2014 nr. 4 - Ål kyrkjelege fellesråd

Comments

Transcription

2014 nr. 4 - Ål kyrkjelege fellesråd
NR. 4 -
2014 - 55. ÅRGANG
Innhald
Foto: Ingvard Solberg
Ny salmebok ....................................2
Kyrkjebok til 4-åringar............2
Andakt ..............................................3
200 år gammalt brev ................3
Rekordmange born
på årets BUK .............................4
Nå skjer det! ..............................5
Hjelp på småbarnssang ...........5
Det gjer godt
å snakke om det ........................6
www.sgvinter.no ......................6
Hausten 2014 ......................... 6-7
Vi går i kyrkja .......................... 7
Ål kyrkjeakademi .................... 8
50-ÅRSJUBILEUM
Rad 1 f.v.: Dagfrid Bekkestad Bjorøy, Torill Kvalvågnes, Åse Myhren Holand, Berit
Indrelid Vestheim, Lilly Stålesen Dokken, Liv Gjernes, Oliv Løkensgard Bakkeplass.
«Mi frelse og mi ære har sin
grunn i Gud. Han er mitt faste
fjell, eg flyr til han. Lit alltid på
Gud, de folk, renn ut for han
det som fyller hjarta! Gud er ei
livd for oss.»
Salme 62, 8-9
Rad 2 f.v.: Anne Snogsrud Herheim (litt bak), Reidun Fladen Nilsen, Kari Brenna
Granheim, Anne Grue, Vigdis Opsata, Aud Bjørg Tormodsgard, Gerd Holo Andreassen,
Marit Gunhildgard Garborg, Aashild Svarteberg Aaseng, Astrid Myrestølen Andersen,
Gunvor Bråten, Berit Lothe Karlsen.
Rad 3 f.v: Knut Pukerud, Arne Oddvar Øyre, Ole Karterud, Arvid Torsgard, Ola Viken,
Leif Kåre Helling, Odd Einar Gjerden, Erling Bankohuset, Torleiv Løken, Øystein
Tormodsgard.
1.juni vart konfirmantane frå 1964 i Ål, Torpo og Leveld samla til jubileum. Jubilantane
takkar for at sokneråda held tradisjonen ved like – dei fekk ein fin dag med folkemusikkgudsteneste, mimring og utveksling av erfaringar og livsvisdom!
Et glimt av hverdag
Jeg setter meg ned på en benk i solskinnet, og
nyter varmen. Mennesker omgir meg på alle
kanter. Unge voksne, små barn som drar mor
og far med seg til lekebutikken, gamle damer
med lut rygg og stokk. På gatehjørnet sitter
en ung tigger. Noen løper – noen snakker i
mobiltelefonen, et lite barn gråter. Et tilfeldig
øyeblikk, - en helt vanlig dag, - i en helt vanlig middels stor by. Jeg tar meg selv i å granske disse ukjente ansiktene. Hvem er de? Hvor
skal de? Hvilken livshistorie har de å fortelle?
Noen uker senere ønsker jeg en gruppe turister
velkommen til en busstur. I første omgang ser
gruppen ganske så vanlig ut- pensjonister med
samme mål om noen avslappende dager i fjellet. De fleste lette på foten, noen sprudlende
og snakkesalige, andre forsiktige og stille.
Gjennom turen legger jeg merke til en eldre
kvinne fordypet i sin engelske bok. Ikke så
vanlig for en dame på hennes alder, tenker
jeg, idet jeg går forbi henne. Underveis kommer vi i prat og jeg får små glimt av livshistorien hennes, - om en internasjonal
topplederstilling i en kristen organisasjon, om
bosted i ulike land, og om et aktivt og utfordrende liv. Denne, i første omgang «usynlige
og forsiktige» lille damen har opplevd og
oppnådd mer enn de fleste. Når hun snakker
oser det av personlig styrke, kunnskap, mot
og en sterk tro. En fighter og en eventyrer.
Hvem trodde jeg at jeg så ved første øyekast?
Et brev ble funnet i en nattbordskuff på et
sykehjem i England etter en gammel dames
død. Må noen setninger fra henne være til
ettertanke i vårt møte med nye mennesker,
- om de er unge eller gamle. De fleste har en
historie som kan inspirere og berøre sine
omgivelser om vi bare slipper de til.
Hva ser du, søster? En tung, trett og senil
gammel skrott? – Nei, prøv en gang til, se
bedre etter. Se om du kan finne et barn, en
brud, en mor – en kvinne! Se meg som sitter
der, innerst inne! Det er MEG du må prøve å
se – og finne!
Gode høstdager ønskes deg…
Borghild Ulshagen
Ny salmebok
Salmeboka inneholder mange
dyrebare skatter. Nå er den kommet i ny utgave: Norsk salmebok
2013. Boka ble lansert første søndag i advent i fjor. Menighetene i
Ål tok den i bruk Pinsedag, en fin
gave på det som kalles kirkens fødselsdag. Mange vil savne noen av
de salmene som er fjernet, men
samtidig får vi hele 240 nye. De
eldste salmene stammer fra
300-tallet, mens flere er nyskrevne.
I slutten av november skal salmeboka synges fra perm til perm i
NRK. Programmet vil gå sammenhengende i 60 timer, og er et
samarbeid mellom NRK, Kirkerådet og korbevegelsen. Dette blir en
gylden mulighet til gjenhør med
kjente og kjære salmer, samtidig
som vi også kan bli inspirert i møte
med nye.
Om boka er ny, så er salmenes
hovedsikte det samme som alltid.
Salmene er med på å gi liv til menneskers tro. De kan gi frimodighet
på troens vegne, noe som er en
forutsetning for at Bibelens skatter
skal få spille en aktiv rolle i stadig
flere menneskers liv. Salmene kan
også på en fin måte bære den
kristne troens trygghet helt inn til
menneskets innerste tvil.
Gammal salmebok
Me gir bort gamle salmebøker!
Få med deg ei ved eit kyrkjebesøk, eller stikk innom kyrkjekontoret. Bøkene kan nyttast m.a. til
bønebøker …
Kyrkjebok til 4-åringar
i Ål, Torpo og Leveld
Følgjande sundager blir det utdeling av «Mi kyrkjebok» til 4 åringar:
Ål: 7.sept. - gudsteneste på Bygdemuseet
Torpo kyrkje: 14.sept
Leveld kyrkje: 21.sept
I alle kyrkjer blir det to ettermiddagssamlingar for borna før
gudstenesta. Dei blir litt kjente i
kyrkja og får førebudd seg til
dagen då dei skal få kyrkjebok.
Invitasjon blir sendt i posten. Velkomen!
SAUESANK
A N D A K T AV W I L LY G R Y T I N G
”Om ein mann har hundre sauer og misser ein av dei,
går han då ikke frå dei 99 og leiter etter den bortkomne
sauen? Og når han har funni han, er han glad og tek
han på herdane sine og ber han heim. Så kallar han i
hop vener og grannar og sier: Gled dykk med meg! Eg
har funni sauen eg hadde mist. Såleis skal det vera større
glede i himmelen over ein einaste syndar som vender
om, enn over dei 99 som ikke treng omvending”
Dette er ordrett avskrift frå ei slik bibelsoge som eg
måtte pugge ordrett då eg gjekk i folkeskulen.
Det er snart sauesank. Eg er viss på at bonden er veldig
glad om han finn att alle sauene han hadde sendt ut på
beite i fjellet. Og om han ikke finn alle, dreg han på
leiting, slik vi les i bibelsoga.
Slik er Gud óg. Som Gunstein Draugedalen syng i ein
song: ”Gud vil ikke minste en eneste en. Han alle vil
adle og eie”.
Er du ein som har kome bort frå samfundet med Gud?
Du var ein dei kunne rekne med. Men så vart du kanskje
skremd på ein eller annan måte, slik det kan gå med
sauene, eller du sovna, og blei borte frå flokken. Gje lyd
frå deg når han ropar! Han lengtar så inderleg etter å
finne deg att. Han gret om han ikke finn deg.
Og du som veit at du er eit Guds barn saman med dei
andre i kyrkjelyden. Gud treng deg så sårt til å vere med
på å leite etter dei som er komne bort. Det hastar mot
haust og vinter.
Faksimile av
200 år gammalt brev
I 1814 vart det valt utsendingar frå store delar av landet til
riksforsamlinga på Eidsvoll. Formålet med samlinga var å gi
landet ei grunnlov og å velje ein konge.
Prestane og kyrkjene spelte ei viktig rolle i valet på utsendingar. Det var ikkje val i alle kyrkjer, men i Ål stavkyrkje
vart det helde val ein fredag - den 4. mars dette historiske
året. Og utsendingane som vart valde fekk med seg eit handskrivi brev til prinsen. Sidan det vart helde val i Ål har Riksarkivet sendt oss kopi av brevet frå Ål som er underteikna
av fleire ålingar. Kopiane – tre sider- er no ramma fint inn
og blir hengd opp i Ål kyrkje.
Brevet er skrivi i ein svært så høgtideleg og ærbødig tone og
begynner slik:
Elskede fyrste, nådigste Prins!
Fyrste del av brevet inneheld rosande ord til prinsen for at
han vil arbeide for at landet skal bli sjølvstendig. Så kjem det
eit avsnitt som fortel kva slags invitasjon prinsen kom med
i sitt brev til prestane, om å halde bøn, avlegge ed og halde
val. Og endeleg inneheld brevet namn på dei to utsendingane
frå Ål, sokneprest Morten Andreas Leigh og forlikskommisær Torsten Syversen Breen, som skulle møte utsendingar
frå andre delar av fylket, for så å velje representantar til
riksforsamlinga. Ingen av utsendingane frå Ål vart valde til
å møte på Eidsvoll.
-mrf-
KYRK J EBL AD FO R Å L 4 / 1 4
3
REKORDMANGE BORN PÅ ÅRETS BUK
Då årets skuleferie tok til var det mange barn som starta ferien i Ål kyrkje. BUK var
i gang med fellesskap, trusopplæring leik, song og moro i tre heile dagar til endes.
Over 60 barn frå 1.-4.trinn var med i
tillegg til ein fantastisk gjeng med ungdoms- og vaksenleiarar. Me ynskjer at
borna skal få gode opplevingar i og
rundt kyrkja og at bibelforteljing og tru
kan bli ein naturleg del av liv, leik og
aktivitet.
Tema denne gongen var Fisken, det
hemmelege teiknet til dei fyrste kristne.
Der bokstavane i fisken står for JESUS,
KRISTUS, GUDS, SON, FRELSAR
'Tysdagen var me på dagsbesøk på
museet og fekk oppleve sus frå gamle
dagar i godt sommar-ver.
4
KYR K J E B L AD FO R ÅL 4 / 1 4
– Eg har aldri hatt det så gøy før…
– Det finst ikkje nokon betre stad enn
BUK…
– Blir det Buk til neste år, ville nokon
vite. –Då kjem i alle fall eg att!
Slike kommentarar gjer det moro å
arrangere BUK.
Nå skjer det!
Søndagsskolen på Torpo starter opp igjen! Denne gangen
for barn fra 4- til 8 år. I mange år var søndagsskolen på Torpo
godt besøkt, og mange av oss har opplevd selv å være med
som små barn.
I mitt søndagsskolekort er det ikke mange gullfiskene, men
som leder har jeg samlet meg mange gode gullglimt fra
ivrige barn som kom på søndagsskole. Ivrige barn, som
synger av full hals, er trivelig, og er et fellesskap det er flott
å være en del av.
Onsdag formiddag
Datoar
i Ål kyrkjestugu
10.sept
24.sept
8.okt
22.okt
5.nov
til deg som er heime med
19.nov
små born 0-5 år
3.des
Alle dager kl
11.00-ca 12.30
Samlingsstund på golvet med sang, rim og regler.
God tid til prat og kos og felles lunsj.
Treffet er åpent for alle, sjølv om du ikkje har høve til å vere med kvar gong.
Ta med eit teppe, me sit på golvet. Kr 30 pr samling for mat og kaffi/te.
Spørsmål? Kontakt kyrkjelydspedagog Johanne Marie Jordet, 97173937
Sjå også: Facebook-gruppe: «SMÅBARNSSANG 2014» eller www.aal.kyrkja.no
Vi er nå 6 stk. som ønsker å starte opp igjen med denne gode
tradisjonen. 3 voksne og 3 ungdommer. Er det noen flere
som ønsker å være med som ledere, er det bare å ta kontakt!
KVIFOR SMÅBARNSSANG?
Musikk stimulerer sansane våre og er ei viktig kommunikasjonsform mellom liten og
stor. Gjennom sang og musikk, rim og rytme, dans og rørsle blir barnet si språklege
og motoriske utvikling stimulert. Vi møtes en time, annenhver LØRDAG. Første s.s. er lørdag
20. sept. kl. 16.30 på Torpo Misjonsheim. Vi leker, blir kjent
og hører en bibelhistorie. Vi prøver også å få til en tur i
nærområdet.
Samlingane er ein del av trusopplæringstilbodet i Ål Sett av tid og sted i kalenderen, allerede nå. Prat om det med
venner og familie. Kanskje dette er en fin aktivitet for
gommo/gofa å følge barnet på. Kan flere venner dra sammen,
blir det gøy! Nøl ikke med å bli med barnet/barna til Søndagsskolen! Bli selv med, og se om barnet finner seg til rette.
ER
OM 0
S
01
E
LL 08-2
IA
20
E
H
Vi gleder oss.
Dette blir gøy!
Håper vi sees!
DT
FØ
Mari-Irene Slåtten
BLI MED PÅ
Har du lyst til å hjelpe
oss på småbarnssang?
7 onsdagar i haust skal me ha baby-og småbarnssang i kyrkjestugu på Ål. Me samlast til sangstund, kos og felles lunsj.
Er du glad i barn og likar og ordne litt mat? Har du lyst til
å vere med å lage enkel lunsj på samlingane? Då er du velkommen til å bli ein del av småbarnssang-gjengen og får
høve til å oppleva mykje sang og kos med trivelege små. Ta
kontakt med Johanne Marie på kyrkjekontoret snarast.
[email protected]
Datoar hausten 2014: 25.sept, 9, oktober, 23.oktober, 6.nov, 20.nov 27.nov KONSERT!! Kl 17.30-­‐18.30 i kyrkjestugu. Me øver ein halvtime Etterpå kosar me oss med saft og kjeks og leik ☺ Pris: 100,-­‐ Dette går til å dekke faktiske utgifter til mat mm. På konserten har me i år lyst til å samle inn pengar til kyrkja sitt BRØNN-­‐ OG VATN-­‐PROSJEKT i Kambodsja. det overskot av kontigenten vil dei pengane også gå til dette prosjektet. Les meir om det på www.aal.kyrkja.no Blir Arr: Kyrkja i Ål KYRK J EBL AD FO R Å L 4 / 1 4
5
DET GJER GODT Å
SNAKKE OM DET
WWW.SGVINTER.NO
20.-23.2. 2015 arrangeres Skjærgårds
vinter på Ål for 2. gang!
Skjærgårds vinter er siste skuddet på
stammen til Skjærgårds (tidl. kjent
som Skjærgårdsgospel) når det gjelder
festivaler.
Hovedfestivalen arrangeres hver sommer på Risøya ved Tvedestrand, og
samler tusenvis av ungdommer. Her
står musikk og forkynnelse på programmet. Det er så mye som 6-7 scener hvor artister spiller. Hele øya blir
forvandlet til Skjærgårds!
Ålingene møtte opp for å nyte festivalen, men også for å lære festivaltriksene, stå på stand og reklamere for
Skjærgårds vinter. Det er ikke alltid
like lett å reklamere for en vinterfestival i solsteika i juli måned, men
hundrevis av reklamebrosjyrer ble
delt ut, og video fra Ål ble vist både
på stor og liten skjerm!
På bildet ser vi ca halvparten av
å­lingene som i år besøkte moderfestivalen.
Øystein
Ps. Britiske LZ7 har allerede meldt sin
ankomst til vinteren, og få band (om
noen??) klarte å sette ungdommen i
bedre festivalstemning enn guttene fra
Manchester. Vi gleder oss!
KIA Høsten 2014:
- Evjens Minne kl. 17.00 – 19.00:
Søndag 14.september
Søndag 19.oktober
Søndag 16.november
Søndag 28.desember (- juleselskap)
Interkulturelt fellesskap, sang, musikk,
aktiviteter, kaffe og prat.
Søndag 7.desember
Inviterer Ål kyrkje til solidaritetsgudstjeneste – kl.11.00
6
KYR K J E B L AD FO R ÅL 4 / 1 4
Sorg gjer vondt. Sorg er krevjande. Sorg er eit arbeid som tek tid og krefter. Ein pris
vi betaler for kjærleik og nære relasjonar.
Nokon gonger finn vi ikkje ord. Nokon
gonger finst det ikkje ord. Andre gonger kan vi kjenne at det gjer godt å
snakke om sorga. Om kva det gjer med
oss. Om kva den som døde har betydd
for oss. Dele opplevingar, minner og
gleder med andre.
Vi kan tenkje at det er best å leggje
ting bak seg. Og gå vidare som best ein
kan. Men ein lurer seg sjølv om en går
utanom sorga utan å erkjenne det som
er tungt og vanskeleg. Det kan vere
godt å snakke med vener og familie.
Det kan vere godt å snakke med andre
som er i sorg. Det kan og vere godt å
snakke med nokon som ikkje står ein
altfor nær.
Det er ei stund sidan kyrkja har invitert til sorggrupper her i Ål. Vi har
snakka om at det kan vere tid for å ta
eit nytt initiativ. Vi tenkjer oss ei
gruppe på seks til åtte deltakarar, og
at vi møtest 6-8 gonger. No ønskjer vi
å invitere dei som har mista ein ektefelle eller sambuar.
Tema for samlingene kan vere
Presentasjon – kva har du opplevd,
kven har du mista?
Dei fyrste dagane etter dødsfallet
Gravferda
Sorgreaksjonar
Forholdet til barn og andre si sorg
Høgtid og merkedagar
Korleis er det å leve vidare? Planar for
framtida?
Vi kjem til å sende invitasjon til dei
som har mista ektefelle eller sambuar
det siste året. Men du er óg velkomen
om det er lenger sidan du vart åleine.
Det er fint om du tek kontakt med
kyrkjekontoret om du er interessert,
eller har spørsmål.
Du når oss på telefon 32 08 61 61
Bente Kolbjørnsen Sletten
Vigdis Moen Storhaug
diakon og sokneprest i Ål
Haustfestar for
pensjonistar i Ål,
Torpo og Leveld 2014
TRO OG LYS
Hausten 2014
Ål kyrkjestugu, torsdag 11.september
kl.18.00
I Kyrkjestugu og Kyrkja
Tro og Lys tankar: Vigdis Moen Storhaug
Torpo Misjonsheim, onsdag
8. oktober kl 18.00
Nordvang, sundag 12. oktober
kl. 12.30.
Sjå annonse i avisa for nærare informasjon, eller på kyrkja si heimeside;
aal.kyrkja.no
Treng du skyss, ring 3208 6161
Vel møtt!
For diakoninemndene:
Einar Brattegard, Ål - Ingebjørg
Karterud, Torpo - Inger Haug,
Nordbygdene
Måndag 29.sept. kl.17.00 – 19.00
Onsdag 29.okt.Tro og Lys konsert
kl 18 i Ål kyrkje
”Musikk for alle” frå Nesbyen
Kyrkjekaffi kl 17.00
Måndag 24.nov. kl.17.00 -19.00.
I Kyrkjestugu og Kyrkja
Tro og Lys tankar: Leif og Sigrun
Kaslegard
DØYPTE
VI GÅR I KYRKJA
07.09.2014 13. s. i tree.tida
Leveld kyrkje
11.00
Gudsteneste
Ål bygdemuseum
11.00
Friluftsgudsteneste
05.10.2014 17. s. i tree.tida
Vats Fjellkyrkje
11.00
Gudsteneste
Ål kyrkje
11.00
Gudsteneste
14.09.2014Vingardssundag
Torpo kyrkje
11.00
Gudsteneste
Ål kyrkje
19.30
Kveldsmesse
12.10.2014
Torpo kyrkje
Gudsteneste
REDAKSJONSKOMITE:
Magny Reinton Folkedal
Borghild Ulshagen
Arne Jensen
Olav O. Moen
Bankgiro: 2320.20.70272
ADRESSE:
Postboks 140, 3571 Ål
UTGJEVAR:
Sokneråda i Ål, Torpo og Leveld
21.09.2014 15. s. i tree.tida
Leveld kyrkje
11.00
Gudsteneste
18. s. i tree.tida
11.00
19.10.2014 19. s. i tree.tida
Ål kyrkje
11.00
Gudsteneste
Leveld kyrkje
19.30
Kveldsmesse
GRAFISK PRODUKSJON:
Kreator Kommunikasjon AS
3570 Ål • Telefon 3208 2560
ÅL PRESTEGJELD
KYRKJEKONTORET
Ope måndag-fredag kl 9–14.
28.09.2014 16. s. i tree.tida
Torpo kyrkje
11.00
Gudsteneste
Vats Fjellkyrkje
11.00
Sportsandakt
Ål kyrkje
11.00
Gudsteneste
26.10.2014 Bots- og bønedag
Ål kyrkje
11.00
Gudsteneste
29.10.2014Onsdag
Ål kyrkje
18.00
Konsert/Tro og lys
Tlf. 32 08 61 61
[email protected]
www.aal.kyrkja.no
Vakttlf. kl. 17.00 – 08.00 +
helgane: 954 71 644
Prost:
Vigdis M. Storhaug
Sokneprest: Frank Vorhaug
Prest/rådgj.: Arne Lie
Prostiprest:
Arne Jensen
Kyrkjeverje: Kjellfred Dekko
Sekretærar: Magny R. Folkedal
Guro Stave
Kantor:
Audun Flaen
Organist:
Kåre Sørum
Korleiar:
Bergljot K. Nordal
Diakon:
Bente K. Sletten
Kyrkjelydsped.: Johanne Marie Jordet
Reinhaldar:
Gro Thoen
Kyrkjetenarar: Nils Medgard
Håkon Tveito
Per Hermann Kolsrud
SOKNERÅDSLEIARAR:
Ål:
Øystein Kilde
Torpo:
Anne Torild Grødum
Leveld:
Ingvard Solberg
FELLESRÅDSLEIAR: Ingvard Solberg
FORMIDDAGSTREFF
Hausten 2014
Tysdag 2. sept.:
Tur til Bergsjøstølen
Formiddagstreff
kl.11.00 -13.00 i
Ål kyrkjestugu:
Torsdag 2.okt.
Andakt: Leif Kaslegard
Tema: Torhild Helling
Bergaplass om Ole Torjussen Helling, haugianar
og stortingsmann i 1814.
Torsdag 6. nov.:
Andakt: Frank Vorhaug
Tema: Karl Ludvig
Thorsen om Prøysen.
Sang: Synne Fredriksen;
Prøysensangar
Torsdag 4. des.
Andakt: Guri Ekse
Kollekt til “Lys i mørke”
Tema: Einar Brattegard
ser attende på lærarlivet
Torsdag 8.jan. 2015.
Ål:
29.05.Natalie Maria De Souza
Malkenes
Leveld:
22.06.Emil Aleksander Nordheim-Moljord
Torpo stavkyrkje:
27.07.Embrik Løkken Torsethaugen
Vats fj.kyrkje:
18.05. Finn Everett Bergaplass
18.05. Emil Ola Bergaplass
15.06. Håvard Gravelsæter
Nystølkyrkja:
27.07.Gunhild Prestegard
Opsata
VIGDE
Ål:
26.07.Stine Rustberggard og
Terje Vesterøy
02.08.Akpene Mensah og Espen
Gjeitsund
Leveld:
09.08.Karoline Norø Ingebrigtsen og Ørjan Gurigard
Vissebråten
DØDE
Ål:
17.05.
04.06.
09.06.
19.06.
05.07.
21.07.
01.08.
07.08.
Leif Stave f. 1923
Olaus Brobakken f. 1929
Solveig Johansson f. 1924
Per Holm f. 1937
Margit Vefjord f. 1919
Sigmund Kleiven f. 1937
Agnes Skalle f. 1921
Randi Tragethon f. 1934
Andakt: Vigdis Moen
Storhaug
Tema: Glimt frå Kinatur
v/Ingebjørg Lohne og
Kjellaug Kaslegard.
Neste nr. av kyrkjebladet
kjem i slutten av oktober.
Stoff til bladet må leverast
kyrkjekontoret seinast
innan 30. september.
KYRK J EBL AD FO R Å L 4 / 1 4
7
Informasjon til alle husstandar i Ål
Erling Rimehaug
Janne Haaland Matlary
Øystein Morten
Viktige møte i Ål kyrkjeakademi
Denne hausten står Ål kyrkjeakademi bak tre spennande møte. Tema spenner vidt, frå naturtru og gudstru til Olav den heilage
og religionar i eit sekularisert Europa. Erling Rimehaug, Øystein Morten og Janne Haaland Matlary besøkjer oss. Ål kyrkjeakademi prøver denne gongen ut nye måtar å arbeida på, mellom anna med ei såkalla kyrkjeakademi-veka i Hallingdal med
arrangement både på Ål og Geilo. Og me har fleire viktige samarbeidspartnarar denne hausten.
Torsdag 11. september kl. 19.15 i Geilo
kulturkyrkje:
Erling Rimehaug om naturtru og
gudstru.
Redaktøren og skribenten Erling Rimehaug, som er fødd på Ål, men oppvaksen
på Geilo, tek oss denne kvelden med på
ei aktuell, filosofisk reise. Han tek
utgangspunkt i nokre av bøkene til forfattaren Olav Sletto der me finn tankar
om gudstru og naturtru som lever side
om side.
Mange av oss finn ro og ny energi i fjellheimen, også i dag, enten me er sekulære
eller av det meir religiøse slaget. Kan det
vera slik at naturtru og gudstru har vore
parallelle ’truer’ i norsk trushistorie? Er
dette noko me deler med andre, eller er
vårt tilhøve til naturen noko særnorsk?
Arr. Olav Sletto-selskapet, Geilo kulturkyrkje,
Ål yrkjeakademi
Fredag 12. september kl. 19.15 i Neschmuseet, Ål kulturhus: Janne Haaland
Matlary om religionar i eit sekulært
Europa
Kva rolle har religionane, historisk sett,
hatt i Europa? Og kva rolle kan me seia
at religionane i dag spelar i ein stadig
meir innfløkt, men sekularisert verdsdel? Kan det vera slik at eit kristent
verdigrunnlag sikrar religionsfridom
best; kan ein stat vera verdinøytral?
Dette er nokre av dei spørsmåla som
Janne Haaland Matlary, professor i
internasjonal politikk ved Universitetet
i Oslo, tek opp i foredraget sitt. Haaland
Matlary har arbeidd mykje med tema
innan tryggjings- og forsvarspolitikk,
demokrati og menneskerettar. Ho er
katolikk og medlem i Det Pavelege Vitskapsakademi. Haaland Matlary har
skrive fleire fagbøker, og også ei personleg bok om sin overgang til den romerskkatolske kyrkja.
Janne Haaland Matlary er kunnskapsrik
og deltek ofte i aktuell samfunnsdebatt
i aviser, radio og TV.
Arr. Ål kyrkjeakademi
Torsdag 23. oktober kl. 19.15 i Biblioteket, Ål kulturhus:
Øystein Morten om jakta på Olav den
heilage
Er det noko hald i mytane kring helgenkongen Olav? Kva er eigentleg mogeleg
å vita om mennesket Olav Haraldsson?
I ein historisk periode prega av vald og
strid, plyndringar og alliansar kjempa
leigesoldaten Olav seg fram til makta.
Som død vart han Noregs største helgen.
Med boka «Jakten på Olav den hellige»
har Øystein Morten skrive høgst levande
og engasjerande om kongen som kristna
Noreg. Religionshistorikaren har teke i
bruk både gamle kjelder og moderne
vitskap. Høyr han sjølv fortelje den spennande historia om helgenkongen Olav.
Arr. Ål bibliotek og Ål kyrkjeakademi
Vel møtt til desse tre tilskipingane. Merk
deg møtestaden. Inngangspengar kvar
gong er kr 150 (120 kr for medlemmer).
Med støttemedlemskap får du altså billegare inngangsbillett. Ta gjerne med deg
kjentfolk!
Har du tips og idear? Ta kontakt! I styret
for Ål kyrkjeakademi er: Steinar Aa,
Arvid Bjørke, Birger Bolstad, Anne Kjersti Frøyen, Margit Lappegard, Sigurd
Tunestveit.
Birger Bolstad
Ål kyrkjeakademi

Similar documents