"Preben" skremde vekk familien

Comments

Transcription

"Preben" skremde vekk familien
INFORMASJON
Regionavisa 020909
Alt til barna!
0-12 år
e
t
o
m
e
n
r
a
B
922 41 510
Størst på søre Sunnmøre
10-19 (16)
Blåhuset, 2. etg. - Tlf. 70 33 28 19 - www.barnehjornet.no
Vedlikeholdsfrie garasjeporter og portåpnere
Ivar Aasengt. 18,
6150 Ørsta
Tlf. 70 07 44 99
www.dale-as.no
Det beste i livet er GRATIS!
www.regionavisa.no
2. september 2009. Opplag 20.000
Ope 9-16 (18) Laurd. 10–14
Offisiell samarbeidspartner til Norges Fotballforbund
Rådgivning • Montering • Vedlikehold • Service
andler-NW-1-90x107.indd 1
8/18/06 9:56:30 AM
"Preben" skremde vekk familien
Side 38-39
Amfi – Norges største senterfamilie
ulsteinvik
amfi.no
1 0 - 19 ( 1 6 ) • A pot e k 1 9 -1 7 ( 1 0 -1 5 ) • E u ropri s 1 0 - 20 (18)
Gratisavis for:
Hareid - Herøy - Sande - Ulstein - Vanylven - Volda - Ørsta
2
Onsdag 2. september 2009
Regionavisa
– Det beste i livet er GRATIS
Lay Out/sats: Regionavisa
Opplag: 20.000
Postadr.: P.b. 424, 6067 Ulsteinvik
Telefon: 70 00 96 60
Trykk: Sogn og Fjordane Avistrykk AS
Distribusjon: Nordvest Distribusjon
Besøksadr.: Kyrkjegt. 8
Telefax: 70 00 96 70
Ørsta-kontoret: Besøksadr.: 3. etg, Ørsta Torg
Telefon: 70 00 96 60
Telefax: 70 04 17 00
Ørsta-kontoret:
Redaktør/Dagleg leiar
Hugo Antonsen
[email protected]
Tlf.: 917 38 587
Produksjonsleiar
Gunlaug Kleppe
[email protected]
Tlf.: 982 44 634
Salgssjef
Line Urke
[email protected]
Tlf.: 911 17 530
Salgskonsulent
Kari H. Berge
[email protected]
Tlf.: 934 19 538
Salg og produksjon
Gunn Homberset
[email protected]
Tlf.: 458 65 620
Journalist
Roger Oldeide
[email protected]
Tlf: 982 44 635
Produksjon
Aina Iren Årsheim
[email protected]
Tlf.: 70 00 96 60
Salgskonsulent
Magne Krumsvik
[email protected]
Tlf.: 975 87 269
Kontor og adm.
Hildegunn O. Haugen
[email protected]
Tlf.: 982 44 633
Journalist
Monica Iren
Moe Masdal
[email protected]
Tlf: 982 44 644
www.regionavisa.no - [email protected] - [email protected]
© 2009 Nye Regionavisa AS
Onsdag 2. september 2009
Regionavisa
3
Skoddefri hytte
på Austlandet
Betatt av pus
Veterinær Siw Røeggen
Lødemel i Ørsta, har
ønska seg ein katt av
rasen Hellig Birma i
mange år. No har ho
endeleg fått pus i hus,
og er med eigne ord
”heilt betatt” av pus.
No reiser ho snart på
si andre katteutstilling og vonar på gode
resultat.
– Eg har ønska meg ein Hellig
Birma i mange år, men har hatt
som regel at det ikkje skal vere
altfor mange kattar i heimen. Ved
naturleg avgang for å seie det på
den måten, vart det for ei tid tilbake
berre ein katt igjen i heimen vår, så
då var tida inne for å skaffe seg ein
rasekatt. Eg kjøpte Kitzi hos Else
Lill Slettmo i Høydalen, som driv
Slettmo’s oppdrett. Ho har etterkvart fått veldig bra kattar, med
høge plasseringar på utstillingar.
Blant anna blei mor til Kitzi ”Best
in Show” i Molde, smiler Lødemel.
Krav
Det er ikkje berre berre å vere kattepus om ein skal på utstilling. Det
er høge standardar ein må møte,
og det er travelt for både to- og
firbeinte.
– Eg skjønar veldig godt at
mange blir biten av basillen, det er
utruleg artig å vere med på utstillingar, men hjelpe meg kor travelt
det er også, seier Siw.
Siw og (N) Slettmo’s My beautiful reward, som Kitzi eigentleg
heiter, stiller på utstillinga som blir
holdt i Sulahallen til helga.
– Gode skussmål frå profesjonelle dommarar er viktig i så måte,
då ein er nøydd til å vere med på
utstilling for å få sertifisering til å
ale rasekattar. Eg har tenkt å ha eit
par kull med ungar på Kitzi, men
STELL: Det er ein del strigling og
stell som skal til om ein liten pus skal
på utstilling. Siw RŒeggen LŒdemel og
Kitzi reiser til Sulahallen på utstilling
til helga.
ikkje å starte opp noko i stor skala.
Det er ekstremt mange faktorar
som spelar inn for å oppfylle rasestandarden. Alt i frå pels, farge på
augene, beinstamme og profil til
dømes. Når det gjeld Kitzi som er
ein bruntabby-maska Hellig Birma
er det også viktig at ho har ei tydeleg ”brun maske” i andletet og at
”sokkane” på labbane er i rette proporsjonar og form, fortel Lødemel.
For å kunne stille på utstilling,
er ein også nøydd til å tilhøyre ein
godkjend klubb. Siw er medlem av
klubben Sunnmørskatten.
Frå 2012: ca 2 timer frå
ytre, søre Sunnmøre!
Tomtepris: frå kr 445.000,www.grotli.no
977 32 900 / 928 95 060
Grotli - ditt næraste austland!
SYNSPRØVE
Off. godkjent optiker
- øye for ditt syn
Tlf. 57Tlf.
85 57
15 62
6700
85- 15
62Måløy
Lat oss
undersøke
synet ditt
Ekstremt
Al av rasekattar har støtt på omtrent
same problemstillinga som avl av
hunderasar. Bestemte faktorar har
vorte lagt stor vekt på, med det som
resultat at nokre raser etterkvart har
fått ein ekstrem utsjånad.
– Dette med å dyrke fram det
heilt ekstreme har i somme tilfeller
gått over stokk og stein. Til dømes
har du perserkattar med så flat nase
at katten rett og slett har problem
med både pusting og luktesans.
Når det blir så ekstremt at det går
ut over helsa og velferda til dyret,
ja då er det berre ein ting å kalle
det, nemlig forkastelig. Men, eg
må få seie at det verkar som om
både oppdrettarar og dommarar er
meir bevisste på dette, og ønskjer å
snu ei uheldig utvikling. Eg synes
i alle fall personleg at sjølve lynnet
og helsa til katt eller hund burde bli
meir vektlagt, seier ho.
– Noko anna eg berre må få seie
er at eg skulle ønskje det var fleire
huskattar med på utstillingar. Dei
har eiga gruppe, og det er veldig
mange flotte og herlige huskattar
rundt omkring, understrekar ho.
Prisar
Siw er ikkje så oppteken av kva
plassering Kitzi får, ho ser ikkje
for seg at ho kjem til å reise land
og strand rundt på utstillingar i
framtida.
– Det er mange som er heilt
hekta, og brukar mykje tid og pengar på katteutstillingar. Eg ønskjer
i første rekkje at Kitzi skal bli
sertifisert. Men eg kjenner det jo
som ein personleg siger om nokon
av ”pasientane” mine trår til og gjer
det kjempebra. Då er det omtrent
som å sigre sjølv då, smiler veterinæren.
Tlf. 70 01 34 34 - Sjøgt. 3 - Ulsteinvik
Regionavisa
KVAR ONSDAG
på søre Sunnmøre
SISTE ONSDAG
KVAR MÅNAD
også i Nordfjord
Tlf. 70 00 96 60
www.regionavisa.no
BYATUR?
TEKST OG FOTO:
MONICA IREN MOE MASDAL
10-19 (16)
HELLIG:
SlettmoÊs My
beautiful reward,
er det offisielle
navnet til Kitzi,
som er av rasen
Hellig Birma.
922 41 510
4
Onsdag 2. september 2009
Regionavisa
Vanylven - Hakallestranda
Småbruk med eiga strandlinje og naust
Prisantydning: 950.000,- + ca 2,6% omk
Areal: P-rom/bta 99/162 m2
Byggeår: 1948 Tomteareal: 292 mål
Adresse: Hakallestranda
Visning: laurdag 5/9 kl 15-16
Ansvarleg meklar: Andre Kragset
Dir. tlf: 47 80 85 85
Sjå meir på www.kragseteigedom.no
Vanylven - Eidså
Gardsbruk i idylliske omgjevnadar med naust
Prisantydning: 650.000,- + ca 2,6% omk
Areal: P-rom/bta 98/103 m2
Byggeår: 1936 Tomteareal: ca 105 dekar
Adresse: Krokå
Visning: laurdag 5/9 kl 13-14
Ansvarleg meklar: Andre Kragset
Dir. tlf: 47 80 85 85
Sjå meir på www.kragseteigedom.no
Vanylven - Fiskåbygd
Stor eigedom med usjenert beliggenheit. Fantastisk utsikt mot Vanylvsgapet
Prisantydning: 790.000,- + 2,6% omk
Areal: P-rom/bta 255/296 m2
Tomt: 1727 m2
Adresse: Fiskå
Visning: etter avtale med meklar
Ansvarleg meklar: Andre Kragset
Dir. tlf: 47 80 85 85
Sjå meir på www.kragseteigedom.no
Vanylven - Eidså
Innhaldsrik eigedom i idylliske omgjevnader
Prisantydning: 650.000,- + 2,6% omk
Areal: P-rom/bta 210/262 m2
Byggeår: 1953, Tomt: 860 m2
Adresse: Eidså sentrum
Visning: etter avtale med meklar
Ansvarleg meklar: Johnny Kragset MNEF
Telefon: 97 51 59 40
Sjå meir på www.kragseteigedom.no
Kragset
Eigedomsmekling
Din eigedomsmeklar i ditt nærmiljø
Tlf. 700 555 00 www.kragseteigedom.no
Johnny Kragset
Terje Lillås
Andre Kragset
Eigedomsmeklar MNEF
Eigedomsrådgjevar
Eigedomsrådgjevar
tlf. 97 51 59 40
tlf. 97 95 55 92
tlf. 47 80 85 85
Onsdag 2. september 2009
Regionavisa
Volda - Nedre Rotset
Sentrumsnær nyare tomannsbustad med 4 soverom
Prisantydning: 2.350.000,- + 2,6% omk
Areal: P-rom/bta 138/146 m2
Byggeår: 2006
Adresse: Skrivarvegen 9 A
Visning: onsdag 2/9 kl. 17-18
Ansvarleg meklar: Terje Lillås
Dir. tlf: 97 95 55 92
Sjå meir på www.kragseteigedom.no
Ørsta - Hovebygda
Attraktiv tomannsbustad med garasje
Prisantydning: 1.875.000,- + 2,6% omk
Areal: P-rom/bra 100/112 m2
Byggeår: 2005
Adresse: Indrehovdevegen 127 A
Visning: Onsdag 9/9 kl 17-18
Hareid – Holstad
Ansvarleg meklar: Andre Kragset
Dir. tlf: 47 80 85 85
Sjå meir på www.kragseteigedom.no
Kun 2 igjen
Moderne, sentrumsnære leilegheiter
Prisantydning: 1.550.000,- + ca 10.000,- omk
Areal: Bta ca 80 m2
Ansvarleg meklar: André Kragset
Byggeår: 2009
Telefon: 47 80 85 85
Tomt: 1045 m2
Sjå meir på www.kragseteigedom.no
Adresse: Holstad
Her finn du kombinasjonen av moderne arkitektur, god standard og nærheit til sentrum. Med 5 minutts gangavstand til skule, butikkar, barnehage
og ferjekai/hurtigbåtterminal vert dette ein attraktiv stad å bu.
Vi veit korleis vi skal
selje bustaden din!
Bygget vert oppført som firemannsbustad med to leiligheter i kvar etasje.
Kontakt meklar for meir opplysningar.
Tlf. 700 555 00 www.kragseteigedom.no
5
6
Onsdag 2. september 2009
Regionavisa
Fra lŒrdagens virkelige Birkebeinerritt. KjellbjŒrn Hatlebakk (6439) fra Ulstein & Omegn Sykkelklubb, får drikke av kona si Aud Janne litt over halvveis på de 94
kilometerne over fjellet fra Rena til Lillehammer.
"Birken"over hele landet
ARNFINN INGJERD
Endelig
onsdag
”
Hvorfor
ikke lokale
Birken-ritt for
Sist fredag og lørdag deltok om lag 20 000 syklister i Birkebeinerrittet. Fra
Regionavisas område var det i
overkant av 100 personer som
syklet de 94 km over fjellet fra
Rena til Lillehammer.
”Birken” har blitt Norges største idrettsarrangement. For 17 år siden da det hele startet
var det bare 1300 som var påmeldt. Men da
birkebeiner.no åpnet for påmelding for årets
ritt, tok det bare 66 sekunder før alle plassene
var bestilt.
at flere skal få
Sykkelbølge
en smak av
Det har vært en eksplosiv interesse for sykling,
særlig i å bruke sykkelen som et treningsverktøy. Det ser vi på alle turrittene som arrangeres
i Norge i dag og vi ser det langs veiene her
folkefesten?
Replikk til Oskar Grimstad
Under overskriften ”Luringen Ingjerd” (26.8)
kommenterer stortingsrepresentant for Frp,
Oskar Grimstad, min artikkel ”Frp-velgerne
lar seg lure” i Regionavisa 19.8. Det er velkjent debatt taktikk å snakke om noe annet
enn det saken gjelder. Har man ekstra lite å
fare med, angriper man person i stedet for å
diskutere sak. Grimstad gjør begge deler.
Han påstår jeg skulle være sosialist. Jeg vet
lokalt. Det er ingen tvil om at det er en sykkelbølge på gang, ikke ulikt joggebølgen på
80-tallet.
Det er flere grunner til at sykling er på framvekst. Vi er opptatt av helse og ønsker å holde
oss i god form. Sykling er en idrett som kan
passe for alle. Det er faktisk ganske lett å ta
seg en halvtimes eller times tur på sykkel.
Vi har fått en populær ”Sykle til jobben”
aksjon for voksne med 10 000 påmeldte og vi
har fått en ”Tour of Norway” for barn med 50
arrangement. Vi har også fått et nytt ord i det
norske språket de siste årene; sykkelturisme.
Volda-Birken
”Birken” er et begrep som alle nå vet hva
betyr. Det har blitt et utrolig sterkt varemerke
på kort tid. Dette bør kunne utnyttes til å fremme bedre helse i det norske folk.
Ideen er som følger: Alle landets 12 000
ikke hvordan Grimstad definerer sosialisme,
men det er ingenting i min artikkel som skulle avsløre mitt politiske ståsted - annet enn
at jeg er kritisk til Frp. Men jeg kan glede
Grimstad med at jeg ikke er sosialist – ut fra
den definisjonen av begrepet som vitterlig
gjelder.
Når Grimstad samtidig mener at jeg skulle
være mot markedet, så blir det jo bare
morsomt. Jeg har jobbet i og med markedet i
snart 40 år. Ganske komisk blir det også når
han beskylder meg for avskrift fordi andre
har kommet med tilsvarende kritikk mot Frp.
idrettslag tilbys å arrangere et lokalt
Birkebeinerritt i uken etter det egentlige
Birkebeinerrittet. Det er best å arrangere et
slikt ritt når sykkelsporten er i sentrum for
alles oppmerksomhet.
Hvert ritt får et lokalt navn som for eksempel
Volda-Birken, Herøy-Birken og så videre.
Lengden på rittet bør ikke være 94 km,
men heller bare 1/10 av strekningen RenaLillehammer, altså 9,4 km. Dette for å få med
flest mulig. De aller yngste sykler Mini-Birken
på 940 m.
Bare kjenn etter selv: Om ditt idrettslag skulle
arrangere en lokal variant av Birken nå til
helga, så ville du sannsynligvis fått lyst til
å delta. Ikke sant? Bare for å få en smak av
den folkefesten som var mellom Rena og
Lillehammer.
Ideen er oversendt Norges Cykleforbund og
Birkebeinerrittet.
Grimstad tilbakeviser ingen av de fem
påstandene jeg hadde om Frp-lureri. Han
fokuserer lite på politikk selv om det er valgkamp. Egentlig bekrefter han en av mine
fem påstander om lureri. Nemlig at deres
image er bygd opp av å kritisere andre
Jeg skal gi Grimstad rett i en ting. Frp ikke er
det eneste partiet hvor det spriker mellom
ord og handling. Men Frp er det eneste partiet i så mye annet at det holder for meg.
Arnfinn Ingjerd
Onsdag 2. september 2009
Regionavisa
7
P R E M I E R E DAG E R
Besøk din forhandler 2. - 5. september!
0,39
l/mil
fastrente
atleie m/
89
i 3 år
,
7
9
9
.
1
kun kr
Priv
g
CO2/km
.
. pr. mnd
inkl. mva
Nye Prius fra kr 279 900,- *
PrivatLeie 3 år: 3,95% fastrente
Gunstige betingelser på BilLån og FlexiLån (lån med restverdi) Forutsetter minimum 35% kontantandel.
Toyota PrivatLeie
Toyota Prius
Rente (nom.)
Leieperiode
Kjørelengde
Startleie
Leie pr. mnd.
3,95%
3 år
45.000 km
50.000,-
1.997,-
Brages Bilforretning
Toyota Sunnmøre AS
G. Eilertsen
Moa, Ålesund Tlf: 70 17 82 00
www.brages.no
Ørsta og Volda. Avd. Hovdebygda
Tlf: 70 09 53 00
Avd. Hareid
Tlf: 70 04 92 70
Velkommen til prøvekjøring!
premieredager.no
www.regionavisa.no
Leien er basert på 3 år og 45.000 km. 3,95% fast rente i hele leieperioden. Startleie kr 50 000,-. I tillegg kommer termingebyr på kr 75,-, tinglysing kr 1 300,- og
etableringsgebyr på kr 2 540,-. Alle beløp er inkl. mva. Årsavgiften kommer i tillegg.
8
Onsdag 2. september 2009
Regionavisa
frå barnemunn
Grønmyr
barnehage på
Støylane i Ulsteinvik
fylte fem år og
markerte jubileet
sitt mandag.
Regionavisa snakka
med nokre av barna
om kva bursdag er
og kva ein gjer når
nokon har bursdag.
”
Etter bursdagssongen skal ein blåse ut lysa
på kaka uten å spytte på ho
Jenny 3 år
OLIVER (4)
Barnehagen vår har bursdag,
då skal flagget heisast og vi
skal heie på flagget. Barnehagen
vår er berre eitt år meir enn eg
er. Kva jubileum er? Kanskje at
ein jublar for barnehagen? Når
nokon har bursdag så spis
vi kake og pizza. Eg fekk
radiostyrt bil eg då eg
hadde bursdag, og
fotball, trur eg.
TEKST OG FOTO:
ROGER OLDEIDE
MINA (3)
- Eg fekk bursdagskake og
bursdagskrone når eg hadde
bursdag. Det sto Mina på
dei for det er det eg heiter.
Barnehagen har bursdag,
men den kan ikkje ha
krone på, hvis den
skulle stå på taket
ville den flygd vekk
opp i himmelen.
HEINA (5)
Eg har hatt mange bursdagar, eg,
då fekk eg mykje godteri og kake.
No har barnehagen bursdag, men
den kan ikkje spise kake, så vi skal
spise kake i staden. Det er kjekt
når nokon har bursdag, då får vi
kake og slikt. Eg har hatt bursdag
fem gonger og systra mi har
hatt tre gonger.
JENNY (3)
Når nokon har
bursdag så kjem ei
stor kake med lys på.
Etter bursdagssongen
skal ein blåse ut lysa på
kaka utan å spytte på ho. Eg
har tre bursdagar eg, det er
mykje men eg er lita, det er
mange på barnehagen som
har hatt fem bursdagar.
HEDDA (3)
Alle skal synge song
til barnehagen,
bursdagsong.
Ein skal synge
til dei som har
bursdag og gi dei
pakke og kake.
Broren min er
like gammal som
barnehagen, han.
Ho besta har
hatt mange
bursdagar.
Onsdag 2. september 2009
Regionavisa
P R E M I E R E DAG E R
Besøk din forhandler 2. - 5. september!
Nye Toyota iQ
- smart på helt nye måter
Nye Toyota Urban Cruiser
- en helt ny firehjulstrekker
Nye Toyota iQ - fra kr 172 900,-
Nye Toyota Urban Cruiser - fra kr 239 900,-
Prisen inkl. frakt-, leverings- og registreringsomkostninger. Toyota iQ forbruk blandet kjøring:
Fra0,43 l/mil. Utslipp CO2: 99 g/km.
Prisen inkl. frakt-, leverings- og registreringsomkostninger. Toyota Urban Cruiser forbruk
blandet kjøring: Fra 0,49l/mil. Utslipp CO2: Fra 118 g/km.
PrivatLeie fra 1 342,- pr. mnd.
PrivatLeie fra 2 210,- pr. mnd.
Rente p.t. 3,95% p.a., startleie 35 000 inkl. mva 3 år/45 000 km. I tillegg kommer termingebyr
på kr 75,-, tinglysing kr 1 300,- og etableringsgebyr på kr 2 540,-. Alle beløp er inkl. mva.
Årsavgiften kommer i tillegg.
Rente p.t. 3,95% p.a., startleie 35 000 inkl. mva 3 år/45 000 km. I tillegg kommer termingebyr
på kr 75,-, tinglysing kr 1 300,- og etableringsgebyr på kr 2 540,-. Alle beløp er inkl. mva.
Årsavgiften kommer i tillegg.
Nye Toyota Avensis
- komfort til et nytt nivå
Nye Toyota Verso
- sju seter og smarte løsninger
Nye Toyota Avensis - fra kr 289 600,-
Nye Toyota Verso - fra kr 303 500,-
Prisen inkl. frakt-, leverings- og registreringsomkostninger. Toyota Avensis forbruk blandet
kjøring: 2.0 l D-4D 0,54 l/mil. Utslipp CO2 2.0 l D-4D 141 g/km.
Prisen inkl. frakt-, leverings- og registreringsomkostninger.Toyota Verso forbruk blandet
kjøring: 2.0 l D-4D 0,54 l/mil. Utslipp CO2 2.0 l D-4D 141 g/km.
PrivatLeie fra 2 638,- pr. mnd.
PrivatLeie fra 2 790,- pr. mnd.
Rente p.t. 3,95% p.a., startleie 50 000 inkl. mva 3 år/45 000 km. I tillegg kommer termingebyr
på kr 75,-, tinglysing kr 1 300,- og etableringsgebyr på kr 2 540,-. Alle beløp er inkl. mva.
Årsavgiften kommer i tillegg.
Rente p.t. 3,95% p.a., startleie 50 000 inkl. mva 3 år/45 000 km. I tillegg kommer termingebyr
på kr 75,-, tinglysing kr 1 300,- og etableringsgebyr på kr 2 540,-. Alle beløp er inkl. mva.
PrivatLeie 3 år: 3,95% fastrente
Gunstige betingelser på BilLån og FlexiLån (lån med restverdi) Forutsetter minimum 35% kontantandel.
Toyota PrivatLeie
Toyota iQ
Toyota Urban Cruiser
Toyota Avensis
Toyota Verso
Rente (nom.)
Leieperiode
Kjørelengde
Startleie
Leie pr. mnd.
3,95%
3,95%
3,95%
3,95%
3 år
3 år
3 år
3 år
45.000 km
45.000 km
45.000 km
45.000 km
35.000,35.000,50.000,50.000,-
1.342,2.210,2.638,2.790,-
Brages Bilforretning
Toyota Sunnmøre AS
G. Eilertsen
Moa, Ålesund Tlf: 70 17 82 00
www.brages.no
Ørsta og Volda. Avd. Hovdebygda
Tlf: 70 09 53 00
Avd. Hareid
Tlf: 70 04 92 70
Bilene leveres med Toyota Eurocare inkludert i prisen. Vi har også gunstig tilbud på Toyota Finansiering og Forsikring fra Toyota Financial Services. Bildene kan avvike
noe fra modellene. Avbildede modeller er med ekstrautstyr. Importør: Toyota Norge AS, Boks 665, 3003 Drammen. Med forbehold om trykkfeil.
9
10 Onsdag 2. september 2009
sjå kva som skjer!
Regionavisa
Dylan på nynorsk
RIKSVEG 61: Leiv Arne Grimstad har omsett ei rekkje Bob Dylan-låtar til nynorsk som Bigset Blandakor framfŒrer i kabareten sin "Riksveg 61‰" seinare denne månaden.
Når Leiv Arne Grimstad og
Bigset Blandakor legg ut på
"Riksveg 61", vert det ein
kabaret om Bob Dylan sitt liv.
Sjølvsagt omsett til nynorsk.
Omlag halvparten av Dylan-songane publikum får høyre i Hareidhallen den 20. september er omsett til nynorsk av Dylan-fan
Leiv Arne Grimstad, som også har skrive
manus.
– Eg har vore fan av Bob Dylan i alle dei
år, og har sunge i Bigset Blandakor i ti-femten og kom difor med forslaget om eit Bob
Dylan-prosjekt for Bigset Blandakor. Det
synte seg å vere vanskeleg å få tak i arrangement som høvde til blandakor, eg fekk
faktisk berre tak i tre songar som var ferdig
arrangerte. Heldigvis kom eg i kontakt med
kantor i Giske, Richard Powell, som har
erfaring i å arrangere musikk til blant anna
gospel. Han har vore til stor hjelp, utan han
KABARET: Bigset
Blandakor kan by
på ei reise gjennom
livet til Bob Dylan
i Hareidhallen den
20. september.
FOTO: BIGSET
BLANDAKOR
ville prosjektet vorte særs vanskelig å gjennomføre, fortel Leiv Arne Grimstad.
Nynorsk
Då Dylan-prosjektet fekk klarsignal i fjor
haust, starta Leiv Arne arbeidet med å
omsette eit knippe av Dylan sine tekstar til
nynorsk.
– Målet var at i alle fall halvparten av
repertoaret skulle vere på nynorsk, og dette
har vi greidd. Med Dylan sitt enorme utval
av tekstar og melodiar var det ei utfordring
å plukke ut tekstar. For å kunne presentere
livet hans på eit oversikteleg vis, delte eg det
derfor inn i fire bolkar. Dylan som protestsongar, surrealist, kristen og vismann.
Riksveg 61
Kabareten har fått namnet "Riksveg 61"
etter melodien "Highway 61 revisited", som
Dylan skreiv om motorvegen som går frå
sørstatane i USA og nordover mot Canada.
– Namnet høver godt her i området også.
Riksveg 61 er som kjent den vegen som går
frå Solevågseidet i Sula, forbi Hareid og
heilt sør til Bryggja, seier Grimstad.
Bigset Blandakor har valt å skape ein
kabaret ut av Dylan-prosjektet, og publikum
kan sjå fram til ei reise gjennom Bob Dylan
sitt liv, uttrykt med dans, diktlesing og forteljarar i tillegg til song og musikk, seier
Grimstad.
"Riksveg 61" skal gi publikum eit spesielt
innblikk i Bob Dylan sitt liv, og kabareten er
i følgje Grimstad unik.
– Eg trur faktisk vi er først ute i landet
med å lage ei slik framsyning. Det er klart,
mange kor har nok sunge Dylan-låtar før,
men eg trur Bigset Blandakor er først ute
med ein kabaret som skal handle om Bob
Dylan, personen og musikaren.
Hareidhallen
– Det blir ei travel, men spanande tid fram-
over, og eg gler meg veldig til framsyninga
i Hareidhallen. No er vel største frykta at
svineinfluensaen skal gjere sitt inntog i koret
sine rekkjer, humrar Grimstad.
Under framsyninga blir publikum guida
gjennom Dylan sitt liv av Kari Riise og Ole
Frank Bakken som tek rolla som forteljarar.
Leni Leirvik skal danse til dikta "Riksveg
61", "Far over natt" og "Eg stilar til fjells".
Bigset Blandakor har også fått med seg ei
rekkje dyktige musikarar på prosjektet, Jarle
Kristiansen (bass), Peter Demirov (tangentar), Mika Dale (slagverk), Kris Panev (gitar)
og Håvard Myrene (munnspel).
– Dagfinn Olav Bye har regien og tilrettelegging, medan Jarle Kristiansen har lyd- og
lysdesign, opplyser Grimstad.
TEKST OG FOTO:
MONICA IREN MOE MASDAL
Onsdag 2. september 2009
Regionavisa
11
E
V
A
L
D
I
T
ALL
!
R
E
PRIS
50
19
79
Vedbriketter
10 kg
pr m2
Isola takshingel
SJEKK!
sort og grå
PRISEN
Tilsvarer
40 ltr ved
198
Lady interiørmaling
2949
DeWalt dw 777
kapp- & gjærsag
2990
FOMA
sentralstøvsuger
HG 1715 Plus Komplett.
ANNONSEN GJELDER FOM TORSDAG TOM LØRDAG.
FORBEHOLD OM UTSOLGT OG TRYKKFEIL
BREIVIKA 9-20 (09-18)
Tlf. 70 17 26 30
Gjør det
Gjør
detselv!
selv!
www.regionavisa.no 12.08.09
12.08.0
3 liter
12
sjå kva som skjer!
Onsdag 2. september 2009
Makrellfestival i Fosnavåg
“Søndag 18”
Ulsteinvik
bedehus
Til helga er det
klart for den første
Makrellfestivalen i
Søndag 6.september
startar haustsesongen
på Ulsteinvik bedehus
med nytt “ Søndag 18”
arrangement.
Denne gongen vert det Bolivia
i fokus, der Steinar Dimmen vil
tale og fortelje frå arbeidet i landet. Han, kona Kirsti og sonen
Jan- Magnus har dei siste 3 åra
arbeidd i Sucre, ved seminaret
Setela. Under møtet vert det
teiknekrok i veslesalen for dei
yngste, og etter møtet vert det
enkel servering.
Tlf. nr 70 01 01 80
Sunnmøre Golfklubb har ope klubbhus og drivingrange på Hareid
Meir info på vår heimeside www.sunnmoregolf.com
Eit godt treningsopplegg, fantastisk bane og unikt klubbhus
www.sunnmoregolf.com
eller mail til
[email protected]
FOTBALL
heimekamp 2. div. damer
Høddvoll
HØDD - Ranheim
Laurdag 5. september kl. 12.30
HØDD - Verdal
Søndag 6. september kl. 12.00
liten - men stor
Bill: Vaksne: Kr 40,- Born gratis. Sesongkort kr 250,Generalsponsor:
NorCoat AS
Hovedponsor:
Reidar Larsen spelar
laurdagskvelden.
Fosnavåg. Tanken bak
festivalen er å syne
Fosnavåg frå ei litt anna
side, der fiskeri, lokale
råvarer og
smaken av
kyst står i
fokus.
- Vi ønskjer å syne
at Fosnavåg har
mykje på by på, og
at fiskeriet framleis
er ein viktig del av
lokalsamfunnet.
Det har vore veldig mykje fokus på
offshore-næringa
i den seinare tida,
og det er sjølvsagt ein stor del av
Fosnavåg. Men, ein
må ikkje gløyme
at fiskeri framleis
er svært viktig for
samfunnet, seier
Lene Moen, sentrumskoordinator
og reiselivsansvarleg i Herøy.
Det blir mykje
Woodleg Odd skal også spele i Fosnavåg under
god mat og god
Makrellfestivalen.
Golfsesongen er i gong
underhaldning i Fosnavåg denne
helga, du kan blant anna få med
deg smakebitar frå meisterkokk
Hanne Frosta, frå ”Smaken av
Norge” på TV2. Frosta legg stor
vekt på tradisjonar, og er særleg god på mat frå kystområder.
Fosnavaag Seafood vil syne korleis
lokale råvarer blir brukt av kundane deira. 98% av makrellen dei
produserar blir eksportert, og heile
60% av dette til Japan. Publikum
vil få høve til å smake makrell på
japansk vis.
Det blir maritim messe i eige
telt, gjestebryggje på festivalområdet, gratis bobilparkering og
Gocart Gursken vil ha kafèsal fredag og laurdag.
Det skal ikkje skorte på underhaldning denne helga, plateaktuelle
Reidar Larsen og Woodleg Odd
spelar på laurdagskvelden.
TEKST: MONICA IREN MOE MASDAL
Irske tonar på Ulstein hotell
Trubaduren Rune Rønvik
spelar på Ulstein hotell
fredag og laurdag denne
helga.
Rune Rønvik har halde det gåande
sidan tidleg på 80-talet som gitarist
og vokalist i eit utal konstellasjonar
og er kanskje best best kjend som
vokalist/gitarist med det irsk-inspirerte folkrockbandet ”The Irish
Stew”, og som gitarist med Queen-
tributebandet ”I Want It All”.
Rønvik, som er busett i Ålesund,
reiser no rundt med sitt unpluggedkonsept, åleine, der han stiller med
diverse gitarar, vokal og “trampekasse”, og tek publikum med på
ei jordnær reise innan irskinspirert
folkrock, slidegitar-blues og akustisk folkrock generelt der både eige
materiale og coverlåtar blir presentert undervegs i løpet av kvelden!
Debuterar som separatutstillar
Haustprogrammet i Kunsthuset
startar fredag 4.september med
kunstnaren Yngvil Birkeland frå
Volda.
Yngvil Birkeland er ein kunstnar med
spanande og lovande utsikter. I 2008 vart
ho kåra til Årets Pallettklubb- kunstnar i
Kunst for alle. Dette er ei hard konkurranse med mange bidrag, så å vinne denne
tittelen er ein stor bragd og eit viktig steg
i ei kunstarisk karriere. Birkeland er medlem i NFUK (Norsk forening for uavhengige kunstnere). Ho har vore med på fleire
kollektivutstillingar, blant anna ved Ivar
Aasen- tunet under Dei Nynorske Festspela
i 2003, og ved Lauvfall, som er ei juryert
regionsutstilling. Utstillinga i Kunsthuset
er likevel hennar første separatutstilling.
Til utstillinga i Kunsthuset er det måleri
som blir vist, samt noko grafikk. Yngvil
Birkeland jobbar i ein abstrahert figurativ
stil. Figurane, menneska, på bileta er ikkje
vanskeleg å kjenne igjen, men dei befinn
seg likevel i eit visuelt landskap som ikkje
er eintydig på nokon måte. Kva dei gjer,
kva rom dei befinner seg i og kva dei
uttrykker er ikkje sett. Saman med den
visuelle overflata gir dette ein mystikk til
bileta som pirrar det nyfikne i oss, og som
set i gang personlege prosessar. Av denne
grunn ønskjer heller ikkje kunstnaren at
titlar skal styre persepsjonen av bileta; her
er det den einskilte tilskodar som sjølv må
legge si meining i biletet. Det blir vernissasje fredagskvelden i Kunsthuset. Morten
Bollerud står for dei musikalske innslaga.
Sponsorar:
G. Eilertsen as
Regionavisa
Måleri av Yngvil Birkeland.
sjå kva som skjer!
Regionavisa
Onsdag 2. september 2009
13
Dobbeltkonsert på Rokken
Funky Butt spelar på Rokken torsdag 3. september.
Konsert med Funky Butt på Rokken
I morgon, torsdag 3. september er det Jazzklubb
på Rokken med bandet
Funky Butt. Bandet er
eit hardtsvingande, energisk og rocka jazzband
som spelar moderne
jazz med røter i groovy
New Orleans- og karibisk
musikk.
Sterkt inspirert av New Orleans-
jazzen freistar dei likevel å setje
dette inn i ein samtidig nordisk
kontekst. Vekta ligg likevel meir på
samansmelting enn ein reindyrka
profil, så her er også impulsar
frå tango og bop. Sidan 2001 har
bandet gitt ut fire plater, seinast
Shakin’ da Butt frå 2007.
Funky Butt spelar nesten utelukkande eigne låter, og har gjort
seg bemerka på klubbar og festivalar i inn- og utland. Bandet
har og eit sterkt sunnmørsk innslag, med samband til mellom
anna Ytre Suløens Jazzensemble.
Medlemmane er alle unge, men
etablerte jazzmusikarar frå det stadig større mangfaldet i norsk jazz.
Vidar Sæther (saksofon) , Kåre
Nymark (trompet), Anders Aarum
(piano), David Gald (tuba), Knut
Lothe (trommer) og Even Skatrud
Andersen (trombone).
Kyrkjekonsert med Ervingen Blandakor
Det er duka for dobbeltkonsert med hŒg kvalitet på Rokken fredag, bandet The
Alexandria Quartet og Robert Post spelar.
Fredag er det dobbeltkonsert på Rokken Scene i
Volda med The Alexandria
Quartet og Robert Post.
The Alexandria Quartet blir av
mange karakterisert som eitt av
dei mest ambisiøse og beste unge
rockebanda vi har i Norge.
Bandet ga i fjor ut sitt debutalbum til strålande kritikkar og i
etterkant signerte bandet internasjonal platekontrakt med Nettwerk
Music Group. Albumet har fått
gode anmeldingar, spesielt i
Tyskland, noko som har medført
radiolisting på fleire av Tysklands
Ervingen Blandakor held konsert i ±rsta kyrkje komande sŒndag, den 6. september.
Komande søndag held
Ervingen Blandakor konsert i Ørsta kyrkje. Koret
byr på ein spanande og
variert konsert, som også
er blitt presentert i Sande
kyrkje tidlegare i år.
Repertoaret er både verdsleg og
kyrkjelig, og i tillegg til korsong,
blir det solo-innslag av trubadur
Børre Lødemel, og bidrag frå afrikansk kultur av duoen Paul og
David. Desse to representerar ein
del av den internasjonale medlemslista i koret. Ervingen Blandakor
sin dirigent Øyvind Lied, blir av
medlemmane karakterisert som ein
engasjert og festleg mann, som
gjerne kjem med overraskingar
undervegs.
Ervingen Blandakor er eit kor i
rivande utvikling, og har trass sin
unge historiske alder, hausta mykje
flott kritikk, då særleg etter kyrkjekonsertane som dei har hatt ved
ulike høve. Koret har god ”trøkk”,
rein fin klang og tydeleg diksjon.
Dette gir ein fin oppleving for
publikum.
største radiokanalar, og konsertar
på to av landets største festivalar
i sommar. Også i England har
responsen vore god, og bandet har
vore på to turnear der det siste året.
The Alexandria Quartet sin
musikk har det siste året mellom
anna blitt nytta i ein reklamekampanje for Volkswagen i Canada og
verdas mest solgte dataspel, The
Sims.
Sunnmøringen Robert Post var
i år klar med sitt andre album,
Disarm & Let og, ei plate han
spelte inn på Giske i samarbeid
med Rune Berg frå The Margarets.
Debutalbumet ”Robert Post” frå
2005 inneheldt hitlåtar som ”Got
None” og ”There’s One Thing”,
låta ”Got None” var den mest
spelte songen på norsk radio dette
året. I 2006 mottok Robert Post
to Spellemannsprisar for beste
mannlege artist og beste video.
Langevågaren har stått på scena
saman med nokre av musikkverdas
aller største artistar, og han har
blant anna vore på turne saman
med Texas, Natalie Imbruglia, Ray
Lamontagne og Jason Mraz.
Robert Post.
Elling Reitan stiller ut i Ulsteinvik
Verka til kunstnar
Elling Reitan blir
utstilt på Galleriet i
Ulsteinvik fredag
6. november.
Kunstnaren Elling Reitan er
attende på Galleriet med si
andre utstilling fredag den 6.
november. Utstillinga held fram
i ei veke.
Trondheimsmålaren er ein av dei mest
etterspurde norske kunstnarane internasjonalt. I haust deltek han med to bilete
Loppemarknad
Laurdag 5. august på Volda Samfunnshus
kl. 10.00-14.00.
i Paris, på ei internasjonalt juryert utstilling i Louvre Museum. Gjennom sin faste
gallerist i New York vert Reitan i november representert på den årlege ArtMiami
kunstmessa i Florida, USA. I første veka i
desember er også hans biletkunst anteken
på ei juryert utstilling i Den forbudte bys
museum i Beijing, Kina.
Innimellom dette er han altså å få sjå
Mørekjøkken - varige verdiar
Hos oss på Kjøkken & Interiør får du skreddarsaum og fleksible løysingar
på kjøkkenet eller badet ditt, i alle tenkjelege fargar og variantar.
panjeNo har vi kam ! – kom
kk
ørekjø en
pris på alle M godt tilbod!
innom for eit
Møblar, nips, bøker, sport, elektrisk, leiker og mykje
meir for både store og små. I tillegg til kafè, auksjon
og ”barnas verden”.
Volda Røde Kors
www.rodekors.no/volda
i Ulsteinvik, der han har lova å kome
til opninga. Utstillinga i Ulsteinvik skal
halde til i restaurantlokala i Convexbygget,
”Kokk`n Roll”.
Torsdag den 5. november vil det bli skipa
til eit lukka middagsarrangement for tidlegare kundar av ”Reitan-bilete” i Galleriet.
Fredag er det offisiell opning. Utstillinga
held fram i ei veke.
Hos oss får du:
• kjøkken
• kvitevarer
• bad
• garderobe
• dører og vindu
• med meir
Kom innom oss, så får du personleg service og
profesjonell oppfylgjing gjennom heile prosessen, slik at
du får kjøkkenet ditt akkurat slik du har drøymt om.
Kjøkken & Interiør Indrehovdevegen 59 6160 Hovdebygda Tlf. 70 06 61 31 www.aomyklebust.as
14
sjå kva som skjer!
Onsdag 2. september 2009
Ut i helga?
Hareid:
HAREID HOTELL: Laurdag: DJ Svein Kåre.
Herøy:
FOSNAVÅG: Makrellfestival.
HOVUDSCENA: Laurdag: Reidar Larsen og
Woodleg Odd.
FOSNAVÅG BRYGGE:
Fredag og laurdag: Trubadur
Eivind Johansen.
Regionavisa
Lopper i fleng
Laurdag held Volda Røde
Kors sin årlege loppemarknad
ved Samfunnshuset i Volda.
Loppene byrja å kome inn til
lokallaget allereie i sommar,
og medlemmane har hatt dugnad i fleire dagar for å hente
og ta i mot alt frå møblar til
nips.
- Loppemarknaden er årets største arrangement for oss i Volda Røde Kors, og
særs viktig med tanke på midlar for å
drive organisasjonen vår. I fjor hadde vi
ei omsetning på 120.000 kroner, og vi
vonar sjølvsagt på like godt, om ikkje
betre resultat i år, seier leiar i Volda Røde
Kors, Harald Engeset.
Friviljuge
Engeset understrekar at det ikkje berre er
medlemmer i Røde Kors som trår til med
ei hjelpande hand under marknaden.
- Det er sjølvsagt behov for mange
hjelparar under sjølve marknaden, og
vi synes det er svært gledeleg at mange
melder seg som friviljuge for å støtte oss.
Marknaden har i tillegg synt seg som ein
god arena for rekruttering også, fortel ein
blid leiar.
Ulstein:
KAFFIKARI: Torsdag: Quiz.
ULSTEIN HOTELL: Fredag
Utval
og laurdag: Trubadur Rune
Rønvik.
Ein loppemarknad kan vere reine gull-
HONG KONG: Laurdag: Diskotek.
SJØBORG: Laurdag: Øystein Sunde & Meget i
Sløyd.
BEDEHUSET: Søndag: ”Søndag-18”.
Volda:
SAMFUNNSHUSET: Laurdag: Loppemarknad.
ROKKEN: Onsdag: Kviss og diskotek.
Torsdag: Jazzklubb med Funky Butt.
Fredag: Dobbeltkonsert med The Aleksandria
Quartet og Robert Post.
Laurdag: VM-kvalik på storskjerm. Island-Norge.
Dugnad: Volda RŒde Kors har fått inn mykje lopper til marknaden sin på laurdag. Endre
Henriksen (frå venstre), leiar Harald Engeset og leiar i Volda RŒde Kors Ungdom, Espen
Andre Breivik, har brukt mange dugnadstimar i det siste.
gruva for gode tilbod, og det nokon
ønskjer å kvitte seg med, kan vere akkurat den tingen ein
annan er på utkikk
etter.
- Her kan ein
finne det meste frå
møblar, elektriske
artiklar, sportsutstyr, leiker og pyntegjenstandar. Og
ikkje alt kan seljast
på billegsal heller,
mykje av tinga vi får
inn har sopass høg verdi at vi vel å auksjonere dei vekk. Til dømes har vi fått inn
mykje flott kunst og eitt piano som auksjonarius Odd Kåre Fløtre skal formidle,
fortel Engeset.
I fjor laga Røde Kors til eit eige
”aktivitets-senter” for born, som dei kalla
”Borna si verd”. Tiltaket var populært
hos gjestane, og kjem til å bli vidareført
i år også.
TEKST OG FOTO:
MONICA IREN MOE MASDAL
Leiar i Volda RŒde Kors, Harald Engeset og leiar i MŒre og Romsdal
RŒde Kors Ungdom, Astrid Velsvik, ser fram til ein travel og innhaldsrik
loppe-laurdag.
Con Moto og Hildegunn i lag på scena
Ørsta:
KAIHUSET: Torsdag: Kveldsope.
Laurdag: Kveldsope.
KUNSTLAGET: Fredag: Seperatutstilling Yngvil
Birkeland. Til 17.10.09
NORRØNA PUB: Fredag: Kjells Karaoke.
Laurdag: Heidi Amalie & Sigurd.
Hildegunn
Moltubakk får
endeleg vere solist
for Con Moto
laurdag 26. september.
RUST: Laurdag: Diskotek.
Øystein Sunde i Ulsteinvik og Ørsta
Laurdag 5. september
kjem Øystein Sunde og
Meget i Sløyd til Sjøborg
i Ulsteinvik. Mandagen
etter, den 7. september,
kan du få med deg framsyninga på Ørsta kulturhus.
Etter tre år samanhengande suksess
med framsyninga ”Sånn er’e bare”
på Dizzie Showteater i Oslo, Hotell
Klubben i Tønsberg og på landsomfattande turné, skal Øystein
Sunde og Meget i Sløyd ut på
ny turné i samband med slepp
av ny CD. Framsyninga byggjer
på ”Sånn er’e bare”, men er utvida
med nye songar.
Laurdag 26. september står koret Con Moto og vår alles kjære
Hildegunn Moltubakk i lag på scena på Sjøborg kulturhus i
Ulsteinvik.
±ystein Sunde blir å sjå på SjŒborg
den 5. september og på ±rsta kulturhus den 7. september.
Hildegunn starta som kjent karrieren sin som altsyngande dame i Con Moto, men fekk aldri
den solistrolla ho ønska seg. Derfor var det ikkje anna for henne å gjere, enn å reise til Oslo
for å byrje ”sine eigne greier”. Skulda for manglande solistrolle la Hildegunn mest på dirigenten, ”han Svein”, medan dirigenten på si side hevda at dersom Hildegunn si songstemme
hadde vore i ei kråke, ville kråka blitt skoten på flekken.
No ser det likevel ut til at Hildegunn kanskje har utvikla seg som songar, i og med at
dirigent og kor vil dele scene med henne. Med seg har dei Leif Per og eit husorkester med
Peter Demirov, Jan Thormodsæter og Bertil Tødenes.
Koret vil presentere ein alà carte meny med evergreens, ABBA, Sinatra og ulike populærmelodiar, denne gongen også med Hildegunn som solist.
sjå kva som skjer!
Regionavisa
Onsdag 2. september 2009
15
Høgåsen rett opp
Komande laurdag arrangerar Dimna IL Ulsteinvik
sitt einaste ”til topps fjellløp”, Høgåsen rett opp,
for andre gongen. Den
tradisjonsrike Dimnadagen blir halden same
dagen, med aktivitetar for
små og store.
Den første ”Høgåsen rett opp” blei
ein stor suksess i fjor, med fint
ver og gode høve, noko arrangørane vonar på også i år. Det blir ei
herre- og ei dameklasse, samt ei
turklasse. I konkurranse-klassene
blir dei tre første premierte, og for
turklassen blir det trekt ut premiar
på startnummer. Bestemann i fjor,
Helge Dimmen, gjorde løpet unna
på 17 minutt. Ei tid som bør vere ei
utfordring for årets deltakarar å slå.
Løpet startar på Dimna skule og
går om lag 600 meter på asfalt, for
deretter å gå rett til himmels opp
gjennom Raudevegen via Svarane
og så opp på Høgåsen. Deltakarar
i turklassen kan velje å gå i mål på
Svarane, slik at sjølv dei minste
kan verte med.
Quality Hotel Ulstein | Sjøgata 10 | 6065 Ulsteinvik
E-post: [email protected] | www.choice.no
Oljepiren Bar & Restaurant
Frå søndag 6. september har vi gleda av igjen å tilby vår populære
Søndagsbuffet kl. 13.00-17.00 kvar søndag utover hausten.
Oljepiren Restaurant held ope kvar kveld og har lansert ny
stor á-la carte meny og heilt nytt vinkart med over 90 herlege vinar.
HŒgåsen rett opp vart ein suksess i fjor, og blir arrangert for andre gongen
komande laurdag.
Etter premieutdelinga er det
klart for den tradisjonsrike Dimnadagen med høve til å få seg noko å
ete og å ta del i dei mange aktivitetane. Nytt av året er at det blir høve
til å fiske levande krabber for dei
minste. Det blir også luftgeværskyting og hesteskokasting, med høve
til å vinne vandrepokalar både for
herre, dame, jente og gut.
No er det høgtid for planlegging av årets førjulsfeiring.
Årets sesong startar 13. november med ein spanande Skogens Meny
på fredagar og vårt rikhaldige julebord på laurdagar.
Velkomen til å ta kontakt for eit uforpliktande tilbod!
Oljepiren Bar
ope 12.00-02.00, til kl. 01.00 kvardagar
Volda Vokal syng ”Requiem” av Duruflé
Oljepiren Restaurant
ope kl. 18.00-22.00, bordbestilling tlf 70 00 13 00.
QUALITY HOTEL ULSTEIN
Loen - Nordfjord
Hausthelg eller
Volda Vokal under ein konsert i Valmiera, Latvia i sommar.
Volda Vokal og dirigent,
Magnar Åm, framfører
Maruice Duruflé sitt mektige ”Requiem” i Volda
kyrkje i morgon, torsdag
3. september.
Verket var også på plakaten under
koret sin tur til Latvia i byrjinga
av juli. Og no, som då, er det Ole
Karsten Sundlisæter som trakterer
orgelet under den teknisk krevjande komposisjonen. Solistar er dei
lokale storleikane Alf Vatne, baryton, og Merethe Vadstein Welle,
messosopran.
Merethe Vadstein Welle er
musikklærar og songpedagog frå
Ørsta, og har markert seg sterkt
Nytt lunsjkonsept
i det lokale songmiljøet med si
vakre stemme. Ikkje minst i lag
med Volda Vokal, der ho har sunge
dei tre siste åra. No har Merethe
fått jobb som musikklærar i Nepal,
dette blir derfor også som ein slags
avskilskonsert for Merethe, noko
repertoaret elles vil bere preg
av på konserten, der vi også får
høyre henne i komposisjonar av
Johannes Brahms, Magnar Åm og
Ole Karsten Sundlisæter.
Flotte turalternativ !
Prøv den nye Skåla-stien, eller ei av dei mange og
varierte turløypene rundt Loen !
Gode midtvekeprisar !
2.-8. oktober:
Underhaldning for borna med
klovnen og trylle-kunstnaren
Paul Rocks
Nytt, variert og spanande utvalg,
kort ventetid og glutenfrie alternativer.
Kombiner din eigen salat.
020909 www.regionavisa.no
haustferie
på Hotel Alexandra
Tlf: 57 87 50 00 Fax: 57 87 50 51
w w w. ale x and r a. no
Baguette kr 65,-
Bibelhelg på Fjordly
velg tilbehør sjølv
Laurdag og søndag
blir det arrangert
Bibelhelg på Fjordly
Ungdomssenter i
Nordfjord.
Ope: Mand.-tirsd.: 9.30-17 (21.00 tirsd.), Onsd. - torsd.: 9.30-23.00
Fred.: 9.30-02.00, Laurd.:11.00-02.00, Sønd.: 13.00-21.00
www.kaffe-baren.com
Tlf.: 400 00 024
Merethe Vadstein Welle er solist for
siste gong fŒr ho reiser til lÕrarstilling
i Nepal.
Under temaet ”Velsigninga
i Kristus Jesus” vert Brynjulf
Hoaas hovudtalar saman med
Endre Stene og Ruben Ignacio.
Hoaas er lærar på Fjellhaug
misjonshøgskule og Stene er
krinsleiar i Fjordane krins av
NLM.
Ruben Ignacio er nyleg heim-
komen Bolivia-misjonær. Det
vert song av mellom anna
Bergen Frikyrkje sitt mannskor,
Xtra-Lars og Aud Berstad Dolve.
Bibelhelga tek til laurdag ettermiddag med to bibeltimar og deretter misjonskveld og ungdomstreff. Søndag er det føremiddagsmøte og song- og musikkmøte
på ettermiddagen. Det vert eige
opplegg for borna under bibeltimane og føremiddagsmøtet.
Bibelhelga er ei fornying av det
tradisjonsrike haustmøtet for
NLM i Fjordane.
16
haustMOTE
Onsdag 2. september 2009
Regionavisa
Haustmoten
er her!
Kom innom og sjå vårt spanande utval
Fosnavåg Brygge Tlf. 70 08 83 88
ALLE REGINA ALLIANSERINGER MED 1 DIAMANT
0,03 ct TW.SI 2 899,- NÅ 1 799,- 0,10 ct TW.SI 5 699,- NÅ 3 499,0,05 ct TW.SI 3 499,- NÅ 2 199,- 0,15 ct TW.SI 8 399,- NÅ 4 999,0,07 ct TW.SI 4 149,- NÅ 2 599,- 0,20 ct TW.SI 10 999,- NÅ 6 599,-
37-40% avslag på alle Regina
allianseringer med en diamant til
og med 3. oktober.
1. etg Tlf. 70 01 88 00
Fosnavåg Brygge tlf. 70 08 78 60 www.juvelen.no
Makrellfestival!
2. etg Tlf. 70 08 94 44
Følg stimen og kom til Fosnavåg 4. - 6. september
Opningstider: fredag 10.00 - 20.00
lørdag 10.00 - 16.00
1. etg Tlf. 70 08 36 60
www.regionavisa.no sept.09
1. etg Tlf. 70 08 62 50
ene
t
i
e
h
tny
s
u
a
ss!
H
a
l
p
er på
1. etg Tlf. 70 08 63 00
2. etg Tlf. 70 08 55 33
ode
Mange g
tilbod!
2. etg Tlf. 70 08 87 55
Kafè-salg
tura
av Adven art
o-c
G
g
n
o
k
i
Le
2. etg Tlf. 70 08 90 33
2. etg Tlf. 70 08 38 80
2. etg Tlf. 70 08 29 00
2. etg Tlf. 70 08 83 88
2. etg Tlf. 70 08 78 60
Velkomen til folkefest og triveleg handel på Fosnavåg Brygge!
2. etg Tlf. 70 08 80 85
Opningstider: Kvardagar 10.00 - 18.00 (15.00)
- bryggene med det spesielle særpreg
haustMOTE
Regionavisa
Onsdag 2. september 2009
Hair-extension for lengre hår
Høsten
blir
Bizarre
Oppfyll dine hårdraumar: striper, effektar,
forlenging eller utfylling av tynt hår. Great
Lengths kan vere problemløysar nummer 1.
Christine Ottesen er frisør ved
Føhnix dame- og herrefrisør på
Blåhuset i Ulsteinvik. Ho har spesialisert seg på dette med hairextensions og viser gjerne fram
korleis dette gjerast.
- Det er ganske enkelt. Det er
enkle, små punkt over det heile.
Håret som skal skøytast på vert
smelta på med varme. Og det fine
er at det ikkje skader håret, seier
Christine.
Ho fortel at håret som vert brukt,
kjem frå India og det er ikkje nedbleika.
- Håret blir behandla som ull og
silke. Det ligg i store vannbad der
fargen blir trekt ut.
"warm
&
comfy"
Her ser du prinsippet:
Enkle, små punkt vert
plukka ut - så vert
det nye håret festa ved
bruk av varme - og
vips: Du har hår som ei
filmstjerne!
Når ein har fått på dei
punkta ein ynskjer, kan ein
behandle hårets sitt som
vanleg hår.
- Det er klart at du får
nokre "bremser" her og der
- og synes du det er vanskeleg, har vi spesialbørster,
fortel Christine.
- Når ein går til investering av slikt hår, har ein
fint hår i 3 til 6 månader.
Lengdene ein kan velje mellom er frå 30 til 90 cm.
Modellen vår, Åsta Ottesen
(16) har fått på hår som er
40 cm langt.
Åsta fortel at du først startar med ein konsultasjonsHåret som sveisast på vert
smelta på med varme. Det fine
er også at det ikkje skader håret
Modell: Åsta Ottesen (t.h.) frisŒr
Christine Ottesen.
17
time for å bestemme både
lengd, farge og mengde.
- Det er berre å kome, om
du vil ha meir hår, lenger hår
eller kanskje berre forlenge
luggen, oppmodar to blad
Ottesen.
Fortsatt mange
GODBITER
på salg!
Velkommen inn!
klær, interiør & galleri
Vi
ke
my
1
ra 5 .
01
6065 Ulsteinvik . 70
01
1
Åpningstider:
Mand./tirsd./onsd.: 10.00-16.30
Torsd./fred.: 10.00-18.00
Ny åpn.tid: Lørd.: 11.00-16.00
Haustnytt
i alle butikkane på Blåhuset
922 41 510
10-19
Laurdag:
10-16
Coop Mega
9-21
Laurdag
9-20
Ulstein Apotek
9-17
Laurdag
10-15
Stor og god
parkering i
Blåhusgarasja
Vinmonopolet
10-16.30
Fredag
10-18
Laurdag
10-14
18
Onsdag 2. september 2009
Høstklipp
FOSNAVÅG
Frisørloftet
70 08 88 27
HAUGSBYGDA
Curly Frisørsalong v/Laila og Sølvi
70 02 50 62/996 28 023
LARSNES
Sande Frisørsalong
70 02 83 40
ULSTEINVIK
Carisma dame- & herrefrisør
70 01 38 00
haustMOTE
Regionavisa
HAUSTKOLLEKSJON PÅ PLASS: – Kolleksjonen ‰Coctail Travels‰ er inspirert av norske oppdagelsesreisande,
forklarar Opdal.
Moods of Flø
– Eg driv jo ikkje ein butikk i noko
vanlig forstand, seier Hugo Opdal
som driv ein av verdas åtte Moods
of Norway sine brandshops ute på
Flø.
Det er no komen ein ny kleskolleksjon til Moods sin
Fjordstore på Flø.
– Den nye kolleksjonen med tilnamnet ”Coctail
Travels” er inspirert av norske oppdagelsesreisande
som til dømes Fridtjov Nansen og Thor Heyerdal, seier
Opdal som originalt nok berre held butikken open
laurdag og søndag.
– Ein skal handle på ein annan måte her ute, bruke
litt tid, ta gjerne med ei matpakke, seier Opdal som ei
oppfordring.
Norgespakke
– Flø som stad er heilt i Moods si and og her skal ein
få kunst, kultur og mote med på handleturen. Det skal
vere ein liten opplevelse, kort og godt ein norgespakke, seier Opdal som også driv galleriet Studio Hugo
Opdal i same lokale. Lokalet som er i ein nedlagt skule
har hatt verka til ei rekkje store kunstnarar av internasjonale størrelsar på veggane.
TEKST OG FOTO: ROGER OLDEIDE
Föhnix Dame & Herrefrisør
70 01 14 10
Gullsaksen
Dame-/herrefrisør & Brud
71 70 66 45
Hårstova
70 01 21 40
Tijera
70 01 01 87
VOLDA
I Saksa
70 05 60 40
ØRSTA
Ørsta Hårdesign
70 06 61 75
Spør oss om råd - Velkommen innom!
MANN FOR SI TRUSE: Traktormotivet går igjen på det meste av Moods sortimentet
haustMOTE
Regionavisa
Onsdag 2. september 2009
19
Kjøp 2 produkt
for prisen av 1
Det rimelegaste får du på kjøpet
Frisøren
uten
timebestilling
(i 20 år)
Innehavarar:
Mona Myklebust og Unni Lise Dahl
Gjeld kun pleieserien
ÅLESUND STORSENTER - STORMOA SYD - AMFI ØRSTA
Sentrum
Moa
Ørsta
TLF: 70 12 50 89
TLF: 70 14 79 81
TLF: 70 06 99 61
www.chessfrisor.no
Haustnytt
Stort utval i haustens nye
trendar og fargar.
Ta turen innom oss for inspirasjon og gode råd
Hamnegata 8, 6100 VOLDA – Tlf. 70 07 63 01
Relansering
Finn din
l
i
t
s
e
g
e
l
n
perso
Tilbebør:
Vesker
Smykker
Sjal
Webj. Svendsengt. 13
Tlf. 70 06 70 11
2. etg. AMFI Ørsta – Tlf. 70 06 71 16
Str. opp til 48
M •A •P •P
Aleksander skinn
20
Onsdag 2. september 2009
Regionavisa
Med nase for
nordisk
design
Som uavhengig
og sjølvstendig forretning kan butikksjefen
og eigaren av Bizarre AS
i Ulsteinvik sjølv bestemme
kva ho vil selge.
– Eg har valt å satse på nordisk design, spesielt på
norske designarar når det gjelder klè, og det er ikkje
tvil om at det har falt i smak hos kundane, seier Turid
Hofseth, butikksjef og eigar av butikken med det bisarre
namnet.
– Bizarre betyr jo underlig eller rar og butikken min er
jo ikkje heilt som andre, seier ho. Forutan klè, sko, belter,
smykker og vesker finn ein også diverse interiørartiklar i
stort og smått, samt eit kunstgalleri i andre etasje der lokale
kunstnarar kan få veggplass.
– Eg starta butikken med galleri og sal av interiørartiklar i
2004, seinare skulle det vekse seg til å bli ein butikk med det
utvalet eg har i dag. Eg er stolt over det konseptet butikken
har no, seier ho.
Norske designarar
– Bizarre har vore i konstant utvikling dei siste fem åra, fortel
Hofseth som har hatt stor auke i omsettinga siste åra.
– Eg trur det er utvalet og omfanget av klè som er grunnen
til at det går så bra som det gjer. Kleda strekk seg frå alt det
enkle til det spesielle, røffe og feminine, og her skal vere
noko for dei fleste stilartar. Eg trur fleire og fleire vil skilje
seg litt ut i klesvegen, forklarar Hofseth.
– Noko av utvalet er såpass spesielt at det kjem folk
langvegsfrå for å handle her, hevdar butikksjefen som
fører klè frå ei rekkje danske, franske og spesielt norske designarar som til dømes Ruth Røssevoll frå
Langevåg og ålesunderen Judith Beck.
– Eg har også vesker frå Moo og smykker frå
Bjørg design, begge norske designarar, seier
Hofseth, som ser fram til haustens nyheiter.
– Eg ventar inn mykje spanande i
haust, seier ho.
TEKST OG FOTO:
ROGER OLDEIDE
KUNSTGALLERI: Bizarre har også eit galleri, i andre
etasje er det kunst frå lokale kunstnarar.
POPULÆRT: Smykker sel eg mykje av, norsk design på
mange av dei også, seier Hofseth.
ALDERSSPENN: – Her er mykje tŒft, sjŒlv for meg, seier
kunden Brit Grimstad som skal fornye seg litt.
Onsdag 2. september 2009
Regionavisa
21
SJEF: Eigar
av Bizarre AS i
Ulsteinvik, Turid
Hofseth satsar på
nordisk design.
Faghandelen!
FORLOVELSE - GIFTERINGAR
MORGONGÅVER - FRIARRING
GULLSMED
Ulsteinvik - Tlf. 70 01 00 43 www.pfwaage.no
ORWELL
ARMANI JEANS
BITTE KAI RAND
MC PLANET
ROSNER
SAVE THE QUEEN
DAY
FUEGO
IAUGEFALLANDE: – Ein blir lagt merke til i ein slik, trur
Turid.
STIG PÅ: – Stig på, mykje å sjå, seier kvinna bak Bizarre
AS, Turid Hofseth.
Convexbygget
6065 Ulsteinvik Tlf. 70 01 02 14
22
haustMOTE
Onsdag 2. september 2009
REGN: Godt med skikkelig regntŒy i klimaet her på
SunnmŒre.
&
Femina
berre kara
Etter eitt år med springing mellom to butikklokale i gågata, flyttar Jeanette Bjerkvik og
Femina til nye lokaler i Ørsta Torg. I tillegg til
dame- og sko-avdeling, opnar Bjerkvik no heilt
ny herreavdeling, ”berre kara” der ein blant
anna kan få tak i Moods, rotekte norsk design.
HAUSTTREND: Jeanette Bjerkvik i eitt av haustens
trendy antrekk, medan Per Ove Leira har fått på seg ein
dress frå Moods of Norway.
– For eitt år sidan opna vi ei sko-avdeling av Femina, med
lokaler litt lengre bort i gågata. Butikken blei ein umiddelbar
suksess, men vi såg fort problemet med springing mellom
buikkane. Når det då blei ledige lokaler som passa for oss i
Ørsta Torg, bestemte vi oss for å flytte butikkane. Slik får vi
betre logistikk og kan yte enno betre service til kundane våre,
fortel Jeanette.
– No gler eg meg skikkelig til opninga onsdag 9. september.
Sjølv om det er fryktelig travelt akkurat no, så er det samstundes utrulig kjekt. Ikkje minst å skulle opne ny avdeling med
herremote, smiler Jeanette Bjerkvik.
Berre kara
DETALJAR: Artige detaljar i Moods kolleksjonen. Her får
du det skriftleg kor blakk du eigentleg er.
Regionavisa
Med dei nye lokala, såg Jeanette høvet til å opne eigen herreavdeling også.
– Det var ikkje noko vanskeleg å bestemme seg for å satse,
når vi var så heldige å få klarsignal frå gutta i Moods of
Norway til å selje deira kle. Eg har vore i dialog med dei i nesten to år, og vi har vore inne på tanken tidlegare. Men vi hadde
rett og slett ikkje plass nok. Eg må berre seie at eg er veldig
audmjuk og beæra over å få lov til å selje merket. Moods er
trass alt ein stor suksess, med spanande kolleksjonar inspirert
av det typisk norske. Vi gler oss sjølvsagt til å kunne by på
eit breidt utval av Moods, men vi kjem også til å føre mellom
anna Ed Hardy, Laundry og M.O.D. Det er viktig å peike på at
dette ikkje er ein Moods-butikk sjølv om vi fører merket, seier
ei strålande Jeanette.
– Vi reiser ofte ut for å hente inspirasjon, og motemessa i
København er ein svært god plass for å sjå nye trendar og å
handle. Vi fann blant anna to nye herremerker som enno ikkje
er å få i Norge, så vi blir dei første til å selje M.O.D (Miracle
of Denim), eit tøft jeansmerke, og English Laundry som er
eit litt ”rocka” skjorte-merke for herrer. Vi skal arbeide for å
få eit utval til karar som ønskjer seg noko litt annarleis, seier
Bjerkvik.
Hausten
Om du ønskjer å vere trendy dame denne hausten kan du ikkje
ta feil med fargerike mønstra strømper under tunika og strikkaplagg.
Fargespekteret går i svart og grått, oker, lime, oransje, blå,
lilla og cerise. I tillegg er det trendy med litt blanke bukser
og smale bukser. For ikkje å snakke om haremsbuksa! Den er
komen tilbake for fullt, fortel Jeanette
Det er stor forskjell på kor moteinteresserte menn er,og
korleis dei kler seg. Men dei har til felles å kle seg meir
avslappa,og er ikkje så opphengt i alder. På jeans vil den slitte
vintage-looken fortsette, fasongen skal ha litt vidde i lår og
være ganske smal nede, men tida er også inne for alternative
buksemodellar som chinos og workerinspirerte modellar, og
som alltid med t-skjorte til, men også strikk.
Femina har også satsa på regnkle for damer med tøff design,
og har blant anna gummistøvlar i alle slags fargar.
– Heldigvis skal det ikkje berre vere dei vanlege og ”trøytte”
regnklærne lengre, no kan ein vere feiande flott og trendy også
når regner pøsar ned. Det passar vel godt her på disse kantar,
smiler ho.
TEKST OG FOTO:
MONICA IREN MOE MASDAL
Onsdag 2. september 2009
Regionavisa
Vi har nesten alt du mangler
- mye mer enn bare bil
:J=F<[email protected]?=F+%.(.-MDKL=AFNAC%:ADL=E9MDKL=AFNAC%œHFAF?KLA<=J0%)0 1%)-!%0)-+*0)-%ooo&Zadl]eY&fg
23
24
Onsdag 2. september 2009
Regionavisa
Blå
199,-
Rød
Hvit Sort
169,-
9990
159,-
Garasjejekk 2 tonn
Bunnstoff
Kompostbeholder, 530 l
Klesstativ
Med to svingbare hjul og svingbar
løftesadel. (15-826)
Kopperbasert, slipefri bunnstoff
for plast og tre, ikke for båter av
aluminium. Gode antigroegenskaper.
0,75 l, holde til 5,6 m².
Mål: 88 x 68 cm. Laget av stålnett.
(45-313)
Av rustfritt stål og ABS-plast. Med
hjul. Justerbar høyde: 97–165 cm og
bredde: 87–150 cm. (28-425)
3 stk. 59,90
fra
599,-
2999,-
169,-
2290
Bilbatteri
Kajakk
Hummerteine
Flyttekartong
Eks: 60 Ah, 699,-. (80-2604)
Stabil, lettdrevet og sikker
begynnerkajakk. (37-089)
Stødig, lettømt og sammenfoldbar.
(26-587)
Praktisk også for oppbevaring.
(28-420)
1299,-
199,-
159,-
699,-
Bilstereo CD/MP3/Bluetooth
Transporttralle
Haspelsett
Poseløs støvsuger, 1800 W
Spill musikk og foreta oppringing fra
mobiltelefon via bilstereo. (24-673)
Av stålrør. Sammenleggbar. Kan også
brukes som motorbukk. Maks last: 40
kg. (25-055)
2-delt klinge (195 cm) av komposittPDWHULDOH6QHOOHDYWLWDQJUD¿WW
(26-787)
Ledningslengde: 5 m. (84-068)
Onsdag 2. september 2009
Regionavisa
5990
349,-
149,-
399,-
Mobiltelefonholder
Askesuger, 15 liter
Halvsyntetisk motorolje 10W-40
Lagertralle
3DVVHUGHÀHVWHPRELOWHOHIRQHURJ
PDA-er som er opp til 115 mm brede.
(22-178)
For oppsuging av tørt materiale så
som kald aske, sot, spon m.m. Kobles
til vanlig støvsuger. (84-072)
4 liter. Oppfyller følgende
VSHVL¿NDVMRQHU$3,6/&)$&($$
B3. (36-271)
Med luftgummihjul. Maks. last: 200 kg.
Høyde:115 cm. Lakkert. (26-7452)
269,-
149,-
9990
599,-
Trådløs værstasjon
Flexrør 50 m
Frostvæske 3 kg
Motorstativ, 450 kg
Trådløs funksjon. (84-086)
Fleksibelt elinstallasjonsrør for fast
installasjon. Godkjent for innstøping
(750 N). Ø 16 mm. (44-877)
Konsentrert. Med antikorrosjonsegenskaper. (36-1784)
8WVW\UWPHG¿UHKMXOKYRUDYWRHU
svingbare, noe som gjør motorstativet
stabilt og lett å rulle. (15-370)
599,-
199,-
9990
1299,-
Bluetooth, handsfree for bil
Lysrørarmatur, IP65
Kaldavfetting 4 liter
Verktøysett, 150 deler
Trådløs tilkobling via Bluetooth®teknikk. Festes enkelt med klips i
bilens solskjerm. (24-501)
For tak- og veggmontering. For 2 lysrør: 36 W/827, 1200 mm. Mål: 1270 x
136 x 90 mm (lxbxh). (49-292)
Brukes ved motorvask, avfetting og
avsalting. Løser opp asfalt, tjære, olje,
salt m.m. 4 liter. (36-462)
Piper og pipeverktøy med 1/2“,
³RJ³¿UNDQWIHVWH
25
26 Onsdag 2. september 2009
Regionavisa
Vi har nesten alt du mangler
- mye mer enn bare bil
:J=F<[email protected]?=F+%.(.-MDKL=AFNAC%:ADL=E9MDKL=AFNAC%œHFAF?KLA<=J0%)0 1%)-!%0)-+*0)-%ooo&Zadl]eY&fg
Onsdag 2. september 2009
Regionavisa
personalia
Fødte
Trulova
Gifte
Døde
Bursdag
Takk
Lina Sophie kom til verda den 24.
august. LillesŒster til Nile Marie (5)
vog 3490 gram og var 49 cm.
Foreldre er Anja Walkowski og Frank
Widder, ±rsta.
27
Cornelia har fått ein
veslebror.
Adam kom til verda
på Rikshospitalet
22.07.09. Foreldre er
Beate Slettevoll Lech
og Marius ReksjŒ.
Besteforeldre er
mormor Ingrid og
bestefar Kolbein i
Volda.
Selma vart fornŒgd storesŒster,
da Hannah kom til verda ved ABC
avd. ved Ullevål universitetssykehus
den 19.08.2009. Ho vog 3515 gram
og var 50 cm lang. Foreldre er Terese
og Tore Enes. Besteforeldre er Torhild
og Erling Enes, og Gunnar og Vigdis
StŒylen
Vil du ha med ditt bilete på
denne sida?
Dette er gratis hjå oss.
Send inn tekst og bilder til
[email protected]
Den 26/7 fekk Oliver (3) seg ei lisje
syste, ho var 4180 gram og 52 cm.
Foreldre er Lene Norvoll Espenakk og
Mads IndresŒvde, Volda.
Kristian kom til verda den 29. august.
Lillebroren til Benjamin (4 ½) og
Aleksander (3) vog 3620 gram og
var 50 cm. Foreldre er Beate Sandvik
og Arild Igesund, Fosnavåg.
Den 28. august blei Maria Engen
Grimstad og Per Knut Dimmen,
Dimna, foreldre til ein liten gut. Han
vog 3670 gram og var 51 cm.
3. august blei Sheila og Stian GaasŒ
foreldre til ei jente! Ho var 3560
g og 50 cm. Leo og Elling er flinke
storebrŒdre!
Vi gifter oss:
Gina-Mari Nesset og Erlend Havåg
Ulsteinvik, blei foreldre til ei lita jente
den 30. august. Ho vog 4050 gram
og var 51 cm.
Fødselsdag
Kristian Solhjem fyller to år idag
onsdag 2. september. Besta og bestefar på Håvoll sender varme gratulasjoner til godgutten Kristian og håper
bursdagsfeiringa blir kjekk, og gavene
mange.
HerŒy Kyrkje
laurdag 5. september
kl 14.00.
Hege RemŒy Flusund og
Tage Beddari, Fosnavåg.
Dagen vÕrt feira på
Moltustranda Grendahus.
Fredrik Dimmen Gjerde
Gratulerer så mykje med 6-års dagen
30. august kjÕre skuleguten vår. Vi
er veldig glade i deg og stolte av deg.
Knoskekos frå mamma, pappa og
Johanne. Besteforeldre i Ulsteinvik og
Gjerdsvika helsar også.
Walk-in closet
til mor. Sagatun er et hus hvor alle i familien får sine
favorittrom. Alle kan være uforstyrret i sine soner og
rommene er store nok til å samle hele familien.
Se flere hus og bestill katalog på
www.boligpartner.no.
Ørsta Byggeservice AS - tlf 70 06 62 20 - [email protected] - www.boligpartner.no
28
Onsdag 2. september 2009
GRATISannonser
for privatpersonar
Salsmarknad
Advokatbistand
Advokat Egil Arne Standal
MNA
Advokat Egil Arne Standal
Advokat Roy Henning Haddal
Adv.flm. Silje Klepp
Adv.flm. Martin Haddal
Adv.flm. Hege Heian Notøy
Advokatkontoret
i Ulsteinvik:
Besøksadresse: Kyrkjegata 2
tlf. 70 01 80 90 / faks 70 01 80 91
• Arv • Skifte • Erstatning
• Forretningsjus
• Allmennpraksis
Baby/barn
Barnesete til sykkel, Hamax, fint brukt,
selges billig. Tlf. 952 61 358
Barnesykkel, gutt/jente 5 til 8 år, 16"
hjul , med støtdemper, sort/rød/hvit,
lite brukt, selges rimelig
Tlf. 70 05 01 55 / 906 40 951
Barnevogn -07 Brio combivogn. Mørk
blå. Pent og lite brukt. Kr 2.500,-.
Tlf. 952 10 494
Beremeis (Fjellsport) Ubrukt selges kr
800,-. Tlf. 951 40599
Besafe Izi combi x1 0-18 kg -07-mod.
Kan monteres forover el. bakover.
Selges kr 1.500,-. Tlf. 936 03 372
Besafe Izi Sleep god barnestol m/nytt
trekk og solskjerm selges kr 1.000,Tlf. 414 58 912
Bilstol 0-15 kg frå Graco selgast kr
800,-. Tlf. 913 25 588 (Volda)
Div. barneutstyr: Quinny sportsvogn
(som ny), Britax bilstol 9-25 kg, tøff
rosa "motorsykkel". Tlf. 936 18 987
Graco bilstol 15-36 kg, grå med raude
effektar selges kr 700,-. Avt.b. rygg
Tlf. 414 57 326
Kiddo barnestol Mørk brun barnestol
til salgs kr 800,- inkl. bøyle, rygg- og
setepute. Tlf. 414 57 326
Klær til gutt regntøy, sko, støvler til
tvillinger i str 50-98 selges billig.
Tlf. 954 78 510
Quinny tvillingvogn Smal model
Praktisk og fin Quinny Freestyle 4 tvilling/søskenvogn selges kr 3.000,-.
Tlf. 957 74 397
-06 Simo kombi extra svart og grå
med alu-understell. Pent brukt til ett
barn, selges kr 3.000,-.
Tlf. 936 03 372
Simo kombivogn Fint brukt m/regntrekk og stellebag, kr 1.000,-. Mørkblå.
Tlf. 900 51 789
Simo trille m/nedleggbar rygg kr 300,Fin som ekstravogn. Tlf. 452 57 207
Sklie til salgs mellomstor "Litle Tikes"
sklie selgast. Tlf. 936 18 987
Sofastoler med bamsemotiv 2 blå
sofa/lenestoler med vaskbart trekk til
barn (1-3 år) selges kr 50,- stk
Tlf. 954 78 510
Spill til barn Comfy keyboard og spill
1-3 år selges halv pris kr 300,-.
Tlf. 954 78 510
Teutonia sportvogn selgast. Handtaket
kan snuast. Kr 1.000,-.
Tlf. 913 25 588 (Volda)
Tvillingvogn -07 Titanium Baby tvilling/
søskenvogn selges kr 1.300,-.
Tlf. 473 62 320
Vogge rimeleg til salgs som ny m/
botn og madrass. Tlf. 57 87 76 82
Bil
-93 Audi 2,3 e cab eff.98 kw.sl.volum
2309. Man. gir, air.b., s.lås, el.vindu.
st.varme, skinnseter
Tlf. 476 59 433 (dagtid) 57 86 13 05
Regionavisa
fri marknad
Legg inn di annonse på
www.regionavisa.no
–> Rubrikkannonse
Forretningsannonser: 5,40 pr. sp.mm.
MøbelMagasinet
Saunesmarka, 6065 Ulsteinvik - Tlf. 70 09 49 00 - Faks 70 09 49 01
.. DU RINGER, VI BRINGER!
Ope: Mandag-fredag 10-18. Laurdag 10-15
-01 Mercedes Benz 200cdi 171'km.
EU-ok. Serviceh., s/v dekk, el vindu.kr
149.000,-. Tlf. 971 00 527
-97 Passat 1,8 Turbo 17", sedan
Spesiell og velhalden bil med mykje
utstyr og mykje nye deler!
Tlf. 971 62 365
-98 Seat Inca (Caddy) 1,4 Praktisk
liten varebil. EU-ok, årsavgift betalt. Kr
19.500,-. Tlf. 952 35 560
-05 Mercedes 200 cdi 61'km, aut.,
perlitt grå +++ kr 239.000,-.
Tlf. 971 77 721
-93 Audi 80 2.0E Mye nytt, selges som
den står. Billig delebil/bil nr 2. Ring for
info, kr 4.000,-. Tlf. 970 37 048
-00 Golf 1,4 Sølv. 125'km s+v-dekk,
kr 55.000,-+reg.
Tlf. 70 08 93 74/950 58 706
-05 Peugeot 407SW m/Thule takboks,
selges grunnet syk, takst kr 160.000,alle service på merkeverksted.
Tlf. 934 87 122
-92 Honda Accord CB-3 EU-ok, rustfri
og strøken, S/V-dekk, krok, el.vindu
m.m. 195'km. Tlf. 913 67 422
-96 Hyundai H-100 varebil diesel
137'km, regreim skiftet, s/v hjul, god
bil for kr 15.000,-. Tlf. 971 84 770
Alufelger til Saab 900 4bolt ganske
nye og fine (rh)felger, 2 slitte og 2 nesten nye dekk selges rimelig
Tlf. 482 67 332
Arbeidsbil -92 Opel Vectra, 216'km,
gode dekk, EU-ok til nov 2010. kr
15.000,- m/delebil Tlf. 994 65 036
Audi A4 Radio med CD Fin Orginal
Audio Concert Radio / CD selges
Tlf. 905 66 007
-88 Audi 100 2.3 selges som prosjekt,
lite mangler igjen, mykje deler skifta.
delebil kan medf. Tlf. 909 75 507
-83 Ford Escort 1,3 Høy bruksverdi,
kun en eier, kun 67'km, årsavg. bet,
8 dekk, Må sees7først til mølla. Kr
10.000,-. Tlf. 473 16 151
-05 Audi A4Avant 2,0Tdi 112'km
sportseter, sotet vindu, kr 229.000,- ,ferdig reg. inkl. kr 8.422,-.
Tlf. 954 61 933
Bil med stor bruksverdi! Ford Escort
83-mod. til sals. Kun ein eigar, svært
pent brukt. 67'km! Tlf. 473 16 151
-00 Golf 1 ,4, 124'km. krok s+v-dekk.
Kr 65.000,-. EU-ok 04/09
Tlf. 950 58 706
ALMESTAD BILUTLEIGE
Tlf. 992 25 144 / 70 02 53 10
eller 481 42 230 - 6082 Gursken
Bildekk/felg Mercedes/Porsche
Alu-felger/dekk svært billig til sals..
195/65 R 15, Ulsteinvik
Tlf. 990 15 098
-94 BMW 325 TDS Aut. I bra stand.
Litt rust, EU-ok, ny dieselpumpe,
vannpumpe,bremser mm. kr 30.000,-.
Tlf. 950 26 073
-85 BMW 518i selges til høystbydende. P-kontr og godkjent. 24.03.2009
Tlf. 916 92 910
-98 BMW 520 IAT Shadowline Touring
selges. God stand, 145'km, auto/steptronic gear. Tlf. 916 92 910
-89 Chevrolet VAN Russebil? 8 seter,
EU-ok, flott innred, stort anlegg medf.,
HBO kr 30.000,-. Tlf. 919 98 820
-02 Chrysler PT Cruiser 2.0 LE
145'km, chrome/alu-felg. Selges HBO
kr 99.000,-. Tlf. 919 98 820
-95 Ford Mondeo 1,8td 95 270'km
prosjekt/delebil følger med, 9 alu og 8
stålfelg. Kr 9.000,-. Tlf. 907 51 557
-91 Ford Taurus GL 5 dører, framhjulsdrift, ABS, el.vindu/lås, lys blå, lite
rust. God bil, godplass. 2 kvinnelege
eigarar. Tlf. 924 59 072
-02 Hyundai Atos 1.0 Prime Blå, aluf.
AC, servo, el. vindu, 50'km., kr 38.000
Tlf. 913 27 818
-97 Kia Sephia GTX 115'km. Gode
s+v-dekk. Kr 17.000,-.
Tlf. 975 94 190
-99 Mercedes E 200 ca 200' km,
bensin, aut, ac, cruise, mørk blå met.
EU-ok 05-09, ca kr 80.000,-.
Tlf. 974 31 287
-05 Mercedes E 200 CDI Sort, 65'km,
Mye utstyr. Tlf. 997 78 310
-03 Mitsubishi Galant Sed. Sport 2,0
KLA Reg 1.gang nov 02. Sort met.
97'km, Servicehefte, Prisant kr
135.000,-. Tlf. 951 87 768
-97 Mitsubishi Space Wagon 2,0 glxi
Vare, rød met. Servicehefte/rapporter
Rails, 136'km, Prisant kr 37.000,.Tlf. 951 87 768
Mitsh. Lancer AWD Slitar. Står ikkje
fast med denne. Mykje nytt. Billig.
Tlf. 976 388 99
-96 Opel Combo vare 1,7 diesel
EU-ok, god stand, 134'km, radio, s+vdekk. kr 26.000,- f.reg.
Tlf. 915 32 850. Ørsta
Original Audi Radio/CD spelar
Concert Radio/CD spelar, passar til A4.
Tlf. 905 66 007
-97 Kia Sephia GTX 115'km, gode s+vdekk, selges kr 18.000,Tlf. 975 94 190
-95 Renault Clio RN 1.2i EU-ok 24.08
2009. Ny reg. reim, service utført. Mye
nytt siste åra. Tlf. 416 70 140
Reprasjonshåndbok Saab 90,99,900
Haynes, åpnet 2 ganger, nesten ny,
selges rimelig. gi bud.
Tlf. 482 67 332
Ledig kapasitet
g
Tectylbehandlin
.
ep
ir
er
og kaross
Vi tilbyr leigebil for kr 125,- pr. døgn
+ drivstoff når vi behandler din bil!
30 års
erfaring
Større enebolig i Vågsvåg, ca 5 km fra
Måløy sentrum, vurd. solgt.
Tlf. 99572401
Ledig leilighet i Volda Ca 35 kvm.
3.500,- inkl straum, parabol og internett. Nær Høgskulen/sentrum.
Tlf. 979 55 608
Båt
-08 Raymarine C70 Kartplotter 1 år
gammel, kartbrikke Tyskland, Sverige
og sørlandet. Utvidelse kan kjøpest
Tlf. 900 76 227
-98 Yamaha 40hk kort stamme
El-start og el-tilt, ny ekstra prop. tank,
fjernkontroll, tiltgiver, kr 15.000,Tlf. 976 40 670
Hansvik 18 med skjerm, 25 hk
Tohatsu, el.start, lense, ekkolodd.
Tlf. 913 69 372
Johnson 9.9 GT utenbordsmotor Kjørt
16 timar, god som ny 2takt. Høstpris kr
9.900,-. Tlf. 905 66007
Mariner 30HK kort stamme. Brukt ca
20 timar, som ny. Selges kr 20.000,-.
Tlf. 971 54 467 etter kl 1600
Nordfjord 29 Tresnekke m/plastoverbygg, 22 hk Sabb. Ferskvannskjølt, kr
38.000,-. Tlf. 913 27 818
Ny 15 fot Landstedbåt Fabrikkny
Endal 15 selges til høstpris.Kan
bringes Sunnmøre og Nordfjord.
Tlf. 906 22 730 / 948 75 767
Pioner 8 Rød, kr 2.000,Tlf. 901 33 691 etter kl. 16.
Porta Potti Ny. Kr 500,Tlf. 901 33 691 etter kl. 16.
Tlf. 70 01 10 18
6065 ULSTEINVIK
ZZZWHFW\OQR
-94 Ford Escort rød, mekkebil til
salg.småskader, men veldig bra bil,
150'km, kr 10.000,-.
Tlf. 476 59 433 på kveldstid
-95 BMW 318 TDS. Billig i drift, med
AC. Tlf. 909 20 738
-62 Volvo Amazon B18 ca 100'km.
Hjortebrun. Hbo kr 12.000,-.
Tlf. 918 73 918
-04 Subaru Legacy 90'km. Avt.b. krok
s+v-dekk på alu. Grøn met. Serv.hefte.
Kr 190.000,- +reg Tlf. 913 74 711
Thule lastebøyler 4 år gml., passer
flere biler, med rails m/lås, stått på
Zafira, kr 500,-. Tlf. 916 00 124
Volvo takbøyler originale takb. til Volvo
850, kr 700,-. Tlf. 488 95 398
-02 Toyota Yaris/P1 5-dørs, 38'km,
ein eigar, kr 95.,000,- + omreg.avg. 2
sett hjul + div. utstyr. Tlf. 970 38 426
-98 Volvo V70 2.0l 197'km, sølvgrå
met., heil skinn, nye felger med dekk
Tlf. 975 80 542
Volvo V70 felger 16" Boltsirkel 108-5.
Framstår nesten som ny. Nokre få sår.
Kr 3.000,-. Tlf. 909 755 26 e.kl. 1700
VW-boble 1303S 74-model til salgs.
En del rust. Restaureringsobjekt.
Tlf. 975 94 190
Bustadsalg/til leige
4-rom leiligh. selges i Sverige delvis
møblertpris kan innglasert balkong. 2
toalett, hvitvarer medfølger.
Tlf. 911 32 944
Leiligheit til leige Fosnavåg 4 sov,
stor stue, kvitevarer inkl. Fin utsikt, 3
altanar, sentrumsnær. Ring for info
Tlf. 454 21 562
Koseleg, møblert, eldre hus i Gursken
rim. til leige. Hel-/fritid for ord.folk som
tar på seg utvendig vedl.hald og orden
på tomta. Tlf. 957 07 514
- Båt til både fiske og tur
6090 Fosnavåg
Tlf. 70 08 22 25 • 99 11 95 96
www.automarinefosnavag.com
Data
Gis bort!!! 14" Fargemonitor og
Lexmark Multiskriver gis bort. Må hentes. Tlf. 415 99 570/965 07 707
Hp Pavilion Dv5-1145 = 5000 Super
billig bærbar til salgs for studenter og
gamera. Tlf. 480 08 664
Diverse
Drygolin oljedekkbeis 2 spanner med
Oksyrød base, Villarød. Kr 500,-/stk.
Tlf. 489 96 559
Belegningsstein har vore brukt,
men er ok. Ca. 25 kvm, kr 1.500,-.
Tlf. 952 35 560
Bensinkanner 20 liters Har nokre
20 liters bensinkanner til sals. Type
Jerrykanne. Kr 50,- per stk.
Tlf. 952 35 560
Kalkulator Casio CFX-9850GC PLUS
grafisk kalkulator selges kr 300,-.
Brukt 1 måned.
Tlf. 965 07 707/415 99 570
Bjørkeved i 60 l sekkar til salgs. Kan
frakte i nærområdet for pristillegg.
Nordfjordeid. Tlf. 479 09 806
,EDIGæLOKALE
3PESIELTæLOKALEæIæ
5LSTEINVIKæSENTRU
Mæ
æKVMæM’BLERTæ
SOMæKONTORæMED
æ
MINIKJ’KKENæ4ILG
ANGæTILæM’TEROM
æ
0ASSARæTILæKONTORæ
SHOWROMæGALLERI
æ
SKRIVESTOVEx
2IMELEGæLEIGEæ4
LFæ
Brukt bølgeblekk Gratis til avhenting i
Eid komune. Tlf. 70 06 75 72
Bøker selges billig! Nettopp Norsk
Vg2, Samfunnsfag Vg1 og Naturfag 2
Vg1 selges kr 100,- pr. stk.
Tlf. 415 99 570/965 07 707
Lokale til leige sentralt i Ulsteinvik
sentrum, ca 80 kvm. på gateplan.
Tlf. 917 11 008
DBS 21 girs herresykkel i god stand
kr 800,-. Godt kjøp! Tlf. 952 35 560
Div sykler/kappsag Barnesykler 1 stk
4-6 år, 1 stk 6-8 år. Særs lite brukt
kapp/gjærsag med bord selges.
Tlf. 909 44 838
Div. rimelige barnesyklar. Kr 150,- til
300,-. Noko rep. må påreknast. Både
gut og jente. Tlf. 952 35 560
Påhengsmotor -08 Honda 10 hk,
kort stamme, ca 10 tim. Selges p.g.a.
overg. til større. Tlf. 916 02 448
Forry m/50 hk motor rim./ombygd,
hydr. styremask., 2 man.pos., hydr.
spel, varmeapp. i sal, sovelug., toa.,
gps. Tlf. 906 10 928 / 414 73 028
-94 Skibsplast 450 VS Kjapp 15 fot til
5 pers . seteb kan legges ned til solplass. Suzuki 50 ny 07 12t
Tlf. 990 42 085
-00 Skibsplast 700 D 136 hk Yanmar,
25 knop, V-bunn med kjøl, mye utstyr,
meget gode sjøegenskaper
Tlf. 70 05 01 55 / 906 40 951
Zodiac Yachtline 310 m/9,9 Tohatsu
(ikkje 15) -04-mod veldig lite brukt.
målt til 25 knop gps. Kr 22.500,-.
Tlf. 414 58 912
Distriktets største
markedsplass!
VEDLIKEHOLDSFRIE
REKKVERK I LAKKERT
ALUMINIUM OG GLASS
B E S L A G
3TRAUMGJERDEs4LFsWWWTRIOBESLAGNOsHALLGEIR TRIOBESLAGNO
Distriktets største markedsplass!
Legg inn di annonse på www.regionavisa.no eller ring 70 00 96 60
Div. selges: Brio barnestol kr 500,Innendørs oljetank 1500 liter kr 500,Tlf. 905 76 668
DVD-spelar Nesten ikkje brukt, til sals
kr 200,-. Tlf. 952 35 560
Eldre liten Trolla vedovn Ovnen har ny
innmat. Kokeplate på toppen. Til sals
kr 1.500,-. Tlf. 952 35 560
Epler, pærer og plommer plukker og
henter gratis. Ikke la frukten råtne på
trærne Tlf. 977 01 882
Store, fylte krabbeskjell til salgs!
Tlf. 913 02 774/ 924 49 546
Gammal Garrard platespiller I trekabinett, antikvariskk modell,
Tlf. 905 66 007
Sykkel til salgs Merida Rabitt Fin
rosa jentesykke 15 tommer. Uten gir.
Passer til barn 3-6 år, kr 250,-.
Tlf. 907 74 900
Regionavisa
Onsdag 2. september 2009
fri marknad
SYKKELHUSET HAREID
SPESIALBUTIKK
NYE OG BRUKTE
SYKLER - UTSTYR
- DELER OG KLÆR.
Opningstider:
Mand. - torsdag: 11.00-16.30
Fredag til 18.00.
Lørdag 10.00-14.00
3 års gratis service
REPARASJONSVERKSTED:
Delelager til alle merker.
Retter og bygger hjul etc.
Varmepumper
Tlf. 70 05 30 48
Dyr
Mob. 472 34 675
Ved STATOIL, HAREID
Ny sykkel selges billig Nakemura
Montenbike, Vunnet på palleløpet Ny
pris 4.000,- selges kr 2.500,-.
Tlf. 928 24 413
Nydelig brudekjole til salgs Farge
Ivory, str 36, brukt en gang, nyrenset.
Underskjørt følger med.
Tlf. 924 34 423, 70 08 68 36
Offroad sykkel, gutt 14 tomms ramme
godt brukt, men virker. Selges rimelig
Tlf. 928 22 361
Paintballgevær selges Komplett m/
gassflaske og magasin kr 1.200,Tlf. 959 48 652
Parafintank ca. 200 liter støypt i glasfiber. Har vore brukt til forsyningstank
til oljekamin. Tlf. 952 35 560.
Parasollfot Ø30 mm, vekt 25 kg t.s. kr
150,-. Tlf. 913 95 031
Rundballekorg Korg for sjøvlaging av
rundballar rimeleg t.s. Tlf. 468 29 876
Selges Pistol 22 high standard, nr.
2188722. Tlf. 412 44 031
Signero dusjvegg til badekar, ny, til
salgs kr 1.000. Tlf. 975 60 376
Skulebøker til salgs 1.år førskulebøker. Tlf. 911 46 399
Smykke funne på Lidaveten
Tlf. 908 98 266
Snerten fryseboks ca. 150 l. Til sals
kr 300 kroner. Litt eldre modell,
men fungerer godt. Tlf. 952 35 560
Stillas til utleige rimelig, ca 6x6
meter. Pris kan disk. Tlf. 400 69 422
Sykepleie et knippe pent brukte bøker.
For oversikt/pris - ta kontakt på:
Tlf. 913 95 031
Sykkel - Pink Diamond m/6 gir
Kjempefin rosa jentesykkel 20". Som
ny, kr 700. Tlf. 907 74900
Symaskin Ny Bernette 75 selges i orginalpakning. Fin bryllupsgave f.eks.
Tlf. 977 01 882
Takstein reservestein liggande ca 300
H-panner som er frå 1986
Tlf. 951 40 599
Thomson 32" widescreen god TV, 2
scartutganger bak, s-video i front. (ikke
flat-tv) kr 500,-. Tlf. 970 37 095
Thule Skistativ Passer til Audi A6
Tlf. 905 66 007
Krede og røyr pakka i vakum - ferdig til
bruk. Tlf. 906 65 469
www.egset.no
Trekiste Orginal gammal trekiste selges. Mørk rød farge.
Tlf. 905 66 007
Trenger du 2 stk takvifter, en svart
og en brun. Den siste med spotter.
300/400,-. Tlf. 488 95 398
Au-pair Jente (21 år) fra Chile søker
Au-pair fam. på Hareidlandet.
Tlf. 411 42 046
Trimsykkel Nordic cycle c4 og Leg
Magic (treningsapp.) selges kr 800,Tlf. 990 28 951
Trimsykkel selges rimelig.
Tlf. 952 61 358
TV 28" 100hz og TV 21" selgast
Grundig 28 " 100hz tekn.8 år gammal
kr 200,-. Grundig 21" 12 år kr 10,-.
Tlf. 472 39 573
TV-benk, mørk provence. Fin på hytta
eller loftsstua. TV oppe og DVD under,
Perfekt!. Kun kr 250,-.
Tlf. 952 35 560
Vindu 120X120cm Topphegslet isolervindu. Kun kr 500,Tlf. 906 99 755 Ørsta
Vindu rimeleg til sals Eit nyare og to
eldre Norgesvindu, 1060x1690, 3rams
t-post, kr 1.500,-. Tlf. 419 28 570
Tlf. 70 09 39 31
Egset Ventilasjon
Furene Industriområde,
6100 Volda
Saknar du katten din? Gråspraglete
hannkatt teken vare på. Holdt seg på
liast, Hj.våg. Kan ha vandra langt.
Tlf. 473 94 733
2 hamsterbur m/tunnel, etasje, eget
hus, flaske, matskål etc. selges rimelig. Tlf. 911 17 530 Ulsteinvik
Akvarium 60 litr. m. pumpe,term, lys
etc. selges kr 1.000,-.
Tlf. 916 02 448
Beagle/Flatcoated/Samojed
Blandingshunden Anja har lyst å møte
sine sysken. Eig du ein av dei ta kontakt! Tlf. 976 27 882
Border collie kvalpar Gode linjer!
Eigna for gjeting, agility og LP. Lev.klare
15/9. Ledig hannkvalp.
Tlf. 412 87 261
NY DYREKLINIKK
I ÅLESUND!
Kjæledeggen
Dyreklinikk
Kjæledeggen
Dyreklinikk
har åpnet
åpnet på
a vis
vis
har
på Gåseid,
Gåseid, vis
vis a
Bunker
BunkerOil.
Oil.Tlf:
Tlf:41
4119
1925
2571.
71.
mer
infose
sevår
vår hjemmeside:
hjemmeside:
ForFor
mer
info
www.kjaeledeggendyreklinikk.no.
www.kjaeledeggendyreklinikk.no.
For Åpent:
mer info
se vår 07.30-16.30,
hjemmeside:
man-ons:
www.kjaeledeggendyreklinikk.no.
tors: 15-21, fre: 9-15
Dobbelt hundebur til salgs Flott bur
for to mellomstore hunder til salgs kr
2.500,-. Bredde 100, dybde 90 cm
Tlf. 905 97 180
Hundebur til stor hund Solid bur,
skrått i begge endar og opning begge
sider. Prisant. kr 300,Tlf. 918 51 882
i Sulahallen
lørdag 5. og søndag 6. sept.
Åpent for publikum kl.10 - 17.
Sunnmørskatten er 25 år
og ønsker alle velkommen til å
feire dette sammen med oss!
www.sunnmorskatten.com
4 søte, lodne, kattunger er klare til å
dra hjemmefra. 2 svarte, 1 gråsvart
spraglete og 1 rødbrun.
Tlf. 993 56 983
Ferie/Fritid
-76 Knaus komfort 400T Gammel
vogn, oppusset i lyse farger. 4 soveplasser. Fortelt følger. HBO kr 5.000,Tlf. 416 63 416 etter kl.14.00
-84 Knaus Azur 510 fin og tett vogn kr
10.000,-. Tlf. 971 84 770
-89 Knaus Sudwind 500 med sentralvarme, el kolbe og fortelt, nye takluker.
kr 23.000,-. Tlf. 971 84 770
Bergans ryggsekk m/meis selges billig. Tlf. 952 61 358
Webjørn Svendsensgt. 16, ØRSTA
Veterinær Siw Lødemel
Fôr og utstyr
til hund og katt
Måndag–fredag
Torsdag
Laurdag
Vi tilbyr no klipping
og frisering
av hund og katt!
Specific
kvalitetsfór til
hund og katt
Vakttelefon og timebestilling
70 01 06 54
Snøbrøyting
Vi ønsker tilbud på snøbrøyting rundt næringsbygg i
Saunesmarka, Ulsteinvik.
Tidlig morgen hverdager og lørdager.
A. Kleven Eiendom AS
Tlf. 918 68 554 - [email protected]
Heggjebottlia hyttegrend i Skjåk
Se: www.hedda.no
Fortelt Ventura freestander Til bobil,
frittstående/kan kjøres fra, som nytt,
selges kr 6.000,-/bud
Tlf. 928 22 361
Hyttestraum. 80 w solselleanlegg.
Gasskjøleskap. 12 v dusj. Bordkomfyr.
5 kg gass, kr 8.000,-. Tlf. 932 12 675
Luksusleilighet Alanya Tyrkia 2 soverom, stue, kjøkken, bad, wc, 2 balkonger, svømmebasseng, sentralt selges
Tlf. 982 35 755
Spa kr 20.000 . Lite brukt, modell
ukjent, for 4 personer. Nypris i sin tid
70.000,- Fosnavåg Tlf. 954 61 933
Laurdag 09.00-14.00
Mandag-fredag 09.00-16.30
Vintergrøne plantar til hekk:
Thuja Smaragd
60-80 cm
100-125 cm
60-80 cm
30-40 cm 2 l
Thuja Brabant
Barlind, Hixii
kr 90,kr 150,kr 80,kr 65,-
Lauvfellande:
30-40 cm 1 l kr 30,40-50 cm 3,5 l kr 60,-
Frukttre - mange sortar (eple/pære/plomme/morell/
fersken/valnøtt/aprikos)
Kjempeutvalg av plantar til skråning
og stort utvalg av Rhododendron
Ta ein tur til oss på Torheim
10–16
10–18
10–14
Velkomen også til vår web:
Kyllingar kvite/brune, av landets beste
stammar til sals. Skal til N.fj. i sept.
Siste lev. Tlf. 70 02 25 12
Søt liten kattunge gis bort Til dyrevenner. Ho er husrein, fleirfarga og 3
mnd. Følger med matskåler.
Tlf. 958 41 586/456 02 179
www.torheimgartneri.no
OPNINGSTIDER:
Mandag - fredag 09.00-16.30
Laurdag
09.00-14.00
Timetinging: 70 06 60 32
Torheim, 6770 Nordfjordeid
E-post: [email protected] - Tlf: 57 86 38 39 - Fax: 57 86 38 92
Utleige av Leiligheit, Alanya Stort
basseng, 2 sov. 2 bad 2 veranda. Tv,
dusj, boblebad. Felles trimrom.
Tlf. 911 25 159
Vinkjøler m/reg. hyller m/digital innstilling og lys. Plass til flasker og papp.
Billig. Tlf. 906 99 755, Ørsta
Bobil til leige Fin bobil, reg. 6. Kort og langtidsleige. Tlf. 901 24 298
08-10
10-16
17-19
Veterinærane:
Henriette Wiik Larsen
John Osnes
Nye, byggeklare hyttetomter i
NB! Vi har nye opningstider!
Veterinærkontoret
Saunesmarka, Ulsteinvik
Opningstider:
Mandag-fredag:
Timeavtale
mand. og onsd.:
HYTTETOMTER
Haustplanting
Sommerspirea
Svartsurbær
Sunnmørskatten holder
KATTEUTSTILLING
Søte dvergkaninunger Leveringsklare
Kr 150,- pr stk. (Ulsteinvik).
Tlf. 902 29 005
Tverrstripa Plymouth Rock 4 Høner 1
1/2 år selges samla kr 600,-. Må hentes. Tlf. 909 79 326 (stryn)
Villsaukjøtt selges Heile skrotter (1215 kg) av villsau selges. Tar opp bestilling. Kr 75,-/kg. Tlf. 950 86 886
HYTTE-
Regionavisa 06.05.2009
Gitar Dtagg el.gitar, med forsterker og
stemmer. Tlf. 473 83 790
Kopiering VHS og VHS-C til DVD.
Lager også lysbildeserier på DVD. Fine
personlige gaver. Tlf. 406 43 060
Jentesykkel selgast For jente frå ca
6 år. Lys blå DBS, 3 gir, korg, godt
påpassa. Kr 900,-.
Tlf. 913 25 588 (Volda)
Kamera 1 stk h.automat. Canon AV-1
(m/blitz) + 1 stk h.autom Canon AE-1
selges rimelig. Tlf. 916 02 448
Lita toppmata vaskemaskin halvaut.
Kjekk og praktisk maskin på hybel
eller liknande. Tlf. 952 35 560
Masai sko MBT Sport Black Leather
textile, str.42 1/3, brukt ein gong selges kr 1.200,-. Tlf. 977 91 381
Mitsubishi varmepumpe Toppmodell
FD25 VABH 6,3 kW. COP 5,33 stillegående, rim.til salgs, ring for info
Tlf. 480 37979
Ny Huyndai varmepumpe 3,5 kW
Prod. for nordiske forh. Aut. avriming, v.
kabel i b.panne. Aircon. Kun 6.900,Tlf. 952 35 560
29
draum
Bondalseidet hytteutvikling AS har hyttetomter, og
hytter på Bondalseidet i Ørsta for salg.
Stort utvalg i alle prisklasser.
Fleire mulegheiter: Næraste nabo til Ørsta Skisenter,
eller ved Eidet hyttefelt i solrike omgjevnadar!
Vi har ferdigstilte skileilegheiter i ulike prisklassar.
Ta kontakt for visning!
Meir innfo: www.bondalseidet.no
e-post:[email protected] – Tlf. 992 64 699
Utbyggar: Strandmann Maskin AS 6165 Sæbø, og Inge Kolås AS 6150 Ørsta
Vi har samarbeid med Eigedomsmeklar 1 6150 Ørsta
Distriktets største markedsplass!
Legg inn di annonse på www.regionavisa.no -> Rubrikkannonser. HUSK INNRYKKSDATO!
Innbo/Møbler
2 seter sofa Rød lite brukt. Ideell til
hybel, loftstove. Tlf. 905 66 007
2 stk vegglamper i svingserien, messing med kvite skjermer rimelig til
salgs. Tlf. 952 61 358
3-delt seksjon i syreluta furu med
glassdører selges rimelig
Tlf. 952 61 358
Aanøe skrivebord, halv pris 2 skuffer,
rygg, veldig pen. Tlf. 70 09 32 67
70-talls dobbelseng m/tilb. 2 stk
75x190, 2 stk nattbord, toalettkommode, lys eik. Wonderland madrasser
nyere. Tlf. 928 22 361
9 mnd gammal seng Dobbel Svane
rammemadrass, kr 6.000,- (nypris
9000,-). Tlf. 452 57 207
Avisbord og CD-stativ Avisbord i mørk
eik, heiltre, 300,- CD-stativ i mørk eik/
heiltre kr 300,-. Tlf. 452 57 207
Blå skinnsofa fint brukt buesofa,
ingen slitasjer. Kr 1.000,-/bud.
Tlf. 970 37 095
Ikea Lykcsele sovestol Kombi stol/
seng, avtagbart trekk, ypperlig til barn/
ungd./ekstra seng. 700,-/bud
Tlf. 928 22 361
30
Onsdag 2. september 2009
Traktor David Brown 885 73-mod,
Med lesseapparat,horv og ekstra med
bakhjul. Pris kr 18.000,-.
Tlf. 909 755 26 e.kl. 1700
Traktorkjetting 4 stk kraftige kjettinger til traktor. 2 stk dim 16,9 x 30" og
320 x 20"
Tlf. 916 33 650 / 70 02 76 44
Transportkasse for traktor Kasse til
traktor for transport av dyr, selges.
Tlf. 70 01 00 64
Ver for salg 3 stk villsau-ver og ein
kvitsau ver (premiert) for salg.
Tlf. 488 94 059
HJEM
A
S
O
K
www.regionavisa.no 010709
BERGES FRA
UNNGÅ ROT OG KAOS – LEI EN CONTAINER
Når det ryddes eller pusses opp gjelder det å få skrotet unna
-raskt og effektivt
BESTILL CONTAINER I DAG PÅ TLF 70 00 70 90
Retura Ulsteinvik
Smårisevadet 20, 6065 Ulsteinvik
Telefon: 70 00 70 90
E-post: [email protected]
Brun skinn/bycast sofa 3 + 2 Fin sofa
selgast kr 4.500,-. Mørk brun, rette
linjer. Tlf. 452 57 207
Buesofa med salongbord Brun skinnsofa med ubehandla salongbord i furu
kr 2.000,-. Tlf. 905 76 668
Deltla stol, Brunstad Lav rygg. Svart
hud/eik bein. Kr 5.000,-.
Tlf .70 07 84 54 / 404 77 957
Designer spisestue 6 stk stoler og
glassbord ca 1 x 1,5m. Kr 1.000,Tlf. 905 76 668
Div. selges 2 stk Slettevoll lenestoler
med puff kr 5.000,- 1 stk lenestol kr
1.000,-. Tlf. 905 76 668
Divan Gis bort ved avhenting.
Tlf. 70 07 65 22 /970 11 994
Dobbel rammemadrass halv pris M 2
madr oppå, fj.styrt, lite brukt, m/bein
Tlf. 70 09 32 67
Elektr, peisovn Med lys og flammer,
for kos og varme. 1800W. Mange innstillinger. Tlf. 906 99 755 Ørsta
Etasjeseng (køyseng) Trekvit seng,
75x200 med 2 sengebotner selgast kr
500,- (Hareid). Tlf. 995 63 463
Framskap i syreluta furu, rimelig til
salgs. Tlf. 952 61 358
Framskap Dansk lakka furu, fint
møbel kr 3.000,- h.180 b.160. Ring for
meir info. Tlf. 916 00 124
Fryseskap til salgs Fint brukt, kr
1.800,- 246l, H 155, B 60, D60
Tlf. 991 00 410
Gratis 6 stk limbadører m/ karm, 2
av dei m/ glass. Tlf. 971 54 467 etter
kl 1600
Gratis Jøtulpeis nr. 20 Open Jøtulpeis
nr. 20 gis bort for avhenting.
Tlf. 926 29 244
Gratis mot henting 2 brukbare TV,
1 skjenk med overskap i teak (lengd
1.25). Tlf. 413 10 762
Grepa Hovmester Komfyr med kjeramisk topp. For innbygging i benk. God
ovn. BILLIG . Tlf. 906 99 755 Ørsta
Hvitevarer; Grepa komfyr, Beha komfyr, oppvaskmaskin, vaskemaskin, to
stk microbølgeovner.
Tlf. 901 59 242
Kjøkkenbord i lakkert bøk, 95x95cm +
innleggsplate på 40 cm selges rimelig.
Tlf. 952 61 358
Kjøleskap m/frysedel Siemens skap
m/frys øverst, kr 3.500,- 3 år, og like
fint. Tlf. 452 57 207
Klippan Sofa (IKEA) Klippan sofa m/
3 stk avtagbare trekk. Einsfarga 1kvit,
1rosa og 1blått, 1.500,Tlf. 452 57 207
Komfyr Lite brukt komfyr med keramisk topp kr 1.500,-. Tlf. 913 63 800
Kvit porselenvask, lite brukt, selges
rimelig. Tlf. 952 61 358
Moderne møbler til salgs! kvit spisegruppe med 4 (kan få 6) stolar kr
1.300,- og salongbord i glas kt 1.000,Tlf. 977 30 056
Ny dusjvegg for salg selger dusjveggen p.ga.feil mål. måla er: H: 2m
L:0,8m, veggen er matt.
Tlf. 488 94 059
Regionavisa
fri marknad
Saueskinn av utegangersau. skinn til
salgs div farger, kr 700,-.
Tlf. 913 63 800
Smijernseng m/brunbeisa bein 150 X
200 uten bunn og madrass. Kr 1.000.
Kan leveres etter avtale.
Tlf. 990 42 085
Sengebrisk Syreluta sengebrisk m/
skuff 90x200 cm. Selges kun kr 500,Tlf. 489 59 829 / 971 58 498 (Hareid)
Senger To senger 90 x 200 cm med
bunner selges. Tlf. 905 66 007
Skinnsalong Tøff, 3+2+1 brun salong
selges veldig billig gr. smårufs i overfl.
Tlf. 911 17 065 Ulsteinvik
Sofa (3+2+1) behagelig sofa selges,
ingen skader eller merker på stoffet.
Tlf.414 58 912
Dofagruppe 3-2-1 Hjellegjerde stoff
grøn/blå fint brukt selges rimelig
Tlf. 916 00 124
Stilig limegrøn sofa Ringo 2-seter +
øy. Fint brukt! Selges kun kr 2.000,-.
Tlf. 489 59 829 / 971 58 498 (Hareid)
Svingstoler 2 stk tøffe brune svingstoler (60 tals) med kustoffputer kr
1.000,-. Tlf. 905 76 668
TV Philips 14" (ikke flatskjerm) selges
billig. Tlf. 952 61 358
Vindu 120X120cm Topphengsla isovindu. Tlf. 906 99 755 Ørsta
Symaskin Bernette 75 selges i orginalpakning. Fin bryllupsgave f.eks.
Tlf. 977 01 882
Telefonbenk i lakka furu, med tre skuffer, selges rimelig.
Tlf. 952 61 358
Til sals Lite brukt Siemens oppvaskmaskin, benkemodell
Tlf. 959 34 961
To-seter Formfin Sofa Rød b=170cm,
lite brukt, fin til hybel el- loftstue ol.
Tlf. 905 66 007
Landbruk
Flott kvitsauver til salgs 2 år gamal
kvitsau ver til salgs
Tlf. 977 46126
Gardsreidskap beitepussar b 150cm,
2 år,høysvans 230 cm, transportband
8m, kr 15.000,-. Tlf. 901 81 779
John Deere 1130 m/frontlaster John
Deere 1130 med frontlaster, 3 skuffer,
lodd og kjettinger selges kr 35.000,Tlf. 908 67 313
Kunstgjødselspreder for traktor gratis
for avhentig i Eid komune
Tlf. 70 06 75 72
Livdyr av utegangersau. Jimmer og
verlam av utegangersau til salgs.
Tlf. 913 63 800 el. 473 07 730
Rundballekorg Korg for sjøvlaging av
rundballar rimeleg t.s.
Tlf. 468 29 876
Slangar til traktorhjul Har fire slangar
til overs. 12,4 X 24, og 16,9 X 34
Heile og fine. Tlf. 413 04 456 (SMS)
Slåmaskin Aebi 52 2 maskiner, en er
komplett og en delemaskin, kom med
bud, skal vekk. Tlf. 917 12 487
-02 Yamaha Neo`s Givi toppboks.
7000 km. Kun voksenkjørt. Måløy.
Tlf. 901 33 691 etter kl. 16.
Musikk
Alt i
musikkinstrument
Benassi Slåmaskiner
med Honda motor
F 170H, 4,5hk, 71cm kniv 10 000,F 1900H, 4,5hk, 92cm kniv 13 000,FC 210H. 3VS, 5,5hk,
117cm kniv
25 000,Alle priser eks. mva
Benassi slåmaskiner med Honda
motor, er sterke og smidige.
Dei er svært stødige med riktig
balansepunkt og god bakkeklaring.
Øye Maskin AS
6170 Vartdal - Tlf 70042172
[email protected]
Motorsykkel
-01 Suzuki RMX 50 i bra stand.
Selgast rimeleg som den står, evt. som
delemoped. Tlf. 991 66 754
ATV -08 SMC Mistral 50cc Lite brukt
firehjuling selges, kjørt 53 mil. Service
nylig utført. Tlf. 982 40 225
VELOCE GT 50
El-gitar Martinez Daytona DS Pent
brukt Martinez kvalitetsgitar selges
hbo kr 3.000,- Nye strenger og gigbag!
Tlf. 466 74 680
God Levende Dansemusikk! Partytime
Duo spiller svingende dansemusikk,
bredt rep, gode ref. Gunstig pris.
Tlf. 458 66 823/ 452 12 313.
Knallbra surroundsyst. selges NAD
dvdsp. t514, t744 forst. 5x250watt
(2ch). bilde via sms. ca.1år. pr. 4000,Tlf. 411 42 046
Orgel Selges pga flytting. Hentepris kr
1.000,-. Tlf. 70 01 09 51
Rufo keyboardkasse For 61-tangent
keyboard nypris 4.000,- selgast kr
1.900,- Tlf. 992 55 048
Transport
j 0 7 3 12
14.500,- registrert
Vest Maskinsenter
6070 Tjørvåg
Tlf. 70 08 43 01/414 42 854
E-post: [email protected]
www.leeb-motor.com
-85 Honda CB 1100 F. Blå og kvit
med gullmet. felgar. Nye dekk. 60' km.
Selges kr 20.000,Tlf. 951 41 868 / 70 06 71 91
Honda MT-5 Rep.objekt Startar og
går, ikkje heilt reint, mykje delar fylger,
2 rammer, anlegg, kjeder,
Tlf. 922 30 089
-99 Honda Rebel Lettsykkel i god
stand selges kr 12.000.- eller høyeste
bud. Tlf. 941 68 653
Motorsykkelutstyr !! Skinn dress;
Small, Køyredress; XL, Hjelm, Sko str.
43 selges meget rim. Tlf. 957 98 000
Paugeot 50 cc Pent brukt scooter m/
lav km m/hjelm og hansker. Raud og
fin, kun kr 3.500,-. Tlf. 906 99755
-05 Peugeot Speedfight 2 8760 km.
God stand, litt riper, slitt bakdekk. Kr
14.000,- kan diskuteres
Tlf. 70 08 92 69, mob 970 89 282
Suzuki FZ 50 vurd. solgt. Daglig drift,
heil sykkel med delsykkel om ynskjeleg. Selgast samla hbo kr 3.000,-.
Tlf. 918 51 882
-88 Yamaha 1100 Virago Voksenkjørt
sykkel i ok stand kjørt ca 50'km, nye
dekk, ca kr 26.000,-. Tlf. 974 31 287
Bustad ønskast
Hybel/leilighet ønskes leid Gutt på
22 år ønsker å leie Hybel/leilighet på
Hareid. Ett soverom. Tlf. 991 60 317
Kan vi få leie hos deg? rolig ungt par,
studentar, ønsker hybelleil. / leil. i
Volda snarast!
Tlf. 908 47 267/ 900 34 679
Leiligheit ønskes roleg ungt par treng
ein plass å bu i Ulsteinvik-Eiksund
området. Tlf. 993 58 904
Garasje ønskes leid Låsbar, ønskes til
lagring av personbil. Ulstein/Hareid og
omegn. Tlf. 954 30 365
Søker hybel snarest Studine på 24
ønsker å leie hybel i Langevåg el. nærheten. Helst møblert.
Tlf. 911 82 308
Ynskjer å leige på Folkestad
Familiefolk ynskjer å leige hus med 3
eller 4 soverom på Folkestad
[email protected]
Båt
Båthengar ønskes kjøpt til båt 20 ft
og nyttelast min 1200kg. Helst boggi
Tlf. 411 05 647
Semidiesel Ønskes for restaurering.
Alt av interesse. Tlf. 913 27 818
Kjøper brukt påhengsmotor 4 hk eller
mindre, kort stamme
Tlf. 928 22 361
Båtmotor Ca 50 hk Båtmotor (innenbords) ønkes kjøpt helst m/gir
Tlf. 901 82 737
Ønsker liten påhengsmotor Brukt
påhengsmotor ca 2-3 hk med kort
stamme kjøpes Tlf. 928 22 361
www.kvikkas.no
Stillegående og økonomisk.
50. km pr. liter bensin.
3,2 Hk 12“hjul.
Eneste 50-kubikk scooter
på markedet m/elektronisk
bensininnsprøytnings,
4-takts motor.
Høsttilbud:
Kr
Original hekkspoiler/vinge til Volvo
740/760 sedan ø-kjøpt gjerne skadet
Tlf. 482 67 332
Reprasjonhåndbok til Volvo740
ø-kjøpt. Tlf. 482 67 332
Takstativ til Transporter/Caravelle
ønskes kjøpt. -90-01 model.
Tlf. 907 73 232
Vi samler inn
og tar i mot alt
av metall, maskiner, lastebiler, personbiler og landbruksutstyr til gjenvinning
BØSTRAND
Tlf. 70 06 78 00 – Fax 70 06 79 00 e-post: [email protected]
Verktøy/Utstyr
Et par lastebøyler, passer til Toyota
Karina -95, gis bort
Tlf. 70 01 08 68/913 63 794
Et par nye lastebøyler m/lås passer
til Toyota Avensis -03, selges svært
rim. ikke brukte.
Tlf. 70 01 08 68/913 63 794
Grasklippar Ny Flymo Fl 510 DE m/ el.
start, selgast for kun kr 3.500.Eid. Tlf. 900 75055
Rullestillas til salgs Flexy rullestill
t.s. Pent br. 170cm* 70cm*180cm
samanleggbart m låsb. hjul.rim
Tlf. 951 32 553
Vannsuger Taski vannsuger 22ltr
med ekstra slange og munnst selges.
Rimeleg. Tlf. 951 32 553
Kjøpars marknad
Baby/Barn
Vugge ønskes kjøpt Ønsker å kjøpe
vugge til baby. Tlf. 905 05 358
Bil
Bilfrakter ø-kjøpt gjerne defekt-skadet
Tlf. 415 51 824
Distriktets største markedsplass!
Legg inn di annonse på www.regionavisa.no eller ring 70 00 96 60
Diverse
Dusjkabinett Har du et å gi bort tar vi
gjerne imot. Tlf. 977 01 882
Hyller, tepper og lamper som du gjerne vi bli kvitt (gratis), tar vi imot med
takk. Tlf. 977 01 882
Kjøpes Lita vakum- pakkemaskin
ønskes kjøpt. Tlf. 906 65 469
Montering av bunad Treng nokon til å
montere ein Sunnmørsbunad, må vere
ferdig til mai-10. Tlf. 452 57 207
Sykkel til gutt 8 år Ynskjer kjøpe sykkel til gutt 8 år, i god stand. Volda/
Ørsta. Tlf. 916 08 146
Sykler har du sykler å gi bort, tar vi
imot med takk. Tlf. 977 01 882
Tohjuls-traktor Motor Stander ønsker
kjøpt. Aebi og Buhser vurderes også.
Tlf. 901 82 737
Topphengslet husmorvindu med
utvendige mål 139 cm bredde og 129
cm høyde ønskes kjøpt snarest.
Tlf. 911 41 760 (Volda)
Våpenskap fg-godkjent med plass til
3 stk gevær ønskes kjøpt
Tlf. 952 18 787
Ønsker og kjøpe Honda mt5 ca
3-4.000,-. Tlf. 473 83 790
Distriktets største
markedsplass!
Regionavisa
Onsdag 2. september 2009
fri marknad
Sykkel Sykkel til 9-10 åring ønskes
kjøpt, helst med gir, men alt av interesse. Tlf. 907 73 232
Helse
Alt innen ansikt- og kroppspleie
Startpakke “Nimue”
Frysar ønskes kjøpt. Tlf. 906 62 088
Sengebrisk m/ skuff Ønsker å kjøpe,
90x200 og har plass til en madrass.
Tlf. 454 26 991
Stresless ønskes kjøpt Den må vere
pent brukt. Tlf. 934 40 540
Kjøper kvitevarer Kjøper kjøl/frys
(maks 170 cm), komfyr, oppvask- og
vaskemaskin av nyare dato.
Tlf. 950 79 609
Kjøper takstein Svarte H-panner frå
tidlig 1980 talet ynskjes kjøpt.
Tlf. 915 67 227
Landbruk
Bautz 14 HK AS 120 D - 57 mod Har
ein slik traktor som eg vil reparere.
Interessert i deletraktor/deler
Tlf. 975 42 048
Dekk til ein liten traktor Bakdekk:
8,3/8 - 24 AS. Framdekk: 5 x 16
Tlf. 975 42 048
Silosvans, steinsvans ø. kjøpt. Kan
vere rusta og defekt. Tlf. 917 12 487
Rens, tonic og krem
20% ut september
Brasiliansk, vippebøy, massasje og hudpleie
Et gavekort gleder både han og henne, uansett alder.
Se mer info www.irenshudpleie.no
6060 Hareid, Solstrandbygget
Musikk
Ferie/Fritid
Innbo/Møbler
Delecampingvogn ønskes Gammel
delecampingvogn av merket Knaus
ønskes. Tlf. 959 48 652
Brunstad buesofa Farge mørk rød.
Selges til halv pris. Må hentes.
Tlf. 930 23 226 et.kl. 16
Sangpedagog Søker etter en kvinnelig sangpedagog. Helst i Volda omr. Ta
kontakt for mer info. Tlf. 452 12 313.
Yamaki kassegitar ø. kjøpt.
Tlf. 977 69 196
HELGEOPPHOLD FOR VÅRE LESERE
Søyleboremaskin. kold sag, stor kompressor og presse ø.kjøpt
Tlf. 415 51 824
Verktøy/Utstyr
Dewalt overfres Ønsker å kjøpe overfres, gjerne med bord og freser.
Tlf. 901 33 691 etter kl. 16.
HUSQVARNA 240e
Veil. pris inkl. mva. 3.000,–
Veil. kampanjepris inkl. mva.
2.495,-
SAGBAG
OG CAPS
INKLUDERT
HUSQVARNA
FUNCTIONAL
SELEBUKSE
Motorsykkel
Stor MM ønskes Velholdt Chopper/
Custom-sykkel over 1000ccm, Honda
vt e.l. max kr 60.000,-.Tlf. 906 58 142
Yamaha dt felg ønskes kjøpt fremfelg
til Yamaha dt50, må vere komplett
Tlf. 412 01 412
Ønskes kjøpt Suzuki pv Alt av intresse
Tlf. 952 89 177
HUSQVARNA 450e
JUBILEE EDITION
Veil. pris inkl. mva. 1.430,–
Veil. kampanjepris inkl. mva.
2.299,-
Veil. pris inkl. mva. 6.100,–
Veil. kampanjepris inkl. mva.
4.695,-
1.195,-
Etter mange års samarbeid
vet vi hva du vil ha.
50 ÅR
I SKOGEN
SKOGEN
PROFESJONELT SKOGSUTSTYR FRA HUSQVARNA
GURSKØY
PEKAS
SPAR INNTIL
949,-
31
Få en demonstrasjon
TLF. 70 08 05 80
1.september t.o.m. 31.oktober
© 2009 Husqvarna AB (publ). All rights reserved.
www.husqvarna.no
per pers. i dobbelt
rom
Foto: Terje Rakke/NTR
MINIFERIE I FJELLHEIMEN!
5IPO)PUFM(BVTEBMJ(BVTEBM
t
t
t
3 overnattinger med frokost
USFSFUUFSTNJEEBHCVGGÏJOLMLBGGF
Svømmebasseng og badstue
BYTT DIN
GAMLE SAG!
Norges eldste høyfjellshotell, Thon Hotel Gausdal, fra 1876, ligger i det naturskjønne
Gausdal - midt i fjellheimen. Det tradisjonsrike hotellet byr på alle moderne fasiliteter.
Gled dere til å kunne nyte stillheten som hviler over de store viddene. Her er perfekt for
forfriskende gåturer! Lillehammer 38 km, Oslo 220 km.
NÅ FÅR DU 2.000,FOR DIN GAMLE
MOTORSAG NÅR
DU KJØPER EN NY
Ankomst: Torsdager inntil 29.10.2009
L E IL IG H E T
525,-
JONSERED
CS 2152 W!
1.399,-
per. pers. i leilig
het
ved 4 pers.
per pers. i dobbelt
rom
HØST I FJELLET!
FAMILIEMORO PÅ PERS
)))1FST3FTPSUQÌ(PM
%BHBMJ)PUFMLNGSB(FJMP
t
t
2 overnattinger med frokost
2 to-retters middager
Dagali Hotel ligger i en høyde på 875 m.o.h – hvor du kan nyte en fantastisk utsikt ut
i den norske fjellheimen. Hotellet serverer velsmakende tradisjonelle, norske retter i
restauranten. I nærheten av hotellet ligger Langedrag Naturpark, hvor du kan studere ulike
dyrearter. Avstander fra Oslo: 234 km.
tPWFSOBUUJOHFS
uten pensjon
t-FJMJHIFU
UJMQFSTPOFS
Ankomst: Fredager 04.09. - 16.10.2009.
Pers Resort ligger i Gol, - midt i Hallingdal. Her kan alle i familien din kose seg i Tropicana
Badeland, Norges største innendørs- og utendørs badeland! Golsfjellet byr på flotte
turmuligheter, både til fots og på sykkel. I tillegg kan du føle på fjellidyllen og den friske luften
i Hemsedal (30 km). Besøk Middelalderparken, Hallinglass Glassblåseri, Gol Bygdemuseum
og Vassfaret Bjørnepark (59 km).
1.299,per pers. i dobbelt
rom
JONSERED CS 2152 W
En virkelig effektiv sag i 50 cc-klassen, med rask akselerasjon og
aggresivt temperament. Utstyrt med Spin Start™ og justerbar oljepumpe for lettere start. Varme i håndtak. 2,4 kW, 3,3 hk.
Veil. pris 6.800,–
Pirbadet
NÅ
HELGEMORO I TRONDHEIM
4.800,(ved innbytte)
4DBOEJD4PMTJEFOJ5SPOEIFJN
Ankomst: Fredager 04.09 - 23.10.2009.
t
t
t
t
Oppholdet inkluderer ikke sluttrengjøring.
Dette kan bestilles i resepsjonen mot betaling. Pris 400,00 - 600,00 alt etter størrelsen på leiligheten.
HOTELL
2 overnattinger med frokost
2 to-retters middager/bufféer
1.699,per. pers. i dobbeltrom
Ankomst: Fredager 04.09. - 23.10.2009.
2 overnattinger med frokost
7FMLPNTUESJOLTOBDLT
NUJMTFOUSVN
SBCBUUQÌJOOHBOHTCJMMFUUFOUJM1JSCBEFU
Moderne Scandic Solsiden ligger i sentrum av Trondheim, ved Nedre Elvehavn. Dette er
byens nye forretningsområde, med et yrende liv av barer, restauranter og travle forretninger.
Hotellet ligger bare 500 m fra Nideleven og den gamle bybroen, og i nærheten ligger også
Pirbadet, som er Norges største innendørs svømmeanlegg. Som gjest på Solsidens får du
30% rabatt på inngangsbilletten. Besøk severdigheter som Nidarosdomen og Stiftsgården.
Avstand til flyplass: 35 km, Oslo: 500 km.
Ankomst: Fredager inntil 18.12.2009.
BARNERABATTER – sjekk www.dtf-travel.no. Besparelsen er i forhold til hotellets ordinære pris – med forbehold om spesialtilbud. Kun sluttrengjøring inngår. Transport inngår ikke. Bestill senest 02.12.2009.
Ekpedisjonsavgiftmaks 85,-, kjøp online og spar 20,-! Husk angreforsikring fra 69-/voksen, barn halv pris. Med forbehold om utsolgte datoer og trykkfeil. Medlem av Danmarks Rejsegarantifond nr. 1061.
Bestill din ferie hos DTF travel
tXXXEUGUSBWFMOP
Annonsekode: Regionavisa
© 2009 Jonsered. All rights reserved.
www.jonsered.no
Vi er der når du
trenger oss
Anders Hovdengate 16
6150 ØRSTA
Tlf. 70 04 85 50
32
Onsdag 2. september 2009
Regionavisa
Onsdag 2. september 2009
Regionavisa
33
KURS:
Kursdeltakarar i
Volda lÕrer cubansk
salsa frå Raidel
Torres og Ida
Karoline Hildre. Frå
venstre: Kirsten Alice
Holte og Tone BjŒrdal,
Ragnhild ±lnes og
Raidel Torres.
Heftig
salsa
i Volda
Ida Karoline Hildre
frå Volda og Raidel
Torres, opprinneleg frå
Havanna på Cuba, har
dansa salsa i mange
år. No ynskjer dei å
introdusere heftige rytmer og lidenskapeleg
dans til fleire sunnmøringar, og held salsakurs for nybyrjarar i
Volda.
– Det er klart at akkurat no er
det ikkje mange stader ein kan
vente seg å få høyre heftig salsamusikk i området, men eg vonar at
vi kan vekke interesse for dansen
og musikken, slik at dette med
tida kan endre seg. Ein kan få tak
i mykje god musikk sjølv, slik at
ein kan danse heime, og dessutan
er det jo berre å seie ifrå på utestadar at ein ønskjer å høyre latinomusikk. Eg er viss på at DJ’ar
vil vere positivt innstilt til slike
ønskjer frå publikum.
– Vi har dansa salsa i mange år,
hovudsakleg i Oslo-området, men
no ynskjer vi at fleire sunnmøringar skal få augene opp for kor
kjekt det er å drive med slik dans.
I tillegg er det jo ei flott og allsidig
treningsform, og noko som absolutt alle kan drive med. Uansett
form og utgangspunkt, seier Ida
Karoline Hildre.
Kurset i Volda er det første Ida
Karoline og Raidel har arrangert
sjølve.
– Vi har også halde nokre kurs
på private arrangement, og hatt
oppvisning på Amfi i Ørsta. Vi
vonar at det blir fleire med tida,
dei første kursdeltakarane ser i alle
fall ut til å ha det veldig kjekt. Det
er berre å finne fram danseskorne
og hive seg ut i salsa-rytmen, seier
Hildre.
– Eg syntes det høyrdes veldig
kjekt ut med salsa, og heiv meg på
kurset saman med ein arbeidskollega. Vi er jo berre nybyrjarar enno,
men at dette er kjekt, er det ingen
tvil om. Og så er det jo veldig fin
trening då, det kjende eg godt når
eg kom heim. Eg vonar at eg får
høve til å praktisere det eg har lært
ute, men først og fremst må eg vel
finne ein god dansepartnar, smiler
kursdeltakar Tone Bjørdal.
Cuba
SALSA: Ida Karoline
Hildre og Raidel
Torres har dansa
salsa i mange år, og
har no starta kurs i
Volda med mål om
at så mange sunnmŒringar som mogleg skal få augene
opp for den heftige
latino-dansen.
Ida Karoline lærte å danse salsa
på Cuba, eit land ho har vitja ved
mange høve.
– Dansen vi lærer vekk er typisk
for Cuba, med ei blanding av afrikanske rytmer og spansk temperament. Det å oppleve den livsgleda
cubanarane syner i dans og veremåte, er berre heilt utruleg, det blir
ein veldig kontrast når ein tenkjer
på kor lite materielle goder dei har.
Eg synes verkeleg at vi nordmenn
har mykje å lære av dette, fortel Ida
Karoline som snart reiser til Cuba
igjen for å vere der i tre månadar.
Ida Karoline og Raidel vonar at
det etter kvart kan verte eit miljø
for latino-dans og musikk også her
på Sunnmøre.
Trapp frå lokal leverandør
Vi kan tilby:
- Val av type, materiale og farge
- Spesialtilpassing
- Teikning av forslag
- Oppmåling
- Montering
Ta kontakt for tilbod!
Gjersdal Treindustri AS
Prestegata 33
6100 Volda
tlf. 70 05 91 60/906 24 676
fax: 71 40 43 06
mail: [email protected]
CONTINENTAL
(hus som blir lagt merke til)
Kurs
TEKST OG FOTO:
MONICA IREN MOE MASDAL
Villa Rosendahl
Villa Jarlsberg
Våre villaer i Continental-serien er noe helt for seg selv. Vi tilbyr
fortidens storhet i moderne byggekunst, med nåtidens bekvemmeligheter. Våre fasjonable villaer er boligen for dagens storfamilier,
for oss som elsker å holde selskaper og som liker å bo i hus som
blir lagt merke til. Bestill katalog:
www.norhusnorge.no
Tema Vest AS Ørsta
Tlf 70 06 50 00
[email protected]
NT Bygg AS
Tlf 70 01 17 60
[email protected]
34
Onsdag 2. september 2009
Regionavisa
Onsdag 2. september 2009
Regionavisa
35
Therese vart
SJEF
då ho var 19
Amfi i Ørsta må seiast å ha
eitt ungt miljø, heile fem forretningar har leiarar under
30 år. Av disse er Therese
Strand (21) på Vita den yngste, ho tok over som butikksjef i ein alder av 19 år.
Therese har arbeidd på Vita sidan opninga
av Amfi i Ørsta, og har på den måten fått
innsyn i drifta av Vita.
– Eg var ikkje i tvil om at eg ville ta
jobben som butikksjef då ho som opna her
ønskte å gi seg. Sjølv om eg er ung, har det
gått heilt fint eigentleg, men det er klart det
er store utfordringar knytt til arbeidet. Det
var veldig mykje å setje seg inn i, som eg
kanskje ikkje hadde tenkt so mykje over før,
seier Therese.
Arbeidsgivar
Therese medgir at det er mykje ansvar å ha
når ein ikkje berre er tilsett, men faktisk har
eit arbeidsgivaransvar.
– Det har gått veldig fint til no, men det
er klart at eg kjenner på ansvaret til tider.
Men, det vanskelegaste er faktisk å tilsette
UNG: Therese
Strand (21) er
butikksjef på Vita
på Amfi i ±rsta.
Ho tok over jobben som 19 åring.
Volda
ENEBOLIG
Bøgardsvegen 21
Prisant.: 2 700 000,- + omk.
folk. Det å greie å plukke ut den som ein
kan stole på og arbeide godt saman med, er
ikkje alltid so enkelt. Heldigvis er eg veldig
heldig med Linn Iren Gjerde, som arbeider
her. Ho har også vore med frå starten, og eg
hadde ikkje greidd meg uten henne, fortel
den unge butikksjefen.
Tjuveri
Ein annan del av kvardagen som Therese
synast er ei utfordring, er butikktjuveri.
– Til vanleg er det berre ein person på
jobb i butikken, og det er ikkje så enkelt å
følge med på alt som skjer. Eg har verkeleg fått ei heilt ny innstilling til dette med
butikktjuveri. Når eg berre var tilsett sjølv,
tenkte eg kanskje ikkje heilt over kven det
eigentleg ramma. Eg trur mange tenkjer at
”det er dei store kjedene som blir ramma, og
dei har jo så mykje pengar likevel”. Slik er
det absolutt ikkje. Dei stel faktisk frå meg
personleg, det er meg det går utover.
Oksavik på Intersport.
– Det er eit veldig godt miljø her på Amfi,
og sjølv om vi ikkje ser kvarandre så ofte i
kvardagen, er det alltid triveleg å ta seg ein
tur rundt når ein har høve til det for å helse
på dei andre. Vi likar oss veldig godt i jobbane våre, og angrar ikkje på at vi har tatt
på oss ansvaret som butikksjefar, seier dei.
Butikksjefane er einstemmige i det at
opplæring av tilsette er noko av det mest
utfordrande.
– Det er så mykje som skal lærast vekk.
Ein skal syte for at alle oppgåver blir utført
til ei kvar tid, og det er ikkje alltid så enkelt
å hugse på alt ein skal lære vekk. Det som
er sjølvsagt og rutine for oss, må lærast av
nye folk, seier Heidi Oksavik med bifallande
nikk frå resten.
Erfaring
Deira unge alder til trass, har dei rukke å
opparbeidd ein god del erfaringar. Therese,
Heidi og Anette har vore med butikkane sine
heilt frå opninga av Amfi, og er svært glade
for å ha ei kjede i ryggen.
– Det er veldig greitt å vere ein del av ei
kjede, i og med at ein får støtte og opplæring
frå sentralt hald. Det er ikkje sikkert det ville
vore like greitt å ta ansvaret om det ikkje
hadde vore for det, fortel Therese.
Godt miljø
Utanom Therese Strand har fire andre butikkar leiarar under 30 år. Solveig Andrea
Hildre på Glitter, Maren Sætre på Bik
Bok, Anette Driveklepp på Chess og Heidi
LEIARAR: Amfi ±rsta
har eit ungt miljŒ, med
heile fem butikksjefar
under 30 år. Frå venstre,
Solveig Andrea Hildre
(23), Glitter, Anette
Driveklepp (24), Chess
og Heidi Oksavik (29),
Intersport.
Oppdr.nr.: 22090039
P-areal/Bta/Bra: Ca. 171/212/192 kvm
Tomt:
Ca. 981 kvm, eiertomt
Byggeår: 1987
Eigedomen ligg i etablert bustadområde i Brattebergfeltet i Volda. Ca. 5 km. til sentrum, kort veg til barnehage, barneskule og flott naturterreng. Ringbuss like
ved. Fin utsikt over Rotevatnet og fjella ikring.
Bustaden er godt skjerma for innsyn. Skrånande
opparbeidd tomt m/plen, planter, buskar og tre.
Skiferbelagt inng.parti, gangsti frå garasje.
Bustaden er over tre etasjer, og inneh.m.a.: Vf., hall, 3
store soverom, vaskerom, 3 bad/toalett, kjøken, 2
stover,utg. sydvendt altan, fleire boder og skråkott.
Garasje m/loft og redskapsareal,tørkeplass under altan.
Visning:
Oppdr.ansv.:
Telefon:
Herøy
ENEBOLIG
Pettervågen - Fosnavåg
Prisant.: 950 000,- + omk.
TEKST OG FOTO:
MONICA IREN MOE MASDAL
Mandag 07.09 kl.17:30-18:30
Nina R. Bjerkvik
909 92 420 / 70 06 11 11
Oppdr.nr.: 23090166
Tomt:
Ca. 560 kvm
Byggeår: 1952
Eldre enebolig med meget sentral beliggenhet i
Pettervågen i Fosnavåg. Rolig gate uten gjennomgangstrafikk. Kort avstand til Fosnavåg sentrum med
alle faciliteter. Eiendommen er oppført i 2 etasjer +
kjeller og loft og har følgende innhold: 1. etasje:
Trapperom/gang, stue, kjøkken og bad/wc.
2. etasje: 4 soverom (1 barnerom i tilkn. til hovedsoverom), loftsgang og trapperom. Loft: Adkomst via fast
trapp - gulv er lagt - definert som bod. Kjeller: Gang/
trapperom, 4 boder og vaskekjeller. Eiendommen står
foran oppgraderinger.
Visning:
Oppdr.ansv.:
Telefon:
Tirsdag 08.09 kl.16:30-17:30
Turid Bøstrand
959 25676
36
Bil
Onsdag 2. september 2009
Sjekker
du lufttrykket?
Regionavisa
Kan spare miljøet
En ikke-vitenskapelig meningsmåling VG har
gjort viser at norske bilister har et heller avslappet forhold til å sjekke luftrykket i bilhjulene. På
VG Nett har bileierne hatt mulighet til å svare på
følgende spørsmål:
Hvor ofte sjekker du lufttrykket i bildekkene?
Svarene fordeler seg slik:
1. Bare når jeg legger om til sommer- eller vinterdekk... 55,8 prosent
2. Om lag én gang i måneden... 31,1 prosent
3. Må man sjekke lufttrykket?... 10,5
prosent
4. Hver gang jeg tanker drivstoff... 2,7 prosent
Tall fra en undersøkelse gjennomført av dekkfabrikanten Bridgestone viser at 94 prosent av alle europeiske biler
har feil lufttrykk i ett eller flere dekk.
Tester NAF har gjort viser at du kan redusere klimautslipp fra
bilen din med nesten 10 prosent med riktig dekktrykk, fordi du
bruker mindre drivstoff.
En testbil med kjørecomputer som måler gjennomsnittlig drivstofforbruk ble kjørt samme strekning på 10,3 km to ganger. Den første
gangen med for lavt dekktrykk og den andre gangen med korrekt
lufttrykk i henhold til bilens instruksjonsbok.
Målingen av drivstoff-forbruket ga dette resultatet:
* Kjøring med for lavt dekktrykk: 0,55 l/mil.
* Kjøring med korrekt dekktrykk: 0,50 l/mil.
Om hele den norske bilparken kjørte med riktig lufttrykk i dekkene, ville CO2-utslippene fra vegtrafikken, som er på 9,8 millioner tonn, ha blitt
redusert med 0,92 millioner tonn.
Lettrullende dekk
EU-kommisjonen foreslår kraftig skjerping av kravene til miljø og sikkerhet for
nye biler fra senest 2014. Det kan bli et
krav at alle nye biler utstyres med dekk som
har lav rullemotstand.
Lettrullende dekk skal gi mindre drivstofforbruk og CO2-utslipp. EU regner med at kravet
vil spare sju gram CO2 per kilometer.
Også det varslede krav for automatisk
kontroll av lufttrykket i dekkene er et miljøkrav: Er lufttrykket for lavt, blir føreren
varslet. En bil med for lavt lufttrykk
bruker mer drivstoff og pådrar seg
høyere CO2-utslipp.
FYLLER NITROGEN: – Nitrogen i dekkene gir mindre slitasje og bedre drivstoffŒkonomi, sier Joar Bru.
Hold trykket med nitrogen
Nitrogen gjør susen, mener
dekkbransjen. Ved å fylle
nitrogen i dekkene i stedet
for luft, holder dekkene lengre og drivstofforbruket går
ned.
– Nitrogen gir et langt mer stabilt luftrykk.
Lufttrykket holder seg konstant uavhengig
av temperaturer, forklarer dekkforhandler
Joar Bru.
Han forteller at nitrogen i bilhjul er vanlig i USA, men at det for de fleste bileiere i
Norge ennå er et ganske så ukjent fenomen.
Han tror likevel nitrogenfylling kommer for
fullt.
97 prosent
Når dekk fylt med vanlig trykkluft kjøres
varme, eller at utetemperaturen stiger, øker
lufttrykket. På samme måte reduseres trykket når det er kaldt. Nitrogen holder samme
trykk upåvirket av temperaturskiftninger.
Det som skjer ved nitrogenfylling er at
en luftpumpemaskin binder nitrogen i lufta
og blåser inn 97 prosent nitrogen i dekket.
Nitrogenmolekylene er mange ganger større
enn oksygenmolekyler i vanlig luft. I tillegg
til at nitrogen er langt mindre temperaturpåvirkelig, bruker nitrogenluft fem ganger lengre tid på å sige ut av dekket sammenlignet
med vanlig lufttrykk. Nitrogen er dessuten
tørt og skaper bedre klima inne i dekket.
Vanligvis kommer noe fuktighet og kondens
inn i dekk ved bruk av vanlig trykkluft.
fra minus 30 til pluss 30 grader, varierer
lufttrykket veldig dersom dekkene fylles
med vanlig luft, og om bileieren ikke er
veldig påpasselig med å justere lufttrykket
etter temperatursvingningene. Med et stabilt
luftrykk blir også slitasjen på dekket langt
mindre. Er det for lite luft, går for det første
bilen tyngre, samtidig som dekket slites feil.
Med tilsvarende høyt lufttrykk blir dekket
for mye slitt på midten, sier Joar Bru, og
legger til:
– Et korrekt lufttrykk gir større sikkerhet
ved kjøring i svinger og under bremsing.
Kort og godt en mer stabil bil.
Drivstofforbruket
Ifølge dekkforhandler Joar Bru er det først
og fremst dem som kjører mye som har mest
å tjene på nitrogen i dekk, og som vil stå for
den største miljømessige gevinsten.
– Tester viser at et konstant, riktig lufttrykk – som nitrogen gir – gir en drivstoffbesparelse på mellom fire og seks prosent. I
klima som vårt med temperatursvingninger
Lastebiler
Særlig tungbiler vil oppleve å få flere kilometer ut av hvert dekk dersom det fylles med
nitrogen, ifølge Bru.
– I et lastebildekk med 100 pund øker
lufttrykket 10–15 prosent ved temperatur på
30 grader. Det gir fort større dekkslitasje om
ikke lufttrykket tilpasses. Med nitrogen vil
lufttrykket forbli stabilt, forklarer Bru. Han
nevner også drosjer som et godt eksempel
på langtkjørende biler som vil få bedre
drivstoff- og dekkøkonomi med nitrogen i
hjulene.
Om du må etterfylle luft, er det helt greit
å fylle vanlig luft i nitrogenfylte hjul, men
nitrogeneffekten vil gradvis avta.
Koster penger
Grunnen til at vi ikke alle sporenstreks går
over til nitrogen i bildekkene våre, er at det
i motsetning til vanlig luftfylling koster penger. Brus firma tar 50 kroner for å fylle et
personbildekk med nitrogen, og 125 kroner
for et lastebilhjul. Det blir altså 200 kroner
for en komplett hjulfylling for oss personbileiere.
Så blir regnestykket; hvor langt må du
kjøre for å tjene inn det?
TEKST OG FOTO:
HALVARD BERGET
Bil
Regionavisa
Onsdag 2. september 2009
37
En million
Opel Meriva
Opel Meriva (bildet) nummer én million rullet nylig av
samlebåndet i Zaragoza i
Spania. Dermed går den lille
flerbruksbilen inn i historien
som en av Opels viktigere
modeller. Bilen ble lansert i
2003 og utmerket seg med et
fleksibelt setesystem. Neste
år kommer en ny generasjon
av Meriva, blant annet med
systemet FlexDoors som skal
gjøre det enklere å komme til
i bagasjerommet.
Opel Meriva selges i mer
enn 25 land i Europa, med
Tyskland, Storbritannia, Italia
og Spania som hovedmarkeder. I tillegg selges den i
mange andre land, som Hong
Kong, Japan, Sør-Afrika og
Singapore.
TO SYKLER: Sykkelstativet på nye Opel Astra har plass til to sykler og tåler 40 kilo.
Astra følger sykkelmoten
Mitsubishi lanserer Colt i utgaven ClearTec,
som kort sagt er en versjon med lavere CO2utslipp. Ved blandet kjøring er CO2-utslippet
redusert til 115 gram per kilometer på bensinutgaven 1,1, og til 119 g/km på 1,3-literen. Stop & Go-funksjon er med på å få ned
forbruk og utslipp, det samme er dekk med
lavere rullemotstand. Prisene for Colt ClearTec
starter på 135.900 kroner.
En ny Opel Astra er rett rundt hjørnet, og kompaktbilen kaster seg på sykkelmoten. For
at sykling er i tiden, er det ingen tvil om. Bare se på statsminister Jens Stoltenberg.
Nye Opel Astra kan kjøpes med et integrert sykkelstativ som gjør det enkelt å frakte
med seg sykkel om du er slik stilt at du ikke skal sykle fra utgangspunktet.
Sykkelstativet, eller lasteholderen FlexFix er usynlig når det ikke er i bruk. Det trenger
verken montering eller demontering ettersom det enkelt kan trekkes ut fra støtfangeren, som en skuff. Dermed er det bare å plassere syklene oppå holderen.
FlexFix sykkellaster har ekstra baklykter og kan frakte opptil to sykler med hjul på fra
18 til 28 tommer. Den kan laste opptil 40 kilo. Når bilen settes i revers, varsler et lydsignal om at FlexFix er i bruk.
Volkswagen fornyer
Transporterserien
Den velkjente Transporteren er
en av Volkswagens bestselgere
gjennom alle tider. I høst fornyes
sliteren.
Volkswagen Transporter kjenner vi også i versjoner som Multivan, Caravelle og California.
Nå er en ny generasjon av den allsidige
bruksbilen på veg.
Den nye generasjonen stiller med både teknologinyheter og ny design. En ny common
rail TDI-motor gjør at forbruket reduseres
med inntil 0,2 liter per mil, avhengig girkasse.
Hele modellserien har fått reduserte CO2utslipp.
Klar, ferdig
KØYR!
ULSTEINVIK:
Ulstein og Rotevatn
Trafikkskular
Ulsteinvik:
Tlf. 70 01 02 25/ 913 58 734
Volda:
Tlf. 70 07 95 00/ 909 36 505
VOLDA:
Åm Trafikkskule
(Storbilsenteret Furene)
www.aam-trafikkskule.no
Tlf. 70 07 44 30
ØRSTA:
Bondhus Trafikkskule
Avd. Ørsta Tlf. 70 06 82 82
Avd. Fosnavåg Tlf. 70 08 87 42
www.regionavisa.no 2009
ClearTec
Moe & Ryste Trafikkskule
Tlf. 70 06 63 93/ 908 24 374
TDI
NY I HØST: Transporter er en av Volkswagens stŒrste klassikere, og i hŒst fornyes serien.
Den firesylindrede TDI-motoren i nye
Transporter kommer i fire ulike ytelser, med
dreiemoment fra 220 til 400 Nm.
Nytt utstyr i bilen skal gjøre hverdagen både
sikrere og mer komfortabel for føreren. Neste
generasjon ESP med bakkestartassistent
blir standard i alle versjoner av Volkswagen
Transporter. For første gang i dette segmentet tilbys DSG dobbeltclutch girkasse. Denne
girkassen gir både mer komfortabel kjøring,
lavere forbruk og raskere akselerasjon enn
alternative girkasser. Transporteren kan
også kjøpes med siste generasjon 4Motion
firehjulstrekk, også i kombinasjon med DSGgirkasse.
SERVICE
REPARASJON
EU-KONTROLL
Frode‘s Bilverksted A/S
Tlf. 70 08 22 72 – 6080 Gurskøy
E-mail: [email protected]
Rolandsen Bilverksted A/S
Formspråket
NYTTEKJØRETØY: Transporter finnes i en rekke utgaver beregnet for et bredt bruksbehov. Det er både
varebiler, personbiler og campingbiler.
Selv om designene er fornyet, er det ikke
vanskelig å kjenne igjen det klassiske
Transporterutseendet. Det nye eksteriøret
tilpasser Transporter det øvrige Volkswagenformspråket.
Særlig i fronten er slektskapet med familiemedlemmene tydelig, men også den tydelige horisontale linjeføringen er en del av
Volkswagens designlinje.
Tlf. 70 02 13 20 – 6143 Fiskåbygd
E-mail: [email protected]
Bilpartner Vest A/S
Tlf. 916 42 124 – 6777 Stårheim
E-mail: [email protected]
Autodoktor'n A/S
Tlf. 990 17 205 – 6230 Sykkylven
E-mail: [email protected]
38
Onsdag 2. september 2009
– Dei rundt meg måtte gå på tå hev for ikkje
å irritere meg, seier Preben som fekk eit
ultimatum av sambuaren. Få hjelp eller flytt
ut!
Preben var passert 40 år før han skjønte at
han måtte søke hjelp for å få kontroll over
aggresjonen sin.
– Eg kunne eksplodere i sinne, kjefte og smelle, kaste ting vegg
imellom og slå i bordet heilt til dei rundt meg anten tok til tårene
eller stakk av. Då kom skammen, den forferdelige skammen, fortel
Preben.
Regionavisa møter mannen som under pseudonymet Preben, har
valt å fortelje om sitt aggresjonsproblem i håp om å kunne bidra til
at andre med same problem søkjer hjelp.
Ettersom han er far og stefar, ønskjer han å vere anonym.
Preben er tidleg i 40-åra, har sambuar, ein son, er stefar til to og
busett på Sunnmøre.
Bak seg har han eit havarert ekteskap og nokre forhold med varigheit på to til fire år. Aggresjonen har ifølge han sjølv truleg vore
ein avgjerande eller medvirkande faktor til at tidlegare forhold har
tatt slutt. Aggresjonen er ikkje noko som har kome med åra, den har
lege latent i Preben så lenge han kan huske.
Aggressiv stefar
– Når eg var liten kunne eg ligge på golvet og skrike og slå, noko
lunte var det ikkje snakk om, fortel Preben som vaks opp med ein
stefar som nytta aggresjon, kjeft og lusingar som verkty i oppdraginga.
– Eg var ofte redd han, redd for å gjere noko som fekk han sint
og det hugsar eg at han var ofte, eg fekk min del av lusingar. Eg veit
kva frykt er for å seie det slik, seier han.
– Eg trur ikkje han var ondskapsfull. Han levde vel i den tru at
det var slik ein skulle oppdra barn. Det var andre tider den gong,
det å gi ein lusing eller to var akseptert. Eg bærer ikkje nag til han
i dag, vi har eit bra forhold, forklarar han men understrekar at det
å gi lusingar ikkje er noko han sjølv korkje utøver eller forsvarar.
– Eg kunne aldri slått sonen min eller barna eg er stefar for, aldri.
Eg er ikkje typen til å slå nokon, seier Preben som alltid såg på seg
sjølv som ein snill og blid kar som berre hadde temperament.
– Eg er jo ein blid og hjelpsom kar, men eg har alltid vore ein
sinnatagg. Alle som kjenner meg veit at eg er hissig, men eg er jo
ikkje farleg. Eg trudde ikkje folk var redd meg på den måten. Eg har
nok blanda respekt med frykt, eg veit no at det er to vidt forskjellege
ting, forklarar han.
– Temperament og kort lunte er det mange som har men eg trudde
ikkje temperamentet mitt skulle bli noko eg trengte hjelp til å kontrollere. Men det trengde eg. Eg er fullt klar over at det er eg som
har eit problem og har fokus på å meistre det, forklarar Preben som
tok ansvar og går no til behandling.
Han går i terapi og er med i ei samtalegruppe der alle lid av ein
aggresjon dei har problem med å kontrollere. Preben fortel han har
meir kontroll på sinnet sitt no, veit måtar å handtere det på. Han har
også større forståelse for kvifor han er som han er.
– Det har gått opp nokre lys i prosessen. Eg kjenner behandlinga
hjelper, eg er på rett veg, seier Preben.
Regionavisa
”
Dei eg er glad i
Psykisk vold
– Utallege gongar har eg eksplodert i sinne og vore veldig truande,
men eg slår aldri nokon, det går heller utover inventar, bord og stolar. Men at eg ikkje fysisk slår nokon unnskuldar sjølvsagt ikkje den
psykiske valden eg har påført folk rundt meg. Det har alle dei som
har stått meg nær opplevd. Det er verst for dei som er glad i meg
og dei eg sjølv er glad i. Kroppspråket seier jo så mykje, til dømes
slik, seier han, og reiser seg opp og demonstrerar korleis han mange
gongar har stått over sine næraste, full i aggresjon med eit truande
kroppspråk. Preben er heller ingen liten mann, fysisk arbeid har han
hatt heile livet.
I ungdommen vart Preben mobba og måtte forsvare seg. I ein
alder av 19 år vart han påkøyrd av ein bil, og som følge av dette
mista han delar av taleemna, noko som ikkje gjorde situasjonen
betre.
– Ifølge mor mi vart eg meir aggressiv etter den ulukka, eg klarte
ikkje uttrykkje meg skikkeleg og det resulterte i mykje frustrasjon
og sinne. Heldigvis kom taleemna tilbake med åra, fortel Preben
som over mange år har hatt utallige episodar med sinneutbrot. Den
siste skulle imidlertid bli eit vendepunkt
– Kva skjedde då du forsto at aggresjonen var noko du trengte
hjelp til å handtere?
Preben blir stille, kikar ut vindauget og fiklar med hendene.
– Det er ei tid tilbake, eg er jo ganske så morgongretten. Alle
skulle av gårde på jobb og skule og vi var seint ute.., seier Preben
og drikk av kaffen.
– Eg hugsar det tydeleg, det var siste gangen eg sprakk skikkeleg,
seier Preben som då var 40 år.
”Ho var livredd meg”
Preben og stedottera var usamde om transport til skulen, han meinte
ho burde sykle fordi veret var så fint medan stedottera, ifølge
Preben forventa å bli køyrt til skulen. Kranglinga eskalerte og endte
med at Preben eksploderte.
Med eit voldsomt kroppsspråk brølte han til henne at ho
var ein ”forbanna bortskjemt drittunge” medan han knuste
inventar og slo i veggar og bord. Ho hadde aldri før opplevd
Preben slik, og i full panikk sprang ho gråtande og livredd
til skulen.
– Umiddelbart etter kom som vanleg skuldfølelsen og
skammen, seier han og gjer ei lang historie kort.
– Det enda med at ho måtte få hjelp frå skulespykologen.
Ho var redd meg, unngjekk meg og ville ikkje vere heime,
seier Preben som no har tårer i augene.
– Det var det verste eg hadde opplevd, den kjenslen av at
ho så tydeleg frykta meg, at ho måtte få profesjonell hjelp
for å takle noko eg var ansvarleg for. Eg følte meg som eit
monster, ein som ikkje kunne vere rundt folk. Eg satt meg
i bilen og køyrte lang bort, eg måtte bort, skammen var for
stor, fortel han.
Siste sjanse
Sambuaren min overtalte meg til å kome tilbake, at det å
berre stikke av ikkje var løysinga. Det var ikkje slik vaksne
folk takla problem. Det var betre å ta problemet med rota.
Eg kunne kome tilbake om eg lovte å skaffe meg hjelp for
problemet mitt. Ho kjenfe godt til denne sida av meg og
visste at eg no hadde gått over grensa. Eg fekk eit ultimatum og det var i klartekst; "Skaff hjelp eller pakk saman
sakene og flytt ut", dei orda sank inn, seier han.
Preben har sidan holdt seg på matta og dei bur
framleis saman.
– Eg er så glad i sambuaren min og borna. Eg
aktar ikkje å miste dei. Det står mykje på spel, eg har
mykje å tape, seier Preben, som no meinar å ha eit
godt forhold til både stedotter og son sin.
– Ho er ikkje redd meg lengre, ho set seg til og
med på fanget mitt, seier Preben og får fram eit smil.
Han veit at han aldri kan love nokon å ikkje bli
sint igjen, men sinnet hans skal ikkje få gå ut over
nokon andre. Preben fortel om sin kamp, kampen for
å beherske seg. Kva han kan miste, at han må flytte
ut dersom han mista besinnelsen. Flytte ut har han
vore nøytdd til før, fleire gangar, fleire stadar. Nokre
mil unna har han ein alternativ liten bustad. Dit må
han flytte om han ikkje, som han kallar det, held seg
på matta.
– Eg nyttar den staden når det trengs men eg håpar
eg aldri må flytte inn i ”skammens bustad” igjen, fortel Preben som vonar å ha gitt sin siste lovnad på at
sinnet ikkje skal gå han over hovudet. Denne gongen
aktar han å halde lovnaden.
– Opp igjennom åra har eg gitt mange lovnadar om
å beherske meg, lovnadar eg aldri har holdt. Eg er lei
av å love og lyge, lei av å stadig unnskulde meg. Men
no får eg hjelp, eg har meir kontroll over meg sjølv.
Onsdag 2. september 2009
Regionavisa
var redd meg
Vil forebyggje vald
Samtaleterapeut hos ressurssenteret Reform, Bjørn
Løvland skal halde kurs i sinnemeistring på Sunnmøre.
Formålet er å mellom anna å
forebyggje vald i nære relasjonar.
– Vi opnar no for eit kurstilbod i haust
på søre Sunnmøre for menn med
aggresjonsproblemer og valdelige tendensar, seier Løvland.
Sinnemeistringskurset, som er
finansiert av stiftinga Helse og
Rehabilitering, har oppstart 10. september. Kursa vil finne stad i Volda
men lokasjon er framleis ikkje stadfesta.
Reform, som er eit ressurssenter for
menn, jobbar for å bistå menn som er
i ein vanskeleg livssituasjon.
Kurset skal mellom anna gi ei bevisstgjering av eigne kjensler, spesielt
sinne, eigne haldningar og adferd,
men skal også ta for seg alternative
måtar å takle sinne.
– Dei fleste som kjem til oss er
menn med ei rekkje forhold bak seg
og det er som regel menn med barn.
Det tek ofte tid før ein kan innsjå at
det er ein sjølv som sit med problemet, fortel Løvland og peikar på arv
og miljø.
– Ein veit i dag at mange arvar
holdningar og adferd. Om ein slit med
usunne holdningar så bør ein søkje
hjelp både for sin eigen del og for
barna, seier han.
Slo sambuaren
– Eg har lært å kanalisere aggresjonen, vatne den ut,
vite kvar den kjem frå, fortel han, og framheld lovord om
både sambuaren og samtalegruppa som begge har gitt han
naudsynt hjelp og støtte.
– Det var ho som fekk meg til å skjønne at eg trengte
hjelp, gav meg sparket bak og ho har støtta meg heile
vegen. Eg hadde ikkje bore nag om ho i staden hadde
skyvd meg ut og bort frå dei. Det var jo ikkje deira eller
nokan andre sitt problem at eg er hissig, det er mitt problem og det har eg det fulle ansvar for å ta tak i. Det å
erkjenne problemet er veldig viktig, eg vil seie det er
avgjerande, fortel han.
– Det hjelp ikkje å bytte ut kone eller barn, problemet er
ein sjølv, og det følgjer ein overalt, seier han.
Pappa er ikkje så sint lenger
- Aggresjon er ei heilt naturlig kjensle i likheit med gledje.
Eg kan aldri gi nokon lovnad om å aldri bli sint igjen, men
den ukontrollerte aggresjonen vonar eg no at eg er ferdig
med. Eg er i alle fall på god veg, det har eg også fått tilbakemeldingar av både frå dei heime, slekt og vener. Ein
slektning spurte sonen min om eg hadde forandra meg,
han svarte berre at ”pappa blir ikkje så sint lenger”, seier
Preben før stemma brest.
Han hentar seg snart inn igjen. Det er nært for Preben.
Det er også dei nære som også har lidd mest.
– Eg har snakka med sonen min om dette og fortalt han at
pappa får hjelp til å ikkje vere så sint. Eg merkar at han har
litt temperament hans også. Alle mennesker kjenner jo til
aggresjon, men det finnast gode og dårlige måtar å handtere
den på, seier Preben.
– Alle som har kjent meg veit at eg er hissig, men det har
sjølvsagt vore verst for dei i heimen. Heimen skal jo vere
det trygge, ikkje ein stad ein skal gå å vere engsteleg, fortel
Preben som minner om kvifor han fortel dette.
– Det er mange som slit med det same som eg. Eg kan
berre oppfordre dei til å søke hjelp, vere audmjuk, det har i
alle fall vore til hjelp for meg. Om ein veit om nokon som
har eit slikt problem så skal ein ikkje vere redd for å seie
ifrå. Det er dei heime og barna i huset som får lide mest. Det
er ikkje rettferdig, seier Preben.
– I samtalegruppa er ein saman med folk med same problem. Vi har lært mykje av både kvarandre og av terapeuten.
Ein blir heller ikkje dømt for problemet sitt der, seier han.
– Det er aldri for seint å forbetre seg og ta tak i seg sjølv,
seier Preben som seier han i alle fall har gjort noko riktig.
– Eg skulle ønske all den smerte og frykt eg har laga for
dei rundt meg ugjort, men eg voner å kunne seie det no er
fortid. Eg har skaffa meg hjelp, det er ikkje for seint, eg har
for mykje å miste til å la vere, avsluttar han.
TEKST OG FOTO:
ROGER OLDEIDE
Løvland som vil vere Reform sin
representant på Sunnmøre, har dei
siste seks åra vore samtaleterapeut.
Bak seg har han fire års utdannelse i
klinisk psykoterapi men også ei historie med vald.
– For 13 år sidan var eg sjølv i ein
livssituasjon som enda med vald.
Etter langvarige problem i samlivet
enda det med at
eg slo sambuaren
min, det skulle skje
4-5 gongar før eg
søkte hjelp, fortel
Løvland som no
jobbar med å hjelpe personar som
befinn seg i ein tilsvarende situasjon
som han var.
Kurset er førebels ikkje er eit
permanent tilbod
på Sunnmøre.
– Vald i nære
relasjonar er eit
samfunnsproblem,
meinar Løvland
som ønskar eit
kommunalt samarbeid for å kunne
opprette eit meir
permanent tilbod.
– Eg oppfordrar
dei som skulle slite
med eit sinneproblem eller vald om HELD KURS:
å ta kontakt med
Bjørn Løvland
Reform, seier han ved Reform skal
og viser til www.
halde kurset som
reform.no for meir startar i Volda i
informasjon.
september.
39
40
reise
Onsdag 2. september 2009
Regionavisa
Møte mellom øst og vest
FJELLFERIE
Hotell/hytter - God mat
Turstier/fiske
Karlsvogna Fjellbad
Kurs/weekend
Istanbul: Vannpipene og de små store severdighet: Hagia Sophia.
teglassene står tett i tett i den
lille kafeen i nærheten av Grand Kirke, moské og museum
Her har det vært både kirke og moské i mer
Bazaar.
enn 1500 år, men i dag er det museum. Det er
Nærmere Orienten er det ikke mulig å komme i
Europa; i byen som er delt i to av Bosporosstredet:
Istanbul, Bysants, Konstantinopel, Miklagard,
kjært barn har mange navn.
Byen, med mer enn 12 millioner innbyggere,
har ofte stått i sentrum for begivenhetene. Flere
folkeslag har opp gjennom tidene slåss om herredømmet i den strategisk viktige byen, også
handelsmenn og vikinger fra Nord.
Øst og vest
Tlf 61 28 40 00
www.sgh.no - [email protected]
Vi er på Flåvær også!
5 grunner til å ta
laser
nærsynte, langsynte og skjeve
hornhinner hos oss:
– Gratis uforpliktende
forundersøkelse
(utføres kun av øyelege =
spesialist i øyesykdommer)
– Alle oppfølginger av
våre øyeleger
– Egen vakttlf. 24 t i døgnet
– Gruppe-/familierabatt
– Rentefri nedbetaling
Øyelegene
Frode Gaustad og
Richard van Volkman
Lorkenesgt. 1, Ålesund
Dr. Gaustad har NAV-avtale.
www.oyelaserklinikken.no
/v\ÊÇäÊ£ÓÊÇ£ÊÇä
Det osmanske riket ble dannet på 1290-tallet og
bestod i over 600 år. Sultanen bodde i hovedstaden Istanbul, men under andre verdenskrig
havnet han på taperlaget. Etter frigjøringskrigen
mot Hellas, ble Mustafa Kemal Atatyrk valgt
til Tyrkias første president i 1923. Han flyttet
hovedstaden fra Istanbul til Ankara.
Istanbul er likevel den største byen i landet
og fortsatt med en blanding av europeisk og
asiatisk kultur.
De fasjonable butikkene og hippe kafeene
ligger i bydelen Beyoglu. Her er teglassene byttet ut med Caffe Latte og Macchiato. Kafeene
frekventeres både av kvinner og menn.
Tehusene finner du i det gamle Konstantinopel
– nå Sultanahmet – og ikke minst i den asiatiske
delen Uskudar. Her sitter det bare menn ved
bordene. Denne kontrasten mellom det vestlige Europa og det østlige Asia har nobelprisvinneren Orhan Pamuk skrevet om sin bok
«Istanbul».
Den Blå Moskeen
Den Blå Moskeen er byens viktigste severdighet. Den har hele seks minareter og ble ferdig i
1616 etter en byggeperiode på åtte år.
Når de besøkende har tatt av skoene og entret
det enorme gudshuset, siger en stillhet over
dem. De tykke teppene demper enhver støy,
og de flotte blå, keramiske flisene på veggene
skaper harmoni rundt muslimene som bøyer seg
i bønn mot Mekka.
De store glassmaleriene, alle med blå nyanser, og de hvelvete takene gir en helt spesiell
stemning i moskeen.
Foran moskeen ligger en stor park, og på den
andre siden av den finner du Istanbuls andre
utsmykninger både fra Bibelen og Koranen i det
tidligere gudshuset.
Muslimene pleide å fjerne alle bibelske motiver i de kirkene de omgjorde til moskeer, men
i Hagia Sophia gjorde de et unntak. Her kan du
fortsatt se de vakre motivene av Maria, Jesus
og andre bibelske personer side om side med
sitater fra Koranen skrevet med kalligrafi.
I dette området finner du også Topkapipalasset, bygd av Sultan Mehmet II. Det er
som en liten landsby der sultanen hadde alt han
trengte innenfor palassets murer.
Her er kunstsamlinger, bibliotek, en
moské, flere andre flotte bygninger og et eget
området som i sin tid som huset haremet.
Kunstsamlingen viser noe av sultanens ufattelige rikdom: Klesdrakter i silke med gull- og
sølvtråder, smykker med de vakreste edelstener, våpen og ridetøy. Verdens største diamant,
skjemaker-diamanten, er også utstilt her.
Da sultanen og hans familie bodde i palasset,
var det vanlig med tusen gjester hver dag. Alle
hadde med seg kostbare gaver, og 500 kokker
måtte til for at det skulle bli skikkelige måltider
for sultanfamilien og gjestene.
Underjordiske sisterner
En av Istanbuls mange underjordiske sisterner,
Basilica Sistern (Yerabatan Sarayi), har igjen
blitt tilgjengelig for publikum. Men du må
vite hvor inngangen er for å finne veien under
jorden.
Her – flere meter under Istanbuls travle gater
– åpenbarer det seg en skog av søyler omringet
av vann. Det var herifra innbyggerne i Istanbul
hentet vannet sitt tidligere, og denne sisternen
er bare en av hundrevis av sisterner i Istanbul.
Den er restaurert med skjønnsom hånd og virkemidlene som lyssetting og musikk gir stedet
en eventyrlig stemning.
Ekte hamam
Ingen turist i Tyrkia bør la sjansen gå fra seg til
å ta et tyrkisk bad – et ekte hamam.
Mange steder i Istanbul er det offentlige bad
hvor kroppen kan hvile mens den blir knadd og
såpet inn av robuste massører. Alle de offentlige badene har separate avdelinger for kvinner
og menn.
Hvis man har med barn som man ønsker
å være sammen med i badet, er det greiest å
besøke ett av de store hotellene. De aller fleste
hoteller av en viss standard, har egen badeavdeling, der familien kan være samlet.
Et bad på hotell-hamam koster omtrent det
samme som på et offentlig bad; ca 200 kroner
per pers. Når du har fått på deg det rutete kledet
rundt livet, er det bare å nyte såpeskummassasje, kalde avrivinger og avslapping på varme
marmorbenker. Etter denne behandlingen er du
klar for enda flere opplevelser i Istanbul.
Om du velger å konsentrere oppdagelsesferden til den gamle bydelen Sultanahmet, i den
nyere bydelen Beyoglu eller tar «det beste fra to
verdener», får du helt sikkert fylt opp reisesekken med minner fra byens unike atmosfære.
Istanbul
Passer for: Alle, men det er spesielt mye å se for historieinteresserte.
Fotballinteresserte kan velge mellom tre
stadioner der velkjente klubber spiller:
Besiktas, Fenerbache og Galatasaray.
Slik kommer du til Istanbul: Charterfly eller
rutefly via en hub i Europa. Turistvisum kjøpes på grensen/flyplassen koster 30 dollar. Tog eller trikk direkte fra flyplassen til
sentrum. Ferjer til og fra de ulike bydelene
av Istanbul.
Prisnivå: Middag fra 35 kroner, kebab fra
20 kroner, brus fra sju kroner, øl fra 15
kroner halvliteren. Te og liten kringle for ca
15 kroner.
Klima: Varmest i august med gjennomsnittstemperaturer på ca 30 grader. Ofte
behagelige temperaturer vår og høst. Kan
bli kaldt med snø om vinteren.
Dette bør du få med deg: Den Blå Moské,
Hagia Sophia, tyrkisk bad, Topkapi palasset, Basliica Sistern.
Gode tips: Forsøk tyrkiske matspesialiteter som granateplejuice, kebab, Turkish
Delight, Baklava og brødkringler.
På nett: http://english.istanbul.com, www.
istanbulcityguide.com, www.lonelyplanet.
com/worldguide/turkey/istanbul, www.
orientexpresshotel.com.
reise
Regionavisa
Onsdag 2. september 2009
41
ISTANBUL:
Utsikt over
Bosporos-stredet
fra Topkapi
Palasset.
Foto: Sune Eriksen
Det er mye krimskrams i de
flere hundre butikkene i Grand
Bazaar.
Den enkle
r eisemåt en
t il Oslo
Den Blå Moské med sine seks minareter er Istanbuls
fremste turistmål.
• MAKS kr. 590,alle dagar på nattbussen til Oslo
over Strynefjellet.
• Kvar kveld køyrer Møre-ekspressen
direkte til Oslo via Oslo lufthavn,
Gardermoen.
• Garantert plass utan førehandstinging.
Sjå fjord1.no / nor-way.no eller
ring 815 44 444 / 70 07 47 00
for meir informasjon.
Den gamle trikken i Beyoglu trafikkerer gågaten mellom Taksim
plassen og Galata-broen.
V i sk al same vegen
Granatepler er en tyrkisk spesialitet. Disse eplene skal
snart presses til juice.
HAUSTAKTIVITETAR I LOEN
4.-6. september:
SEINSOMMARHELG
Vassendgutane - dans i Stryn laurdag
13.-18. september: SENIORVEKE
Kontakt oss for meir info og program
18.-20. september: VANDREHELG
Flotte turløyper - for alle aldrar !
2.-4. oktober:
DŒner kebab, klar for sultne turister.
Massasje med såpe i ett av Istanbuls mange hamam.
4.-9. oktober:
DANSEKURS FOR BORN.
Dyktige instruktørar frå Christines
Dansestudio (3-6 år og 7-12 år)
HAUSTFERIE
Gode midtvekeprisar !
9.-11. oktober:
STRYNEMESSEHELG
Tivoli og varemesse for heile familien.
16.-18. oktober:
HAUSTHELG
Her blir det mykje godt på buffeten!
30.okt.-1.nov.:
Dansehelg med DANSEKURS
Slow, tango og bugg (svensk swing).
For meir info, sjå:
www.loenfjord.no
* Med atterhald om ledig kapasitet
Helg frå kr
1950,-
pr person i dobbeltrom fredag-søndag
inkludert halvpensjon (middag og frukost)
Hotel Loenfjord AS 6789 Loen, Nordfjord, Norway Tel: +47 57 87 57 00
42
Onsdag 2. september 2009
Regionavisa
Gullkorn fra barnemunn
- Kroppspråk er når man promper.
- Hvis du vil bli tynn i en fei, kan du bare
gå til legen og bli støvsuget.
- Man kan bli frelst eller helfrelst, det
kommer an på hva man gidder.
- Det er noen som har en hellig lama. Det
er egentlig en liten kamel. Den heter DalaiLama. Jeg tror det er en engel.
- Først blir man celle, så blir man barn,
så blir man mamma, så blir man bestemor,
så blir man oldemor og så blir man tippoldemor. Til slutt blir man gjørme.
- Gamle folk kan ikke lenger få barn
fordi de har tørket opp innvendig, og
babyer må jo ha vann mens de gror.
- Heldigvis, sier nå jeg, for ellers kunne
man jo risikere at besteforeldrene fikk
massevis av onkler og tanter som kanskje
ble yngre og yngre.
- Hvis Gud hadde holdt det han sa om
å la alle barna komme til seg, så hadde vi
ikke trengt barnehager
- Det som er viktig for mødre, er at de
får barn. Hvis de tilfeldigvis er så uheldige
å ikke få barn, må de være alenemødre
hele livet.
- Noen damer har veldig store pupper,
mens andre nesten er toppløse.
- Noen menn har hår på ryggen. Særlig
forbrytere og badevakter.
- Damer består av eggstokker, og så
tenker de mer.
- Når man kommer inn i puberteten forandrer kroppen seg så mye at man nesten
ikke kjenner den igjen.
- Guttene får utvekster, mens jentene
blir blødere.Hvis frøet fra faren ikke treffer
morens egg, blir det bare en vanlig omelett
av det.
- Mange mennesker kommer aldri til
jorden, men forblir rogn.
- Det som er forskjellen på mennesker
og dyr er at når grisen er passe feit, så blir
den spist.
- En ektefelle er den fellen man går i når
man gifter seg.
- Sjelen ligner en plastpose. Den er tynn
og gjennomsiktig og tar ca. 4 liter.
- Hvis man forstuer øynene, må man gå
til en optiker for å briljere seg.
- Kroppen består av 90 % vann, 2 % bein
og kjøtt, og hår og negler etter behov.
- Maten går sakte gjennom rørene i halsen til den treffer magen. Der tar den seg
en matpause. Godteri går fortere, fordi det
er mye glattere.
- Kroppen består av innvoller og utvoller. Innvoller er f.eks marg, bein og milten.
Utvoller derimot er ofte mer synlige og kan
skiftes ut ved spesielle anledninger. Særlig
på damer...
- Vi har hjerne for at håret skal ha noe å
henge fast i.
- Skjelettet er et beinrangel som man
drar rundt på så lenge man lever.
- Den største forskjellen på mennesker
og dyr er at hester får valper.
- Nesa beveger seg i alle retninger som
en radar, til den har funnet ut hvor stanken
kommer fra. Da roer den seg ned.
- Halsen er en stilk som hodet er festet
på.
- Bevisstløse folk er ofte veldig slappe.
- Fordøyelse er noe man gjør i fordøyelsesparker.
- Hvis man blir redd, kan man få frostskader i hodebunnen.
- Den huden som hodet er dekket med
kalles hudkommelse.
- Dersom huden løsner, drysser de forskjellige delene ut, og da vet man ikke
hvordan man skal feste dem igjen.
- Negre har sort hud, men det er ikke
pent å si høyt.
- Mennesker er dekket av lær, mens dyr
er dekket av garn.
- Gamle damer har nesten brukt opp
kroppen sin og de er ofte så utbrente at det
lukter svidd av dem.
- Øynene er de to viktigste kjertlene
man har.
Om eg berre kunne fly
I mange hundre år har menneska drøymt om å
kunne fly som ein fugl. Mange har prøvd å
lage seg vengjer, men alle forsøk har vore mislykka så langt. Utan motor har ingen greidd å
kome opp i lufta frå flat mark.
I 1980 lova helikopterfabrikken Sikorsky ut
over 100 000 kroner til den som kunne lage
eit helikopter som kunne kome opp i lufta
berre ved menneskemakt. Helikopteret
måtte stige tre meter opp i lufta og
halde seg der oppe i to minutt. Og det
måtte ikkje ha motor, berre drivast med
pedalar som ein sykkel. Sidan den gongen har
17 prøvd seg. Femten av desse helikoptera
greidde ikkje å kome opp i lufta. Ein flaug i
seks sekund, og ein annan i 19 sekund.
No arbeider fleire ingeniørar i Canada med eit
helikopter som dei håper å vinne premien
med. Det har to store rotorar, heile 35 meter
lange og opp til 1,25 meter breie. Helikopteret
veg 73 kg i tillegg til piloten. Ein sterk syklist
skal så trakke på pedalane alt han orkar i to
minutt. Helikopteret er berre bygd for å gå så
lenge, men om han altså greier å kome tre
meter opp i lufta, får konstruktørane premien.
Layout: GRØSET™
Barnesida er levert av Norsk Barneblad og Nynorsk Pressekontor
Sola
•Sola er ei stjerne – ikkje ein planet. Frå
dei yttarste planetane ser sola ut som ei
lyssterk stjerne. Sola er den einaste stjerna vi kan sjå om dagen.
•Sola er så stor at ein ville få plass til 1
million jordklotar i ho! Sola har eit
tverrmål på meir enn 1 million kilometer, og inneheld 99 % av all masse i
heile solsystemet vårt.
•Avstanden frå sola til jorda er i
gjennomsnitt 149,6 millionar kilometer.
Sollyset har ein fart på 300 000 kilometer i sekundet, og brukar litt meir enn 8
minutt på å nå fram til jorda.
•Sola er svært varm. Djupt inne i ho er
temperaturen 15 millionar varmegrader.
Kalle Knurr
har besøk...
(faste stillingar)
Vi søkjer etter buss-sjåførar i 100% stilling ved
desse avdelingane:
• Volda – 2 stillingar
• Eidså
• Ulsteinvik
Stillingane vil omfatte:
• Køyring av ordinære bussruter og
turoppdrag ved behov
• Ettersyn og enkelt vedlikehald på vogner
Kvalifikasjonskrav:
• Førarkort for buss, klasse D, og køyresetel
• Vi legg vekt på motivasjon og interesse
for jobben
• Søkaren bør vere kundeorientert
og serviceinnstilt
• Fagbrev er ein fordel, men ikkje noko krav
Bestemor har akkurat vaska kjøkengolvet, men trur du ikkje at Kalle
Knurr har drege inn fleire venner?
Kan du ved hjelp av dei ulike fotspora
på golvet finne ut kor mange venner
Kalle Knurr har hatt med seg?
PUSLEKRYSSORD
Vi kan tilby:
• Triveleg arbeidsmiljø
• Tariffløn
Moro
Kaninvits
Opplæring vert gitt.
Meir informasjon om stillinga kan ein få ved å
vende seg til Torbjørn Krøvel 70 07 47 00.
Søknadsfrist: 16. september.
Løysing:
Kalle Knurr har besøk
Svar: 7
4 bokstavar:
6 bokstavar:
KU RI TI TO UT
ARE NEA NÅL OVE SAK STI
ÅME
EIKA LIME MAUR SELE
ARTIST ATOMET KLATRE
MANDAL UTANOM
D A L
T I
N O M
Å M E
L E
T O
U
V
T R E
2 bokstavar:
3 bokstavar:
M A N
A R E
U T A
R I
S E
S T I
A
K
K L A
Nedanfor finn du alle orda som skal vere i kryssordløysinga. Som ei lita hjelp har vi alt plassert eitt ord
på rett plass.
Løysing på puslekryssord
Kva er den lettaste måten å fange ein kanin
på?
Du gøymer deg bak ein busk og prøver å
høyrast ut som ei gulrot.
T O
Buss-sjåførar
Søknadane sendast til:
www.fjord1.no, eller
Fjord1 Buss Møre AS, Furene, 6100 Volda.
stilling ledig
Regionavisa
Stilling ledig/kunngjering
Onsdag 2. september 2009
43
[email protected] - 7000 9660
Svart/kvit: kr 7,60 / farge: kr 9,35 pr mm eks. mva
Selge/kjøpe bustad?
Oppdaterte tal frå NAV
Kragset
Eigedomsmekling
Din eigedomsmeklar i ditt nærmiljø
Veke 36:
Nøkkeltall Møre Romsdal
Nøkkeltall hele landet
3 399 Registrerte arbeidsledige
6,3 % Sykefravær (legemeldt)
16 078 Personer med uføreytelse
817 Tilgang stillinger
77 109 Registrerte arbeidsledige
6,4 % Sykefravær (legemeldt)
341 425 Personer med uføreytelse
16 813 Tilgang stillinger
Tlf. 700 555 00
-
œ?jYlakE]cdYjlYckl
œ?g\jƒ\_b]naf_
œL]llghh^¬d_af_
Ring 909 92 420 i dag
for ein uforpliktande samtale.
www.kragseteigedom.no
WWW.NAV.NO
VD Transport er ein nyetablert, uavhengig transportør, som
ynskjer å knytte kontakter/samarbeid på tvers av transportbransjen. Vi har ein meget moderne bilpark med eigen verkstad
på Vartdal. Selskapet er heileigd av Vartdal Planstindustri AS.
Vartdal Plastindustri AS med tilhøyrande selskap disponerer
i dag over 30 eigeneigde vogntog.
Høgskolen i Ålesund har 1900 studenter og 180
ansatte.
Vi er et sentralt kompetansemiljø i regionen og
holder
til i flotte lokaler 4 km fra Ålesund sentrum.
INGENIØRKURS
Vi søkjer etter
Høgskolen i Ålesund
Sjåførar
Stillinga har turnus 1/3.
Høgskolen i Ålesund tilbyr i år en rekke ukeskurs for ingeniører i industrien. Kursene
inngår enten i en pakke med beste praksiskurs i Simulering og Visualisering eller i mastergradsstudiene Produkt- og systemdesign og Skipsdesign, men er også tilgjengelig for
andre interesserte. Høstens kurs omfatter systemtenkning. Hvert av kursene går over en
uke, og har en størrelsesramme tilsvarende 2,5 studiepoeng. Forkunnskap for kursene er
Bachelor ingeniør eller tilsvarende.
Vi søkjer etter ein person med god orden og evne til å yte service.
Vi tilbyr mellom anna eit godt arbeidsmiljø og gode forsikrings- og
pensjonsordningar.
s
s
s
s
Simulering med spillteknologi (uke 37)
Lean Systems (uke 38)
Automation of repeated design tasks (uke 38)
Structural integration of heavy equipment on hull structures (1., 2., 7., 8. og
9.10)
System modelling (uke 41)
Platform design (15., 16., 21. og 22. 10)
System simulation (uke 44)
3D Visualization (uke 45)
System engineering (uke 47)
Predictive control (uke 47)
Ved spørsmål vedr. stillinga kontakt:
Runar Gjengår, tlf. 70 04 82 90 / 476 70 650
e-post: [email protected]
s
s
s
s
s
s
Søknad skal sendast: VD Transport AS, 6170 Vartdal.
Pris pr. kurs: kr. 5.800,-.
Høgskolen i Ålesund, Serviceboks 17, 6025 Ålesund
Denne annonsa skal ikkje vidareformidlast gjennom andre medium enn denne avisa. © Copyright 2009
For mer informasjon: http://www.hials.no/kurs
Løn etter avtale.
SafeRoad er en ledende leverandør av trafikksikringsløsninger. Konsernet har 1.500 ansatte i 10 land, og omsatte i
2008 for 2,6 milliarder NOK. Virksomheten omfatter blant annet divisjonene Infrastruktur, Skilt og Veimerking. Besøk
www.saferoad.com
Vik Ørsta AS arbeider innen markedsområdene lysmast, tunnelsikring og trafikksikring. Bedriften er lokalisert i Ørsta
og i Vik i Sogn. Selskapet har betydelig kompetanse og disponerer moderne produksjonsutstyr. Vik Ørsta AS hadde i
2008 320 ansatte og en omsetning på NOK 579 millioner.
Vik Ørsta AS søker etter
Fått ny jobb?
Finn hus med
Arbeidsleder
Vi søker nå etter arbeidsleder til vår lageravdeling for tunnelsikringsprodukter.
Stillingen som arbeidsleder innebærer arbeidslederansvar for ca. 10 personer. Videre ansvar for
å sette opp daglige produksjons- og leveringsplaner og sørge for at kapasiteten i avdelingen blir
utnyttet best mulig. Til stillingen følger det også med diverse rapporteringsarbeid.
i Regionavisa
Kvalifikasjoner:
Det er en fordel om søker har erfaring som arbeidsleder fra tidligere, og er vant til å arbeide med
dataverktøy.
Arbeidssted vil være Skorgeura i Ørsta. Arbeidstid er 0730-1530 mandag til fredag.
WWW.NOTAR.NO
Vi kan tilby konkurransedyktige betingelser og et godt arbeidsmiljø.
Kortfattet søknad med CV sendes Vik Ørsta AS, v/Gudveig Tryti, 6893 Vik i Sogn eller
e-post [email protected] innen 10. september 2009.
For mer informasjon kontakt avdelingsleder Kjell Brautaset, tlf. 70 04 70 13 / 952 03 580 eller
personalsjef Gudveig Tryti, tlf. 57 69 86 52 / 482 55 174
Vik Ørsta AS, pb. 193, N-6151 Ørsta Tel.: +47 70 04 70 00 N-6893 Vik i Sogn Tel.: +47 57 69 86 50 www.vikorsta.no
44 Onsdag 2. september 2009
namn og næring
Kva skjer
rundt om...
September:
4. - 6.
4. - 6.
4. - 7.
5.
5.
5.
5.
5. - 6.
5. - 7.
5. - 13.
6.
10. - 14.
11.
11. - 13.
11. - 13.
12.
12.
12.
12. - 13.
12. - 14.
13.
16.
17. - 21.
18.
19.
19.
19. - 20.
19. - 21.
25. - 27.
25. - 28.
26.
26.
Stormfestival, Nordfjordhallen
Makrellfestival, Fosnavåg
West Coast Festival of New Music, Stavanger
Vassendgutane, Strynehallen
Hytt & Pine Band, Ute under Makrellfestivalen
i Fosnavåg
Loppemarknad, Volda Røde Kors,
Samfunnshuset i Volda.
Øystein Sunde og Meget i sløyd.
konsert på Sjøborg Kulturhus, Ulsteinvik
Ekko festival, Bergen
Blues in Hell, Hell stsjon (Nord-Trøndelag)
Protestfestivalen 2009, Kristiansand
Helselagsfest «VI OVER 60», Breidablik, Larsnes.
Nordkapp Filmfestival
Hausthelg i Oppstryn
Dyrsku’n 2009, Seljord
Raptus internasjonale tegneseriefestival, Bergen
Hytt & Pine Band, dansegalla, Sjøborg, Ulsteinvik
Middagsbuffet på Quality Hotel Ulstein
Voldakampen, Volda sentrum, i regi
av Volda Røde Kors
RovdeTwist, familiedag på Rovdestranda. Show/
dans med 3 Busserulls.
Southern Discomfort Metal festival, Kr. Sand
Bergen matfestival
Pensjonisttur til Turnhytta, Volda
Sogn og Fjordane Teater, Stryn Kulturhus
Ulvik poesifestival, Hardanger
Parkdag, Hareid
Åheimfest, div. aktivitetar i bygda, Klypa-show
Gla`Dans på Syvde samf.hus
Bob Dylan-konsert med Bigset blandakor
Blåe Tonar Under Breen, Sognefjorden
Oktoberfest, Stryn
Folkelarm, Oslo
Underholdningskveld m/Con Moto – i tospann
med Hildegunn og Leif Per,
Sjøborg Kulturhus, Ulsteinvik
100-års Jubileum Indre Hornindal Ungdomslag
Oktober:
1.
1. – 25.
1. - 3.
2.
3.
9. - 11.
10.
10. - 11.
10. - 18.
11.
13.
14.
15.
15.
15.
17.
21. - 28.
23.
23. - 26.
24.
24. - 26.
Chris Thompson og Mads Eriksen band,
Stryn Kulturhus
UKA i Trondheim, Studentuker, Trondheim
Black Mountain Blues Festival, Beitostølen
Chris Tompson og Mads Eriksen Band.
Konsert på Sjøborg Kulturhus, Ulsteinvik
Skalldyrfestival i Måløy
Strynemessa
Jubileumsmarkering Fiskå Ungdomshus
Hummerfestivalen, Risør
Hareidstemna, Hareid
Konsert i Hareidhallen med Hjørungavåg Brass.
Balljegove, Holesanden, Hareid
Ishavskveld, Ishavsmuseet, Brandal
Damenes Aften med komikaren Sturla BergJohansen, på Sjøborg Kulturhus, Ulsteinvik
Gisle Børge Styve Trio, Stryn Kulturhus
Elevkonsert Hareid musikk- og kulturskule
Parkdag, Hareid
Bergen Internasjonale FilmFestival, Bergen
Roar Brekke - Stand Up, Stryn Kulturhus
Smeltedigelen, Mo i Rana
Gla`Dans på Rovdetun
Nasjonal Amatørteaterfestival, Stord
Kilde: Kulturkalendarane til kommunane i området.
Feil eller manglar? Ha med ditt arrangement?
Ta kontakt på 7000 9660 eller [email protected]
Regionavisa
Den
GULE SIDE
hjelper deg
 70 00 96 60  [email protected]
Advokat
Rekneskap
Hans Flø
Advokat MNA
6060 Hareid
Autorisert regnskapsselskap
Telefon: 70 09 20 60
Fax: 55 90 46 80
E-mail: [email protected]
Onglasætra 18,
6065 Ulsteinvik
70 01 35 00 / 70 01 35 05
www.vattoy.no • e-post: [email protected]
Revisor
Elektrikar
Din elektriker!
· Nyinstallasjon
· Rehabilitering
· Service, privat og næring
· Termografi
· Fiskefartøy, el. kontrollordning
· Maritime anlegg
Vakttlf.: 907 92 840
Myrvågsenteret, 6080 GURSKØY
www.elek.no - [email protected]
www.bdonoraudit.no
Symaskiner
Symaskiner
Sal av Husqvarna symaskiner,
samt reparasjon av ALLE
typer symaskiner
KEMA AS
Ørsta Torg – Ringo – Tlf. 70 06 68 48
Opningstider: 10 - 18 (16)
Gravstein
Man–fred 10-17 Lørd 10-15
Onsdag stengt
Elles etter avtale.
Ikkje
fått
AVISA?
Om du ikkje har fått avisa
i di postkasse, finn du den
på din nærbutikk
GRAVSTEIN
Sjå vår store utstilling, eller ring for katalog.
Fritt levert og oppsett
med blomsterrammer.
Vi utfører oppussing/namntilføyelsar
av gravsteinar.
Vartdal Skifer og Monument Vi leverer lykter, vasar,
Tlf. 70 04 22 10
blomsterplater/kantar.
Regionavisa
KVAR ONSDAG
på søre Sunnmøre (7 kommuner)
Opplag: 20.000 eks.
SISTE ONSDAG KVAR MÅNAD
også i Nordfjord (+ 5 kommuner)
Opplag: 30.000 eks.
KVAR ONSDAG
på søre Sunnmøre
SISTE ONSDAG
KVAR MÅNAD
også i Nordfjord
Det beste i livet er GRATIS!
Tlf. 70 00 96 60
www.regionavisa.no
Tlf.: 70 00 96 60 • Fax: 70 00 96 70
E-mail: [email protected]
www.regionavisa.no
namn og næring
Regionavisa
Data-fusjon
AR Data og Mamoz slår
seg sammen og vil bli
midt-Norges største
butikkjede innen data,
mobil, TV og foto.
- Målet er å etablere en riksdekkende kjede, sier Arild Rogne i
AR Data og Christian Strømberg i
Mamoz Norge i ei pressemelsing.
AR Data er Møre og Romsdals
største dataleverandør med en
omsetning i 2008 på 104 millioner kroner og 28 ansatte/årsverk. Selskapet har butikker i
Kristiansund, Molde, Ålesund og
Volda.
Mamoz Norge er en av
Trondheims ledende dataleverandører med en omsetning i 2008 på
60 millioner kroner og 23 ansatte
fordelt på 13 årsverk. Selskapet
har to butikker i Trondheim.
Mamoz Norge og AR Data vil
samlet være midt-Norges største
dataleverandør med en forventet
omsetning i 2009 på ca 200 millioner kroner. Det er videre planlagt ekspansjon høsten 2009 og i
2010 slik at kjeden raskt skal ha
over 10 butikker og på sikt bli en
landsdekkende kjede. I fjor solgte
Mamoz.no og AR Data samlet
13.700 PC`er, 3.500 TV`er og
4.000 mobiltelefoner.
Databransjen er en bransje som
tradisjonelt har hatt lav lønnsomhet. Sammenslåing av Mamoz
Norge og AR Data er starten på
en konsolidering av markedet.
Ved å slå sammen flere av de
største lokale aktørene i Norge
ser vi muligheter for økt lønnsomhet gjennom stordriftsfordeler.
Større innkjøpsvolum vil gi lavere
innkjøpspriser. Lavere kostnader
gjennom samordning av sentrale
funksjoner for økonomi, markedsføring, innkjøp og support.
Gjennom forenkling og forbedring av rutiner og systemer vil
hver enkelt butikk frigjøre kapasitet som kan benyttes til kundebehandling. Dette vil i sin tur også
medføre vekst i omsetning.
AR Data og Mamoz er kjent for
ansatte med god fagkompetanse,
lokal service og tilbyr data, mobil,
TV og foto til særdeles gunstige Arild Rogne i AR Data.
priser.
Ny kunstnar i Doktorgarden
- Doktorgarden i Selje har hatt svært
godt besøk i sommar, og no strekkjer
vi sesongen endå litt til og har fått inn
ein ny kunstnar, Kirsti Villanger (59)
frå Ålesund. Vi held ope alle dagar ut
august, og så i helgane i september, fortel Anna Kjemphol.
Doktorgarden opna med nytt vertskap i byrjinga av
juni i sommar, og har sidan hatt ope alle dagar. Huset
tilbyr både galleri, kafé, overnatting og butikk med
bøker og mykje anna. Fem kunstnarar har halde utstilling, og er framleis presenterte i huset: Olav Harald
Ulstein, Knut Kråkevik, Per Grønli, Eldar Tandstad og
Per Grøtting. Trekkplaster i huset har også vore den
gode maten, spesielt kakene.
- Sist laurdag kom Kirsti Villanger til Galleri Salen.
Ho er ein spennande kunstnar som eg har kjent lenge.
Ho har både oljemåleri og akvarell, mange store
bilete, og er figurativ i uttrykket sitt. Ho har vore aktiv
kunstnar i ei årrekkje med ei rad utstillingar bak seg.
Eg er sikker på at mange vil like det ho kjem med til
Doktorgarden, seier Anna Kjemphol og ønskjer alle
velkomne til Selje.
Onsdag 2. september 2009
Christian Strømberg i Mamoz Norge.
Tussa tek over Enøk-senteret
Tussakonsernet valde
i juni å løyse inn minoritetsaksjonærane ved
Enøk-senteret AS i Møre
og Romsdal, og tok med
det over som 100 %
eigar av selskapet.
For Tussa inneber kjøpet ei
stadfesting og ei strategisk styrking av konsernet sitt fokus
på energigunstige løysingar.
Konserntilknytinga signaliserer
samstundes langsiktig og ansvarleg eigarskap, noko som er positivt både for Enøk-senteret sine
kundar og ved rekruttering av
tilsette.
Vil styrke selskapet
Kirsti Villanger i utstillinga i Doktorgarden.
45
Dagleg leiar ved Enøk-senteret,
Torger Mjønes, ser positivt på eit
tydeleg og avklart eigarskap og
er sikker på at dette er grep som
vil styrke selskapet både lokalt og
nasjonalt.
- For Enøk-senteret inneber innløysinga ingen endring i måten å
arbeide på. Selskapet vil på forretningsmessig grunnlag samarbeide og yte tenester, regionalt og
nasjonalt, på dei områda selskapet finn strategisk. Vi ser no på
ei styrkt produktifisering og ulike
driftsmodellar, for ytterlegare å
imøtekomme det store potensialet
enøk representerer i Noreg, seier
Mjønes.
I dag jobbar selskapet mellom
anna med større aktørar som
Amfi Eiendom, Coop Norge og
Maritim industri, i tillegg til ulike
kraftselskap, kommunar og anna
offentleg verksemd.
Dotterselskap under Tussa Kraft
Tussa har sidan oppstarten av
Enøk-senteret vore med som
eigar, og dei siste åra eigt 71,6
prosent av aksjane i selskapet.
Organisatorisk blir Enøk-senteret
plassert som eit dotterselskap
under morselskapet Tussa Kraft.
Bergsøy bygger klubbhus og tribuneanlegg
Bergsøy IL Fotball er en
klubb som har som mål å
bidra til å gjøre Herøy til
en bedre plass å bo. En
av strategiene for å nå
dette målet er at vi skal
være en breddeklubb,
hvor det er lov å være
god.
Vi mener at aktiviteten vi tilbyr
i klubben bidrar veldig positivt
både med hensyn på fysisk fostring, mestringsfølelse, inkludering
og sosialisering. Det er derfor stor
fokus i klubben på å rekruttere så
mange gutter og jenter som mulig
og beholde flest mulig, lengst
mulig. I tillegg skal vi stimulere
og støtte talentene som ønsker å bli
gode og derigjennom oppnå sportslig framgang for aldersbestemte og
A-lag. Bergsøy IL Fotball har gode
forutsetninger til å bli en av de tre
beste klubbene på Sunnmøre, både
sportslig og organisatorisk ikke
minst basert på et næringsliv som
har vist stor både evne og vilje til å
bidra.
Som et
ledd i disse
planene er
det derfor
gledelig å
informere
om planene
for
bygging av nytt
ko m b i n e r t
klubbhus
og tribuneanlegg med
860 sitteplasser under tak. Det nye
anlegget vil bli plassert mellom
naturgress- og kunstgressbanene
på Bergsøy. Kunstgressbanen har
etter åpningen i 2007 blitt en gedigen suksess hvor unge og gamle
er i aktivitet store deler av døgnet.
Ved å gjøre kunstgressbanen til vår
hovedarena legger vi enda større
vekt på ungdoms- og breddearbeidet i klubben. Tribuneanlegget
vil vende mot kunstgressbanen og
når det står ferdig vil både aldersbestemte lag og A-lag kunne entre
kunstgressbanen via spillertunellen i klubbhusanlegget. Slik kan
vi vise at vi setter pris på alle
medlemmene i klubben og gjøre
rammen rundt kampene til både
unge og voksne enda flottere.
Det kombinerte klubbhus og
tribuneanlegget vil bli et naturlig
samlingspunkt for alle medlemme-
ne og vil også inneholde møterom,
garderober, kontor, utstyrslager,
etc. Med dette vil klubben kunne
drives enda mer effektivt og det vil
selvsagt gjøre det enda triveligere
for alle de frivillige som legger ned
tusenvis av dugnadstimer for klubben. Prisen på anlegget er anslått
til ca. 12-14 millioner og er planlagt ferdig i denne strategiperioden
som går ut 2011. Finansiering er
planlagt ved en kombinasjon av
egenkapitalen vi har etter salg av
klubbhus og bane i Huldal, spillemidler og andre støttemidler, samt
noe langsiktig gjeld.
46 Onsdag 2. september 2009
Finn 5 feil
Regionavisa
Dagen i dag...
Bildet Ɵl høgre har 5 manglar.
Onsdag 2. september
Årets 245 dag, uke 36, 120 dager igjen av 2009
Bybrannen i London 1666 (på engelsk kjent som The
Sudoku
Fyll inn i breƩa slik at kvar rad, kvar kolonne
og kvar 3x3 boks inneheld tala 1 Ɵl 9.
2
4 6
1 8
5
8
7 2
3
3
1
3
6 8
4
3 6
7
5
5
3
6 7 2
9
1 5
4
9
3
6
2
5
3
7
9
8
6
1
7
5
3
6
4
Historie
1666 – Den store bybrannen i London antennes. Byen
brenner i flere dager.
1914 – Slaget ved Tannenberg avsluttes.
1945 – Japans underskrivelse av kapitulasjonserklæringen.
Andre verdenskrigs offisielle slutt.
1964 – Terje Pedersen setter verdensrekord i spydkast med
91,72 meter på Bislett stadion i Oslo. Dette er
verdens første kast over 90 meter og en forbedring
av Pedersens egen verdensrekord med hele 4,60
meter.
1990 – Transnistria erklærer uavhengighet fra Moldova
5
7
8
6
1
5
9
1
7
2
3
4
2
3
7
8
4
3
1 7 6
5
9
2
Norsk historie
1811 – Universitetet i Oslo ble opprettet
1900 – Norges Blindeforbund ble stiftet
Født
1949 – Knut Borge, norsk programleder, journalist,
komiker og forfatter
1960 – Kristin Halvorsen, norsk politiker
1960 – Vetle Lid Larssen, norsk forfatter
1966 – Fredrik Skavlan, journalist og programleder
1968 – Trond Jensrud, norsk politiker
1971 – Kjetil André Aamodt, norsk alpinist
1982 – Joey Barton, engelsk fotballspiller
Vanskeleg
Anagram
1. Are glei
2. Ona gla
3. Knemaur
4. arg Adamsak
5. Ai pot ei
Lisa Lise Liss
Alle er kortform av Elisabeth = hebraisk Elisjeba
(hun som ærer Gud).
4
LeƩ
Middels
Navnedag i dag
8
9
3
1
7
5
6
9
9
4 2 8
9
7
2 1
1
8
9
6 3
6 4
5
7 3
De fleste bygningene i London på denne tiden var reist med
svært brennbare materialer som tre og strø, og gnister fra
bakerens hus satte snart nabohusene i brann. De blåste
kraftig fra øst denne morgenen, og så snart flammene hadde
fått tak spredde de seg raskt videre. Nærheten mellom
bygningene, med bare trange smug mellom, gav ilden gunstige
forhold.
2 5
8
8
3
9
5
4
LeƩ
6 2
Great Fire of London) var en enorm bybrann som raste i
London fra 2. til 5. september 1666. Dette var tredje gang
London hadde blitt nesten fullstendig ødelagt av brann; det
hadde tidligere skjedd i 1133/1135 og 1212. Et senere tilfelle,
Luftwaffes brannbombeangrep den 29. september 1940 har
blitt kjent som The Second Great Fire of London. Brannen
brøt ut på morgenen søndag 2. september 1666. Den startet i
Pudding Lane, i huset til Thomas Farrinor som var hoffbaker for
Karl II. Antagelig startet den fordi Farrinor hadde glemt å
slukke bakerovnen før han gikk til sengs kvelden før, og en
gang etter midnatt satte glør fra ovnen ved som ble lagret ved
siden av i brann. Farrinor lyktes i å komme seg ut sammen
med sin familie, men tjenestepiken kom seg ikke ut og ble
brannens første offer.
Innen en time etter utbruddet ble sir Thomas Bloodworth, Lord
Mayor of London, vekket. Han var ikke bekymret over brannen,
og skal ha sagt at «en kvinne kan pisse den ut».
Ved å stokke om på bokstavane her skal du
finne fram Ɵl Ɵ land i Afrika.
__________
__________
__________
__________
__________
Kvar på Sunnmøre?
6. Undas
7. Amin bai
8. Grine
9. Bilarie
10. Og nok
__________
__________
__________
__________
__________
Knekk en nøtt med
små grå....
Hva er dette?
de
62
Kvar har fotografen vore?
ReƩe svar: Manglar i bilde: Sommarfugl, vindauge i fly, hund, antenne på tårn og viskar på bilen.
Anagram: Algerie, Angola, Kamerun, Madagaskar, EƟopia, Sudan, Namibia, Niger, Liberia og Kongo.
Bildet er frå Åheim.
Løsning: Tråsneller
Onsdag 2. september 2009
Regionavisa
47
PREMIEKRYSSORD
3 vinnarar får 3 flaxlodd kvar i posten. LYKKE TIL
Drikk
Stiftelse
Skape
seg
Sterk
Vern
Sangerinne
Sted i
Hedmark
Særpreg
Mynt
Svangerskap
Sving
Org.
fork.
Lik
Gal
NettInopp
trige
Dyr Knask
Plagg
Fisk
Felle
Mål
fork.
Sjødyr
Glise
Folkedrakt
AvTvang sanning
Fri
Dram
P.navn
Morsmelk
Skadelig
Annonse
Konj.
Vel
Bli
var
Betennelse
G.navn
Halvråtten
Tynne
Mykt
hår
Alkaloid
Pipe
Genuin
Gjøn
Hold
Sleip
Spesiell
Skur
Vrang
Volde
P.navn
Fyrste
Nr. 3209. Foto: DSC 0189 Samliv
Oppgave
Tungt
å gå i
Tau
Lærreim
Nivå
Homogen
Farge
Pels
Luseegg
Til
værs
Grovt
stoff
Kraftig
Tall
Sive
Silisium
Kalkulere
Dyr
Pines Byrde
Tone
Forme
Øvelse
Gudinne
Uljanov
Legat
Rekke
Leker
fork.
Plagg
By
Dreining
ProAn- nomen
grep Presse
Lett
tåke
Emballasje
Rye
Sjarm
Til
Behagelig
Armada
Grad
Fø
Romertall
Hvilested
By
Lag
Hellig
Sengetøy
Rygg
En
vogue
Tone
Fryse
Myntenhet
G.navn
Bare
Klovn
Overfall
Frukt
Fyr
Adverb
Prefiks
Strev
Skred
Ring
Del av
skip
Kjemisk
tegn
Fjærkre
Fins
Løysing 26. august
JO
S
S T
E
SN
D
VE
A
R
T
E
R
I
E
GR
U
T
HE
R
A
N
U
N
K
E
L
F R
I
M
MEH
K A
B K P
E
E
A
B K P
K A
K
O
I
A
DJSOM
T
D
K
R
N
A
N
M
R D SMONN D R AMA T I KK
K IKLI L N NUUTT
R ES IT K
E TA
R E IEKT A
AK
I L
E N EL AL K
E E EE
I SLT E O
G OEG N E
E NS
MO
KJ
RN
S SSS
ON OM O
K JE E
NEEN N S
K EI LGDI L D
KSEN I G
S VSEV IE PI P L LAA
DE E Ø S LUK ERT ER I S
R OI PSP
EV E Ø P AS RL IUS K
E R E ERRTT E
EK
I KS SETRE R E ARTTLEE K
PAR
T O SPPPA
RE
SA
AN
T SEKRE A
S KPEAR A H
T KL EATV Å
EGKR S
S IE RG A A
LK
RDE
NG
E E SRAU K R EA VT I Å
HR E
N SUK
TO
E
MON E T
E
I L UGEA R
T LIELK S
DERE
G ET U R
US ARL E
AA
HENRE T T E NOE
L I NDE SNE S
NLETT
S
E
L ETIO K L SE KBEE K L EURE M
K AN
RO
EA
S G IA A
RFER TE T
RE
AD
F FE SEN
ER
S GLI IR N
NE
I E A VNE O
EAR
B ELK N E ER I R E R E
E NASLET
NI EL DI E RK L S
NF
GA
R R GTI I
R OI PRAA
EN
F S SE N E
I MA V
E IRGS P G
E L I KS I R
HE N I F S T OG ERT
E II GRN
L
E UNSS E
R
EE L
DMEE
NO R E
L EBAÅ R
E UL
L E L L
S VS I
R
P RA NAGV A S
EDNI IL G
SÆ
L
S Ø K KTE I
OPBR O
E GN
GA EE R
T I F KSOTR K O T
D T A NEDLE IL K SS INR
S P
V AT EN AD
S I KKER KLØF T
S ØKK P U L S MA
BAR
I
Vinnarar 26. august
SA
Siri Skaare, Oslo
BOL
F
Liv Solveig Brendefur,
N I A
Nordfjordeid
A L
Antonette Risnes Aske, Volda
R
A
N
S
T
R
E
N
G
T
E L L
R I E
SN
KT
E L
A A
RO
F R
ARA
E T
E
S
S
F
E
S
EM I N
LUT
I
EN
KY
I
A
SK
TRAK
E I L E
S
AR
S AMS
ER I
ENT
SÅR
S
E
S
AT T
TOR
RE
S EN
BE
FØR
Mine
På
moten
P.navn
Pr.
stk.
Asteroide
Bli
gitt
Tre
Forbilde
Gi
Artikkel
Mann
Se
Gi
Fisk
Slå
Elv
Redskap
Pine
Det er
Bufe
Ildsted
Dyr
By
Fugl
Fortære
Insekt
Oppnå
Flokk
Prakt
Tone
Fartøy
Tall
Fot
Tall
Munter
Trang
Mot
Nå
og da
Invitere
OBS
Innsats
Ergre
Tall
Interesse
Klyve
By
Månefase
Spise
Spesielt
Ferdig
Bale
Kommune
Konj.
Fra
Kommune
Skrap
Delstat
Anslå
Tæl
Adverb
Person
i kloster
Fetisj
Måned
Enkel
Uro
Pålegg
Planet
Gud
Talent
Sint
Trevl
Pr.
stk.
Bar
Vise
glede
Instrument
Tone
(omv.)
By
Faktisk
Strøk
Bukte
Lyrisk
dikt
Sporeplante
Namn:
Adresse:
Postnr./stad:
Send heile løysinga til: Regionavisa, Pb. 424, 6067 Ulsteinvik
Frist for innsending: må vere oss i hende innan 7. september
Kvass
fjellrygg
RYDDESALG PÅ FOTORAMMER!
9” fotoramme kr 399,7” fotoramme kr 299,MOBIL
*Forutsetter
videreføring eller
nytegning av Telenor
kontant.
**Forutsetter
videreføring eller
nytegning av Telenor
Superpluss. Minste
totalpris kr 1.749,-
DATA
1299,*1,-**
Hanns-G
Begrenset lager Photo Frame 7”
299,-
UKENS TILBUD!
Toshiba Satellite Pro
Nokia 7610
'+"*¿[email protected];HC
6.990,-
3.995,-
™:L:#8H;DD;H™*=8C?DD;
Best i test i
PC World Norge
13,3” skjer m
8 timers batte
ritid
Kun 1,6 kg
4.995,-
MOBILTELEFONER
Begrenset lager
Månedspris
Minuttpris
42” PLASMA
TV
Sony Ericsson
W595
Kontant
• Walkman m. Track-ID
• Bluetooth
• Turbo-3G
• 3,2 mpx-kamera
• 2 GB minnekort medflg.
• FM-radio
0,89*
Påfyll via NetRefill
Minuttpris
Påfyll butikk eller minibank
1,49*
SMS
0,69
MMS
1,99
*Gjelder til NetCom, fastlinje, Telenor og Chess. Til
andre mobilnett kr 1,24 per minutt ved påfyll via
NetRefill og kr 1,84 per minutt ved påfyll i butikk og
minibank. Gjelder samtaler i Norge. Startpris kr 0,69.
FOTO
1299,*-*
Nokia
5220
XpressMusic
• Bluetooth
• 2 mpx-kamera
• MP3-spiller
499,*-*
Ingen
månedspris
699,*-*
,PSU,POUBOU
*Forutsetter
videreføring eller nytegning av Netcom
Flexitalk. Minste
totalpris kr 1.389,-
*OHFOSFHOJOH
699,Hyundai A93
25
9 megapixel
.ÌOFETQSJT
.JOVUUQSJT
4.4
..4
4UBSUQBLLFOZFLVOEFS
4UBSUQSJTQFSTBNUBMF
7JMLÌSQÌUFMFOPSOPNPCJM
**Forutsetter
videreføring eller
nytegning av
NetCom kontant
Fri frakt av TV’er til kunder i
Herøy, Ulstein og Hareid!
Ved reparasjon kan AR Data tilby
LÅNEPRODUKT FRA FØRSTE DAG!
AR Data kan tilby:
√ 5 års garanti
*Forutsetter
videreføring eller
nytegning av NetCom kontant
√ Låneprodukt fra første dag
ved reparasjoner
√ 25% rabatt på reparasjoner
√ Lokale serviceverksteder
295,-
med prioritert service
√ Gratis telefonsupport
TV - DATA - MOBIL - FOTO
ta
Med forbehold om trykkfeil og utsolgt. De avbildede produktene kan avvike noe fra de aktuelle varene.
1,- *
0,-
Halk
jelsg
ata
Ha
R
TV
ug
en
Bo
k
Ha
lkje
lsg
ata
Halkjelsgata 18
6100 Volda
Tlf: 70 05 92 00
[email protected]
Åpningstider:
Man-Fre
10-17
Lørdag
10-15
**Forutsetter
videreføring eller
nytegning av Telenor kontant.
Trykk: Sogn og Fjordane Avistrykk A/S, tlf. 57 83 34 34
KJØP JULEGAVENE NÅ!

Similar documents

Bruksanvisning för ATV 90 cc Falcon Bruksanvisning for ATV

Bruksanvisning för ATV 90 cc Falcon Bruksanvisning for ATV oerfarenhet eller andra förhållanden som kan leda till allvarliga eller dödliga skador. Läs noga följande säkerhetsanvisningar. Tänk på att det är endast du som kan skydda dig själv. ALLTID SÄKERHE...

More information

Opningsfest! - Regionavisa

Opningsfest! - Regionavisa Karius og Baktus! Etter premieren i september 2007 har vi spelt for om lag 9.000 små og store. Vi har vore på turné i nesten alle kommunane i Hordaland. Hausten 2008 skal Hordaland Teater spele Kar...

More information

Tunnelen opnar!!!

Tunnelen opnar!!! Tilbudet gjelder til 31.03.08. Priser er inkl. frakt og lev.omkost. Årsavgift kommer i tillegg. Drivstofforbruk ved blandet kjøring 7,9–10,6 l/100 km, CO2 214–253 g/km.

More information

Eiksundsambandet 1 år

Eiksundsambandet 1 år Lokale lag og foreninger kan tjene fem prosent av det folk spiller Tipping og Lotto for, hvis de registrerer seg i Frivillighetssentralen, og får sin del av ”grasrotandelen” som Norsk Tipping start...

More information

på heimebane Lars Ivar

på heimebane Lars Ivar er definitivt noko for meg å tenke på, det ville jo vere uansvarleg av meg å ikkje skulle tenke på det, så eg har allereie tenkt litt, og som det nesten alltid er når ein får eit tilbod, så møtast ...

More information