Katalog 2008/2009 u pdf formatu

Comments

Transcription

Katalog 2008/2009 u pdf formatu
Bela
Bela
Bela
Crna
Crna
Crna
Bela
Bela
Bela
Crna
Crna
Crna
PP/J 3x2,5mm
Broj atikla:
PPJ 3x2,5
PPJ 3x2,5
PPJ 3x2,5
PPJ 3x2,5
Kabli: 1,5m
Kabli: 2m
Kabli: 3m
Kabli: 5m
2/212.0085
2/212.0086
2/212.0087
2/212.0107
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:
Broj utičnih mesta:
Maksimalna struja potrošača:
Naznačeni napon:
Dužina kabla:
Atest kabla:
3
15A
230VAC 50Hz
2 / 3 / 5m
VINCA.G2.06.A006
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:
Broj utičnih mesta:
Maksimalna struja potrošača:
Naznačeni napon:
Dužina kabla:
Atest kabla:
5
15A
230VAC 50Hz
2 / 3 / 5m
VINCA.G2.06.A006
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:
Broj utičnih mesta:
Maksimalna struja potrošača:
5
7A/250VAC 1500W
Naznačeni napon:
230VAC 50Hz
Maksimalni trajni napon:
250VAC 50Hz
Podnosivi udarni napon:
4000V oblik 10/700μs
Zaštitni nivo niskonaponskog
napajanja 230VAC:
<750V
Zaštitni nivo telefonskog
priključka:
<500V
Vreme reagovanja:
<0.3μs
Dužina kabla:
Telefonski konektor:
1,5 / 2 / 3 ili 5m
RJ11
Atest proizvoda:
VN–SPD–002-2007
Atest kabla:
VINCA.G2.06.A006