TVO`er - TV Oudorp

Comments

Transcription

TVO`er - TV Oudorp
TVO’er
Het clubblad van TennisVereniging Oudorp
nummer 1 | 2011
TVO’er
Het clubblad van TennisVereniging Oudorp
Stersponsors
2011
rm
ds
ch
e
nte
De TVO’er
De TVO’er is het magazine van de
Tennisvereniging Oudorp (TVO).
Er verschijnen drie nummers per jaar.
su
a
m
nd
Mio
La
ën
ti
n
a
r
He
r
nd
aa
er
ik
lkm
W
rA
in
tce
or
Colofon
*
s
nA
or
t&
Gu
eu
rs
en
Ad
vis
pp
ida
e
nc
ou
nta
nts
Met vragen over de TVO’er en voor het
inleveren van kopij kunt u terecht
bij het redactie-adres:
Peter Mors, Hidalgostraat 14,
tel. 06-51432446
E-mail: [email protected]
Su
Ac
c
Vragen en kopij
ss
O
De redactie van de TVO’er: Rein Engelsma, Annie Dijkman, Jos Lampe en Peter
Mors.
Aan dit nummer werkten verder mee: Peter
van Dijk, Bureau1811, Ton Wokke, Jan
Barten, Jos Lampe, Corrie en Tini, Judith
Brasser, Marianne Kamps, Marcel Sijmons,
Marjan, Liesbeth, Karen, Nienke Bommer, Maurits Born, Eveline Scheffel en alle
TVO’er-bezorgers.
e
sin
rkt
perma
ter Su
e Ruy
BD
Redactie
Medewerkers
Bu
Spar D
*
Zaterdag 26 februari
no 1
Inhoud
en
*
Sp
Sapore
nummer 1 | 2011
Bezorging
Met vragen over de bezorging van de
TVO’er wendt u zich tot,
Rein Engelsma, 072-5151106
Omslag
Bureau1811
Druk
Copycentre Alkmaar
2
3
4
5
7
8
13
14
17
18
19
20
23
24
25
26
Vereniging
Van het bestuur
Een kort bericht, Van de Redactie
In memoriam “Rinus Peters”
Bureau 1811 stelt zich voor
Agenda ALV maart 2011,
Notulen ALV november 2010
Inschrijven Brunch Open 2011
Klaverjas Paastoernooi
Samenvatting diensten
Introductietoernooi, Dames bridgedag, Racket avond senioren
Lustrumcommissie, Snerttoernooi
Bestuurs- en commissieleden
Tennislessen voorjaar 2011
Competitie teams senioren
Afhalen pasjes
Toelichting wijziging reglement en
inschrijven diensten via internet
Jeugd
28
29
30
31
32
33
34 Clubgenootjes
Vadomozo toernooi
Tweejarige tennisopleiding
Competitieteams jeugd
Winnaars JC kampioenschappen
Sinterklaasfeest, Kerstdiner
Planning TVO 2011 jeugd en senioren
Website TVO
www.tvoudorp.nl
☼
☼
☼
☼
De volgende TVO’er verschijnt op
zaterdag 28 mei 2011.
kopij (op papier en/of op CD / USB)
inleveren op het adres
Hidalgostraat 14 (Kraspolder)
of via e-mail: [email protected]
Last minute kopij mag worden ingeleverd uiterlijk vrijdag 14 mei 2011.
Hierna is TVO’er nummer 2 gesloten
1
Vereniging
Bestuur
Voorzitter
Peter van Dijk
[email protected]
Secretaris
Peter Blom
[email protected]
Penningmeester
Marijke Blom, tel. 5115878
[email protected]
Sportcommissie
Richard Vreeker, tel. 5405787
Jeugdcommissie
Bas Smit, tel. 06-24454260
[email protected]
Kantinecommissie
Rein Engelsma, tel. 5151106
[email protected]
Ledenadministratie
Suze van Dijk, Kasteellaan 2,
1829 BD Oudorp, tel. 5122658
(als niet wordt opgenomen
gebruikt u het antwoordapparaat)
[email protected]
Parkcommissie
Ton Kamps
[email protected]
Redactie
Annie Dijkman, tel. 5153630
Jos Lampe, tel. 5155437
Peter Mors, tel. 06-51432446
Rein Engelsma tel. 5151106
Functionarissen
Verenigingscoördinator
Vacature
Werkgroep Sponsoring
Annie Dijkman, tel. 5153630
[email protected]
Jos Lampe, tel. 5155437
[email protected]
Grethe Poch, tel. 5044115
[email protected]
2
Bridgecommisie
Ben de Boer, tel. 5113890
[email protected]
Rein Engelsma tel. 5151106
[email protected]
Kantine-sleutel-adressen
Fam. Den Biesen, Jupiterstraat 22
Fam. Kamps, Dionestraat 16
Fam. Mons, Icarusstraat 7
Fam. Glandorf, Pallasstraat 6
Fam. Bakker, Jupiterstraat 15
Coördinator verenigingsdiensten
en JIBA systeem
Peggy Kersten, tel 5158880
(alleen tussen 19.00 en 20.00 uur)
[email protected]
Technische commissie
Jaap Schaaf, coördinator
tel. 06-52072943
[email protected]
TVO-clubtrainers
Team JJ Tennis:
Peter Nieuwenhuyse
Jan-Jurie van Eekelen tel 06-46255359
[email protected]
Han Derks, tel. 5154220
Banknummer van TVO
Rabobank Oudorp 14 12 03 153
Tennispark
Saturnusstraat 1a
1829 CV Oudorp
(Richting parkeerterrein naast
verpleeghuis Lauwershof)
Telefoon kantine 5128773
Webmaster
Hans Nijssen, tel 06-53531810
(Gaarne ‘s avonds tussen 19.00 en 22.00 uur)
[email protected]
Adres website
www.tvoudorp.nl
E-mail TVO redactie:
[email protected]
Van het Bestuur
We moeten in het eerste clubblad van dit
jaar beginnen met het verdrietige bericht
dat Rinus Peeters is overleden. Rinus
heeft geruime tijd leiding gegeven aan
onze Parkcommissie. Hij heeft dat tot het
laatst toe altijd met veel inzet en gedrevenheid gedaan. We zullen hem dan ook
missen. We wensen de familie van Rinus
veel sterkte toe bij de verwerking van dit
grote verlies. Elders in dit clubblad is een
In Memoriam voor Rinus opgenomen.
Altijd onwezenlijk om na zo’n bericht weer
verder te gaan met de “gewone” dingen.
Van de andere kant, “life goes on” en dat
geldt dus ook voor onze tennisvereniging.
Het voorjaar dient zich al weer voorzichtig
aan. De voorbereidingen voor een nieuw
tennisseizoen zijn binnen TVO al weer
in volle gang. Het opstellen van de jaarkalender, de voorbereidingen voor in te
delen kantinediensten, het uitgeven van
nieuwe pasjes, de indeling van de verschillende competitieteams etc. etc. In dit
clubblad staat van deze verschillende activiteiten het nodige nieuws vermeld. Wij
vragen je deze aankondigingen goed te
lezen en kennis van te nemen. Dat voorkomt later problemen en ergernissen voor
jezelf en de betreffende commissie. Met
deze voorbereidingen zijn veel vrijwilligers van onze verschillende commissies
enorm druk en besteden hier veel tijd
aan. Laten we ons dat elke keer weer realiseren!
Het samenstellen van een nieuw Bestuur
vordert gestaag. In de komende Algemene Leden Vergadering (ALV) van 21
maart a.s. zullen verschillende “nieuwe”
bestuursleden aan jullie worden voorgesteld. Met de al zittende bestuursleden
hebben ze er zin in en willen de schouders er onder zetten om het reilen en zeilen van onze club zo goed mogelijk te laten verlopen. Nieuwsgierig, kom naar de
Ledenvergadering van 21 maart en geef
hen je support.
Goed nieuws is dat het contract met de
leverancier voor de aanleg van nieuwe
Smash Court banen inmiddels is getekend. De commissie Nieuwe Banen o.l.v.
Gert Jan Engberts heeft hiermee enorm
goed werk verzet. Daarnaast de complimenten voor Ronald Stuvel voor de wijze
waarop de onderhandelingen met de leverancier zijn gevoerd en natuurlijk het
resultaat daarvan. In de komende ALV
staat dit onderwerp op de agenda en zullen bijzonderheden worden meegedeeld.
Wij zijn er met jullie van overtuigd dat met
de aanschaf van Smash Court banen een
hele goede beslissing is genomen waar
we jarenlang het nodige (spel)plezier van
zullen hebben.
Ook de commissie o.l.v. Nico Berger voor
het Lustrum van volgend jaar is met veel
enthousiasme bezig. Hoewel het nog een
jaartje duurt, begint de organisatie steeds
meer vorm te krijgen. Ook over dit onderwerp in de komende ALV meer nieuws.
Een ander belangrijk onderwerp is de
ontwikkeling van de nieuwe TVO website. Hans Nijssen is bereid gevonden
om dit te ondersteunen en is hier al heel
ver mee. Zoals we allemaal dagelijks ervaren wordt Internet steeds belangrijker
voor onze communicatie- en informatiebehoefte. Ook onze tennisclub zal hier in
mee moeten. Het is dus enorm belangrijk
dat de website van onze club aantrekkelijk, toegankelijk en actueel is voor onze
bestaande maar ook potentiëel nieuwe
leden, sponsoren etc. In dit verband is
het Bestuur voornemens i.s.m. de Redactiecommissie de komende tijd plannen inhoud te geven om het clubblad te
digitaliseren en de inhoud niet meer via
het weliswaar vertrouwde maar ook dure
boekje beschikbaar te stellen. In de komende ALV zullen we deze plannen met
u delen.
NB: De vacature van Webmaster binnen
3
onze redactie staat nog open. De Webmaster is verantwoordelijk voor een actuele en correcte inhoud op onze site. Interesse? Neem contact op met Peter Mors,
telefoon 06-51432446. Er staan dus veel
zaken te gebeuren in onze vereniging.
Dat vraagt van veel TVO’ers veel inspanning en veel tijd. Van de andere kant maken vele handen licht werk. Er bestaan
nog steeds vacatures in verschillende
commissies. Wil je een steentje bijdragen, meld je aan!
Tot ziens op de ALV van maandag 21
maart a.s. om 19.45 uur.
Namens het Bestuur,
Peter van Dijk.
Van de Redactie
Na de gezellige kerstdagen en oud en
nieuw is er weer een nieuw jaar 2011! De
dagen beginnen te lengen, de voorjaarskriebels komen weer omhoog net als de
narcissen en de krokussen, we hebben
weer zin om buiten te gaan tennissen.
Na een lange winter, met veel sneeuw
en vorst komen we allemaal weer uit de
hal naar de tennisbaan in Oudorp om een
potje buiten te tennissen. Ik vind het zelf
altijd erg wennen, de banen lijken wel een
ander formaat als binnenbanen, terwijl
dat niet zo is. Het duurt toch wel een paar
weken, eer we gewend zijn aan het buiten
tennissen. Dat geeft ons net genoeg tijd,
om weer te oefenen voor de competitie. Altijd spannend wat ons nu weer te
wachten staat. Iedereen in topconditie de
winterslaap uitgekomen? Arie zit even in
de penarie, één van zijn heupen is versleten. Hij moet nog even afwachten wat
ze hieraan gaan doen. Verder heb ik geen
narigheid gehoord van ons team, dus ik
neem aan dat we allemaal weer binnenkort buiten gaan trainen op maandag.
Dit is vast een stille hint voor mijn team.
4
Verder is er een bestuurswisseling geweest. Peter Blom heeft Ton Wokke
vervangen als secretaris en Peter van
Dijk is de opvolger van Wim Passtoors
geworden. Officieel moet daar nog over
gestemd worden met de ledenvergadering van komende 21 maart.
We zijn blij dat er vervanging is gevonden
voor Wim en Ton. Het was heel moeilijk
om enthousiaste vrijwilligers te vinden die
deze posten wilden gaan bezetten. We
zijn ook dankbaar dat Wim en Ton onze
vereniging zo lang hebben geleid met
veel verve. Toch is het goed om elke 4
of 8 jaar weer te wisselen, zodat nieuwe
ideeën en filosofieën onze vereniging
weer scherp houdt. Kortom: “ik heb er
zin an” om weer aan een nieuw tennisseizoen te beginnen, een nieuw bestuur,
een nieuwe lente, alleen nog geen nieuwe banen. Deze komen in het najaar.
Ik hoop u allen snel weer tegen te komen
op de baan. Ik wens u een erg goed, gezond en blessurevrij buitenseizoen.
Tot gauw.
Jos Lampe
Een kort berichtje
Dit jaar komt het boekje maar drie keer uit.
Dit wordt gedaan vanwege kostenoverwegingen. Dit jaar en volgend jaar komt
het nog uit op papier, maar daarna wordt
dit weer heroverwogen. Misschien komt
het dan wel alleen digitaal op de nieuwe
website te staan. Tijdens de aankomende
ALV wordt dit onderwerp ook nog besproken. Dus denk er eens over na hoe u wilt
dat de TVO´er in de toekomst moet verschijnen.
Met vriendelijke groeten
In memoriam
Rinus Peeters
Na een ziekteperiode van ongeveer anderhalf jaar
is Rinus 31 januari 2011
op de leeftijd van 65 jaar overleden.
We hebben Rinus leren kennen als
een warm en aimabel mens.
Rinus stond voor iedereen klaar.
Je hoefde maar iets aan hem te vragen
of hij zei: “dit regel ik wel, komt wel goed”.
Elke donderdag, rond de klok van half 11,
kwam hij met zijn clubje mannen tennissen,
waar hij altijd veel plezier aan beleefde.
Als voorzitter van de parkcommissie zat hij
volkomen op zijn plaats.
Bij de groot onderhoudsdiensten was hij
steevast van de partij.
De commissievergaderingen hield hij kort en bondig,
doch liet ieder zijn zegje zeggen.
Wij verliezen in hem een warme en sportieve tennisvriend.
Wij wensen zijn vrouw Bieneke, kinderen en kleinkinderen
heel veel sterkte om samen met elkaar door te gaan
in de geest van Rinus.
Zijn tennisvrienden
Peter Mors
Hoofdredacteur
5
Concept & Communicatiebureau.
Raak in tekst en beeld.
Op deze pagina ziet u de kaft die ontworpen is door Bureau1811. Dit bedrijf is nauw
verbonden met de lustrumcommissie. Ze hebben voor ons o.a een campagne uitgewerkt.
Ze zullen dit jaar alle kaften ontwerpen. Tevens zullen ze duidelijk aanwezig zijn in het
lustrum jaar. Hieronder stelt het bedrijf zich aan u voor.
Bureau1811 werkt. Voor én met u
U kent uw bedrijf, uw product/dienst en uw
klanten goed. Daar horen wij graag alles over.
Aan ons dit te vertalen naar goede en gerichte
communicatie. Intern en extern.
Bij Bureau1811 geen creaties om het creëren
maar toegepaste creativiteit. Neem hierbij een
hoge dosis bevlogenheid voor het communicatievak & innovatief vermogen en je hebt
onze krachtige mix.
Hoe wij werken:
Analyse:
In deze fase van merkontwikkeling wordt
onderzoek gedaan naar markt, afnemers
en concurrenten in de context van uw bedrijf
als merk. Het doel is te komen tot de essentie
van uw merk. En kan worden bekeken wat
de meest effectieve ‘kapstok’ zal zijn voor alle
communicatie.
ieder zijn recht
072-5118574
Merkbeheer:
Na de merkontwikkeling start de fase van
merkbeheer. Het lange termijn denken
omtrent uw bedrijf/dienst en product. Zaak is,
na de merkontwikkeling, het merk actief
beheren en innoveren. In principe zal iedere
actie getoetst moeten -kunnen- worden aan de
Merktemplate.
De fysieke verschijning van de boodschap
naar de klant of medewerkers verzorgen
wij punctueel en toegespitst op het gekozen
medium. Bovendien kunt u profiteren van onze
goede contacten bij externe leveranciers.
www.bureau1811.nl
TVO’er
Het clubblad van TennisVereniging Oudorp
nummer 1 | 2011
I. Selectiviteit; kiezen of verliezen
II. Consistentie; sta ergens voor en draag
dit keer op keer uit.
III. Herhaling; hoe vaker, hoe effectiever.
IV. Creativiteit; creativiteit vergroot het effect.
Creatie:
In deze fase van merkontwikkeling wordt
het merk in concept vertaald. Een praktisch
hulpmiddel als een brandmanual wordt in deze
fase ontwikkeld. Vertrekpunt en toetssteen zijn
de inzichten uit de Merktemplate.
L eesberg A dvocAten
Kennemerstraatweg 25-27, 1814 GB Alkmaar
www.leesbergadvocaten.nl
Implementatie:
In deze fase van merkontwikkeling wordt
het merk door middel van alle -benodigdeinstrumenten van de marketingmix in de markt
gezet. Nadrukkelijk niet alleen extern, maar
bij ook intern via internal branding.
linkedin.com/in/joseeviveen
linkedin.com/pub/fabian-de-rooij/15/662/a63
6
twitter.com/bureau1811
7
Notulen Alg. Ledenverg. TVO
van 15 november 2010
1. Opening
De voorzitter Wim Passtoors meldt de
vergadering om 20.00 uur dat het quorum aanwezig is maar dat hij nog even
wil wachten omdat er nog een aantal aankomt. Om 20.10 uur opent hij de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij
constateert, dat er sinds 1996 niet zoveel
leden op een ALV aanwezig zijn geweest.
2. Notulen ALV d.d. 15 maart 2010
Er zijn geen opmerkingen en de notulen
worden goedgekeurd met dank aan de
secretaris.
3. Mededelingen van het bestuur
Er is bericht van verhindering ontvangen
van Guusje Beemster en Nelly Bron. Een
speciaal welkom is er voor ons erelid
Ted de Jong. Dit weekend zijn de nieuwe
speelsterktes bekend gemaakt. Vandaag
worden ze gepubliceerd. Karin van Bijsterveld zal als voorzitter van de KNLTB
opgevolgd worden door Rolf Thung, als
de Ledenraad akkoord gaat.
4. Advies van de Adviescommissie
Nieuwe Banen.
Wim geeft het woord aan de voorzitter
van de commissie. Deze geeft aan, dat
er uitgebreide info is gepubliceerd op de
website. Hij geeft aan de hand van enkele
sheets een inleiding. Hierna geeft Gertjan
Gras ook aan de hand van sheets een
technische presentatie. Uitgebreid worden de verschillen tussen kunstgras met
zand en roodzand verklaard. Met name
onderhoud en speelcomfort. Een mogelijk
nadeel kan zijn, dat de lijnen (met name
de breedtelijnen: service- en achterlijnen)
in de loop van de tijd minder goed zichtbaar worden. Het onderhoud zal bij beide
alternatieven minder zijn dan het huidige
bij French Court. De investering zal bij de
keuze voor roodzand ongeveer 20% hoger zijn dan bij de keuze voor zand. De
commissie heeft uitgebreid en langdurig
8
over de alternatieven gesproken en adviseert unaniem over te gaan tot aanschaf
van kunstgras met roodzand (smashcourt
of iets gelijksoortigs). De besturen van
TVO en de Stichting hebben dit advies
overgenomen en aangegeven, dat dit
geen extra huurverhoging en geen extra
contributieverhoging tot gevolg zal hebben. Tevens zal er worden overgegaan
tot de aanschaf van extra drainage bij de
banen 4, 5 en 6, het vervangen van de
toplaag van de minibaan en de oefenkooi
(de oefenmuur wordt ook hersteld).
Er wordt uitgebreid gediscussieerd over
de aanvang van de uitvoeringsperiode.
Dit blijft 1 augustus, direct na het einde
van het 471/2 toernooi. De uitvoering zal
twee maanden duren en is mede afhankelijk van het weer. Voor het instrooien
van het zand is een periode van droog
weer nodig. De werkzaamheden zullen
invloed hebben op de planning van de
jeugdclubkampioenschappen en de seniorenclubkampioenschappen. Hier zijn
alternatieven voor, hetgeen verder moet
worden uitgewerkt.
Op de vraag of het rode zand afgeeft, is
het antwoord neen. Het is verhit tot een
temperatuur boven de 1000 °C. Alle ongerechtigheden zijn dan verwijderd en het
verpulvert dan niet meer.
Er vindt een uitgebreide discussie plaats
over de speeleigenschappen van de beide alternatieven. Dit blijft subjectief. De
verenigingen die roodzandbanen hebben zijn hier zeer tevreden over. Ervaring
leert, dat als er een keuzemogelijkheid is,
er eerder gekozen wordt voor spelen op
roodzand zeker in de periode direct na
het vernieuwen van de banen. Wanneer
de kunstgrasbanen goed zijn ingespeeld
is er soms een voorkeur voor deze banen.
De verwachting is dat het een positieve
uitstraling aan TVO zal geven en dat dit
hopelijk extra leden zal aantrekken. De
vergadering stemt met de grootst mogelijke meerderheid (1 stem tegen) in met
het advies van de commissie om te kiezen voor kunstgras met roodzand.
5. Begroting 2010
De verwachting is dat de begroting uitkomt op een tekort van € 1462,-. Marijke
memoreert, dat we er in zijn geslaagd om
in een paar jaar € 35.000,- te bezuinigen.
Dit was noodzakelijk omdat de inkomsten
terugliepen door vermindering van het
aantal leden, vermindering van sponsoren kantine-inkomsten. Bij het opstellen
van de begroting is er vanuit gegaan, dat
het ledental de komende tijd stabiel blijft.
De fluctuatie van de kantine-inkomsten is
mede veroorzaakt door het WK voetbal in
afgelopen zomer.
De ALV stemt verder in met de begroting.
6. Vaststelling contributie 2011
Er is een voorstel om de contributie voor
jeugdleden te verhogen met het indexpercentage. Dit betekent de seniorencontributie te verhogen tot € 138,- en de juniorencontributie tot € 66,- die van studenten
tot € 100,- en niet-spelende leden/donateurs tot € 29,-.
De vergadering stemt zonder stemming
hiermee in.
7. Mededeling
Lustrumcommissie 2012
Nico Berger, de voorzitter van de Lustrumcommissie die verder bestaat uit Peter Mors, Ton de Ridder, Marcel Sijmons
en Martin Smit, geeft een korte toelichting
over de ideeën die er op dit moment zijn.
Samen met een marketingbureau is het
een en ander uitgewerkt. Hierbij wordt
ook gekeken naar samenwerking met
omliggende bedrijven. Naar verwachting
kunnen er plannen in januari 2011 worden gepresenteerd.
8. Bestuurssamenstelling
Wim Passtoors is aftredend en niet herkiesbaar. Dit heeft hij al tijdens de nieuwjaarsreceptie aangegeven. Er is helaas
op dit moment nog geen opvolger gevonden. Hier moet wel op korte termijn
een oplossing voor worden gezocht. Een
van de mogelijkheden is, dat het bestuur
blijft zoeken en dat als er een kandidaat
wordt gevonden deze kan beginnen en
in de voorjaarsvergadering formeel kan
worden benoemd. Dit geldt ook voor kandidaten voor secretaris en het algemeen
bestuurslidmaatschap. De ALV gaat akkoord met het verstrekken van dit mandaat aan het bestuur. Op een vraag of de
vereniging wordt opgeheven als er geen
voorzitter kan worden gevonden is het
antwoord dat er wel een bestuur is en er
wat dat betreft geen problemen zijn.
Bas Smit stopt voorlopig als bestuurslid
maar is bereid om als voorzitter van de
jeugdcommissie aan te blijven.Ton Wokke had reeds aangegeven als secretaris
te stoppen, maar wel gewoon AB lid te
blijven om voorzitter van de Stichting te
kunnen blijven.
9. Commissiesamenstelling
Er zijn op dit moment de volgende vacatures:
• Twee voor kantinecommissie;
• Webmaster
• Verenigingscoördinator;
• Wedstrijdleider en twee leden voor de
wedstrijdcommissie Open Oudorp.
10. Samenstelling kascommissie
boekjaar 2010
De kascommissie zal bestaan uit Peter
van Dijk en Joop de Jong met
Hans Broers als reservelid.
11. Diensten 2011
De volgende voorstellen worden aangenomen:
• Handhaving verplichting 2 bar- of keukendiensten;
• Nieuwe (senior)leden hebben ook deze
verplichting;
• Per competitieteam: een extra bar- of
keukendienst, gecombineerd met competitieleiding voor een dagdeel;
• Eerst laten inschrijven voor hoog seizoen en daarna aanvullen;
• Afkoopbedrag bedraagt € 40,- per
dienst;
9
14. Sluiting
Om 22.33 uur sluit Wim Passtoors de vergadering en zegt iedereen dank voor de
aanwezigheid en inbreng.
12. Beleidsplan 2010-2013
lukkig als coördinator van de jeugdcommissie aanblijft. Hij memoreert dat er
soms wel eens verschillend over een
aantal zaken werd gedacht en dat Bas
meer snelheid wilde in de afhandeling
van een aantal zaken. Tevens zegt hij dat
dit juist goed is in een bestuur en betreurt
Bas z’n besluit.
Datum 21 maart 2011 om 19.45 in de kantine
13. Rondvraag
Wim bedankt Ton voor zijn inzet als secretaris in de afgelopen jaren en de goede samenwerking. Hij was altijd zeer tevreden over de snelle en goede notulen.
Ton was steeds zijn rechterhand (al zat hij
altijd links aan zijn betere oor).
• Boete voor het niet nakomen van dienst (c.q. niet voor vervanging zorgen)
€ 50,- per dienst;
• Handhaving van het bedrag van € 35,voor vrijwilligersbijdrage aan opgeroepen
nood-invaldienst.
Dit wordt niet behandeld en doorgeschoven naar de voorjaars ALV 2011. Opmerkingen, voorstellen, vragen en aanvullingen kunnen bij Jaap Schaaf (TC) worden
ingebracht.
• Marjan Glandorf vraagt naar de stand
van zaken van de luifel. Wim antwoordt,
dat deze voorziening de komende jaren
niet kan worden opgenomen in het meerjarenplan van de Stichting.
• Wim Klaassen vraagt waarom er is afgeweken van de officiële prijsuitreiking bij
het Open Oudorptoernooi en de Senioren
Clubkampioenschappen. De voorzitter
antwoordt, dat hier steeds minder belangstelling voor is en dat de winnaars steeds
vaker niet kwamen opdagen. Dat er een
prijsuitreiking moet zijn staat niet in het
reglement. Maar dat het beter is voor de
kantine-omzet is duidelijk. Ook wordt zo
de voorzitter de kans ontnomen ten overstaan van de deelnemers de organisatoren en hun medewerkers te bedanken.
De betreffende wedstrijdleiders hadden
dit zo beslist. Er waren al prijzen uitgereikt toen de voorzitter het merkte; hij
heeft daarop niet aangedrongen op het
terugdraaien van de beslissing.
Wim (vz) neemt hierna afscheid van Suze
als bestuurslid. Zij doet de ledenadministratie vanaf 2003 en kent daardoor
de vereniging door en door. Zij blijft dit
werk gelukkig voortzetten. Ook bedankt
hij haar voor het vaak alerte optreden bij
overlijden van een van de leden of bij andere bijzondere omstandigheden.
Ton bedankt Wim voor zijn inzet. Hij heeft
zich naast een zeer drukke werkkring en
in een periode ook waarin hij wel eens
problemen had met zijn gezondheid altijd
voor meer dan 100% ingezet voor TVO.
Hij vindt het jammer, dat er in de afgelopen periode een aantal vervelende zaken
hebben gespeeld en dat er zoals Wim dat
noemde, door een aantal voor hem “prominente” leden kritiek werd uitgeoefend
over zijn manier van optreden en op een
aantal genomen beslissingen. Ton geeft
aan, dat de ALV zich moet realiseren dat
we nu een bestuurscrisis hebben. Zelf
wil hij de komende periode zich wat op
de achtergrond houden om te voorkomen
dat bij gebrek aan voorzitter en secretaris
men er vanuit gaat dat hij deze taken wel
op zich gaat nemen. Hij wijst erop, dat het
nu allemaal neer komt op Marijke, Rinus
en Rein als er niet snel opvolging komt.
Ton Wokke, secretaris
Agenda Algemene Ledenvergadering TVO voorjaar 2011
1
Opening
2
Mededelingen, ingekomen en verzonden stukken
3
Samenstelling Bestuur en taken
a. Benoemen nieuwe voorzitter Peter van Dijk
en de bestuursleden Peter Blom en Gerard Twisk
b.
Taakverdeling bestuur
4
Vertrekkende en nieuwe Commissieleden
a.
Kantinecommissie
- vertrokken: Bea Fürstner en Alida de Rooij
- nieuw lid: Ada den Otter
b.
Jeugdcommissie
- nieuw lid: Shane Hartsteen
c.
Technische commissie
- vertrokken: Caroline Oakes
- nieuwe leden: Yvonne de Bie en Sandra Veenstra
5
Jaarrekening 2010
a
Financieel verslag
b
Verslag kascommissie
6
Commissie nieuwe banen
a. Stand van zaken m.b.t. de aanleg nieuwe banen
b.
Decharge commissie
7
Informatie uit de stichting Tennispark Oudorp
8
Lustrum commissie 2012
a. Stand van zaken
9
Nagekomen agendapunten
10
Rondvraag
11
Sluiting
Hierna neemt Wim afscheid van TVO.
Hij heeft het voorzitterschap altijd met
plezier en vol overgave gedaan. Hij stelt,
dat mocht hij leden onheus hebben behandeld dit niet met opzet is gebeurd. Hij
heeft altijd het belang van TVO voor ogen
gehad. Hij bedankt de bestuursleden voor
hun steun en de leden van TVO voor het
in hem gestelde vertrouwen. Hij wenst
zijn en ons TVO een goede toekomst toe.
Wim bedankt ook Bas, die na een jaar
voorlopig stopt als bestuurslid maar ge10
11
Brunch Open Toernooi 2011
Stersponsors
2011
he
rm
en
in
ds
c
n
ma
Nog een leuke bijkomstigheid is dat op deze zondag ook de nieuwe pasjes kunnen worden
opgehaald. Geen extra moeite dus, want je bent er dan toch al!
*
He
nd
er
ik
r
aa
lkm
Sapore
W
rA
nte
tce
or
Sp
*
Wanneer Aanvangstijd Eindtijd Toegang
Bijzonderheden
n
ë
nti
ra
u
ss
A
Op zondag 20 maart a.s. wordt het tennisseizoen weer geopend met het altijd zeer geslaagde en gezellige Brunch Open Toernooi. Ideaal om na een lange winterperiode weer
een lekker balletje te slaan, de spieren los te maken en meteen veel leden te ontmoeten
(dus ook aan te bevelen voor nieuwe leden). We gaan in ieder geval dubbels en/of mixen
spelen. Je hoeft je niet met een partner op te geven!
La
Tot dan!!
Namens de sportcommissie
Liliane Sinke (072 - 5644330),
Yvonne Klaver (072 - 5207969) en
Monique Slinger (06 – 53178008)
Bu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ce
an
ise
Ad
v
en
nts
id
Gu
nta
Ja, ik doe mee met het brunchtoernooi op zondag 20 maart 2011 (11.00 uur-15.00 uur)
&
Ac
co
u
rt
po
O
p
Su
voor seniorleden van TVO
Dit formulier alleen gebruiken als inschrijven via [email protected] niet lukt!
Naam:
Geslacht: man/vrouw
Speelsterkte dubbel:
Telefoonnummer:
Inleveren in de brievenbus van de TVO kantine vóór 14 maart a.s.
rkt
perma
ter Su
e Ruy
BD
Inschrijfformulier Brunch Open Toernooi 2011
ss
urs
e
sin
Spar D
12
*
Kortom, zin in een gezellige dag met tennissen, kletsen, eten en drinken? Schrijf dan bij voorkeur in via [email protected] (vermeld in ieder geval je naam, speelsterkte dubbel,
telefoonnummer). Dit kan tot 14 maart a.s.
Mocht dit écht niet lukken, kun je je ook inschrijven door onderstaand inschrijfformulier volledig
in te vullen en vóór 14 maart a.s. in de brievenbus van de TVO-kantine te doen.
nd
Mio
: zondag 20 maart 2011
: 11.00 uur
: ongeveer 15.00 uur
: 3 euro
: wij serveren een overheerlijke brunch
13
Klaverjas Paastoernooi
Op veler verzoek is er gevraagd of er ook een paastoernooi klaverjassen komt.
Dit is ook wel te begrijpen, want het laatste toernooi was weer beregezellig.
Samen met Ben de Boer, als scheidsrechter, vriendelijke medewerksters achter de
bar, en uzelf, met een opgewekt paashumeur, kan het niet mis gaan.
Onder het genot van een glaasje en wat hapjes, die weer door onze topkok Wim
worden verzorgd, gaan we vrijdag 15 april 2011 in de kantine van de TVO weer van
start.
Er zullen mooie prijzen te winnen zijn. De kosten zijn 3,50 euro per persoon.
Probeert u zoveel mogelijk als koppel in te schrijven.
De aanvangstijd is 20.00 uur precies. Een kopje koffie of thee wordt u door de
organisatie gratis aangeboden. Wees er snel bij, want er zijn maar ten hoogste 18
tafels beschikbaar. U kunt zich opgeven via E-mail [email protected] of
telefonisch op nummer 072 – 5128523 na 19 uur.
O ja, je mag natuurlijk ook een introducé mee nemen. Mocht je nog vragen hebben,
bel gerust even op.
De Klaverjas organisatie.
TVO
KLAVERJAS
paastoernooi
Tennisvereniging Oudorp
Organiseert op VRIJDAG 15 april 2011
Een klaverjaspaastoernooi voor koppels
De aanvang is 20.00 uur
Amsterdams systeem, 3 ronden van 16 spellen
Dit klaverjas paastoernooi vindt plaats in
de kantine van de tvo
De kosten € 3,50 per persoon
Inschrijving [email protected] of 072 5128523 na 19 uur
14
15
Samenvatting diensten
Met Toerkoop Zonvaart scoort u altijd!
Persoonlijk reisadviseur:
Brenda Laan
Herenweg 207 - Alkmaar
tel. 06 811 609 80/0880 660 893
[email protected]
www.brendalaan.nl
WC de Mare- Europaboulevard 6
Alkmaar tel. 0880 660814
[email protected]
www.toerkoopzonvaart.nl
Vanuit de commissie wordt een aantal
diensten aangestuurd. Onderstaand een
korte omschrijving van wat elke dienst inhoudt. Ook een uitgebreide instructie treft
u aan op de bar in de klapper - het doornemen hiervan hoort ook bij de desbetreffende dienst, evenals het doornemen van
het aanwezige bijzonderhedenboek (nieuw
fenomeen).
Bardienst
Voorafgaand aan de dienst dient u de sleutels van de voordeur en van de bar bij een
van de sleuteladressen op te halen. Deze
adressen staan vermeld in het clubblad de
TVO’er. Voor de avonddienst geldt, dat de
sluitingstijd van 23.00 uur strikt gehandhaafd wordt. Na afloop van de door u verrichte dienst dient de kantine alsook de
voordeur afgesloten te worden en de sleutels te worden teruggebracht naar hetzelfde
sleuteladres waar u ze heeft opgehaald.
Controleer svp ook of alle lichten uit zijn.
U dient de leeftijd van 18 jaar te hebben,
tijdens uw dienst mag u geen alcoholische
drank nuttigen en diensten mogen niet voortijdig worden beëindigd dan na overleg met
en instemming van de Kantinecommissie
(KC). De werking van de kassa spreekt voor
zich, er wordt uitsluitend à contant afgerekend. De prijzen vindt u op het prijzenbord
als ook op de toetsen van de kassa. Na
afloop van uw dienst dient de bar etc. te
worden schoongemaakt, zie de uitgebreide
instructies in de klapper, dus: alle werkzaamheden uitvoeren zoals het een goed
barkeeper betaamt.
Bardienst verrichten tijdens onze 3 toernooien is bijzonder leuk, maar vereist enige
ervaring. Als u nog nooit een bardienst heeft
gedaan, verdient het aanbeveling niet tijdens deze 3 toernooien in te schrijven, maar
een andere datum te kiezen!
natie met een bardienst. Een sleutel hoeft
u dus niet op te halen, er is altijd een barbezetting aanwezig. Wat de keukendiensten precies inhouden staat beschreven in
de klapper op de bar. Keukendiensten mogen niet voortijdig worden beëindigd dan na
overleg met en instemming van de KC.
Schoonmaakdienst
Schoonmaakdiensten houden met name
in: het schoonmaken van de kantine, stofzuigen en dweilen van de kantine en de
keuken, het afnemen van het meubilair, het
schoonhouden van de bar (ervoor en erachter) en keuken. Tijdens toernooien het toonbaar houden van het terras
(het legen van asbakken, meubilair weer
op hun plaats zetten enz.). In het bijzonderhedenboek achter de bar vermeldt de KC
per keer welke werkzaamheden de meeste
aandacht vragen.
Het schoonmaken van de toiletten vallen
niet onder deze dienst.
Parkdiensten=Groot onderhoud
Dit houdt in dat er op of zaterdagochtend (4
uur) of vrijdagavond (2 uur) samen met leden van de Parkcommissie (PC) werkzaamheden verricht worden aan het park. Dat
kan zijn: onkruid verwijderen, paden aanvegen, wieden van bepaalde delen van het
park, schilderwerk enz. Bij iedere keer dat
Groot Onderhoud gehouden wordt, hoort
hierbij het zemen van de ramen (buitenzijde) van de kantine. Door de zorg van de PC
worden de te verrichten werkzaamheden
vastgesteld en onder de leden verdeeld. Bij
slechte weersomstandigheden zal het Groot
Onderhoud uitgesteld worden, u wordt dan
gebeld met het verzoek of u de dienst naar
een andere datum kunt/wilt verzetten.
Keukendienst
Keukendiensten (lengte 4 uur, zelfde lengte
als een bardienst) worden alleen gesteld tijdens evenementen, competitiedagen in het
weekend en toernooien en altijd in combi-
16
17
Introductietoernooi
Racketavond Senioren
Update van de
Lustrumcommissie
Zoals gebruikelijk zal ook dit jaar het introductietoernooi worden gehouden.
Dit toernooi is voor de nieuwe leden om
kennis te maken met de andere nieuwe leden en de club. Sinds vorig jaar hebben we
ook wat langer spelende leden uitgenodigd
om hieraan deel te nemen en kennis te laten
maken met de nieuwe leden. Op zondag 5
juni is het zover. Vanaf half 11 tot ongeveer
15.00 uur zal er in wisselende koppels getennist worden. Natuurlijk is er tussendoor
ook tijd om te kletsen en wat te drinken. U
kunt zich opgeven via de mail:
[email protected] of met een
strookje in de rode brievenbus in de kantine.
We hopen veel nieuwe én oude leden te
mogen begroeten op zondag 5 juni!
Velen van u zal het bekend zijn, maar vanaf
april zullen er weer racketavonden, misschien beter bekend bij de TVO’ers als
sjoemelavonden, georganiseerd worden.
Het is een jarenlange traditie en de avonden worden gekenmerkt door een gezellige
sfeer, waar men tijdens het spelen en ook
na afloop onder het genot van een drankje
in de kantine of op het terras met elkaar kan
kennismaken.
Bij deze willen wij u weer wat verder op de
hoogte brengen van de activiteiten van de
lustrumcommissie. Inmiddels is er contact
geweest met diverse enthousiaste TVOleden voor de organisatie van de vele activiteiten, die volgend jaar plaats zullen vinden.
Het is mooi om te zien dat het TVO-hart nog
altijd klopt bij vele leden.
Tot ziens,
Komt allen - Komt allen.
5 juni 2011
Namens de sportcommissie,
Judith Brasser en
Marianne Kamps
Damesbridgedag
De derde donderdag in januari, dat betekent dus “Damesbridgedag”. We beginnen
zoals altijd met koffie en gebak en begroeten elkaar. En er zijn zelfs dames bij, die
wij alleen op deze dag ontmoeten. Daarna
vangt het bridgen aan. Het eerste gedeelte
tot de lunch verliep heel rustig.
Tijdens de lunch, die weer fantastisch verzorgd was, met o.a. diverse paté’s, salades
en warme saté’s, werd het heel gezellig. De
dames lieten zich de wijn etc. goed smaken. De partijen na de lunch werden vlot
gespeeld. In het kort gezegd, het was een
heerlijke dag, ook al was de uitslag voor
ons niet, om over naar huis te schrijven.
We bedanken alle vrijwilligers voor hun
inzet, om deze dag tot een succes te
brengen.
18
op de woensdagavond
Het grote voordeel voor vooral nieuwe leden
is, dat men hier kan spelen zonder voor een
partner te zorgen.
De eerste racketavond is op 6 april 2011,
aanvang 19:00 uur.
- Reünie welke georganiseerd gaat worden
door Marianne Kamps, Sandra Kerkvliet,
Jan Barten en Wim Klaassen.
- De sportcommissie zal onder leiding van
Richard Vreeker diverse evenementen gaan
organiseren (o.a. Demo Haarhuis-Eltingh)
- Het eerste open jeugd toernooi bij TVO georganiseerd door de jeugdcommissie onder
de bezielende leiding van Bas Smit. En vele
extra jeugdactiviteiten.
- Een ware open dag die georganiseerd
gaat worden door vele heren uit de Hidalgostraat (voorzitter Theo de Kort)
- Klaverjas- en Bridgetoernooi door Ben de
Boer en Jan Barten
- Er wordt het hele jaar volledige ondersteuning gegeven tijdens de vele evenementen
door de kantinecommissie en de parkcommissie.
Kortom een en al jolijt en sportiviteit in 2012
Hou daarom de TVO’er, de website en je
e-mail in de gaten waarin spoedig het jaaroverzicht vermeld zal gaan worden, zodat
de agenda´s reeds geblokt kunnen worden!
PS. Mocht je denken “Kan ik ook iets betekenen in de organisatie van één van de
vele activiteiten” stuur dan een mailtje
naar [email protected]
Snerttoernooi
Zondag 13 februari hadden we weer het
snerttoernooi, het was prachtig weer (geen
sneeuw zoals de vorige 2 jaren en ook geen
Snertweer regen, hagel) zodat het een geslaagd toernooi werd. Zo’n 48 mensen deden mee, wel niet zoveel als het eerste jaar
maar iedereen was gekomen. We hadden
zelfs een reservespeelster (hiervoor onze
dank.) Tijdens de lunch kreeg iedereen een
heerlijk kopje snert met een stukje stokbrood en kruidenboter en na het toernooi
werd een lekker glaasje warme glühwein
geschonken. Een spetterende loterij met
prachtige prijzen die tijdens het toernooi
waren mogelijk gemaakt door de volgende
sponsoren:
- Brood- en Banketbakkerij Jos Rood
- De Spar in Oudorp
- Wijnhuis Oudorp
- Bloembinderij De Seizoenen
- JansZoon kleding
- Slagerij Heinis
- BS&G internetprovider Frank Hoeben
- Diana’s groentewinkel in Oudorp
- Drogisterij Hardeveld
Alle weer hartelijk bedankt.
Groeten de Sportcommissie;
Marjan, Liesbeth, Karen
en de kantinecommissie;
Hans, Rein, Peggy
Groeten
de Lustrumcommissie
Namens Corrie en Tini
19
Bestuur- en commissieleden
Bestuur
Peter van Dijk
Peter Blom
Marijke Blom
Rein Engelsma
Ton Wokke
Gerard Twisk
Kasteellaan 2
Neptunusstraat 19
Oudengracht 247
Slotlaan 33
Jasmijnlaan 26
Astrastraat 13
1829 BD
1829 CR
1811 CG
1829 BC
1829 HK
1829 JA
Oudorp
Oudorp
Alkmaar
Oudorp
Oudorp Oudorp
5122658
5123731
5115878
5151106
5150753
5112281
voorzitter
secretaris
penningmeester
Voorzitter KC
lid
lid
Verenigingscoördinator
vacature
Ledenadministratie
Suze van Dijk
Kasteellaan 2
1829 BD
Oudorp
5122658
Jeugdcommissie
Bas Smit
Anja Tan
Roos Berger
Brigitta Feldberg
Jolanda Buisman
Ingrid Jong
Petra Lute
Sandra Veenstra
Pauline Scheffel
Yvonne de Bie
Hidalgostraat 25
Pallasstraat 44
Uranusstraat 5
Pallasstraat 23
Siriusstraat 2
Siriusstraat 6
Uranusstraat 7
Pallasstraat 43
Pallasstraat 12
Overtoom 44
1829 JD
1829JC
1829 XD
1829 JB
1829 CC
1829 CC
1829 XD
1829 JB
1829 JC
1823 BH
Oudorp
Oudorp
Oudorp
Oudorp
Oudorp
Oudorp
Oudorp
Oudorp
Oudorp
Alkmaar
5117479
5125062
5123508
5158477
5153725
5124445
5153867
5127116
5111074
5153917
voorzitter
Kantinecommissie
Rein Engelsma
Peggy Kersten
Hans Glandorf
Ton de Ridder
Nel Vreeker
Ada den Otter
Slotlaan 33
Runmolen 50
Pallastraat 6
Istriastraat 65
Notweg 34
Hidalgostraat 16
1829 BC
1823 GL
1829 JC
1829 XB
1815 EM
1829 JD
Oudorp
Alkmaar
Oudorp
Oudorp
Alkmaar
Oudorp
5151106
5158880
5112155
5111145
7074438
5201335
voorzitter
diensten
inkoop
techniek
Parkcommissie
Ton Kamps
Arie Venneker
Ger Ootes
Cor Bakker
Nel Bakker
Dirk Buisman
Gerard Kesselaar
Cor Bestevaer
Klaas Meijer
Theo Kroon
Jan de Lange
Gert Jan Engberts
Gerrit Kamerbeek
Nic Neuvel
Jan Pover
Ans Lenaarts
Dionestraat 16
t Wuiver 1
Esdoornlan 5
Donkstraat 12
Past. Maatstraat 23
Past. Maatstraat 27a
Rochdalestraat 21
Neptunusstraat 20
Stellingmolen 5
Orionstraat 23
Stalpaertsstraat 82
Breelaan 5
Rammekens 19
Esdoornlan 66
Bovenweg 304
Wilgenlaan 11
1829 CB
1829 CH
1829 HD
1823 DN
1829 BJ
1829 BJ
1814 TG
1829 CS
1823 TA 1829 CK
1813 CH
1829 AS
1823 HG
1829 HH
1834 CS
1829 EC
Oudorp
Oudorp
Oudorp
Alkmaar
Oudorp
Oudorp
Alkmaar
Oudorp
Alkmaar
Oudorp
Alkmaar
Oudorp
Alkmaar
Oudorp
St. Pancras
Oudorp
5110264
5121361
5115643
5120158
5119528
5120760
5150218
5112772
5114513
5124079
5400908
5113787
5154356
5153377
5628648
5154516
Voorzitter
Groundsman
Sportcommissie
Richard Vreeker
Chris van der Blonk
Marianne Kamps
Liliane Sinke
Judith Brasser
Karen Hoeben
Marjan Glandorf
Liesbeth van der Stappen
L.Couperusstraat 179
Gerard Doustraat 3
Korenbloemstraat 23
Ida Gerhardstraat 31
Nic. Beetskade 68
Scheldestraat 69
Pallastraat 6
Hidalgostraat 17
1822 LH
1816 CP
1817 CJ
1822 ME
1816 BZ
1823 WD 1829 JC
1829 JD
Alkmaar
Alkmaar
Alkmaar
Alkmaar
Alkmaar
Alkmaar
Oudorp
Oudorp
5405787
voorzitter
06-10935964
5201207
5644330
5404722
5191610
5112155
5111180
Technische commissie
Jaap Schaaf
Dionestraat 18
1829 CB
Oudorp
06-52072943coördinator
Willy Bes
Prunuslaan 49
1829 HT
Oudorp
06-24601365comp.leider dames/heren ma-vr
Sergei van Exel
Ceresstraat 156
1829 XK
Oudorp
06-25056311competitieleider landelijk en district za/zo
Sandra Veenstra
Pallasstraat 43
1829 JB
Oudorp
5127116
comp.leider jeugd wo.
Yvonne de Bie
Overtoom 44
1823 BH
Oudorp
5153917
comp.leider jeugd za/zo
Han Derks
Schubertkade 15
1817 GA
Alkmaar
5154220
adviseur TC/JC
Jan-Jurie van Eekelen
Noorderdijkweg 28
1771 MJ
Wieringerwerf 06-46255359adviseur TC/JC
Peter Nieuwenhuyse
Oranjestraat 1
1623 JS
Hoorn
06-17415421adviseur TC/JC
20
Financiële commissie
Joop de Jong
Hans Broers
Willem de Zwijgerlaan 2671814 KV
Valkkooglaan 8
1705 AP
Alkmaar
Hhwaard
5116408
5203488
Werkgroep Sponsoring
Grethe Poch
Westdijk 12
Jos Lampe
Neptunusstraat 6
Annie Dijkman
De Wieken 32
1847 LH
1829 CS
1829 AN Zuidschermer5044115
Oudorp
5155437
Oudorp
5153630
Jeugdbestuur
Wouter Korse
Kayleigh van Zeist
Bas de Jong
Kim van der Stappen
Johan van der Sluijs
Melissa Bruin
Jeroen Berkhout
Miakel Driebergen
Demi Lammens
Sperwer 26
Junohof 21
Hidalgostraat 16
Hidalgostraat 17
Jasmijnlaan 4
Junohof 22
Dionestraat 4
Ceresstraat 37
Pallasstraat 30
1834 XP
1829 DA
1829 JD
1829 JD
1829 HK
1829 Db
1829 CB
1829 XE
1829 JC
St. Pancras
Oudorp
Oudorp
Oudorp
Oudorp
Oudorp
Oudorp
Oudorp
Oudorp
5122663
voorzitter
5153526
5201335
5111180
06-41157194
5123535
5159950
5150932
5207300
Bridgecommissie
Ben de Boer
Mart Debets
Alex Stuvel
Guusta Visse Hans van der Laan
Runmolen 5
Klaversloot 15
Westerweg 21-E
Munnikkenweg 71
Ceresstraat 154
1823 GK
1721 CS
1851 AA
1823 DB
1829 RS
Alkmaar
5113890
Heiloo
Alkmaar
Oudorp
5200740
5118806
5115067
Redactiecommissie
Peter Mors
Jos Lampe
Annie Dijkman
Rein Engelsma
Hidalgostraat 14
Neptunusstraat 6
De Wieken 32
Slotlaan 33
1829 JD
1829 CS
1829 AN 1829 BC
Oudorp
Oudorp
Oudorp
Oudorp
5201205
5155437
5153630
5151106
Br. op Langedijk0226-318925
Website
Hans Nijssen
H. Kuipers Rietbergstr 42 1827 LE
Alkmaar
5640877
Richard Vreeker
L.Couperusstraat 179
1822 LH
Alkmaar
5405787
Vacature
coördinator
voorzitter
hoofdredacteur
distributie
webdesigner
Webmaster
Lustrumcommissie
Nico Berger
Peter Mors
Ton de Ridder
Martin Smit
Marcel Sijmons
Uranusstraat 5
Hidalgostraat 14
Istriastraat 65
t Wuiver 22
Uranusstraat 1
1829 XD
1829 JD
1829 XB
1829 CJ
1829 XD
Oudorp
Oudorp
Oudorp
Oudorp
Oudorp
5123508
voorzitter
5201205
5111145
06-55772285
5620678
Kantine sleuteladressen
Fam. Den Biesen
Fam. Kamps
Fam. Mons
Fam. Glandorf
Fam. Bakker
Jupiterstraat 22
Dionestraat 16
Icarusstraat 7
Pallastraat 6
Jupiterstraat 15
1829 CA
1829 CB
1829 DC
1829 JC
1829 CA
Oudorp
Oudorp
Oudorp
Oudorp
Oudorp
5110616
5110264
5111989
5112155
5280552
1823 GL
Alkmaar
5158880
Organisatie (kantine)diensten
Peggy Kersten
Runmolen 50
Westrijdleiding TVO open 2011
vacature
Rolin Basingerhorn
Paltrokmolen 13
1823 GT
Alkmaar
5155625
Richard Vreeker
L.Couperusstraat 179
1822 LH
Alkmaar
5405787
vacature
vacature
vacature
Wedstrijdleiding 47 1/2 Veteranen Toernooi
John Burgers
Bachlaan 5
André Hoet
Dionestraat 12
Mart Debets
Klaversloot 15
Ton Kamps
Dionestraat 16
1817 GG
1829 CB
1721 CS
1829 CB
wedstrijdleider
Alkmaar
Oudorp
5150355
wedstrijdleider
5121330
Br. op Langedijk0226-318925
Oudorp
5110264
21
Inschrijving tennislessen voorjaar 2011
Ook dit seizoen worden de tennislessen bij TVO weer verzorgd door JJ Tennis en Han Derks.
Vanaf dit seizoen kan alleen via de website van JJ Tennis (www.jjtennis.nl) worden ingeschreven.
Dit geldt ook voor de leerlingen die bij Han Derks (gaan) lessen;
zowel voor de 1ste als de 2de jaars leerlingen.
Let op: De inschrijving voor de tennislessen sluit op vrijdag 18 maart 2011 en de lessen starten
vanaf maandag 28 maart 2011.
20
Programmakeuze:
A
B
C
D
E
F
Duotraining (junioren en senioren)
2 personen 50 minuten € 348,-
Groepstraining (junioren en senioren) 4 personen 50 minuten € 175,-
Groepstraining (junioren)
8 personen 50 minuten € 87,-
Leerlingen t/m 9 jaar (1e jaar les) 6 personen 50 minuten € 97,-
Leerlingen t/m 9 jaar (2de jaar les)
6 personen 50 minuten € 146,-
Neem voor een eventueel aangepast programma contact op met JJ Tennis.
18 weken
18 weken
18 weken
30 weken
30 weken
NB. De trainingen D en E vormen het standaard starttraject voor de nieuwe jeugd t/m 9 jaar.
Op deze trainingen geeft TVO een subsidie op het lesgeld van respectievelijk 50% voor het
eertse jaar en 25% op het lesgeld van het tweede jaar.
Schrijf je in op de website van JJ Tennis: www.jjtennis.nl
Voor specifieke informatie over de 2 jaars training voor nieuwe jeugdleden t/m 9 jaar kun je contact opnemen met Han Derks ([email protected] of bel 072–5154220).
Voor overige informatie kun je contact opnemen met Jan-Jurie van Eekelen van JJ Tennis
([email protected] of bel 06–362 553 59).
Technische Commissie.
KENNISMAKEN MET DE NIEUWE
BESTUURSLEDEN?
KOM NAAR DE ALV VAN 21 MAART A.S.
IN DE KANTINE OM 19.45 uur
22
23
competitie teams voorjaar 2011
Dinsdag
2e klasse Oudorp 1
DD 50+
2e klasse Oudorp 1
Oudorp 2
Marijke Blom, Gea de Koning, Anja Tan, Guusje Beemster,
Nel Vreeker, Nel Bakker, Ans Schenk.
Maud Kürten, Marja van Gemert, Babs Kuil, Wendy Solkesz,
Heleen Brandt, Ada Berends, Ans Lenaarts.
Annie Dijkman. Ans Wokke, Tiny Stoop, Gonny v. d. Ham,
Trudy Pover, Brigit Kamps, Tini Veldman
Donderdag
Oudorp 1 Marloes Tegel, Anja Lekkerkerker, Mieke Zonnevylie, Suze van Dijk,
Marijke Hoetmer, Ineke Ketelaar, Claudia Kemme
Vrijdag
Hoofdklasse Oudorp 1
1ste klasse Oudorp 2
1ste klasse Oudorp 3
1ste klasse Oudorp 4
2de klasse Oudorp 5
2de klasse Oudorp 6
Jolanda Buisman, Caroline Oakes, Brenda Bos, Marja Smit,
Roos Berger
Liesbeth de Graaf, Iety Kelly, Gertie Paalman, Ria Visser,
Anita Boekelaar, Dorien Krieckaert.
Marjan Glandorf, Liesbeth v.d. Stappen, Bea Bok, Tessa Kok,
Citha van der Veer, Annemarie Groothuis.
Ada den Otter, Veralien Schouten, Pauline de la Croix,
Sandra Veenstra, Myrna Mors, Regine Lammens.
Willy Bes, Marianne Homminga, Hilde Reijne, Trudy Visscher,
Litha Vreken, Henny Brakenhof, Egberdina Kiewiet.
Petra Lutte, Christine op de Weegh, Ingrid Jong-Hooghiemstra,
Karin Met, Helma Berkhout, Violaine Janssen.
Vrijdag
HD 60+
Oudorp 1 Gerard Hemmer, Cor Bakker, Nic Neuvel, Cor Venneker,
Andre Hoet, Ys Broers
Oudorp 2 Klaas Meijer, Ton Vreeker, Cor Bestevaar, Jan de Lange, Piet Vel
Zaterdag
HD 50+
1ste klasse Oudorp 1 Theo Kroon, Wim Passtoors, Jan Bakker, Henk Roubos,
Peter van Dijk, Peter Blom
1ste klasse Oudorp 2 Fred de Boer, John de Koning, Gerrit Kamerbeek, Cor Kuil
Zaterdag Gemengd
1ste klasse Oudorp 1
4de klasse Oudorp 2
Zaterdag heren
2de klasse Oudorp 1
3de klasse Oudorp 2
24
Sander Kwant, Niels Groeneveld, Femke Koning,
Myrthe van Ravenzwaaij
Jurgen van Nieuwpoort, Marieke Pool, Marloes Frederiks,
Benno den Drijver
Sergei van Exel, Peter Nieuwenhuyse, Robbert Hoekstra,
Niels Reine, Eric Verhoef
Ruud Bakker, Ron Vessies, Maikel Venneker, Rick Zeelen,
Paul Vessies
4de klasse Oudorp 3
4de klasse Oudorp 4
4de klasse Oudorp 5
5de klasse Oudorp 6
6de klasse Oudorp 7
6de klasse Oudorp 8
Zaterdag
HD35+
Oudorp 1
Oudorp 2
Zondag
Heren
Oudorp 1
Gem. 35+ Oudorp 1
Oudorp 2
ladies zond Oudorp 1
Oudorp 2
Bas Kroon, Michiel Jonker, Jorrit Sijmons, Koen Leegwater, Andre Bok
Peter Dirks, Patick Schuit, Rik Otto, Ingram Berghuis
Jan Potter, Nils Beenen, Remco Roubos, Ruud vd Meer,
Edwin van Veen
Barry Visscher, George Smit, Jeroen vd Bos, Chris vd Blonk,
Jaap Schaaf
Cor Groenewoud, Peter Burrie, Alwin Buskens, Wim Verhoef,
Bert Ketelaar, Sander Stam
Frank Verhoog, Michiel Stam, Bart de Boer, Jeffrey vd Raad,
Cecil Rump, Tim vd Most
Erik Mattheijer, Bert Polle, Gerard Vrasdonk, Ton Oosterkamp,
Jos de Waal, Klaas Kirpenstein
Martin Smit, Jaap Reijne, Willy Spijkerman, Nico Berger,
Sjon Zuurbier, Ationg Tan
Richard Vreeker, Marco Janmaat, Marcel Smit, Erwin Kok, Peter Dam,
Rutger Bottema
Jos Lampe, Grethe Poch, Robert Bolier, Arie Venneker,
Liesbeth de Waal, Han Kuiper, Theo de Kort, Anja van Veen
Henry de la Croix, Mike Veltman, Pauline de la Croix, Kim vd Stappen
Karin Hoeben, Desiree Burgers, Ellen Klaver, Tanja Venneker,
Monique Stokhof, Marjolein Res
Judith Brasser, Yvonne Janmaat, Monique Slinger, Marianne Kamps,
Esther de Goede, Machteld Schol
Afhalen nieuwe
tennispasjes
Zondag 20 maart tussen
14.00 en 17.00 uur kunnen
de tennispasjes 2011 worden
afgehaald in de kantine van
TVO. De tweede mogelijkheid is Uw
op specialist
woensdagavond
in tennis- 23
maart tussenkleding,
19.30 en 20.30
schoenen en
uur. Voorwaarde
racketsvoor afgifte
is dat de contributie is betaald
o.a.diensten
Prince, Wilson,
Slazenger,
en de
correct
zijn inKennex, Head, Dunlop
gevuld. Is aan deze voorwaarden voldaan,
kun je je pas
Peterdan
Strabbing
Europaboulevard
431laten
ook door iemand anders
Alkmaar, tel. 072-5623123
afhalen.
25
9
Toelichting wijzigingen Reglement en Inschrijving diensten via internet
Wijziging t.o.v. vorig seizoen:
Als u zich inschrijft voor een toernooi dan dient u uw pasje te kunnen overleggen aan de
toernooileiding. Kunt u dat niet, dan wordt u helaas van deelname uitgesloten.
Hoe werkt de inschrijving via internet ook alweer?
Ga naar www.afhangbord.nl en u komt op de homepage. Vervolgens logt u in via het inlogvenster (zichtbaar in
de linkerbovenhoek van het scherm) met uw eigen gebruikersnaam en wachtwoord. U komt nu op de
zogenaamde profielpagina. Daar staan een aantal gegevens. U kunt daar uw wachtwoord wijzigen én indien
nodig uw e-mailadres invoeren (dat laatste is nodig als u gebruik wilt maken van de waarschuwingsservice van
het systeem). Denk eraan om de ‘gegevens op te slaan’ na wijziging van de gegevens! Na het opslaan komt u
weer op het hoofdscherm. Bent u uw wachtwoord vergeten? Geen nood, onder het vakje INLOGGEN ziet u de
vraag staan of u het wachtwoord vergeten bent. Klik op deze zin en volg de aanwijzingen. U krijgt vrijwel direct
een e-mail met uw wachtwoord. Aan de linkerkant van het scherm ziet u een rijtje met opties, kies voor
bardienst en u komt in het planningsysteem.
*In verband met de renovatie van de banen, die gepland staat van 1 augustus tot en met 30 september
2011, kunnen dan geen diensten worden ingeschreven. Er bestaat een mogelijkheid dat het werk eerder
klaar is en dat er diensten worden opengesteld vanaf 19 september. Dit is op dit moment nog niet
bekend.
Heeft u bij nader inzien en na sluiting van de inschrijving toch een verkeerde datum ingevuld, dan dient
u zelf voor vervanging te zorgen. Probeer eventueel met een ander lid te ruilen.
U krijgt alleen uw pasje als u zich voor diensten heeft ingeschreven of deze diensten heeft afgekocht.
Voorbeeld Inschrijfscherm
Let op: u dient 4 punten behaald te hebben om uw pasje te ontvangen. U krijgt:
- 2 punten voor een bar-, keuken-, schoonmaak- en onderhoudsdienst op zaterdag.
- 1 punt voor een sjoemel- en onderhoudsdienst op vrijdag.
Elders in deze TVO’er worden de diensten nog eens toegelicht.
U ziet een kalender waarbij de kleur van een datum aangeeft of daar nog ‘diensten’ beschikbaar zijn. U ziet drie
kleuren:
BLAUW
- op deze dag zijn er nog geen diensten ingevuld;
GROEN
- op deze dag zijn er nog openstaande diensten
ROOD
- alle diensten op deze dag zijn al ingevuld.
Door met de muis over de dagen heen te gaan, ziet u aan de kleuren of er nog diensten beschikbaar zijn. Door
op een dag te klikken, verschijnen de nog voor die dag beschikbare diensten links in het scherm. Aangegeven
wordt dan ook of de te kiezen bardienst in een toernooi valt, tijdens de competitie verricht moet worden, er iets
bijzonders aan de hand is, of dat het een gewone dienst betreft. Kiest u vervolgens voor de knop
INSCHRIJVEN bij de bewuste dienst, dan heeft u voor die dienst ingeschreven. U ziet direct uw naam
verschijnen. Tevens wordt vermeld of u met uw inschrijving al dan niet aan de verplichting tot
verenigingsdiensten hebt voldaan.
Een voorbeeld van het inschrijfscherm vindt u verderop in deze tekst.
LET OP! U kunt uw inschrijving niet zelf wijzigen! Dus denk goed na voordat u uw keuze in het systeem
zet. Voor eventuele correcties contact opnemen met Peggy Kersten.
Openstelling inschrijving
De inschrijving via internet is opengesteld van zondag 27 februari 2011 - 00.00 uur tot zondag 14 maart 2011 24.00 uur. Voor diegenen die niet via internet inschrijven bestaat de mogelijkheid om in de kantine bij TVO in te
schrijven op de volgende tijden:
 woensdag 2 maart 2011 tussen 19:00 en 20:30 uur
 donderdag 3 maart 2011 tussen 19:00 en 20:30 uur.
de
Uw pasje kunt u ophalen op zondag 20 maart tussen 14.00 en 17.00 uur. De 2 mogelijkheid is op woensdag
23 maart tussen 19:30 en 20:30 uur.
Als u ingelogd bent, ziet u uw naam rechtsboven (in dit voorbeeld Wildeman). In dit voorbeeld is 2 april gekozen
en u ziet de diensten die er voor die dag zijn. U kiest nu een dienst en klikt op het balkje inschrijven. Het
resultaat ziet u hieronder.
Boetesysteem
Niet tijdig ingeschreven zijn, betekent dat u naast de opgelegde boete een brief ontvangt, waarin u op een
aangegeven dag en tijd de gelegenheid geboden wordt om alsnog aan de inschrijfverplichting te voldoen. De
wijze waarop dit gaat gebeuren, zal in de brief bekend gemaakt worden.
De vrijstelling op basis van leeftijd is vervallen. Leden die de leeftijd van 70+ hebben bereikt hebben kunnen
vrijstelling vragen bij Peggy Kersten, per e-mail [email protected] of telefonisch (072) 515 88 80 (alleen
bereikbaar tussen 19.00-21.00 uur). Leden die om andere redenen vrijstelling willen, dienen dat via het
secretariaat bij het Bestuur aan te vragen.
Bijzondere diensten
Voorjaarscompetitie
Oudorp Open
47½ toernooi
Senioren Clubkampioenschappen
Jeugd Clubkampioenschappen
Brunchtoernooi
: 4 april t/m 30 mei 2011
: 18 juni t/m 26 juni 2011
: 23 juli t/m 31 juli 2011
: 24 september t/m 2 oktober 2011*
: 16 oktober t/m 22 oktober 2011
: 18 maart 2012
Aan de rechterzijde ziet u weergegeven de diensten waarvoor u heeft ingeschreven én of u aan de verplichting
tot verrichten verenigingsdiensten heeft voldaan. U kunt dit overzicht genereren en opslaan of afdrukken.
Hiervoor kiest U de knop AFDRUK naast de kop Diensten van.
Tijdens b.g. diensten vragen wij leden die over een behoorlijke bardienstervaring beschikken zich in te
schrijven!
26
27
Jeugd
uws
e
i
n
Clubgenootjes
Naam:
Naam
Bono
Nienke Bommer
Adres:
Adres:
Junohof 24
Esdoornlaan 48, 1829 HH Oudorp
Waar geboren:
Waar geboren:
Alkmaar
Oudorp
Mijn leeftijd:
Mijn leeftijd:
11 jaar
9 jaar
Broers/zus:
Een zus, Blossom.
Mijn hobby’s zijn:
Tennis & voetbal
Mijn leukste tv-programma:
South park
Aankondiging
Geef je op en zet het alvast in je agenda
Zondag 27 maart
Wat zal ik doen als ik de loterij won:
Broers en/of zusjes:
Een mooie auto en een mooi huis kopen,
1 broer, Sjoerd 13 jaar
en een deel naar het kankerfonds
doneren.
Mijn hobby’s zijn:
Tennis en buitenspelen met vrienden
Wie zou ik voor een dag willen zijn:
Roger Federer
Mijn leukste tv-programma:
Zack en Cody “Sweetlife on deck”
Mijn stomste schoolvak:
Taal en begrijpend lezen.
Wat zal ik doen als ik de loterij won:
Op reis naar Italië
Mijn lekkerste eten:
Kippenkluifjes
Wie zou ik voor een dag willen zijn:
Kim Clijsters
Ik hou helemaal niet van:
Spruitjes, Andijvie en zuurkool.
Mijn stomste schoolvak:
Verkeer, schrijven
Mijn liefste wens:
Beroemd met tennis, veel geld verdienen
Mijn lekkerste eten:
en een gezond leven hebben!
Zelf gemaakte pizza
Ik hou helemaal niet van:
Spruiten en linzen
Zondag 27 maart is het weer zover. Het jaarlijkse Vadomozo-toernooi gaat weer
van start. Een toernooi voor de hele familie, waar kinderen het middelpunt zijn. Dit
jaar wordt er speciaal voor de oudere jeugd vanaf 12 jaar een aparte indeling
gemaakt, zodat zij onderling kunnen spelen.
Het kan zijn dat je vader/moeder geen lid is van T.V.O. maar dat is geen bezwaar
als jij maar lid bent. Je neemt ze gewoon mee. Kunnen of willen zij niet, vraag dan
iemand anders, mits die 18 jaar of ouder is.
We vragen de jongste jeugd om zondag 27 maart a.s. om 9.45 uur aanwezig te
zijn. De oudere jeugd vanaf 12 jaar mag om 10.45 uur opdraven. Voor de
lunch wordt gezorgd. Wij vragen aan alle koppels een bijdrage van € 8,-. (Het
toernooi eindigt om ±16.00 uur)
------------------------------------------------------------------------------------Opgeven kan via de email [email protected] of door deze strook
in te leveren in de brievenbus bij de kantine.
Mijn liefste wens:
Om te kunnen vliegen
Wat ik graag wil worden:
Proftennister
Wel graag voor 20 maart a.s opgeven en denk eraan: VOL = VOL
Ik geef mij op voor het VADOMOZO.
Naam:…………………………............Leeftijd:……………..
Ik speel met:….....................................................................
28
23
29
2-jarige tennisopleiding voor nieuwe jeugdleden
kinderen tot en met 9 jaar
Met deze, vorig jaar geïntroduceerde, resultaat gerichte opzet beheersen de leerlingen op een
leuke sportieve manier binnen 2 jaar goede tennistechnische en de daarbij behorende sociale
basisvaardigheden.
Kenmerken van deze trainingsvorm zijn:
-
groepjes van 6 leerlingen;
-
lesduur 50 minuten;
-
30 weken les;
-
duidelijke vooraf gestelde lesdoelen per lesjaar;
-
resultaatgericht opleiden;
-
betere aansluiting op vervolgtrainingen;
-
afsluiting met een tennisdiploma.
Pedagogisch didactisch uitgangspunt: alle leerlingen zijn bijzonder en uniek, dat vraagt een
persoonlijke benadering die aansluit bij de mogelijkheden van de leerling.
De trainer activeert de leerlingen om in gezamenlijkheid aan hun eigen leerdoelen te werken
en stimuleert daarmee de natuurlijke motivatie van binnenuit. De trainer sluit aan bij wat de
leerling goed kan en bekrachtigt dit positief.
1e jaar:
•
Je gaat onmiddellijk aan de slag, met een racket. De tennisvaardigheden leer je
door in de actie te gaan. Je slaat de ballen links en rechts van je lichaam en gebruikt een dubbelhandige backhand, de bal opslaan (serveren) doe je onderhands. Je kan de eerste bal heel goed naar je tegenspeler toe slaan (presenteren);
•
Je leert gemakkelijk op een speelse manier tennis;
•
Na 15 lessen kun je al een ‘wedstrijdje’ in het service vak spelen;
•
Je gaat ‘spinnen’ (dit is een slag van laag naar hoog, met effect);
•
Je voelt je uitgedaagd om beter te presteren;
•
Je speelt tennis met plezier en verlaat de tennisles met een goed gevoel.
2e jaar:
•
Het verbeteren van alle tennistechnische vaardigheden staat centraal.
Boven je hoofd serveren wordt makkelijker, je gaat de bal van hoog naar laag leren
slaan (slice), je slaat de bal zonder stuit (volley) en het dubbelspel wordt geoefend;
•
Door gebruik te maken van effect, sla je de bal met meer vaart , of juist niet,
met minder vaart. Je krijgt het fijne gevoel dat je de bal kan sturen zoals jij dat wil; jij
wordt de baas op de baan;
•
Je leert de puntentelling;
•
Je gaat zelfstandig naar de tennisbaan, waar jij geniet van het spel en het bewegen in een fijne omgeving;
•
Tennis leer je door te doen. Je krijgt hiervoor bijna elke dag de gelegenheid, door
zelf te oefenen en door het spelen van wedstrijdjes (op de racketavonden, competi
ties en toernooitjes)
•
Wedstrijdjes tennissen leer je met vallen en opstaan. Jij gaat winnen en leert verliezen,
want je weet dat iedereen fouten maakt.
Hierna volgt het “reguliere” trainingsprogramma.
Kosten voor deze 2-jarige tennisopleiding zijn:
•
1ste jaar: € 97,- (30 lessen, 6 kinderen per groep, 50% subsidie TVO);
•
2de jaar: € 146, (30 lessen, 6 kinderen per groep, 25% subsidie TVO).
Inschrijven kan via de website van JJTennis: www.jjtennis.nl.
Bij noodzakelijkerwijs afwijkende groepsgrootte zullen de kosten dan wel het aantal lessen
hierop worden aangepast. Dit wordt vooraf aan de ouders van de leerlingen gecommuniceerd.
NB. Alleen kinderen die niet eerder dan in 2012 9 jaar worden en vanaf dit jaar lid zijn, komen
in aanmerking voor deze training.
Technische commissie
Jeugd competitie teams voorjaar 2011
woensdag
mini Oudorp 1
Oudorp 2
driekwart Oudorp 1
gem. t/m 10 Oudorp 1
jong. t/m 10 Oudorp 1
jong. t/m 12 Oudorp 1
meis. t/m 12 Oudorp 1
Oudorp 2
Lars Groothuis, Tim Ranmath, Maurits Born, Vinz Bok, Jarno Smit.
Margot Scheffel, Rinske Scheepers, Nadia Paleari, Indy Pocorini,
Danielle Schot, Rosa Merklijn.
Dana Hensen, Margot Knol, Annick v. Brederode, Anna Wijnker
Nienke Bommer, Sem Bootsma, Sil Stegeman, Evelien Scheffel,
Rens Ursem, Coen Rouppe v/d Voort, Lara de Lange.
Mike Mors, Dentrey Veenstra, Tycho Veenstra, Loran Schouten,
Tim Gras.
Florian Feldberg, Max Krijger, Milan Ovinge, Jean Luc Huurdeman,
Bart Swier, Casper Lute.
Berfin Hos, Lotte v/d Veer, Nienke Smit, Ella de Waal, Tamara Mors.
Francis Hensbergen, Lisa Pranger, Bruna Polonio Garcia,
Viveka Verhage, Lisanna Faust, Britt Verneulen, Isabel v. Dorth.
Zaterdag
jong. t/m 14 Oudorp 1 Bowi Jong, Tymo Berger, Rick Mors, Daan Gras, Thomas Met.
meis. t/m 14 Oudorp 1 Celeste Veenstra, Maartje Feldberg, Esmee Berger, Sarah Tan,
Myrthe Lammens, Li-san Buisman.
Zondag
jong. t/m 14 Oudorp 1
landelijk
meis. t/m 17 Oudorp 1
Kevyn Smit, Rico Haazelager, Jordi Sijtema, Sjoerd Bommer,
Kjeld Verhage, Rico Haazelager, Bas de Lange.
Melissa Verhoeven, Melissa Bruin, Michelle Schouten,
Danique Schouten, Demi Lammens, Jins Bizot.
Han Derks verzorgt deze 2-jarige tennisopleiding.
30
31
Winnaars Jeugdclubkampioenschappen 2010
Mini Tennis
1 Lars Rouppe Van Der Voort
2 Anna Wijnker
3 Tim Heger
4 Margot Knol
JE 8
1
2
3
JD 8
1 Dentrey Veenstra / Tycho Veenstra
2 Tim Gras / Tom Vader
3 Ian Eedens / Max Straathof
GD 10
1
Florian Feldberg / Lotte van der Veer
2
Bart Swier / Ella Rina de Waal
3
Casper Lute / Nienke Smit
JE 10
1 Florian Feldberg
2 Mike Mors
3 Loran Schouten
4 Tycho Veenstra
JD 10
1
Mike Mors / Loran Schouten
2
Florian Feldberg / Casper Lute
3
Sem Bootsma / Coen Rouppe Van Der Voort
ME 10
1 Berfin Hos
2 Nienke Smit
3 Ella Rina de Waal
4 Lotte van der Veer
MD 10
1
2
3
4
GD 12
1 Giovanni Bos / Tamara Mors
2 Kevyn Smit / Celeste Veenstra
3 Dean Zonneveld / Berfin Hos
4 Marc Zuurbier
JE 12
1
Kevyn Smit
2
Gijs Groenewoud
3
Wouter Groot
JD 12
1 Bas de Lange / Kevyn Smit
2 Wouter Groot / Marc Zuurbier
3 Youri Redeker / Dean Zonneveld
GD 14
1
Remco Bruin / Danique Schouten
2
Daan Gras / Sarah Tan
3
Bowi Jong / Celeste Veenstra
JE 14
1 Daan Gras
2 Giovanni Bos
3 Tymo Berger
4 Thomas Met
JD 14
1
2
3
4
ME 14
1 Myrthe Lammens
2 Celeste Veenstra
3 Li-San Buisman
4 Esmee Berger
MD 14
1
Li-San Buisman / Maartje Feldberg
2
Esmee Berger / Myrthe Lammens
3
Berfin Hos / Tamara Mors
JE 17
1 Remco Bruin
2 Quinn Veenstra
3 Wouter Tuijnman
JD 17
1
Wouter Korse / Thomas Met
2
Bono Ton Bolweg / Remco Bruin
3
Bas Groenewoud / Robbert Wever
ME 17
1 Kim van der Stappen [1]
2 Demi Lammens
3 Melissa Verhoeven
4 Michelle Schouten
MD 17
1
Melissa Bruin / Kim van der Stappen
2
Michelle Schouten / Melissa Verhoeven
3
Demi Lammens / Danique Schouten
32
Mike Mors
Tycho Veenstra
Dentrey Veenstra
Nienke Smit / Ella Rina de Waal
Isabel van Dorth / Marlou Groot
Lara de Lange / Lotte van der Veer
Lisa Pranger / Viveka Verhage
Daan Gras / Rick Mors
Bowi Jong / Thomas Met
Tymo Berger / Giovanni Bos
Bono Bolweg / Sjoerd Bommer
Sinterklaasfeest 2010
Kerstdiner 2010
Sinterklaas kwam bij de tennis. Er waren
twee Zwarte Pieten bij. Eerst kregen we
heel veel pepernoten. Toen moesten we
naar binnen. Daar hebben we liedjes gezongen. We zongen ook Sinterklaasje kom
maar binnen met je knecht, maar toen waren ze eigenlijk al binnen. Ik moest niet bij
Sint naar voren komen, maar Lars en Vinz
wel. Toen ging Sinterklaas weg en kregen
we een cadeautje. Het waren een soort autootje van lego en een techdeck. Toen gingen we weer naar buiten. We gingen een
rondje op de baan. Dan ga je eigenlijk een
spelletje doen waarbij je moet tennissen en
als hij goed is moet je naar de overkant. Als
hij slecht is ben je af, maar je kan ook terugslaan dan ben je niet af. Zwarte Piet deed
ook mee. Die ene had een heel raar tennisracket, het was eigenlijk geen tennisracket
maar een dichte van hout. Dat was grappig.
Het was de eerste keer dat het jeugdbestuur dit voor de jeugd had gedaan. Als je
binnenkwam was de tafel mooi gedekt en
iedereen had mooie kleren aan. Er was
heerlijk eten (vooral worstebroodjes) Er
was ook nog kindersjampanje, rood en wit.
Aan het eind keken we de film Home Alone
3, echt super leuk. We kregen ook nog
chips en popcorn
Maurits
Eveline Scheffel
Aankondiging!
Jeugd clubkampioenschappen 2011 worden dit
jaar gehouden van
16 t/m 21 oktober
(Herfstvakantie)
33
Planning TVO Jeugd en Senioren 2011
Maart
Activiteiten
April
Activiteiten
Datum
Dag
Overdag
‘s avonds
Datum
Dag
1-3
dinsdag
Dames sjoemel ( 0900-1200)
Bridge ( avond)
1-4
vrijdag
2-3
woensdag
2-4
zaterdag
3-3
donderdag
3-4
zondag
4-3
vrijdag
4-4
maandag
Competitie ( 0900-1800)
5-3
zaterdag
5-4
dinsdag
Competitie ( 0900-1800)
6-3
zondag
6-4
woensdag
Competitie ( 0900-1800)
7-3
maandag
7-4
donderdag
Competitie ( 0900-1800)
8-3
dinsdag
8-4
vrijdag
Competitie ( 0900-1800)
zaterdag
Competitie ( 0900-1800)
Racketavond Jeugd (1900-2130)
Dames sjoemel ( 0900-1200)
Bridge ( avond)
Overdag
9-3
woensdag
9-4
10-3
donderdag
10-4
zondag
Competitie ( 0900-1800)
11-3
vrijdag
11-4
maandag
Competitie ( 0900-1800)
12-3
zaterdag
12-4
dinsdag
Competitie ( 0900-1800)
13-3
zondag
13-4
woensdag
Competitie ( 0900-1800)
14-3
maandag
14-4
donderdag
Competitie ( 0900-1800)
15-3
dinsdag
Dames sjoemel ( 0900-1200)
15-4
vrijdag
Competitie ( 0900-1800)
16-3
woensdag
Uitwisseling jeugd Egmond
16-4
zaterdag
Competitie ( 0900-1800)
17-4
zondag
Competitie ( 0800-2300)
18-4
maandag
Competitie ( 0800-2300)
19-4
dinsdag
Competitie ( 0900-1800)
17-3
donderdag
18-3
vrijdag
19-3
zaterdag
20-3
zondag
21-3
maandag
22-3
dinsdag
Racketavond Jeugd (1900-2130)
Lammetjes toernooi (Langedijk)
Bridge ( avond)
Racketavond Jeugd (1900-2130)
20-4
woensdag
Competitie ( 0900-1800)
Algemene leden vergadering 19.45 uur
21-4
donderdag
Competitie ( 0900-1800)
Bridge (avond)
22-4
vrijdag
Competitie ( 0900-1800)
zaterdag
Competitie ( 0900-1800)
Brunchtoernooi en pasjes ophalen
Dames sjoemel ( 0900-1200)
23-3
woensdag
23-4
24-3
donderdag
24-4
zondag
1e paasdag
25-3
vrijdag
25-4
maandag
Inhaaldag comp. (vrijwillig)
26-3
zaterdag
26-4
Dinsdag
Competitie ( 0900-1800)
27-3
zondag
27-4
Woensdag
Competitie ( 0900-1800)
28-3
maandag
28-4
Donderdag
Competitie ( 0900-1800)
29-3
Dinsdag
29-4
Vrijdag
Competitie ( 0900-1800)
30-3
Woensdag
30-4
Zaterdag
Competitie ( 0900-1800)
30-3
Donderdag
34
Racketavond Jeugd (1900-2130)
Vadomozo
Dames sjoemel ( 0900-1200)
Bridge (avond)
‘s avonds
Racketavond senioren 19.00
Racketavond senioren 19.00
Racketavond senioren 19.00
Racketavond senioren 19.00
35
Mei
Activiteiten
Datum
Dag
Overdag
1-5
zondag
Landelijke inhaaldag Verplicht
2-5
maandag
Inhaaldag competitie (vrijwillig)
3-5
dinsdag
Inhaaldag competitie (vrijwillig)
4-5
woensdag
Inhaaldag competitie (vrijwillig)
5-5
donderdag
Inhaaldag competitie (vrijwillig)
6-5
vrijdag
Inhaaldag competitie (vrijwillig)
7-5
zaterdag
Inhaaldag competitie (vrijwillig)
8-5
zondag
Competitie ( 0800-2300)
9-5
maandag
Competitie ( 0800-2300)
10-5
dinsdag
Competitie ( 0900-1800)
11-5
woensdag
Competitie ( 0900-1800)
12-5
donderdag
Competitie ( 0900-1800)
13-5
vrijdag
Competitie ( 0900-1800)
14-5
zaterdag
Competitie ( 0900-1800)
15-5
zondag
Competitie ( 0800-2300)
16-5
maandag
Competitie ( 0800-2300)
17-5
dinsdag
Competitie ( 0900-1800)
18-5
woensdag
Competitie ( 0900-1800)
19-5
donderdag
Competitie ( 0900-1800)
20-5
vrijdag
Competitie ( 0900-1800)
21-5
zaterdag
Competitie ( 0900-1800)
22-5
zondag
Competitie ( 0800-2300
23-5
maandag
Competitie ( 0800-2300)
24-5
Dinsdag
Competitie ( 0900-1800)
25-5
Woensdag
Competitie ( 0900-1800)
26-5
Donderdag
Competitie ( 0900-1800)
27-5
Vrijdag
Competitie ( 0900-1800)
28-5
Zaterdag
Competitie ( 0900-1800
29-5
Zondag
Competitie ( 0800-2300
30-5
Maandag
Competitie ( 0800-2300)
31-5
Dinsdag
Inhaaldag comp. (verplicht)
36
‘s avonds
Racketavond senioren 19.00
LEVERING EN PLAATSING ALLE SOORTEN GLAS DOOR HEEL NOORD HOLLAND
Vraag naar onze glasscherpe prijzen Altijd vrijblijvende offerte
HR++GLAS
komokeur
Racketavond senioren 19.00
Isolatieglas/HR++ glas
Alle soorten figuurglas
● Hardglazen deuren
● Glazen douchedeuren/wanden
● Spiegels op maat
● Ventilatieroosters
● Geslepen glas
Voorzetramen
Beglazingsartikelen
● Drywood verf
● Veiligheidsglas volgens
politie-keurmerk
● Brandvertragend glas
● Glas in lood (ook in isolatieglas)
●
●
●
●
Voor bedrijven en particulieren
Madame Curiestraat 9
1821 BM Alkmaar
Bedrijventerrein “Oudorp”
Tel. 072 - 574 49 51
Fax 072 - 574 57 39
www.renotherm.nl
EIGEN MONTAGE/SLIJPERIJ
HOVENIERSBEDRIJF
Racketavond senioren 19.00
Specialist in:
Racketavond senioren 19.00
* Jaarrond tuinonderhoud;
* Tuinrenovaties;
* Plaatsen van schuttingen;
* Sierbestratingen;
* Alle hekwerken.
Vooraf prijsopgave
Kennemersingel 18
1815 GC Alkmaar
Tel.: 072-5121709
email: [email protected]

Similar documents

Jaargang 12 - Tennisvereniging de Berk

Jaargang 12 - Tennisvereniging de Berk Het lijkt in begin maart nog heel ver weg, maar toch is het verstandig om de datum zaterdag 6 juni 2015 reeds in de agenda te noteren. Op deze hopelijk fraaie en zomerse zaterdag wordt de jaarlijks...

More information

inhoudsopgave 1. bestuur 2 2. 75 jarig julibleum tc venlo 4 3

inhoudsopgave 1. bestuur 2 2. 75 jarig julibleum tc venlo 4 3 Wij zijn ervan overtuigd dat bovenstaande ontwikkelingen bijdragen om TC Venlo verder te brengen in de ontwikkeling naar een levendige, prettige en succesvolle vereniging waar volwassenen en kinder...

More information