jps @ komuniti PEKAN1

Comments

Transcription

jps @ komuniti PEKAN1
jps @ komuniti
PROFIL DAERAH
OLEH JURUTERA
DAERAH
JPS DAERAH PEKAN
JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN
DAERAH PEKAN
KANDUNGAN
BIL
JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN
DAERAH PEKAN
TAJUK
1
Peta lokasi
2
Peta Sempadan Mukim
3
Peta Sempadan Kawasan PBT
4
Peta Sempadan Kawasan Dun Dan Parlimen
5
Senarai lengkap Ahli Parlimen dan Adun
6
Peta Lembangan Dalam Daerah
7
Analisis Aduan
8
Carta Taburan Aduan / Peta Taburan Aduan
9
Maklumat Sediada Dalam Daerah
10
Peta Sub Lembangan Dalam Daerah
11
Inventori Lembangan Sungai Utama
12
Senarai Keupayaan Kakitangan Teknikal Daerah
13
Agihan Kakitangan Teknikal
14
Pemilihan Sub Lembangan Untuk Projek Pertama
PELAN LOKASI DAERAH
SEMPADAN MUKIM
KELUASAN MENGIKUT MUKIM
Bil
Mukim
Populasi
Luas (hektar)
1
Pekan
24,173
17,300
2
Kuala Pahang
6,982
3,900
3
Pulau Rusa
11,317
3,900
4
Langgar
4,455
9,600
5
Ganchong
1,359
11,400
6
Temai
998
12,700
7
Pulau Manis
1,498
22,000
8
Lepar
4,854
47,100
9
Penyor
28,408
73,600
10
Bebar
15,263
176,400
JUMLAH
99,886
380,500.00
PETA SEMPADAN KAWASAN PBT
Majlis Daerah Maran
Majlis Perbandaran
Kuantan
Majlis Daerah Pekan
Majlis Daerah Rompin
KAWASAN PARLIMEN DAN
DUN DAERAH PEKAN
DUN PERAMU
DUN PULAU MANIS
DUN CHINI
DUN BEBAR
SENARAI LENGKAP AHLI PARLIMEN
DAN ADUN DAERAH PEKAN
Kawasan (P085) : Pekan
Y.A.B. Dato' Sri Mohd Najib bin Tun Haji Abdul Razak
Alamat
Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan, Pejabat Perdana Menteri, Blok Utama,
Bangunan Perdana Putra, 62502 Putrajaya.
Tel : 03-88883974 Faks : 03-88883973
DUN Peramu Jaya N.21 (BN)
YB.Encik Ibrahim Bin Awang Ismail, PKC., PJK
[email protected][dot]gov[dot]my
DUN Pulau Manis N.20 (BN)
YB.Encik Khairuddin Bin Mahmud
[email protected][dot]gov[dot]my
SENARAI LENGKAP AHLI PARLIMEN
DAN ADUN DAERAH PEKAN
DUN Bebar N.22 (BN)
YB.Dato' Haji Ishak Bin Haji Muhamad, DSAP., DIMP., AMP., PKC., PPN.
[email protected][dot]gov[dot]my
DUN Chini N.23 (BN)
YB.Dato' Abu Bakar Bin Haji Harun, DIMP., SMP
[email protected][dot]gov[dot]my
PETA LEMBANGAN SUNGAI UTAMA
DI DAERAH PEKAN
PEMILIHAN SUB –LEMBAGAN
UNTUK PROJEK PERTAMA
7 ISU BERKAITAN DI DAERAH
ISU BERKAITAN
SIGNIFIKASI
Banjir
_/
Sumber Air Dan Alam Sekitar
_/
Saliran Bandar
_/
Ramalan Dan Amran Banjir / Kemarau
_/
Sungai Dan Koridor
_/
Pengairan Dan Saliran Pertanian
_/
Pantai
_/
ANALISIS ADUAN
JPS DAERAH PEKAN
BIL
TAHUN
KETERANGAN
2008
2009
2010
1.
Banjir
4
5
7
2.
Sumber Air Dan Alam Sekitar
0
0
1
3.
Saliran Bandar
1
2
5
4.
Ramalan Dan Amaran Banjir /
Kemarau
0
0
0
5.
Sungai Dan Koridor
2
2
4
6.
Pengairan Dan Saliran Pertanian
3
4
4
7.
Pantai
0
0
0
PETA TABURAN ADUAN
PETUNJUK :
PENCEMARAN
PENCEROBOHAN
REZAB SUNGAI
CARTA ANALISA ADUAN
8
BANJIR
7
6
SUMBER AIR & ALAM
SEKITAR
5
SALIRAN BANDAR
4
RAMALAN & AMARAN
BANJIR / KEMARAU
3
SUNGAI & KORIDOR
2
PENGAIRAN &
SALIRAN PERTANIAN
1
PANTAI
0
TAHUN 2008
TAHUN 2009
TAHUN 2010
MAKLUMAT SEDIADA DALAM DAERAH
BIL
NAMA KAJIAN
NAMA
PERUNDING
TAHUN
KAJIAN
CACATAN
-
1965
KAJIAN LEMBANGAN
SUNGAI PAHANG
GLOBAL SURVEY
2008
• PANJANG 1 KM
•PEMASANGAN TBM
•BUTIRAN DAN ASAS
•BEKAL DATA DIGIT
1.
WARTA KERAJAAN KANUN TANAH NEGRA (
AKTA 56 TAHUN 1965 ) SUBSEKSYEN 13
2.
KERJA – KERJA UKUR KEJURUTERAAN DI
SUNGAI PAHANG
3.
KERJA –KERJA UKUR BAGI MEMBAIKI PULIH
TEBING
JURUUKUR JITU RUNDING
2008
•KAJIAN
KEJURUTERAAN
•PEMASANGAN TBM
•BUTIRAN DAN ASAS
•BEKAL DATA DIGIT
4.
KAJIAN “ INTEGRATED RIVER BASIN
MANAGEMENT AND INTEGRATED FLOOD
MANAGEMENT WITH ADAPTION FOR CLIMATE
CHANGE TO SELECTED RIVER BASIN IN
MALAYSIA “
JAPANINTERTIONAL
COORPERATION AGENCY (
JICA )
2009
KAJIAN LEMBANGAN
SUNGAI PAHANG
5.
REKABENTUK RANCANGAN TEBATAN BANJIR.
JURUKUR JAUHARI
2009
REKABENTUK
RANCANGAN
TEBATAN BANJIR
PETA SUB LEMBANGAN DALAM DAERAH
Lembangan Sg Che Omar
INVENTORI LEMBANGAN
SG.PAHANG TUA
1.0 Maklumat Asas
Lembangan Sg.Pahang Tua
3.0
Inventori Lembangan
Sungai
Sungai Utama
Sg. Pahang Tua
1. Kolam takungan / OSD
Panjang
26 Km
2. Jambatan
Kategori
1
3.
Stesen Hidrologi
Tiada
4.
Stesen siren
Tiada
2.0
Sub Lembangan
Sg. Pahang Tua
NAMA SUB LEMBANGAN
5.0 km
i.
Sg. Che Omar
0.8 km
Ii.
Sg. Pulau Serai
2.0 km
Iii. Sg.
Tiada
2
SENARAI KEUPAYAAN KAKITANGAN
TEKNIKAL DALAM DAERAH
BIL
JAWATAN
BILANGAN
1
Jurutera Daerah
1 Orang
2
Penolong Jurutera
1 Orang
3
Juruteknik J 26
1 Orang
4
Juruteknik J 22
3 Orang
5
Merinyu J22
1 Orang
6
Juruteknik J17
4 Orang
7
Merinyu J17
1 Orang
8
Pelukis Pelan J17
1 Orang
AGIHAN KAKITANGAN TEKNIKAL
JD
PENOLONG
JURUTERA
LEMBANGAN
SG.PAHANG
TUA
SUB 1
- Sg. Che Omar
- Juruteknik J 17
JUSTIFIKASI PEMILIHAN SUB –
LEMBANGAN UNTUK PROJEK PERTAMA
Aduan yang meningkat dari semasa ke
semasa di kawasan ini.
Telah dibangkit dalam mesyuarat tindakan d
daerah.
Sebahagian besar sg. Che omar mengalir di
tengah- tengah kawasan industri dan
penempatan awam.
Penempatan dan kepadatan penduduk yang
bertambah.
Masalah pencemaran selalu berlaku.
PENGENALAN ISU DAN MASALAH
Hakisan Tebing
Pencerobohan Rizab Sungai
Banjir Kilat
Pencemaran Sungai
Kuantiti Air Yang Berkurangan
( Kemarau )

Similar documents

[email protected] daerah .

jps@komuniti-profil daerah . Banjir Hakisan Tebing Kerosakan Benteng

More information

seminar - Universiti Pendidikan Sultan Idris

seminar - Universiti Pendidikan Sultan Idris SEMINAR PERSURATAN PAHANG Menjeja^ 'Warisan (Pahang T o k Shahuddin Zainal Abidin : Sasterawan Ulam a’ Teraw al di Pahang Oleh: Sdr. Aripin Said

More information