LAYOUT SMART MEDIC.indd

Comments

Transcription

LAYOUT SMART MEDIC.indd
SmartMedic 100
KAMI MEMBANTU ANDA MERANCANG SESUATU YANG TIDAK DIRANCANG…
Kemajuan dalam teknologi perubatan perlu dibayar dengan harga yang tinggi. Ditambah pula dengan kos
sara hidup dan pendidikan anak-anak, anda dan orang yang tersayang mungkin terpaksa menanggung
kesempitan kewangan jika anda tidak merancang perbelanjaan hospital. Kebenarannya, pembedahan
yang tidak diduga dan tidak dapat dielakkan boleh menghabiskan keseluruhan simpanan anda.
Dengan SmartMedic 100, kami menawarkan anda kemasukan hospital yang dijamin and menguruskan
segala bil-bil perubatan sejurus selepas anda keluar dari panel hospital kami. SmartMedic 100 memberikan
anda dan keluarga anda satu ketenangan dengan perlindungan yang komprehensif dan berkualiti terutama
sekali bila anda memerlukannya.
SmartMedic 100 bekerjasama dengan salah sebuah ‘Managed Care Organization’ iaitu Metronic
iCares Services. Metronic iCares Services menyediakan anda dengan bantuan percuma 24 jam bagi
memudahkan anda;
• Kemasukan ke Hospital
• Penyelesaian terus ke atas bil-bil hospital sejurus selepas keluar hospital*
SmartMedic 100 juga menyediakan perlindungan yang tidak ternilai sehingga umur 80 tahun! Diri anda
dijamin dengan perlindungan ke atas sesuatu yang tidak dapat dielakkan apabila anda memperbaharui
pelan ini tertakluk kepada had seumur hidup. Di samping itu, SmartMedic 100 juga menawarkan faedah
Khairat Kematian** sebanyak RM5,000, yang mana akan dibayar jika berlakunya kematian semua
sebab.
Perlindungan di Seluruh Dunia…
Anda boleh melancong dengan penuh ketenangan di mana anda sedia maklum bahawa anda akan
dilindungi di mana-mana sahaja di serata dunia. Perkhidmatan-perkhidmatan yang disediakan adalah
seperti berikut:
• Program Bantuan Perubatan Antarabangsa – pemindahan perubatan kecemasan, penyeliaan
penghantaran balik dari segi perubatan, penghantaran ubtat yang tidak boleh didapati di pasaran
tempatan, penghantaran balik mayat, kepulangan anak-anak tanggungan, 24 jam khidmat bantuan
untuk rujukan perubatan dan sebagainya.
• Bantuan Perjalanan*** - menyediakan maklumat berkaitan inokulasi, keperluan visa, bantuan
penemuan kehilangan bagasi, dokumen dan barang-barang persendirian, maklumat cuaca, maklumat
pertukaran asing, aturan dan informasi penerbangan, rujukan perundangan, rujukan penterjemah dan
penyampaian mesej kecemasan.
• Bantuan Kereta***- penundaan kecemasan 24 jam dan pembaikan kecil di tepi jalan, bantuan kereta
sewa, bantuan urusan penginapan hotel dan rujukan kepada pusat-pusat perkhidmatan yang lain.
• Bantuan Kediaman***- perkhidmatan membaiki paip, tukang cuci, pembaikan am dan kawalan
serangga perosak.
* Tertakluk kepada kelayakan dan faedah had pelan. Sila rujuk kepada jadual faedah.
** Faedah Khairat Kematian hanya didapati pada Pelan Asas SmartMedic 100 sahaja.
***Khidmat rujukan sahaja. Apa-apa perbelanjaan dan/atau tanggungan akan ditanggung oleh pemilik sijil. Segala khidmat
bantuan disediakan oleh pihak ketiga and penyambungan khidmat bantuan tersebut adalah tertakluk kepada perjanjian diantara
Pengendali Takaful dan pengendali khidmat bantuan.
Ingin mengetahui dengan lebih lanjut?
Sila hubungi perunding MAA Takaful hari ini untuk sebarang khidmat nasihat di atas pelan yang paling
sesuai dengan kehendak anda untuk pertanyaan selanjutnya, sila hubungi Pusat Panggilan kami di 1-300888-MAA/622, 03-2146 9999 atau emel kepada kami di [email protected]
SmartMedic 100
Jadual Faedah
HAD TAHUNAN KESELURUHAN
HAD SEUMUR HIDUP
Khairat Kematian* (SEMUA SEBAB)
Faedah Hospital
Bilik Hospital & Makan (maks. 200 hari
setahun)
Unit Rawatan Rapi (maks. 60 hari setahun)
Bekalan & Khidmat Hospital
Yuran Pembedahan
Yuran Pakar Bius
Bilik Bedah
Ujian Diagnostik Pra-Hospital
(Dalam masa 60 hari sebelum kemasukan)
Rundingan Pakar Pra-Hospital
(Dalam masa 60 hari sebelum kemasukan)
Lawatan Pakar Perubatan Dalam Hospital
(mak. 200 hari setiap tahun)
Rawatan Selepas Penghospitalan
(Dalam masa 30 hari dari tarikh keluar)
Faedah Pesakit Luar
Rawatan Pesakit Luar bagi Kemalangan dan
Kecemasan
(Dalam masa 24 jam dan rawatan susulan
sehingga mak. 31 hari)
Rawatan Fisioterapi Pesakit Luar
(Dalam masa 90 hari dari tarikh keluar
hospital/pembedahan)
Bayaran Ambulans
Rawatan Dialisis Buah Pinggang Pesakit Luar
(setiap tahun)
Rawatan Kanser Pesakit Luar (setiap tahun)
Faedah-Faedah Yang Lain
Ekaun Tunai Harian di Hospital Kerajaan
(maks. 200 hari setiap tahun)
Penjagaan Kejururawatan di Rumah
(Maks. Setiap hilang upaya)
Manfaat Penjaga Harian bagi Kanak-Kanak
Yang Dilindungi
(Maks. Setiap hilang upaya)
Yuran Laporan Perubatan
Cukai Perkhidmatan Kerajaan
Pelan 1 (RM)
Pelan 2 (RM)
Pelan 3 (RM)
Pelan 4 (RM)
50,000
150,000
100,000
300,000
150,000
450,000
200,000
600,000
300
450
5,000
150
200
Seperti Yang Dicaj
Seperti Yang Dicaj
300
400
500
750
12,000
18,000
25,000
35,000
12,000
18,000
25,000
35,000
50
60
75
85
500
750
1,000
1,500
200
250
300
400
80
80
100
Seperti Yang Dicaj
100
Nota:* Faedah Khairat Kematian hanya didapati pada Pelan Asas SmartMedic 100 sahaja.
SmartMedic 100
Jadual Caruman
Caruman Tahunan
Lingkungan Umur
(Hari Lahir Yang Lepas)
SmartMedic 100 Basic
Lelaki
Perempuan
Pelan 1
Pelan 2
Pelan 3
Pelan 4
Pelan 1
Pelan 2
Pelan 3
Pelan 4
30 hari – 5
665
844
1,077
1,465
665
844
1,077
1,465
6 – 15
387
484
610
820
387
484
610
820
16 – 21
553
699
888
1,201
577
730
929
1,258
22 – 29
514
650
822
1,114
536
679
860
1,166
30 – 39
633
804
1,026
1,359
662
842
1,075
1,424
40 – 49
874
1,097
1,385
1,821
878
1,112
1,415
1,871
50 – 54
1,321
1,653
2,084
2,728
1,322
1,672
2,124
2,800
55 – 59
1,747
2,175
2,730
3,561
1,758
2,20 8
2,790
3,663
60 – 64
(Pembaharuan Sahaja)
2,113
2,649
3,342
4,381
2,058
2,594
3,287
4,326
65 – 69
(Pembaharuan Sahaja)
2,676
3,369
4,267
5,611
2,620
3,313
4,211
5,555
70 – 74
(Pembaharuan Sahaja)
3,115
3,960
4,931
6,465
3,002
3,847
4,818
6,352
75 – 79
(Pembaharuan Sahaja)
4,041
5,096
6,310
8,225
3,871
4,926
6,140
8,055
Note:
1. Caruman yang dinyatakan adalah tidak dijamin. Sila rujuk kepada ‘Summary Information
Sheet’ untuk keterangan lanjut mengenai jenis-jenis caruman.
2. MAA Takaful Berhad mempunyai hak untuk menyemak kadar caruman apabila tiba masa
pembaharuan dengan memberi notis dalam masa Sembilan puluh (90) hari notis bertulis
kepada peserta.
Kelayakan
Sesiapa sahaja yang berumur di antara 30 hari sehingga 59 tahun yang mempunyai kadar kesihatan
yang baik.
Perkongsian Lebihan
Lebihan pada akhir tahun (jika ada) akan dikongsi di antara peserta dan MAA Takaful mengikut nisbah
50:50. Tiada lebihan akan dibayar jikalau peserta menyerahkan sijil kembali kepada MAA Takaful atau
sijil dimansuhkan disebabkan oleh tuntutan yang dibuat.
Pelepasan Cukai
Caruman tahunan yang dibayar untuk SmartMedic 100 akan layak untuk pelepasan cukai maksimum
sehingga RM3,000, tertakluk kepada keputusan muktamad dari Lembaga Hasil Dalam Negeri.
Pengecualian
Sebarang kecederaan/kesakitan berpunca daripada perkara-perkara seper
ti berikut;
• Penyakit sedia ada
• Penyakit tertentu yang berlaku dalam tempoh 120 hari pertama bagi perlindungan yang berterusan
• Sesiapa sahaja yang menetap di luar Negara lebih daripada 90 hari berturut-turut, yang mana sijil
masih lagi aktif
• Apa-apa keadaan perubatan atau fizikal yang berlaku dalam tempoh 30 hari pertama perlindungan.
• Kecederaan diri-sendiri dan perbuatan yang menyalahi undang-undang
• Peperangan, mogok dan rusuhan
• Sebarang operasi kegiatan ketenteraan atau bersenjata
SmartMedic 100
•
•
•
•
•
•
•
•
Kehamilan, Keguguran kandungan atau kelahiran anak
Gangguan mental atau saraf
Penyalahgunaan alkohol dan dadah atau yang berkaitan dengannya.
Pembedahan kosmetik, elektif atau plastic, ataupun keabnormalan atau kecacatan kongenital
Rawatan pergigian kecuali diperlukan kerana kecederaan akibat kemalangan
Pemeriksaan rutin kesihatan dan apa-apa pemeriksaan yang tak melibatkan kemasukan ke hospital
Rawatan yang tidak perlu dari segi perubatan
Pembelanjaan perubatan yang ditanggung oleh mana-mana badan/organisasi atau program perubatan
dari mana-mana syarikat insurans dan Takaful.
• Penjagaan peribadi, rehat pulih atau jagaan kebersihan, dadah yang tidak dibenarkan, kemabukan,
pensterilan, penyakit venereal dan sekuelnya, AIDS (Sindrom Kurang Daya Tahan Penyakit) atau
ARC (Kompleks Berkaitan AIDS) dan penyakit berkaitan HIV, dan apa-apa penyakit berjangkit yang
memerlukan kuarantin oleh undang-undang
Nota: Pengecualian di atas tidak menyeluruh and segala bentuk rujukan hendaklah dirujuk kepada
klausa pengecualian di dalam sijil kontrak.
Tarikh Tamat Sijil
Sijil SmartMedic 100 akan tamat jika:
1. Caruman anda tidak dibayar lebih dari 31 hari.
2. Pemegang Sijil telah mencapai umur 80 tahun.
3. Selepas pembayaran untuk Khairat Kematian.
4. Jumlah faedah yang dibayar kepada Orang Yang Dilindungi telah melebihi Had Seumur Hidup.
5. Penamatan tempoh sijil asas (terpakai untuk sijil rider sahaja).
NOTA
• Menaiktaraf Bayaran Bersama Bilik dan Makan – Jika Orang Yang Dilindungi dimasukkan ke dalam
hospital padar kadar Bilik & Makan yang lebih tinggi daripada manfaat yang dia layak. Orang Yang
Dilindungi hendaklah menanggung 10% daripada jumlah manfaat yang lain yang telah diterangkan
dalam jadual faedah bagi setiap tuntutan.
• Faedah Keseluruhan yang berbayar dalam masa setahun hendaklah tidak melebihi Had Tahunan
Keseluruhan.
• Faedah Keseluruhan yang berbayar seumur hidup adalah tertakluk kepada Had Seumur Hidup.
• Brosur ini adalah untuk maklumat am sahaja. Ia bukanlah sijil perlindungan Takaful.
• Terma-terma dan syarat-syarat yang tepat boleh dirujuk kepada sijil perlindungan Takaful.
SmartMedic 100
WE HELP YOU PLAN THE UNPLANNED...
Advances in medical technology come at a price; a very high one. Add to that the costs of living and
children’s education, and you and your loved ones could suffer tremendous financial hardship if you do not
plan for your hospitalization expenses. The truth is, a completely unforeseen and unavoidable operation
can sometimes dry up our entire savings.
With SmartMedic 100, we offer you a guaranteed hospital admission and take care of your medical bills
upon discharge at our panel hospitals. SmartMedic 100 gives you and your family a peace of mind with
high quality and comprehensive coverage when you need it most!
SmartMedic 100 is smartly engaged with a reliable and trusted Managed Care Organisation namely
Metronic iCares Services. The Metronic iCares Services is providing you with 24 hour hassle free
assistance:
• In your admission to the hospital
• Direct settlement of your hospital bill upon discharge*
SmartMedic 100 also provides you invaluable coverage up to age 80 years old! Assure yourself of
protection against the unexpected when you renew your coverage subject to your lifetime limit. Apart from
that, SmartMedic 100 also provides you a Funeral Expenses** benefit of RM5,000, which is payable
upon death due to any causes.
Worldwide Coverage…
You can travel with peace of mind, knowing that you are protected anywhere in the world. The services
are:
• International Medical Assistance – emergency medical evacuation, medically supervised repatriation,
dispatch of essential medication not available locally, repatriation mortal remains, return of dependent
children, 24 hour assistance on medical referrals and etc
• Travel Assistance*** - provides information concerning inoculation, visa requirement assistance, assists
in location of lost luggage, documents and personal items, weather information, foreign exchange
information, arrangement of flights and flights information, legal referral to interpreter/translator and
emergency message relay.
• Car Assistance***- 24 hours emergency towing and minor roadside repair, car rental assistance,
arrangement of hotel accommodation and referral to service centre.
• Home Assistance***- plumbing, locksmith, general repair and pest control assistance.
* Subject to eligibility and benefit limit of the plan. Please refer to the schedule of benefit.
** Funeral Expenses benefit is applicable to SmartMedic 100 Basic Plan only.
***Referral services only. Any expenses and/ or liabilities incurred shall be borne by certificate owner. These services are provided
by a third party and continuation of these services is subject to the agreement between the Takaful operator and services
provider.
Need to know more?
Just call your MAA Takaful consultant today for advice on the most suitable plan that meet your needs.
For further enquiries, please call our Call Center at 1-300-888-MAA/622, 03-2146 9999 or email us at
[email protected]
SmartMedic 100
Schedule of Benefit
ANNUAL LIMIT
LIFE TIME LIMIT
Funeral Expenses* (ALL CAUSES)
Hospital Benefits
Hospital Room & Board (max 200 days per
annum)
Intensive Care unit (max 60 days per annum)
Hospital Supplies & Services
Surgical Fees
Anesthetists Fees
Operating Theatre
Pre-Hospital Diagnostic Test
(within 60 days prior to admission)
Pre- Hospital Specialist Consultation
(within 60 days prior to admission)
In-Hospital physician Visit
(max. 200 days per annum)
Post Hospitalisation Treatment
(within 31 days from discharge)
Out Patient Benefits
Emergency Accidental Outpatient Treatment
(within 24 hours and follow up treatment to a
max. of 31 days)
Out-Patient Physiotherapy Treatment
(within 90 days from discharge/ surgery)
Ambulance Fees
Out- Patient Kidney Dialysis Treatment
(per annum)
Out-patient Cancer Treatment (per annum)
Other Benefits
Daily Cash Allowance at Government
Hospital
(max. 200 days per annum)
Home Nursing Care (max. per disability)
Insured Child’s Daily Guardian Benefit
(max. per disability)
Medical report Fees
Government Service Tax
Plan 1 (RM)
50,000
150,000
150
Plan 2 (RM)
100,000
300,000
Plan 3 (RM)
150,000
450,000
5,000
200
300
Plan 4 (RM)
200,000
600,000
450
As Charged
As Charged
300
400
500
750
12,000
18,000
25,000
35,000
12,000
18,000
25,000
35,000
50
60
75
85
500
750
1,000
1,500
200
250
300
400
80
80
100
As Charged
100
Note:*The Funeral Expenses is applicable to SmartMedic 100 Basic Plan only.
SmartMedic 100
Table of Indicative Contributions
Annual Contribution
SmartMedic 100 Basic
Age Band
(last birthday)
Plan 1
Plan 2
Plan 3
Plan 4
Plan 1
Plan 2
Plan 3
Plan 4
30 days – 5
665
844
1,077
1,465
665
844
1,077
1,465
6 – 15
387
484
610
820
387
484
610
820
16 – 21
553
699
888
1,201
577
730
929
1,258
22 – 29
514
650
822
1,114
536
679
860
1,166
30 – 39
633
804
1,026
1,359
662
842
1,075
1,424
40 – 49
874
1,097
1,385
1,821
878
1,112
1,415
1,871
50 – 54
1,321
1,653
2,084
2,728
1,322
1,672
2,124
2,800
55 – 59
1,747
2,175
2,730
3,561
1,758
2,20 8
2,790
3,663
60 – 64 (renewal only)
2,113
2,649
3,342
4,381
2,058
2,594
3,287
4,326
65 – 69 (renewal only)
2,676
3,369
4,267
5,611
2,620
3,313
4,211
5,555
70 – 74 (renewal only)
3,115
3,960
4,931
6,465
3,002
3,847
4,818
6,352
75 – 79 (renewal only)
4,041
5,096
6,310
8,225
3,871
4,926
6,140
8,055
Note:
Male
Female
1. The contribution rate is not guaranteed. Please refer to Summary Information Sheet for further
details on the nature of contribution.
2. MAA Takaful Berhad reserves the right to revise the contribution rate at time of renewal by
giving ninety (90) days written notice prior to certificate anniversary date to the participant.
Eligibility
Anyone from 30 days up to 59 years of age and who is in good health is eligible
Wakalah Model
MAA Takaful operates under the principal of Wakalah, whereby the Takaful Operator acts as an agent to
the Participant for managing the operations of the Takaful business. A Wakalah fee will be charged up-front
from the Contributions paid. Surplus arising (if any) at the end of each financial year will be shared between
participant and MAA Takaful at 50:50 ratio. No surplus will be paid if the certificate is surrendered or
terminated due to a claim.
Tax Relief
Annual premium paid for SmartMedic 100 will qualify for the RM 3,000 medical tax relief, subject to the
final decision by the Inland Revenue Board.
Exclusion
Any injury/illness arising from the following is not covered
• Pre-existing conditions
• Specified Illness occurring during the first 120 days of continuous cover
• Any person who resides outside Malaysia for more than 90 consecutive days while the certificate is in
force.
• Any medical or physical conditions arising within the first thirty (30) days
• Self inflicted injuries and illegal acts
• Wars, strikes and riots
• Any armed forces or military operations
• Pregnancy, miscarriage or child births
SmartMedic 100
•
•
•
•
•
•
•
•
Mental or nervous disorder
Alcoholism and drug abuse or its related conditions
Cosmetics, elective or plastic surgery, or congenital abnormalities
Dental treatment unless necessitated by accidental injury
Routine health checks and any investigations not directly related to admission
Treatment which is not medically necessary
Medical Expenses which is payable by any laws, medical program of insurance/ Takaful certificate
Private nursing, rest cures or sanitaria care, illegal drugs, intoxication, sterilization, venereal disease
and its sequel, AIDS or ARC (AIDS Related Complex) and HIV related diseases and any communicable
disease requiring quarantined by law
Note: The above exclusions are not exhaustive and cross reference may be made to the Exclusion
clause of the Certificate contract.
Certificate Expiry
SmartMedic 100 certificate will expire if:
1. Contribution is not paid within the grace period of 31 days.
2. Certificate owner reaches age 80 years old.
3. Upon payment of the Funeral Expenses.
4. The total benefits paid have exceeded the Life time Limit.
Note: The benefits under this plan will not be paid up upon certificate expiration.
NOTE
• Upgrade Room & Board Co payment – If the person covered is hospitalized at a room & board rate
which is higher than his/her eligible benefit, the person covered shall bear 10% of the other eligible
benefits, described in the schedule of benefits for each and every claim.
• Total benefits payable in a year must not exceed the Annual Limit.
• Total benefits payable during the lifetime is subject to the Lifetime Limit
• This brochure is for general information only. It is not a certificate of Takaful. The precise terms and
conditions are specified in the Takaful certificate.
Sign Up Now / Sertailah Sekarang
For personal assistance, please contact your nearest MAA Takaful consultant. For furher enquiries, please call
our Call Centre at 1-300-888-MAA / 622, or fax to 03 - 2143 0033 or e-mail us at [email protected]
Untuk bantuan peribadi, sila hubungi perunding MAA Takaful yang berhampiran anda. Untuk pertanyaan selanjutnya, sila hubungi
Pusat Panggilan di 1-300-888-MAA / 622 atau faks ke 03 -2143 0033 atau e-mel kami di [email protected]