Clubblad april 2013

Comments

Transcription

Clubblad april 2013
Seizoen ’12-’13 | 42e Jaargang
www.vvhoogeveen.nl
De Blauwwitter
Clubblad v.v. Hoogeveen
42e jaargang
Seizoen 2012-2013
Colofon
Uitgave
Voetbalvereniging Hoogeveen
Samenstelling
Gerjo Stegeman
Medewerkers
Marjan van Genne
Irma Kloezen
Eindredactie
Gerjo Stegeman
De Praam 70
7701 LN Dedemsvaart
E-mail:
[email protected]
Fotografie
Gerjo Stegeman
Henk Brinkman
Drukkerij
Drukkerij Ballast & Hilbrink
Industrieweg 59
7903 AJ Hoogeveen
Tel. 0528-265006
Internet:
www.ballast-hilbrink.nl
Correspondentieadres
Voetbalvereniging Hoogeveen
Posbus 579
7900 AN Hoogeveen
Clubhuis
Sportveldenweg 1
Tel. 0528-265786
Internet
www.vvhoogeveen.nl
Teletekst
Pagina 343 TV Drenthe
Twitter
@vvhoogeveen
Blauwwitter seizoen 2012-2013
Voor u ligt het derde clubblad van dit
seizoen. Een seizoen dat na de
winterstop maar moeizaam op gang
wist te komen. Op het moment van
schrijven is het zaterdag 23 maart. Er
waait een ijzig koude wind en de
gevoelstemperatuur ligt op -10.
Wat waren we blij met het kunstgras
op ons hoofdveld. Eindelijk minder
afgelastingen. Nu een paar maanden
later moeten we concluderen dat er de
laatste jaren nog nooit zoveel
wedstrijden zijn afgelast. Telkens
begon het op zaterdag te sneeuwen en
kon er een dag later niet gevoetbald
worden. Gevolg is dat bijvoorbeeld
morgenavond (11 april) de wedstrijd
tegen De Bataven op het programma
staat. Voor onze spelers nog niet zo'n
probleem, maar voor de tegenstander
uit Gendt natuurlijk wel.
We mogen natuurlijk ook niet
vergeten dat de vele afgelastingen een
negatieve invloed hebben op de
financiële huishouding van de club.
Geen voetbal, betekent immers ook
geen, of in ieder geval minder,
kantine-inkomsten. In de tijd dat veel
bedrijven omvallen en het dus extra
moeilijk is om sponsors te vinden
komt dit extra hard aan. Tel daar bij
op dat met het niet doorgaan van de
Tamboer Trophy nog een grote
inkomstenbron wegvalt. Natuurlijk
hebben we op het weer geen invloed,
maar ik vind het toch belangrijk
bovengenoemde te noemen. Het geeft
namelijk aan dat we enorm veel
waardering moeten hebben voor de
mensen die er als vrijwilliger als aan
doen om de club draaiende te houden.
Met zoveel tegenwind valt dat echter
niet altijd mee.
Tegenwind heeft ook Henri Zwiers de
laatste jaren voldoende gehad.
Onlangs besloot hij na zeven jaar te
stoppen als voorzitter. In 2006 nam
Henri het stokje over van Klaas Smid
die wethouder werd. Het was een
moedige stap van Henri, aangezien
zijn hart op dat moment eigenlijk bij
de jeugd lag. Hij was destijds net twee
jaar actief als jeugdvoorzitter en het
karwei daar was nog niet af.
Vervolgens kreeg hij als voorzitter met
veel tegenwind te maken. Het aantal
bestuursleden was zeer beperkt en
wisselde sterk. Uiteindelijk slaagde hij
erin een stabiel bestuur te vormen dat
onder andere de weg plaveide naar
onze huidige accommodatie. Dat er
onderweg ook wel eens verkeerde
beslissingen werden genomen, hoort
er natuurlijk bij. Iedereen leert
immers elke dag weer bij. Het is dan
ook niet meer dan logisch dat ik Henri
ook op deze pagina nogmaals bedank
voor zijn verdiensten voor de club en
de fijne samenwerking!
Dan terug naar het clubblad. April is
voor mij altijd het moment om te
evalueren. Wat doen we allemaal,
Van de redactie
wat gaat er goed, wat kan beter en
hoe gaan we in de toekomst verder?
Als ik kijk naar het maken van het
clubblad moet ik voor mezelf helaas
concluderen dat de motivatie en het
plezier na al die jaren steeds minder
wordt. Ik merk dat het veel moeite
kost om steeds maar weer nieuwe
onderwerpen te vinden. Daarnaast
loop ik er nog steeds tegenaan dat je
mensen benadert en geen enkele
reactie terugkrijgt. Ik merk dat mij dit
steeds meer begint te frustreren.
Daarnaast ben ik iemand die op z'n tijd
weer eens wat nieuws moet doen.
Sinds ik begon als verslaggever bij
Radio Hoogeveen heb ik steeds
gezocht naar nieuwe uitdagingen; van
het schrijven voor de Hoogeveensche
Courant tot het fotograferen. Kijkend
naar andere clubs zou het maken van
Club TV op onze website een prachtige
nieuwe uitdaging zijn. We lopen als
club op dat gebied ook achter. We
hebben dan echter wel iemand nodig
die wil filmen en alles op internet wil
zetten. Elders in dit clubblad kom ik
hier nog op terug.
Ik wil overigens benadrukken dat ik
zeker niet van plan de club te verlaten.
Er liggen nog voldoende uitdagingen
op het PR-vlak. Wel hoop ik dat het
PR-deel wat breder gedragen kan
worden en dat meer personen bereid
zijn zich hiervoor in te zetten. Anita
Rijpers is daar binnen de jeugdafdeling
een mooi voorbeeld van.
Ik wil echter afsluiten met het feit dat
de Blauwwitter weer gewoon voor u
ligt. De 24 pagina's zijn ook deze keer
dan ook weer gevuld met diverse
artikelen en interviews. Ik wens u dan
ook veel leesplezier!
Met vriendelijke groet,
Gerjo Stegeman (PR-zaken)
E-mail:
[email protected]
1
adv businessitrent 2010.indd 1
2-7-2010 11:58:09
Contributie
Pupil v.d. wedstrijd
Senioren veld en futsal
€ 216,00
Senioren
€ 186,00
Niet-spelende leden
€ 50,00
A-junioren
€ 164,50
B- en C-junioren
€ 132,00
D-pupillen
€ 126,00
E-pupillen
€ 106,00
F-pupillen
€ 97,00
F-pupillen 1e drie maanden gratis
Kabouters
gratis
Kledingfonds
€ 12,00
Dames/meisjes - zie bijp. leeftijdscategorie.
Bedragen zijn per seizoen. Betaling via automatische
incasso per kwartaal. Per kas of via euro-acceptgiro per
halfjaar. Bij de leden die de contributie via automatische
incasso voldoen, zal begin juli het 1e kwartaal worden
Wesley Pot
HGV-Be Quick 1887
03-02-2013
geïncasseerd. Volgende kwartalen volgen begin oktober,
januari en april.
Overige leden ontvangen eind juni een acceptgiro voor de
periode juli t/m december.
Eind december volgt dan de acceptgiro voor de periode
januari t/m juni.
Het kledingfonds zal in juli en januari worden verrekend.
Per termijn is dit € 6,00.
Nieuwe F-pupillen 1e drie maanden contributievrij.
Beëindiging lidmaatschap voor 31 mei doorgeven aan de
secretaris.
Adverteren
De tarieven voor een advertentie in de Blauwwitter
zijn als volgt:
Achtste pagina:
Kwartpagina:
Halve pagina:
Hele pagina:
€40,€75,€142,50,€275,-
Joey Zwiep
HGVRigtersbleek
24-03-2013
Meer informatie of opgave: tel. 06-51580205 of email: [email protected]
Contracten worden automatisch verlengd.
Wijzigingen of opzeggingen moeten voor 30 juni
schriftelijk worden doorgegeven. Lopende het
seizoen kunnen advertenties niet gewijzigd worden
(advertentievellen worden bij de start van het
seizoen voor de hele jaargang gedrukt).
Activiteitenkalender
Vrijdag 12 april
Koppelklaverjassen & jokeren - 20.00 uur
Vrijdag 19 april
Bingo - 20.00 uur
Donderdag 2 mei
Keeperspromotiedag
Zaterdag 15 juni
Next Generation Cup voor F-pupillen
Zaterdag 22 juni
Hutspottoernooi voor alle teams van Hoogeveen
Zondag 23 juni
Rommelmarkt bij de IJsbaan van 10.00 tot 16.00
Vrijdag 28/29/30 juni
Kamp voor F- en E-pupillen
Zondag 7 juli
Open Hoogeveens Kampioenschap buikschuiven.
Locatie: ijsbaan - 13.00 uur
Volledige (actuele) lijst op www.vvhoogeveen.nl
Blauwwitter seizoen 2012-2013
Django Jonker
HGV - Rohda Raalte
01-04-2013
Bedankt
Graag wil ik iedereen bedanken, voor de vele en leuke reacties die
ik heb ontvangen na het neerleggen van mijn functie als
voorzitter. In het bijzonder een bedankje aan zaterdag 2 en de
jeugdafdeling voor de bloemen e.d.
Henri Zwiers
3
Voetbal_210x148,5L_FC.qxd
members of
the kras group:
VOLENDAM
AMSTERDAM
KRAS ZET EEN STREEP
DOOR UW AFVALPROBLEEM
• ONS ADVIES BESPAART U GELD
ALMERE
• SERVICE IN HET HELE LAND
HOEK VAN HOLLAND
GEMERT
de nieuwe
trendy collectie
DAT PAST ME WEL
Al meer dan 50 jaar is Schuurman Schoenen
uitstekende collectie en nog betere ser vice.
2 010
een begrip. Met zo’n 40 winkels in 20
09, van
Schuurman Schoenen verkoopt comfort abele,
Arnhem tot Groningen, is het bedrijf inmiddels
trendy en sportieve merken, zoals Ecco, Esprit
uitgegroeid tot een bekende naam met een
en Replay voor dames, heren en kinderen.
Kijk voor adressen van alle filialen op www.schuurman-schoenen.nl
september 2005, Tricolor Grafische Vormgevers, Zwaag
• FLEXIBEL, SERVICEGERICHT EN BETROUWBAAR
Wisseling van de wacht
Bij een `wisseling van de wacht' denk
je meestal direct aan een paleis met
wachters, die om de zoveel tijd
worden afgewisseld. Daarbij wordt een
heel tafereel voor toeristen afgewerkt.
Bij een `wisseling van de wacht'
binnen een bestuur komen andere
beelden naar voren. Zo ook bij v.v.
Hoogeveen. Laat ik dat beeld eens
duidelijk geven.
Op 7 februari jl. had ik een uitvoerig
telefoongesprek met Henri Zwiers, de
inmiddels afgetreden voorzitter van
ons hoofdbestuur.
Henri heeft 7 jaar lang de zware taak
gehad het hoofdbestuur te leiden. De
eerste paar jaar waren voor hem en
Roelof Oostindiën `tropenjaren',
omdat zij met z'n tweeën onze club
draaiende moesten houden. Na die
zeer zware jaren is het hoofdbestuur
de laatste jaren `op sterkte gekomen'.
Dat heeft van Henri heel veel energie
gekost. Henri heeft toch besloten om
bij de laatste ledenvergadering op 22
oktober 2012 er een jaartje bij te
plakken en dan af te treden in de
ledenvergadering van het najaar
2013. De toch nog opgewekte energie
leek in de winterstop alsnog weg te
zijn, want Henri vertelde mij: “De
winterstop kan me niet lang genoeg
duren”.
Tijdens de laatste
bestuursvergaderingen waren er
pittige onderwerpen aan bod. Henri
kon die energie niet meer opbrengen
en zijn weegschaal van lusten en
lasten sloeg duidelijk door naar de
lastenkant. De overige bestuursleden
betreuren de tussentijdse keuze van
Henri, maar respecteren zijn besluit.
Onze club is Henri grote dank
verschuldigd voor zijn enorme inzet en
betrokkenheid.
Nauwelijks bekomen van het vertrek
van Henri kreeg het bestuur een nieuw
triest bericht: Het plotselinge aftreden
van Jans Strijker, bestuurslid
sponsorzaken. Zoals reeds op onze
website vermeld is, is Jans door trieste
familieomstandigheden niet meer in
staat om zijn energie en tijd aan zijn
drukke werkzaamheden voor v.v.
Hoogeveen te geven. Wij danken Jans
voor zijn enorme inzet en wensen hem
veel sterkte toe!
Het hoofdbestuur en de
sponsorcommissie verzoeken
kandidaten zich te melden om de
positie van Jans te willen overnemen.
Misschien voor diverse personen
binnen v.v. Hoogeveen nog een
nieuwtje.
Onze secretaris, Roelof Oostindiën,
Blauwwitter seizoen 2012-2013
neemt na het einde van dit lopende
voetbalseizoen ook afscheid van zijn
bestuurszetel. Dat heeft Roelof al
aangegeven tijdens de laatste
ledenvergadering in oktober 2012.
Zoals vermeld in het eerste stukje
over Henri Zwiers acht Roelof de tijd
rijp om `het stokje over te geven`.
Kortom: Het hoofdbestuur is op zoek
naar een geschikte kandidaat voor de
vacature van secretaris.
Tijdens de ledenvergadering in oktober
2013 zal ook een nieuwe voorzitter
van het hoofdbestuur gekozen en
aangesteld moeten worden. Ja, ik heb
duidelijk aangegeven dat ik als
waarnemend voorzitter zal optreden
tot de volgende ledenvergadering.
Door mijn werk, VAC-activiteiten,
woonsituatie buiten Hoogeveen e.d.
acht ik het niet verstandig en wenselijk
Van de bestuurstafel
Martin Poppen
3
Hoofdstraat 211, Hoogeveen, Tel. 0528-227027
WWW.HEMA.NL
Wilt u meer informatie?
Bel dan met onze vestiging in Hoogeveen, 0528 - 348 148
of bezoek www.vangansewinkel.com.
Adv_Corp_180x131_fc'10.indd 1
18-02-2010 08:56:25
mijn oorspronkelijke functies, als vicevoorzitter hoofdbestuur en voorzitter
VAC, nog verder uit te breiden.
V.v. Hoogeveen verdient een nieuwe
voorzitter, die bekend is met het
`Hoogenveense wereldje'. Wie durft?
Na het lezen van het vorenstaande
denkt u misschien: “Er lijkt wel een
`revolutie' gaande in het
hoofdbestuur”. Nee hoor, dat is niet
het geval !
Natuurlijk is de geruchtenstroom op
gang gekomen, zowel binnen als
buiten onze club.
Soms zijn er factoren die los van
elkaar staan, maar wel in een korte
tijd gebeuren.
Over geruchtenstroom gesproken, dan
denk ik aan een vergadering op 26
februari jl.
Op die vergadering hebben we
gesproken over `communicatie'.
Communicatie of roddelpraat?
Tijdens het periodieke overleg tussen
de commissies van v.v. Hoogeveen op
26 februari jl. stond het agendapunt
“communicatie” op de agenda.
Persoonlijk vond ik dat een prima punt
om eens onderling te bespreken.
Natuurlijk kan veel over dit onderwerp
worden verteld. Communicatie kan
gesplitst worden in interne of externe
communicatie.
Voor de externe communicatie hebben
we bij onze vereniging een deskundig
persoon: Gerjo Stegeman. Hij beheert
de website en plaatst berichten op die
website.
Maar wie is er om de “interne”
communicatie te beheren? Allereerst
het hoofdbestuur. Hieronder vallen
ook de formele overlegvormen van en
tussen commissies. Echter, de
informele kanalen zijn vaak nog
sterker.
'V.v. Hoogeveen is een volksclub werd mij
tijdens het overleg op 26 februari jl. nog
eens duidelijk gemaakt. Dat is mij bekend,
maar wil dat zeggen dat binnen een
“volksclub” dan geen communicatie
mogelijk is? '
V.v. Hoogeveen is een volksclub werd
mij tijdens het overleg op 26 februari
jl. nog eens duidelijk gemaakt. Dat is
mij bekend, maar wil dat zeggen dat
binnen een “volksclub” dan geen
communicatie mogelijk is? Natuurlijk
wel! Echter, daarvoor zijn binnen de
club wel duidelijke structuren nodig.
Wie is verantwoordelijk voor …? Dat is
de eerste vraag als je wilt weten over
hoe iets binnen de club geregeld is.
Natuurlijk is het denkbaar dat je je
eigen ideeën en fantasie loslaat op een
onderwerp dat je aanhoort of zijdelings
doorkrijgt. Halve woorden en halve
waarheden zijn geen basis voor een
goede communicatie. Dan kunnen
alleen maar misverstanden ontstaan.
Andere woorden daarvoor zijn:
geroddel, geklets, achterklap,
kwaadsprekerij.
Binnen v.v. Hoogeveen werken we met
vrijwilligers die veel energie geven aan
hun taken binnen de club. Die
vrijwilligers zijn zo hard nodig om
allerlei zaken en activiteiten binnen de
club te kunnen uitvoeren. Dat zijn
liefhebbers van onze club, waar we
zuinig op moeten zijn en blijven.
`Roddelpraat' over hun werk zijn niet
prettig en kost een enorme portie
energie om het juiste weer duidelijk te
maken aan buitenstaanders.
Oh ja, welke vraag moet je je altijd
eerst stellen?
Natuurlijk: Wie is verantwoordelijk
voor …? Bij die persoon moet je zijn!
Benader die persoon en vraag hem/
haar wat je wilt weten. Dan gaat er
echt communicatie ontstaan. Probeer
het eens!
Laten we met z'n allen de schouders er
onder zetten en v.v. Hoogeveen laten
bloeien en groeien.
Martin A.C. Poppen
Waarnemend-voorzitter
Blauwwitter seizoen 2012-2013
4
58
meer dan bloemen....
f l e u r
Ook voor uw camera - laptop - huistelefoon
OOK VOOR UW: ELEKTRISCHE FIETS EN GEREEDSCHAP.
Deze accu’s kunnen wij voorzien van nieuwe cellen.
Is goedkoper en milieuvriendelijk !!
www.schuldinkAccuPoint.nl
Buitenvaart 1810 - 7905 SR Hoogeveen - Tel. 0528-373373 - Fax 0528-374443
Email: [email protected]
Voor het reinigen van:
KLEDING, GORDIJNEN
TAFELKLEDEN, SUEDE etc.
naar
STOMERIJ
bl emen missen n
it hun d el
Het Haagje 8/10 - 7906 AA Hoogeveen
tel. (0528) 273050 - www.vivafleur.nl
HELDER
Grote Beer 5 - Tel. 270469
Raadhuisstraat 9-11, Tel. 263358
Vrijdagavond spectakel tijdens training
In de reeks gesprekken met
oud-spelers deze keer
aandacht voor Johan van Dijk.
De 42-jarige inwoner van
Zuidwolde speelde tweede
periodes voior Hoogeveen. De
voormalig aanvaller kwam
daarnaast uit voor ZZVV en FC
Zwolle.
Kun je iets vertellen wat je
tegenwoordig doet?
“Ik ben vader van 2 kids, een meisje
van 13 en een jongen van 12. Ik werk
al 15 jaar bij BeterBed. Ik voetbal nog
steeds bij ZZVV, inmiddels in 't
vierde”.
Merkte je ook dat tegenstanders
tegen Hoogeveen altijd extra
gemotiveerd waren?
spectaculaire trainingsavonden. Toen
werd er altijd bekend gemaakt wie in
de basis zou staan”.
“Ja”.
In het seizoen 1994-1995 speelde
je vijf wedstrijden voor FC Zwolle.
Hoe kijk je terug op die periode?
Theo Metz was destijds de trainer.
Hoe verliep de samenwerking met
hem en wat voor type trainer was
hij?
“De samenwerking tussen Theo en mij
verliep zonder problemen.
Vrijdagavond waren altijd de
“Ik vond het heel spannend, maar wel
jammer dat ik daar al heen ging met
een blessure”.
Vervolg van dit interview op de
volgende pagina ...
INTERVIEW
Johan van Dijk
Je speelde twee periodes voor
Hoogeveen. Hoe ben je wat betreft
je eerste periode in contact
gekomen met Hoogeveen?
“Gepolst door Klaas van der Sleen, die
heeft me gevraagd om voor
Hoogeveen te voetballen en dat heb ik
gedaan.”
Je kwam van ZZVV. Kostte het je
veel moeite om aan te haken bij
het hogere niveau?
“Het heeft wel even geduurd en het
heeft zeker wat moeite gekost om me
aan te passen aan het hogere niveau”.
Wat kun je je nog herinneren van
je debuut?
“Is me niet bijgebleven, dus heeft
kennelijk geen indruk op me
gemaakt”.
Wat waren voor jou bijzondere
momenten in die tijd?
“Dat ik ging spelen met jongens waar
ik voorheen naar keek tijdens een
wedstrijd, zoals Jan Wielink, Karel
Liklikwatil, Rudie Metz”.
Het was een periode waarin
Hoogeveen zich in de eerste
klasse probeerde terug te knokken
in de Hoofdklasse. Het lukte
echter niet. Wat was daar volgens
jou de oorzaak van?
“Volgens mij was het een jaar waarin
veel nieuwe spelers kwamen en we
nog aan elkaar moesten wennen op
het veld”.
Blauwwitter seizoen 2012-2013
5
Wooncenter goodwill f.c.
18-08-2009
11:52
Pagina 1
Bij WoonCenter Hoogeveen treft u in onze schitterende
overzichtelijke winkel een groot assortiment meubelen en
slaapkamers in het middensegment. Daarnaast presenteren wij als
vanouds een zeer ruime keuze houten vloeren, van zwaar parket tot
de meest mooie laminaatvloeren tegen de laagste prijzen en de beste
service. Ook voor tapijt, gordijnen en binnenzonwering bent u bij ons
op het juiste adres. Kortom...de beste aftrap voor de mooiste inrichting
3600
m2
De aftrap
voor de
mooiste
inrichting
van uw
woning
COMPLETE WONINGINRICHTING
Openingstijden: maandag gesloten
dinsdag t/m vrijdag 9.00 uur tot 18.00 uur
vrijdag koopavond tot 21.00 uur
zaterdag 10.00 uur tot 17.00 uur
WOONBOULEVARD ‘GRIENDTSVEEN’
Groenewegenstraat 1-3, Hoogeveen
telefoon: 0528 - 263108
RUIME GRATIS PARKEERGELEGENHEID
www.wooncenterhgv.nl
Ben Hendriks was destijds de
trainer van FC Zwolle. Voor de
buitenwereld een man die met
veel enthousiasme te werk ging.
Klopt dat beeld?
“Ja, hij was heeeeel enthousiast”.
Je plaatsgenoot Albert van der
Haar debuteerde in hetzelfde jaar
en werd in Zwolle een clubicoon.
Ben je wel eens jaloers op hem
geweest?
“Nee, hij had gewoon meer
kwaliteiten”.
Trokken jullie destijds veel met
elkaar op?
“Wij gingen meestal samen naar de
trainingen en de wedstrijden toe”.
Je 2e periode bij Hoogeveen was
minder succesvol, mede door
blessures. Was dat een grote
teleurstelling?
“Ja”.
Ben je achteraf tevreden met wat
je allemaal bereikt hebt of had er
meer ingezeten?
“Er had zeker meer ingezeten, als ik
me voor de volle 100% had ingezet.
Blauwwitter seizoen 2012-2013
Ik heb het gevoel dat ik dat niet
gedaan heb”.
De meeste jaren heb je gevoetbald
bij ZZVV. Vallen beide clubs qua
cultuur met elkaar te vergelijken?
“Nee, totaal niet”.
anderen ook.
De trainingen op de vrijdagavonden
zijn mij ook goed bijgebleven. Vooral
de wedstrijdbesprekingen na de
training. Dat was altijd lachen.
Ik denk met veel warme herinneringen
terug aan die tijd”.
Welke namen staan je nog het
meest bij als je terugkijkt op je
tijd bij v.v. Hoogeveen?
“Jan Wielink, Karel en Roel Smand
waren toen bekende namen, daar
keek ik toentertijd tegenop.
Maar ook allerlei mensen buiten het
veld die ik heb leren kennen”.
1 september speelde je mee
tijdens de reüniewedstrijd. Hoe
kijk je terug op deze dag?
“Ik vond dat een hele gezellige en
plezierige dag”.
Volg je v.v. Hoogeveen verder
nog?
“Jazeker, ik kom nog regelmatig
kijken”.
Wat je zelf nog wilt toevoegen …
“Dat er vaker een reünie komt, ik heb
dat als zeer plezierig ervaren en
6
Snackbar
FRANK
Gebr. Middelveld BV
Oosterveldweg 6 | 7927 TA Alteveer
Beukemaplein
Hoogeveen
telefoon 264992
Postbus 2080 | 7900 BB Hoogeveen
tel.: (0528) 26 36 84 | fax: (0528) 27 19 83
www.middelveld.nl | [email protected]
ASSURANTIEBEMIDDELING
ADVIES BIJ HYPOTHEKEN
FINANCIËLE DIENSTVERLENING
PENSIOENVOORZIENINGEN
De Vos van Steenwijklaan 45 ~ 7902 NN Hoogeveen
Telefoon 0528-220025 ~ Telefax 0528-278099
Adab Poppen
Arbeidsdeskundige Expertises en Mediation
Arbeidsdeskundige expertises:
•
WetVerbeteringPoortwachter(WVP)
•
Personen-/letselschade
•
Reïntegratieopdearbeidsmarkt
•
BezwaarzakenenBeroepszaken
(UWV,Gemeentee.d.)
Mediation:
•
Bemiddelingbijarbeidsconflicten
(NMI-richtlijnen)
Marisstraat 9
7701 ZS Dedemsvaart
Tel. 06 514 01 336
[email protected]
www.adab-poppen.nl
* Vloerkleed op maat gemaakt
* Trapmaantjes
* *Banderen
van tapijt
Vloerkleed op maat gemaakt
* Tevens verkoop van karpetten.
Trapmaantjes
* *Volume
karpetten.
* Banderen van tapijt
* Tevens
karpetten
Voor
meer verkoop
informatievan
kunt
u bellen met
*WILLEM
Volume MOB.
karpetten
06-42303616
[email protected]
Voor meer informatie kunt u bellen met
WILLEM
mob. 06-42303616
www.festonworks.nl
Ontwikkelingen jeugdafdeling
Inmiddels ligt de 1e seizoenshelft op
de nieuwe accommodatie achter ons
en zijn we inmiddels begonnen aan de
2e seizoenshelft. Tijd om even terug
te kijken en alvast vooruit te blikken
op het nieuwe seizoen en de verdere
toekomst.
Het huidige seizoen
De jeugdafdeling is het seizoen 2012
- 2013 in september begonnen met 16
teams en is na de winterstop
begonnen met 18 teams, te weten: 6
F-teams, 7 E-teams, 2 D-teams, 2 Cteams en 1 B-team. Vier teams meer
dan in het seizoen 2011-2012.
De materiaalcommissie krijgt vorm:
Ike Santing, Bert Okken en René
Seinen hebben inmiddels zitting
genomen in deze commissie en naar
verwachting zal er nog een lid van het
hoofdbestuur aan worden toegevoegd.
Vanwege de groei bij de jeugdafdeling
is inmiddels het materiaalhok met een
aantal kluisjes uitgebreid en wordt
onderzocht of het mogelijk is om het
jeugdveld te voorzien van een
lichtinstallatie.
Wat is er in dit seizoen al tot stand
gekomen (naast de realisatie van het
gehele complex).
- Het jeugdhonk en het secretariaat
zijn ingericht.
- De kleding van de jeugdteams is in
het huidige seizoen voor meer dan ¾
deel vervangen.
- De ballen en overige materialen zijn
voor meer dan ¾ deel vervangen.
- Er zijn zes extra aluminium
trainingsdoelen voor de jeugd
bijgekomen.
- De leiders hebben nieuwe jassen
gekregen.
- De trainers hebben nieuwe jassen en
trainingspakken gekregen.
- De pupillentrainers hebben dit
seizoen een KNVB opleiding gevolgd.
- Er zijn een aantal voetbal-clinics
gegeven aan scholen.
Verdere ontwikkelingen in het seizoen
2013-2014:
- De jeugdtrainers gaan de
vervolgopleiding juniorentrainer van
de KNVB volgen.
- De voetbalschool gaat in september
weer van start.
- De voetbal-clinics voor scholen en de
voetbalmiddagen krijgen een vervolg
- Het kaboutervoetbal wordt
professioneler aangepakt.
- etcetera, etcetera.
De Toekomst
De toename van het aantal teams
geeft hoop voor de toekomst. Een
toekomst die zorgvuldig is
uitgestippeld in het jeugdbeleidsplan.
Het plan met visie en doelstellingen is
in concept klaar en wordt tijdens de
Algemene Ledenvergadering in
oktober 2013 aan de leden
voorgelegd. Het jaarplan dat zal
voortvloeien uit het jeugdbeleidsplan
wordt de komende maanden verder
uitgewerkt.
Een samenvatting van het
jeugdbeleidsplan wordt hieronder
weergegeven.
Visie
De jeugdleden zijn de toekomstige
spelers van het eerste elftal, de lagere
senioren en zijn vaak de toekomstige
supporters en vrijwilligers. Het is dan
ook cruciaal om een florerende
jeugdafdeling te hebben om als
vereniging toekomstwaarde te hebben.
De v.v. Hoogeveen realiseert zich dit
terdege en wil inzetten op niet alleen
een kwalitatief goed presterende
jeugd, maar ook een grote en gezellige
jeugdafdeling waar het voetbal puur
als hobby wordt beleefd. Daartoe richt
de v.v. Hoogeveen zich op de
speerpunten Plezier, Ontwikkeling,
Representatie. Na verloop van tijd
wordt hier Prestatie aan toegevoegd.
Concreet uit zich dit erin dat de v.v.
Hoogeveen streeft naar:
“een gezonde jeugdafdeling met een
prettige uitstraling waarin jeugdleden
zich veilig en geborgen voelen en
voldoende mogelijkheden krijgen om
plezier te maken, zich te ontwikkelen,
op een hoog niveau te spelen en te
kunnen doorstromen naar
seniorenteams welke passen bij hun
niveau, waaronder zowel selectie- als
recreatieteams”
Doelstellingen
De v.v. Hoogeveen heeft voor haar
jeugdafdeling concrete doelstellingen
opgesteld die ze in een viertal
hoofdaandachtspunten heeft
ondergebracht. Het betreft de
aandachtspunten `Leden' (o.a.
NIEUWS
Jeugdbestuur
Al het bovenstaande is met dank aan
vrijwilligers, (bestuurs-) leden,
(materiaal)commissie(s) en sponsoren
gerealiseerd.
Het seizoen 2013 - 2014
In het komende seizoen 2013 -2014
maken de A -junioren deel uit van de
jeugdafdeling en zal er naar
verwachting een B2, D3 en een D4
bijkomen. De trainers van de
jeugdteams zijn voor het komende
seizoen alweer voor een groot deel
vastgelegd.
Blauwwitter seizoen 2012-2013
Het jeugdbestuur: Achter v.l.n.r.: Henk Brinkman, Henri Reinders, Rudie Reinders, Bert
Okken. Voor v.l.n.r.: Ike Santing, Wout van Veen, Gerda Schonewille.
8
Uw leverancier voor golfkartonnen transportverpakkingen
V.V. Hoogeveen,
geef ze van karton!
s!
e
c
c
l su
Vee
Smurfit Kappa TWINCORR B.V. - Industrieweg 17 - 7903 AH Hoogeveen
www.smufitkappa.com
Reclame maken is
meer dan een advertentie
plaatsen in de krant...
Je moet wel
voor
het juiste ‘medium’
uw doelstelling
erbij weten te vinden...
Daarover kunnen we komen bomen.
26
ledenwerving en behoud),
`Organisatie en Communicatie' (intern
en extern), `Financiën' en
`Profilering' (imago en uitstraling). De
twee hoofddoelstellingen van `Leden'
worden hieronder weergegeven.
Doelstelling 1.1 Leden:
De v.v. Hoogeveen streeft naar
uitbreiding van het aantal jeugdleden
door zowel werving van nieuwe leden
als het behoud van bestaande
jeugdleden. In het seizoen 2016/2017
wil de v.v. Hoogeveen 310 jeugdleden
en 28 teams hebben, een toename
van ruim 100 jeugdleden en 10 teams
ten opzichte van het seizoen
2012/2013.
Doelstelling 1.2 Leden:
De v.v. Hoogeveen wil met haar jeugdselectieteams minimaal op de volgende
niveaus spelen:
Sectie:
F-pupillen
E-pupillen
D-junioren
C-junioren
B-junioren
A-junioren
Huidig niveau:
1e klasse
1e klasse
2e klasse
2e klasse
2e klasse
hoofdklasse
Gewenst niveau:
hoofdklasse in 2015/2016
hoofdklasse in 2015-2016
hoofdklasse in 2018-2019
hoofdklasse in 2018-2019
hoofdklasse in 2018-2019
hoofdklasse in 2018-2019
Medio juni 2013 wordt het beleidsplan en het jaarplan op de website van v.v.
Hoogeveen geplaatst. Het beleidsplan is met dank aan een speciaal hiervoor in
het leven geroepen commissie, in samenwerking met Sport Drenthe, tot stand
gekomen. De doelstellingen kunnen alleen worden behaald met medewerking
van de vrijwilligers, (bestuurs-) leden, commissies en sponsoren van de v.v.
Hoogeveen. Wij hopen dan ook dat we mogen rekenen op jullie steun.
Tot slot wensen wij iedereen een goede afsluiting van het seizoen.
Het Jeugdbestuur.
Hoogeveen TV ???
Als club moeten we met de tijd mee.
We zijn dan ook voortdurend aan het
kijken op diverse vlakken hoe we dit
kunnen realiseren. Kijkend naar de
communicatie naar buiten toe, dan
kunnen we melden dat een
onafhankelijk persoon momenteel
onderzoek doet naar het functioneren
van onze website.
Wat we om ons heen zien is dat
steeds met clubs video-beelden op
hun website plaatsen onder het mom
van `Club TV'. We praten dan niet
over alleen maar clubs in de
Topklasse. Ook een relatief kleinere
club als Viboa gaat hierin mee. Als v.v.
Hoogeveen zijn we in het verleden al
vaak trendsetter geweest. Op dit vlak
dus niet en er ligt dan ook een mooie
uitdaging.
Ondergetekende zou graag die
uitdaging willen aangaan, maar dat
lukt natuurlijk niet alleen. We zijn
vooral op zoek naar iemand die wil
filmen en de beelden op YouTube kan
zetten. Onze sponsor Business IT Rent
heeft al eens aangegeven dat het
regelen van een camera geen
probleem is. Het afnemen van de
interviews is ook geen probleem.
Onze nieuwe hoofdtrainer Casper
Goedkoop heeft ook aangegeven het
zeer op prijs te stellen als de
wedstrijden worden gefilmd. De
beelden kunnen dan ook gebruikt
worden voor de wedstrijdanalyses. Het
is overigens niet de bedoeling om
alleen items te maken over het 1e
De vraag is dan ook wie er samen met mij eens wil meedenken om in de nabije
toekomst `Hoogeveen TV' te realiseren. Als we bescheiden kunnen beginnen
(hoeft dus niet wekelijks) zou dat al een mooie stap zijn.
Kortom, wie gaat of gaan de uitdaging aan? Het zou een prachtige promotie zijn
voor de hele club.
Gerjo Stegeman
E-mail: [email protected]
Tel. 06-19498435
elftal. In tegendeel zelfs!
Daarnaast biedt dit medium nieuwe
mogelijkheden om sponsoren te
trekken. Iets wat niet onbelangrijk is
in deze tijd.
Blauwwitter seizoen 2012-2013
9
Ondertussen in de groentecorner...
...werk ik, Henri Offerein, aan mijn
eigen techniek. Ik ben helemaal
gek van voetbal en supporter van
VV Hoogeveen, de club waarvan
wij sponsor zijn.
Bij C1000 Offerein is het één
groot feest, vooral voor
de klanten die altijd kunnen
profiteren van mooie akties!
NIJE NERING - HOOGEVEEN
Per 24-1-2011 De Weide 28
Supporter van VV Hoogeveen
meer dan bloemen....
Voor al
uw straatwerk.
f l e u r
Ook leveren
wij stenen e.d.
Carstenstraat 13
7907 EA Hoogeveen
0528-276241
bl emen missen n
it hun d el
Het Haagje 8/10 - 7906 AA Hoogeveen
tel. (0528) 273050 - www.vivafleur.nl
,,Ik maak te weinig doelpunten''
Daniël Manning is bezig aan
zijn derde seizoen bij
Hoogeveen. Inmiddels is al
duidelijk dat de aanvaller
ook volgende seizoen weer
de blauwwitte kleuren zal
verdedigen.
Je bent bezig aan je derde seizoen
bij Hoogeveen. Het geeft aan dat
je op je plek bent bij deze club.
Wat spreekt je aan?
“De mentaliteit van de vereniging,
supporters en iedereen die er bij
betrokken is. De club is er wel trots op
om in de hoofdklasse te spelen maar
er is eigenlijk niemand die hierover te
hoog van de toren blaast en de
supporters blijven altijd kritisch. Dat is
natuurlijk niet verkeerd en zorgt er
ook voor dat spelers en begeleiding
dezelfde mentaliteit hebben als de
supporters. Eigenlijk kun je wel
spreken van nuchterheid binnen de
voetbalvereniging Hoogeveen, dit
merk je dan ook aan alles.”
Je kwam destijds over van Nieuw
Buinen. Was het in het begin lastig
om je aan te passen aan een
nieuwe omgeving?
“In principe kan ik me vrij snel
aanpassen aan een nieuwe situatie,
heb hier weinig tot geen problemen
mee. Het was ook niet zo moeilijk
omdat de mentaliteit en hoe er over
de hoofdklasse en het voetbal in het
algemeen wordt gedacht, niet zo veel
van elkaar verschillen bij beide
verenigingen. Je merkt wel dat je pas
na enkele jaren ook echt een speler
van Hoogeveen bent geworden; in
eerste instantie ben je toch iemand
die van buitenaf komt. Ook de
betrokken mensen bij Nieuw Buinen
waren kritisch maar altijd van goede
wil en in voor een praatje. Van
aanpassingsproblemen was dus niet
echt sprake.”
jaar ongeslagen bleven. De 2e
seizoenshelft was wat dat betreft ook
een behoorlijke teleurstelling omdat
we ternauwernood nacompetitie
konden ontlopen. Je zag dan toch dat
een kwalitatief smalle selectie je kan
opbreken gedurende het seizoen. Dit
seizoen is helaas tot nu toe ook nog
een behoorlijke teleurstelling. Het doel
is natuurlijk om nog altijd
nacompetitie te ontlopen maar dit zal
een lastig karwei worden. De ploegen
waarmee we moeten concurreren
pakken de laatste tijd weer wat
puntjes terwijl wij nog een beetje
achterblijven. Het zal tot aan het
einde van het seizoen een lastige taak
worden om de gevreesde nacompetitie
te ontlopen.”
Wat waren je mooiste momenten
de afgelopen seizoenen bij
Hoogeveen?
“Helaas zijn er nog niet zo heel erg
veel mooie momenten geweest. Je kan
natuurlijk zeggen dat het winnen van
de nacompetitie afgelopen seizoen op
zich een mooi moment was, maar je
merkte toch wel dat iedereen een
gevoel had van opluchting in plaats
van vreugde.
Als ik dan toch moet kiezen voor een
mooi moment is dat natuurlijk het
winnen van het Protos Weering
Zaalvoetbaltoernooi in 2012. Alhoewel
dit met veldvoetbal niets te maken
heeft geeft dit toernooi toch altijd een
goede sfeer omdat supporters er ook
elk jaar weer naar toe leven. Het helpt
natuurlijk ook wel dat we ieder jaar
weer in de finale staan. Echter heb ik
toch liever een keer een succes met
Hoogeveen op het veld want dat is
tenslotte het belangrijkst.”
Waarin heb je je de voorbije jaren
vooral ontwikkeld?
Ze zeggen weleens dat je je na een
bepaalde leeftijd niet meer ontwikkelt,
niet dat ik nu zo oud ben als Rik de
Lange ;-). Ik heb dan ook niet het idee
dat ik mezelf de afgelopen jaren heb
ontwikkeld. Het blijft voor mij toch een
uitdaging om met Hoogeveen een
stabiele hoofdklasser te worden en ik
denk dat ik daarin belangrijk kan zijn
als ik wat meer doelpunten maak, dat
is dus waarin ik mezelf nog hoop te
ontwikkelen. De afgelopen seizoenen
ben ik topscoorder geworden met een
doelpunt of tien, dat is natuurlijk veel
te weinig. Soms ben je echter ook
afhankelijk van de aanvoer.”
Momenteel lijken de
mogelijkheden van Hoogeveen niet
verder te reiken dan een plaats
rond de degradatiestreep. Is dat
frustrerend of ook wel een
uitdaging?
“In principe is het natuurlijk
frustrerend om elk jaar maar weer
rond die degradatie/nacompetitie
INTERVIEW
Daniël Manning
Bij je komst gaf je aan doet je
hoopte dat Hoogeveen kon
meespelen in het linkerrijtje. Voelt
het als een grote teleurstelling dat
dit niet is gelukt?
“Natuurlijk voelt dat als een
teleurstelling. Het enige moment dat
de wens van het meespelen in het
linkerrijtje uitkwam was eigenlijk de
eerste seizoenshelft van het eerste
jaar dat ik bij Hoogeveen voetbalde.
Ik geloof dat we toen bijna een half
Blauwwitter seizoen 2012-2013
10
www.devriesbestratingen.nl
06-53413670
Gezellig tafelen?
•
•
•
•
•
•
•
GRILLSPECIALITEITEN
VLEES
VIS
VEGETARISCH
DAGMENU’S
CATERING
CAFÉ-PRIVÉ
(voor uw besloten feest)
• EN MEER . . .
VRAAG NAAR DE MOGELIJKHEDEN!
Grote Kerkstraat 28 7902 CJ Hoogeveen
Telefoon 0528 - 262723 Fax 0528 - 273110
www.debeurshoogeveen.nl
plaatsen te spelen. Het is dit seizoen
helaas niet anders. Aan de andere
kant is het wel elk jaar weer een
uitdaging om rechtstreekse degradatie
te ontlopen en in de nacompetitie
Hoofdklasse voetbal voor volgend jaar
veilig te stellen. Alleen voetbal ik dan
toch liever ergens anoniem in de
middenmoot moet ik eerlijk zeggen.
We zullen dat stapje toch een keer
moeten gaan maken want als dit niet
gebeurt is het onvermijdelijk dat we
het toch een keer niet redden.
De basis van de selectie speelt al
een aantal jaren met elkaar.
Normaal gesproken is dat een
groot voordeel. Zie je dat ook zo?
“Het is mijn inziens wel een voordeel
dat de meeste jongens al wat jaartjes
met elkaar spelen. Je weet na die
jaren wel wat iemand kan en,
misschien nog wel belangrijker, wat
iemand niet kan. Je kunt je daar dan
beter op instellen. Bovendien het is
natuurlijk voor iedereen die betrokken
is bij de club geen pretje om elk jaar
weer een geheel andere selectie op
het veld te zien staan. Dat is denk ik
ook voor de meeste mensen niet te
verteren, mensen houden niet van
zogenaamde clubhoppers. Dat is dus
bij ons niet het geval. Af en toe een
kwaliteitsinjectie van buitenaf kan
echter geen kwaad natuurlijk!”
Hoe zou je de sfeer binnen de
groep willen beschrijven?
“Het is niet zo dat iedereen bij elkaar
over de vloer komt. Het is echter wel
zo dat er amicaal met elkaar wordt
omgegaan en er zijn dan ook
nauwelijks tot geen wanklanken
binnen de selectie. Dit moet natuurlijk
niet doorslaan we moeten elkaar
echter ook de waarheid kunnen
vertellen. Dat is toch dat de prestaties
van de afgelopen seizoenen niet iets is
om over naar huis te schrijven. Ik heb
er echter wel vertrouwen in dat een
goede sfeer, en die is er, kan leiden
tot een betere prestatie dan wat we
tot nu toe hebben laten zien.”
Als spits krijg je nog wel eens de
nodige op- en aanmerkingen vanaf
ze zijlijn. Je doet het niet snel
goed, tenzij je er dertig inlegt. Hoe
ga je hiermee om?
“In het veld hoor je natuurlijk een heel
groot deel van de op- en
aanmerkingen niet. Maar ik zal ook
altijd eerlijk zijn over mijn eigen spel.
Als er kritiek is zal dit niet alleen maar
negatief hoeven te zijn. Soms denk je
weleens dat je een redelijke wedstrijd
hebt gespeeld en krijg je zo af en toe
toch wat anders te horen. Ik vind dat
je hier niet al te moeilijk over moet
Blauwwitter seizoen 2012-2013
doen. Als het slecht met het team
gaat is het natuurlijk het eerste wat je
hoort als je bijvoorbeeld een goede
kans niet hebt weten af te maken.
Natuurlijk helpt het als je er dertig
inlegt per seizoen, alleen zie ik mezelf
geen dertig doelpunten maken per
seizoen op dit moment, zelfs niet de
helft.”
Hoe zijn je ervaringen op de
nieuwe accommodatie?
“Ik denk dat dit de makkelijkste
vraagis om te beantwoorden. Een
mooier sportcomplex in het
amateurvoetbal (en soms zelfs betaald
voetbal!) heb ik nog niet gezien. Ik
denk dat dit ook iets is om trots op te
zijn, en dat is iedereen ook wel. Maar
ook hier merk je wel weer de
nuchterheid binnen Hoogeveen. We
hebben een fantastische
accommodatie maar iedereen is er
toch een beetje gelaten onder.
Eigenlijk zoals je het zou verwachten!
Het is natuurlijk wel zaak dat we op
zo'n mooie accommodatie Hoofklasse
kunnen blijven voetballen.”
Je zou verwachten dat jullie
voordeel hebben van het spelen op
kunstgras, aangezien jullie er ook
op trainen. Tot nu toe komt die
verwachting echter niet uit.
Verklaring?
“Het is naar mijn mening inderdaad
wel een voordeel om te trainen op
kunstgras waar je elke thuiswedstrijd
op voetbalt. Het is echter bij ons nog
niet in ons voordeel geweest. We
hebben thuis immers nog geen
overwinning geboekt. Toch denk ik dat
we in de thuiswedstrijden nooit zijn
weggespeeld en altijd goed mee
kunnen voetballen met de betere
teams. We moeten er alleen nog voor
zorgen dat we de vaak onnodige
verliespartijen kunnen omzetten in
een overwinning.”
Het Protos-toernooi was weer één
groot feest. Is het iets waar je
jaarlijks naar uit kijkt en hoe kijk
je terug op de voorbije editie?
“Tuurlijk kijk je hier elk jaar weer naar
uit. Het is altijd weer een feest, voor
spelers en supporters. Zoals ik al zei
helpt het wel dat we elk jaar weer
opde finaledag spelen, dit komt de
sfeer natuurlijk ten goede. Toch vind ik
dat de prestaties op het veld de
voorkeur moet hebben. Een jaar
Protos Weering winnen staat natuurlijk
niet garant voor een succesvol jaar.
Dit seizoen was het toernooi natuurlijk
ook weer een hele happening. We
speelden wederom op de finaledag
maar lieten het helaas in de halve
finale tegen Hollandscheveld behoorlijk
liggen. Deze wedstrijd hadden we bij
2-0 natuurlijk gewoon op slot moeten
gooien. Helaas liep het anders.”
Waar liggen je ambities voor de
komende jaren?
“Ik heb individueel niet echt ambities
voor de komende jaren, ik wil op een
zo hoog mogelijk amateur niveau
actief blijven als het even kan. Het zou
voor dit seizoen goed zijn om in de
Hoofdklasse te blijven om volgend jaar
toch eindelijk eens “gewoon” in de
middenmoot mee te kunnen draaien.
Het is natuurlijk wel zo dat het ik hoop
daar mijn steentje aan bij te kunnen
dragen door bijvoorbeeld meer
doelpunten te maken. Tot nu toe maak
ik er elk seizoen een stuk of 10 a 12,
dat is natuurlijk te weinig. Dat maken
van doelpunten is de laatste jaren voor
mij, maar ook voor Hoogeveen,
behoorlijk stroef verlopen. Als ik dan
toch een redelijk haalbare ambitie voor
mezelf moet uitspreken zou ik elk
seizoen toch wel een doelpunt of 15
willen maken.”
11
Remmers Bouwchemie B.V.
Stephensonstraat 9 | 7903 AS Hoogeveen | Tel. 0528 229 333 | Fax 0528 268 199
[email protected] | www.remmersbouwchemie.nl
Kleermakerij
h. Bos
Verkoop herenkleding
VeRhuuR VAN:
SmoKINg
JACqueT
RoKKoSTuumS
TRouWKoSTuumS
Voor reparatie en modernisering
van al uw dames- en herenkleding.
Tevens leer.
Wij zijn ook gespecialiseerd
in grote maten!
:
H e t la a ts te n ie u w s o p
l
w w w .v v h o o g e v e e n .n
Nije Nering 36, 7906 EW Hoogeveen
Tel. 0528-266642
20
Voor�alle�stukadoorswerkzaamheden
die�uit�nieuwbouw,�verbouw�en
renovatie�voortvloeien�bent�u�bij
Stukadoorsbedrijf�Groote�aan
het�juiste�adres.
Smurfit K.T.
Vriendenclub laat van zich horen
Begin dit jaar is er een grote groep
`Blauwwitters' bij elkaar gekomen om
er voor te gaan zorgen dat de
Vriendenclub van VV Hoogeveen nieuw
leven wordt ingeblazen. Ten gevolge
van allerlei bouwactiviteiten en
verhuizingen is de Vriendenclub het
afgelopen jaar te weinig actief
geweest.
Dat is jammer, want binnen maar ook
buiten de verenigingen lopen veel
mensen rond met een blauwwit hart.
Dit is des te meer gebleken uit het
afgelopen jaar waarin we onze nieuwe
accommodatie hebben opgebouwd en
ingericht. Ook de open dag en de
daarop gespeelde wedstrijd tussen
oud eerste elftal spelers trok bijzonder
veel belangstelling. En natuurlijk bleek
ook tijdens het succesvol afgelopen
Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi
eens te meer hoe zeer de club bij vele
mensen leeft!
Juist nu we enkele maanden op ons
prachtige nieuwe complex actief zijn,
willen we de positieve ontwikkelingen
van de laatste jaren een vervolg
geven en onze vereniging financieel
flink ondersteunen. Onze
jeugdafdeling groeit gestaag, we zijn
dit seizoen met een prestatieteam op
de Zaterdag begonnen en ons eerste
elftal Zondag is al enkele jaren
hoofdklasser. Daarnaast proberen we
ook het aantal teams met lagere
senioren uit te breiden. Deze
ontwikkelingen willen we graag verder
uitbouwen en daarvoor is extra
financiële steun hard nodig!
Graag willen we dat het eerste elftal
Zondag een stabiele hoofdklasser
wordt en de Stichting Vriendenclub wil
daar haar steentje aan bijdragen.
Vanzelfsprekend hebben ook de
jeugdafdeling en de overige senioren
onze aandacht maar in eerste instantie
zal de steun ten goede komen aan de
eerste selectie Zondag. Wilt u echter
liever doneren aan de jeugdafdeling,
dan is dat natuurlijk ook mogelijk.
Daarnaast willen we met onze
Vriendenclub de saamhorigheid en
binding tussen de supporters onderling
gaan versterken en onze prachtige
club naar buiten toe nog meer op de
kaart zetten.
Ook uw steun hebben we hierbij hard
nodig. Inmiddels hebben de eerste
donateurs zich aangemeld maar onze
ambitie is om de komende maanden
tenminste 100 donateurs te werven en
dit aantal vervolgens verder uit te
breiden.
Leden van VV Hoogeveen, supporters,
sympathisanten maar ook winkeliers,
bedrijven etc. kunnen donateur
worden. Alle vrienden van de VV
Hoogeveen worden vermeld op een
bord van de Vriendenclub dat wordt
getoond in de kantine. Met een
bijdrage van tenminste 50 euro (meer
mag natuurlijk ook!!) kunt u zich
hiervoor aanmelden.
Wilt u ook vriend van de
Vriendenclub van VV Hoogeveen
worden?
U kunt zich aanmelden bij:
Klaas van der Sleen
[email protected]
06-28130961
René Pol
[email protected].com
06-29397848
Anne-Jan Anninga
[email protected]
06-20957549
Laat uw blauwwitte hart spreken
en word ook vriend van VV
Hoogeveen!!
OHK Buikschuiven
Op moment van schrijven moet je er nog niet aan denken, maar op zondag 7 juli vindt op de ijsbaan aan de Terpweg in
Hoogeveen weer het Open Hoogeveens Kampioenschap Buikschuiven (OHKB) plaats. Het zal de 7e editie van dit
spektakel worden. De eerste wedstrijdschuivers gaan omstreeks 13.00 uur over de baan. Hieraan voorafgaand zal
omstreeks 12.45 uur de opening plaatsvinden.
Ook dit jaar is de organisatie weer in gezamenlijke handen van de supportersvereniging van vv “Hoogeveen” en leden
van biljartvereniging “De Poedel”.
Twee jaar achtereen werden ze kampioen in hun categorie, Arne van der Kooy bij de heren en Sandra Mulder bij de
dames, we zijn benieuwd of het lukt beiden dit jaar eindelijk van hun buikschuiftroon te stoten.
Op later tijdstip leest u meer informatie over dit kampioenschap. Noteer de datum van 7 juli alvast in uw agenda, dit
spektakel wilt u toch niet missen!
Namens de organisatie,
Dick Meppelink
Blauwwitter seizoen 2012-2013
12
Stomerij
„SPEEDY CLEAN”
Voor het reinigen van al uw kleding.
1 dag service
tevens wassalon
Nije Nering 22, Tel. 0528 266834, Hoogeveen
Hoofdstraat 53c, 7902 EB Hoogeveen, Tel. (0528) 276 053
HetHoekje5~Hollandscheveld~Tel.0528-341204
alle
jaargetijden
bijdetijdse mode
voor haar
en voor hem
Schouderklopje voor ouders D2
Kun je in het kort wat over jezelf
vertellen?
Wat vond je een mooiste moment
tot nu toe?
“Ik ben Johnny Kats, ik ben 41 jaar en
vader van 3 zonen waarvan 2
voetballen bij v.v. Hoogeveen en de
derde staat te trappelen om ook te
beginnen. Ik ben leider bij D2. Op dit
moment ben ik werkzoekende, tot
voor kort heb ik gewerkt als
werkbegeleider. Naast het voetballen
is darten mijn grote passie en ben ik
actief als bestuurslid/competitieleider
bij Darts Organisatie Threant.”
“Ik denk zo rond de 4e of 5e
wedstrijd, toen zagen we ineens een
enorme vooruitgang in samenspel en
positiespel.”
Hoe ben je bij v.v. Hoogeveen
terechtgekomen?
“Vroeger voetbalde ik zelf bij v.v.
Hoogeveen, voor mijn kinderen was
de keuze dus snel gemaakt . Voor mij
is er namelijk maar één club in
Hoogeveen.”
Je bent dit seizoen leider van D2.
Wat is jouw motivatie om dit te
doen?
“Het was al een paar keer gevraagd en
ik besloot hierop in te gaan. Ik ben
niet alleen leider van D2, deze taak
deel ik met Hennie Rotensen. Ik vind
het prachtig om te zien hoe de kids
samenspelen en dat het verschil
tussen jongens en meiden dan ook
helemaal wegvalt, ze zijn een echt
team!”
Hoe zorg je voor een goede sfeer
rond het team?
“Ik zorg ervoor dat spelers en
speelsters duidelijk weten wat er wel
en niet getolereerd wordt en dat het
de bedoeling is dat iedereen erbij
hoort. Ook maak ik regelmatig een
praatje met de ouders, als er iets
speelt stap ik op ze af waardoor de
lucht al snel geklaard is.”
Hoe zit het met de betrokkenheid
van de ouders?
“De ouders van D2 mogen zichzelf een
schouderklopje geven. Zowel bij de
trainingen als bij de wedstrijden thuis
en uit zijn er altijd voldoende ouders
aanwezig. Zelfs zoveel dat we soms
auto's over hebben bij uitwedstrijden.
De ouders zijn zowel in de spelers als
in elkaar geinteresseerd, wat de sfeer
enorm ten goede komt.”
Verloopt de onderlinge
verstandhouding met andere clubs
(lees tegenstanders) altijd prettig?
“Niet altijd, helaas. Ook wij hebben af
en toe te maken met “thuisfluitende”
scheidsrechters, dit levert dan boze
spelers (en ouders) op. Gelukkig gaat
het ook heel vaak wel goed.”
Als je reclame zou moeten maken
voor onze jeugdafdeling, wat zou
je daarin dan vermelden?
“Dat spelers bij v.v. Hoogeveen op
waarde worden geschat en iedereen
erbij hoort.”
Wat je nog zou willen toevoegen?
“Ik hoop dat v.v. Hoogeveen de koers
die ze hebben ingezet voor wat betreft
de jeugd doorzetten en dat we over
een x aantal jaren een 1e elftal hebben
met echte Hoogeveners.”
INTERVIEW
Johnny Kats (D2)
Hoe is de najaarscompetitie voor
D2 verlopen?
“Na een wat lastige start is de weg
omhoog inmiddels gevonden.”
Hadden de eerste jaars D's veel
moeite met de overstap vanuit de
E-pupillen?
“Nogal, met name de overstap van dat
kleine veldje naar een heeeeeeeeel
groot veld.”
Op welke punten zie je dat de
spelers zich hebben verbeterd?
“Ik zie dat vooral aan: conditie,
inzicht, samenspel en het
belangrijkste: INZET.”
Hoe werd er omgegaan met
verlies?
“Tja, tja, dat is nog niet voor iedereen
even gemakkelijk, gelukkig is het ook
weer snel voorbij en is er na het
douchen wel weer ruimte om te
donderjagen.''
Blauwwitter seizoen 2012-2013
Hoogeveen D2 seizoen 2012-2013. Achter v.l.n.r.: Johnny Kats
(begeleider), Ramon Slot, Wesley Kleine, Nick Rotensen, Tony Snijder, Djoey
Wessels, Edwin Jonkman (trainer). Midden v.l.n.r.: Brian Post, Ad-Jan Kats,
Matthijs Kriekjes, Lars Pomper, Jeremey Nieuwlaar. Voor (zittend) v.l.n.r.:
Hennie Bouwmeester (leidster), Siënna Prent, Luciana Winkel, Alishia Kriekjes,
Kristel Faken, Chanelis Mathilde. Op de foto ontbreekt D'Angelo Hondijk
13
Word lid van de
SUPPORTERSVERENIGING
van de voetbalvereniging
HOOGEVEEN
Tamboerlaan 1
7906 EA Hoogeveen
Tel.: 0528 - 26 77 46
www.autobedrijf-vanderweide.nl
[email protected]
Verkoop van occasions en nieuwe auto’s
Airco-service • APK-keuringen
Onderhoud en reparatie van alle merken
Advertentie_DeWitte_A5_[liggend].indd 2
Opgave:
Dhr. R.J. Oostindiën
K. de Raadstraat 26
tel. 269915
30-9-2010 16:03:14
Vier je verjaardag in Café La Diva
Ben je jarig?
Dan bieden wij jou de gelegenheid om je verjaardag in café la diva te,
vieren met al je vrienden!
Bedrijfsfeest:
Café la diva is DE locatie voor entertainment op maat. Of u nu een personeelsfeest, een
tropisch themafeest, of een clubavond wenst, wij toveren café la diva in een handomdraai om
tot de perfecte locatie voor uw evenement. Uiteraard staan onze top DJ's volledig tot uw
beschikking en als u op zoek bent naar een ander soort entertainment dan regelen wij dat ook!
Café la diva is uitermate geschikt voor bedrijfsfeesten vanaf 30 tot 350 personen!
Vrijgezellenfeest:
Hoe kan je je beste vriend/vriendin het stoerste vrijgezellenfeest ooit geven?! In café la diva
worden jullie feestelijk verwelkomt. Nadat je lekker in de feeststemming bent gebracht kun je
tot in de kleine uurtjes verder feesten.
Wilt u meer info mail dan naar [email protected] of bel: 0528 - 275051
Het idee is dat je
plezier hebt in je
sport.
Winnen is natuurlijk leuker dan verliezen. Maar een
goede sfeer is net zo belangrijk. En die maak je
samen. Van de F-jes tot de veteranen. Van de
trouwe vrijwilliger tot de fanatieke supporter.
Plezier in je sport, daar gaat het om. Rabobank
Zuidwest-Drenthe onderstreept dat door actief
betrokken te zijn bij lokale voetbalverenigingen.
Rabobank sponsort V.V. Hoogeveen.
Rabobank. Een bank met ideeën.
www.rabobank.nl/zuidwest-drenthe
Van De Bataven naar Hoogeveen
In ons clubblad heeft u de
afgelopen jaren al vele
interviews kunnen lezen met
personen die al jaren bij de
club zijn betrokken. Het is
daarom goed om ook eens een
aantal nieuwe gezichten aan u
voor te stellen. Deze keer
aandacht voor Erik Balduk,
speler van zaterdag 2.
Kun je in het kort wat over jezelf
vertellen?
“Ik woon 5 jaar samen met mijn
vriendin Angela Kuik waarvan we nu 2
jaar in Hoogeveen wonen. Eind april
verwachtten wij ons eerste kindje!
Oorspronkelijk kom ik uit Gendt (bij
Nijmegen) waar ik tot mijn 18e heb
gewoond. Daarna ben ik met mijn
ouders verhuist naar oost-Groningen.
Ik ben bijna klaar met mijn HBO
studie Biologie & Medisch laboratorium
research, ondertussen ben ik
werkzaam als histologisch analist op
het laboratorium voor pathologie in
het Bethesda ziekenhuis. Wij
onderzoeken weefsels afkomstig van
mensen op de aanwezigheid van
afwijkingen zoals kanker en
ontstekingen.”
Hoe ben je bij v.v. Hoogeveen
terechtgekomen?
“Met de vader (Danny Kuik) van
Angela ging ik mee naar de
wedstrijden van het 1e van vv
Hoogeveen. Daarom was de keuze
voor v.v. Hoogeveen ook snel
gemaakt.”
ben ik bij een andere vereniging in
Gendt gaan spelen, s.v. Hulhuizen.
Op mijn 18e ben ik met mijn ouders
naar het noorden verhuist en ben ik
gaan spelen bij Pekelder Boys in
Boven Pekela. Bij deze kleine
verenigingen heb ik nooit echt op hoog
niveau gespeeld.
Toen ik 2 jaar geleden in Hoogeveen
kwam wonen had ik in eerste instantie
besloten te stoppen met voetbal. Wel
ging ik regelmatig kijken bij de C1
waar een neefje van Angela voetbalde.
Na de wedstrijden van de C1 begon
vaak de wedstrijd van (toen nog)
zaterdag 3. Toen begon het weer te
kriebelen en heb ik me aangemeld bij
vv Hoogeveen.”
spelers van ons team met voetbal,
daardoor kwamen we aan het begin
van dit seizoen in personele
problemen. Door de inzet van o.a.
Brian Padding zijn er weer een aantal
spelers bijgekomen waardoor we nu
een grote groep spelers bij elkaar
hebben. Ons team bestaat
voornamelijk uit spelers van eind
twintig en begin dertig, met enkele
uitzonderingen. De samenstelling van
het team is heel divers qua
achtergrond en karakters. Daarnaast
zijn er grote verschillen in kwaliteit
van spelers, enkele spelers hebben op
hoog niveau gespeeld en andere weer
niet. Door deze samenstelling hebben
we een goede balans in het team.”
Wat voor type speler ben je en
waar liggen je sterke punten?
Kun je beschrijven hoe het seizoen
tot nu toe voor jullie is verlopen?
“Ik ben niet de speler die het moet
hebben van snelheid en techniek. Ik
moet het hebben van fysieke kracht
en werklust. Meestal speel ik in de
spits waar ik als aanspeelpunt de bal
probeer vast te houden en af te
leggen op de bewegende spelers. Bij
bal verlies probeer ik de opbouw van
de tegenstander te ontregelen. Ook
ben ik niet bang uitgevallen en ga ik
duels niet uit de weg.”
“We startte dit seizoen met
bekerwedstrijden die we kansloos
verloren, de “nieuwe” spelers waren er
toen nog niet bij. Vanaf de start van
de competitie kwamen er steeds meer
spelers bij waardoor het team meer
potentie kreeg. De eerste 2
wedstrijden werden vrij eenvoudig
gewonnen, daarna werd het minder. Er
waren wat irritaties in het team wat
zich weer uitte in zwak spel tijdens de
wedstrijden. Na een goed gesprek met
het hele team stonden de neuzen weer
dezelfde kant op en werd het spel
steeds beter. We begonnen na een
aantal verliespartijen weer wedstrijden
Kun je iets vertellen over de
samenstelling van jullie team?
“Vorig seizoen stopte een aantal
INTERVIEW
Erik Balduk
Wat wist je al van de vereniging
Hoogeveen?
“Toen ik nog in Gendt woonde keek ik
vaak voetbal bij de Bataven waar
Hoogeveen in de hoofdklasse
regelmatig te gast was. Dus ik kende
Hoogeveen al wel als team in de
Hoofdklasse. Vanaf het moment dat ik
met mijn schoonvader naar
wedstrijden van Hoogeveen ging
kijken ben ik me ook meer voor de
vereniging gaan interesseren.”
Bij welke clubs en op wat niveau
heb je hiervoor gespeeld?
“Ik ben begonnen met voetballen in de
F-jes bij de Bataven in Gendt. Daar
heb ik gespeeld tot en met de Djunioren. Na een jaar gestopt te zijn
Blauwwitter seizoen 2012-2013
15
te winnen. Jammer genoeg hebben we
toen onnodig veel punten verspeeld.”
doelstelling van volgend seizoen moet
zijn.”
Hoe liggen de
krachtsverhoudingen in de klasse
waarin jullie spelen?
Hoe zou je de sfeer rond het team
en binnen v.v. Hoogeveen willen
beschrijven?
“Er zijn een paar teams die er duidelijk
bovenuit steken. Qua voetbal zijn
HZVV, TWEDO, ons team en
misschien ook ZZVV, de sterkste in
deze klasse. Het verschil met de
overige teams vind ik vrij groot, dat is
best jammer. Van tegenstanders
krijgen we regelmatig complimenten
over het getoonde spel , daarnaast
wordt ook vaak de verbazing over het
grote puntverlies uitgesproken.”
“Na het gesprek dat we hebben gehad
is de sfeer enorm verbeterd, en die is
nu vrij goed te noemen. Iedereen is
bereid hard te werken in het team en
proberen we elkaar positief te
benaderen. Het is prettig om in het
team nu een paar jongens te hebben
die niet alleen goed kunnen voetballen
maar ook het team kunnen sturen,
Geronimo Lesiputty is daar een sterk
voorbeeld van. Belangrijk is ook de rol
van Brian Padding die door een
slepende blessure zelf niet meer aan
voetballen toekomt en daarom de
taken als leider heeft opgenomen en
hij nu samen met Daniël Bonen en
Frans Dorenveld de begeleiding van
het team verzorgt.
Er worden ook naast het voetbal
activiteiten georganiseerd zoals een
feestavond en een training in een
sportschool.”
Wanneer ben jij aan het einde van
het seizoen tevreden?
“HZVV en TWEDO hebben op dit
moment een voorsprong van 11
punten op ons. Beide teams treffen we
nog een keer dus kunnen we de
voorsprong verkleinen tot 8 punten.
Dit is nog steeds een groot verschil in
punten daardoor zijn we afhankelijk
van andere teams. Ik verwacht niet
dat beide teams deze 8 punten nog
laten liggen. Daarom ben ik tevreden
wanneer we aan het eind van dit
seizoen de 3e plaats op eigen kracht
hebben behaald. Wanneer we niet het
onnodig puntverlies hadden geleden
dan was een kampioenschap zeker
haalbaar! Ik denk dat, wanneer het
team intact blijft, dat ook zeker de
Wat zou er beter kunnen?
“Als vereniging is het belangrijk goed
te luisteren naar signalen die komen
uit de lagere teams. Vaak zijn er
kleine irritaties die simpel en snel
kunnen worden opgelost. Bij ons team
zijn bijvoorbeeld de ballen tijdens de
verhuizing naar het nieuwe complex
kwijt geraakt. Een paar nieuwe ballen
had dit probleem meteen opgelost.
Door deze kleine problemen snel op te
lossen krijgen de spelers in de lagere
teams meer het gevoel dat ze als lid
volwaardig meetellen binnen de
vereniging.”
Hoe zijn je ervaringen op de
nieuwe accommodatie?
“De nieuwe accommodatie ziet er erg
goed uit, en past ook bij de ambities
van vv Hoogeveen. Echt gras is nog
steeds het fijnst om op te voetballen,
maar kunstgras biedt ook enorm veel
voordelen, zoals door kunnen blijven
trainen in periodes met slechte
weersomstandigheden, het
organiseren van oefenwedstrijden in
de winterstop en meerdere wedstrijden
achter elkaar spelen op het zelfde veld.
Ik denk dat vv Hoogeveen op de goede
weg is, zeker met het opstarten van
een 1e elftal op zaterdag. De kans dat
leden voor een andere vereniging
kiezen omdat ze liever op zaterdag
voetballen i.p.v. zondag is dan ook
een stuk kleiner. Ook het opleiden van
jeugdtrainers binnen de vereniging is
een goede keuze, hierdoor kan er
meer jeugd naar de vereniging
aangetrokken worden. De jeugd blijft
immers de toekomst.”
Hoogeveen zaterdag 2 seizoen 2012 - 2013: 1e rij v.l.n.r.: Rick Buist, Jan Buist, Pascal Groote, Nico van Ostheim en Erik Balduk.
Midden v.l.n.r.: Klaas van Nuil, Robert Ratuhaling, Vincent Karst, Remon Wigeri van Edema, Patrick van Essen, Christiaan Zuidema,
Raymon Hoveling, Pieter Ebelties en Daniel Bonen (Leider) Onderste rij v.l.n.r.: Reinder Strijker, Bryan Wigeri van Edema, Johan Prijs,
Geronimo Lesiputty, Brian Padding (Trainer/coach), Gianni Djababoe, Rory Kailey en Adrian Sahureka. Op de foto ontbreken: Frans
Dorenveld (Leider), Stefanus Djababoe, Jeromay Vreeling, Rudy Kranghand en Jacob Buisman.
Blauwwitter seizoen 2012-2013
16
2 mei Keeperspromotiedag
Voetbalvereniging Hoogeveen en
HZVV slaan de handen ineen en
organiseren donderdag 2 mei (in de
meivakantie) in samenwerking met
KeepersSchool Noord een
keeperspromotiedag. Deze dag is
bedoeld voor keepers, aspirant
keepers of voetballers die graag willen
weten hoe ze een keeper moeten
passeren. Voetballers (F- t/m B-jeugd)
uit de regio Hoogeveen, De Wolden,
Midden-Drenthe, Meppel en
Hardenberg kunnen zich inschrijven.
Tijdens de bouw van een nieuwe
sportpark bleek al dat vv Hoogeveen
en HZVV prima buren zijn. Zo werd er
bij de totstandkoming veel met elkaar
opgetrokken. Nu alles klaar is wordt
deze lijn ook voortgezet als het gaat
om activiteiten voor de jeugd. De
keeperspromotiedag is daar een mooi
voorbeeld van.
De beide clubs worden ondersteund
door KeepersSchool Noord. Deze
keepersschool organiseerde al vaker
keeperscursussen op het
Bentinckspark bij zowel vv Hoogeveen
als HZVV. Diverse keepers van beide
clubs zijn dan ook al opgeleid tijdens
een dergelijke cursus.
Vanaf 9.15 uur kunnen de deelnemers
zich op 2 mei omkleden en staat de
ontvangst bij HZVV gepland. Om
10.10 uur volgt vervolgens de
warming-up, waarna tien minuten
later de training gaat beginnen. Alle
oefeningen worden dan centraal
voorgedaan en daarna in de eigen
groep getraind. Onderdelen zijn o.a.:
uitgangshouding, rollen, vallen,
duiken, hoge bal vangen en werpen d.
m.v. de slingerworp. Om 12.00 uur
wordt er gezamenlijk geluncht.
Om 13.00 uur start het
middagprogramma, dat wordt gevuld
met diverse wedstrijdonderdelen. De
dag wordt afgerond met diverse finales
op het hoofdveld van vv Hoogeveen
waarna om 16.00 uur de prijsuitreiking
volgt.
De organisatie wil benadrukken dat
ook kinderen die geen keeper zijn van
harte welkom zijn om deel te nemen.
De kosten voor deze dag bedragen 15
euro. Op www.vvhoogeveen.nl en
www.hzvv.nl kan men het
inschrijfformulier vinden.
Sponsornieuws HEMA
U bent vast wel eens bij ons
geweest om een heerlijke warme
rookworst te halen, lekker te
ontbijten voor maar €1,00 of
inspiratie opdoen wat de HEMA nu
weer voor nieuws te bieden heeft.
Want de HEMA is al 50 jaar een
begrip in Hoogeveen.
Door onze wisselende en ruime
assortiment, die aansluit bij de
seizoenen, spelen we goed in op de
laatste modetrends.
Voor de komende periode komen er
veel frisse kleuren in de winkel zoals
felgeel, felroze, blauw, groen, rood en
wit. Leuke lederen jasjes en broeken
met leuke prints. Deze kleuren zijn
ook terug te zien in de vernieuwde
tassen en sjaals wat aansluit op de
nieuwste modekleuren. Het aanbod
wisseld elke twee weken van de
heren, dames-, kinder en babymode,
dus altijd de nieuwste mode kleuren
en de laatste trends.
Blauwwitter seizoen 2012-2013
Wist u dat we al een kinderbikini
verkopen voor voor maar € 4,00 euro.
Maar ook voor slippers en
strandlakens en zonnebrillen bent u bij
ons aan het juiste adres. Het adres,
ach die weet u vast wel, Hoofdstraat
211 te Hoogeveen. Dus komt u
gezellig even langs en laat u
verrassen!
17
,,Volkscultuur niet veranderen''
Arie Kuik loopt inmiddels al
weer een tijdje rond binnen
onze vereniging. Met een
geweldige inzet draagt hij
onder andere zijn steentje
bij binnen de Voetbal Advies
Commssie en de
sponsorcommissie. Voor de
wat ouderen onder ons is
Arie natuurlijk een bekende
persoon binnen de
Hoogeveense
voetbalwereld. Als keeper
van HZVV en
Hollandscheveld maakte de
66-jarige Kuik veel indruk.
Zou je iets over jezelf willen
vertellen, voor de lezers die je niet
kennen?
,,Ik ben dus Arie Kuik, ik heb 3
kinderen, waaronder Jennifer Wolting,
binnen de club wel bekend denk ik en
ik heb een heleboel kleinkinderen. Ik
ben getrouwd met Gonny, die jammer
genoeg al jarenlang ziek is (ziekte van
Alzheimer) en daardoor inmiddels al
meer dan 3 jaar in het Tonckenshuis
in Zuidwolde verpleegd wordt. Doordat
ik gepensioneerd ben, verkeer ik in de
omstandigheid, dat ik over redelijk
veel vrije tijd beschik. Een groot
gedeelte daarvan steek ik nu in de v.
v. Hoogeveen, waar ik o.a. in de V.A.
C. (Voetbal Advies Commissie) zit en
ik probeer, zo nu en dan, namens de
Reclame- en Sponsorcommissie een
reclamebord te verkopen.
Mijn clubs als speler zijn geweest: 1e
elftal van H.Z.V.V. van 1961 tot 1975,
daarna 3 jaar, dus van 1975 tot 1978,
bij v.v. Hollandscheveld, dat toen in
de top speelde van het
zaterdagvoetbal, daarna weer terug
naar H.Z.V.V., waar ik weer voor het
eerste elftal ben uitgekomen van 1978
tot 1985 en tot slot nog een z.g.
afbouwseizoen in 1985 en 1986 bij v.
v. De Weide. Dus al met al een
behoorlijk lange periode, waar ik over
het algemeen met veel plezier op
terugkijk.
Als trainer ben ik werkzaam geweest
bij Z.Z.V.V. te Zuidwolde, N.K.V.V. te
Nieuwe Krim/Dalerpeel, S.C.N. in
Nieuwlande, v.v. Ruinen, S.V.H. te
Hoogersmilde (2 keer zelfs), H.Z.V.
V.-2e elftal, v.v. Veenhuizen en als
keeperstrainer bij H.Z.V.V. en v.v.
Hollandscheveld.''
Blauwwitter seizoen 2012-2013
Je keepte jarenlang in het eerste
elftal van HZVV, er werd zelfs een
boek over je schreven en
sommigen noemden je zelfs
`mister HZVV'. Nu ben je niet de
eerste die de overstap maakt naar
Hoogeveen, en andersom gebeurt
het natuurlijk ook, toch mag het
feit dat je nu actief bent bij
Hoogeveen bijzonder worden
genoemd.
Kun je, zonder al teveel in details
te treden over het verleden,
aangeven waarom je de overstap
hebt gemaakt?
,,Op de vraag, waarom ik de overstap
heb gemaakt van “de buren” naar v.v.
Hoogeveen kan en wil ik heel kort zijn.
Daar zijn tussen mij en hen dingen
gebeurd, die mij zoveel pijn gedaan
hebben, dat ik toen heb besloten mij
niet meer te willen bezigheden met die
vereniging, hetgeen toen ook gold
voor mijn dochter Jennifer, die met
haar hele gezin toen ook is
overgestapt naar de v.v. Hoogeveen.
Blijkbaar was e.e.a snel bekend bij de
club, want niet zo heel veel later stond
Jan Doldersum al bij mij aan de deur
met de vraag of ik niet iets wilde gaan
doen in de V.A.C.. Daar heb ik niet al
te lang over hoeven na te denken en
kort daarna ben ik dan ook
toegetreden tot deze commissie.''
Je maakt dus o.a. deel uit van de
Voetbal Advies Commissie (VAC).
Hoe ziet jullie taakverdeling eruit
en wat doen jullie zoal?
,,Voor de duidelijkheid zal ik proberen
te vertellen hoe de taakverdeling er
binnen de V.A.C. er uit ziet. Voorzitter
van de commissie is Martin Poppen,
die op dit moment zelfs voorzitter- a.i.
is bij de club. Verder zijn er op dit
moment 2 commissieleden, t.w. Roelof
Hoveling en ondergetekende, terwijl
Jan Benjamins thans nog optreedt als
een soort van adviseur. Deze
commissie is o.a. in belangrijke mate
verantwoordelijk voor de invulling van
de technische staf, etc. en de selectieelftallen. Tevens zijn zij op dit moment
bijna geheel verantwoordelijk voor de
selectie van spelers voor het eerste
elftal. De samenstelling van deze
selectie moet feitelijk in samenwerking
met een scoutingsgroep, die zowel
intern als extern werkt, worden
ingevuld. Wij zijn op dit moment
vooral bezig om m.n. aan deze
scoutingsgroep gestalte te geven,
zodat wij op redelijke termijn weten,
welke talentvolle spelers er in onze
regio rondlopen en eventueel voor de
v.v. Hoogeveen zouden willen
uitkomen. Voor het in kaart brengen
van deze spelers is een formulier
ontwikkeld, dat voldoende inzicht geeft
in de kwaliteiten van een speler.''
INTERVIEW
Arie Kuik
18
Het zijn ook voor voetbalclubs
financieel zware tijden. Heeft dat
ook geleid tot een andere,
creatievere, werkwijze van de
Voetbal Advies Commissie?
,,Het valt inderdaad in deze ook voor
een voetbalclub zware tijden soms niet
mee om creatief te zijn. Wij hebben
daarvoor zo ongeveer onze eigen
methoden ontwikkeld, die ik hier
natuurlijk niet kenbaar ga maken want
anders kunnen anderen daar hun
voordeel ook mee doen. Maar om een
tipje van de sluier op te lichten: Wij
kijken er bijvoorbeeld wel naar of een
speler, die bij ons wil komen
voetballen kan samen reizen met een
andere spelers, wat o.a. de kosten
drukt en de saamhorigheid bevordert.''
Even terug naar je actieve
loopbaan. Wat voor type keeper
was je?
,,Terugkomend op mijn actieve
periode, en daarmee de vraag
beantwoordend op wat voor type
keeper ik was, zou ik haast willen
zeggen om je oor eens te luister te
leggen bij de wat “oudere” supporters
binnen onze vereniging. Volgens
zeggen was ik redelijk allround. Ik was
lenig en verbaal behoorlijk aanwezig
en vooral niet bang. Op dat verbale
terug te komen, ik had lange tijd een
centrale verdediger voor mij staan, die
mij nog steeds de schuld geeft van
zijn flaporen, want hij drukte steeds
zijn oren dicht als ik achter hem stond
te keer te gaan.''
Wat waren de hoogtepunten
tijdens je spelersloopbaan?
,,Mijn sportieve hoogtepunten waren
ongetwijfeld de overigens maar enkele
kampioenschappen, die ik heb
meegemaakt, de wedstrijden met v.v.
Hollandscheveld op het toen hoogste
niveau in het amateurvoetbal in
Nederland en natuurlijk de vele
wedstrijden, die ik heb mogen spelen
in vertegenwoordigende elftallen; o.a.
het Noordelijk Zaterdagelftal en het
Noordelijk Amateurelftal.
Vanzelfsprekend is ook mijn selectie
voor het Nederlands Zaterdagelftal en
zijn de daarmee gepaard gaande
selectietrainingen in Zeist en
wedstrijden een hoogtepunt geweest.
Eervol vond ik de uitnodigingen van F.
C. Groningen, toen nog G.V.A.V., om
daar te komen spelen en de
uitnodiging van Georg Kessler om bij
PEC Zwolle te komen.''
Worden keepers naar jouw
mening voldoende gewaardeerd?
,,Het keepersvak is de laatste pak `m
Blauwwitter seizoen 2012-2013
Arie Kuik als doelman van HZVV in actie tegen Hoogeveen (1972): Van rechts
naar links: Arie Kuik, Arend Pot, Taco Pol, Hans Gort.
'In de Hoofdklasse blijven en we hebben
het goed gedaan '
beet 10 tot 15 jaar sterk veranderd en
moeilijker geworden. Kijk maar eens
naar de spelregels, je mag b.v. een
terugspeelbal niet meer oprapen, dus
je moet beter kunnen meevoetballen.
De z.g. zwabberballen, waar keepers
mee te maken hebben, etc.. Door het
onder de knie krijgen en hebben van
deze aspecten worden keepers denk ik
meer gewaardeerd. Maar oh, wat
krijgen ze soms onder uit de zak in
soms situaties, waarin ze volkomen
kansloos zijn en toch de zwarte Piet
toegespeeld krijgen.''
Je bent in de jaren tachtig, begin
jaren negentig en in het seizoen
2007/2008 ook nog hoofdtrainer
geweest bij een aantal clubs.
Waarom ben je hier destijds mee
gestopt?
,,Aan alles komt zo zijn eind. Ik heb
een groot aantal jaren ook als
hoofdtrainer gewerkt op een niveau
waar ik eigenlijk zelf voor heb
gekozen. Ik had in die tijd, eigenlijk
vreemd genoeg, ook niet de ambitie
om zo hoog mogelijk te trainen.
Misschien was dat niveau ook wel de
top voor mij, want ze zeggen toch
altijd, dat keepers geen goede trainers
kunnen worden? De reden, dat ik
daarmee gestopt ben was toch wel
mijn leeftijd. Om nog enigszins fit te
blijven deed ik de laatste jaren
eigenlijk alleen nog keeperstraining
geven, maar als je dan merkt dat je
gewrichten gaan opspelen, is het tijd
om te gaan stoppen.''
Aan welke club, als trainer,
bewaar je de mooiste
herinneringen?
,,Als trainer bewaar ik eigenlijk mijn
beste herinneringen aan S.V.H. uit
Hoogersmilde. Een club met een hele
aparte cultuur met veel saamhorigheid
en toch altijd weer een elftal uit een
hele kleine club, die het presteert om
bovenin de 4e klasse te spelen. Toen
zij indertijd in de problemen zaten en
ik gebeld werd om hen te helpen heb
ik daar ook geen moment over hoeven
na te denken en ik werd daar met
open armen ontvangen.''
Elke club heeft zijn eigen cultuur.
Bij wat voor soort cultuur gedijt de
persoon Arie Kuik het best?
,,Als ik nadenk over de vraag over bij
wat voor soort clubcultuur het beste
bij mij past kwam ook gelijk weer S.V.
H. naar boven. Ik kom daar ook nog
(on)regelmatig en toch is daar dan
gelijk dat speciale gevoel. Een echte
volksclub. Ouwe jongens
krentenbrood, geen blad voor de mond
nemen, niet ergens om heen praten,
recht op je doel afgaan. Dat is de
cultuur, die bij v.v. Hoogeveen past en
dat moet niet veranderen! Ik voel me
daar uitstekend in thuis. Anderen
zullen wellicht denken of dat wel zo is.
Maar ik heb het in deze cultuur
uitstekend naar mijn zin.
Nu nog hoofdklasse blijven en we
hebben het uitstekend gedaan!''
19
Sponsorfoto's (1)
Intersport Jan Bols is al jaren sponsor van de voetbalvereniging Hoogeveen. Onlangs werden een aantal teams van
nieuwe kleding voorzien.
Hoogeveen F2. Achter v.l.n.r.: Leon Renkema, Jarno
Smid, Stan Bruins, Sylvan Kriekjes. Voor v.l.n.r.: Theo
Kriekjes (trainer), Dylan Eijberink, Mike Kriekjes, Javanni
Buze, Troy Wielink, John Bruins (leider).
Hoogeveen F3. Staand v.l.n.r.: Renzo Bouwmeester,
Ramon Jansen, Kai Wieringa, Tymon Poelman. Voor v.l.n.
r.: Marco Hagen (leider), Kay Lichtendonk, Ale BestThijzen, Milan Hagen en André Poelman (leider). Xavier
ten Wolde ontbreekt op de foto.
Hoogeveen F4. Staand v.l.n.r.: Leroy Staaks, Aron Staaks,
Zoë Anninga, Willem Meijer. Voor v.l.n.r.: Erwin Kleiman
(leider), Dani Kleiman, Sven Zuidema, Björn van Alphen,
Bram Bennink. Op de foto ontbreken: Hamza Aquazadeh,
Isa Henstra, Jacco Anninga (leider).
Hoogeveen F6. Staand v.l.n.r.: Jack Nijstad (leider), Mike
Hilberdink, Tugho Snippe, Lars Houwer, Wesley Koster,
Erwin Sallomons (leider). Voor v.l.n.r.: Dairon Nijstad,
Fynn Lichtendonk, Kai Wieringa, Casper Martinus, Delano
Zuidema.
Blauwwitter seizoen 2012-2013
20
Amerikaanse Milkshakes direct klaar
Soft ijs - Salades
SNACKBAR
CITY
voor een sportieve 'crack'
altijd een lekkere snack
Kerkstraat 75, Hoogeveen
telefoon 0528-264155
rlichting
• Noodve
en
edschap
re
e
dozen
g
nd
nd
h ha
• Verba
gassen
• Elektrisc
/VCA
O
Technische
RB
A
n
p
le
o
o van
de
rk
id
e
V
sm
•
id
e
arb
rs
en steige
, trappen
• Ladders
erkend
BO
tuur RE
lusappara
• Brandb
Buitenvaart 1810 - 7905 SR Hoogeveen - Tel. 0528-373373
Email: [email protected]
www.schuldinkallroundkeuringen.nl - www.schuldinkaccupoint.nl
Blanke
SCHOENEN LEDERWAREN
Hoofdstraat 142
7901 JV Hoogeveen, tel. 265846
,,Hier de advertentie van Rovecom plaatsen.
Deze wordt elke keer opnieuw aangeleverd – zie CD Gerjo’’ .
Sponsorfoto's (2)
Hoogeveen F1 beschikt sinds kort over een nieuwe
wedstrijdtenue. Dit werd mede mogelijk gemaakt door de
steun van Employ Uitzendburo. Staand v.l.n.r.: Gerrit
Bekman (leider), Delano Bekman, Sven Aalderson, Ryan
Vos, Dominquez Resiana, Marcel Wolting (trainer). Voor v.
l.n.r.: Gideon Coenen, Dean Bonen, Damian Erhardt,
Dylan Snippe.
Hoogeveen B1 beschikt sinds kort over nieuwe
trainingspakken. Staand v.l.n.r.: Dylan Bezuyen, Marciano
Vreeling, Jordi Prins, Mike Wolting, Roy Schonewille, Justin
Bruins, Sylvia Faken, Melissa Schonewille, Saroney Vreeling
(grensrechter). Voor v.l.n.r.: Simon Anninga (trainer), Jeffrey
Smit, Ramon van Veen, Hannes Meijer, Tom Spang, Sepp
Bisschop, Joy Eising (leider), Hans Vreeling (leider). Op de
foto ontbreekt Erwin Sallomons.
Hoogeveen D1 speelt sinds kort in een nieuw tenue. Het team wordt gesponsord door ABC Mortel.nl.
Achter v.l.n.r.: Sponsor Franklin den Haan, Robin Vos (trainer/leider), Sven Oost, Carlo Hidding, Bas Kroesen, Jai Rijpers,
Roy Schonewille, Joey van Esdonk, Marco Santing (trainer/leider), sponsor Rolf van Slooten. Voor v.l.n.r.: Thom van der
Veldt, Brian Boersma, Djermy Olde, Mitchell Erhardt, Quinten Erhardt, Jasper Strijker, Mart Smand. Stefano van der Rijt
ontbreekt op de foto. (Foto: Henk Brinkman).
Blauwwitter seizoen 2012-2013
22
Adressen jeugdafdeling
Jeugdbestuur
Voorzitter
: R.H. Reinders
penningm.
: G. Schonewille
secretaris
: I. Santing
Keizersmantel 46
Jan v.d. Veenstraat 31
Ribesstraat 2
06 13440673
0528 272895
06 41539861
Sectieleiders
Jeugdcoörd.
B
D+C
E
F
Materialen
H.R. Reinders
H.R. Reinders
W. van Veen
H. Brinkman
R.H. Reinders
B. Okken
Aardenburg 26
Aardenburg 26
Roerdomplaan 93
Roerdomplaan 90
Keizersmantel 46
Van Damstraat 13
06 51579266
06 51579266
0528 220266
06-38014330
06 13440673
0528 237760
S. Anninga
P.Poeste
M.J. Faken
M. Wolting
G. Snippe
M. Santing
R. Vos
E. Jonkman
E. Schonewille
G. Schonewille
B. v.d. Gouw
R. Slot
C. Pomper
K. Lichtendonk
M. Wolting
T. Kriekjes
H. Reinders
Idem
Idem
R. Hars
D. Amsink
J. van Zwol
Sperwerlaan 97
Goornakkers 25, Pesse
A. Steenbergenstraat 23
De Schoof 1
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
Trainersstaf
B1
C1
C2
C2
C2
D1
D1
D2
E1
E2
E3
E4
E5
E6
F1
F2
F3
F4
F5
Keepers
Ribesstraat 2
Van Echtenstraat 91
Pollux 13
Randervordestraat 5
Wega 30
Kommavlinder 17
De Wulp 68
De Grasmus 18
Regulus 54
De Schoof 1
Weth. Robaardstraat 102
Aardenburg 26
52391672
11769300
42447520
16207221
15287242
38222294
24623793
48915411
15091106
42061638
39797968
48115117
14268458
24891926
16207221
51188840
51579266
Begoniastraat 57
Mortonhof 40
Tamboerlaan 11
06 19202200
06 46226517
06 52698613
Wedstrijdzaken
I. Santing
Ribesstraat 2
06 41539861
Jeugdleiders
B1
H. Vreeling
J. Eising
Roerdomplaan 117
Anemoonstraat 23
06 52025863
06 23708848
C1
C2
H. Brinkman
A. Bruins
J. Vos
Roerdomplaan 90
Bieleveldlaan 31
Nicolaas Beetsstraat 16
06 38014330
06 46157730
06 42697206
D1
D2
A. Rijpers
H. Bouwmeester
J. Kats
Jupiter 24
Leeuweriklaan 18
Regulus 60
0528 278328
06 21867238
0528 354729
E1
E2
W. Prins
M. Okken
E. Santing
J. Wolting
M. van Dalen
J. Prijs
A. Hilberdink
S. Hagen
A. Hugen
J. Bruins
J. de Haas
A. Poelman
J. Anninga
E. Kleiman
R. ten Hoeve
N. Latupeirissa
Tamboerlaan 341
Van Damstraat 13
Ribesstraat 2
De Schoof 1
Duizendschoonstraat 8
Asterstraat 4
Goltguldenstraat 5
Anjerstraat 22
Boekweitlaan 28
Weth. Robaardstraat 14
Listerhof 37
Sportlaan 2
Van Goghlaan 24
Weth. Robaardstraat 22
Anemoonstraat 42
Begoniastraat 29
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
E3
E4
E5
E6
F1
F2
F3
F4
F5
Blauwwitter seizoen 2012-2013
23075393
11427040
21199194
33042826
57273138
39323652
29080661
48919037
15277034
20278578
22413639
52527685
24886854
25121273
53825225
30382123
23
Adressen algemeen
BESTUUR
M. Poppen
R.J. Oostindiën
R. Bijl
K. Hars
R. Zuidema
R. Reinders
A. Stegeman
Marisstraat 9, D'Vrt
K. de Raadstraat 26
Eems 5
Fictorielaan 9
Gerstekamp 2
Keizersmantel 46
Buizerdlaan 121
LEDENADMINISTRATIE
R.J. Oostindiën
K. de Raadstraat 26
PR-ZAKEN
G.J. Stegeman
CONSUL
J. Doldersum
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
06-51401336
06-51310252
06-81236496
06-20977162
06-51580205
06-13440673
0528-270492
Int. voorzitter
secretaris
penningmeester
Jeugdzaken
lagere sen./sponsoring
Jeugdzaken
accommodatie
tel. 06-51310252
De Praam 70
tel. 0523-611019
7701 LN Dedemsvaart
Email: [email protected]
Vredenluststraat 27
tel. 06-27498399
WEDSTRIJDSECRETARIAAT
R.J. Oostindiën
K. de Raadstraat 26
I. Santing
Ribesstraat 2
tel. 06-51310252
tel. 06-41539861
senioren
jeugd
tel. 0528-274872
1e selectie
VERZORGER
R. Coulier
De Helling 17
RECLAME-SPONSORCOMMISSIE
R. Zuidema
Gerstekamp 2
I. Santing
Ribesstraat 2
tel. 06-51580205
tel. 06-41539861
TRAINERS SELECTIETEAMS
B.W. Zandink
J. Anninga
K. Liklikwatil
M. van der Kolk
K. Harder
R.A. Pol
M. Doldersum
A.J. Anninga
Hagedoornstr. 3 De Blesse
Van Goghlaan 24
Lodderstraat 5
Verwoldsebeek 56 Zwolle
tel.
tel.
tel.
tel.
06-54694969
06-24886854
06-22226777
06-38047128
Prieswijk 104, Elim
Pasteurhof 28
Jan v.d. Veenstraat 2
tel. 06-29577706
tel. 06-21813363
tel. 0528-852793
DAGELIJKS BESTUUR SUPPORTERSVERENIGING
A.G. Smit
Het Haagje 89-15
tel. 0528-269306
R.J. Oostindiën
K. de Raadstraat 26
tel. 06-51310252
G. Kreeft
Reuvenkamp 36, Z'Wolde
tel. 06-54952636
FINANCIELE COMMISSIE
R. Bijl
Eems 5
tel. 06-81236496
DAGELIJKS BESTUUR BUSINESSCLUB
M. Brinkhof
Korenstraat 5
P.F. Johannes
De Maaier 115
A. Mulderij
Pesserstraat 14c
tel. 0528-277621
tel. 0528-276009
tel. 0528-227878
VOETBALADVIESCOMMISSIE
M. Poppen
Marisstraat 9, D'Vrt
R. Hoveling
Bentinckslaan 55
A. Kuik
Merwede 2
tel. 06-51401336
tel. 0528-271993
tel. 06-25008749
GEMEENTE
G. van Eck
Boerderij
tel. 06-27004111
tel. 0528-263193
1e selectie
2e selectie
Ass. Trainer
Keeperstrainer
Hersteltrainer
Zaterdag 1
A1
ass.tr. A1
voorzitter
secretaris
penningmeester
voorzitter
secretaris
penningmeester
Weekend nummer KNVB
scheidsrechters voor 1e, 2e, A1:
06-53752504
Telefoonnummer clubhuis: 0528-265786
Blauwwitter seizoen 2012-2013
24
Snackbar "ko"
JulianaStraat 23
7902 nJ Hoogeveen
tel. 0528-279584
sportbrillen, brilmonturen, zonnebrillen, contactlenzen
brilaccessoires, loepen/leesglazen en thermometers
Hoofdstraat 133 Hoogeveen tel. 0528-263918
SERVICE EN
KWALITEIT

Similar documents

Van de redactie

Van de redactie mijn 2e periode Hoogeveen heb ik nog gekeept bij FC Groningen en daarna nog twee jaar bij ZFC Zuidlaren. In de laatste twee jaar bij ZFC Zuidlaren heb ik TC3 en TC2 gedaan en ben daarna als voetbal...

More information