Intens genieten

Comments

Transcription

Intens genieten
To
er
ism
e
Intens genieten
in Wevelgem
Wevelgem > Gullegem > Moorsele
Welkom in Wevelgem!
Beste Wevelgemnaar,
Beste bezoeker,
Wevelgem, bestaande uit de deelgemeenten Wevelgem,
Gullegem en Moorsele, heeft voor iedereen wat te bieden.
Naast de bruisende, verstedelijkte kernen kan je volledig tot
rust komen in onze vele groene zones. In elke deelgemeente
zijn er prachtige routes uitgestippeld die je te voet, met de fiets
of te paard kan verkennen!
Je ontdekt in deze brochure ook de typische Wevelgemse
lekkernijen en onze rijke geschiedenis. Verder word je
ongetwijfeld aangenaam verrast door het ruime aanbod aan
activiteiten en bezienswaardigheden.
Wij wensen jou alvast een tijd
van intens genieten in Wevelgem!
Namens het College van Burgemeester en Schepenen,
Burgemeester, Jan Seynhaeve
Welkom
Schepen van Toerisme,
Mathieu Desmet
Bereikbaarheid
Wevelgem ligt in het zuidwesten van de provincie
West-Vlaanderen en is gemakkelijk te bereiken via de
E 17 (Gent-Antwerpen-Brussel, Rijsel),
de E 403 (Brugge) en de A19 (Ieper).
In Wevelgem kan je gebruik maken van het openbaar
vervoer. Er is een treinstation
(inlichtingen NMBS Wevelgem: 056 26 34 25,
NMBS Kortrijk: 056 26 33 10) en er zijn verschillende
busdiensten van De Lijn (inlichtingen: 056 22 26 11).
Ontdek de Wevelgemse parels
Natuur, Erfgoed, Musea, Wevelgem Kunstzinnig, Oorlogstoerisme
Gullegem
E403
14-16
Actief genieten
Wandelen, Paardrijden, Fietsen, Varen, Vliegen
19-21
Lekkernijen
Leie Lekker Zoete Tocht, Specialiteiten
Moorsele
5-13
23
Kalender
Activiteiten, Kermissen, Wekelijkse markt
25-27
A19
Wevelgem
Dagtrips en geleide bezoeken
Verschillende geleide wandelingen, musea, molens, en sportieve arangementen
29
www.wevelgem.be
Voor gedetailleerde informatie over Wevelgem
of de Leiestreek helpen we je graag verder in
onze toeristische dienst.
Spring gerust eens binnen!
Gezellig verblijven
Best Western Hotel Cortina, Hotel Ter Gracht
Hotel Bell-X, B&B Huize Bianca,
B&B Heerlijkheid Van Marrem
31
Ontdek de
Wevelgemse parels
natuur
Provinciedomein Bergelen
Gelegen in Gullegem en met de wagen bereikbaar via de
Rijksweg en de Poezelhoek. Fietsers gaan het best via de
Hemelhofweg.
Het 55ha grote Provinciedomein Bergelen bestaat uit verschillende waterelementen. Vissen en watervogels vinden er hun plaats
in de uitgestrekte vijver. In de kleinere waterelementen (Heule-
beek, wal rond hoeve en poeltjes) vind je amfibieën, allerhande
waterbeestjes en libellen.
In de observatiehut en de kijkwanden kan je het boeiende leven
op en rond de vijver gadeslaan. Grote delen van het gebied zijn
bebost en vormen zo een prachtig landschap voor zowel wandelaars, ruiters als fietsers. Zalig genieten van de stilte is de boodschap! Ook om te vissen of voor natuureducatie is het er ideaal.
Iedere eerste zondag van de maand zijn er geleide wandelingen in het domein. Van oktober tot april, telkens om 9u30,
van mei tot en met september om 15u. Start aan NEC “De Rand” in Gullegem. Voor info en reservatie kan je terecht
bij de dienst toerisme.
Het Leiebos
Situeert zich tussen de E 403 en de Guldensporenstraat en
verder tot aan het jaagpad langs de Leie en de Notelaarstraat. Te bereiken via verschillende zijweggetjes van het
jaagpad langs de Leie of via de toegangswegen langs de
Guldensporenstraat en de Notelaarstraat.
Het Leiebos (±20ha groot) is gedeeltelijk ingericht als speelbos, waar de jeugd zich volledig kan uitleven. De rest is voor
wandelaars vrij toegankelijk via de bospaden. Je vindt er tal van
inheemse boom- en struiksoorten, zoals de zomereik, de es, de
zwarte els, de linde, de berk, de hazelaar en de sleedoorn.
Ook de twee oude Leiearmen, een gevolg van de rechttrekking
van de Leie, hebben een grote natuur- en recreatiewaarde. In de
Leiearm parallel met de Leie kan je vissen op meer dan 10 soorten
vis! De Leiearm evenwijdig met de E 403 is ingericht als paaiplaats
voor vissen en als rustgebied voor vogels en amfibieën. Met wat
geluk spot je er een fuut, ijsvogel, dodaar, bergeend, nachtegaal,
fitis, rietgors of kleine karekiet.
5
natuur
Heerlijke Heulebeek
Ook aan de Heulebeek kan je voortaan terecht voor natuurbeleving en recreatie. Deze rivier werd omgetoverd tot een oase
van rust, waar bezoekers en omliggende bewoners zich kunnen ontspannen. De Heulebeek slingert door de open ruimte
ten westen van Moorsele, gaat vervolgens tussen de Overheulestraat en de Ledegemstraat (Groen Lint Moorsele), langs de
Groene Slinger Moorsele, door het Provinciedomein Bergelen, door het centrum van Gullegem (Groen Lint Gullegem), tot
aan de open ruimte tussen Gullegem en Heule.
Met het project ‘Heerlijke Heulebeek’ geeft de gemeente, samen met een aantal partners, bijzondere aandacht aan diverse
domeinen zoals natuur en ecologie, landbouw, recreatie, wonen, landschap, integraal waterbeleid en erfgoed. Er is gestreefd
naar een evenwicht tussen mens (wonen, fietsen, spelen) en natuur (ruimte voor vogels, insecten, vegetatie, natuurlijke
materialen).
De Heulebeek slingert zich door Moorsele over een afstand van 600m, door een groenzone van 4,5ha, die zich uitstrekt
van de Ledegemstraat tot aan de Overheulestraat. De talrijke natuurvriendelijke oevers, slingerende meanders en
overstromingszones zijn een extra troef voor wandelaars, fietsers en spelende kinderen. Bovendien zorgen een aantal
specifieke ingrepen ervoor dat het “dichtbij-water-gevoel” weer heropleeft. Denk aan de bruggetjes en vlonders, de
doorwaadbare plek en het speelkunstwerk op het strandje. De fietspaden verbinden de dorpskern van Moorsele met de
woongebieden rondom. De wandelpaden geven toegang tot aantrekkelijke deelgebieden als de taluds, het speelbos, de
vijver, enz. Voor de oudere bevolking werden bankjes neergezet van waaruit zij rustig naar de wandelaars, fietsers en het
verkeer kunnen kijken. Zowat het hele gebied is kindvriendelijk en bespeelbaar. Tieners en kinderen kunnen er tal van
avonturen beleven. Ze vinden er onder andere een speelheuvel, een sjotveldje, een streetballterrein en zitblokken.
Ook het Groen Lint Gullegem is een belangrijke schakel in dit project. Het vormt een groene loper van ongeveer
2ha, tussen het centrum van Gullegem en de Heulestraat. De ruggengraat wordt gevormd door een veilige fiets- en
wandelverbinding langs de Heulebeek, richting Heule en Kortrijk. Er wordt voldoende aandacht besteed aan speel- en
ontmoetingsmogelijkheden, onder de vorm van speeltuigen, zithoeken, een petanqueveld,… De natuurmogelijkheden van
het gebied worden ten volle geëtaleerd. Al wat jij nog moet doen is volop genieten van de prachtige omgeving…
6
natuur
Ecologische
siertoontuin
Vinkestraat, Wevelgem (naast Vanbutseles molen)
In een ecologische siertuin wordt gestreefd naar harmonie
tussen dieren, planten en mensen. Het is een duurzame tuin die
met een beperkte menselijke tussenkomst kan blijven bestaan.
Deze tuin is dagelijks vrij toegankelijk. Groepen kunnen een bezoek aanvragen,
onder leiding van een erkende siertuingids van VELT.
Spreek hiervoor af met de milieudienst op 056 43 39 08 of via [email protected]
erfgoed
Kloosterhoeve Guldenbergabdij
Lauwestraat 168-170, Wevelgem
In deze beschermde site vind je de vroegere kloosterhoeve van
de Guldenbergabdij. Vooral de monumentale westelijke poort
(1743) en de duiventoren (1699) op de binnenkoer trekken de
aandacht.
Deze cisterciënzerinnenabdij werd gesticht in Moorsele in 1214.
De vroegere kloosterhoeve “het Goet ter Coutere” bestaat nog
altijd. Tussen 1242 en 1261 verplaatste de abdij zijn activiteiten
naar Wevelgem omwille van de nabijheid van de Leie. Cisterciënzerinnen leefden zeer sober en streng. Voor hun levensonderhoud
was bezit van vee en gronden onontbeerlijk. Van daaruit groeide
de abdij verder uit tot een belangrijk machtscentrum in de regio.
Na een turbulente geschiedenis van opbloei en verval, plunderingen en rijkdom werd het klooster na de Franse Revolutie in 1797
opgeheven. Men brak de kerkelijke gebouwen steen voor steen af.
Alleen de kloosterhoeve blijft als getuige van deze periode over.
Ook in Gullegem bezat de abdij aanzienlijke goederen, zoals de
beschermde Dwarsschuur van ’t Goet te Wynckele.
Het wapenschild van de huidige
gemeente Wevelgem is dat van
de verdwenen Guldenbergabdij.
Men omschrijft het officieel als
“in lazuur een berg van goud”.
7
erfgoed
Dwarsschuur van ‘t Goet te Wynckele
Peperstraat, Gullegem
Deze dwarsschuur met wagenkot is de enige overgebleven
getuige van de eeuwenoude hoeve ‘t Goet te Wynkele, gelegen
aan een meander van de Heulebeek. De dwarsschuur is een
beschermd monument sedert 1980. De hoeve was eigendom van
de Guldenbergabdij uit Wevelgem en werd in leen gegeven.
In de 18de eeuw onderging de landbouw in onze streken een
aanzienlijke verbetering, met grotere graanoogsten tot gevolg.
Daarom werd in 1732 (zie jaarsteen in de noordergevel) een oude
schuur vervangen door deze nieuwe bakstenen voorraadschuur.
Binnenin is het eiken dakgeraamte zeker de moeite waard! Aan
de noordergevel van de schuur is er een markant eikenhouten
wagenkot te zien.
Het gemeentebestuur kocht de schuur aan in 1969 en restaureerde die. Sinds 1996 gaan hier tal van sociaal-culturele activiteiten
door.
cultuurdienst Wevelgem, T 056 43 34 90
Kasteel van Moorsele
St.-Maartensplein 14, Moorsele
Gemeentehuis en gemeentelijke hovingen
Vanackerestraat 16, Wevelgem
Geldolf I van der Gracht bouwde dit pareltje in de eerste helft
van de 15de eeuw. De toren is een typisch middeleeuwse donjon.
Het koetshuis is van latere datum. Het St.-Godelievekapelletje bij
de kasteelpoort dateert van vóór 1788. Bij opgravingen in 1984
trof men de kernheuvel van een vroegere bebouwing aan. Het
kasteel is in privaat bezit en niet toegankelijk voor toeristen, maar
niettemin een prachtig gebouw om van buitenaf te bewonderen!
De familie Jules Vanackere - Van der Mersch bouwde het kasteel
in 1894 om er in te wonen. Kunsthistorisch is het een mengsel
van allerhande neostijlen. De familie Vanackere bezorgde
Wevelgem vier burgemeesters. In 1954 kocht Wevelgem dit
domein aan. Sindsdien zijn heel wat personeelsleden van het
gemeentebestuur de “bewoners” van dit prachtige kasteel.
In het park (4 ha) kan je tal van bijzondere bomen zien. Sommige
zijn meer dan 90 jaar oud. Een ‘boomleerpad’ leidt je langs een
50-tal verschillende boomsoorten. (zie foto back-cover)
St.-Martinus- en St.-Kristoffelkerk
St.-Maartensplein, Moorsele
Deze driebeukige hallenkerk, met beschermde vieringtoren, siert
sinds de 16de eeuw het centrum van Moorsele. In 1910 werd
zij vergroot en werd het interieur aangepast. Men restaureerde
de kerk van 1987 tot 1993. Je kan er schilderijen bekijken van de
befaamde 19de-eeuwse schilder Serafijn Vermote.
8
erfgoed
D’Oude Pastorie
Bissegemstraat, Gullegem
De Oude Pastorie is een mooi omwald historisch goed, gelegen tussen de Bissegemstraat, Pastorijweg en Processieweg. De
oudste vermelding dateert van 1105! In 1886 werd de Pastorie
verkocht als privaat burgerhuis en in 1964 kocht deelgemeente
Gullegem het goed aan. Tien jaar later werd het gebouw en
de omliggende grond gerenoveerd en in gebruik genomen als
ontmoetingscentrum met park. Sedert 1993 gebruikt Heemkring
De Meiboom een deel van de Oude Pastorie als documentatiecentrum.
Leuk detail: van 1836 tot 1846 verbleef dichter Guido Gezelle
er tijdens de schoolvakanties bij zijn tantes, die huishoudster
waren van de toenmalige pastoor.
Sint-Hilariuskerk en aanbidding H. Doorn
Grote Markt, Wevelgem
De neoromaanse Sint-Hilariuskerk werd opgericht in de jaren
1880-1882, naar een ontwerp van de Kortrijkse architect P.N.
Croquison. Dit was oorspronkelijk een gotische kruiskerk. Men
verbouwde ze grotendeels in 1832. Twee markante schilderijen
verrijken het interieur. Jan Gaeremijn schilderde “De Lanssteek”
in 1756 in opdracht van de Guldenbergabdij. “Onze-Lieve-Vrouw
van de Rozenkrans” dateert uit de 17de eeuw.
De Sint-Hilariuskerk was lange tijd een pelgrimsoord voor bedevaarders die de relikwie van de Heilige Doorn kwamen vereren,
vooral als remedie tegen hoofdpijn.
Vanbutseles Molen
Vinkestraat, Wevelgem
De molen (gebouwd in de periode 1848-1851) is een beschermd monument en werd volledig gerestaureerd in 1996. Deze
witte stenen stellingmolen is industrieelarcheologisch gezien een ware parel. Hij bevat immers veel gerecycleerde onderdelen
van zijn houten voorganger: een oliemolen aangevuld met onderdelen uit andere gesloopte windmolens.
De molen diende zowel voor het slaan van olie als het malen van graan voor de plaatselijke bevolking. Hiertoe was de
molen uitgerust met een koppel platstenen, twee vuisters, een voor- en naslagwerk en twee koppels maalstenen. Een
van die koppels is van Franse oorsprong en heeft een diameter van 210 cm, wellicht de grootste van het land. Technische
bijzonderheid van deze molen is de zetelkruiing of het systeem waarop de kap rust en naar de wind gezet kan worden.
Gratis toegang iedere 2de en 4de zondag van de maand.
Telkens van 14u tot 17u, van 1 mei tot en met 30 september.
Voor groepen is bezoek op afspraak mogelijk mits betaling. Inlichtingen: dienst milieu, T 056 43 34 85
9
erfgoed
Molen De Grote Macht of “Witte Molen”
Wittemolenstraat 2, Moorsele
Een rijke koopman uit Menen richtte deze imposante stenen stellingmolen op in 1817. “De Grote Macht” was aanvankelijk
een oliemolen, uitgerust met 2 koppels pletstenen, 4 vuringen en 4 grote lades. In de loop der jaren gebruikte men de molen
ook om granen te malen. In 1857 werd een stoommachine geplaatst zodat men bij windstil weer de activiteiten kon verder
zetten. Nu nog is de molen, met zijn 23m60 nokhoogte, een meer dan opvallende verschijning in het open landschap,
vandaar de naam ‘De Grote Macht’.
Op het einde van de Eerste Wereldoorlog werd de molen sterk beschadigd. Men bouwde die nooit meer volledig op. In de
plaats werd een mechanische maalderij aangebouwd, met op het gelijkvloers de olieslagerij.
Een groepje enthousiastelingen startte in 1994 een VZW die de molen wilde restaureren. In 1996 werd de molen wettelijk
beschermd en kwam de restauratie beetje bij beetje op gang (2000-2005). De plechtige inhuldiging greep plaats in juli 2005.
Er zijn plannen om in een derde fase op het gelijkvloers de olieslagerij her in te richten.
Je kan de molen bezoeken op afspraak,
of iedere 2de zaterdag van april tot oktober, van 14u tot 17u.
Inlichtingen: Onthaal en toerisme, T 056 43 34 00
10
erfgoed
St.-Pauluscollege
Deken Jonckheerestraat, Wevelgem
Onze-Lieve-Vrouw ter Biest of Koortskapel
Bieststraat, ter hoogte van huisnummer 86, Wevelgem
Dit is het paviljoen van Joegoslavië van de Expo ‘58 in Brussel. Na
afloop van de wereldtentoonstelling werd het gebouw aangekocht, ontmanteld en in zijn oorspronkelijke staat opgetrokken
om als schoolgebouw te dienen. Het gebouw, ontworpen door
de Kroaat Vjenceslav Richter, is een van de weinige herinneringen
aan Expo ‘58. Metaal, glas en beton vormen de belangrijkste
materialen. De architect zocht naar openheid en helderheid.
Verticale en horizontale lijnen worden gebroken door een gebogen lijn in de koepel. De trappen zijn breed en open en geven het
zonlicht vrij spel doorheen de ruime hal.
Men noemt O.L.V. ter Biest ook wel de Koortskapel omdat, ook
vandaag nog, mensen er komen bidden om genezing van koorts.
Gedurende drie eeuwen kende de kapel een geschiedenis van
verval, (herop)bouw en vernietiging. Uit kaarten blijkt dat er vóór
1567 op die plek al een kapel stond. Het huidige exemplaar werd
gebouwd in 1893 (gerestaureerd in 1987) en is wellicht de vierde
op deze plaats. De kapel is beschermd sedert 2005 en is kenmerkend door de tweeledige opbouw. De beuk met sierlijke dakruiter
meet binnenwerks 8m op 3,5m. Ten oosten is er een kleiner en
lager, driezijdig gesloten koor van 2 op 3m.
De oudste bekende vermelding van Wevelgem dateert van 1197 en luidt Wibilinga-heim. Dit betekent: woonplaats van de nakomelingen van het clanhoofd Wibil. In vergelijking met de deelgemeenten Gullegem en Moorsele,
verschijnt de naam vrij laat in de geschreven bronnen.
De oudste teruggevonden vermelding van Gullegem, Godelinchehem, staat in een schenkingsakte uit 1066, van
Graaf Boudewijn V van Vlaanderen aan het kapittel van Rijsel. De oud-germaanse vorm ‘godelinga-heim’ betekent:
woning van de lieden van Godilo.
De oudste vermelding van Moorsele luidt Mortsella. Deze naam werd in 1046 neergeschreven, omdat Lambertus
van Vijve een bunder grond aan het altaar van de H. Bertulfus van Harelbeke schonk.
11
erfgoed
Stationsgebouw
Stationsstraat, Wevelgem
Het stationsgebouw is beschermd als monument sinds juni 2001.
De Staatsspoorwegen bouwden het dorpsstation op de plaats
van een ouder station, dat er in 1855 door een privémaatschappij
was opgetrokken. Het station was de aanzet voor de uitbreiding
van de dorpskern van Wevelgem en kende een grote regionale,
economische betekenis door het vervoer van kolen en vlas.
Folklore: de reuzen van Wevelgem
Jan van de Pe(rs)cherie 1 en Margriete
2
Jan en Margriete doen terugdenken aan de oudst bekende
inwoners van Wevelgem. Jan van de Perscherie zag het levenslicht
omtrent 1226 in de ‘parochie’ Wevelgem. Een oorkonde van
1258 laat ons weten dat zijn echtgenote Margriete heet. De orde
van de Vlaskapelle en het gemeentebestuur bouwden reus Jan
in 1976, het jaar waarin hij 750 jaar geleden werd geboren. Een
jaar later ‘huwde’ Jan met reuzin Margriete. Jan is 5m20 hoog,
Margriete meet 4m25.
Soiten Kroote
3
en Treze Biezjong
4
Soiten Kroote en Treze Biezjong herinneren aan de vroegere
5
6
3
1
2
vlasnijverheid die tot halfweg vorige eeuw zeer belangrijk was
voor de gemeente. Kroote is het dialect voor afval van bewerkt
vlas. Biezjong of bijon (bajon) is een bundel vlas die in de Leie
of in het water werd geroot vooraleer men het kon bewerken.
Soiten meet 5m20 en Treze is 4m60 groot. Beide reuzen werden
in 1975 geboren in de deelgemeente Gullegem, op initiatief van
het technisch personeel van de gemeente in samenwerking met
de Orde van de Vlaskapelle.
Madeleintje van den Oven
5
en Pol Vandeputte
6
Deze twee reuzen worden genoemd naar twee Moorseelse
dorpsfiguren: de kwieke honderdjarige Madeleine Acke (geboren in 1896, overleden in 1999) en Pol Vandeputte, die tal van
straatkermissen met zijn draaiorgeltje opluisterde. Men stelde
de twee reuzen voor in 1996, het jaar dat Moorsele zijn 950-jarig
bestaan vierde.
Musea
Het hoevenmuseum
Ontdek de unieke wereld
van de landbouw in het verleden
Kapelaniestraat 8, Moorsele
Je kan het hoevenmuseum vinden in het landelijke Moorsele. In de schuur bevinden zich de
grote landbouwwerktuigen en wagens. In het tweede gebouw kan je de kleinere werktuigen,
de boerenkeuken, de slaapkamer en waardevolle boeken en documenten bezichtigen. Verder
licht men het leven van onze voorouders op de hoeve uitvoerig toe tijdens de rondleiding.
Het museum is enkel toegankelijk voor groepen vanaf 10 personen op afspraak.
Info en reservatie: Marcel Vandoorne, T 056 41 28 02
12
4
musea
F.A.S-expo
Flanders Aviation society,
Vlaams educatief luchtvaartcentrum
met afdeling ruimtevaart
Luchthavenstraat 1, bus 2, Wevelgem
Deze permanente tentoonstelling bevindt zich in de voormalige hospitaalbunker,
die de Duitse bezetter bouwde tijdens de Tweede Wereldoorlog. Je ontdekt er
honderd jaar boeiende luchtvaartgeschiedenis, van de oude tweedekker tot het
gesofistikeerde F-16 gevechtsvliegtuig. Je maakt er kennis met oude en moderne
constructiematerialen, instrumenten en motoren. Na dit bezoek hebben zelfs de
zwarte doos en de weerradar geen geheimen meer voor jou!
Hoe werkt een vliegtuig? Hoe werkt de controle in de lucht ? Wat is een luchtzak
en wat zijn de gevolgen ervan? Je krijgt een antwoord op al deze vragen en je mag
de installaties van de luchthaven, het luchthavengebouw en de controletoren
bekijken. Je ontdekt bovendien de fascinerende wereld van de ruimtevaart, met
maquettes van de V2 tot de Space Shuttle. Ten slotte kan je genieten van een
audiovisuele voorstelling over het dagelijkse reilen en zeilen van een luchthaven.
Info en reservatie: T 056 41 69 90 of 056 71 00 69, E [email protected]
www.fasinfo.be
Wevelgem kunstzinnig
Via Vanackere
Het gemeentebestuur levert inspanningen om regelmatig een kunstwerk aan
te kopen. Op het Guldenbergplein (aan de bushalte) kan je sinds 2010 het
wielermonument Via Vanackere bewonderen. Dit bestaat uit 1800 tegels en werd
ontworpen door vzw Mentor uit Kortrijk. Op elk tegeltje staat een foto van een
bekende wielrenner of (on)bekende wielertoerist uit Wevelgem. Alle tegeltjes
samen vormen één groot wielertafereel.
13
Wevelgem kunstzinnig
Lichtsculptuur Energeia
De ‘Lichtsculptuur Energeia’, van kunstenaar Tjok Dessauvage, kan je
bewonderen aan de Dwarsschuur van ‘t Goed Te Wynckele in Gullegem.
De halve bolvorm is het uitgangspunt van dit kunstwerk. Uit deze basisvorm
werd een obeliskvorming segment geïsoleerd. Het werd los van de
oorspronkelijke vorm opgesteld en doet zo een spanning ontstaan tussen
vorm en leegte. Deze structuur werd in op elkaar gekleefde glasplaten
gemaakt. Een zachte lichtbron doet het werk ’s avonds oplichten en geeft het
een eigen vitaliteit.
Tjok wil zo een overgang suggereren van materie naar transcendentie. De
halve bolvorm in roestkleurig cortenstaal en de lichtgroene glasstructuur
integreren zich moeiteloos in de natuurlijke omgeving en scheppen een
energetisch veld. De groene reep glas middenin de obelisk visualiseert de
start van het “Groen Lint”. (foto zie pag 6)
1
2
14
3
Wevelgem kunstzinnig
1
Falling Nature
De fotoreeks Falling Nature speelt zich af in het stedelijk zwembad van Wevelgem. Enkele jongeren die van een springplank
sprongen betoverden Annelies Tyberghein. Op de achtergrond
zie je een enorme glaspartij die uitkijkt op bomen en struiken.
Deze context tegenover het zwevende individu, levert erg sterke
beelden op. Een foto uit deze reeks hangt aan de buitenmuur van
de Sporthal/het zwembad.
Poort op de wereld
In de Kortrijkstraat staat op de rotonde de Poort op de wereld
van Stefaan Roelstraete. Hij wil daarmee de eindigheid symboliseren. Het kunstwerk werd eind 1998 tijdens de slotmanifestatie
van Wevelgem 800 onthuld.
Ter Nagedachtenis van de Overleden Kinderen
Aan de Sint-Hilariuskerk vind je het beeld Ter Nagedachtenis van
de Overleden Kinderen, dat kinderen die omgekomen zijn in het
verkeer wil herdenken. Het staat in het centrum van de gemeente, de ideale plaats om automobilisten attent te maken op het ge-
vaar. De symbolische betekenis van het beeld is het principe van
de levensboom. De houtsculptuur is van de hand van pastoor op
rust Omer Gielliet uit Breskens.
De kikker, naar een ontwerp van Kris Seynhaeve en uitgevoerd
door Yves De Coster, vind je in de vijver van de gemeentelijke
hovingen. Op de hoek van de Lauwestraat en de Grote Markt
staat het kunstwerk vrijend paartje, uitgevoerd in keramiek
en in de gemeentelijke hovingen staat de vlasbol in geel koper.
Beide werken zijn ontworpen door de Wevelgemse kunstenaar
Lionel Holvoet.
In Moorsele staat nabij het St-Maartensplein de figuratieve
beeldengroep 2 Twee meisjes met fiets van Riet Vandecasteele. Gullegem heeft zijn Vlasser van Wilfried Gheysen op de
rotonde aan de Bankstraat en in het centrum Rustig genieten
van Roland Desserano.
3 Appolo’s vrouw van Rik Vermeersch. De beelden van Rik
Vermeersch hebben geen saaie perfectie, ze tonen esthetische
foutjes, onvolkomenheden die de kijker confronteren met het
echte leven.
Vlasgemeente
In de loop der eeuwen haalde de bevolking haar
broodwinning uit de landbouw en de vlasnijverheid. Vanaf
de 16de eeuw speelde deze vlasnijverheid een belangrijke
economische rol in de Leievallei.
De vlasproductie en -verwerking gebeurde aanvankelijk
manueel en vergde heel wat intensieve arbeid. Vanaf
de 19de eeuw werd het hele proces geleidelijk aan
gemechaniseerd.
De vlasverwerking had op Wevelgem en de omliggende
gemeenten een enorme economische impact. Tussen 1850
en 1943 gebeurde het roten in de Leie en dit was één van
de voornaamste bezigheden voor de streek. Daarnaast
waren er tal van nevenberoepen die met de vlasindustrie te
maken hadden.
15
Oorlogstoerisme
Duits militair kerkhof
Kruisstraat, Wevelgem
Op het einde van de Kruisstraat, ligt het ‘Deutscher Soldatenfriedhof 1914-1918 deels op grondgebied Wevelgem, deels op
grondgebied Menen. Op dit kerkhof liggen 47 864 Duitse militairen begraven. Middenin het plantsoen staat een achthoekig mausoleum als herdenkingskapel. Omgeven door eiken, kastanjebomen, rododendrons en ligusters is deze sobere begraafplaats een
indrukwekkende oase van rust en bezinning.
Moorsele Military Cemetery
Minister De Taeyelaan, Moorsele
Het kerkhof ligt achter het klooster van de H. Familie (nu middelbare school). De Duitsers gebruikten dit klooster vanaf 1914
als ziekenhuis. Vanaf 1915 begon de aanleg van het kerkhof. In oktober 1918 namen Britse en Australische troepen het ziekenhuis
over. Er liggen 143 mensen begraven, hoofdzakelijk militairen uit
het Verenigd Koninkrijk, maar ook 8 Canadese soldaten en één
Franse burger.
Kezelberg Military Cemetery
Kezelberg, Moorsele
Het kerkhof werd aangelegd vanaf oktober 1918. Het bevat de
graven van 145 soldaten uit het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast
vonden nog 1 Canadees, 1 Chinees en 14 Duitse militairen er hun
eeuwige rust. Ook op de plaatselijke gemeentelijke begraafplaatsen ligt een aantal gesneuvelde militairen begraven.
16
natuur
Actief genieten
18
wandelroutes
Wandelroute
Wevelgemse parels
De verschillende heemkundige en erfgoedorganisaties ontwierpen samen met de
dienst toerisme Wevelgem de prachtige route ‘Wevelgemse parels’. Deze nieuwe
wandel- en fietsroute leidt je door de historische kernen van Moorsele, Gullegem
en Wevelgem. Naast relicten uit de rijke vlasgeschiedenis krijgen ook andere
monumenten, gebouwen en een aantal volksverhalen extra aandacht.
Je kan per deelgemeente een aangename wandellus van om en bij
de 5 km volgen. Mooie en rustige fietspaden verbinden deze drie lussen.
De bijhorende brochure en kaart zijn je gids in je ontdekkingstocht langs de rijke
geschiedenis van Wevelgem.
In de drie gemeentehuizen van Wevelgem kan je het pakketje Wevelgemse Parels verkrijgen.
Voor slechts 2,5 euro ontvang je een handig boekje en bijgeleverde kaart, waarmee je als fervente wandelaar en/of
fietser de gemeente Wevelgem op een nieuwe manier kan ontdekken.
Guldenbergwandelroute 5 km, 9 km of16 km
Kloefhoekpad 9 km of 11 km
kan ingekort worden tot 9 of 5 km : deze route geeft een zeer
goed beeld van wat Wevelgem allemaal inhoudt. Je wandelt enkel
door de deelgemeente Wevelgem.
deze wandeling brengt je langs wandelpaden, oude kerkwegen en
groene zones in de deelgemeente Wevelgem.
Kezelbergpad 9,4 km, 12 km of 15,7 km je vertrekt vanuit de dorpskern van Moorsele naar en over de
Kezelberg. Aan het Brits kerkhof kan je het pad inkorten.
Hoevenpad 6,1 km of 10,4 km
het Hoevenpad sluit aan op het Kezelbergpad. In een grote boog
wandel je rond de dorpskom van Moorsele.
Kapelletjespad 10 km
Overheulepad 9,8 km of 13,5 km
je wandelt in het noorden van Moorsele en gaat langzaam omhoog naar de Draaitap, over een afstand van ± 30m.
‘t Hoge Pad 10 km
hier wandel je voor een deel over ‘t Hoge, een hoger gelegen deel
van Gullegem.
Nonnebospad 8,5 km
wandelroute langs de Leieboorden en doorheen het Leiebos.
deze wandeling leidt je door de kom van de deelgemeente Wevelgem, langs de kapelletjes, getuigen van een bloeiende volksdevotie.
Meiboompad 9,8 km
Keuntjeswandeling 10 km
wandeling doorheen het prachtige Provinciedomein Bergelen,
langs de Heulebeek.
wandeling langs het sportcomplex ( in de Menenstraat) en langs
de wandelwegen van de Sint-Theresiaparochie. Via het natuurgebied “de Keuntjes” gaan we dan verder richting Menen.
19
Fietsen
Guldenbergfietsroute 47 km
Vlastocht 40 km
Deze historisch-recreatieve en bewegwijzerde route leidt je door
de drie deelgemeenten.
Op het lusvormige traject kan je gelijk waar starten.
Fietsroute in de Leiestreek met de vlasnijverheid als thema.
Aanbevolen vertrekplaats is het Streekbezoekerscentrum voor
Kortrijk en de Leiestreek (Begijnhofpark, Kortrijk). Je fietst achtereenvolgens langs de gemeenten Bissegem, Heule, Gullegem,
Wevelgem en Lauwe.
Varen
Elk jaar organiseren Toerisme Leiestreek en de deelnemende
gemeenten heel wat zomerboottochten op de Leie en haar
bijrivieren. Deze gaan door tussen juni en september. De diensten
toerisme van Wevelgem, Menen en Wervik slaan telkens de
handen in elkaar om een aantal vernieuwende boottochten uit te
werken! Onze Golden River de Leie, die de Franse en de Vlaamse
Leiestreek verbindt, is de rode draad in het verhaal.
Wat kun je verwachten op een boottocht? Eerst en vooral bieden
we je een unieke kans om de Leiestreek anders dan anders te
bekijken. Je zult merken dat het uitzicht van op de boot zelfs
vertrouwde steden en dorpen in een verrassend nieuw perspectief plaatst.
In ons gevarieerde aanbod vind je zeker een
boottocht die bij je past. Vraag naar de volledige
brochure in het gemeentehuis!
20
Maar er is meer. Tijdens het varen kun je steeds genieten van een
hapje of een drankje. Voor de lekkerbekken onder ons raden we
zeker de culinaire boottochten aan! Op de plaats van bestemming zorgen we ook nog voor een interessante uitstap.
Een begeleid bezoek aan een boeiende stad of museum, een
natuurwandeling, een fietstocht,… Uiteraard kan je ook steeds op
eigen houtje iets ondernemen
Paardrijden
Zilveren Spoor- en Bergelenruiterpad 18 km
Het Zilveren Spoorruiterpad is 18km lang en leidt je door Moorsele, langs uitgestrekte weiden en akkers die ooit deel uitmaakten van
middeleeuwse heerlijkheden. Het Bergelenruiterpad vormt een rondrit in het Gullegemse Provinciedomein Bergelen.
Vliegen
Internationale Luchthaven Kortrijk-Wevelgem
Luchthavenstraat 1, bus 1, Wevelgem
(op de grens Kortrijk-Wevelgem langs de N8)
Vliegveld Moorsele
Ledegemstraat 140, Moorsele
De Duitse Keizerlijke Luchtmacht legde in 1916 het vliegveld aan
op een oppervlakte van 30ha. Nu is het een regionale luchthaven.
Het vliegveld in Moorsele is een militair vliegveld. Je kan je er met
de paraclub onder meer aan valschermspringen wagen.
Voor meer informatie is er de website
www.kortrijkairport.be
T 056 36 20 40 E [email protected]
Inlichtingen: T 056 50 39 40.
21
LEKKERNIJEN
Leie Lekker Zoete Tocht
De Leie Lekker Zoete Tocht is een gezinsvriendelijke fietstocht van een 20-tal kilometer. Op verschillende halteplaatsen worden lekkere
zoetigheden uit de Leiestreek aangeboden. Op de startplaats kan je genieten van een heerlijk Leie Lekker Menu en op iedere halteplaats is
er kinderanimatie. Deze tocht vindt jaarlijks plaats op de laatste zondag van juni of de eerste zondag van juli.
Lekkernijen
wordt zeer weinig gebruikt, wegens zijn arbeidsintensief karakter.
Het is een zwaar bier dat best gedronken wordt bij een stevige
maaltijd of bijvoorbeeld bij een kaasschotel. Het leent zich uitstekend als degustatiebier. Alcohol: 8,5 %
Netebukbier en Netebukpaté
Je smaakpapillen verdienen zeker een proevertje van
onze heerlijke streekproducten. In het kader van Leie
Lekker Land staan enkele boottochten volledig in het
teken van culinair genieten. Ook tijdens andere activiteiten, zoals de Drempel en de Leie Lekker Zoete Tocht,
worden (streekgebonden) hapjes geserveerd. Ten slotte
is onze vlasgemeente rijk aan restaurants en andere eetgelegenheden. Je kan een gids met eetgelegenheden
verkrijgen aan het onthaal van het gemeentebestuur.
Deze gids biedt een zeer handig overzicht voor wie een
snelle hap of een uitgebreide maaltijd wil. Smakelijk!
Wevelgemse tripel
Men bracht dit blonde bier voor het eerst op de markt ter
gelegenheid van het 800-jarig bestaan van Wevelgem. Het is een
zacht degustatiebier met lange afdronk en nagisting op de fles.
De smaak is kruidig, vol fruit en met een licht bittere nasmaak.
Ideaal bij harde kazen, vleesgerechten, als aperitief of als afzakkertje op een zomers terras! Alcohol: 8°
Guldenbergbier
De smaak van Guldenbergbier is fruitig zoet met bittere nasmaak.
Het bier krijgt zijn typische smaak door toevoeging van verse
hopbellen in de lagering. Deze techniek heet dry hopping en
Netebukpaté is het exclusieve huisproduct van ’t Rusteel in Gullegem, een volkse taverne met restaurant. De paté wordt bereid
volgens een aloud slagersrecept en is heerlijk met wat brood. In
’t Rusteel, waar de folklore en de geschiedenis van de streek nog
levendig worden gehouden, vind je 300 verschillende streekbieren
op de kaart. Eén daarvan is Netebuk, het huisbier dat men daar
graag bij die paté schenkt. Precies dat amber-troebel bier van 8°
geeft het streekproduct zijn verfijnde smaak. Een Netebuk is trouwens West-Vlaams voor een koppig iemand waarvoor je beter op
je hoede kan zijn.
Grootmoeders Koffie
Grootmoeders Koffie is officieel erkend als Streekproduct voor de
Leiestreek. Het Gullegemse bedrijf bestaat sinds 1935. Grootmoeders Koffie is altijd trouw gebleven aan het ambachtelijke brandproces van weleer. De fijne samenstelling van de koffievariëteiten
en de zachte, langdurige branding maken de koffie bijzonder
aangenaam en licht verteerbaar. Je kunt de koffiebranderij en het
koffiebelevingscentrum bezoeken in groep vanaf 15 personen. Na
de rondleiding krijg je de kans om koffie te degusteren. Dit kan
ook met gebak of ontbijt, en voor echte “Coffee Lovers” met een
barista-demonstratie en koffiecocktails.
Info: www.grootmoederskoffie.com of T 056 41 21 89
Wevelgemse eierkoeken
Worden al 3 generaties vervaardigd volgens het traditionele
recept. Ingrediënten : melk – suiker – bloem
Gullegemse Kapellekes
Artisanale praline. Buitenkant in pure chocolade
Vulling : koffiecream met toets van hazelnoten, room en boter
23
KALENDER
Activiteiten
Januari
Mei
• Knetter (in Moorsele en Wevelgem) en Gullegems ontmoetingsfeest, kerstboomverbranding in elke deelgemeente
• 1 mei: bloemenmarkt op de speelplaats van het St.-Pauluscollege, tuin- en hobbysalon in de Porseleinhallen (bloemenmarkt)
• 1ste week van mei: Week van de Amateurkunsten
• 1ste zondag van mei: verbranding van de winterkweene in Gullegem, door Heemkring de Meiboom.
• Zondag vóór aswoensdag: carnavalstoet van de Orde van
de Vlaskapelle in Gullegem. De feestvreugde begint al een
week vóór de stoet met de verkiezing van Prins Carnaval, een
seniorenshow en de welgekende boemelnacht! Speciaal voor
de kinderen is er een carnavalsoptocht en een kinderfuif. Na de
carnavalstoet volgt nog een carnavalhappening en de revue.
www.carnavalgullegem.be
• 2de of 3de weekend van mei: Kokopelli, gezinsvriendelijk
wereldmuziekfestival in en rond de dwarsschuur van ’t Goet
te Wynckele in Gullegem. Kokopelli wil met de top van de
wereldmuziek een breed publiek naar ‘t Goed te Wynckele
lokken. Het festival biedt ook stand-up comedy en animatie
voor jong en oud. Kokopelli wil zoveel mogelijk festivalgangers laten kennismaken met de mooie kant van diversiteit
en hen ongedwongen andere culturen leren kennen met een
kleurrijk muziekaanbod, multiculturele workshops en een
wereldmarktje met lekkere hapjes! www.kokopelli.be
Februari
• Filmnamiddag voor senioren
Maart
• 2de of 3de week: Jeugdboekenweek: spannende zoektochten
en boekenspelen, auteurs en vertellers te gast, speelse themastands en tentoonstellingen in de bibliotheek
• zondag vóór de Ronde van Vlaanderen: wielerwedstrijd GentWevelgem, aankomst in het centrum van Wevelgem met
randanimatie. Gent-Wevelgem is sinds 1934 een eendaagse
wielerwedstrijd in België. De wedstrijd start sinds 2004,
ondanks de naam, niet meer in Gent maar in het nabijgelegen Deinze. Het belangrijkste obstakel is de Kemmelberg, een
lastige klim met kasseien die twee keer beklommen moet
worden, maar die minstens zo berucht is om zijn gevaarlijke
afdaling. Daar zijn al heel wat wielrenners gevallen. Sinds 2010
worden er veel meer hellingen ingelast voorafgaand aan de
Kemmelklim. Het tweeluik Monteberg-Kemmelberg is vaak
het breekpunt van de wedstrijd. De renners beklimmen deze
reeks hellingen tweemaal alvorens naar de finish te fietsen!
Verder is het parcours vrij vlak, waardoor de wedstrijd in
Wevelgem toch meestal eindigt in een spannende sprint.
www.gent-wevelgem.be
Juni
• Gullegem Koerse: laatste dinsdag van mei of eerste dinsdag van
juni. www.gullegemkoerse.be
• Gezinsfietstocht, we rijden in groep aan een gezinsvriendelijk
tempo. Deelname is gratis.
• 1ste weekend van juni: Ommegancksfeesten in Gullegem
• laatste zaterdag van juni: Roefel voor kinderen uit de lagere
school. In de voormiddag kunnen zij een kijkje nemen achter
de schermen van de ‘grotemensenwereld’, in de namiddag is er
animatie.
• laatste zondag van juni of eerste zondag van juli: Leie Lekker
Zoete Tocht (zie ‘Lekkernijen’ p 23).
25
Activiteiten
Juli
• De Par8 (lees: parade) is een uniek evenement dat best bestaat uit een
parade van beatwagens met grote openlucht afterparty. www.par8.be
• De Zomer van het Spannende Boek in de bib: bloedstollende thrillers
en huiveringwekkende misdaadverhalen bezorgen je een vakantie om
nooit te vergeten
• 2de weekend van juli: Klein Tokyo-festival i.s.m. Feest op de platse,
twee dagen feest in het centrum van Moorsele, voor alle leeftijden. Er
zijn optredens en er is rand- en kinderanimatie.
• 2de weekend van juli: Summerscreen: openluchtfilm, muziek, picknick
en animatie in de gemeentelijke hovingen. www.summerscreen.be
• Op de meeste donderdagen in juli en augustus zijn er de Palm
Parkies, concerten in de gemeentelijke hovingen.
Deze concerten zijn een vaste waarde in de zomerse festivalagenda
van 20 verschillende steden en gemeenten in Vlaanderen en Nederland. Palm Parkies is moeilijk te vatten in enkele woorden maar het
is dichtbij, familiaal, eigenzinnig, gratis, groen, …
Elk jaar opnieuw kan je genieten van een ijzersterk programma!
Naast de sfeervolle muziek zorgen de verfrissende drankjes voor
afkoeling en kan je genieten van lekkere snacks. Dankzij de sterke
schouders van jouw gemeentebestuur blijft dit zomerfeest volledig
gratis en zijn de drankjes heel betaalbaar. Je bent telkens welkom
vanaf 19u, het optreden start om 20u en eindigt om 22u30, de bar
gaat dicht rond 23u15. www.parkies.net
September
• 1ste zondag van september: Internationale miniatuur vliegmeeting,
Overheulestraat Moorsele
• 2de zondag van september: Open Monumentendag
• 2de of 3de weekend van september: Jeugdfeesten, deelgemeente
Gullegem. Festival dat zich toespitst op iedereen die jong is of zich
jong voelt.
• 2de of 3de weekend van september: [email protected] Lokaal, een origineel
concept waarbij het publiek wandelt door het centrum van Gullegem
en op verschillende locaties een toneelstukje kan bekijken, dat opgevoerd wordt door Wevelgemse amateurtoneelgroepen.
• 3de weekend van september: Braderie in Wevelgem centrum en de
Lauwestraat
26
Activiteiten
Oktober
• Dag van de onthaalouder
• 3de week: Bibliotheekweek: de bib toont zich als een onmisbare
plaats. We verrassen wie nog niet eerder kwam en verwennen wie ons
al veel langer ontdekte.
• Dag van de jeugdbeweging
November
• Seniorenfeesten
• Kaarting en bolling rusthuizen/seniorenraad
• 11 november: Wandel-mee-dag, groepswandeling van 10km langs
rustige straatjes en landelijke paadjes.
• Derde weekend van november: Dag van de Natuur. Op zaterdag is er
een werkdag in de natuur (natuurbeheerwerken). Op zondag wordt
traditioneel een geboortebos aangeplant voor alle kinderen geboren tussen 1 september van het vorige jaar en 31 augustus van het
lopende jaar.
• Sintfeest
December
• Oudejaarsfeest voor alleenstaanden
Kermissen
Gullegem
1ste zondag van juni en 3de zondag van september
Moorsele
Laatste zondag van juli en 4de zondag van september
Wevelgem
O.L.H. Hemelvaartweekend en weekend ervoor en 3de zondag van
september
Wekelijkse markt
Gullegem: elke vrijdagvoormiddag
Wevelgem: elke woensdagvoormiddag
Moorsele: vanaf september 2011, elke donderdagvoormiddag
27
Wevelgem kunstzinnig
DAGTRIPS &
geleide bezoeken
28
Dagtrips en geleide bezoeken
Info en reservatie
Als bezoeker zijn er diverse mogelijkheden voor een afwisselend en verrassend bezoek
aan Wevelgem. Een dagbezoek kan je samenstellen uit 1 optie in de voormiddag en
1 optie in de namiddag.
Dienst onthaal en toerisme Wevelgem:
Vanackerestraat 16, 8560 Wevelgem
T 056 43 34 00, E [email protected], www.wevelgem.be
Verschillende opties
Geleide wandeling Provinciedomein Bergelen.
Molen De Grote Macht
Je verkent het Provinciedomein Bergelen, gelegen aan de rand van
de Heulebeekvallei. € 2/persoon
Een gids leidt je rond in deze imposante stenen stellingmolen,
opgericht in 1817 in Moorsele. € 2/persoon
Geleide wandeling door het centrum van Wevelgem
Vanbutseles molen
Een stadsgids neemt je mee doorheen Wevelgem. Je bezoekt de
overblijfselen van de oude Guldenbergabdij, het kasteel Vanackere,
het vroegere gebouw van expo’58 (nu St.-Pauluscollege), de
prieeltjes en de gemeentelijke hovingen. € 2/persoon
De molenaar leidt je rond in deze witte stenen stellingmolen uit
1851. Het bezoek aan de molen kan afgesloten worden met een
bezoek aan de ecologische siertuin. € 2/persoon
Grootmoeders koffie
Geleide wandeling door het centrum van Moorsele
Onder leiding van een stadsgids bezoek je in Moorsele ondermeer de St.-Martinus en St.-Kristoffelkerk. Ook het kasteel is er
een echte blikvanger! € 50 voor een groep
FAS-EXPO
Je bezoekt het museum FAS-EXPO, de controletoren en het vliegveld onder begeleiding van een gids. € 2,5/persoon
Wie dit wenst, kan ook echt “de lucht ingaan” en een luchtdoop
van ±30 min. meemaken (meerprijs: € 25 per persoon, minimum
3 personen).
Hoevenmuseum en wijnproeverij
Begeleid door een gids bezoek je het Hoevenmuseum, gelegen in
het landelijke Moorsele.
Aansluitend worden in wijnbar “La Cacahuète” in Wevelgem een
zestal wijnen gedegusteerd € 10/persoon
Je kunt de koffiebranderij en het koffiebelevingscentrum bezoeken in groep vanaf 15 personen. Na de rondleiding krijg je de
kans om koffie te degusteren. Dit kan ook met gebak of ontbijt,
en voor echte “Coffee Lovers” met een barista-demonstratie en
koffiecocktails.
Sportief arrangement
Liever wat meer actie? Maak dan je keuze uit onderstaande
mogelijkheden.
• Ijsschaatsen in Finlandia, Driemastenstraat € 4,45/persoon
Het huren van de schaatsen is in de prijs inbegrepen. Deze
optie is alleen mogelijk vanaf half september tot half mei.
• Bowlen in Bowling Kentucky, Menenstraat € 4,5/persoon
• Skaten in Zumiez, Vlamingstraat € 5/persoon
Vergeet niet zelf een skateboard mee te brengen.
• Karabijnschieten in De Gouden Bank, Hondschotestraat
€ 2,5/persoon
29
Gezellig
verblijven
Gezellig verblijven
Hotel Bell-X
Dit charmante hotel is rustig gelegen, op wandelafstand van
International Airport Kortrijk-Wevelgem. Het hotel omvat 14
kamers voorzien van alle modern comfort, een businesscorner,
een verzorgd en compleet ontbijtbuffet en bistro Café Passé. De
hotelbar is een gezellige ontmoetingsplaats voor iedereen die nog
even willen napraten. Een fijne selectie dranken en een stijlvolle
bediening zorgen er voor de sfeer.
Contact
Kortrijkstraat 351, 8560 Wevelgem
T 05637 17 71, E [email protected]
Best Western Hotel Cortina.
De grootste troeven van het Best Western Hotel Cortina zijn
gastvrijheid en een aangename ambiance. Ook kinderen zijn er
van harte welkom. Je kan er tafelen in het uitstekende restaurant
Pinogri. De hotelkamers zijn romantisch en klassiek ingericht, net
als de rest van het hotel. Het hotel ligt vlakbij het centrum van
Wevelgem en op 1,5km van het vliegveld. Bij zonnig weer kan je
plaatsnemen op het terras in de mooi aangelegde tuin. Voor de
minder warme dagen is er een prachtige wintertuin!
Contact
Lauwestraat 59, 8560 Wevelgem
T 056 41 25 22
Hotel Ter Gracht
Ter Gracht is een kindvriendelijk hotel in een volledig gerestaureerde, omwalde hoeve uit de 18de eeuw. Het hotel bevindt zich
in een rustige, groene omgeving, net buiten de bebouwde kom
van Moorsele. Kinderen en volwassenen kunnen van heel wat
faciliteiten gebruik maken. Je vindt er bijvoorbeeld een ruime
parking, een tuin met terras en springkastelen.
uitgebreid ontbijt, in een milieuvriendelijk kader. De nadruk ligt
op rust, huiselijke warmte en vertrouwen, in een verrassende prijskwaliteitverhouding. Gastheer Gino Vanneste houdt ervan om
mensen een rusthalte en een sociaal contact aan te bieden, met
interesse voor de unieke mens die in elke klant schuilt. Dit op een
niet te vergelijken manier, aangevuld met verrassende accenten.
Contact
Menenstraat 529, 8560 Wevelgem
T 056 51 94 82, E [email protected]
Contact
Wittemolenstraat 152, 8560 Moorsele
T 056 41 12 70, E [email protected]
Heerlijkheid van Marrem
B&B Huize Bianca
Contact
Marremstraat 1, 8560 Wevelgem
T 0473 77 91 58, E [email protected]
Deze typische art-deco woning biedt een verademing, met uitzicht op de Leieboorden. Huize Bianca is een B&B, al of niet met
Het vroegere “wagenhuys” van de boerderij werd volledig in ze’n
puurheid gerenoveerd en omgevormd tot een luxueuse guesthouse (max 12). Je logeert op een boogscheut van de Leie.
31
Diensten
Gemeentebestuur Wevelgem,
Vanackerestraat 16, 8560 Wevelgem
T 056 43 34 00 E [email protected]
Gemeentehuis Gullegem,
Peperstraat 10, 8560 Wevelgem
T 056 43 34 41
Gemeentehuis Moorsele,
St.-Maartensplein 12, 8560 Wevelgem
T 056 43 34 40
Cultuurcentrum,
Acaciastraat, 8560 Wevelgem
T 056 43 34 90 E [email protected]
Jeugddienst,
Cultuurpad 1, 8560 Wevelgem
T 056 43 35 53 E [email protected]
Bibliotheek,
Vanackerestraat 20, 8560 Wevelgem
T 056 43 35 40 E [email protected]
www.wevelgem.be/bibliotheek
Sportdienst,
Vanackerestraat 16, 8560 Wevelgem
T 056 43 35 60 E [email protected]
Dienst onthaal en toerisme
Maandag van 8u30 - 12u00 en van 14uoo - 17u00
Dinsdag van 8u30 - 12u00
Woensdag van 8u30 - 12u00 en van 14uoo - 19u00
Donderdag van 8u30 - 12u00
Vrijdag van 8u30 - 12u00
Vanackerestraat 16, 8560 Wevelgem
T 056 43 34 00 E [email protected]
FOTO’S
Berno Decherf, Caroline Vandemaele,
Communicatieteam, Foto Video Filip, Hendrik Masselis,
Hubert Vandenberghe, Isabelle Vanhalst, Kathy Surmont.
Verantwoordelijke uitgever
Mathieu Desmet, schepen
Vanackerestraat 16
8560 Wevelgem
[email protected]
T 0474 97 00 53
F 056 43 34 01

Similar documents