T~HOVOjVINt NJKE

Comments

Transcription

T~HOVOjVINt NJKE

										                  

Similar documents

T~HOVOjVINtNJKE

T~HOVOjVINtNJKE realizoval. 1'1 jsou cle­ podle jednol li vych obo­ ri"! cinnosti mestskeho Uiadu. Odbor ZivotnJho prostfedi pfedpolli.da vydaje ve vysi 3, I mil. Kc, z toh nejvice se vynaklacta. oa likvidad odpa­...

More information