upravni odbor 2014 - 2018

Comments

Transcription

upravni odbor 2014 - 2018
UPRAVNI ODBOR
2014 - 2018
KINOLOŠKA ZVEZA
SLOVENIJE
DRAGAN ZEMLJIČ
Predstavitev: Dragan Zemljič
Dragan Zemljič rojen 11.5.1960, živim v Ljutomeru. Po poklicu
sem doktor veterinarske medicine, zaposlen na ZGS kot vodja
lovišča Fazan Beltinci.
Z kinologijo se aktivno ukvarjam od leta 1980, sprva kot vodnik
jamarjev, kasneje kot vodnik vsestransko uporabnih ptičarjev.
Sodniški izpit za delo in zunanjost ptičarjev sem opravil leta
1993, od takrat tudi aktivno ocenjujem ptičarje na telesnih
ocenah in na preizkušnjah v delu.
Uporaben pes ptičar je nepogrešljiv spremljevalec pri opravljanju
mojega poklica, zato se zavedam pomena pravilne usmeritve
lovske kinologije.
Kot član ekipe sem pripravljen sodelovati v organih KZS po
programu gospe Lidije Okleščen.
JOŽE VELIKONJA
Predstavitev: Jože Velikonja
S kinologijo se ukvarjam od leta 1985, pes pa je postal tudi moj
poklic, saj sem 20 let šolal pse za policijo od t. i. psov za splošno
uporabo (sledenje, intervencija, obramba) do psov specialistov
(droge, orožje). Ker sem lovec, je bila moja prva “privatna”
pasma hanoveranski barvar, sedaj pa sem skrbnik in vzreditelj
Labrador retrieverjev. V letu 2007 sem opravil sodniški izpit za
ocenjevanje dela retrieverjev, kasneje še za ocenjevanje
zunanjosti šarivcev in retrieverjev. 10 let sem tajnik LKD Gorica
Nova Gorica, v letih 2008 – 2012 bil član vzrejne komisije za
retrieverje, v obdobju 2008 - 2012 bil član Statutarne komisije
KZS. Na Lovski zvezi sem predavatelj in izpraševalec za
področje lovske kinologije, ki je obvezen vse lovske pripravnike.
FOTO
BOJAN DEBERŠEK
Predstavitev: Bojan Deberšek
Kinološki sodnik od leta 1986
Predsednik VK za barvarje
Član VK za šarivce
Bil predsednik LKD Koroška
Član komisije za lovsko kinologijo pri LZS
Predavatelj lovske kinologije za pripravnike
Član UO Koroške lovske zveze
FOTO
Dr. SAMO LUBEJ
Predstavitev: Dr. Samo Lubej
Rojen 10. 5. 1958, po strokovni izobrazbi
Doktor tehniških znanosti
Zaposlen na univerzi v Mariboru
Kinološki sodnik od 1997
Vzreditelji lovskih psov
Predavatelj učnega poglavja Lovska kinologija v
Lovski zvezi Maribor
foto
ROBERT BANDELJ
Predstavitev: Robert Bandelj
Kinološki sodnik od leta 2009
4. Skupina FCI– vse pasme
6. Skupina FCI – bavarski barvar, kratkodlaki istrski gonič,
hanoveranski barvar
Sodnik za delo krvosledcev
Član v OK LKD KOPER od 1989 (Blagajnik OK LKD Koper
od 2001)
Vodnik psa krvosledca
Vzrejno tetovirni referent
Inštruktor za šolanje lovskih psov VP1 in VP2
Član vzrejne komisije za barvarje
Predavatelj predmeta kinologija za lovske pripravnike pri Lovski
zvezi Koper
FOTO
TATJANA UREK
Predstavitev: Tatjana Urek
Mednarodna kinološka sodnica za FCI 3, 7, 8, 9 in 10
skupino
Vzrediteljica ši cujev in francoskih buldogov
Od leta 1993 organizatorka državne razstave CAC
Trbovlje
Strokovni vodja pri CAC Barje, CACIB Vrtojba
Predsednica VK za pritlikave pasme
Cilji: pokrivanje mednarodnih odnosov (FCI),
kandidatura za evropsko ali svetovno razstavo v
Sloveniji
FOTO
SAŠO CVEK
Predstavitev: Sašo Cvek
S kinologijo se ukvarjam 20 let, sem trener, marker in
polagalec sledi, mednarodni sodnik za ocenjevanje dela
šolanih psov in sodnik za Rally Obedience. Sem predsednik
Komisije za šolanje v domačem klubu KD Šentjur in
Kinološkem društvu Nemških ovčarjev Slovenije. S svojim
psom aktivno tekmujem v državnem prvenstvu v sledenju.
Sodeloval na številnih svetovnih in evropskih prvenstvih
šolanih psov kot tekmovalec, polagalec sledi, vodja
reprezentance ali kot nadzorni sodnik.
TOMAŽ MEGLIČ - Bavčar
Predstavitev: Tomaž Meglič
Področja v kinologiji:
1987 – 1991 tekmovanja v klasiki
1991 – 1993 začetki agilitya v Sloveniji
1992 – do danes, reševalni psi
Kot član društev opravljal skoraj vse funkcije od gospodarja,
inštruktorja, član raznih komisij, do dveh štiriletnih mandatov
predsednika KD Tržič. Kot vodnik reševalnega psa sem izšolal
tri pse in z vsemi dosegel vse možne izpite v reševanju. Udeležil
sem se najmanj 40 resničnih iskalnih akcij pogrešanih oseb,
približno 100 različnih tekmovanj po Evropi in 12 svetovnih
prvenstev reševalnih psov.
14 let član Mednarodne enote MERP za iskanje v ruševinah
6 let operativni vodja enote MERP
3 leta mednarodna licenca IRO ZA Team leaderja za potrese po
celem svetu
RAJKO PUČNIK
Predstavitev: Rajko Pučnik
Rojen 13.10.1960 v Celju, po izobrazbi, univ. dipl. pravnik; zaposlen kot Sekretar na
Ministrstvu za notranje zadeve RS;
Prvi koraki v Kinologiji so bili v letu 1980 z vključitvijo v KD Domžale;
V letu 1982 sem sodeloval pri ustanovitvi KD Kamnik, ter na društvu prevzel vlogo
vodje šolanja, v tem letu, pa sem tudi končal tečaj za vodnika službenega psa policije v
Podutiku;
V letu 1985 sem bil izvoljen za predsednika KD Kamnik, to funkcijo opravljam še
danes;
V letu 1990 sem najprej pridobil uradno licenco za markerja ter nato po letu 2000 še
licenco za vodjo šolanja, na področju markiranja in vodenja tečajev sem na društvu
vseskozi aktiven;
Sedaj, oziroma v zadnjih 4 letih, se na področju kinologije poleg šolanja v društvu ,
skupaj s svojo partnerko Urško ukvarjam še z vzrejo psov pasme beauceron in
cavalier king charles spaniel, tako dokaj dobro poznam tudi področje vzreje in
razstavljanja psov.
Cilji: V sodelovanju s strokovnim kadrom po društvih, spremeniti in dopolniti
ustrezne predpise KZS, kasneje kot nadgradnja pa tudi zakonska ureditev področja
šolanja psov na državnem – Vladnem nivoju
TONE HOČEVAR
Predstavitev: Tone Hočevar
Nekaj stavkov o moji pasji zgodovini..
Pet let sem bil star, ko je k nam – kot skoraj vsak dan – prišel k očetu na klepet Janez
Klemenčič, v tistih časih daleč najbolj priznani poznavalec pasjega šolanja pri nas.
Delal je na policiji, nekaj sto metrov od nas. Tistega dne v zgodnjem poletju je pripeljal
s seboj posebej imenitnega policijskega psa. Psu je bilo dolgčas, vzel si me je za
igračo, me povaljal po potonikah, me malo ogrizel in me zapisal pasjemu ljubiteljstvu,
tudi kinologiji. Janez se je grozno ustrašil, da bo napad prišel v javnost, milica bi na
njem trenirala strogost. Še bolj pa se je ustrašil, da se bom jaz do smrti bal psov. Od
tistega dne naprej je storil vse, da sem se vedno kaj novega naučil, bdel je nad šolanjem
čisto mojega prvega nemškega ovčarja.
Od takrat je minilo nekaj desetletij. Pri naši hiši je bilo veliko kužkov, vsaj petnajst
pasem smo dodobra spoznali. Od delovnih pasem (nemških ovčarjev, dobermanov,
švedskih ovčarjev, šnavcerjev, berncev itd) , ki smo jih šolali v kinoloških društvih
(Ljubljana, Ciudad de Mexico, Havana, spet Ljubljana, pa SDBP in Ambasadorji
nasmeha), do hišnih scrkljančkov in mešančkov iz zavetišč. Ukvarjal sem se skoraj z
vsemi oblikami pasjih športov oziroma ukvarjanja s psi, od razstav in klasike do
agilityja (ki sem ga pripeljal v Slovenijo pred skoraj tremi desetletji in pripravil prvi
seminar-predstavitev), iskanja v lavinah in dela s psom v terapevtskem paru. V
preteklosti sem bil že član komisije za šolanje KZS in predsednik komisije za agility,
tudi član vzrejne komisije za dobermane. Desetletja sem se ukvarjal tudi s pasjo
publicistiko, bil sem urednik pasjih revij in knjig o psih, o psih sem pisal članke za
časnike in bloge v Sloveniji, v Mehiki in na Kubi (tam sem bil med ustanovitelji
kinološke zveze).
Sem aktivni član bernskega pasemskega kluba (tudi član upravnega odbora), član
komisije za šolanje pri Ambasadorjih nasmeha.
LIDIJA OKLEŠČEN
Cilji:
Statut KZS: temeljita prenova Statuta KZS – odvzem absolutne moči
predsednika in Upravnega odbora KZS, jasna dikcija pristojnosti Nadzornega
odbora, ločitev upravne in strokovne veje, jasna dikcija Statuta brez pravnih
praznin – rok do prve redne Skupščine;
KZS in stroka: temeljita prenova Pravilnika o strokovnem delu - rok do
konca leta 2014; priprava zaščitnih in usmeritvenih kodeksov (za zaščito psa,
za kinološki strokovni kader, tekmovalce, razstavljavce); sprememba
Pravilnika o sodniških licencah – rok: takoj;
KZS in njene članice: več neposrednih stikov s članicami, uradne ure
predsednika, dan odprtih vrat za članice, zaščita vložkov članic v kinološki
strokovni kader, zaščita članic pred posledicami nesoglasij znotraj organov
KZS, nujnost obojestranske komunikacije med članicami in organi KZS,
zmanjševanje finančne obremenjenosti članic KZS;
Upravni odbor KZS: nova sestava, svežina, odprtost, moralno neoporečni
člani, politično neopredeljeni, enakovredni partnerji pri vodenju KZS;
Cilji:
Lovska kinologija: večja avtonomija, samostojen strokovni organ za lovsko
kinologijo, samostojna komisija za izobraževanje, prireditve;
Izobraževanje: kakovostno in permanentno izobraževanje, organizacija
strokovnih seminarjev, ustanovitev kinološke knjižnice, izobraževanje
podprto z najsodobnejšimi informacijskimi tehnologijami;
Pisarna KZS: prijazen in učinkovit servis, reorganizacija dela pisarne,
ureditev arhiva KZS, izpopolnitev spletne strani;
Informacijski sistem: optimizacija in avtomatizacija vnosa podatkov v
informacijski sistem, poenoten sistem za sporočanje podatkov na KZS;
Razstave: pomoč članicam pri samostojni organizaciji razstav, povečanje
števila specialnih razstav v organizaciji pasemskih klubov (obvezen CAC s
specialne razstave za pridobitev slovenskega prvaštva – večja motivacija za
udeležbo na specialnih razstavah, pomoč lovskim kinološkim društvom pri
organizaciji specialnih razstav za lovske pasme, ponovna kandidatura za
evropsko ali svetovno razstavo;
Prepoznavnost kinologije v Sloveniji: uvedba tradicionalnega kinološkega
dneva (prisotnost vseh kinoloških disciplin in dejavnosti);
Prepoznavnost KZS v svetu: objava poročil, novosti, priporočil, novih
pravilnikov FCI, itd., na spletni strani KZS, aktivno sodelovanje KZS na
mednarodnem strokovnem nivoju;
Cilji:
Revija Kinolog: zanimivost revije za strokovne in laične bralce,
informiranje in širjenje kinološke kulture s pomočjo revije, več
informacij za začetnike, imenovanje strokovnega urednika;
Kraški ovčar: aktivno sodelovanje KZS pri promociji ,
predstavljanje pasme na kinoloških dnevih;
KZS d.o.o.: s pomočjo neodvisnih finančnih strokovnjakov
ugotoviti smiselnost obstoja KZS d.o.o.;
Razno: vzpodbujanje aktivnosti na področjih športne in lovske
kinologije, zavzemanje za avtonomijo strokovnih komisij,
vzpostavitev suveren donos z vladnimi organizacijami (VURS,
Veterinarska zbornica), dogovarjanje z veterinarji za ugodnejše
storitve kinologom