1.1 Zaprawy klejowe i kleje System renowacji betonu

Comments

Transcription

1.1 Zaprawy klejowe i kleje System renowacji betonu
System renowacji
1.1 Zaprawy
betonu
klejowe i kleje
Naprawa skorodowanych elementów żelbetowych
i powierzchni betonowych
Po
P
od
dłłoż
oże
Świadectwo badań
Instytut Badawczy
Dróg i Mostów
Occhr
O
hro
on
na
na
an
a
nty
tyko
korro
ozy
zyjn
jna
Mostek
Mo
stek
st
ek scz
cze
ep
pn
pny
ny
y
Sopro Repadur KS (850)
Zaprawa cementowa
antykorozyjna,
Sopro Repadur MH (851)
Zaprawa sczepna,
Sopro Repadur 50 (852)
Zaprawa do uzupełniania
ubytków betonu,
Sopro Repadur 5 (853)
Szpachla cementowa
drobnoziarnista
Świadectwo badań
Instytut Badawczy
Dróg i Mostów
Zapr
Za
pra
aw
wa na
nap
prraw
awcczza
Wyk
Wy
ko
oń
ńccze
czze
eni
nie
ie p
powi
po
ow
wiier
ier
erzzcch
hn
ni
ni
(szp
(s
szp
zpa
acchl
hlo
ow
wan
wan
anie
ie)
Grru
G
un
ntto
owani
wa
w
an
niie pr
przze
ed
ma
m
alo
lowa
owa
wan
niiem
em
SoproGrunt 200
Preparat gruntujacy pod
farby ochronne,
SoproAntygraffiti 201
Preparat ochronny z
efektem antygraffiti,
SoproLak-s
Farba ochronna sztywna,
dostępna w 10 kolorach
SoproLak-e
Farba ochronna elastyczna,
dostępna w 6 kolorach
Wy
Wy
yko
ko
k
ońccze
zeni
nie po
ni
ow
wiier
erzc
erzc
zchn
hni
ni
((m
ma
allo
ow
w
wan
anie
an
e)
Z be
Za
bezp
pie
iecz
czzen
enie
ie
ep
prz
rzed graff
rz
ra
aff
ffit
itti
((o
op
pccjo
jona
naln
na
lnie
ln
ie))
ie

Similar documents