact dintr-un mesaj MMS în lista de contacte
1.
2.
3.
4.
5.
Într-un mesaj MMS, evidenţiaţi un ataşament vCard®.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Vizualizare ataşament.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Adăugare la contacte.
Salvarea unui fişier media dintr-un mesaj MMS
1. Într-un mesaj MMS, apăsaţi tasta pentru meniu.
2. Faceţi clic pe unul dintre următoarele elemente de meniu:
• Salvare imagine
• Salvare sunet
• Salvare ton de apel
• Salvare video
• Salvare notă vocală
Opţiunile pentru mesaje MMS
Solicitarea confirmării de livrare sau citire pentru un mesaj MMS
1. În timpul compunerii unui mesaj MMS, apăsaţi tasta pentru meniu.
2. Faceţi clic pe Opţiuni.
3. Efectuaţi oricare dintre următoarele acţiuni:
• Pentru a primi înştiinţare de livrare a mesajului la destinatar, setaţi câmpul Confirmare livrare la Da.
• Pentru a primi înştiinţare când destinatarul deschide mesajul, setaţi câmpul Confirmare citire la Da.
4. Apăsaţi tasta Meniu.
5. Faceţi clic pe Salvare.
Solicitarea confirmării de livrare sau citire pentru toate mesajele MMS
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe MMS.
3. În secţiunea Înştiinţări, efectuaţi oricare din următoarele acţiuni:
77
Ghidul utilizatorului
Mesaje
• Pentru a primi înştiinţare de livrare a mesajelor MMS la destinatari, bifaţi caseta de validare Confirmare
livrare.
• Pentru a primi înştiinţare când destinatarii deschid mesajele MMS, bifaţi caseta de validare Confirmare citire.
4. Apăsaţi tasta Meniu.
5. Faceţi clic pe Salvare.
Vizualizarea dimensiunii unui mesaj MMS înainte de trimitere
1. Într-un mesaj MMS, apăsaţi tasta pentru meniu.
2. Faceţi clic pe Opţiuni.
Câmpul Dimensiune estimată afişează dimensiunea mesajului MMS.
Dezactivarea recepţionării mesajelor MMS în regim de roaming
1.
2.
3.
4.
5.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe MMS.
Setaţi câmpurile Recepţie multimedia şi Recuperare automată la Doar acasă.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Salvare.
Blocarea mesajelor MMS
1.
2.
3.
4.
5.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe MMS.
În secţiunea Filtrare mesaje, bifaţi caseta de validare Respingere mesaje anonime sau Respingere anunţuri.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Salvare.
Opţiunile listei de mesaje
Dezactivarea solicitării afişate înainte de a şterge articolele
Puteţi dezactiva solicitarea care este afişată înainte de a şterge mesaje, jurnale de apeluri, contacte, intrări din calendar,
sarcini, mementouri sau parole.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma unei aplicaţii.
2. Într-o aplicaţie, apăsaţi tasta Meniu.
3. Faceţi clic pe Opţiuni.
4. Dacă este necesar, faceţi clic pe Opţiuni generale.
5. Modificaţi câmpul Confirmare ştergere la Nu.
6. Apăsaţi tasta Meniu.
7. Faceţi clic pe Salvare.
78
Ghidul utilizatorului
Mesaje
Dezactivarea solicitării afişate la marcarea mesajelor ca deschise
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje.
păsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Opţiuni.
Selectaţi Opţiuni generale.
Modificaţi câmpul Confirmare marcaj anterior deschis la Nu.
păsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Salvare.
Setarea perioadei de stocare a mesajelor de către dispozitiv
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje.
păsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Opţiuni.
Selectaţi Opţiuni generale.
Setaţi câmpul Păstrare mesaje.
păsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Salvare.
Utilizarea culorilor pentru a deosebi mesajele de serviciu de alte mesaje
Pentru a efectua această sarcină, dispozitivul BlackBerry® trebuie să fie asociat cu un cont de e-mail care utilizează
un server BlackBerry® Enterprise Server.
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Opţiuni securitate.
Faceţi clic pe Setări generale.
În secţiunea Culori evidenţiere mesaj, efectuaţi oricare dintre următoarele acţiuni:
• Pentru a seta o culoare pentru mesajele de e-mail trimise către dispozitivul dvs. BlackBerry® prin intermediul
BlackBerry Enterprise Server, modificaţi câmpul Mesaje Enterprise.
• Pentru a seta o culoare pentru mesajele de e-mail care nu sunt trimise către dispozitivul dvs. prin intermediul
BlackBerry Enterprise Server, modificaţi câmpul Alte mesaje.
5. Apăsaţi tasta Meniu.
6. Faceţi clic pe Salvare.
Notă: Este posibil ca mesajele cu cod PIN să utilizeze culoarea de evidenţiere pe care aţi setat-o pentru mesajele de
e-mail de serviciu. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi administratorul.
Schimbarea modului de afişare a mesajelor într-o listă de mesaje
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje.
2. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
79
Ghidul utilizatorului
Mesaje
3. Faceţi clic pe Opţiuni.
4. Selectaţi Opţiuni generale.
• Pentru a vizualiza mai mult din subiect, modificaţi câmpul Afişare antet mesaj activată la 2 linii.
• Pentru a modifica ordinea subiectului şi a expeditorului, modificaţi câmpul Ordine afişare.
• Pentru a modifica modul de separare a mesajelor, modificaţi câmpul Separatori.
5. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
6. Faceţi clic pe Salvare.
Deschiderea automată a unui mesaj nou când scoateţi dispozitivul din
toc
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje.
păsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Opţiuni.
Selectaţi Opţiuni generale.
Modificaţi câmpul Se deschide automat cel mai recent mesaj după scoaterea dispozitivului din toc.
păsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Salvare.
Despre listele multiple de mesaje
În funcţie de opţiunea de configurare a e-mailului, puteţi asocia un dispozitiv BlackBerry® cu mai multe conturi de email. De exemplu, puteţi asocia dispozitivul cu un cont de e-mail pentru serviciu şi unul sau mai multe conturi de e-mail
personale. Dacă asociaţi dispozitivul cu mai multe conturi de e-mail, acesta va afişa mai multe liste de mesaje. În lista
de mesaje a unui anumit cont de e-mail, puteţi deschide şi administra mesajele de e-mail din acel cont şi puteţi trimite
mesaje utilizând adresa de e-mail a contului de e-mail. Pentru mai multe informaţii privind asocierea dispozitivului cu
mai multe conturi de e-mail, consultaţi asistenţa online pentru BlackBerry Internet Service .
În funcţie de temă, pentru mesajele text SMS şi mesajele MMS poate fi afişată o listă separată de mesaje.
Ascunderea mesajelor din aplicaţia principală de mesaje
Puteţi împiedica apariţia mesajelor din anumite conturi de e-mail în aplicaţia principală de mesaje. De asemenea, puteţi
seta o pictogramă separată care să apară pe ecranul de întâmpinare pentru mesajele text SMS şi mesajele MMS. În
funcţie de temă, este posibil să apară deja în mod implicit o pictogramă separată.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje.
2. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
3. Faceţi clic pe Opţiuni.
4. Faceţi clic pe Setări Inbox.
• Pentru a ascunde mesaje din anumite conturi de e-mail, în secţiunea Conturi de e-mail debifaţi caseta de
validare din dreptul unuia sau mai multor conturi de e-mail.
• Pentru a ascunde mesaje text SMS şi mesaje MMS, în secţiunea Alte tipuri de mesaje debifaţi caseta de
validare SMS/MMS.
80
Ghidul utilizatorului
Mesaje
5. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
6. Faceţi clic pe Salvare.
Ascunderea indicatorului pentru mesaje noi sau nedeschise
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje.
Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
Faceţi clic pe Opţiuni.
Selectaţi Opţiuni generale.
• Pentru a ascunde indicatorul pentru mesaj nou, modificaţi câmpul Afişare indicator mesaj nou în Nu.
• Pentru a ascunde indicatorul pentru mesaj nedeschis, modificaţi câmpul Afişare număr mesaje în Nu.
5. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
6. Faceţi clic pe Salvare.
Ascunderea mesajelor trimise
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Opţiuni.
Faceţi clic pe Opţiuni generale.
Modificaţi câmpul Ascundere mesaje trimise la Da.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Salvare.
Vizualizarea jurnalelor de apeluri în aplicaţia de mesaje
1.
2.
3.
4.
5.
Din ecranul de întâmpinare, apăsaţi tasta Trimitere.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Opţiuni.
Faceţi clic pe Înregistrare apel.
Efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:
• Pentru a afişa apelurile recente şi nepreluate în aplicaţia de mesaje, selectaţi opţiunea Toate apelurile.
• Pentru a ascunde jurnalele de apeluri în aplicaţia de mesaje, selectaţi opţiunea Niciunul.
Blocarea mesajelor primite
Dacă dispozitivul BlackBerry® este asociat cu un cont de e-mail care utilizează BlackBerry® Enterprise Server, este
posibil să nu puteţi bloca mesajele cu cod PIN de la contactele din organizaţia dvs., de la contactele din afara organizaţiei
dvs. sau în ambele situaţii. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi administratorul.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Opţiuni securitate.
3. Faceţi clic pe Firewall.
4. Bifaţi caseta de validare din dreptul unuia sau mai multor tipuri de mesaje.
81
Ghidul utilizatorului
Mesaje
5. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
6. Faceţi clic pe Salvare.
Notă: Chiar dacă nu recepţionaţi pe dispozitiv mesajele blocate, acestea pot contribui la utilizarea datelor în planul
dvs. de servicii wireless. Puteţi opri redirecţionarea mesajelor de e-mail către dispozitivul dvs., fără a contribui la
utilizarea datelor, dezactivând redirecţionarea mesajelor de e-mail sau utilizând filtrele pentru mesajele de e-mail.
Acceptarea mesajelor de la contactele din lista dvs. de contacte sau din
lista de expeditori acceptaţi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Opţiuni securitate.
Faceţi clic pe Firewall.
Bifaţi caseta de validare Contacte sau caseta de validare Adresă specifică.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Salvare.
Adăugarea unui contact în lista de expeditori acceptaţi
Pentru a efectua această sarcină, trebuie să setaţi firewall-ul de securitate pentru a permite mesaje de la anumite
adrese. Această setare vă permite să primiţi mesaje de la contactele din lista de expeditori acceptaţi.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Opţiuni securitate.
Faceţi clic pe Firewall.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Configurare excepţii.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe unul dintre următoarele elemente de meniu:
• Adăugare adresă de e-mail
• Adăugare număr de telefon
• Adăugare PIN
8. Introduceţi informaţiile de contact.
9. Apăsaţi tasta Enter.
10. Apăsaţi tasta Meniu.
11. Faceţi clic pe Salvare.
Resetarea unui contor de mesaje blocat
1.
2.
3.
4.
82
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Opţiuni securitate.
Faceţi clic pe Firewall.
Evidenţiaţi un tip de mesaj.
Ghidul utilizatorului
Mesaje
5. Apăsaţi tasta Meniu.
6. Faceţi clic pe Resetare total sau Resetare globală totaluri.
Mesajele protejate S/MIME
Elemente de bază pentru mesajele protejate S/MIME
Despre semnarea şi criptarea mesajelor
În cazul în care contul dvs. de e-mail utilizează un BlackBerry® Enterprise Server care acceptă această caracteristică,
puteţi semna sau cripta digital mesaje pentru a adăuga un alt nivel de securitate pentru mesajele de e-mail şi mesajele
cu cod PIN pe care le trimiteţi de pe dispozitivul BlackBerry. Semnăturile digitale sunt concepute pentru a ajuta
destinatarii să verifice autenticitatea şi integritatea mesajelor pe care le trimiteţi. Când semnaţi digital un mesaj utilizând
cheia dvs. privată, destinatarii utilizează cheia dvs. publică pentru a verifica că mesajul este trimis de dvs. şi nu a fost
modificat.
Criptarea este destinată păstrării confidenţialităţii mesajelor. Când criptaţi un mesaj, dispozitivul utilizează cheia publică
a destinatarului pentru a cripta mesajul. Destinatarii utilizează cheia lor privată pentru a decripta mesajul.
Pentru a trimite un mesaj cu cod PIN criptat, trebuie să aveţi codul PIN şi adresa de e-mail a contactului în lista dvs.
de contacte. Dispozitivul utilizează adresa de e-mail din lista de contacte pentru a localiza cheia PGP® sau certificatul
contactului.
Semnarea sau criptarea unui mesaj
Puteţi semna sau cripta mesajele de e-mail sau mesajele cu cod PIN.
1. La compunerea unui mesaj, modificaţi câmpul Codificare.
2. Dacă este necesar, modificaţi câmpul Clasificare.
Criptarea unui mesaj cu parolă
Dispozitivul BlackBerry® poate cripta mesajele de e-mail şi mesajele cu cod PIN utilizând o parolă partajată între
expeditor şi destinatar.
1. Într-un mesaj netrimis, setaţi câmpul Codificare la Criptare sau Semnare şi criptare.
2. Apăsaţi tasta Meniu.
3. Faceţi clic pe Opţiuni.
4. Setaţi câmpul Utilizare criptare bazată pe parolă la Da.
5. În secţiunea Cifruri conţinut acceptate, bifaţi caseta de validare din dreptul unuia sau mai multor cifruri de conţinut
acceptate.
6. Dacă semnaţi mesajul, în secţiunea Opţiuni semnare, selectaţi un certificat.
7. Apăsaţi tasta Meniu.
8. Faceţi clic pe Salvare.
83
Ghidul utilizatorului
Mesaje
9. Introduceţi mesajul dvs.
10. Apăsaţi tasta Meniu.
11. Faceţi clic pe Trimitere.
12. Introduceţi o parolă pentru a cripta mesajul.
13. Confirmaţi parola.
14. Faceţi clic pe OK.
Utilizând o metodă securizată, înştiinţaţi destinatarul care este parola.
Ataşarea unui certificat la un mesaj
Puteţi ataşa un certificat la mesajele de e-mail sau mesajele cu cod PIN.
1. În timpul compunerii unui mesaj, apăsaţi tasta pentru meniu.
2. Faceţi clic pe Ataşare certificate.
3. Evidenţiaţi un certificat.
4. Apăsaţi tasta Meniu.
5. Faceţi clic pe Continuare.
Descărcarea certificatului utilizat pentru semnarea sau criptarea unui mesaj
Dacă într-un mesaj recepţionat nu este inclus un certificat sau nu este deja stocat în depozitul de chei din dispozitivul
BlackBerry®, puteţi descărca certificatul.
1. În cadrul unui mesaj, evidenţiaţi indicatorul de criptare sau un indicator de semnătură digitală.
2. Apăsaţi tasta Meniu.
3. Faceţi clic pe Recuperare certificat expeditor.
Adăugarea unui certificat dintr-un mesaj
1. În cadrul unui mesaj, evidenţiaţi un indicator de semnătură digitală.
2. Apăsaţi tasta Meniu.
3. Faceţi clic pe Import certificat expeditor.
Adăugarea unui certificat dintr-un ataşament
1.
2.
3.
4.
Într-un mesaj, faceţi clic pe ataşamentul certificat.
Faceţi clic pe Recuperare ataşament certificat.
Faceţi clic pe certificat.
Faceţi clic pe Import certificat.
Indicatoarele ataşamentelor din mesajele protejate S/MIME
:
Mesajul include un ataşament cu certificat.
:
84
Ghidul utilizatorului
Mesaje
Mesajul include ataşamente cu certificate multiple.
:
Mesajul include un ataşament de server de certificate.
Adăugarea informaţiilor despre conexiune pentru un server de certificate, dintr-un mesaj
1. În cadrul unui mesaj, evidenţiaţi indicatorul serverului de certificate.
2. Apăsaţi tasta Meniu.
3. Faceţi clic pe Import server.
Vizualizarea certificatului utilizat pentru semnarea sau criptarea unui mesaj
1. În cadrul unui mesaj, evidenţiaţi indicatorul de stare a criptării sau indicatorul de semnătură digitală.
2. Apăsaţi tasta Meniu.
3. Faceţi clic pe Afişare certificat expeditor sau Afişare certificat criptare.
Vizualizarea informaţiilor despre criptare pentru un mesaj criptat slab
1. Într-un mesaj criptat slab, evidenţiaţi indicatorul de stare a criptării.
2. Apăsaţi tasta Meniu.
3. Faceţi clic pe Detalii criptare.
Starea mesajelor protejate S/MIME
Indicatoare de semnătură digitală pentru mesajele protejate S/MIME
:
Dispozitivul BlackBerry® a verificat semnătura digitală.
:
Dispozitivul nu poate verifica semnătura digitală.
:
Dispozitivul necesită mai multe date pentru verificarea semnăturii digitale.
:
Dispozitivul creditează lanţul de certificate.
:
Adresa de e-mail a expeditorului nu corespunde cu adresa de e-mail a subiectului certificatului sau certificatul
expeditorului este respins, nu este creditat, nu poate fi verificat sau nu există pe dispozitiv.
85
Ghidul utilizatorului
Mesaje
:
Certificatul este slab, starea certificatului nu este curentă sau necesită mai multe date pentru a verifica starea de
credibilitate a certificatului.
:
Certificatul expeditorului este expirat.
Indicatoarele de stare a criptării
Administratorul stabileşte dacă mesajele pe care le recepţionaţi sunt considerate puternice sau slabe.
:
Mesajul este criptat puternic.
:
Mesajul este criptat slab.
Verificarea stării unui certificat sau lanţ de certificate
Dacă certificatul este inclus într-un mesaj primit sau este deja stocat în depozitul de chei al dispozitivului
BlackBerry®, puteţi verifica starea certificatului expeditorului sau puteţi verifica starea certificatului expeditorului şi a
tuturor celorlalte certificate din lanţul de certificate.
1. În cadrul unui mesaj, evidenţiaţi un indicator de semnătură digitală.
2. Apăsaţi tasta Meniu.
3. Faceţi clic pe Verificarea certificatului expeditorului sau pe Verificarea lanţului certificatului expeditorului.
Opţiunile pentru mesaje protejate S/MIME
Schimbarea certificatului de semnare sau criptare
Dispozitivul BlackBerry® utilizează certificatul de criptare pentru a cripta mesajele din dosarul de articole trimise şi
include certificatul dvs. de criptare în mesajele pe care le trimiteţi, pentru ca destinatarii să-şi poată cripta mesajele de
răspuns.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Opţiuni securitate.
3. Faceţi clic pe S/MIME.
4. În secţiunea Opţiuni semnare sau Opţiuni criptare, modificaţi câmpul Certificat.
5. Apăsaţi tasta Meniu.
6. Faceţi clic pe Salvare.
Modificarea opţiunilor pentru descărcarea ataşamentelor din mesaje criptate
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
86
Ghidul utilizatorului
Mesaje
2. Faceţi clic pe Opţiuni securitate.
3. Faceţi clic pe S/MIME.
4. Efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:
• Pentru a descărca automat ataşamente din mesaje criptate, comutaţi câmpul Recuperare informaţii criptate
ataşament la Automat.
• Pentru a descărca manual ataşamente din mesaje criptate, comutaţi câmpul Recuperare informaţii criptate
ataşament la Manual.
• Pentru a împiedica dispozitivul BlackBerry® să descarce ataşamente din mesaje criptate, comutaţi câmpul
Recuperare informaţii criptate ataşament la Niciodată.
5. Apăsaţi tasta Meniu.
6. Faceţi clic pe OK.
Schimbarea opţiunii implicite de semnare şi criptare
Dispozitivul BlackBerry® este proiectat să utilizeze opţiunea implicită de semnare şi criptare atunci când trimiteţi un
mesaj unui contact căruia nu i-aţi trimis sau de la care nu aţi primit anterior niciun mesaj. Dacă anterior aţi trimis un
mesaj contactului sau aţi primit un mesaj de la acesta, dispozitivul încearcă să utilizeze opţiunea de semnare şi criptare
care a fost utilizată pentru ultimul mesaj.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Opţiuni securitate.
3. Faceţi clic pe S/MIME sau PGP.
4. Modificaţi câmpul Codificare implicită.
5. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
6. Faceţi clic pe Salvare.
Despre clasificările mesajelor
Dacă dispozitivul BlackBerry® este asociat cu un cont de e-mail care utilizează un server BlackBerry® Enterprise
Server care acceptă această caracteristică, iar administratorul dvs. activează clasificările mesajelor, serverul
BlackBerry Enterprise Server aplică un set minim de acţiuni de securitate fiecărui mesaj pe care îl compuneţi, îl
redirecţionaţi sau la care răspundeţi, pe baza clasificării pe care aţi atribuit-o mesajului. Administratorul specifică
clasificările pe care le puteţi utiliza pentru mesaje.
Dacă primiţi un mesaj care utilizează clasificările mesajelor, puteţi vizualiza abrevierea clasificării în rândul pentru
subiect al mesajului şi descrierea completă a clasificării în corpul mesajului. De asemenea puteţi vizualiza abrevierea
şi descrierea completă a clasificării unui mesaj trimis în dosarul de articole trimise.
Modificarea clasificării implicite a mesajelor
Pentru a efectua această sarcină, contul dvs. de e-mail trebuie să utilizeze un server BlackBerry® Enterprise Server
care să accepte această caracteristică şi administratorul dvs. trebuie să activeze clasificările mesajelor.
87
Ghidul utilizatorului
Mesaje
Dispozitivul BlackBerry este proiectat să utilizeze clasificarea implicită a mesajelor atunci când trimiteţi un mesaj unui
contact căruia nu i-aţi expediat sau de la care nu aţi primit anterior niciun mesaj. Dacă anterior aţi trimis un mesaj
contactului sau aţi primit un mesaj de la acesta, dispozitivul încearcă să utilizeze clasificarea mesajelor care a fost
utilizată pentru ultimul mesaj.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Opţiuni avansate.
3. Faceţi clic pe Servicii implicite.
4. Modificaţi câmpul Clasificare implicită.
5. Apăsaţi tasta Meniu.
6. Faceţi clic pe Salvare.
Schimbarea dimensiunii indicatoarelor S/MIME din mesaje
1.
2.
3.
4.
5.
6.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Opţiuni securitate.
Faceţi clic pe S/MIME.
Modificaţi câmpul Pictograme ecran mesaj.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Salvare.
Schimbarea algoritmilor de criptare pentru mesajele protejate S/MIME
Dacă un mesaj are mai mulţi destinatari, dispozitivul BlackBerry® utilizează primul algoritm de criptare selectat din listă,
despre care se ştie că este acceptat de toţi destinatarii.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Opţiuni securitate.
3. Faceţi clic pe S/MIME.
4. Bifaţi caseta de validare din dreptul unuia sau mai multor algoritmi de criptare.
5. Apăsaţi tasta Meniu.
6. Faceţi clic pe Salvare.
Solicitarea înştiinţării de livrare pentru mesajele semnate, protejate S/MIME
1.
2.
3.
4.
5.
6.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Opţiuni securitate.
Faceţi clic pe S/MIME.
Modificaţi câmpul Solicitare confirmări S/MIME la Da.
Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
Faceţi clic pe Salvare.
Dezactivarea solicitării care apare înaintea trunchierii unui mesaj protejat S/MIME
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Opţiuni securitate.
3. Faceţi clic pe S/MIME.
88
Ghidul utilizatorului
Mesaje
4. Modificaţi câmpul Avertizare despre mesaje trunchiate la Nu.
5. Apăsaţi tasta Meniu.
6. Faceţi clic pe Salvare.
Pentru a activa din nou solicitarea, modificaţi câmpul Avertizare despre mesaje trunchiate la Da.
Dezactivarea solicitării afişate când utilizaţi un certificat S/MIME care nu este recomandat
pentru utilizare
1.
2.
3.
4.
5.
6.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Opţiuni securitate.
Faceţi clic pe S/MIME.
Modificaţi câmpul Avertisment referitor la problemele cu certificatele mele la Nu.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Salvare.
Pentru a activa din nou solicitarea, modificaţi câmpul Avertisment referitor la problemele cu certificatele mele la
Da.
Depanarea mesajelor protejate S/MIME
Anumite opţiuni pentru semnare şi criptare nu sunt disponibile pe dispozitiv
Încercaţi să efectuaţi următoarele acţiuni:
• Pentru contul de e-mail pe care îl utilizaţi, verificaţi acceptarea tuturor opţiunilor de semnare şi criptare.
• Dacă utilizaţi clasificări ale mesajelor, verificaţi dacă clasificarea mesajelor acceptă opţiunile de semnare sau
criptare pe care le doriţi. Încercaţi să utilizaţi altă clasificare a mesajelor.
Nu pot deschide un ataşament dintr-un mesaj criptat
Este posibil ca informaţiile ataşamentului să nu fie disponibile pe serverul BlackBerry® Enterprise Server,
administratorul să fi setat opţiuni care să împiedice deschiderea ataşamentelor din mesajele criptate sau să fi
recepţionat mesajul de la un cont de e-mail care nu acceptă ataşamente în mesajele criptate.
Nu puteţi deschide un ataşament dintr-un mesaj protejat prin PGP® care a fost criptat utilizând formatul OpenPGP de
un client IBM® Lotus Notes® care lucrează cu PGP® Desktop Professional sau care a fost criptat de serverul PGP®
Universal Server.
Mesaje criptate native IBM Lotus Notes
89
Ghidul utilizatorului
Mesaje
Despre mesaje criptate native IBM Lotus Notes
În cazul în care contul dvs. de e-mail este asociat cu BlackBerry® Enterprise Server care acceptă această caracteristică,
puteţi citi mesaje pe dispozitivul dvs. BlackBerry care sunt trimise utilizând criptarea nativă IBM® Lotus Notes®. Puteţi,
de asemenea, să trimiteţi, să redirecţionaţi sau să răspundeţi la mesaje utilizând criptarea nativă IBM Lotus Notes.
Înainte de a putea trimite sau primi mesaje criptate native IBM Lotus Notes trebuie să importaţi fişierul de identitate IBM
Lotus Notes utilizând Lotus® iNotes® (cunoscut anterior ca IBM® Lotus® Domino® Web Access) sau utilizând
BlackBerry® Desktop Manager. Pentru informaţii suplimentare despre importul fişierului de identitate IBM Lotus Notes
utilizând BlackBerry Desktop Manager, consultaţi asistenţa online disponibilă în BlackBerry Desktop Manager. La
trimiterea sau primirea mesajelor criptate native IBM Lotus Notes, este posibil să vi se solicite introducerea parolei de
identitate IBM Lotus Notes.
Cerinţe preliminare: Criptare nativă IBM Lotus Notes
•
•
•
Dispozitivul BlackBerry® trebuie să fie asociat cu un cont de e-mail care utilizează BlackBerry® Enterprise
Server pentru IBM® Lotus® Domino®.
Computerul trebuie să ruleze IBM® Lotus Notes® versiunea 7.0 sau ulterioară cu un cont de e-mail sau un server
IBM Lotus Domino versiunea 7.0 sau ulterioară.
Trebuie să importaţi fişierul de identitate IBM Lotus Notes utilizând Lotus® iNotes® (cunoscut anterior ca IBM®
Lotus® Domino® Web Access) sau utilizând BlackBerry® Desktop Manager.
Criptarea unui mesaj utilizând criptarea nativă IBM Lotus Notes
1. Când compuneţi, redirecţionaţi sau răspundeţi la un mesaj, modificaţi câmpul Codificare la Criptare Lotus
Notes.
2. Dacă vi se solicită, introduceţi parola de identitate IBM® Lotus Notes®.
Mesajele protejate prin PGP
Elemente de bază pentru mesajele protejate prin PGP
Despre semnarea şi criptarea mesajelor
În cazul în care contul dvs. de e-mail utilizează un BlackBerry® Enterprise Server care acceptă această caracteristică,
puteţi semna sau cripta digital mesaje pentru a adăuga un alt nivel de securitate pentru mesajele de e-mail şi mesajele
cu cod PIN pe care le trimiteţi de pe dispozitivul BlackBerry. Semnăturile digitale sunt concepute pentru a ajuta
90
Ghidul utilizatorului
Mesaje
destinatarii să verifice autenticitatea şi integritatea mesajelor pe care le trimiteţi. Când semnaţi digital un mesaj utilizând
cheia dvs. privată, destinatarii utilizează cheia dvs. publică pentru a verifica că mesajul este trimis de dvs. şi nu a fost
modificat.
Criptarea este destinată păstrării confidenţialităţii mesajelor. Când criptaţi un mesaj, dispozitivul utilizează cheia publică
a destinatarului pentru a cripta mesajul. Destinatarii utilizează cheia lor privată pentru a decripta mesajul.
Pentru a trimite un mesaj cu cod PIN criptat, trebuie să aveţi codul PIN şi adresa de e-mail a contactului în lista dvs.
de contacte. Dispozitivul utilizează adresa de e-mail din lista de contacte pentru a localiza cheia PGP® sau certificatul
contactului.
Semnarea sau criptarea unui mesaj
Puteţi semna sau cripta mesajele de e-mail sau mesajele cu cod PIN.
1. La compunerea unui mesaj, modificaţi câmpul Codificare.
2. Dacă este necesar, modificaţi câmpul Clasificare.
Criptarea cu parolă a unui mesaj protejat prin PGP
Implicit, dispozitivul BlackBerry® utilizează cheia dvs. PGP® pentru a cripta mesajele.
1. Când compuneţi un mesaj, modificaţi câmpul Codificare într-un câmp care utilizează criptare.
2. Apăsaţi tasta Meniu.
3. Faceţi clic pe Opţiuni.
4. Comutaţi câmpul Utilizare criptare convenţională la Da.
5. Apăsaţi tasta Meniu.
6. Faceţi clic pe Salvare.
Utilizând o metodă securizată, înştiinţaţi destinatarul care este parola.
Ataşarea unei chei PGP la un mesaj
Puteţi ataşa o cheie PGP® la mesajele de e-mail şi la mesajele cu cod PIN.
1. În timpul compunerii unui mesaj, apăsaţi tasta pentru meniu.
2. Faceţi clic pe Ataşare chei PGP.
3. Evidenţiaţi o cheie PGP
4. Apăsaţi tasta Meniu.
5. Faceţi clic pe Continuare.
Descărcarea cheii PGP utilizate pentru a semna sau a cripta un mesaj
Dacă o cheie PGP® nu este inclusă într-un mesaj recepţionat sau nu este deja stocată în depozitul de chei din
dispozitivul BlackBerry®, puteţi descărca cheia PGP. Dacă utilizaţi serverul PGP® Universal Server, există posibilitatea
să nu puteţi descărca cheia PGP a expeditorului sau dispozitivul poate descărca automat cheia PGP a expeditorului
de pe serverul PGP Universal Server.
1. În cadrul unui mesaj, evidenţiaţi indicatorul de stare a criptării sau indicatorul de semnătură digitală.
2. Apăsaţi tasta Meniu.
91
Ghidul utilizatorului
Mesaje
3. Faceţi clic pe Recuperare cheie PGP expeditor.
Adăugarea unei chei PGP dintr-un mesaj
Dacă utilizaţi PGP® Universal Server, este posibil să nu puteţi adăuga chei PGP din mesaje.
1. În cadrul unui mesaj, evidenţiaţi un indicator de semnătură digitală.
2. Apăsaţi tasta Meniu.
3. Faceţi clic pe Import PGP.
Adăugarea unei chei PGP dintr-un ataşament
Dacă utilizaţi PGP® Universal Server, este posibil să nu puteţi adăuga chei PGP din ataşamente.
1. Într-un mesaj, faceţi clic pe ataşamentul cheii PGP.
2. Faceţi clic pe Recuperare ataşament PGP.
3. Faceţi clic pe cheia PGP.
4. Faceţi clic pe Import PGP.
Indicatoarele ataşamentelor din mesajele protejate prin PGP
:
Mesajul include un ataşament cu cheie PGP®.
:
Mesajul include ataşamente cu chei PGP multiple.
:
Mesajul include un ataşament de server de certificate.
Adăugarea informaţiilor despre conexiune pentru un server de certificate, dintr-un mesaj
1. În cadrul unui mesaj, evidenţiaţi indicatorul serverului de certificate.
2. Apăsaţi tasta Meniu.
3. Faceţi clic pe Import server.
Vizualizarea cheii PGP utilizate pentru semnarea sau criptarea unui mesaj
1. În cadrul unui mesaj, evidenţiaţi indicatorul de stare a criptării sau indicatorul de semnătură digitală.
2. Apăsaţi tasta Meniu.
3. Faceţi clic pe Afişare cheie PGP expeditor sau Afişare cheie PGP de criptare.
92
Ghidul utilizatorului
Mesaje
Starea unui mesaj protejat prin PGP
Indicatoarele de stare a criptării
Administratorul stabileşte dacă mesajele pe care le recepţionaţi sunt considerate puternice sau slabe.
:
Mesajul este criptat puternic.
:
Mesajul este criptat slab.
Indicatoare de semnătură digitală pentru mesajele protejate prin PGP
:
Dispozitivul BlackBerry® a verificat semnătura digitală.
:
Dispozitivul nu poate verifica semnătura digitală.
:
Dispozitivul necesită mai multe date pentru verificarea semnăturii digitale.
:
Dispozitivul creditează cheia PGP® a expeditorului.
:
Adresa de e-mail a expeditorului nu corespunde cu adresa de e-mail din cheie sau cheia PGP a expeditorului este
respinsă, nu este creditată, nu poate fi verificată sau nu există pe dispozitiv.
:
Starea cheii nu este curentă sau dispozitivul necesită mai multe date pentru a verifica starea de credibilitate a cheii.
:
Cheia PGP a expeditorului este expirată.
93
Ghidul utilizatorului
Mesaje
Opţiuni pentru mesajele protejate prin PGP
Schimbarea cheii de semnare şi criptare
Dispozitivul BlackBerry® utilizează cheia PGP® pentru criptarea mesajelor din dosarul de articole trimise şi include
cheia publică PGP în mesajele pe care le trimiteţi, pentru ca destinatarii să-şi poată cripta mesajele de răspuns.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Opţiuni securitate.
3. Faceţi clic pe PGP.
4. Modificaţi câmpul Cheie implicită.
5. Apăsaţi tasta Meniu.
6. Faceţi clic pe Salvare.
Modificarea opţiunilor pentru descărcarea ataşamentelor din mesaje criptate
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Opţiuni securitate.
Faceţi clic pe PGP.
Efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:
• Pentru a descărca automat ataşamente din mesaje criptate, comutaţi câmpul Recuperare informaţii criptate
ataşament la Automat.
• Pentru a descărca manual ataşamente din mesaje criptate, comutaţi câmpul Recuperare informaţii criptate
ataşament la Manual.
• Pentru a împiedica dispozitivul BlackBerry® să descarce ataşamente din mesaje criptate, comutaţi câmpul
Recuperare informaţii criptate ataşament la Niciodată.
5. Apăsaţi tasta Meniu.
6. Faceţi clic pe OK.
Schimbarea opţiunii implicite de semnare şi criptare
Dispozitivul BlackBerry® este proiectat să utilizeze opţiunea implicită de semnare şi criptare atunci când trimiteţi un
mesaj unui contact căruia nu i-aţi trimis sau de la care nu aţi primit anterior niciun mesaj. Dacă anterior aţi trimis un
mesaj contactului sau aţi primit un mesaj de la acesta, dispozitivul încearcă să utilizeze opţiunea de semnare şi criptare
care a fost utilizată pentru ultimul mesaj.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Opţiuni securitate.
3. Faceţi clic pe S/MIME sau PGP.
4. Modificaţi câmpul Codificare implicită.
5. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
6. Faceţi clic pe Salvare.
94
Ghidul utilizatorului
Mesaje
Despre clasificările mesajelor
Dacă dispozitivul BlackBerry® este asociat cu un cont de e-mail care utilizează un server BlackBerry® Enterprise
Server care acceptă această caracteristică, iar administratorul dvs. activează clasificările mesajelor, serverul
BlackBerry Enterprise Server aplică un set minim de acţiuni de securitate fiecărui mesaj pe care îl compuneţi, îl
redirecţionaţi sau la care răspundeţi, pe baza clasificării pe care aţi atribuit-o mesajului. Administratorul specifică
clasificările pe care le puteţi utiliza pentru mesaje.
Dacă primiţi un mesaj care utilizează clasificările mesajelor, puteţi vizualiza abrevierea clasificării în rândul pentru
subiect al mesajului şi descrierea completă a clasificării în corpul mesajului. De asemenea puteţi vizualiza abrevierea
şi descrierea completă a clasificării unui mesaj trimis în dosarul de articole trimise.
Modificarea clasificării implicite a mesajelor
Pentru a efectua această sarcină, contul dvs. de e-mail trebuie să utilizeze un server BlackBerry® Enterprise Server
care să accepte această caracteristică şi administratorul dvs. trebuie să activeze clasificările mesajelor.
Dispozitivul BlackBerry este proiectat să utilizeze clasificarea implicită a mesajelor atunci când trimiteţi un mesaj unui
contact căruia nu i-aţi expediat sau de la care nu aţi primit anterior niciun mesaj. Dacă anterior aţi trimis un mesaj
contactului sau aţi primit un mesaj de la acesta, dispozitivul încearcă să utilizeze clasificarea mesajelor care a fost
utilizată pentru ultimul mesaj.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Opţiuni avansate.
3. Faceţi clic pe Servicii implicite.
4. Modificaţi câmpul Clasificare implicită.
5. Apăsaţi tasta Meniu.
6. Faceţi clic pe Salvare.
Schimbarea dimensiunii indicatoarelor PGP din mesaje
1.
2.
3.
4.
5.
6.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Opţiuni securitate.
Faceţi clic pe PGP.
Modificaţi câmpul Pictograme ecran mesaj.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Salvare.
Schimbarea algoritmilor de criptare pentru mesajele protejate prin PGP
Dacă un mesaj are mai mulţi destinatari, dispozitivul BlackBerry® utilizează primul algoritm de criptare selectat din listă,
despre care se ştie că este acceptat de toţi destinatarii.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Opţiuni securitate.
3. Faceţi clic pe PGP.
4. Bifaţi caseta de validare din dreptul unuia sau mai multor algoritmi de criptare.
95
Ghidul utilizatorului
Mesaje
5. Apăsaţi tasta Meniu.
6. Faceţi clic pe Salvare.
Dezactivarea solicitării afişate înaintea trunchierii unui mesaj protejat prin PGP
1.
2.
3.
4.
5.
6.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Opţiuni securitate.
Faceţi clic pe PGP.
Modificaţi câmpul Avertizare despre mesaje trunchiate la Nu.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Salvare.
Pentru a activa din nou solicitarea, modificaţi câmpul Avertizare despre mesaje trunchiate la Da.
Dezactivarea solicitării afişate când utilizaţi o cheie PGP care nu este recomandată pentru
utilizare
1.
2.
3.
4.
5.
6.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Opţiuni securitate.
Faceţi clic pe PGP.
Modificaţi câmpul Avertisment referitor la problemele cu cheile mele PGP la Nu.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Salvare.
Pentru a activa din nou solicitarea, modificaţi câmpul Avertisment referitor la problemele cu cheile mele PGP la
Da.
Depanare: mesaje protejate PGP
Anumite opţiuni pentru semnare şi criptare nu sunt disponibile pe dispozitiv
Încercaţi să efectuaţi următoarele acţiuni:
• Pentru contul de e-mail pe care îl utilizaţi, verificaţi acceptarea tuturor opţiunilor de semnare şi criptare.
• Dacă utilizaţi clasificări ale mesajelor, verificaţi dacă clasificarea mesajelor acceptă opţiunile de semnare sau
criptare pe care le doriţi. Încercaţi să utilizaţi altă clasificare a mesajelor.
Nu pot deschide un ataşament dintr-un mesaj criptat
Este posibil ca informaţiile ataşamentului să nu fie disponibile pe serverul BlackBerry® Enterprise Server,
administratorul să fi setat opţiuni care să împiedice deschiderea ataşamentelor din mesajele criptate sau să fi
recepţionat mesajul de la un cont de e-mail care nu acceptă ataşamente în mesajele criptate.
96
Ghidul utilizatorului
Mesaje
Nu puteţi deschide un ataşament dintr-un mesaj protejat prin PGP® care a fost criptat utilizând formatul OpenPGP de
un client IBM® Lotus Notes® care lucrează cu PGP® Desktop Professional sau care a fost criptat de serverul PGP®
Universal Server.
Scurtături pentru mesaje
În funcţie de limba utilizată pentru introducerea textului, este posibil ca unele scurtături să nu fie disponibile.
Într-un mesaj
• Pentru a răspunde la un mesaj, apăsaţi R.
• Pentru a răspunde tuturor într-un mesaj de e-mail sau mesaj cu cod PIN, apăsaţi L.
• Pentru a redirecţiona un mesaj, apăsaţi F.
• Pentru a îndosaria un mesaj de e-mail evidenţiat, apăsaţi I.
• Pentru a vizualiza adresa de e-mail a unui contact, evidenţiaţi contactul în câmpul Către sau De la. Apăsaţi Q.
Pentru a vizualiza numele afişat, apăsaţi din nou Q.
• Pentru a trece la ultima poziţie a cursorului după ce aţi închis şi redeschis un mesaj de e-mail sau un mesaj cu cod
PIN recepţionat, apăsaţi G.
Într-o listă de mesaje
• Pentru a deschide un mesaj evidenţiat, apăsaţi tasta Enter.
• Pentru a compune un mesaj dintr-o listă de mesaje, apăsaţi tasta C.
• Pentru a marca un mesaj ca deschis sau nedeschis, apăsaţi tastele Alt şi U.
• Pentru a adăuga un semnalizator la un mesaj evidenţiat, apăsaţi W.
• Pentru a vizualiza toate mesajele marcate, apăsaţi tastele Alt şi F.
• Pentru a vizualiza mesajele şi jurnalele de apeluri primite, apăsaţi tastele Alt şi I.
• Pentru a vizualiza mesajele trimise, apăsaţi tastele Alt şi O.
• Pentru a vizualiza mesajele mesageriei vocale, apăsaţi tastele Alt şi V.
• Pentru a vizualiza mesajele text SMS, apăsaţi tastele Alt şi S.
• Pentru a vizualiza jurnalele de apeluri, apăsaţi tastele Alt şi P.
• Pentru a vizualiza toate mesajele, apăsaţi tasta Escape).
Deplasarea într-o listă de mesaje
• Pentru a vă deplasa în sus într-un ecran, apăsaţi tasta Shift şi tasta Spaţiu.
• Pentru a vă deplasa în jos într-un ecran, apăsaţi tasta Spaţiu.
• Pentru a vă deplasa în partea superioară a unei liste de mesaje, apăsaţi tasta T.
• Pentru a vă deplasa în partea inferioară a unei liste de mesaje, apăsaţi tasta B.
• Pentru a vă deplasa la data următoare, apăsaţi N.
• Pentru a vă deplasa la data anterioară, apăsaţi P.
• Pentru a vă deplasa la următorul element nedeschis, apăsaţi U.
• Pentru a vă deplasa la următorul mesaj corelat, apăsaţi J.
• Pentru a vă deplasa la mesajul anterior corelat, apăsaţi K.
97
Ghidul utilizatorului
Mesaje
Depanare: mesaje
Nu pot să trimit mesaje
Încercaţi să efectuaţi următoarele acţiuni:
• Verificaţi dacă dispozitivul BlackBerry® este conectat la reţeaua wireless. Dacă nu vă aflaţi într-o zonă cu
acoperire wireless, dispozitivul dvs. va trimite mesajele atunci când veţi reveni într-o zonă cu acoperire wireless.
• Dacă elementul de meniu pentru trimiterea unui mesaj nu se afişează, verificaţi dacă aţi adăugat o adresă de
e-mail, un cod PIN sau un număr de telefon pentru contact.
• Dacă aţi creat o adresă de e-mail sau aţi adăugat o adresă de e-mail existentă la dispozitivul dvs., utilizând
ecranul de configurare a e-mailului din expertul de configurare, verificaţi dacă aţi primit pe dispozitiv un mesaj
de activare de la serviciul BlackBerry® Internet Service. Dacă nu aţi primit niciun mesaj de activare (este posibil
să dureze o perioadă scurtă până la sosirea mesajului), în expertul de configurare, deschideţi ecranul de
configurare a e-mailului pentru a trimite un registru de servicii către dispozitivul dvs.
• Dacă nu aţi primit un mesaj de înregistrare de la reţeaua wireless, înregistraţi dispozitivul. În ecranul de
întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni. Faceţi clic pe Opţiuni avansate. Faceţi clic pe
Tabel de rutare gazdă. Apăsaţi tasta pentru meniu. Faceţi clic pe Înregistrare acum.
• Generaţi o cheie de criptare.
• Verificaţi dacă serviciul de date este activat.
• Retrimiteţi mesajul.
Informaţii înrudite
Modificarea unui contact, 163
Oprirea conexiunii la reţeaua wireless, 256
Despre indicatorii de acoperire wireless, 259
Generarea unei chei de criptare, 285
Activarea sau dezactivarea serviciului de date sau setarea opţiunilor de roaming, 256
Retrimiterea unui mesaj, 56
Nu primesc mesaje
Încercaţi să efectuaţi următoarele acţiuni:
• Verificaţi dacă dispozitivul BlackBerry® este conectat la reţeaua wireless. Dacă nu vă aflaţi într-o zonă cu
acoperire wireless, veţi primi mesaje atunci când veţi reveni într-o zonă cu acoperire wireless.
• Dacă aţi creat o adresă de e-mail sau aţi adăugat o adresă de e-mail existentă la dispozitivul dvs., utilizând
ecranul de configurare a e-mailului din expertul de configurare, verificaţi dacă aţi primit pe dispozitiv un mesaj
de activare de la serviciul BlackBerry® Internet Service. Dacă nu aţi primit niciun mesaj de activare (este posibil
să dureze o perioadă scurtă până la sosirea mesajului), în expertul de configurare, deschideţi ecranul de
configurare a e-mailului pentru a trimite un registru de servicii către dispozitivul dvs.
98
Ghidul utilizatorului
Mesaje
• Dacă nu aţi primit un mesaj de înregistrare de la reţeaua wireless, înregistraţi dispozitivul. În ecranul de
întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni. Faceţi clic pe Opţiuni avansate. Faceţi clic pe
Tabel de rutare gazdă. Apăsaţi tasta pentru meniu. Faceţi clic pe Înregistrare acum.
• Verificaţi dacă serviciul de date este activat.
• Dacă utilizaţi filtre pentru mesajele de e-mail, verificaţi dacă opţiunile pentru filtre sunt setate corect.
• Verificaţi dacă redirecţionarea mesajelor de e-mail este activată şi că aveţi selectate toate dosarele de mesaje
de e-mail, inclusiv dosarul Primite, din care doriţi să recepţionaţi mesaje de e-mail.
• Dacă aveţi un dispozitiv activat pentru Wi-Fi® şi dacă dispozitivul dvs. utilizează un simbol software pentru a vă
conecta la o reţea Wi-Fi® sau pentru a vă conecta la VPN, resetaţi dispozitivul şi conectaţi-vă din nou la reţeaua
Wi-Fi sau la VPN.
• Asiguraţi-vă că dispozitivul nu blochează mesajele. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi administratorul.
Informaţii înrudite
Oprirea conexiunii la reţeaua wireless, 256
Despre indicatorii de acoperire wireless, 259
Activarea sau dezactivarea serviciului de date sau setarea opţiunilor de roaming, 256
Modificarea unui filtru pentru mesajele de e-mail, 63
Redirecţionarea mesajelor dintr-un anumit dosar de e-mail către dispozitivul dvs., 60
Nu pot îndosaria mesajele de e-mail
Încercaţi să efectuaţi următoarele acţiuni:
• Verificaţi dacă reconcilierea wireless a e-mailurilor este activată.
• Dacă dosarele de mesaje de e-mail nu sunt afişate pe dispozitivul BlackBerry®, reconciliaţi mesajele de e-mail
utilizând instrumentul pentru setări e-mail din BlackBerry® Desktop Manager. Pentru informaţii suplimentare,
consultaţi asistenţa online BlackBerry Desktop Software .
Informaţii înrudite
Reconcilierea mesajelor de e-mail prin intermediul reţelei wireless, 221
Nu pot trimite mesaje text SMS
În funcţie de planul de servicii wireless, este posibil ca această caracteristică să nu fie acceptată.
Verificaţi dacă dispozitivul BlackBerry® este conectat la reţeaua wireless. Dacă nu vă aflaţi într-o zonă cu acoperire
wireless, dispozitivul dvs. va trimite mesajele atunci când veţi reveni într-o zonă cu acoperire wireless. Încercaţi să
efectuaţi următoarele acţiuni:
• Verificaţi dacă dispozitivul BlackBerry® este conectat la reţeaua wireless. Dacă nu vă aflaţi într-o zonă cu
acoperire wireless, dispozitivul dvs. va trimite mesaje atunci când veţi reveni într-o zonă cu acoperire wireless.
• Verificaţi dacă apelarea fixă este dezactivată.
Informaţii înrudite
Oprirea conexiunii la reţeaua wireless, 256
Apelare fixă, 40
99
Ghidul utilizatorului
Mesaje
Nu recepţionez mesaje text SMS
În funcţie de planul de servicii wireless, este posibil ca această caracteristică să nu fie acceptată.
Verificaţi dacă dispozitivul BlackBerry® este conectat la reţeaua wireless. Dacă nu vă aflaţi într-o zonă cu acoperire
wireless, veţi primi mesaje atunci când veţi reveni într-o zonă cu acoperire wireless.
Numărul mesajelor noi sau nedeschise este diferit de cel aşteptat
Numărul mesajelor noi sau nedeschise include mesajele salvate şi îndosariate.
Dacă aţi configurat dispozitivul BlackBerry® să ascundă mesajele îndosariate şi recepţionaţi un mesaj nou dintr-un
dosar de e-mail din aplicaţia de e-mail de pe computerul dvs., altul decât Inbox, dispozitivul îndosariază mesajul.
Informaţii înrudite
Vizualizarea mesajelor dintr-un anumit dosar, 58
Unele mesaje nu mai sunt afişate pe dispozitiv
Dacă memoria aplicaţiei BlackBerry® este plină sau aveţi mai mult de 65.000 de mesaje de e-mail, cu cod PIN, text
SMS şi MMS, dispozitivul şterge mesajele cele mai vechi dintr-o listă de mesaje. Dispozitivul nu şterge mesajele salvate.
Dacă reconcilierea wireless a e-mailului este activată şi, în opţiunile pentru mesaje, câmpul Ştergere la este setat la
Căsuţă poştală şi dispozitiv portabil, mesajele de e-mail pe care le ştergeţi din aplicaţia de e-mail de pe computer
sunt şterse şi din dispozitivul dvs.
Un mesaj sau un ataşament nu este afişat sau este trunchiat
Încercaţi să efectuaţi următoarele acţiuni:
• Aşteptaţi o scurtă perioadă de timp. Dispozitivul BlackBerry® recepţionează mesajele lungi şi ataşamentele pe
secţiuni.
• Dacă la sfârşitul mesajului sau ataşamentului apare "Mai multe disponibile", apăsaţi tasta pentru meniu. Faceţi
clic pe Mai mult sau Mai multe Toate.
• Dacă descărcaţi un ataşament, anulaţi descărcarea şi aşteptaţi o scurtă perioadă de timp. Încercaţi să descărcaţi
ataşamentul din nou.
Mesajele de e-mail de tip HTML nu sunt afişate corect
Încercaţi să efectuaţi următoarele acţiuni:
• Aşteptaţi o scurtă perioadă de timp. Dispozitivul BlackBerry® recepţionează mesajele lungi şi ataşamentele pe
secţiuni.
• Încercaţi să descărcaţi imagini externe. Apăsaţi tasta Menu (Meniu). Faceţi clic pe Obţinere imagini.
• Încercaţi să vizualizaţi mesajele ca text simplu. păsaţi tasta Meniu. Faceţi clic pe Obţinere text simplu.
100
Ghidul utilizatorului
Mesaje
Unele dosare de mesaje de e-mail apar estompate
Dacă nu puteţi redirecţiona mesajele de e-mail dintr-un dosar de mesaje de e-mail, caseta de validare din dreptul
dosarului apare estompată.
Încercaţi să efectuaţi următoarele acţiuni:
• Aşteptaţi câteva secunde. Este posibil ca dosarele de mesaje de e-mail să devină disponibile după o scurtă
perioadă de timp.
• Dezactivaţi reconcilierea wireless a e-mailului şi apoi activaţi-o din nou.
Informaţii înrudite
Reconcilierea mesajelor de e-mail prin intermediul reţelei wireless, 221
Filtrele pentru mesaje de e-mail nu funcţionează corect
Încercaţi să efectuaţi următoarele acţiuni:
• Verificaţi dacă filtrele pentru mesaje de e-mail sunt activate.
• Verificaţi dacă filtrele pentru mesaje de e-mail apar în ordinea pe care o doriţi, pentru ca dispozitivul BlackBerry®
să le aplice mesajelor de e-mail.
Informaţii înrudite
Filtrele pentru mesaje de e-mail, 61
Nu pot activa difuzarea în celulă
Dacă dispozitivul dvs. BlackBerry® utilizează un card SIM, cardul SIM poate să nu accepte afişarea în limbile pe care
le-aţi selectat pentru mesajele difuzate în celulă.
Debifaţi casetele de validare din dreptul tuturor limbilor pe care cardul SIM nu le acceptă.
Nu pot ataşa un fişier la un mesaj MMS
În funcţie de furnizorul de servicii wireless, dacă ataşaţi un clip video, este posibil să nu puteţi ataşa alt fişier sau să
creaţi o diaporamă.
Încercaţi să efectuaţi următoarele acţiuni:
• Verificaţi dacă fişierul este de tip .vcf ( vCard®), .ics (iCalendar) sau media (de exemplu .jpg, .gif sau .midi).
• Verificaţi dacă fişierul este protejat prin drepturi de autor.
• Dacă şabloanele pentru MMS sunt disponibile pentru dispozitivul dvs. BlackBerry®, utilizaţi un şablon gol pentru
a compune mesajul MMS.
101
Ghidul utilizatorului
Mesaje
Nu pot utiliza o scurtătură pentru a vizualiza un singur tip de mesaj dintro listă de mesaje
Dacă schimbaţi dispozitivul BlackBerry® şi recuperaţi datele din dispozitivul anterior în cel actual, scurtăturile pentru
lista de mesaje a dispozitivului anterior înlocuiesc scurtăturile pentru lista de mesaje a dispozitivului actual.
Pentru a vizualiza scurtăturile pentru vizualizarea unui singur tip de mesaj dintr-o listă de mesaje, vizualizaţi lista
căutărilor salvate.
Informaţii înrudite
Vizualizarea unei liste a căutărilor salvate, 218
Unele caracteristici nu sunt disponibile pe dispozitiv
Disponibilitatea anumitor caracteristici pe dispozitivul dvs. BlackBerry® poate fi afectată pe baza a diferite elemente,
precum modelul dispozitivului şi planul de servicii wireless.
În cazul în care contul dvs. de e-mail utilizează un server BlackBerry® Enterprise Server, este posibil ca organizaţia
dvs. să nu aibă configurate anumite caracteristici sau să vă împiedice să utilizaţi anumite caracteristici sau opţiuni. Dacă
un administrator a setat o opţiune pentru dvs., un indicator roşu de blocare apare în dreptul câmpului opţiunii.
Pentru mai multe informaţii despre caracteristicile care sunt disponibile pe dispozitivul dvs., contactaţi furnizorul de
servicii wireless sau administratorul, sau vizitaţi www.blackberry.com/go/devices.
Informaţii înrudite
Disponibilitatea caracteristicilor, 9
102
Ghidul utilizatorului
Fişiere şi ataşamente
Fişiere şi ataşamente
Elementele de bază ale fişierelor şi ataşamentelor
Despre fişiere şi ataşamente
Puteţi vizualiza şi descărca ataşamente şi la puteţi salva în memoria dispozitivului dvs. BlackBerry® sau pe un card
media. În cazul în care contul dvs. de e-mail utilizează un BlackBerry® Enterprise Server care permite accesarea
fişierelor din reţeaua organizaţiei dvs., puteţi previzualiza fişiere din reţeaua organizaţiei dvs. şi puteţi salva fişierele pe
dispozitivul sau le puteţi ataşa direct la mesaje de e-mail fără a le descărca. Puteţi utiliza aplicaţia pentru fişiere pentru
a vizualiza o listă cu toate fişierele salvate pe dispozitiv. De asemenea, puteţi redenumi, muta şi şterge fişiere din
reţeaua organizaţiei dvs. de pe dispozitiv.
Pentru a modifica ataşamentele sau fişierele pe care le-aţi descărcat, puteţi utiliza aplicaţii de editare terţe, precum
Documents to Go®, care sunt concepute pentru utilizarea pe dispozitive BlackBerry.
Deschiderea unui fişier sau a unui ataşament
Pentru a efectua această sarcină, contul dvs. de e-mail trebuie să utilizeze serviciul BlackBerry® Internet Service sau
un server BlackBerry® Enterprise Server care acceptă această caracteristică. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi
furnizorul de servicii wireless sau administratorul.
1.
2.
3.
4.
5.
Într-un mesaj, într-o invitaţie la şedinţă sau într-o intrare din calendar, apăsaţi tasta Meniu.
Dacă este necesar, faceţi clic pe Recuperare informaţii ataşament.
Faceţi clic pe Deschidere ataşament.
Dacă este necesar, în ecranul Ataşamente, faceţi clic pe un ataşament.
Dacă este necesar, în caseta de dialog, faceţi clic pe o opţiune.
Descărcarea unui fişier sau a unui ataşament
Pentru a efectua această sarcină, contul dvs. de e-mail trebuie să utilizeze serviciul BlackBerry® Internet Service sau
un server BlackBerry® Enterprise Server care acceptă această caracteristică. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi
furnizorul de servicii wireless sau administratorul.
1. Într-un mesaj, într-o intrare din calendar sau într-o pagină Web, efectuaţi una din următoarele acţiuni:
• Dacă există un singur ataşament într-un mesaj sau într-o intrare din calendar, apăsaţi tasta Meniu.
• Dacă există mai multe ataşamente într-un mesaj sau într-o intrare din calendar, evidenţiaţi un ataşament. Apăsaţi
tasta Meniu.
• Dacă descărcaţi un fişier dintr-o pagină Web, apăsaţi tasta Meniu.
2. Faceţi clic pe Descărcare ataşament sau pe Descărcare fişier.
3. Faceţi clic pe Descărcare.
103
Ghidul utilizatorului
4.
5.
6.
7.
Fişiere şi ataşamente
Dacă este necesar, faceţi clic pe Mai mult sau pe Mai multe Toate.
Evidenţiaţi dosarul în care doriţi să salvaţi fişierul sau ataşamentul.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Selectaţi aici.
Oprirea descărcării unui fişier sau a unui ataşament
1. În mesaj, în intrarea din calendar sau în pagina Web din care descărcaţi fişierul sau ataşamentul, apăsaţi tasta
pentru meniu.
2. Faceţi clic pe Anulare descărcare.
Localizarea unui fişier salvat pe dispozitivul dvs.
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Media.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Explorare.
Navigaţi la fişier.
Pentru a vizualiza fişierul, faceţi clic pe fişier. În funcţie de tipul fişierului, este posibil ca acesta să nu apară în formatul
său original.
Informaţii înrudite
Despre fişiere şi ataşamente, 103
Localizarea unui fişier salvat în reţeaua organizaţiei dvs., 104
Localizarea unui fişier salvat în reţeaua organizaţiei dvs.
Pentru a efectua această sarcină, contul dvs. de e-mail trebuie să utilizeze un BlackBerry® Enterprise Server care să
accepte această caracteristică. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi administratorul.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Fişiere.
2. În câmpul Du-te la, introduceţi calea pentru fişier.
3. Dacă este necesar, introduceţi acreditivele pe care le utilizaţi pentru a vă conecta la reţeaua organizaţiei dvs.
Pentru a vizualiza fişierul, faceţi clic pe fişier. În funcţie de tipul fişierului, este posibil ca acesta să nu apară în formatul
său original.
Informaţii înrudite
Despre fişiere şi ataşamente, 103
Localizarea unui fişier salvat pe dispozitivul dvs., 104
Salvarea unui fişier din reţeaua organizaţiei dvs. în dispozitiv
Pentru a efectua această sarcină, contul dvs. de e-mail trebuie să utilizeze un BlackBerry® Enterprise Server care să
accepte această caracteristică. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi administratorul.
104
Ghidul utilizatorului
Fişiere şi ataşamente
Când salvaţi un fişier din reţeaua organizaţiei dvs. în dispozitivul BlackBerry, fişierul este salvat în formatul original.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Fişiere.
2. Navigaţi la un fişier.
3. Evidenţiaţi fişierul.
4. Apăsaţi tasta pentru meniu.
5. Faceţi clic pe Copiere.
6. Navigaţi la o locaţie.
7. Faceţi clic pe un dosar.
8. Faceţi clic pe Copiere în.
Informaţii înrudite
Localizarea unui fişier salvat în reţeaua organizaţiei dvs., 104
Trimiterea unui fişier ca ataşament, 105
Trimiterea unui fişier ca ataşament
Pentru a efectua această sarcină, contul dvs. de e-mail trebuie să utilizeze serviciul BlackBerry® Internet Service sau
un server BlackBerry® Enterprise Server care acceptă această caracteristică. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi
furnizorul de servicii wireless sau administratorul.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Media sau pe pictograma Fişiere.
Navigaţi la un fişier.
Evidenţiaţi fişierul.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Trimitere sau Partajare.
Faceţi clic pe un tip de mesaj.
Deschiderea unui legături dintr-un fişier sau ataşament
Unele fişiere pot conţine legături către conţinutul încorporat, precum tabele, imagini, note de subsol, casete de text sau
comentarii.
1. Într-un fişier, evidenţiaţi o legătură.
2. Apăsaţi tasta Meniu.
3. Faceţi clic pe Obţinere legătură sau Recuperare.
Pentru a reveni la fişier, apăsaţi tasta Ieşire.
Setarea opţiunilor pentru fonturi pentru un fişier sau ataşament
1.
2.
3.
4.
5.
Într-un fişier sau ataşament, apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Opţiuni.
Setaţi câmpurile pentru font.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Salvare.
105
Ghidul utilizatorului
Fişiere şi ataşamente
Gestionarea fişierelor şi a ataşamentelor
Vizualizarea proprietăţilor unui ataşament
Puteţi vizualiza dimensiunea, autorul, data publicării şi alte proprietăţi ale unui ataşament.
1. În cadrul unui ataşament, apăsaţi tasta pentru meniu.
2. Faceţi clic pe Recuperare informaţii sau Vizualizare informaţii.
Vizualizarea proprietăţilor unui fişier
Puteţi vizualiza dimensiunea, autorul, data publicării şi alte proprietăţi ale unui fişier.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Media sau pe pictograma Fişiere.
2. Navigaţi la un fişier.
3. Evidenţiaţi fişierul.
4. Apăsaţi tasta Meniu.
5. Faceţi clic pe Proprietăţi.
Redenumirea unui fişier
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Media sau pe pictograma Fişiere.
Navigaţi la un fişier.
Evidenţiaţi fişierul.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Redenumire.
Introduceţi un nume pentru fişier.
Faceţi clic pe Salvare.
Ştergerea unui fişier
1.
2.
3.
4.
5.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Media sau pe pictograma Fişiere.
Navigaţi la un fişier.
Evidenţiaţi fişierul.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Ştergere.
Deplasarea unui fişier
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Media sau pe pictograma Fişiere.
2. Navigaţi la un fişier.
3. Evidenţiaţi fişierul.
106
Ghidul utilizatorului
4.
5.
6.
7.
8.
Fişiere şi ataşamente
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Deplasare.
Navigaţi la o locaţie.
Faceţi clic pe un dosar.
Faceţi clic pe Mutare în.
Documente
Deschiderea unui fişier .pdf protejat prin parolă
Pentru a efectua această sarcină, contul dvs. de e-mail trebuie să utilizeze serviciul BlackBerry® Internet Service sau
un server BlackBerry® Enterprise Server care acceptă această caracteristică. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi
furnizorul de servicii wireless sau administratorul.
1. La afişarea mesajului „Document protejat cu parolă”, apăsaţi tasta Ieşire.
2. Apăsaţi tasta Meniu.
3. Faceţi clic pe Parolă.
4. Introduceţi parola.
5. Apăsaţi tasta Enter.
6. Apăsaţi tasta Meniu.
7. Faceţi clic pe Recuperare.
8. Faceţi clic pe Da.
Vizualizarea modificărilor urmărite într-un document
1. În cadrul unui document, apăsaţi tasta Meniu.
2. Faceţi clic pe Afişare schimbări.
Pentru a ascunde modificările urmărite, apăsaţi tasta Meniu. Faceţi clic pe Ascundere modificări.
Vizualizarea cuprinsului unui document
În funcţie de tipul documentului, este posibil să nu puteţi vizualiza cuprinsul.
1. Într-un document, apăsaţi tasta Meniu.
2. Faceţi clic pe Cuprins.
Pentru a vă deplasa la un anumit titlu, faceţi clic pe titlul respectiv. Faceţi clic pe Vizualizare.
107
Ghidul utilizatorului
Fişiere şi ataşamente
Foi de calcul
Deplasarea la o anumită celulă
1.
2.
3.
4.
În cadrul unei foi de calcul, apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Du-te la celulă.
Introduceţi coordonatele celulei.
Apăsaţi tasta Enter.
Vizualizarea conţinutului unei celule
Vizualizarea unei liste de foi de calcul
1. În cadrul unei foi de calcul, apăsaţi tasta Meniu.
2. Faceţi clic pe Cuprins.
Pentru a vă deplasa la o anumită foaie de calcul, faceţi clic foaia de calcul respectivă. Faceţi clic pe Vizualizare.
Comutarea foilor de calcul
1. În cadrul unei foi de calcul, apăsaţi tasta Meniu.
2. Faceţi clic pe Fila următoare sau Foaie anterioară.
Schimbarea dimensiunii unei coloane
Într-o foaie de calcul, efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:
• Pentru a schimba dimensiunea unei coloane, faceţi clic pe eticheta coloanei. Faceţi clic pe o dimensiune.
• Pentru a vizualiza tot textul dintr-o coloană, faceţi clic pe eticheta coloanei. Faceţi clic pe Potrivire.
• Pentru a schimba dimensiunea tuturor coloanelor din foaia de calcul, faceţi clic pe eticheta de coloană nemarcată
din colţul din stânga-sus al foii de calcul. Faceţi clic pe o dimensiune.
• Faceţi clic pe Opţiuni. Setaţi câmpul Lăţime coloană. Faceţi clic pe Salvare.
Setarea opţiunilor de afişare a unei foi de calcul
1. În cadrul unei foi de calcul, apăsaţi tasta Meniu.
2. Faceţi clic pe Opţiuni.
3. Efectuaţi oricare dintre următoarele acţiuni:
• Pentru a vizualiza liniile de grilă din foaia de calcul, setaţi câmpul Afişare linii de grilă la Da.
108
Ghidul utilizatorului
Fişiere şi ataşamente
• Pentru a eticheta rândurile foii de calcul cu numere şi coloanele cu litere, setaţi câmpul Afişare etichete la
Da.
4. Apăsaţi tasta Meniu.
5. Faceţi clic pe Salvare.
Fişiere media
Vizualizarea unei liste de pagini într-un fişier .tif cu mai multe pagini
Puteţi vizualiza o listă de pagini într-un fişier .tif cu mai multe pagini, cum ar fi un document fax scanat, salvat ca fişier .tif.
1. Într-un fişier .tif cu mai multe pagini, apăsaţi tasta Meniu.
2. Faceţi clic pe Cuprins.
Pentru a vă deplasa la o anumită pagină, faceţi clic pe o pagină.
Comutarea paginilor într-un fişier .tif cu mai multe pagini
1. Într-un fişier .tif cu mai multe pagini, apăsaţi tasta Meniu.
2. Faceţi clic pe Pagina următoare sau Pagina anterioară.
Prezentări
Comutarea vizualizărilor de prezentare
1. În cadrul unei prezentări, apăsaţi tasta Meniu.
2. Efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:
• Pentru a vizualiza numai text, faceţi clic pe Vizualizare text.
• Pentru a vizualiza text şi diapozitive, faceţi clic pe Vizualizare ambele.
Pentru a vizualiza prezentarea în formatul său original, faceţi clic pe Vizualizare diaporame.
Comutarea diapozitivelor
1. În cadrul unei prezentări, apăsaţi tasta Meniu.
2. Faceţi clic pe Următoarea diaporamă sau Diaporamă anterioară.
Rotirea unui diapozitiv
1. Când vizualizaţi un diapozitiv dintr-o diaporamă, apăsaţi tasta Meniu.
109
Ghidul utilizatorului
Fişiere şi ataşamente
2. Faceţi clic pe Rotire.
Mărirea sau micşorarea unui diapozitiv
Când vizualizaţi o prezentare în diaporamă, apăsaţi tasta Meniu.
Pentru a reveni la dimensiunea iniţială a diapozitivului, apăsaţi tasta Meniu. Faceţi clic pe Potrivire pe ecran.
Salvarea unui diapozitiv
1.
2.
3.
4.
Când vizualizaţi o prezentare în diaporamă, apăsaţi tasta Meniu .
Faceţi clic pe Salvare diapozitiv.
Introduceţi un nume pentru fişier.
Faceţi clic pe Salvare.
Ataşamentele de tip vCard
Despre ataşamentele de tip contact vCard
vCard®(fişiere .vcf) conţin informaţii pentru un anumit contact. Când adăugaţi un ataşament de tip contact vCard la un
mesaj de e-mail, destinatarii e-mailului dvs. pot vedea informaţiile contactului dvs. sau îl pot adăuga în lista de contacte
de pe dispozitivul lor BlackBerry®. Când deschideţi un mesaj de e-mail care conţine un ataşament de tip contact vCard,
la sfârşitul mesajului apare o pictogramă în formă de carte cu numele contactului ataşat.
Deschiderea unui ataşament de tip vCard
1. Într-un mesaj, evidenţiaţi un ataşament vCard®.
2. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
3. Faceţi clic pe Vizualizare ataşament.
Adăugarea în lista de contacte a unui contact dintr-un ataşament de tip
vCard
1. Într-un ataşament de tip contact vCard®, apăsaţi tasta Meniu.
2. Faceţi clic pe Adăugare la contacte sau Actualizare contact.
Scurtături pentru fişiere şi ataşamente
În funcţie de limba utilizată pentru introducerea textului, este posibil ca unele scurtături să nu fie disponibile.
110
Ghidul utilizatorului
•
•
Fişiere şi ataşamente
Pentru a căuta text într-un fişier sau ataşament, apăsaţi F.
Pentru a trece la ultima poziţie a cursorului după ce aţi închis şi redeschis un fişier sau un ataşament, apăsaţi G.
În cadrul unei foi de calcul
• Pentru a vă deplasa la o anumită celulă, apăsaţi G.
• Pentru a vizualiza conţinutul unei celule, apăsaţi tasta Spaţiu.
• Pentru a comuta între foile de calcul, apăsaţi V. Evidenţiaţi o foaie de calcul. Apăsaţi tasta Enter.
• Pentru a vizualiza coloanele sau rândurile care sunt ascunse implicit, apăsaţi H. Pentru a ascunde aceste coloane
sau rânduri la loc, apăsaţi H din nou.
În cadrul unei prezentări
• Pentru a comuta vizualizările prezentării, apăsaţi M.
• Pentru a vă deplasa la diapozitivul următor când vizualizaţi o prezentare în diaporamă, apăsaţi N.
• Pentru a vă deplasa la diapozitivul anterior când vizualizaţi o prezentare în diaporamă, apăsaţi P.
• Pentru a trece la ultima poziţie a cursorului după ce aţi închis şi redeschis o prezentare pe care o vizualizaţi în modul
text sau text şi diaporamă, apăsaţi G.
Depanarea ataşamentelor
O bară de conţinut ignorat este afişată în document
Mai mult conţinut este disponibil pentru descărcare în dispozitivul BlackBerry®.
1. Pentru a descărca conţinutul, faceţi clic pe bara de conţinut ignorat.
2. Faceţi clic pe Mai mult.
Un mesaj sau un ataşament nu este afişat sau este trunchiat
Încercaţi să efectuaţi următoarele acţiuni:
• Aşteptaţi o scurtă perioadă de timp. Dispozitivul BlackBerry® recepţionează mesajele lungi şi ataşamentele pe
secţiuni.
• Dacă la sfârşitul mesajului sau ataşamentului apare "Mai multe disponibile", apăsaţi tasta pentru meniu. Faceţi
clic pe Mai mult sau Mai multe Toate.
• Dacă descărcaţi un ataşament, anulaţi descărcarea şi aşteptaţi o scurtă perioadă de timp. Încercaţi să descărcaţi
ataşamentul din nou.
Un semn de întrebare este afişat pe un diapozitiv
Un semn de întrebare este afişat pe un diapozitiv dacă dispozitivul BlackBerry® nu a descărcat diapozitivul.
Pentru a descărca diapozitivul, evidenţiaţi-l. Apăsaţi tasta Meniu. Faceţi clic pe Recuperare.
111
Ghidul utilizatorului
Media
Media
Fişiere audio şi video
Redarea unui fişier media
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Media.
Faceţi clic pe tipul de media.
Dacă este necesar, faceţi clic pe o categorie.
Faceţi clic pe un fişier media.
Pentru a opri redarea unui fişier media, faceţi clic pe pictograma stop.
Informaţii înrudite
Transferul unui fişier între dispozitiv şi computer utilizând Roxio Media Manager, 131
Transferul unui fişier între dispozitivul dvs. şi calculator în modul pentru memorie de mare capacitate sau MTP, 132
Schimbarea tonului de apel
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Sunete.
Faceţi clic pe Setare Tonuri de apel/Alarme.
Faceţi clic pe aplicaţia sau elementul pe care doriţi să le modificaţi.
Efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:
• Pentru a utiliza un ton de apel preîncărcat, în câmpul Ton de apel, faceţi clic pe un ton de apel.
• Pentru a utiliza un ton de apel pe care l-aţi descărcat, în câmpul Ton de apel, faceţi clic pe Selectare muzică.
Navigaţi către un dosar care conţine tonuri de apel. Faceţi clic pe un ton de apel.
5. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
6. Faceţi clic pe Salvare.
Înregistrarea unei note vocale
1.
2.
3.
4.
112
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Media.
Faceţi clic pe pictograma Recorder note vocale.
Faceţi clic pe pictograma Înregistrare.
Efectuaţi oricare dintre următoarele acţiuni:
• Pentru a opri temporar înregistrarea, faceţi clic pe pictograma Pauză. Pentru a relua înregistrarea, faceţi clic pe
pictograma Înregistrare.
• Pentru a încheia înregistrarea, faceţi clic pe pictograma Pauză. Faceţi clic pe pictograma stop.
Ghidul utilizatorului
Media
Redarea melodiei următoare sau anterioare
În timpul redării unei melodii, apăsaţi tasta Înainte sau Anterior din partea superioară a dispozitivului.
Derularea rapidă înainte sau înapoi a unui fişier media
1. În timpul redării unui fişier media, faceţi clic pe bara de progres.
2. Pe trackpad, glisaţi degetul la dreapta sau la stânga.
3. Faceţi clic pe trackpad.
Întreruperea redării unui fişier media
În timpul redării unei melodii, a unui clip video sau a unei note vocale, apăsaţi tasta Redare/Pauză/Dezactivare
sonor din partea superioară a dispozitivului dvs.
Pentru a relua redarea unei melodii, a unui clip video sau a unei note vocale, apăsaţi din nou tasta Redare/Pauză/
Dezactivare sonor.
Redarea unui fişier media de pe o pagină Web
1. Pe o pagină Web, faceţi clic pe un fişier media.
2. Faceţi clic pe Deschidere.
Repetarea melodiilor
Puteţi repeta o singură melodie sau toate melodiile dintr-o categorie sau listă de redare.
1. În timpul redării unei melodii, apăsaţi tasta Meniu.
2. Faceţi clic pe Repetare.
3. Efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:
• Pentru a repeta melodia pe care o ascultaţi, faceţi clic pe Melodie curentă.
• Pentru a repeta lista de redare pe care o ascultaţi, faceţi clic pe Listă de redare.
• Pentru a repeta melodiile din categoria Album sau Artist pe care o ascultaţi, faceţi clic pe Album sau Artist.
Pentru a dezactiva repetarea melodiilor, apăsaţi tasta Meniu. Faceţi clic pe Repetare. Faceţi clic pe Oprit.
Amestecarea melodiilor
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Media.
2. Faceţi clic pe Muzică.
3. Efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:
• Pentru a amesteca toate melodiile dvs., faceţi clic pe Amestecare melodii.
• Pentru a amesteca toate melodiile dintr-o categorie sau dintr-o listă de redare, faceţi clic pe o categorie sau pe
o listă de redare. Apăsaţi tasta Menu (Meniu). Faceţi clic pe Amestecare.
113
Ghidul utilizatorului
Media
Pentru a dezactiva amestecarea melodiilor, apăsaţi tasta pentru meniu. Faceţi clic pe Amestecare.
Informaţii înrudite
Modificarea ordinii melodiilor într-o listă de redare, 117
Ajustarea volumului
•
•
•
Pentru a mări volumul, apăsaţi tasta de creştere a volumului din partea dreaptă a dispozitivului dvs.
BlackBerry®.
Pentru a reduce volumul, apăsaţi tasta de reducere a volumului din partea dreaptă a dispozitivului dvs.
BlackBerry®.
Pentru a anula volumul, apăsaţi tasta de redare/pauză/dezactivare a sonorului din partea superioară a
dispozitivului. Pentru a anula opţiunea de dezactivare a sonorului, apăsaţi din nou tasta de redare/pauză/
dezactivare a sonorului.
Informaţii înrudite
Amplificarea volumului utilizând caracteristica de creştere în intensitate audio, 114
Îmbunătăţirea calităţii sunetului melodiilor, 114
Amplificarea volumului utilizând caracteristica de creştere în intensitate
audio
În funcţie de modelul dispozitivului dvs. BlackBerry®, este posibil ca această caracteristică să nu fie acceptată.
Caracteristica de creştere în intensitate audio vă permite să amplificaţi volumul pentru melodii, sunete de apel şi clipuri
video.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Media.
2. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
3. Faceţi clic pe Opţiuni.
4. Modificaţi câmpul Creştere în intensitate audio la Pornit.
5. Citiţi avertismentul de pe ecran şi, dacă doriţi să continuaţi, faceţi clic pe Da.
6. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
7. Faceţi clic pe Salvare.
Informaţii înrudite
Ajustarea volumului, 30
Îmbunătăţirea calităţii sunetului melodiilor, 114
Îmbunătăţirea calităţii sunetului melodiilor
În funcţie de modelul dispozitivului dvs. BlackBerry®, este posibil ca această caracteristică să nu fie acceptată.
Pentru a îmbunătăţi calitatea sunetului melodiilor, trebuie să utilizaţi căşti stereo cu dispozitivul dvs.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Media.
2. Apăsaţi tasta Meniu.
3. Faceţi clic pe Opţiuni.
114
Ghidul utilizatorului
Media
4. Modificaţi câmpul Egalizator muzică în cască.
5. Apăsaţi tasta Meniu.
6. Faceţi clic pe Salvare.
Informaţii înrudite
Ajustarea volumului, 30
Amplificarea volumului utilizând caracteristica de creştere în intensitate audio, 114
Despre utilizarea unei căşti
Puteţi achiziţiona o cască pentru a o utiliza împreună cu dispozitivul BlackBerry®.
Dacă utilizaţi o cască, puteţi utiliza butonul acesteia pentru a răspunde la un apel, pentru a încheia un apel sau pentru
a activa sau dezactiva sonorul în timpul unui apel. În funcţie de modelul dispozitivului, este posibil să puteţi utiliza un
buton de pe cască pentru a efectua un apel utilizând o comandă vocală.
În funcţie de cască, este posibil, de asemenea, să utilizaţi un buton de pe cască pentru a întrerupe temporar, relua,
omite sau ajusta volumul fişierelor audio sau video.
Pentru mai multe informaţii referitoare la utilizarea căştii, consultaţi documentaţia care însoţeşte casca.
Menţinerea iluminării fundalului în timpul redării unui clip video
Implicit, iluminarea fundalului este concepută să se dezactiveze după o perioadă de timp, pentru a economisi bateria.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Media.
2. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
3. Faceţi clic pe Opţiuni.
4. Modificaţi câmpul Închidere iluminare fundal automată la Nu.
5. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
6. Faceţi clic pe Salvare.
Afişarea subtitrărilor în chenar în clipuri video
Puteţi activa subtitrările în chenar astfel încât textul să fie afişat pe ecran atunci când redaţi fişiere video care sunt
compatibile cu subtitrările în chenar.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Media.
2. Apăsaţi tasta Meniu.
3. Faceţi clic pe Opţiuni.
4. Modificaţi câmpul Afişare subtitrări în chenar în Da.
5. Dacă este necesar, modificaţi câmpurile Aspect, Poziţie şi Dimensiune font.
6. Apăsaţi tasta Meniu.
7. Faceţi clic pe Salvare.
115
Ghidul utilizatorului
Media
Liste de redare
Despre listele de redare
Pentru melodii puteţi crea liste de redare standard şi automate. Puteţi crea o listă de redare standard adăugând manual
melodiile care se află pe dispozitivul dvs. BlackBerry® sau pe cardul media. Puteţi crea o listă de redare automată
specificând criterii pentru artişti, albume sau genuri ale melodiilor. Când adăugaţi pe dispozitiv o melodie care
îndeplineşte criteriile, acesta o adaugă la lista de redare automată. Un indicator apare lângă listele de redare automate
din lista listelor de redare.
Crearea unei liste de redare standard
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Media.
2. Faceţi clic pe pictograma Muzică.
3. Faceţi clic pe Liste de redare.
4. Faceţi clic pe Listă nouă de redare.
5. Faceţi clic pe Listă de redare standard.
6. Introduceţi un nume pentru lista de redare.
7. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
8. Faceţi clic pe Adăugare cântece.
9. Faceţi clic pe o melodie.
10. Pentru a adăuga mai multe melodii, repetaţi paşii 7-9.
11. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
12. Faceţi clic pe Salvare.
Adăugarea unei melodii într-o listă de redare
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Media.
Faceţi clic pe pictograma Muzică.
Faceţi clic pe Liste de redare.
Faceţi clic pe o listă de redare standard.
Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
Faceţi clic pe Adăugare cântece.
Faceţi clic pe o melodie.
Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
Faceţi clic pe Salvare.
Adăugarea melodiei redate într-o listă de redare
1. În timpul redării unei melodii, apăsaţi tasta pentru meniu.
2. Faceţi clic pe Adăugare la lista de redare.
3. Faceţi clic pe o listă de redare.
116
Ghidul utilizatorului
Media
Modificarea ordinii melodiilor într-o listă de redare
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Media.
2. Faceţi clic pe pictograma Muzică.
3. Faceţi clic pe Liste de redare.
4. Faceţi clic pe o listă de redare standard.
5. Evidenţiaţi o melodie.
6. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
7. Faceţi clic pe Deplasare.
8. Faceţi clic pe locaţia nouă.
9. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
10. Faceţi clic pe Salvare.
Informaţii înrudite
Amestecarea melodiilor, 113
Ştergerea unei melodii dintr-o listă de redare
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Media.
2. Faceţi clic pe pictograma Muzică.
3. Faceţi clic pe Liste de redare.
4. Faceţi clic pe o listă de redare standard.
5. Evidenţiaţi o melodie.
6. Apăsaţi tasta Meniu.
7. Faceţi clic pe Eliminare.
8. Faceţi clic pe OK.
9. Apăsaţi tasta Meniu.
10. Faceţi clic pe Salvare.
Crearea unei liste de redare automate
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Media.
2. Faceţi clic pe pictograma Muzică.
3. Faceţi clic pe Liste de redare.
4. Faceţi clic pe Listă nouă de redare.
5. Faceţi clic pe Listă de redare automată.
6. Introduceţi un nume pentru lista de redare.
7. Faceţi clic pe semnul plus (+) de lângă Artişti, Albume sau Genuri.
8. Faceţi clic pe un artist, album sau gen.
9. Pentru a adăuga mai multe criterii, repetaţi paşii 7 şi 8.
10. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
11. Faceţi clic pe Salvare.
117
Ghidul utilizatorului
Media
Pentru a vizualiza melodiile din lista de redare, faceţi clic pe o listă de redare. Apăsaţi tasta Menu (Meniu). Faceţi clic
pe Vizualizare cântece.
Redenumirea unei liste de redare
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Media.
Faceţi clic pe pictograma Muzică.
Faceţi clic pe Liste de redare.
Evidenţiaţi o listă de redare.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Redenumire.
Introduceţi un nume pentru lista de redare.
Faceţi clic pe Salvare.
Informaţii înrudite
Redenumirea unui fişier audio sau video, 124
Redenumirea unei imagini sau a unui dosar de imagini, 124
Ştergerea unei liste de redare
1.
2.
3.
4.
5.
6.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Media.
Faceţi clic pe pictograma Muzică.
Faceţi clic pe Liste de redare.
Evidenţiaţi o listă de redare.
Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
Faceţi clic pe Ştergere.
Informaţii înrudite
Ştergerea unui fişier sau a unui dosar media, 125
Cameră video
În funcţie de modelul dispozitivului dvs. BlackBerry®, este posibil ca funcţia pentru camera foto sau video să nu fie
acceptată, sau ca unele caracteristici pentru camera foto sau video să nu fie disponibile.
Înregistrarea unui clip video
Pentru a efectua această sarcină, este posibil să aveţi nevoie de un card media în dispozitivul BlackBerry®.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Media.
2. Faceţi clic pe pictograma Cameră video.
3. Pentru a începe înregistrarea, faceţi clic pe pictograma Înregistrare.
118
Ghidul utilizatorului
Media
4. Pentru a opri temporar înregistrarea, faceţi clic pe pictograma Pauză.
Notă: Volumul aproximativ de memorie disponibilă pentru salvarea clipurilor video apare în partea de jos a ecranului
când înregistrarea video este întreruptă temporar.
Informaţii înrudite
Redarea unui fişier media, 112
Realizarea unei fotografii, 13
Activarea luminii video
În condiţii de iluminare scăzută, lumina video poate îmbunătăţi calitatea clipurilor video pe care le înregistraţi.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Media.
2. Faceţi clic pe pictograma Cameră video.
3. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
4. Faceţi clic pe Opţiuni.
5. Modificaţi câmpul Lumină video la Pornit.
6. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
7. Faceţi clic pe Salvare.
Aplicarea unui efect de culoare clipurilor video
Puteţi aplica un efect de culoare sepia sau alb-negru clipurilor video pe care le înregistraţi.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Media.
2. Faceţi clic pe pictograma Cameră video.
3. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
4. Faceţi clic pe Opţiuni.
5. Modificaţi câmpul Efect de culoare.
6. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
7. Faceţi clic pe Salvare.
Schimbarea dimensiunii şi formatului clipului video
Cu cât clipul video este mai mare, cu atât necesită mai multă memorie.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Media.
2. Faceţi clic pe pictograma Cameră video.
3. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
4. Faceţi clic pe Opţiuni.
5. Modificaţi câmpul Format clip video.
6. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
7. Faceţi clic pe Salvare.
Informaţii înrudite
Vizualizarea proprietăţilor unui fişier media, 126
119
Ghidul utilizatorului
Media
Modificarea locaţiei pentru stocare videoclipurilor
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Media.
Faceţi clic pe pictograma Cameră video.
Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
Faceţi clic pe Opţiuni.
Modificaţi câmpul Dosar.
Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
Faceţi clic pe Salvare.
Informaţii înrudite
Modificarea locaţiei pentru stocarea imaginilor, 121
Deplasarea unui fişier media, 125
Cameră foto
În funcţie de modelul dispozitivului dvs. BlackBerry®, este posibil ca funcţia pentru camera foto sau video să nu fie
acceptată, sau ca unele caracteristici pentru camera foto sau video să nu fie disponibile.
Realizarea unei fotografii
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Cameră.
2. Apăsaţi tasta personalizabilă din dreapta în jos.
Informaţii înrudite
Înregistrarea unui clip video, 14
Modificarea dimensiunii imaginii pe care o realizaţi
Cu cât imaginea este mai mare, cu atât necesită mai mult spaţiu de memorie.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Cameră.
2. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
3. Faceţi clic pe Opţiuni.
4. Modificaţi câmpul Dimensiune imagine.
5. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
6. Faceţi clic pe Salvare.
Informaţii înrudite
Vizualizarea proprietăţilor unui fişier media, 126
120
Ghidul utilizatorului
Media
Setarea calităţii imaginilor
Puteţi seta fineţea detaliilor pe care camera foto le capturează în imagini. Cu cât sunt mai fine detaliile unei imagini, cu
atât acestea necesită mai mult spaţiu de memorie.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Cameră.
2. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
3. Faceţi clic pe Opţiuni.
4. Setaţi câmpul Calitate fotografie.
5. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
6. Faceţi clic pe Salvare.
Modificarea locaţiei pentru stocarea imaginilor
1.
2.
3.
4.
5.
6.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Cameră.
Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
Faceţi clic pe Opţiuni.
Modificaţi câmpurile Stocare fotografii şi Dosar.
Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
Faceţi clic pe Salvare.
Informaţii înrudite
Deplasarea unui fişier media, 125
Modificarea locaţiei pentru stocare videoclipurilor, 120
Modificarea opţiunilor pentru compensarea diverselor condiţii de
iluminare din imagini
Puteţi modifica setările implicite pentru bliţ, dacă este disponibil, şi balansul de alb al imaginilor pe care le realizaţi.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Cameră.
2. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
3. Faceţi clic pe Opţiuni.
4. Efectuaţi oricare dintre următoarele acţiuni:
• Pentru a schimba modul implicit pentru imagini al bliţului, dacă este disponibil, modificaţi câmpul Setare bliţ
implicită.
• Pentru a îmbunătăţi culorile din imagini, din câmpul Echilibru de alb, faceţi clic pe condiţia de iluminare curentă.
5. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
6. Faceţi clic pe Salvare.
Aplicarea unui efect de culoare unei imagini
Puteţi aplica un efect de culoare sepia sau alb-negru fotografiilor pe care le realizaţi.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Cameră.
2. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
121
Ghidul utilizatorului
3.
4.
5.
6.
Media
Faceţi clic pe Opţiuni.
Modificaţi câmpul Efect de culoare.
Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
Faceţi clic pe Salvare.
Imagini
Vizualizarea unei imagini
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Media.
Faceţi clic pe pictograma Imagini.
Faceţi clic pe o categorie.
Faceţi clic pe o imagine.
Pentru a vizualiza imaginea următoare sau anterioară, glisaţi degetul pe trackpad spre dreapta sau spre stânga.
Informaţii înrudite
Transferul unui fişier între dispozitiv şi computer utilizând Roxio Media Manager, 131
Transferul unui fişier între dispozitivul dvs. şi calculator în modul pentru memorie de mare capacitate sau MTP, 132
Panoramarea unei imagini
Pentru a efectua această sarcină, trebuie să fi mărit imaginea.
Într-o imagine, glisaţi degetul în orice direcţie pe trackpad.
Mărirea sau micşorarea unei imagini
1. Într-o imagine, apăsaţi tasta pentru meniu.
2. Faceţi clic pe Mărire sau Micşorare.
Pentru a transfoca înapoi la dimensiunea iniţială a imaginii, apăsaţi tasta pentru meniu. Faceţi clic pe Potrivire pe
ecran.
Rotirea unei imagini
1. Într-o imagine, apăsaţi tasta pentru meniu.
2. Faceţi clic pe Rotire.
Imaginea se roteşte cu 90 de grade în sens orar.
122
Ghidul utilizatorului
Media
Salvarea unei imagini dintr-un mesaj MMS sau de pe o pagină Web
Puteţi salva fişiere imagine, cum ar fi fişiere .jpg, .png, .gif sau .bmp, în memoria dispozitivului BlackBerry® sau pe un
card media.
1. Deschideţi un ataşament imagine dintr-un mesaj MMS sau evidenţiaţi o imagine de pe un site Web.
2. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
3. Faceţi clic pe Salvare imagine.
4. Faceţi clic pe Salvare.
Utilizarea unei imagini ca tapet pentru dispozitivul dvs.
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Media.
Faceţi clic pe Imagini.
Navigaţi la o imagine.
Faceţi clic pe Setare ca tapet.
Vizualizarea imaginilor ca diaporamă
Diaporama afişează toate imaginile dintr-o categorie sau dintr-un dosar în ordine.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Media.
2. Faceţi clic pe pictograma Imagini.
3. Faceţi clic pe o categorie.
4. Evidenţiaţi o imagine.
5. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
6. Faceţi clic pe Vizualizare redare a unei diaporame.
Pentru a închide diaporama, apăsaţi tasta Escape.
Modificarea numărului de secunde dintre diapozitivele unei diaporame
1.
2.
3.
4.
5.
6.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Media.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Opţiuni.
Modificaţi câmpul Intervalul de redare a unei diaporame.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Salvare.
Vizualizarea imaginilor în listă
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Media.
Faceţi clic pe pictograma Imagini.
Faceţi clic pe o categorie.
Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
123
Ghidul utilizatorului
5. Faceţi clic pe Vizualizare listă.
Sortarea imaginilor
1.
2.
3.
4.
5.
6.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Media.
Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
Faceţi clic pe Opţiuni.
Modificaţi câmpul Sortare după.
Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
Faceţi clic pe Salvare.
Administrarea fişierelor media
Redenumirea unui fişier audio sau video
Puteţi redenumi numai fişierele media adăugate de dvs.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Media.
2. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
3. Faceţi clic pe Explorare.
4. Navigaţi la un dosar care conţine fişiere audio sau video.
5. Evidenţiaţi un fişier audio sau video.
6. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
7. Faceţi clic pe Redenumire.
8. Introduceţi un nume pentru fişier.
9. Faceţi clic pe Salvare.
Informaţii înrudite
Redenumirea unei imagini sau a unui dosar de imagini, 124
Redenumirea unei liste de redare, 118
Redenumirea unei imagini sau a unui dosar de imagini
Nu puteţi redenumi decât imaginile şi dosarele de imagini pe care le-aţi transferat sau creat dvs. pe dispozitivul
BlackBerry®.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Media.
2. Faceţi clic pe pictograma Imagini.
3. Faceţi clic pe o categorie.
4. Evidenţiaţi o imagine sau un dosar de imagini.
5. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
6. Faceţi clic pe Redenumire.
7. Introduceţi un nume pentru imagine sau pentru dosarul de imagini.
124
Media
Ghidul utilizatorului
Media
8. Faceţi clic pe Salvare.
Informaţii înrudite
Redenumirea unui fişier audio sau video, 124
Redenumirea unei liste de redare, 118
Deplasarea unui fişier media
Puteţi deplasa numai fişiere media adăugate de dvs.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Media.
2. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
3. Faceţi clic pe Explorare.
4. Navigaţi către un dosar care conţine fişiere media.
5. Evidenţiaţi un fişier media.
6. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
7. Faceţi clic pe Deplasare.
8. Navigaţi la locaţia nouă.
9. Faceţi clic pe un dosar.
10. Faceţi clic pe Deplasare aici.
Informaţii înrudite
Modificarea locaţiei pentru stocarea imaginilor, 121
Modificarea locaţiei pentru stocare videoclipurilor, 120
Ştergerea unui fişier sau a unui dosar media
Nu puteţi şterge decât fişierele şi dosarele media adăugate de dvs.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Media.
2. Faceţi clic pe tipul de media.
3. Dacă este necesar, faceţi clic pe o categorie.
4. Evidenţiaţi un fişier sau un dosar media.
5. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
6. Faceţi clic pe Ştergere.
Informaţii înrudite
Ştergerea unei liste de redare, 118
Căutarea unui fişier media
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Media.
Faceţi clic pe tipul de media.
Dacă este necesar, faceţi clic pe o categorie.
În câmpul Caută, introduceţi o parte sau întregul nume al unui fişier media.
125
Ghidul utilizatorului
Media
Vizualizarea proprietăţilor unui fişier media
1.
2.
3.
4.
5.
6.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Media.
Faceţi clic pe tipul de media.
Dacă este necesar, faceţi clic pe o categorie.
Evidenţiaţi un fişier media.
Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
Faceţi clic pe Proprietăţi.
Carduri de memorie şi media
Despre cardurile media
În funcţie de modelul dispozitivului dvs. BlackBerry®, puteţi introduce un card media microSD în dispozitiv pentru a
realiza clipuri video şi a extinde memoria disponibilă pe dispozitiv pentru stocarea fişierelor media, precum melodii,
tonuri de apel, clipuri video sau imagini. Pentru informaţii suplimentare despre introducerea unui card media în
dispozitiv, consultaţi documentaţia imprimată livrată împreună cu dispozitivul.
Formatarea memoriei dispozitivului sau a unui card media
Dacă formataţi memoria dispozitivului BlackBerry® sau un card media, sunt şterse toate fişierele din memoria
dispozitivului sau de pe cardul media.
În funcţie de modelul dispozitivului dvs., este posibil să nu puteţi formata memoria dispozitivului dvs.
1.
2.
3.
4.
5.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Memorie.
Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
Faceţi clic pe Format.
Parcurgeţi instrucţiunile afişate pe ecran.
Vizualizarea volumului de memorie utilizată de fişierele media
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Media.
2. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
3. Faceţi clic pe Utilizare memorie.
Carduri media acceptate
Dispozitivul dvs. BlackBerry® acceptă carduri media de dimensiuni de până la 32 GB. Sunt acceptate doar carduri
media microSD.
126
Ghidul utilizatorului
Media
Modificarea volumului de memorie disponibilă pentru fişierele media
Pentru a optimiza performanţa dispozitivului dvs. BlackBerry®, puteţi modifica volumul de memorie pe care dispozitivul
îl alocă fişierelor media.
În funcţie de modelul dispozitivului dvs. BlackBerry®, este posibil ca această caracteristică să nu fie acceptată.
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Media.
Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
Faceţi clic pe Opţiuni.
Efectuaţi oricare dintre următoarele acţiuni:
• Pentru a modifica volumul maxim de memorie disponibilă pe dispozitiv pentru toate fişierele media, modificaţi
câmpul Limită memorie dispozitiv.
• Pentru a modifica volumul minim de memorie disponibilă pe dispozitiv pentru imagini, modificaţi câmpul Memorie
imagini rezervată.
5. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
6. Faceţi clic pe Salvare.
Informaţii înrudite
Vizualizarea proprietăţilor unui fişier media, 126
Setarea calităţii imaginilor, 121
Dezactivarea acceptării cardului media
Când dezactivaţi acceptarea cardului media, dispozitivul dvs. BlackBerry® nu poate accesa fişierele de pe cardul dvs.
media.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Memorie.
3. Modificați câmpul Suport card media la Dezactivat.
4. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
5. Faceţi clic pe Salvare.
Schimbarea modului de transfer al fişierelor între dispozitiv şi
calculator
Depending on your BlackBerry® device model or your wireless service provider, mass storage mode or MTP might not
be supported.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Memorie.
3. Efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:
• Pentru a utiliza modul pentru memorie de mare capacitate pentru a transfera fişiere între dispozitivul BlackBerry
şi calculator, setaţi câmpul Suport mod memorie de mare capacitate la Pornit. Dacă este necesar, modificaţi
câmpul Activare automată a modului memorie de mare capacitate atunci când este conectat.
127
Ghidul utilizatorului
Media
• Pentru a utiliza MTP pentru a transfera fişiere media între dispozitiv şi calculator, setaţi câmpul Protocol de
transfer media (MTP) la Pornit. Dacă este necesar, modificaţi câmpul Activare automată a modului memorie
de mare capacitate atunci când este conectat.
• Pentru a primi o solicitare de selectare a modului pentru memorie de mare capacitate sau MTP când vă conectaţi
dispozitivul la calculator, setaţi câmpul Activare automată a modului memorie de mare capacitate atunci
când este conectat la Solicitare.
4. Apăsaţi tasta Meniu.
5. Faceţi clic pe Salvare.
Dezactivarea modului pentru memorie de mare capacitate sau MTP
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Memorie.
3. Modificaţi câmpul Protocol de transfer media (MTP) sau câmpul Suport mod memorie de mare capacitate la
Nu.
4. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
5. Faceţi clic pe Salvare.
Oprirea solicitării pentru modul de stocare în masă
În funcţie de modelul dispozitivului BlackBerry® sau de furnizorul de servicii wireless, s-ar putea ca modul pentru
memorie de mare capacitate sau MTP să nu fie acceptate.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Memorie.
3. Modificaţi câmpul Activare automată a modului memorie de mare capacitate atunci când este conectat la
Da sau Nu.
4. Apăsaţi tasta Meniu.
5. Faceţi clic pe Salvare.
Despre compresie
Compresia este concepută pentru a reduce spaţiul ocupat de datele din dispozitivul BlackBerry®, menţinând în acelaşi
timp integritatea acestor date. Când compresia este activată, dispozitivul comprimă toate datele, inclusiv mesajele,
contactele, intrările din calendar, sarcinile şi mementourile. Se recomandă să menţineţi activată compresia.
În cazul în care compresia şi criptarea sunt activate, dispozitivul comprimă datele înainte de a le cripta.
Despre criptarea fişierelor
Criptarea fişierelor este concepută pentru a proteja fişierele pe care le stocaţi în memoria dispozitivului BlackBerry® şi
pe un card media care poate fi introdus în dispozitivul dvs. Puteţi cripta fişierele din memoria dispozitivului şi de pe
cardul media utilizând o cheie de criptare generată de dispozitiv, parola dispozitivului sau ambele.
128
Ghidul utilizatorului
Media
Dacă criptaţi fişierele utilizând o cheie de criptare generată de dispozitiv, puteţi accesa fişierele de pe cardul media
numai atunci când cardul media este introdus în dispozitivul dvs. În cazul în care criptaţi fişierele utilizând parola
dispozitivului, puteţi accesa fişierele de pe cardul media de pe orice dispozitiv în care introduceţi cardul media, cu
condiţia să cunoaşteţi parola dispozitivului.
Activarea criptării
Pentru criptarea datelor din memoria dispozitivului, trebuie să fi setat o parolă pentru dispozitivul dvs. BlackBerry®.
În funcţie de volumul de memorie disponibilă pentru stocarea fişierelor din memoria dispozitivului, este posibil să nu
puteţi cripta fişiere din memoria dispozitivului.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Opţiuni securitate.
3. Faceţi clic pe Criptare.
4. Modificaţi câmpul Criptare la Activat.
5. Pentru a cripta date din memoria dispozitivului, setaţi câmpul Memorie dispozitiv la Activat.
6. Pentru a cripta fişiere stocate pe un card media şi pe dispozitiv, setaţi câmpul Card media la Activat şi efectuaţi
una dintre următoarele acţiuni:
• Pentru a cripta fişierele utilizând o cheie de criptare pe care o generează dispozitivul, modificaţi câmpul Mod la
Dispozitiv.
• Pentru a cripta fişierele utilizând parola dispozitivului, modificaţi câmpul Mod la Parolă de siguranţă.
• Pentru a cripta fişierele utilizând o cheie de criptare şi parola dispozitivului, modificaţi câmpul Mod la Parolă de
securitate şi dispozitiv.
7. Pentru a cripta de asemenea fişiere media cum ar fi imagini, melodii şi clipuri video, setaţi câmpul Includere fişiere
media la Da.
8. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
9. Faceţi clic pe Salvare.
Pentru a dezactiva criptarea datelor din memoria dispozitivului, modificaţi câmpul Memorie dispozitiv la Dezactivat.
Pentru a dezactiva criptarea fişierelor, modificaţi câmpul Card media la Dezactivat.
Informaţii înrudite
Setarea parolei dispozitivului, 278
Repararea cardului media sau a memoriei dispozitivului
ATENŢIE: Dacă rulaţi caracteristica de reparare pe dispozitivul BlackBerry®, acesta poate şterge fişiere cu erori de
pe cardul media sau memoria dispozitivului.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Memorie.
3. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
4. Faceţi clic pe Reparare.
5. Parcurgeţi instrucţiunile afişate pe ecran.
În cazul în care cardul media tot nu este reparat, vă recomandăm să îl reformataţi.
129
Media
Ghidul utilizatorului
Transferarea şi descărcarea fişierelor media
Despre transferul şi sincronizarea fişierelor media
Puteţi conecta dispozitivul BlackBerry® la calculator pentru a transfera şi sincroniza fişiere între dispozitiv şi calculator
sau puteţi utiliza tehnologia Bluetooth® pentru a trimite fişiere media către şi a primi fişiere media de la un dispozitiv
compatibil Bluetooth®.
Dacă doriţi să gestionaţi şi să păstraţi informaţii asociate cu fişierele dvs. media când transferaţi sau sincronizaţi fişiere
între dispozitivul dvs. şi calculator, utilizaţi instrumentul Media manager din BlackBerry® Desktop Manager. Pentru
informaţii suplimentare despre utilizarea instrumentului Media manager, consultaţi asistenţa disponibilă în Roxio®
Media Manager. Pentru informaţii suplimentare despre utilizarea BlackBerry® Media Sync, consultaţi asistenţa
disponibilă în BlackBerry Media Sync.
Dacă doriţi să transferaţi fişiere rapid între cardul dvs. media şi calculator, utilizaţi modul pentru memorie de mare
capacitate sau MTP. Utilizaţi modul pentru memorie de mare capacitate pentru a transfera toate tipurile de fişiere şi
modul MTP pentru a transfera fişiere media. În funcţie de modelul dispozitivului BlackBerry sau de furnizorul de servicii
wireless, s-ar putea ca modul pentru memorie de mare capacitate sau MTP să nu fie acceptate.
Dacă transferaţi fişiere pe cardul dvs. media utilizând modul pentru memorie de mare capacitate, MTP sau tehnologia
Bluetooth®, dispozitivul dvs. nu criptează fişierele. Dacă transferaţi fişiere criptate de pe cardul media utilizând modul
pentru memorie de mare capacitate, MTP sau tehnologia Bluetooth®, nu puteţi decripta fişierele pe calculator sau pe
un dispozitiv compatibil Bluetooth®. Puteţi utiliza Roxio Media Manager pentru a vă păstra criptarea din fişierele media
pe care le transferaţi între calculator şi dispozitivul dvs.
Formate de fişiere audio şi video acceptate
Introduceţi
Format de fişiere
Audio
•
•
•
•
.mp3
.m4a
.wma
.wav
Video
•
•
.mp4
.mov
•
•
•
•
.3gp
.3gp2
.avi
.asf
130
Media
Ghidul utilizatorului
Introduceţi
Format de fişiere
•
.wmv
Pentru informaţii suplimentare despre formatele de fişiere pe care le acceptă dispozitivul dvs. BlackBerry® vizitaţi
www.blackberry.com/btsc on page şi căutaţi tipul de material acceptat.
Transferul unui fişier între dispozitiv şi computer utilizând Roxio Media
Manager
1.
2.
3.
4.
5.
Conectaţi dispozitivul BlackBerry® la computer.
Pe computer, deschideţi BlackBerry® Desktop Manager.
Faceţi clic pe Media.
Din secţiunea Gestionare multimedia, faceţi clic pe Start.
Faceţi clic pe una dintre următoarele opţiuni:
• Gestionare imagini
• Gestionare muzică
• Gestionare clipuri video
6. În panoul din stânga, faceţi clic pe fila Dosare.
7. Trageţi un fişier sau un dosar dintr-o locaţie în alta.
Pentru informaţii suplimentare despre transferul şi administrarea fişierelor media, consultaţi asistenţa online disponibilă
în Roxio® Media Manager.
Sincronizarea muzicii de pe calculator pe dispozitiv utilizând
BlackBerry Media Sync
Pentru a efectua această sarcină, trebuie să activaţi modul pentru memorie de mare capacitate.
Utilizând BlackBerry® Media Sync, puteţi sincroniza liste de redare iTunes şi liste de redare Windows Media® Player
specifice pe dispozitivul BlackBerry sau o selecţie aleatorie a melodiilor care nu sunt într-o listă de redare.
1. Conectaţi dispozitivul la calculator.
2. Pe computer, deschideţi BlackBerry® Desktop Manager.
3. Faceţi clic pe pictograma Media.
4. În secţiunea BlackBerry Media Sync, faceţi clic pe fila Lansare.
5. Dacă este necesar, selectaţi aplicaţia muzicală din lista derulantă.
6. Efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:
• Pentru a sincroniza liste de redare specifice, bifaţi caseta de validare din dreptul uneia sau mai multor liste de
redare.
• Pentru a sincroniza o selecţie aleatorie a melodiilor, bifaţi caseta de validare Completare spaţiu disponibil cu
muzică aleatorie. Spaţiul disponibil nu include spaţiul rezervat.
131
Ghidul utilizatorului
Media
• Pentru a sincroniza liste de redare specifice şi o selecţie aleatorie a melodiilor, bifaţi caseta de validare din dreptul
uneia sau mai multor liste de redare. Bifaţi caseta de validare Completare spaţiu disponibil cu muzică
aleatorie. Spaţiul disponibil nu include spaţiul rezervat.
7. Faceţi clic pe Sincronizare muzică.
8. Faceţi clic pe OK.
9. Deconectaţi dispozitivul de la calculator.
Pentru a vizualiza listele de redare de pe dispozitiv, în ecranul de întâmpinare faceţi clic pe pictograma Media. Faceţi
clic pe pictograma Muzică. Faceţi clic pe Liste de redare. Melodiile care nu sunt într-o listă de redare apar în lista de
redare Muzică aleatorie.
Pentru informaţii suplimentare despre transferul şi gestionarea fişierelor media, consultaţi asistenţa online din
BlackBerry Media Sync.
Transferul unui fişier între dispozitivul dvs. şi calculator în modul pentru
memorie de mare capacitate sau MTP
Depending on your BlackBerry® device model or your wireless service provider, mass storage mode or MTP might not
be supported.
Modul pentru memorie de mare capacitate şi MTP vă permit să transferaţi fişiere între un card media din dispozitivul
dvs. BlackBerry şi calculator sau între memoria dispozitivului dvs. şi calculator.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Conectaţi dispozitivul la calculator.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Setaţi câmpul Suport mod memorie de mare capacitate sau Protocol de transfer media (MTP) la Pornit.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Salvare.
Pe calculatorul dvs., dispozitivul poate apărea ca un disc amovibil. Trageţi un fişier dintr-o locaţie din calculatorul
dvs. în dispozitiv.
Pentru a părăsi modul pentru memorie de mare capacitate sau MTP, deconectaţi dispozitivul dvs. de la calculator.
Schimbarea modului de transfer al fişierelor între dispozitiv şi
calculator
Depending on your BlackBerry® device model or your wireless service provider, mass storage mode or MTP might not
be supported.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Memorie.
3. Efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:
• Pentru a utiliza modul pentru memorie de mare capacitate pentru a transfera fişiere între dispozitivul BlackBerry
şi calculator, setaţi câmpul Suport mod memorie de mare capacitate la Pornit. Dacă este necesar, modificaţi
câmpul Activare automată a modului memorie de mare capacitate atunci când este conectat.
132
Ghidul utilizatorului
Media
• Pentru a utiliza MTP pentru a transfera fişiere media între dispozitiv şi calculator, setaţi câmpul Protocol de
transfer media (MTP) la Pornit. Dacă este necesar, modificaţi câmpul Activare automată a modului memorie
de mare capacitate atunci când este conectat.
• Pentru a primi o solicitare de selectare a modului pentru memorie de mare capacitate sau MTP când vă conectaţi
dispozitivul la calculator, setaţi câmpul Activare automată a modului memorie de mare capacitate atunci
când este conectat la Solicitare.
4. Apăsaţi tasta Meniu.
5. Faceţi clic pe Salvare.
Salvarea unui fişier media dintr-o pagină Web
1.
2.
3.
4.
Într-o pagină Web, faceţi clic pe o legătură pentru un fişier media.
Faceţi clic pe Salvare.
Introduceţi un nume pentru fişierul media.
Faceţi clic pe Salvare.
Salvarea unei imagini dintr-un mesaj MMS sau de pe o pagină Web
Puteţi salva fişiere imagine, cum ar fi fişiere .jpg, .png, .gif sau .bmp, în memoria dispozitivului BlackBerry® sau pe un
card media.
1. Deschideţi un ataşament imagine dintr-un mesaj MMS sau evidenţiaţi o imagine de pe un site Web.
2. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
3. Faceţi clic pe Salvare imagine.
4. Faceţi clic pe Salvare.
Descărcarea unui fişier sau a unui ataşament
Pentru a efectua această sarcină, contul dvs. de e-mail trebuie să utilizeze serviciul BlackBerry® Internet Service sau
un server BlackBerry® Enterprise Server care acceptă această caracteristică. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi
furnizorul de servicii wireless sau administratorul.
1. Într-un mesaj, într-o intrare din calendar sau într-o pagină Web, efectuaţi una din următoarele acţiuni:
• Dacă există un singur ataşament într-un mesaj sau într-o intrare din calendar, apăsaţi tasta Meniu.
• Dacă există mai multe ataşamente într-un mesaj sau într-o intrare din calendar, evidenţiaţi un ataşament. Apăsaţi
tasta Meniu.
• Dacă descărcaţi un fişier dintr-o pagină Web, apăsaţi tasta Meniu.
2. Faceţi clic pe Descărcare ataşament sau pe Descărcare fişier.
3. Faceţi clic pe Descărcare.
4. Dacă este necesar, faceţi clic pe Mai mult sau pe Mai multe Toate.
5. Evidenţiaţi dosarul în care doriţi să salvaţi fişierul sau ataşamentul.
6. Apăsaţi tasta Meniu.
7. Faceţi clic pe Selectaţi aici.
133
Ghidul utilizatorului
Media
Oprirea descărcării unui ataşament
1. Într-un mesaj, evidenţiaţi ataşamentul pe care îl descărcaţi.
2. Apăsaţi tasta Meniu.
3. Faceţi clic pe Anulare descărcare.
Primirea unui fişier media utilizând tehnologia Bluetooth®
Pentru a efectua această sarcină, tehnologia Bluetooth® trebuie să fie activată şi dispozitivul BlackBerry® trebuie să
fie asociat cu un dispozitiv compatibil Bluetooth®.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Media.
Faceţi clic pe tipul de media.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Primire utilizând Bluetooth.
Trimiteţi un fişier media de la dispozitivul Bluetooth® compatibil asociat.
Dacă este necesar, faceţi clic pe Da.
Faceţi clic pe Salvare.
Trimiterea unui fişier media
Pentru a efectua această sarcină cu un dispozitiv asociat, compatibil Bluetooth®, trebuie să activaţi tehnologia
Bluetooth®.
Puteţi muta numai fişiere media adăugate de dvs.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Media.
2. Faceţi clic pe tipul de media.
3. Dacă este necesar, faceţi clic pe o categorie.
4. Evidenţiaţi un fişier media.
5. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
6. Efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:
• Pentru a trimite un fişier imagine, faceţi clic pe Trimitere sau Partajare. Faceţi clic pe un tip de mesaj.
• Pentru a trimite un fişier audio sau video, faceţi clic pe opţiunea de trimitere pentru un tip de mesaj.
Descărcarea unui ton de apel
În funcţie de planul de servicii wireless, este posibil ca această caracteristică să nu fie acceptată.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Media.
2. Faceţi clic pe pictograma Tonuri de apel.
3. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
4. Faceţi clic pe Descărcare tonuri de apel.
134
Ghidul utilizatorului
Media
Descărcarea unei imagini
În funcţie de planul de servicii wireless, este posibil ca această caracteristică să nu fie acceptată.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Media.
2. Faceţi clic pe pictograma Imagini.
3. Faceţi clic pe o categorie.
4. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
5. Faceţi clic pe Descărcare imagini.
Scurtături media
În funcţie de limba utilizată pentru introducerea textului, este posibil ca unele scurtături să nu fie disponibile.
Fişiere audio şi video
• Pentru a opri temporar un fişier audio sau video, apăsaţi tasta Redare/Pauză/Mut din partea superioară a
dispozitivului BlackBerry®. Pentru a relua redarea fişierului audio sau video, apăsaţi din nou tasta Redare/Pauză/
Mut.
• Dacă utilizaţi o cască, pentru a activa caracteristica de creştere în intensitate audio pentru amplificarea volumului
melodiilor, tonurilor de apel şi clipurilor video, ţineţi apăsată tasta Creştere volum din partea dreaptă a dispozitivului.
Imagini
Pentru panoramarea unei imagini, mai întâi trebuie să o măriţi.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pentru a mări o imagine, apăsaţi 3. Pentru a aduce o imagine la mărimea iniţială, apăsaţi 7.
Pentru a micşora o imagine, apăsaţi 9. Pentru a aduce o imagine la mărimea iniţială, apăsaţi 7.
Pentru panoramare în sus într-o fotografie, apăsaţi 2.
Pentru panoramare în jos într-o fotografie, apăsaţi 8.
Pentru panoramare spre dreapta într-o fotografie, apăsaţi 6.
Pentru panoramare spre stânga într-o fotografie, apăsaţi 4.
Pentru revenirea în centrul unei imagini, apăsaţi 5.
Pentru a roti o imagine, apăsaţi L.
Pentru a redimensiona o imagine la dimensiunea ecranului, apăsaţi 1.
Camera foto şi camera video
• Pentru a mări un subiect înainte de realizarea unei fotografii, apăsaţi tasta Creştere volum.
• Pentru a micşora un subiect înainte de realizarea unei fotografii, apăsaţi tasta Reducere volum.
• Pentru a realiza o fotografie, apăsaţi tasta personalizabilă dreapta.
• Pentru a schimba modul pentru bliţ pentru o fotografie, dacă este disponibil, sau pentru a activa modul de
luminozitate scăzută pentru un clip video, apăsaţi tasta Spaţiu.
135
Ghidul utilizatorului
Media
Depanare: media
Nu pot reda un fişier media de pe o pagină Web
Este posibil ca dispozitivul BlackBerry® să nu accepte dimensiunea sau formatul fişierului media.
Nu pot deschide fişiere media
Depending on your BlackBerry® device model or your wireless service provider, mass storage mode or MTP might not
be supported.
Încercaţi una dintre următoarele acţiuni:
• Dacă încercaţi să deschideţi un fişier media pe dispozitivul BlackBerry şi dispozitivul este conectat la calculator,
deconectaţi-l de la calculator sau dezactivaţi modul memorie de mare capacitate sau MTP.
• Dacă încercaţi să deschideţi un fişier media pe calculator utilizând modul memorie de mare capacitate sau MTP,
verificaţi dacă aţi închis instrumentul Manager media din BlackBerry® Desktop Manager.
• Dacă încercaţi să deschideţi un fişier media pe calculator utilizând instrumentul Manager media din BlackBerry
Desktop Manager, verificaţi dacă este dezactivat modul memorie de mare capacitate sau MTP pe dispozitiv.
• Dacă aţi criptat fişierele media pe cardul media utilizând o cheie de criptare pe care a generat-o dispozitivul dvs.
şi încercaţi să deschideţi un fişier media criptat utilizând calculatorul sau alt dispozitiv decât dispozitivul
BlackBerry pe care l-aţi utilizat pentru criptarea fişierului, introduceţi cardul media în dispozitivul BlackBerry pe
care l-aţi utilizat pentru a cripta fişierul. În opţiunile pentru memorie, modificaţi câmpul Mod criptare în
Niciunul sau Parolă de siguranţă.
Informaţii înrudite
Dezactivarea modului pentru memorie de mare capacitate sau MTP, 128
Nu pot salva fişiere media
Memoria disponibilă pe dispozitivul BlackBerry® sau pe cardul media s-ar putea să nu fie suficientă pentru a stoca
fişiere media.
Încercaţi să efectuaţi următoarele acţiuni:
• Dacă încercaţi să salvaţi un fişier media în memoria dispozitivului, ştergeţi datele sau mesajele vechi din
dispozitiv.
• Dacă încercaţi să salvaţi un fişier media pe un card media, ştergeţi fişierele media vechi.
• În opţiunile pentru camera foto, asiguraţi-vă că nu aţi setat câmpul Calitate fotografie la Superfin. Imaginile de
calitate superfină utilizează mai multă memorie decât imaginile de calitate fină sau normală.
• Dacă este posibil, măriţi cantitatea maximă de memorie disponibilă pentru imagini.
Informaţii înrudite
Ştergerea unui fişier sau a unui dosar media, 125
Ştergerea unui mesaj, 58
136
Ghidul utilizatorului
Media
Dispozitivul meu nu recunoaşte cardul media
Depending on your BlackBerry® device model or your wireless service provider, mass storage mode or MTP might not
be supported.
Încercaţi una dintre următoarele acţiuni:
• Verificaţi dacă aţi introdus corect cardul media în dispozitivul BlackBerry. Pentru informaţii suplimentare despre
introducerea unui card media în dispozitiv, consultaţi documentaţia imprimată livrată împreună cu dispozitivul.
• În opţiunile pentru cardul media, dacă există un mesaj pentru formatarea cardului media, deconectaţi dispozitivul
dvs. de la calculator. Dezactivaţi modul pentru memorie de mare capacitate sau MTP. Formataţi cardul media.
Activaţi modul pentru memorie de mare capacitate sau MTP.
Informaţii înrudite
Dezactivarea modului pentru memorie de mare capacitate sau MTP, 128
Formatarea memoriei dispozitivului sau a unui card media, 126
Dispozitivul meu nu utilizează tonul de apel sau tapetul corect
Dacă utilizaţi un ton de apel sau o imagine pentru tapet care a fost criptată în memoria dispozitivului sau pe cardul
media utilizând parola dispozitivului BlackBerry® şi aţi resetat dispozitivul, deblocaţi dispozitivul.
Informaţii înrudite
Blocarea dispozitivului dvs., 278
Luminozitatea bliţului scade sau bliţul se dezactivează
În cazul în care camera are bliţ şi nivelul de încărcare a bateriei scade sub 20 de procente, luminozitatea bliţului scade
pentru a economisi bateria. La temperaturi scăzute, când nivelul de încărcare a bateriei scade sub 20 de procente,
bliţul se poate dezactiva.
Unele fotografii realizate sunt neclare
În condiţii de iluminare scăzută, camera foto poate compensa lipsa expunerii utilizând o viteză mică a declanşatorului.
Dacă mişcaţi camera foto înaintea clicului declanşatorului, imaginea poate fi neclară. În cazul în care camera utilizează
un timp de expunere mai îndelungat, este afişat un indicator sub forma unui semn al exclamării în partea inferioară a
ecranului.
În funcţie de modelul dispozitivului BlackBerry®, este posibil să puteţi reduce neclaritatea imaginilor cauzată de
oscilaţiile uşoare ale camerei prin activarea stabilizării imaginii în opţiunile camerei.
Unele caracteristici nu sunt disponibile pe dispozitiv
Disponibilitatea anumitor caracteristici pe dispozitivul dvs. BlackBerry® poate fi afectată pe baza a diferite elemente,
precum modelul dispozitivului şi planul de servicii wireless.
137
Ghidul utilizatorului
Media
În cazul în care contul dvs. de e-mail utilizează un server BlackBerry® Enterprise Server, este posibil ca organizaţia
dvs. să nu aibă configurate anumite caracteristici sau să vă împiedice să utilizaţi anumite caracteristici sau opţiuni. Dacă
un administrator a setat o opţiune pentru dvs., un indicator roşu de blocare apare în dreptul câmpului opţiunii.
Pentru mai multe informaţii despre caracteristicile care sunt disponibile pe dispozitivul dvs., contactaţi furnizorul de
servicii wireless sau administratorul, sau vizitaţi www.blackberry.com/go/devices.
Informaţii înrudite
Disponibilitatea caracteristicilor, 9
138
Ghidul utilizatorului
Browser
Browser
Elementele de bază ale browserului
Navigarea în pagini Web
Vizitarea unei pagini Web
În funcţie de furnizorul dvs. de servicii wireless, pot fi afişate mai multe browsere pe dispozitivul dvs. BlackBerry®.
Pentru informaţii suplimentare despre modificările asociate cu utilizarea fiecărui browser, contactaţi furnizorul de servicii
wireless.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Browser.
2. Efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:
• Dacă este afişat un câmp pentru adresa Web pe ecran, introduceţi o adresă Web.
. Faceţi clic pe Du-te la. Introduceţi
• Dacă nu este afişat un câmp pentru adresa Web pe ecran, apăsaţi tasta
o adresă Web.
3. Apăsaţi tasta Enter.
Căutarea pe Internet
Pentru a efectua această sarcină, contul dvs. de e-mail trebuie să utilizeze serviciul BlackBerry® Enterprise Service,
care acceptă această caracteristică. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi furnizorul de servicii wireless.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Browser.
2. Efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:
• În cazul în care câmpul Căutare aici este afişat pe ecran, introduceţi termenii de căutat.
• În cazul în care câmpul Căutare aici nu este afişat pe ecran, apăsaţi tasta pentru meniu. Faceţi clic pe Du-te
la. Introduceţi termenii de căutat.
3. Apăsaţi tasta Enter.
Comutarea vizualizărilor browserului
Puteţi vizualiza paginile Web în Vizualizare coloană sau Vizualizare pagină. Vizualizarea coloană afişează paginile
Web în format de vizualizare mobilă. Vizualizarea pagină afişează paginile Web într-un format de ecran lat care este
similar formatului pe care browserul de pe computer îl utilizează afişarea paginilor Web.
1. Într-o pagină Web, apăsaţi tasta pentru meniu.
2. Faceţi clic pe Vizualizare coloană sau Vizualizare pagină.
Mărirea sau micşorarea unei pagini Web
1. Pe o pagină Web, apăsaţi tasta pentru meniu.
139
Ghidul utilizatorului
Browser
2. Faceţi clic pe Mărire sau Micşorare.
Pentru a reveni la dimensiunea originală a paginii Web, apăsaţi tasta Escape.
Deplasarea înainte sau înapoi cu o pagină Web
1. Într-o pagină Web, apăsaţi tasta Meniu.
2. Faceţi clic pe Înapoi sau Înainte.
Reîmprospătarea unei pagini Web
1. Într-o pagină Web, apăsaţi tasta pentru meniu.
2. Faceţi clic pe Reîmprospătare.
Salvarea unei pagini Web în aplicaţia principală de mesaje
O pagină Web salvată afişează conţinutul curent la momentul când aţi salvat-o.
1. Într-o pagină Web, apăsaţi tasta Meniu.
2. Faceţi clic pe Salvare pagină.
3. Faceţi clic pe OK.
Oprirea încărcării unei pagini Web
1. În timpul încărcării unei pagini Web, apăsaţi tasta pentru meniu.
2. Faceţi clic pe Oprire.
Căutarea de text într-un mesaj, într-un ataşament sau pe o pagină Web
Pentru a căuta text într-o prezentare, trebuie să vizualizaţi prezentarea în modul de vizualizare text sau text şi
diaporamă.
1.
2.
3.
4.
Într-un mesaj, într-un ataşament sau pe o pagină Web, apăsaţi tasta pentru meniu.
Faceţi clic pe Caută.
Introduceţi textul.
Apăsaţi tasta Enter.
Pentru a căuta următoarea apariţie a textului, apăsaţi tasta pentru meniu. Faceţi clic pe Caută următorul.
Vizualizarea unei liste a paginilor Web pe care le-aţi vizitat recent
În funcţie de browserul utilizat pentru vizitarea unei pagini Web sau pentru adăugarea unui marcaj de utilizare frecventă,
când faceţi clic pe o pagină Web din istoricul browserului sau din lista de marcaje de utilizare frecventă, pagina Web
se poate deschide în browserul utilizat pentru vizitarea paginii Web şi nu în browserul setat drept implicit. Pot fi percepute
taxe suplimentare pentru utilizarea unui browser diferit. Pentru mai multe informaţii despre taxele asociate fiecăruia din
browserele disponibile pe dispozitivul BlackBerry®, contactaţi furnizorul de servicii wireless.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Browser.
140
Ghidul utilizatorului
Browser
2. Apăsaţi tasta Meniu.
3. Faceţi clic pe Istoric.
Revenirea la pagina principală
1. Într-o pagină Web, apăsaţi tasta Meniu.
2. Faceţi clic pe Acasă.
Închiderea browserului
1. Într-o pagină Web, apăsaţi tasta Meniu.
2. Faceţi clic pe Închidere.
Vizualizarea, copierea şi redirecţionarea adreselor
Vizualizarea adresei unei pagini Web
1. Într-o pagină Web, apăsaţi tasta pentru meniu.
2. Faceţi clic pe Adresă pagină.
Vizualizarea adresei unei legături sau a unei imagini
1. Într-o pagină Web, evidenţiaţi sau opriţi-vă pe o legătură sau imagine.
2. Apăsaţi tasta Meniu.
3. Faceţi clic pe Adresă legătură sau Adresă imagine.
Copierea adresei unei pagini Web, legături sau imagini
1. Pe o pagină Web, efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:
• Evidenţiaţi sau opriţi-vă pe o legătură. Apăsaţi tasta Meniu. Faceţi clic pe Adresă legătură.
• Evidenţiaţi sau opriţi-vă pe o imagine. Apăsaţi tasta Meniu. Faceţi clic pe Adresă imagine.
• Apăsaţi tasta Meniu. Faceţi clic pe Adresă pagină.
2. Faceţi clic pe Copiere adresă.
Pentru a lipi adresa, apăsaţi tasta pentru meniu. Faceţi clic pe Lipire.
Trimiterea unei adrese de pagină Web
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Browser.
Într-o pagină Web, apăsaţi tasta pentru meniu.
Faceţi clic pe Trimitere adresă.
Faceţi clic pe un tip de mesaj.
Pentru a reveni la browser după trimiterea mesajului, apăsaţi tasta Escape.
141
Ghidul utilizatorului
Browser
Trimiterea unei legături sau imagini dintr-o pagină Web
1.
2.
3.
4.
5.
Într-o pagină Web, evidenţiaţi sau opriţi-vă pe o legătură sau imagine.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Adresă legătură sau Adresă imagine.
Faceţi clic pe Trimitere adresă.
Faceţi clic pe un tip de mesaj.
Pentru a reveni la browser după trimiterea mesajului, apăsaţi tasta Escape.
Vizualizarea imaginilor şi redarea fişierelor media
Redarea unui fişier media de pe o pagină Web
1. Pe o pagină Web, faceţi clic pe un fişier media.
2. Faceţi clic pe Deschidere.
Salvarea unei melodii sau a unui clip video de pe o pagină Web
1.
2.
3.
4.
În browser, faceţi clic pe o legătură pentru o melodie sau un clip video.
Faceţi clic pe Salvare.
Introduceţi un nume pentru melodie sau clipul video.
Faceţi clic pe Salvare.
Vizualizarea unei imagini complete de pe o pagină Web
1. Într-o pagină Web, evidenţiaţi o imagine sau opriţi-vă pe o imagine.
2. Apăsaţi tasta Meniu.
3. Faceţi clic pe Imagine completă.
Mărirea sau micşorarea unei imagini
1. Într-o imagine, apăsaţi tasta pentru meniu.
2. Faceţi clic pe Transfocare.
Pentru a reveni la dimensiunea iniţială a imaginii, apăsaţi tasta pentru meniu. Faceţi clic pe Potrivire pe ecran.
Pentru a închide imaginea, apăsaţi o dată tasta Escape din cameră sau de două ori din aplicaţia media.
142
Ghidul utilizatorului
Browser
Marcajele din browser
Despre semnele de carte pentru pagini Web
Puteţi adăuga semne de carte pentru paginile Web pe care le vizitaţi frecvent. Când adăugaţi un semn de carte, puteţi
seta browserul să verifice periodic actualizările paginii Web. Semnele de carte pentru paginile Web care au fost
actualizate de la ultima vizitare sunt afişate cu font cursiv.
Adăugarea unui semn de carte pentru o pagină Web
În funcţie de browserul utilizat pentru vizitarea unei pagini Web sau pentru adăugarea unui marcaj de utilizare frecventă,
când faceţi clic pe o pagină Web din istoricul browserului sau din lista de marcaje de utilizare frecventă, pagina Web
se poate deschide în browserul utilizat pentru vizitarea paginii Web şi nu în browserul setat drept implicit. Pot fi percepute
taxe suplimentare pentru utilizarea unui browser diferit. Pentru mai multe informaţii despre taxele asociate fiecăruia din
browserele disponibile pe dispozitivul BlackBerry®, contactaţi furnizorul de servicii wireless.
1. Într-o pagină Web, apăsaţi tasta pentru meniu.
2. Faceţi clic pe Adăugaresemn de carte.
3. În câmpul Sincronizare automată, stabiliţi frecvenţa cu care browserul trebuie să verifice dacă există actualizări
ale paginii Web.
4. În câmpul Oră pornire, setaţi ora la care doriţi ca browserul să înceapă verificarea actualizărilor.
5. Faceţi clic pe Adăugare.
Dacă vizitaţi pagina offline, browserul afişează conţinutul curent la ultima vizualizare a paginii online.
Modificarea semnului de carte pentru o pagină Web
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Browser.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Semne de carte.
Evidenţiaţi un semn de carte.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Editare semn de carte.
Modificaţi .semnul de carte.
Faceţi clic pe Acceptare.
Trimiterea unui semn de carte pentru o pagină Web
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Browser.
2. Apăsaţi tasta Meniu.
143
Ghidul utilizatorului
3.
4.
5.
6.
7.
Faceţi clic pe Semne de carte.
Evidenţiaţi un semn de carte.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Trimitere semn de carte.
Faceţi clic pe un tip de mesaj.
Pentru a reveni la browser după trimiterea mesajului, apăsaţi tasta Escape.
Ştergerea unui semn de carte pentru o pagină Web
1.
2.
3.
4.
5.
6.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Browser.
Apăsaţi tasta pentru meniu .
Faceţi clic pe Semne de carte.
Evidenţiaţi un semn de carte.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Ştergere semn de carte.
Adăugarea unui dosar cu semne de carte pentru paginile Web
1.
2.
3.
4.
5.
6.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Browser.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Semne de carte.
Evidenţiaţi un dosar cu semne de carte.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Adăugare subdosar.
Îndosarierea unui semn de carte pentru o pagină Web
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Browser.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Semne de carte.
Evidenţiaţi un semn de carte.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Deplasare semn de carte.
Faceţi clic pe locaţia nouă.
Redenumirea unui dosar cu semne de carte pentru paginile Web
Puteţi redenumi numai dosarele create de dvs.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Browser.
2. Evidenţiaţi un dosar.
3. Apăsaţi tasta Meniu.
4. Faceţi clic pe Redenumire dosar.
144
Browser
Ghidul utilizatorului
Browser
Ştergerea unui dosar cu semne de carte pentru paginile Web
Puteţi şterge numai dosarele create de dvs.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Browser.
2. Evidenţiaţi un dosar.
3. Apăsaţi tasta Meniu.
4. Faceţi clic pe Ştergere dosar.
Alimentările Web
Despre alimentările Web
Alimentările Web vă furnizează informaţii despre actualizările conţinutului de pe site-urile Web. Puteţi deschide o
alimentare pe Web pentru a vizualiza o listă de titluri şi descrieri pentru conţinutul actualizat al site-urilor Web. De
exemplu, dacă deschideţi o alimentare pe Web de sport pentru un site Web de ştiri, puteţi parcurge o listă a articolelor
de sport pe care site-ul Web le-a publicat de la ultima verificare a alimentării pe Web. Dacă vă interesează un titlu,
puteţi vizualiza conţinutul alimentării pe Web sau, dacă este disponibilă o versiune audio a conţinutului, puteţi asculta
conţinutul alimentării pe Web.
Puteţi deschide alimentările pe Web de pe paginile Web sau vă puteţi abona la alimentări pe Web şi le puteţi deschide
din lista cu semne de carte. În lista de semne de carte, alimentările pe Web actualizate de la ultima verificare sunt
afişate cu font cursiv. Într-o alimentare pe Web, titlurile nedeschise ale alimentării pe Web sunt afişate cu font aldin.
Dacă pe o pagină Web este disponibilă cel puţin o alimentare pe Web, în meniu este afişată opţiunea Adăugare
alimentare pe Web.
Abonarea la o alimentare Web
1.
2.
3.
4.
Într-o pagină Web, apăsaţi tasta pentru meniu.
Faceţi clic pe Adăugare sursă Web.
Bifaţi caseta de validare din dreptul unei alimentări Web.
În câmpul Sincronizare automată, setaţi frecvenţa cu care browserul trebuie să verifice dacă există actualizări ale
alimentării Web.
5. În câmpul Oră pornire, setaţi ora la care doriţi ca browserul să înceapă verificarea actualizărilor.
6. Faceţi clic pe Adăugare.
Vizualizarea conţinutului unei alimentări Web
1. Într-o alimentare Web, evidenţiaţi un titlu.
2. Apăsaţi tasta Meniu.
3. Efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:
145
Ghidul utilizatorului
Browser
• Pentru a vizualiza un rezumat al articolului, faceţi clic pe Afişare descriere.
• Pentru a vizualiza tot articolul, faceţi clic pe Citire articol.
Pentru a ascunde o descriere, evidenţiaţi un titlu. Apăsaţi tasta Meniu. Faceţi clic pe Ascundere descriere.
Ascultarea conţinutului din alimentări Web
Dacă dispozitivul BlackBerry® este asociat cu un cont de e-mail care utilizează BlackBerry® Internet Service, puteţi
asculta conţinut din alimentări Web, care nu depăşeşte 5 MB. Dacă dispozitivul este asociat cu un cont de e-mail care
utilizează BlackBerry® Enterprise Server, este posibil să nu puteţi asculta conţinut din alimentări Web, care
depăşeşte128 kb. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi administratorul.
1. Într-o alimentare Web, evidenţiaţi un titlu.
2. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
3. Faceţi clic pe Obţinere audio.
Marcarea titlului unei alimentări Web ca deschis sau nedeschis
Într-o alimentare Web, efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:
• Evidenţiaţi un titlu. Apăsaţi tasta Meniu. Faceţi clic pe Marcaj deschis sau Marcaj nedeschis.
• Evidenţiaţi un câmp pentru dată. Apăsaţi tasta Meniu. Faceţi clic pe Marcaj deschis anterior.
Modificarea unei alimentări pe Web
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Într-o pagină Web, apăsaţi tasta pentru meniu.
Faceţi clic pe Semne de carte.
Evidenţiaţi o alimentare pe Web.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Editare semn de carte.
Modificaţi alimentarea pe Web.
Faceţi clic pe Acceptare.
Îndosarierea unei alimentări Web
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Într-o pagină Web, apăsaţi tasta pentru meniu.
Faceţi clic pe Semne de carte.
Evidenţiaţi o alimentare pe Web.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Deplasare semn de carte.
Faceţi clic pe locaţia nouă.
Ştergerea unei alimentări pe Web
1. Într-o pagină Web, apăsaţi tasta pentru meniu.
146
Ghidul utilizatorului
2.
3.
4.
5.
Browser
Faceţi clic pe Semne de carte.
Evidenţiaţi o alimentare pe Web.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Ştergere semn de carte.
Opţiunile browserului
Modificarea vizualizării implicite a browserului
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Browser.
Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
Faceţi clic pe Opţiuni.
Faceţi clic pe Proprietăţi generale.
Modificaţi câmpul Vizualizare implicită.
Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
Faceţi clic pe Salvare opţiuni.
Modificarea paginii principale sau a paginii iniţiale
În funcţie de furnizorul de servicii wireless, este posibil să nu puteţi modifica pagina principală.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Browser.
2. Apăsaţi tasta Meniu.
3. Faceţi clic pe Opţiuni.
4. Faceţi clic pe Configuraţie browser.
5. Efectuaţi oricare dintre următoarele acţiuni:
• În câmpul Adresă pagină principală, introduceţi o adresă Web.
• Modificaţi câmpul Pagină iniţială.
6. Apăsaţi tasta Meniu.
7. Faceţi clic pe Salvare opţiuni.
Modificarea opţiunilor JavaScript
1.
2.
3.
4.
În browser, apăsaţi tasta pentru meniu.
Faceţi clic pe Opţiuni.
Faceţi clic pe Configuraţie browser.
Bifaţi oricare din următoarele casete de validare:
• Acceptare JavaScript
• Acceptare ferestre contextuale JavaScript
• Terminare scripturi care rulează lent
5. Apăsaţi tasta Meniu.
147
Ghidul utilizatorului
Browser
6. Faceţi clic pe Salvare opţiuni.
Modificarea opţiunilor pentru imaginile şi animaţia din paginile Web
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Browser.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Opţiuni.
Efectuaţi oricare dintre următoarele acţiuni:
• Pentru a dezactiva afişarea imaginilor, faceţi clic pe Configuraţie browser. Modificaţi câmpul Afişare
imagini.
• Pentru modificarea calităţii imaginilor, faceţi clic pe Proprietăţi generale. Modificaţi câmpul Calitate imagine.
• Pentru a modifica numărul de repetări ale animaţiei, faceţi clic pe Proprietăţi generale. Modificaţi câmpul
Reperare animaţii.
5. Apăsaţi tasta Meniu.
6. Faceţi clic pe Salvare opţiuni.
Modificarea opţiunilor de afişare a paginilor Web
1.
2.
3.
4.
5.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Browser.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Opţiuni.
Faceţi clic pe Configuraţie browser.
Efectuaţi oricare dintre următoarele acţiuni:
• Pentru a vizualiza imaginile de fundal, bifaţi caseta de validare Utilizare imagini de fundal.
• Pentru a modifica experienţa de navigare, modificaţi câmpul Identificare Browser.
6. Apăsaţi tasta Meniu.
7. Faceţi clic pe Salvare opţiuni.
Modificarea opţiunilor pentru font pentru paginile Web
1.
2.
3.
4.
5.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Browser.
Apăsaţi tasta pentru meniu .
Faceţi clic pe Opţiuni.
Faceţi clic pe Proprietăţi generale.
Efectuaţi oricare dintre următoarele acţiuni:
• Modificaţi câmpurile Familie de fonturi implicită şi Dimensiune font implicit.
• Modificaţi câmpurile Stil font minim şi Dimensiune font minimă.
6. Apăsaţi tasta Meniu.
7. Faceţi clic pe Salvare opţiuni.
148
Ghidul utilizatorului
Browser
Setarea codificării caracterelor pentru toate paginile Web
Implicit, dispozitivul BlackBerry® utilizează codificarea optimă a caracterelor pentru o pagină Web.
1. Într-o pagină Web, apăsaţi tasta Meniu.
2. Faceţi clic pe Setare codare.
3. Debifaţi caseta de validare Mod automat.
4. Setaţi câmpul Set de caractere implicit.
5. Faceţi clic pe OK.
Primirea unei solicitări înainte de a închiderea browserului sau de
rularea unui script
1.
2.
3.
4.
5.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Browser.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Opţiuni.
Faceţi clic pe Proprietăţi generale.
Bifaţi oricare din următoarele casete de validare:
• Solicitare înainte de închiderea browserului cu „Ieşire”
• Solicitare înainte de închiderea paginilor modificate
• Solicitare înainte de rularea scripturilor WML
6. Apăsaţi tasta Meniu.
7. Faceţi clic pe Salvare opţiuni.
Golirea memoriei intermediare a browserului
1.
2.
3.
4.
5.
6.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Browser.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Opţiuni.
Faceţi clic pe Operaţii cu memoria intermediară.
În dreptul unui tip de memorie intermediară, faceţi clic pe Ştergere.
Apăsaţi pe tasta Escape.
Ştergerea istoricului browserului
1.
2.
3.
4.
5.
6.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Browser.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Opţiuni.
Faceţi clic pe Operaţii cu memoria intermediară.
Faceţi clic pe Ştergere istoric.
Apăsaţi pe tasta Escape.
149
Ghidul utilizatorului
Browser
Despre configuraţiile browserului
Browserul de pe dispozitivul BlackBerry® acceptă mai multe configuraţii pentru a vă optimiza experienţa de navigare.
Dacă dispozitivul BlackBerry este asociat cu un cont de e-mail care utilizează un server BlackBerry® Enterprise
Server ce acceptă browserul BlackBerry puteţi utiliza configuraţia browserului BlackBerry pentru a naviga pe Internet
şi în reţeaua organizaţiei dvs. Dacă utilizaţi configuraţia browserului BlackBerry este posibil să nu puteţi modifica unele
opţiuni ale acestuia.
Puteţi utiliza configuraţia browserului de Internet pentru a accesa paginile Web care vă permit să vă abonaţi la serviciile
Web push BlackBerry sau să accesaţi tonuri de apel. În funcţie de furnizorul de servicii wireless, configuraţia browserului
de Internet poate să nu fie disponibilă pe dispozitivul dvs. sau poate avea alt nume. Pentru mai multe informaţii
referitoare la configuraţia browserului de Internet, contactaţi furnizorul de servicii wireless.
Puteţi utiliza configuraţia browserului WAP pentru a accesa paginile Web de la furnizorul dvs. de servicii wireless, care
vă permit configurarea informaţiilor contului şi abonarea la servicii precum mesageria vocală.
Dacă deţineţi un dispozitiv activat pentru Wi-Fi® şi dacă sunteţi într-o zonă cu acoperire Wi-Fi, vă puteţi conecta la un
punct de acces Wi-Fi şi puteţi utiliza browserul Hotspot pentru a naviga în paginile Web. Dacă dispozitivul este asociat
cu un cont de e-mail care utilizează un server BlackBerry Enterprise Server, organizaţia dvs. poate împiedica afişarea
browserului Hotspot sau poate restricţiona utilizarea browserului Hotspot pentru navigarea în pagini Web.
Setarea configuraţiei implicite a browserului
1.
2.
3.
4.
5.
6.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Opţiuni avansate.
Faceţi clic pe Browser.
Setaţi câmpul Configuraţie browser implicit.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Salvare.
Despre Gears
Gears™ este o extensie a aplicaţiei browser, care este concepută pentru a furniza o experienţă de parcurgere mai
bogată. Când vizitaţi un site Web compatibil Gears şi introduceţi informaţii, Gears poate stoca informaţiile respective
în dispozitivul dvs. BlackBerry® sau pe cardul de memorie pentru a le utiliza la următoarele vizite pe site-ul Web
respectiv.
De asemenea, Gears poate ajuta site-urile Web să vă furnizeze conţinut personalizat dacă alegeţi să vă partajaţi locaţia
acelui site Web. Nu este nevoie ca dispozitivul dvs. să conţină un receptor GPS intern sau să fie asociat cu un receiver
GPS compatibil Bluetooth® pentru a vă partaja locaţia.
Prima dată când vizitaţi un site Web care utilizează Gears, vi se solicită să setaţi permisiunile pentru site-ul Web
respectiv. Puteţi dezactiva solicitarea, astfel încât setările dvs. pentru site-ul Web respectiv să fie salvate. Puteţi modifica
sau şterge permisiunile pentru site-uri Web compatibile Gears.
150
Ghidul utilizatorului
Browser
Modificarea permisiunilor Gears pentru un site Web
1.
2.
3.
4.
5.
6.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Browser.
Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
Faceţi clic pe Opţiuni.
Faceţi clic pe Setări Gears.
Faceţi clic pe un site Web.
Efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:
• Pentru a împiedica site-ul Web să stocheze informaţii pe dispozitivul dvs. BlackBerry®, debifaţi caseta de
validare Stocare locală.
• Pentru a împiedica site-ul Web să acceseze locaţia dispozitivului dvs., debifaţi caseta de validare Locaţie.
Dispozitivul dvs. nu necesită GPS pentru a partaja locaţia dvs.
• Pentru a elimina permisiunile Gears™ pentru un site Web, apăsaţi tasta pentru meniu. Faceţi clic pe Eliminare
site.
7. Apăsaţi tasta pentru meniu.
8. Faceţi clic pe Salvare.
Securitatea browserului
Despre TLS
Configuraţia browserului BlackBerry® este concepută pentru a utiliza TLS sau SSL pentru criptarea datelor pe care
dispozitivul dvs. le trimite sau le recepţionează prin Internet, prin BlackBerry® Enterprise Server. Comunicarea dintre
dispozitivul dvs. şi BlackBerry Enterprise Server este criptată utilizând DES triplu. Comunicarea dintre BlackBerry
Enterprise Server şi serverele de conţinut este criptată utilizând SSL sau TLS. Pentru a mări gradul de securitate, puteţi
configura TLS pentru conexiuni HTTP între dispozitivul dvs. şi BlackBerry Enterprise Server şi puteţi utiliza criptarea
DES triplu pentru toate celelalte comunicaţii dintre dispozitivul dvs. şi BlackBerry Enterprise Server.
Despre WTLS
Configuraţia browserului WAP este proiectată să utilizeze WTLS pentru a cripta datele pe care dispozitivul BlackBerry®
le trimite şi le primeşte prin intermediul Internetului printr-un gateway WAP. Comunicarea dintre dispozitiv şi gatewayul WAP este criptată prin WTLS. Comunicarea dintre gateway-ul WAP şi serverele de conţinut este criptată prin TLS
sau SSL.
Administrarea securităţii browserului
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Opţiuni securitate.
3. Faceţi clic pe Opţiuni de securitate avansate.
151
Ghidul utilizatorului
4.
5.
6.
7.
Browser
Faceţi clic pe TLS sau WTLS.
Configuraţi opţiunile de securitate.
Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
Faceţi clic pe Salvare.
Opţiunile TLS
Implicit TLS:
Specificaţi tipul de conexiune TLS sau SSL pe care browserul dvs. o foloseşte pentru conexiunile HTTP. Pentru a
utiliza o conexiune directă TLS sau SSL, modificaţi acest câmp la Dispozitiv portabil. Pentru a utiliza DES triplu
şi TLS sau SSL, modificaţi acest câmp la Proxy.
Acceptare redirecţionări HTTPS:
Specificaţi dacă este afişată o solicitare înainte ca o pagină Web securizată să redirecţioneze browserul către altă
pagină Web.
Protocol:
Specificaţi protocolul pe care dispozitivul dvs. BlackBerry® îl utilizează pentru conexiunile TLS dintre browser şi
serverele de conţinut.
Putere de criptare:
Specificaţi dacă browserul dvs. acceptă şi trimite numai date criptate utilizând criptarea pe 128 de biţi. Pentru a
accepta şi a trimite numai datele criptate utilizând criptarea pe 128 de biţi, modificaţi acest câmp la Doar
puternică. Pentru a accepta şi a trimite date criptate utilizând criptarea pe 128 de biţi sau 56 de biţi, modificaţi acest
câmp la Acceptare slabă.
Se acceptă doar algoritmi FIPS:
Specificaţi dacă browserul acceptă şi trimite datele care sunt criptate utilizând numai algoritmi aprobaţi FIPS.
Solicitare creditare server:
Specificaţi dacă apare o solicitare când browserul încearcă să se conecteze la un server de conţinut necreditat,
pentru care dispozitivul nu are un certificat de autentificare.
Solicitare nume domeniu:
Specificaţi dacă este afişată o solicitare când browserul încearcă să se conecteze la un server de conţinut şi numele
de domeniu de pe certificatul de autentificare pentru serverul de conţinut nu corespunde cu adresa Web la care
încearcă să se conecteze browserul.
Solicitare certificat:
Specificaţi dacă apare o solicitare când browserul încearcă să se conecteze la un server de conţinut. Vă
recomandăm să optaţi pentru afişarea unei solicitări dacă dispozitivul are mai multe certificate de autentificare pe
care le utilizaţi pentru autentificarea cu serverele de conţinut.
Solicitare dacă certificatul clientului nu a fost găsit:
152
Ghidul utilizatorului
Browser
Specificaţi dacă apare o solicitare când browserul încearcă să se conecteze la un server de conţinut, dar dispozitivul
dvs. nu are un certificat care poate fi utilizat pentru autentificarea cu serverul de conţinut.
Certificat client implicit:
Specificaţi certificatul pe care browserul îl utilizează pentru autentificarea cu serverele de conţinut.
Opţiunile WTLS
Putere de criptare:
Specificaţi dacă browserul dvs. acceptă şi trimite numai date criptate utilizând criptarea pe 128 de biţi. Pentru a
accepta şi a trimite numai datele criptate utilizând criptarea pe 128 de biţi, modificaţi acest câmp la Doar
puternică. Pentru a accepta şi a trimite date criptate utilizând criptarea pe 128 de biţi sau 56 de biţi, modificaţi acest
câmp la Acceptare slabă.
Solicitare creditare server:
Specificaţi dacă apare o solicitare când browserul încearcă să se conecteze la un server de conţinut nesigur pentru
care dispozitivul nu are un certificat de autentificare.
Adăugarea unui server de conţinut de încredere
Puteţi adăuga servere de conţinut la lista de servere de conţinut de încredere pentru a accelera procesul de autentificare
când vă autentificaţi cu un server de conţinut.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Opţiuni securitate.
3. Faceţi clic pe Opţiuni de securitate avansate.
4. Faceţi clic pe TLS.
5. Apăsaţi tasta Meniu.
6. Faceţi clic pe Adăugare gazdă.
7. Efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:
• În cazul în care câmpul Implicit TLS este setat la Proxy, introduceţi adresa Web a serverului de conţinut în
câmpul Nume gazdă.
• În cazul în care câmpul Implicit TLS este setat la Dispozitiv portabil, introduceţi adresa Web a serverului de
conţinut în câmpul Nume gazdă. Setaţi câmpul Certificat la certificatul clientului pe care doriţi să îl utilizaţi pentru
a vă autentifica cu serverul de conţinut.
8. Faceţi clic pe OK.
9. Apăsaţi tasta Meniu.
10. Faceţi clic pe Salvare.
153
Ghidul utilizatorului
Browser
Browserul Push
Despre browserul Push
Browserul Push este conceput pentru a transfera informaţii dintr-o aplicaţie Web către dispozitivul BlackBerry®, pe
măsură ce acestea devin disponibile. De exemplu, puteţi primi actualizări pentru buletinele meteo, cotaţiile acţiunilor
sau ştiri. Când dispozitivul primeşte o actualizare, în aplicaţia de mesaje poate fi afişat un mesaj nou al browserului
Push sau o pictogramă de pe ecranul de întâmpinare poate fi schimbată pentru a indica disponibilitatea unor noi
informaţii. Aplicaţia Web poate de asemenea să transfere informaţiile actualizate către memoria intermediară a
browserului fără a vă notifica. Dacă informaţiile sunt transferate către memoria intermediară a browserului, acestea
sunt disponibile în dispozitiv chiar dacă nu este conectat la reţeaua wireless. Aplicaţiile Web care utilizează browserul
push transmit automat actualizările către dispozitivul dvs., cu excepţia cazului în care nu dezactivaţi browserul push.
Dispozitivul dvs. acceptă diferite tipuri de mesaje ale browserului Push. Serviciul de încărcare a mesajelor şi serviciul
de indicare a mesajelor includ informaţii actualizate. Alte mesaje ale browserului Push includ mesaje care apar în
memoria intermediară a browserului.
Dezactivarea browserului Push
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Opţiuni avansate.
Faceţi clic pe Browser Push.
Efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:
• Pentru a respinge toate mesajele browserului Push, debifaţi casetele de validare Activare Push, Activare Push
MDS şi Activare Push WAP.
• Pentru a respinge mesajele browserului Push printr-un server BlackBerry® Enterprise Server sau prin serviciul
BlackBerry® Internet Service, debifaţi caseta de validare Activare Push MDS.
• Pentru a respinge mesajele browserului Push prin gateway-urile WAP, debifaţi caseta de validare Activare Push
WAP.
5. Apăsaţi tasta Meniu.
6. Faceţi clic pe Salvare.
Opţiunile browserului Push
Procesare MDS:
Stabiliţi dacă dispozitivul BlackBerry® acceptă mesajele browserului Push de la serverul BlackBerry® Enterprise
Server sau serviciul BlackBerry® Internet Service.
Gazde MDS:
154
Ghidul utilizatorului
Browser
Stabiliţi dacă dispozitivul acceptă mesaje Push de la toate serverele BlackBerry Enterprise sau serviciile BlackBerry
Internet sau de la niciun server BlackBerry Enterprise sau serviciu BlackBerry Internet.
Procesare SMSC:
Stabiliţi dacă dispozitivul acceptă mesajele bazate pe SMS de la browserul Push.
Gazde SMSC:
Stabiliţi de la care gazde SMSC acceptă dispozitivul dvs. mesajele browserului Push. Pentru a accepta mesajele
browserului Push de la o anumită gazdă SMSC, introduceţi numărul de telefon al gazdei SMSC.
Procesare IP:
Stabiliţi dacă dispozitivul acceptă mesajele browserului Push pe care aplicaţiile Web le trimit printr-un gateway
WAP.
Gazde IP:
Stabiliţi de la care gateway-uri WAP acceptă dispozitivul dvs. mesajele browserului Push. Pentru a accepta
mesajele browserului Push de la o anumită gazdă IP, introduceţi adresa IP pentru gateway-ul WAP.
Scurtături browser
În funcţie de limba utilizată pentru introducerea textului, este posibil ca unele scurtături să nu fie disponibile.
•
•
•
•
Pentru a introduce un punct (.) în câmpul adresei Web, apăsaţi tasta Spaţiu.
Pentru a introduce o bară oblică (/) în câmpul adresei Web, apăsaţi tasta Shift şi tasta Spaţiu.
Pentru a opri încărcarea unei pagini Web, apăsaţi tasta Escape.
Pentru a închide browserul, menţineţi apăsată tasta Escape..
Într-o pagină Web
• Pentru a comuta între Vizualizare coloană şi Vizualizare pagină, apăsaţi Z.
• Pentru a mări o pagină Web, apăsaţi I.
• Pentru a micşora o pagină Web, apăsaţi O.
• Pentru a naviga la o anumită pagină Web, apăsaţi G.
• Pentru a reveni la pagina principală, apăsaţi H.
• Pentru a activa acceptarea utilizării JavaScript, apăsaţi J.
• Pentru a deschide lista de favorite, apăsaţi K.
• Pentru a adăuga un element favorit, apăsaţi A.
• Pentru a vizualiza o listă a paginilor Web pe care le-aţi vizitat recent, apăsaţi Y.
• Pentru a reîmprospăta o pagină Web, apăsaţi R.
• Pentru a vizualiza adresa paginii Web a unei legături, evidenţiaţi o legătură. Apăsaţi L.
• Pentru a vizualiza adresa paginii Web pentru o pagină Web, apăsaţi P.
• Pentru a urma o legătură, evidenţiaţi sau opriţi-vă pe legătură. Apăsaţi tasta Enter.
• Pentru a ascunde bannerul, apăsaţi U. Pentru a vizualiza bannerul, apăsaţi U.
155
Ghidul utilizatorului
•
Browser
Pentru a deschide opţiunile browserului, apăsaţi S în browser.
Navigarea într-o pagină Web
• Pentru a vă deplasa în sus într-un ecran, apăsaţi tasta Shift şi tasta Spaţiu.
• Pentru a vă deplasa în jos într-un ecran, apăsaţi tasta Spaţiu.
• Pentru a vă deplasa la începutul unei pagini Web, apăsaţi T.
• Pentru a vă deplasa la sfârşitul unei pagini Web, apăsaţi B.
Depanare: browser
Pe dispozitivul meu nu este disponibil niciun browser
În funcţie de planul de servicii wireless, este posibil ca această caracteristică să nu fie acceptată.
Verificaţi dacă dispozitivul BlackBerry® este conectat la reţeaua wireless.
Nu pot configura sincronizarea automată a semnelor de carte
În cazul în care este activată criptarea datelor din memoria dispozitivului, nu puteţi configura sincronizarea automată a
semnelor de carte.
Informaţii înrudite
Activarea criptării, 129
Nu pot reda o melodie sau un clip video de pe o pagină Web
Este posibil ca dispozitivul BlackBerry® să nu accepte dimensiunea sau formatul de fişier al melodiei sau clipului video.
Primesc o solicitare de comutare a browserelor la redarea direct de pe
internet a unei melodii sau a unui clip video
Dacă primiţi o solicitare de comutare a browserelor, nu puteţi reda direct de pe internet melodii sau clipuri video utilizând
acea configuraţie de browser. În cazul în care comutaţi la browserul WAP, se pot aplica tarife suplimentare. Pentru
informaţii suplimentare, contactaţi furnizorul de servicii wireless sau administratorul.
Pentru a dezactiva primirea acestei solicitări, în opţiunile browserului, faceţi clic pe Proprietăţi generale. Debifaţi caseta
de validare Solicitare înaintea comutării la WAP pentru streaming media.
156
Ghidul utilizatorului
Data, ora şi alarma
Data, ora şi alarma
Setarea manuală a datei şi orei
1. În ecranul de întâmpinare sau în dosarul Aplicaţii, faceţi clic pe pictograma Ceas.
2. Apăsaţi tasta Meniu.
3. Faceţi clic pe Setare oră.
4. Modificaţi câmpul Setare oră la Manual.
5. Faceţi clic pe câmpul Oră.
6. Pe trackpad, glisaţi degetul pentru a selecta ora.
7. Faceţi clic pe câmpul Oră.
8. Faceţi clic pe câmpul Dată.
9. Pe trackpad, glisaţi degetul pentru a selecta data.
10. Faceţi clic pe câmpul Dată.
11. Apăsaţi tasta Meniu.
12. Faceţi clic pe Salvare.
Obţinerea automată a datei şi orei de la reţeaua wireless
Pentru a efectua această sarcină, dispozitivul BlackBerry® trebuie să fie conectat la o reţea wireless.
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare sau în dosarul Aplicaţii, faceţi clic pe pictograma Ceas.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Setare oră.
Efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:
• Pentru a primi o solicitare atunci când dispozitivul detectează un nou fus orar, modificaţi câmpul Actualizare
automată fus orar în Solicitare.
• Pentru ca dispozitivul dvs. să actualizeze automat zona de fus orar când detectează un nou fus orar, modificaţi
câmpul Actualizare automată fus orar în Pornit.
5. Modificaţi câmpul Setare oră la Automat.
6. Apăsaţi tasta Meniu.
7. Faceţi clic pe Salvare.
Modificarea ecranului afişat în timpul încărcării
1. În ecranul de întâmpinare sau în dosarul Aplicaţii, faceţi clic pe pictograma Ceas.
2. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
3. Faceţi clic pe Opţiuni.
157
Ghidul utilizatorului
Data, ora şi alarma
4. Modificaţi câmpul În timpul încărcării.
5. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
6. Faceţi clic pe Salvare.
Modificarea aspectului ceasului
Puteţi seta un aspect diferit al ceasului, cronometrului şi temporizatorului.
1. În ecranul de întâmpinare sau în dosarul Aplicaţii, faceţi clic pe pictograma Ceas.
2. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
3. Faceţi clic pe Opţiuni.
4. Setaţi câmpurile Aspect ceas, Aspect cronometru sau Aspect temporizator.
5. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
6. Faceţi clic pe Salvare.
Afişarea celei de a doua zone de fus orar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
În ecranul de întâmpinare sau în dosarul Aplicaţii, faceţi clic pe pictograma Ceas.
Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
Faceţi clic pe Opţiuni.
Setaţi câmpul Fus orar acasă.
Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
Faceţi clic pe Salvare.
Activarea modului de noapte al ceasului
Puteţi seta opţiunile pentru modul de noapte al ceasului astfel încât să puteţi vedea ceasul fără a fi întrerupt de apelurile
sau mesajele primite.
1. În ecranul de întâmpinare sau în dosarul Aplicaţii, faceţi clic pe pictograma Ceas.
2. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
3. Faceţi clic pe Intrare în mod de noapte.
Pentru a dezactiva modul de noapte al ceasului, apăsaţi tasta Escape).
Informaţii înrudite
Setarea opţiunilor pentru modul de noapte al ceasului, 158
Setarea opţiunilor pentru modul de noapte al ceasului
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Ceas.
158
Ghidul utilizatorului
Data, ora şi alarma
2. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
3. Faceţi clic pe Opţiuni.
4. În secţiunea Mod de noapte, efectuaţi oricare dintre următoarele acţiuni:
• Pentru a primi o înştiinţare prin LED când este activat modul de noapte al ceasului, modificaţi câmpul
Dezactivare LED la Nu.
• Pentru a dezactiva conexiunea la reţeaua wireless astfel încât dispozitivul să nu primească apeluri telefonice
sau mesaje când este activ modul de noapte al ceasului, modificaţi câmpul Dezactivare radio la Da.
• Pentru a dezactiva estomparea ecranului în timp ce modul de noapte al ceasului este activ, modificaţi câmpul
Scădere luminozitate ecran la Nu.
5. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
6. Faceţi clic pe Salvare.
Activarea alarmei
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare sau în dosarul Aplicaţii, faceţi clic pe pictograma Ceas.
Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
Faceţi clic pe Setare alarmă.
Glisaţi cu degetul pe trackpad în sus sau în jos pentru a evidenţia Activat sau Zilele săptămânii. Glisaţi degetul
pentru a evidenţia Activat sau Zile lucrătoare.
5. Apăsaţi pe tasta Escape.
6. Faceţi clic pe Salvare.
În partea superioară a ecranului de întâmpinare, este afişat un indicator pentru oră.
Informaţii înrudite
Oprirea dispozitivului, 271
Oprirea sunetului alarmei
•
•
Dacă repetarea nu este activată, apăsaţi orice tastă.
Dacă repetarea este activată, faceţi clic pe Repetare.
Modificarea opţiunilor de înştiinţare prin alarmă
1.
2.
3.
4.
5.
6.
În ecranul de întâmpinare sau în dosarul Aplicaţii, faceţi clic pe pictograma Ceas.
Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
Faceţi clic pe Opţiuni.
În secţiunea Alarmă, modificaţi câmpurile Sunet alarmă, Timp repetare, Volum şi Vibraţie.
Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
Faceţi clic pe Salvare.
159
Ghidul utilizatorului
Data, ora şi alarma
Utilizarea cronometrului
1.
2.
3.
4.
5.
În ecranul de întâmpinare sau în dosarul Aplicaţii, faceţi clic pe pictograma Ceas.
Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
Faceţi clic pe Cronometru.
Faceţi clic pe pictograma start/stop.
Efectuaţi oricare dintre următoarele acţiuni:
• Pentru a înregistra timpul unei ture, faceţi clic pe pictograma Tură.
• Pentru a opri cronometrarea, faceţi clic din nou pe pictograma start/stop.
• Pentru a trimite rezultatele într-un mesaj, apăsaţi tasta pentru meniu. Faceţi clic pe Trimitere rezultate. Faceţi
clic pe un tip de mesaj.
Setarea temporizatorului
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
În ecranul de întâmpinare sau în dosarul Aplicaţii, faceţi clic pe pictograma Ceas.
Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
Faceţi clic pe Temporizator.
Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
Faceţi clic pe Setare temporizator.
Introduceţi perioada de numărare inversă.
Faceţi clic pe Start.
Dacă ieşiţi din aplicaţia pentru ceas, temporizatorul continuă să numere invers.
Modificarea opţiunilor temporizatorului pentru înştiinţare
1.
2.
3.
4.
5.
6.
160
În ecranul de întâmpinare sau în dosarul Aplicaţii, faceţi clic pe pictograma Ceas.
Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
Faceţi clic pe Opţiuni.
În secţiunea Cronometru, modificaţi câmpurile Sunet temporizator, Volum sau Vibraţie.
Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
Faceţi clic pe Salvare.
Ghidul utilizatorului
Data, ora şi alarma
Depanarea datei, orei şi alarmei
Ora dispozitivului meu este incorectă
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare sau în dosarul Aplicaţii, faceţi clic pe pictograma Ceas.
Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
Faceţi clic pe Setare oră.
În ecranul Dată/Oră, încercaţi să efectuaţi una din următoarele acţiuni:
• Dacă aţi călătorit într-o zonă cu fus orar diferit, setaţi câmpul Fus orar pentru a afişa fusul orar corect.
• Dacă vă aflaţi într-o regiune care a modificat recent ora de vară sau a trecut la alt fus orar, este posibil să fie
necesar să vă actualizaţi datele referitoare la fusul orar din dispozitivul dvs. Pentru actualizarea datelor
referitoare la fusul orar, apăsaţi pe tasta pentru meniu. Faceţi clic pe Obţinere actualizări de fus orar. Pentru
ca această caracteristică să fie acceptată, planul dvs. de servicii wireless trebuie să includă servicii de date (cum
ar fi mesageria de e-mailuri sau serviciul de browser). În cazul în care contul dvs. de e-mail utilizează
BlackBerry® Enterprise Server, este posibil să nu vă puteţi actualiza datele referitoare la fusul orar. Pentru
informaţii suplimentare, contactaţi administratorul.
161
Ghidul utilizatorului
Organizatorul personal
Organizatorul personal
Contacte
Elementele de bază pentru contacte
Adăugarea unui contact
1.
2.
3.
4.
5.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Contacte.
Faceţi clic pe Contact nou.
Introduceţi informaţiile de contact.
.
Apăsaţi tasta
Faceţi clic pe Salvare.
Adăugarea unui contact dintr-un mesaj, dintr-un jurnal de apeluri sau dintr-o pagină Web
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Într-un mesaj, într-un jurnal de apeluri sau într-o pagină Web, evidenţiaţi un contact.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Adăugare la contacte.
Introduceţi informaţiile de contact.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Salvare.
Denumirea unui câmp personalizat din lista de contacte
Dacă modificaţi numele unui câmp personalizat din lista de contacte, aceasta se modifică pentru toate contactele.
1. Când adăugaţi sau modificaţi un contact, evidenţiaţi câmpul Utilizator1, Utilizator2, Utilizator3 sau Utilizator4.
2. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
3. Faceţi clic pe Modificare nume câmp.
4. Introduceţi un nume pentru câmpul personalizat al listei de contacte.
5. Apăsaţi tasta Enter.
Puteţi sincroniza câmpurile personalizate ale listei de contacte de pe dispozitivul BlackBerry® cu aplicaţia de e-mail de
pe computer. Pentru mai multe informaţii referitoare la sincronizarea câmpurilor personalizate ale listei de contacte,
consultaţi asistenţa online pentru BlackBerry Desktop Software .
Despre pauze şi aşteptări
Utilizaţi o pauză sau o aşteptare pentru a separa numerele suplimentare, de exemplu o parolă sau un interior, ale unui
număr de telefon principal. După apelarea numărului de telefon principal, dispozitivul BlackBerry® introduce pauze
înainte de a forma numerele suplimentare (pauză) sau vă solicită introducerea lor (aşteptare).
162
Ghidul utilizatorului
Organizatorul personal
Adăugarea unei pauze sau unei aşteptări la un număr de telefon
1. După introducerea părţii principale a unui număr de telefon într-un câmp de număr de telefon, apăsaţi tasta
Meniu.
2. Faceţi clic pe Adăugare pauză sau Adăugare aşteptare.
3. Introduceţi numerele suplimentare.
4. păsaţi tasta Meniu.
5. Faceţi clic pe Save (Salvare).
Vizualizarea unui contact
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Contacte.
2. Faceţi clic pe un contact.
Modificarea unui contact
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Contacte.
Evidenţiaţi un contact.
Apăsaţi tasta pentru meniu.
Faceţi clic pe Editare.
Modificaţi informaţiile de contact.
Apăsaţi tasta pentru meniu.
Faceţi clic pe Salvare.
Ştergerea unui contact
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Contacte.
Evidenţiaţi un contact.
Apăsaţi tasta pentru meniu.
Faceţi clic pe Ştergere.
Căutarea contactelor în agenda organizaţiei dvs.
Pentru a efectua această sarcină, contul dvs. de e-mail trebuie să utilizeze un BlackBerry® Enterprise Server care să
accepte această caracteristică. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi administratorul.
1.
2.
3.
4.
5.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Contacte.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Lookup (Căutare).
Introduceţi parţial sau în întregime numele unui contact.
Apăsaţi tasta Enter.
Gestionarea rezultatelor căutării de contacte
1. În rezultatele căutării de contacte, evidenţiaţi un contact.
163
Ghidul utilizatorului
Organizatorul personal
2. Apăsaţi tasta pentru meniu.
3. Efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:
• Pentru a adăuga un contact în lista dvs. de contacte, faceţi clic pe Adăugare la contacte.
• Pentru a adăuga toate contactele, faceţi clic pe Adăugare toate la contacte.
• Pentru a vizualiza informaţiile despre un contact, faceţi clic pe Vizualizare.
• Pentru a şterge un contact din rezultatele căutării contactului, faceţi clic pe Ştergere.
• Pentru a şterge rezultatele căutării de contacte, faceţi clic pe Ştergere căutare.
• Pentru a începe o nouă căutare de contacte, faceţi clic pe Căutare.
Personalizarea contactelor
Despre tonurile de apel personalizate
Puteţi aloca un ton de apel personalizat unui contact, fără a modifica alte înştiinţări.
Opţiunile pentru tonurile de apel personalizate apar odată cu contactele şi profilurile de înştiinţare. Când alocaţi un ton
de apel personalizat unui contact, odată cu profilurile de înştiinţare apare o nouă excepţie de profil ca şi "Apeluri de la
<contact>". Excepţiile profilului de înştiinţare sunt partajate între contacte şi profilurile de înştiinţare, iar modificările pe
care le efectuaţi într-o aplicaţie sunt efectuate şi în cealaltă aplicaţie.
Dispozitivul BlackBerry® bazează volumul pentru tonurile de apel personalizate pe volumul pe care îl setaţi în profilul
de înştiinţare activ.
Alocarea de tonuri de apel şi alarme unui contact
Puteţi primi diverse tonuri de apel şi alarme pentru mesajele şi apelurile primite de la anumite contacte sau grupuri de
contacte. La primirea unui apel sau a unui mesaj de la un contact, dispozitivul utilizează tonul de apel sau alarma
alocată, chiar dacă aţi comutat profilul de sunet la Silenţios sau Doar vibraţie. Dacă nu doriţi să fiţi înştiinţat cu tonul de
apel sau alarma alocate, puteţi seta profilul de sunet la Toate alarmele oprite.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Sunete.
2. Faceţi clic pe Setare alarme contact.
3. Faceţi clic pe Adăugare alarmă contact.
4. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
5. Faceţi clic pe Adăugare nume.
6. Faceţi clic pe un contact.
7. Pentru a adăuga mai multe contacte, repetaţi paşii 3 - 5.
8. Faceţi clic pe aplicaţia sau elementul pe care doriţi să le modificaţi.
9. Modificaţi informaţiile tonului de apel sau ale alarmei.
10. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
11. Faceţi clic pe Salvare.
Adăugarea imaginii de identificare a apelantului pentru un contact
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Contacte.
164
Ghidul utilizatorului
Organizatorul personal
2. Evidenţiaţi un contact.
3. Apăsaţi tasta pentru meniu.
4. Faceţi clic pe Adăugare fotografie.
5. Evidenţiaţi o imagine.
6. Apăsaţi tasta pentru meniu.
7. Faceţi clic pe Selectare.
8. Centraţi imaginea în casetă.
9. Apăsaţi tasta pentru meniu.
10. Faceţi clic pe Decupare şi salvare.
Modificarea imaginii de identificare a apelantului pentru un contact
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Contacte.
2. Evidenţiaţi un contact.
3. Apăsaţi tasta pentru meniu.
4. Faceţi clic pe Editare.
5. Evidenţiaţi imaginea de identificare a apelantului.
6. Apăsaţi tasta pentru meniu.
7. Faceţi clic pe Înlocuire fotografie.
8. Evidenţiaţi o imagine.
9. Apăsaţi tasta pentru meniu.
10. Faceţi clic pe Selectare.
11. Centraţi imaginea în casetă.
12. Apăsaţi tasta pentru meniu.
13. Faceţi clic pe Decupare şi salvare.
Ştergerea imaginii de identificare a apelantului pentru un contact
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Contacte.
Evidenţiaţi un contact.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Editare.
Evidenţiaţi imaginea de identificare a apelantului.
Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
Faceţi clic pe Ştergere imagine.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Salvare.
165
Ghidul utilizatorului
Organizatorul personal
Listele de corespondenţă
Despre listele de corespondenţă
Puteţi utiliza listele de corespondenţă când trimiteţi mesaje de e-mail, mesaje cu cod PIN, mesaje text SMS sau mesaje
MMS.
Listele de corespondenţă pe care le creaţi cu dispozitivul dvs. BlackBerry® nu sunt afişate în aplicaţia de e-mail din
computer.
Crearea unei liste de corespondenţă
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Contacte.
2. Apăsaţi tasta Meniu.
3. Faceţi clic pe Grup nou.
4. Introduceţi un nume pentru lista de corespondenţă.
5. Apăsaţi tasta Meniu.
6. Faceţi clic pe Adăugare membru.
7. Faceţi clic pe un contact.
8. Pentru a adăuga alt contact, repetaţi paşii 4 - 6.
9. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
10. Faceţi clic Salvare grup.
Modificarea unei liste de corespondenţă
1.
2.
3.
4.
5.
6.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Contacte.
Evidenţiaţi o listă de corespondenţă.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Editare grup.
Faceţi clic pe un contact.
Faceţi clic pe unul dintre următoarele elemente de meniu:
• Adăugare membru
• Schimbare membru
• Ştergere membru
7. Apăsaţi tasta Meniu.
8. Faceţi clic Salvare grup.
Notă: Când ştergeţi un contact dintr-o listă de corespondenţă, contactul rămâne în lista de contacte.
Vizualizarea unei liste de corespondenţă
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Contacte.
2. Faceţi clic pe o listă de corespondenţă.
166
Ghidul utilizatorului
Organizatorul personal
Pentru a vizualiza detaliile unui contact din lista de corespondenţă, faceţi clic pe un contact. Faceţi clic pe Vizualizare
membru.
Ştergerea unei liste de corespondenţă
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Contacte.
Evidenţiaţi o listă de corespondenţă.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Ştergere grup.
Liste de contacte multiple
Despre listele de contacte multiple
Dacă dispozitivul BlackBerry® este asociat cu mai multe conturi de e-mail, pe dispozitiv este posibil să aveţi contactele
din fiecare cont de e-mail. De exemplu, dacă dispozitivul este asociat cu un cont de e-mail de la serviciu şi unul personal,
pe dispozitivul dvs. puteţi vizualiza lista de contacte de serviciu şi cea de contacte personale. Pentru informaţii
suplimentare, contactaţi furnizorul de servicii wireless.
Comutarea listelor de contacte
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Contacte.
Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
Faceţi clic pe Selectare contacte.
Faceţi clic pe o listă de contacte.
Modificarea listei de contacte implicite
1.
2.
3.
4.
5.
6.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Opţiuni avansate.
Faceţi clic pe Servicii implicite.
Modificaţi câmpul Listă de contacte (SINC).
Apăsaţi tasta pentru meniu.
Faceţi clic pe Salvare.
Opţiunile listei de contacte
Sortarea contactelor sau a sarcinilor
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare sau în dosarul Aplicaţii, faceţi clic pe pictograma Contacte sau Sarcini.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Opţiuni.
Dacă este necesar, faceţi clic pe Opţiuni generale.
167
Ghidul utilizatorului
Organizatorul personal
5. Modificaţi câmpul Sortare după.
6. Apăsaţi tasta Meniu.
7. Faceţi clic pe Salvare.
Modificarea opţiunilor de afişare a contactelor
Puteţi modifica modul în care contactele sunt afişate în toate aplicaţiile, inclusiv în telefon, lista de mesaje, lista de
contacte sau calendar.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Limbă.
3. Modificaţi câmpul Afişare nume.
4. Apăsaţi tasta Meniu.
5. Faceţi clic pe Salvare.
Dezactivarea solicitării afişate înainte de a şterge articolele
Puteţi dezactiva solicitarea care este afişată înainte de a şterge mesaje, jurnale de apeluri, contacte, intrări din calendar,
sarcini, mementouri sau parole.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma unei aplicaţii.
2. Într-o aplicaţie, apăsaţi tasta Meniu.
3. Faceţi clic pe Opţiuni.
4. Dacă este necesar, faceţi clic pe Opţiuni generale.
5. Modificaţi câmpul Confirmare ştergere la Nu.
6. Apăsaţi tasta Meniu.
7. Faceţi clic pe Salvare.
Vizualizarea numărului de contacte stocate pe dispozitiv
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Contacte.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Opţiuni.
Faceţi clic pe o listă de contacte.
Câmpul Număr de intrări afişează numărul contactelor stocate în lista de contacte.
168
Ghidul utilizatorului
Organizatorul personal
Depanare: contacte
Datele unui câmp de listă de contacte personalizat nu sunt afişate pe calculator
Puteţi sincroniza datele unui câmp de listă de contacte personalizat numai cu un câmp text din aplicaţia de e-mail de
pe calculator. De exemplu, nu puteţi să adăugaţi data de naştere a contactului într-un câmp de listă de contacte
personalizat din dispozitivul BlackBerry® şi să-l sincronizaţi cu aplicaţia de e-mail din calculator, deoarece în aplicaţia
de e-mail din calculator acesta este un câmp de tip dată.
Imaginile de identificare ale apelanţilor nu sunt afişate pe dispozitivul meu
Dacă dispozitivul dvs. BlackBerry® este asociat cu un cont de e-mail Microsoft® Outlook® 2000 şi adăugaţi o imagine
pentru un contact în aplicaţia de e-mail de pe computer, verificaţi dacă numele de fişier al imaginii este
ContactImagine.jpg.
Imaginile contactelor se modifică în permanenţă
Există posibilitatea ca imaginile contactelor din aplicaţii (de exemplu, în aplicaţia pentru contacte), să se modifice dacă
setaţi mai multe aplicaţii pe dispozitivul BlackBerry® să înlocuiască imaginile contactelor. În funcţie de cât de des sau
cât de multe dintre imaginile contactelor sunt înlocuite de alte aplicaţii, este posibil să experimentaţi volume sporite de
date.
Pentru a opri modificarea imaginilor contactelor, trebuie să modificaţi opţiunile din fiecare aplicaţie care înlocuieşte
imaginile contactelor dvs.
Calendar
Elementele de bază ale calendarului
Despre vizualizările calendarului
Puteţi vizualiza întâlnirile şi şedinţele dvs. într-una din cele patru vizualizări ale calendarului. Vizualizările Zi, Săptămână
şi Lună afişează toate întâlnirile şi şedinţele dvs. pentru perioada de timp selectată. Vizualizarea Agendă afişează toate
întâlnirile şi şedinţele programate dintr-o listă. Vizualizarea Agendă afişează şi timpul liber pe care îl aveţi între întâlniri.
Comutarea vizualizărilor calendarului
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Calendar.
2. Apăsaţi tasta Meniu.
3. Faceţi clic pe o vizualizare.
169
Ghidul utilizatorului
Organizatorul personal
Deplasarea într-un calendar
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Calendar.
2. Apăsaţi tasta Meniu.
3. Efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:
• Pentru a vă deplasa la o anumită dată, faceţi clic pe Deplasare la data.
• Pentru a vă deplasa la data curentă, faceţi clic pe Astăzi.
• Pentru a vă deplasa înainte sau înapoi cu o perioadă de timp, faceţi clic pe Înapoi sau Înainte.
Programarea unei întâlniri
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Calendar.
Apăsaţi tasta
.
Faceţi clic pe Nou.
Introduceţi informaţiile despre întâlnire.
Dacă întâlnirea este recurentă, modificaţi câmpul Recurenţă.
Apăsaţi tasta
.
Faceţi clic pe Salvare.
Informaţii înrudite
Oprirea dispozitivului, 271
Programarea rapidă a unei întâlniri în Vizualizare zi
Pentru a efectua această sarcină, trebuie să setaţi câmpul Activare intrare rapidă la Da în opţiunile generale pentru
calendar.
1.
2.
3.
4.
5.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Calendar.
În Vizualizare zi, în dreptul orei de începere, introduceţi subiectul întâlnirii.
Introduceţi o locaţie în paranteze.
Pentru a modifica ora de terminare, glisaţi degetul în sus şi în jos pe trackpad.
Faceţi clic pe trackpad.
Dacă pe dispozitivul BlackBerry® există calendare multiple, întâlnirea apare în calendarul implicit.
Programarea unei şedinţe
Pentru a efectua această sarcină, contul dvs. de e-mail trebuie să utilizeze serviciul BlackBerry® Internet Service sau
un server BlackBerry® Enterprise Server care acceptă această caracteristică. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi
furnizorul de servicii wireless sau administratorul.
1.
2.
3.
4.
170
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Calendar.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Nou.
Introduceţi informaţiile despre şedinţă.
Ghidul utilizatorului
Organizatorul personal
5. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
6. Faceţi clic pe Invitare participant.
7. Faceţi clic pe un contact.
8. Pentru a adăuga un alt contact la şedinţa dvs. repetaţi paşii de la 4 la 6.
9. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
10. Faceţi clic pe Salvare.
Informaţii înrudite
Oprirea dispozitivului, 271
Câmpurile recurente
La fiecare:
Setaţi frecvenţa întâlnirii, şedinţei sau sarcinii recurente la zilnic, săptămânal sau lunar.
Dată relativă:
Stabiliţi dacă întâlnirea, şedinţa sau sarcina lunară sau anuală se repetă la o data relativă (de exemplu, în ultima
zi de vineri a fiecărei luni).
Programarea unei alarme
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Calendar.
Apăsaţi tasta
.
Faceţi clic pe Alarmă nouă.
Introduceţi informaţiile despre alarmă.
Dacă alarma se repetă, modificaţi câmpul Recurenţă.
Apăsaţi tasta pentru meniu.
Faceţi clic pe Salvare.
Corectarea ortografiei
Puteţi efectua corectarea ortografiei din mesajele, intrările din calendar, sarcinile sau mementourile pe care le creaţi.
1. Într-un mesaj, într-o intrare din calendar, într-o sarcină sau într-un memento, apăsaţi tasta pentru meniu.
2. Faceţi clic pe Corectare ortografică.
3. Efectuaţi oricare dintre următoarele acţiuni:
• Pentru a accepta ortografia sugerată, faceţi clic pe un cuvânt din lista care apare.
• Pentru a ignora ortografia sugerată, apăsaţi tasta Escape (Ieşire).
• Pentru a ignora toate instanţele de ortografie sugerate, apăsaţi tasta pentru meniu. Faceţi clic pe Ignorare
toate.
• Pentru a adăuga cuvântul în dicţionarul personalizat, apăsaţi tasta pentru meniu. Faceţi clic pe Adăugare la
dicţionare.
• Pentru a dezactiva corectarea ortografiei, apăsaţi tasta pentru meniu. Faceţi clic pe Anulare corectare
ortografică.
171
Ghidul utilizatorului
Organizatorul personal
Deschiderea unei întâlniri, şedinţe sau alarme
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Calendar.
2. Faceţi clic pe o întâlnire, şedinţă sau alarmă.
Ştergerea unei întâlniri, şedinţe sau alarme
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Calendar.
Evidenţiaţi o întâlnire, şedinţă sau alarmă.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Ştergere.
Schimbarea zilelor în Vizualizare zi
Pentru a vă muta de la o zi la alta utilizând bara de navigare din colţul din dreapta sus al ecranului, faceţi clic pe o zi.
Şedinţele
Programarea unei şedinţe
Pentru a efectua această sarcină, contul dvs. de e-mail trebuie să utilizeze serviciul BlackBerry® Internet Service sau
un server BlackBerry® Enterprise Server care acceptă această caracteristică. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi
furnizorul de servicii wireless sau administratorul.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Calendar.
2. Apăsaţi tasta Meniu.
3. Faceţi clic pe Nou.
4. Introduceţi informaţiile despre şedinţă.
5. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
6. Faceţi clic pe Invitare participant.
7. Faceţi clic pe un contact.
8. Pentru a adăuga un alt contact la şedinţa dvs. repetaţi paşii de la 4 la 6.
9. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
10. Faceţi clic pe Salvare.
Informaţii înrudite
Oprirea dispozitivului, 271
Câmpurile recurente
La fiecare:
Setaţi frecvenţa întâlnirii, şedinţei sau sarcinii recurente la zilnic, săptămânal sau lunar.
Dată relativă:
172
Ghidul utilizatorului
Organizatorul personal
Stabiliţi dacă întâlnirea, şedinţa sau sarcina lunară sau anuală se repetă la o data relativă (de exemplu, în ultima
zi de vineri a fiecărei luni).
Răspunsul la o invitaţie de şedinţă
1. Într-o invitaţie la şedinţă, apăsaţi tasta pentru meniu.
2. Faceţi clic pe Acceptare, Tentativă sau Refuz.
3. Dacă refuzaţi o invitaţie la şedinţă delegată, efectuaţi una din următoarele acţiuni:
• Pentru a refuza şedinţa, faceţi clic pe Refuz.
• Pentru a delega şedinţa înapoi expeditorului, astfel încât expeditorul să o poată redelega, faceţi clic pe
Delegare.
4. Efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:
• Pentru a trimite răspunsul fără a adăuga comentarii, faceţi clic pe Trimitere răspuns.
• Pentru a adăuga comentarii la răspunsul dvs., faceţi clic pe Adăugare comentarii. Introduceţi un comentariu.
Apăsaţi tasta Menu (Meniu). Faceţi clic pe Trimitere.
Notă: Dacă ştergeţi o invitaţie la şedinţă din aplicaţia de mesaje înainte de a o accepta sau refuza, şedinţa este ştearsă
din aplicaţia de e-mail de pe computerul dvs.
Vizualizarea calendarului când răspundeţi la o şedinţă
1. Într-o invitaţie la şedinţă, apăsaţi tasta pentru meniu.
2. Faceţi clic pe Vizualizare calendar.
Pentru a reveni la invitaţia la şedinţă, apăsaţi tasta Escape.
Verificarea disponibilităţii participanţilor la şedinţă
Pentru a efectua această sarcină, contul dvs. de e-mail trebuie să utilizeze un BlackBerry® Enterprise Server care să
accepte această caracteristică. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi administratorul.
Puteţi verifica numai disponibilitatea participanţilor la şedinţă din organizaţia dvs.
1. Într-o şedinţă sau invitaţie la şedinţă, sub lista participanţilor la şedinţă, faceţi clic pe Vizualizare disponibilitate.
2. Efectuaţi oricare dintre următoarele acţiuni:
• Pentru a selecta viitoarea dată când toţi participanţii la şedinţă sunt disponibili, faceţi clic pe Următoarea
perioadă disponibilă.
• Pentru a vizualiza o listă a stărilor care sunt asociate cu barele colorate de pe ecran (de exemplu, ocupat sau
tentativă), apăsaţi tasta pentru meniu. Faceţi clic pe Afişare legendă.
Modificarea listei de participanţi la o şedinţă
Pentru a efectua această sarcină, trebuie să fiţi organizatorul şedinţei.
1. Într-o şedinţă, în câmpul Acceptat sau Refuzat, evidenţiaţi un contact.
2. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
173
Ghidul utilizatorului
Organizatorul personal
3. Faceţi clic pe unul dintre următoarele elemente de meniu:
• Invitare participant
• Schimbare participant
• Eliminare participant
4. Apăsaţi tasta Meniu.
5. Faceţi clic pe Salvare.
Redirecţionarea unei invitaţii la o şedinţă
Pentru a efectua această sarcină, contul dvs. de e-mail trebuie să utilizeze serviciul BlackBerry® Internet Service sau
un server BlackBerry® Enterprise Server care acceptă această caracteristică. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi
furnizorul de servicii wireless sau administratorul.
Dacă nu aveţi opţiunea de redirecţionare a unei invitaţii la o şedinţă, este posibil în schimb să puteţi delega o invitaţie
la o şedinţă.
1. Într-o şedinţă sau o invitaţie la o şedinţă, apăsaţi tasta pentru meniu.
2. Faceţi clic pe Redirecţionare.
Notă: Dacă redirecţionaţi o invitaţie la şedinţă în numele organizatorului şedinţei, numai organizatorul şedinţei primeşte
răspunsul destinatarului.
Informaţii înrudite
Delegarea unei invitaţii la şedinţă, 174
Delegarea unei invitaţii la şedinţă
Pentru a efectua această sarcină, trebuie să utilizaţi IBM® Lotus Notes®, iar contul dvs. de e-mail trebuie să fie asociat
cu o versiune BlackBerry® Enterprise Server care acceptă această caracteristică.
Dacă nu aveţi opţiunea de delegare a unei invitaţii la o şedinţă, este posibil în schimb să puteţi redirecţiona invitaţii la
şedinţe. Este posibil să nu aveţi opţiunea de a delega o invitaţie la o şedinţă dacă organizatorul şedinţei a dezactivat
delegările la şedinţă.
1.
2.
3.
4.
Într-o invitaţie la şedinţă, apăsaţi tasta pentru meniu.
Faceţi clic pe Delegare.
Faceţi clic pe un contact.
Efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:
• Pentru a trimite răspunsul fără a adăuga comentarii, faceţi clic pe Trimitere răspuns.
• Pentru a adăuga comentarii la răspunsul dvs., faceţi clic pe Adăugare comentarii. Introduceţi un comentariu.
Apăsaţi tasta Menu (Meniu). Faceţi clic pe Trimitere.
Informaţii înrudite
Redirecţionarea unei invitaţii la o şedinţă, 174
Trimiterea unui mesaj de e-mail către toţi participanţii la şedinţă
1. Într-o şedinţă, invitaţie la şedinţă sau răspuns la şedinţă, apăsaţi tasta pentru meniu.
174
Ghidul utilizatorului
Organizatorul personal
2. Faceţi clic pe E-mail către toţi participanţii.
Contactarea unui participant la şedinţă
1. Într-o şedinţă, invitaţie la şedinţă sau răspuns la şedinţă, evidenţiaţi un contact.
2. Apăsaţi tasta Meniu.
3. Faceţi clic pe un tip de mesaj sau pe Apel <nume contact>.
Şedinţe prin apeluri de tip conferinţă
Despre apelurile de tip conferinţă
Puteţi crea două tipuri de apeluri de tip conferinţă cu dispozitivul dvs. BlackBerry®. În cazul în care organizaţia dvs.
sau un serviciu de conferinţe v-a furnizat un număr punte pentru apeluri de tip conferinţă, puteţi crea şedinţe prin apeluri
de tip conferinţă în calendarul de pe dispozitivul sau computerul dvs. Şedinţele prin apeluri de tip conferinţă le permit
participanţilor care deţin un dispozitiv BlackBerry să intre în şedinţa prin apel de tip conferinţă folosind o opţiune rapidă
Participă acum, dacă această caracteristică este acceptată de dispozitivul lor, astfel încât să nu fie nevoiţi să formeze
numărul punte pentru apelul de tip conferinţă şi să introducă codurile de acces. Dacă nu dispuneţi de un număr punte
pentru apeluri de tip conferinţă, puteţi crea un apel de tip conferinţă sunând alte contacte şi reunind apelurile.
Crearea unei şedinţe prin apel de tip conferinţă de la dispozitivul dvs.
Pentru a efectua această sarcină, trebuie să fiţi organizatorul şedinţei. Dacă nu sunteţi dvs. organizatorul şedinţei, puteţi
crea o şedinţă prin apel de tip conferinţă în numele altei persoane, de la computerul dvs.
1.
2.
3.
4.
Într-o şedinţă, bifaţi caseta de validare Apel pentru conferinţă.
Introduceţi informaţiile pentru apelul de tip conferinţă.
Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
Faceţi clic pe Salvare.
Informaţii înrudite
Salvarea informaţiilor apelurilor de tip conferinţă, 176
Crearea unei şedinţe prin apel de tip conferinţă de la computerul dvs.
Pentru a efectua această sarcină, dvs. trebuie să fiţi organizatorul şedinţei sau să creaţi şedinţa în numele
organizatorului şedinţei. Pentru informaţii referitoare la crearea şedinţelor în numele altei persoane, consultaţi
documentaţia pentru aplicaţia de e-mail de pe computerul dvs.
Puteţi crea o şedinţă prin apel de tip conferinţă de la computerul dvs., care să fie recunoscută de dispozitivul dvs.
BlackBerry®. Când şedinţa prin apel de tip conferinţă începe, participanţii care au dispozitive BlackBerry pot intra în
şedinţa prin apel de tip conferinţă folosind opţiunea Participă acum, dacă dispozitivele lor acceptă această
caracteristică.
1. În notele de şedinţă sau în câmpul pentru locaţia şedinţei, introduceţi CCP: şi un număr punte pentru apelul de tip
conferinţă pentru participanţi. Nu includeţi spaţii.
2. Introduceţi o literă mică x. Nu includeţi spaţii înainte sau după x.
175
Ghidul utilizatorului
3.
4.
5.
6.
Organizatorul personal
Introduceţi codul de acces pentru participanţi. Introduceţi un spaţiu după codul de acces pentru participanţi.
Introduceţi CCM: şi un număr punte pentru apelul de tip conferinţă pentru moderator. Nu includeţi spaţii.
Introduceţi o literă mică x. Nu includeţi spaţii înainte sau după x.
Introduceţi codul de acces pentru moderator. Introduceţi un spaţiu după codul de acces pentru moderator.
Exemplu
Dacă numărul punte pentru apelul de tip conferinţă pentru participanţi şi moderator este 1-800-555-5555, codul de
acces pentru moderator este 55555# şi codul de acces pentru participanţi este 55551#, introduceţi CCP:
18005555555x55555# CCM:18005555555x55551#, urmat de un spaţiu.
Intrarea într-o şedinţă prin apel de tip conferinţă
Efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:
• Într-o înştiinţare de şedinţă, faceţi clic pe Participă acum.
• În calendar, evidenţiaţi şedinţa. Apăsaţi tasta Menu (Meniu). Faceţi clic pe Participă acum.
Salvarea informaţiilor apelurilor de tip conferinţă
Vă puteţi salva informaţiile referitoare la un apel de tip conferinţă, astfel încât acestea să fie adăugate automat în
câmpurile pentru apel de tip conferinţă când creaţi o şedinţă prin apel de tip conferinţă de pe dispozitivul dvs.
BlackBerry®.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Calendar.
2. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
3. Faceţi clic pe Opţiuni.
4. Selectaţi Opţiuni apel de conferinţă.
5. Introduceţi informaţiile apelului dvs. de tip conferinţă.
6. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
7. Faceţi clic pe Salvare.
Opţiunile pentru calendar
Modificarea vizualizării implicite a calendarului
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
176
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Calendar.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Opţiuni.
Faceţi clic pe Opţiuni generale.
Modificaţi câmpul Vizualizare iniţială.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Salvare.
Ghidul utilizatorului
Organizatorul personal
Modificarea timpului implicit de aducere aminte pentru intrările din calendar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Calendar.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Opţiuni.
Faceţi clic pe Opţiuni generale.
Modificaţi câmpul Memento implicit.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Salvare.
Informaţii înrudite
Oprirea dispozitivului, 271
Modificarea timpului de repetare al mementourilor, 177
Modificarea orei de începere şi de terminare a zilelor
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Calendar.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Opţiuni.
Faceţi clic pe Opţiuni generale.
Modificaţi câmpurile Începutul zilei şi Sfârşitul zilei.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Salvare.
Modificarea timpului de repetare al mementourilor
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
În ecranul de întâmpinare sau în dosarul Aplicaţii, faceţi clic pe pictograma Calendar sau Sarcini.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Opţiuni.
Dacă este necesar, faceţi clic pe Opţiuni generale.
Modificaţi câmpul Repetare.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Salvare.
Schimbarea adresei de e-mail utilizate pentru trimiterea mesajelor sau a invitaţiilor la
şedinţă
1.
2.
3.
4.
5.
6.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Opţiuni avansate.
Faceţi clic pe Servicii implicite.
Modificaţi câmpul Mesagerie (CMIME) sau câmpul Calendar (CICAL).
Apăsaţi tasta pentru meniu.
Faceţi clic pe Salvare.
177
Ghidul utilizatorului
Organizatorul personal
Vizualizarea sarcinilor dintr-un calendar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Calendar.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Opţiuni.
Faceţi clic pe Opţiuni generale.
Modificaţi câmpul Afişare sarcini la Da.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Salvare.
Schimbarea primei zile a săptămânii
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Calendar.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Opţiuni.
Faceţi clic pe Opţiuni generale.
Modificaţi câmpul Prima zi a săptămânii.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Salvare.
Ascunderea timpului liber în vizualizarea Agendă
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Calendar.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Opţiuni.
Faceţi clic pe Opţiuni generale.
Modificaţi câmpul Afişare timp liber în vizualizare agendă la Nu.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Salvare.
Vizualizarea unei porţiuni mai mari din subiect pentru întâlnirile din Vizualizarea agendă
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Calendar.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Opţiuni.
Faceţi clic pe Opţiuni generale.
Modificaţi câmpul Afişare oră de terminare în vizualizare agendă la Nu.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Salvare.
Modificarea perioadei de stocare a intrărilor din calendar pe dispozitiv
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Calendar.
2. Apăsaţi tasta Meniu.
178
Ghidul utilizatorului
3.
4.
5.
6.
7.
Organizatorul personal
Faceţi clic pe Opţiuni.
Faceţi clic pe Opţiuni generale.
Modificaţi câmpul Păstrare întâlniri.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Salvare.
Dispozitivul BlackBerry® şterge intrările din calendar care sunt mai vechi decât numărul de zile pe care l-aţi setat.
Pentru a restaura intrările din calendar, modificaţi câmpul Păstrare întâlniri la o perioadă mai lungă de timp. Intrările
din calendar pe care le-aţi primit pe dispozitivul dvs. în perioada de timp setată sunt afişate în calendar.
Dezactivarea solicitării afişate înainte de a şterge articolele
Puteţi dezactiva solicitarea care este afişată înainte de a şterge mesaje, jurnale de apeluri, contacte, intrări din calendar,
sarcini, mementouri sau parole.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma unei aplicaţii.
2. Într-o aplicaţie, apăsaţi tasta Meniu.
3. Faceţi clic pe Opţiuni.
4. Dacă este necesar, faceţi clic pe Opţiuni generale.
5. Modificaţi câmpul Confirmare ştergere la Nu.
6. Apăsaţi tasta Meniu.
7. Faceţi clic pe Salvare.
Vizualizarea numărului de intrări stocate într-un calendar
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Calendar.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Opţiuni.
Faceţi clic pe un calendar.
Câmpul Număr de intrări afişează numărul de intrări stocate în calendar.
Calendare multiple
Despre calendarele multiple
Dacă dispozitivul BlackBerry® este asociat cu mai multe conturi de e-mail, pe dispozitivul dvs. puteţi avea calendare
multiple. De exemplu, dacă dispozitivul este asociat cu un cont de e-mail pentru serviciu şi unul personal, pe dispozitivul
dvs. puteţi vizualiza un calendar de la serviciu şi unul personal. Dacă pe dispozitiv există calendare multiple, puteţi
programa şi administra întâlnirile şi şedinţele din fiecare calendar. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi furnizorul
de servicii wireless.
Comutarea calendarelor
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Calendar.
179
Ghidul utilizatorului
Organizatorul personal
2. Apăsaţi tasta Meniu.
3. Faceţi clic pe Selectare calendar.
4. Faceţi clic pe un calendar.
Utilizarea culorilor pentru a deosebi calendarele
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Calendar.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Opţiuni.
Faceţi clic pe un calendar.
Modificaţi câmpul Culoare întâlnire.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Salvare.
Modificarea calendarului care vă reaminteşte întâlnirile
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Calendar.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Opţiuni.
Faceţi clic pe un calendar.
Modificaţi câmpul Afişare mementouri.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Salvare.
Schimbarea calendarului implicit
1.
2.
3.
4.
5.
6.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Opţiuni avansate.
Faceţi clic pe Servicii implicite.
Modificaţi câmpul Calendar (CICAL).
Apăsaţi tasta pentru meniu.
Faceţi clic pe Salvare.
Scurtături calendar
În funcţie de limba utilizată pentru introducerea textului, este posibil ca unele scurtături să nu fie disponibile.
Pentru ca scurtăturile să funcţioneze în Vizualizare zi, în opţiunile de calendar generale, modificaţi câmpul Activare
intrare rapidă la Nu.
•
•
•
•
•
180
Pentru a programa o întâlnire, apăsaţi C.
Pentru a comuta la Vizualizare agendă, apăsaţi A.
Pentru a comuta la Vizualizare zi, apăsaţi D.
Pentru a comuta la Vizualizare săptămână, apăsaţi W.
Pentru a comuta la Vizualizare lună, apăsaţi M.
Ghidul utilizatorului
•
•
•
•
Organizatorul personal
Pentru a vă deplasa la ziua, săptămâna sau luna următoare, apăsaţi tasta Spaţiu.
Pentru a vă deplasa la ziua, săptămâna sau luna anterioară, apăsaţi tastele Shift şi Spaţiu.
Pentru a vă deplasa la data curentă, apăsaţi T.
Pentru a vă deplasa la o anumită dată, apăsaţi G.
Depanare: calendar
Nu pot programa întâlniri care se întind pe mai multe zile
Dacă utilizaţi IBM® Lotus Notes®, nu puteţi programa întâlniri care se întind pe mai multe zile.
Nu pot seta unele câmpuri când programez întâlniri
Dacă utilizaţi IBM® Lotus Notes®, puteţi schimba doar câmpurile Subiect, Locaţie, Memento şi Note şi caseta de
validare Marcare ca privat când modificaţi o întâlnire sau o şedinţă recurentă.
Anumite caractere din intrările din calendar nu sunt afişate corect după sincronizare
Dacă întâlnirile sau şedinţele pe care le programaţi în dispozitivul BlackBerry® conţin caractere speciale sau accente,
computerul poate să nu accepte aceste caractere.
Pe computer, verificaţi dacă utilizaţi pagina de cod implicită corectă şi dacă suportul corect de font este instalat pe
computer. Pentru mai multe informaţii, consultaţi documentaţia sistemului de operare de pe computer.
Research In Motion recomandă crearea şi salvarea în mod regulat a unui fişier de backup pe computer, în special
înainte de actualizarea unui software. Păstrarea unui fişier de backup actualizat pe computer vă poate permite să
recuperaţi datele de pe dispozitiv în cazul în care acesta este pierdut, furat sau corupt în urma unei probleme
neprevăzute.
Nu pot intra într-un apel de tip conferinţă cu opţiunea Participă acum
Este posibil ca opţiunea Participă acum să nu apară în înştiinţarea de şedinţă, dacă organizatorul şedinţei nu utilizează
un dispozitiv BlackBerry® care acceptă caracteristica Participă acum sau dacă organizatorul şedinţei nu a introdus
corect informaţiile referitoare la apelul de tip conferinţă. Dacă opţiunea Participă acum apare şi dispozitivul dvs. este
conectat la o reţea CDMA, este posibil să fie necesar să vă modificaţi opţiunile de apelare inteligentă, astfel încât să
puteţi intra în apelul de tip conferinţă utilizând opţiunea Participă acum.
Încercaţi să efectuaţi următoarele acţiuni:
•
Dacă opţiunea Participă acum nu apare, pentru a intra în apelul de tip conferinţă, într-o şedinţă sau într-o invitaţie
la şedinţă, faceţi clic pe numărul punte pentru apelul de tip conferinţă şi pe codul de acces furnizat fie în câmpul
Locaţie, fie în secţiunea Note.
181
Ghidul utilizatorului
•
Organizatorul personal
Dacă opţiunea Participă acum apare şi dispozitivul dvs. este conectat la o reţea CDMA, încercaţi să măriţi timpul
implicit în care dispozitivul dvs. aşteaptă înainte de a apela o extensie. Din ecranul de întâmpinare, apăsaţi tasta
Trimitere. Apăsaţi tasta Menu (Meniu). Faceţi clic pe Opţiuni. Faceţi clic pe Apelare inteligentă. În secţiunea
Pentru a accesa interioare în toate celelalte corporaţii, modificaţi câmpul Aşteptare la valoarea cea mai mare.
Încercaţi din nou să intraţi în apelul de tip conferinţă cu opţiunea Participă acum.
Sarcini
Elementele de bază ale sarcinilor
Crearea unei sarcini
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
În ecranul de întâmpinare sau în dosarul Aplicaţii, faceţi clic pe pictograma Sarcini.
Faceţi clic pe Adăugare sarcină.
Introduceţi informaţiile despre sarcină.
Stabiliţi o dată scadentă pentru sarcină.
Dacă sarcina este recurentă, setaţi câmpul Recurenţă.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Salvare.
Câmpurile recurente
La fiecare:
Setaţi frecvenţa întâlnirii, şedinţei sau sarcinii recurente la zilnic, săptămânal sau lunar.
Dată relativă:
Stabiliţi dacă întâlnirea, şedinţa sau sarcina lunară sau anuală se repetă la o data relativă (de exemplu, în ultima
zi de vineri a fiecărei luni).
Modificarea unei sarcini
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
182
În ecranul de întâmpinare sau în dosarul Aplicaţii, faceţi clic pe pictograma Sarcini.
Evidenţiaţi o sarcină.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Deschidere.
Modificaţi informaţiile sarcinii.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Salvare.
Ghidul utilizatorului
Organizatorul personal
Modificarea stării unei sarcini
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare sau în dosarul Aplicaţii, faceţi clic pe pictograma Sarcini.
Evidenţiaţi o sarcină.
Apăsaţi tasta Meniu.
Efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:
• Pentru a marca sarcina ca finalizată, faceţi clic pe Marcare finalizată.
• Pentru a marca sarcina ca amânată, în curs sau în aşteptare, faceţi clic pe Deschidere. Setaţi câmpul Stare.
Apăsaţi tasta Menu (Meniu). Faceţi clic pe Salvare.
Ascunderea sarcinilor finalizate
1. În ecranul de întâmpinare sau în dosarul Aplicaţii, faceţi clic pe pictograma Sarcini.
2. Apăsaţi tasta Meniu.
3. Faceţi clic pe Ascundere finalizată.
Trimiterea unei sarcini sau a unui memento
1. În ecranul de întâmpinare sau în dosarul Aplicaţii, faceţi clic pe pictograma Sarcini sau pe pictograma
MemoPad.
2. Evidenţiaţi o sarcină sau un memento.
3. Apăsaţi tasta Meniu.
4. Faceţi clic pe Redirecţionare ca.
5. Faceţi clic pe un tip de mesaj.
Corectarea ortografiei
Puteţi efectua corectarea ortografiei din mesajele, intrările din calendar, sarcinile sau mementourile pe care le creaţi.
1. Într-un mesaj, într-o intrare din calendar, într-o sarcină sau într-un memento, apăsaţi tasta pentru meniu.
2. Faceţi clic pe Corectare ortografică.
3. Efectuaţi oricare dintre următoarele acţiuni:
• Pentru a accepta ortografia sugerată, faceţi clic pe un cuvânt din lista care apare.
• Pentru a ignora ortografia sugerată, apăsaţi tasta Escape (Ieşire).
• Pentru a ignora toate instanţele de ortografie sugerate, apăsaţi tasta pentru meniu. Faceţi clic pe Ignorare
toate.
• Pentru a adăuga cuvântul în dicţionarul personalizat, apăsaţi tasta pentru meniu. Faceţi clic pe Adăugare la
dicţionare.
• Pentru a dezactiva corectarea ortografiei, apăsaţi tasta pentru meniu. Faceţi clic pe Anulare corectare
ortografică.
Ştergerea unei sarcini
1. În ecranul de întâmpinare sau în dosarul Aplicaţii, faceţi clic pe pictograma Sarcini.
2. Evidenţiaţi o sarcină.
183
Ghidul utilizatorului
Organizatorul personal
3. Apăsaţi tasta Meniu.
4. Faceţi clic pe Ştergere.
Opţiunile listei de sarcini
Sortarea contactelor sau a sarcinilor
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
În ecranul de întâmpinare sau în dosarul Aplicaţii, faceţi clic pe pictograma Contacte sau Sarcini.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Opţiuni.
Dacă este necesar, faceţi clic pe Opţiuni generale.
Modificaţi câmpul Sortare după.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Salvare.
Modificarea timpului de repetare al mementourilor
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
În ecranul de întâmpinare sau în dosarul Aplicaţii, faceţi clic pe pictograma Calendar sau Sarcini.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Opţiuni.
Dacă este necesar, faceţi clic pe Opţiuni generale.
Modificaţi câmpul Repetare.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Salvare.
Vizualizarea sarcinilor dintr-un calendar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Calendar.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Opţiuni.
Faceţi clic pe Opţiuni generale.
Modificaţi câmpul Afişare sarcini la Da.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Salvare.
Dezactivarea solicitării afişate înainte de a şterge articolele
Puteţi dezactiva solicitarea care este afişată înainte de a şterge mesaje, jurnale de apeluri, contacte, intrări din calendar,
sarcini, mementouri sau parole.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma unei aplicaţii.
2. Într-o aplicaţie, apăsaţi tasta Meniu.
3. Faceţi clic pe Opţiuni.
4. Dacă este necesar, faceţi clic pe Opţiuni generale.
5. Modificaţi câmpul Confirmare ştergere la Nu.
184
Ghidul utilizatorului
Organizatorul personal
6. Apăsaţi tasta Meniu.
7. Faceţi clic pe Salvare.
Vizualizarea numărului de sarcini sau mementouri stocate pe dispozitiv
1. În ecranul de întâmpinare sau în dosarul Aplicaţii, faceţi clic pe pictograma MemoPad sau Sarcini.
2. Apăsaţi tasta Meniu.
3. Faceţi clic pe Opţiuni.
Câmpul Număr de intrări afişează numărul de sarcini sau mementouri care sunt stocate pe dispozitivul BlackBerry®.
Mementouri
Elementele de bază ale mementourilor
Crearea unui memento
1.
2.
3.
4.
5.
În ecranul de întâmpinare sau în dosarul Aplicaţii, faceţi clic pe pictograma MemoPad.
Faceţi clic pe Adăugare memento.
Introduceţi informaţiile despre memento.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Salvare.
Modificarea unui memento
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
În ecranul de întâmpinare sau în dosarul Aplicaţii, faceţi clic pe pictograma MemoPad.
Evidenţiaţi un memento.
Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
Faceţi clic pe Editare.
Modificaţi informaţiile mementoului.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Salvare.
Trimiterea unei sarcini sau a unui memento
1. În ecranul de întâmpinare sau în dosarul Aplicaţii, faceţi clic pe pictograma Sarcini sau pe pictograma
MemoPad.
2. Evidenţiaţi o sarcină sau un memento.
3. Apăsaţi tasta Meniu.
4. Faceţi clic pe Redirecţionare ca.
5. Faceţi clic pe un tip de mesaj.
185
Ghidul utilizatorului
Organizatorul personal
Corectarea ortografiei
Puteţi efectua corectarea ortografiei din mesajele, intrările din calendar, sarcinile sau mementourile pe care le creaţi.
1. Într-un mesaj, într-o intrare din calendar, într-o sarcină sau într-un memento, apăsaţi tasta pentru meniu.
2. Faceţi clic pe Corectare ortografică.
3. Efectuaţi oricare dintre următoarele acţiuni:
• Pentru a accepta ortografia sugerată, faceţi clic pe un cuvânt din lista care apare.
• Pentru a ignora ortografia sugerată, apăsaţi tasta Escape (Ieşire).
• Pentru a ignora toate instanţele de ortografie sugerate, apăsaţi tasta pentru meniu. Faceţi clic pe Ignorare
toate.
• Pentru a adăuga cuvântul în dicţionarul personalizat, apăsaţi tasta pentru meniu. Faceţi clic pe Adăugare la
dicţionare.
• Pentru a dezactiva corectarea ortografiei, apăsaţi tasta pentru meniu. Faceţi clic pe Anulare corectare
ortografică.
Ştergerea unui memento
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare sau în dosarul Aplicaţii, faceţi clic pe pictograma MemoPad.
Evidenţiaţi un memento.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Ştergere.
Opţiunile pentru lista de mementouri
Dezactivarea solicitării afişate înainte de a şterge articolele
Puteţi dezactiva solicitarea care este afişată înainte de a şterge mesaje, jurnale de apeluri, contacte, intrări din calendar,
sarcini, mementouri sau parole.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma unei aplicaţii.
2. Într-o aplicaţie, apăsaţi tasta Meniu.
3. Faceţi clic pe Opţiuni.
4. Dacă este necesar, faceţi clic pe Opţiuni generale.
5. Modificaţi câmpul Confirmare ştergere la Nu.
6. Apăsaţi tasta Meniu.
7. Faceţi clic pe Salvare.
Vizualizarea numărului de sarcini sau mementouri stocate pe dispozitiv
1. În ecranul de întâmpinare sau în dosarul Aplicaţii, faceţi clic pe pictograma MemoPad sau Sarcini.
2. Apăsaţi tasta Meniu.
3. Faceţi clic pe Opţiuni.
Câmpul Număr de intrări afişează numărul de sarcini sau mementouri care sunt stocate pe dispozitivul BlackBerry®.
186
Ghidul utilizatorului
Organizatorul personal
Clasificarea contactelor, sarcinilor sau mementourilor
Despre categorii
Puteţi crea categorii pentru a grupa contactele, sarcinile şi mementourile dvs. De asemenea, puteţi să grupaţi
contactele, sarcinile şi mementourile care sunt afişate, în funcţie de categorii.
Numele categoriilor nu ţin cont de majuscule/minuscule. Unui contact, unei sarcini sau unui memento îi pot fi aplicate
mai multe categorii. Dacă utilizaţi IBM® Lotus Notes®, puteţi aplica mai multe categorii unei sarcini de pe dispozitivul
BlackBerry®, dar numai o categorie se sincronizează cu sarcina din Lotus Notes.
Categoriile sunt partajate între lista de contacte, lista de sarcini, lista de mementouri, iar modificările pe care le efectuaţi
pentru o aplicaţie se aplică pentru toate aplicaţiile.
Crearea unei categorii de contacte, sarcini sau mementouri
Puteţi crea categorii pentru a organiza articolele din aplicaţia pentru contacte, sarcini şi mementouri.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma unei aplicaţii.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Filtru.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Nou.
Introduceţi un nume pentru categorie.
Apăsaţi tasta Enter.
Clasificarea unui contact, a unei sarcini sau a unui memento
1.
2.
3.
4.
5.
Când creaţi sau modificaţi un contact, o sarcină sau un memento, apăsaţi tasta pentru meniu.
Faceţi clic pe Categorii.
Bifaţi caseta de validare din dreptul unei categorii.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Salvare.
Sortarea contactelor, sarcinilor sau mementourilor după categorie
Puteţi sorta elementele din aplicaţia pentru contacte, sarcini sau mementouri în funcţie de categorie.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma unei aplicaţii.
2. Apăsaţi tasta Meniu.
3. Faceţi clic pe Filtru.
187
Ghidul utilizatorului
Organizatorul personal
4. Bifaţi caseta de validare din dreptul unei categorii.
Ştergerea unui contact, a unui memento sau a unei sarcini dintr-o
categorie
1.
2.
3.
4.
5.
Când modificaţi un contact, un memento sau o sarcină, apăsaţi tasta pentru meniu.
Faceţi clic pe Categorii.
Debifaţi caseta de validare din dreptul categoriei.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Salvare.
Ştergerea unei categorii
Puteţi şterge o categorie pe care aţi creat-o pentru a organiza elementele din aplicaţia pentru contacte, sarcini sau
mementouri.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma unei aplicaţii.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Filtru.
Evidenţiaţi o categorie.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Ştergere.
Notă: Când ştergeţi o categorie, contactele, sarcinile sau mementourile din categorie nu sunt şterse.
Calculator
Utilizarea calculatorului
•
•
Pentru a apăsa o tastă a calculatorului, apăsaţi tasta corespunzătoare de pe tastatura dispozitivului BlackBerry®.
Pentru a utiliza funcţia alternativă de pe o tastă a calculatorului, apăsaţi tasta Alt şi tasta corespunzătoare de pe
tastatura dispozitivului.
Conversia unei unităţi de măsură
1.
2.
3.
4.
188
În ecranul de întâmpinare sau în dosarul Aplicaţii, faceţi clic pe pictograma Calculator.
Introduceţi un număr.
Apăsaţi tasta Meniu.
Efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:
• Pentru a converti numărul din sistemul imperial în cel metric, faceţi clic pe În metric.
• Pentru a converti numărul din sistemul metric în cel imperial, faceţi clic pe Din metric.
Ghidul utilizatorului
Organizatorul personal
5. Faceţi clic pe un tip de conversie.
189
Ghidul utilizatorului
Tonuri de apel, sunete şi alarme
Tonuri de apel, sunete şi alarme
Elementele de bază ale tonurilor de apel, sunetelor şi alarmelor
Despre tonurile de apel, sunete şi alarme
Profilurile de sunet definesc modul în care dispozitivul BlackBerry® vă alertează în privinţa apelurilor telefonice, a
mesajelor, a mementourilor şi a conţinutului din browser.
Dispozitivul are un profil de sunet Normal şi alte şase profiluri de sunet preîncărcate: Zgomotos, Mediu, Doar vibraţie,
Silenţios, Doar apeluri telefonice şi Toate alarmele oprite.
În mod implicit, unele din setările din profilurile de sunet preîncărcate sunt bazate pe setările din profilul de sunet Normal.
De exemplu, când modificaţi tonul de apel din profilul de sunet Normal, tonul de apel din profilurile de sunet Zgomotos,
Mediu şi Doar apeluri telefonice este actualizat automat. Dacă nu doriţi ca setările specifice unui profil de sunet
preîncărcat să fie actualizate automat când modificaţi setarea corespunzătoare din profilul Normal, puteţi modifica
manual setările în respectivul profil de sunet preîncărcat.
Puteţi crea profiluri de sunet personalizate. Când asociaţi un ton de apel personalizat unui contact, tonul de apel este
activ întotdeauna şi nu se modifică odată cu celelalte profiluri de sunet decât dacă selectaţi profilul de sunet Toate
alarmele oprite. Înştiinţările de apeluri şi mesaje pentru contactele dvs. sunt audibile chiar dacă aţi selectat profilul de
sunet Silenţios sau Doar vibraţie.
Puteţi modifica, redenumi şi şterge majoritatea profilurilor de sunet preîncărcate. Nu puteţi şterge profilul de sunet Doar
vibraţie şi nu puteţi modifica, redenumi sau şterge profilurile de sunet Toate alarmele oprite. Puteţi modifica profilul de
sunet Normal, dar nu îl puteţi redenumi sau şterge deoarece o parte din setările din profilurile de sunet preîncărcate
sunt bazate pe setările din profilul de sunet Normal.
Schimbarea tonului de apel
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Sunete.
Faceţi clic pe Setare Tonuri de apel/Alarme.
Faceţi clic pe aplicaţia sau elementul pe care doriţi să le modificaţi.
Efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:
• Pentru a utiliza un ton de apel preîncărcat, în câmpul Ton de apel, faceţi clic pe un ton de apel.
• Pentru a utiliza un ton de apel pe care l-aţi descărcat, în câmpul Ton de apel, faceţi clic pe Selectare muzică.
Navigaţi către un dosar care conţine tonuri de apel. Faceţi clic pe un ton de apel.
5. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
6. Faceţi clic pe Salvare.
Comutarea profilurilor de sunet
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Sunete.
190
Ghidul utilizatorului
Tonuri de apel, sunete şi alarme
2. Faceţi clic pe un profil de sunet.
Modificarea unui profil de sunet
Dacă modificaţi o setare într-un profil de sunet preîncărcat care se bazează pe profilul de sunet Normal, modificarea
respectivă va înlocui setarea corespunzătoare din profilul de sunet Normal din profilul de sunet preîncărcat.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Sunete.
2. Efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:
• Pentru a modifica profilul de sunet activ, faceţi clic pe Setare tonuri de apel/alerte.
• Pentru a modifica un profil de sunet personalizat sau preîncărcat, faceţi clic pe Editare profiluri. Faceţi clic pe
un profil.
3. Faceţi clic pe aplicaţia sau elementul pe care doriţi să le modificaţi.
4. Modificaţi informaţiile pentru înştiinţări.
5. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
6. Faceţi clic pe Salvare.
7. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
8. Faceţi clic pe Salvare.
Dezactivarea sunetului dispozitivului
În aplicaţia pentru sunet, efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:
• Pentru a primi înştiinţări numai prin LED, faceţi clic pe Silenţios.
• Pentru a primi înştiinţări numai prin vibraţii, faceţi clic pe Doar vibraţie.
• Pentru a dezactiva toate înştiinţările, inclusiv tonurile de apel şi înştiinţările pentru anumite contacte şi înştiinţarea
prin LED, faceţi clic pe Toate alarmele oprite.
Informaţii înrudite
Oprirea sunetului alarmei, 159
Crearea unui profil de sunet personalizat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Sunete.
Faceţi clic pe Editare profiluri.
Faceţi clic pe Adăugare profil personalizat.
Introduceţi un nume pentru profil.
Faceţi clic pe o aplicaţie sau pe un articol.
Setaţi informaţiile pentru înştiinţare.
Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
Faceţi clic pe Salvare.
191
Ghidul utilizatorului
Tonuri de apel, sunete şi alarme
Ştergerea unui profil de sunet
Puteţi şterge toate profilurile de sunet preîncărcate, cu excepţia profilurilor de sunet Normal, Doar vibraţie şi Toate
alarmele oprite.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Sunete.
2. Faceţi clic pe Editare profiluri.
3. Evidenţiaţi un profil.
4. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
5. Faceţi clic pe Ştergere.
Alocarea de tonuri de apel şi alarme unui contact
Puteţi primi diverse tonuri de apel şi alarme pentru mesajele şi apelurile primite de la anumite contacte sau grupuri de
contacte. La primirea unui apel sau a unui mesaj de la un contact, dispozitivul utilizează tonul de apel sau alarma
alocată, chiar dacă aţi comutat profilul de sunet la Silenţios sau Doar vibraţie. Dacă nu doriţi să fiţi înştiinţat cu tonul de
apel sau alarma alocate, puteţi seta profilul de sunet la Toate alarmele oprite.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Sunete.
2. Faceţi clic pe Setare alarme contact.
3. Faceţi clic pe Adăugare alarmă contact.
4. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
5. Faceţi clic pe Adăugare nume.
6. Faceţi clic pe un contact.
7. Pentru a adăuga mai multe contacte, repetaţi paşii 3 - 5.
8. Faceţi clic pe aplicaţia sau elementul pe care doriţi să le modificaţi.
9. Modificaţi informaţiile tonului de apel sau ale alarmei.
10. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
11. Faceţi clic pe Salvare.
Descărcarea unui ton de apel
În funcţie de planul de servicii wireless, este posibil ca această caracteristică să nu fie acceptată.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Media.
2. Faceţi clic pe Tonuri de apel.
3. Faceţi clic pe Toate tonurile de apel.
4. Apăsaţi tasta Meniu.
5. Faceţi clic pe Descărcare tonuri de apel.
Informaţii înrudite
Notificare legală, 342
192
Ghidul utilizatorului
Tonuri de apel, sunete şi alarme
Activarea sunetelor pentru evenimente
Sunetele pentru evenimente vă înştiinţează când porniţi sau opriţi dispozitivul BlackBerry®, când nivelul bateriei este
plin sau scăzut şi când conectaţi sau deconectaţi un cablu USB sau un accesoriu la şi de la dispozitiv.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Opţiuni avansate.
3. Faceţi clic pe Accesibilitate.
4. Modificaţi câmpul Sunete eveniment la Pornit.
5. Apăsaţi tasta Meniu.
6. Faceţi clic pe Salvare.
Înştiinţarea prin LED
Înştiinţarea prin LED
Înştiinţarea prin LED din partea superioară a dispozitivului BlackBerry® clipeşte în culori diferite pentru a indica stări
diferite.
Verde:
Sunteţi într-o zonă cu acoperire wireless.
Albastru:
Dispozitivul este conectat la un dispozitiv compatibil Bluetooth®.
Roşu:
A sosit un mesaj nou şi profilul de sunet selectat de dvs. este setat să vă notifice prin intermediul ledului.
Dacă utilizaţi dispozitivul cu un card inteligent, acesta accesează datele de pe cardul inteligent.
Chihlimbar:
Nivelul bateriei dispozitivului este scăzut.
Dezactivarea înştiinţării pentru conexiunea Bluetooth®
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Bluetooth.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Opţiuni.
Modificaţi câmpul Indicator conexiune LEDla Oprit.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Salvare.
193
Ghidul utilizatorului
Tonuri de apel, sunete şi alarme
Pentru a activa din nou înştiinţarea pentru conexiunea Bluetooth®, modificaţi câmpul Indicator conexiune LED la
Pornit.
Activarea înştiinţării prin LED pentru acoperirea wireless
1.
2.
3.
4.
5.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Ecran/Tastatură.
Setaţi câmpul LED indicator de acoperire la Activat.
Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
Faceţi clic pe Salvare.
Când dispozitivul BlackBerry® este conectat la reţeaua wireless, lumina ledului clipeşte verde.
Pentru a dezactiva înştiinţarea pentru acoperirea wireless, setaţi câmpul LED indicator de acoperire la Dezactivat.
Depanare: tonuri de apel, sunete şi alerte
Dispozitivul meu sună sau vibrează de mai multe ori decât mă aşteptam
Pentru apeluri, numărul de vibraţii ale dispozitivului BlackBerry® nu este determinat de numărul de vibraţii setat în
profilul de sunet şi nu există nicio setare pentru numărul de apeluri dacă nu vă abonaţi la mesageria vocală. Dispozitivul
dvs. vibrează sau sună până când apelantul sau reţeaua wireless închide conexiunea.
Dispozitivul meu nu sună şi nu vibrează când primesc un apel sau un
mesaj
Încercaţi să efectuaţi următoarele acţiuni:
• În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Sunete. Asiguraţi-vă că profilul de sunet nu este setat la
Toate alarmele oprite sau Silenţios.
• Dacă aţi atribuit un ton de apel sau o alarmă unui anumit contact, în ecranul de întâmpinare faceţi clic pe
pictograma Sunete. Faceţi clic pe Setare alarme contact. Faceţi clic pe alarma contactului. Faceţi clic pe
Telefon sau Mesaje. Asiguraţi-vă că nu aţi setat câmpul Volum la Silenţios şi câmpul Vibraţie la Oprit.
Informaţii înrudite
Comutarea profilurilor de sunet, 190
194
Ghidul utilizatorului
Introducerea textului
Introducerea textului
Informaţii elementare despre introducerea textului
Decuparea, copierea şi lipirea textului
1.
2.
3.
4.
5.
Cu textul evidenţiat, apăsaţi tasta pentru meniu.
Faceţi clic pe Tăiere sau Copiere.
Plasaţi cursorul în locul în care doriţi să inseraţi textul tăiat sau copiat.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Lipire.
Golirea unui câmp
1. În timpul introducerii textului, apăsaţi tasta pentru meniu.
2. Faceţi clic pe Ştergere câmp.
Anularea unei selecţii de text
1. Cu textul evidenţiat, apăsaţi tasta pentru meniu.
2. Faceţi clic pe Anulare selecţie.
Introducerea unui simbol
1. Apăsaţi tasta pentru simbol.
2. Apăsaţi tasta aferentă literei care apare sub simbol.
Introducerea unui accent sau a unui caracter special
Menţineţi apăsată tasta aferentă unei litere şi glisaţi degetul spre stânga sau spre dreapta pe trackpad până la afişarea
caracterului accentuat sau special.
Evidenţierea textului
1.
2.
3.
4.
Plasaţi cursorul în locul din care doriţi să începeţi evidenţierea textului.
Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
Faceţi clic pe Selectare.
Efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:
• Pentru a evidenţia o linie de text, glisaţi degetul în sus sau în jos pe trackpad.
• Pentru a evidenţia textul caracter cu caracter, glisaţi degetul spre stânga sau spre dreapta pe trackpad.
195
Ghidul utilizatorului
Introducerea textului
Metodele de introducere a textului
Comutarea metodelor de introducere a textului în timpul tastării
Pentru a efectua această sarcină, tastatura de pe dispozitivul BlackBerry® trebuie să afişeze caractere arabe sau
chirilice.
1. În timpul tastării, apăsaţi tasta pentru meniu.
2. Faceţi clic pe Activare tastare multiplă sau Activare SureType.
Modificarea opţiunilor pentru metodele de introducere a textului
1.
2.
3.
4.
5.
6.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Introducere limbă şi text.
Faceţi clic pe Afişare opţiuni de introducere text.
Modificaţi opţiunile de introducere.
Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
Faceţi clic pe Salvare.
Metoda de introducere predictivă
Introducerea textului utilizând metoda de introducere predictivă
În momentul în care introduceţi textul, efectuaţi oricare din următoarele acţiuni:
• Pentru a selecta o sugestie evidenţiată şi a începe tastarea unui noi cuvânt, apăsaţi tasta Enter.
• Pentru a selecta o sugestie evidenţiată şi a continua tastarea aceluiaşi cuvânt, faceţi clic pe cuvânt.
• Pentru a ignora sugestiile, continuaţi să tastaţi.
Predicţia cuvintelor pe măsură ce tastaţi
Puteţi seta dispozitivul BlackBerry® să afişeze o listă de cuvinte sugerate pe măsură ce tastaţi.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Introducere limbă şi text.
3. Faceţi clic pe Afişare opţiuni de introducere text.
4. Selectaţi caseta de validare Introducere predictivă.
5. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
6. Faceţi clic pe Salvare.
Pentru a opri predicţia cuvintelor atunci când tastaţi, debifaţi caseta de validare Introducere predictivă.
196
Ghidul utilizatorului
Introducerea textului
Găsiţi mai multe informaţii despre introducerea textului în alte limbi
Puteţi învăţa să introduceţi text în alte limbi, cum ar fi chineza şi thailandeza, citind Ghidurile de introducere a textului
care sunt disponibile online. Vizitaţi www.blackberry.com/go/docs şi căutaţi Ghidul de introducere a textului în limba
dvs.
Opţiuni de introducere a textului
Dezactivarea afişării contactelor în lista care este apare în timpul tastării
Implicit, dispozitivul BlackBerry® recunoaşte contactele în timp ce le introduceţi.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Introducere limbă şi text.
3. Faceţi clic pe Afişare opţiuni de introducere text.
4. Debifaţi caseta de validare Utilizare contacte ca sursă de date.
5. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
6. Faceţi clic pe Salvare.
Setarea vitezei cursorului
1.
2.
3.
4.
5.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Ecran/Tastatură.
Setaţi câmpul Viteză de tastare.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Salvare.
Setarea simbolului monedei implicite
1.
2.
3.
4.
5.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Ecran/Tastatură.
Setaţi câmpul Tasta Monedă.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Salvare.
Activarea sunetului tastelor
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Ecran/Tastatură.
Setaţi câmpul Sunet taste la Activat.
Apăsaţi tasta Meniu.
197
Ghidul utilizatorului
Introducerea textului
5. Faceţi clic pe Salvare.
Utilizarea tastelor pentru scurtături pe ecranul de întâmpinare
Implicit, scurtăturile pentru ecranul principal sunt dezactivate pentru a putea să apelaţi numere de telefon din ecranul
de întâmpinare.
1. Din ecranul de întâmpinare, apăsaţi tasta Trimitere.
2. Apăsaţi tasta Meniu.
3. Faceţi clic pe Opţiuni.
4. Faceţi clic pe Opţiuni generale.
5. Modificaţi câmpul Formare număr de pe ecranul de întâmpinare la Nu.
6. Apăsaţi tasta Meniu.
7. Faceţi clic pe Salvare.
Pentru a apela numere de telefon din ecranul de întâmpinare, modificaţi câmpul Formare număr de pe ecranul de
întâmpinare la Da.
Corectorul ortografic
Puteţi efectua corectarea ortografiei dacă limba de introducere a textului este setată la Afrikaans, Arabă, Catalană,
Cehă, Daneză, Olandeză, Engleză, Franceză, Germană, Greacă, Maghiară, Italiană, Norvegiană, Portugheză, Rusă,
Spaniolă, Suedeză sau Turcă.
Corectarea ortografiei
Puteţi efectua corectarea ortografiei din mesajele, intrările din calendar, sarcinile sau mementourile pe care le creaţi.
1. Într-un mesaj, într-o intrare din calendar, într-o sarcină sau într-un memento, apăsaţi tasta pentru meniu.
2. Faceţi clic pe Corectare ortografică.
3. Efectuaţi oricare dintre următoarele acţiuni:
• Pentru a accepta ortografia sugerată, faceţi clic pe un cuvânt din lista care apare.
• Pentru a ignora ortografia sugerată, apăsaţi tasta Escape (Ieşire).
• Pentru a ignora toate instanţele de ortografie sugerate, apăsaţi tasta pentru meniu. Faceţi clic pe Ignorare
toate.
• Pentru a adăuga cuvântul în dicţionarul personalizat, apăsaţi tasta pentru meniu. Faceţi clic pe Adăugare la
dicţionare.
• Pentru a dezactiva corectarea ortografiei, apăsaţi tasta pentru meniu. Faceţi clic pe Anulare corectare
ortografică.
Corectarea ortografiei în timpul tastării
Implicit, dispozitivul BlackBerry® subliniază cuvintele pe care nu le recunoaşte.
1. Amplasaţi cursorul pe cuvântul subliniat.
198
Ghidul utilizatorului
Introducerea textului
2. Apăsaţi tasta pentru meniu.
3. Efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:
• Pentru a obţine sugestii de ortografie, faceţi clic pe Obţinere sugestii. Faceţi clic pe un cuvânt sau apăsaţi tasta
Escape pentru a închide lista.
• Pentru a adăuga cuvântul în dicţionarul personalizat, faceţi clic pe Adăugare la dicţionare.
Corectarea rapidă a ortografiei în timpul tastării
Implicit, dispozitivul BlackBerry® subliniază cuvintele pe care nu le recunoaşte.
1. Amplasaţi cursorul pe cuvântul subliniat.
2. Faceţi clic pe trackpad.
3. Efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:
• Pentru a înlocui cuvântul ortografiat greşit cu ortografia sugerată, faceţi clic pe un cuvânt din lista care apare.
• Pentru a închide lista fără a selecta un cuvânt, apăsaţi tasta Escape.
• Pentru a ignora toate instanţele aceleiaşi greşeli ortografice, apăsaţi tasta pentru meniu. Faceţi clic pe Ignorare
toate.
Corectarea automată a ortografiei înainte de trimiterea mesajelor de email
1.
2.
3.
4.
5.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Corectare ortografică.
Selectaţi opţiunea Corectare ortografică e-mail înainte de trimitere.
Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
Faceţi clic pe Salvare.
Modificarea opţiunilor de verificare ortografică
Puteţi modifica tipul şi lungimea cuvintelor pe care le include corectorul ortografic în timpul corectării ortografice.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Corectare ortografică.
3. Modificaţi una sau mai multe opţiuni.
4. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
5. Faceţi clic pe Salvare.
Adăugarea unui cuvânt în dicţionarul personalizat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Corectare ortografică.
Faceţi clic pe Dicţionar personalizat.
Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
Faceţi clic pe Nou.
Introduceţi un cuvânt sau o combinaţie de litere.
199
Ghidul utilizatorului
Introducerea textului
7. Apăsaţi tasta Enter.
8. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
9. Faceţi clic pe Salvare.
Modificarea unui cuvânt din dicţionarul personalizat
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Corectare ortografică.
3. Faceţi clic pe Dicţionar personalizat.
4. Evidenţiaţi un cuvânt.
5. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
6. Faceţi clic pe Editare.
7. Modificaţi cuvântul.
8. Apăsaţi tasta Enter.
9. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
10. Faceţi clic pe Salvare.
Ştergerea unui cuvânt dintr-un dicţionar personalizat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Corectare ortografică.
Faceţi clic pe Dicţionar personalizat.
Evidenţiaţi un cuvânt.
Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
Faceţi clic pe Ştergere.
Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
Faceţi clic pe Salvare.
Dicţionarul personalizat
Despre dicţionarul personalizat
Puteţi adăuga cuvinte în dicţionarul personalizat, astfel încât dispozitivul BlackBerry® să recunoască cuvântul când
verificaţi ortografia. Deoarece tehnologia SureType® utilizează acelaşi dicţionar, dacă utilizaţi metodele de introducere
arabă sau rusă, cuvintele pe care le adăugaţi în dicţionarul personalizat sunt afişate în lista care apare când introduceţi
textul.
Adăugarea unui cuvânt în dicţionarul personalizat
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
200
Ghidul utilizatorului
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Introducerea textului
Faceţi clic pe Dicţionar personalizat.
Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
Faceţi clic pe Nou.
Introduceţi un cuvânt sau o combinaţie de litere.
Apăsaţi tasta Enter.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Salvare.
Modificarea unui cuvânt din dicţionarul personalizat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Dicţionar personalizat.
Evidenţiaţi un cuvânt.
Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
Faceţi clic pe Editare.
Modificaţi cuvântul.
Apăsaţi tasta Enter.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Salvare.
Ştergerea unui cuvânt dintr-un dicţionar personalizat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Dicţionar personalizat.
Evidenţiaţi un cuvânt.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Ştergere.
Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
Faceţi clic pe Salvare.
Dezactivarea afişării contactelor în lista care este apare în timpul tastării
Implicit, dispozitivul BlackBerry® recunoaşte contactele în timp ce le introduceţi.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Introducere limbă şi text.
3. Faceţi clic pe Afişare opţiuni de introducere text.
4. Debifaţi caseta de validare Utilizare contacte ca sursă de date.
5. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
6. Faceţi clic pe Salvare.
Oprirea adăugării automate de elemente în dicţionarul personalizat
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
201
Ghidul utilizatorului
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Introducerea textului
Faceţi clic pe Introducere limbă şi text.
Faceţi clic pe Afişare opţiuni de introducere text.
Debifaţi caseta de validare Învăţare automată cuvânt.
Modificaţi câmpul Învăţare cuvinte din mesaje de e-mail la Oprit.
Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
Faceţi clic pe Salvare.
AutoText
Despre AutoText
AutoText este conceput pentru a înlocui cu intrări preîncărcate un anumit text pe care îl introduceţi. Dacă introduceţi
un text care poate fi înlocuit cu o intrare AutoText, textul se modifică după ce apăsaţi tasta Spaţiu.
Dispozitivul BlackBerry® are intrări AutoText încorporate, care corectează greşelile obişnuite. De exemplu, AutoText
schimbă „hte” în „the”. Puteţi crea intrări AutoText pentru cele mai obişnuite greşeli de ortografie sau pentru prescurtări.
De exemplu, puteţi crea o intrare AutoText care înlocuieşte „ttyl” cu „talk to you later".
Crearea unei intrări AutoText
1.
2.
3.
4.
5.
6.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe AutoText.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Nou.
În câmpul Înlocuire, introduceţi textul de înlocuit.
În câmpul Cu, efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:
• Introduceţi textul de înlocuire.
• Pentru a introduce o macrocomandă (de exemplu, data sau ora curentă), apăsaţi tasta pentru meniu. Faceţi
clic pe Introducere macrocomandă.
7. Efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:
• Pentru a scrie intrarea cu majuscule, exact aşa cum aţi introdus-o, setaţi câmpul Utilizând la Caz specificat.
• Pentru a scrie intrarea cu majuscule în funcţie context, setaţi câmpul Utilizând la SmartCase.
8. Setaţi limba.
9. Apăsaţi tasta Meniu.
10. Faceţi clic pe Salvare.
Dezactivarea modului AutoText pentru mesajele text SMS
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Text SMS.
3. Setaţi câmpul Dezactivare AutoText la Da.
202
Ghidul utilizatorului
Introducerea textului
4. Apăsaţi tasta pentru meniu.
5. Faceţi clic pe Salvare.
Modificarea unei intrări AutoText
1.
2.
3.
4.
5.
6.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe AutoText.
Faceţi clic pe o intrare AutoText.
Modificaţi intrarea AutoText.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Salvare.
Ştergerea unei intrări AutoText
1.
2.
3.
4.
5.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe AutoText.
Evidenţiaţi o intrare AutoText.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Ştergere.
Anularea unei modificări AutoText
Apăsaţi de două ori tasta Backspace/Delete.
Scurtături pentru introducerea textului
În funcţie de limba utilizată pentru introducerea textului, este posibil ca unele scurtături să nu fie disponibile.
•
•
•
•
•
•
•
•
Pentru a introduce un punct, apăsaţi de două ori tasta Spaţiu. Următoarea literă devine majusculă.
Pentru a transforma o literă în majusculă, apăsaţi tasta aferentă literei până la afişarea majusculei.
Pentru a introduce caracterul alternativ de pe o tastă, apăsaţi tasta Alt şi tasta aferentă caracterului respectiv.
Pentru a introduce un caracter cu accent sau special, ţineţi apăsată tasta literei şi glisaţi degetul la dreapta sau la
stânga pe trackpad. De exemplu, pentru a introduce ü, ţineţi apăsată tasta U şi glisaţi degetul spre stânga până
apare litera ü. Eliberaţi tasta aferentă literei odată cu afişarea caracterului accentuat sau special.
Pentru a introduce un număr într-un câmp numeric, apăsaţi o tastă numerică. Nu trebuie să apăsaţi tasta Alt.
Pentru a introduce un număr într-un câmp text, ţineţi apăsată tasta Alt şi apăsaţi tasta numerică.
Pentru a activa opţiunea NUM lock, apăsaţi tasta Alt şi tasta Shift stânga. Pentru a dezactiva opţiunea NUM lock,
apăsaţi tasta Shift.
Pentru a activa opţiunea CAP lock, apăsaţi tasta Alt şi tasta Shift dreapta. Pentru a dezactiva opţiunea CAP lock,
apăsaţi tasta Shift.
Introducerea simbolurilor
• Pentru a introduce un a-rond (@) sau un punct (.) în câmpul unei adrese de e-mail, apăsaţi tasta Spaţiu.
203
Ghidul utilizatorului
•
Introducerea textului
Pentru a introduce un simbol, apăsaţi tasta pentru simbol. Introduceţi litera care apare sub simbol.
Lucrul cu textul
• Pentru a evidenţia un rând de text, apăsaţi tasta Shift şi deplasaţi degetul în sus sau în jos pe trackpad.
• Pentru a evidenţia textul caracter cu caracter, ţineţi apăsată tasta Shift şi deplasaţi degetul spre stânga sau spre
dreapta pe trackpad.
• Pentru a anula selectarea unui text, apăsaţi tasta Escape.
• Pentru a tăia text evidenţiat în timpul tastării, apăsaţi tasta Shift şi tasta Backspace/Delete.
• Pentru a copia textul evidenţiat în timpul tastării, apăsaţi tasta Alt şi faceţi clic pe trackpad.
• Pentru a lipi textul evidenţiat în timpul tastării, apăsaţi tasta Shift şi faceţi clic pe trackpad.
Depanare: introducere text
Nu pot verifica ortografia
Puteţi verifica numai ortografia textului introdus de dvs. Puteţi verifica ortografia în engleză, germană, spaniolă,
franceză, olandeză, italiană, portugheză, arabă, daneză, greacă, norvegiană, rusă, suedeză, turcă, afrikaans, catalană,
cehă şi maghiară.
204
Ghidul utilizatorului
Limbă
Limbă
Modificarea limbii de afişare
Pentru a efectua această sarcină, trebuie să aveţi instalate mai multe limbi pe dispozitivul dvs. BlackBerry®. Pentru
informaţii suplimentare, contactaţi furnizorul de servicii wireless sau administratorul.
1.
2.
3.
4.
5.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Limbă.
Modificaţi câmpul Limbă.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Salvare.
Adăugarea unei limbi de afişare
Puteţi adăuga o limbă de afişare utilizând instrumentul de încărcare a aplicaţiilor din BlackBerry® Desktop Manager.
Pentru mai multe informaţii referitoare la adăugarea aplicaţiilor, inclusiv a limbilor de afişare, consultaţi asistenţa online
BlackBerry® Desktop Software .
Ştergerea unei limbi de afişare
În expertul de configurare, parcurgeţi instrucţiunile din ecranul Ştergere limbă.
Despre limbile pentru introducerea textului
Puteţi seta o limbă de introducere a textului pentru a fi utilizată când tastaţi. Limba de introducere a textului poate fi
diferită de limba de afişare. Când setaţi o limbă de introducere a textului, AutoText şi alte opţiuni de introducere trec la
limba selectată. De exemplu, puteţi să utilizaţi dispozitivul BlackBerry® în limba franceză, dar să introduceţi mesaje în
limba engleză.
Modificarea limbii de introducere a textului
Pentru a efectua această sarcină, trebuie să aveţi instalate mai multe limbi pe dispozitivul dvs. BlackBerry®. Pentru
informaţii suplimentare, contactaţi furnizorul de servicii wireless sau administratorul.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
205
Ghidul utilizatorului
2.
3.
4.
5.
Limbă
Faceţi clic pe Limbă.
Modificaţi câmpul Limbă de introducere a textului.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Salvare.
Utilizarea unei scurtături pentru schimbarea limbii de
introducere a textului în timpul tastării
Pentru a efectua această sarcină, trebuie să aveţi instalate mai multe limbi pe dispozitivul dvs. BlackBerry®. Pentru
informaţii suplimentare, contactaţi furnizorul de servicii wireless sau administratorul.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. În ecranul Limbă, verificaţi dacă câmpul Scurtătură de selectare a limbii pentru introducerea textului este setat
la Alt-Enter sau Shift-Spaţiu.
3. Efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:
• În cazul în care câmpul Scurtătură de selectare a limbii pentru introducerea textului este setat la AltEnter, în timpul tastării ţineţi apăsată tasta Alt şi apăsaţi tasta Enter. Menţineţi în continuare apăsată tasta
Alt şi faceţi clic pe o limbă.
• În cazul în care câmpul Scurtătură de selectare a limbii pentru introducerea textului este setat la ShiftSpaţiu, în timpul tastării ţineţi apăsată tasta Shift şi apăsaţi tasta Spaţiu. Menţineţi în continuare apăsată tasta
Shift şi faceţi clic pe o limbă.
Modificarea scurtăturii pentru schimbarea limbii de
introducere a textului
Pentru a efectua această sarcină, trebuie să aveţi instalate mai multe limbi pe dispozitivul dvs. BlackBerry®. Pentru
informaţii suplimentare, contactaţi furnizorul de servicii wireless sau administratorul.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
206
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Limbă.
Modificaţi câmpul Scurtătură de selectare a limbii pentru introducerea textului.
Modificaţi câmpul Activare selectare rapidă.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Salvare.
Ghidul utilizatorului
Limbă
Dezactivarea scurtăturii pentru schimbarea limbii de
introducere a textului
Pentru a efectua această sarcină, trebuie să aveţi instalate mai multe limbi pe dispozitivul dvs. BlackBerry®. Pentru
informaţii suplimentare, contactaţi furnizorul de servicii wireless sau administratorul.
1.
2.
3.
4.
5.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Limbă.
Modificaţi câmpul Scurtătură de selectare a limbii pentru introducerea textului la Niciunul.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Salvare.
Pentru a activa scurtătura pentru schimbarea limbii de introducere a textului, modificaţi câmpul Scurtătură de selectare
a limbii pentru introducerea textului la Alt-Enter sau Comutare-Spaţiu.
Modificarea opţiunilor de afişare a contactelor
Puteţi modifica modul în care contactele sunt afişate în toate aplicaţiile, inclusiv în telefon, lista de mesaje, lista de
contacte sau calendar.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Limbă.
3. Modificaţi câmpul Afişare nume.
4. Apăsaţi tasta Meniu.
5. Faceţi clic pe Salvare.
207
Ghidul utilizatorului
Limbă
Depanare: limbă
Anumite caractere nu sunt afişate corect pe dispozitivul meu
Este posibil ca serverul BlackBerry® Enterprise Server sau serviciul BlackBerry® Internet Service care este asociat cu
dispozitivul dvs. BlackBerry® să nu accepte caracterele respective. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi furnizorul
de servicii wireless sau administratorul.
Modificarea limbii pentru comenzile vocale
Pentru a efectua această sarcină, trebuie să aveţi instalate mai multe limbi pe dispozitivul dvs. BlackBerry®. Pentru
informaţii suplimentare, contactaţi furnizorul de servicii wireless sau administratorul.
Când modificaţi limba pentru comenzile vocale, modificaţi limba pentru solicitările vocale şi limba pe care o utilizaţi
pentru a efectua o comandă vocală.
1.
2.
3.
4.
5.
208
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Introducere limbă şi text.
Schimbaţi câmpul Limbă apelare prin comandă vocală.
Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
Faceţi clic pe Salvare.
Ghidul utilizatorului
Afişajul şi tastatura
Afişajul şi tastatura
Iluminarea fundalului
Despre iluminarea fundalului
Iluminarea fundalului ecranului şi tastaturii este proiectată să se regleze automat astfel încât să puteţi utiliza dispozitivul
în diverse condiţii de iluminare.
Setarea intensităţii iluminării de fundal
1.
2.
3.
4.
5.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Ecran/Tastatură.
Setaţi câmpul Intensitate iluminare fundal.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Salvare.
Setarea duratei pentru care iluminatul de fundal rămâne activ
1.
2.
3.
4.
5.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Ecran/Tastatură.
Setaţi câmpul Iluminare fundal expirată.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Salvare.
Dezactivarea scăderii automate a intensităţii iluminării de fundal
1.
2.
3.
4.
5.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Ecran/Tastatură.
Modificaţi câmpul Scădere luminozitate automată iluminare fundal la Dezactivat.
Apăsaţi tasta pentru meniueniu.
Faceţi clic pe Salvare.
Opţiunile de afişare
Utilizarea unei imagini ca tapet pentru dispozitivul dvs.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Media.
209
Ghidul utilizatorului
Afişajul şi tastatura
2. Faceţi clic pe Imagini.
3. Navigaţi la o imagine.
4. Faceţi clic pe Setare ca tapet.
Descărcarea unui fundal pentru ecranul de întâmpinare
În funcţie de planul de servicii wireless, este posibil ca această caracteristică să nu fie acceptată.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Media.
2. Faceţi clic pe Imagini.
3. Faceţi clic pe o categorie.
4. Apăsaţi tasta Meniu.
5. Faceţi clic pe Descărcare imagini.
Setarea informaţiilor proprietarului
Informaţiile proprietarului sunt afişate pe ecranul dispozitivului BlackBerry® când acesta este blocat.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Deţinător.
3. Introduceţi informaţiile dvs. de contact.
4. Apăsaţi tasta Meniu.
5. Faceţi clic pe Salvare.
Modificarea fontului de afişare
1.
2.
3.
4.
5.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Ecran/Tastatură.
Modificaţi câmpurile pentru font.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Salvare.
Utilizarea inversării contrastului pentru ecran
1.
2.
3.
4.
5.
6.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Opţiuni avansate.
Faceţi clic pe Accesibilitate.
Modificaţi câmpul Contrast culoare la Inversare contrast.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Salvare.
Despre organizarea aplicaţiilor
Pictogramele aplicaţiilor pot fi afişate pe ecranul principal sau într-un dosar de pe ecranul de întâmpinare. Pentru a
vedea mai multe aplicaţii, apăsaţi tasta pentru meniu.
210
Ghidul utilizatorului
Afişajul şi tastatura
Puteţi reordona pictogramele aplicaţiilor pentru a schimba ce pictograme să apară primele pe ecranul de întâmpinare.
De asemenea, puteţi crea şi şterge dosare, personaliza aspectul dosarelor pe care le creaţi şi muta pictogramele
aplicaţiilor în dosare sau afară din dosare.
Adăugarea unui dosar de aplicaţie
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare, apăsaţi tasta pentru meniu.
Faceţi clic pe Adăugare dosar.
Introduceţi un nume pentru dosar.
Pentru a modifica pictograma dosarului, în câmpul Pictogramă, faceţi clic pe trackpad. Glisaţi degetul spre stânga
sau spre dreapta pe trackpad pentru a vizualiza pictogramele de dosar. Faceţi clic pe o pictogramă de dosar.
5. Faceţi clic pe Adăugare.
Modificarea dosarului unei aplicaţii
Puteţi redenumi numai dosarele de aplicaţii create de dvs.
1. În ecranul principal, evidenţiaţi un dosar de aplicaţie.
2. Apăsaţi tasta pentru meniu.
3. Faceţi clic pe Editare dosar.
4. Modificaţi informaţiile dosarului.
5. Faceţi clic pe Salvare.
Deplasarea pictogramei unei aplicaţii
1. În ecranul de întâmpinare sau în dosarul Aplicaţii, evidenţiaţi pictograma unei aplicaţii.
2. Apăsaţi tasta Meniu.
3. Efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:
• Pentru a deplasa pictograma aplicaţiei în altă locaţie pe ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe Mutare. Pe
trackpad, glisaţi degetul spre locaţia nouă. Faceţi clic pe trackpad.
• Pentru a deplasa pictograma aplicaţiei într-un dosar de aplicaţii, faceţi clic pe Mutare în dosar. Faceţi clic pe
un dosar de aplicaţii.
• Pentru a deplasa pictograma aplicaţiei în afara unui dosar de aplicaţii, faceţi clic pe Mutare în dosar. Faceţi clic
pe Acasă sau pe un dosar de aplicaţii.
Ascunderea unei pictograme de aplicaţie
În funcţie de tema dvs., este posibil să nu puteţi ascunde anumite pictograme de aplicaţii.
1. În ecranul de întâmpinare, evidenţiaţi o pictogramă de aplicaţie.
2. Apăsaţi tasta pentru meniu.
3. Faceţi clic pe Ascundere.
Pentru a vizualiza o aplicaţie ascunsă, apăsaţi tasta pentru meniu. Faceţi clic pe Afişare toate.
211
Ghidul utilizatorului
Afişajul şi tastatura
Ştergerea unui dosar de aplicaţie
1. În ecranul de întâmpinare, evidenţiaţi un dosar de aplicaţie.
2. Apăsaţi tasta pentru meniu.
3. Faceţi clic pe Ştergere.
Setarea numărului de pictograme care apar în ecranul principal
1.
2.
3.
4.
5.
6.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Opţiuni avansate.
Faceţi clic pe Accesibilitate.
Modificaţi câmpul Dispunere grilă.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Salvare.
Activarea înştiinţării prin LED pentru acoperirea wireless
1.
2.
3.
4.
5.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Ecran/Tastatură.
Setaţi câmpul LED indicator de acoperire la Activat.
Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
Faceţi clic pe Salvare.
Când dispozitivul BlackBerry® este conectat la reţeaua wireless, lumina ledului clipeşte verde.
Pentru a dezactiva înştiinţarea pentru acoperirea wireless, setaţi câmpul LED indicator de acoperire la Dezactivat.
Tastatură
Activarea sunetului tastelor
1.
2.
3.
4.
5.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Ecran/Tastatură.
Setaţi câmpul Sunet taste la Activat.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Salvare.
Dezactivarea sunetelor trackpad-ului
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Ecran/Tastatură.
212
Ghidul utilizatorului
Afişajul şi tastatura
3. Setaţi câmpul Rotire sonoră la Dezactivare sonor.
4. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
5. Faceţi clic pe Salvare.
Pentru a activa din nou sunetele trackpad-ului, setaţi câmpul Rotire sonoră la Clic.
Setarea vitezei cursorului
1.
2.
3.
4.
5.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Ecran/Tastatură.
Setaţi câmpul Viteză de tastare.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Salvare.
Asocierea unei aplicaţii cu o tastă personalizabilă
Dispozitivul dvs. BlackBerry® are una sau mai multe taste personalizabile pe partea laterală. În funcţie de tema dvs.,
este posibil să nu puteţi schimba aplicaţia asociată unei taste personalizabile.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Ecran/Tastatură.
3. Modificaţi câmpul Tasta personalizabilă dreapta activează sau Tasta personalizabilă stângă activează.
4. Apăsaţi tasta Meniu.
5. Faceţi clic pe Salvare.
Setarea sensibilităţii trackpad-ului
Puteţi seta modul în care trackpad-ul răspunde la atingere. Un nivel ridicat de sensibilitate necesită mai puţină presiune
decât un nivel mai scăzut de sensibilitate.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Ecran/Tastatură.
3. Setaţi câmpurile Sensibilitate orizontală şi Sensibilitate verticală.
4. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
5. Faceţi clic pe Salvare.
Teme
Despre teme
În funcţie de furnizorul de servicii wireless, pe dispozitivul dvs. BlackBerry® puteţi configura o temă care modifică modul
în care sunt afişate articolele precum aplicaţii, indicatoare, cuvinte şi pictograme. Temele pot fi preîncărcate în dispozitiv
sau puteţi descărca teme în format .cod.
213
Ghidul utilizatorului
Afişajul şi tastatura
Comutarea temelor
1.
2.
3.
4.
5.
În ecranul de întâmpinare, apăsaţi tasta pentru meniu.
Faceţi clic pe Opţiuni.
Faceţi clic pe Opţiuni temă.
Faceţi clic pe o temă.
Pentru a modifica dispunerea unei teme, în secţiunea Setare dispunere ecran de întâmpinare, faceţi clic pe o
opţiune.
6. Faceţi clic pe Salvare.
Ştergerea unei teme
Puteţi şterge numai temele descărcate de dvs. în dispozitivul BlackBerry®.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Temă.
3. Evidenţiaţi o temă.
4. Apăsaţi tasta Meniu.
5. Faceţi clic pe Ştergere.
Descărcarea unei teme
În funcţie de furnizorul de servicii wireless, este posibil ca această caracteristică să nu fie acceptată.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Temă.
3. Apăsaţi tasta pentru meniu.
4. Faceţi clic pe Descărcare teme.
Depanare: ecran
Ecranul dispozitivului meu se dezactivează
Când nu utilizaţi dispozitivul BlackBerry® pentru o perioadă de timp, ecranul acestuia se dezactivează pentru a
economisi bateria.
Pentru a activa ecranul, faceţi clic pe trackpad sau apăsaţi o tastă.
Afişajul meu s-a schimbat
În funcţie de temă, opţiunile de afişare, cum ar fi pictogramele, fontul şi fundalul ecranului de întâmpinare, se pot schimba
când comutaţi temele.
Informaţii înrudite
214
Ghidul utilizatorului
Afişajul şi tastatura
Modificarea fontului de afişare, 210
Utilizarea unei imagini ca tapet pentru dispozitivul dvs., 123
Nu se deschide nicio aplicaţie când apăs o tastă rapidă
Încercaţi următoarele:
• Dacă nu aţi procedat astfel, alocaţi o aplicaţie unei taste.
• Asiguraţi-vă că nu aţi şters aplicaţia pe care aţi alocat-o tastei.
215
Ghidul utilizatorului
Căutare
Căutare
Mesajele, ataşamentele şi paginile Web
Căutarea mesajelor
Puteţi căuta mesaje pe dispozitivul BlackBerry®. Puteţi de asemenea să căutaţi mesaje în aplicaţia de e-mail de pe
computer sau în alt cont de e-mail integrat, dacă dispozitivul dvs. este asociat cu un cont de e-mail care utilizează
BlackBerry® Internet Service sau un server BlackBerry® Enterprise Server care acceptă această caracteristică.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje.
2. Apăsaţi tasta Meniu.
3. Faceţi clic pe Căutare.
4. Specificaţi criteriile de căutare.
5. Apăsaţi tasta Meniu.
6. Efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:
• Pentru a căuta în mesaje fără a salva criteriile de căutare, faceţi clic pe Căutare.
• Pentru a salva criteriile de căutare, faceţi clic pe Salvare. Introduceţi un titlu. Apăsaţi tasta Meniu. Faceţi clic pe
Salvare.
• Pentru a căuta mesaje utilizând criteriile de la ultima căutare, faceţi clic pe Ultima. Apăsaţi tasta Meniu. Faceţi
clic pe Căutare.
Notă: În cazul în care căutaţi mesaje, dispozitivul nu va căuta în ataşamente.
Pentru a opri căutarea, apăsaţi tasta Escape.
Criterii de căutare
Tip căutare:
Indicaţi dacă doriţi să căutaţi mesaje pe dispozitivul BlackBerry®, în aplicaţia de e-mail de pe computer sau în alt
cont de e-mail integrat.
Nume:
Specificaţi unul sau mai multe contacte sau una sau mai multe adrese de e-mail pe care dispozitivul trebuie să le
caute în mesaje. De asemenea, puteţi specifica o parte din nume pentru a extinde căutarea.
În:
Schimbaţi tipul câmpului pentru adresă în care dispozitivul trebuie să caute numele sau adresa de e-mail.
Subiect:
Specificaţi unul sau mai multe cuvinte pe care dispozitivul trebuie să le caute în subiectul mesajelor.
216
Ghidul utilizatorului
Căutare
Mesaj:
Specificaţi unul sau mai multe cuvinte pe care dispozitivul trebuie să le caute în corpul mesajelor.
Includere mesaje criptate:
Specificaţi dacă dispozitivul caută în mesaje criptate, mesaje text simplu şi mesaje semnate digital.
Serviciu:
Dacă dispozitivul este asociat cu mai multe adrese de e-mail, schimbaţi contul de e-mail în care dispozitivul trebuie
să caute mesaje.
Dosar:
Schimbaţi dosarul în care dispozitivul trebuie să caute mesaje.
Afişare:
Modificaţi starea mesajelor pe care dispozitivul trebuie să le caute.
Tip:
Modificaţi tipul mesajelor pe care dispozitivul trebuie să le caute.
Gestionarea rezultatelor căutărilor de mesaje
Puteţi gestiona rezultatele căutărilor mesajelor dintr-o aplicaţie de e-mail de pe computer sau din alt cont de e-mail
integrat.
1. În rezultatele căutării, evidenţiaţi un mesaj.
2. Apăsaţi tasta pentru meniu.
3. Efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:
• Pentru a vizualiza mai multe rezultate disponibile ale căutării, faceţi clic pe Obţinere mai multe rezultate.
• Pentru a adăuga un mesaj într-o listă de mesaje, faceţi clic pe Adăugare.
• Pentru a adăuga toate mesajele într-o listă de mesaje, faceţi clic pe Adăugare toate.
• Pentru a şterge un mesaj din rezultatele căutării, faceţi clic pe Ştergere.
• Pentru a şterge rezultatele căutării, faceţi clic pe Ştergere căutare.
• Pentru a începe o căutare nouă, faceţi clic pe Căutare.
ATENŢIE: Dacă ştergeţi un mesaj din rezultate căutării, acesta este şters şi din aplicaţia de e-mail de pe computer
sau din alt cont de e-mail integrat.
Căutarea mesajelor după contact sau subiect
Puteţi căuta mesaje de pe dispozitivul BlackBerry® după contact sau subiect.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje.
2. Evidenţiaţi un mesaj.
3. Apăsaţi tasta Meniu.
4. Faceţi clic pe unul dintre următoarele elemente de meniu:
• Căutare expeditor
217
Ghidul utilizatorului
Căutare
• Căutare destinatar
• Căutare subiect
Căutarea textului într-un mesaj, într-un fişier sau într-o pagină Web
Pentru a căuta text într-o prezentare, trebuie să vizualizaţi prezentarea în modul de vizualizare text sau text şi
diaporamă.
1.
2.
3.
4.
Într-un mesaj, într-un fişier, într-un ataşament sau pe o pagină Web, apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Caută.
Introduceţi textul.
Apăsaţi tasta Enter.
Pentru a căuta următoarea apariţie a textului, apăsaţi tasta pentru meniu. Faceţi clic pe Caută următorul.
Vizualizarea unei liste a căutărilor salvate
1.
2.
3.
4.
5.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Căutare.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Reapelare.
Modificarea unei căutări salvate
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje.
2. Apăsaţi tasta Meniu.
3. Faceţi clic pe Căutare.
4. Apăsaţi tasta Meniu.
5. Faceţi clic pe Reapelare.
6. Evidenţiaţi o căutare.
7. Apăsaţi tasta Meniu.
8. Faceţi clic pe Editare căutare.
9. Editaţi criteriile de căutare.
10. Apăsaţi tasta Meniu.
11. Faceţi clic pe Salvare.
Ştergerea unei căutări salvate
1.
2.
3.
4.
5.
218
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje.
Apăsaţi tasta pentru meniueniu.
Faceţi clic pe Reapelare.
Evidenţiaţi o căutare.
Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
Ghidul utilizatorului
Căutare
6. Faceţi clic pe Ştergere căutare.
Datele din organizator
Căutarea datelor din organizator
Puteţi căuta pe dispozitivul BlackBerry® date din organizator care conţin anumite informaţii.
1. În ecranul de întâmpinare sau în dosarul Aplicaţii, faceţi clic pe pictograma Căutare.
2. Efectuaţi oricare dintre următoarele acţiuni:
• În câmpul Text, introduceţi textul sau numărul de telefon pe care doriţi să le căutaţi.
• În câmpul Nume, specificaţi numele contactului pe care doriţi să îl căutaţi.
3. Bifaţi caseta de validare din dreptul uneia sau mai multor aplicaţii.
4. Apăsaţi tasta Meniu.
5. Faceţi clic pe Căutare.
Notă: Dacă în câmpurile Text sau Nume, introduceţi mai multe cuvinte, vor fi afişate doar elementele care conţin toate
cuvintele.
Pentru a opri căutarea, apăsaţi tasta Escape.
Căutarea contactelor în agenda organizaţiei dvs.
Pentru a efectua această sarcină, contul dvs. de e-mail trebuie să utilizeze un BlackBerry® Enterprise Server care să
accepte această caracteristică. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi administratorul.
1.
2.
3.
4.
5.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Contacte.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Lookup (Căutare).
Introduceţi parţial sau în întregime numele unui contact.
Apăsaţi tasta Enter.
Gestionarea rezultatelor căutării de contacte
1. În rezultatele căutării de contacte, evidenţiaţi un contact.
2. Apăsaţi tasta pentru meniu.
3. Efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:
• Pentru a adăuga un contact în lista dvs. de contacte, faceţi clic pe Adăugare la contacte.
• Pentru a adăuga toate contactele, faceţi clic pe Adăugare toate la contacte.
• Pentru a vizualiza informaţiile despre un contact, faceţi clic pe Vizualizare.
• Pentru a şterge un contact din rezultatele căutării contactului, faceţi clic pe Ştergere.
• Pentru a şterge rezultatele căutării de contacte, faceţi clic pe Ştergere căutare.
• Pentru a începe o nouă căutare de contacte, faceţi clic pe Căutare.
219
Ghidul utilizatorului
Căutare
Scurtăturile pentru căutare
În funcţie de limba utilizată pentru introducerea textului, este posibil ca unele scurtături să nu fie disponibile.
•
•
•
•
•
220
Pentru a căuta un contact într-o listă de contacte, introduceţi numele sau iniţialele contactului separate printr-un
spaţiu.
Pentru căuta text într-un mesaj, apăsaţi S.
Pentru a căuta text într-un fişier sau ataşament, apăsaţi F.
Pentru a căuta text pe o pagină Web, apăsaţi F.
Pentru a căuta text într-o prezentare, trebuie să vizualizaţi prezentarea în modul de vizualizare text sau text şi
diaporamă. Apăsaţi F.
Ghidul utilizatorului
Sincronizarea
Sincronizarea
Despre sincronizare
Caracteristica de sincronizare wireless a datelor este destinată sincronizării datelor organizatorului (contacte, intrări din
calendar, sarcini şi mementouri) între dispozitivul BlackBerry® şi aplicaţia de e-mail de pe computer prin intermediul
reţelei wireless.
Caracteristica de reconciliere wireless a e-mailului este destinată reconcilierii mesajelor de e-mail între dispozitivul dvs.
şi aplicaţia de e-mail de pe computer prin intermediul reţelei wireless. Când îndosariaţi sau ştergeţi mesaje de e-mail
de pe dispozitiv, aceste mesaje de e-mail trebuie îndosariate sau şterse şi din aplicaţia de e-mail. În acelaşi mod, toate
modificările mesajelor de e-mail pe care le efectuaţi în aplicaţia de e-mail de pe computer trebuie să se reflecte în
dispozitivul dvs.
În cazuri rare, dacă dispozitivul nu recunoaşte câmpurile unui contact, unei intrări din calendar sau unui cont de e-mail,
unele date sau mesaje de e-mail nu pot fi sincronizate sau reconciliate.
Dacă sincronizarea wireless a datelor sau reconcilierea wireless a e-mailului nu este disponibilă pe dispozitivul dvs.
sau aţi dezactivat aceste caracteristici, puteţi utiliza instrumentul de sincronizare al BlackBerry® Desktop Manager
pentru a sincroniza datele organizatorului şi mesajele de e-mail. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi asistenţa
care este disponibilă în BlackBerry Desktop Manager.
Research In Motion recomandă crearea şi salvarea în mod regulat a unui fişier de backup pe computer, în special
înainte de actualizarea unui software. Păstrarea unui fişier de backup actualizat pe computer vă poate permite să
recuperaţi datele de pe dispozitiv în cazul în care acesta este pierdut, furat sau corupt în urma unei probleme
neprevăzute.
Reconcilierea mesajelor de e-mail prin intermediul reţelei
wireless
Setaţi opţiunea Reconciliere wireless pentru fiecare adresă de e-mail care este asociată dispozitivului BlackBerry®.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje.
2. păsaţi tasta Meniu.
3. Faceţi clic pe Opţiuni.
4. Faceţi clic pe Reconciliere e-mail.
5. Dacă este necesar, modificaţi câmpul Servicii de mesagerie.
6. Setaţi câmpul Reconciliere wireless la Pornit.
7. păsaţi tasta Meniu.
8. Faceţi clic pe Salvare.
Pentru a dezactiva reconcilierea mesajelor de e-mail prin intermediul reţelei wireless, setaţi câmpul Reconciliere
wireless la Oprit.
221
Ghidul utilizatorului
Sincronizarea
Ştergerea mesajelor de e-mail prin intemediul reţelei wireless
Setaţi opţiunea Ştergere din pentru fiecare adresă de e-mail asociată cu dispozitivul dvs. BlackBerry®.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje.
2. Apăsaţi tasta Meniu.
3. Faceţi clic pe Opţiuni.
4. Faceţi clic pe Reconciliere e-mail.
5. Dacă este necesar, modificaţi câmpul Servicii de mesagerie.
6. Setaţi câmpul Ştergere la.
7. Apăsaţi tasta Meniu.
8. Faceţi clic pe Salvare.
Ştergerea mesajelor prin reţeaua wireless durează puţin.
Pentru a şterge numai mesajele din dispozitivul dvs., setaţi câmpul Ştergere la la Dispozitiv portabil.
Informaţii înrudite
Ştergerea mai multor mesaje, 58
Cerinţe preliminare: Sincronizarea datelor organizatorului prin
intermediul reţelei wireless
•
•
Dispozitivul BlackBerry® trebuie să fie asociat cu un cont de e-mail care utilizează un server BlackBerry® Enterprise
Server care acceptă această caracteristică. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi administratorul.
Trebuie să sincronizaţi datele organizatorului utilizând instrumentul de sincronizare din BlackBerry® Desktop
Manager. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi asistenţa online pentru BlackBerry Desktop Software .
Sincronizarea datelor organizatorului prin intermediul reţelei
wireless
1.
2.
3.
4.
5.
6.
222
În lista de contacte, într-un calendar, în lista de sarcini sau în lista de mementouri, apăsaţi tasta pentru meniu.
Faceţi clic pe Opţiuni.
Pentru a sincroniza intrările din calendar, faceţi clic pe un calendar.
Modificaţi câmpul Sincronizare wireless la Da.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Salvare.
Ghidul utilizatorului
Sincronizarea
Pentru a dezactiva sincronizarea datelor organizatorului prin reţeaua wireless, modificaţi câmpul Sincronizare
wireless la Nu.
Despre conflictele de sincronizare
Un conflict de sincronizare se produce când modificaţi acelaşi mesaj de e-mail sau element de date al organizatorului
în dispozitivul BlackBerry® şi în aplicaţia de e-mail de pe computer.
Dacă reconciliaţi mesajele de e-mail utilizând reconcilierea wireless a e-mailului, pe dispozitivul dvs., puteţi stabili dacă
mesajele de e-mail din dispozitiv sau mesajele de e-mail de pe computer au prioritate atunci când se produce un conflict
de reconciliere a e-mailului.
Dacă sincronizaţi datele organizatorului dvs. utilizând sincronizarea wireless a datelor, datele organizatorului de pe
computer au prioritate în faţa datelor organizatorului de pe dispozitiv atunci când se produce un conflict de sincronizare
a datelor.
Research In Motion recomandă crearea şi salvarea în mod regulat a unui fişier de backup pe computer, în special
înainte de actualizarea unui software. Păstrarea unui fişier de backup actualizat pe computer vă poate permite să
recuperaţi datele de pe dispozitiv în cazul în care acesta este pierdut, furat sau corupt în urma unei probleme
neprevăzute.
Gestionarea conflictelor de reconciliere a e-mailului
Setaţi opţiunea La conflicte pentru fiecare adresă de e-mail care este asociată dispozitivului dvs. BlackBerry®.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje.
2. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
3. Faceţi clic pe Opţiuni.
4. Faceţi clic pe Reconciliere e-mail.
5. Dacă este necesar, modificaţi câmpul Servicii de mesagerie.
6. Setaţi câmpul La conflicte.
7. Apăsaţi tasta Meniu.
8. Faceţi clic pe Salvare.
223
Ghidul utilizatorului
Sincronizarea
Gestionarea conflictelor de sincronizare a datelor
Puteţi schimba modul în care conflictele care se produc în timpul sincronizării datelor organizatorului sunt rezolvate prin
dezactivarea sincronizării wireless, modificând opţiunile de rezolvare şi sincronizând datele organizatorului utilizând
instrumentul de sincronizare din BlackBerry® Desktop Manager. Pentru mai multe informaţii despre gestionarea
conflictelor care se produc în timpul sincronizării datelor organizatorului, consultaţi asistenţa online BlackBerry Desktop
Software .
Despre realizarea backupului şi restaurarea datelor
dispozitivului
Dacă aveţi instalat pe computer BlackBerry® Desktop Software, puteţi face backup şi restaura cea mai mare parte a
datelor dispozitivului BlackBerry, inclusiv mesajele, datele din organizator, căutările salvate şi marcajele din browser
utilizând instrumentul de backup şi restaurare din BlackBerry® Desktop Manager. Pentru informaţii suplimentare,
consultaţi asistenţa care este disponibilă în BlackBerry Desktop Manager.
În cazul în care contul dvs. de e-mail utilizează un server BlackBerry® Enterprise Server, este posibil să puteţi restaura
datele sincronizate din organizator pe dispozitiv, prin reţeaua wireless. Pentru a restaura datele sincronizate din
organizator prin reţeaua wireless, trebuie să aveţi o parolă de activare. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi
administratorul.
Research In Motion recomandă crearea şi salvarea în mod regulat a unui fişier de backup pe computer, în special
înainte de actualizarea unui software. Păstrarea unui fişier de backup actualizat pe computer vă poate permite să
recuperaţi datele de pe dispozitiv în cazul în care acesta este pierdut, furat sau corupt în urma unei probleme
neprevăzute.
Cerinţe preliminare: Restaurarea datelor prin intermediul
reţelei wireless
•
•
•
224
Contul dvs. de e-mail trebuie să utilizeze un server BlackBerry® Enterprise Server care să accepte această
caracteristică. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi administratorul.
Dispozitivul BlackBerry trebuie să fie conectat la reţeaua wireless.
Administratorul trebuie să vă furnizeze o parolă de activare corporaţională.
Ghidul utilizatorului
Sincronizarea
Ştergerea datelor din dispozitiv, aplicaţiilor de la terţi sau
fişierelor de pe cardul media
Înainte de a şterge datele din dispozitivul dvs. BlackBerry® sau fişierele de pe cardul media, luaţi în considerare copierea
de siguranţă a acestor elemente, astfel încât să aveţi o copie a acestora pe computer.
ATENŢIE: Dacă aţi activat criptarea, procesul de ştergere a tuturor datelor din dispozitiv poate dura chiar şi o oră până
la finalizare. Nu puteţi opri procesul după ce l-aţi pornit. Dacă resetaţi dispozitivul, procesul reporneşte după repornirea
dispozitivului.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Opţiuni securitate.
3. Faceţi clic pe Ştergere de securitate.
4. Efectuaţi oricare dintre următoarele acţiuni:
• Pentru a şterge date din aplicaţia de mesaje, aplicaţia pentru contacte şi alte aplicaţii, bifaţi caseta de validare
E-mailuri, Contacte etc..
• Pentru a şterge toate aplicaţiile de la terţe părţi pe care le-aţi adăugat, bifaţi caseta de validare Aplicaţii instalate
de utilizator.
• Pentru a şterge toate fişierele de pe cardul media, bifaţi caseta de validare Card media.
5. Introduceţi blackberry.
6. Faceţi clic pe Ştergere.
Dacă pregătiţi dispozitivul pentru revânzare şi aveţi un cont de e-mail care utilizează BlackBerry® Internet Service,
pentru a împiedica trimiterea mesajelor din acest cont către dispozitivul dvs., contactaţi furnizorul de servicii wireless
pentru a disocia contul de dispozitiv.
Golirea dosarului de elemente şterse de pe computer prin
intermediul dispozitivului dvs.
Pentru a efectua această sarcină, contul dvs. de e-mail trebuie să utilizeze un BlackBerry® Enterprise Server care să
accepte această caracteristică. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi administratorul.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Opţiuni.
Faceţi clic pe Reconciliere e-mail.
Dacă este necesar, modificaţi câmpul Servicii de mesagerie.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Eliminare elemente şterse.
225
Ghidul utilizatorului
Sincronizarea
Depanare: sincronizare
Mesajele de e-mail nu se reconciliază prin reţeaua wireless
Încercaţi să efectuaţi următoarele acţiuni:
• Verificaţi dacă dispozitivul BlackBerry® este conectat la reţeaua wireless.
• Verificaţi dacă reconcilierea wireless a e-mailurilor este activată.
• Reconciliaţi manual mesajele de e-mail. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje. Apăsaţi
tasta Meniu. Faceţi clic pe Reconciliere acum.
Informaţii înrudite
Reconcilierea mesajelor de e-mail prin intermediul reţelei wireless, 221
Nu primesc mesajele de e-mail din dosarele personale de pe computer
Dacă dispozitivul BlackBerry® este asociat cu un cont de e-mail Microsoft® Outlook®, trebuie să utilizaţi instrumentul
de sincronizare din BlackBerry® Desktop Manager pentru a reconcilia mesajele de e-mail din dosarele personale.
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi asistenţa care este disponibilă în BlackBerry Desktop Manager.
Mesajele de e-mail nu sunt şterse prin reţeaua wireless
Încercaţi să efectuaţi următoarele acţiuni:
• Dacă ştergeţi mai multe mesaje de e-mail utilizând elementul de meniu Ştergere anterior, mesajele de e-mail
nu sunt şterse în timpul reconcilierii wireless a e-mailului. Pentru a şterge mai multe mesaje de e-mail din
dispozitivul BlackBerry®, evidenţiaţi mesajele de e-mail şi apăsaţi tasta Backspace/Ştergere.
• În opţiunile de reconciliere a e-mailului, verificaţi dacă câmpul Ştergere la este setat la Căsuţă poştală şi
dispozitiv portabil.
Informaţii înrudite
Ştergerea mesajelor de e-mail prin intemediul reţelei wireless, 222
Datele organizatorului nu sunt sincronizate prin reţeaua wireless
Încercaţi să efectuaţi următoarele acţiuni:
• Verificaţi dacă dispozitivul BlackBerry® este conectat la reţeaua wireless.
• Verificaţi dacă sincronizarea wireless a datelor este activată în aplicaţiile Contacte, Calendar, Sarcini şi
MemoPad.
• Dacă utilizaţi BlackBerry® Internet Service, trebuie să utilizaţi instrumentul de sincronizare din BlackBerry®
Desktop Software pentru a sincroniza datele calendarului. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Asistenţa
care este disponibilă în BlackBerry Desktop Software.
Informaţii înrudite
226
Ghidul utilizatorului
Sincronizarea
Sincronizarea datelor organizatorului prin intermediul reţelei wireless, 222
Datele unui câmp de listă de contacte personalizat nu sunt afişate pe
calculator
Puteţi sincroniza datele unui câmp de listă de contacte personalizat numai cu un câmp text din aplicaţia de e-mail de
pe calculator. De exemplu, nu puteţi să adăugaţi data de naştere a contactului într-un câmp de listă de contacte
personalizat din dispozitivul BlackBerry® şi să-l sincronizaţi cu aplicaţia de e-mail din calculator, deoarece în aplicaţia
de e-mail din calculator acesta este un câmp de tip dată.
Anumite caractere din intrările din calendar nu sunt afişate corect după
sincronizare
Dacă întâlnirile sau şedinţele pe care le programaţi în dispozitivul BlackBerry® conţin caractere speciale sau accente,
computerul poate să nu accepte aceste caractere.
Pe computer, verificaţi dacă utilizaţi pagina de cod implicită corectă şi dacă suportul corect de font este instalat pe
computer. Pentru mai multe informaţii, consultaţi documentaţia sistemului de operare de pe computer.
Research In Motion recomandă crearea şi salvarea în mod regulat a unui fişier de backup pe computer, în special
înainte de actualizarea unui software. Păstrarea unui fişier de backup actualizat pe computer vă poate permite să
recuperaţi datele de pe dispozitiv în cazul în care acesta este pierdut, furat sau corupt în urma unei probleme
neprevăzute.
227
Ghidul utilizatorului
Tehnologia Bluetooth
Tehnologia Bluetooth
Elementele de bază ale tehnologiei Bluetooth
Despre tehnologia Bluetooth®
Tehnologia Bluetooth® este concepută pentru a vă permite să stabiliţi o conexiune wireless între dispozitivul dvs.
BlackBerry® şi un dispozitiv compatibil Bluetooth®, precum un set auto handsfree sau o cască stereo wireless.
Înainte de a conecta dispozitivul dvs. BlackBerry la un dispozitiv compatibil Bluetooth®, trebuie să activaţi tehnologia
Bluetooth® la ambele dispozitive şi apoi să asociaţi dispozitivele. Asocierea stabileşte o relaţie între dispozitive şi, de
obicei, trebuie efectuată numai o singură dată.
După ce aţi asociat dispozitivele, le puteţi conecta când dispozitivul compatibil Bluetooth® se află în raza de acoperire
a dispozitivului BlackBerry (raza uzuală este de circa 10 metri). Pentru rezultate optime, ţineţi dispozitivul BlackBerry
în cadrul razei vizuale directe a dispozitivului compatibil Bluetooth®. De exemplu, dacă dispozitivul dvs. BlackBerry se
află pe partea dreaptă a dvs., purtaţi casca compatibilă Bluetooth® în urechea dreaptă.
Când activaţi tehnologia Bluetooth® sau când conectaţi dispozitivul dvs. BlackBerry la alt dispozitiv compatibil
Bluetooth®, indicatorii de stare Bluetooth® se afişează în partea superioară a ecranului de întâmpinare. Pentru mai
multe informaţii despre indicatorii Bluetooth®, consultaţi documentaţia imprimată, livrată împreună cu dispozitivul
BlackBerry.
Activarea tehnologiei Bluetooth®
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Gestionare conexiuni.
2. Bifaţi caseta de validare Bluetooth.
Pentru a dezactiva tehnologia Bluetooth®, debifaţi caseta de validare Bluetooth.
Asocierea cu un dispozitiv compatibil Bluetooth®
Trebuie să vă asociaţi dispozitivul BlackBerry® cu un dispozitiv compatibil Bluetooth® înainte de a-l putea conecta.
Pentru informaţii suplimentare despre pregătirea dispozitivului compatibil Bluetooth® pentru asociere, consultaţi
documentaţia furnizată împreună cu dispozitivul compatibil Bluetooth®.
1.
2.
3.
4.
5.
228
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Gestionare conexiuni.
Faceţi clic pe Configurare Bluetooth.
Faceţi clic pe Căutare.
Selectaţi un dispozitiv compatibil Bluetooth®.
Dacă este necesar, efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:
Ghidul utilizatorului
Tehnologia Bluetooth
• Dacă dispozitivul compatibil Bluetooth® nu are o tastatură (de exemplu, o cască), de pe dispozitivul BlackBerry,
introduceţi cheia de acces furnizată în documentaţia care însoţeşte dispozitivul compatibil Bluetooth®. Cheia de
acces este cel mai adesea un cod numeric sau alfanumeric.
• Dacă dispozitivul compatibil Bluetooth® are o tastatură (de exemplu, un laptop), introduceţi pe ambele dispozitive
o cheie de acces la discreţia dvs. pentru asociere.
Informaţii înrudite
Activarea tehnologiei Bluetooth®, 228
Conectarea la un dispozitiv compatibil Bluetooth® asociat
Pentru a efectua această sarcină, tehnologia Bluetooth® trebuie să fie activată şi dispozitivul BlackBerry® trebuie să
fie asociat cu un dispozitiv compatibil Bluetooth®.
Dispozitivul BlackBerry poate încerca să se conecteze automat la dispozitiv când tehnologia Bluetooth® este activată
şi dispozitivele se află în raza de acoperire.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Gestionare conexiuni.
2. Faceţi clic pe Opţiuni Bluetooth.
3. Evidenţiaţi un dispozitiv compatibil Bluetooth®.
4. Apăsaţi tasta pentru meniu.
5. Faceţi clic pe Conectare.
Pentru a vă deconecta de la un dispozitiv compatibil Bluetooth® asociat, evidenţiaţi dispozitivul. Apăsaţi tasta pentru
meniu. Faceţi clic pe Deconectare.
Informaţii înrudite
Activarea tehnologiei Bluetooth®, 228
Comutarea la un dispozitiv compatibil Bluetooth® asociat, în timpul
unui apel
Pentru a efectua această sarcină, trebuie să activaţi tehnologia Bluetooth®.
1. În timpul unui apel, apăsaţi tasta pentru meniu.
2. Faceţi clic pe Activare <dispozitiv Bluetooth>.
Informaţii înrudite
Activarea tehnologiei Bluetooth®, 228
Partajarea contactelor cu un set auto compatibil Bluetooth® asociat
1.
2.
3.
4.
5.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Gestionare conexiuni.
Faceţi clic pe Opţiuni Bluetooth.
Evidenţiaţi un set auto compatibil Bluetooth®.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Connect (Conectare).
229
Ghidul utilizatorului
Tehnologia Bluetooth
6. Apăsaţi tasta Meniu.
7. Faceţi clic pe Transfer contacte.
Primirea unui fişier media utilizând tehnologia Bluetooth®
Pentru a efectua această sarcină, tehnologia Bluetooth® trebuie să fie activată şi dispozitivul BlackBerry® trebuie să
fie asociat cu un dispozitiv compatibil Bluetooth®.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Media.
Faceţi clic pe tipul de media.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Primire utilizând Bluetooth.
Trimiteţi un fişier media de la dispozitivul Bluetooth® compatibil asociat.
Dacă este necesar, faceţi clic pe Da.
Faceţi clic pe Salvare.
Trimiterea unui fişier media
Pentru a efectua această sarcină cu un dispozitiv asociat, compatibil Bluetooth®, trebuie să activaţi tehnologia
Bluetooth®.
Puteţi muta numai fişiere media adăugate de dvs.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Media.
2. Faceţi clic pe tipul de media.
3. Dacă este necesar, faceţi clic pe o categorie.
4. Evidenţiaţi un fişier media.
5. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
6. Efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:
• Pentru a trimite un fişier imagine, faceţi clic pe Trimitere sau Partajare. Faceţi clic pe un tip de mesaj.
• Pentru a trimite un fişier audio sau video, faceţi clic pe opţiunea de trimitere pentru un tip de mesaj.
Redenumirea unui dispozitiv compatibil Bluetooth® asociat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
230
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Gestionare conexiuni.
Faceţi clic pe Opţiuni Bluetooth.
Evidenţiaţi un dispozitiv compatibil Bluetooth® asociat.
Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
Faceţi clic pe Proprietăţi dispozitiv.
În câmpul Nume dispozitiv, modificaţi numele dispozitivului compatibil Bluetooth®.
Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
Faceţi clic pe Salvare.
Ghidul utilizatorului
Tehnologia Bluetooth
Ştergerea unui dispozitiv compatibil Bluetooth® asociat
Pentru a efectua această sarcină, trebuie mai întâi să deconectaţi dispozitivul BlackBerry® de la dispozitivul compatibil
Bluetooth®.
1.
2.
3.
4.
5.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Gestionare conexiuni.
Faceţi clic pe Opţiuni Bluetooth.
Evidenţiaţi un dispozitiv compatibil Bluetooth®.
Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
Faceţi clic pe Ştergere dispozitiv.
Opţiunile pentru tehnologia Bluetooth
Profiluri Bluetooth®
În funcţie de modelul dispozitivului BlackBerry® şi de reţeaua wireless, este posibil ca unele profiluri să nu fie acceptate.
Sursă audio (A2DP):
Acest profil vă permite să transmiteţi semnal audio de la dispozitivul BlackBerry la dispozitive compatibile
Bluetooth® care acceptă semnal audio stereo, precum căşti stereo, difuzoare şi seturi auto.
Telecomandă A/V (AVRCP):
Acest profil vă permite să utilizaţi butoanele de pe o cască compatibilă Bluetooth® pentru a efectua acţiuni, precum
reglarea volumului sau redarea fişierului media următor/anterior pe dispozitivul BlackBerry.
Transfer de date:
Acest serviciu vă permite să conectaţi dispozitivul BlackBerry la dispozitive compatibile Bluetooth® care acceptă
transferul de date, precum fişiere media.
Conectivitate desktop:
Acest serviciu vă permite să conectaţi dispozitivul BlackBerry la un calculator compatibil Bluetooth® care rulează
BlackBerry® Desktop Software, astfel încât să puteţi sincroniza datele organizatorului.
Reţea pe linie comutată (DUN):
Acest profil vă permite să utilizaţi dispozitivul BlackBerryca modem atunci când acesta este conectat la un calculator
compatibil Bluetooth® care rulează BlackBerry Desktop Software.
Handsfree (HFP):
Acest profil vă permite să conectaţi dispozitivul BlackBerry la căşti şi seturi auto compatibile Bluetooth® care
acceptă profilul Handsfree.
Cască (HSP):
231
Ghidul utilizatorului
Tehnologia Bluetooth
Acest profil vă permite să conectaţi dispozitivul BlackBerry la căşti compatibile Bluetooth® care acceptă profilul
Cască.
Profil acces mesaj (MAP):
Acest profil vă permite să utilizaţi un set auto compatibil Bluetooth® împreună cu dispozitivul BlackBerry pentru a
vă înştiinţa despre mesajele noi. Acest profil vă poate ajuta de asemenea să citiţi, ştergeţi, parcurgeţi, redactaţi şi
să trimiteţi mesaje.
Profil port serial:
Acest profil vă permite să conectaţi dispozitivul BlackBerry la dispozitive compatibile Bluetooth® care acceptă
conectivitate desktop, bypass wireless şi transfer de date.
Acces SIM:
Dacă dispozitivul BlackBerry utilizează o cartelă SIM, acest profil vă permite să utilizaţi un set auto compatibil
Bluetooth® pentru a controla cartela SIM din interiorul dispozitivului BlackBerry, astfel încât să puteţi efectua şi
primi apeluri prin intermediul setului auto. Când utilizaţi această caracteristică, serviciile de date (serviciul de
browser, mesageria e-mail, mesageria PIN şi mesageria MMS) nu sunt disponibile pe dispozitivul dvs., iar serviciile
de telefonie sunt accesibile numai prin intermediul setului auto. Înainte de a utiliza această caracteristică, este
posibil să fie necesar să introduceţi în dispozitivul dvs. BlackBerry un cod alfanumeric de 16 caractere, generat de
setul auto.
Bypass wireless:
Acest serviciu vă permite să conectaţi dispozitivul BlackBerry la un calculator compatibil Bluetooth® care rulează
BlackBerry Desktop Software, astfel încât să puteţi trimite şi primi mesaje de e-mail şi să sincronizaţi datele
organizatorului fără a utiliza o conexiune la reţeaua wireless. Pentru a utiliza acest serviciu, contul dvs. de e-mail
trebuie să utilizeze un BlackBerry® Enterprise Server.
Împiedicarea partajării contactelor de către dispozitiv cu dispozitivele
compatibile Bluetooth®
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Gestionare conexiuni.
Faceţi clic pe Opţiuni Bluetooth.
Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
Faceţi clic pe Opţiuni.
Modificaţi câmpul Transfer de contacte.
Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
Faceţi clic pe Salvare.
Pentru a partaja din nou contactele cu dispozitivele compatibile Bluetooth®, modificaţi câmpul Transfer de contacte
la Toate intrările.
Restricţionarea apelurilor efectuate
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Gestionare conexiuni.
232
Ghidul utilizatorului
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Tehnologia Bluetooth
Faceţi clic pe Opţiuni Bluetooth.
Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
Faceţi clic pe Opţiuni.
Setaţi câmpul Acceptare apeluri efectuate la Niciodată sau Dacă este deblocat.
Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
Faceţi clic pe Salvare.
Permiterea descoperirii dispozitivului dvs. BlackBerry
Dacă permiteţi descoperirea dispozitivului BlackBerry®, alte dispozitive compatibile Bluetooth® vă pot detecta
dispozitivul.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Gestionare conexiuni.
2. Faceţi clic pe Opţiuni Bluetooth.
3. Apăsaţi tasta Meniu.
4. Faceţi clic pe Opţiuni.
5. Setaţi câmpul Poate fi descoperit la 2 minute.
6. Apăsaţi tasta Meniu.
7. Faceţi clic pe Salvare.
După două minute, câmpul Poate fi descoperit se schimbă automat la Nu.
Modificarea numelui de asociere al dispozitivului BlackBerry
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Gestionare conexiuni.
Faceţi clic pe Opţiuni Bluetooth.
Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
Faceţi clic pe Opţiuni.
În câmpul Nume dispozitiv, introduceţi un nume pentru dispozitivul BlackBerry®.
Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
Faceţi clic pe Salvare.
Dezactivarea înştiinţării pentru conexiunea Bluetooth®
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Gestionare conexiuni.
Faceţi clic pe Opţiuni Bluetooth.
Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
Faceţi clic pe Opţiuni.
Modificaţi câmpul Indicator conexiune LEDla Oprit.
Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
Faceţi clic pe Salvare.
Pentru a activa din nou înştiinţarea pentru conexiunea Bluetooth®, modificaţi câmpul Indicator conexiune LED la
Pornit.
233
Ghidul utilizatorului
Tehnologia Bluetooth
Dezactivarea solicitării care apare la conectare sau la asociere
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Gestionare conexiuni.
Faceţi clic pe Opţiuni Bluetooth.
Evidenţiaţi un dispozitiv compatibil Bluetooth®.
Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
Faceţi clic pe Proprietăţi dispozitiv.
Setaţi câmpul Creditat la Da.
Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
Faceţi clic pe Salvare.
Pentru a activa din nou solicitarea, setaţi câmpul Creditat la Solicitare.
Setarea tipurilor de mesaje cu care doriţi să fiţi notificat de către setul
auto compatibil Bluetooth®
Pentru a efectua această sarcină, setul auto compatibil Bluetooth® trebuie să accepte Profilul acces mesaj (MAP).
Pentru informaţii suplimentare despre utilizarea tehnologiei Bluetooth® cu maşina dvs., consultaţi documentaţia livrată
împreună cu maşina.
1.
2.
3.
4.
5.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Gestionare conexiuni.
Faceţi clic pe Opţiuni Bluetooth.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Opţiuni pentru hărţi.
Bifaţi caseta de validare din dreptul unuia sau mai multor tipuri de mesaje.
Dezactivarea unui profil Bluetooth®
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Gestionare conexiuni.
Faceţi clic pe Opţiuni Bluetooth.
Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
Faceţi clic pe Opţiuni.
Debifaţi casetele de validare din dreptul unuia sau mai multor profiluri Bluetooth®.
Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
Faceţi clic pe Salvare.
Informaţii înrudite
Profiluri Bluetooth®, 231
234
Ghidul utilizatorului
Tehnologia Bluetooth
Criptarea datelor pe care le trimiteţi sau le primiţi utilizând tehnologia
Bluetooth®
Pentru a efectua această sarcină, dispozitivul compatibil Bluetooth® asociat trebuie să accepte criptarea datelor.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Gestionare conexiuni.
Faceţi clic pe Opţiuni Bluetooth.
Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
Faceţi clic pe Opţiuni.
Modificaţi câmpul Nivel de securitate la Ridicată+Criptare.
Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
Faceţi clic pe Salvare.
Dezactivarea reconectării automate la dispozitivele compatibile
Bluetooth®
Implicit, când porniţi dispozitivul BlackBerry®, acesta încearcă să se conecteze la ultimul dispozitiv Bluetooth® pe care
l-aţi utilizat.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Gestionare conexiuni.
2. Faceţi clic pe Opţiuni Bluetooth.
3. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
4. Faceţi clic pe Opţiuni.
5. Modificaţi câmpul Conectare la pornire la Nu.
6. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
7. Faceţi clic pe Salvare.
Depanare: tehnologie Bluetooth®
Nu pot introduce o parolă pe un dispozitiv compatibil Bluetooth®
Dacă nu puteţi introduce o parolă pe un dispozitiv compatibil Bluetooth®, parola poate să fie deja definită.
Pe dispozitivul dvs. BlackBerry®, în câmpul Introduceţi parola <nume dispozitiv>, încercaţi să introduceţi 0000.
Lista mea de dispozitive compatibile Bluetooth asociate nu este afişată
Încercaţi să efectuaţi următoarele acţiuni:
• Verificaţi dacă tehnologia Bluetooth® este activată.
• Verificaţi dacă aţi adăugat dispozitivele compatibile Bluetooth® în lista dispozitivelor compatibile Bluetooth®
asociate.
235
Ghidul utilizatorului
Tehnologia Bluetooth
Informaţii înrudite
Elementele de bază ale tehnologiei Bluetooth, 228
Nu pot realiza asocierea cu un dispozitiv compatibil Bluetooth®
Încercaţi să efectuaţi următoarele acţiuni:
• Verificaţi dacă dispozitivul dvs. BlackBerry® este compatibil cu dispozitivul compatibil Bluetooth®. Pentru mai
multe informaţii, consultaţi documentaţia livrată împreună cu dispozitivul compatibil Bluetooth®.
• Dacă nu cunoaşteţi cheia de acces pentru dispozitivul dvs. compatibil Bluetooth®, consultaţi documentaţia
furnizată împreună cu dispozitivul compatibil Bluetooth®.
• Dacă dispozitivul BlackBerry nu detectează dispozitivul compatibil Bluetooth® cu care doriţi să îl asociaţi,
încercaţi să permiteţi descoperirea dispozitivului dvs. BlackBerry un interval scurt. În special, numeroase seturi
auto au nevoie să descopere dispozitivul dvs. BlackBerry mai degrabă decât dispozitivul BlackBerry să
descopere setul auto. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Gestionare conexiuni. Faceţi clic pe
Configurare Bluetooth. Faceţi clic pe Ascultare. Dispozitivele compatibile Bluetooth® vă pot detecta
dispozitivul BlackBerry timp de două minute.
• Dezactivaţi criptarea pentru conexiunile Bluetooth® dintre dispozitivul dvs. BlackBerry şi dispozitivul compatibil
Bluetooth®. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Gestionare conexiuni. Faceţi clic pe Opţiuni
Bluetooth. Evidenţiaţi un dispozitiv compatibil Bluetooth®. Apăsaţi tasta Menu (Meniu). Faceţi clic pe
Proprietăţi dispozitiv. Modificaţi câmpul Criptare la Dezactivat. Apăsaţi tasta Menu (Meniu). Faceţi clic pe
Salvare.
Nu pot partaja contactele cu un dispozitiv compatibil Bluetooth®
asociat
Încercaţi să efectuaţi următoarele acţiuni:
• Verificaţi dacă tehnologia Bluetooth® este activată.
• Verificaţi dacă dispozitivul dvs. BlackBerry® este asociat cu dispozitivul compatibil Bluetooth®.
• Asiguraţi-vă că, în opţiunile pentru Bluetooth®, câmpul Transfer de contacte nu este setat la Dezactivat.
• Verificaţi dacă dispozitivul dvs. BlackBerry este conectat la un dispozitiv compatibil Bluetooth® care acceptă
profilul Handsfree sau profilul Object Push. Pentru mai multe informaţii despre profilurile acceptate, consultaţi
documentaţia care este livrată cu dispozitivul compatibil Bluetooth®.
Informaţii înrudite
Elementele de bază ale tehnologiei Bluetooth, 228
236
Ghidul utilizatorului
Tehnologia GPS
Tehnologia GPS
În funcţie de furnizorul de servicii wireless, este posibil ca această caracteristică să nu fie acceptată.
Despre tehnologia GPS
În funcţie de furnizorul de servicii wireless, este posibil ca această caracteristică să nu fie acceptată.
Puteţi utiliza tehnologia GPS de pe dispozitivul BlackBerry® pentru a obţine locaţia dvs. prin GPS şi pentru a utiliza
aplicaţii şi servicii bazate pe locaţie. Aplicaţiile bazate pe locaţie pot utiliza locaţia dvs. prin GPS pentru a vă furniza
informaţii, precum direcţiile de deplasare.
Dacă dispozitivul dvs. nu are un receptor GPS intern sau furnizorul dvs. de servicii wireless nu acceptă servicii bazate
pe locaţie şi doriţi să utilizaţi tehnologia GPS, puteţi asocia dispozitivul dvs. BlackBerry cu un receptor GPS compatibil
Bluetooth®. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi furnizorul de servicii wireless.
Dacă dispozitivul este conectat la o reţea CDMA şi efectuaţi un apel de urgenţă sau dacă dispozitivul este în modul de
returnare a apelurilor de urgenţă, este posibil ca un operator de urgenţă să poată utiliza tehnologia GPS pentru a estima
locaţia dvs.
Notă: În caz de urgenţă, oferiţi întotdeauna operatorului de urgenţă cât mai multe informaţii posibil. Utilizând numai
tehnologia GPS este posibil ca operatorii de urgenţă să nu poată estima locaţia dvs.
Obţinerea locaţiei dvs. prin GPS
În funcţie de furnizorul de servicii wireless şi de reţeaua wireless, este posibil ca această caracteristică să nu fie
acceptată. Pentru a efectua această sarcină, trebuie să vă asociaţi dispozitivul BlackBerry® cu un receptor GPS
compatibil Bluetooth® dacă dispozitivul dvs. nu are un receptor GPS intern.
1.
2.
3.
4.
5.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Opţiuni avansate.
Faceţi clic pe GPS.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Reîmprospătare GPS.
Sunt afişate coordonatele de longitudine şi latitudine ale locaţiei dvs. curente.
Dezactivarea asistenţei pentru locaţie
În funcţie de furnizorul de servicii wireless şi de reţeaua wireless, este posibil ca această caracteristică să nu fie
acceptată. Implicit, asistenţa pentru locaţie este activată pentru a îmbunătăţi performanţa tehnologiei GPS. Când
asistenţa pentru locaţie este activată, dispozitivul BlackBerry® se conectează periodic la un server central, ceea ce
237
Ghidul utilizatorului
Tehnologia GPS
poate mări tariful pentru serviciul de date. Pentru a evita acest tarif suplimentar, puteţi dezactiva asistenţa pentru locaţie,
dar va dura mai mult timp până când dispozitivul va obţine locaţia dvs. prin GPS. Pentru informaţii suplimentare,
contactaţi furnizorul de servicii wireless.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Opţiuni avansate.
3. Faceţi clic pe GPS.
4. Efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:
• Pentru a dezactiva asistenţa pentru locaţie, modificaţi câmpul Asistenţă locaţie la Dezactivat.
• Pentru a dezactiva asistenţa pentru locaţie în regim de roaming, modificaţi câmpul Asistenţă locaţie la
Dezactivat în roaming.
5. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
6. Faceţi clic pe Salvare.
Împiedicarea depistării locaţiei dvs.
În cazul în care contul dvs. de e-mail utilizează un server BlackBerry® Enterprise Server, administratorul poate urmări
locaţia dispozitivului dvs. BlackBerry. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi administratorul.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Opţiuni avansate.
3. Faceţi clic pe GPS.
4. Modificaţi câmpul Servicii GPS la Locaţie oprită.
5. Apăsaţi tasta Meniu.
6. Faceţi clic pe Salvare.
Depanare: tehnologie GPS
Nu pot utiliza tehnologia GPS
Încercaţi să efectuaţi următoarele acţiuni:
• Dacă sunteţi în exterior deplasaţi-vă departe de clădiri şi expuneţi dispozitivul sub cerul liber.
• Dacă sunteţi în interior, deplasaţi-vă lângă fereastră.
• Dacă aţi asociat dispozitivul BlackBerry® cu un receptor GPS compatibil Bluetooth®, verificaţi dacă receptorul
GPS compatibil Bluetooth® este pornit.
• Dacă utilizaţi pentru prima oară tehnologia GPS, aşteptaţi o scurtă perioadă de timp pentru ca dispozitivul să
obţină locaţia dvs. prin GPS.
238
Ghidul utilizatorului
Hărţi
Hărţi
Elementele de bază ale hărţilor
Obţinerea de instrucţiuni de ghidare
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Hărţi.
Pe o hartă, apăsaţi tasta pentru meniu.
Faceţi clic pe Obţinere direcţii.
Efectuaţi una dintre următoarele acţiuni pentru a specifica o locaţie de pornire:
• Pentru a specifica o locaţie nouă, introduceţi informaţiile despre locaţie în câmpul Introduceţi (sau selectaţi)
locaţia de pornire.
• Pentru a specifica o locaţie pentru un contact, introduceţi numele contactului în câmpul Introduceţi (sau
selectaţi) locaţia de pornire.
• Pentru a specifica locaţia dvs. curentă dacă dispozitivul dvs. BlackBerry® are un receptor GPS intern sau este
asociat cu un receptor GPS compatibil Bluetooth®, faceţi clic pe Unde sunt.
• Pentru a specifica o locaţie vizualizată recent, faceţi clic pe Recent.
• Pentru a specifica o locaţie salvată, faceţi clic pe Preferinţe.
5. Repetaţi pasul 4 pentru a specifica o locaţie de destinaţie.
6. Bifaţi şi debifaţi casetele de validare din dreptul uneia sau mai multor rute.
Pentru a obţine instrucţiuni de ghidare de la locaţia de destinaţie până la locaţia de pornire, apăsaţi tasta pentru
meniu. Faceţi clic pe Direcţii inverse.
Vizualizarea direcţiilor ca rută pe hartă
Când vizualizaţi direcţiile text, faceţi clic pe Vizualizare pe hartă.
Pentru a vizualiza din nou direcţiile text, apăsaţi tasta pentru meniu. Faceţi clic pe Vizualizare direcţii.
Trimiterea unei rute sau a unei hărţi
1. Pe o hartă, apăsaţi tasta pentru meniu.
2. Faceţi clic pe Trimitere direcţii sau Trimitere locaţie.
3. Faceţi clic pe un tip de mesaj.
Vizualizarea unei locaţii pe o hartă
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Hărţi.
2. Pe o hartă, apăsaţi tasta pentru meniu.
239
Ghidul utilizatorului
Hărţi
3. Faceţi clic pe Căutare locaţie.
4. Efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:
• Pentru a vizualiza o locaţie nouă, introduceţi o adresă în câmpul Caută. Pentru a introduce informaţiile despre
adresă în câmpuri pentru adresă specifice, faceţi clic pe Avansat.
• Pentru a vizualiza locaţia unui contact, introduceţi numele contactului în câmpul Caută.
• Pentru a specifica locaţia dvs. curentă dacă dispozitivul dvs. BlackBerry® are un receptor GPS intern sau este
asociat cu un receptor GPS compatibil Bluetooth®, faceţi clic pe Unde sunt.
• Pentru a vizualiza o locaţie pe care aţi vizualizat-o recent, faceţi clic pe Recent.
• Pentru a vizualiza o locaţie salvată, faceţi clic pe Preferinţe.
Dacă vizualizaţi altă locaţie decât locaţia dvs. curentă, pentru a obţine îndrumări pentru a ajunge în această locaţie din
locaţia dvs. curentă, apăsaţi tasta pentru meniu. Faceţi clic pe Navigaţi aici. Dispozitivul dvs. trebuie să conţină un
receptor GPS intern sau să fie asociat cu un receptor GPS compatibil Bluetooth® pentru a efectua această sarcină.
Vizualizarea unei adrese pe o hartă cu ajutorul unei legături
Când dispozitivul dvs. BlackBerry® recunoaşte o adresă în anumite aplicaţii, precum aplicaţiile de mesagerie
instantanee şi MemoPad, dispozitivul dvs. subliniază adresa.
1. Evidenţiaţi o adresă subliniată.
2. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
3. Faceţi clic pe Vizualizare pe hartă.
Vizualizarea punctelor de interes din apropierea unei locaţii
Puteţi căuta după punctele de interes precum companii, aeroporturi, şcoli, parcuri sau repere.
1. Pe o hartă, apăsaţi tasta pentru meniu.
2. Faceţi clic pe Căutare locală.
3. Introduceţi informaţiile punctului de interes.
4. Apăsaţi tasta Enter.
Vizualizarea punctelor de interes de pe o hartă
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Hărţi.
2. În timp ce vizualizaţi o listă de puncte de interes, faceţi clic pe Vizualizare pe hartă.
Pentru a vizualiza din nou o listă a punctelor de interes, apăsaţi tasta pentru meniu.Pentru a vizualiza din nou o listă
a punctelor de interes, faceţi clic pe trackwheel. Faceţi clic pe Vizualizare companii.
Urmărirea deplasării
Pentru a efectua această sarcină, trebuie să setaţi un receptor GPS pentru a fi utilizat când vă urmăriţi deplasarea.
1. Pe o hartă, apăsaţi tasta pentru meniu.
2. Faceţi clic pe Pornire navigare GPS.
240
Ghidul utilizatorului
Hărţi
Pentru a dezactiva urmărirea deplasării dvs., apăsaţi tasta pentru meniu. Faceţi clic pe Oprire navigare GPS.
Informaţii înrudite
Despre tehnologia GPS, 30
Setarea adresei de acasă sau de la serviciu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Pe o hartă, apăsaţi tasta pentru meniu.
Faceţi clic pe Straturi.
Dacă este necesar, extindeţi dosarele Preferinţe şi Locaţii.
Evidenţiaţi Acasă sau Muncă.
Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
Faceţi clic pe Editare.
Editaţi informaţiile privind adresa.
Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
Faceţi clic pe Căutare adresă.
Afişarea sau ascunderea unui strat de pe o hartă
Puteţi seta dispozitivul BlackBerry® să afişeze rute şi locaţii pe care le-aţi văzut recent pe o hartă, precum şi rute şi
locaţii pe care le-aţi marcat.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Hărţi.
2. Pe o hartă, apăsaţi tasta pentru meniu.
3. Faceţi clic pe Straturi.
4. Evidenţiaţi un strat.
5. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
6. Faceţi clic pe Afişare sau Ascundere.
Navigare
Mărirea pe o direcţie a rutei
1. Pe o hartă, evidenţiaţi o direcţie de pe o rută.
2. Apăsaţi tasta Meniu.
3. Faceţi clic pe Transfocare la punct.
Mărirea sau micşorarea unei hărţi
1. Pe o hartă, apăsaţi tasta pentru meniu.
2. Faceţi clic pe Transfocare.
3. Efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:
• Pentru a mări, glisaţi degetul în sus pe trackpad.
241
Ghidul utilizatorului
• Pentru a micşora, glisaţi degetul în jos pe trackpad.
Panoramarea unei hărţi
Pe o hartă, glisaţi degetul în orice direcţie pe trackpad.
Semnele de carte ale hărţilor
Adăugarea unui marcaj pentru o locaţie sau o rută
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Hărţi.
Pe o hartă, apăsaţi tasta pentru meniu.
Faceţi clic pe Adăugare la preferinţe.
Efectuaţi oricare dintre următoarele acţiuni:
• Pentru a redenumi marcajul, în câmpul Etichetă, introduceţi un nume nou.
• Pentru a îndosaria marcajul în altă locaţie, modificaţi câmpul Dosar.
5. Faceţi clic pe OK.
Modificarea unui semn de carte pentru o locaţie sau o rută
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Hărţi.
2. Pe o hartă, apăsaţi tasta pentru meniu.
3. Faceţi clic pe Căutare locaţie.
4. Faceţi clic pe Preferinţe.
5. Evidenţiaţi un semn de carte.
6. Apăsaţi tasta Meniu.
7. Faceţi clic pe Editare.
8. Modificaţi .semnul de carte.
9. Apăsaţi tasta Meniu.
10. Faceţi clic pe Salvare.
Ştergerea unui semn de carte pentru o locaţie sau o rută
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
242
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Hărţi.
Pe o hartă, apăsaţi tasta pentru meniu.
Faceţi clic pe Căutare locaţie.
Faceţi clic pe Preferinţe.
Evidenţiaţi un semn de carte.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Ştergere.
Hărţi
Ghidul utilizatorului
Hărţi
Adăugarea unui dosar de marcaje pentru locaţii sau rute
1.
2.
3.
4.
5.
6.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Hărţi.
Pe o hartă, apăsaţi tasta pentru meniu.
Faceţi clic pe Căutare locaţie.
Faceţi clic pe Preferinţe.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Adăugare subdosar.
Îndosarierea unui semn de carte pentru o locaţie sau o rută
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Hărţi.
Pe o hartă, apăsaţi tasta pentru meniu.
Faceţi clic pe Căutare locaţie.
Faceţi clic pe Preferinţe.
Evidenţiaţi un semn de carte.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Deplasare.
Faceţi clic pe o locaţie nouă.
Opţiunile pentru hărţi
Setarea receptorului GPS pe care doriţi să-l utilizaţi pentru a vă urmări
deplasarea
Pentru a efectua această sarcină, dacă nu aveţi un receptor GPS intern, trebuie să asociaţi dispozitivul BlackBerry®
cu un receptor GPS compatibil Bluetooth®.
1.
2.
3.
4.
5.
Pe o hartă, apăsaţi tasta pentru meniu.
Faceţi clic pe Opţiuni.
Modificaţi câmpul Sursă GPS.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Salvare.
Ştergerea memoriei intermediare a hărţii
1.
2.
3.
4.
Pe o hartă, apăsaţi tasta pentru meniu.
Faceţi clic pe Opţiuni.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Ştergere memorie intermediară.
243
Ghidul utilizatorului
Hărţi
5. Faceţi clic pe Ştergere.
Vizualizarea informaţiilor de stare în partea superioară a hărţii
Puteţi vizualiza informaţii despre nivelul bateriei, indicatoarele pentru nivelul de acoperire wireless, ora şi informaţiile
despre satelit şi conexiunea Bluetooth® în partea superioară a hărţilor.
1. Pe o hartă, apăsaţi tasta pentru meniu.
2. Faceţi clic pe Opţiuni.
3. Modificaţi câmpul Ascundere bară titlu la Nu.
4. Apăsaţi tasta Meniu.
5. Faceţi clic pe Salvare.
Pentru a ascunde din nou informaţiile de stare, modificaţi câmpul Ascundere bară titlu la Da.
Vizualizarea nordului în partea superioară a hărţii
Implicit, când vă urmăriţi deplasarea, direcţia în care vă deplasaţi este afişată în partea superioară a hărţii.
1. Pe o hartă, apăsaţi tasta pentru meniu.
2. Faceţi clic pe Nord în sus.
Pentru a vizualiza din nou în partea superioară a hărţii direcţia în care vă deplasaţi, apăsaţi tasta pentru meniu. Faceţi
clic pe Depistare.
Ascunderea informaţiilor de urmărire din partea inferioară a unei hărţi
1. În timp ce vă urmăriţi deplasarea pe o hartă, apăsaţi tasta pentru meniu.
2. Faceţi clic pe Ascundere tablou de bord.
Pentru a vizualiza din nou informaţiile de urmărire, apăsaţi tasta pentru meniu. Faceţi clic pe Afişare tablou de
bord.
Menţinerea iluminatului de fundal în timp ce vă urmăriţi deplasarea
Implicit, iluminatul se dezactivează automat după o perioadă de pauză, pentru a economisi bateria. Puteţi schimba
opţiunile hărţilor astfel încât iluminatul să rămână activ atunci când vă urmăriţi deplasarea, cu excepţia cazului în care
puterea bateriei scade sub un anumit procent.
1. Pe o hartă, apăsaţi tasta pentru meniu.
2. Faceţi clic pe Opţiuni.
3. Modificaţi câmpul Temporizare iluminare fundal când.
4. Apăsaţi tasta Meniu.
5. Faceţi clic pe Salvare.
Informaţii înrudite
Setarea duratei pentru care iluminatul de fundal rămâne activ, 209
244
Ghidul utilizatorului
Hărţi
Vizualizarea unei imagini marcate geografic pe o hartă
Când evidenţiaţi o imagine marcată geografic care este salvată pe dispozitivul BlackBerry®, un indicator glob este afişat
pe ecran lângă numele fişierului, în colţul din stânga jos al ecranului.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Media.
2. Faceţi clic pe Imagini.
3. Faceţi clic pe o categorie.
4. Evidenţiaţi o imagine marcată geografic.
5. Apăsaţi tasta Meniu.
6. Faceţi clic pe Vizualizare pe hartă.
Scurtături pentru hărţi
•
•
•
•
•
•
Pentru a mări o hartă, apăsaţi I.
Pentru a micşora o hartă, apăsaţi O.
Pentru a trece la următoarea direcţie a unei rute, apăsaţi N.
Pentru a trece la direcţia anterioară a unei rute, apăsaţi P.
Pentru a vizualiza informaţiile despre stare în partea superioară a unei hărţi, apăsaţi U. Pentru a ascunde informaţiile
despre stare din partea superioară a unei hărţi, apăsaţi din nou U.
Pentru a vizualiza informaţiile de urmărire în partea inferioară a unei hărţi în timp ce urmăriţi deplasarea, apăsaţi
tasta Spaţiu. Pentru a ascunde informaţiile de urmărire din partea inferioară a unei hărţi, apăsaţi din nou tasta
Spaţiu.
Depanare: hărţi
Pe o hartă apar linii în diagonală
Liniile în diagonală sunt afişate pe o hartă când dispozitivul BlackBerry® încarcă o hartă nouă sau când dispozitivul nu
este conectat la reţeaua wireless.
Dacă liniile în diagonală sunt afişate pentru o perioadă lungă de timp, verificaţi dacă dispozitivul dvs. este conectat la
reţeaua wireless.
Unele caracteristici nu sunt disponibile pe dispozitiv
Disponibilitatea anumitor caracteristici pe dispozitivul dvs. BlackBerry® poate fi afectată pe baza a diferite elemente,
precum modelul dispozitivului şi planul de servicii wireless.
245
Ghidul utilizatorului
Hărţi
În cazul în care contul dvs. de e-mail utilizează un server BlackBerry® Enterprise Server, este posibil ca organizaţia
dvs. să nu aibă configurate anumite caracteristici sau să vă împiedice să utilizaţi anumite caracteristici sau opţiuni. Dacă
un administrator a setat o opţiune pentru dvs., un indicator roşu de blocare apare în dreptul câmpului opţiunii.
Pentru mai multe informaţii despre caracteristicile care sunt disponibile pe dispozitivul dvs., contactaţi furnizorul de
servicii wireless sau administratorul, sau vizitaţi www.blackberry.com/go/devices.
Informaţii înrudite
Disponibilitatea caracteristicilor, 9
246
Ghidul utilizatorului
Aplicaţii
Aplicaţii
Despre sarcinile multiple
Dispozitivul BlackBerry® acceptă sarcini multiple, care vă permit să rulaţi mai multe aplicaţii simultan. În timpul unui
apel, de exemplu, este posibil să doriţi să comutaţi la aplicaţia pentru calendar pentru a vizualiza întâlnirile sau să
comutaţi la aplicaţia pentru contacte pentru a căuta un contact. În timpul redării unei melodii, este posibil să doriţi să
comutaţi la aplicaţia de mesaje pentru a răspunde la un mesaj.
De asemenea, există scurtături pentru majoritatea aplicaţiilor care vă pot ajuta să efectuaţi rapid sarcini obişnuite.
Notă: Cu cât aveţi mai multe aplicaţii care rulează, cu atât dispozitivul dvs. utilizează mai multă memorie şi baterie.
Pentru a optimiza performanţa dispozitivului dvs., încercaţi să închideţi aplicaţiile când aţi terminat de lucrat cu acestea.
Informaţii înrudite
Menţinerea rulării unei aplicaţii şi comutarea la altă aplicaţie, 247
Menţinerea rulării unei aplicaţii şi revenirea la ecranul de întâmpinare, 247
Închiderea unei aplicaţii pentru a nu mai rula, 248
Menţinerea rulării unei aplicaţii şi comutarea la altă aplicaţie
1. Într-o aplicaţie, ţineţi apăsată tasta pentru meniu.
2. În comutatorul aplicaţiei, derulaţi la stânga sau la dreapta şi faceţi clic pe pictograma unei aplicaţii.
3. Dacă pictograma aplicaţiei dorite nu apare, faceţi clic pe pictograma Ecran de întâmpinare şi navigaţi la pictograma
aplicaţiei pe care o căutaţi.
Informaţii înrudite
Menţinerea rulării unei aplicaţii şi revenirea la ecranul de întâmpinare, 247
Închiderea unei aplicaţii pentru a nu mai rula, 248
Menţinerea rulării unei aplicaţii şi revenirea la ecranul de
întâmpinare
Într-o aplicaţie, efectuaţi una din următoarele acţiuni:
• Dacă nu sunteţi în timpul unui apel, apăsaţi tasta Terminare.
• Dacă sunteţi în timpul unui apel, ţineţi apăsată tasta pentru meniu. Faceţi clic pe pictograma Ecran de
întâmpinare.
Notă: Dacă apăsaţi tasta Terminare în timpul unui apel, veţi încheia apelul chiar dacă aţi comutat la altă aplicaţie.
Informaţii înrudite
247
Ghidul utilizatorului
Aplicaţii
Menţinerea rulării unei aplicaţii şi comutarea la altă aplicaţie, 247
Închiderea unei aplicaţii pentru a nu mai rula, 248
Închiderea unei aplicaţii pentru a nu mai rula
Pentru a optimiza performanţa dispozitivului dvs. BlackBerry®, încercaţi să închideţi aplicaţiile când aţi terminat de
lucrat cu acestea.
Într-o aplicaţie, efectuaţi una din următoarele acţiuni:
• Apăsaţi tasta Menu (Meniu). Faceţi clic pe Închidere.
• Apăsaţi pe tasta Escape. Dacă este necesar, menţineţi în continuare apăsată tasta Escape până la apariţia
ecranului de întâmpinare.
Informaţii înrudite
Menţinerea rulării unei aplicaţii şi comutarea la altă aplicaţie, 247
Menţinerea rulării unei aplicaţii şi revenirea la ecranul de întâmpinare, 247
Despre adăugarea de aplicaţii
Vitrina virtuală BlackBerry App World™ vă permite să căutaţi şi să descărcaţi aplicaţii pentru dispozitivul dvs.
BlackBerry®. De la BlackBerry App World, puteţi parcurge articolele cele mai apreciate şi mai frecvent descărcate, cum
ar fi jocuri, aplicaţii de reţele sociale şi aplicaţii deja încărcate. Puteţi vizualiza aplicaţii în funcţie de categorie şi puteţi
căuta după un cuvânt cheie. Prin utilizarea unui cont PayPal® existent, puteţi cumpăra şi descărca articole din reţeaua
wireless în dispozitivul dvs. Articolele pe care le cumpăraţi sunt stocate în BlackBerry App World, în ecranul Lumea
mea. pentru a descărca BlackBerry App World, vizitaţi www.blackberryappworld.com. În funcţie de furnizorul de servicii
wireless, este posibil ca BlackBerry App World să nu fie disponibilă.
Puteţi, de asemenea, accesa noile aplicaţii prin centrul de aplicaţii. Puteţi utiliza centrul de aplicaţii pentru a adăuga, a
actualiza sau a reveni la versiunea anterioară a unui număr selectat de aplicaţii care sunt găzduite de furnizorul dvs.
de servicii wireless. Acesta poate include aplicaţii de reţele sociale, aplicaţii de mesagerie instantanee şi aplicaţii care
sunt specifice furnizorului dvs. de servicii wireless.
Se pot aplica tarife pentru serviciul de date când adăugaţi o nouă aplicaţie. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi
furnizorul de servicii wireless.
Despre aplicaţiile de mesagerie instantanee
Puteţi descărca aplicaţii de mesagerie instantanee pentru dispozitivul BlackBerry® din vitrina virtuală BlackBerry App
World™. În mod implicit, dispozitivul BlackBerry are inclus BlackBerry® Messenger. Puteţi utiliza BlackBerry Messenger
pentru a conversa prin chat cu persoanele care au un dispozitiv BlackBerry, trimiţând şi primind mesaje şi fişiere. De
asemenea, puteţi schimba starea şi imaginea afişată. Cu caracteristica BlackBerry® Groups a BlackBerry Messenger
puteţi partaja imagini, liste, întâlniri şi multe altele.
248
Ghidul utilizatorului
Aplicaţii
Trebuie să aveţi un plan de date al serviciului wireless pentru a folosi aceste aplicaţii. În funcţie de furnizorul dvs. de
servicii wireless sau de organizaţie, este posibil ca anumite aplicaţii sau caracteristici să nu fie acceptate.
Pentru informaţii suplimentare despre BlackBerry Messenger şi alte aplicaţii de mesagerie instantanee, vizitaţi
www.blackberry.com/support. Dacă aveţi nevoie de asistenţă la utilizarea unei aplicaţii de mesagerie instantanee, puteţi
găsi răspunsuri în aplicaţie apăsând tasta Meniu şi făcând clic pe Asistenţă în dispozitiv.
Despre aplicaţiile pentru reţele sociale
Puteţi utiliza aplicaţii pentru reţele sociale pe dispozitivul BlackBerry® pentru a rămâne conectat cu contactele dvs. din
reţelele sociale. În funcţie de aplicaţia pentru reţele sociale, puteţi trimite mesaje, partaja imagini, modifica starea şi
multe altele.
Puteţi descărca aplicaţii pentru reţele sociale pentru dispozitivul dvs. BlackBerry din vitrina virtuală BlackBerry App
World™. Trebuie să aveţi un plan de date al serviciului wireless pentru a folosi aceste aplicaţii. În funcţie de furnizorul
dvs. de servicii wireless sau de organizaţie, este posibil ca anumite aplicaţii sau caracteristici să nu fie acceptate.
Pentru informaţii suplimentare despre aplicaţiile pentru reţele sociale, vizitaţi www.blackberry.com/support. Dacă aveţi
nevoie de asistenţă la utilizarea unei aplicaţii pentru reţele sociale, puteţi găsi răspunsuri în aplicaţie apăsând tasta
Meniu şi făcând clic pe Asistenţă în dispozitiv.
Adăugarea, actualizarea sau revenirea la versiunea anterioară
a unei aplicaţii utilizând centrul de aplicaţii
Puteţi utiliza centrul de aplicaţii pentru a adăuga, a actualiza sau a reveni la versiunea anterioară a unui număr selectat
de aplicaţii care sunt găzduite de furnizorul dvs. de servicii wireless.
1. În centrul de aplicaţii, faceţi clic pe o aplicaţie.
2. Faceţi clic pe Instalare.
3. Faceţi clic pe Descărcare.
Adăugarea unei aplicaţii
1.
2.
3.
4.
Pe o pagină Web, evidenţiaţi o legătură pentru o aplicaţie.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Descărcare.
Faceţi clic pe OK.
Informaţii înrudite
Notificare legală, 342
249
Ghidul utilizatorului
Aplicaţii
Vizualizarea proprietăţilor unei aplicaţii
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Aplicaţii.
3. Faceţi clic pe o aplicaţie.
Informaţii înrudite
Notificare legală, 342
Ştergerea unei aplicaţii a unei terţe părţi
Dacă dispozitivul dvs. este asociat cu un cont de e-mail care utilizează un server BlackBerry® Enterprise Server, este
posibil să nu puteţi şterge anumite aplicaţii ale unor terţe părţi. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi administratorul.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, evidenţiaţi o aplicaţie a unei terţe părţi.
2. Apăsaţi tasta Meniu.
3. Faceţi clic pe Ştergere.
Recepţionarea unei solicitări de parolă a dispozitivului înainte
de a adăuga o aplicaţie
Pentru a efectua această sarcină, trebuie să aveţi setată o parolă pentru dispozitivul BlackBerry®.
1.
2.
3.
4.
5.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Parolă.
Modificaţi câmpul Solicitare la instalarea aplicaţiei la Da.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Salvare.
Vizualizarea dimensiunii unei bazei de date de aplicaţie
1.
2.
3.
4.
250
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Stare.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Dimensiuni bază de date.
Ghidul utilizatorului
Aplicaţii
Verificarea actualizărilor de aplicaţii
Puteţi utiliza centrul de aplicaţii pentru a verifica dacă există actualizări pentru un număr selectat de aplicaţii care sunt
găzduite de furnizorul dvs. de servicii wireless.
În centrul de aplicaţii, efectuaţi una din următoarele acţiuni:
• Pentru a verifica manual dacă există actualizări, faceţi clic pe Reîmprospătare.
• Pentru a verifica automat dacă există actualizări, apăsaţi tasta pentru meniu. Faceţi clic pe Reîmprospătare
automată listă.
Depanare: aplicaţii
Nu pot adăuga, actualiza sau reveni la versiunea anterioară a unei
aplicaţii
Încercaţi să efectuaţi următoarele acţiuni:
•
•
Verificaţi dacă dispozitivul BlackBerry® este conectat la reţeaua wireless.
Verificaţi dacă dispozitivul are suficientă memorie pentru a adăuga sau actualiza aplicaţia.
251
Ghidul utilizatorului
BlackBerry Device Software
BlackBerry Device Software
Despre actualizarea BlackBerry Device Software
Este posibil să doriţi actualizarea BlackBerry® Device Software din unul dintre următoarele motive:
• pentru a accesa noi aplicaţii şi caracteristici
• pentru a rezolva o problemă tehnică
• furnizorul dvs. de servicii wireless vă solicită actualizarea BlackBerry Device Software.
Durata procesului de actualizare este cuprinsă între 15 minute şi 2 ore, în funcţie de tipul actualizării, de cantitatea de
date din dispozitiv şi de numărul aplicaţiilor din dispozitivul dvs. BlackBerry. Nu puteţi utiliza dispozitivul sau efectua
apeluri de urgenţă în timpul actualizării software-ului. Pe parcursul actualizării, este posibil ca dispozitivul să se reseteze
sau să afişeze un ecran alb momentan - acest lucru este de aşteptat. Nu scoateţi bateria în timpul actualizării.
Este posibil să nu puteţi actualiza BlackBerry Device Software prin intermediul reţelei wireless, de pe un site Web sau
cu ajutorul BlackBerry® Desktop Manager.
Puteţi actualiza BlackBerry Device Software prin intermediul reţelei wireless dacă pe ecranul de întâmpinare al
dispozitivului dvs. este afişată o pictogramă Actualizare wireless. De asemenea, puteţi căuta actualizări manual, prin
intermediul opţiunilor dispozitivului. Actualizarea disponibilă poate fi o actualizare completă a software-ului sau numai
o actualizare parţială a software-ului. Dacă actualizarea disponibilă este o actualizare completă a software-ului, în timpul
procesului de instalare datele din dispozitivul dvs. sunt copiate pentru siguranţă şi restaurate pe dispozitiv. În funcţie
de opţiunile setate de furnizorul de servicii wireless sau de administrator, este posibil să nu puteţi actualiza BlackBerry
Device Software prin intermediul reţelei wireless. În funcţie de furnizorul de servicii wireless, se pot aplica tarife
suplimentare în momentul descărcării actualizării pe dispozitivul dvs.
Dacă dispozitivul dvs. este asociat cu BlackBerry® Internet Service, puteţi actualiza BlackBerry Device Software prin
conectarea dispozitivului la computer şi vizitând www.blackberry.com/update.
Dacă aţi instalat BlackBerry® Desktop Software pe computer, puteţi actualiza software-ul BlackBerry Device Software
cu ajutorul BlackBerry Desktop Manager. Pentru mai multe informaţii despre actualizarea software-ului utilizând
BlackBerry Desktop Manager, consultaţi asistenţa online disponibilă în BlackBerry Desktop Manager.
Actualizarea software-ului BlackBerry Device Software prin
intermediul reţelei wireless
În funcţie de opţiunile setate de furnizorul de servicii wireless sau de administrator, este posibil să nu puteţi efectua
această sarcină.
252
Ghidul utilizatorului
BlackBerry Device Software
Puteţi utiliza dispozitivul BlackBerry® atunci când descărcaţi software-ul BlackBerry® Device Software, dar nu când
instalaţi software-ul. Aveţi opţiunea de a programa realizarea actualizării la o anumită oră.
1. Pe ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Actualizare wireless. Dacă nu aveţi pictograma Actualizare
wireless, în ecranul de întâmpinare faceţi clic pe pictograma Opţiuni. Faceţi clic pe Opţiuni avansate. Faceţi clic
pe Actualizare Wireless.
2. Parcurgeţi instrucţiunile afişate pe ecran.
Notă: Pe parcursul procesului de instalare, este posibil ca dispozitivul să se reseteze sau să afişeze un ecran alb. În
cazul în care criptarea este activată, va trebui să introduceţi parola dvs. la diverse intervale de timp, în timpul procesului
de instalare.
Revenirea la versiunea anterioară a BlackBerry Device
Software
În funcţie de opţiunile setate de furnizorul de servicii wireless sau de administrator, este posibil să nu puteţi efectua
această sarcină.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Opţiuni avansate.
3. Faceţi clic pe Actualizare Wireless.
4. Faceţi clic pe Actualizare anterioară reuşită.
5. Faceţi clic pe Downgrade.
Ştergerea versiunii anterioare a BlackBerry Device Software
Dacă actualizaţi BlackBerry® Device Software, este posibil ca versiunea anterioară a software-ului să rămână stocată
pe dispozitivul BlackBerry timp de până la 30 zile. Pentru a mări spaţiul de memorie disponibil pentru aplicaţii pe
dispozitivul dvs., puteţi şterge manual versiunea anterioară.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Opţiuni avansate.
3. Faceţi clic pe Actualizare Wireless.
4. Faceţi clic pe Actualizare anterioară reuşită.
5. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
6. Faceţi clic pe Ştergere date downgrade.
Căutarea actualizărilor BlackBerry Device Software pe care le
puteţi instala prin reţeaua wireless
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
253
Ghidul utilizatorului
2.
3.
4.
5.
6.
7.
BlackBerry Device Software
Faceţi clic pe Opţiuni avansate.
Faceţi clic pe Actualizare Wireless.
Dacă dispozitivul dvs. afişează Ecranul de iniţiere, faceţi clic pe Înainte.
Faceţi clic pe Căutare actualizări.
Dacă există o actualizare disponibilă, pentru a descărca software-ul, faceţi clic pe actualizare.
Parcurgeţi instrucţiunile afişate pe ecran.
Despre actualizarea BlackBerry Device Software de pe un site
web
Dacă dispozitivul dvs. BlackBerry® este asociat cu BlackBerry® Internet Service, puteţi actualiza BlackBerry® Device
Software prin conectarea dispozitivului la computer şi vizitând site-ul web de actualizare. De asemenea, vă puteţi înscrie
pentru a primi înştiinţări prin e-mail când apar produse noi software pentru dispozitivul dvs.
Prima dată când vizitaţi site-ul web de actualizare, descărcaţi instrumentul de încărcare BlackBerry® pe computerul
dvs., care vă permite să vă actualizaţi software-ul fără a vă conecta la reţeaua wireless şi fără a contribui la utilizarea
datelor din planul de servicii wireless.
Durata procesului de actualizare este cuprinsă între 15 minute şi 2 ore, în funcţie de tipul actualizării, de cantitatea de
date din dispozitiv şi de numărul aplicaţiilor din dispozitivul dvs. Nu puteţi utiliza dispozitivul sau efectua apeluri de
urgenţă în timpul instalării software-ului.
Actualizarea BlackBerry Device Software de pe un site web
Dacă dispozitivul dvs. BlackBerry® este asociat cu BlackBerry® Enterprise Server, este posibil să nu puteţi efectua
această sarcină. Consultaţi administratorul dvs. pentru actualizări BlackBerry® Device Software, care au fost aprobate
pentru utilizare în organizaţia dvs.
1.
2.
3.
4.
5.
De pe computer, vizitaţi site-ul de actualizare BlackBerry Device Software.
Faceţi clic pe Căutare actualizări.
Conectaţi dispozitivul BlackBerry la computer.
De pe ecranul de rezumat Actualizare, selectaţi caseta de validare din dreptul actualizării pe care doriţi să o instalaţi.
Efectuaţi oricare dintre următoarele acţiuni:
• Pentru a adăuga sau a elimina aplicaţii opţionale, faceţi clic pe Opţiuni. Bifaţi sau debifaţi caseta de validare
din dreptul uneia sau mai multor aplicaţii. Faceţi clic pe Înainte.
• Pentru a crea copii de siguranţă a datelor dispozitivului sau a şterge toate datele dispozitivului, faceţi clic pe
Setări. Bifaţi caseta de validare din dreptul unuia sau mai multor tipuri de date. Faceţi clic pe OK.
6. Faceţi clic pe Înainte.
7. Completaţi informaţiile de pe ecran pentru a accepta sau a refuza înştiinţările prin e-mail legate de produse software
noi.
8. Faceţi clic pe Înainte.
254
Ghidul utilizatorului
BlackBerry Device Software
9. Faceţi clic pe Finalizare.
Depanare: BlackBerry Device Software
Nu pot actualiza BlackBerry Device Software prin reţeaua wireless
În funcţie de opţiunile stabilite de furnizorul dvs. de servicii wireless sau de administrator, este posibil să nu puteţi
actualiza BlackBerry® Device Software prin reţeaua wireless.
Încercaţi să efectuaţi următoarele acţiuni:
•
•
•
•
•
Verificaţi dacă dispozitivul dvs. BlackBerry este conectat la o reţea wireless.
Verificaţi dacă dispozitivul dvs. are suficientă memorie pentru a actualiza BlackBerry Device Software.
Dacă dispozitivul dvs. poate fi conectat la reţeaua Wi-Fi®, conectaţi-vă la o reţea Wi-Fi şi apoi încercaţi să actualizaţi
din nou BlackBerry Device Software.
Asiguraţi-vă că nu utilizaţi serviciul roaming în afara zonei de acoperire a furnizorului dvs. de servicii wireless. În
funcţie de furnizorul de servicii wireless, este posibil să nu puteţi actualiza BlackBerry Device Software când utilizaţi
serviciul roaming. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi furnizorul de servicii wireless.
Puteţi, de asemenea, să actualizaţi BlackBerry Device Software de pe site-ul Web al furnizorul dvs. de servicii
wireless.
Dispozitivul meu nu are suficientă memorie disponibilă pentru a
actualiza BlackBerry Device Software
Încercaţi să efectuaţi următoarele acţiuni:
• Ştergeţi fişierele media, limbile de afişare sau aplicaţiile de la terţi pe care nu le utilizaţi.
• Transferaţi pe un card media fişierele media pe care le aveţi stocate pe dispozitivul BlackBerry®.
255
Ghidul utilizatorului
Nivelul de acoperire al reţelei wireless
Nivelul de acoperire al reţelei wireless
Activarea conexiunii la reţeaua wireless
Dacă indicatorul OPRIT apare în partea superioară a ecranului de întâmpinare, este posibil să doriţi să vă activaţi
conexiunea la reţeaua wireless. Trebuie să păstraţi conexiunea dezactivată în anumite locuri, cum ar fi într-un avion
sau într-un spital.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Gestionare conexiuni.
2. Efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:
• Pentru a activa conexiunea la reţeaua wireless, bifaţi caseta de validare din dreptul câmpului Reţea mobilă.
• Pentru a activa conexiunile wireless pe care le-aţi activat anterior, faceţi clic pe Restabilire conexiuni.
Oprirea conexiunii la reţeaua wireless
În anumite locuri trebuie să opriţi conexiunea la reţeaua wireless, cum ar fi într-un avion sau într-un spital. Pentru
informaţii suplimentare, consultaţi Broşura cu informaţii despre siguranţă şi produs broşura cu informaţii referitoare la
dispozitivul dvs. BlackBerry®.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Gestionare conexiuni.
2. Efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:
• Pentru a opri conexiunea la reţeaua wireless, debifaţi caseta de validare din dreptul câmpului Reţea mobilă.
• Pentru a dezactiva toate conexiunile wireless, faceţi clic pe Opriţi toate conexiunile.
Activarea sau dezactivarea serviciului de date sau setarea
opţiunilor de roaming
În funcţie de planul dvs. de servicii wireless, este posibil să puteţi dezactiva serviciile de date (mesaje de e-mail, mesaje
cu cod PIN şi mesaje MMS şi serviciul pentru browser) pe dispozitivul BlackBerry®, astfel încât să fie disponibile doar
serviciile de telefonie şi mesagerie text SMS. Puteţi de asemenea seta dispozitivul să dezactiveze serviciile de date în
regim de roaming. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi furnizorul de servicii wireless.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Gestionare conexiuni.
2. Faceţi clic pe Opţiuni reţea mobilă.
3. Efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:
• Pentru a activa sau dezactiva serviciul de date, modificaţi câmpul Servicii de date.
• Pentru a activa sau dezactiva serviciul de date în regim de roaming, modificaţi câmpul În roaming.
• Pentru a primi o solicitare în regim de roaming care vă permite să activaţi sau dezactivaţi serviciul de date,
modificaţi câmpul În roaming la Solicitare.
4. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
256
Nivelul de acoperire al reţelei wireless
Ghidul utilizatorului
5. Faceţi clic pe Salvare.
Reţele wireless la care se conectează dispozitivul dvs.
Pentru mai multe informaţii referitoare la reţelele wireless la care se conectează dispozitivul dvs. BlackBerry®, consultaţi
Broşura cu informaţii despre siguranţă şi produs a dispozitivului dvs.
Dispozitiv BlackBerry
Reţele
Telefon smartphone BlackBerry®
Curve™ 8520
•
•
GSM® (inclusiv GPRS, EDGE)
Wi-Fi®
Telefon smartphone BlackBerry®
Curve™ 8530
•
•
CDMA (inclusiv 1xEV-DO)
Wi-Fi®
Modificarea vitezei conexiunii pentru reţeaua wireless
O viteză mai mare a conexiunii necesită mai multă energie.
În funcţie de furnizorul de servicii wireless, este posibil să nu puteţi modifica viteza conexiunii pentru reţeaua wireless.
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Gestionare conexiuni.
Faceţi clic pe Opţiuni reţea mobilă.
Modificaţi câmpul Mod reţea.
Apăsaţi pe tasta Escape.
Activarea înştiinţării prin LED pentru acoperirea wireless
1.
2.
3.
4.
5.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Ecran/Tastatură.
Setaţi câmpul LED indicator de acoperire la Activat.
Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
Faceţi clic pe Salvare.
Când dispozitivul BlackBerry® este conectat la reţeaua wireless, lumina ledului clipeşte verde.
Pentru a dezactiva înştiinţarea pentru acoperirea wireless, setaţi câmpul LED indicator de acoperire la Dezactivat.
257
Ghidul utilizatorului
Nivelul de acoperire al reţelei wireless
Verificarea stării conexiunilor şi serviciilor reţelei
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Gestionare conexiuni.
2. Faceţi clic pe Stare servicii.
Roaming
Despre roaming şi roaming internaţional
În cele mai multe cazuri, dispozitivul BlackBerry® se conectează automat la reţeaua wireless adecvată atunci când
călătoriţi în afara ariei de acoperire a furnizorului dvs. de servicii wireless. S-ar putea să fie necesar să furnizaţi informaţii
de conectare înainte de a putea accesa reţeaua wireless. În regim de roaming, un indicator de roaming triunghiular
apare în partea superioară a ecranului de întâmpinare.
Dacă dispozitivul necesită un card SIM, s-ar putea să fie necesar ca furnizorul de servicii wireless să configureze în
prealabil cardul SIM pentru servicii de roaming înainte de a putea utiliza aceste servicii.
Dacă dispozitivul dvs. se conectează în mod normal la o reţea CDMA şi este acceptă roaming internaţional, s-ar putea
să fie necesar ca furnizorul de servicii wireless să vă furnizeze un card SIM configurat pentru roaming internaţional.
Numărul dvs. de telefon rămâne neschimbat când călătoriţi în străinătate.
Pentru mai multe informaţii despre roaming şi tarifele aplicate în regim de roaming, contactaţi furnizorul dvs. de servicii
wireless.
Comutarea manuală a reţelelor wireless
Pentru a efectua această sarcină, planul dvs. de servicii wireless trebuie să includă acest serviciu, iar dispozitivul dvs.
BlackBerry® trebuie să fie conectat la o reţea GSM® sau UMTS®.
Dispozitivul dvs. este conceput pentru a comuta automat la o reţea adecvată în timp ce călătoriţi.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Gestionare conexiuni.
2. Faceţi clic pe Opţiuni reţea mobilă.
3. Modificaţi câmpul Mod de selectare reţea la Manual.
4. Faceţi clic pe Scanare după reţele disponibile.
5. Faceţi clic pe o reţea wireless.
6. Faceţi clic pe Selectare reţea.
7. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
8. Faceţi clic pe Salvare.
Pentru a vă conecta din nou la reţeaua furnizorului dvs. de servicii wireless, modificaţi câmpul Mod de selectare
reţea la Automat.
258
Ghidul utilizatorului
Nivelul de acoperire al reţelei wireless
Despre indicatorii de acoperire wireless
Indicatorii din colţul din dreapta sus al ecranului de întâmpinare arată nivelul de acoperire al reţelei wireless pentru zona
în care utilizaţi dispozitivul BlackBerry®. Pentru mai multe informaţii despre zonele cu acoperire wireless, contactaţi
furnizorul de servicii wireless.
Indicatorul care afişează cinci bare ascendente furnizează informaţii despre intensitatea semnalului wireless. Trei sau
mai multe bare indică un semnal puternic. Un afişaj pentru semnal redus poate indica o putere de ieşire crescută a
dispozitivului, deoarece încearcă să se conecteze la un semnal slab.
Dacă indicatorii de acoperire wireless afişează altceva decât 1XEV, 1X, 3G , EDGE, GPRS, NXTL, MIKE sau NTWK,
se poate să vă aflaţi într-o zonă cu acoperire wireless redusă, unde funcţii precum mesageria de e-mail şi navigarea
pe Internet sunt indisponibile (este posibil să nu puteţi efectua decât apeluri sau trimite şi primi mesaje text SMS). Dacă
apare indicatorul de acoperire wireless SOS, nu puteţi apela decât numere de urgenţă. În cazul apariţiei indicatorului
X, sunteţi într-o zonă fără acoperire wireless.
Dacă dispozitivul dvs. include suport Wi-Fi®, o siglă Wi-Fi estompată însoţită de un nume de reţea afişate în partea
superioară a ecranului indică faptul că dispozitivul dvs. este conectat la o reţea Wi-Fi, dar nu are acces la servicii
BlackBerry precum mesageria de e-mail şi navigarea pe Internet prin conexiune Wi-Fi.
Informaţii înrudite
Despre apelurile de urgenţă, 29
Lista de reţele wireless preferate
Despre lista reţelelor wireless preferate
Furnizorul dvs. de servicii wireless poate să aibă acorduri cu alţi furnizori de servicii wireless care permit utilizarea
serviciilor lor atunci când călătoriţi. Puteţi utiliza lista reţelelor wireless preferate pentru a controla ordinea în care
dispozitivul dvs. BlackBerry® utilizează alte reţele wireless.
Dispozitivul dvs. încearcă să se conecteze la o reţea wireless în funcţie de ordinea în care reţelele wireless sunt afişate
în lista reţelelor wireless preferate. Atunci când călătoriţi, dispozitivul dvs. caută mai întâi reţelele wireless din această
listă. Dacă niciuna din reţelele din listă nu este disponibilă, dispozitivul este conceput să se conecteze automat la o altă
reţea wireless.
Notă: De obicei, în regim de roaming, se aplică tarife suplimentare. Pentru mai multe informaţii despre tarifele aplicate
în regim de roaming, contactaţi furnizorul dvs. de servicii wireless.
Adăugarea unei reţele wireless în lista de reţele wireless preferate
Pentru a efectua această sarcină, dispozitivul dvs. BlackBerry® trebuie să fie conectat la o reţea GSM® sau UMTS®.
259
Ghidul utilizatorului
Nivelul de acoperire al reţelei wireless
În funcţie de planul de servicii wireless, este posibil ca această caracteristică să nu fie acceptată.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Gestionare conexiuni.
2. Faceţi clic pe Opţiuni reţea mobilă.
3. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
4. Faceţi clic pe Lista reţelelor mele preferate.
5. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
6. Faceţi clic pe Adăugare reţea.
7. Efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:
• Pentru a căuta o reţea wireless de adăugat, faceţi clic pe Selectaţi dintre reţelele disponibile. Faceţi clic pe
o reţea wireless. Faceţi clic pe Selectare reţea.
• Pentru a căuta o reţea wireless pe care dispozitivul dvs. o cunoaşte deja, faceţi clic pe Selectaţi dintre reţelele
necunoscute. Faceţi clic pe o reţea wireless. Faceţi clic pe Selectare reţea.
• Pentru a adăuga o reţea wireless, faceţi clic pe Intrare manuală. Stabiliţi prioritatea reţelei wireless. Introduceţi
MCC şi MNC.
8. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
9. Faceţi clic pe Salvare.
Ştergerea unei reţele wireless din lista de reţele wireless preferate
Pentru a efectua această sarcină, dispozitivul dvs. BlackBerry® trebuie să fie conectat la o reţea GSM® sau UMTS®.
În funcţie de planul de servicii wireless, este posibil ca această caracteristică să nu fie acceptată.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Gestionare conexiuni.
2. Faceţi clic pe Opţiuni reţea mobilă.
3. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
4. Faceţi clic pe Lista reţelelor mele preferate.
5. Evidenţiaţi o reţea wireless.
6. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
7. Faceţi clic pe Ştergere.
8. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
9. Faceţi clic pe Salvare.
Modificarea ordinii reţelelor wireless preferate
Pentru a efectua această sarcină, dispozitivul dvs. BlackBerry® trebuie să fie conectat la o reţea GSM® sau UMTS®.
În funcţie de planul de servicii wireless, este posibil ca această caracteristică să nu fie acceptată. Dispozitivul BlackBerry
se conectează la reţele în baza ordinii în care acestea apar în lista de reţele preferate.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Gestionare conexiuni.
2. Faceţi clic pe Opţiuni reţea mobilă.
3. Apăsaţi tasta Meniu.
4. Faceţi clic pe Lista reţelelor mele preferate.
5. Evidenţiaţi o reţea wireless.
6. Apăsaţi tasta Meniu.
260
Ghidul utilizatorului
Nivelul de acoperire al reţelei wireless
7. Faceţi clic pe Deplasare.
8. Faceţi clic pe locaţia nouă.
9. Apăsaţi tasta Meniu.
10. Faceţi clic pe Salvare.
Depanarea acoperirii reţelei wireless
Nu mă pot conecta la o reţea wireless
În funcţie de modelul dispozitivului dvs. BlackBerry® şi de reţeaua wireless, este posibil ca această caracteristică să
nu fie acceptată.
Încercaţi să efectuaţi următoarele acţiuni:
• Dacă dispozitivul dvs. BlackBerry® utilizează un card SIM, verificaţi introducerea corectă a cardului SIM în
dispozitiv.
• Dacă dispozitivul dvs. se conectează în mod normal la o reţea CDMA şi acceptă roamingul internaţional, verificaţi
ca dispozitivul să fie în modul de roaming global şi cardul SIM să fie introdusă corect în dispozitiv.
• Verificaţi dacă aţi activat conexiunea la reţeaua wireless.
• Verificaţi dacă sunteţi conectat la reţeaua furnizorului dvs. de servicii wireless. Dacă schimbaţi manual reţeaua
wireless, dispozitivul rămâne conectat la acea reţea wireless până când selectaţi din nou reţeaua furnizorului
dvs. de servicii wireless.
• Dacă aţi specificat o anumită viteză pentru conexiunile la reţeaua wireless, verificaţi dacă vă aflaţi într-o zonă
cu acoperire wireless care acceptă viteza de conexiune respectivă.
• Dacă aveţi un dispozitiv activat pentru Wi-Fi® şi furnizorul de servicii wireless acceptă UMA, asiguraţi-vă că
preferinţa dvs. pentru conexiune nu este setată la Doar Wi-Fi.
Informaţii înrudite
Oprirea conexiunii la reţeaua wireless, 256
Comutarea manuală a reţelelor wireless, 258
Nu pot sincroniza un certificat
Verificaţi dacă instrumentul de sincronizare a certificatelor din BlackBerry® Desktop Manager este instalat pe computer.
Dacă instrumentul de sincronizare a certificatelor nu este instalat pe computer, reinstalaţi BlackBerry® Desktop
Software. Pentru mai multe informaţii despre instalarea BlackBerry Desktop Software, consultaţi documentaţia
imprimată livrată împreună cu dispozitivul dvs. BlackBerry.
261
Ghidul utilizatorului
Tehnologie Wi-Fi
Tehnologie Wi-Fi
În funcţie de modelul dispozitivului dvs. BlackBerry®, este posibil ca funcţionalitatea Wi-Fi® să nu fie acceptată.
Despre conectarea la o reţea Wi-Fi
Dacă sunteţi într-o zonă de acoperire Wi-Fi® şi planul dvs. de servicii wireless permite, vă puteţi conecta la o reţea WiFi pentru ca dispozitivul dvs. BlackBerry® să utilizeze reţeaua Wi-Fi în locul reţelei mobile pentru a trimite şi primi mesaje
de e-mail, pentru a vizita pagini Web etc.
Vă puteţi conecta la reţele Wi-Fi acasă sau la serviciu, sau la hotspot-uri disponibile în locuri publice, precum bibliotecile,
aeroporturile, hotelurile, cafenelele etc. Furnizorul de servicii wireless vă poate pune la dispoziţie o aplicaţie pentru
dispozitivul dvs. care să permită să vă conectaţi la un hotspot. Dacă nu aveţi o aplicaţie pe dispozitiv, poate fi necesar
să vă configuraţi propriul cont online şi să vă conectaţi manual.
Dacă aveţi un punct de acces sau un router wireless care utilizează Wi-Fi Protected Setup™, vă puteţi conecta la o
reţea Wi-Fi utilizând metoda de configurare Push Button sau metoda cu PIN.
Vă puteţi salva informaţiile de conectare pentru o reţea Wi-Fi într-un profil, astfel încât data următoare când vă aflaţi în
raza de acoperire a reţelei, dispozitivul dvs. să se conecteze automat la aceasta. Puteţi modifica de asemenea profilul,
astfel încât să vi se solicite conectarea manuală. Când dispozitivul este conectat la o reţea Wi-Fi, numele profilului WiFi corespunzător este afişat în partea superioară a ecranului de întâmpinare.
Activarea tehnologiei Wi-Fi
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Gestionare conexiuni.
2. Selectaţi caseta de validare Wi-Fi.
Pentru a dezactiva tehnologia Wi-Fi®, debifaţi caseta de validare Wi-Fi.
Conectarea la o reţea Wi-Fi
În mod prestabilit, profilurile Wi-Fi® noi apar în partea inferioară a listei dvs. de profiluri Wi-Fi.
În cazul în care contul dvs. de e-mail utilizează BlackBerry® Enterprise Server, organizaţia dvs. vă poate împiedica să
vă conectaţi la o reţea Wi-Fi.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Gestionare conexiuni.
2. Faceţi clic pe Configurare reţea Wi-Fi.
3. Efectuaţi una din următoarele acţiuni:
262
Ghidul utilizatorului
Tehnologie Wi-Fi
• Faceţi clic pe Scanare după reţele. Faceţi clic pe o reţea.
• Faceţi clic pe Adăugare manuală reţea. Tastaţi numele reţelei. Faceţi clic pe Adăugare.
4. Parcurgeţi instrucţiunile afişate pe ecran.
5. Când vi se va solicita să salvaţi un profil pentru reţeaua Wi-Fi, faceţi clic pe Înainte astfel încât, data viitoare,
dispozitivul dvs. BlackBerry să se conecteze automat la reţeaua Wi-Fi.
6. În ecranul Configurare Wi-Fi încheiată, efectuaţi una din următoarele acţiuni:
• Pentru a modifica ordinea profilurilor Wi-Fi, faceţi clic pe Prioritizare profiluri Wi-Fi.
• Pentru a finaliza configurarea conexiunii Wi-Fi, faceţi clic pe Finalizare.
Pentru a modifica opţiunile privind reţeaua Wi-Fi ulterior, faceţi clic pe pictograma Gestionare conexiuni în ecranul de
întâmpinare. Faceţi clic pe Opţiuni Wi-Fi.
Conectarea la o reţea Wi-Fi utilizând metoda de configurare
Push Button
Dacă utilizaţi un punct de acces wireless sau un router care are activată funcţionalitatea Wi-Fi Protected Setup™, vă
puteţi conecta la reţeaua Wi-Fi® utilizând metoda de configurare Push Button.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Gestionare conexiuni.
2. Faceţi clic pe Configurare reţea Wi-Fi.
3. Faceţi clic pe Configurare Push Button.
4. Faceţi clic pe Înainte.
5. Pe punctul de acces sau router, apăsaţi butonul Wi-Fi Protected Setup sau faceţi clic pe opţiunea pentru Wi-Fi
Protected Setup care apare pe pagina Web sau ecranul de administrare a punctului de acces.
6. Pe dispozitivul BlackBerry®, faceţi clic pe Finalizare.
7. Când vi se va solicita să salvaţi un profil pentru reţeaua Wi-Fi, faceţi clic pe Înainte astfel încât, data viitoare,
dispozitivul dvs. să se conecteze automat la reţeaua Wi-Fi.
8. Faceţi clic pe Înainte.
9. În ecranul Configurare Wi-Fi completă, efectuaţi una din următoarele acţiuni:
• Pentru a modifica ordinea profilurilor Wi-Fi, faceţi clic pe Prioritizare profiluri Wi-Fi.
• Pentru a finaliza configurarea conexiunii Wi-Fi, faceţi clic pe Finalizare.
Pentru a modifica opţiunile privind reţeaua Wi-Fi ulterior, în ecranul de întâmpinare faceţi clic pe pictograma Gestionare
conexiuni. Faceţi clic pe Opţiuni Wi-Fi.
Conectarea la o reţea Wi-Fi utilizând metoda PIN
Dacă utilizaţi un punct de acces wireless sau un router cu funcţionalitate Wi-Fi Protected Setup™, vă puteţi conecta la
reţeaua Wi-Fi® utilizând metoda PIN.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Gestionare conexiuni.
2. Faceţi clic pe Configurare reţea Wi-Fi.
263
Ghidul utilizatorului
Tehnologie Wi-Fi
3.
4.
5.
6.
7.
Faceţi clic pe Scanare după reţele.
Faceţi clic pe punctul de acces sau routerul cu funcţionalitate Wi-Fi Protected Setup.
În caseta de dialog care apare, faceţi clic pe Înainte. Dispozitivul BlackBerry® creează şi afişează un cod PIN.
Pe ecranul de administrare a punctului de acces sau a routerului, introduceţi codul PIN.
Când vi se va solicita să salvaţi un profil pentru reţeaua Wi-Fi, faceţi clic pe Înainte astfel încât, data viitoare,
dispozitivul dvs. să se conecteze automat la reţeaua Wi-Fi.
8. Faceţi clic pe Înainte.
9. În ecranul Configurare Wi-Fi completă, efectuaţi una din următoarele acţiuni:
• Pentru a modifica ordinea profilurilor Wi-Fi, faceţi clic pe Prioritizare profiluri Wi-Fi.
• Pentru a finaliza configurarea conexiunii Wi-Fi, faceţi clic pe Finalizare.
Pentru a modifica opţiunile privind reţeaua Wi-Fi ulterior, în ecranul de întâmpinare faceţi clic pe pictograma Gestionare
conexiuni. Faceţi clic pe Opţiuni Wi-Fi.
Despre profilurile Wi-Fi
Când vă conectaţi la o reţea Wi-Fi®, puteţi salva informaţiile de conectare într-un profil Wi-Fi astfel încât, data viitoare,
dispozitivul dvs. BlackBerry® să se conecteze automat la reţeaua Wi-Fi.
Opţiunea Mod de conectare dintr-un profil Wi-Fi vă permite să setaţi dacă doriţi ca dispozitivul să se conecteze automat
la reţeaua Wi-Fi sau să vă solicite conectarea manuală când vă aflaţi în raza de acoperire a reţelei.
Dispozitivul dvs. încearcă să se conecteze la reţelele Wi-Fi în funcţie de ordinea în care acestea apar în lista de profiluri
Wi-Fi.
Când dispozitivul este conectat la o reţea Wi-Fi, numele profilului Wi-Fi corespunzător este afişat în partea superioară
a ecranului de întâmpinare.
Modificarea ordinii profilurilor Wi-Fi
Dispozitivul BlackBerry® încearcă să se conecteze la reţelele Wi-Fi® în funcţie de ordinea în care acestea apar în lista
de profiluri Wi-Fi.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Gestionare conexiuni.
2. Faceţi clic pe Opţiuni Wi-Fi.
3. Evidenţiaţi un profil Wi-Fi.
4. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
5. Faceţi clic pe Deplasare.
6. Faceţi clic pe locaţia nouă.
264
Ghidul utilizatorului
Tehnologie Wi-Fi
Ştergerea unui profil Wi-Fi
1.
2.
3.
4.
5.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Gestionare conexiuni.
Faceţi clic pe Opţiuni Wi-Fi.
Evidenţiaţi un profil Wi-Fi®.
Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
Faceţi clic pe Ştergere.
Împiedicarea conectării dispozitivului la o reţea Wi-Fi
1.
2.
3.
4.
5.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Gestionare conexiuni.
Faceţi clic pe Opţiuni Wi-Fi.
Evidenţiaţi un profil Wi-Fi®.
Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
Faceţi clic pe Dezactivare.
Pentru a permite dispozitivului BlackBerry® să se conecteze din nou la reţeaua Wi-Fi, evidenţiaţi profilul Wi-Fi® şi
apăsaţi tasta pentru meniu. Faceţi clic pe Activare.
Dezactivarea solicitării care apare pentru hotspot-urile şi
reţelele Wi-Fi la care vă conectaţi manual
Dacă un hotspot cunoscut necesită conectarea manuală sau dacă aţi salvat un profil Wi-Fi® cu opţiunea Mod de
conectare setată la Manual, puteţi dezactiva solicitarea care apare atunci când una din aceste reţele devine disponibilă.
Dacă dezactivaţi solicitarea, o steluţă roşie apare în continuare în dreptul indicatorului Wi-Fi din partea superioară a
ecranului de întâmpinare atunci când vă aflaţi în raza de acoperire.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Gestionare conexiuni.
2. Faceţi clic pe Opţiuni Wi-Fi.
3. Deselectaţi caseta de validare Solicitare când este necesară conectarea manuală.
Setările avansate pentru conectarea Wi-Fi
Modificarea unui profil Wi-Fi
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Gestionare conexiuni.
265
Ghidul utilizatorului
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Tehnologie Wi-Fi
Faceţi clic pe Opţiuni Wi-Fi.
Evidenţiaţi un profil Wi-Fi®.
Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
Faceţi clic pe Editare.
Modificaţi opţiunile profilului Wi-Fi.
Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
Faceţi clic pe Salvare.
Opţiuni de conectare pentru profilurile Wi-Fi
Nume:
Introduceţi un nume pentru profilul Wi-Fi®.
SSID:
Introduceţi numele reţelei Wi-Fi.
Tip bandă:
Setaţi tipul reţelei Wi-Fi. Dacă nu cunoaşteţi tipul reţelei, nu modificaţi acest câmp.
Mod de conectare (Automat):
Setaţi dacă dispozitivul BlackBerry® se conectează automat la reţeaua Wi-Fi când aceasta este disponibilă.
Mod de conectare (Manual):
Setaţi dacă doriţi să fiţi anunţat de fiecare dată când reţeaua Wi-Fi devine disponibilă.
Acceptare remitere punct de inter-acces:
Stabiliţi dacă dispozitivul rămâne conectat la reţeaua Wi-Fi când vă deplasaţi între puncte de acces wireless.
VPN:
Dacă este necesar, setaţi un profil VPN pentru a fi utilizat împreună cu profilul Wi-Fi.
Opţiuni de securitate pentru profilurile Wi-Fi
Tip securitate:
Stabiliţi tipul de securitate pe care îl acceptă reţeaua Wi-Fi®.
Selectare cheie WEP:
Stabiliţi tipul de cheie WEP pentru reţeaua Wi-Fi.
Cheie WEP:
Introduceţi cheia WEP pentru reţeaua Wi-Fi în format hexazecimal.
Cheie pre-distribuită:
Introduceţi parola personală WPA™ pentru reţeaua Wi-Fi.
266
Ghidul utilizatorului
Tehnologie Wi-Fi
Nume de utilizator:
Dacă este necesar, introduceţi numele de utilizator pe care îl utilizaţi pentru a vă conecta la reţeaua Wi-Fi.
Parolă utilizator:
Dacă este necesar, introduceţi parola de utilizator pe care o utilizaţi pentru a vă conecta la reţeaua Wi-Fi.
Certificat CA:
Setaţi certificatul rădăcină pe care dispozitivul BlackBerry® trebuie să îl utilizeze pentru a verifica dacă se
conectează la reţeaua Wi-Fi corectă.
Certificat client:
Setaţi certificatul de autentificare pe care dispozitivul trebuie să îl utilizeze pentru a se conecta la reţeaua Wi-Fi.
Securitate legătură interioară:
Dacă este necesar, setaţi protocolul de securitate pe reţeaua Wi-Fi îl acceptă pentru metoda sa de autentificare
internă.
Utilizare simbol hard:
Stabiliţi dacă utilizaţi un simbol hardware pentru conectare la reţeaua Wi-Fi.
Număr serial simbol:
Dacă pentru conectarea la reţeaua Wi-Fi utilizaţi un simbol software, setaţi numărul serial al acestuia.
Subiect server pentru validare certificat:
Dacă este necesar, introduceţi numele subiectului serverului pe care dispozitivul trebuie să îl utilizeze pentru a
verifica dacă se conectează la reţeaua Wi-Fi corectă.
SAN server pentru validare certificat:
Dacă este necesar, introduceţi SAN-ul serverului pe care dispozitivul trebuie să îl utilizeze pentru a verifica dacă
se conectează la reţeaua Wi-Fi corectă.
IMSI:
În cazul în care cardul dvs. SIM are mai multe IMSI-uri, setaţi IMSI-ul pe care îl utilizaţi pentru conectare la reţeaua
Wi-Fi.
Opţiunile pentru IP şi DNS pentru profilul Wi-Fi
Obţinerea automată a adresei IP şi a DNS-ului:
Stabiliţi dacă dispozitivul BlackBerry® primeşte de la reţeaua Wi-Fi® o adresă IP rutabilă, o mască de subreţea,
setări DNS şi o adresă de gateway.
Adresă IP:
Introduceţi adresa IP pentru dispozitivul dvs.
Mască de subreţea:
267
Ghidul utilizatorului
Tehnologie Wi-Fi
Introduceţi masca de subreţea pentru punctul de acces wireless la care trebuie să se conecteze dispozitivul dvs.
DNS principal:
Introduceţi DNS-ul principal la care trebuie să se conecteze dispozitivul dvs.
DNS secundar:
Introduceţi DNS-ul secundar la care trebuie să se conecteze dispozitivul dvs.
Adresă gateway implicit:
Introduceţi adresa IP a gateway-ului implicit la care trebuie să se conecteze dispozitivul dvs.
Sufix domeniu:
Introduceţi domeniul pe care îl utilizează dispozitivul dvs. pentru a transforma numele gazdelor în adrese IP.
Setarea dispozitivului dvs. pentru a se conecta la o anumită reţea Wi-Fi
În mod implicit, dispozitivul dvs. BlackBerry® caută regulat reţelele Wi-Fi® şi se conectează în mod automat la reţeaua
cu prioritate ridicată din lista Profiluri Wi-Fi salvate. Puteţi opta să scanaţi după şi să vă conectaţi la o singură reţea WiFi salvată.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Gestionare conexiuni.
2. Faceţi clic pe Opţiuni Wi-Fi.
3. Selectaţi caseta de validare Activare scanare profil unic.
4. Faceţi clic pe un profil Wi-Fi.
5. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
6. Faceţi clic pe Salvare.
Pentru a comuta automat reţelele Wi-Fi când vă deplasaţi între zonele de acoperire Wi-Fi, deselectaţi caseta de validare
Activare scanare cu profil unic. Dispozitivul dvs. încearcă să se conecteze la reţelele Wi-Fi în funcţie de ordinea în
care acestea apar în lista de profiluri Wi-Fi.
Instalarea unui certificat rădăcină pe computer
În funcţie de reţeaua Wi-Fi® la care doriţi să vă conectaţi, este posibil să aveţi nevoie să instalaţi certificatul rădăcină
pentru serverul de certificare care a creat certificatul pentru serverul de autentificare. Pentru informaţii suplimentare,
contactaţi administratorul.
1. Descărcaţi pe computer certificatul rădăcină de pe serverul autorităţii de certificare.
2. Pe computer, faceţi clic dreapta pe certificatul rădăcină. Faceţi clic pe Instalare certificat.
3. Faceţi clic pe Înainte.
4. Faceţi clic pe Plasare toate certificatele în următorul loc de stocare.
5. Faceţi clic pe Parcurgere.
6. Faceţi clic pe Autorităţi de certificare rădăcină creditate.
7. Faceţi clic pe OK.
8. Faceţi clic pe Finalizare.
268
Ghidul utilizatorului
Tehnologie Wi-Fi
9. În caseta de dialog Avertizare de securitate, faceţi clic pe Da.
Dacă certificatul rădăcină conţine mai multe certificate, toate certificatele sunt instalate pe computer.
Pentru a instala certificatul rădăcină pe dispozitivul BlackBerry®, utilizaţi instrumentul de sincronizare a certificatelor
din BlackBerry® Desktop Manager pentru a sincroniza certificatul rădăcină între dispozitiv şi computer.
Setări de conectare UMA
În funcţie de furnizorul de servicii wireless, este posibil să puteţi efectua apeluri, să puteţi trimite şi primi mesaje de email, PIN, text SMS şi mesaje MMS, şi să puteţi vizita pagini Web utilizând UMA. Dispozitivul dvs. trebuie să fie conectat
la o reţea Wi-Fi® pentru a utiliza UMA. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi furnizorul de servicii wireless.
Despre utilizarea UMA cu o reţea Wi-Fi
Dacă furnizorul dvs. de servicii wireless acceptă UMA (cunoscut, de asemenea, ca GAN) şi vă abonaţi la acest serviciu,
este posibil să puteţi efectua apeluri, să vizitaţi pagini Web şi să trimiteţi şi primiţi mesaje de e-mail, mesaje cu cod PIN
şi mesaje text cu o reţea Wi-Fi®. Dispozitivul BlackBerry® comută automat între utilizarea reţelei mobile şi a reţelelor
Wi-Fi, în funcţie de reţeaua disponibilă în zona în care utilizaţi dispozitivul. Pentru mai multe informaţii despre UMA,
contactaţi furnizorul de servicii wireless.
Modificarea tipului dvs. preferat de reţea
1.
2.
3.
4.
5.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Reţea.
Modificaţi câmpul Preferinţă de conectare.
Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
Faceţi clic pe Salvare.
Depanare pentru tehnologia Wi-Fi
Nu mă pot conecta la o reţea Wi-Fi
În funcţie de modelul dispozitivului dvs. BlackBerry®, este posibil ca funcţionalitatea Wi-Fi® să nu fie acceptată.
Încercaţi să efectuaţi următoarele acţiuni:
• Verificaţi dacă aţi activat conexiunea la reţeaua Wi-Fi.
• Verificaţi dacă vă aflaţi într-o zonă de acoperire Wi-Fi.
• Dacă reţeaua Wi-Fi nu apare în aplicaţia de configurare Wi-Fi şi cunoaşteţi numele reţelei, conectaţi-vă manual
la reţeaua Wi-Fi.
269
Ghidul utilizatorului
Tehnologie Wi-Fi
• Verificaţi dacă opţiunile de conectare din aplicaţia de configurare Wi-Fi sunt corecte. Dacă aţi verificat deja aceste
opţiuni, verificaţi dacă opţiunile avansate de conectare pentru reţeaua Wi-Fi sunt corecte.
• Dacă aţi comutat reţelele Wi-Fi manual, comutaţi la altă reţea Wi-Fi sau setaţi dispozitivul BlackBerry pentru
reţelele Wi-Fi disponibile.
• Dacă furnizorul dvs. de servicii wireless acceptă UMA, asiguraţi-vă preferinţa dvs. pentru conectare nu este
setată la valoarea Numai reţea mobilă.
• Dacă dispozitivul dvs. este asociat cu un cont de e-mail care utilizează un server BlackBerry® Enterprise
Server, organizaţia dvs. poate împiedica apariţia browserului Hotspot, sau poate restricţiona utilizarea
browserului Hotspot pentru a parcurge pagini Web.
• Dacă utilizaţi metoda de configurare Push Button, verificaţi dacă punctul de acces la reţea are funcţionalitate
Wi-Fi Protected Setup™ şi că a fost setat pentru trimiterea profilului său. Verificaţi dacă nu se încearcă
conectarea altui dispozitiv în acelaşi timp şi asiguraţi-vă că nu se află mai multe puncte de acces la reţea în raza
de acţiune în acest mod.
• Dacă utilizaţi PEAP, EAP-TLS, EAP-FAST, EAP-TTLS sau EAP-SIM pentru a vă conecta la o reţea Wi-Fi,
verificaţi dacă aveţi instalat certificatul rădăcină pentru serverul de certificare care a creat certificatul pentru
serverul de autentificare.
• Dacă utilizaţi EAP-TLS pentru a vă conecta la o reţea Wi-Fi, verificaţi dacă aţi adăugat certificatul de autentificare
în dispozitivul dvs.
270
Ghidul utilizatorului
Alimentarea, bateria şi memoria
Alimentarea, bateria şi memoria
Oprirea dispozitivului
În funcţie de tema dvs., locaţia sau denumirea pictogramei Oprire alimentare poate fi diferită faţă de locaţia şi denumirea
din această procedură.
• Dacă nu aţi configurat dispozitivul BlackBerry® să pornească şi să se oprească automat la orele specificate, ţineţi
apăsată tasta Încheiere/Pornit.
• Dacă v-aţi setat dispozitivul să pornească şi să se oprească automat la anumite ore, pe ecranul de întâmpinare sau
într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Oprire alimentare. Dacă doriţi ca dispozitivul dvs. să rămână oprit până
când îl porniţi dvs. din nou, faceţi clic pe Alimentare oprită complet. Dacă doriţi ca dispozitivul dvs. să pornească
din nou la ora specificată sau pentru alarmă sau mementourile din calendar, faceţi clic pe Oprire.
Setarea pornirii şi opririi automate a dispozitivului
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Pornire/Oprire automată.
Setaţi câmpul Zi lucrătoare la Activat.
Specificaţi orele la care dispozitivul BlackBerry® trebuie să pornească şi să se oprească în zilele lucrătoare.
Setaţi câmpul Weekend la Activat.
Specificaţi orele la care dispozitivul BlackBerry® trebuie să pornească şi să se oprească în weekend.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Salvare.
Resetarea dispozitivului
Scoateţi şi apoi reintroduceţi bateria.
Verificarea nivelului bateriei
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Stare.
271
Ghidul utilizatorului
Alimentarea, bateria şi memoria
Mărirea duratei de viaţă a bateriei
Încercaţi să efectuaţi următoarele acţiuni:
• Setaţi dispozitivul BlackBerry® să pornească şi să se oprească automat.
• Încărcaţi regulat dispozitivul.
• Păstraţi curate contactele bateriei. La fiecare câteva luni, utilizaţi un pămătuf din bumbac sau o bucată de pânză
uscată pentru a curăţa contactele metalice ale bateriei şi dispozitivului.
• Setaţi iluminatul de fundal să rămână activ pentru o perioadă mai scurtă de timp şi micşoraţi-i luminozitatea.
• Dezactivaţi conexiunea la o reţea wireless atunci când nu vă aflaţi în zona de acoperire a unei reţele wireless.
• Comutaţi înştiinţările prin vibraţii la înştiinţări prin sunete sau înştiinţări prin LED, reduceţi volumul înştiinţărilor prin
sunet sau selectaţi un ton de apel mai scurt.
• Ştergeţi mesajul original atunci când trimiteţi un răspuns.
• Trimiteţi un mesaj la mai multe contacte utilizând Adăugare la, Adăugare CC sau Adăugare BCC.
• Dacă dispozitivul dvs. are cameră cu bliţ, dezactivaţi bliţul.
• Închideţi aplicaţiile de la terţe părţi din meniul de aplicaţii când aţi terminat de lucrat cu acestea.
• Schimbaţi opţiunile pentru grafică animată ale browserului astfel încât acestea să se repete mai rar în paginile Web.
Informaţii înrudite
Ştergerea textului original dintr-un mesaj de răspuns, 59
Adăugarea unui contact în BCC (copie carbon invizibilă), 53
Setarea intensităţii iluminării de fundal, 209
Oprirea conexiunii la reţeaua wireless, 256
Formatarea memoriei dispozitivului sau a unui card media
Dacă formataţi memoria dispozitivului BlackBerry® sau un card media, sunt şterse toate fişierele din memoria
dispozitivului sau de pe cardul media.
În funcţie de modelul dispozitivului dvs., este posibil să nu puteţi formata memoria dispozitivului dvs.
1.
2.
3.
4.
5.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Memorie.
Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
Faceţi clic pe Format.
Parcurgeţi instrucţiunile afişate pe ecran.
Vizualizarea volumului de memorie disponibilă
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Memorie.
272
Ghidul utilizatorului
Alimentarea, bateria şi memoria
Cea mai bună soluţie: Economisirea memoriei pe dispozitivul
dvs.
Încercaţi să păstraţi cel puţin 400 KB de memorie pentru aplicaţii pe dispozitivul BlackBerry®. Pentru a utiliza mai puţină
memorie, încercaţi să modificaţi opţiunile pentru mesajele de e-mail, intrările din calendar şi fişierele media. Luaţi în
considerare următoarele instrucţiuni:
•
•
•
•
•
•
•
Reduceţi intervalul de timp în care dispozitivul stochează mesajele de e-mail şi intrările din calendar.
Dezactivaţi redirecţionarea mesajelor de e-mail către dispozitiv când dispozitivul este conectat la computer.
Primiţi numai prima secţiune din mesajele de e-mail lungi.
Stocaţi fişiere media pe un card media.
Reduceţi spaţiul maxim de memorie disponibil pe dispozitiv pentru fişierele media. În funcţie de modelul
dispozitivului dvs., este posibil ca această opţiune să nu fie disponibilă.
Dacă aţi schimbat calitatea fotografiilor pentru fotografiile realizate, schimbaţi setarea pentru calitatea fotografiei la
Normal.
Reduceţi calitatea fotografiei în browser.
Informaţii înrudite
Vizualizarea volumului de memorie disponibilă, 272
Setarea perioadei de stocare a mesajelor de către dispozitiv, 79
Modificarea perioadei de stocare a intrărilor din calendar pe dispozitiv, 178
Primirea numai a primei secţiuni din mesajele de e-mail lungi, 68
Memoria pentru aplicaţii de pe dispozitivul meu este redusă
Când memoria pentru aplicaţii disponibilă pe dispozitivul dvs. BlackBerry® este redusă, dispozitivul afişează o casetă
de dialog care listează aplicaţiile şi limbile pe care nu le utilizaţi în mod frecvent. Puteţi şterge aplicaţii şi limbi din această
listă.
Luaţi în considerare următoarele instrucţiuni:
• Asiguraţi-vă că aţi şters mesaje de e-mail şi mesaje MMS vechi, în special mesaje cu ataşamente.
• Asiguraţi-vă că aţi şters contacte care se găsesc deja în agenda organizaţiei dvs.
• Asiguraţi-vă că aţi şters fişiere media din memoria dispozitivului.
• Dacă aţi actualizat recent BlackBerry® Device Software prin reţeaua wireless, asiguraţi-vă că aţi şters versiunea
anterioară de BlackBerry Device Software.
• Asiguraţi-vă că aţi golit memoria intermediară a browserului.
273
Ghidul utilizatorului
Cardul SIM
Cardul SIM
În funcţie de furnizorul de servicii wireless şi reţeaua wireless, dispozitivul dvs. BlackBerry® poate să nu utilizeze un
card SIM.
Despre agenda din cardul SIM
Dacă furnizorul de servicii wireless a configurat cardul dvs. SIM cu o agendă, puteţi utiliza cardul SIM pentru a accesa
contactele pe care le-aţi adăugat în cardul SIM. Agenda din cardul SIM este diferită de lista de contacte din dispozitivul
BlackBerry®. Dacă schimbaţi cardurile SIM, contactele din agenda cardului SIM se schimbă.
Puteţi introduce intrări ADN în agenda din cardul SIM. De asemenea, puteţi căuta intrări ADN sau SDN. Intrările ADN
sunt afişate ca text simplu, iar intrările SDN sunt afişate cu font aldin.
Adăugarea unui contact în cardul SIM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
În lista de contacte, apăsaţi tasta pentru meniu.
Faceţi clic pe Agendă SIM.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Nou.
Introduceţi informaţiile de contact.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Salvare.
Copierea contactelor de pe cardul SIM în lista de contacte
În funcţie de furnizorul de servicii wireless şi de reţeaua wireless, este posibil ca această caracteristică să nu fie
acceptată.
1. În lista de contacte, apăsaţi tasta pentru meniu.
2. Faceţi clic pe Agendă SIM.
3. Apăsaţi tasta Meniu.
4. Faceţi clic pe Copiere toate în Contacte.
Notă: Dacă încercaţi să copiaţi un contact de pe cardul SIM al cărui număr de telefon este identic cu numărul de telefon
al unui contact care există deja în lista de contacte, dispozitivul BlackBerry nu copiază contactul de pe cardul SIM.
274
Ghidul utilizatorului
Cardul SIM
Copierea unui contact din lista de contacte pe cardul SIM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
În lista de contacte, faceţi clic pe un contact.
Evidenţiaţi un număr de telefon.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Copiere în agendă SIM.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Salvare.
Modificarea unui contact de pe cardul SIM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
În lista de contacte, apăsaţi tasta pentru meniu.
Faceţi clic pe Agendă SIM.
Evidenţiaţi un contact.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Editare.
Modificaţi informaţiile de contact.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Salvare.
Ştergerea unui contact de pe cardul SIM
1.
2.
3.
4.
5.
În lista de contacte, apăsaţi tasta pentru meniu.
Faceţi clic pe Agendă SIM.
Evidenţiaţi un contact.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Ştergere.
Stocarea mesajelor text SMS în cardul SIM
În funcţie de furnizorul de servicii wireless şi de reţeaua wireless, este posibil ca această caracteristică să nu fie
acceptată.
Dacă dispozitivul dvs. BlackBerry® utilizează un card SIM şi dacă setaţi cardul SIM pentru a stoca mesaje text SMS,
acestea vor apărea în continuare în aplicaţia de mesaje.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
275
Ghidul utilizatorului
2.
3.
4.
5.
Cardul SIM
Faceţi clic pe Text SMS.
Setaţi câmpul Lasă mesaje pe cardul SIM la Da.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Salvare.
Pentru a dezactiva stocarea mesajelor text SMS pe cardul SIM, setaţi câmpul Lasă mesaje pe cardul SIM la Nu. Dacă
setaţi acest câmp la Nu, mesajele text SMS sunt şterse din cardul SIM.
Despre securitatea cardului SIM
Puteţi proteja cardul dvs. SIM cu un cod PIN pentru a adăuga un alt nivel de securitate dispozitivului dvs.
BlackBerry®. Dacă blocaţi cardul SIM cu un cod PIN, alte persoane nu pot utiliza cardul lor SIM în dispozitivul dvs.
Pentru a putea utiliza cardul dvs. SIM în alt dispozitiv, trebuie să introduceţi codul PIN.
Protejarea cardului SIM cu un cod PIN
Pentru a obţine codul PIN al cardului dvs. SIM, contactaţi furnizorul de servicii wireless.
Notă: Dacă introduceţi incorect, de trei ori, codul PIN al cardului SIM, cardul SIM nu va mai funcţiona.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Opţiuni avansate.
3. Faceţi clic pe Cardul SIM.
4. Apăsaţi tasta Meniu.
5. Faceţi clic pe Activare securitate.
6. Introduceţi codul PIN al cardului SIM.
7. Apăsaţi tasta Enter.
Modificarea codului PIN al cardului SIM
1.
2.
3.
4.
5.
276
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Opţiuni avansate.
Faceţi clic pe Cardul SIM.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Modificare cod PIN2.
Ghidul utilizatorului
Cardul SIM
Modificarea numelui de afişare al unui număr de telefon
În cazul în care cardul SIM acceptă mai multe numere de telefon, puteţi personaliza numele de afişare pentru numerele
de telefon.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Opţiuni avansate.
3. Faceţi clic pe Cardul SIM.
4. Evidenţiaţi un număr de telefon.
5. Apăsaţi tasta Meniu.
6. Faceţi clic pe Editare număr de telefon SIM.
7. Introduceţi un nume de afişare pentru numărul de telefon.
8. Apăsaţi tasta Enter.
277
Ghidul utilizatorului
Securitate
Securitate
Elementele de bază ale securităţii
Despre parola dispozitivului
Dacă introduceţi incorect parola dispozitivului BlackBerry®, este posibil să primiţi o solicitare de a introduce
blackberry înainte de a continua. Când încercaţi să introduceţi din nou parola, caracterele pe care le introduceţi sunt
afişate pe ecran.
Dacă depăşiţi numărul permis de încercări de introducere a parolei, dispozitivul şterge toate datele de pe dispozitiv din
motive de securitate.
Setarea parolei dispozitivului
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Parolă.
Setaţi câmpul Parolă la Activată.
Faceţi clic pe Setare parolă.
Introduceţi o parolă.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Salvare.
Pentru a dezactiva parola dispozitivului BlackBerry®, setaţi câmpul Parolă la Dezactivat.
Schimbarea parolei dispozitivului
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Parolă.
3. Faceţi clic pe Schimbare parolă.
Blocarea dispozitivului dvs.
Pentru a efectua această sarcină, trebuie să fi setat o parolă pentru dispozitivul dvs. BlackBerry®.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Blocare cu parolă.
Pentru a debloca dispozitivul, introduceţi parola dispozitivului dvs. Apăsaţi tasta Enter.
278
Ghidul utilizatorului
Securitate
Blocarea dispozitivului când îl introduceţi în toc
1.
2.
3.
4.
5.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Parolă.
Modificaţi câmpul Blocare dispozitiv portabil în toc la Da.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Salvare.
Blocarea tastaturii
Dacă nu sunteţi în timpul unui apel, puteţi bloca tastatura pentru a evita apăsarea accidentală a tastelor atunci când
redaţi o melodie sau când nu utilizaţi dispozitivul BlackBerry® . În cazul în care contul dvs. de e-mail utilizează
BlackBerry® Enterprise Server, în funcţie de opţiunile pe care administratorul le setează, este posibil să nu puteţi
efectua această sarcină. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi administratorul.
Ţineţi apăsată tasta Redare/Pauză/Dezactivare sunet din partea superioară a dispozitivului.
Pentru a debloca tastatura, ţineţi din nou apăsată tasta Redare/Pauză/Dezactivare sunet.
Setarea unei limite pentru numărul de încercări de introducere a parolei
1.
2.
3.
4.
5.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Parolă.
Setaţi câmpul Număr de încercări parolă.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Salvare.
Ştergerea datelor din dispozitiv, aplicaţiilor de la terţi sau fişierelor de
pe cardul media
Înainte de a şterge datele din dispozitivul dvs. BlackBerry® sau fişierele de pe cardul media, luaţi în considerare copierea
de siguranţă a acestor elemente, astfel încât să aveţi o copie a acestora pe computer.
ATENŢIE: Dacă aţi activat criptarea, procesul de ştergere a tuturor datelor din dispozitiv poate dura chiar şi o oră până
la finalizare. Nu puteţi opri procesul după ce l-aţi pornit. Dacă resetaţi dispozitivul, procesul reporneşte după repornirea
dispozitivului.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Opţiuni securitate.
3. Faceţi clic pe Ştergere de securitate.
4. Efectuaţi oricare dintre următoarele acţiuni:
• Pentru a şterge date din aplicaţia de mesaje, aplicaţia pentru contacte şi alte aplicaţii, bifaţi caseta de validare
E-mailuri, Contacte etc..
• Pentru a şterge toate aplicaţiile de la terţe părţi pe care le-aţi adăugat, bifaţi caseta de validare Aplicaţii instalate
de utilizator.
279
Ghidul utilizatorului
Securitate
• Pentru a şterge toate fişierele de pe cardul media, bifaţi caseta de validare Card media.
5. Introduceţi blackberry.
6. Faceţi clic pe Ştergere.
Dacă pregătiţi dispozitivul pentru revânzare şi aveţi un cont de e-mail care utilizează BlackBerry® Internet Service,
pentru a împiedica trimiterea mesajelor din acest cont către dispozitivul dvs., contactaţi furnizorul de servicii wireless
pentru a disocia contul de dispozitiv.
Administratorul de parole
Despre administratorul de parole
Utilizaţi administratorul de parole pentru a stoca toate parolele într-un singur loc. Administratorul de parole este proiectat
pentru a proteja parolele dvs. printr-o parolă a administratorului de parole. La introducerea acestei parole,
administratorul decriptează parolele dvs.
Puteţi utiliza administratorul de parole şi pentru a genera parole aleatoare care să conţină cifre, litere şi simboluri.
Adăugarea unei parole în administratorul de parole
1.
2.
3.
4.
5.
6.
În ecranul de întâmpinare sau în dosarul Aplicaţii, faceţi clic pe pictograma Administrator parolă.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Nou.
Introduceţi informaţiile despre parolă.
Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
Faceţi clic pe Salvare.
Generarea unei parole aleatorii
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
În ecranul de întâmpinare sau în dosarul Aplicaţii, faceţi clic pe pictograma Administrator parolă.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Nou.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Parolă aleatorie.
Introduceţi informaţiile despre parolă.
Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
Faceţi clic pe Salvare.
Setarea criteriilor pentru parolele generate aleatoriu
1. În ecranul de întâmpinare sau în dosarul Aplicaţii, faceţi clic pe pictograma Administrator parolă.
280
Ghidul utilizatorului
2.
3.
4.
5.
6.
Securitate
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Opţiuni.
Setaţi câmpurile parolei generate aleatoriu.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Salvare.
Vizualizarea unei parole din administratorul de parole
În administratorul de parole, faceţi clic pe o parolă.
Schimbarea unei parole din administratorul de parole
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
În ecranul de întâmpinare sau în dosarul Aplicaţii, faceţi clic pe pictograma Administrator parolă.
Evidenţiaţi o parolă.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Deschidere.
Modificaţi informaţiile parolei.
Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
Faceţi clic pe Salvare.
Ascunderea parolelor în administratorul de parole
1.
2.
3.
4.
5.
6.
În ecranul de întâmpinare sau în dosarul Aplicaţii, faceţi clic pe pictograma Administrator parolă.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Opţiuni.
Setaţi câmpul Afişare parolă la Nu.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Salvare.
Pentru a afişa din nou parolele din administratorul de parole, setaţi câmpul Afişare parolă la Da.
Dezactivarea solicitării afişate înainte de a şterge articolele
Puteţi dezactiva solicitarea care este afişată înainte de a şterge mesaje, jurnale de apeluri, contacte, intrări din calendar,
sarcini, mementouri sau parole.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma unei aplicaţii.
2. Într-o aplicaţie, apăsaţi tasta Meniu.
3. Faceţi clic pe Opţiuni.
4. Dacă este necesar, faceţi clic pe Opţiuni generale.
5. Modificaţi câmpul Confirmare ştergere la Nu.
6. Apăsaţi tasta Meniu.
7. Faceţi clic pe Salvare.
281
Ghidul utilizatorului
Securitate
Ştergerea unei parole din administratorul de parole
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare sau în dosarul Aplicaţii, faceţi clic pe pictograma Administrator parolă.
Evidenţiaţi o parolă.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Ştergere.
Schimbarea parolei administratorului de parole
1. În ecranul de întâmpinare sau în dosarul Aplicaţii, faceţi clic pe pictograma Administrator parolă.
2. Apăsaţi tasta Meniu.
3. Faceţi clic pe Schimbare parolă.
Copierea unei parole
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare sau în dosarul Aplicaţii, faceţi clic pe pictograma Administrator parolă.
Evidenţiaţi o parolă.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Copiere nume de utilizator sau Copiere parolă.
Pentru a goli zona tampon, apăsaţi tasta pentru meniu. Faceţi clic pe Ştergere zonă tampon.
Notă: Parolele nu sunt criptate când se află în zona tampon.
Împiedicarea copierii parolei
1.
2.
3.
4.
5.
6.
În ecranul de întâmpinare sau în dosarul Aplicaţii, faceţi clic pe pictograma Administrator parolă.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Opţiuni.
Setaţi câmpul Acceptare copie zonă tampon la Nu.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Salvare.
Setarea unei limite pentru numărul de încercări de introducere a parolei
în administratorul de parole
1.
2.
3.
4.
5.
6.
282
În ecranul de întâmpinare sau în dosarul Aplicaţii, faceţi clic pe pictograma Administrator parolă.
Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
Faceţi clic pe Opţiuni.
Setaţi câmpul Încercări parolă.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Salvare.
Ghidul utilizatorului
Securitate
Criptare
Despre criptarea datelor în memoria dispozitivului
Când criptarea pentru memoria dispozitivului este activată, dispozitivul BlackBerry® utilizează o cheie privată pentru a
cripta datele pe măsură ce acestea sunt stocate în dispozitiv, inclusiv datele pe care dispozitivul le primeşte când este
blocat. Dispozitivul decriptează datele pe măsură ce le accesaţi.
Puteţi seta criptarea pentru a include sau a exclude contactele. Dacă activaţi criptarea pentru contacte şi primiţi un apel
când dispozitivul dvs. este blocat, numele apelantului nu este afişat pe ecran.
Dacă utilizaţi un certificat de card inteligent pentru autentificare, în funcţie de cardul inteligent, este posibil să puteţi
utiliza unul din certificatele de card inteligent pentru a asigura o criptare cu doi factori. Pentru a accesa conţinutul criptat,
trebuie să furnizaţi parola dispozitivului şi să vă conectaţi dispozitivul la cititorul de card inteligent.
Când blocaţi dispozitivul, un indicator de blocare-deblocare este afişat în partea superioară a ecranului pentru a indica
că dispozitivul este în curs de securizare a datelor, care include ştergerea unei copii a cheii private din memoria
temporară a dispozitivului. Un indicator de blocare este afişat în partea superioară a ecranului atunci când dispozitivul
a şters cheia.
Despre criptarea fişierelor
Criptarea fişierelor este concepută pentru a proteja fişierele pe care le stocaţi în memoria dispozitivului BlackBerry® şi
pe un card media care poate fi introdus în dispozitivul dvs. Puteţi cripta fişierele din memoria dispozitivului şi de pe
cardul media utilizând o cheie de criptare generată de dispozitiv, parola dispozitivului sau ambele.
Dacă criptaţi fişierele utilizând o cheie de criptare generată de dispozitiv, puteţi accesa fişierele de pe cardul media
numai atunci când cardul media este introdus în dispozitivul dvs. În cazul în care criptaţi fişierele utilizând parola
dispozitivului, puteţi accesa fişierele de pe cardul media de pe orice dispozitiv în care introduceţi cardul media, cu
condiţia să cunoaşteţi parola dispozitivului.
Activarea criptării
Pentru criptarea datelor din memoria dispozitivului, trebuie să fi setat o parolă pentru dispozitivul dvs. BlackBerry®.
În funcţie de volumul de memorie disponibilă pentru stocarea fişierelor din memoria dispozitivului, este posibil să nu
puteţi cripta fişiere din memoria dispozitivului.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Opţiuni securitate.
3. Faceţi clic pe Criptare.
4. Modificaţi câmpul Criptare la Activat.
5. Pentru a cripta date din memoria dispozitivului, setaţi câmpul Memorie dispozitiv la Activat.
283
Ghidul utilizatorului
Securitate
6. Pentru a cripta fişiere stocate pe un card media şi pe dispozitiv, setaţi câmpul Card media la Activat şi efectuaţi
una dintre următoarele acţiuni:
• Pentru a cripta fişierele utilizând o cheie de criptare pe care o generează dispozitivul, modificaţi câmpul Mod la
Dispozitiv.
• Pentru a cripta fişierele utilizând parola dispozitivului, modificaţi câmpul Mod la Parolă de siguranţă.
• Pentru a cripta fişierele utilizând o cheie de criptare şi parola dispozitivului, modificaţi câmpul Mod la Parolă de
securitate şi dispozitiv.
7. Pentru a cripta de asemenea fişiere media cum ar fi imagini, melodii şi clipuri video, setaţi câmpul Includere fişiere
media la Da.
8. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
9. Faceţi clic pe Salvare.
Pentru a dezactiva criptarea datelor din memoria dispozitivului, modificaţi câmpul Memorie dispozitiv la Dezactivat.
Pentru a dezactiva criptarea fişierelor, modificaţi câmpul Card media la Dezactivat.
Informaţii înrudite
Setarea parolei dispozitivului, 278
Setare puterii de criptare
În cazul în care criptarea datelor din memoria dispozitivului este activată, puteţi seta puterea de criptare pe care
dispozitivul BlackBerry® o utilizează pentru a proteja datele pe care le primiţi când dispozitivul este blocat.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Opţiuni securitate.
3. Faceţi clic pe Criptare.
4. Setaţi câmpul Putere.
5. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
6. Faceţi clic pe Salvare.
Utilizarea unui certificat pentru a cripta chei de criptare de pe
dispozitivul dvs.
Pentru a efectua această sarcină, contul dvs. de e-mail trebuie să utilizeze un BlackBerry® Enterprise Server care să
accepte această caracteristică. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi administratorul.
În cazul în care criptarea datelor din memoria dispozitivului BlackBerry este activată şi cititorul de card inteligent acceptă
această caracteristică, este posibil să puteţi utiliza un certificat de pe un card inteligent pentru a cripta chei de criptare
de pe dispozitivul dvs.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Opţiuni securitate.
3. Faceţi clic pe Criptare.
4. Modificaţi câmpul Protecţie cu doi factori la Activat.
5. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
6. Faceţi clic pe Salvare.
284
Ghidul utilizatorului
Securitate
Despre cheile de criptare
Dacă dispozitivul BlackBerry® este asociat cu un cont de e-mail care utilizează un BlackBerry® Enterprise Server sau
BlackBerry® Desktop Redirector, dispozitivul este proiectat să utilizeze o cheie de criptare pentru a proteja datele
transmise între BlackBerry Enterprise Server sau BlackBerry Desktop Redirector şi dispozitiv.
La fiecare 2 săptămâni, trebuie să generaţi o nouă cheie de criptare.
Generarea unei chei de criptare
Pentru a efectua această sarcină, contul dvs. de e-mail trebuie să utilizeze un BlackBerry® Enterprise Server care să
accepte această caracteristică. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi administratorul.
Dacă dispozitivul dvs. BlackBerry este asociat cu un cont de e-mail care utilizează BlackBerry Enterprise Server care
nu acceptă această caracteristică, puteţi genera o cheie de criptare utilizând BlackBerry® Desktop Manager, dacă
include instrumentul pentru setări de e-mail. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi asistenţa online care este
disponibilă în BlackBerry Desktop Manager.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Opţiuni securitate.
3. Faceţi clic pe Informaţii.
4. Evidenţiaţi un serviciu.
5. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
6. Faceţi clic pe Regenerare cheie de criptare.
Ştergerea memoriei
Despre ştergerea memoriei
Ştergerea memoriei este concepută pentru a şterge datele sensibile din memoria temporară a dispozitivului
BlackBerry®. Exemplele de date sensibile includ datele din memoria intermediară pentru browserul depozitului de chei,
datele necriptate din mesajele de e-mail, parolele de autentificare LDAP şi datele din căutările de certificate şi chei.
La activarea ştergerii memoriei, aplicaţia de ştergere a memoriei este proiectată să şteargă automat datele sensibile
în următoarele situaţii:
•
•
•
•
•
când introduceţi dispozitivul într-un toc
când nu utilizaţi dispozitivul pentru o perioadă specificată de timp
când sincronizaţi cu computerul
când modificaţi ora sau fusul orar al dispozitivului dvs.
când blocaţi dispozitivul.
285
Ghidul utilizatorului
Securitate
Activarea ştergerii memoriei
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Opţiuni securitate.
Faceţi clic pe Opţiuni de securitate avansate.
Faceţi clic pe Ştergere memorie.
Modificaţi câmpul Stare la Activat.
Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
Faceţi clic pe Salvare.
Schimbarea momentului când dispozitivul şterge datele sensibile din
memoria temporară a dispozitivului
1.
2.
3.
4.
5.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Opţiuni securitate.
Faceţi clic pe Opţiuni de securitate avansate.
Faceţi clic pe Ştergere memorie.
Efectuaţi oricare dintre următoarele acţiuni:
• Pentru a împiedica ştergerea datelor sensibile de către dispozitivul BlackBerry® atunci când introduceţi
dispozitivul în toc, modificaţi câmpul Curăţare în toc la Nu.
• Pentru a împiedica ştergerea datelor sensibile când dispozitivul rămâne inactiv o perioadă de timp, modificaţi
câmpul Ştergere inactiv la Nu.
• Pentru a modifica perioada de aşteptare înainte de începerea ştergerii datelor sensibile după oprirea
dispozitivului, modificaţi câmpul Inactiv expirat.
6. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
7. Faceţi clic pe Salvare.
Ştergerea datelor sensibile ale aplicaţiilor din memoria temporară a
dispozitivului
1.
2.
3.
4.
5.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Opţiuni securitate.
Faceţi clic pe Opţiuni de securitate avansate.
Faceţi clic pe Curăţare memorie.
Pentru a şterge datele sensibile ale tuturor aplicaţiilor, apăsaţi tasta Meniu. Faceţi clic pe Curăţă acum.
Vizualizarea pictogramei aplicaţiei de ştergere a memoriei în ecranul de
întâmpinare
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Opţiuni securitate.
286
Ghidul utilizatorului
3.
4.
5.
6.
7.
Securitate
Faceţi clic pe Opţiuni de securitate avansate.
Faceţi clic pe Ştergere memorie.
Modificaţi câmpul Afişare pictogramă pe ecranul de întâmpinare la Da.
Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
Faceţi clic pe Salvare.
Certificate
Elementele de bază ale certificatelor
Descărcarea unui certificat de pe un server de certificate LDAP sau DSML
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Opţiuni securitate.
3. Faceţi clic pe Opţiuni de securitate avansate.
4. Faceţi clic pe Certificate.
5. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
6. Faceţi clic pe Recuperare certificate.
7. Specificaţi criteriile de căutare.
8. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
9. Faceţi clic pe Căutare.
10. Faceţi clic pe un certificat.
11. Faceţi clic pe Adăugare certificat în depozit de chei.
Despre profiluri de autoritate certificat
În cazul în care contul dvs. de e-mail utilizează un BlackBerry® Enterprise Server care acceptă această caracteristică,
puteţi descărca certificate prin reţeaua wireless dintr-un profil de autoritate certificat furnizat de administratorul dvs. În
funcţie de organizaţia dvs., este posibil să fie necesară înregistrarea unui certificat şi acest lucru se poate produce
automat.
Când vă înregistraţi la un profil de autoritate certificat, cel mai recent certificat este descărcat în dispozitivul dvs.
BlackBerry şi este adăugat în lista dvs. de certificate. Profilurile de autoritate certificat indică starea certificatului. Dacă
certificatul este programat să expire curând, vă puteţi reînregistra cu profilul de autoritate certificat pentru a primi un
certificat actualizat.
Descărcarea unui certificat dintr-o autoritate certificat
Pentru a efectua această sarcină, contul dvs. de e-mail trebuie să utilizeze un BlackBerry® Enterprise Server care să
accepte această caracteristică. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi administratorul.
287
Ghidul utilizatorului
Securitate
Dacă administratorul dvs. v-a furnizat un profil de autoritate certificat, vă puteţi înregistra cu profilul respectiv pentru a
descărca un certificat în dispozitivul dvs. BlackBerry. Dacă certificatul este programat să expire curând, vă puteţi
reînregistra pentru a primi un certificat actualizat.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Opţiuni securitate.
Faceţi clic pe Opţiuni de securitate avansate.
Faceţi clic pe Profil de autoritate certificat.
Faceţi clic pe Înregistrare sau Reînregistrare.
Dacă este necesar, introduceţi acreditivele pe care le utilizaţi pentru a vă conecta la reţeaua organizaţiei dvs.
Pentru a ascunde ecranul pentru profilul de autoritate certificat în timp ce solicitarea dvs. este procesată, apăsaţi tasta
pentru meniu. Faceţi clic pe Ascundere. Pentru a reveni la acest ecran, în ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe
pictograma Profil de autoritate certificat.
Importul unui certificat sau a unei chei PGP din memoria dispozitivului
1.
2.
3.
4.
5.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Media sau pe pictograma Fişiere.
Navigaţi către un certificat sau o cheie PGP®.
Evidenţiaţi certificatul sau cheia PGP.
Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
Faceţi clic pe Import certificat sau Import cheie PGP.
Pentru a vizualiza certificatul sau cheia PGP, apăsaţi tasta Meniu. Faceţi clic pe Afişare certificat sau Afişare cheie
PGP.
Importul unui certificat sau a unei chei PGP de pe un card media
1.
2.
3.
4.
5.
6.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Opţiuni securitate.
Faceţi clic pe Opţiuni de securitate avansate.
Faceţi clic pe Certificate sau Chei PGP.
Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
Faceţi clic pe Afişare certificate card media sau Afişare chei PGP card media.
Pentru a vizualiza certificatul sau cheia PGP®, apăsaţi tasta Meniu. Faceţi clic pe Afişare certificat sau Afişare cheie
PGP.
Vizualizarea proprietăţilor unui certificat
1.
2.
3.
4.
5.
288
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Opţiuni securitate.
Faceţi clic pe Opţiuni de securitate avansate.
Faceţi clic pe Certificate.
Faceţi clic pe un certificat.
Ghidul utilizatorului
Securitate
Proprietăţile certificatelor
Stare revocare:
Acest câmp afişează starea de revocare a certificatului la o dată şi o oră specificate.
Stare creditare:
Acest câmp afişează starea de acreditare a lanţului de certificate. Un certificat poate fi acreditat explicit (certificatul
însuşi este acreditat), acreditat implicit (certificatul rădăcină din lanţul de certificate este acreditat pe dispozitivul
BlackBerry®) sau nu este acreditat (certificatul nu este acreditat explicit şi certificatul rădăcină din lanţul de
certificate nu este acreditat sau nu există în dispozitiv).
Data expirării:
Acest câmp afişează data pe care emitentul certificatului a specificat-o ca dată de expirare a certificatului.
Tip certificat:
Acest câmp afişează formatul certificatului. Dispozitivul dvs. acceptă formatele de certificat X.509 şi WTLS.
Tip cheie publică:
Acest câmp afişează standardul respectat de cheia publică. Dispozitivul acceptă chei RSA®, DSA, Diffie-Hellman
şi ECC.
Subiect:
Acest câmp afişează informaţii despre subiectul certificatului.
Emitent:
Acest câmp afişează informaţii despre emitentul certificatului.
Număr de serie:
Acest câmp afişează seria certificatului în format hexazecimal.
Utilizare cheie:
Acest câmp afişează utilizările aprobate pentru cheia publică.
Nume alternativ subiect:
Acest câmp afişează o adresă alternativă de e-mail pentru subiectul certificatului, dacă este disponibilă.
Amprentă digitală SHA1:
Acest câmp afişează amprenta digitală SHA1 a certificatului.
Amprentă digitală MD5:
Acest câmp afişează amprenta digitală MD5 a certificatului.
Vizualizarea unui tip de certificat din lista de certificate
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
289
Ghidul utilizatorului
2.
3.
4.
5.
6.
Securitate
Faceţi clic pe Opţiuni securitate.
Faceţi clic pe Opţiuni de securitate avansate.
Faceţi clic pe Certificate.
Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
Faceţi clic pe unul dintre următoarele elemente de meniu:
• Afişare certificate proprii
• Afişare certificate ale altora
• Afişare certificate CA
• Afişare certificate rădăcină
Pentru a vizualiza toate certificatele din dispozitivul dvs. BlackBerry®, apăsaţi tasta pentru meniu. Faceţi clic pe Afişare
toate certificatele.
Trimiterea unui certificat
Când trimiteţi un certificat, dispozitivul BlackBerry® trimite cheia publică, dar nu trimite cheia privată corespondentă.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Opţiuni securitate.
3. Faceţi clic pe Opţiuni de securitate avansate.
4. Faceţi clic pe Certificate.
5. Evidenţiaţi un certificat.
6. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
7. Faceţi clic pe Trimitere prin e-mail sau Trimitere prin PIN.
Ştergerea unui certificat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Opţiuni securitate.
Faceţi clic pe Opţiuni de securitate avansate.
Faceţi clic pe Certificate.
Evidenţiaţi un certificat.
Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
Faceţi clic pe Ştergere.
Vizualizarea lanţului de certificate pentru un certificat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
290
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Opţiuni securitate.
Faceţi clic pe Opţiuni de securitate avansate.
Faceţi clic pe Certificate.
Evidenţiaţi un certificat.
Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
Faceţi clic pe Afişare lanţ.
Ghidul utilizatorului
Securitate
Starea certificatelor
Indicatoarele de stare pentru certificate şi profiluri de autoritate certificat
Indicatoarele de stare pentru certificate
:
Certificatul are o cheie privată corespondentă care este stocată pe dispozitivul BlackBerry® sau pe un card
inteligent.
:
Lanţul de certificate este acreditat şi valid, iar starea de revocare a lanţului de certificate este bună.
:
Starea de revocare a lanţului de certificate este necunoscută sau o cheie publică a unui certificat din lanţul de
certificate este slabă.
:
Certificatul nu este acreditat sau este revocat sau un certificat din lanţul de certificate nu este acreditat, este revocat,
expirat, nu este valid sau nu poate fi verificat.
Indicatoarele de stare pentru profiluri de autoritate certificat
:
Un certificat valid este asociat cu profilul de autoritate certificat.
:
Un certificat nou este recuperat, deoarece certificatul curent este programat să expire în curând.
:
Solicitarea de înregistrare aşteaptă aprobarea de la autoritatea pentru certificate.
:
Înregistrarea cu profilul de autoritate certificat este în curs, deoarece pentru a continua este necesară o acţiune din
partea utilizatorului sau deoarece înregistrarea este programată să se efectueze mai târziu.
:
Înregistrarea cu profilul de autoritate certificat este necesară şi va fi efectuată automat.
Verificarea stării de revocare a unui certificat sau lanţ de certificate
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Opţiuni securitate.
291
Ghidul utilizatorului
3.
4.
5.
6.
7.
Securitate
Faceţi clic pe Opţiuni de securitate avansate.
Faceţi clic pe Certificate.
Evidenţiaţi un certificat.
Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
Faceţi clic pe Stare recuperare sau Recuperare stare lanţ.
Schimbarea stării de creditare a unui certificat
În funcţie de tipurile de certificate permise de administratorul dvs., este posibil să nu puteţi credita anumite tipuri de
certificate.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Opţiuni securitate.
Faceţi clic pe Opţiuni de securitate avansate.
Faceţi clic pe Certificate.
Evidenţiaţi un certificat.
Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
Faceţi clic pe Creditare sau Discreditare.
În cazul în care creditaţi un certificat, efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:
• Pentru a credita certificatul evidenţiat, faceţi clic pe Certificat selectat.
• Pentru a credita certificatul evidenţiat şi toate celelalte certificate din lanţ, faceţi clic pe Întregul lanţ.
Revocarea unui certificat
Dacă revocaţi un certificat, acesta este revocat numai în depozitul de chei din dispozitivul BlackBerry®. Dispozitivul nu
actualizează starea de revocare la autoritatea de certificare sau pe serverele CRL.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Opţiuni securitate.
3. Faceţi clic pe Opţiuni de securitate avansate.
4. Faceţi clic pe Certificate.
5. Evidenţiaţi un certificat.
6. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
7. Faceţi clic pe Revocare.
8. Faceţi clic pe Da.
9. Modificaţi câmpul Motiv.
10. Faceţi clic pe OK.
Pentru a anula starea În aşteptare a certificatului, evidenţiaţi certificatul. Apăsaţi tasta Menu (Meniu). Faceţi clic pe
Anulare aşteptare.
Motivele revocării unui certificat
Necunoscut:
Motivul revocării nu se potriveşte cu niciunul din motivele predefinite.
292
Ghidul utilizatorului
Securitate
Cheie compromisă:
Este posibil ca o persoană care nu este subiectul cheii să fi descoperit valoarea cheii private.
CA compromis:
Este posibil ca cineva să fi dezvăluit cheia privată a emitentului certificatului.
Modificare afiliere:
Subiectul certificatului nu mai lucrează pentru organizaţie.
Înlocuit:
Un certificat nou înlocuieşte un certificat existent.
Încetare operaţie:
Subiectul certificatului nu mai solicită certificatul.
Deţinere certificat:
Dvs. doriţi să revocaţi temporar certificatul.
Opţiunile pentru certificate
Modificarea numelui de afişare al unui certificat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Opţiuni securitate.
Faceţi clic pe Opţiuni de securitate avansate.
Faceţi clic pe Certificate.
Evidenţiaţi un certificat.
Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
Faceţi clic pe Schimbare etichetă.
Introduceţi un nume de afişare pentru certificat.
Faceţi clic pe OK.
Adăugarea unei adrese de e-mail la un certificat
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Opţiuni securitate.
3. Faceţi clic pe Opţiuni de securitate avansate.
4. Faceţi clic pe Certificate.
5. Evidenţiaţi un certificat.
6. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
7. Faceţi clic pe Adrese asociate.
8. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
9. Faceţi clic pe Adăugare adresă.
10. Efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:
293
Ghidul utilizatorului
Securitate
• Faceţi clic pe un contact.
• Faceţi clic pe Utilizare o dată. Introduceţi o adresă de e-mail. Apăsaţi tasta Enter.
11. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
12. Faceţi clic pe Salvare.
Dezactivarea solicitării numelui afişat, care apare când adăugaţi un certificat în depozitul
de chei
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Opţiuni securitate.
3. Faceţi clic pe Opţiuni de securitate avansate.
4. Faceţi clic pe Certificate.
5. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
6. Faceţi clic pe Recuperare certificate.
7. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
8. Faceţi clic pe Opţiuni.
9. Modificaţi câmpul Solicitare pentru etichetă la Nu.
10. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
11. Faceţi clic pe Salvare.
Când adăugaţi un certificat, dispozitivul BlackBerry® utilizează subiectul certificatului ca nume al certificatului.
Dezactivarea solicitării de preluare a stării, care apare când adăugaţi un certificat în
depozitul de chei
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Opţiuni securitate.
Faceţi clic pe Opţiuni de securitate avansate.
Faceţi clic pe Certificate.
Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
Faceţi clic pe Recuperare certificate.
Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
Faceţi clic pe Opţiuni.
Efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:
• Pentru a descărca starea de revocare a unui certificat când îl adăugaţi în depozitul de chei, modificaţi câmpul
Stare recuperare la Da.
• Pentru a adăuga un certificat în depozitul de chei, fără a descărca starea de revocare, modificaţi câmpul Stare
recuperare la Nu.
10. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
11. Faceţi clic pe Salvare.
294
Ghidul utilizatorului
Securitate
Modificarea frecvenţei cu care un profil de autoritate certificat verifică starea certificatului
În funcţie de organizaţia dvs., este posibil să puteţi modifica frecvenţa cu care un profil de autoritate certificat verifică
starea certificatului său. Dacă certificatul este programat să expire curând, vă puteţi reînregistra cu profilul de autoritate
certificat pentru a primi un certificat actualizat.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Opţiuni securitate.
3. Faceţi clic pe Opţiuni de securitate avansate.
4. Faceţi clic pe Profil de autoritate certificat.
5. Modificaţi câmpul Interval de verificare stare certificat.
6. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
7. Faceţi clic pe Salvare.
Scurtăturile certificatelor
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pentru a vizualiza eticheta şi emitentul unui certificat, apăsaţi tasta Spaţiu.
Pentru a vizualiza proprietăţile unui certificat, apăsaţi tasta Enter.
Pentru a vizualiza nivelul de securitate al unui certificat personal, apăsaţi tastele Alt şi L.
Pentru a vizualiza seria unui certificat, apăsaţi tastele Alt şi S.
Pentru a vizualiza certificatele autorităţilor de certificare, apăsaţi tastele Alt şi C.
Pentru a vizualiza certificatele personale şi ale altor persoane, apăsaţi tastele Alt şi E.
Pentru a vizualiza certificatele personale, apăsaţi tastele Alt şi P.
Pentru a vizualiza certificatele altor persoane, apăsaţi tastele Alt şi O.
Pentru a vizualiza certificatele rădăcină, apăsaţi tastele Alt şi R.
Pentru a vizualiza toate certificatele, apăsaţi tastele Alt şi A.
Cheile PGP
Elementele de bază ale cheilor PGP
Descărcarea unei chei PGP de pe un server LDAP de certificate
Dacă utilizaţi PGP® Universal Server, este posibil să nu puteţi descărca chei PGP de pe un server LDAP de certificate.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Opţiuni securitate.
3. Faceţi clic pe Opţiuni de securitate avansate.
4. Faceţi clic pe Chei PGP.
5. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
6. Faceţi clic pe Recuperare chei PGP.
295
Ghidul utilizatorului
Securitate
7. Specificaţi criteriile de căutare.
8. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
9. Faceţi clic pe Căutare.
10. Faceţi clic pe o cheie PGP.
11. Faceţi clic pe Adăugare cheie PGP la depozit de chei.
Descărcarea unei chei PGP personale de pe PGP Universal Server
1.
2.
3.
4.
5.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Opţiuni securitate.
Faceţi clic pe PGP.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Descărcare chei.
Descărcarea unei chei PGP actualizate de pe un server LDAP de certificate
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Opţiuni securitate.
Faceţi clic pe Opţiuni de securitate avansate.
Faceţi clic pe Chei PGP.
Evidenţiaţi o cheie PGP®.
Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
Faceţi clic pe Recuperare Cheie PGP actualizată.
Importul unui certificat sau a unei chei PGP din memoria dispozitivului
1.
2.
3.
4.
5.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Media sau pe pictograma Fişiere.
Navigaţi către un certificat sau o cheie PGP®.
Evidenţiaţi certificatul sau cheia PGP.
Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
Faceţi clic pe Import certificat sau Import cheie PGP.
Pentru a vizualiza certificatul sau cheia PGP, apăsaţi tasta Meniu. Faceţi clic pe Afişare certificat sau Afişare cheie
PGP.
Importul unui certificat sau a unei chei PGP de pe un card media
1.
2.
3.
4.
5.
296
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Opţiuni securitate.
Faceţi clic pe Opţiuni de securitate avansate.
Faceţi clic pe Certificate sau Chei PGP.
Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
Ghidul utilizatorului
Securitate
6. Faceţi clic pe Afişare certificate card media sau Afişare chei PGP card media.
Pentru a vizualiza certificatul sau cheia PGP®, apăsaţi tasta Meniu. Faceţi clic pe Afişare certificat sau Afişare cheie
PGP.
Vizualizarea proprietăţilor unei chei PGP
1.
2.
3.
4.
5.
6.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Opţiuni securitate.
Faceţi clic pe Opţiuni de securitate avansate.
Faceţi clic pe Chei PGP.
Faceţi clic pe o cheie PGP®.
Faceţi clic pe Vizualizare subcheie.
Proprietăţile cheii PGP
Stare revocare:
Acest câmp afişează starea de revocare a cheii PGP® la data şi ora specificată.
Stare creditare:
Acest câmp afişează starea de acreditare a cheii PGP. O cheie PGP poate fi acreditată explicit (cheia PGP este
ea însăşi acreditată), acreditată implicit (cheia PGP este asociată cu o cheie privată de pe dispozitivul
BlackBerry®) sau nu este acreditată (cheia PGP nu este acreditată explicit şi nici nu este asociată cu o cheie PGP
acreditată de pe dispozitiv şi nu există un lanţ de semnături digitale către o cheie acreditată).
Data creării:
Acest câmp afişează data la care PGP® Universal Server a generat cheia PGP.
Data expirării:
Acest câmp afişează data pe care PGP Universal Server a specificat-o ca dată de expirare a cheii PGP.
Adresă de e-mail:
Acest câmp afişează adresa de e-mail asociată cu cheia PGP. Este posibil să fie afişate mai multe câmpuri pentru
adresa de e-mail.
Tip cheie publică:
Acest câmp afişează standardul respectat de cheia publică. Dispozitivul dvs. acceptă chei RSA®, DSA şi DiffieHellman.
Utilizare cheie:
Acest câmp afişează utilizările aprobate ale cheii PGP.
Amprentă digitală:
Acest câmp afişează amprenta cheii PGP în format hexazecimal.
297
Ghidul utilizatorului
Securitate
Trimiterea unei chei PGP
Când trimiteţi o cheie PGP®, dispozitivul BlackBerry® trimite cheia publică, dar nu trimite cheia privată corespondentă.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Opţiuni securitate.
3. Faceţi clic pe Opţiuni de securitate avansate.
4. Faceţi clic pe Chei PGP.
5. Evidenţiaţi o cheie PGP
6. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
7. Faceţi clic pe Trimitere prin e-mail sau Trimitere prin PIN.
Ştergerea unei chei PGP
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Opţiuni securitate.
Faceţi clic pe Opţiuni de securitate avansate.
Faceţi clic pe Chei PGP.
Evidenţiaţi o cheie PGP®.
Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
Faceţi clic pe Ştergere.
Golirea datelor PGP din memoria intermediară
Datele PGP® din memoria intermediară conţin chei publice PGP stocate în memoria intermediară şi politica PGP®
Universal Server pe care dispozitivul BlackBerry® o descarcă de pe PGP Universal Server.
1.
2.
3.
4.
5.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Opţiuni securitate.
Faceţi clic pe PGP.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Ştergere memorie intermediară universală.
La următoarea trimitere a unui mesaj protejat prin PGP, dispozitivul descarcă o politică actualizată a PGP Universal
Server şi chei publice PGP de pe PGP Universal Server.
Starea cheii PGP
Indicatoarele de stare ale cheii PGP
:
Cheia PGP® are o cheie privată corespondentă, stocată pe dispozitivul BlackBerry®.
:
298
Ghidul utilizatorului
Securitate
Cheia PGP este acreditată şi validă şi starea de revocare a cheii PGP este bună.
:
Starea de revocare a cheii PGP este necunoscută sau cheia este slabă.
:
Cheia PGP nu este acreditată, este revocată, expirată, nu este validă sau nu poate fi verificată.
Verificarea stării de revocare a unei chei PGP
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Opţiuni securitate.
Faceţi clic pe Opţiuni de securitate avansate.
Faceţi clic pe Chei PGP.
Evidenţiaţi o cheie PGP®.
Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
Faceţi clic pe Stare recuperare.
Modificarea stării de acreditare a unei chei PGP
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Opţiuni securitate.
Faceţi clic pe Opţiuni de securitate avansate.
Faceţi clic pe Chei PGP.
Evidenţiaţi o cheie PGP®.
Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
Faceţi clic pe Creditare sau Discreditare.
Revocarea unei chei PGP
Dacă revocaţi o cheie PGP®, cheia PGP este revocată numai în depozitul de chei al dispozitivului BlackBerry®.
Dispozitivul nu actualizează starea de revocare pe PGP® Universal Server.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Opţiuni securitate.
3. Faceţi clic pe Opţiuni de securitate avansate.
4. Faceţi clic pe Chei PGP.
5. Evidenţiaţi o cheie PGP®.
6. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
7. Faceţi clic pe Revocare.
8. Faceţi clic pe Da.
9. Modificaţi câmpul Motiv.
10. Faceţi clic pe OK.
299
Ghidul utilizatorului
Securitate
Motivele revocării cheii PGP
Necunoscut:
Motivul revocării nu se potriveşte cu niciunul din motivele predefinite.
Înlocuit:
O cheie PGP® nouă înlocuieşte o cheie PGP existentă.
Cheie compromisă:
Este posibil ca o persoană care nu este subiectul cheii să fi descoperit valoarea cheii private.
Cheie retrasă:
Cheia PGP nu mai este utilizată.
ID utilizator nevalid:
Informaţiile despre utilizator pentru cheia PGP nu sunt valide.
Opţiunile pentru cheile PGP
Modificarea numelui de afişare al unei chei PGP
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Opţiuni securitate.
Faceţi clic pe Opţiuni de securitate avansate.
Faceţi clic pe Chei PGP.
Evidenţiaţi o cheie PGP®.
Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
Faceţi clic pe Schimbare etichetă.
Introduceţi un nume de afişare pentru cheia PGP.
Faceţi clic pe OK.
Dezactivarea solicitării numelui afişat, care apare când adăugaţi o cheie PGP în depozitul
de chei
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
300
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Opţiuni securitate.
Faceţi clic pe Opţiuni de securitate avansate.
Faceţi clic pe Chei PGP.
Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
Faceţi clic pe Recuperare chei PGP.
Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
Faceţi clic pe Opţiuni.
Ghidul utilizatorului
Securitate
9. Modificaţi câmpul Solicitare pentru etichetă la Nu.
10. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
11. Faceţi clic pe Salvare.
Când adăugaţi o cheie PGP®, dispozitivul BlackBerry® utilizează numele care a fost stabilit pentru cheie de PGP®
Universal Server când acesta a generat cheia.
Dezactivarea solicitării de preluare a stării, care apare când adăugaţi o cheie PGP în
depozitul de chei
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Opţiuni securitate.
Faceţi clic pe Opţiuni de securitate avansate.
Faceţi clic pe Chei PGP.
Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
Faceţi clic pe Recuperare chei PGP.
Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
Faceţi clic pe Opţiuni.
Efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:
• Pentru a descărca starea de revocare a unei chei PGP® când o adăugaţi în depozitul de chei, modificaţi câmpul
Stare recuperare la Da.
• Pentru a adăuga o cheie PGP în depozitul de chei fără a descărca starea de revocare, modificaţi câmpul Stare
recuperare la Nu.
10. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
11. Faceţi clic pe Salvare.
Scurtăturile cheii PGP
•
•
•
•
•
•
Pentru a vizualiza eticheta unei chei PGP®, apăsaţi tasta Spaţiu.
Pentru a vizualiza proprietăţile unei chei PGP, apăsaţi tasta Enter.
Pentru a vizualiza nivelul de securitate al unei chei PGP private, apăsaţi tastele Alt şi L.
Pentru a vizualiza chei PGP personale, apăsaţi tastele Alt şi P.
Pentru a vizualiza chei PGP ale altor persoane, apăsaţi tastele Alt şi O.
Pentru a vizualiza toate cheile PGP, apăsaţi tastele Alt şi A.
Depanare: chei PGP
Nu pot descărca o cheie PGP de pe un server LDAP de certificate
Încercaţi să efectuaţi următoarele acţiuni:
• Verificaţi dacă organizaţia dvs. vă permite să descărcaţi chei PGP® de pe un server LDAP de certificate. Pentru
informaţii suplimentare, contactaţi administratorul.
301
Ghidul utilizatorului
Securitate
• Dacă aţi schimbat tipul conexiunii pe care dispozitivul BlackBerry® îl utilizează pentru a se conecta la un server
LDAP de certificate, încercaţi să utilizaţi tipul de conexiune implicit.
Serverele de certificate
Adăugarea unui server de certificate
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Opţiuni securitate.
Faceţi clic pe Opţiuni de securitate avansate.
Faceţi clic pe Servere certificat.
Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
Faceţi clic pe Server nou.
Specificaţi informaţiile pentru serverul de certificate.
Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
Faceţi clic pe Salvare.
Modificarea informaţiilor de conectare pentru un server de certificate
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Opţiuni securitate.
3. Faceţi clic pe Opţiuni de securitate avansate.
4. Faceţi clic pe Servere certificat.
5. Evidenţiaţi un server de certificate.
6. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
7. Faceţi clic pe Editare.
8. Modificaţi informaţiile de conectare pentru serverul de certificate
9. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
10. Faceţi clic pe Salvare.
Opţiuni de conectare pentru serverele de certificate LDAP şi DSML
Nume afişat:
Introduceţi un nume de afişare pentru serverul de certificate.
Nume server:
Introduceţi adresa de reţea a serverului de certificate.
Interogare de bază:
Introduceţi informaţiile de interogare de bază ale serverului de certificate utilizând sintaxa pentru certificate X.509
(de exemplu, o=test.rim.net).
302
Ghidul utilizatorului
Securitate
Port:
Introduceţi numărul portului pentru reţeaua organizaţiei dvs. Numărul implicit al portului este 389.
Tip autentificare:
Specificaţi dacă trebuie să vă conectaţi la serverul de certificate.
Tip conexiune:
Specificaţi dacă dispozitivul BlackBerry® utilizează o conexiune SSL sau TLS pentru a se conecta la serverul de
certificate.
Opţiunile de conectare pentru serverele OCSP şi CRL
Nume afişat:
Introduceţi un nume de afişare pentru serverul de certificate.
URL server:
Introduceţi adresa Web a serverului de certificate.
Trimiterea informaţiilor de conectare pentru un server de certificate
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Opţiuni securitate.
Faceţi clic pe Opţiuni de securitate avansate.
Faceţi clic pe Servere certificat.
Evidenţiaţi un server de certificate.
Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
Faceţi clic pe Server de e-mail sau Server PIN.
Ştergerea unui server de certificate
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Opţiuni securitate.
Faceţi clic pe Opţiuni de securitate avansate.
Faceţi clic pe Servere certificat.
Evidenţiaţi un server de certificate.
Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
Faceţi clic pe Ştergere.
303
Ghidul utilizatorului
Securitate
Depozitele de chei
Despre depozitul de chei
Depozitul de chei din dispozitivul BlackBerry® poate stoca următoarele elemente. Pentru a accesa aceste elemente
din depozitul de chei, trebuie să introduceţi parola depozitului de chei.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
certificate personale (perechi de certificate şi chei private)
certificate pe care le descărcaţi utilizând instrumentul de sincronizare a certificatelor din BlackBerry® Desktop
Manager
certificate pe care le descărcaţi de pe un server de certificate LDAP sau DSML
certificate pe care le descărcaţi de pe un profil de autoritate certificat
certificate pe care le importaţi de pe memoria dispozitivului sau de pe un card media
certificate pe care le adăugaţi dintr-un mesaj
certificate rădăcină care sunt incluse în BlackBerry® Desktop Software
chei PGP® personale (perechi de chei publice şi private)
chei PGP publice pe care le descărcaţi de pe un server LDAP de certificate
chei PGP publice pe care le importaţi de pe memoria dispozitivului sau de pe un card media
chei PGP publice pe care le adăugaţi dintr-un mesaj
Schimbarea parolei depozitului de chei
1.
2.
3.
4.
5.
6.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Opţiuni securitate.
Faceţi clic pe Opţiuni de securitate avansate.
Faceţi clic pe Depozite de chei.
Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
Faceţi clic pe Schimbare parolă.
Sincronizarea parolei memoriei pentru chei cu parola dispozitivului
Dacă sincronizaţi parola depozitului pentru chei cu memoria dispozitivului, la modificarea parolei dispozitivului, parola
depozitului de chei se modifică automat pentru a se potrivi cu aceasta.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Opţiuni securitate.
3. Faceţi clic pe Opţiuni de securitate avansate.
4. Faceţi clic pe Depozite de chei.
5. Modificaţi câmpul Sincronizare parolă depozit de chei la parola dispozitivului la Da.
6. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
7. Faceţi clic pe Salvare.
304
Ghidul utilizatorului
Securitate
Schimbarea momentului când dispozitivul şterge parola memoriei
pentru chei
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Opţiuni securitate.
Faceţi clic pe Opţiuni de securitate avansate.
Faceţi clic pe Depozite de chei.
Modificaţi câmpul Parolă cheie personală expirată.
Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
Faceţi clic pe Salvare.
Pentru a accesa cheile private după ce dispozitivul BlackBerry® a şters parola depozitului de chei, trebuie să introduceţi
parola depozitului de chei.
Adăugarea automată a contactelor în lista de contacte când adăugaţi
elemente în depozitul de chei
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Opţiuni securitate.
Faceţi clic pe Opţiuni de securitate avansate.
Faceţi clic pe Depozite de chei.
Modificaţi câmpul Injector de adresă depozit de chei la Activat.
Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
Faceţi clic pe Salvare.
Schimbarea serviciului pe care dispozitivul îl utilizează pentru a
descărca certificate
În funcţie de organizaţia dvs., este posibil să nu puteţi schimba serviciul pe care îl utilizează dispozitivul dvs.
BlackBerry® pentru a descărca certificate. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi administratorul.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Opţiuni securitate.
3. Faceţi clic pe Opţiuni de securitate avansate.
4. Faceţi clic pe Depozite de chei.
5. Modificaţi câmpul Serviciu certificat.
6. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
7. Faceţi clic pe Salvare.
305
Ghidul utilizatorului
Securitate
Dezactivarea copierii automate de siguranţă şi a restaurării datelor din
memoria pentru chei
Implicit, elementele din memoria pentru chei din dispozitivul BlackBerry® sunt copiate pentru siguranţă sau restaurate
odată cu datele dispozitivului. Dacă, din motive de securitate, nu doriţi să copiaţi pentru siguranţă cheia dvs. privată
sau să restauraţi cheia dvs. privată de pe computer, puteţi dezactiva copierea automată de siguranţă sau restaurarea
automată a datelor din depozitul de chei.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Opţiuni securitate.
3. Faceţi clic pe Opţiuni de securitate avansate.
4. Faceţi clic pe Depozite de chei.
5. Modificaţi câmpul Permitere copiere de siguranţă/restaurare depozit de chei la Nu.
6. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
7. Faceţi clic pe Salvare.
Pentru a activa copierea automată de siguranţă şi restaurarea datelor din depozitul de chei, modificaţi câmpul Permitere
copiere de siguranţă/restaurare depozit de chei la Da.
Modificarea frecvenţei de reîmprospătare a listelor de revocare a
certificatelor
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Opţiuni securitate.
Faceţi clic pe Opţiuni de securitate avansate.
Faceţi clic pe Depozite de chei.
Modificaţi câmpul Starea certificatului expiră după.
Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
Faceţi clic pe Salvare.
Dispozitivul BlackBerry® descarcă automat o nouă stare de revocare când utilizează un element din depozitul de chei
cu o stare mai veche decât limita pe care aţi stabilit-o.
Respingerea listelor de revocare a certificatelor de la serverele CRL
neverificate
1.
2.
3.
4.
5.
6.
306
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Opţiuni securitate.
Faceţi clic pe Opţiuni de securitate avansate.
Faceţi clic pe Depozite de chei.
Modificaţi câmpul Acceptare CRL-uri neverificate la Nu.
Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
Ghidul utilizatorului
Securitate
7. Faceţi clic pe Salvare.
Dispozitivul BlackBerry® respinge listele de revocare a certificatelor de la serverele CRL pe care BlackBerry® MDS
Connection Service nu le poate verifica.
Cardurile inteligente
Despre utilizarea unui card inteligent cu dispozitivul dvs.
Cardurile inteligente stochează certificate şi chei private. Puteţi utiliza un cititor de carduri inteligente pentru a importa
certificatele de pe un card inteligent în depozitul de chei din dispozitivul BlackBerry®, dar nu puteţi importa chei private.
În consecinţă, operaţiile cu chei private, cum ar fi semnarea şi decriptarea, utilizează cardul inteligent, iar operaţiile cu
chei publice, cum ar fi verificarea şi criptarea, utilizează certificatele publice de pe dispozitivul dvs.
Dacă utilizaţi un certificat de card inteligent pentru autentificare cu dispozitivul, după ce aţi conectat cititorul de card
inteligent la dispozitiv, acesta solicită autentificarea cardului inteligent la fiecare deblocare a dispozitivului.
Puteţi instala mai multe drivere de carduri inteligente pe dispozitivul dvs., inclusiv drivere pentru carduri inteligente
microSD, însă puteţi autentifica numai un singur card inteligent o dată. Dacă vă autentificaţi utilizând un card inteligent
microSD şi doriţi să transferaţi fişiere media între cardul dvs. inteligent microSD şi computerul dvs. în modul pentru
memorie de mare capacitate, trebuie să dezactivaţi temporar autentificarea cu doi factori sau să selectaţi altă opţiune
de autentificare.
Dacă pe dispozitivul dvs. este instalat S/MIME Support Package pentru dispozitivele BlackBerry®, puteţi utiliza
certificatele pentru carduri inteligente pentru a trimite mesaje protejate S/MIME.
Despre autentificarea cu doi factori
Autentificarea cu doi factori este concepută pentru a furniza o securitate suplimentară pentru dispozitivul dvs.
BlackBerry®. Autentificarea cu doi factori necesită un element pe care îl aveţi (de exemplu, un card inteligent) şi un
element pe care îl ştiţi (de exemplu, o parolă). De asemenea, vă puteţi utiliza conexiunea la cititorul dvs. de card
inteligent pentru a vă autentifica, fără a fi necesară prezenţa unui card inteligent.
Puteţi utiliza cardul inteligent pentru autentificarea cu doi factori când vă deblocaţi dispozitivul sau puteţi utiliza un simbol
software pentru autentificarea cu doi factori când utilizaţi dispozitivul împreună cu software-ul RSA® ca simbol
hardware. Dacă deţineţi un dispozitiv BlackBerry activat pentru Wi-Fi®, puteţi utiliza şi un simbol software pentru
autentificarea cu doi factori când vă conectaţi la un VPN sau la o reţea Wi-Fi.
În funcţie de modelul dispozitivului dvs. BlackBerry şi de setările pe care le alegeţi pentru autentificarea cu doi factori,
este posibil să fie necesar să vă introduceţi parola când efectuaţi una din următoarele acţiuni:
•
•
•
•
vă deblocaţi dispozitivul BlackBerry
modificaţi o opţiune generală de securitate pe dispozitivul dvs. BlackBerry
modificaţi o opţiune a cardului inteligent
vă utilizaţi dispozitivul BlackBerry împreună cu software-ul RSA
307
Ghidul utilizatorului
•
•
Securitate
vă conectaţi la o reţea VPN
vă conectaţi la o reţea Wi-Fi
Activarea autentificării cu doi factori
Pentru a efectua această sarcină, trebuie să fi setat o parolă pentru dispozitivul dvs. BlackBerry® şi trebuie să aveţi
parola cardului inteligent pe care aţi primit-o împreună cu cardul inteligent.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Parolă.
3. Efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:
• Pentru a utiliza un card inteligent şi parola dispozitivului dvs. pentru a vă debloca dispozitivul, setaţi câmpul
Autentificator utilizator la Card inteligent.
• Pentru a vă utiliza cititorul de card inteligent (chiar dacă nu este inserat cardul inteligent) şi parola dispozitivului
dvs. pentru a vă debloca dispozitivul, setaţi câmpul Autentificator utilizator la Proximitate. Setaţi câmpul
Solicitare parolă dispozitiv la Da.
4. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
5. Faceţi clic pe Salvare.
Importul unui certificat de pe un card inteligent
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Opţiuni securitate.
3. Faceţi clic pe Opţiuni de securitate avansate.
4. Faceţi clic pe Certificate.
5. Apăsaţi tasta Meniu.
6. Faceţi clic pe Import certificate card inteligent.
7. Introduceţi parola cardului inteligent.
8. Bifaţi caseta de validare din dreptul unui certificat.
9. Faceţi clic pe OK.
10. Introduceţi parola memoriei pentru chei.
11. Faceţi clic pe OK.
Blocarea dispozitivului când scoateţi cardul inteligent din cititorul de
carduri inteligente
1.
2.
3.
4.
5.
6.
308
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Parolă.
Dacă este necesar, modificaţi câmpul Autentificator utilizator la Card inteligent.
Modificaţi câmpul Blocare la scoatere card la Activat.
Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
Faceţi clic pe Salvare.
Ghidul utilizatorului
Securitate
Despre introducerea inteligentă a parolei
Dacă utilizaţi autentificarea avansată şi parola dispozitivului BlackBerry® sau parola cardului inteligent este numerică,
aţi putea utiliza introducerea inteligentă a parolei în unele câmpuri pentru parolă. Când introducerea inteligentă a parolei
este activată, dispozitivul este proiectat să îşi amintească formatul unei parole pe care o introduceţi într-un câmp pentru
parolă. Când introduceţi din nou parola, dispozitivul aplică un filtru inteligent câmpului pentru parolă. Dacă parola este
numerică, un indicator 123 este afişat în dreptul câmpului pentru parolă şi nu trebuie să apăsaţi tasta Alt pentru a
introduce numerele. Dacă parola este alfanumerică, un indicator ABC este afişat în dreptul câmpului pentru parolă.
Pentru a utiliza introducerea inteligentă a parolei, autentificarea avansată trebuie să fie activată, iar pe dispozitivul dvs.
trebuie să fie instalate driverul corect pentru cardul inteligent şi cititorul corect de carduri inteligente.
Dezactivarea introducerii inteligente a parolei
Pentru a efectua această sarcină, trebuie să utilizaţi un card inteligent şi o parolă pentru a debloca dispozitivul
BlackBerry®.
Puteţi dezactiva introducerea inteligentă a parolei pentru a reduce şansele ca cineva să poată ghici parola dispozitivului
dvs. sau parola cardului inteligent bazată pe filtrul inteligent de parole pe care dispozitivul îl aplică câmpurilor pentru
parole.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Parolă.
3. Dacă este necesar, modificaţi câmpul Autentificator utilizator la Card inteligent.
4. Setaţi câmpul Introducere inteligentă parolă la Dezactivat.
5. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
6. Faceţi clic pe Salvare.
Pentru a activa din nou introducerea inteligentă a parolei, setaţi câmpul Introducere inteligentă parolă la Activat.
Comutarea filtrelor de parole inteligente
Într-un câmp de parolă gol, apăsaţi tasta Enter.
Indicatorul pentru noul filtru de parole inteligent este afişat în dreptul câmpului pentru parolă.
Cerinţe preliminare: Utilizarea certificatelor de autentificare
•
•
•
•
•
Dispozitivul BlackBerry® trebuie să aibă instalate driverele corecte pentru cardul inteligent şi pentru cititorul de
carduri inteligente.
Trebuie să importaţi un certificat de pe cardul inteligent pe care îl puteţi utiliza pentru semnare şi verificare.
Trebuie să activaţi autentificarea avansată.
Trebuie să stabiliţi o parolă pentru dispozitiv.
Trebuie să aveţi parola cardului inteligent pe care aţi primit-o împreună cu cardul inteligent.
309
Ghidul utilizatorului
Securitate
Utilizarea unui certificat pentru autentificarea cardului inteligent
Pentru a efectua această sarcină, trebuie să utilizaţi un card inteligent şi o parolă pentru a debloca dispozitivul
BlackBerry®.
Dacă utilizaţi un certificat pentru autentificarea cardului inteligent, certificatul autentifică cardul dvs. inteligent ori de câte
ori utilizaţi cardul inteligent pentru a vă debloca dispozitivul.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Parolă.
3. Dacă este necesar, modificaţi câmpul Autentificator utilizator la Card inteligent.
4. Setaţi câmpul Certificat de autentificare.
5. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
6. Faceţi clic pe Salvare.
Pentru a dezactiva utilizarea unui certificat pentru autentificarea cardului inteligent, setaţi câmpul Certificat de
autentificare la Niciunul.
Verificarea automată a stării certificatului de autentificare
Pentru a efectua această sarcină, trebuie să utilizaţi un card inteligent şi o parolă pentru a debloca dispozitivul
BlackBerry®.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Parolă.
Dacă este necesar, modificaţi câmpul Autentificator utilizator la Card inteligent.
Modificaţi câmpul Verificare stare certificat.
Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
Faceţi clic pe Salvare.
Dacă dispozitivul dvs. verifică starea certificatului de autentificare şi află că acesta este revocat sau expirat, dispozitivul
se blochează.
Utilizarea unui certificat pentru a cripta chei de criptare de pe
dispozitivul dvs.
Pentru a efectua această sarcină, contul dvs. de e-mail trebuie să utilizeze un BlackBerry® Enterprise Server care să
accepte această caracteristică. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi administratorul.
În cazul în care criptarea datelor din memoria dispozitivului BlackBerry este activată şi cititorul de card inteligent acceptă
această caracteristică, este posibil să puteţi utiliza un certificat de pe un card inteligent pentru a cripta chei de criptare
de pe dispozitivul dvs.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Opţiuni securitate.
310
Ghidul utilizatorului
3.
4.
5.
6.
Securitate
Faceţi clic pe Criptare.
Modificaţi câmpul Protecţie cu doi factori la Activat.
Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
Faceţi clic pe Salvare.
Stocarea parolei pentru cardul inteligent în memoria pentru aplicaţii
1.
2.
3.
4.
5.
6.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Opţiuni securitate.
Faceţi clic pe Card inteligent.
Modificaţi câmpul Memorare intermediară PIN la Activat.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Salvare.
Dispozitivul BlackBerry® stochează parolele pentru aceeaşi perioadă de timp pentru care stochează parola depozitului
de chei.
Dezactivarea înştiinţărilor pentru conexiunile cardului inteligent
1.
2.
3.
4.
5.
6.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Opţiuni securitate.
Faceţi clic pe Card inteligent.
Modificaţi câmpul Indicator sesiune LED la Dezactivat.
Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
Faceţi clic pe Salvare.
Pentru a dezactiva înştiinţările pentru conexiunile cardului inteligent, modificaţi câmpul Indicator sesiune LED la
Activat.
Simbolurile software
Despre simbolurile software
S-ar putea să aveţi nevoie de un simbol software pentru a vă conecta la VPN. Dacă aveţi un dispozitiv BlackBerry®
activat pentru Wi-Fi®, s-ar putea să aveţi nevoie, de asemenea, de un simbol software pentru vă conecta la reţeaua
organizaţiei dvs. utilizând o reţea Wi-Fi. Un simbol software include un cod de simbol pe care dispozitivul îl regenerează
periodic şi un cod PIN. Pentru mai multe informaţii despre simbolurile software, contactaţi administratorul.
Modificarea codului PIN al unui simbol software din dispozitiv
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
311
Ghidul utilizatorului
2.
3.
4.
5.
6.
Securitate
Faceţi clic pe Opţiuni securitate.
Faceţi clic pe Opţiuni de securitate avansate.
Faceţi clic pe Simboluri software.
Faceţi clic pe un simbol software.
Faceţi clic pe Specificare PIN.
Setările VPN
În funcţie de opţiunile pe care administratorul le-a setat pentru dvs., este posibil ca această caracteristică să nu fie
acceptată.
Despre profilurile VPN
Un profil VPN conţine informaţiile necesare pentru conectarea la VPN. Dacă aveţi un dispozitiv BlackBerry® activat
pentru Wi-Fi® şi dacă organizaţia dvs. utilizează VPN pentru a controla accesul la reţeaua sa, puteţi să vă conectaţi la
VPN şi să accesaţi reţeaua organizaţiei dvs. utilizând o reţea Wi-Fi. În funcţie de organizaţia dvs., puteţi avea mai multe
profiluri VPN pe dispozitiv. Pentru mai multe informaţii despre profilurile VPN, contactaţi administratorul.
Cerinţe preliminare: Conectarea la VPN
•
•
•
Contul dvs. de e-mail trebuie să utilizeze un server BlackBerry® Enterprise Server care să accepte această
caracteristică. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi administratorul.
Dacă aveţi un dispozitiv BlackBerry compatibil cuWi-Fi®, reţeaua Wi-Fi la care este conectat dispozitivul dvs. trebuie
să accepte conexiuni la VPN. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi administratorul.
Dacă utilizaţi un simbol software pentru a vă conecta la VPN, acesta trebuie să fie pe dispozitivul dvs., iar informaţiile
despre simbolul software care apar în profilul VPN trebuie să fie corecte.
Conectarea la VPN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Opţiuni securitate.
Faceţi clic pe Opţiuni de securitate avansate.
Faceţi clic pe VPN.
Bifaţi caseta de validare Activare VPN.
Faceţi clic pe Conectare.
Modificarea numelui de utilizator şi parolei pentru un profil VPN
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Opţiuni securitate.
3. Faceţi clic pe Opţiuni de securitate avansate.
312
Ghidul utilizatorului
Securitate
4. Faceţi clic pe VPN.
5. Evidenţiaţi un profil VPN.
6. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
7. Faceţi clic pe Editare.
8. În câmpul Nume de utilizator, introduceţi un nume de utilizator nou.
9. În câmpul Parolă utilizator, introduceţi o parolă nouă.
10. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
11. Faceţi clic pe Salvare.
Modificarea simbolului software pentru un profil VPN
Pentru a efectua această sarcină, simbolul software pe care doriţi să îl utilizaţi trebuie să fie instalat pe dispozitivul
BlackBerry®. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi administratorul.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Opţiuni securitate.
3. Faceţi clic pe Opţiuni de securitate avansate.
4. Faceţi clic pe VPN.
5. Evidenţiaţi un profil VPN.
6. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
7. Faceţi clic pe Editare.
8. Setaţi câmpul Număr serial simbol.
9. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
10. Faceţi clic pe Salvare.
Despre testele automate de securitate
Testele automate de securitate sunt concepute pentru a verifica dacă software-ul de securitate este implementat corect
pe dispozitivul BlackBerry®. Testele trebuie să ruleze automat atunci când dispozitivul reporneşte.
Verificarea software-ului de securitate
1.
2.
3.
4.
5.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Opţiuni securitate.
Faceţi clic pe Informaţii.
Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
Faceţi clic pe Verificare software securitate.
313
Ghidul utilizatorului
Securitate
Controlul aplicaţiilor de la terţe părţi
Despre permisiunile pentru aplicaţiile de la terţe părţi
Puteţi stabili permisiunile care controlează modul în care aplicaţiile de la terţe părţi de pe dispozitivul BlackBerry®
interacţionează cu celelalte aplicaţii de pe dispozitiv. De exemplu, puteţi controla dacă aplicaţiile de la terţe părţi pot
accesa datele sau Internetul, pot efectua apeluri sau pot utiliza conexiunile Bluetooth®.
Dacă aţi adăugat aplicaţii de la terţe părţi pe dispozitiv, dispozitivul este proiectat să împiedice aceste aplicaţii să trimită
sau să primească date fără ştirea dvs. Înainte ca o aplicaţie a unei terţe părţi să trimită sau să primească date, o casetă
de dialog vă solicită să acceptaţi sau să respingeţi solicitarea de conectare. Pentru o aplicaţie selectată, puteţi dezactiva
această solicitare pentru o locaţie sau resursă specifice.
Resetarea permisiunilor de conectare pentru aplicaţiile de la terţe părţi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Aplicaţii.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Editare permisiuni implicite.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Resetare toate solicitările de firewall.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Aplicare setări implicite la toate.
Despre conexiunile directe la Internet ale aplicaţiilor de la terţe părţi
Unele dintre aplicaţiile de la terţe părţi pe care le adăugaţi pe dispozitivul BlackBerry® pot necesita o conexiune directă
TCP sau HTTP la Internet. De exemplu, o aplicaţie pentru preţul acţiunilor poate avea nevoie să se conecteze la Internet
pentru a prelua cele mai noi preţuri ale acţiunilor. S-ar putea să fie necesar să setaţi APN-ul pe care aplicaţia terţei părţi
îl utilizează pentru această conexiune.
Configurarea unei conexiuni directe la Internet pentru o aplicaţie a unei
terţe părţi
Pentru a obţine numele de utilizator şi parola pentru APN, contactaţi furnizorul de servicii wireless.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Opţiuni avansate.
3. Faceţi clic pe TCP.
4. Introduceţi informaţiile pentru APN.
5. Apăsaţi tasta Meniu.
314
Ghidul utilizatorului
Securitate
6. Faceţi clic pe Salvare.
Activarea modului de siguranţă
La pornirea dispozitivului BlackBerry®, puteţi activa modul de siguranţă pentru a împiedica rularea automată a
aplicaţiilor de la terţe părţi. Acest mod de siguranţă vă permite să depanaţi sau să eliminaţi aplicaţiile nedorite.
1. Scoateţi şi apoi reintroduceţi bateria.
2. Când ledul roşu se stinge, ţineţi apăsată tasta Escape în timp ce dispozitivul se încarcă.
3. Când este afişată caseta de dialog, faceţi clic pe OK.
Când modul de siguranţă este activat, un indicator pentru modul de siguranţă este afişat în secţiunea de stare a
dispozitivului din ecranul de întâmpinare.
Pentru a dezactiva modul de siguranţă, repetaţi pasul 1.
Setarea permisiunilor pentru o aplicaţie a unei terţe părţi
Notă: Modificarea permisiunilor pentru aplicaţiile de la terţe părţi poate afecta semnificativ funcţionarea aplicaţiilor pe
dispozitivul BlackBerry®. Pentru mai multe informaţii privind modul în care aceste permisiuni pot afecta funcţionarea
aplicaţiilor din dispozitiv, contactaţi furnizorul de servicii wireless sau administratorul.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Aplicaţii.
3. Efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:
• Pentru a seta permisiunile pentru o anumită aplicaţie a unei terţe părţi, evidenţiaţi aplicaţia. Apăsaţi tasta
Menu (Meniu). Faceţi clic pe Editare drepturi.
• Pentru a seta permisiunile pentru toate aplicaţiile de la terţe părţi, apăsaţi tasta pentru meniu. Faceţi clic pe
Editare drepturi implicite.
4. Extindeţi Conexiuni, Interacţiuni sau Date utilizator.
5. Modificaţi câmpurile pentru permisiuni.
6. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
7. Faceţi clic pe Salvare.
Dezactivarea solicitării pentru conexiunea unei aplicaţii a unei terţe
părţi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Aplicaţii.
Evidenţiaţi o aplicaţie a unei terţe părţi.
Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
Faceţi clic pe Editare drepturi.
Faceţi clic pe Excepţii la solicitare.
Efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:
315
Ghidul utilizatorului
Securitate
• Pentru a permite aplicaţiei să se conecteze la o locaţie sau resursă specifice fără a afişa o solicitare, faceţi clic
pe Adăugare acceptare. Specificaţi un protocol şi, dacă este necesar, domeniul.
• Pentru a împiedica aplicaţia să se conecteze la o locaţie sau resursă specifice fără a afişa o solicitare, faceţi clic
pe Adăugare respingere. Specificaţi un protocol şi, dacă este necesar, domeniul.
8. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
9. Faceţi clic pe Salvare.
Permisiunile de conectare pentru aplicaţiile de la terţe părţi
USB:
Stabiliţi dacă aplicaţiile de la terţe părţi pot utiliza conexiunile fizice, cum ar fi un cablu USB sau RS-232, pe care
le-aţi configurat pentru dispozitivul BlackBerry®.
Bluetooth:
Stabiliţi dacă aplicaţiile de la terţe părţi pot utiliza conexiuni Bluetooth®.
Telefon:
Stabiliţi dacă aplicaţiile de la terţe părţi pot efectua apeluri sau pot accesa jurnalele de apeluri.
Date locaţie:
Stabiliţi dacă aplicaţiile de la terţe părţi pot utiliza informaţiile despre locaţia GPS.
Reţea server:
Stabiliţi dacă aplicaţiile de la terţe părţi pot accesa Internetul sau intranetul organizaţiei dvs. utilizând reţeaua
organizaţiei.
Internet:
Stabiliţi dacă aplicaţiile de la terţe părţi pot accesa Internetul prin intermediul furnizorului dvs. de servicii wireless
(de exemplu utilizând o conexiune directă la Internet sau un gateway WAP).
Wi-Fi (dacă este compatibilă):
Stabiliţi dacă aplicaţiile de la terţe părţi pot utiliza conexiuni Wi-Fi®.
Permisiunile de interacţiune pentru aplicaţiile de la terţe părţi
Comunicarea între aplicaţii:
Specificaţi dacă aplicaţiile de la terţe părţi pot comunica şi partaja date cu alte aplicaţii de pe dispozitivul
BlackBerry®.
Setări dispozitiv:
Specificaţi dacă aplicaţiile de la terţe părţi pot porni sau opri dispozitivul sau pot modifica opţiunile dispozitivului,
cum a fi opţiunile de afişare.
Media:
316
Ghidul utilizatorului
Securitate
Specificaţi dacă aplicaţiile de la terţe părţi pot accesa fişiere media din dispozitiv.
Administrare aplicaţii:
Specificaţi dacă aplicaţiile de la terţe părţi pot adăuga sau şterge module de aplicaţii sau pot accesa informaţii
despre modul cum ar fi un nume sau o versiune de aplicaţie.
Teme:
Specificaţi dacă dispozitivul poate utiliza aplicaţii de la terţe părţi drept sursă pentru teme personalizate.
Simulare introducere:
Specificaţi dacă aplicaţiile de la terţe părţi pot simula acţiuni, cum ar fi apăsarea unei taste de pe dispozitiv.
Filtrare browser:
Specificaţi dacă aplicaţiile de la terţe părţi pot înregistra filtre prin browserul de pe dispozitivul dvs. pentru a adăuga,
a modifica sau a şterge conţinutul unui site Web înainte ca acesta să fie afişat în browser.
Capturare ecran:
Specificaţi dacă aplicaţiile de la terţe părţi pot efectua capturi instantanee ale ecranului dispozitivului.
Resetare temporizator de securitate:
Specificaţi dacă aplicaţiile de la terţe părţi pot reseta durata în care dispozitivul rămâne deblocat după ce nu îl mai
utilizaţi.
Permisiunile de accesare a datelor pentru aplicaţiile de la terţe părţi
E-mail:
Stabiliţi dacă aplicaţiile de la terţe părţi pot accesa mesajele de e-mail, mesajele text SMS sau mesajele cu cod
PIN din dispozitivul BlackBerry®.
Date organizator:
Stabiliţi dacă aplicaţiile de la terţe părţi pot accesa datele organizatorului cum ar fi contactele, intrările din calendar,
sarcinile sau mementourile.
Fişiere:
Stabiliţi dacă aplicaţiile de la terţe părţi pot accesa fişierele pe care le stocaţi pe dispozitiv. De exemplu, puteţi stabili
dacă aplicaţiile de la terţe părţi pot accesa fişierele pe care le transferaţi pe dispozitiv utilizând instrumentul Manager
media din BlackBerry® Desktop Manager sau tehnologia Bluetooth®.
Date securitate:
Stabiliţi dacă aplicaţiile de la terţe părţi pot accesa certificatele sau cheile din depozitul de chei de pe dispozitivul
dvs.
317
Ghidul utilizatorului
Securitate
Depanare: securitate
Nu pot descărca un certificat
Dacă aţi schimbat tipul conexiunii pe care îl utilizează dispozitivul BlackBerry® pentru a se conecta la serverul de
certificate LDAP sau DSML, încercaţi să comutaţi la tipul de conexiune implicit.
Nu-mi pot debloca dispozitivul utilizând cardul meu inteligent
Încercaţi să efectuaţi următoarele acţiuni:
• Verificaţi dacă în cititorul de carduri inteligente este introdus cardul inteligent corect.
• Verificaţi dacă aţi introdus corect cardul inteligent în cititorul de carduri inteligente.
• Verificaţi dacă aţi introdus corect parola cardului inteligent. Această parolă ar fi trebuit să o primiţi atunci când
aţi primit cardul inteligent.
• Dacă utilizaţi un certificat pentru a autentifica cardul inteligent, asiguraţi-vă că certificatul nu este revocat sau
expirat.
Nu mă pot conecta la o reţea Wi-Fi sau la VPN utilizând un simbol
software
În funcţie de modelul dispozitivului dvs. BlackBerry®, este posibil ca această caracteristică să nu fie acceptată.
Verificaţi dacă ora dispozitivului BlackBerry este sincronizată cu ora reţelei.
Informaţii înrudite
Obţinerea automată a datei şi orei de la reţeaua wireless, 157
Dispozitivul îmi solicită efectuarea unui apel de urgenţă când introduc
o parolă
Dacă parola dispozitivului BlackBerry® conţine o combinaţie de litere care corespunde unui număr de acces de urgenţă,
este posibil ca dispozitivul să vă solicite efectuarea unui apel de urgenţă atunci când introduceţi parola.
Pentru a continua introducerea parolei dispozitivului, apăsaţi tasta Escape.
318
Ghidul utilizatorului
Registrele de servicii şi rapoartele de diagnosticare
Registrele de servicii şi rapoartele de
diagnosticare
Registrele de servicii
Despre registrele de servicii
Registrele de servicii determină serviciile care sunt disponibile pe dispozitivul BlackBerry®.
Furnizorul de servicii wireless sau administratorul vă poate trimite registrele de servicii prin intermediul reţelei wireless.
Dacă dispozitivul este asociat cu un cont de e-mail care utilizează un server BlackBerry® Enterprise Server, puteţi de
asemenea primi registrele de servicii pe dispozitivul dvs. prin conectarea acestuia la BlackBerry® Desktop Manager.
Acceptarea unui registru de servicii
1.
2.
3.
4.
5.
6.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Opţiuni avansate.
Faceţi clic pe Registru de servicii.
Evidenţiaţi noul registru de servicii.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Acceptare.
Ştergerea unui registru de servicii
1.
2.
3.
4.
5.
6.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Opţiuni avansate.
Faceţi clic pe Registru de servicii.
Evidenţiaţi un registru de servicii.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Ştergere.
Pentru a restaura un registru de servicii, apăsaţi tasta pentru meniu. Faceţi clic pe Anulare ştergere.
319
Ghidul utilizatorului
Registrele de servicii şi rapoartele de diagnosticare
Rapoartele de diagnosticare
Despre rapoartele de diagnosticare
Rapoartele de diagnosticare furnizează informaţii despre configuraţia wireless şi conexiunea dispozitivului
BlackBerry®. Dacă nu vă puteţi conecta la o reţea wireless sau nu puteţi accesa servicii precum serviciul de e-mail,
furnizorul de servicii wireless sau administratorul vă pot solicita să rulaţi şi să trimiteţi un raport de diagnosticare.
Furnizorul de servicii wireless sau administratorul pot utiliza raportul pentru a vă ajuta să rezolvaţi problema.
Rularea unui raport de diagnosticare
Dacă nu vă puteţi conecta la o reţea wireless sau nu puteţi accesa servicii precum serviciul de e-mail, furnizorul de
servicii wireless sau administratorul vă pot solicita să rulaţi şi să trimiteţi un raport de diagnosticare. Furnizorul de servicii
wireless sau administratorul poate utiliza raportul pentru a vă ajuta să depanaţi problema.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Reţea de telefonie mobilă.
3. Apăsaţi tasta Meniu.
4. Faceţi clic pe Test de diagnosticare.
5. Apăsaţi tasta Meniu.
6. Faceţi clic pe Rulare.
Vizualizarea unui raport de diagnosticare
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Reţea de telefonie mobilă.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Test de diagnosticare.
Evidenţiaţi un raport.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Vizualizare raport.
Trimiterea un raport de diagnosticare
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
320
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Reţea de telefonie mobilă.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Test de diagnosticare.
Evidenţiaţi un raport.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Raport e-mail sau Raport PIN.
Ghidul utilizatorului
Registrele de servicii şi rapoartele de diagnosticare
Ştergerea unui raport de diagnosticare
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Reţea de telefonie mobilă.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Test de diagnosticare.
Evidenţiaţi un raport.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Ştergere sau Ştergere totală.
Setarea unui destinatar implicit pentru rapoartele de diagnosticare
Dacă setaţi destinatarul implicit, de fiecare dată când trimiteţi un raport de diagnosticare, dispozitivul BlackBerry® trimite
raportul la acel destinatar. Dacă doriţi să specificaţi destinatarul de fiecare dată când trimiteţi un raport, nu setaţi
destinatarul implicit.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Reţea de telefonie mobilă.
3. Apăsaţi tasta Meniu.
4. Faceţi clic pe Test de diagnosticare.
5. Apăsaţi tasta Meniu.
6. Faceţi clic pe Opţiuni.
7. Introduceţi informaţiile de contact.
8. Apăsaţi tasta Meniu.
9. Faceţi clic pe Salvare.
Nu pot rula sau trimite un raport de diagnosticare
Încercaţi să efectuaţi următoarele acţiuni:
• Încercaţi să rulaţi din nou raportul de diagnosticare. În raportul de diagnosticare, apăsaţi tasta pentru meniu.
Faceţi clic pe Repetare toţi paşii.
• Verificaţi dacă dispozitivul BlackBerry® este conectat la reţeaua wireless.
• Dacă nu puteţi trimite raportul de diagnosticare către o adresă de e-mail, încercaţi să îl trimiteţi către un cod PIN.
În acelaşi mod, dacă nu puteţi trimite raportul de diagnosticare către un cod PIN, încercaţi să îl trimiteţi către o
adresă de e-mail.
Vizualizarea numărului versiunii de BlackBerry Device Software din
dispozitiv
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Despre.
Pentru a reveni la ecranul Opţiuni, apăsaţi de trei ori tasta Escape.
321
Ghidul utilizatorului
Registrele de servicii şi rapoartele de diagnosticare
Rapoarte de diagnosticare Wi-Fi
În funcţie de modelul dispozitivului dvs. BlackBerry®, este posibil ca această caracteristică să nu fie acceptată.
Despre rapoartele de diagnosticare Wi-Fi
Rapoartele de diagnosticare Wi-Fi® furnizează configuraţia Wi-Fi şi informaţiile de conectare dispozitivului
BlackBerry®. Dacă nu vă puteţi conecta la o reţea Wi-Fi sau nu puteţi accesa servicii precum mesageria de e-mail,
furnizorul de servicii wireless sau administratorul vă poate solicita să trimiteţi un raport de diagnosticare Wi-Fi. Furnizorul
de servicii wireless sau administratorul pot utiliza raportul pentru a vă ajuta să rezolvaţi problema.
Trimiterea unui raport de diagnosticare Wi-Fi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Conexiuni Wi-Fi.
Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
Faceţi clic pe Instrumente Wi-Fi.
Faceţi clic pe Diagnosticare Wi-Fi.
Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
Faceţi clic pe Raport e-mail sau Raport PIN.
Includerea datelor avansate în rapoartele de diagnosticare a Wi-Fi
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Conexiuni Wi-Fi.
3. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
4. Faceţi clic pe Instrumente Wi-Fi.
5. Faceţi clic pe Diagnosticare Wi-Fi.
6. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
7. Faceţi clic pe Opţiuni.
8. Modificaţi câmpul Mod afişare la Avansat.
9. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
10. Faceţi clic pe Salvare.
322
Ghidul utilizatorului
Registrele de servicii şi rapoartele de diagnosticare
Setarea unui destinatar implicit pentru rapoartele de diagnosticare WiFi
Dacă setaţi un destinatar implicit, de fiecare dată când trimiteţi un raport de diagnosticare Wi-Fi®, dispozitivul
BlackBerry® trimite raportul la acel destinatar. Dacă doriţi să specificaţi de fiecare dată destinatarul la care trimiteţi un
raport, nu setaţi destinatarul implicit.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Conexiuni Wi-Fi.
3. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
4. Faceţi clic pe Instrumente Wi-Fi.
5. Faceţi clic pe Diagnosticare Wi-Fi.
6. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
7. Faceţi clic pe Opţiuni.
8. Introduceţi informaţiile de contact.
9. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
10. Faceţi clic pe Salvare.
323
Ghidul utilizatorului
Opţiunile de accesibilitate
Opţiunile de accesibilitate
Despre opţiunile de accesibilitate
Dispozitivele BlackBerry® includ multe caracteristici care facilitează utilizarea de către persoane cu handicap. Pentru
informaţii suplimentare despre opţiunile de accesibilitate, vizitaţi www.blackberry.com/accessibility.
Afişarea subtitrărilor în chenar în clipuri video
Puteţi activa subtitrările în chenar astfel încât textul să fie afişat pe ecran atunci când redaţi fişiere video care sunt
compatibile cu subtitrările în chenar.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Media.
2. Apăsaţi tasta Meniu.
3. Faceţi clic pe Opţiuni.
4. Modificaţi câmpul Afişare subtitrări în chenar în Da.
5. Dacă este necesar, modificaţi câmpurile Aspect, Poziţie şi Dimensiune font.
6. Apăsaţi tasta Meniu.
7. Faceţi clic pe Salvare.
Modificarea fontului de afişare
1.
2.
3.
4.
5.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Ecran/Tastatură.
Modificaţi câmpurile pentru font.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Salvare.
Utilizarea inversării contrastului pentru ecran
1.
2.
3.
4.
5.
6.
324
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Opţiuni avansate.
Faceţi clic pe Accesibilitate.
Modificaţi câmpul Contrast culoare la Inversare contrast.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Salvare.
Ghidul utilizatorului
Opţiunile de accesibilitate
Utilizarea tonurilor de gri pentru ecran
1.
2.
3.
4.
5.
6.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Opţiuni avansate.
Faceţi clic pe Accesibilitate.
Modificaţi câmpul Contrast culoare la Tonuri de gri.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Salvare.
Setarea numărului de pictograme care apar în ecranul principal
1.
2.
3.
4.
5.
6.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Opţiuni avansate.
Faceţi clic pe Accesibilitate.
Modificaţi câmpul Dispunere grilă.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Salvare.
Activarea sunetelor pentru evenimente
Sunetele pentru evenimente vă înştiinţează când porniţi sau opriţi dispozitivul BlackBerry®, când nivelul bateriei este
plin sau scăzut şi când conectaţi sau deconectaţi un cablu USB sau un accesoriu la şi de la dispozitiv.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Opţiuni avansate.
3. Faceţi clic pe Accesibilitate.
4. Modificaţi câmpul Sunete eveniment la Pornit.
5. Apăsaţi tasta Meniu.
6. Faceţi clic pe Salvare.
Alocarea de tonuri de apel şi alarme unui contact
Puteţi primi diverse tonuri de apel şi alarme pentru mesajele şi apelurile primite de la anumite contacte sau grupuri de
contacte. La primirea unui apel sau a unui mesaj de la un contact, dispozitivul utilizează tonul de apel sau alarma
alocată, chiar dacă aţi comutat profilul de sunet la Silenţios sau Doar vibraţie. Dacă nu doriţi să fiţi înştiinţat cu tonul de
apel sau alarma alocate, puteţi seta profilul de sunet la Toate alarmele oprite.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Sunete.
325
Ghidul utilizatorului
Opţiunile de accesibilitate
2. Faceţi clic pe Setare alarme contact.
3. Faceţi clic pe Adăugare alarmă contact.
4. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
5. Faceţi clic pe Adăugare nume.
6. Faceţi clic pe un contact.
7. Pentru a adăuga mai multe contacte, repetaţi paşii 3 - 5.
8. Faceţi clic pe aplicaţia sau elementul pe care doriţi să le modificaţi.
9. Modificaţi informaţiile tonului de apel sau ale alarmei.
10. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
11. Faceţi clic pe Salvare.
Compatibilitatea cu TTY
În funcţie de furnizorul de servicii wireless, este posibil ca această caracteristică să nu fie acceptată.
Despre compatibilitatea TTY
Când activaţi compatibilitatea TTY şi conectaţi dispozitivul BlackBerry® la un dispozitiv TTY care operează la 45,45
biţi/sec., puteţi efectua apeluri către şi recepţiona apeluri de la dispozitive TTY. Dispozitivul BlackBerry este conceput
pentru a converti apelurile recepţionate în text pe care îl puteţi citi pe dispozitivul dvs. TTY.
Dacă dispozitivul TTY este conceput pentru utilizare cu o mufă pentru căşti de 2,5 mm, trebuie să utilizaţi un adaptor
pentru a conecta dispozitivul TTY la dispozitivul BlackBerry. Pentru a achiziţiona un adaptor aprobat de Research In
Motion pentru utilizare împreună cu dispozitivul BlackBerry, vizitaţi www.shopblackberry.com.
Activarea compatibilităţii TTY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Din ecranul de întâmpinare, apăsaţi tasta Trimitere.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Opţiuni.
Faceţi clic pe TTY.
Modificaţi câmpul Mod TTY la Da.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Salvare.
Un indicator TTY este afişat în secţiunea pentru starea dispozitivului de pe ecran.
Pentru a dezactiva compatibilitatea TTY, modificaţi câmpul Mod TTY la Nu.
326
Ghidul utilizatorului
Opţiunile de accesibilitate
Apelarea prin comandă vocală
Efectuarea unui apel utilizând o comandă vocală
Pentru a efectua această sarcină cu un dispozitiv compatibil Bluetooth®, precum un set auto „mâini libere” sau o cască
wireless, dispozitivul compatibil Bluetooth® asociat trebuie să accepte această caracteristică, iar dvs. trebuie să activaţi
tehnologia Bluetooth®.
Nu puteţi efectua apeluri la numerele pentru urgenţă utilizând comenzi vocale.
1. În aplicaţia pentru apelare prin comandă vocală, aşteptaţi declanşarea semnalului sonor.
2. Rostiţi "Apelare" şi numele sau numărul de telefon al unui contact.
Pentru a încheia apelul, apăsaţi tasta Terminare.
AutoText
Modificarea unei intrări AutoText
1.
2.
3.
4.
5.
6.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe AutoText.
Faceţi clic pe o intrare AutoText.
Modificaţi intrarea AutoText.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Salvare.
Metoda de introducere predictivă
Introducerea textului utilizând metoda de introducere predictivă
În momentul în care introduceţi textul, efectuaţi oricare din următoarele acţiuni:
• Pentru a selecta o sugestie evidenţiată şi a începe tastarea unui noi cuvânt, apăsaţi tasta Enter.
• Pentru a selecta o sugestie evidenţiată şi a continua tastarea aceluiaşi cuvânt, faceţi clic pe cuvânt.
• Pentru a ignora sugestiile, continuaţi să tastaţi.
327
Ghidul utilizatorului
Opţiunile de accesibilitate
Predicţia cuvintelor pe măsură ce tastaţi
Puteţi seta dispozitivul BlackBerry® să afişeze o listă de cuvinte sugerate pe măsură ce tastaţi.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Introducere limbă şi text.
3. Faceţi clic pe Afişare opţiuni de introducere text.
4. Selectaţi caseta de validare Introducere predictivă.
5. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
6. Faceţi clic pe Salvare.
Pentru a opri predicţia cuvintelor atunci când tastaţi, debifaţi caseta de validare Introducere predictivă.
328
Ghidul utilizatorului
BrickBreaker
BrickBreaker
Despre BrickBreaker
Obiectivul BrickBreaker este de a distruge cărămizile utilizând o paletă şi o bilă. În timpul jocului, din cărămizile pe care
le distrugeţi cad capsule. Capsulele vă oferă diferite mecanisme de distrugere a cărămizilor sau de control al bilei sau
al paletei.
Dacă bila loveşte paleta, o cărămidă sau partea superioară a tablei de joc de 50 de ori la orice nivel, cărămizile coboară
cu un spaţiu de fiecare dată când loviţi bila cu paleta.
Capsulele BrickBreaker
Lungă:
Această capsulă lungeşte paleta.
Lentă:
Această capsulă încetineşte bila.
Armă:
Această capsulă vă permite să trageţi în cărămizi cu trei gloanţe; un glonte poate distruge cărămizile indestructibile.
Laser:
Această capsulă vă permite să trageţi nelimitat cu raze laser în cărămizi.
Multi:
Această capsulă pune în joc patru bile.
Prindere:
Această capsulă vă permite să prindeţi şi să reţineţi bila.
Inversare:
Această capsulă schimbă direcţia paletei.
Încadrare:
Această capsulă vă permite să deplasaţi paleta dincolo de marginea ecranului.
Bombă:
Această capsulă distruge cărămida următoare celei pe care aţi lovit-o şi deteriorează cărămizile din apropiere.
Viaţă:
329
Ghidul utilizatorului
BrickBreaker
Această capsulă vă oferă o viaţă suplimentară.
Punctajul BrickBreaker
Prinderea unei capsule:
50 de puncte
Împuşcarea unei cărămizi cu arma:
50 de puncte
Lovirea unei cărămizi cu bila:
10 puncte
Împuşcarea unei cărămizi cu laserul:
10 puncte
Deteriorarea unei cărămizi cu o bombă:
5 puncte
Cum se joacă BrickBreaker
•
•
•
Pentru a deplasa paleta, glisaţi degetul spre stânga sau spre dreapta pe trackpad.
Pentru a elibera bila în modul de prindere, apăsaţi tasta Spaţiu.
Pentru a trage cu laserul sau cu arma, apăsaţi tasta Spaţiu.
Ajustarea volumului
•
•
•
Pentru a mări volumul, apăsaţi tasta de creştere a volumului din partea dreaptă a dispozitivului dvs.
BlackBerry®.
Pentru a reduce volumul, apăsaţi tasta de reducere a volumului din partea dreaptă a dispozitivului dvs.
BlackBerry®.
Pentru a anula volumul, apăsaţi tasta de redare/pauză/dezactivare a sonorului din partea superioară a
dispozitivului. Pentru a anula opţiunea de dezactivare a sonorului, apăsaţi din nou tasta de redare/pauză/
dezactivare a sonorului.
Informaţii înrudite
Amplificarea volumului utilizând caracteristica de creştere în intensitate audio, 114
Îmbunătăţirea calităţii sunetului melodiilor, 114
330
Ghidul utilizatorului
BrickBreaker
Setarea vitezei paletei
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare sau în dosarul Jocuri, faceţi clic pe pictograma BrickBreaker.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Opţiuni.
Efectuaţi oricare dintre următoarele acţiuni:
• Pentru a seta viteza paletei, setaţi câmpul Viteză de mişcare paletă.
• Pentru a accelera paleta pe măsură ce glisaţi degetul pe trackpad, bifaţi caseta de validare acceleraţie.
5. Apăsaţi tasta Meniu.
6. Faceţi clic pe Salvare.
Trimiterea unui punctaj către site-ul Web cu punctaje maxime
al BrickBreaker
1. În ecranul de întâmpinare sau în dosarul Jocuri, faceţi clic pe pictograma BrickBreaker.
2. Apăsaţi tasta Meniu.
3. Faceţi clic pe Trimitere punctaj maxim.
Verificarea punctajelor maxime de pe site-ul Web al jocului
BrickBreaker
1. În ecranul de întâmpinare sau în dosarul Jocuri, faceţi clic pe pictograma BrickBreaker.
2. Apăsaţi tasta Meniu.
3. Faceţi clic pe Punctaje maxime.
331
Ghidul utilizatorului
Jocul Word Mole
Jocul Word Mole
Elementele de bază ale jocului Word Mole
Despre jocul Word Mole
Obiectivul jocului Word Mole® este de a forma cuvinte utilizând literele din grădină. Dacă formaţi un cuvânt utilizând
literele care sunt chiar deasupra, sub sau una lângă alta în grădină, veţi primi litere noi pe care le puteţi utiliza pentru
a forma cuvinte noi. În caz contrar, în grădină apar găuri, făcând formarea cuvintelor noi mai dificilă. Puteţi înlocui o
gaură cu o literă nouă prin formarea unui cuvânt care utilizează o literă de lângă gaură.
Într-un joc individual, puteţi termina un nivel trimiţând suficiente cuvinte pentru a atinge punctajul necesar înainte de
expirarea timpului. Într-un joc de antrenament, aveţi timp nelimitat pentru a juca un joc. Într-un joc cu mai mulţi jucători,
dvs. concuraţi împotriva altor jucători pentru a câştiga premii pentru rezultate precum trimiterea celui mai lung cuvânt
sau primirea celui mai mic număr de găuri.
Formarea unui cuvânt
1. Faceţi clic pe fiecare literă din cuvânt.
2. Efectuaţi oricare dintre următoarele acţiuni:
• Pentru a trimite un cuvânt, apăsaţi tasta Enter.
• Pentru a deselecta o literă, faceţi clic pe literă din nou.
• Pentru a deselecta toate literele, apăsaţi tasta Escape.
Punctajul jocului Word Mole
Lungime cuvânt:
Formaţi cuvinte mai lungi pentru a câştiga mai multe puncte şi litere bonus pentru legume.
Utilizare litere:
Utilizaţi litere mai puţin obişnuite pentru a câştiga mai multe puncte.
Viteză:
Terminaţi nivelul cât mai repede posibil pentru a câştiga mai multe puncte.
Litere bonus pentru apă:
Utilizaţi literele bonus pentru apă într-un cuvânt pentru a umple stropitoarea.
Stropitoare:
Umpleţi stropitoarea pentru a creşte literele bonus pentru legume.
332
Ghidul utilizatorului
Jocul Word Mole
Litere bonus pentru legume:
Utilizaţi literele bonus pentru legume într-un cuvânt pentru a câştiga puncte bonus. Pentru a câştiga chiar şi mai
multe puncte bonus, utilizaţi mai multe litere bonus pentru legume într-un singur cuvânt.
Literele bonus pentru steluţe:
Utilizaţi literele bonus pentru steluţe într-un cuvânt pentru a câştiga puncte bonus.
Literele bonus pentru timp:
Utilizaţi literele bonus pentru timp într-un cuvânt pentru a câştiga timp ca bonus.
Ajustarea volumului
•
•
•
Pentru a mări volumul, apăsaţi tasta de creştere a volumului din partea dreaptă a dispozitivului dvs.
BlackBerry®.
Pentru a reduce volumul, apăsaţi tasta de reducere a volumului din partea dreaptă a dispozitivului dvs.
BlackBerry®.
Pentru a anula volumul, apăsaţi tasta de redare/pauză/dezactivare a sonorului din partea superioară a
dispozitivului. Pentru a anula opţiunea de dezactivare a sonorului, apăsaţi din nou tasta de redare/pauză/
dezactivare a sonorului.
Informaţii înrudite
Amplificarea volumului utilizând caracteristica de creştere în intensitate audio, 114
Îmbunătăţirea calităţii sunetului melodiilor, 114
Jocurile pentru un singur jucător
Activarea modului de învăţare
1.
2.
3.
4.
5.
În timpul unui joc, apăsaţi tasta pentru meniu.
Faceţi clic pe Opţiuni de joc.
Faceţi clic pe Generalităţi.
Bifaţi caseta de validare Afişare sfaturi tutorial.
Faceţi clic pe OK.
Salvarea unui joc
Puteţi salva până la patru jocuri odată.
1. În timpul unui joc, apăsaţi tasta pentru meniu.
2. Faceţi clic pe Salvare joc.
3. Dacă este necesar, faceţi clic pe un joc pentru a-l suprascrie.
4. Introduceţi un nume pentru joc.
5. Faceţi clic pe OK.
333
Ghidul utilizatorului
Jocul Word Mole
Reluarea unui joc
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare, în dosarul Jocuri, faceţi clic pe pictograma Word Mole.
Faceţi clic pe Redare.
Faceţi clic pe Reluare joc.
Faceţi clic pe un joc.
Trimiterea unui punctaj către clasamentul de pe site-ul Web al jocului
Word Mole
La sfârşitul unui joc individual, vi se poate solicita să trimiteţi punctajul dvs.
Dacă nu trimiteţi punctajul când vi se solicită, îl puteţi trimite mai târziu.
1. În ecranul Punctaje maxime, în câmpul Nume utilizator, introduceţi un nume de utilizator.
2. În câmpul Parolă, introduceţi o parolă.
3. Faceţi clic pe Trimitere.
Verificarea clasamentului de pe site-ul Web al jocului Word Mole
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare, în dosarul Jocuri, faceţi clic pe pictograma Word Mole.
Faceţi clic pe Opţiuni.
Faceţi clic pe Punctaje maxime.
Faceţi clic pe Clasament.
Jocurile cu mai mulţi jucători
Invitarea unui jucător
1.
2.
3.
4.
5.
6.
În ecranul de întâmpinare, în dosarul Jocuri, faceţi clic pe pictograma Word Mole.
Faceţi clic pe Joc nou.
Faceţi clic pe Mai mulţi jucători.
Faceţi clic pe Invitaţie.
Faceţi clic pe un contact.
Faceţi clic pe OK.
Când un jucător acceptă o invitaţie, un indicator verde este afişat în dreptul numelui său afişat. Pentru a începe jocul,
faceţi clic pe Începere joc.
334
Ghidul utilizatorului
Jocul Word Mole
Acceptarea unei invitaţii
În invitaţia jocului Word Mole®, faceţi clic pe Acceptare.
Pentru a începe jocul, faceţi clic pe Pregătit. Aşteptaţi să înceapă jocul.
Setarea opţiunilor jocului cu mai mulţi jucători
Pentru a efectua această sarcină, trebuie să fiţi organizatorul jocului.
1. În ecranul Configurare joc cu mai mulţi jucători, faceţi clic pe Opţiuni.
2. Efectuaţi oricare dintre următoarele acţiuni:
• Pentru a seta durata unui joc, setaţi câmpul Obiectiv puncte.
• Pentru a seta un sezon pentru un joc, setaţi câmpul Anotimp.
• Pentru a seta bonusurile pentru un joc, setaţi câmpul Bonusuri.
3. Faceţi clic pe OK.
Modificarea numelui de ecran
1.
2.
3.
4.
În ecranul de configurare a jocului cu mai muţi jucători, faceţi clic pe numele de ecran.
Faceţi clic pe Schimbare nume ecran.
Introduceţi un nume de ecran nou.
Apăsaţi tasta Enter.
Chat cu alţi jucători
1. În ecranul Configurare joc cu jucători multipli, în câmpul Chat, introduceţi un mesaj.
2. Apăsaţi tasta Enter.
Verificarea statisticilor unui jucător
1. În ecranul Configurare joc cu mai mulţi jucători, faceţi clic pe un jucător.
2. Faceţi clic pe Afişare statistică.
Eliminarea unui jucător
Pentru a efectua această sarcină, trebuie să fiţi organizatorul jocului.
1. În ecranul Configurare joc cu mai mulţi jucători, faceţi clic pe un jucător.
2. Faceţi clic pe Scoatere jucător.
335
Ghidul utilizatorului
Jocul Word Mole
Depanare: Word Mole
Nu mă pot conecta la un joc cu mai mulţi jucători
Încercaţi să efectuaţi următoarele acţiuni:
•
•
•
•
Verificaţi dacă dispozitivul BlackBerry® este conectat la reţeaua wireless.
Dacă sunteţi organizatorul jocului, încercaţi să retrimiteţi invitaţia.
Dacă sunteţi un participant la joc, încercaţi să acceptaţi din nou invitaţia.
Dacă sunteţi un participant la joc, asiguraţi-vă că organizatorul jocului nu a părăsit jocul cu mai mulţi jucători.
Unele cuvinte pe care le trimit nu sunt recunoscute
Unele cuvinte utilizate mai rar pot să nu fie în dicţionarul de pe dispozitivul BlackBerry®. Încercaţi să trimiteţi cuvinte
utilizate mai frecvent.
336
Ghidul utilizatorului
Glosar
Glosar
ADN
Un număr de apelare abreviat (ADN) este un număr de telefon scurt, precum 911sau 112, utilizat pentru apelarea
serviciilor publice.
APN
nume punct de acces
BCC
copie la indigo oarbă
Dispozitiv compatibil BlackBerry
Un dispozitiv compatibil BlackBerry este un dispozitiv cu software BlackBerry® Connect™, un dispozitiv cu software
BlackBerry® Built-In™ sau un dispozitiv pe care rulează BlackBerry® Application Suite. Dispozitivele compatibile
BlackBerry oferă utilizatorilor acces la aplicaţiile dispozitivului BlackBerry şi la serviciile BlackBerry.
BlackBerry MDS
BlackBerry® Mobile Data System
CC
copie la indigo
CDMA
Code Division Multiple Access
certificat
Un certificat este un document digital care obligă respectarea identităţii şi a cheii publice a unui subiect al
certificatului. Fiecare certificat are o cheie privată corespunzătoare stocată separat. O autoritate de certificare
semnează certificatul pentru a indica faptul că acesta este autentic şi poate fi creditat.
CMIME
Compressed Multipurpose Internet Mail Extensions
CRL
listă de revocări de certificate
Server CRL
Un dispozitiv BlackBerry® utilizează un server CRL pentru a verifica starea de revocare cel mai recent publicată
pentru un certificat. Autorităţile de certificare publică liste de revocări de certificate pe serverele CRL.
DNS
Domain Name System
DSA
337
Ghidul utilizatorului
Digital Signature Algorithm
DSML
Directory Service Markup Language
Server de certificate DSML
Un dispozitiv BlackBerry® utilizează un server de certificate DSML pentru a căuta şi descărca certificate.
EAP-FAST
Extensible Authentication Protocol Flexible Authentication via Secure Tunneling
EAP-SIM
Extensible Authentication Protocol Subscriber Identity Module
EAP-TLS
Extensible Authentication Protocol Transport Layer Security
EAP-TTLS
Extensible Authentication Protocol Tunneled Transport Layer Security
ECC
Criptografie cu curbe eliptice
FDN
Număr de apelare fixă
FIPS
Standarde federale de procesare a informaţiilor
GPS
Sistem de poziţionare globală
GSM
Global System for Mobile communications®
HTTP
Hypertext Transfer Protocol
IMSI
International Mobile Subscriber Identity
IP
Internet Protocol
LDAP
Lightweight Directory Access Protocol
338
Glosar
Ghidul utilizatorului
Glosar
Server de certificate LDAP
Un dispozitiv BlackBerry® utilizează un server de certificate LDAP pentru căutarea şi descărcarea certificatelor şi
cheilor PGP®.
LED
diodă cu emisie de lumină
mod pentru memorie de mare capacitate
Modul pentru memorie de mare capacitate le permite utilizatorilor să transfere fişiere între un card media şi computer
atunci când conectează dispozitivul BlackBerry la computer.
MCC
prefix ţară mobil
MMS
Multimedia Messaging Service
MNC
cod reţea mobilă
MTP
Media Transfer Protocol
OCSP
Online Certificate Status Protocol
Server OCSP
Un dispozitiv BlackBerry® utilizează un server OCSP pentru a verifica la cerere starea de revocare a unui certificat.
PEAP
Protected Extensible Authentication Protocol
certificat personal
Un certificat personal este un certificat pe care o autoritate de certificare îl atribuie unui utilizator.
cheie PGP personală
O cheie PGP® personală constă într-o cheie PGP publică şi o cheie PGP privată pentru un utilizator.
PIN
număr de identificare personal
cheie privată
O cheie privată este o cheie care poate fi utilizată numai de subiectul certificatului. Informaţiile referitoare la cheia
privată nu sunt distribuite public. Dispozitivele BlackBerry® utilizează chei private pentru a semna mesaje de email sau mesaje cu cod PIN trimise de utilizatori şi pentru a decripta mesaje de e-mail primite de utilizatori.
339
Ghidul utilizatorului
Glosar
cheie publică
O cheie publică este o cheie care poate fi utilizată de alte persoane decât subiectul certificatului. Dispozitivele
BlackBerry® utilizează chei publice pentru a cripta mesaje de e-mail sau mesaje cu cod PIN trimise de utilizatori
către subiecţii certificatului şi pentru a verifica semnătura din mesajele de e-mail sau mesajele cu cod PIN primite
de utilizatori de la subiecţii certificatului.
certificat rădăcină
Un certificat rădăcină este un certificat semnat automat, care aparţine de obicei unei autorităţi de certificare.
RTSP
Real Time Streaming Protocol
SAN
nume alternativ subiect
SDN
Un număr de apelare a serviciilor (SDN) este un număr preîncărcat pe cardul SIM de către furnizorul de servicii
wireless, pe care îl puteţi utiliza pentru a accesa informaţii despre serviciile dispozitivului, cum ar fi starea curentă
de redirecţionare a apelurilor.
SHA
Secure Hash Algorithm
SIM
Subscriber Identity Module
S/MIME
Secure Multipurpose Internet Mail Extensions
SMS
Short Message Service
SMSC
Short Message Service Center
SSID
identificator set servicii
SSL
Secure Sockets Layer
TCP
Transmission Control Protocol (Protocol de control al transmisiei)
TLS
Transport Layer Security
340
Ghidul utilizatorului
Glosar
DES triplu
Triple Data Encryption Standard (Standard de criptare date triplu)
TTY
teletype
VPN
reţea privată virtuală
WAN
reţea extinsă
WAP
Wireless Application Protocol
WEP
Wired Equivalent Privacy
WML
Wireless Markup Language
WPA
Wi-Fi Protected Access
WTLS
Wireless Transport Layer Security
341
Ghidul utilizatorului
Notificare legală
Notificare legală
©2010 Research In Motion Limited. Toate drepturile rezervate. BlackBerry®, RIM®, Research In Motion®, SureType®,
SurePress™ şi mărcile comerciale, numele şi siglele corelate sunt proprietatea Research In Motion Limited şi sunt
înregistrate şi/sau utilizate în SUA şi diferite ţări din întreaga lume.
Bluetooth® este o marcă comercială a Bluetooth SIG. DataViz, Documents to Go, Sheet to Go, Slideshow to Go şi
Word to Go sunt mărci comerciale ale DataViz, Inc. Gears şi Google Mail sunt mărci comerciale ale Google Inc. GSM
şi Global System for Mobile communications sunt mărci comerciale ale GSM MOU Association. IBM, Domino, Lotus,
Lotus iNotes şi Lotus Notes sunt mărci comerciale ale International Business Machines Corporation. JavaScript este
marcă comercială a Sun Microsystems, Inc. Microsoft, Hotmail, Outlook şi Windows Live sunt mărci comerciale ale
Microsoft Corporation. sunt mărci comerciale ale Nextel Communications Inc. Novell şi GroupWise sunt mărci
comerciale ale Novell, Inc. PGP, PGP Desktop Professional şi PGP Universal Server sunt mărci comerciale ale PGP
Corporation. Roxio este o marcă comercială a Sonic Solutions. RSA este marcă comercială a RSA Security. vCard
este marcă comercială a Internet Mail Consortium. Wi-Fi, Wi-Fi Protected Access, Wi-Fi Protected Setup şi WPA sunt
mărci comerciale ale Wi-Fi Alliance. Toate celelalte mărci comerciale aparţin proprietarilor respectivi.
Deţinătorii de conţinut utilizează tehnologia de administrare a drepturilor digitale Windows Media (WMDRM) pentru aşi proteja proprietatea intelectuală, inclusiv drepturile de autor. Acest dispozitiv utilizează software WMDRM pentru a
accesa conţinutul protejat WMDRM. Dacă software-ul WMDRM nu reuşeşte să protejeze conţinutul, deţinătorii de
conţinut pot solicita Microsoft revocarea capacităţii software-ului de a utiliza WMDRM pentru redarea sau copierea
conţinutului protejat. Revocarea nu afectează conţinutul neprotejat. Când descărcaţi licenţe pentru conţinut protejat,
sunteţi de acord că Microsoft poate include o listă de revocare cu licenţele. Deţinătorii de conţinut vă pot solicita să
actualizaţi WMDRM pentru putea accesa conţinutul. Dacă refuzaţi un upgrade, nu veţi mai putea accesa conţinutul care
necesită respectivul upgrade.
Porţiuni din BlackBerry® Device Software se află sub licenţa copyright © 2007-2008 The FreeType Project
( www.freetype.org). Toate drepturile rezervate.
Această documentaţie, incluzând toate documentaţiile incluse de referinţă în acest document precum documentaţiile
furnizate sau puse la dispoziţie la adresa www.blackberry.com/go/docs este oferită sau pusă la dispoziţie "CA ATARE"
şi "CA DISPONIBILĂ", fără nicio condiţie, aprobare sau garanţie de orice fel de către Research In Motion Limited şi
companiile sale afiliate ("RIM") şi RIM nu îşi asumă nicio răspundere pentru erorile tipografice, tehnice sau alte
imprecizii, greşeli sau omisiuni din acest document. Pentru a proteja informaţiile confidenţiale şi de proprietate şi/sau
secretele comerciale ale RIM, este posibil ca acest document să descrie unele aspecte ale tehnologiei RIM în termeni
generali. RIM îşi rezervă dreptul de a modifica periodic informaţiile din acest document; cu toate acestea, RIM nu se
angajează să vă furnizeze modificări, actualizări, îmbunătăţiri sau alte adăugiri pentru acest document, regulat sau în
orice alt mod.
Acest document poate conţine referinţe la informaţii din surse terţe, la componente hardware sau software, produse
sau servicii incluzând componente şi conţinut precum un conţinut protejat de drepturi de autor şi/sau la site-uri Web ale
unor terţi (denumite colectiv "Informaţii de la terţi"). RIM nu controlează şi nu este responsabil pentru niciun Produs sau
serviciu de la terţi, inclusiv, dar fără a se limita la conţinut, acurateţe, conformitatea de drepturi de autor, compatibilitate,
performanţă, exactitate, legalitate, decenţă, legături sau orice alt aspect privind Produsele sau serviciile de la terţi.
Includerea unei referinţe la Produse sau servicii de la terţi în acest document nu implică aprobarea de către RIM a
Produselor şi serviciilor de la terţi sau a terţilor în nici un fel.
342
Ghidul utilizatorului
Notificare legală
EXCEPTÂND CAZUL ÎN CARE SUNT INTERZISE DE CĂTRE LEGEA APLICABILĂ ÎN JURISDICŢIA DVS., TOATE
CONDIŢIILE, APROBĂRILE, GARANŢIILE SAU REPREZENTĂRILE DE ORICE FEL, EXPRESE SAU IMPLICATE,
INCLUZÂND FĂRĂ LIMITARE, ORICE CONDIŢII, APROBĂRI, GARANŢII SAU REPREZENTĂRI DE DURABILITATE,
ADECVARE PENTRU UN SCOP ANUME SAU UTILIZAREA, VANDABILITATEA, CALITATEA VANDABILITĂŢII,
RESPECTAREA LEGILOR, CALITATEA SATISFĂCĂTOARE SAU TITLUL SAU CEEA CE DECURGE DINTR-UN
STATUT SAU UN CURS AL FOLOSIRII SAU AL UTILIZĂRII SAU CORELAT CU DOCUMENTUL SAU UTILIZAREA
SA SAU PERFORMANŢE SAU LIPSA ACESTORA PENTRU ORICE APLICAŢIE SOFTWARE, HARDWARE,
SERVICII SAU ORICE PRODUSE SAU SERVICII DE LA TERŢI MENŢIONATE ÎN ACEST DOCUMENT, SUNT
EXCLUSE. PUTEŢI AVEA DE ASEMENEA ALTE DREPTURI CARE VARIAZĂ ÎN FUNCŢIE DE STAT SAU
PROVINCIE. UNELE JURISDICŢII POT SĂ NU PERMITĂ EXCLUDEREA SAU LIMITAREA GARANŢIILOR ŞI
CONDIŢIILOR IMPLICATE. ÎN LIMITA PERMISĂ DE LEGE, ORICE GARANŢII SAU CONDIŢII IMPLICATE
CORELATE CU DOCUMENTUL ÎN LIMITA ÎN CARE NU POT FI EXCLUSE PRECUM ESTE STABILIT MAI SUS,
DOAR POT FI LIMITATE, SUNT LIMITATE LA NOUĂZECI (90) DE ZILE DE LA DATA CÂND AŢI OBŢINUT PRIMA
DATĂ DOCUMENTUL SAU PRODUSUL CARE ESTE SUBIECTUL CERINŢEI DVS.
ÎN LIMITA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ ÎN JURISDICŢIA DVS., ÎN NICIO SITUAŢIE RIM NU ÎŞI
ASUMĂ RĂSPUNDEREA PENTRU NICI UN FEL DE DAUNE CORELATE CU ACEST DOCUMENT SAU UTILIZAREA
SA SAU PERFORMANŢA SAU LIPSA ACESTEIA PENTRU ORICE APLICAŢIE SOFTWARE, HARDWARE, SERVICII
SAU ORICE PRODUSE SAU SERVICII DE LA TERŢI MENŢIONATE ÎN ACEST DOCUMENT ÎNCLUZÂND FĂRĂ
LIMITAREA VREUNEIA DINTRE URMĂTOARELE DAUNE: DIRECTE, CAUZATE, EXEMPLARE, INCIDENTALE,
INDIRECTE, SPECIALE, PUNITIVE ETC. SAU DAUNE AGRAVATE, DAUNE PENTRU PIERDEREA PROFITURILOR
SAU A VENITURILOR, EŞECUL DE A REALIZA ECONOMIILE PLANIFICATE, ÎNTRERUPEREA AFACERILOR,
PIERDEREA UNOR OPORTUNITĂŢI DE AFACERI SAU CORUPEREA SAU PIERDEREA DE INFORMAŢII, EŞECUL
DE A TRANSMITE SAU A PRIMI ORICE INFORMAŢII, PROBLEME ASOCIATE CU ORICE APLICAŢII UTILIZATE
ÎMPREUNĂ CU PRODUSELE SAU SERVICIILE, COSTURI DE RELAXARE, PIERDEREA UTILIZĂRII
PRODUSELOR SAU SERVICIILOR RIM SAU ORICE PORŢIUNE A ACESTORA SAU A ORICĂROR SERVICII
PENTRU TIMPI DE ANTENĂ, COSTUL BUNURILOR ÎNLOCUITOARE, COSTUL ACOPERIRII, FACILITĂŢILOR ŞI
SERVCIILOR, COSTUL CAPITALULUI SAU ORICARE ALTE PIERDERI FINANCIARE, FIE CĂ ACESTE DAUNE AU
FOST PREVĂZUTE SAU NEPREVĂZUTE ŞI CHIAR DACĂ RIM A FOST ANUNŢATĂ DE POSIBILITATEA UNOR
ASTFEL DE DAUNE.
ÎN LIMITA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ ÎN JURISDICŢIA DVS., RIM NU VA AVEA NICIUN FEL DE
OBLIGAŢIE, DATORIE SAURĂSPUNDERE ÎN CONTRACT, PREJUDICII SAU DVS. INCLUZÂND ORICE
RĂSPUNDERE PENTRU NEGLIJENŢĂ SAU RĂSPUNDERE STRICTĂ.
LIMITĂRILE, EXCLUDERILE ŞI DENEGĂRILE DE RESPONSABILITATE DIN ACEST DOCUMENT SE VOR APLICA:
(A) INDEPENDENT DE NATURA CAUZEI ACŢIUNII, CERERII SAU ACŢIUNII DVS. INCLUZÂND, DAR NU LIMITAT
LA ÎNCĂLCAREA CONTRACTULUI, NEGLIJENŢĂ, PREJUDICII, RĂSPUNDERE STRICTĂ SAU ORICE ALTĂ
TEORIE LEGALĂ ŞI VA SUPRAVIEŢUI UNEI SAU MAI MULTOR ÎNCĂLCĂRI SAU EŞECUL SCOPULUI INIŢIAL SAU
AL ALTUI REMEDIU CONŢINUT ÎN ACEST DOCUMENT ŞI (B) CĂTRE RIM ŞI COMPANIILE SALE AFILIATE,
SUCCESORILOR LOR, AGENŢILOR, FURNIZORILOR, INCLUZÂND FURNIZORUL DE SERVICII PENTRU TIMPI
DE ANTENĂ) ŞI DIRECTORII, ANGAJAŢII ŞI CONTRACTANŢII LOR INDEPENDENŢI RESPECTIVI.
PE LÂNGĂ LIMITĂRILE ŞI EXCLUDERILE STABILITE MAI SUS, ÎN NICIO SITUAŢIE NICIUN DIRECTOR,
ANAGAJAT, AGENT, DISTRIBUITOR, FURNIZOR, CONTRACTANT INDEPENDENT A COMPANIEI RIM SAU A
ORICĂROR COMPANII AFILIATE ALE RIM NU VOR AVEA NICIO RESPONSABILITATE CARE SĂ DECURGĂ SAU
SĂ FIE CORELATĂ CU ACEST DOCUMENT.
343
Notificare legală
Ghidul utilizatorului
Înainte de a vă abona la, a instala sau a utiliza orice Produs sau serviciu de la un terţ, este responsabilitatea dvs. de a
asigura că furnizorul de servicii pentru timpi de antenă a fost de acord să accepte toate funcţiile lor. Este posibil ca unii
furnizori de servicii pentru timpi de antenă să nu ofere funcţionalitatea de navigare pe Internet cu un abonament la
BlackBerry® Internet Service. Consultaţi furnizorul de servicii pentru disponibilitate, aranjamente de roaming, planuri
de servicii şi funcţii. Instalarea sau utilizarea Produselor sau Serviciilor de la terţi cu produsele şi serviciile ale companiei
RIM pot necesita unul sau mai multe patente, mărci comerciale, drepturi de autor sau alte licenţe pentru a evita
încălcarea sau violarea drepturilor terţilor. Dvs. sunteţi singurul responsabil pentru stabilirea utilizării Produselor şi
serviciilor de la terţi şi dacă sunt necesare, în acest caz, licenţe de la terţi. Dacă sunt necesare, sunteţi responsabil
pentru dobândirea lor. Nu ar trebui să instalaţi sau utilizaţi Produse sau servicii de la terţi până când toate licenţele
necesare au fost dobândite. Orice Produse sau servicii de la terţi furnizate împreună cu produsele şi serviciile companiei
RIM sunt oferite ca o comoditate pentru dvs. şi sunt furnizate "CA ATARE" fără condiţii exprese sau implicate, garanţii,
reprezentări sau garanţii de orice fel din partea RIM şi RIM nu îşi asumă nicio responsabilitate în legătură cu aceasta.
Utilizarea Produselor şi serviciilor de la terţi este reglementată şi depinde de acordul dvs. pentru condiţiile licenţelor
separate şi alte acorduri aplicabile cu terţi, exceptând măsura în care este expres prezentat de o licenţă sau alt acord
cu RIM.
Anumite funcţii prezentate în această documentaţie necesită un o versiune minimă a aplicaţiilor software BlackBerry®
Enterprise Server, BlackBerry® Desktop şi/sau BlackBerry® Device.
Termenii de utilizare a oricărui produs sau serviciu al companiei RIM sunt stabiliţi într-o licenţă separată sau alt acord
cu RIM aplicabil. NIMIC DIN ACEST DOCUMENT NU ESTE INTENŢIONAT A ÎNLOCUI ORICE ACORDURI SAU
GARANŢII SCRISE EXPRESE, OFERITE DE CĂTRE RIM PENTRU PORŢIUNI ALE ORICĂRUI PRODUS SAU
SERVICIU RIM, ALTELE DECÂT ACEST DOCUMENT.
Licenţă oferită de QUALCOMM Incorporated în baza a cel puţin unuia dintre următoarele patente din Statele Unite şi/
sau a patentelor corespunzătoare din alte ţări:
5.490.165
5.504.773
5.506.865
5.511.073
5.228.054
5.535.239
5.267.261
5.544.196
5.568.483
5.337.338
5.600.754
5.414.796
5.657.420
5.416.797
5.659.569
5.710.784
5.778.338
Copyright (c) 1999-2006, The Board of Trustees of the University of Illinois
Toate drepturile rezervate.
Test de performanţă Iperf
Mark Gates
Ajay Tirumala
Jim Ferguson
Jon Dugan
Feng Qin
344
Ghidul utilizatorului
Notificare legală
Kevin Gibbs
John Estabrook
National Laboratory for Applied Network Research (Laboratorul Naţional pentru cercetare în reţele aplicate)
National Center for Supercomputing Applications (Centrul Naţional de aplicaţii pentru supercalculatoare)
Universitatea Illinois la Urbana-Champaign
www.ncsa.uiuc.edu
Se acordă permisiune, gratuit, oricărei persoane care obţine o copie a acestui software (Iperf) şi a fişierelor de
documentaţie asociate ("Software-ul"), să folosească software-ul fără restricţie, inclusiv, dar fără limitare la drepturile
de utilizare, copiere, modificare, includere, publicare, distribuire, sublicenţiere, şi/sau vindere de exemplare ale
software-ului, şi să permită persoanelor cărora li se furnizează software-ul să facă acest lucru, în următoarele condiţii:
•
•
•
Redistribuirile codului sursă trebuie să deţină notificarea de copyright de mai sus, această listă de condiţii şi
următoarele denegări de responsabilitate.
Redistribuirile în formă binară trebuie să reproducă notificarea de copyright de mai sus, această listă de condiţii şi
următoarele denegări de responsabilitate în documentaţia şi/sau materialele distribuite.
Nici numele Universităţii Illinois, NCSA, nici numele contribuabililor nu pot fi utilizate pentru susţinerea sau
promovarea produselor derivate de la acest software fără permisiune prealabilă specifică, în scris.
SOFTWARE-UL ESTE FURNIZAT “CA ATARE”, FĂRĂ GARANŢII DE ORICE FEL, EXPRESE SAU IMPLICITE,
INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANŢII DE VANDABILITATE, CONFORMITATE CU UN ANUMIT SCOP
ŞI RESPECTARE A LEGILOR. ÎN NICIO SITUAŢIE CONTRIBUABILII SAU DEŢINĂTORII DE COPYRIGHT NU ÎŞI
ASUMĂ RĂSPUNDEREA PENTRU NICIO CERINŢĂ, DAUNĂ SAU ALTĂ RESPOSABILITATE, ÎN CONTRACT,
PREJUDICII SAU ALTFEL, CARE DECURGE SAU CARE ESTE CORELATĂ CU SOFTWARE-UL SAU ALTE
UTILIZĂRI ALE SOFTWARE-ULUI.
PCRE este o bibliotecă de funcţii pentru acceptarea expresiilor obişnuite, a căror sintaxă şi semantică sunt foarte
apropiate de sintaxa şi semantica limbii Perl 5.
Aceasta este varianta JavaScriptCore a bibliotecii PCRE. Deşi această bibliotecă a început ca o copie a PCRE, multe
din caracteristicile PCRE au fost eliminate.
Copyright (c) 1997-2005 University of Cambridge. Toate drepturile rezervate.
Redistribuirea şi utilizarea sub formă de sursă şi binară, cu sau fără modificări, sunt permise, cu condiţia să fie îndeplinite
următoarele condiţii:
•
•
•
Redistribuirile codului sursă trebuie să deţină notificarea de mai sus despre drepturile de autor, această listă de
condiţii şi următoarea denegare de responsabilitate.
Redistribuirile în formă binară trebuie să reproducă notificarea de mai sus despre drepturile de autor, această listă
de condiţii şi următoarea denegare de responsabilitate în documentaţia şi/sau alte materiale furnizate la distribuire.
Nici numele Universităţii Cambridge, nici numele Apple Inc., nici numele colaboratorilor acestora nu pot fi folosite
pentru susţinerea sau promovarea produselor derivate de la acest software, fără o autorizaţie scrisă prealabilă
specifică.
345
Notificare legală
Ghidul utilizatorului
ACEST SOFTWARE ESTE FURNIZAT DE CĂTRE DEŢINĂTORII DREPTURILOR DE AUTOR ŞI COLABORATORI
"CA ATARE" ŞI SE DENEAGĂ RESPONSABILITATEA FAŢĂ DE ORICE GARANŢII EXPLICITE SAU IMPLICITE,
INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANŢIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE ŞI ADECVARE PENTRU UN
ANUMIT SCOP. ÎN NICIO SITUAŢIE DEŢINĂTORUL DREPTURILOR DE AUTOR SAU COLABORATORII NU ÎŞI
ASUMĂ RĂSPUNDEREA PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTALE, SPECIALE,
EXEMPLARE SAU PE CALE DE CONSECINŢĂ (INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, PROCURAREA
BUNURILOR SAU SERVICIILOR ÎNLOCUITOARE; PIERDEREA UTILITĂŢII, DATELOR SAU PROFITURILOR; SAU
ÎNTRERUPEREA ACTIVITĂŢII), ORICARE AR FI CAUZA ŞI RĂSPUNDEREA, FIE ÎN CONTRACT, RĂSPUNDERE
STRICTĂ SAU PREJUDICII (INCLUSIV NEGLIJENŢĂ SAU ALTELE), CARE DECURG DIN UTILIZAREA ACESTUI
SOFTWARE, CHIAR DACĂ AU FOST ANUNŢAŢI DE POSIBILITATEA APARIŢIEI UNOR ASTFEL DE DAUNE.
Număr model smartphone BlackBerry® Curve™ 8520: RCG41GW
Acesta este un dispozitiv activat pentru Wi-Fi®, care se supune restricţiilor de utilizare din unele
state membre ale Comunităţii Europene.
Număr model smartphone BlackBerry® Curve™ 8530: RCL21CW
Research In Motion Limited
295 Phillip Street
Waterloo, ON N2L 3W8
Canada
Research In Motion UK Limited
Centrum House
36 Station Road
Egham, Surrey TW20 9LF
Marea Britanie
Publicat în Canada
346

Similar documents

Infotainment manual - Astra, v.5 (rev ), ro-RO

Infotainment manual - Astra, v.5 (rev ), ro-RO Informaţiile portalului de telefonie mobilă Afişarea informaţiei furnizate în cazul în care există în dotare un portal de telefonie mobilă. Consultaţi instrucţiunile de utilizare pentru portalul de...

More information

Manual de utilizare LG GT400

Manual de utilizare LG GT400 Ecranul de start ...............21 Mesagerie..........................31 Sfaturi de utilizare a ecranului tactil .......................21 Tastele rapide .........................22 Bara de stare ....

More information

Manual de utilizare

Manual de utilizare de companii menționate în acest document pot fi mărci comerciale ale proprietarilor respectivi. CJA28PAVDAZA

More information