Klaroen maart 2011 - Sint

Comments

Transcription

Klaroen maart 2011 - Sint
de
Inzameling landbouwfolie april
p.5
Trage wegen doen
bewegen
p.7
Vacatures gemeentebestuur en WZC
Sint-Jozef
p.15
Activiteitenkalender
p.22
Maart 2011
trage wegen
doen bewegen
sint-laureins info 2
voorwoord
Beste inwoners,
Jaarlijks wordt per 1 januari het globaal
bevolkingscijfer per gemeente gepubliceerd van het lopende jaar. Op 01.01.2011
telt Sint-Laureins 6529 inwoners. Op de
website www.sint-laureins.be vindt u onder
Profiel een overzicht van het aantal inwoners per deelgemeente vanaf 1985.
Wij moeten vaststellen dat onze gemeente
een verouderende bevolking heeft; 20,5 %
van onze inwoners hebben de leeftijd van
65 jaar bereikt. In een cluster van vergelijkbare gemeenten (met o.a. Maarkedal,
Tielt-Winge, Gooik,…) ligt dit percentage op
18,1 % , in de provincie Oost-Vlaanderen op
17,9 % en op het niveau van Vlaanderen op
17,8%. De verwachte demografische evolutie toont aan dat 25% van de bevolking
in 2025 de leeftijd van 65 jaar zal hebben
bereikt.
De vergrijzing van de bevolking is een fundamentele trend met daarmee gepaard
gaande gevolgen zoals beperkte omvang
van gezinnen, vereenzaming, daling van
het gezinsinkomen, toegenomen behoeften
inzake sociale bijstand en dienstverlening
enz. Het is dan ook een uitdaging voor de
overheid om een gevarieerd aanbod aan
residentiële opvang voor oudere personen
te voorzien. In concreto vult onze gemeente
dit in via het woonzorgcentrum, bedden voor
kortverblijf, aanleunwoningen vanuit het
OCMW en serviceflats privaat. Verder voorziet het OCMW een dienstverlening bestemd
voor de oudere bevolking zoals een eigen
dienst MinderMobielenCentrale, gezinszorg
en poetsdienst via derden e.a.
In een gemeente waar de trend naar vergrijzing zich duidelijk doorzet, is het belangrijk
om ook jonge gezinnen aan te trekken. Dit
teneinde de dynamiek in Sint-Laureins te
behouden of zelfs te verhogen. Een belangrijke stap naar het realiseren van dit doel is
woningbehoefte voor jonge gezinnen opvangen, dit door :
• het stimuleren van woningkwaliteit en –
comfort;
• het invullen van bestaande woongebieden
van het gewestplan met de realisatie van
nieuwe private verkavelingen zoals o.a. in
de Burgemeester Van de Keerestraat (22
loten), de Sint-Jansstraat (24 loten) en de
Kantijnstraat (39 loten).
Nagaan in welke mate het bestaande aanbod
voldoet enerzijds aan de verwachte demo-
grafische evoluties van een oudere bevolking en anderzijds aan de behoeften van
jonge gezinnen is en blijft een uitdaging
voor het beleid.
Annick Willems
Burgemeester
2
3
3
7
8
8
10
12
13
13
14
15
17
20
22
VOORWOORD
administratie
milieu
ruimtelijke ordening/
Mobiliteit
JEUGD
sport
cultuur
bibliotheek
voorbij de beperking
gezondheid/veiligheid/
welzijn
OCMW
VACATURES
uit de gemeenteraad
algemene info
activiteitenkalender
Spreekuur van
de burgemeester
Het vaste spreekuur van de burgemeester is op maandag
van 9u30 tot 11u in het gemeentehuis te Sint-Laureins. Het
is wenselijk om vooraf een telefoontje te geven naar het
gemeentehuis op het telefoonnummer 09 218 76 40.
Voor uitzonderlijke afspraken kan u bellen op haar
privé-nummer 09 221 66 78.
verantwoordelijke uitgever: Burgemeester Willems Annick P/a Dorpsstraat 91, 9980 Sint-Laureins
sint-laureins info 3
administratie
Sluitingsdagen van het gemeentehuis,
dienst vrije tijd en bibliotheek
Het gemeentehuis te Sint-Laureins en de dienst
“Vrije Tijd” zullen gesloten zijn op :
• maandag 25 april 2011
De bibliotheek te Sint-Laureins zal gesloten zijn op :
• maandag 25 april 2011
De bibliotheek te Watervliet zal gesloten zijn op :
• zondag 24 april 2011
• zondag 01mei 2011
Zwerfvuilactie:
vrijwilligers gevraagd!
De derde week van maart 2011 slaan we opnieuw de
handen in elkaar om het zwerfvuil aan te pakken. In
die week gaan kinderen van verschillende scholen in
onze gemeente op stap om zwerfvuil op te ruimen in
de omgeving van de scholen.
MILIEU
Op zaterdag 19 maart 2011 coördineert de gemeente
een zwerfvuilactie in samenwerking met verenigingen en
particulieren.
Bij deze doen wij een vriendelijke oproep aan alle inwoners om mee te helpen dit zwerfvuil op te ruimen. Breng
gerust vrienden mee of vraag het aan uw vereniging om
deze actie te komen steunen ! Onze gemeente is groot,
dus we hebben veel volk nodig !
Op zaterdag 19 maart 2011 is er afspraak om 9.00 u
bij taverne “In den draaiput”, Vlamingstraat 98, 9981
Sint-Margriete.
Van daaruit zal aangegeven worden welk traject of gebied zal worden bewandeld om het zwerfvuil in te zamelen. We sluiten af rond 12.00 uur.
Bij vorige acties is gebleken dat vooral veel blikjes in
de natuur worden gegooid. Die blijven nog jaren liggen
en bemoeilijken het maaien van de bermen. Bovendien
schaden ze de fauna en flora en zijn ze heel storend in
het landschap.
Met dit bericht doen we een speciale oproep aan iedereen om geen afval meer weg te gooien op de openbare
weg of in de natuur. Bedenk dat na jou iemand anders
het vuil opnieuw moet opruimen en bovendien staan
grote boetes op het sluikstorten.
Ook het deponeren van winkelzakjes vol met afval in
of naast de openbare vuilbakjes wordt beschouwd als
sluikstorten en geeft aanleiding tot zwerfvuil. Gelieve enkel afval mee te geven met de wekelijkse selectieve afval
ophalingen.
Met dank aan alle vrijwilligers die deze actie komen steunen.
sint-laureins info 4
Verwerk zelf uw groenafval en spaar kosten uit!
Door aan thuiscomposteren en kringlooptuinieren te doen kan je kosten sparen !
Als je groenten-, fruit- en tuinafval (GFT)
zelf verwerkt, hoef je niet naar het milieupark te rijden en hoef je ook geen grote
hoeveelheden restafvalzakken te kopen.
Op die manier kan je geld, tijd en energie
sparen !
1/ Doe aan thuiscomposteren
GFT kan je in de tuin omzetten tot compost.
Heb je een grotere tuin dan kies je best voor
één of meerdere compostbakken, in een
kleinere tuin is een compostvat eerder aangewezen. Keukenresten, grasmaaisel, dorre
bladeren en stengel, enz. kunnen zonder
probleem gecomposteerd worden. Compost
is een gratis bodemverbeteraar die je kan
gebruiken in bloembakken, de moestuin of
de siertuin. De planten zullen er weelderig
door groeien.
De I.V.M. en de 19 gemeenten organiseren
jaarlijks gratis cursussen ‘thuiscomposteren’,
voor wie nog meer knepen van het vak wil
leren.
De eerstvolgende cursus vindt plaats op
volgende dagen :
• dinsdag 3 mei, van 19 tot 20 uur: een theoretische interactieve uiteenzetting over
thuiscomposteren en kringlooptuinieren te
Deinze en te Maldegem,
• zaterdag 7 mei, van 10 tot 12 uur: een
bezoek aan Feniks te Avelgem, waar kringlooptuinieren in de praktijk wordt toegepast,
• zaterdag 14 mei, van 9 tot 12 uur: een
praktische sessie op een demoplaats
(Deinze en Maldegem), waar o.a. verschillende fases van het composteren getoond
worden.
Geïnteresseerden sturen best een mailtje
naar [email protected] met vermelding van de gewenste locatie voor de eerste
bijeenkomst (Deinze of Maldegem). Nadien
volgt bevestiging met adres van de juiste
locatie.
2/ Voorkomen is beter dan genezen
Reeds van bij het ontwerp van je tuin kan
je tuinafval beperken. Kies bijvoorbeeld niet
overal voor snelgroeiende planten. Je tuin
zal al gauw “te snel” gevuld zijn, waardoor je
veel zal moeten snoeien.
Veel gazon betekent veel maaiwerk. Een deel
van het gazon kan je echter ook vervangen
door bodembedekkers. Deze vragen weinig onderhoud en sommige soorten hebben prachtige bloemen of blijven groen ook
in de winter. Je kan er ook voor opteren om
een deel van het grasperk niet wekelijks te
maaien, maar slechts een paar keer per jaar.
Hierdoor heb je minder grasmaaisel.
Breng een mulchlaag aan tussen struiken en
in borders. Een mulchlaag kan bestaan uit
een laag bladeren, een laag grasmaaisel of
houtsnippers. Deze beschermen de bodem
tegen zonnestralen en uitdroging en vormen
zo een luchtige kruimelstructuur. Ze helpen
om de bodem onkruidvrij te houden, waardoor je minder moet wieden !
3/ Versnipperen doet de hoop verkleinen !
Snoeihout kan je hakselen tot houtsnippers.
Deze snippers zijn overal inzetbaar in de tuin.
Bijvoorbeeld om er een tuinpad mee aan te
leggen of een mulchlaag. Heb je er teveel
van dan kunnen de snippers ook makkelijk
gecomposteerd worden.
Ook wanneer je het gazon maait met een
mulchmaaier, wordt het gras heel fijn versnipperd en als het ware terug aan het gazon
gegeven. Hierdoor hoef je geen grasmaaisel verwerken. Dit voorkomt uitdroging en
bemest het gazon op natuurlijke wijze.
Een gezin of een erkende vereniging met
zetel op grondgebied van de gemeente kan
bij IVM een subsidie ontvangen van :
• 10 % van de aankoopprijs met een max.
van 80 e bij de aankoop van een hakselaar,
• 50 e bij de aankoop van een mulchmaaier.
Het reglement en het aanvraagformulier
kan je downloaden van de website www.
ivmafvalbeheer.be of afhalen bij de milieudienst van de gemeente.
4/ Kippen verwerken heel wat afval
Keukenresten, resten van groenten en fruit,
maar ook onkruid en gazonmaaisel worden
gemakkelijk door kippen verwerkt. Ze eten
misschien niet alles op maar scharrelen naar
hartelust op zoek naar zaden en blaadjes. De
resten die overblijven zullen van zelf composteren. En de eitjes krijg je er gratis bij !
Meer info kunt u lezen in folders die gratis ter
beschikking liggen in het gemeentehuis met
volgende titels:
- “De ecologische tuin- natuurvriendelijk en
afvalarm”
- “Wat pikt de kip – alles wat je moet weten
over het houden van kippen”
- “Composteren in vaten en bakken”
- “Met compost het jaar rond”
sint-laureins info 5
KGA
Zaterdag 05 maart 2011 en
zaterdag 07 mei 2011
13.00 tot 14.15 uur
14.30 tot 15.00 uur
15.15 tot 16.00 uur
16.15 tot 17.15 uur
17.30 tot 18.00 uur
Sint-Laureins
Sint-Margriete
Sint-Jan-in-Eremo
Watervliet
Waterland-Oudeman
parking gemeentehuis
parking kerk
parking Bentille
Stee
parking gemeentehuis
Inzameling landbouwfolie april
In de maand april kan landbouwfolie aangebracht worden op het milieupark, Sint-Jansstraat 14 te 9982 SintLaureins. Denk eraan dat het om bedrijfsafval gaat dat
enkel op dinsdagnamiddag kan aangeboden worden
van 15.00 uur tot 18.30 uur.
Gelieve er voor te zorgen dat de landbouwfolie bezemschoon is en vrij van elke andere vervuiling die recyclage
verhindert. Bindt de folie samen met touw, bij voorkeur in
pakketten van 25-50 kg per pakket. De verwerking er van
is niet goedkoop. Daarom wordt een tarief aangerekend
van 25 euro per m³.
Selectief slopen en ontmantelen van gebouwen
Bent u van plan om
een gebouw te slopen, dan is het heel
verstandig de verschillende afvalstoffen
die hierbij ontstaan
te scheiden en apart
af te voeren voor verwerking of recyclage.
Deze werkwijze is niet
alleen beter voor het
milieu maar ook vaak
goedkoper !
Bij het selectief slopen worden best eerst de gevaarlijke
afvalstoffen voorzichtig verwijderd, zoals asbesthoudende materialen of restanten en verpakkingen van verven, oliën enz.
Verder kunnen ook niet-gevaarlijke afvalstoffen, zoals
glas, hout, kunststoffen, metaal enzovoort afzonderlijk
ingezameld worden Hierdoor ontstaan zuivere afvalstromen die maximaal kunnen benut worden om te recycleren.
Tot slot is er natuurlijk ook de inerte steenachtige fractie
die kan bestaan uit betonpuin, metselwerkpuin, keramiek
en natuursteen. Inert puin kan gebroken worden in een
puinbreekinstallatie. Niet vervuild inert puin kan gebruikt
worden als bouwstof, bijvoorbeeld als onderfundering of
bij de aanmaak van mager beton, maar dan moet het
puin Copro- of gelijkwaardig gekeurd zijn.
Voor gebouwen met een bouwvolume van meer dan
1000 m³ die worden gesloopt is vanaf 1 mei 2009 zelfs
een sloopinventaris verplicht. Deze wordt opgemaakt
door een architect of een deskundige. De sloopinventaris
omvat de identificatie van de bouwplaats en de lijst van
alle afvalstoffen die zullen vrijkomen.
Voor gebouwen met een volume kleiner dan 1000 m³ is
geen sloopinventaris verplicht, maar kan wel handig zijn.
In ieder geval is het van belang om steeds selectief te
slopen, omwille van de hoger aangehaalde redenen.
Wens je meer info hierover dan kan je bij de milieudienst
een brochure bekomen: “Selectief slopen en ontmantelen van gebouwen”. Je kan ze ook raadplegen op
www.ovam.be en zoeken bij publicaties (helemaal bovenaan de homepage).
sint-laureins info 6
Een uurtje wordt het donker!
Op zaterdag 26 maart 2011 wordt wereldwijd
Earth Hour georganiseerd. Met deze actie
beoogt WWF om die dag van 20u30 tot 21u30
zoveel mogelijk lichten te doven. Een symbolische actie waarmee men wil aantonen dat
mensen, door samen te werken, wel degelijk
een verschil kunnen maken in de strijd tegen
klimaatverandering.
Onze gemeente neemt deel door in de centra van elke deelgemeente enkele lichten te
doven. Iedereen kan deelnemen door in of
rond de woning of uw bedrijf zoveel mogelijk
lichten te doven !
Sint-Laureins krijgt een geboorteboomgaard
In heel wat Vlaamse gemeenten werden de
voorbije jaren geboortebossen aangeplant.
In ons mooie open polderlandschap is zo’n
bos minder op zijn plaats. Een hoogstamboomgaard hoort er wel thuis. In samenwerking met Natuurpunt werd daarvoor langsheen de Bentillekreek een mooie plek gevonden. Het Regionaal Landschap Meetjesland
zet mee de schouders onder dit project.
Voor de aanplant werd een keuze gemaakt
uit zeldzame oude hoogstam-fruitrassen.
Daaronder ook speciallekes uit de polder,
zoals de Marbrée de Watervliet.
De ouders van een kindje geboren in 2010
ontvangen een brief om deel te nemen aan
deze plantactie. Deelname is gratis, inschrijven is wel noodzakelijk.
Op zondag 13 maart om 10u wordt
de geboorteboomgaard langsheen de
Bentillekreek plechtig ingehuldigd. Alle
inwoners van de gemeente zijn daarop
van harte uitgenodigd. De boomgaard is
gelegen langs het Leopoldkanaal, nabij de
Bentillekreek, halverwege de Sint-Jansbrug
en de Zonnebrug (zie plannetje).
Verdere informatie is te bekomen bij Natuur­
punt Meetjeslandse Kreken, Astridplein 1,
9900 Eeklo - tel. 09/377 93 00, [email protected] en op: www.npmeetjesland.be.
Meer info over milieu :
mevrouw Veerle De Booser en mevrouw
Christine Bauwens, tel. 09/218.76.40
e-mail: [email protected]
sint-laureins info 7
De Vlaamse Woonlening
van de vmsw vanaf 1,71%
beperkt inkomen. Daarom zet de Vlaamse
Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW)
ook dit jaar de Vlaamse Woonlening in de
kijker met een multimediale informatiecampagne. Met rentevoeten vanaf 1,71% (januari
2011) is de Vlaamse Woonlening meestal een
stuk goedkoper dan de markt. Voor mensen
met een beperkt inkomen wordt een eigen
woning zo een bereikbare droom.
Een lening krijgen voor een huis of appartement is vandaag de dag niet zo eenvoudig. Zeker niet voor mensen met een
De Vlaamse Woonlening kan verkregen worden voor de aankoop van een woning die
minstens 30 jaar oud is en die gerenoveerd
moet worden. Het totale te ontlenen bedrag
is maximaal 187.120 euro. De aankoopprijs van de woning mag niet hoger zijn dan
177.120 euro en de noodzakelijke renovatiewerken moeten minstens 10.000 euro bedra-
RUIMTELIJKE ORDENING/
MOBILITEIT
gen. Hoe hoger het bedrag van de noodzakelijke renovatiewerken (boven 10.000 euro),
hoe minder je kan lenen voor de aankoop
van de woning.
Ook wie al een woning heeft, kan voor de
renovatie, verbetering of aanpassing een
Vlaamse Woonlening aangaan. Daarnaast
kan ook wie wil bouwen of een sociale
woning wil kopen, gebruikmaken van de
Vlaamse Woonlening.
Op www.vlaamsewoonlening.be vind je meer
informatie over de concrete voorwaarden en
kan je met de wooncalculator zelf berekenen of je in aanmerking komt en hoeveel de
maandelijkse afbetalingen bedragen. Met
vragen kan je terecht op [email protected] of het gratis nummer 1700.
Trage wegen doen bewegen
Infovergadering buurtwegen, kerkwegels, …
trage wegen in Sint-Laureins.
Trage wegen zijn wegen voor wandelaars,
fietsers, ruiters, … kortom wegjes en paden
voor niet-gemotoriseerd verkeer. Ze worden
ook wel veldwegen, buurtwegen of voet- en
kerkwegels genoemd.
Deze trage wegen zijn vaak vergeten wegen. Nochtans zijn trage wegen zeer nuttig.
Ze zijn rustig en mooi om langs te wandelen en te fietsen. Ze bieden bovendien een
veilig alternatief aan zwakke weggebruikers,
bijvoorbeeld voor de schoolgaande jeugd of
voor korte verplaatsingen naar de bakker of
naar het werk.
Overtuigd van de meerwaarde van deze
wegen werkt het gemeentebestuur van SintLaureins samen met vzw Regionaal Landschap Meetjesland & de Provincie OostVlaanderen, om met de lokale gebruikers
en de betrokkenen een lokaal herstel- en
ontwikkelingsplan trage wegen op te maken.
We willen samen met u bekijken hoe we het
netwerk aan trage wegen in de toekomst
aantrekkelijker en veiliger kunnen maken.
Daarom wordt op donderdag 17 maart om
20.00 u in De Meet, Sint-Jansstraat 22,
9982 Sint-Laureins een eerste informatieavond georganiseerd waarop vertegenwoordigers van alle lokale verenigingen zullen
worden uitgenodigd. Uiteraard is iedereen
die geïnteresseerd is in trage wegen ook
welkom.
U zal een toelichting krijgen over het herstelproject en na afloop krijgt u de kans om
een vragenlijst met een kaartje mee te ontvangen. Zo krijgt u de kans om de trage
wegen in uw buurt eens te bewandelen en
de situatie ter plekke te evalueren. Achteraf
worden de inventarisaties gebundeld in een
evaluatiekaart, die we op een tweede overlegavond zullen voorleggen en bespreken en
waar achteraf uw mening ook nog over gevraagd wordt. Het eindresultaat wordt nadien
voorgesteld aan het gemeentebestuur dat er
op zijn beurt concreet mee aan de slag kan
voor een opknapbeurt van de trage wegen in
de gemeente.
Voor meer informatie kan je steeds contact
opnemen met :
vzw Regionaal Landschap Meetjesland op
050 70 00 42 of [email protected]
of Gemeentebestuur Sint-Laureins op 09
218 76 40 – mail : [email protected] of [email protected]
Geef gerust ook een seintje als je je die
avond niet kan vrijmaken, maar toch meer informatie wilt of geïnteresseerd bent om mee
te werken aan dit trage-wegenproject.
Meer info over ruimtelijke ordening/mobiliteit :
mevrouw Griet Dejonghe en mevrouw
Saskia Van Autreve, tel. 09/218.76.40 –
e-mail : [email protected]
sint-laureins info 8
JEUGD
Informatieavond: “Zorg dragen voor jezelf”
Vormingsavond ‘Zorg dragen voor jezelf’
van het Lokaal Overleg Kinderopvang in
samenwerking met Landelijke Kinderopvang vzw, gegeven door dokter Els De
Rijck.
Graag nodigen wij alle onthaalouders, ouders en geïnteresseerden uit op deze informatieavond.
sport,…) en het is niet altijd even eenvoudig
om alles te combineren en tot een goed einde te brengen.
We proberen wel heel hard om een gezonde balans te vinden, maar merken dat we
soms uit evenwicht raken en dan… slaat de
twijfel toe : ‘misschien doen we het wel niet
goed, zijn we geen goede ouder, moeten we
meer…anders…beter’.
Ons leven speelt zich af in verschillende domeinen (relatie, gezin, werk, gezondheid,
Geloof niet alles wat je denkt, maar blijf vooral geloven in jezelf!
Multifunctioneel buitensportterrein
Vanaf 1 april tot eind september kan het multifunctioneel buitensportterrein (achter de
sporthal Sint-Laureins) gebruikt worden door
sportclubs of individuele gebruikers. Het
sportterrein is voorzien van een kunststof en
schokabsorberende ondergrond. Men kan er
tennissen (1 veld), basketballen, voetballen en
andere sporten beoefenen. De kostprijs per uur
Wanneer: Woensdag 16 maart 2011 om
19u30 (tot 22u30)
Waar: Culturele site De Meet, Sint-Jansstraat
22, 9982 Sint-Laureins
Meer info over jeugd :
mevrouw Tilly Coene, tel. 09/218.76.40
e-mail: [email protected]
SPORT
bedraagt 3 € of reserveer wekelijks een vast
uurtje bij de sportdienst voor € 30 voor een
volledig sportseizoen. Verdere informatie na
inschrijving bij de gemeentelijke sportdienst.
Sint-Laureins zet 50-plussers in beweging
Het woord “sportelen” heeft zich al ingeburgerd in de samenleving. Onder die noemer
immers wordt het sportaanbod voor senioren
gepromoot. Misschien zagen jullie op de televisie reeds het spotje van een groepje wielertoeristen dat bleef “surplacen” aan de toog of
ging een van de vele folders reeds door jouw
handen. Sportelen betekent niet noodzakelijk
winnen of de beste zijn, het is net zo goed
samen plezier maken, lachen of gewoon wat
bijpraten. Er mag gezweet worden, maar er
worden geen fysieke of pijngrenzen verlegd.
Er hoeft geen doel bereikt te worden, er zijn
geen medailles te verdienen. Het gaat wel
over gezellig en gezond sporten en over een
leuke en gemakkelijke manier om mensen te
leren kennen. Men volgt zijn eigen regels en
sportelen doe je gewoon nooit alleen.
Bloso, de sportpromotor van de Vlaamse
Overheid heeft heel wat plannen voor de
50-plussers. Zo zijn er sporteldagen, sporteltrips en sportelweken. De sportdienst van
Sint-Laureins kan uiteraard niet achterblijven en springt mee op de sportelkar. Zo is
er conditiegym op donderdagavond en een
galm sportgroep op woensdagvoormiddag.
De Meetjeslandse Seniorensportdag te Kaprijke gaat door op dinsdag 10 mei 2011. Je
kan er kennismaken met tal van sporten zoals
wandelen, fietsen, BBB, curvebowl, badminton, krulbol en yoga. Je zal er zeker niet alleen
zijn, want deze sportdag kan steeds op heel
wat bijval rekenen. Daarnaast zijn er verschillende sportclubs en socio-culturele verenigingen die sport aanbieden op niveau van de
senioren. Niet te intensief en met ruimte om
achteraf even te blijven hangen in de cafetaria.
Over al deze initiatieven kan je meer info verkrijgen op de sportdienst. Hopelijk zien we
jullie weldra sportelen!
sint-laureins info 9
Actieve vakanties voor kleuters
en kinderen
Tijdens de paasvakantie organiseert de gemeentelijke sportdienst diverse sportkampen voor kleuters en kinderen van de lagere
school in Watervliet en Sint-Laureins. Een
overzicht en inschrijvingsformulieren voor de
sportkampen voorjaar 2010 is terug te vinden
op de gemeentelijke website. Na de paasvakantie kan worden ingeschreven voor de
zomerkampen.
Sportlessen voor alle leeftijden
De sportlessen van de gemeentelijke sportdienst voor 50+-ers, volwassenen en kinderen zijn in 2010 succesvol verlopen. Na de
paasvakantie worden de nieuwe lessen hervat tot eind juni. Op donderdagavond conditiegym (50+) en stepaerobics en op woensdagmiddag de kleuter- en sportacademie.
Vooraf inschrijven bij de sportdienst is noodzakelijk. Na inschrijving ontvang je een bevestigingsformulier met betalingsmodaliteiten.
Gratis deelname aan jubileumeditie triatlon 2011
De gemeentelijke sportraad Sint-Laureins
organiseert op zaterdag 2 juli 2011 de 25e
kwarttriatlon van Sint-Laureins. Omwille van
organisatorische redenen en om geen concurrentie aan te gaan met wedstrijden in de
omgeving (Brugge en Eeklo) moest worden
uitgeweken naar een andere datum De start
is voorzien aan het Provinciaal Sport- en recreatiecentrum “De Boerekreek” om 12.30
uur. Deze zilveren jubileumeditie, tevens
provinciaal kampioenschap zal door de gemeentelijke sportraad niet onopgemerkt blijven in onze gemeente. Ook dit jaar zullen regionale en nationale toptriatleten strijden om
de overwinning. Deze wedstrijd staat voor iedereen open, zowel voor beginnende atleten,
recreanten als toppers (wedstrijdlicentie niet
noodzakelijk!).
Wie durft de uitdaging aan? 1000 m zwemmen, 40 km fietsen (niet stayeren!) en 10 km
lopen.
Een haalbare kaart voor iedereen die een
beetje sportief is (min. 18 jaar). Er worden
geen tijdslimieten opgesteld per discipline!
Iedereen kan deze multisport afwerken volgens eigen niveau en mogelijkheden. Gratis
deelname voor inwoners van Sint-Laureins.
vorige editie waren de 400 startbewijzen
reeds na enkele dagen de deur uit, dus wees
er tijdig bij.
Info op www.sportraadsint-laureins.be.
Inschrijven zal via onderstaande website mogelijk zijn met een prioritaire inschrijfperiode
voor inwoners en gelicentieerde atleten. Inwoners van Sint-Laureins kunnen zich vooraf
kenbaar maken bij de voorzitter van de sportraad de heer Higan Holderbeke, tel. 0475/63
57 25 of [email protected] of bij de sportdienst. Tijdens de
Meer info over sport:
de heer Michel Dewilde, tel. 09/218.76.40
e-mail : [email protected]
sint-laureins info 10
CULTUUR
‘Moeder, waarom lachen wij?’
Door philippe de maertelaere
Verwacht je aan een antropologische en totaal
onlogische conference over de mens, zijn gedrag en het fenomeen lachen.
Wat maakt mensen aan het lachen? Waarom
lachen wij? Hoe en wanneer lachen we en
hebben we daarin de keuze? Welke zijn de
noodzakelijke omstandigheden en mechanismen om gelach op te roepen? Het antwoord
krijg je in de voorstelling ‘Moeder, waarom lachen wij?’.
Zaterdag 9 april 2011 – 20.00 uur –
10 euro
In deze autobiografische monoloog keert Philippe De Maertelaere terug naar zijn jeugdjaren en verklapt ons de levenstips van zijn oom
en de gevolgen ervan voor je dagelijkse leven.
Gedicht zoekt
muur
Een origineel gedicht op een markante muur, ergens op het Oost-Vlaamse platteland... Klinkt dit
jou als poëzie in de oren? Neem dan zeker deel
aan de wedstrijd ‘Gedicht zoekt muur’ van het
Provinciebestuur. Dit initiatief geeft Oost-Vlaamse plattelandsgemeenten en hun bewoners een
unieke kans om een gedicht van de plattelandsdichter Lut de Block te winnen. Deelnemers kunnen een locatie (namelijk een muur) voordragen
die volgens hen een gedicht verdient. De winnende locatie vormt tegelijk een inspiratiebron
voor het gedicht. Inschrijvingsformulieren vind je
vanaf begin februari op onderstaande website.
Deelnemen kan t.e.m. 4 april 2011.
Meer informatie op www.plattelandsdichter.be of
bij Katrien De Merlier • tel. 09 267 86 70 •
[email protected]
Philippe De Maertelaere is bekend als de
helft van het maffe duo Wurre Wurre dat met
hun originele en briljante visuele humor de wereld rondtoerde. De jongste jaren is Philippe
zeker gekend van de one man-comedyshow
‘Caveman’ over het verschil tussen mannen
en vrouwen.
het rekeningnummer staat vermeld waarop
het verschuldigd bedrag moet overgeschreven worden. Tickets kunnen ook telefonisch
gereserveerd worden op het nummer 09 218
76 48. De tickets liggen voor je klaar aan de
kassa op de avond van de voorstelling.
Deze voorstellingen staan verder ook op
het programma:
• muziekvoorstelling ‘In levende lijve’ door
Guido Belcanto en Lieven Demaesschalk
vrijdag 06 mei 2011 – 20.00 uur – prijs: 10
euro
• voorstelling ‘10 jaar Thuis (Alles wat U wilde
weten over …)’ door Marleen Merckx en
Paljas Produkties
zaterdag 15 oktober 2011 – 20.00 uur –
prijs: 10 euro
Noteer deze data zeker in je agenda!
Om tickets te reserveren stuur je een mail
naar [email protected] Bij bevestiging van reservatie krijg je een mail waarin
Voor meer informatie:
www.culturelesitedemeet.be
sint-laureins info 11
Week van de Amateurkunsten
Van 22 april tot en met 1 mei 2011 wordt de Week van de
Amateurkunsten, afgekort de WAK, georganiseerd.
1. Vertelwandeling ‘Geesten, griezels en ander gespuis’
In Sint-Laureins kunt u deelnemen aan de vertelwandeling
‘Geesten, griezels en ander gespuis’. De Stresskonijnen Norbert De Coster en Machteld Claeys - nemen u, mensen
met veel fantasie, mee naar een viertal verrassende locaties
waar u kunt luisteren naar hun verhalen.
Wanneer: zaterdag 30 april en zondag 1 mei 2011 telkens
om 15u
Startplaats: Plattelandscentrum Meetjesland vzw, Leemweg
24, 9980 Sint-Laureins
Prijs: 5 € per persoon (één consumptie inbegrepen)
Duur: circa anderhalf uur
Maximum 25 deelnemers per wandeling
Voor meer informatie en inschrijvingen, kunt u terecht bij
Norbert De Coster op het gsm-nummer 0484 02 98 65 of
per e-mail naar [email protected]
2. Open atelier Hilde Baeke
Hilde Baeke stelt haar atelier open om kennis te maken
met haar werk. Ze maakt moderne olieverfschilderijen op
3D-doek.
Wanneer: 28 april, 29 april, 30 april en 1 mei 2011, telkens
van 14u tot 17u
Plaats: atelier Hilde Baeke, Eerstestraat 52, 9980 SintLaureins
Voor meer informatie kunt u terecht bij Hilde Baeke op het
gsm-nummer 0473 85 05 05 of per e-mail naar [email protected]
live.be.
Meer info over cultuur :
mevrouw Mieke Timmerman,
tel. 09/218.76.40
e-mail : [email protected]
sint-laureins info 12
BIBLIOTHEEK
Nieuwe aanwinsten naar aanleiding van
de jeugdboekenweek
Naar aanleiding van de Jeugdboekenweek heeft de bib
weer heel wat nieuwe boeken klaar staan voor de jonge
lezertjes!
Prentenboeken voor de allerkleinsten:
Reeks van Heksje mimi – Kathleen Amant
De tandarts – Liesbeth Slegers
Een echt meisje – Guido van Genechten
Eerste leesboekjes voor beginnende lezers:
Reeks Lees! met Paul van Loon
De serie Ik lees! AVI 1, 2, 3
Marc De Bel leesserie met Spik en Spek in de hoofdrol
Spannende verhalen voor de fans van Joe Carrot,
Geronimo en Thea Stilton:
Joe Carrot:
De ongrijpbare rode klauw
De vuurpijl
Eén minuut voor middernacht
Geronimo Stilton:
De bende van de ratstad
Terug naar kasteel vrekkenstein
De roof van de gi-ga-diamant
Thea Stilton:
De ijsprinses
De Thea Sisters in Parijs
Schipbreuk in de ruimte
Verhalen vól geheimen, want dat is het thema van de
Jeugdboekenweek die loopt van 19 maart tot 3 april:
6 tot 9 jaar:
Ik vertel het niet! – Selma Noort
Het geheime dagboek van Wanda – Dagmar Geisler
Louize en het schoolspook – Chris Riddell
De eerste sleutel – Ulysses Moore
9 tot 12 jaar:
Oorlogsgeheimen – Jacques Vriens
Reeks Z.E.S. Een geheim achter glas – Anneriek van Heugten
De magische globe – Marie Rutkoski
12+:
Het geheim van het vuur – Henning Mankell
Het heimelijk uur – Scott Westerfeld
De kronieken van de verrezen wereld 1 Nihal uit Windland
– Licia Troisi
Boekenspeurtocht in de bib!
Om het thema ‘geheim’ van de Jeugdboekenweek in een tof
bibliotheekspel te gieten, wordt in samenwerking met COMEET en de Bibliotheken Meetjesland een boekenspeurtocht georganiseerd in de 14 Meetjeslandse bibliotheken.
Kinderen worden uitgedaagd het mysterie op te lossen.
Aan de hand van illustraties krijgen de kinderen enkele
vraagjes. Van heel eenvoudig voor de allerkleinsten tot wat
moeilijker voor de groten. Er zijn immers verschillende opdrachten voor kleuters en kinderen uit de eerste, tweede en
derde graad van het basisonderwijs. Kom dus tussen 19
maart en 3 april naar de bib in Sint-Laureins en doe mee
aan de boekenspeurtocht. Geen wedstrijd zonder winnaars.
De beste ‘Sherlocks’ worden beloond met een leuk boek.
En misschien heeft de bib nog een extra verrassing in petto!
Meer info over bibliotheek:
mevrouw Nele Lust, tel. 09/379.07.40 –
e-mail: [email protected]
sint-laureins info 13
VOORBIJ DE BEPERKING
REVA 2011
Ervaar je de eerste lichamelijke problemen omwille van ouderdom en wens je je zelfstandigheid zo lang mogelijk te bewaren ?! Kom dan
naar de nieuwe kijk- en doewoning van REVACTIVE op 5, 6 & 7 mei 2011, de informatiebeurs voor mensen met een beperking, in
Flanders Expo te Gent, iedere dag van 10.00
u tot 18.00u
De informatiebeurs richt zich naar mensen met
een beperking (handicap) en ouderen met
beginnende beperkingen. Op deze beurs met
meer dan 150 exposanten, vindt men zowat
alles wat vandaag beschikbaar is op de markt
van hulpmiddelen en aanpassingen zoals: aangepaste keukens, domotica voor de woning,
rolstoelen voor alle doeleinden, scooters, computers, meubilair, sanitair, trapliften, hulpmiddelen voor blinden en slechtzienden, doven en
slechthorenden, vrijetijdsartikelen en therapeutisch materiaal.
se sportinitiaties waarbij je niet alleen kan zien
hoe er wordt gesport met een beperking, maar
dit ook zelf kan proberen. Er zijn verschillende
randevenementen zoals tentoonstellingen, verhalen voor doven en slechthorenden, diverse
studiedagen en seminaries.
Maar speciaal voor de ouderen die nog actief
zijn, maar nood hebben aan een klein hulpmiddel om actief te blijven, hebben we de informatiestand REVACTIVE gecreëerd, waar u
als ouder wordende persoon alle snufjes en
hulpmiddelen, groot of klein kunt zien en uitproberen om uw comfort en zelfstandigheid
maximaal te kunnen optimaliseren.
Wie vooraf zijn bezoek wil voorbereiden kan
dat doen via de website www.reva.be. Via de
link “een product of dienst zoeken” vind je welke exposanten de producten of diensten aanbieden die jou interesseren. Je kan zelfs doorklikken naar de websites van deze exposanten.
Voor de sportievelingen zijn er elke dag sportactiviteiten en op zaterdag 07 mei zijn er diver-
Brandweerdiensten worden
hervormd
Na de gasramp in Gellingen besliste de federale
overheid om de Civiele Veiligheid, zijnde brandweer en civiele bescherming, grondig te hervormen. Deze hervorming beoogt een schaalvergroting en een betere samenwerking tussen de
verschillende brandweerkazernes en heeft als
hoofddoelstelling de veiligheid van de burger
verhogen.
Een van de belangrijkste wijzigingen is misschien wel het doorbreken van de gemeentegrenzen als interventiegrens. Voor Sint-Laureins
betekent dit dat we als beschermde gemeente zonder eigen brandweerkorps, niet enkel
meer door de brandweer van Eeklo worden
beschermd, maar dat ook andere korpsen een
interventie op het grondgebied van de gemeente zullen kunnen uitvoeren.
Sint-Laureins maakt vanaf nu deel uit van
de brandweerzone Meetjesland en gaat dus
samenwerken met Aalter, Eeklo, Kaprijke,
Knesselare, Maldegem, Nevele, Waarschoot
en Zomergem. In eerste instantie werd een
operationele prezone (OPZ) opgericht om de
samenwerking tussen de brandweerkorpsen
te versterken als verdere opstap naar de definitieve hulpverleningszones. Voor de opstart van
deze OPZ krijgt de zone Meetjesland een subsidie van 259 000 euro. De stad Eeklo zal als
trekkende gemeente deze subsidiepot beheren,
uiteraard in overleg met de andere gemeenten.
De acties die de zone met dit bedrag wenst te
realiseren zijn onder andere de aankoop van
materiaal, de opmaak van een zonaal opleidingsplan voor brandweerlieden (met de aanstelling van een opleidingscoördinator) en de
ontwikkeling en afstemming van verplichte
preventie (met de aanstelling van een preventiecoördinator). Dit alles werd vastgelegd in
een overeenkomst die werd ondertekend door
minister van Binnenlandse Zaken en de operationele prezone, vertegenwoordigd door de burgemeester van de stad Eeklo.
GEZONDHEID/VEILIGHEID/
WELZIJN
Wachtdienst
huisartsen
sint-laureins info 14
OCMW
Het ocmw van Sint-Laureins:
dienstverlening voor elke inwoner van sint-laureins
De sociale dienst van het Openbaar Centrum
voor Maatschappelijk Welzijn is er voor alle inwoners van Sint-Laureins. Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn is gelegen
in de Rommelsweg 12 te 9980 Sint-Laureins
- tel. (09)218 72 40 - fax (09)218 72 49. Vier
maatschappelijk werkers zijn beschikbaar om
u te helpen bij uw hulpvraag.
Angelique De Greve - tel. 09/218 72 45
[email protected]
Ilse Vincke - tel. 09/218 72 46
[email protected]
Tim Van Daele - tel. 09/218 72 47
[email protected]
Lieve De Wannemacker - tel. 09/218 72 48
[email protected]
Op de sociale dienst van het OCMW kan u terecht met elke hulpvraag. Wanneer u vragen
hebt over leefloon of financiële moeilijkheden
ondervindt, problemen hebt bij de afbetaling
van uw lening of wanneer u er niet in slaagt
uw maandelijkse uitgaven te verrichten, dan
kan u daarover een gesprek hebben op onze
dienst. Op uw vraag kunnen we bemiddelen
bij schuldeisers of afbetalingsplannen voorstellen. Naast budgetbegeleiding kunnen wij u
ondersteunen via budgetbeheer of helpen wij
u bij de aanvraag voor collectieve schuldenregeling.
U wordt bij ons geholpen bij administratieve
moeilijkheden, bij psychosociale problemen
en bij vragen over sociale voordelen en premies. Je kan op de sociale dienst ook terecht
met vragen over bijvoorbeeld echtscheiding,
eenzaamheid, huurproblemen, handicap
of ziekte, moeilijkheden op school of op het
werk, opvoedingsmoeilijkheden.
Kom gerust langs. Wij helpen u graag verder!
Het OCMW beschikt ook over een Boodschappendienst en een Minder Mobielen
Centrale. U kan op deze diensten een beroep
doen om bijvoorbeeld naar een familielid, het
ziekenhuis of de kapper te gaan. Wenst u lid
te worden van één van onze diensten of wilt
u zich als vrijwilliger (chauffeur) aanbieden,
neem dan zeker contact op met onze dienst.
Openingsuren sociale dienst
De maatschappelijke werkers zijn bereikbaar:
• elke voormiddag van maandag tot en met
vrijdag van 9u00 - 11u30
• in de namiddag: enkel op afspraak
De dienst is gesloten op wettelijke feestdagen.
De OCMW-voorzitter, mevrouw Martine Cools,
houdt zitdag : elke 3de zaterdag van de
maand in de namiddag van 15 u tot 16 u in
de raadzaal van het OCMW. Gelieve bij voorkeur een afspraak te maken op het nummer
0473/92 43 38.
Ook bij de volgende personen kunt u steeds
terecht voor informatie:
• Linda Turpyn, secretaris: 09/218 72 40
•Fredy Van de Velde, ontvanger: 09/218 72 44
• Carine Van Deynse, directie RVT Sint-Jozef:
09/218 72 50
Studietoelagen –
aanvraag via ocmw
Studietoelagen voor het schooljaar 2010
– 2011 kunnen nog tot 30 juni 2011 aangevraagd worden.
Wanneer u hulp nodig hebt bij het aanvragen
van de studietoelagen, dan kan u een beroep
doen op de dienstverlening van het OCMW,
Rommelsweg 12, 9980 Sint-Laureins, 09/218
72 40. U kan er elke voormiddag tussen 09.00
uur en 11.30 uur terecht bij mevrouw Marleen
Heynssens. Een extra moment wordt voorzien
iedere eerste woensdag van de maand tussen
13.30 uur en 16.30 uur. U vraagt dan naar een
maatschappelijk werker.
Meer info over OCMW :
sociale dienst - tel. 09/218 72 40 –
[email protected]
sint-laureins info 15
VACATURES
Het gemeentebestuur Sint-Laureins zoekt:
Bibliotheekassistent(e) (m/v)
in statutair verband - niveau C1–3 –
parttime 19/38
Twee jobstudenten voor de
technische buitendienst
Doel van de functie: Verzorgen van een efficiënte
dienstverlening voor de bibliotheekgebruikers. Tevens
instaan voor het dagdagelijks beheer van de bibliotheek
en de uitleenpost te Watervliet.
Duur : 1 maand
Periode : 1 jobstudent voor de maand juli en 1 jobstudent voor de maand augustus
Wij bieden u bij deze boeiende en afwisselende functie met verantwoordelijkheid, een jaarlijks brutosalaris van minimum 13.550 euro (maximum 21.950 euro)
aangevuld met secundaire arbeidsvoorwaarden zoals maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding en permanente vorming en opleiding en
ruimte voor creativiteit.
Inlichtingen en sollicitatie :
Stuur ten laatste op 31 maart 2011 aangetekend je sollicitatiebrief met curriculum vitae, een afschrift van uw diploma, een uittreksel uit het strafregister (model 1 en niet
ouder dan 3 maand) naar : het College van Burgemeester en Schepenen, Dorpsstraat 91 te 9980 Sint-Laureins.
Een extra infopakket met de aanwervingvoorwaarden,
functiebeschrijving en –profiel en examenprogramma
kunt u bekomen bij de gemeentesecretaris mevrouw
Linda Lippens of het diensthoofd algemene administratie de heer Dirk Vanderhaeghen en dit op het telefoonnummer
09 218 76 40 of via é-mail naar : [email protected]
Voorwaarden :
• de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben voor de aanvang
van de tewerkstelling
• regelmatig ingeschreven zijn in een onderwijsinstelling
en niet uitgesloten worden door het koninklijk besluit
van 14 juli 1995 waarbij sommige categorieën studenten uit het toepassingsgebied van titel 6 van de wet
van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten
worden gesloten
• een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de
eisen van de beoogde betrekking
• de burgerlijke en politieke rechten genieten
• de voorkeur gaat uit naar kandidaten met een technische opleiding
• lichamelijk geschikt zijn.
Selectieprocedure : een sollicitatiegesprek
De sollicitatiebrieven moeten bij aangetekend schrijven
verstuurd worden aan het College van Burgemeester en
Schepenen, Dorpsstraat 91 te 9980 Sint-Laureins en dit
vóór 31 maart 2011.
Inlichtingen :
Diensthoofd Technische Dienst, de heer Koen Van Leeuwe, Dorpsstraat 91 te 9980 Sint-Laureins – tel. 09/218 76
40 – é-mail : [email protected]
Elke werkdag tussen 09.00 en 12.00 uur en op dinsdagnamiddag van 13.30 tot 19.30 uur.
sint-laureins info 16
Twee jobstudenten voor de dienst
vrije tijd
Duur : 1 maand
Periode : 1 jobstudent voor de maand juli en 1 jobstudent
voor de maand augustus
Voorwaarden :
• de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben voor de aanvang
van de tewerkstelling
• regelmatig ingeschreven zijn in een onderwijsinstelling en
niet uitgesloten worden door het koninklijk besluit van 14
juli 1995 waarbij sommige categorieën studenten uit het
toepassingsgebied van titel 6 van de wet van 3 juli 1978
betreffende de arbeidsovereenkomsten worden gesloten
• een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de
eisen van de beoogde betrekking
• de burgerlijke en politieke rechten genieten
• lichamelijk geschikt zijn.
Profiel:
De voorkeur gaat uit naar communicatieve en klantvriendelijke kandidaten met basiskennis van het MS Office pakket.
Kennis van het vrijetijdsaanbod van de gemeente is een
pluspunt.
Selectieprocedure : een sollicitatiegesprek
De sollicitatiebrieven moeten bij aangetekend schrijven verstuurd worden aan het College van Burgemeester en Schepenen, Dorpsstraat 91 te 9980 Sint-Laureins en dit vóór 31
maart 2011.
Inlichtingen :
Dienst vrije tijd, Dorpsstraat 87 te 9980 Sint-Laureins –
tel 09/218 76 40
e-mail : [email protected]
Het woonzorgcentrum Sint-Jozef
Sint-Laureins zoekt:
Het WZC Sint-Jozef zoekt gemotiveerde jobstudenten die 18 jaar worden in 2011 of ouder zijn.
2 jobstudenten voor de poetsdienst:
Wij voorzien volgende vakantiejobs (m/v)
Geïnteresseerden kunnen hun sollicitatiebrief, vergezeld
van een curriculum vitae en het keuzeformulier*, richten
aan de OCMW-voorzitter Mevr. Martine Cools, Rommelsweg 12, 9980 Sint-Laureins en dit vóór 31 maart 2011.
4 fulltime jobstudenten in de
verzorging:
* 2 personen voor de maand juli 2011
* 2 personen voor de maand augustus 2011
Wij verwachten studenten uit de verplegings- of verzorgingssector.
4 parttime jobstudenten voor
logistieke taken:
* 2 personen voor de maand juli 2011
* 2 personen voor de maand augustus 2011
2 fulltime jobstudenten in de keuken:
* 1 persoon voor de maand juli 2011
* 1 persoon voor de maand augustus 2011
*periode en tewerkstellingsbreuk nader te bepalen
Bijkomende info kunt u bekomen op het OCMW-secretariaat – tel. 09/218 72 40
*Gelieve de gewenste periode in volgorde van voorkeur
mee te delen aan de hand van het keuzeformulier te
downloaden op www.sint-laureins.be, tabblad OCMW.
sint-laureins info 17
UIT DE GEMEENTERAAD
Overzicht
GEMEENTERAADSZITTING VAN 28 OKTOBER 2010
• De budgetwijzigingen nr. 1 van het dienstjaar 2010 werden besproken van de kerkfabrieken :
- Sint-Laureins, Waterland-Oudeman en Sint-Margriete.
- Sint-Jan-in-Eremo : de toelage voor de gewone werking
wordt verhoogd met 775,48 euro. De toelage voor het
uitvoeren van investeringen wordt bepaald op 14.520
euro.
- Watervliet : de toelage voor het uitvoeren van investeringen wordt verhoogd met 53.894 euro.
• Voor de kerkfabriek van Watervliet wordt een wijziging
van het meerjarenplan 2008-2013 goedgekeurd.
De toelage voor het uitvoeren van investeringen wordt
bepaald op 58.436 euro voor het jaar 2011, 119.239
euro voor het jaar 2012 en 10.800 euro voor het jaar
2013.
• De budgetten 2011 worden besproken van de kerkfabrieken en de toelagen worden vastgesteld voor :
- Sint-Jan-in-Eremo : toelage voor de gewone werking :
4.240,89 euro.
- Sint-Laureins : toelage voor het uitvoeren van investeringen : 25.000 euro.
- Sint-Margriete : toelage voor het uitvoeren van investeringen : 6.600 euro.
- Waterland-Oudeman : toelage voor de gewone werking: 8.999 euro en voor het uitvoeren van investeringen : 20.000 euro.
- Watervliet : toelage voor het uitvoeren van investeringen: 58.436 euro.
• Het Gemeentelijk jeugdbeleidsplan 2011-2013 wordt
goedgekeurd. Het plan bestaat uit twee hoofdstukken:
jeugdwerkbeleid en algemeen jeugdbeleid.
Voor het jeugdwerkbeleid worden volgende doelstellingen opgenomen:
- Een adequate financiële ondersteuning voor alle jeugdwerkinitiatieven bestendigen
- Efficiënte materiële en logistieke ondersteuning voor
het jeugdwerk bestendigen
- Kadervorming
- Ondersteuning van jeugdwerkinitiatieven door de
jeugddienst bestendigen
- Administratieve ondersteuning van het jeugdwerk bestendigen
- Een goede informatie-uitwisseling tussen jeugddienst
en alle jeugdwerkers bewerkstelligen
- Zorgen voor (brand)veilige jeugdlokalen (prioriteit)
- De structurele ondersteuning op gebied van jeugdlokalen bestendigen
- Activiteiten voor en door jeugdwerkinitiatieven ondersteunen
Voor het algemeen jeugdbeleid worden volgende doelstellingen opgenomen:
- Ondersteuning van de jeugdraad bestendigen
- Een gevarieerd en kwalitatief sterk aanbod via SWAP
- Een jaarlijkse Jeugddag van de Verbroederde Grensge-
meenten
- Veilige speelterreinen met een goed imago
- Ontwikkelingssamenwerking bestendigen
- Blijven meewerken aan het lokaal drugsoverleg EEKASI
- Veiligheid
- Meedenken en meewerken met de Regionale Jeugddienst Meetjesland (RJM)
- Het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) ondersteunen
- Sentse kinderen en jongeren cultuur laten opsnuiven
(prioriteit)
- Actief werk maken van een goede en open communicatie- en informatiedoorstroming vanuit de jeugddienst
• In het kader van de hervorming van de Civiele Veiligheid, in het bijzonder de organisatie van de brandweerdiensten, wordt op zonaal niveau gestart met de oprichting van de operationele prezones (OPZ - Brandweer).
De gemeente zal toetreden tot de Operationele Prezone
Meetjesland. De stad Eeklo wordt aangesteld als beherende gemeente over de toegekende subsidie van
259.188,95 euro.
• De overeenkomst tussen de gemeente en de Vlaamse
Vervoermaatschappij De Lijn betreffende de realisatie,
de instandhouding en de gebruiksmodaliteiten van gesubsidieerde halteaccommodatie op het grondgebied
van de gemeente, wordt goedgekeurd. Deze overeenkomst beoogt het leveren en plaatsen van gesubsidieerde halteaccommodatie via de VVM De Lijn aan de
haltes van de VVM De Lijn. Ze regelt ook het regelmatig
onderhoud, de reiniging, de noodzakelijke herstellingen, de verlichting en de exploitatie van deze halteaccommodatie.
• De gemeenteraad keurt het bestek en de raming goed
voor de opdracht met als voorwerp “Aankoop vorkheftruck met schepbak”. De kostenraming bedraagt €
33.057,85 excl. btw of € 40.000,00 incl. 21% btw.
• De definitieve beslissing om het onroerend goed gelegen te 9988 Sint-Laureins, Kerkstraat 30, openbaar te
verkopen, wordt goedgekeurd. De minimale verkoopwaarde wordt vastgesteld. De opbrengst van deze verkoop zal worden aangewend ter financiering van investeringen.
• Het nieuwe gebruikersreglement voor de P.O.B. wordt
goedgekeurd met ingang van 01.01.2011 met de gewijzigde openingsuren van de bibliotheek. Vanaf 01
januari 2011 zijn de bibliotheek van Sint-Laureins en
Watervliet op volgende dagen en uren geopend :
Hoofdbibliotheek Sint-Laureins
Maandag: 16u00 – 19u00
Woensdag: 14u00 – 17u00
Donderdag: 17u00 – 20u00
Zaterdag: 09u30 – 11u30
Uitleenpost Watervliet
Woensdag: 17u45 – 20u15
Zondag: 10u00 – 12u30
sint-laureins info 18
• Het gemeentelijk retributiereglement op werken aan
nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein
wordt goedgekeurd.
• In de Munte wordt het laagspannings- en openbare
verlichtingsnet ondergronds gebracht. De raming bedraagt 9.213,46 euro. Het leveren, plaatsen en aansluiten van OV-palen wordt geraamd op 5.523,61 euro.
• De aanvullende lijst van de gemeentelijke toelagen en
niet-verplichte uitgaven voor het dienstjaar 2010 wordt
vastgesteld.
• Elektriciteitsrekening voor VK Watervliet op plein Ertvelde
• Tijdstip aanvang aanleg van een fietspad langs het Leopoldkanaal en langs de N455 tussen Sint-Laureins en
Sint-Margriete
• Tijdstip aanvang werken Sint-Jansstraat – Warande –
Vlasgaard
• Problemen met kauwen
• Vraag omtrent het aantal toegepaste GAS-sancties
• Het budget voor het dienstjaar 2010 – gewone dienst en
buitengewone dienst – wordt gewijzigd en vastgesteld.
• Maatregelen voor slijk op wegen
Aangevraagde agendapunten door de fractie Samen :
GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2010
• De gemeenteraad neemt akte van de gemeenteraadsbeslissing van Assenede dd. 28.10.2010 betreffende de
kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Onbevlekt van ’s Gravenjansdijk van :
- de budgetwijziging 2010.
- de wijziging van het meerjarenplan 2008-2013. De
gemeentelijke exploitatietoelage wordt verhoogd met
31,32 euro en de gemeentelijke investeringstoelage
wordt vastgesteld op 8.333,33 euro.
- het budget 2011. De gemeentelijke toelage voor de
werking wordt vastgesteld op 1.261,02 euro en het uitvoeren van investeringen op 8.333,33 euro.
• De voorlopige ramingen van de uit te voeren werken
aan waterlopen van 3de categorie voor het dienstjaar
2011 worden gunstig geadviseerd voor het bestuur van:
- de Generale Vrije Polders : ten bedrage van 48.164,20
euro.
- de Isabellapolder : ten bedrage van 7.620,26 euro.
- de Slependammepolders : ten bedrage van 13.863,58
euro.
• De kosteloze overname van het wegennet in de Munte
wordt aanvaard. Het gaat in casu over het wegdek en
de ondergrond van de straat en ruimte voor de ondergrondse aanleg van nutsvoorzieningen (water, gas,
elektriciteit, riolering, oppervlaktewater), in de staat
waarin ze zich bevinden.
De overname gebeurt om reden van openbaar nut, namelijk met het oog op de realisatie van de heraanleg
van nutsvoorzieningen, wegdek en aanleg gescheiden
riolering.
• De wijziging van de statuten van de vereniging Welzijnsband Meetjesland wordt goedgekeurd. De statuten werden aanpast aan enerzijds de nieuwe bepalingen van
het decreet van 19.12.2008 betreffende de organisatie
van de OCMW’s en anderzijds aan de meer uitgebreide
dienstverlening van de vereniging Welzijnsband Meetjesland.
• De uitbreiding van het waterleidingsnet ter bevoorrading van een private verkaveling in de Sint-Jansstraat
te 9982 Sint-Laureins, wordt goedgekeurd. De werken
worden uitgevoerd door de V.M.W. en de kosten zijn
volledig ten laste van de verkavelaar.
• In uitvoering van de overeenkomst tussen de Vlaamse
Maatschappij voor Watervoorziening en de gemeente
Sint-Laureins voor de uitbouw en het beheer van het
gemeentelijk rioleringsnet stellen de gemeente SintLaureins en RioAct elk jaar het takenpakket samen.
Het takenpakket voor 2011 wordt goedgekeurd voor
een totaal bedrag van 27.120 euro. Het gaat in casu
om volgende taken : inventarisatie van het bestaand
rioleringsstelsel, rollend investerings- en onderhoudsprogramma, dagelijks beheer van het rioleringsstelsel
- exploitatie hydraulische structuren, klantencontactcenter - hydraulische adviezen algemeen, coördinatie
en management van het RioAct-Project.
• Er wordt met ingang van 1 januari 2011 een gemeentelijk retributiereglement vastgesteld voor de ophaling
van grof huisvuil op afroep. De retributie wordt vastgelegd op € 20,00 voor de ophaling van maximaal 3m³
grof huisvuil, te betalen door de aanvrager. Voor elke
bijkomende m³ zal € 10,00 extra worden aangerekend.
• In het kader van de hervorming van de Civiele Veiligheid, in het bijzonder de organisatie van de brandweerdiensten, wordt op zonaal niveau gestart met de oprichting van de operationele prezones (OPZ - Brandweer).
sint-laureins info 19
-
-
De OPZ-overeenkomst brandweer van de Operationele
Prezone Meetjesland wordt goedgekeurd. Deze overeenkomst moet bijdragen aan de verwezenlijking van
de prioriteiten van de wet van 15.05.2007 betreffende
de Civiele Veiligheid, waarvan de doelstellingen de volgende zijn:
een betere werking van de hulpdiensten verzekeren,
de veiligheid van de burgers en van de interveniërende
partijen verhogen.
• De dotatie van de gemeente Sint-Laureins voor de
begroting 2011 van de politiezone Meetjesland-Centrum wordt goedgekeurd als volgt: gewone dotatie :
589.047,95 euro.
Aangevraagde agendapunten door de fractie Samen :
• Watersnood: kritieke punten en plaatsen.
• Het voorstel tot toekenning van een gemeentelijke vergoeding voor crematies in de Blauwe Toren, wordt niet
goedgekeurd.
• Tijdstip aanleg uitvoegstrook Expresweg.
• Vraag over het meer dynamisch maken van de gemeentelijke website.
• Tijdstip aanvang werken voetbalterreinen/kantine Goalgetters en KMO-zone.
• Voorstel tot het invoegen van een hoofdstuk omtrent
‘landbouwverkeer’ in het gemeentelijk mobiliteitsplan.
• Vraag over hoe de doelstellingen inzake sociale woningen (koop en huur) en sociaal kavel concreet zullen
worden gerealiseerd in het kader van het grond en pandenbeleid.
GEMEENTERAADZITTING VAN 16 DECEMBER 2010
• De verlofdagen van het gemeentepersoneel ter compensatie van feestdagen die in 2011 op een zaterdag of
een zondag vallen, worden als volgt vastgesteld :
- vrijdag 03/06/2011: ter compensatie van zaterdag
01/01/2011.
- vrijdag 22/07/2011: ter compensatie van zondag
02/01/2011.
Volgende feestdagen zijn te nemen zoals het jaarlijks vakantieverlof : zondag 01/05/2011 en zondag
25/12/2011.
• De gemeenteraad keurt het jaarverslag 2009-2010 en
de jaarrekening van de Interlokale Vereniging Scholengemeenschap Meetjesland goed.
• Voor de financiering van het sociaal administratief centrum wordt de verdeelsleutel vastgesteld als volgt: 1/3
ten laste van het OCMW en 2/3 ten laste van de gemeente. De financiering ten laste van de gemeente zal
gebeuren met een lening.
• De gemeenteraad neemt kennis van het OCMW-budget
2011 bestaande uit een beleidsnota, het exploitatiebudget, het investeringsbudget en het liquiditeitenbudget. De gemeentelijke bijdrage wordt vastgesteld op
498.534,00 euro.
• Voor het aanslagjaar 2011 wordt de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting vastgesteld
op 7 %. en de opcentiemen op de onroerende voorheffing op 1.200.
• De gemeenteraad stelt de lijst van de gemeentelijke
toelagen en niet-verplichte uitgaven voor het dienstjaar
2011 vast voor een totaal bedrag van 326.975 euro. In
dit bedrag zijn o.a. volgende toelagen opgenomen :
oudercomités : 300 euro
jeugdverenigingen : 5.555 euro
toelagen te verdelen door het cultureel adviesorgaan
aan de culturele verenigingen : 7.375 euro
toelagen aan ontspannings- en educatieve instellingen:
34.325 euro
feestelijke plechtigheden : 16.035 euro
toelagen aan de sportverenigingen te verdelen volgens
puntenregeling : 7.540 euro
instellingen met sociale kenmerken : 10.537 euro
instellingen voor sociale en preventieve geneeskunde :
2.565 euro
• De gemeenteraad stelt het meerjarig financieel beleidsplan 2010-2013, de beleidsnota en het budget 2011
vast. Het algemeen begrotingsresultaat van de gewone
dienst bedraagt 2.736.087,64 euro. In de buitengewone
dienst worden 11.930.321 euro uitgaven voorzien.
Aanvullende agendapunten ingediend door de fractie
Samen :
• Voorstel tot het heraanleggen van de Caatsweg.
• Voorstel tot het heraanleggen deel Mandeweg.
• Aanleg riolering in Waterland-Oudeman: gemeentelijke
vergoeding voor de onkosten van werken op privé-terrein.
• Stand van zaken individuele waterzuivering IBA’s.
sint-laureins info 20
ALGEMENE INFO
Dienstenchequeonderneming Krekenland
bestaat 5 jaar
Toen de algemene dienstencheque-reglementering boven
de doopvont werd gehouden met het doel om zwartwerk in
de schoonmaaksector tegen te gaan hebben de gemeenten Assenede, Kaprijke en Sint-Laureins hun krachten
gebundeld.
Vanuit PWA regio Noord hebben ze de Dienstencheque­
onderneming Krekenland opgericht op 3 april 2006. Een
dienstenchequewerknemer zou geen werkloze meer zijn,
maar een effectieve werknemer met maaltijdcheques, verlofgeld en eindejaarspremie.
Dit jaar bestaan wij 5 jaar en daarom willen we ons in onze
eigen regio wat kenbaar maken.
Wij zijn een vereniging zonder winstoogmerk die tewerkstellingskansen aanbiedt. Wij willen duurzame jobs creëren
voor personen die dicht bij huis willen werken ten dienste van de mensen uit de regio die huishoudhulp vragen.
Met 4 coördinatoren in de respectievelijke gemeenten is
Krekenland uitgegroeid tot een kwaliteitsbewuste en sterke
onderneming. Krekenland beschikt ondertussen over een
groot klantenbestand en stelt bijna 50 werknemers te werk.
Om aan de wensen van elke klant te voldoen hebben wij
vooraf een gesprek over de voorkeur van de dienstregeling.
We zorgen ervoor dat er goede afspraken gemaakt worden
zodat de verwachtingen bij de aanvang van de job duidelijk
zijn.
Wij helpen de klant eveneens om zich in te schrijven bij
Sodexo om dienstencheques te bestellen. Bij onze dienstenchequeonderneming staan de klanten en de werknemers
centraal d.w.z. dat we onze tijd investeren in kwaliteit, goede
werkomstandigheden, tevredenheid van de klanten,…
Poetshulp kan je dus beter via dienstencheques aanvragen.
Je bent dan immers verzekerd tegen ongevallen of beschadiging en de tewerkstelling is volledig officieel geregeld.
Dienstencheques kan je bovendien nog in uw belastingen
inbrengen. Een tewerkstelling met dienstencheques zal ook
minder kosten dan een tewerkstelling waarbij men niet is
ingeschreven.
Om ons jubileum kracht bij te zetten zal Krekenland zich
aan u voorstellen op volgende locatie:
Culturele Site “De Meet” Sint-Jansstraat 22 op donderdag 7 april 2011 om 19.00 uur
De info is gratis.
Wie meer wil weten over deze interessante voorwaarden of
effectief op zoek is naar poetshulp, is welkom. Ook kandidaat werknemers kunnen op deze informatiedagen aanwezig zijn.
Belangrijk bericht!! Oproep aan de
verenigingen van onze gemeente
Hierbij doen wij een oproep naar alle verenigingen die in
de website van de gemeente Sint-Laureins zijn opgenomen. Wij vragen u om de gegevens betreffende uw vereniging te controleren en eventuele aanpassingen te melden.
Vaak gebeuren er wijzigingen in de samenstelling van het
bestuur. Ook telefoonnummers of é-mailadressen zijn vaak
niet meer juist.
Om de gegevens up-to-date te houden en in het belang
van uw vereniging hebben wij uw hulp nodig. De wijzigingen kunnen overgemaakt worden aan de heer Dirk
Vanderhaeghen, tel. 09/218 76 40, of bij voorkeur per
e-mail: [email protected]
Verenigingen die nog niet in onze website zijn opgenomen
krijgen nog steeds de kans dit te doen. Hebt u interesse,
zend dan gerust uw tekst door naar voormeld é-mailadres.
sint-laureins info 21
Evenementen tijdig melden !
Een evenement organiseren vraagt heel wat
werk. Evenementen brengen leven in de gemeente maar houden ook heel wat risico’s in.
Om te anticiperen op mogelijke problemen bij
de organisatie van evenementen dienen deze
tijdig aangevraagd te worden. Het gemeentebestuur beschikt over een meldingsformulier
dat 60 dagen voor een evenement ingediend
moet worden en waarin de organisator zijn evenement beschrijft.
De meldingsplicht is er voor evenementen die
voor het publiek toegankelijk zijn zoals wielerwedstrijden, fuiven, kermissen, markten ... Het
gaat m.a.w. over grote activiteiten die heel wat
volk op de been brengen.
Het meldingsformulier kan verkregen worden
op het gemeentehuis of kan gedownload wor-
den op www.sint-laureins.be – evenementen –
meldingsformulier en dient 60 dagen voor de
datum van het evenement binnengebracht
te worden. Indien die termijn niet gerespecteerd wordt, kan het schepencollege niet tijdig de toelating verlenen. Na inlevering van
het formulier in het gemeentehuis, vertrekt het
dossier naar:
• de technische dienst : die de beschikbaarheid van het te ontlenen materiaal bekijkt,
• naar de brandweer : die de veiligheidsmaatregelen onderzoekt,
• naar de politie : die de verkeersmaatregelen
(indien nodig) aanpast.
Bij grote evenementen vindt een coördinatievergadering plaats tussen de organisator en
de verschillende diensten. Het volledige dossier wordt uiteindelijk ter goedkeuring aan het
college van burgemeester en schepenen voorgelegd. De organisator wordt daarna op de
hoogte gebracht van de beslissing.
Voor meer info kan je terecht bij mevrouw
Melina Van Audenaerde, tel. 09/218 76 40 –
mail: [email protected] .
Gloednieuwe uitgave over het Godshuis
te Sint-Laureins
In het vlakke noordelijke Meetjesland doemt
het Godshuis van Sint-Laureins weer op als
een monument hors concours. Het prachtige
gebouw werd in de 19de eeuw opgetrokken
als de levensdroom van Antonia Van Damme,
die haar persoonlijke fortuin investeerde om
ver van steden en industrie een oase van rust
en welzijn te scheppen voor wezen, zieken en
bejaarden.
Meer dan anderhalve eeuw bleef het Godshuis
een veilige haven voor de zwakke en kwetsbare
medemens. In de laatste decennia van de 20ste
eeuw takelde het gebouw echter langzaam
maar onherroepelijk af. Wat ooit ‘de trots van
Sint-Laureins’ was, werd ‘de schande van SintLaureins’. Het klooster werd verlaten, het complex verviel gaandeweg tot een schim van zijn
oude glorie.
De Gentse Lofting Group kocht het Godshuis
om het in die oude glorie te herstellen. Met de
steun van de lokale bevolking lukte dat ook, zij
het niet zonder vallen en opstaan. Vandaag is
het Godshuis weer die unieke, majestueuze en
gastvrije plek die het vanouds was.
Dit boek vertelt in woord en beeld, in herinneringen en toekomstdromen, het on(t)roerende
verhaal van het Godshuis, van grootsheid tot
verval, van verval tot wederopbouw, renovatie
en herbestemming.
Het boek kost 27,50 e/stuk en is te koop bij :
• Marleen’s Pers en Papiershop,
Dorpsstraat 106, 9980 Sint-Laureins
• Boekhandel Maeyens, Molenstraat 11,
9988 Watervliet
• Dienst vrije tijd, Dorpsstraat 87,
9980 Sint-Laureins
keuze gemaakt uit zeldzame oude hoogstam-fruitrassen. Iedereen welkom.
Zondag 13 maart 2011
Wielerwedstrijd Elite zonder contract en
Beloften
15.00 uur
Start in de Dorpsstraat – 9980 Sint-Laureins
Gratis
INFO De Sentse Premiejagers p/a Dorpsstraat 112
te 9980 Sint-Laureins –
http://desentsepremiejagers.be
Wielerwedstrijd over een afstand van 113 km met
startplaats in de Dorpsstraat van Sint-Laureins.
Zondag 6 maart 2011
Maandag 14 maart 2011
Begeleide dorpskernwandeling in het centrum
Geschiedenis van het Meetjesland : Kloosters
van Sint-Laureins met verhalen over het dorp en
Telkens van 19u30 tot 22u00
Streekcentrum Huysmanhoeve, Bus 1 (zijstraat
Peperstraat), 9900 Eeklo
€ 14 per persoon per les
Info en inschrijvingen: Plattelandscentrum Meetjesland vzw - tel. 09/39/79.78.37 of
[email protected]
Lessenreeks die u laat kennismaken met de rijke
geschiedenis van onze regio. Deze les heeft als
thema “kloosters”.
zijn monumentale verleden.
15u00
Luxe-brasserie Tijdloos – Dorpsstraat 127 –
9980 Sint-Laureins
Gratis
INFO Luxe-brasserie Tijdloos - tel 0473 67 12 49 Email [email protected] Meer info: www.brasserietijdloos.be of
www.winterinhetmeetjesland.be
De wandeling duurt ongeveer 2u30 en is geschikt
voor kinderwagen en rolstoel. Achteraf kan je genieten van een streekproduktenmenu. (25 e pp.).
Woensdag 16 maart 2011
Vormingsavond ‘Zorg dragen voor jezelf’ van
het Lokaal Overleg Kinderopvang in samenwer-
Donderdag 10 maart en 17 maart 2011
king met Landelijke Kinderopvang vzw. gegeven
Cursus Vilten
door dokter Els De Rijck.
Van 19u30 tot 22u00
Streekcentrum Huysmanhoeve, Bus 1, 9900 Eeklo
€ 15,00 pp per les, materiaal inbegrepen
Info en inschrijvingen: Plattelandscentrum Meetjesland vzw - tel. 09/39/79.78.37 of
[email protected]
Vilt is een van de oudste vormen van textiel, omdat
je echt bij de basis begint: pure schapenwol.
Lesgeefster is Anaïs van Hoorebeke
19u30 tot 22u30
Culturele Site De Meet, Sint-Jansstraat 22 te
9982 Sint-Laureins
Gratis
INFO Tilly Coene - jeugddienst Sint-Laureins 09/218.76.40 - [email protected]
Ons leven speelt zich af in verschillende domeinen
(relatie, gezin, werk, sport,…) en het is niet altijd
eenvoudig om alles te combineren en tot een goed
einde te brengen.! Geloof niet alles wat je denkt,
maar blijf vooral geloven in jezelf.
Zondag 13 maart 2011
Inhuldiging geboorteboomgaard
10.00 uur
Langs het Leopoldkanaal, nabij de Bentillekreek,
halverwege de Sint-Jansbrug en de Zonnebrug.
Gratis
INFO Natuurpunt Meetjeslandse Kreken,
Astridplein 1, 9900 Eeklo - tel. 09/377 93 00,
[email protected] en op
www.npmeetjesland.be
Voor de aanplant van deze boomgaard werd een
Donderdag 17 maart 2011
Infovergadering buurtwegen, kerkwegels, …
trage wegen in Sint-Laureins
20.00 uur
Culturele site De Meet, Sint-Jansstraat 22 te
9982 Sint-Laureins
Gratis
INFO vzw Regionaal Landschap Meetjesland
op 050 70 00 42 of [email protected] of
Gemeentebestuur Sint-Laureins op 09 218 76 40 –
mail : [email protected] of
[email protected]
Toelichting over het herstelproject van deze wegen.
Na afloop krijgt men de kans om een vragenlijst met
een kaartje mee te ontvangen. Zo krijgt men de kans
om de trage wegen in zijn buurt eens te bewandelen
en de situatie terplekke te evalueren.
Zaterdag 19 maart 2011
Zwerfvuilactie
09.00 uur
Bij taverne “In den draaiput”, Vlamingstraat 98 te
9981 Sint-Laureins
Gratis
INFO Gemeentebestuur Sint-Laureins – Dienst
Milieu – mevrouw Veerle De Booser –
tel. 09/218 76 40 – mail : [email protected]
Bij deze doen wij een vriendelijke oproep aan alle
inwoners om mee te helpen dit zwerfvuil op te
ruimen. Breng gerust vrienden mee of vraag het aan
uw vereniging om deze actie te komen steunen !
Onze gemeente is groot, dus we hebben veel volk
nodig !
Zondag 20 maart 2011
Volleybal halve finale beker Theo Poffyn
Van 10.00 uur tot 17.00 uur
Sporthal Sint-Laureins, Dorpsstraat 71 te
9980 Sint-Laureins
Gratis
INFO Volleybalclub GSF Sente Recrea http://sente-recrea.blogspot.com/ (zie nevenactiviteiten)
Halve finale volleybalwedstrijd (VOBOG) met als
inzet de beker Theo Poffyn.
Vrijdag 25 maart en zaterdag 26 maart 2011
Sentse Toneelvereniging TSAT speelt
“Kuuroord Fontina”.
20.00 uur
Parochiezaal Sint-Laureins, Dorpsstraat 61 te
9980 Sint-Laureins
8 euro voor volwassenen – kinderen 5 euro
INFO Toneelvereniging TSAT – www.tsat.be –
Toegangskaarten kunnen gereserveerd worden bij
Patriek Coene, tel. 09/379 91 67 of via mail
[email protected]
Een knotsgekke komedie van auteur Pol Anrys.
Zaterdag 26 maart 2011
Petit-Paris wandeltocht Ijzendijke - wandelafstanden: 6-8-14-20-30 km
Start tussen 8u – 15u
sint-laureins info 23
Vertrek Koninginnestraat 3 te Ijzendijke
€ 1,50 (€ 1,10 met lidkaart)
INFO www.wandelclubroalbenti.be - Remi Bogaert
Het schilderachtige Ijzendijke, midden een zee van
groen en kleine waterlopen, is een prachtig oord om
te wandelen.
Vrijdag 01 april en zaterdag 02 april 2011
Sentse Toneelvereniging TSAT speelt
INFO Gemeentebestuur Sint-Laureins in samenwerking met het Beheersorgaan gemeenschapscentrum –
mevrouw Mieke Timmerman – tel. 09/218 76 40 –
mail : [email protected] www.culturelesitedemeet.be
In deze autobiografische monoloog keert Philippe
De Maertelaere terug naar zijn jeugdjaren en verklapt ons de levenstips van zijn oom en de gevolgen
ervan voor je dagelijkse leven.
Woensdag 20 tot vrijdag 22 april 2011
“Kuuroord Fontina”.
20.00 uur
Parochiezaal Sint-Laureins, Dorpsstraat 61 te
9980 Sint-Laureins
8 euro voor volwassenen – kinderen 5 euro
INFO Toneelvereniging TSAT – www.tsat.be –
Toegangskaarten kunnen gereserveerd worden bij
Patriek Coene, tel. 09/379 91 67 of via mail
[email protected]
Een knotsgekke komedie van auteur Pol Anrys.
Donderdag 07 april 2011
Voorstelling DCO (Dienstenchequeonderneming)
Krekenland.
19.00 uur
Culturele site De Meet, Sint-Jansstraat 22 te
9982 Sint-Laureins.
Gratis
INFO Dienstenchequeonderneming Krekenland –
mevrouw Martine Bral – tel. 09/218 76 40 –
mail : [email protected]
Dit jaar bestaat het DCO Krekenland 5 jaar en
daarom wil het zich in onze eigen regio wat kenbaar
maken.
Vrijdag 08 april en zaterdag 09 april 2011
Sentse Toneelvereniging TSAT speelt
“Kuuroord Fontina”.
20.00 uur
Parochiezaal Sint-Laureins, Dorpsstraat 61 te
9980 Sint-Laureins
8 euro voor volwassenen – kinderen 5 euro
INFO Toneelvereniging TSAT – www.tsat.be –
Toegangskaarten kunnen gereserveerd worden bij
Patriek Coene, tel. 09/379 91 67 of via mail
[email protected]
Een knotsgekke komedie van auteur Pol Anrys.
Zaterdag 09 april 2011
Woensdag 13 tot vrijdag 15 april 2011
20.00 uur
Culturele site De Meet, Sint-Jansstraat 22 te
9982 Sint-Laureins
10 euro
Kleuterkamp “Toveracademie”
Kleuterstage “Ridders en prinsessen”
voor 3 tot 5 jarigen
voor 3 tot 5 jarigen
9u30 tot 16u, opvang mogelijk van 8u tot 17u
Sporthal Sint-Laureins, Dorpsstraat 71,
9980 Sint-Laureins
€ 24 (zonder opvang), € 1 per dag voor opvang
INFO Sportdienst Sint-Laureins, Dorpsstraat 87,
9980 Sint-Laureins - 09/218 76 40
Niets leuker dan een aantal proefjes en toverkunstjes (samen met Tito, de grote tovenaar) om de
mama’s en de papa’s te verrassen. Let op dat je
jezelf niet wegtovert - maximum 30 kleuters.
9u30 tot 16u, opvang mogelijk van 8u tot 17u
Sporthal Watervliet, Stee 9, 9988 Watervliet
€ 24 (zonder opvang), € 1 per dag voor opvang
INFO Sportdienst Sint-Laureins, Dorpsstraat 87,
9980 Sint-Laureins – 09/218 76 40
We trekken samen rond in de wereld van de ridders
en prinsessen. We maken ons eigen harnas en
spelen in het grote kasteel. Men kan zich uitleven
op het nieuwe ‘Jan-zonder-Vrees’ springkasteel! maximum 30 kleuters.
Donderdag 21 april 2011
Woensdag 13 tot vrijdag 15 april 2011
Sport 3-daagse “Circus Boltini”
voor 6 tot 12 jarigen
9u30 tot 16u, geen opvang mogelijk
Sporthal Sint-Laureins, Dorpsstraat 71,
9980 Sint-Laureins
€ 27
INFO Sportdienst Sint-Laureins, Dorpsstraat 87,
9980 Sint-Laureins - 09/218 76 40
Een weekje ongestraft de clown uithangen.
Leren over een koord lopen, jongleren met tal van
materialen en de rollende ton bedwingen.
Zet de tent maar al op, want het circus passeert op
vrijdag! - maximum 20 kinderen.
Zaterdag 16 april 2011
Kriebelmania Wachtebeke
Aanvang 10u00
Provinciaal centrum Puyenbroeck te Wachtebeke
€ 2 per deelnemer, gratis busvervoer, gratis voor
deelnemers sportkamp
INFO Verdere informatie bij de gemeentelijke
sportdienst op het nummer 09/218 76 40 (enkel op
dinsdag en donderdag)
Kriebelmania is een avonturensportdag voor
jongeren van 10 tot 18 jaar. (hindernissenparcours,
speleologie, skaten, skeeleren, skelteren, kickbiken, ... maar ook benjitrampoline, muurklimmen
en een deadride). Gratis busvervoer bij voldoende
inschrijvingen.
Zaterdag 23 en maandag 25 april 2011
Verlichte avondstoet in het teken van Carnaval
Paastornooi FC Goalgetters voor jeugdreeksen
19.30 uur
In de centrumstraten van Sint-Laureins
Gratis
INFO De Zuipschuiten Sint-Laureins - Benny
Immesoete (El Gringo) – tel. 0496/72 50 25
Carnavalsoptocht met lichtspektakel doorheen het
centrum van Sint-Laureins.
(preminiemen, miniemen, knapen en uefa’s).
Monoloog door Philippe De Maertelaere :
“Moeder, waarom lachen wij ?”
€ 27 (incl. Kriebelmania)
INFO Sportdienst Sint-Laureins, Dorpsstraat 87,
9980 Sint-Laureins - 09/218 76 40
De thema’s ‘verkeer en veiligheid’ komen aan
bod en er worden tal van leuke vervoersmiddelen
aangeleverd in een uitdagende racetrack. Op donderdag brengen we een bezoek aan Kriebelmania te
Wachtebeke. - maximum 20 kinderen.
Voetbalterrein FC Goalgetters, Celiekerkweg,
9980 Sint-Laureins
INFO FC Goalgetters - Roger Dewilde –
tel. 09/251 88 05
Dinsdag 26 tot vrijdag 29 april 2011
Start nieuwe lessenreeksen: sport- en kleuter-
Maandag 18 tot vrijdag 22 april 2011
Omnisportkamp “Licht op groen”
voor 6 tot 12 jarigen
9u30 tot 16u, geen opvang voorzien
Sporthal Watervliet, Stee 9, 9988 Watervliet
academie, galm, conditiegym (50+) en stepaerobics
Sporthal Sint-Laureins, Dorpsstraat 71,
9980 Sint-Laureins
INFO Sportdienst Sint-Laureins, Dorpsstraat 87,
9980 Sint-Laureins - 09/218 76 40
sint-laureins info 24
Het volledige sportaanbod is te raadplegen op
www.sint-laureins.be/actueel of neem contact op
met de sportdienst voor verdere informatie.
Van donderdag 28 april tot en met
zondag 01 mei 2011
Open atelier Hilde Baeke.
Van 14.00 tot 17.00 uur
Atelier Hilde Baeke, Eerstestraat 52,
9980 Sint-Laureins
Gratis
INFO Voor meer informatie kunt u terecht bij Hilde
Baeke op het gsm-nummer 0473 85 05 05 of per
e-mail naar [email protected]
Hilde Baeke stelt haar atelier open om kennis te
maken met haar werk. Ze maakt moderne olieverfschilderijen op 3D-doek.
Zaterdag 30 april en zondag 01 mei 2011
Vertelwandeling “Geesten, griezels en ander
gespuis”.
Duur: circa anderhalf uur - maximum 25 deelnemers per wandeling.
15.00 uur
Startplaats : Plattelandscentrum Meetjesland vzw,
Leemweg 24 te 9980 Sint-Laureins.
5 euro per persoon (één consumptie inbegrepen)
INFO Voor meer informatie en inschrijvingen kunt
u terecht bij Norbert De Coster op het gsm-nummer
0484 02 98 65 of per e-mail naar
[email protected]
De Stresskonijnen - Norbert De Coster en Machteld
Claeys - nemen u, mensen met veel fantasie, mee
naar een viertal verrassende locaties waar u kunt
luisteren naar hun verhalen.
Zaterdag 30 april 2011
Opendeurdag EPI
Vanaf 14.00 uur
Edward Poppe-Instituut, Rommelsweg 8,
9980 Sint-Laureins
Gratis
INFO www.episintlaureins.be – tel. 09/379 92 21 [email protected]
Kom kennismaken met de secundaire school in
eigen dorp. Leerlingen aan het werk !
Zondag 1 mei 2011
21e Krekentocht - wandelafstanden:
6 – 12 – 18 – 24 - 30 km
Vertrek tussen 7u en 15u
Vertrek CC “De Meet”, Sint-Jansstraat 22,
9982 Sint-Laureins
€ 1,50 of € 1,10 voor leden
INFO www.roalbenti.be
Sint-Laureins heeft heel wat te bieden aan de wandelaar: het uitgestrekte krekengebied, vergezichten,
rietkragen, dijken en veel natuurpracht.
Verrassingspakket voor iedereen.
Vrijdag 06 mei 2011
Muziekvoorstelling “In levende lijve” door
Guido Belcanto en Lieven Demaesschalk.
20.00 uur
Culturele site De Meet, Sint-Jansstraat 22 te
9982 Sint-Laureins
10 euro
INFO Gemeentebestuur Sint-Laureins in samenwerking met het Beheersorgaan gemeenschapscentrum – mevrouw Mieke Timmerman –
tel. 09/218 76 40 – mail : [email protected]
sint-laureins.be - www.culturelesitedemeet.be
In de voorstelling ‘In levende lijve’ staan het verhaal
en de voordracht centraal met enkel een draaiorgel,
een gitaar, een piano, een accordeon en de stem
van Belcanto.
Dinsdag 10 mei 2011
Sportdag voor 55+-ers
Van 09u00-16.00 uur
Sportcentrum Kaprijke
€5
INFO Verdere informatie bij de sportdienst.
Diverse sporttakken worden beoefend gedurende
een halve of hele dag. Gratis stuk gebak met koffie.
Inschrijven voor een volledige of een halve dag.
En je kan in de voormiddag en in de namiddag
twee sporten kiezen. Inschrijven voor 5 mei bij de
gemeentelijke sportdienst.
Woensdag 11 mei 2011
Dansinstuif
Aanvang 13.30 uur
Sporthal Sint-Laureins, Dorpsstraat 71,
9980 Sint-Laureins
Gratis
INFO Verdere informatie op school of bij de
sportdienst
Naschoolse dansinitiatie voor 1e tot 6e leerjaar.

Similar documents

Bekijk hier ons programma in pdf-formaat.

Bekijk hier ons programma in pdf-formaat. inloggen op het netwerk van de gemeente. Dit betekent dat we de dienstverlening voor een stuk naar de deelgemeenten kunnen brengen. Dit wil niet zeggen dat we in elke deelgemeente een permanente di...

More information