Povestea despre prinţul Ahmed al Hamei,

Comments

Transcription

Povestea despre prinţul Ahmed al Hamei,

										                  

Similar documents

Mărturii documentare privind contribuţia protopopului Moise Fulea

Mărturii documentare privind contribuţia protopopului Moise Fulea ceale din Sfânta Liturghie precum sânt pre rând. Să mai pue dascălii pruncii ca totdeauna când să culcă şi când să scoală să să roage lui Dumnezeu; la fel şi când şed la masă de mâncă şi când să sc...

More information

foaie ilustrată pentru familie poesia şi celelalte arte frumoase

foaie ilustrată pentru familie poesia şi celelalte arte frumoase sunătoare, cari, adică, nu însuşesc şi cele-lalte două condiţiuni, n'aü nici un amestec cu poesia. Ele pot desmierda urechia. nu mulţămi gândirea, nici trezi resunete adormite în inima noastră. Ba,...

More information