KF510 Navodila

Comments

Transcription

KF510 Navodila
Določene vsebine v navodilih tega
telefona se lahko razlikujejo od vašega
telefona, kar je odvisno od programske
opreme telefona ali vašega dobavitelja.
KF510 Navodila
Čestitamo vam ob nakupu naprednega
in kompaktnega mobilnika KF510
podjetja LG, ki je oblikovan z namenom
uporabe najsodobnejše mobilne digitalne
komunikacijske tehnologije.
Reciklaža vaše stare naprave
1 Če je na izdelku znak prekrižanega koša za smeti, potem je ta izdelek
vključen v Evropsko Direktivo 2002/96/EC (European Directive
2002/96/EC).
2 Vse električne in elektronske pripomočke ne smemo odlagati v običajne
smeti, pač pa jih reciklitati v za to namenjenih reciklažnih centrih, ki jih
določi vlada ali lokalna skupnost.
3 Pravilna reciklaža vaše stare naprave, bo preprečila potencialno
negativne posledice na naravo ali zdravje ljudi.
4 Za več informacij o reciklaži starih naprav, se obrnite na lokalne zbirne
centre ali trgovino, kjer ste izdelek kupili.
OSNOVNI PODATKI
01
VAŠ ZASLON V STANJU PRIPRAVLJENOSTI
02
OSNOVE
03
BODITE KREATIVNI
04
BODITE ORGANIZIRANI
05
BRSKALNIK
06
NASTAVITVE
07
DODATKI
08
Kazalo
01 OSNOVNI PODATKI
Uporaba zapore klica ............................. 22
Spreminjanje nastavitev klicev ................ 22
Spoznavanje vašega telefona ..................... 8
Pogled odprtega telefona ........................... 9 Imenik ..................................................... 23
Iskanje kontakta .................................... 23
Nameščanje SIM kartice in baterije .......... 10
Dodajanje novega kontakta .................... 23
Spominska kartica ................................... 13
Možnosti kontaktov ................................ 23
Vstavljanje spominske kartice ................. 13
Dodajanje kontakta v skupino ................. 24
Odstranjevanje spominske kartice........... 13
Preimenovanje skupine .......................... 24
Formatiranje spominske kartice .............. 13
Dodajanje slike h kontaktu ..................... 24
Menijsko drevo ........................................ 14
Kopiranje kontaktov na SIM kartico ......... 25
02 VAŠ ZASLON V STANJU PRIPRAVLJENOSTI
Brisanje vseh kontaktov ......................... 25
Vaš zaslon v stanju pripravljenosti............ 15
Pregled informacij.................................. 25
Nasveti za tipkovnico občutljivo na dotik .. 15
Sporočanje .............................................. 26
Tipke bližnjic ......................................... 16
Sporočanje ............................................ 26
Glavni meni ........................................... 16
Pošiljanje sporočila ................................ 26
Vrstica stanja ........................................ 17
Vnašanje teksta ..................................... 27
Izbiranje funkcij in možnosti..................... 18
Nastavitev E-pošte ................................. 28
Pošiljanje E-pošte z uporabo novega
03 OSNOVE
računa .................................................. 29
Klici ......................................................... 19
Mape sporočil........................................ 29
Klicanje ................................................. 19
Upravljanje s sporočili ............................ 30
Klicanje številke iz Imenika ..................... 19
Uporabljanje predlog .............................. 30
Odgovarjanje in zavrnitev klica ................ 19
Spreminjanje nastavitev tekstovnih
Možnosti med klicem ............................. 20
sporočil. ................................................ 31
Prilagoditev glasnosti klica ..................... 20
Spreminjanje nastavitev multimedijskih
Hitro izbiranje ........................................ 20
sporočil ................................................. 31
Pregled zgodovine klicev ........................ 21
Spreminjanje E-poštnih nastavitev .......... 32
Uporaba preusmeritve klica .................... 21
4 LG KF510 | Navodila
04
Fo
Vid
Pr
22
22
23
23
23
23
24
24
24
25
25
25
26
26
26
27
28
29
29
30
30
31
31
32
Spreminjanje ostalih nastavitev ............... 32
04 BODITE KREATIVNI
Fotoaparat ............................................... 33
Fotografirati........................................... 33
Potem ko zajamete fotografijo ................ 33
Spoznavanje ikon na zaslonu .................. 34
Uporaba hitrih nastavitev ........................ 34
Uporaba naprednih nastavitev ................ 35
Uporaba bliskavice................................. 35
Spreminjanje velikosti slike..................... 36
Pregledovanje shranjenih slik ................. 36
Uporaba povečave med pregledovanjem
fotografij ............................................... 36
Nastavitev fotografije kot ozadja
ali ID slika ............................................. 36
Video kamera........................................... 37
Posneti video zapis ................................ 37
Potem ko posnamete video zapis ............ 37
Spoznavanje ikon na zaslonu .................. 38
Uporaba hitrih nastavitev ........................ 38
Uporaba naprednih nastavitev ................ 39
Pregledovanje shranjenega video zapisa.. 39
Prilagoditev glasnosti med gledanjem
video zapisov......................................... 39
Predvajalnik MP3 ..................................... 40
Predvajalnik MP3................................... 40
Prenašanje glasbe na telefon.................. 40
Predvajanje glasbe................................. 40
Možnosti uporabe med predvajanjem
glasbe................................................... 41
Ustvarjanje seznama skladb ................... 41
Predvajanje seznama skladb .................. 41
Urejanje seznama skladb........................ 41
Brisanje seznama skladb ........................ 42
Radijski sprejemnik ................................. 43
Uporaba Radijskega sprejemnika ............ 43
Iskanje radijskih postaj ........................... 43
Ponastavljanje kanalov ........................... 43
Poslušanje radia .................................... 43
Diktafon ................................................... 44
Uporaba diktafona ................................. 44
Snemanje glasovne beležke ................... 44
Pošiljanje glasovnih posnetkov................ 44
Moje zadeve ............................................ 45
Slike ..................................................... 45
Meni možnosti za mapo Slike ................. 45
Pošiljanje slike ....................................... 46
Urejanje slik .......................................... 46
Brisanje slike ......................................... 46
Brisanje večih slik hkrati......................... 46
Ustvarjanje diaprojekcije......................... 47
Zvoki .................................................... 47
Uporaba zvoka....................................... 47
Video posnetki ....................................... 47
Gledanje video zapisa ............................ 47
Možnosti uporabe med premorom
predvajanja videa .................................. 48
5
Kazalo
Pošiljanje video zapisa ........................... 48
Meni video možnosti .............................. 48
Dokumenti ............................................ 49
Pregledovanje dokumentov..................... 49
Ostalo ................................................... 49
Zunanji pomnilnik .................................. 49
Uporaba telefona kot Masovne pomnilniške
naprave ................................................ 49
Prenašanje datoteke na telefon............... 50
Pošiljanje in sprejemanje datotek z uporabo
Bluetooth-a ........................................... 51
Igre in Aplikacije ...................................... 52
Igre in Aplikacije .................................... 52
Igranje iger. ........................................... 52
Pregledovanje aplikacij........................... 52
Spreminjanje omrežnega profila.............. 52
05 BODITE ORGANIZIRANI
Organizator .............................................. 53
Dodajanje novega dogodka v vaš
koledar ................................................ 53
Urejanje dogodka v koledarju .................. 53
Posredovanje dogodka iz koledarja ......... 53
Dodajanje beležke.................................. 54
Orodja ..................................................... 55
Nastavitev alarma .................................. 55
Uporaba kalkulatorja ............................. 55
6 LG KF510 | Navodila
Uporaba štoparice ................................. 55
Pretvornik enot ...................................... 56
Dodajanje mesta svetovni uri .................. 56
Storitve SIM........................................... 56
06 BRSKALNIK
Brskalnik ................................................ 57
Dostopanje na splet ............................... 57
Yahoo! .................................................. 57
Dodajanje in dostopanje do zaznamkov ... 57
Shranjevanje strani ................................ 58
Dostopanje do shranjene strani............... 58
Pregledovanje zgodovine brskalnika ....... 58
Spreminjanje nastavitev brskalnika ......... 58
07 NASTAVITVE
Nastavitve ............................................... 59
Spreminjanje profilov ............................. 59
Urejanje profilov..................................... 59
Spreminjanje datuma & ure .................... 59
Spreminjanje jezikov .............................. 59
Spreminjanje nastavitev zaslona ............. 59
Spreminjanje varnostnih nastavitev ......... 60
Uporaba načina v letalu .......................... 60
Ponastavitev telefona ............................. 61
Pregled stanja pomnilnika ...................... 61
Spreminjanje Bluetooth nastavitev .......... 61
08
Do
Om
Te
Na
55
56
56
56
57
57
57
57
58
58
58
58
Spreminjanje nastavitev povezljivosti ....... 61
Združevanje z drugo Bluetooth napavo .... 62
Uporaba Bluetooth slušalk ...................... 62
08 DODATKI
Dodatki .................................................... 63
Omrežne storitve ..................................... 64
Tehnični podatki ...................................... 64
Splošno ................................................ 64
Temperaturno območje delovanja ........... 64
Napotki za varno in učinkovito uporabo ... 66
59
59
59
59
59
59
60
60
61
61
61
7
Spoznavanje vašega telefona
ALC senzor (Avto Luminiscentni
Kontrolnik)
P
Tipki za
nastavitev
Glasnosti
Polnilec, Kabel,
priključek za
prostoročno
telefoniranje
Glavni zaslon
Tipka za Izbris/
Preklic
Z vsakim pritiskom
tipke se izbriše en
znak. Uporabite to
tipko, ko se želite
vrniti na predhodnji
prikaz na zaslonu.
Tipkovnica na
dotik
Tipka Kliči
Kliče telefonsko
številko in sprejema
dohodne klice.
OSNOVNI PODATKI
8 LG KF510 | Navodila
Fotoaparat/MP3
predvajalnik
Tipka Vklop/Izklop
Potisnite tipko Vklop/Izklop proti
spodnjemu delu telefona. Ta tipka
prekine ali zavrne klic in povrne
zaslon v stanje pripravljenosti, če tipko
pritisnete med uporabo v meniju.
Le
Pogled odprtega telefona
01
02
03
04
Zrcalo
05
Bliskavica
06
Baterijski pokrov
07
08
P3
Reža spominske
kartice
Baterija
Zatič baterijskega
pokrova
OSNOVNI PODATKI
ko
Leča fotoaparata
9
Nameščanje SIM kartice in baterije
1 Odstranite baterijski pokrov
Pritisnite zatič baterijskega pokrova.
Baterijski pokrov povlecite navzdol in stran
od telefona.
2 Odstranite baterijo
Poravnajte spodnji del baterije in jo pazljivo
odstranite iz telefona.
OPOZORILO! Ne odstranjujte baterije
medtem, ko je telefon vključen, saj bi to lahko
poškodovalo telefon.
OSNOVNI PODATKI
10 LG KF510 | Navodila
3 Namestite SIM kartico
Odprite držalo za SIM kartico in potisnite
SIM kartico v držalo ter držalo potisnite
nazaj na mesto. Prepričajte se, da je zlata
površina SIM kartice obrnjena navzdol. Da
bi odstranili SIM kartico, jo nežno potegnite
v nasprotno smer.
OPOZORILO! Ne vstavljajte SIM kartice
medtem ko je drsnik telefona odprt, saj bi to
lahko poškodovalo vaš telefon ali SIM kartico.
vo
4 Namestite baterijo
Vstavite zgornji baterijski del v zgornji del
telefona. Bodite pozorni, da je baterijski
kontakt pravilno poravnan s kontaktom
telefona. Pritisnite spodnji del baterije
navzdol, dokler ta ne vskoči na mesto.
01
02
03
04
05
06
07
08
a
a
te
OSNOVNI PODATKI
11
Nameščanje SIM kartice in baterije
S
5 Namestite baterijski pokrov
Potisnite baterjiski pokrov proti vrhu
telefona dokler ta ne vskoči na mesto.
Vs
6 Polnjenje telefona
Ob strani telefona odprite varovalo, ki ščiti
vtičnico napajanja vašega telefona KF510.
Priključite polnilec v telefon in v vtičnico.
Vaš KF510 bo potrebno polniti, dokler se
na zaslonu ne izpiše sporočilo “Baterija
je polna”.
OPOZORILO! Ne polnite telefona na
oblazinjenem pohištvu. Telefon morate polniti v
prezračljivih prostorih.
Sp
sp
po
N
v
Od
ka
Pre
na
Od
OSNOVNI PODATKI
12 LG KF510 | Navodila
Od
sp
ko
ti
0.
Spominska kartica
Vstavljanje spominske kartice
01
S pomočjo spominske kartice lahko povečate
spominsko kapaciteto vašega telefona. KF510
podpira kartice do 2 GB spomina.
02
03
NASVET! Spominska kartica je možen dodatek
vašemu telefonu.
Odprite režo in na vrhu vstavite spominsko
kartico, dokler ta ne vskoči v prostor.
Prepričajte se da so zlati kontakti obrnjeni
navzdol.
04
Formatiranje spominske kartice
05
Če vaša kartica še ni bila formatirana, jo
boste morali pred uporabi formatirati.
06
1 Na Zaslonu v stanju pripravljenosti
07
“Standby” dotaknite Meni in izberite
Nastavitve.
08
2 Izberite Status pomnilnika in izberite
Zunanji pomnilnik.
3 Izberite Formatiraj in vnesite geslo, ki
je nastavljeno kot privzeto “0000”. Vaša
kartica bo tako formatirana in pripravljena
za uporabo.
Odstranjevanje spominske kartice
4 Če želite pogledati vaše, na novo,
formatirane mape na telefonu KF510
izberite Meni, Moje zadeve in nato
Zunaji pomnilnik.
OPOZORILO! Ko formatirate spominsko
kartico, bo vsa vsebina shranjena na njej
izbrisana. Če ne želite izgubiti shranjenih
podatkov, jih pred formatiranjem shranite.
OSNOVNI PODATKI
Odprite pokrov in previdno odstranite
spominsko kartico, tako da jo nežno potiskate
kot prikazuje diagram:
13
Menijsko drevo
V
Igre in
Aplikacije
Zgodovina
klicev
1 Igre
2 Aplikacije
3 Profili omrežja
1
2
3
4
5
6
7
Vsi klici
Zgrešeni klici
Klicane številke
Prejeti klici
Trajanje klica
Stroški klica
Informacije o
podatkih
Organizator
Mutimedija
1 Koledar
2 Opomnik
1
2
3
4
Predvajalnik MP3
Fotoaparat
Video kamera
Radijski
sprejemnik
5 Diktafon
OSNOVNI PODATKI
Sporočila
Moje zadeve
Profili
Imenik
1 Novo sporočilo
2 Prejeto
3 Poštni nabiralnik
4 Osnutki
5 Odpošlji
6 Poslano
7 Poslušaj
govorno pošto
8 Sporočila v celici
9 Predloge
0 Nastavitve
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
Orodja
Brskalnik
Povezljivost
Nastavitve
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1 Bluetooth
2 Omrežje
3 USB povezava
1
2
3
4
5
6
7
8
Budilka
Kalkulator
Štoparica
Pretvornik enot
Svetovna ura
Storitve SIM
14 LG KF510 | Navodila
Slike
Zvoki
Video posnetki
Dokumenti
Ostalo
Zunanji
pomnilnik
Splošno
Tiho
Samo vibriraj
Zunanji
Slušalka
Iskanje
Nov kontakt
Hitro klicanje
Skupine
Kopiraj vse
Izbriši vse
Nastavitve
Informacije
Ka
vs
do
va
Va
na
lah
zas
Na
na
•
•
•
Domov
Yahoo!
Zaznamki
Vstavi naslov
Zgodovina
Shranjene
strani
7 Nastavitve
Datum in ura
Jeziki
Zaslon
Klic
Varnost
Način za letalo
Ponastavi
Status
pomnilnika
•
•
3
Vaš zaslon v stanju pripravljenosti
Kadarkoli vaš KF510 ni v uporabi, se bo vrnil
v stanje pripravljenosti. Od tu lahko dostopate
do menijskih možnosti, kličete in spreminjate
vaše profile, kot tudi mnogo drugih stvari.
01
02
Vaš KF510 ima tipkovnico občutljivo na dotik
na drsniku. Z uporabo tipk občutljivih na dotik
lahko določite kaj želite videti na glavnem
zaslonu.
03
04
05
Nasveti za tipkovnico občutljivo
na dotik
06
• Ni potrebno premočno pritiskati na tipke
07
, tipkovnica na dotik je dovolj občutljiva in
prepozna že rahel dotik.
08
• Uporabite konice prstov pri izbiranju na
• Če je zaslon zatemnjen, pritisnite dvakrat
tipko Fotoaparat na desnem stranskem
delu telefona in tako povrnete zaslon v
stanje pripravljenosti.
• Ne prekrijte telefona z ovitki ali prevlekami,
kajti tipke na tipkovnici ne bodo delovale.
• Ko vstopite v meni, vam bo tipkovnica
občutljiva na dotik nudila štiri smerne
puščice. Da bi prišli do željenega mesta,
uporabljajte puščice ali pa s prstom drsite
preko tipkovnice.
Tipkovnica
VAŠ ZASLON V STANJU PRIPRAVLJENOSTI
tipkovnici. Bodite pozorni na to, da se ne
dotaknete še ostalih tipk na tipkovnici.
15
Vaš zaslon v stanju pripravljenosti
Tipke bližnjic
Glavni meni
Vr
Tipke bližnjic omogočajo enostaven dostop
s samo enim pritiskom, do funkcij, ki se
uporabljajo največkat.
Glavni meni nudi dvanajst menijskih možnosti.
Da bi odprli glavni meni:
Vrs
ki
in
ak
1 Dotaknite Meni.
Da bi odprli Prejeto. Da bi odprli
urejevalnik sporočil dotaknite in zadržite
to tipko.
2 Na zaslonu se bo prikazal glavni meni.
Da bi odprli Imenik. Vaši kontakti so
prikazani v abacednem vrstnem redu.
Prav tako lahko dodate Nov kontakt ali
uredite že obstoječega.
3 Da bi se premikali po meniju, eno po eno
Da bi izbrali profile zvoka vašega
telefona.
Tipkovnica na dotik, bo prikazala štiri
smerne puščice.
ikono, dotaknite smerno puščico.
4 Ko je obkrožena željena ikona, dotaknite
OK, da bi meni tudi odprli.
Da bi odprli meni Priljubljene.
VAŠ ZASLON V STANJU PRIPRAVLJENOSTI
Nasvet uporabnikom
Da bi vaša antena boljše delovala, LG predlaga, da držite telefon tako, kot kaže slika spodaj.
0
X
Prosimo, da z roko med klicem ali uporabo Bluetooth povezave ne prekrijete antene. To
lahko moti ali zmanjša kakovost zvoka.
16 LG KF510 | Navodila
Sp
sk
sti.
Vrstica stanja
01
Vrstica stanja je sestavljena iz različnih ikon,
ki ponazarjajo: moč signala, nova sporočila
in stanje baterije, kot kaže, ali je Bluetooth
aktiven.
02
03
Spodnja tabela opisuje ikone, ki jih boste
skoraj zagotovo srečali na vašem telefonu.
04
05
06
Ikona
Opis
Moč signala (št. črtic bo
variralo)
Ni omrežnega signala
EDGE dostopen
Način delovanja v letalu
aktivirano
Klici so preusmerjeni
Gostovanje
Bluetooth® je aktiviran
WAP storitev je povezana
Nastavljen je alarm
Opis
Razpored
07
08
ALC sensor je aktiviran
Novo sporočilo
Novo glasovno sporočilo
Profil Splošno v uporabi
Profil Tiho v uporabi
Samo vibriraj v uporabi
Zunanji v uporabi
Slušalka v uporabi
Prikaz stanja baterije
Baterija je prazna
VAŠ ZASLON V STANJU PRIPRAVLJENOSTI
GPRS dostopen
Ikona
17
Izbiranje funkcij in možnosti
K
Vaš telefon ponuja številne funkcije, ki vam omogočajo, da prilagodite telefon lastnim potrebam.
Te funkcije se nahajajo v menijih in pod menijih. Do njih dostopite preko dveh mehkih tipk. Vsak
meni in pod meni vam dovoljuje, da pregledate in spreminjate nastavitve.
Kl
Vloga dveh mehkih tipk, je odvisna kje se v meniju nahajate; na spodnjem robu zaslona levo in
desno se izpiše naziv, ki ponazarja njuno trenutno vlogo.
1
2
3
N
p
Kl
1
VAŠ ZASLON V STANJU PRIPRAVLJENOSTI
Meni
Kontakti
2
3
4
Dotaknite levo mehko
tipko, da bi izbrali
menije in možnosti.
18 LG KF510 | Navodila
Dotaknite desno mehko
tipko, da bi dostopili do
razpoložljivih možnosti.
5
m.
ak
n
Klici
Klicanje
Odgovarjanje in zavrnitev klica
1 Vnesite telefonsko številko s pomočjo
Da bi na klic odgovorili, ko vaš telefon zvoni
pritisnite tipko Sprejmi ali
.
številčnice. Če želite številko izbrisati
pritisnite
.
2 Da bi poklicali željeno številko dotaknite
.
3 Da bi klic končali pritisnite tipko
na
desni strani telefona in izberite Da.
NASVET! Da bi vstavili +, pri klicanju v tujino,
pritisnite in zadržite tipko 0.
Klicanje številke iz Imenika
1 Odprite meni tipkovnice na dotik, tako da
odprete drsnik telefona ali pritisnete in
zadržite tipko Fotoaparat na desni strani
telefona.
Če na klic ne želite odgovoriti, aktivirajte
tipkovnico tako, da odprete telefon ali
pritisnete tipko fotoaparat. Nato izberite Tiho,
da bi utišali zvonenje. Ta možnost je odlična,
če ste, na primer med sestankom pozabili
nastaviti profil Tiho na telefonu.
Zdrsnite po tipki proti spodnjemu delu
telefona, če želite klic Zavrnitev.
NASVET! Na telefonu lahko spremenite način
sprejemanja klica. Dotaknite Meni, izberite
Nastavitve in nato Klic. Izberite Način
odgovora in nato: Drsnik je odprt, Katerakoli
tipka ali Samo tipka Pošlji.
01
02
03
04
05
06
07
08
2 Da bi odprli telefonski imenik, dotaknite
tipko
.
3 S tipkovnico vnesite prvo črko kontakta.
Primer za Office pritisnite 6-tri-krat.
4 Da bi prišli do željenega kontakta,
uporabite puščice tipkovnice na dotik.
5 Dotaknite Klič ali
, da bi začeli
OSNOVE
klicati.
19
Klici
Možnosti med klicem
Prilagoditev glasnosti klica
Pr
Da bi prilagodili nivo glasnosti med klicem,
pritisnite na tipki, ki uravnavata glasnost.
Nahajata se na levem stranskem delu
telefona.
Do
Na
Hitro izbiranje
Zg
zg
Številke, ki jih pogosto kličete, lahko dodate
med hitro izbiranje.
1 Dotaknite Kontakti, potem izberite Hitro
klicanje.
2 Vaša glasovna pošta je nastavljena na
Možnosti
Utišaj
Možnosti - izberite iz seznama možnosti
med klicem, vključno možnosti Kontakti in
Sporočanje. Med klicem lahko pregledujete
vaša sporočila in dodajate kontakte.
Zvočnik - da bi vklopili zvočnik, dotaknite
.
Utišaj - dotaknite to tipko, če želite izključiti
mikrofon. Tako Vas oseba s katero govorite
ne bo slišala.
OSNOVE
20 LG KF510 | Navodila
tipko 1 in tega ni mogoče spremeniti.
Izberite katero koli drugo številko tako, da
uporabljate puščice na tipkovnici občutljivi
na dotik in dotikanjem ukaza Dodeli ali s
pritiskanjem trdih številčnih tipk.
3 Odprl se bo vaš Imenik. Izberite kontakt,
ki bi ga želeli dodeliti na številko za hitro
izbiranje, tako da uporabite puščice na
tipkovnici občutljivi na dotik. Da bi izbiro
potrdili, pritisnite OK.
Da bi klicali s pomočjo hitrega izbiranja
pritisnite in zadržite dodeljeno številko, dokler
se kontakt ne pojavi na zaslonu. Klicanje
telefonske številke se bo samodejno izvršilo;
ni potrebe po pritiskanju tipke
.
Vs
pre
Kl
od
Pr
klic
Tra
pre
St
klic
om
po
Inf
vse
N
z
k
N
d
d
d
o
a
vi
Pregled zgodovine klicev
Uporaba preusmeritve klica
Dotaknite Meni, izberite Zgodovina klicev.
Naslednje možnosti so na voljo:
1 Dotaknite Meni izberite Nastavitve in
Vsi klici - poglejte popoln seznam klicanih,
prejetih in zgrešenih klicev.
2 Izberite Preusmeritev klica.
Zgrešeni klici - poglejte seznam vseh
zgrešenih klicev.
Klicane številke - poglejte seznam vseh
odhodnih klicev.
Prejeti klici - poglejte seznam vseh prejetih
klicev.
Trajanje klica - poglejte skupen čas vseh
prejetih in odhodnih klicev.
Stroški klica - poglejte strošek Zadnjega
klica ali Vseh klicev. Ta storitev je odvisna od
omrežja , nekateri operaterji te storitve ne
podpirajo.
Informacije o podatkih - poglejte vrednost
vseh prejetih in poslanih podatkov v kilobajtih.
nato Klic.
3 Izberite ali želite preusmeriti vse klice: ko
je linija zasedena, ko ni odgovora ali ko ste
nedosegljivi.
4 Izberite Aktiviraj in nato preusmerite na
glasovno pošto, drugo številko ali vašo
priljubljeno številko.
5 Vnesite vašo številko preusmeritve ali
izberite Išči, da bi pobrskali med Kontakti
za vašo št. preusmeritve.
01
02
03
04
05
06
07
08
Opomba: stroški preusmeritve se razlikujejo.
Za več informacij povprašajte vašega
operaterja.
NASVET! Da bi izklopili vse preusmeritve klicev,
izberite Prekliči vse, v meniju Preusmeritev
klica
NASVET! Da bi izbrisali izbran predmet ali vse
zabeležene predmete iz katerega koli dnevnika
klicev, izberite Možnosti in Izbriši.
er
NASVET! S pomočjo puščic na tipkovnici na
dotik poudarite kateri koli klic, da bi videli
datum in čas klica. Če želite videti dolžino klica
dotaknite Pregled.
OSNOVE
;
21
Klici
Im
Uporaba zapore klica
Spreminjanje nastavitev klicev
Is
1 Dotaknite Meni, izberite Nastavitve in
1 Dotaknite Meni, izberite Nastavitve nato
1
nato Klic.
2 Izberite Zapora klicev.
3 Izberite eno izmed ali vse navedene
možnosti:
Vse odhodne
Odhodni mednarodni
Mednarodni izhodni z izjemo domače
države
Vsi dohodni
Dohodni ko v tujini
Preklic vseh zapor
Zamenjaj geslo
4 Izberite Aktiviraj in vnesite geslo zapore
klicev. Prosimo, da preverite to možnost pri
vašem operaterju.
NASVET! Izberite Fiksna telefonska številka iz
menija Klic, da bi vklopili in ustvarili seznam
številk, ki jih bo mogoče klicati iz vašega
telefona. Od vašega operaterja boste potrebovali
vašo PIN2 kodo. Iz vašega telefona bo mogoče
klicati le številke, ki so vključene v Seznam
fiksnih številk.
OSNOVE
22 LG KF510 | Navodila
Klic.
2 Od tu lahko dostopite do različnih
nastavitev:
2
Preusmeritev klica - izberite ali bi želeli
preusmeriti klice.
Zapora klicev - Izberite, če želite ustvariti
zaporo nekega klica.
Fiksna telefonska številka - seznam
številk, ki jih bo mogoče klicati iz vašega
telefona.
Način odgovora - izberite ali sprejeti
klic s tipko Pošlji, katero koli tipko ali z
drsnikom.
3
Do
1
2
Pošlji mojo številko - izberite ali bo vaša
številka vidna, na telefonu klicanega ali ne.
3
Klic na čakanju - bodite opozorjeni, ko
imate klic na čakanju.
Up
Minutni opomnik - izberite Vklop, da bi
vsako minuto slišali opozorilni ton.
Samodejno ponovno klicanje - izberite
Vklop ali Izklop.
Pošlji DTMF tone - izberite Vklop ali
Izklop.
1
2
3
Op
na
Imenik
Iskanje kontakta
o
1 Dotaknite Kontakti in izberite Iskanje,
izberite Kontakti iz Menija ali dotaknite
iz zaslona v stanju pripravljenosti.
2 S pomočjo tipkovnice vnesite prvo črko
i
iti
ša
e.
bi
e
kontakta, ki ga želite poklicati. Primer
Office, pritisnite številko 6 tri- krat.
3 Da bi brskali med različnimi kontakti,
upotabite puščice na tipkovnici občutljivi na
dotik.
S puščicami se premaknite do željenega @
simbola.
01
Možnosti kontaktov
02
Med pregledovanjem kontaktov lahko naredite
še veliko stvari. Tukaj je navedeno kako
dostopati in uporabljati meni Možnosti:
03
1 Odprite kontakt, ki ga želite videti. Glej
Iskanje kontaktov zgoraj.
2 Da bi odprli seznam možnosti, dotaknite
Možnosti.
Dodajanje novega kontakta
Od tukaj lahko:
1 Dotaknite Kontakti in izberite Nov
Uredi - spremenite kateri koli vnos v
kontaktu.
kontakt.
2 Izberite ali shraniti nov kontakt v Telefon
ali na SIM kartici.
3 Vnesite v polja vse razpoložljive podatke in
izberite Shrani.
Uporabite lahko tudi malce hitrejšo metodo...
1 Vnesite številko, ki jo želite shraniti in
izberite Možnosti.
2 Izberite Shrani ali Dodaj v obstoječi
kontakt.
zgoraj in dotaknite Shrani.
Opomba: ko shranjujete v kontakte E-poštni
naslov pritisnite
, da bi vnesli simbol.
05
06
07
08
Novo sporočilo - pošljete sporočilo
izbranemu kontaktu. Če ima kontakt tudi
E-poštni naslov, lahko izberete ali boste
sporočilo poslali kot Sporočilo ali
E-pošta.
Pošlji preko - pošljite podatke kontakta
drugi osebi kot vizitko. Izberete lahko
način pošiljanja:Tekstovno sporočilo,
MMS sporočilo, preko Bluetooth-a ali
E-pošta.
Izbriši - Izbrišite kontakt. Izberite Da, če to
zares želite narediti.
Nov kontakt - dodajte nov kontakt.
OSNOVE
3 Vnesite podatke v polja kot je to navedeno
04
23
Imenik
Večhkratni izbris - označite več
kontaktov in jih izbrišete hkrati.
Kopiraj na SIM/telefon - izberite ali
kopirati ali prestaviti kontakt na SIM kartico
ali telefon (odvisno kje se kontakt nahaja).
Glavna številka - če je vpisanih več
številk pri posameznem kontaktu, lahko
izberete katera je preferirana.
Dodajanje kontakta v skupino
Kontakte lahko shranite v skupine, tako
imate npr. vaše sodelavce ločene od vaše
družine. Obstajajo številne skupine vključno
z: Družina, Prijatelji, Prijatelj, VIP,
Skupina1, Skupina2.
1 Dotaknite Kontakti in izberite Skupine.
2 Izberite skupino v katero želite dodati
kontakt in dotaknite Ogled nato Dodaj.
3 Odprli se bodo vaši kontakti. Pojdite do
kontakta, ki bi ga želeli dodati v skupino in
dotaknite
, potem izberite Končano.
4 Izberite Da, če želite izbiro potrditi.
Preimenovanje skupine
6
Skupino lahko preimenujete, po vaši želji.
Ko
1 Dotaknite Kontakti in nato Skupine.
2 Izberite skupino, ki bi jo želeli preimenovati.
Va
SIM
3 Izberite Možnosti, nato Preimenuj in
1
vnesite novo ime skupine.
4 Izberite Shrani.
2
Opomba: skupini lahko dodelite nov kontakt
ter dodate sliko le, če je ta shranjen v
spominu telefona in ne na SIM kartici.
3
Dodajanje slike h kontaktu
Z dodajanjem slike kontaktu lahko spremenite
podobo v vašem imeniku.
1 Dotaknite Kontakti in izberite Nastavitve.
OSNOVE
24 LG KF510 | Navodila
Br
1
2
2 Izberite Možnosti pogleda in izberite S
sliko.
3 Potem se vrnite v imenik in izberite kontakt
kateremu želite dodati sliko.
3
4
4 Izberite Možnosti in nato Uredi.
5 Pojdite na Slika, nato Možnosti, izberite
NASVET! Skupini lahko dodelite melodijo
zvonenja ali ikono. Izberite skupino, kateri želite
dodeliti melodijo zvonenja ali ikono in nato
izberite Možnosti.
4
Slika ali Nova slika. Če izberete Slika,
lahko dodate sliko, ki je že bila shranjena v
spominu telefona. Če izberete Nova slika,
se bo odprl fotoaparat, da bi posneli sliko
za vaš izbran kontakt.
Pr
Do
Tu
sto
6 Izberite Shrani.
Kopiranje kontaktov na SIM kartico
ati.
Vaše kontakte lahko kopirate iz telefona na
SIM kartico ali iz SIM kartice na telefon.
1 Dotaknite Kontakti in izberite Kopiraj
vse.
2 Izberite med možnostima SIM na telefon
t
ali Telefon na SIM.
3 Izberite ali želite možnost Ohrani izvirnik
ali Izbriši izvirnik.
4 Izberite Da, da bi izbiro potrdili.
te
ve.
akt
e
01
02
03
04
05
06
07
08
Brisanje vseh kontaktov
1 Dotaknite Kontakti in izberite Izbriši vse.
2 Izberete lahko med dvema možnostima
brisanja kontaktov iz SIM kartice ali
telefona.
3 Izberite Da, da bi izbiro potrdili.
4 Vnesite geslo, ki je prednastavljeno kot
0000 in pritisnite OK.
Pregled informacij
Dotaknite Kontakti in izberite Informacije.
Tukaj lahko vidite naslednje: Številka
storitev, Lastna številka in Vizitka.
OSNOVE
v
a,
o
NASVET! Če še niste ustvarili lastne vizitke, vam
bo na zaslonu dana možnost, da jo naredite.
Izberite Nova in vnesite podatke, kot bi to storili
za kateri koli drug kontakt. Na koncu pritisnite
Shrani.
25
Sporočanje
Sporočanje
S KF510 lahko izbirate med: SMS, MMS in
E-poštnimi sporočili, kot tudi sporočili storitev
omrežja. Da bi videli možnosti preprosto
dotaknete Meni in izberete Sporočila.
Pošiljanje sporočila
1 Dotaknite Meni, izberite Sporočila in nato
Novo sporočilo.
2 Da bi poslali SMS ali MMS, izberite
Sporočilo. (glej stran 28-29, če želite
poslati E-poštno sporočilo. Če želite poslati
sporočilo preko Bluetooth-a glej str. 51).
3 Odprl se bo urejevalnik novega sporočila.
Urejevalnik sporočil povezuje SMS in
MMS zato je urejanje lažje. Prav tako je
enostavna menjava načina med SMS in
MMS sporočilom.
4 Vnesite besedilo s pomočjo T9 načina ali
načina Abc. Da bi se podrobneje seznanili
o dveh različnih možnosti vnosa besedila,
glej Vnašanje besedila na str. 27.
OSNOVE
NASVET! Če vnesete besedilo, ki je daljše
od dveh strani, lahko izberete med SMS ali
MMS. Če želite spremeniti vrsto sporočila glej
str. 31 - Pošlji dolgo sporočilo pod naslovom
Spreminjanje nastavitev tekstovnih sporočil.
26 LG KF510 | Navodila
5 Dotaknite Možnosti in izberite Vstavi, da
bi dodali: Slika, Zvok, Video, Simbol,
Tekstovna predloga, Čustveni simbol,
Ime in številka, Nov diapozitiv,
Predmet ali Več (Kontakt/Moja vizitka/
razpored).
6 Dotaknite Pošlji.
7 Vnesite telefonsko številko ali dotaknite
Možnosti in izberite Kontakti ali Seznam
nedavnih, da bi oprli seznam kontaktov.
Dodate lahko več kontaktov hkrati.
8 Dotaknite Pošlji.
OPOZORILO! Če je Slika, Zvok, Video,
Nov diapozitiv ali Predmet dodana sporočilu,
bo to samodejno spremenjeno v MMS.
Pošiljanje tega bo zaračunano po ceniku.
Vn
Sp
in
vK
raz
na
na
na
Op
do
po
Da
izb
izb
lah
tip
vn
zas
Da
Ra
0.
Da
a
l,
a/
m
Vnašanje teksta
T9 način
S pomočjo tipkovnice lahko vnašate številčne
in črkovne znake. Npr. shranjevanje imen
v Kontakte, pisanje sporočil ali ustvarjanje
razporedov v koledarju. Vse te zadeve
nalagajo vnašanje teksta. Obstajajo naslednji
načini vnašanja: Način T9, ABC način in 123
način.
T9 način uporablja že vnešen slovar besed v
vašem telefonu. Ta spozna besede, na podlagi
sekvence pritisnjenih tipk med pisanjem.
Preprosto pritisnite številčno tipko, ki je
povezana z črko, ki bi jo želeli in slovar bo
prepoznal besedo, ko bodo vnešene vse črke.
Primer: pritisnite sekvenco “8, 3, 5, 3, 3, 6,
6”, da bi napisali telefon.
01
Če se ne izpiše beseda, ki jo želite, dotaknite
Možnosti in izberite Nova T9 beseda. Nato
lahko vnesete besedo s pomočjo ABC načina.
Vnešena beseda bo dodana v slovar.
06
Opomba: možno je, da nekatera polja
dovoljujejo le en način vnašanja (tel. številka v
poljih Kontakta).
Da bi vključili načinT9 za vnašanje besedila,
izberite Možnosti in Nastavi T9 način ter
izberite Vklop. S vklopljenim načinom T9,
lahko menjate način vnosa s pritiskanjem
tipke
. Opazili boste indikator načina
vnosa besedila v zgornjem desnem kotu
zaslona.
Da bi v sporočilo vstavili nek simbol, pritisnite
in izberite simbol ter nato OK.
Razmak med besedami dobite s pritiskanjem
0.
Da bi znak izbrisali dotaknite tipko
.
02
03
04
05
07
08
Opomba: nastavite lahko T9 za različne
jezike tako, da dotaknete Možnosti in
izberete Jezik pisanja.
ABC način
V ABC načinu je možno, da boste morali tipko
pritisniti večkrat, da bi napisali določeno črko.
Npr.: “halo” 4 dvakrat, 2 enkrat, 5 trikrat, 6
trikrat.
123 način
OSNOVE
S pomočjo tega načina vnašate številke
Številke lahko vnašate tudi v načinu črk, s
pritiskanjem in zadrževanjem željene tipke.
27
Sporočanje
Nastavitev E-pošte
S pomočjo E-pošte na vašem KF510 lahko
vedno ostanete v stiku, Nastavitev E-poštnega
računa (POP3 ali IMAP4) je enostavna in
preprosta.
1 Dotaknite Meni, izberite Sporočila in nato
Nastavitve.
2 Izberite E-pošta potem E-poštni račun.
3 Dotaknite Novo.
4 Zdaj lahko določite, kako bo vaš E-poštni
račun deloval:
Ime računa - vnesite podatke računa.
E-poštni naslov - vnesite e-poštni naslov.
Moje ime - vnesite lastno ime.
Uporabniško ime - vnesite uporabniško
ime računa.
Geslo - vnesite geslo E-poštnega računa.
Strežnik odhodne pošte - vnesite
podatke računa.
Avtorizacija odhodne pošte - izberite
Vklop/Izklop.
ID odhodnega strežnika - vnesite
potrebne podatke.
Geslo odhodnega strežnika - vnesite
potrebne podatke.
OSNOVE
28 LG KF510 | Navodila
Da bi vnesili naslednje informacije
dotaknite Možnosti in nato Napredne
nastavitve.
Vrsta protokola - izberite vrsto poštnega
predala: POP3 ali IMAP4.
Max. velikosti prejema - izberite zgornji
limit E-pošte, maksimum je 300KB.
Shrani na strežnik - izberite ali se bodo
vaša sporočila shranjevala na strežnik. Za
IMAP4 račune so kopije vedno shranjene.
Shrani poslano pošto v - izberite ali se
bodo vaša E-poštna sporočila shranjevala
na strežnik ali na telefon (samo za IMAP4).
Vstavite podpis - izberite ali se bo
samodejno, v vašo E-pošto vstavil podpis.
Naslov e-pošte za odgovor - vnesite
“Odgovori na” E-poštni naslov.
Številka vrat dohodne pošte - običajno
je to 110 za POP3 ali 143 za IMAP4
račune.
Številka odhodnih vrat - običajno je ta
25.
Samodejno pridobivanje - izberite da bi
lahko samodejno pridobivali E-pošto.
Pridobi prenos - izberite Samo glave,
Glave in tekst (samo za IMAP4) ali Vsi.
Zdaj je vaš E-poštni račun pripravljen,
prikazal se bo v seznamu računov v Epoštni mapi.
Po
no
Da
va
1
2
3
4
5
6
7
M
Do
bo
do
Pošiljanje E-pošte z uporabo
novega računa
a
ji
Da bi poslali/prejeli E.pošto, najprej nastavite
vaš E-poštni račun (glej str. 28).
1 Dotaknite Meni, izberite Sporočila in nato
Novo sporočilo.
o
a
.
2 Izberite E-pošta in nova E-pošta se bo
a
4).
4 Vnesite besedilo s pomočjo načina T9 ali
.
o
bi
si.
odprla.
3 Napišite zadevo in dotaknite OK.
ABC načina. Glej Vstavljanje besedila na
str. 27, kjer sta predstavljena dva različna
načina vnosa besedila.
5 Dotaknite Možnosti in izberite Priponka,
da bi dodali: Sliko, Zvok, Video,
Dokument, Kontakt, Vizitko in
Razpored.
6 Dotaknite Pošlji in vnesite naslov
prejemnika ali dotaknite Možnosti in
izberite Kontakti, da bi izbrali naslov s
pomočjo seznama kontaktov.
7 Dotaknite Pošlji in vaša E-pošta bo
poslana.
Dotaknite Meni, izberite Sporočila. Uvideli
boste, da je struktura map na vašem KF510
dovolj enostavna.
01
02
Poštni nabiralnik - vsebuje vsa vaša
E-poštna sporočila. Izberite račun, ki ga želite
uporabljati in dotaknite Pridobi. Vaš KF510
se bo povezal z vašim E-poštnim računom in
pridobil vsa nova sporočila.
03
Osnutki - če nimate časa, da bi sporočilo
dokončali, ga lahko shranite med osnutke, da
bi ga dokončali kasneje.
06
Odpošlji - to je trenutno mesto shranjevanja,
medtem ko se sporočilo pošilja.
08
04
05
07
Poslano - vsa poslana sporočila bodo
shranjena v mapo poslano.
Poslušaj govorno pošto - dostopate lahko
do mape glasovne pošte (če to možnost
omogoča vaše omrežje). Ko prejmete novo
glasovno pošto, se bo na zaslonu pokazala
ikona.
Sporočila v celici - vsa sporočila v celici
in posodobitve, ki ste jih prejeli od vašega
operaterja.
Predloge - seznam, že napisanih, uporabnih
sporočil, ki jih lahko uporabljate za hiter
odgovor.
OSNOVE
Mape sporočil
Prejeto - vsa sporočila, ki ste jih prejeli se
nahajajo v vaši mapi Prejeto. Od tu lahko
odgovarjate, posredujete in še na druge
načine urejate sporočila. Glej spodaj.
29
Sporočanje
Upravljanje s sporočili
Preko mape Prejeta sporočila lahko upravljate
s sporočili.
1 Dotaknite Meni nato Sporočila in Prejeta
sporočila. Ali hitrejši način, pritisnite tipko
na vašem zaslonu.
2 Izberite Možnosti in potem:
Izbriši - izbrišete izbrana sporočila.
Odgovori - odgovorite na izbrano
sporočilo.
Posreduj - pošljete izbrano sporočilo drugi
osebi.
Povrni klic - pokličete osebo, ki vam je
poslala E-poštno sporočilo.
Informacije - poglejte podrobne
informacije sporočil, npr. čas pošiljanja.
Kopiraj/Premakni - izberete lahko ali
kopirati ali premakniti neko sporočilo na
SIM kartico ali telefon.
Večhkratni izbris - izbrišete več
označenih sporočil hkrati.
Izbriši vsa prebrano - vsa odprta
sporočila bodo izbrisana.
OSNOVE
Izbriši vse - izberete lahko ali želite
izbrisati SMS, MMS ali vsa sporočila.
30 LG KF510 | Navodila
Če se izpiše sporočilo Ni prostora za SIM
sporočilo, morate izbrisati nekaj sporočil iz
mape Prejeta sporočila.
Če vidite sporočilo Ni prostora za
sporočila, lahko izbrišete sporočila ali
shranjene datoteke, da bi pridobili nekaj
prostega spomina.
Uporabljanje predlog
Ustvarite lahko predloge za Tekst ali
Multimedijska sporočila, ki jih pošiljate
največkrat. Nekaj predlog je že v telefonu, ki
pa jih po želji, lahko urejate.
1 Dotaknite Meni, izberite Sporočila in nato
Predloge.
2 Izberite Tekst ali Multimedija. Nato
izberite Možnosti, Uredi, da bi spremenili
že obstoječo predlogo ali izberite
Možnosti, da bi dodali Novo predlogo ali
Izbrisali predlogo.
3 Da bi predlogo poslali, izberite željeno, nato
izberite Možnosti in Pošlji preko.
4 Izberite kako bi želeli poslati predlogo
kot: Sporočilo, Bluetooth sporočilo ali
E-poštno sporočilo.
5 Izberite kontakt in dotaknite Pošlji.
Sp
sp
Va
tak
tak
Če
op
Do
Na
Sp
Vr
Te
ali
Ro
va
Po
po
St
str
Št
po
Ko
bo
ve
po
to
ili
ali
ato
Spreminjanje nastavitev tekstovnih
sporočil.
Vaš KF510 ima prednastavljene nastavitve,
tako, da lahko začnete z vašim telefonom
takoj pošiljati sporočila.
Pošlji dolgo besedilo kot - izberite ali želite
poslati dolg tekst kot SMS ali MMS, ko je
sporočilo daljše od dveh strani.
01
Nastavitev nosilca - izberite ali pošiljati
sporočila preko GSM ali GPRS-a.
02
Če bi želeli spremeniti nastavitve to naredite z
opcijo Nastavitve.
Spreminjanje nastavitev
multimedijskih sporočil
04
Dotaknite Meni, izberite Sporočila nato
Nastavitve in Tekstovno sporočilo.
Spremenite lahko naslednje nastavitve:
Vaš KF510 ima prednastavljene nastavitve,
tako lahko začnete, z vašim telefonom,
sopročila pošiljati takoj.
Vrsta sporočila - spremenite sporočila v:
Tekst, Glas, Fax, Pozivanje, X 400, E-pošta
ali ERMES.
Če bi želeli spremeniti nastavitve, to lahko
naredite z opcijo Nastavitve.
Rok veljavnosti - izberite kako dolgo bo
vaše sporočilo hranjeno v centru sporočil.
Poročilo o dostavi - izberite, če želite dobiti
potrditev, da je bilo vaše sporočilo dostavljeno.
Strošek odgovora - izberite, če želite nositi
stroške odgovora vašega prejemnika.
Številka centra za sporočila - vnesite
podrobnosti za vaš center sporočil.
05
06
07
08
Dotaknite Meni, izberite Sporočila nato
Nastavitve in MMS sporočilo.
Spremenite lahko naslednje nastavitve:
Trajanje diapozitiva - izberite kako dolgo
bodo dipozitivi vidni na zaslonu.
Prioritete - nastavite nivo prioritete
multimedijskih sporočil.
Rok veljavnosti - izberite kako dolgo bo
vaše sporočilo hranjeno v centru sporočil.
Poročilo o dostavi - izberite, če želite dobiti
potrditev, da je bilo vaše sporočilo dostavljeno.
Preberi poročilo - izberite ali dovolite in/ali
pošljete poročilo o branju.
OSNOVE
Kodiranje znakov - izberite na kakšen način
bodo znaki sporočila kodirani. To vpliva na
velikost sporočila in tako tudi na spremembo
podatkov.
03
31
Sporočanje
Samodejni prenos - izberite ali je prenos
multimedijskih sporočil samodejen ali ročen,
odvisno od tega ali se nahajate doma ali
gostujete.
Mrežni profil - izberite določen omrežni
profil za pošiljanje multimedijskih sporočil.
Dovoljena vrsta sporočila - izberite katere
vrste multimedijskih sporočil bodo dovoljene.
Spreminjanje E-poštnih nastavitev
Vaše E-poštne nastavitve lahko prilagodite
glede na vaše želje
1 Dotaknite Meni, izberite Sporočila in nato
Nastavitve.
2 Izberite E-pošta. Tukaj lahko prilagodite
naslednje nastavitve:
E-poštni račun - nastavite E-poštni
račun.
F
Spreminjanje ostalih nastavitev
Fo
Dotaknite Meni, izberite Sporočila nato
Nastavitve:
1
Številka glasovne pošte - vaša številka
glasovne pošte je shranjena na tem mestu. Za
več informacij o storitvi, se obrnite na vašega
operaterja.
2
3
Obvestilo storitve - tukaj lahko Izklopite
servisna sporočila, kar pomeni, da vaša
sporočila ne bodo takoj potisnjena v vašo
napravo, ko so prejeta, pač pa samo takrat,
ko iščete nova sporočila.
Sporočila v celici - izberite stanje sprejema,
opozorila in jezik za vaša sporočila c celici.
4
Shrani tekstovno sporočilo - izberite ali
shraniti vaše tekstovno sporočilo na telefon ali
na zunanji pomnilnik.
Točka dostopa - nastavite točko dostopa
E-pošte.
Pridobi interval - izberite kako pogosto
bo KF510 iskal nova E-poštna sporočila.
Podpis - ustvarite E-poštni podpis in
vklopite to možnost.
OSNOVE
32 LG KF510 | Navodila
Op
iz v
Izb
se
isk
Fotoaparat
Fotografirati
Potem ko zajamete fotografijo
1 Odprite telefon in držite tipko kamera, na
Vaše fotografije se bodo pojavile na zaslonu.
Ime slike je izpisano na spodnjem delu.
Na desni strani zaslona se bo izpisalo šest
možnosti.
desni strani telefona. Na zaslonu se bo
odprlo iskalo fotoaparata.
Za
a
2 Držite telefon vodoravno, nastavite lečo
proti željenemu predmetu fotografije.
3 Pritisnite le na pol tipko Fotoaparat na
a,
desni strani telefona. Odprl se bo fokus
na zaslonu fotoaparata. Namestite telefon
tako, da bo željen predmet fotografije
viden v okvirju fokusa na zaslonu. Ko okvir
fokusa posveti zeleno, je fokus točno na
željenem predmetu.
4 Dotaknite centralno tipko ali pritisnite tipko
Fotoaparat ob strani, da bi fotografirali.
Izbriši - dotaknite, da bi izbrisali fotografijo,
ki ste jo pravkar zajeli. To izbiro potrdite z
pritiskom Da. Prikazalo se bo zopet iskalo
fotoaparata.
01
02
03
04
05
Nova slika - dotaknite, če želite takoj
zajeti še eno sliko. Vaša trenutno zajeta slika
bo shranjena.
06
Nastavi kot - dotaknite, da bi odprli
pod meni in nastavili sliko kot; Ozadje ali ID
sliko.
08
07
Pošlji preko - dotaknite, da bi
fotografijo poslali kot MMS sporočilo ali
E-pošta. Glej str. 26 Pošiljanje sporočila.
ali
Pritisnite
tipko kamera
popolnoma,
da bi
fotografirali.
Opomba: do kamere lahko pristopite tudi
iz vašega zaslona v stanju pripravljenosti.
Izberite Meni nato Multimedija, premaknite
se navzdol in izberite Fotoaparat, da bi odprli
iskalo fotoaparata.
Album - dotaknite, da bi pogledali vaš
album. Vaša trenutna fotografija bo shranjena.
Glej str. 36 Pregledovanje shranjenih
fotografij.
OK - dotaknite, da bi takoj zajeli še eno
fotografijo. Vaša trenutna fotografija bo
shranjena.
BODITE KREATIVNI
Na pol
Pritisnite tipko
Fotoaparat da
bi izostrili.
33
Fotoaparat
Spoznavanje ikon na zaslonu
Ko odprete iskalo fotoaparata, boste, na
zaslonu, videli sledeče ikone.
Album
Možnosti
Opomba: povečavo lahko prilagodite s
pomočjo tipk za nastavitev glasnosti na levi
strani telefona. Funkcija povečave je na voljo
samo, če je resolucija nastavljena na 640 x
480 ali manj. Glej Spreminjanje velikosti
slike na str. 36.
NASVET! Ko uporabljate fotoaparat, se bo
poraba energije povečala. Če se na zaslonu
pojavi ikona
, ki ponazarja prazno baterijo,
pred uporabo fotoaparata napolnite baterijo.
BODITE KREATIVNI
Uporaba hitrih nastavitev
Dotaknite < puščico, da bi odprli možnosti
hitrih nastavitev. Te vsebujejo različne
možnosti fotografiranja. Uporabite puščice in
izberite željene možnosti. Potem ko nastavite
željene možnosti dotaknite > puščico, s
katero zaprete orodno vrstico.
34 LG KF510 | Navodila
Bliskavica - možnost, da vklopite
bliskavico, kadar želite zajeti fotografijo v
temnem prostoru. Glej Uporaba bliskavice
na str. 35.
Samosprožilec - možnost, da
nastavite zamudo, potem ko pritisnite tipko
zajemi. Izberite med 3 sekunde, 5 sekund,
ali 10 sekund. Odlično, če želite posneti
skupinsko fotografijo v kateri se želite pojaviti
tudi sami.
Zaporedni posnetki - možnost, da
hkrati posnamete do 9 fotografij samodejno
v zelo kratkem intervalu. Odlična možnost pri
fotgrafiranju gibajočih objektov ali športnih
dogodkov.
Nivo beline - nivo beline vam
ponuja nastavitev, pri kateri nastavite, da
je katera koli bela v fotografiji realistično
upodobljena. Da bi vaš fotoaparat pravilno
nastavili, glede na različne razmere
izberite med: Samodejno, Nočni način,
Dnevna svetloba, Žareče, Oblačno ali
Fluorescentno.
Barvni efekt - izberite med: Izklop
(normalno/barva), Sepia, Mono(črno&belo)
ali Negativ.
EV - kontrast definira razliko med
svetlobo in temo na fotografiji. Fotografija
z nizkim kontrastom bo nejasna, fotografija
z visokim kontrastom, bo veliko bolj jasna.
Do
pro
po
Up
Do
na
bi
Vid
in
Za
zas
pu
na
Lo
sli
Kv
in
bo
teg
da
Zm
mo
Av
mo
na
fot
os
Zv
e
Dotaknite < in > puščici in prilagodite kotrast
proti -, če želite zmanjšati; proti +, če želite
povečati in izostriti fotografijo.
Mrežni zaslon - nastavite mrežo na vašem
zaslonu fotoaparata. Izberite med Izklop,
Preprosto ali Na tri dele.
Uporaba naprednih nastavitev
Shrani v - izberite ali shranite fotografijo v
pomnilnik telefona ali zunanji pomnilnik.
Dotaknite Možnosti, da bi odprli napredne
nastavitve. Uporabite puščice na zaslonu, da
bi izbirali med ponujenimi možnostmi.
ti
Video kamera - izberite med Fotoaparatom
in Video kamero.
ri
Zaslon - da bi imeli čim boljši pregled na
zaslonu lahko zaprete vse ikone. Dotaknite <
puščico, da bi povrnili vse ikone in možnosti
na zaslonu.
Ločljivost - glej Spreminjanje velikosti
slike na str. 36.
Kvaliteta - izberite med: Normalno, Fino
in Super fino. Večja kot je resolucija, boljši
bodo posnetki, pri čemer se bo kot rezultat
tega, povečala velikost datoteke kar pomeni,
da boste shranili manj fotografij.
Zmanjševanje tresenja - vključite to
možnost, da bi kompenzirali nestabilnost rok.
Zvok zaklepa - izberite med tremi toni.
02
03
04
05
Uporaba bliskavice
Kot prednastavitev je bliskavica izklopljena,
toda tu se nahajajo tudi druge možnosti.
1 Izberite
na zgornjem desnem robu
zaslona fotoaparata, da bi vstopili v pod
meni bliskavice.
06
07
08
2 Tu se nahajajo štiri možnosti za bliskavico:
Izklop - fotoaparat ne bo uporabljal
bliskavice. To je zelo uporabno, kadar želite
prihraniti energijo baterije.
Vklop - vklopite bliskavico, kadar želite zajeti
fotografijo v zatemnjenem prostoru.
Samodejno - fotoaparat bo samodejno
prilagodil svetlobo, ki jo potrebujete, da bi
zajeli fotografijo.
Zmanjšanje učinka rdečih oči - bliskavica
bo vključena medtem ko zajemate sliko, da bi
zmanjšali učinek rdečih oči.
3 Dotaknite želeno možnost bliskavice.
BODITE KREATIVNI
Avtom. fokus - vklopite/izklopite to
možnost. Vaš fotoaparat lahko samodejno
nastavi fokus. Z samo enim pritiskom tipke
fotoaparat, ta lahko samodejno nastavi
ostrino.
Ponastavi nastavitve - izberite Da, da bi
ponastavili vaš telefon na izvorne nastavitve
fotoaparata.
01
35
Fotoaparat
4 Ko izberete, se bodo možnosti bliskavice
samodejno zaprle in tako boste lahko zajeli
fotografijo.
5 Na zaslonu fotoaparata se bo spremenila
ikona bliskavice, glede na to, katero
možnost uporabite.
Opomba: ko fotaparat ugasnete, se bo
bliskavica povrnila na prednastavljen način,
ki je Izklop.
Spreminjanje velikosti slike
Če želite prihranili pomnilniški prostor, lahko
spremenite velikost slik. Več kot ima slika
pixlov, večja je sama slika, kar pomeni, da
v vašem pomnilniku zasede več prostora.
Če želite shraniti več slik na telefonu, lahko
spremenite velikost, da bi bila datoteka
manjša.
1 Dotaknite Možnosti in izberite Ločljivost
v orodni vrstici.
2 Izberite vrednost pixlov med petimi
BODITE KREATIVNI
ponujenimi možnostmi: 320x240,
640x480, 1280x960, 1600x1200,
2048x1536.
3 Izberite velikost, ki bi jo želeli uporabiti in
dotaknite OK, da bi to izbiro tudi potrdili.
Opomba: povečava je odvisna od nastavitve
resolucije. Povečava je mogoča le, ko je
resolucija nastavljena na 640 x 480 ali manj.
36 LG KF510 | Navodila
V
Pregledovanje shranjenih slik
Po
1 Do vaših shranjenih slik lahko dostopite
1
preko tipke fotoaparat ali preko zaslona
v stanju pripravljenosti. Na zaslonu
fotoaparata dotaknite Album. Iz zaslona v
stanju pripravljenosti dotaknite Meni nato
Moje zadeve in Slike.
2
2 Na zaslonu se bo pojavila galerija.
3 Da bi izbrali željeno fotografijo, uporabite
puščice in dotaknite Pogled, da bi jo
povečali.
Uporaba povečave med
pregledovanjem fotografij
Dotaknite Povečava in uporabite puščice na
tipkovnici na dotik, da bi prilagodili področja
povečave.
Nastavitev fotografije kot ozadja
ali ID slika
Iz galerije slik, s pomočjo puščic na tipkovnici
občutljivi na dotik, izberite sliko in dotaknite
Nastavi kot, da bi izbrano sliko nastavili
kot Ozadje ali ID sliko, za enega od vaših
kontaktov.
Opomba: ID slike je mogoče dodati le kontaktom,
ki so shranjeni na telefonu in ne na SIM kartici.
3
4
5
6
7
Op
tud
Do
po
ka
v
o
a
ci
Posneti video zapis
Potem ko posnamete video zapis
1 Odprite vaš telefon in držite tipko
Ime posnetka poteka ob spodnjem robu
zaslona. Šest možnosti bo prikazanih na
desnem delu zaslona.
01
Izbriši - dotaknite, da bi izbrisali video,
ki ste ga pravkar posneli. Izbiro potrdite s
pritiskom Da.
03
Nov video posnetek - dotaknite,
kadar želite takoj posneti še en video zapis.
Vaš trenutni video posnetek bo shranjen.
05
Predvajaj - dotaknite, če si želite
ogledati posneti material.
07
Fotoaparat, ki se nahaja na desnem delu
telefona. Prikazal se bo zaslon kamere.
2 Dotaknite Možnosti in izberite Video
kamera. Tako bo izbran zaslon video
kamere.
3 Video kamero obrnite proti željenemu cilju.
4 Da bi začeli s snemanjem, pritisnite tipko
Fotoaparat, ki se nahaja na desni strani
telefona.
5 REC se bo pojavil v spodnjem levem kotu
zaslona in števec časa bo prikazal dolžino
posnetka.
6 Da bi začasno ustavili snemanje dotaknite
Premor, da bi ponovno snemali dotaknite
Nadaljuj.
7 Dotaknite Konec, da bi končali snemanje.
Opomba: do Video kamere lahko dostopite
tudi iz vašega zaslona v stanju pripravljenosti.
Dotaknite Meni, izberite Multimedija,
pomaknite se navzdol in izberite Video
kamera.
Pošlji preko - dotaknite, da bi video
zapis poslali kot MMS sporočilo ali E-pošta.
Glej str. 26 Pošiljanje sporočil.
02
04
06
08
Album - dotaknite, da bi pogledali
video zapise v albumu. Vaš trenutni video
zapis bo shranjen. Glej str. 39 Gledanje
video posnetkov.
OK - dotaknite, da bi takoj posneli še en
video. Vaš trenutni video zapis bo shranjen.
BODITE KREATIVNI
om,
Video kamera
37
Video kamera
Spoznavanje ikon na zaslonu
Ko odprete zaslon video kamere, se bodo
izpisale naslednje ikone.
Album
Možnosti
Opomba: Povečavo prilagodite s tipkami za
nivo glasnosti na levem delu telefona.
Uporaba hitrih nastavitev
Dotaknite < puščico, da bi odprli hitre
nastavitve. Te vključujejo različne dodatne
možnosti. S pomočjo puščic na tipkovnici
občutljivi na dotik izberite možnosti, ki bi jih
želeli uporabiti. Potem, ko določite možnosti
dotaknite > puščico, da bi orodno vrstico
zaprli.
BODITE KREATIVNI
Način - da bi posneli video, ki bi ga
poslali kot multimedijsko sporčilo, izberite
MMS.
38 LG KF510 | Navodila
Bliskavica - Vklopite/izklopite
bliskavico. Kot prednastavitev je bliskavica,
zaradi večje porabe energije, izključena.
Kadar koli boste ugasnili video kamero se
bo bliskavica povrnila v prednastavitev, to je
Izklop.
Nivo - nivo beline vam zagotavlja ,
da je bela na vaših posnetkih realistična.
Da bi pravilno nastavili Nivo beline na
Video kameri izberite med: Samodejno,
Dnevna svetloba, Žareče, Oblačno,
Fluorescentno, Nočni način, odvisno od
razmer svetlobe v okolju.
Barvni efekt - izberite med štirimi
barvnimi možnostmi: Izklop (normalno/
barvno), Sepia, Mono (črna&bela) ali
Negativ.
EV - kontrast določa razliko med
svetlim in temnim na vašem posnetku.
Posnetek z nizkim kontrastom bo nejasen,
medtem ko bo posnetek z velikim kontrastom
bistveno boljši. Dotaknite < in > puščico in
nastavite višino kontrasta. Pomikanje proti zmanjšuje, pomikanje proti + zvišuje kontrast.
Up
Do
na
tip
po
Za
na
mo
po
Fo
na
Lo
za
pix
mo
17
Kv
No
po
ve
tel
Sh
po
Po
vse
m
Dotaknite Možnosti, da bi odprli vse
napredne nastavitve. Uporabite puščice na
tipkovnici občutljivi na dotik, da bi pregledali
ponujene možnosti.
Zaslon - da bi jasneje videli željeni posnetek,
na zaslonu video kamere zaprete vse
možnosti in ikone. Dotaknite < puščico, da bi
povrnili vse ikone na zaslonu.
Fotoaparat - izberite ali želite preklopiti na
način fotoaparata.
Ločljivost - če želite shraniti več video
zapisov na vaš telefon, lahko spremenite
pixle posnetka. Izberete lahko med dvema
možnostima video resolucije: 320x240 ali
176x144.
Kvaliteta - izberite med: Odlično, Dobro,
Normalno. Boljša kot je kakovost, bolj je
posnetek oster, toda s tem se poveča tudi
velikost datoteke, zato boste, na vašem
telefonu, shranili manj video zapisov.
Shrani v - izberite ali shranite video zapis v
pomnilnik telefona ali zunanji pomnilnik.
Ponastavi nastavitve - izberite Da, da bi
vse nastavitve ponastavili na izvorne.
Pregledovanje shranjenega video
zapisa
1 Do shranjenih video zapisov pristopite
preko načina kamere ali iz menija. Na
zaslonu kamere dotaknite Album. Preko
zaslona v stanju pripravljenosti izberite
Meni, Moje zadeve in Video.
2 Na zaslonu se bo prikazala galerija.
3 Da bi izbrali željen video, uporabite puščice
in pritisnite tipko na sredini. S pritiskom
tipke na sredini boste potrdili ogled video
zapisa.
Prilagoditev glasnosti med
gledanjem video zapisov
01
02
03
04
05
06
07
08
Da bi prilagodili nivo glasnosti med
predvajanjem videa, uporabite tipki na levem
delu telefona.
BODITE KREATIVNI
st.
Uporaba naprednih nastavitev
39
Predvajalnik MP3
Predvajalnik MP3
Vaš KF510 ima vgrajen predvajalnik MP3. Z
njim lahko poslušate vašo priljubljeno glasbo.
Da bi dostopili do predvajalnik MP3,
dotaknite Meni, izberite Multimedija in
nato Predvajalnik MP3. Do njega lahko
dostopite tudi tako, da na rahlo pritisnite MP3
predvajalnik tipko na desni strani telefona. Od
tu dostopite do:
Vse skladbe - vsebuje vse skladbe, ki so
shrajene v telefonu.
Izvajalec - brskajte po imenu izvajalca.
Albumi - brskajte po imenih albumov.
Zvrsti - brskajte po žanrih skladb.
Nastavitve - prilagodite glasbene nastavitve.
Prenašanje glasbe na telefon
BODITE KREATIVNI
Najlažji način kako prenesti glasbo na vaš
telefon je z uporabo Bluetooth ali vašega sync
kabla. Da bi glasbo prenesli preko Bluetootha
sledite naslednjim navodilom:
1 Prepričajte se, da imata obe napravi
vklopljen Bluetooth in sta med sabo vidni.
40 LG KF510 | Navodila
M
pr
3 Ko bo datoteka poslana, jo boste morali
Do
sprejeti na vašem telefonu tako, da potrdite
prenos z Da.
4 Datoteka se bo prikazala v mapi Vse
skladbe.
1 Dotaknite Meni in izberite Multimedija,
potem Predvajalnik MP3.
2 Izberite Vse skladbe, potem dotaknite
željeno skladbo in nato znak
Zm
tak
up
Pr
lah
Predvajanje glasbe
V
Moj seznam za predvajanje - vsebuje vse
sezname, ki ste jih ustvarili kot tudi: Na poti,
Nedavne pesmi, Priljubljene pesmi.
in izberite pošiljanje preko Bluetooth.
2 Izberite glasbeno datoteko na drugi napravi
.
3 Dotaknite
, da bi naredili premor med
predvajanjem.
4 Dotaknite
, da bi preskočili na
naslednjo skladbo.
5 Dotaknite
, da bi preskočili na
predhodnjo skladbo.
6 Dotaknite
, da bi ustavili predvajanje
glasbe in se vrnili v meni MP3
predvajalnika.
NASVET! Da bi spremenili nivo glasnosti,
medtem ko poslušate glasbo, uporabite tipki
za nastavitev glasnosti, ki se nahajata na levi
strani telefona.
Do
sk
Na
pre
ali
Inf
tre
Na
Na
Us
Na
se
Vs
1
2
avi
ite
Možnosti uporabe med
predvajanjem glasbe
Dotaknite Možnosti in izberite:
Zmanjšaj - zaslon predvajalnika se zmanjša,
tako lahko med poslušanjem glasbe
uporabljate vaš telefon.
Preglej seznama predvajanja - pogledate
lahko seznam trenutno predvajanih skladb.
Dodaj na seznam skladb - doda trenutno
skladbo v seznam skladb.
Nastavi kot - nastavite lahko trenutno
predvajano skladbo kot Melodijo zvonenja
ali Ton sporočila.
Informacije - pogledate lahko informacije o
trenutni predvajani skladbi.
Ustvarjanje seznama skladb
1 Dotaknite Meni in izberite Multimedija.
2 Izberite Predvajalnik MP3 in nato Moj
seznam za predvajanje.
4 Nov seznam skladb bo prikazan. Med
vsemi skladbami izberite tiste, ki bi jih
želeli v vašem Seznamu skladb tako da jih
; ob skladbi se bo prikazala
označite
kljukica. Če ste po pomoti označili skladbo,
ki je ne bi želeli imeti v seznamu še enkrat
pritisnite na kljukico in ta bo izginila.
5 Dotaknite Shrani, da bi shranili seznam
skladb.
01
02
03
04
05
06
07
08
Predvajanje seznama skladb
1 Dotaknite Meni in izberite Multimedija.
2 Izberite Predvajalnik MP3 in nato Moj
seznam za predvajanje.
3 Izberite seznam, ki bi ga želeli predvajati in
dotaknite Pregled nato pa tipko
.
Urejanje seznama skladb
Sčasoma boste morda želeli preurediti
seznam, mu dodati ali odvzeti katero od
skladb.
Če želite urediti seznam skladb, to lahko
naredite s uporabo menija Možnosti.
1 Dotaknite Meni in izberite Multimedija.
BODITE KREATIVNI
Naredite lahko lasten seznam skladb, ki je
sestavljen iz skladb, ki so shranjene v mapi
Vse skladbe.
seznam za predvajanje. Vnesite ime
ustvarjenega seznama in pritisnite Shrani.
V
Nastavitve - spremenite način predvajanja;
Naključno, Ponovi, Izenačevalnik.
3 Dotaknite Možnosti in izberite Nov
41
Predvajalnik MP3
2 Izberite Predvajalnik MP3 in nato Moj
seznam za predvajanje.
3 Pojdite na seznam, ki bi ga želeli urejati in
dotaknite Ogled nato Možnosti. Izberite
med:
Dodaj - dodajate lahko skladbe k vašemu
seznamu skladb.
Odstrani - odstranite skladbo iz seznama.
Da bi skadbo izbrisali potrdite izbiro z Da.
Izberi več hkrati izbris - odstranite več
izbranih skladb hkrati.
Odstrani vse - odstranite vse skladbe iz
seznama.
Informacije - pogledate lahko informacije
o seznamu skladb.
Brisanje seznama skladb
1 Dotaknite Meni in izberite Multimedija.
2 Izberite Predvajalnik MP3 in nato Moj
seznam za predvajanje.
3 Pojdite na željen seznam, ki ga želite
BODITE KREATIVNI
izbrisati in dotaknite Možnosti.
R
NASVET! Med predvajanjem skladbe na MP3
prevajalniku s kratkim stiskom tipke MP3
predvajanik na vašem telefonu, lahko uporabite
način BGM. V BGM-ju (Glasba v ozadju) načinu,
lahko poslušate glasbo ob tem, da telefon tudi
uporabljate. BGM način lahko ustavite na zaslonu
MP3 predvajalnika.
Opomba:
Kot rezultat DRM sistema (Digitalne pravice)
je mogoče, da bodo nekateri mediji, ki jih
prenesete iz spleta ali preko MMS-a, imeli
zahtevo po nakupu. Pridobite lahko ključ, s
katerimi kupite pravice na ustrezni spletni
strani.
Glasba je zaščitena z mednarodnimi in
državnimi avtorskimi pravicami. Možno je,
da boste za nekatere medije potrebovali
dovoljenje ali licenco, da bi s skladbo
upravljali ali jo kopirali. V nekaterih državah je
prepovedano kopiranje materiala, zaščitenega
z avtorskimi pravicami. Prosimo vas, da
preverite nacionalno zakonodajo držav, ki so
povezane s uporabo takaga materiala.
Up
Va
po
Op
po
slu
(pr
Is
Ra
sa
sp
po
lah
Sa
1
2
3
4 Izberite Izbriši vse in nato Da, da bi izbiro
potrdili.
42 LG KF510 | Navodila
Ro
1
u
je
ga
Radijski sprejemnik
Uporaba Radijskega sprejemnika
2 Izberite številko kanala, kjer želite shraniti
Vaš KF510 ima vgrajen radio, s katerim lahko
poslušate vaše najljubše radijske postaje.
3 Da bi iskali radijsko postajo uporabite
Opomba: za poslušanje radija boste
potrebovali slušalke. Vstavite priključek
slušalk v priključek na vašem telefonu
(priključek, ki ga uporabljate za polnjenje).
Iskanje radijskih postaj
Radijske postaje lahko iščete ročno ali
samodejno. Te bodo potem shranjene v
specifične številčne kanale, tako vam ne bo
potrebno vedno znova iskati postaj. Shranite
lahko največ 12 radijskih postaj.
Samodejno iskanje:
1 Dotaknite Meni, izberite Multimedija in
nato Radijski sprejemnik.
2 Izberite Možnosti in nato Samodejno
skeniranje ter potrdite z Da.
3 Vsakokrat, ko bo vaš KF510 našel postajo,
Ročno iskanje:
1 Dotaknite Meni, izberite Multimedija in
nato Radijski sprejemnik.
puščice za premikanje ali pa s pomočjo
številk na tipkovnici, vpišite željeno
frekvenco.
Opomba: urejate lahko tudi shranjene
radijske postaje na vašem telefonu.
NASVET! Da bi radijski sprejem boljše deloval,
raztegnite vrvico vaših slušalk, ki delujejo kot
antena.
Ponastavljanje kanalov
01
02
03
04
05
06
07
08
1 Dotaknite Meni, izberite Multimedija in
nato Radijski sprejemnik.
2 Izberite Možnosti in nato Ponastavi
kanale. Izberite Da, da bi potrdili
ponastavitev. Vse frekvence se bodo
povrnile na začetno stopnjo, ki je 87.5Mhz.
Poslušanje radia
1 Dotaknite Meni, izberite Multimedija in
nato Radijski sprejemnik.
2 Izberite številko kanala postaje, ki bi jo
želeli poslušati.
Opomba: radio lahko poslušate preko
vgrajenih zvočnikov. Izberite Možnosti nato
Poslušaj prek in izberite Zvočnik.
BODITE KREATIVNI
boste vprašani ali bi jo želeli shraniti.
Izberite Da, če želite shraniti kanal ali Ne,
če tega ne želite. Vsaka postaja, ki jo boste
shranili bo nameščena na vašem telefonu.
postajo in izberite Uredi.
43
Diktafon
Uporaba diktafona
Uporabite diktafon, kadar želite posneti
glasovno beležko ali ostale zvoke.
Snemanje glasovne beležke
1 Dotaknite Meni in izberite Multimedija ter
na koncu Diktafon.
, da bi začeli s
snemanjem.
2 Dotaknite
3 Izberite Premor, da bi začasno ustavili
snemanje.
4 Izberite Konec, da bi ustavili snemanje.
V
5 Izberite
da bi poslušali posnetek.
Opomba: poslušate lahko vse shranjene
posnetke v telefonu tako, da izberete
Možnosti in Album.
Pošiljanje glasovnih posnetkov
1 Ko s snemanjem zaključite, dotaknite
Možnosti.
2 Izberite Pošlji preko in izberite med:
BODITE KREATIVNI
MMS sporočilo, Bluetooth ali E-pošta.
Če izberete MMS sporočilo ali E-pošto,
bo posnetek dodan k sporočilu, kateremu
lahko dopišete še besedilo. Pošljete ga kot
običajno. Če izberete Bluetooth, boste
opozorjeni, da vklopite Bluetooth.
44 LG KF510 | Navodila
M
NASVET! Če želite poslati posnetek kot
sporočilo, dotaknite, pred začetkom snemanja,
Možnosti, izberite Način snemanja in nato
MMS sporočilo. To zagotovi, da bo posnetek
ustrezal, po velikosti načinu pošiljanja.
Vt
mu
da
vse
da
ka
tem
tel
Vs
sh
in
mo
Sl
Ma
fla
na
fot
pre
M
Mo
od
bo
fot
ko
Po
na
Moje zadeve
V telefon lahko shranite katero koli
multimedijsko datoteko. Dostop do shranjenih
datotek je enostaven. Tu so shranjene
vse slike, zvoki, video zapisi in igre. Vaše
datoteke lahko shranite tudi na spominsko
kartico. Prednost uporabe te je v tem, da s
tem pridobite pomnilniški prostor na vašem
telefonu.
Vse vaše multimedijske datoteke bodo
shranjene v Moje zadeve. Dotaknite Meni
in izberite Moje zadeve, da bi odprli seznam
možnosti.
Slike
Mapa Slike vsebuje privzete slike in privzete
flash datoteke, ki so bile predhodno
naložene na telefon. Prav tako se tu nahajajo
fotografije, ki ste jih zajeli s fotoaparatom ter
prenešene slike s spleta.
Meni možnosti za mapo Slike
Izbriši - izbrišete izbrano sliko.
Nastavi kot - nastavite izbrano sliko kot
Ozadje ali ID slike.
01
02
03
Pošlji preko - pošljete izbrano sliko prijatelju
preko: MMS sporočilo, Bluetooth ali
E-pošta.
04
Opomba: morda bo potrebno prilagoditi
velikost slike, preden jo bo mogoče poslati
preko MMS sporočilo.
06
Datoteka - lahko uredite, preimenujte,
naredite animacijo ali pogledate informacije o
sliki (Ime, Velikost, Datum, Resolucija, Vrsta,
Avtorske pravice). Če imate pomnilniško
kartico, se bosta prikazali še dve dodatni
možnosti; Premakni v zunanji pomnilnik ali
Kopiraj na zunanji pomnilnik.
08
05
07
Natisni preko - tiskajte sliko preko
Bluetooth-a ali Pictbridge-a.
Prikaz diapozitivov - glej Ustvarjanje
diaprojekcije na str. 47.
Nova mapa - ustvarite novo mapo, kot pod
mapo v Slikah.
Označi/Odznači - izberite več slik, ki bi jih
želeli hkrati izbristi.
BODITE KREATIVNI
Možnosti, ki so vam na voljo v Slikah, so
odvisne od izbranega tipa slike. Vse možnosti
bodo na voljo za slike, ki ste jih zajeli s
fotoaparatom telefona. Samo Poglej, Nastavi
kot, Info mape, Diaprojekcija, Uredi po in
Pogled s seznamom/ Pregled s sličicami, so
na voljo za privzete slike.
Da bi videli seznam možnosti v mapi Slike
dotaknite Možnosti.
45
Moje zadeve
Izbriši vse - izbrišite vse slike iz vaše mape
Slike.
Uredi po - uredite slike po: Datumu, Vrsta
ali Ime.
Brisanje slike
Us
1 Dotaknite Meni nato izberite Moje
Če
tel
mo
po
ne
po
zadeve.
2 Izberite Slike.
Prikaz s seznami/Prikaz sličic spremenite pregled slik.
3 Izberite sliko, ki bi jo želeli izbrisati in
Pošiljanje slike
4 Izberite Izbriši.
1 Dotaknite Meni nato izberite Moje
Brisanje večih slik hkrati
zadeve.
2 Izberite Slike.
3 Izberite fotografijo in nato Možnosti.
4 Izberite Pošlji preko: MMS sporočilo,
Bluetooth ali E-pošta.
5 Če izberete MMS sporočilo ali E-pošto,
se bo slika pripeta k napisanemu sporočilu.
Pošljete ga kot običajno. Če izberete
Bluetooth, boste opozorjeni, da vklopite
Bluetooth in vaš telefon bo poiskal napravo
na katero bo poslal sliko.
Urejanje slik
BODITE KREATIVNI
1 Dotaknite Meni nato izberite Moje
zadeve.
2 Izberite Slike.
3 Izberite Možnosti ter Uredi po.
4 Izberite med: Datum, Vrsta ali Ime.
46 LG KF510 | Navodila
dotaknite Možnosti.
1 Dotaknite Meni nato izberite Moje
zadeve.
1
2
3
2 Izberite Slike.
3 Izberite Možnosti in nato Označi/
4
Odznači označitev in Izbriši.
4 Ob vsaki sliki se bo prikazal kvadratek.
Izberite vsako sliko in dotaknite
, da
bi jo označili. Da bi odstranili označitev
ponovno dotaknite
, s tem bo izginila
kljukica v kvadratku. To opravilo lahko
naredite tudi tako, da izberete Možnosti
nato Označi vse ali Odstrani vse
oznake.
5 Potem ko ste označili vse željene kvadratke
izberite Izbriši in potrdite vašo izbiro.
5
Če
va
Og
Ce
sp
Po
ali
Mapa Zvoki vsebuje privzete zvoke, vaše
glasovne posnetke ter zvoke, ki ste jih
prenesli. Od tu lahko urejate, pošiljate ali
nastavljate zvoke kot melodije zvonenja.
01
Uporaba zvoka
04
1 Dotaknite Meni nato izberite Moje
1 Dotaknite Meni nato izberite Moje
zadeve.
zadeve.
02
03
05
2 Izberite Slike.
2 Premaknite se do mape Zvoki.
06
3 Izberite sliko, s katero bi želeli začeti
3 Izberite Privzeti zvoki in izberite iz
07
diaprojekcijo in dotaknite Možnosti.
4 Izberite Prikaz diapozitivov in ta se bo
odprla.
5 Dotaknite Premor, da bi začasno prekinili
diaprojekcijo in Končaj, da bi končali s
pregledom. S tem se povrnete v mapo
Slike.
seznama posnetkov.
4 Izberite zvok in dotaknite
, da bi ga
5 Dotaknite Možnosti, nato Nastavi kot
in izberite med: Melodija zvonjenja, ID
melodije zvonjenja ali Zvok sporočila.
Video posnetki
Če med diaprojekcijo izberete Možnosti, se
vam odprejo naslednje možnosti:
Mapa Video posnetki vsebuje seznam
prenesenih in posnetih video zapisov.
Ogled - izberite med Celotna slika ali
Celoten zaslon. Izberite Ležeče, če bi želeli
spremeniti orientacijo slike.
Gledanje video zapisa
Ponovi vklop/izklop - ponuja vam možnost
ali bi želeli, da se diaprojekcija ponovi ali ne.
08
poslušali.
1 Dotaknite Meni nato izberite Moje
zadeve.
2 Premaknite se do mape Video posnetki.
V
3 Izberite nek video in dotaknite
.
BODITE KREATIVNI
ke
Zvoki
Če si želite ogledati vse slike, hranjene na
telefonu ali jih pregledati, vam telefon ponuja
možnost, da ustvarite diaprojekcijo. Ta je še
posebej koristna, ker vam omogoča pregled,
ne da bi bilo potrebno odpreti vsako sliko
posebej.
V
a
Ustvarjanje diaprojekcije
47
Moje zadeve
Možnosti uporabe med premorom
predvajanja videa
Z izbiro Možnosti med predvajanjem video
zapisa je ta začasno ustavljen, vi pa lahko
izbirate med naslednjimi možnostmi:
Izbriši - izbrišete video.
Pošlji preko - pošljete video prijatelju.
Izberete lahko med: MMS sporočilo, Epošta ali Bluetooth.
Informacije - oglejte informacije (Ime,
Velikost, Datum, Resolucija, Vrsta, Avtorske
pravice).
Pošiljanje video zapisa
1 Dotaknite Meni nato izberite Moje
zadeve.
2 Premaknite se do mape Video posnetki.
3 Izberite željeno datoteko in dotaknite
Možnosti.
4 Izberite Pošlji preko: MMS sporočilo,
Bluetooth ali E-pošta.
BODITE KREATIVNI
5 Če izberete MMS sporočilo ali E-pošta,
se bo video pripet k napisanemu sporočilu.
Pošljete ga kot običajno sporočilo. Če
izberete Bluetooth, boste opozorjeni, da
vklopite Bluetooth in vaš telefon bo poiskal
napravo na katero bo poslal video.
48 LG KF510 | Navodila
Opomba: morda bo potrebno prilagoditi
velikost video zapisa, preden ga boste pošiljali
kot MMS. Nekateri video zapisi utegnejo biti
prveliki za tovrstno pošiljanje.
Sa
mo
Po
Meni video možnosti
•P
s
V mapi Video posnetki dotaknite Možnosti,
da bi videli naslednje možnosti:
Izbriši - izbrišete datoteko.
Pošlji preko - pošljete izbran video prijatelju.
Izberete lahko med: MMS sporočilo,
Bluetooth ali E-pošta.
Datoteka - preimenujte video, premaknite ga
v drugo mapo ali si oglejte informacije (Ime,
Velikost, Datum, Resolucija, Vrsta, Avtorske
pravice). Če imate vstavljen zunanji pomnilnik
se bosta prikazali še dve dodatni možnosti:
Premakni na zunanji pomnilnik in Kopiraj na
zunanji pomnilnik.
Nova mapa - ustvarite novo mapo znotraj
mape Video.
Označi/Odznači - izbrišete več video zapisov
hkrati.
Izbriši vse - izbrišete vse video zapise iz
mape Video.
Uredi po - uredite video zapise po: Datum,
Vrsta ali Ime.
•I
•P
Po
-s
za
Do
Vm
Te
Po
Pr
1
2
3
Os
Vm
ki
Vid
Ob
iz
to
ali
ti,
Samodejno predvajaj naslednji - dovoljuje
možnost izbire načina predvajanja: Izklop,
Ponovi enkrat in Ponovi vse.
Da bi premaknili datoteko iz mape Drugo
v mapo Dokumenti sledite naslednjim
navodilom:
• Izklop: predvaja izbrano datoteko.
1 Dotaknite Meni in izberite Moje zadeve,
• Ponovi enkrat: predvaja vse datoteke na
seznamu enkrat.
• Ponovi vse: predvaja vse datoteke večkrat.
u.
ga
ik
2 Izberite željeno datoteko in dotaknite
Možnosti.
Pogled seznam/pogled s sličicami
- spremenite podobo ogleda vaših video
zapisov.
3 Dotaknite Premakni in nato ponovno
Dokumenti
Če ste v telefon vstavili pomnilniško kartico,
se bo ta pojavila v mapi Moje zadeve. Vaša
mapa pomnilniške kartice bo razdeljena v pet
pod map: Slike, Zvoki, Video, Dokumenti,
Ostalo. Vsaka mapa bo hranila ustrezne
podatke, ki ste jih shranili na pomnilniški
kartici.
V mapi Dokumenti so shranjeni dokumenti.
Te si lahko tu tudi ogledate: Excel,
PowerPoint, Word, Tekst in Pdf.
Pregledovanje dokumentov
1 Dotaknite Meni in izberite Moje zadeve.
2 Izberite Dokumenti.
3 Izberite dokument in dotaknite Ogled.
ov
nato Ostalo.
Ostalo
Obstaja možnost, da bodo podatki pri prenosu
iz računalnika prikazani v mapi Ostalo. Če se
to zgodi, jih lahko premaknete.
Zunanji pomnilnik
02
03
04
05
06
07
08
Uporaba telefona kot Masovne
pomnilniške naprave
KF510 je mogoče uporabljati kot Masovno
pomnilniško napravo, kot da bi uporabljali
USB ključ. To je odličen način, da premikate
vaše datoteke iz računalnika v telefon. Če ste
v telefon vstavili pomnilniško kartico, medtem
ko se je naprava povezovala kot Masovni
pomnilnik, bo ta prikazana z dvema
pogonoma na vašem računalniku: telefon
- pomnilnik in zunanji pomnilnik.
BODITE KREATIVNI
V meniju Ostalo si lahko ogledate datoteke,
ki niso shranjene v mape: Slike, Zvoki,
Video ali Dokumenti.
Premakni.
01
49
Moje zadeve
1 Dotaknite Meni, izberite Povezljivost.
Prenašanje datoteke na telefon
2 Izberite USB Povezava.
Za prenos datoteke na telefon lahko uporabite
tudi Bluetooth.
3 Poiščite Masovni pomnilnik in dotaknite
OK.
4 Vstavite manjši priključek USB kabla v
USB vtičnico na vašem telefonu, večji
pa priklopite v USB vrata na vašem
računalniku.
5 Na vašem računalniku se bo samodejno
odprla mapa prenosnega pomnilnika. Če je
v telefonu tudi pomnilniška kartica se bosta
odprli dve. Izpisale se bodo vse mape, ki so
na telefonu ali pomnilniški kartici.
6 Povlecite in odložite slike, glasbo, video
zapise v ustrezne mape.
7 Varno odstranite telefon tako, da kliknete
na ikono Varno odstrani strojno opremo na
vašem računalniku.
1 Prepričajte se, da je na telefonu in
računalniku vklopljen Bluetooth in da sta
vidna.
2 Uporabite računalnik za pošiljanje datoteke
preko Bluetooth-a.
3 Ko bo datoteka poslana, boste morali
pritisniti Da, da bi potrdili prenos.
4 Datoteka bo, odvisno od vrste, shranjena
v ustrezni mapi. Na primer fotografije
bodo shranjene v mapi Slike in glasba v
mapi Zvoki. Če telefon ne prepozna tipa
datoteke, bo ta shranjena v mapi Ostalo.
Opomba: datoteke, poslane preko Bluetootha, bodo shranjene v telefonu.
Po
up
Blu
in
po
lah
ali
Pre
po
zd
Zd
str
Da
1
2
3
8 Če želite dostopiti do podatkov na primer
BODITE KREATIVNI
do slike, dotaknite Meni, izberite Moje
zadeve, nato Zunanji pomnilnik in
Slike. Vse slike, ki so bile prenešene bodo
v tej mapi.
50 LG KF510 | Navodila
Ka
1
2
3
ite
ke
h-
Pošiljanje in sprejemanje datotek z
uporabo Bluetooth-a
4 Vaš KF510 bo samodejno, v ustrezni
Bluetooth je odličen način za pošiljanje
in sprejemanje datotek, saj je brezžična
povezava hitra in enostavna. Povežete se
lahko na Bluetooth telefon, da bi tako klicali
ali sprejemali klice.
5 Izberite napravo, na katero bi želeli poslati
Preden lahko začnete prenašati datoteke s
pomočjo Bluetooth-a, boste morali napravi
združiti. Za informacije o združevanju glejte
Združevanje z drugo Bluetooth napravo na
str.62.
razdalji, poiskal druge naprave.
datoteko in izberite Pošlji.
02
Kako sprejeti datoteko:
03
1 Da bi sprejeli datoteko, mora biti vaš
04
Bluetooth Vklopljen in Viden. Za več
informacij glej Spreminjanje Bluetooth
nastavitev na str. 61.
2 Prikazalo se bo sporočilo, da sprejmete
pošiljateljevo datoteko. Izberite Da, da bi jo
sprejeli.
Da bi vklopili Bluetooth:
1 Dotaknite Meni in izberite Povezljivost
01
05
06
07
08
NASVET! Med pošiljanjem preverite stanje
pošiljanja, ki se bo izpisalo na zaslonu.
nato Bluetooth.
2 Izberite Bluetooth vklop/izklop in izberite
Vklop.
3 Izberite Izklop, če želite Bluetooth izključiti.
Kako poslati datoteko:
1 Odprite datoteko, ki bi jo želeli poslati,
Bluetooth.
3 Izberite Da, da vklopili Bluetooth, če ta še
ni aktiviran.
BODITE KREATIVNI
običajno bo to fotografija, video ali glasba.
2 Izberite Možnosti in nato Pošlji preko ter
Nasvet
The Bluetooth® blagovna znamka in logotipi
so last Bluetooth SIG, Inc.. Uporaba imena in
logotipa je z EG Electronic urejena z licenco.
Ostale blagovne znamke in imena so last
lastnikov.
51
Igre in Aplikacije
O
Igre in Aplikacije
Spreminjanje omrežnega profila
KF510 ima že predhodno naložene igre, ki
vas bodo zabavale med prostim časom. Če
boste naložili še kako igro ali aplikacijo, bodo
te naložene v to mapo.
Da bi naložili igro lahko določite vrednost
povezave na omrežje s pomočjo Omrežnih
profilov.
Igranje iger
1 Dotaknite Meni in izberite Igre in
Aplikacije.
2 Izberite Igre.
1 Dotaknite Meni in izberite Igre in
Do
ko
1
2
Aplikacije.
2 Izberite Profil omrežja.
3 Dodajte ali upravljate z omrežnimi profili.
3
3 Izberite igro, ki jo želite igrati in se
dotaknite Igraj.
Pregledovanje aplikacij
Upravljate lahko z Java aplikacijami, ki so
naložene na vaš telefon s pomočjo menija
Aplikacije. Prav tako lahko naložene aplikacije
izbrišete.
4
1 Dotaknite Meni in izberite Igre in
Aplikacije.
2 Izberite Aplikacije.
5
BODITE KREATIVNI
3 Pregledujte in upravljate z vašimi
aplikacijami.
52 LG KF510 | Navodila
6
Organizator
Dodajanje novega dogodka v vaš
koledar
1 Iz zaslona v stanju pripravljenosti dotaknite
Meni in izberite Organizator ter Koledar.
2 Izberite datum, kateremu bi želeli dodati
dogodek. Datum lahko izberete tako, da
se do njega pomaknete s pomočjo puščic
na tipkovnici občutljivi na dotik ali tako, da
izberete Možnosti in Pojdi na datum.
3 Izberite Novo in se pomaknite navzdol,
da bi vnesli uro začetka dogodka. Za
pomikanje uporabljajte puščice na
tipkovnici občutljivi na dotik in vnesite čas
izteka.
4 Še enkrat se pomaknite navzdol in določite
ali bi želeli nastaviti Alarm za ta dogodek.
Pomaknite se levo ali desno, da bi videli
možnosti. Alarm se lahko izključi, ko se
dogodek začne ali pa nastavite daljšo
periodo opozarjanja pred dogodkom.
5 Pomaknite se navzdol in vpišite Predmet.
6 Pomaknite se navzdol in določite ali se
dogodek zgodi Enkrat ali v intervalu:
Dnevno, Tedensko, Mesečno ali Letno.
Če se dogodek ponavlja lahko vpišete še
Datum izteka, ko bo dogodek zaključen.
vaš koledar. Štirikotnik bo označeval izbran
datum na koledarju, kjer je bil shranjen
dogodek.
01
02
Urejanje dogodka v koledarju
03
1 Iz zaslona v stanju pripravljenosti dotaknite
04
Meni in izberite Organizator ter Koledar.
2 Izberite Možnosti in nato Vsi razporedi, da
bi videli celoten seznam. Premaknite se do
dogodka, ki bi ga želeli urediti in izberite
Pogled. Do dogodka lahko pristopite tudi
tako, da izberete dan na koledarju in
pritisnite Ogled.
05
06
07
08
3 Izberite Uredi in poiščite vnos, ki bi ga želeli
spremeniti nato dotaknite Shrani.
Opomba: dogodek iz koledarja izbrišete tako,
da izberete Pogled dogodka, Možnosti in
Izbriši.
Posredovanje dogodka iz koledarja
1 Iz zaslona v stanju pripravljenosti dotaknite
Meni in izberite Organizator ter Koledar.
2 Izberite dogodek, ki bi ga želeli posredovati
in izberite Možnosti.
3 Izberite Pošlji preko, ter izberite med:
Tekstovno sporočilo, MMS sporočilo.
Bluetooth ali E-pošta.
BODITE ORGANIZIRANI
Da bi napisali besedilo uporabite
tipkovnico.
7 Izberite Shrani in dogodek bo shranjen v
53
Organizator
O
Dodajanje beležke
Na
1 Iz zaslona v stanju pripravljenosti dotaknite
1
Meni in izberite Organizator ter
Opomnik.
2
2 Izberite Novo in napišite beležko.
3
3 Dotaknite Shrani.
4 Vaša beležka se bo pojavila na zaslonu, ko
4
boste odprli aplikacijo Beležka.
NASVET! Da bi uredili obstoječo beležko
dotaknite Možnosti in nato Uredi.
5
6
7
8
Op
Up
BODITE ORGANIZIRANI
54 LG KF510 | Navodila
1
2
3
Orodja
Nastavitev alarma
1 Iz zaslona v stanju pripravljenosti dotaknite
Meni in izberite Orodja ter Budilka.
2 Izberite Novo.
3 Pomaknite se navzdol in vnesite uro
alarma.
4 Izberite način ponavljanja: Enkrat,
Dnevno, Pon-Pet, Pon-Sob, Sob-Ned ali
Izberi dan.
5 Pomaknite se navzdol in izberite način
zvonenja: Vedno predvajaj zvok, Vedno
vibriraj ali Sledi profilu.
6 Pomaknite se navzdol in izberite Zvok, da
bi to možnost nastavili.
7 Pomaknite se navzdol in vnesite ime
alarma ali ohranite predlagano ime.
4 Za zahtevnejše računske operacije izberite
Funkcija in nato željeni ukaz.
5 Da bi izbrisali rezutat in pričeli z novo
operacijo izberite Izbriši.
01
02
Uporaba štoparice
03
1 Iz zaslona v stanju pripravljenosti dotaknite
04
Meni in izberite Orodja ter Štoparica.
2 Da bi pričeli z merjenjem, izberite Zaženi.
05
3 Izberite Krog, če želite izmeriti čas kroga.
06
Vrednost posmeznega kroga (do 20), se
lahko shrani.
07
4 Da bi ustavili merjenje, izberite Konec.
08
5 Izberite Povrni, da bi začeli z merjenjem
tam, kjer ste ustavili ali pa izberite
Ponastavi, da bi ponovno začeli z
merjenjem.
8 Dotaknite Shrani.
Opomba: nastavite lahko največ pet alarmov.
Uporaba kalkulatorja
Meni in izberite Orodja ter Kalkulator.
2 Da bi vnesli številke, pritiskajte številčne
tipke.
3 Za enostavne računske operacije, dotaknite
željeno funkcijo (+,-,×,÷), katerim sledi =.
BODITE ORGANIZIRANI
1 Iz zaslona v stanju pripravljenosti dotaknite
55
Orodja
B
Pretvornik enot
Storitve SIM
1 Iz zaslona v stanju pripravljenosti dotaknite
Storitev je odvisna od SIM kartice in omrežja.
Meni in izberite Orodja ter Pretvornik
enot.
V primeru, da SIM kartica podpira SAT
(storitve SIM Aplikacijska Orodja), bo ta meni
vseboval specifične storitve, ki so shranjene
na SIM kartici.
2 Izberite kaj bi želeli pretvoriti: Valuta,
Površina, Dolžina, Teža, Temperatura,
Prostornina ali Hitrost.
3 V zgornjem delu izberite enoto pretvornika,
ki bi jo želeli uporabiti. Premaknite se iz
leve proti desni in izberite enoto nato se
premaknite navzdol in vnesite vrednost.
Sk
raz
šp
po
sk
zvo
Do
1
2
4 Premaknite se navzdol in nastavite enoto
v katero želite pretvoriti. Pretvorba iz enote
v enoto je samodejna in bo izpisana v
spodnji vrstici.
Dodajanje mesta svetovni uri
1 Iz zaslona v stanju pripravljenosti dotaknite
Meni in izberite Orodja ter Svetovna ura.
2 Pomikajte se levo, desno, navzgor ali
navzdol po zemljevidu in izberite celino.
BODITE ORGANIZIRANI
3 Da bi neko območje povečali izberite
Povečava. Poiščite željeno mesto, ki je na
tem področju.
4 Dotaknite OK in izberite Da.
56 LG KF510 | Navodila
Op
po
po
op
Ya
Da
Me
N
d
o
Brskalnik
a.
i
S konicami vaših prstov, lahko pridobivate
različne informacije: poročila, vreme, kot tudi
šport ali prometne informacije kadar koli jih
potrebujete. Brskalnik je tudi odlično sredstvo,
s katerim prenašate glasbo, melodije
zvonenja, ozadja in igre.
Dodajanje in dostopanje do
zaznamkov
Za enostaven in hiter dostop do vaših
priljubljenih spletnih strani, lahko dodate
zaznamke in shranite spletno stran.
1 Dotaknite Meni in izberite Brskalnik.
Dostopanje na splet
1 Dotaknite Meni in izberite Brskalnik.
2 Da bi neposredno dostopili do domače
spletne strani, izberite Domov. Do domače
spletne strani lahko dostopite tudi tako, da
izberete Vstavi naslov in vpišete željen
URL ter nato pritisnete Poveži.
Opomba: dodatni strošek se pojavi pri
povezovanju s spletom in prenašanju
podatkov. Preverite stroške prenosa pri vašem
operaterju.
01
02
03
04
2 Izberite Zaznamki. Na zaslonu se bo
izpisal vaš seznam zaznamkov.
05
3 Da bi zaznamek dodali, izberite Možnosti
06
ter Nov zaznamek. Vnesite ime vašega
zaznamka, kateremu sledi URL.
07
4 Dotaknite Shrani. Vaš zaznamek se bo
08
pojavil v seznamu zaznamkov.
5 Pomaknite se na mesto željenega
zaznamka in dotaknite Poveži, če želite
zaznamek odpreti.
Yahoo!
Da bi dostopili do storitev Yahoo!, dotaknite
Meni in izberite Brskalnik ter Yahoo!.
BRSKALNIK
NASVET! V nekaterih državah ni mogoče
dostopati do Yahoo! Storitev. Dostop je odvisen
od vaših omrežnih storitev.
57
Brskalnik
N
Shranjevanje strani
Spreminjanje nastavitev brskalnika
1 Dostopite do željene strani, kot je opisano
1 Dotaknite Meni in izberite Brskalnik.
zgoraj.
2 Izberite Možnosti in se pomaknite do
Shrani, izberite Ta stran.
3 Potrdite izbiro z OK.
Dostopanje do shranjene strani
1 Dotaknite Meni in izberite Brskalnik.
2 Izberite Shranjene strani.
3 Izberite željeno stran in dotaknite Odpri.
NASVET! Ta meni vam bo dovolil brisanje
shranjenih strani.
Pregledovanje zgodovine
brskalnika
1 Dotaknite Meni in izberite Brskalnik.
2 Izberite Nastavitve.
3 Nastavite lahko na kakšen način, vaš
telefon, prikazuje, upravlja in uporablja
informacije, med brskanjem po spletu.
Tukaj lahko dostopate do naslednjih
nastavitev: Profili omrežja, Način
povrnitve, Predpomnilnik, Piškotki,
Varnostna potrdila, Prikaži sliko,
Javascript in Lokacija shranjevanja..
4 Potrdite spremembe nastavitve z OK.
Tu
KF
Op
gle
Sp
Pro
sta
Izb
vib
Ur
Pr
1
2
3
2 Izberite Zgodovina in nato OK.
3 Prikazal se bo seznam spletnih strani do
katerih ste dostopali. Da bi dostopili do ene
izmed strani na seznamu, se pomaknite na
željen naslov in dotaknite Poveži.
BRSKALNIK
58 LG KF510 | Navodila
Sp
Na
da
1
a
Nastavitve
Tukaj lahko prilagodite nastavitve vašega
KF510, glede na vaše želje.
2 Izberite Datum in ura in izberite iz
Opomba: za informacije o nastavitvah klicev
glej str. 22.
Nastavi datum - vnesete lahko trenuten
datum.
Spreminjanje profilov
Format datuma - format lahko nastavite kot
(LLLL/MM/DD, DD/MM/LLLL, MM/DD/LLLL).
Profil lahko hitro spremenite iz zaslona v
stanju pripravljenosti. Dotaknite se samo
, potem profila, ki bi ga želeli uporabiti.
Izberete lahko med: Splošno, Tiho, Samo
vibriraj, Zunanji ali Slušalke.
spodnjega seznama:
Uredi uro - vnesete lahko trenuten čas.
Format ure - format lahko nastavite kot 24
ur ali 12 ur.
01
02
03
04
05
06
Samodejna posodobitev - izberite Vklop,
telefon bo samodejno posodobil datum in uro.
07
Prilagodite lahko vsak profil.
Spreminjanje jezikov
08
1 Dotaknite Meni in izberite Profili.
Da bi spremenili jezik v vašem telefonu,
pojdite v Nastavitve in Jeziki. Vsaka
sprememba bo vplivala tudi na jezik vnosa.
Urejanje profilov
2 Izberite profil ki bi ga želeli prilagoditi in
izberite Prilagodi.
3 Za profila Tiho in Samo vibriraj lahko
Spreminjanje nastavitev zaslona
spremenite način vibriranja. Pri ostalih
profilih lahko spremenite vse zvoke in
možnosti opozoril, ki so na razpolago v
seznamu. (Več podrobnosti si oglejte v
telefonu).
1 Dotaknite Meni in izberite Nastavitve.
Nastavite lahko fukcije, ki so povezane z
datumom in časom.
1 Dotaknite Meni in izberite Nastavitve.
Ozadje - izberite ozadje, ki se bo pojavilo na
vašem zaslonu.
Ure - izberite ali bi želeli, da se na zaslonu
izpiše ura in datum. Izbirate lahko med: Brez
ure in datum ali Normalno.
Cas osvetlitve ozadja - izberite kakšen čas
osvetlitve želite na zaslonu.
NASTAVITVE
Spreminjanje datuma & ure
2 Izberite Zaslon in nato:
59
Nastavitve
NASVET! Daljši kot je čas osvetlitve ozadja,
več energije boste porabili, kar lahko vpliva na
pogostost polnjenja baterije.
Nastavitev svetlosti - prilagodite osvetlitev
zaslona. Ko nastavite Avto svetlost na
Samodejno, se bo svetlost LCD zaslona s
pomočjo, vgrajenega ALC (Avto Luminiscentna
Konrola) senzorja, samodejno prilagodila.
Dotaknite < in > puščici, da bi prilagodili
svetlost Avto svetlost: Normalno, Min in Max.
Da bi izključili Avto svetlost izberite Izklop.
Bližnjica za domov - izberite Vklop, da
bi videli bližnjice 4. navigacijskih tipk in
menijev kot slike na sredini zaslona v stanju
pripravljenosti.
Velikost pisave - spremenite velikost
naslednjim pisavam: Meni, Klicanje,
Sporočanje.
Tema - hitro spremenite celoten izgled
vašega zaslona.
Stil menija - spremenite pogled menija;
mrežni pogled na pogled s seznami.
NASTAVITVE
Slog glavne pisave - določite lahko željeni
slog glavne pisave.
Slog pisave za klicanje - spremenite slog
pisave za izbiranje številk pri klicanju.
60 LG KF510 | Navodila
Tekst v stanju pripravljenosti - izberite
ali želite dodati tekst na vaš zaslon v stanju
pripravljenosti.
Ime omrežja - izberite ali želite videti ime
omrežja.
Spreminjanje varnostnih nastavitev
Da bi bil vaš telefon in podatki, ki jih nosi
varni, lahko spreminjate varnostne nastavitve.
1 Dotaknite Meni in izberite Nastavitve.
2 Izberite Varnost. Na razpolago imate
sledeče možnosti:
Zahteva za PIN kodo - izberite zahtevo po
vnosu PIN kode pri vklopu telefona.
Zaklep telefona - izberite varnostno kodo
za zaklep. Možnosti: Ob vklopu, Pri zamenjavi
SIM kartice ali Takoj.
Po
Da
up
po
Pr
Va
en
po
po
Za
po
up
Do
Izb
vid
(O
po
Zamenjaj geslo - spremenite vašo:
Varnostna koda, PIN1 koda ali PIN2 koda.
N
p
Uporaba načina v letalu
Uporabite to funkcijo, da bi Vklopili ali Izklopili
način delovanja v letalu. Ko bo Način za
letalo vklopljen ne boste mogli klicati, se
povezati s spletom, pošiljati sporočila ali
uporabljati Bluetooth-a.
Sp
1
2
Ponastavitev telefona
Da bi ponastavili vse nastavitve na tovarniške,
uporabite Ponastavi. Za aktivacijo te funkcije
potrebujete varnostno kodo.
Pregled stanja pomnilnika
v
e.
vi
ili
Vaš KF510 ima na voljo tri pomnilniške
enote: telefon, SIM kartica in zunanji
pomnilnik. (Morda bo potrebno dodatno kupiti
pomnilniško kartico).
Za pregled uporabe in načina uporabe
pomnilnika, uporabite pomnilniški
upravljalnik.
Dotaknite Meni in izberite Nastavitve.
Izberite Status pomnilnika. Tukaj boste
videli trenutno stanje pomnilniških enot
(Običajen, Rezerviran, SIM kartica in Zunanji
pomnilnik).
NASVET! Za več informacij o vstavljanju
pomnilniške kartice glej str. 13.
Spreminjanje Bluetooth nastavitev
1 Dotaknite Meni in izberite Povezljivost ter
2 Izberite Nastavitve Bluetooth-a.
Naslednje spremembe so mogoče:
Moje ime - vnesite ime za vaš KF510.
Moj naslov - oglejte si vaš Bluetooth naslov.
Spreminjanje nastavitev
povezljivosti
01
02
03
04
Nastavitve povezljivosti so bile že nastavljene
s strani vašega operaterja, tako lahko takoj
začnete uživati v vašem novem telefonu.
Če bi želeli spremeniti katero od nastavitev,
uporabite ta meni.
05
Dotaknite Meni in izberite Povezljivost. Vaše
možnosti so:
08
06
07
Bluetooth - nastavite vaš Bluetooth,
prilagodite lahko vidnost vaše naprave do
ostalih ali preiščite naprave s katerimi je vaš
telefon združen.
Omrežje - vaš KF510 se samodejno poveže
z željenim omrežjem. Da bi spremenili te
nastavitve uporabite ta meni. Tukaj lahko
vnesete tudi nove točke dostopa.
USB povezava - izberite podatkovno storitev
in sinhronizirate vaš KF510 s pomočjo
programske opreme LG paket. Tako lahko
kopirate podatke iz vašega telefona na
računalnik. Če imate vstavljeno spominsko
NASTAVITVE
Bluetooth.
Moja vidnost - izberite ali bo vaša naprava
drugim Vidna ali Skrita.
61
Nastavitve
kartico, izberite Masovni pomnilnik, da bi
telefon uporabili enako kot, da bi imeli USB
ključ. Povežite se z računalnikom ter prenesite
podatke v KF510 mapo prenosne naprave. Za
več informacij glej str.49-51.
Združevanje z drugo Bluetooth
napavo
Pri združevanju vašega KF510 z drugo
napravo, lahko nastavite kodo prehoda za
zaščiteno povezavo. To pomeni, da je vaše
združevanje bolj varno.
D
Uporaba Bluetooth slušalk
Ti
1 Preverite ali je vaš Bluetooth Vklopljen in
Viden.
2 Da bi napravi združili, sledite navodilom, ki
so bile priložene slušalkam.
Po
3 Vaš KF510 se bo samodejno povezal s
Bluetooth slušalkami in prestavil na profil
Slušalke.
Ba
1 Preverite ali je vaš Bluetooth Vklopljen
in Viden. Vidnost lahko spremenite v
Bluetooth nastavitvah tako, da izberete
Moja Vidnost nato Pokaži.
2 Izberite Seznam naprav iz menija
Bluetooth in izberite Novo.
3 Vaš KF510 bo iskal naprave. Ko bo iskanje
zaključeno, se bo na zaslonu prikazalo
Združi in Osveži.
4 Izberite napravo s katero želite združiti,
izberite Združi in vnesite kodo prehoda ter
pritisnite OK.
NASTAVITVE
5 Vaša, s kodo prehoda, zaščitena Bluetooth
povezava je pripravljena.
62 LG KF510 | Navodila
St
Dodatki
Ti dodatki so bili priloženi vašemu KF510.
01
n
02
ki
Polnilec
Podatkovni kabel in CD
Povežite in
sinhronizirajte vaš
KF510 in PC.
03
04
05
06
Baterija
Stereo slušalke
Navodila za uporabo
07
Pridobite več informacij o vašem KF510.
08
Opomba
• Vedno uporabljate originalne LG dodatke.
Neupoštevanje tega opozorila, lahko vpliva na
veljavnost vaše garancije.
• Dodatki so lahko, glede na države, različni; za
več informacij se obrnite na vašega
distributerja ali servis.
DODATKI
63
Omrežne storitve
Tehnični podatki
Brezžični telefon, opisan v teh navodilih,
je mogoče uporabljati na naslednjih GSM
omrežjih: 900, DCS 1800 in PCS 1900.
Splošno
Številne funkcije opisane v teh navodilih
spadajo pod Omrežne storitve. To so posebne
storitve, na katere se morate naročiti.
Preden jih je mogoče uporabiti, se morate na
njih naročiti, pri vašem operaterju in dobiti
ustrezna navodila.
OMREŽNE STORITVE
64 LG KF510 | Navodila
Ime izdelka: KF510
Sistem: GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900
Temperaturno območje delovanja
Max: +55 C (praznjenje)
+45 C (polnjenje)
Min: -10 C
Napotki za varno in učinkovito uporabo
Prosim preberite te preproste smernice.
Njihovo neupoštevanje je lahko nevarno
ali nezakonito. Podrobne informacije so
navedene v teh navodilih.
OPOZORILO!
• Mobilni telefoni morajo biti v letalu vedno
POZOR!
• Vedno izklopite telefon na mestih kjer je
•
izklopljeni.
• Ne držite telefona v roki med vožnjo.
• Ne uporabljajte telefona na bencinskih
•
•
NAPOTKI ZA VARNO IN UČINKOVITO UPORABO
•
•
•
servisih, v objektih kemične industrije in ob
vnetljivih tvarinah.
Za vašo varnost uporabljajte le predpisano
ORIGINALNO baterijo in polnilec.
Ne dotikajte telefona z mokrimi rokami
medtem ko se polni baterija, kajti to lahko
povzroči električni udar ali poškoduje vaš
telefon.
Hranite telefon na varnem mestu, ki ni
na dosegu majhnih otrok. Telefoni so
sestavljeni iz majhnih delov, ki lahko
povzročijo zadušitev otrok.
Ne polnite telefona na oblazinjenemu
pohištvu.
Telefon morate polniti v dobro prezračjljivih
prostorih,
66 LG KF510 | Navodila
•
•
•
•
to, s posebnimi obvestili, zahtevano: npr:
v bolnišnicah, ker lahko telefon vpliva
na občutljive medicinske naprave.
V vseh mobilnih omrežjih klic v sili morda
ne bo mogoč, zato se nikoli ne zanašajte le
na svoj telefon za nujne klice.
Da bi se izognili poškodbam vašega
telefona uporabljajte le ORIGINALNE
dodatke.
Vsi radijski oddajniki nosijo tveganje motenj
v bližini elektronskih naprav. Majhne
motnje lahko povzročajo TV-ji, radio
naprave in osebni računalnik itd.
Reciklirajte izrabljene baterije v skladu z
veljavnimi predpisi.
Ne razstavljajte telefona ali baterije.
Iz
fre
Izp
in
ab
–S
Mo
za
gle
za
ki
za
na
•
•
•
e
pr:
a
le
enj
Izpostavljanost energiji radijskih
frekvenc
Izpostavljenost radijskim valovom
in informacije o specifični stopnji
absorbcije (Specific Absorbtion Rate
– SAR).
Mobilni telefon KF510 je oblikovan tako, da
zadovoljuje zahtevane varnostne predpise,
glede izpostavljanja radijskim valovom. Te
zahteve temeljijo na znanstvenih smernicah,
ki nosijo varnostna mejna območja. Ta
zagotavljajo varnost vsem osebam ne glede
na starost ali zdravstveno stanje.
• Izpostavljenost radiskim valovom je
z DASY4 (za uporabo pri ušesu) je 0,242
W/kg (10g). Ko je nošen na telesu je
vrednost 0,496 W/kg (10g).
• SAR vrednosti za regije oziroma države, ki
so prevzele priporočene SAR omejitve pri
IEEE (Institute of Electrical and Electronics
Engineers) je povprečno 1,6W/kg na 1
gram tkiva (Zda, Kanada, Australia, Taivan).
Nega in vzdrževanje izdelka
POZOR!
Uporabljajte le batarije, polnilce in dodatke ki
so dovoljeni za ta model. Morebitna napaka
zaradi uporabe neoriginalnih izdelkov, lahko
vpliva na veljavnost garancije vašega telefona
in je lahko nevarna.
• Ne raztavljajte te enote. Če je na vašem
•
•
•
•
izdelku potrebno popravilo, ga nesite
pooblaščenemu serviserju.
Hranite ga stran od električnih naprav, kot
je TV, radio, osebni računalnik,...
Telefon naj ne bo hranjen v bližini toplotnih
teles, kot so radiator ali štedilnik.
Telefon naj ne pade z višine.
Ne izpostavljajte telefona mehaničnim
vibracijam ali udarom.
NAPOTKI ZA VARNO IN UČINKOVITO UPORABO
merjena z mersko enoto SAR. Testiranja so
opravljena po standardiziranih metodah na
telefonu z maksimalno močjo oddajanja in
na vseh frekvencah.
• Različni modeli LG telefonov imajo različne
stopnje SAR vrednosti, vsi pa so oblikovani
tako da izpolnjujejo veljavne smernice
izpostavljenosti radijskim valovom.
• Priporočena SAR vrednost, ki je določena
s strani ICNIRP (International Commission
on Non-Ionizing Radiation Protection) je 2
W/kg. na 10 gramov tkiva.
• Najvišja SAR vrednost telefona testiranega
67
Napotki za varno in učinkovito uporabo
• Zunanji del telefona se lahko poškoduje, če
•
•
•
•
•
•
NAPOTKI ZA VARNO IN UČINKOVITO UPORABO
ga prekrijete s plastičnim omotom.
Za čiščenje izdelka, uporabljajte suho
krpico (ne uporabljajte krpic, ki vsebujejo
benzen, alkohol).
Telefona ne izpostavljajte prekomernemu
prahu in dimu.
Telefona ne hranite v bližini kreditnih kartic
ali vozovnic, vpliva lahko na informacije, ki
so hranjene na magnetnem traku.
Ne dotikajte se površine telefona z ostrimi
predmeti, saj ti lahko poškodujejo telefon.
Telefona ne izpostavljajte tekočinam in
vlagi.
Previdno uprabljajte vse dodatke za telefon,
kot je slušalka. Antene se ne dotikajte po
nepotrebnem.
• Mobilniki lahko motijo slušna pomagala.
• Majhne motnje lahko povzročajo TV-ji,
radiji, PC-ji, itd.
Varnost na cesti
Preverite zakone in regulative o uporabi
mobilnikov na področjih kjer vozite.
• Ne držite telefona v roki med vožnjo.
• Bodite popolnoma skoncentrirani na
•
•
•
Uspešno delovanje telefona
Elektronske naprave
Vsi mobilni telefoni so dovzetni za motnje, ki
lahko vplivajo na delovanje naprave.
• Ne uporabljajte telefona, brez dovoljenja
osebja, v bližini medicinskih naprav.
Izogibajte se, da bi telefon odložili v bližini
srčnega spodbujevalnika (prsni žep).
68 LG KF510 | Navodila
•
vožnjo.
Med vožnjo uporabljajte dodatke za
prostoročno telefoniranje, če so ti, za vaš
model, mogoči.
Ustavite in parkirajte avtomobil preden
odgovorite na klic, če to zahtevajo vozni
pogoji.
RF enegija lahko vpliva na delovanje
nekaterih elektronskih sistemov v vašem
avtomobilu, kot sta stereo radio ali
varnostna oprema.
Če ima vaše vozilo vgrajeno zračno
blazino, je ne ovirajte s pripomočki za
prostoročno telefoniranje. Rezultat takega
ravnanja so lahko resne poškodbe.
Če v zunaj v okolici poslušate glasbo,
nastavite nivo glasnosti na razumno višino
tako, da lahko slišite zvoke iz okolja. To je
še posebej pomembno, če se nahajate v
bližini cest.
Pr
Če
da
po
vk
Pra
gla
St
Ne
ste
pa
Če
po
po
up
Ek
Ne
Sle
Po
•
•
V letalu
Če ste izpostavljeni glasnim zvokom v
daljšem časovnem obdobju, se lahko razvijejo
poškodbe sluha, zatorej priporočamo , da ne
vključite ali izključite telefona blizu vaših ušes.
Prav tako priporočamo, da je nivo glasnosti
glasbe in klicev naravnan na razumni višini.
Brezžične naprave lahko povzročijo motnje
v letalih.
Stekleni deli
• Pred vkrcanjem v letalo ugasnite vaš
mobilnik.
• Ne uporabljajte ga na letalu, tudi če je
ta še na tleh, brez dovoljenja letalskega
osebja.
Nekateri deli vašega telefona, so narejeni iz
stekla. Ti deli se lahko razbijejo, če telefon
pade iz višine ali dobi dovolj močan udarec.
Če se steklo razbije, se ga ne dotikajte ali
poslušajte odstraniti. Dokler telefona ne
popravi pooblaščen servis, telefona ne
uporabljajte.
Otroci
Eksplozivna področja
Ne uporabljate telefona v eksplozivnih okoljih.
Sledite navodilom in omejitvam ter pravilom.
V vseh mobilnih omrežjih klic v sili morda
ne bo mogoč, zato se nikoli ne zanašajte le
na svoj telefon za nujne klice. Preverite pri
vašem operaterju.
Potencialno eksplozivna ozračja
Informacije o bateriji in vzdrževanje
• Ne uporabljajte telefona na bencinskih
• Baterije ni potrebno popolnoma izprazniti,
črpalkah. Ne uporabljajte telefona blizu
goriv in kemikalij.
• Ne prevažajte ali shranjujte vnetljive pline,
tekočine ali eksplozivna telesa v predalu,
kjer odlagate vaš mobilnik in dodatke.
Hranite telefon na varnem mestu, ki ni na
dosegu majhnih otrok. Telefoni so sestavljeni
iz majhnih delov, ki lahko povzročijo zadušitev
otrok.
Klici v sili
da bi jo napolnili. Za razliko od drugih
baterij, baterija ne bo imela zmanjšanega
delovanja.
• Ne rastavljajte ali povzročajte kratkega
stika baterije.
NAPOTKI ZA VARNO IN UČINKOVITO UPORABO
ga
Preprečite poškodbe vašega sluha
69
Napotki za varno in učinkovito uporabo
• Pazite, da so kovinski kontakti baterije čisti.
• Zamenjajte baterijo, ko ta ne zagotavlja več
•
•
•
•
•
NAPOTKI ZA VARNO IN UČINKOVITO UPORABO
•
popolnega delovanja. Baterija bo polnjena
več 100 krat preden jo bo poterebno
zamenjati.
Napolnite baterijo, če ta ni bila uporabljena
daljše časovno obdobje za boljše delovanje.
Ne izpostavljajte polnilca direktni sončni
svetlobi, ne uporabljajte polnilca v visoki
vlagi kot je v kopalnici.
Ne puščajte baterije na vročih ali hladnih
mestih, to lahko zmanjša delovanje
baterije.
Možna je eksplozija če baterijo
nadomestite z nepravilnim tipom.
Reciklirajte baterije po navodilih
proizvajalca. Prosimo, da baterijo
reciklirate, ne odlagajte je v običajne smeti.
Reciklirajte baterije po navodilih
proizvajalca.
70 LG KF510 | Navodila
Some of the contents in this manual may
differ from your phone depending on the
software of the phone or your service
provider.
KF510 User Guide
Congratulations on your purchase of the
advanced and compact KF510 phone by LG,
designed to operate with the latest digital
mobile communication technology.
Disposal of your old appliance
1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it
means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
2 All electrical and electronic products should be disposed of separately
from the municipal waste stream via designated collection facilities
appointed by the government or the local authorities.
3 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential
negative consequences for the environment and human health.
4 For more detailed information about disposal of your old appliance,
please contact your city office, waste disposal service or the shop
where you purchased the product.
G,
SET UP
01
YOUR STANDBY SCREEN
02
THE BASICS
03
GET CREATIVE
04
GET ORGANISED
05
BROWSER
06
SETTINGS
07
ACCESSORIES
08
Contents
01 SET UP
Using call barring................................... 22
Changing the call settings ...................... 22
Getting to know your phone ....................... 8
Open view ................................................. 9 Contacts .................................................. 23
Searching for a contact .......................... 23
Installing the SIM and battery .................. 10
Adding a new contact ............................ 23
Memory card ........................................... 13
Contact options ..................................... 23
Installing a memory card ........................ 13
Adding a contact to a group ................... 24
Removing the memory card.................... 13
Renaming a group ................................. 24
Formatting the memory card .................. 13
Adding a picture to a contact .................. 24
Menu map ............................................... 14
Copying your contacts to your SIM .......... 25
02 YOUR STANDBY SCREEN
Deleting all your contacts ....................... 25
Your standby screen ................................ 15
Viewing information ............................... 25
Touchpad tips ........................................ 15
Messaging ............................................... 26
The quick keys ...................................... 16
Messaging ............................................ 26
The main menu ..................................... 16
Sending a message ............................... 26
The status bar ....................................... 17
Entering text .......................................... 27
Selecting functions and options ............... 18
Setting up your email ............................. 28
Sending an email using your new
03 THE BASICS
account................................................. 29
Calls ........................................................ 19
Message folders .................................... 29
Making a call......................................... 19
Managing your messages ...................... 30
Making a call from your contacts ............ 19
Using templates..................................... 30
Answering and rejecting a call ................ 19
Changing your text message settings ...... 31
In-call options........................................ 20
Changing your multimedia message
Adjusting the call volume ...................... 20
settings ................................................. 31
Speed dialling........................................ 20
Changing your email settings ................. 32
Viewing your call logs ............................ 21
Changing your other settings .................. 32
Using call divert ..................................... 21
4 LG KF510 | User Guide
04
Ca
Vid
MP
22
22
23
23
23
23
24
24
24
25
25
25
26
26
26
27
28
29
29
30
30
31
31
32
32
04 GET CREATIVE
Playing a playlist .................................... 41
Editing a playlist .................................... 41
Camera.................................................... 33
Deleting a playlist .................................. 42
Taking a quick photo .............................. 33
After you’ve taken your photo ................. 33 FM radio .................................................. 43
Using the FM radio ................................ 43
Getting to know the viewfinder................ 34
Searching for stations ............................ 43
Using the quick settings ......................... 34
Resetting channels ................................ 43
Using the advanced settings ................... 35
Listening to the radio ............................. 43
Using the flash ...................................... 35
Changing the image size ........................ 36 Voice recorder ......................................... 44
Using the voice recorder ........................ 44
Viewing your saved photos ..................... 36
Recording your voice memo ................... 44
Using zoom when viewing a photo .......... 36
Sending a voice recording ...................... 44
Setting a photo as Wallpaper
or Picture ID .......................................... 36 My stuff ................................................... 45
Images.................................................. 45
Video camera........................................... 37
Images options menu............................. 45
Shooting a quick video ........................... 37
Sending a photo .................................... 46
After you’ve shot your video ................... 37
Organising your images ......................... 46
Getting to know the viewfinder................ 38
Deleting an image ................................. 46
Using the quick settings ......................... 38
Deleting multiple images ........................ 46
Using the advanced settings ................... 39
Creating a slide show............................. 47
Watching your saved videos ................... 39
Sounds ................................................. 47
Adjusting the volume when
Using a sound ....................................... 47
viewing a video ...................................... 39
Videos .................................................. 47
MP3 player .............................................. 40
Watching a video ................................... 47
MP3 player ........................................... 40
Using options while video is paused ....... 48
Transferring music onto your phone ........ 40
Sending a video clip............................... 48
Playing a song ....................................... 40
Video options menu ............................... 48
Using options while playing music........... 40
Documents............................................ 49
Creating a playlist .................................. 41
5
Contents
Viewing a document .............................. 49
Others .................................................. 49
External memory ................................... 49
Using your phone as a Mass
storage device ....................................... 49
Transferring a file to your phone ............. 50
Sending and receiving your files using
Bluetooth .............................................. 51
Games and Apps...................................... 52
Games and Apps ................................... 52
Playing a game...................................... 52
Viewing applications .............................. 52
Changing the network profile .................. 52
05 GET ORGANISED
Organiser................................................. 53
Adding an event to your calendar ........... 53
Editing a calendar event ......................... 53
Sharing a calendar event........................ 54
Adding a memo ..................................... 54
Tools ....................................................... 55
Setting your alarm ................................. 55
Using your calculator ............................ 55
Using the stopwatch .............................. 55
Converting a unit ................................... 56
Adding a city to your world clock ............ 56
SIM services.......................................... 56
6 LG KF510 | User Guide
06 BROWSER
08
Browser .................................................. 57
Accessing the web................................. 57
Yahoo! .................................................. 57
Adding and accessing your
bookmarks ............................................ 57
Saving a page ....................................... 58
Accessing a saved page......................... 58
Viewing your browser history ................. 58
Changing the web browser settings ........ 58
Ac
Ne
Te
07 SETTINGS
Settings .................................................. 59
Changing your profiles ........................... 59
Personalising your profiles...................... 59
Changing your date & time ..................... 59
Changing the language .......................... 59
Changing your display settings ............... 59
Changing your security settings .............. 60
Using flight mode................................... 60
Resetting your phone ............................. 61
Viewing memory status .......................... 61
Changing your Bluetooth settings............ 61
Changing your connectivity settings ........ 61
Pairing with another Bluetooth device ..... 62
Using a Bluetooth headset ...................... 62
Gu
57
57
57
57
58
58
58
58
08 ACCESSORIES
Accessories ............................................. 63
Network service....................................... 64
Technical data ......................................... 64
General ................................................ 64
Ambient Temperatures .......................... 64
Guidelines for safe and efficient use ....... 66
59
59
59
59
59
59
60
60
61
61
61
61
62
62
7
Getting to know your phone
ALC (Auto Luminance Control)
sensor
O
Volume key
Charger, Cable,
Handsfree connector
Main screen
Clear key
Deletes a character
with each press.
Use this key to
go back to the
previous screen.
Touchpad
Call key
Dials a phone
number and answers
incoming calls.
SET UP
8 LG KF510 | User Guide
Camera/
MP3 player key
End/Power key
Slide the End/Power key towards
bottom of the phone.
Ends or rejects a call.
Turns the phone on/off.
Returns to the standby screen when
you use the menu.
C
Open view
or
ey
01
02
03
04
Mirror
05
Flash
06
Battery cover
07
08
Camera lens
Memory card slot
Battery
Battery cover
release latch
SET UP
9
Installing the SIM and battery
1 Remove the battery cover
Press the battery cover release latch. Slide
the battery cover towards the bottom of the
phone and away from it.
2 Remove the battery
Lever the bottom edge of the battery
and remove it carefully from the battery
compartment.
WARNING: Do not remove the battery
when the phone is switched on, as this may
damage the phone.
3 Install the SIM card
Pull the SIM card holder open. Slide the
SIM card into the SIM card holder and slide
the card holder backward. Make sure that
the gold contact area on the card is facing
downwards. To remove the SIM card, pull it
gently in the reverse direction.
SET UP
10 LG KF510 | User Guide
WARNING: Do not insert the SIM card
when the slide is open, as this may damage
your phone and SIM card.
4 Install the battery
Insert the top of the battery first into the
top edge of the battery compartment.
Ensure the battery contacts align with the
terminals on the phone. Press the bottom
of the battery down until it clips into place.
01
02
03
04
05
06
07
08
de
at
g
l it
SET UP
11
Installing the SIM and battery
M
5 Replace the battery cover
Slide the battery cover towards the top of
the phone until it clicks into place.
In
6 Charging your phone
Pull open the cover of the charger socket
on the side of your KF510. Insert the
charger and plug into a mains electricity
socket. Your KF510 will need to be charged
until a message reading Fully Charged
appears on screen.
WARNING: Do not charge the phone when
it is on soft furnishings. The phone should be
charged in a well ventilated area.
Yo
on
KF
2G
T
Op
Sli
un
go
Re
Op
me
the
SET UP
12 LG KF510 | User Guide
t
ed
Memory card
Installing a memory card
01
You can expand the memory space available
on your phone using a memory card. The
KF510 will support a memory card of up to
2 GB.
02
03
TIP! Memory card is an optional accessory.
Open the slide and insert the memory card.
Slide the memory card into the slot at the top,
until it clicks into place. Make sure that the
gold contact area is facing downwards.
04
05
Formatting the memory card
If your memory card is not already formatted,
you will need to do so before you can begin
using it.
1 From the standby screen touch Menu and
06
07
08
select Settings.
2 Choose Memory status and select
External memory.
3 Touch Format and enter the password,
which is set to 0000 as default. Your card
will be formatted and ready to use.
Removing the memory card
Open the slide and carefully remove the
memory card by gently pushing it as shown in
the following diagram:
4 To view the new formatted folders on your
KF510 touch Menu and select My stuff.
Choose External memory.
SET UP
WARNING: When you format your memory
card, all the content will be wiped. If you do not
want to lose the data on your memory card,
back it up first.
13
Menu map
Yo
Games & Apps
Call history
Organiser
Multimedia
1 Games
2 Applications
3 Network
profile
1
2
3
4
5
6
7
1 Calendar
2 Memo
1
2
3
4
5
All calls
Missed calls
Dialled calls
Received calls
Call duration
Call costs
Data
information
MP3 player
Camera
Video camera
FM radio
Voice recorder
Wh
ret
ca
an
oth
Yo
ca
sc
To
Messaging
My stuff
Profiles
Contacts
•
1
2
3
4
5
6
7
New message
Inbox
Email box
Drafts
Outbox
Sent
Listen to
voicemail
8 Info message
9 Templates
0 Settings
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
•
Tools
Browser
Connectivity
Settings
•
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
8
1 Bluetooth
2 Network
3 USB
connection
1
2
3
4
5
6
7
8
•
Alarm clock
Calculator
Stopwatch
Unit converter
World clock
SIM services
SET UP
14 LG KF510 | User Guide
Images
Sounds
Videos
Documents
Others
External
memory
General
Silent
Vibrate only
Outdoor
Headset
Search
New contact
Speed dials
Groups
Copy all
Delete all
Settings
Information
•
Home
Yahoo!
Bookmarks
Enter address
History
Saved pages
Settings
Information
Date & Time
Languages
Display
Call
Security
Flight mode
Reset
Memory status
Whenever your KF510 isn’t in use it will
return to your standby screen. From here you
can access menu options, make a quick call
and change your profile - as well as many
other things.
01
02
03
Your KF510 has a touchpad on the slide. You
can determine what you see on the main
screen using the touch keys.
04
05
Touchpad tips
06
• There’s no need to press too hard, the
07
touchpad is sensitive enough to pick up on
a light touch.
08
• Use the tip of your finger to touch the
option you require. Be careful not to touch
any other keys around it.
• When the screen light is off, press the
camera key twice on the right hand side of
the phone to restore the standby screen.
• Don’t cover the phone with a case or cover
as the touchpad will not work with any
material covering it.
• When you enter an options menu, the
touchpad will provide a four way arrow
pad. Either touch the arrows to move
through a menu one item at a time, or
slide your finger across the touchpad in the
direction you want to move.
Touchpad
YOUR STANDBY SCREEN
s
Your standby screen
15
Your standby screen
The quick keys
The main menu
Th
The quick keys provide easy, one-touch
access to your most used functions.
The main menu provides twelve menu
options. To open the main menu:
Th
thi
an
yo
Touch to open the inbox. To open your
message editor, touch and hold the key.
Touch to open your address book.
Your contacts are displayed in an
alphabetical list. You can also create
new contacts and edit existing ones.
Touch to choose a sound profile for
your phone.
1 Touch Menu.
2 The main menu will appear on the screen.
The touchpad will display four directional
arrows.
3 Touch the arrows to move around the main
menu one icon at a time.
4 When the option you require is circled,
touch OK to open.
Touch to open the favorites menu.
Advice to the customer
In order to allow better antenna sensitivity LG suggest that you hold the handset as shown
in the figure below.
0
X
YOUR STANDBY SCREEN
Please do not cover the antenna area with your hand during a call or when using a
Bluetooth connection. It may interfere and degrade sound quality.
16 LG KF510 | User Guide
Be
ico
n.
The status bar
01
The status bar uses various icons to indicate
things like signal strength, new messages
and battery life, as well as telling you whether
your Bluetooth is active.
02
03
Below is a table explaining the meaning of
icons you’re likely to see in the status bar.
04
05
ain
06
Icon
Description
Network signal strength
(number of bars will vary)
No network signal
GPRS available
EDGE available
Flight mode is activated
Calls are diverted
WAP service is connected
An alarm is set
Schedule
Description
ALC sensor is activated
07
08
New message
New voice message
General profile in use
Silent profile in use
Vibrate profile in use
Outdoor profile in use
Headset profile in use
Remaining battery life
Battery empty
YOUR STANDBY SCREEN
Roaming service
Bluetooth® is activated
Icon
17
Selecting functions and options
C
Your phone offers a set of functions that allows you to customise the phone. These functions
are arranged in menus and sub-menus, accessed via the two soft keys. Each menu and submenu allows you to view and alter the settings of a particular function.
M
The roles of the soft keys vary according to the current context; the label on the bottom line of
the display just above each key indicates its current role.
1
2
3
T
c
M
1
2
Menu
Contacts
3
4
YOUR STANDBY SCREEN
5
Touch the left soft
key to select available
menu and options.
18 LG KF510 | User Guide
Touch the right soft
key to access the
available options.
f
Calls
Making a call
Answering and rejecting a call
1 Key in the number using the keypad. To
delete a digit press
2 Touch
.
to initiate the call.
3 To end the call, slide
on the right side
of the phone and select Yes.
TIP! To enter + when making an international
call, press and hold 0.
Making a call from your contacts
1 Bring up the touchpad menu by sliding
your handset open or holding the camera
key on the side of your handset down.
2 Touch
to open the address book.
When your phone rings, touch Accept or
touch
to answer the call.
While your phone is ringing, activate the
touchpad by opening your handset or
pressing the camera key, then select Silent
to mute the ringing. This is great if you have
forgotten to change your profile to Silent for
a meeting.
Slide towards bottom of the phone or
touch Reject to reject the incoming call.
TIP! You can change the settings on your phone
to answer your calls in different ways.
Touch Menu, select Settings and choose Call.
Select Answer mode and choose from Slide
open, Any key or Send key only.
01
02
03
04
05
06
07
08
3 Using the keypad, enter the first letter of
the contact you want to call. For example,
for Office, press 6 three times.
4 To scroll through the contacts and their
different numbers use the arrows on the
touchpad.
5 Touch Call or touch
to initiate the
call.
THE BASICS
19
Calls
In-call options
Adjusting the call volume
Vi
To adjust the volume during a call, press the
volume keys on the left hand side of your
phone.
To
to
Speed dialling
You can assign a speed dial number to a
contact you call frequently.
Mi
ha
1 Touch Contacts, then select Speed dials.
Di
nu
2 Your voicemail is set to speed dial 1 and
Options
Mute
Options - Choose from a list of further in-call
options, including Contacts and Messaging
so you can check your messages and add
contacts during a call.
Speaker - Touch
phone.
to turn on the speaker
Mute - Touch Mute to turn off the
microphone so the person you are talking to
cannot hear you.
THE BASICS
20 LG KF510 | User Guide
Al
dia
you cannot change this. Select any other
number either by using the touchpad
arrows and touching Assign or by
pressing the hard key number.
3 Your address book will open. Select the
contact you’d like to assign to that number
using the touchpad arrows, then touch OK.
To call a speed dial number, press and
hold the assigned number until the contact
appears on screen. The call will initiate
automatically; there’s no need to touch
.
Re
nu
Ca
ha
Ca
La
de
su
Da
yo
T
c
r
T
s
c
e
Viewing your call logs
Using call divert
Touch Menu, select Call history. Choose
to view:
1 Touch Menu, select Settings and choose
All calls - View the complete list of all your
dialled, received and missed calls.
2 Select Call divert.
Missed calls - View the list of any calls you
have missed.
ls.
Dialled calls - View the list of all the
numbers you have called.
Received calls - View the list of all the
numbers that have called you.
Call duration - View details of how long you
have spent on your calls; received and dialled.
er
K.
Call costs - View the charges applied to your
Last call or All calls. This service is network
dependent, some operators are unable to
support this.
Data information - View the amount of all
your received and sent data in kilobytes.
.
Call.
3 Choose whether to divert all calls, when
the line is busy, when there is no reply or
when you are out of reach.
4 Choose Activate and select whether to
divert to voicemail, another number or your
favourite number.
5 Enter your divert number or select Search
to browse Contacts for your divert
number.
01
02
03
04
05
06
07
08
Note: Charges are incurred for diverting
calls. Please contact your network provider
for details.
TIP! To turn off all call diverts, choose Cancel
all from the Call divert menu.
TIP! From any call log select Options and
choose Delete to delete selected or all of the
recorded items.
THE BASICS
TIP! Using the touchpad arrows highlight any
single call entry to view the date and time of the
call. To view the call duration touch View.
21
Calls
C
Using call barring
Changing the call settings
Se
1 Touch Menu, select Settings and choose
1 Touch Menu, select Settings and choose
1
Call.
2 Select Call barring.
3 Choose any or all of the seven options:
All outgoing
Outgoing international
Outgoing international except home
country
All incoming
Incoming when abroad
Cancel all barrings
Change password
4 Select Activate and enter the call barring
password. Please check with your network
operator for this service.
TIP! Select Fixed dial number from the Call
menu to turn on and compile a list of numbers
which can be called from your phone. You’ll
need your PIN2 code from your operator. Only
numbers included in the fixed dial list can be
called from your phone.
Call.
2 From here you can amend the settings for:
Call divert - Choose whether to divert
your calls.
Call barring - Select when you would like
calls to be barred.
Fixed dial number - Choose a list of
numbers that can be called from your
phone.
Answer mode - Choose whether to
answer the phone using the send key, any
key or by sliding your handset open.
Send my number - Choose whether your
number will be displayed when you call
someone.
Call waiting - Be alerted when you have
a call waiting.
Minute minder - Select On to hear a tone
every minute during a call.
Auto redial - Choose On or Off.
THE BASICS
22 LG KF510 | User Guide
Send DTMF tones - Choose On or Off.
2
3
Ad
1
2
3
Or
1
2
3
Contacts
Searching for a contact
e
or:
1 Touch Contacts and choose Search,
select Contacts from the Menu screen or
touch
from the standby screen.
2 Using the keypad enter the first letter of
ke
the contact you want to call. For example,
for Office, press 6 three times.
3 To scroll through the contacts and their
different numbers use the touchpad
arrows.
Adding a new contact
1 Touch Contacts and choose New
y
ur
e
ne
contact.
2 Choose whether to store your new contact
on your Phone or SIM card.
3 Enter all the information you have in the
fields provided and select Save.
Or, using the slightly quicker method…
1 Enter the number you wish to store on the
standby screen and select Options.
2 Choose Save or Add to existing
contact.
and touch Save.
01
Contact options
03
There are many things you can do when
viewing a contact. Here’s how to access and
use the Options menu:
04
1 Open the contact you’d like to use. See
06
Searching for a contact above.
2 Touch Options to open the list of options.
From here you can:
02
05
07
08
Edit - Change any of the contact’s details.
New message - Send a message to
the contact. If the contact has an email
address, select whether you’d like to send
a Message or Email.
Send via - Send the contact’s details to
another person as a business card. Choose
to send as a Text message, Multimedia
message, via Bluetooth or by Email.
Delete - Delete the contact. Select Yes if
you are sure.
New contact - Add a new contact.
Multi delete - Mark multiple contacts to
delete.
THE BASICS
3 Enter the relevant information as above
Note: When you are storing a contact’s email
address, press
to enter a symbol and
scroll with the touchpad arrows until you
see @.
23
Contacts
Copy to SIM/phone - Choose to move or
copy to the SIM card or phone (depending
on where you originally saved the contact).
Main number - If more than one is listed,
select which of the contact’s numbers is
preferred.
Adding a contact to a group
You can save your contacts into groups, for
example, keeping your work colleagues
and family separate. There are a number
of groups including Family, Friends,
Colleague, VIP, Group1 and Group2
already set up on the phone.
1 Touch Contacts and choose Groups.
2 Scroll to the group you wish to add a
contact to and touch View then select
Add.
3 Your contacts will open. Scroll to any
contacts you would like to add to the group
and touch
, then select Done.
4 Select Yes if you are sure.
THE BASICS
TIP! You can assign a ringtone or icon to a
group. Select the group you wish to assign the
ringtone or icon to and select Options and
choose an item you want.
24 LG KF510 | User Guide
Renaming a group
5
You can rename any of the groups to fit your
lifestyle.
1 Touch Contacts and choose Groups.
2 Select a group you want to rename.
3 Choose Options, select Rename and
enter your new group name.
6
4 Select Save.
Co
Note: You can only assign a contact to a
group or add a picture to a contact that is
saved in your phone (not SIM) memory.
Yo
fro
ha
Adding a picture to a contact
1
You can change the appearance of your
contacts in your address book to include a
picture.
2
3
1 Touch Contacts and choose Settings.
2 Select View options and choose With
picture.
3 Then return to the address book and select
the contact you want to add a picture to.
4 Choose Options and select Edit.
4
De
1
2
3
4
r
ect
5 Scroll down to the Photo section. Choose
Options and select Images or New
image. If you select Images, you can
choose an image that is saved in your
phone memory. If you select New image,
your camera viewfinder will open, so you
can take a picture of your contact.
6 Select Save.
Copying your contacts to your SIM
You can also choose to copy your contacts
from your SIM to your handset or from your
handset to your SIM.
1 Touch Contacts and choose Copy All.
Viewing information
Touch Contacts and choose Information.
From here you can view your Service dial
numbers, your Own numbers and your
Business card.
01
TIP! If you haven’t yet created a business card,
the Business card screen will give you the
option to create one. Select New and enter your
details as you would for any contact. Choose
Save.
04
02
03
05
06
07
08
2 Select to copy the contacts from SIM to
phone or Phone to SIM.
3 Choose whether to Keep original or
Delete original.
4 Select Yes if you are sure.
Deleting all your contacts
1 Touch Contacts and choose Delete all.
2 Select to delete contacts from SIM or
4 Enter the password, which is set to 0000
as default, and select OK.
THE BASICS
Phone.
3 Select Yes if you are sure.
25
Messaging
Messaging
Your KF510 includes functions related to SMS
(Short Message Service), MMS (Multimedia
Message Service) and email, as well as the
network’s service messages. Simply touch
Menu and select Messaging.
Sending a message
1 Touch Menu, select Messaging and
choose New message.
2 Choose Message to send an SMS or
MMS. (If you want to send an Email
see page 28-29 or if you want to send
something using Bluetooth, see page 51.)
3 A new message editor will open.
Message editor combines SMS and MMS
into one intuitive and easy to switch
between SMS mode and MMS mode. The
default setting of the message editor is
SMS mode.
4 Enter your message using either the T9
THE BASICS
predictive mode or Abc manual mode. See
Entering text on page 27 to see how to
switch between the different text entry
modes.
26 LG KF510 | User Guide
TIP! You can select your message type as SMS
or MMS when you enter a text longer than
2 pages in the message field. If you want to
change the type of message to send, see page
31 for Send long text as menu from Changing
your text message settings.
5 Touch Options and choose Insert to add
an Image, Sound, Video, Symbol, Text
template, Emoticon, Name & Number,
New slide, Subject or More (Contact/
My business card/Schedule).
6 Touch Send to.
7 Enter the phone number or touch Options
and select Contacts or Recent list
to open your contacts list. You can add
multiple contacts.
8 Touch Send.
WARNING: If an Image, Sound, Video,
New slide or Subject is added to the message
editor, it will be automatically converted to MMS
mode and you will be charged accordingly.
En
Yo
the
na
cre
all
inp
T9
12
No
inp
bo
To
ch
On
mo
tex
co
To
the
se
Co
pre
To
g
d
t
r,
ns
Entering text
T9 predictive mode
You can enter alphanumeric characters using
the phone’s keypad. For example, storing
names in Contacts, writing a message and
creating scheduling events in the calendar
all require entering text. The following text
input methods are available in the phone:
T9 predictive mode, ABC manual mode and
123 mode.
T9 predictive mode uses a built-in dictionary
to recognise words you’re writing based on
the key sequences you press. Simply press
the number key associated with the letter
you want to enter, and the dictionary will
recognise the word once all the letters are
entered. For example, press 8, 3, 5, 3, 7, 4,
6, 6, 3 to write ‘telephone’.
01
Note: Some fields may allow only one text
input mode (e.g. telephone number in address
book fields).
If the word you want doesn’t appear, touch
Options and select New T9 word, then you
can enter the word using ABC manual mode.
Your word will be added to the dictionary.
06
To turn on T9 mode in the text entry field,
choose Options, select Set T9 and choose
On. With T9 on, you can switch text input
mode by pressing
. You will notice the
text input mode indicator in the upper right
corner of the display.
To input a symbol in the text entry field, press
the
key and select a symbol, then
select OK.
Complete each word with a space by
pressing 0.
key.
03
04
05
07
08
Note: You can select a different T9 language
by touching Options and select Writing
language.
ABC manual mode
In ABC manual mode you may need to
press the key repeatedly to enter a letter.
For example, to write ‘hello’, press 4 twice,
3 twice, 5 three times, 5 three times again,
then 6 three times.
123 mode
Type numbers using one keystroke per
number. You can also add numbers whilst
remaining in letter modes by pressing and
holding the desired key.
THE BASICS
To delete a character, touch
02
27
Messaging
Setting up your email
You can stay in touch on the move using
email on your KF510. It’s quick and simple to
set up a POP3 or IMAP4 email account.
1 Touch Menu, select Messaging and
choose Settings.
2 Select Email then Email account.
3 Touch New.
4 You can now choose how your account
THE BASICS
works:
Account name - Enter a name for this
account.
Email address - Enter the account email
address.
My name - Enter your name.
Incoming mail server - Enter the
account details.
User name - Enter the account user
name.
Password - Enter the account password.
Outgoing mail server - Enter the account
details.
Outgoing mail authentication - Select
on or off.
Outgoing server ID - Enter the account
details.
Outgoing server password - Enter the
account details.
28 LG KF510 | User Guide
To enter the following information, touch
Options and select Advanced settings.
Se
ac
Protocol type - Select the mailbox type,
POP3 or IMAP4.
Maximum receive size - Choose the
size limit of your emails, the maximum is
300KB.
Save to server - Choose whether to
save your emails to the server. For IMAP4
accounts copies are always saved.
Save sent mail into - Choose whether to
save your emails to the server of the phone
(only for IMAP4).
Insert signature - Choose whether to
automatically insert a signature in your
emails.
Reply email address - Enter the “reply
to” email address.
Incoming port number - Normally,
this is 110 for POP3 and 143 for IMAP4
accounts.
Outgoing port number - Normally this
is 25.
Auto retrieving - Select to automatically
retrieve your emails.
Retrieve download - Select Headers
only, Headers + body (only for IMAP4)
or All.
To
an
Now your account is set up, it will appear
in the list of accounts in your Email folder.
1
2
3
4
5
6
7
M
To
rec
KF
.
4
to
ne
y
To send/receive an email, you should set up
an email account (see page 28).
1 Touch Menu, select Messaging and
choose New message.
2 Choose Email and a new email will open.
3 Write a subject then touch OK.
4 Enter your message using T9 predictive
mode or ABC manual mode. See Entering
text on page 27 to see how to switch
between the different text entry modes.
5 Touch Options and choose attachment to
add: Image, Sound, Video, Document,
Contact, My business card and
Schedule.
6 Touch Send and enter the recipient’s
address or touch Options and select
Contacts to open your contacts list.
7 Touch Send and your email will be sent.
Message folders
Touch Menu, select Messaging. You’ll
recognise the folder structure used on your
KF510, which is fairly self-explanatory.
Inbox - All the messages you receive are
placed into your Inbox. From here you can
reply, forward and more, see below for details.
Email box - Contains all your email
messages. Select the account you want to
use then touch Retrieve. Your KF510 will
connect to your email account and retrieve
your new messages.
Drafts - If you don’t have time to finish
writing a message, you can save what you
have done so far here.
Outbox - This is a temporary storage folder
while messages are being sent.
01
02
03
04
05
06
07
08
Sent - All the messages you send are placed
into your Sent folder.
Listen to voicemail - You can access your
voicemail box (if provided by your network).
When a new voice message is received,
the symbol will be displayed on the standby
screen.
Info message - All info messages and
updates received from your operator.
Templates - A list of useful messages,
already written for a quick reply.
THE BASICS
r
r.
Sending an email using your new
account
29
Messaging
Managing your messages
messages.
You can use your Inbox to manage your
messages.
If you see the message No space for SIM
message, you should delete some messages
from your inbox.
1 Touch Menu, select Messaging and
choose Inbox. Or, a quicker way is to
touch
on the stand by screen.
2 Select Options and then choose to:
If you see the message No space for
messages, you can delete either messages
or saved files to create space.
Delete - Delete the selected message.
Using templates
Reply - Send a reply to the selected
message.
You can create templates for the Text and
Multimedia messages you send most
frequently. There are some templates already
on your phone, which can be edited if you
wish.
Forward - Send the selected message on
to another person.
Return call - Call the person who sent
you the message.
Information - View the details of a
message, for example, the time it was
sent.
Copy/Move - You can select to copy or
move messages Choose to copy or move
the selected message to the SIM card or
phone.
Multi delete - Delete selected messages.
THE BASICS
Delete all read - All opened messages
will be deleted.
Delete all - You can select to delete text
messages, multimedia messages or all
30 LG KF510 | User Guide
1 Touch Menu, select Messaging and
choose Templates.
2 Choose Text or Multimedia. You can then
select Options and choose Edit to change
existing templates or select Options to
add New template or Delete templates.
3 To send a template, select the one you
want to send, choose Options and select
Send via.
4 Choose how you would like to send the
template; as a Message, Bluetooth
message or Email.
5 Select a contact and touch Send.
Ch
se
Yo
so
If y
ca
To
ch
ca
Me
Vo
Va
me
De
co
de
Re
yo
Me
for
Ch
ch
of
Changing your text message
settings
es
s
Your KF510 message settings are pre-defined
so that you can send messages immediately.
If you would like to change the settings, you
can do this using the Settings options.
Touch Menu, select Messaging, then
choose Settings and Text message. You
can make changes to:
y
en
ge
t
Message types - Convert your text into
Voice, Fax, Paging, X.400, Email or ERMES.
Validity period - Choose how long your
message is stored at the message centre.
Delivery report - Choose to receive
confirmation that your message was
delivered.
Reply charging - Choose to be billed for
your message recipient’s reply.
Message centre number - Enter the details
for your message centre.
01
Bearer setting - Choose whether to send
your messages via GSM or GPRS.
03
Changing your multimedia message
settings
Your KF510 message settings are pre-defined
so that you can send messages immediately.
If you would like to change the settings, you
can do so using the Settings options.
02
04
05
06
07
08
Touch Menu, select Messaging, then
choose Settings and Multimedia message.
You can make changes to:
Slide duration - Choose how long your
slides appear on screen.
Priority - Choose the priority level of your
multimedia message.
Validity period - Choose how long your
message is stored at the message centre.
Delivery report - Choose to allow and/or
request a delivery report.
Read report - Choose to allow and/or send
a read report.
THE BASICS
Character encoding - Choose how your
characters are encoded. This impacts the size
of your message and therefore data charges.
Send long text as - Choose whether to
send your message as SMS or MMS when
you enter a text longer than 2 pages in the
message field.
31
Messaging
Auto download - Choose to automatically
or manually download multimedia messages
depending on whether you are at home or
roaming.
Network profile - Select an operator
specific network profile for sending
multimedia messages.
Permitted message type - Select which
type of multimedia messages to allow.
Changing your email settings
You can adapt your email settings to your own
preferences.
1 Touch Menu, select Messaging and
choose Settings.
2 Select Email then you can adapt the
following settings:
C
Changing your other settings
Ta
Touch Menu, select Messaging, choose
Settings then:
1
Voicemail number - Your voicemail number
is stored here. Contact your network operator
for more information on the service they
provide.
Service message - Here you can switch
off service message, which means your
messages will no longer be pushed directly to
your device as they are received, only when
you check for new messages.
2
3
Info message - Choose the reception status,
alerts and language of your info messages.
Save text message - Choose whether to
save your text message to the phone memory
or to the external memory.
4
Email account - You can set up an email
account.
Access point - You can set the email
access point.
THE BASICS
Retrieve interval - Choose how often
your KF510 checks for new email
messages.
Signature - Create an email signature and
switch this feature on.
32 LG KF510 | User Guide
No
fro
se
Ca
er
or
to
us,
ry
Camera
Taking a quick photo
After you’ve taken your photo
1 Open your headset and hold the camera
Your captured photo will appear on the
screen. The name of the image runs along
the bottom of the screen and you will see
six options displayed on the right side of the
screen.
key down on the right side of the handset.
The camera’s viewfinder will appear on
screen.
2 Holding the phone horizontally, point the
lens towards the subject of the photo.
3 Press the camera key on the right side
of the handset halfway. A focus box will
appear in the centre of the viewfinder
screen, position the phone so you can
see the subject of your photo in the focus
box. When the focus box turns green, the
camera has focused on your subject.
4 Touch the centre soft key or press the
camera key all of the way down to take a
photo.
Delete - Touch to delete the photo you have
just taken and confirm by touching Yes.
The viewfinder will reappear.
New image - Touch to take another
photo straightaway. Your current photo will be
saved.
Set as - Touch to open a sub menu to
set your image as Wallpaper or Picture ID.
01
02
03
04
05
06
07
08
Send via - Touch to send the photo as
a Multimedia message or Email. See page
26 for Sending a message.
Album - Touch to look at the other
photos in your album. Your current photo will
be saved. See page 36 for Viewing your
saved photos.
Press the
camera key
fully to take
photo.
Note: You can also access the camera menu
from the standby screen. Touch Menu and
select Multimedia, scroll down to and select
Camera to open the viewfinder.
OK - Touch to take another photo
straightaway. Your current photo will be saved.
GET CREATIVE
Press the
camera key
halfway to
focus.
33
Camera
Getting to know the viewfinder
When you open the viewfinder, you’ll see the
following icons displayed on the screen.
setting your options, touch the > arrow to
close the toolbar.
Flash - Allows you to turn on the flash
when taking a photo in a dark place. See
Using the flash on page 35 for details.
Self timer - The self-timer allows
you to set a delay after the capture button
is pressed. Choose from 3 seconds, 5
seconds or 10 seconds. Great for that
group photo you want to be part of.
Note: You can adjust the zoom using the
volume key on the left side of the phone. The
zoom function is only available when the
resolution is set to 640 x 480 or below. See
Changing the image size on page 36 for
details.
TIP! When using the camera, power
consumption increases. If
icon appears
indicating low battery, recharge the battery
before use.
Multi shot - This enables you to take
up to 9 shots automatically in very quick
succession, great for taking photos of moving
objects or at sporting events.
White balance - The white balance
ensures that any white in your photos
is realistic. In order for your camera to
correctly adjust the white balance you may
need to determine the light conditions.
Choose from Auto, Night mode, Daylight,
Incandescent, Cloudy or Fluorescent.
GET CREATIVE
Using the quick settings
Colour effect - Choose from four
colour tone options: Off (normal/colour),
Sepia, Mono (black and white) or Negative.
Touch the < arrow to open the quick settings
options. These include various options for
taking photos. Use the touchpad arrows and
select the options you would like to use. After
EV - Contrast defines the difference
between light and dark in an image. A low
contrast image will appear foggy, whereas
a high contrast image will appear much
34 LG KF510 | User Guide
sh
the
for
+
Us
To
se
na
Vid
Ph
Di
op
tou
an
Re
siz
Qu
Su
ap
as
sto
Sh
for
Au
ca
ac
ca
h
e
ng
Shutter tone - Select one of the three
shutter sounds.
01
Grid screen - You can set guidelines on your
viewfinder screen. Choose from Off, Simple
or Trisection.
02
Touch Options to open all the advanced
settings options. Use the touchpad arrows to
navigate through the options.
Save to - Choose whether to save your
photos to the phone memory or to the
external memory.
04
Video Camera - Choose to switch from
Photo to Video camera mode.
Reset settings - Choose Yes to reset your
phone to its original camera settings.
06
Display - You can close all of the icons and
options for a clearer viewfinder screen. Simply
touch the < arrow to recall all of the icons
and options to the screen again.
Using the flash
07
The flash is set to Off as default, but there
are other options.
08
Using the advanced settings
Resolution - See Changing the image
size on page 36.
Quality - Choose between Normal, Fine and
Super fine. The finer the quality the sharper
a photo will be but the file size will increase
as a result, which means you will be able to
store fewer photos in your memory.
Shake reduction - Select On to compensate
for unsteady hands.
Auto focus - Turn Auto focus On or Off. Your
camera can automatically adjust the focus for
a clear, sharp image with a single press of the
camera button.
03
05
1 Select
from the top right corner of
the viewfinder to enter the flash sub-menu.
2 There are four flash options:
Off - The camera will not flash. This is useful
if you want to save battery power.
On - Set the flash to on when you are taking
a photo in a dark place.
Auto - Your camera will assess the lighting
needed to take a good picture and use the
flash as necessary.
GET CREATIVE
e.
sharper. Touch the < and > arrows and slide
the contrast indicator along the bar, towards for a lower contrast, hazier image or towards
+ for a higher contrast, sharper image.
Red eye reduction - The flash will remain
on as you compose your picture and flash
again as you take the photo in order to reduce
red eye.
35
Camera
V
3 Touch the flash option you’d like to use.
Viewing your saved photos
Sh
4 When you have made your selection the
1 You can access your saved photos from
1
flash menu will automatically close, ready
for you to take your picture.
5 The flash icon in the viewfinder will change
according to your new flash mode.
Note: When you exit the camera, the flash
setting will revert to the default Off mode.
Changing the image size
You can change the size of the photo to save
memory space. The more pixels, the larger
the file size, which in turn means they take up
more of your memory. If you want to fit more
pictures on to your phone you can alter the
pixel number to make the file size smaller.
1 Touch Options and select Resolution
from the toolbar.
2 Select a pixel value from the five numerical
options (320X240, 640X480, 1280X960,
1600X1200, 2048X1536).
3 Select the size option you’d like to use and
touch OK to implement your changes.
GET CREATIVE
Note: The zoom function varies depending on
the resolution the camera is set to. The zoom
function is only available when the resolution
is set to 640 x 480 or below.
36 LG KF510 | User Guide
within the camera mode and from the
standby screen. From the viewfinder,
simply touch Album. From the standby
screen you should touch Menu, then
select My stuff and Images.
2
2 Your gallery will appear on screen.
3 Use the arrows to select the photo you
3
want to view and touch View to enlarge it.
Using zoom when viewing a photo
Touch Zoom and use the arrows on the
touchpad to move the focus area and zoom
in and out.
Setting a photo as Wallpaper or
Picture ID
From your image gallery, use the arrows
on the touchpad to select an image and
touch Set as to use the selected image as
Wallpaper or Picture ID for one of your
contacts.
Note: Picture ID can only be added to
contacts saved to your phone, not your SIM.
4
5
6
7
No
ca
Me
an
vie
Video camera
Shooting a quick video
After you’ve shot your video
1 Open your headset and hold the camera
The name of the video runs along the bottom
of the screen and six options will be displayed
on the right side of the screen.
01
Delete - Touch to delete the video you have
just recorded and confirm by touching Yes.
The viewfinder will reappear.
03
New video - Touch to shoot another
video straight away. Your current video will be
saved.
05
Play - Touch to play the video you have
just recorded.
07
key down on the right side of the handset.
The camera’s viewfinder will appear on
screen.
2 Touch Options and select Video Camera.
The video camera’s viewfinder will appear
on screen.
3 Point the camera lens towards the subject
t.
of the video.
4 Press the camera key on the right side of
the handset to start recording.
5 REC will appear in the bottom left corner
of the viewfinder and a timer will show the
length of your video.
6 To pause the video touch Pause and
resume by selecting Resume.
7 Touch Stop to stop recording.
04
06
08
Album - Touch to look at the other
video clips in your album. Your current video
clip will be saved. See page 39 for Watching
your saved videos.
OK - Touch to record another video straight
away. Your current video will be saved.
GET CREATIVE
Note: You can also access the Video
camera from the standby screen. Touch
Menu and select Multimedia, scroll down
and select Video camera to open the
viewfinder.
Send via - Touch to send the video
as a Multimedia message or Email. See
page 26 for Sending a message.
02
37
Video camera
Getting to know the viewfinder
When you open the viewfinder, you’ll see the
following icons displayed on the screen.
White balance -The white balance
ensures that any white in your video is
realistic. In order for your camera to correctly
adjust the white balance, you may need to
determine the light conditions. Choose from
Auto, Daylight, Incandescent, Cloudy,
Fluorescent or Night mode.
Colour effect - Choose from four
colour tone options: Off (normal/colour),
Sepia, Mono (black and white) or Negative.
Note: You can adjust the zoom using the
volume key on the left side of the phone.
Using the quick settings
Touch the < arrow to open the quick settings
options. These include various options for
recording videos. Use the arrows on the
touchpad and select the options you would
like to use. After setting your options, touch
the > arrow to close the toolbar.
Mode - To record a video you want to
send in a multimedia message, select MMS.
GET CREATIVE
Flash - Turn the flash On or Off. The
flash is set to Off as default, saving battery
power. Whenever you exit the camera it will
return to the default Off setting.
38 LG KF510 | User Guide
EV - Contrast defines the difference
between light and dark in an image. A low
contrast image will appear foggy, whereas
a high contrast image will appear much
sharper. Touch the < and > arrows and slide
the contrast indicator along the bar, towards for a lower contrast, hazier image or towards
+ for a higher contrast, sharper image.
Us
To
se
na
Di
op
tou
an
Ca
Re
on
nu
be
or
Qu
an
av
as
vid
Sa
cli
me
Re
ph
y
e.
e
ss
Using the advanced settings
Watching your saved videos
Touch Options to open all the advanced
settings options. Use the touchpad arrows to
navigate the options.
1 You can access your saved videos either
from within video camera mode or from
the standby screen. From the viewfinder,
simply touch Album. From the standby
screen you should touch Menu, then
select My stuff and Videos.
Display - You can close all of the icons and
options for a clearer viewfinder screen. Simply
touch the < arrow to recall all of the icons
and options to the screen again.
2 Your gallery will appear on screen.
Camera - Choose to switch to Camera mode.
3 Use the arrow keys to select the video you
Resolution - If you want to fit more videos
onto your phone you can alter the pixel
number to make the file size smaller. Choose
between two options for your video, 320x240
or 176x144.
want to view and touch the centre soft key
to watch it.
Quality - Choose between Super fine, Fine
and Normal. The finer the quality the sharper
a video will be, but the file size will increase
as a result, so you will be able to store fewer
videos in the memory.
Adjusting the volume when viewing
a video
01
02
03
04
05
06
07
08
To adjust the volume of the audio on a video
whilst it is playing, use the volume keys on
the left side of the handset.
Save to - Choose whether to save your video
clip to the phone memory or to the external
memory.
GET CREATIVE
Reset settings - Choose Yes to reset your
phone to it’s original video camera settings.
39
MP3 player
MP3 player
Your LG KF510 has a built-in MP3 player so
you can play all your favourite music.
To access the MP3 player, touch Menu and
select Multimedia then MP3 player. Or, you
can access the MP3 player by lightly pressing
the MP3 player key on the right side of the
handset. From here you have access to:
and choose to send it via Bluetooth.
3 When the file is sent you will have to
accept it on your phone by touching Yes.
4 The file should appear in All songs.
Playing a song
1 Touch Menu and select Multimedia, then
choose MP3 player.
2 Choose All songs then select the song
you want to play. Touch
V
All songs - Contains all of the songs you
have on your phone.
2 Select the music file on the other device
.
My playlist - Contains any playlists you have
created as well as On the go, Recent songs
and Favourite songs.
3 Touch
4 Touch
to skip to the next song.
Artists - Browse through your music
collection by artist.
5 Touch
to skip to the previous song.
Albums - Browse through your music
collection by album.
Genres - Browse through your music
collection by genre.
to pause the song.
6 Select
to stop the music and return to
the MP3 player menu.
Vie
cu
Ad
ap
Se
Ri
Inf
ab
Se
Eq
Cr
Yo
as
fol
1
2
TIP! To change the volume while listening to
music, use the volume keys on the side of
your phone.
3
Settings - Adjust your music settings.
GET CREATIVE
Transferring music onto your phone
Using options while playing music
The easiest way to transfer music onto your
phone is via Bluetooth or your sync cable. To
transfer using Bluetooth:
Touch Options and choose from:
1 Make sure both devices have Bluetooth
switched on and are visible to one another.
40 LG KF510 | User Guide
Minimise - Hide the music player screen so
that you can continue using your phone as
normal while music is playing.
4
to
01
Playing a playlist
1 Touch Menu and select Multimedia.
02
Set as - Set the current track as your
Ringtone or Message tone.
2 Choose MP3 player, then select My
03
Information - You can view information
about the MP3 file you are listening to.
3 Select the playlist you would like to play
Settings - Change the Shuffle, Repeat, or
Equalizer.
Editing a playlist
06
From time to time, you may want to add new
songs or delete songs from a playlist.
07
Creating a playlist
playlist.
and touch View, then select
.
You can create your own playlists by choosing
a selection of songs from the All songs
folder.
If you want to organise your playlists, you can
edit them using the Options menu.
1 Touch Menu and select Multimedia.
2 Choose MP3 player, then select My
2 Choose MP3 player, then select My
playlist.
3 Touch Options and select New playlist,
enter the playlist name and touch Save.
4 The New playlist folder will show. Select
all of the songs that you would like to
include in your playlist by scrolling to them
and touching
; a tick will show next
to the track name. If you accidentally add
a song you don’t want, select it and touch
again to untick it.
04
05
08
1 Touch Menu and select Multimedia.
playlist.
3 Scroll to the playlist you want to edit and
touch View, then select Options. Choose
from:
Add - You can add songs to the playlist
using this option.
Remove - Remove a song from the
playlist. Select Yes to confirm.
Multi remove - Delete selected songs
from the playlist.
GET CREATIVE
o
Add to playlist - Adds the current track to
a playlist.
5 Touch Save to store the playlist.
V
en
View playlist - Look at the playlist you are
currently listening to.
41
MP3 player
F
Remove all - Remove all of the songs
from the playlist.
purchase the right from the website which
owns the rights to the contents.
Information - View the playlist
information.
Music is copyright protected in international
treaties and national copyright laws. It may be
necessary to obtain permission or a licence to
reproduce or copy music. In some countries
national law prohibits private copying of
copyrighted material. Please check the
national legislation of the applicable country
concerning the use of such material.
Deleting a playlist
1 Touch Menu and select Multimedia.
2 Choose MP3 player, then select My
playlist.
3 Scroll to the playlist you want to delete and
touch Options.
4 Select Delete all and select Yes to
confirm.
TIP! When an MP3 track is playing on the MP3
player, if you press the MP3 short key, you can
use BGM mode. In BGM (Background Music)
mode MP3 can be played while other functions
are being used. BGM can be stopped on the
MP3 player screen.
Us
Yo
yo
list
No
ord
the
tha
Se
Yo
by
au
sp
to
ch
To
1
2
Note:
GET CREATIVE
As a result of the Digital Rights Management
(DRM) system, some of the media items
you download from the Internet or receive
by MMS may have a “Purchase right” menu
to access them. You can acquire the key to
42 LG KF510 | User Guide
3
To
be
to
y
FM radio
Using the FM radio
1 Touch Menu and select Multimedia, then
Your LG KF510 has an FM radio feature so
you can tune into your favourite stations to
listen on the move.
2 Select a channel number that you want to
Note: You will need to insert your headset in
order to listen to the radio. Insert the plug into
the headset socket (this is the same socket
that you plug your charger into).
Searching for stations
You can tune radio stations into your phone
by searching for them either manually or
automatically. They will then be saved to
specific channel numbers so you don’t have
to keep re-tuning. You can save up to 12
channels in your phone.
To auto tune:
1 Touch Menu and select Multimedia, then
choose FM radio.
2 Select Option and choose Auto scan then
select Yes.
3 Each time a station is found, your KF510
To manually tune:
01
save a station to and choose Edit.
02
3 To enter your station, you can use the
03
touchpad arrows to search or you can
enter the frequency using the keypad, then
select Save.
Note: You can also edit the stations you have
saved in a channel number.
TIP! To improve the reception extend the headset
cord, which functions as the radio antenna.
04
05
06
07
08
Resetting channels
1 Touch Menu and select Multimedia, then
choose FM radio.
2 Select Options and select Reset
channels. Choose Yes to confirm the
reset. Each channel will return to the
starting 87.5Mhz frequency.
Listening to the radio
1 Touch Menu and select Multimedia, then
choose FM radio.
2 Select the channel number of the station
you would like to listen to.
Note: You can listen to the radio via built-in
speaker. Touch Options, select Listen via
and choose Speaker.
GET CREATIVE
will ask if you want to save it. Select Yes
if you want to store the channel and No if
you don’t. Any stations you choose to save
will automatically be allocated to a channel
number in your phone.
choose FM radio.
43
Voice recorder
Using the voice recorder
Use your Voice recorder to record voice
memos or other sounds.
Recording your voice memo
1 Touch Menu and select Multimedia, then
choose Voice recorder.
2 Touch
to begin recording.
3 Select Pause to pause the recording.
4 Choose Stop to end the recording.
V
5 Select
to listen to the recording.
M
TIP! If you plan to send your recording as a
message, before you start recording, touch
Options, select Recording mode and choose
MMS.This will ensure that the recording fits into
a message.
Yo
ph
ac
an
am
me
yo
All
stu
op
Im
Note: You can listen to all of the voice
recordings you have saved by selecting
Options and Album.
Im
an
ph
im
Sending a voice recording
Im
1 Once you have finished recording, touch
Options.
2 Select Send via and choose from
GET CREATIVE
Multimedia message, Bluetooth or
Email. If you choose Message or Email,
the recording will be added to the message
and you can write and send it as normal.
If you choose Bluetooth, you will be
prompted to turn Bluetooth on.
44 LG KF510 | User Guide
Th
Im
yo
av
ph
inf
Th
de
My stuff
You can store any multimedia files into your
phone’s memory so that you have easy
access to all of your pictures, sounds, videos
and games. You can also save your files to
a memory card. The advantage of using a
memory card is that you can free up space on
your phone’s memory.
All your multimedia files will be saved in My
stuff. Touch Menu then select My stuff to
open a list of folders.
Images
Images contains a folder of default images
and default flash files pre-loaded onto your
phone, images downloaded by you and
images taken on your phone’s camera.
Images options menu
Delete - Delete the selected image.
Set as - Set the selected image as your
Wallpaper or as a Picture ID.
01
02
03
Send via - Send the selected image to a
friend via Multimedia message, Bluetooth
or Email.
04
Note: The image may need to be resized
before it can be sent by MMS.
06
File - Edit, rename, make animation or view
the information (Name, Size, Date, Resolution,
Type and Copyright) of the selected image. If
you have an external memory card inserted
two additional options will show: Move to
external memory and Copy to external
memory.
07
05
08
Print via - Print an image file via Bluetooth
or Pictbridge.
Slide show - See Creating a slide show
on page 47.
New folder - Create a new folder within the
main Images folder.
Mark/Unmark - Select more than one image
to delete.
Delete all - Delete all the photos in your
Images folder.
GET CREATIVE
The options which are available to you in
Images depend on what type of image
you have selected. All of the options will be
available for pictures you have taken on the
phone’s camera. Only the View, Set as, File
info, Slide show, Sort by and List view /
Thumbnail view options are available for
default images.
In the Images folder, touch Options to bring
up your list of options.
45
My stuff
Sort by - Arrange your images by Date,
Type or Name.
List view / Thumbnail view - Change the
way you view your photos.
Sending a photo
1 Touch Menu then select My stuff.
2 Select Images.
3 Select a photo and choose Options.
4 Select Send via and choose from
Multimedia message, Bluetooth or
Email.
5 If you choose Multimedia message or
Email, your photo will be attached to the
message and you can write and send
the message as normal. If you choose
Bluetooth, you will be prompted to turn
Bluetooth on and your phone will search
for a device to send the picture to.
Organising your images
1 Touch Menu then select My stuff.
2 Select Images.
GET CREATIVE
3 Choose Options then select Sort by.
4 Choose from Date, Type or Name.
46 LG KF510 | User Guide
Deleting an image
Cr
1 Touch Menu then select My stuff.
If y
yo
yo
ha
im
2 Select Images.
3 Select an image and touch Options.
4 Select Delete.
Deleting multiple images
1
1 Touch Menu then select My stuff.
2
2 Select Images.
3
3 Choose Options and select Mark/
Unmark and Delete.
4 A box will appear next to each image.
Select each image and touch
to mark
it. To unmark an image, touch
again
so that the tick disappears from the box.
Or, you can select Options then choose
Mark all or Unmark all.
5 Once you have marked all of the
appropriate boxes, select Delete and
confirm you want to delete all of the
marked images.
4
5
Se
pre
Vie
sc
ori
Re
the
Sounds
If you want to look at all of the images on
your phone or scan through what you’ve got,
you can create a slide show to save you from
having to open and close each individual
image.
The Sounds folder contains the Default
sounds, your voice recordings and sound
files downloaded by you. From here you can
manage, send or set sounds as ringtones.
01
Using a sound
04
1 Touch Menu then select My stuff.
2 Select Images.
3 Select the photo you would like to begin
the slide show and touch Options.
4 Select Slide show and it will begin.
5 Touch Pause to pause the slide show and
Quit to end the slide show and return to
the Images folder.
1 Touch Menu then select My stuff.
02
03
05
2 Scroll to and select Sounds.
3 Select Default sounds or choose from the
list of voice recording files.
4 Select a sound and touch
06
07
V
rk
Creating a slide show
to listen to it.
5 Touch Options, select Set as and
08
choose from Ringtone, Ringtone ID and
Message tone.
Selecting Options during the slide show
presents further options:
Videos
View - Choose between Full image and Full
screen. Select Landscape to change the
orientation of the image.
The Videos folder shows the list of
downloaded videos and videos you have
recorded on your phone.
Repeat on / off - Decide whether you want
the slide show on repeat or not.
Watching a video
1 Touch Menu then select My stuff.
V
3 Select a video and touch
.
GET CREATIVE
2 Scroll to and select Videos.
47
My stuff
Using options while video is paused
By selecting Options, the video you are
playing will be in pause mode and you can
choose from:
Delete - Delete the video.
Send via - Send the video to a friend via
Multimedia message, Bluetooth or Email.
Note: The video may need to be resized
before it can be sent by MMS. Some videos
may be too large to send by MMS at all.
Au
mo
Video options menu
•R
In the Videos folder, touch Options to bring
up the following list of options.
•R
l
Delete - Delete the selected video.
Lis
wa
Information - View the name, size, date,
time, type and copyright details of the
selected file.
Send via - Send the selected video to a
friend via Multimedia message, Email or
Bluetooth.
Sending a video clip
File - Rename the video, move it to another
folder or view the information (Name, Size,
Date, Resolution, Type and Copyright). If
you have an external memory card inserted
two additional options will show: Move to
external memory and Copy to external
memory.
1 Touch Menu then select My stuff.
2 Scroll to and select Videos.
3 Select the video clip you want and touch
Options.
4 Touch Send via and choose from
Multimedia message, Bluetooth or
Email.
5 If you choose Message or Email, your
GET CREATIVE
video clip will be attached to the message
and you can write and send the message
as normal. If you choose Bluetooth, you
will be prompted to turn Bluetooth on and
your phone will search for a device to send
the video to.
48 LG KF510 | User Guide
New folder - Create a new folder within the
main Videos folder.
Mark/Unmark - Select more than one video
clip before touching Delete.
Delete all - Delete all the clips in your
Videos folder.
Sort by - Arrange your videos by Date, Type
or Name.
•O
Do
Fro
all
ca
PD
Vi
1
2
3
Ot
Fro
file
Vid
Yo
fro
ap
g
Auto next play - Allows to set the play
mode: Off, Repeat once and Repeat all.
Documents folder. If this happens you can
move them.
• Off: Plays the selected file.
To Move a file from Others to Documents:
• Repeat once: Plays all files in a list once.
1 Touch Menu, then select My stuff
• Repeat all: Continues to play all files in a
list repeatedly.
2 Select a file and touch Options.
List view / Thumbnail view - Change the
way you view your videos.
Documents
From the Documents menu, you can view
all of your document files. From here you
can view Excel, PowerPoint, Word, Text and
PDF files.
Viewing a document
1 Touch Menu then select My stuff.
e
o
3 Select a document and touch View.
Others
From the Others menu, you can view the
files which are not saved in Images, Sounds,
Videos or Documents folder.
You may find that when you transfer files
from your computer to your phone that they
appear in the Others folder rather than the
3 Touch Move, then touch Move again.
External memory
If you’ve inserted a memory card it will
be displayed as a folder within My stuff.
Your external memory folder will be divided
into five further folders: Images, Sounds,
Videos, Documents and Others. Each
folder will contain all the files of that type
which are saved to your memory card rather
than your handset.
02
03
04
05
06
07
08
Using your phone as a Mass
storage device
Your KF510 can be used as a mass storage
device, just like a USB stick. This is a great
way of moving your files from your computer
to your phone. If you’ve inserted a memory
card, when connecting as Mass storage,
it will be displayed as two drives on your
computer: the handset memory and external
memory.
GET CREATIVE
pe
2 Select Documents.
followed by Others.
01
49
My stuff
1 Touch Menu, select Connectivity.
Transferring a file to your phone
2 Select USB Connection.
3 Scroll to Mass storage and touch OK.
You can also transfer files from your computer
to your phone using Bluetooth.
4 Insert the smaller end of the USB cable
1 Make sure your phone and computer have
into the USB cable connector on the edge
of the KF510. Plug the larger end into the
USB port of your computer.
5 A removable disk folder will open
automatically on your computer, two if you
have a memory card inserted, showing all
the folders on your phone or memory card.
6 Drag and drop your images, videos, music
or documents into the correct folders.
7 Safely remove your phone by clicking on
the Safely remove hardware icon in
your desktop toolbar.
8 When you want to then access a file, for
example an image, touch Menu, then
select My stuff followed by External
memory then Images. All the images you
just transferred will be contained in this
file.
GET CREATIVE
50 LG KF510 | User Guide
Bluetooth switched on and are visible to
one another.
2 Use your computer to send the file via
Bluetooth.
3 When the file is sent you will have to
accept it on your phone by touching Yes.
Se
us
Blu
file
is
Blu
Be
Blu
wit
on
an
4 The file will be saved within the appropriate
folder depending on its type. So for
example, photographs will be saved in the
Image folder and music in the Sounds
folder. If your phone cannot identify the file
type, the file will be saved in the Others
folder.
To
Note: Files sent using Bluetooth will be saved
to the phone memory.
To
1
2
3
1
2
3
ter
ve
Sending and receiving your files
using Bluetooth
Bluetooth is a great way to send and receive
files as no wires are needed and connection
is quick and easy. You can also connect to a
Bluetooth headset to make and receive calls.
Before you can start sharing files with
Bluetooth, you will need to pair your device
with another Bluetooth device. For information
on pairing devices, see Pairing with
another Bluetooth device on page 62.
ate
e
le
ed
To switch Bluetooth on:
1 Touch Menu and select Connectivity,
then choose Bluetooth.
2 Select Bluetooth on/off and choose On.
4 Your KF510 will automatically search for
other Bluetooth enabled devices within
range.
5 Choose the device you want to send the
file to and touch Send.
To receive a file:
1 To receive files, your Bluetooth must be
both On and Visible. See Changing your
Bluetooth settings on page 61 for more
information.
01
02
03
04
05
06
2 A message will prompt you to accept the
07
file from the sender. select Yes to receive
the file.
08
TIP! Keep an eye on the progress bar to make
sure your file is sent.
3 Select Off to switch Bluetooth off.
To send a file:
1 Open the file you want to send, typically
this will be a photo, video or music file.
2 Select Options and choose Send via,
Note
The Bluetooth® word mark and logos are owned
by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such
marks by LG Electronics is under licence. Other
trademarks and trade names are those of their
respective owners.
then Bluetooth.
already activated.
GET CREATIVE
3 Select Yes to turn Bluetooth on if it is not
51
Games and Apps
O
Games and Apps
Changing the network profile
Ad
Your KF510 comes with preloaded games
to keep you amused when you have time
to spare. If you choose to download any
additional games or applications they will be
saved into this folder.
To download a game, you can set the value
to connect to the network using Network
profile.
1
Playing a game
1 Touch Menu and select Games & Apps.
2 Select Games.
2
1 Touch Menu and select Games & Apps.
2 Select Network profile.
3 You can add and edit a new network
profile.
3
3 Choose the game you want to play and
select Play.
Viewing applications
4
You can manage the Java applications
installed in your phone by using the
Applications menu. You can also delete
downloaded applications.
1 Touch Menu and select Games & Apps.
2 Select Applications.
5
3 View and manage any applications you
have.
6
GET CREATIVE
52 LG KF510 | User Guide
.
Organiser
Adding an event to your calendar
1 From the standby screen touch Menu, and
select Organiser, then Calendar.
2 Select the date you would like to add an
event to. You can choose a date either by
scrolling to it using the touchpad arrows or
by selecting Options and Go to date in
order to enter a date.
3 Select New and scroll down to enter the
time you would like your event to begin.
Scroll down using the touchpad arrows and
enter the end time of your event.
4 Scroll down again and choose whether you
would like to set an Alarm for the event.
Scroll left or right to see the available
options. You can set the alarm to go off at
the starting time of the event or at a set
period of time before the event starts to
remind you the event is coming up.
5 Scroll down and enter a Subject for the
event. Use the keypad to type letters and
numbers.
the event is occurred at Once or repeated
at Daily, Weekly, Monthly or Yearly
intervals. If the event is repeated, you can
7 Select Save and your event will be saved
in the calendar. A square cursor will mark
the days that any events have been saved
to.
01
02
03
04
Editing a calendar event
05
1 From the standby screen touch Menu, and
06
select Organiser, then Calendar.
2 Choose Options and select All schedules
to see a list of all your events. Scroll to
the event you would like to edit and select
View. Alternatively select the day of the
event in the calendar and select View.
07
08
3 Select Edit and scroll to the event
detail you want to change. Make your
modifications and touch Save to store the
edited event.
Note: You can delete an event from your
calendar by selecting to view the event and
then touching Options and Delete.
GET ORGANISED
6 Scroll down once more to select whether
also scroll down to enter an Expiration
date for when the events will stop
completely.
53
Organiser
To
Sharing a calendar event
Se
1 From the standby screen touch Menu, and
1
select Organiser, then Calendar.
2 Select the event you would like to share
and choose Options.
2
3
3 Choose Send via and select from Text
message, Mutimedia message,
Bluetooth or Email.
4
Adding a memo
1 From the standby screen touch Menu, and
select Organiser, then Memo.
5
2 Select New and type your memo.
3 Touch Save.
6
4 Your memo will appear on screen the next
time you open the memo application.
TIP! You can edit an existing memo. Select
the one you want to edit, touch Options and
select Edit.
7
8
No
Us
GET ORGANISED
54 LG KF510 | User Guide
1
2
Tools
Setting your alarm
1 From the standby screen touch Menu, and
select Tools, then Alarm clock.
2 Select New.
3 Scroll down and enter the time you would
like the alarm to sound at.
4 Choose the repeat type to indicate whether
you would like your alarm to sound Once,
Daily, Mon - Fri, Mon - Sat, Sat - Sun,
or Choose weekday.
5 Scroll down and choose whether you
would like the alarm to Always sound,
Always vibrate or Follow profile.
6 Scroll down to choose the alarm sound.
Choose Sounds to select a new sound.
7 Scroll down and enter a name for the
alarm or keep the suggested name.
8 Touch Save.
3 For simple calculations, touch the function
you require (+, –, ×, ÷), followed by =.
4 For more complex calculations, select
Function to select a command.
5 Select Clear to clear the screen and start
a new calculation.
Using the stopwatch
1 From the standby screen touch Menu, and
01
02
03
04
05
select Tools, then Stopwatch.
06
2 Select Start to begin the timer.
07
3 Choose Lap if want to record a lap time.
The duration of an individual lap time (up
to 20 times) can be saved.
08
4 Select Stop to end the timer.
5 Choose Resume to restart the stopwatch
at the time you stopped it at or select
Reset to begin the time again.
Note: You can set up to 5 alarms.
Using your calculator
select Tools, then Calculator.
2 Press the numeric keys to input numbers.
GET ORGANISED
1 From the standby screen touch Menu, and
55
Tools
B
Converting a unit
SIM services
1 From the standby screen touch Menu, and
This feature depends on SIM and the network
services.
select Tools, then Unit converter.
2 Choose whether you would like to convert
Currency, Area, Length, Weight,
Temperature, Volume or Velocity.
3 Scroll up to choose from the unit of
measurement you want to enter. Scroll left
and right to select a unit, then scroll down
and enter the unit quantity.
In case the SIM card supports SAT (i.e. SIM
Application Toolkit) services, this menu will be
the operator specific service name stored on
the SIM card.
Wi
yo
for
or
bro
mu
Ac
1
2
4 Scroll down to the unit conversion box and
choose the unit measurement you want
to convert into. The conversion will show
automatically in the line below.
Adding a city to your world clock
1 From the standby screen touch Menu, and
select Tools, then World clock.
2 Scroll up, down, left or right to navigate the
globe and choose a continent.
3 Select Zoom in to zoom into an area and
choose from the cities in that area.
GET ORGANISED
4 Touch OK and select Yes.
56 LG KF510 | User Guide
No
co
co
ne
Ya
To
se
T
s
S
rk
be
n
Browser
With browser at the tip of your fingers,
you can get up to date news and weather
forecasts as well as information on sports
or traffic whenever you need it. In addition,
browser allows you to download the latest
music, ringtones, wallpapers and games.
Adding and accessing your
bookmarks
For easy and fast access to your favourite
websites, you can add bookmarks and save
web pages.
1 Touch Menu and select Browser.
Accessing the web
1 Touch Menu and select Browser.
2 To access the browser homepage directly,
select Home. Alternately, select Enter
address and type in your desired URL,
followed by Connect.
Note: An additional cost is incurred when
connecting to this service and downloading
content. Check your data charges with your
network provider.
Yahoo!
To access Yahoo! services, touch Menu and
select Browser then Yahoo!.
01
02
03
04
2 Select Bookmarks. A list of your
bookmarks will appear on the screen.
05
3 To add a new bookmark, select Options
06
and choose New bookmark. Enter a
name for your bookmark followed by the
URL.
07
08
4 Touch Save. Your bookmark will now
appear in the list of bookmarks.
5 To access the bookmark simply scroll
to the required bookmark and touch
Connect. You will be connected to your
bookmarked page.
TIP! You may be unable to access Yahoo! in
some countries. This is dependent on Network
Services.
BROWSER
57
Browser
S
Saving a page
Changing the web browser settings
1 Access your required web page as
1 Touch Menu and select Browser.
described above.
2 Choose Options and scroll to Save, select
This page.
3 Select OK.
Accessing a saved page
1 Touch Menu and select Browser.
2 Select Saved pages.
3 Select the required page and touch Open.
2 Select Settings.
3 You can choose the way your mobile
handles, displays and uses information
when browsing the internet. You can
amend settings within Network profiles,
Rendering mode, Cache, Cookies,
Security certificates, Show image,
JavaScript and Storage location.
4 Once you have changed your settings,
select OK.
TIP! This menu will also allow you to delete
saved pages.
Wi
to
No
pa
Ch
Yo
sta
pro
Ge
He
Pe
Yo
1
Viewing your browser history
2
1 Touch Menu and select Browser.
2 Select History and select OK.
3
3 A list of web page titles you have accessed
recently will be displayed. To access one
of these pages, scroll to the required page
and touch Connect.
Ch
BROWSER
58 LG KF510 | User Guide
Yo
an
1
gs
s,
Settings
Within this folder you can adapt your settings
to make your KF510 personal to you.
2 Select Date & Time and choose from the
Note: For information on call settings see
page 22.
Set date - You can enter the current date.
Changing your profiles
list below:
Date format - You can set the date format.
(YYYY/MM/DD, DD/MM/YYYY, MM/DD/YYYY)
04
05
Personalising your profiles
Changing the language
You can personalise each profile setting.
Go to Settings and Language to change
the language for any text in your phone. Any
change will also alter the language input
mode.
Personalise.
3 For the Silent and Vibrate only profiles,
you can adapt the vibration. For the other
profiles, you can change all of the sounds
and alert options available in the list.
(Please refer to your handset for details.)
Changing your date & time
1 Touch Menu and select Settings.
06
07
08
Changing your display settings
1 Touch Menu and select Settings.
2 Select Display and choose from:
Wallpaper - Choose a wallpaper to appear
on your screen display.
Clocks - Choose to have the time and date
visible on your standby screen. Choose from
No date & time or Normal.
Backlight timer - Choose how long the
backlight remains on for.
SETTINGS
You can set functions relating to the date
and time.
03
Time format - You can set the time format to
either 24 hours or 12 hours.
Auto update - Select On, the phone will
automatically update the date and time.
2 Choose the profile you want and select
02
Set time - You can enter the current time.
You can quickly change your profile from the
standby screen. Simply touch
then the
profile you would like to activate. Choose from
General, Silent, Vibrate only, Outdoor and
Headset.
1 Touch Menu and select Profiles.
01
59
Settings
TIP! The longer the backlight is on for, the more
battery power is used and you may need to
charge your phone more often.
Lighting control - Adjust the screen’s
brightness. When you set the Auto
brightness to Automatic, the brightness
of the LCD will be automatically set by an
ALC (Auto Luminance Control) sensor built
into your phone. Touch the < and > arrows
to adjust the control ranges of the Auto
brightness as Normal, Min, or Max. To
switch Auto brightness function off, select
Off.
Home screen shortcut - Select On to
display the shortcuts of 4 navigation keys
and menus as pictures on the middle of the
standby screen.
Standby text - Choose to add a message to
your standby screen.
Network name - Choose to show or hide the
network name.
Us
fac
to
Changing your security settings
Vi
Change your security settings to keep your
KF510 and the important information it holds
protected.
Yo
ph
ca
ca
1 Touch Menu and select Settings.
2 Select Security and choose from the list
below:
PIN code request - Choose a PIN code to be
requested when you turn your phone on.
Phone lock - Choose a security code to lock
your phone, When power on, When SIM
changed or Immediately.
Font size - Change the font size of the
following : Menu, Dialling and Messaging.
Change codes - Change your Security
code, PIN1 code or PIN2 code.
Theme - Quickly change the whole look of
your screen.
Using flight mode
Menu style - Change the menu view from
Grid view to List view.
SETTINGS
Main font style - Adjust the font type.
Dialling font style - Adjust the font style for
when you are typing a phone number.
60 LG KF510 | User Guide
Re
Use this function to switch the flight mode
On or Off. You will not be able to make calls,
connect to the Internet, send messages
or use Bluetooth when Flight mode is
switched On.
Yo
de
ho
To
Me
cu
Re
yo
T
a
Ch
1
2
o
Resetting your phone
he
Use Reset to reset all the settings to their
factory definitions. You need the security code
to activate this function.
s
be
ck
s,
My visibility - Choose whether to Show or
Hide your device to others.
My name - Enter a name for your KF510.
My address - View your Bluetooth address.
01
02
03
Viewing memory status
Changing your connectivity settings
Your KF510 has three memories available: the
phone, the SIM card and an external memory
card (you may need to purchase the memory
card separately).
Your connectivity settings have already been
set up by your network operator, so you can
enjoy your new phone from the off. If you
want to change any settings, use this menu.
04
You can use the memory manager to
determine how each memory is used and see
how much space is available.
Touch Menu and select Connectivity. Your
options are:
07
Bluetooth - Setup your KF510 for Bluetooth
use. You can adapt your visibility to other
devices or search through devices your phone
is paired with.
08
Touch Menu and select Settings. Choose
Memory status and you will then see the
current status of the memories (Common,
Reserved, SIM card and External memory) in
your KF510.
TIP! See page 13 for information on inserting
a memory card.
Changing your Bluetooth settings
1 Touch Menu and select Connectivity,
changes to:
06
Network - Your KF510 connects
automatically to your preferred network. To
change these settings use this menu. You can
also add new access points using this menu.
USB connection - Choose Data service
and synchronise your KF510 using the LG PC
Suite software to copy files from your phone.
If you have a memory card inserted, select
Mass storage to use your phone in the same
way as you would use a USB stick. Connect to
your computer and drag and drop files to the
SETTINGS
then choose Bluetooth.
2 Choose Bluetooth settings. Make your
05
61
Settings
A
KF510 removable device folder. See pages
49~51 for further details.
Using a Bluetooth headset
Pairing with another Bluetooth
device
2 Follow the instructions that came with your
By pairing your KF510 and another device,
you can set up a passcode protected
connection. This means your pairing is more
secure.
Th
1 Check your Bluetooth is On and Visible.
headset to place it in pairing mode and
pair your devices.
Ch
3 Your KF510 will automatically connect to a
Bluetooth headset and switch to headset
profile.
1 Check your Bluetooth is On and Visible.
You can change your visibility in the
Bluetooth settings menu, by selecting
My visibility, then Show.
Ba
2 Select Device list from the Bluetooth
menu and choose New.
3 Your KF510 will search for devices. When
the search is completed Pair and Refresh
will appear on screen.
4 Choose the device you want to pair with,
select Pair and enter the passcode then
choose OK.
5 Your phone will then connect to the other
device, on which you should enter the
same passcode.
SETTINGS
6 Your passcode protected Bluetooth
connection is now ready.
62 LG KF510 | User Guide
St
Accessories
These accessories were supplied with your KF510.
01
ur
02
Charger
oa
t
Data cable and CD
Connect and
synchronise your
KF510 and PC.
03
04
05
06
Battery
Stereo headset
User Guide
07
Learn more about your KF510.
08
Note
• Always use genuine LG accessories.
Failure to do this may invalidate your warranty.
• Accessories may be different in different
regions; please check with our regional
service company or agent for further inquires.
ACCESSORIES
63
Network service
Technical data
The wireless phone described in this guide is
approved for use on the GSM 900, DCS 1800
and PCS 1900 networks.
General
A number of features included in this guide
are called Network Services. These are
special services that you arrange through
your wireless service provider. Before you
can take advantage of any of these Network
Services, you must subscribe to them through
your service provider and obtain instructions
for their use from your service provider.
NETWORK SERVICE
64 LG KF510 | User Guide
Product name : KF510
System : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900
Ambient Temperatures
Max : +55°C (discharging)
+45°C (charging)
Min : -10°C
Guidelines for safe and efficient use
Please read these simple guidelines. Not
following these guidelines may be dangerous
or illegal. Further detailed information is given
in this manual.
CAUTION
Ex
• Switch off the phone in any area where
Ra
Ab
WARNING
• Mobile Phones must be switched off at all
•
•
•
•
Guidelines for safe and efficient use
•
•
•
times in an aircraft.
Do not hold the phone in your hand
while driving.
Do not use your phone near petrol stations,
fuel depots, chemical plants or blasting
operations.
For your safety, use ONLY specified
ORIGINAL batteries and chargers.
Do not handle the phone with wet hands
while it is being charged. It may cause an
electric shock or seriously damage your
phone.
Keep the phone in a safe place out of small
children’s reach. It includes small parts
which if detached may cause a chocking
hazard.
Do not charge the phone when it is on soft
furnishings.
The phone should be charged in a well
ventilated area.
66 LG KF510 | User Guide
•
•
•
•
•
required by special regulations. For
example, do not use your phone in
hospitals or it may affect sensitive
medical equipment.
Emergency calls may not be available
under all mobile networks. Therefore, you
should never depend solely on the phone
for emergency calls.
Only use ORIGINAL accessories to avoid
damage to your phone.
All radio transmitters carry risks of
interference with electronics in close
proximity. Minor interference may affect
TVs, radios, PCs, etc.
Batteries should be disposed of in
accordance with relevant legislation.
Do not dismantle the phone or battery.
Th
de
req
req
tha
as
ag
•
•
•
e
u
Exposure to radio frequency energy
• The highest SAR value for this model
This mobile phone model KF510 has been
designed to comply with applicable safety
requirement for exposure to radio waves. This
requirement is based on scientific guidelines
that include safety margins designed to
assure this safety of all persons, regardless of
age and health.
phone tested by DASY4 for use at the ear
is 0.242 W/Kg (10g) and when worn on
the body is 0.496 W/Kg (10g).
• SAR data information for residents in
countries/regions that have adopted the
SAR limit recommended by the Institute of
Electrical and Electronics Engineers (IEEE),
which is 1.6 W/Kg averaged over one (1)
gram of tissue.
• The radio wave exposure guidelines
Product care and maintenance
Radio wave exposure and Specific
Absorption Rate (SAR) information
WARNING
Only use batteries, chargers and accessories
approved for use with this particular phone
model. The use of any other types may
invalidate any approval or warranty applying
to the phone, and may be dangerous.
• Do not disassemble this unit. Take it to a
•
•
•
•
qualified service technician when repair
work is required.
Keep away from electrical appliances such
as TVs, radios, and personal computers.
The unit should be kept away from heat
sources such as radiators or cookers.
Do not drop.
Do not subject this unit to mechanical
vibration or shock.
Guidelines for safe and efficient use
employ a unit of measurement known as
the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests
for SAR are conducted using standardized
method with the phone transmitting at its
highest certified power level in all used
frequency bands.
• While there may be differences between
the SAR levels of various LG phone
models, they are all designed to meet the
relevant guidelines for exposure to radio
waves.
• The SAR limit recommended by the
international Commission on Non-Ionizing
Radiation Protection (ICNIRP), which is
2 W/Kg averaged over ten (10) gram of
tissue.
67
Guidelines for safe and efficient use
• The coating of the phone may be damaged
• Some hearing aids might be disturbed by
if covered with wrap or vinyl wrapper.
Use dry cloth to clean the exterior of the
unit. (Do not use solvent such as benzene,
thinner or alcohol.)
Do not subject this unit to excessive smoke
or dust.
Do not keep the phone next to credit
cards or transport tickets; it can affect the
information on the magnetic strips.
Do not tap the screen with a sharp object;
otherwise, it may damage the phone.
Do not expose the phone to liquid or
moisture.
Use the accessories like an earphone
cautiously. Do not touch the antenna
unnecessarily.
mobile phones.
• Minor interference may affect TVs, radios,
PCs, etc.
•
•
•
•
•
•
Efficient phone operation
Guidelines for safe and efficient use
Electronics devices
All mobile phones may get interference,
which could affect performance.
• Do not use your mobile phone near
medical equipment without requesting
permission. Avoid placing the phone over
pacemakers, i.e. in your breast pocket.
68 LG KF510 | User Guide
Road safety
Check the laws and regulations on the use of
mobile phones in the areas when you drive.
Do not use a hand-held phone while driving.
Give full attention to driving.
Use a hands-free kit, if available.
Pull off the road and park before making
or answering a call if driving conditions so
require.
• RF energy may affect some electronic
systems in your vehicle such as car
stereos and safety equipment.
• When your vehicle is equipped with an
air bag, do not obstruct with installed or
portable wireless equipment. It can fail
or cause serious injury due to improper
performance.
•
•
•
•
If you are listening to music whilst out and
about, please ensure that the volume is at a
reasonable level so that you are aware of your
surroundings. This is particularly imperative
when near roads.
Av
Da
ex
tim
no
ea
vo
Gl
So
of
mo
or
bre
Sto
is
Bl
Do
pro
reg
Po
•
•
y
s,
of
ng.
In aircraft
Damage to your hearing can occur if you are
exposed to loud sound for long periods of
time. We therefore recommend that you do
not turn on or off the handset close to your
ear. We also recommend that music and call
volumes are set to a reasonable level.
Wireless devices can cause interference
in aircraft.
Glass Parts
Children
Some parts of your mobile device are made
of glass. This glass could break if your
mobile device is dropped on a hard surface
or receives a substantial impact. If the glass
breaks, do not touch or attempt to remove.
Stop using your mobile device until the glass
is replaced by an authorized service provider.
Keep the phone in a safe place out of small
children’s reach. It includes small parts which
if detached may cause a choking hazard.
Blasting area
Do not use the phone where blasting is in
progress. Observe restrictions,and follow any
regulations or rules.
Potentially explosive atmospheres
• Do not use the phone at a refueling point.
Don’t use near fuel or chemicals.
• Do not transport or store flammable gas,
liquid, or explosives in the compartment of
your vehicle which contains your mobile
phone and accessories.
• Turn off your mobile phone before boarding
any aircraft.
• Do not use it on the ground without crew
permission.
Emergency calls
Emergency calls may not be available
under all mobile networks. Therefore, you
should never depend solely on the phone
for emergency calls. Check with your local
service provider.
Battery information and care
• You do not need to completely discharge
the battery before recharging. Unlike
other battery systems, there is no memory
effect thatcould compromise the battery’s
performance.
• Use only LG batteries and chargers. LG
chargers are designed to maximize the
battery life.
Guidelines for safe and efficient use
our
Avoid damage to your hearing
69
Guidelines for safe and efficient use
• Do not disassemble or short-circuit the
battery pack.
• Keep the metal contacts of the battery
pack clean.
• Replace the battery when it no longer
•
•
•
•
•
Guidelines for safe and efficient use
•
provides acceptable performance. The
battery pack maybe recharged hundreds of
times until it needs replacing.
Recharge the battery if it has not been
used for a long time to maximize usability.
Do not expose the battery charger to direct
sunlight or use it in high humidity, such as
the bathroom.
Do not leave the battery in hot or cold
places, this may deteriorate the battery
performance.
There is risk of explosion if the battery is
replaced by an incorrect type.
Dispose of used batteries according to
the manufacturer’s instructions. Please
recycle when possible. Do not dispose as
household waste.
Dispose of used batteries according to the
manufacturer’s instructions.
70 LG KF510 | User Guide
VAMA TRADE POVŠIČ & CO. TRGOVINA d.o.o.
Gojače 6 f, 5262 Črniče
GARANCIJSKI LIST
za telekomunikacijske proizvode
Model:
Serijska št./ IMEI:
Garancija velja
24 mesecev od dneva prodaje
Prodajalec (datum, žig, podpis)
V primeru zamenjave proizvoda garancija velja do:
Garancijska izjava
Podjetje VAMA TRADE POVŠIČ & CO. TRGOVINA d.o.o. jamči za kakovost oz.
za brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga
potrošniku. Jamstvo velja v primeru, da boste proizvod pravilno priključili, uporabljali in vzdrževali po navodilih za uporabo.
V garancijskem roku zagotavljamo ustrezne servisne storitve in potrebne nadomestne dele tako, da bomo najkasneje v roku 45 dni po prejemu zahtevka in
proizvoda na naše stroške odpravili okvare oziroma pomanjkljivosti. Izdelek, ki ne
bo popravljen v tem roku, bomo na zahtevo kupca zamenjali z novim.
Garancijski rok se podaljša za čas trajanja garancijskega popravila.
Proizvod lahko pošljete v popravilo v garancijskem roku pooblaščenemu servisu
po pošti na stroške naslovnika preko pošte Slovenije. Stroškov prevoza in prenosa
proizvoda z drugimi transportnimi sredstvi ni mogoče uveljavljati.
Napeljava mora ustrezati splošno veljavnim predpisom in standardom za telekomunikacijske naprave in za električno omrežje.
Garancija začne veljati z dnevom nakupa proizvoda, kar dokažete s potrjenim garancijskim listom (datum, žig in podpis prodajalca) in računom. Najkrajši garancijski rok je 24 mesecev od dneva prodaje. Garancijo uveljavljajte pri pooblaščenem
serviserju oziroma prodajalcu, kjer ste proizvod kupili.
V primeru poškodb, ki bi nastale zaradi zunanjih vplivov (transport, mehanske
poškodbe, vdor tekočine, izpostavljenost vlagi, vpliv okolice, udarec strele, visokonapetostni sunki, elementarne nezgode), uporabe neoriginalne dodatne
opreme, neupoštevanje navodil za uporabo, nepooblaščenih posegov ali nepravilne uporabe, garancija ne velja. Iz garancije so izvzeti potrošni deli, ki so
podvrženi stalni obrabi, če predpisi ne določajo drugače.
Vzdrževanje in nega proizvoda ne sodita v garancijo.
Čas po preteku garancijskega roka, v katerem zagotavljamo vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate je trikrat daljši od garancijskega roka.
Pooblaščeni servis:
VAMA TRADE POVŠIČ & CO. TRGOVINA d.o.o.
Obrtna cona Gojače
Gojače 6 f
5262 Črniče
Tel.: 05 366 49 11
Fax.: 05 366 49 10
El.pošta: [email protected]

Similar documents

Uporabniški priročnik

Uporabniški priročnik Na privzeto telefonsko številko, ki jo nastavite, je poslano besedilno sporočilo z opozorilom, ne da bi za to vedel nepooblaščeni uporabnik. Funkcijo ATMT lahko vklopite kadarkoli in izberete osebn...

More information

LG T385 (T3)

LG T385 (T3) Upravljanje datotek Večpredstavnostne datoteke lahko shranite v pomnilnik telefona za enostaven dostop do vseh slik, zvokov, videoposnetkov in iger. Datoteke lahko shranite tudi na pomnilniško kart...

More information