Open Vld Folder - Bart Tommelein

Comments

Transcription

Open Vld Folder - Bart Tommelein
Rapport van
West-Vlaanderen
2014
ecepten
r
e
d
t
e
M
lock
B
e
D
e
i
g
ag
van M
Werken voor West-Vlaanderen
De voorbije maanden hebben wij met duizenden mensen uit
onze provincie gesproken. Misschien ook wel met u? Tijdens al die
gesprekken viel ons op dat we trots zijn op West-Vlaanderen. Op
onze taal, op ons zèètje, op onze gebruiken.
Toch zijn er zoveel zaken die wij beter kunnen doen. Mensen
vragen meer aandacht voor de zorgen van elke dag: een goed
pensioen, een veilige buurt, een betere
justitie, gezondheidszorg voor iedereen.
Dit rapport geeft u een beeld van West-Vlaanderen.
Welke gemeente doet het goed? Wat zijn de inspirerende voorbeelden? En vooral, wat zijn de oplossingen?
Op zondag 25 mei beslist u welke richting West-Vlaanderen uit
moet gaan. Bent u voor een sterke economie? Kiest u voor meer
vrijheid? Dan hebben wij de juiste recepten in huis.
Met vriendelijke groeten,
n
e recepte
d
t
r
o
p
p
a
it r
ze
Lees in d
ck en on
o
l
B
e
D
ie
van Magg
ten
kand i da
Lijsttrekker Kamer
Lijsttrekker Vlaams parlement
Suggesties?
Bel op ons persoonlijk gsm-nummer:
0495-846 936 (Vincent) of 0475-705 141 (Bart)
1
1
Onze recepten voor een
beter pensioen
Waar wonen de meeste gepensioneerden?
In Koksijde wonen
de meeste
gepensioneerden.
Rita Van Laecke, Damme
8e opvolger - Vlaams parlemen
t
Johan Vanhove,
“Uw pensioen blijft volledig
geïndexeerd”
“In plaats van een vaste
pensioenleeftijd kiezen we voor
een vast aantal gewerkte jaren”
Anne-Mie
ke
Borra, Diksm
14e opvolg
uide
er - Vlaam
s parleme
nt
“Alle gepe
nsioneerd
en mogen
onbeperkt
bijverdien
en”
Waregem
9e opvolger - Vlaams parlement
Michèle Vandermeeren,
De Panne
11e plaats Kamer
% 65-plussers per gemeente
“Via persoonlijke zorgbudgetten
laten we mensen langer thuis
wonen”
14,6%
32,4%
2
2
Onze recepten voor minder belastingen
Waar betaal ik het minst (gemeentelijke) belastingen?
lage belasting =
blauwe gemeente*
*
Kathleen Van Der Hooft,
Knokke-Heist
14e plaats Vlaams Parlement
“We verlagen en vereenvoudigen
de personenbelasting zodat we
per gezin 1.700 euro meer over
hebben”
Frederik Crul, Ruiselede
10e opvolger - Vlaams par
lement
“We verlagen de werkgeve
rsbijdrage van 33% naar 30%
”
Mohamed Ahouna,
Kortrijk
*
*
*
*
4e opvolger Kamer
“We verhogen de btw niet”
urg
Anthony Dumarey, Oudenb
1e opvolger Kamer
*
% aanvullende personenbelasting
een
“We verzetten ons tegen
rhuu
le
reë
de
op
ing
belast
inkomsten”
0%
9%
3
3
Onze recepten voor een veiliger West-Vlaanderen
Hoe veilig is mijn gemeente?
Vincent Van Quickenborne,
Kortrijk
1e plaats - Kamer
“We plaatsen meer
veiligheidscamera’s”
Fanny Decock,
Kuurne
9e plaats - Kamer
“Vrijwilligers verdienen een
plaats bij de brandweer”
Kurt Beirens,
De Haan
15e plaats - Kamer
“We laten private bewakingsbedrijven op het openbaar
domein toe”
Matthieu Moerenhout,
Aantal woninginbraken
per 10.000 woongelegenheden
Anzegem
11e opvolger Vlaams parlement
“Criminele illegalen worden
systematisch uitgezet”
Sabien Lahaye-Battheu,
Poperinge
2e plaats - Kamer
“GAS-sancties blijven een nuttig
instrument in de strijd tegen
overlast”
0
300
4
4
Onze recepten voor betaalbaar wonen
Waar kan ik betaalbaar wonen?
Mercedes
Van Vo
lcem,
Brugge
2e plaats
- Vlaams p
arlement
“We beho
uden de w
oonbonus,
het fiscale
voordeel g
ekoppeld
aan de hy
potheek”
Tiene Castelein,
Kortrijk
10e plaats - Vlaams parlement
“We digitaliseren de
bouwvergunningen.
Gedaan met papier.”
Mieke Syssauw,
Menen
5e plaats - Kamer
“Om de bouwsector zuurstof
te geven, verlagen we de btw
naar 6% voor de 1e schijf van
50.000 euro”
Chantal Lesage-Ghekiere,
Hooglede
5e opvolger - Vlaams parlement
“We strijden tegen leegstand,
verkrotting en huisjesmelkerij”
Kortrijk,
goedkoopste centrumstad
van (West-) Vlaanderen
Prijs in € voor een huis per gemeente
126.095€
371.348€
5
5
Onze recepten voor vlotte en veilige wegen
Wat is de staat van de West-Vlaamse fietspaden?
Femke Verleye, Staden
6e opvolger - Kamer
“We maken van West-Vlaanderen
dé fietsprovincie bij uitstek”
Emmily Talpe, Ieper
1e opvolger - Vlaams parlement
“We trekken de A19 door en
realiseren andere missing links”
Vincent Va
n Quicken
born
Kortrijk
1e plaats Kamer
e,
“Met mee
r snelheid
scontroles
reduceren
we het aa
nta
keersdode
n met 50% l vertegen
2020”
Deborah L
angbeen
Zedelgem
12e opvolg
e
,
r - Vlaams
parlement
“De Lijn ze
tm
woon-werk eer in op
-verkeer”
Wim Janssens, De Panne
17e plaats - Vlaams parlement
“We verhogen de stiptheid en
het comfort van de treinen”
Stefanie Platteau,
Menen
15e plaats - Vlaams parlement
“In Nederland zijn de files de laatste jaren
met gemiddeld 15% verminderd. In Vlaanderen werden ze langer. Daarom investeren
we in meer capaciteit, slimmere wegen en
belasten we het verbruik en niet het bezit.”
veilig
onveilig
6
6
Onze recepten voor meer West-Vlaams ondernemerschap
Welke gemeente heeft het grootste aantal ondernemers?
Bert Verhaeghe,
Wervik
3e opvolger - Kamer
“We maken werk van regelluwe
zones waar procedures worden
versoepeld”
Francesco Vanderjeugd,
3e plaats - Vlaams parlement
Staden
“We zorgen voor een volledig
gelijke behandeling tussen werknemers en zelfstandigen voor
pensioen en kinderbijslag”
Sandrine De Crom,
Brugge
2e opvolger - Kamer
“We garanderen ondernemers
en zelfstandigen 5 jaar lang een
stabiel ondernemersklimaat”
Piet Delrue, Roeselare
8e plaats - Kamer
Jean-Marie De Plancke,
Brugge
6e opvolger - Vlaams parlement
“Als de overheid niet binnen bepaalde
tijd beslist, worden vergunningen
automatisch toegekend”
“We passen voor een fiscale en
sociale heksenjacht op
ondernemers”
Aantal ondernemers tov de
beroepsbevolking per gemeente
11%
of minder
20%
of meer
7
7
Onze recepten voor meer werk in West-Vlaanderen
Welke gemeente heeft het minst aantal werklozen?
Janna Rommel-Opstaele,
Marco Lombaert,
Roeselare
11e plaats - Vlaams parlement
“Wie langer dan 2 jaar werkloos
is, werkt voortaan 2 halve dagen
per week voor de gemeenschap”
Middelkerke
4e plaats - Kamer
“Overuren maken we een pak
goedkoper”
Geert Galle, Middelkerke
8e opvolger - Kamer
Hina Bhatti, Oostende
“Voor iedere werkzoekende
voorzien we een persoonlijke
jobcoach”
7e plaats - Vlaams parlement
Het blauwe Staden heeft het
minst aantal werklozen
“We behouden het systeem
van dienstencheques om de
combinatie van werk en gezin
te verbeteren”
Elke Carette,
Torhout
10e plaats - Kamer
“We laten interimarbeid toe bij
de overheid”
3,5%
of minder
7,0%
of meer
8
8
Onze recepten voor meer horeca en toerisme
Waar verblijven de meeste toeristen?
Bart Tommelein, Oostende
1e plaats - Vlaams parlement
“We laten iedereen die werkt tot
500 euro netto bijverdienen per
maand, zeker in de horeca”
Ann Degroote,
Wervik
12e plaats - Vlaams parlement
“De herdenking van de Groote
Oorlog zet West-Vlaanderen waardig
op de kaart. We verwelkomen de 2
miljoen verwachte toeristen met de
nodige gastvrijheid”
rg
Ve
e
t d
e
e
a
ec
r
o
h
et!
ni
Hugo De Plecker, Knokke-Heist
14e plaats - Kamer
“Winkels gelegen in een erkende
toeristische zone kunnen 52
zondagen open zijn”
Stefaan Nuytten, Koksijde
19e plaats - Vlaams parlement
“Studenten mogen voortaan
tot 100 dagen werken, en deze
worden berekend in halve dagen
of uren zodat er meer gewerkt
mag worden”
Jasper Pillen,
Brugge
6e plaats - Kamer
“We vervangen maaltijdcheques
door netto loon”
Aantal verblijfstoeristen per gemeente
0-15.000
1.500.0016.000.000
9
9
Onze recepten voor een bruisend cultureel leven
Waar bruist het van de culturele activiteit?
s, Kortrijk
Moniek Gheysenes parlement
rope
4e opvolger - Eu
or de filmsector
“De tax shelter vo
bewezen. We
heeft zijn succes
t de rest
to
t
breiden die ui
ctor”
se
le
re
ltu
van de cu
Françoise Boedts-Mattheus,
Ichtegem
13e opvolger - Vlaams parlement
“We vormen onze musea om
tot echte belevingscentra”
Bart Tommelein, Oostende
1e plaats - Vlaams parlement
“We schaffen het 3e vrt-kanaal af”
Lieven Cobbaert, Ichtegem
13e plaats Kamer
Aantal ingevoerde
evenementen in de UiTdatabank
“Sabam moet veel transparanter
en we stoppen de heksenjacht”
< 5,0
≥ 20,0
10
10
Onze recepten voor minder armoede
Oostende,
meeste kinderarmoede
Katrien Vandecasteele,
Ingelmunster
5e opvolger - Kamer
“We ondersteunen verenigingen
waar armen het woord nemen en
zorgen voor een actieve culturel
e
participatie”
Waar groeien het grootst aantal kinderen op in kansarmoede?
Henk Dejonghe,
Koekelare
21e plaats - Vlaams parlement
“We investeren in een echt consumentenbeleid zodat armen en
kansarmen steeds van de laagste
tarieven kunnen genieten”
Brieuc Vandamme, Brugge
6e plaats - Europees parlement
“We maken verdoken armoede
zichtbaar door het inzetten van
brugfiguren in het onderwijs”
Bart Vandekerckhove,
Middelkerke
15e opvolger - Vlaams parlement
“Automatische toekenning van
studiebeurzen helpt in de
bestrijding van armoede”
Daisy Decoene,
Moorslede
16e plaats - Vlaams parlement
“We schaffen de Vlaamse
miserietax af die vooral uit het
echt gescheiden vrouwen in de
armoede duwt”
% kinderen in armoede geboren
< 2,5
≥ 15,0
11
11
Onze recepten voor meer sport
Welke gemeente heeft een tekort aan zwembaden?
Michael Vannieuwenhuyze,
Carl Vereecke,
Harelbeke
4e opvolger - Vlaams parlement
“We maken werk van de bouw
van zwembaden in heel wat
steden en gemeenten”
“We verzekeren de leefbaarheid
van de kleinere wielerwedstrijden
en rekenen geen politiekosten
door”
Kuurne
16e opvolger - Vlaams parlement
Ward Vergote,
16e plaats - Kamer
Valtin Demuynck, Avelgem
18e plaats - Vlaams parlement
“Rally op de landelijke wegen
moet blijven. Ook voor de
motorcrossers voorzien we
terreinen voor het beoefenen
van hun sport”
Moorslede
“Een beter sportstatuut voor
trainers en vrijwilligers garandeert de toekomst voor heel
wat kleinere voetbalclubs”
Karlos Callens
3e plaats - Europees parlement
“We strijden tegen overdreven
betutteling in de duiven- en
vinkensport”
Burgemeester Ward Vergote bekomt
1,168 miljoen euro Vlaamse steun
voor renovatie zwembad
Voldoende
Tekort
12
12
Onze recepten voor een sterkere landbouw en visserij
Lo-Reninge heeft
procentueel de
meeste varkens
Piet Vandermersch, Ledegem
2e opvolger - Vlaams parlement
“De landbouw- en agrofoodsector
is 1 van de groeisectoren van onze
provincie. We zorgen voor meer
ruimte en extra stimulansen”
Welke gemeente telt het grootste aantal varkens?
oecke,
Alexander Van H
Beer nem
s parlement
6e plaats - Vlaam
en streng zijn
“Milieueisen mog
onomisch
maar moeten ec
baar blijven”
al
ha
realistisch en
Toon Vancoillie, Kortemark
9e opvolger - Kamer
“We zorgen voor vlotte procedures
opdat bij noodweer en andere
rampen de centen worden
terugbetaald”
Marleen Schillewaert-Vercruyce,
De Haan
22e plaats - Vlaams parlement
“Biolandbouw verdient zijn plaats
naast de klassieke landbouw. De
vraag naar bio stijgt en we
zorgen voor voldoende aanbod.”
Aantal varkens tov inwonersaantal
0%
3055%
13
13
Onze recepten voor meer kinderopvang
Jessie Vanwalleghem,
Lichtervelde
7e opvolger - Vlaams parlemen
t
Bo Bentein,
“Wie de stap zet om kinderen te
krijgen, moet beter ondersteund
worden. Het 1e kind krijgt meer
kindergeld. Nu steunt de overhei
d
vooral kroostrijke gezinnen.”
“We verminderen de overdreven
regeldrift dat het zelfstandig en
particulier initiatief fnuikt”
Waar vind ik het snelst kinderopvang?
Blankenberge
13e plaats - Vlaams parlement
Bert Schelfhout,
Deerlijk
5e plaats - Vlaams parlement
Inge Six, Izegem
8e plaats - Vlaams parlement
“We steunen de ouders in plaats
van de structuren en werken zo
de wachtlijsten weg”
“We zorgen voor flexibele opvang,
zodat ouders die laat werken ook
kans hebben op opvang”
Sara Casteur,
Oostende
7e plaats - Kamer
“We willen voor elk kind een
kinderopvangplaats”
De Westhoek moet een
tandje bijsteken
> 60
plaatsen*
< 39
plaatsen*
* per 100 kinderen
14
14
Onze recepten voor beter onderwijs
Waar wonen de universiteitsstudenten?
Jeannique Denys-Windels,
Lichtervelde
7e opvolger - Kamer
“Veel schoolgebouwen dateren uit
de jaren 60 en 70. Daarom voeren
we een groot renovatieprogramma
uit.”
ssche, Kortrijk
Ar ne Vandendrie rlement
s pa
4e plaats - Vlaam
beroep van
“We maken het
derwijzer, leeron
kleuterleidster,
kkelijker door de
kracht,… aantre
een beter werklerarenloopbaan
(minder papier
n
comfort te geve
)”
en administratie
KULAK + Vives + Howest + UGent
= 10.000 studenten in Kortrijk
Pascale Baert, Tielt
9e plaats - Vlaams parlement
“We kiezen voor een ander
taalonderwijs vanaf het kleuteronderwijs. Meertaligheid is een
troef en staat niet haaks op de
kennis van het Nederlands”
Romina Vanhooren, Oudenburg
3e opvolger - Vlaams parlement
“Onze hogescholen en universiteiten moeten meer unieke
opleidingen krijgen zodat jongeren maximaal in onze provincie
blijven wonen en werken.”
Aantal universiteitsstudenten per gemeente
< 70
1,605
15
15
Onze recepten voor een gezonde leefomgeving
Is er last van fijn stof in onze gemeente?
Meeste fijn stof
Patrick De Klerck,
3e plaats - Kamer
Blankenberge
“We voeren het masterplan kustveiligheid verder uit en beschermen onze kust daarmee tegen
een 1000-jarige storm”
vere,
Chantal Vande Vy
Ardooie
r
12e plaats - Kame
van de aarde
“De opwarming
geen fictie.
en
is een realiteit
i gaat hand en
oe
gr
he
Economisc
even naar een
hand met een str
beter milieu.”
Stefaan Vercooren, Kortemark
20e plaats - Vlaams parlement
Aantal microgram per m3
“Energiezuiniger wonen, werken
en transport blijven we fiscaal
ondersteunen”
16 µg/m3
30 µg/m3
West-Vlaamse kandidaten Kamer 2014
Opvolgers Kamer 2014
West-Vlaamse kandidaten Europees parlement 2014
Voor ons program ma en meer info:
WERKEN VOOR
WEST-VLAANDEREN
www.werkenvoorwestvlaanderen.be
1e PLAATS
1e PLAATS
Guy
VERHOFSTADT
EUROPEES PARLEMENT
West-Vlaamse kandidaten Vlaams
parlement 2014
Opvolgers Vlaams parlement 2014
Voor ons program ma en meer info:
www.werkenvoorwestvlaanderen.be
De West-Vlaamse gemeenten
25
06
10
07
63
09
42
45
39
27
08
24
15
05
61
20
41
11
26
54
53
14
28
01
43
60
34
46
18
35
19
55
51
40
23
30
57
59
16
33
32
44
22
58
17
13
38
48
62
21
52
03
31
47
49
56
12
02
29
36
64
37
04
50
01 Alveringem
02 Anzegem
03 Ardooie
04 Avelgem
05 Beernem
06 Blankenberge
07 Bredene
08 Brugge
09 Damme
10 De Haan
11 De Panne
12 Deerlijk
13 Dentergem
14 Diksmuide
15 Gistel
16 Harelbeke
17 Heuvelland
18 Hooglede
19 Houthulst
20 Ichtegem
21 Ieper
22 Ingelmunster
23 Izegem
24 Jabbeke
25 Knokke-Heist
26 Koekelare
27 Koksijde
28 Kortemark
29 Kortrijk
30 Kuurne
31 Langemark-Poelkapelle
32 Ledegem
33 Lendelede
34 Lichtervelde
35 Lo-Reninge
36 Menen
37 Mesen
38 Meulebeke
39 Middelkerke
40 Moorslede
41 Nieuwpoort
42 Oostende
43 Oostkamp
44 Oostrozebeke
45 Oudenburg
46 Pittem
47 Poperinge
48 Roeselare
49 Ruiselede
50 Spiere-Helkijn
51 Staden
52 Tielt
53 Torhout
54 Veurne
55 Vleteren
56 Waregem
57 Wervik
58 Wevelgem
59 Wielsbeke
60 Wingene
61 Zedelgem
62 Zonnebeke
63 Zuienkerke
64 Zwevegem
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Alveringem
Anzegem
Ardooie
Avelgem
Beernem
Blankenberge
Bredene
Brugge
Damme
De Haan
De Panne
Deerlijk
Dentergem
Diksmuide
Gistel
Harelbeke
Heuvelland
Hooglede
Houthulst
Ichtegem
Ieper
Ingelmunster
Izegem
Jabbeke
Knokke-Heist
Koekelare
Koksijde
Kortemark
Kortrijk
Kuurne
Langemark-Poelkapelle
Ledegem
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 Lendelede
Lichtervelde
Lo-Reninge
Menen
Mesen
Meulebeke
Middelkerke
Moorslede
Nieuwpoort
Oostende
Oostkamp
Oostrozebeke
Oudenburg
Pittem
Poperinge
Roeselare
Ruiselede
Spiere-Helkijn
Staden
Tielt
Torhout
Veurne
Vleteren
Waregem
Wervik
Wevelgem
Wielsbeke
Wingene
Zedelgem
Zonnebeke
Zuienkerke
Zwevegem
Bronnen:
VRIND 2013, FietsScan 2013, VMM Jaarverslag Immissiemeetnetten 2012, POM West-Vlaanderen ontcijferd
2013, ADSEI bevolkingscijfers, Kind en Gezin en eigen verwerkingen.
geen mening
niet akkoord
akkoord
Doe de West-Vlaamse stemtest
1° We plaatsen extra veiligheidscamera’s om de criminaliteit te bestrijden
3° Mensen die meer dan 2 jaar werkloos zijn, voeren 2 halve dagen per week gemeenschapstaken uit
4° We verlagen de belastingen voor een West-Vlaams gezin met
gemiddeld 1.700 euro per jaar
5° We voorzien voor elk West-Vlaams kind een kinderopvangplaats
6° We maken van West-Vlaanderen dé fietsprovincie bij uitstek
7° Iedereen die werkt, mag tot 500 euro belastingvrij bijklussen per maand, onder meer in de horeca
8° We verlagen de werkgeversbijdrage van 33% naar 30%
9° Het sterke werk van Maggie De Block moet verdergezet worden
10° We behouden de hypothecaire woningaftrek
11° Noteer hier uw eigen voorstellen:
Hoe hoog scoort u op onze stemtest?
Als u 6 x of meer akkoord gaat, stemt u best op Open Vld.
Want we zijn van hetzelfde gedacht.
akkoord
/10
niet akkoord
/10
geen mening
Ontvangt u graag nog info van ons? Bezorg ons uw gegevens:
/10
Verkiezingsdrukwerk. V.U.: Vincent Van Quickenborne, Koning Leopold I-straat 13/42, Kortrijk & Bart Tommelein, Distellaan 76, Oostende
2° We behouden de index