modernist masterpiece

Comments

Transcription

modernist masterpiece
Modern
Şaheser
modernist masterpiece
Mimar Rudolph
Schindler’in
kumdan kalesi
80 yıldır ayakta.
Architect Rudolph
Schindler’s
EIGHTY-year-old
sand castle keeps
its hold
YAZI| STORY Andrew Myers
FOTOĞRAF| PHOTOGRAPHY Jason Michael Lang
6 0 SKYLIFEBUSINESS
11 | 2011
11 | 2011
SKYLIFEBUSINESS
61
America’s Magnicifent Carpet Award 2008
Carpets and Kilims Redolent with History
6 2 SKYLIFEBUSINESS
11 | 2011
WhIle El Pueblo RIbera—six discrete U-shaped
units composing a single complex three doors from
Windansea Beach—ranks as one of San Diego’s greatest
architectural treasures, for a fortunate few it’s also home.
But what is it like to live in an architectural lodestar that
attracts academics, architects and aesthetes the world
over? Is it like living in an idyllic idol, or more like being
on “American Idol?” And pedigree aside, just how large
can one live in eight hundred square feet?
Built between 1923 and 1925 by iconic 20th-century
Austrian-American architect Rudolph M. Schindler, who
trained with Otto Wagner and Adolf Loos in Vienna
before working for Frank Lloyd Wright in Chicago and
Los Angeles (where he oversaw construction of Aline
Barnsdall’s famed Hollyhock House), El Pueblo Ribera
is the only example of Schindler’s work in San Diego
county, and it was his second independent project in
California, the first being his own Kings Road House in
West Hollywood, which since 1994 has been the MAK
Center for Art and Architecture at the Schindler House,
a branch of the Austrian Museum of Applied Arts/
Contemporary Art in Vienna. “It’s a great building, one
of the few concrete buildings Schindler designed,” says
Adını, Osmanlı Saraylarında desen çizen nakkaşlardan alan 4 Katlı bir butik Nakkaş.
Sayısı 10 bini aşan Halı ve Kilim kolleksiyonu ile sarayın ince zevkini ve nakkaşhanenin
ustalığını gözler önüne seriyor.
Ülkemizi ziyaret eden turistlerin ilgi gösterdiği Nakkaş’ta Amerikalı ve Avrupalı
konukların ilk tercihi, Osmanlı saraylarının izlerini taşıyan Uşak halıları.
Tarihi 14. Yüzyıla dayanan bu değerli halılar, pastel renkleri, büyük çiçekli iri dallı
desenleri ve özel meteryali ile diğer halılardan ayrılıyor.
Bu özel adreste ayrıca Hereke, Şal, Zara gibi kolleksiyonların yanında, dünyaca ünlü,
American Magnificient Carpet Award sahibi Samsun ve gözlerinizi kamaştıracak ipek
Sultani kolleksiyonlarını bulmanız mümkün.
Türkiyede üretilen en iyi halıları, kolleksiyon değeri taşıyan sertifikalı ürünleri,
Kurucularının 25 yılı aşkın deneyimi ile ziyaretçilerine sunuyor.
Sultanahmet Nakilbent Sokaktaki Nakkaş, 1400 yıllık tarihi bir sarnıcın restore
edilip koruma altına alınmasıyla inşaa edilmiş. Mekanın girişinde bir yanda göz alıcı
tasarımlara sahip mücevherler, diğer yanında Anadoludan çıkıp tüm dünyada Türk
sanatını simgeleyen İznik Çinileri var.
Eski çağlara meraklı olanlar için ıslak duvarları ile tarihin kokusunun hissedilebildiği
gizemli ve aynı zamanda sanat galerisi olarak kullanılan sarnıç modern sanat eserleri ve ışık
gösterileri ile sizi yüzyıllar öncesine götürüyor.
Nakkaş - Oriental Rugs & Textiles
Nakilbent Sok. No: 13, Sultanahmet 34122, Istanbul Turkey t: +90 212 516 52 22 - f: +90 212 516 5223 - [email protected] - www.nakkasrug.com
*Düyaca ünlü sanatçı
Ruth Ecland’ın sarnıçtaki
video enstallasyonu.
*A video installation by
world famous artist
Ruth Ecland in the cistern.
Advertorial
W
Indansea Plajı’ndan üç kapıyla ulaşılan gözlerden uzak altı adet U şeklindeki ünitenin
bir araya gelmesiyle oluşan El Pueblo Ribera kompleksi San Diego’nun en önemli mimari hazinelerinden biri ve
şanslı birkaç kişinin de evi… Peki ama dünyanın dört bir yanından mimarları, akademisyenleri ve estetleri kendisine çeken mimari bir kutup yıldızında yaşamak nasıl bir şey? Bir cennet tasvirinde yaşamak ya da daha çok American Idol programına çıkmak gibi bir şey mi? Hem aile şeceresi bir yana, insan 74,5 metrekarelik bir alan içinde ne kadar geniş yaşayabilir?
20. yüzyılın anıtsal mimarları arasında sayılan Avusturya
asıllı Amerikalı mimar Rudolph Schindler Viyana’da Otto Wagner ve Adolf Loos’tan eğitim aldıktan sonra, Şikago ve (Aline
Barnsdall’ın ünlü Hollyhock House malikanesinin şantiyesini
yönettiği) Los Angeles’ta Frank Lloyd Wright ile çalıştı. 1923 –
1925 yılları arasında inşa edilen El Pueblo Ribera, Schindler’in
San Diego’daki ilk işi ve Kaliforniya’daki ikinci bağımsız projesiydi. İlki, Hollywood’un batısındaki Kings Road’da bulunan
kendi eviydi. Bu bina 1994 yılından bu yana Viyana’daki Avusturya Uygulamalı Sanatlar ve Güncel Sanat Müzesi’nin bir kolu
olarak Schindler House MAK Sanat ve Mimari Merkezi adı altında hizmet veriyor. “Muhteşem bir bina; Schindler’in tasarladığı az sayıdaki beton binalardan biri” diyor MAK Merkezi
Named after the Ottoman palace artisans of the same name, Nakkaş boasts a carpet
and kilim collection of over ten thousand pieces, exemplifying the refined taste of the
Ottoman palaces.
This four-storey boutique draws tourists from around the world. The first choice of
American and Europan visitors is the Uşak carpets, bearing the elegance of Ottoman
palaces. With a history reaching back to the 14th century, these carpets stand out from
others with their pastel colours, grand brancing floral designs and special materials.
You can also find Hereke, Şal, Zara and the Samsun collection, recipient of the
world famous American Magnificent Carpet award, plus the dazzling silk Sultani
Collection.
These are some of the finest carpets produced in Turkey, collection-quality certified
products, and over 25 years of experience.
Nakkaş is the set up in a restored and protected 1.400-year-old cistern in Sultanahmet.
One one side of the entrance is a collection of brilliant jewellery, on the other you’ll find
a display İznik tiles, a venerable symbol of Turkish art world wide, and you will also
find old ottoman textiles, old prints and maps, contemporary art, ethnical jewellery, rare
books, calligraphy, miniature paintings, silver in the art & antique section of the Nakkaş.
Serving as a modern art gallery, the walls are redolent with history, and worth a
visit by their own right for anyone fascinated with bygone ages; the brilliant artworks
simply adds to the beauty.
yöneticisi Kimberli Meyer, El Pueblo Ribera’nın yapısal şemaKimberli Meyer, director of the MAK Center, referring to El
sı hakkında. Temel ve taban için gerekli beton doğrudan yerinPueblo Ribera’s innovative structural scheme —concrete
de dökülmüş; duvarlar, yine yerinde, betonun tahta kalıplara
poured directly in place for floors and foundation,
dökülmesiyle elde edilen özel döküm yassı beton elemanların
“slab-cast” walls made on site from concrete poured
dikey yerleştirilmiş iskeletler üzerindeki yerlerine kaydırılmainto wooden forms then slid into place on a skeleton of
sı suretiyle oluşturulmuştu. Tabanı yine özel döküm yassı bevertical guides, roof terraces floored by concrete slabs,
ton elemanlarla oluşturulan çatı teraslarında bol bol Kaliforniand a generous use of redwood and glass.
ya çamı ve cam kullanılmıştı.
Encompassing what Schindler considered the vital
Schindler’e göre hayatın vazgeluxuries of life—open indoor
çilmez lüksleri sayılan her şeyi içespaces, an enclosed courtyard,
ren - her biri birbiriyle doğal olaand a roof terrace, each
rak bağlantılı açık iç mekânlar, kacommunicating naturally with
palı bir avlu ve çatı terası- El Puthe other—El Pueblo proved
eblo hem devrimci hem de evrimto be part of a model both
sel bir model olduğunu kanıtlarevolutionary and evolutionary.
dı. La Jolla’daki son projesi “Six”te
“Schindler
developed
a
Schindler’den ciddi surette esinnew and fresh expression
lendiğini söyleyen San Diegolu miof architecture for southern
mar Sebastian Mariscal, “Schindler
California, an integration of
Güney Kaliforniya için yepyeni bir
interior
and
exterior
that
mimari ifade biçimi geliştirdi” diincreases space by its dual
yor, “iç mekânla dış mekânın büuse,” says San Diego-based
tünleştirilmesi çifte kullanıma olaarchitect Sebastian Mariscal,
nak vererek alan büyüklüğünü ikiwho credits Schindler as a
ye katlıyor.” Mimari açıdan dikkastrong influence on his latest
te değer mülkler üzerinde uzmanproject “Six” in La Jolla. Equally
laşan emlak komisyoncusu Elisainnovative,
according
to
beth Courtier’e göre aynı derecerealtor Elizabeth Courtier, who
de yenilikçi bir başka özellik de, bu
specializes in architecturally
altı ünitenin “dâhiyane yerleşim bisignificant properties, is the
çimi” öyle ki, hiçbir komşunun penunits’ “ingenious arrangement,”
ceresi diğerinin avlusunu (ya da
each situated in such a way
Schindler’in deyimiyle oyun alanıthat no neighbor’s windows
nı) görmüyor.
look onto another’s courtyard
Bugün El Pueblo’da yaşamak
(or, as Schindler called them,
nasıl bir şey? Mülk sahipleri Webb,
“play courts”).
Ryan Stein ve kendi ünitesini eşi
And living in El Pueblo today?
Hedges ile paylaşan Nancy Capers,
Owners Webb, Ryan Stein and
mekân darlığını kabul ediyorlar.
Nancy Capers, who shares her
Mimar Rudolph
Los Angeles, Benedict Canyon’daki
unit with husband Hedges,
Schindler’in kumdan
geniş evinden 2003 yılında buraall acknowledge the spatial
kalesi 80 yıldır ayakta.
ya taşınan Hedges “Anahtar kelisqueeze.
“Simplify
is
the
me, sadeleşmek” diyor. Kendi üniwatchword,”
says
Hedges,
Architect Rudolph
tesini 2004 yılında satın alan Stewho moved in 2003 from a
Schindler’s EIGHTYin ise burasının ona “10 bin tane
large home in Los Angeles’s
year-old sand castle
keeps its hold
gereksiz şeyi olan adam” olmamaBenedict Canyon; and Stein,
yı öğrettiğini söylüyor. Öte yanwho purchased his unit in
dan, Malibu’daki üç yatak odalı dairesinden buraya taşınan
2004, acknowledges his unit has taught him “not to be
Webb gereksiz olan her şeyden bir an önce arınmak için güçlü
the guy with ten thousand useless things.” But Webb,
bir dürtü hissettiğini ve bu dürtünün burada yaşamayı sadece
who moved from a three-bedroom Malibu pad, points
mümkün kılmakla kalmayıp aynı zamanda binanın temel güto an urge to purge all things superfluous, which makes
zelliğinin ötesine geçen, neredeyse ruhani bir zevk haline geliving in the space not only possible but a profound
tirdiğini söylüyor. Diğerleri de ona katılıyorlar. “Bir sanat esepleasure going beyond the elemental beauty of the
rinin içinde yaşıyorsunuz ve her an bu durumun farkındasınız”
units’ themselves to something spiritual. The others
diyor Hedges, “Buraya geldiğimden beri kendi içimde farklı bir
agree. “It’s living in a work of art and one is constantly
konumdayım.” Mekân gelip geçmekte olan misafirler üzerinde
aware of that,” says Hedges. “I feel I live in a different
bile benzer bir etki yaratıyor. Üniversite öğrenciliği döneminde
place in myself since being here.” Such effects are even
6 4 SKYLIFEBUSINESS
11 | 2011
11 | 2011
SKYLIFEBUSINESS
65
Telif hakları © 2011 United Parcel Service of America, Inc.’e aittir.
UPS CORE HEARTS
Gözlerden uzak altı adet U
şeklindeki ünitenin bir araya
gelmesiyle oluşan El Pueblo
Ribera kompleksi San
Diego’nun en önemli mimari
hazinelerinden biri ve şanslı
birkaç kişinin de evi…
UPS, teknoloji çözümleri ile işinizi geliştirir. Teknoloji sektöründe küresel tedarik yöntemlerini
de kullanarak hızlı ve verimli olmalısınız. UPS, benzersiz teknolojik çözümleri ile sistemlerinize
doğrudan entegre olur, süreçlerinizi hızlandırır ve işinizi daha iyi yönetmenizi sağlar. Böylece
gönderilerinizi hazırlamak dakikalar değil, saniyeler alır. Teknoloji çözümlerimiz ile çoklu gönderiler
oluşturabilir, gönderilerinizi yönetebilir, müşterilerinizi sürekli bilgilendirebilirsiniz. Bırakın UPS
sizin için çalışsın. www.ups.com
Bilgi için: 444 00 66
six discrete
U-shaped units
composing a
single complex
three doors from
Windansea Beach—
ranks as one of San
Diego’s greatest
architectural
treasures, for a
fortunate few it’s
also home.
Kurye rezervasyonlarınız için: 444 00 33
burayı ilk kez ziyaret eden Courtier, fazlasıyla etkilenip, oturma odasında gözyaşlarına boğulduğunu anlatıyor. “Yanımdaki
arkadaşım delirdiğimi sandı” diyor.
Dünya nimetlerinden elini eteğini çekmiş hissi veren etkili estetiğinin yanı sıra, El Pueblo’nun tarihi ve mimari eşsizliği
nedeniyle (Schindler’in tasarladığı 400 projeden sadece 150’si hayata geçti) sakinleri binayı ve bütünlüğünü koruma konusunda son
derece kararlılar. San Diego Tarih Cemiyeti tarafından 1977 yılında tarihi alan olarak
ilan edilmiş olsa da El Pueblo henüz bir kent
simgesi olarak resmen koruma altına alınmış değil. Yani tasarım düzenbazlarının bilinçli veya bilinçsiz her türlü tahribatına karşı korunmasız. Neyse ki, hâlihazırdaki koruyucularının gözetiminde. Henüz bir tehlike görünmüyor… Webb’in kendisine biçtiği görev tam da bu. Üst kattaki verandanın Schindler tarafından açık bırakılan kapı
boşluğunu kapatmama kararında “öncelikle hiç zarar verme” prensibine dayalı bir tadilat anlayışı seziliyor. Webb bu alanı bütün
yıl boyunca yatak odası olarak kullanmasına
rağmen o kapı boşluğu, zaman zaman konulan bir Japon işi sürgülü kağıt paravan dışında,
hiç kapanmıyor.
6 8 SKYLIFEBUSINESS
11 | 2011
felt by casual interlopers. While visiting as a college
student, Courtier was so moved she burst into tears in
the living room. “The friend I was with thought I was
insane,” she says.
Due to this affecting ascetic aestheticism, as well as
El Pueblo’s historical and architectural
uniqueness—of the 400 projects
Schindler designed, only 150 were
built—the residents are rigorous in
their protection of the building and
its integrity, all the more because
El Pueblo, despite its designation
as a historical site by the San Diego
Historical Society in 1977, has no
landmark protection, meaning design
desecrators could do their intentional
or unintentional worst. Not that
there’s any danger under its present
stewards, which is exactly what Webb
considers himself. A “first do no harm”
modification is seen in his decision not
to enclose the doorway of the upstairs
sleeping porch, which Schindler left
open. Although Webb uses the space
as his year-round bedroom, the doorway is never blocked
by more than a shoji screen.
Nihayetinde “Mimari
algının duyusu
gözler değil, yaşamın
kendisidir. Hayatımız
onun imgesidir” diyen
Schindler değil miydi?
After all, it was
Schinder himself who
said, “The sense for
the perception of
architecture is not
the eyes, but living.
Our life is its image.”
7 0 SKYLIFEBUSINESS
11 | 2011
11 | 2011
SKYLIFEBUSINESS
71
Öte yandan bu üçlünün sahip oldukları hazine konusunda gösterdikleri duyarlılık, paylaşımı konusunda cimrilik içermiyor. “Ön kapıda bir plaket olmasa da, bölgeyi ziyaret eden
Amerikalı ve Avrupalıların yüzlerinde sık sık ümitli ve meraklı bir bakış yakalıyoruz” diyor Hedges. Stein’e
göre ise “San Diegolular da artık Schindler
dalgasını yakalamaya başlıyor”… Aslında El
Pueblo ilk yakın çekimine hazırlanıyor olabilir: Son Berlin Film Festivali’nde gösterilen “Schindler’s Häuser” (Schindler’in Evleri) filmi El Pueblo’dan bahsediyordu. Capers
ve Webb’in üzerinde çalıştıkları Schindler ve
Avusturyalı göçmen mimar arkadaşı Richard
Neutra’yı anlatan senaryo ise, Hedges’e
göre HBO tarafından ilgiyle karşılanmış.
Kitlelere hitap edebilen bu çekicilik çok
akla uygun. Nihayetinde “Mimari algının
duyusu gözler değil, yaşamın kendisidir. Hayatımız onun imgesidir” diyen Schindler değil miydi?
7 2 SKYLIFEBUSINESS
11 | 2011
But the trio’s vigilance over their treasure is not to imply
parsimony in its sharing. “Although there isn’t a plaque out
front, we often recognize a ‘hopeful inquisitive look’ on the
face of visiting Europeans and Americans,” says Hedges.
And San Diegans, according to Stein,
are increasingly catching the Schindler
wave as well. In fact, El Pueblo might
be preparing for its close up: a film
called “Schindler’s Häuser” featuring El
Pueblo was part of last month’s Berlin
Film Festival, and Capers and Webb
have been working a script about
Schindler and fellow Austrian émigré
architect Richard Neutra that Hedges
says has received interest at HBO.
This mass appeal makes absolute sense.
After all, it was Schinder himself who
said, “The sense for the perception of
architecture is not the eyes, but living.
Our life is its image.”

Similar documents

TIRZ 11 Closure Issues September 10 2015

TIRZ 11 Closure Issues September 10 2015 FF's ($127,000) are required by the CBA and are funded increase for one hundred eightyin base. A total of 336 EE's in other funds including two (182) General Fund Civilian enterprise and internal s...

More information

ı. sanayi şurası tekstil sanayii raporu

ı. sanayi şurası tekstil sanayii raporu ülkelerde tekstil sanayii olm uştur) ilk olması ve sürükleyici olması gereklidir. Türkiye'de de Tekstil Sanayii, bu alandaki katkılarını özellikle son yıllarda dışa açılma politikalarıyla birlikte ...

More information

ESP-RZX Denetleyici

ESP-RZX Denetleyici Yeni Rain Bird denetleyiciniz, uzun yıllar boyunca gelişmiş sulama denetimi sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

More information

TOCQUEVILLE IN THE OTTOMAN EMPIRE: Rival Paths to

TOCQUEVILLE IN THE OTTOMAN EMPIRE: Rival Paths to Topkapı Sarayı Müzesi Ar{ivi. Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi. Türk Tarih Kurumu. Zeitschrift der Deutschen Morgenlädischen Geselleschaft.

More information