Montasjeanvisning dører.

Comments

Transcription

Montasjeanvisning dører.
Montasje beskrivelse Drage branndører med beslag.
Byggets ansvarshavende skal sikre at monteringsveiledningen blir fulgt og er ansvarlig for at denne blir oppbevart som et byggesaksdokument for fremvisning ved behov.
Det må ikke foretas fresing, skjæring eller annen bearbeiding
av dørblad og/eller karm av andre enn produsenten uten at lisensskiltene fjernes fra døren og returneres til produsenten. Forbudet gjelder ikke eventuell borring for montering/bytte av beslag iht denne veiledningen.
MGS-karm.
Karmtype MGS (karm med gerikt) er
omsluttende på den ene siden, og er dermed større enn åpningen. Fugen i bakkant av karmen må ikke overstige 30 mm.
Det er ingen spesielle krav til fugemassen
som brukes til tetting av fugen mellom karm
og omgivende vegg.
MGS-karm.
UGS-karm.
For karmtype UGS (uten gerikt) er største
tillatte lysmål på bredden 50 mm og høyden 25 mm større enn utvendig karmmål.
Døren skal plasseres midt i åpningen slik
at fugene på hver side av døren blir tilnærmet like. Det er ingen krav til minimumsstørrelse på fugen. Hvis man ønsker å dekke
over isolasjonen i fugene mellom karm og
omgivende vegg, er det er ingen spesielle
krav til fugemassen, sålenge fugebredden
er mindre enn 20 mm. Når fugebredden er
over 20 mm må det på hengsleside brukes
fugemasse med tenntemperatur på minimum 440oC for brannklasse inntil A-60 og
med tenntemperatur på 550oC på høyere
brannklasser.
JOK-karm.
Karmtype JOK (justerbar omsluttende
karm) er omsluttende på begge sider av
veggen, og er dermed større enn åpningen. Hoveddelen monteres ferdig iht de
neste punkter. Etter at karmen er ferdig isolert settes tilleggsdelen på og festes med
de medfølgende skruene gjennom hullene
i karmen.
UGS-karm
Isolering av karm med steinull.
Karmen dyttes omsorgsfullt med steinull. Eventuelle fuger
mellom karm og vegg fuges og dekkplugger settes på plass.
Isolering av karm med innstøping.
Sett opp forskalling på karmsiden, og fyll i betong av god
kvalitet (B250). Sørg for at betongen fyller godt ut i karmen.
Under støpingen bør sidekarmene avstives innbyrdes, slik at
karmen ikke blir for trang etter støpingen. Arbeidet går lettest
dersom det blir brukt lettflytende betong, og en fyller i fra en
utsparing over toppstykket på hengsle- eller karmside, alt etter veggtykkelse. Betongen må få anledning til å herde ca 1
uke før døren tas i bruk.
Dørlukkere på Drage NS-sertifiserte branndører.
Etter gjeldende regler skal det monteres dørlukkere på alle
dører med NS skilt som i tillegg til brannklassen er merket med
S . Alle Drage branndører er bygget opp på samme måte om
de er skiltet med eller uten S-klasse skilt. Det forutsettes at
dørlukkeren monteres på dørbladet på hengsleside eller karmside, og at det ikke foretas andre inngrep i døren enn borring
for fastskruing. For F30 glassdører, A90 og A120 skal det
brukes underlagsskiver mellom lukkeren og dørbladet. (Følger leveransen.)
Dørlukkere godkjent brukt på Drage branndører:
Yale: 2003, 2004, 3301.
Dorma: TS 59, 73, 82, 83, 92 , 93, 7400, 89, 99, 90, 97, 91
TV/ASSA/Abloy: DL 210, 235, 335, 240, 247, 250, 330, 450, 451,
452, 454, 920/930, DC200, 300, 500, 700, 640, G451, 462, 464
Ryobi: 3500/3550, 7000. MAB : 400, 600, 650
Axim: Fc 10, 15, 20, 30 ESB: TS 21, 25V, 31, 41, 51, 61
Gezee: TS 4000/4500, 5000/5500, 2000, 3000
JOK-karm.
Gummilister i karm.
For dører som er bestilt med tettelist, er det spor i karmen for
feste av listen. Gummilistene følger løse med på grunnede
dører, og må monteres på byggeplass etter at døren er ferdig
overflatebehandlet. For ferdig behandlede dører er listen
montert fra fabrikk.
Montering av døren.
Døren plasseres i ferdig utsparing og justeres inn ved hjelp
av justerhylsene. Påse at karmen ikke er vindskjev i forhold
til dørbladet og at døren går godt i karmen. Det borres for
festebolter gjennom justerhylsene. Festeboltene monteres
og trekkes godt til. Følgende bolter kan brukes:
Fischer karmanker
minimum 8 x 80 mm.
Kunst stoff minimum 8 x 60 mm
Brukes andre typer festebolter må disse være av stål og ha en
tykkelse på minimum 8 mm. Istedenfor å bruke bolter kan
døren sveises fast til veggen i de tilfeller dette er velegnet.
Minimum 6 x 110 mm
Dørautomatikk.
Dørene må være forberedt for automatikk med forsterkninger og nødvendig utstyr. Automatikken kan kun monteres
på karm side.
ED200, ED180, ED100, ED250.
TrioVing: DA 132/133
Geze: TSA 160, EMD-F, Picomed: DA300, DA 400 serie.
Vrider/skilt/sylindere
I standard utførelse tilpasses/stanses hovedlåsen for
modullås med 40 mm hull for både vrider og sylinder på
begge sider av dørbladet.
Krav til vrider:
Vridere som brukes skal være av stål
eller messing med stålpinne 8 x 8 mm.
Krav til sylinderne:
Sylinderne som skal brukes må være av
stål eller messing.
Krav til skilt:
Skiltene som brukes skal være av enten stål
eller messing og dekke over utstansingene
i dørbladet.
Dørkoordinatorer.
Boring for feste av dørkoordinatorene foretas normalt på
fabrikk, men kan også foretas på bygget.
Dorma:
SR 392
Ryobi:
JC 25/35
Diverse:
Alle typer som ikke krever annet inngrep
enn boring for fastsetting, og som ikke
inneholder brennbare materialer.
Hovedlås.
Sertifiserte dører som ikke skal utstyres med panikkbeslag, skal
leveres fra fabrikk med hovedlåskassen montert.
Den leverte låskassen kan om ønskelig senere byttes ut med annen
låskasse i denne spesifikasjonen så lenge det ikke må foretas
ytterligere inngrep i døren. For låskasser som krever elektrisk
tilkobling må døren være forberedt med ledningsføring/
karmoverføring fra fabrikk.
Falle/reile lås: ASSA/TV: 565, 8768, 8765, 8561, 2000, 5116,
5119, 310, 410, 736, 2002, 5316, 5312B
MU: 1216, 1219
Dorma: DL712, DL912
En-falle lås:
ASSA/TV: 1498, 6585, 5130, 5761, 5132, 212,
232, 236. MU : 1232, 1233, 1235
Dorma: DL 700, DL7007
To-falle lås:
ASSA/TV: 560, 562, 564, 1560, 6585, 5112,
220, 221, 222, 223
MU: 1222, 1224, 1225
Dorma: DL 710
El.-lås:
ASSA/TV: 8154, EL554, EL555, 811S
MU: 1002, 1012, 5250, 5450
Dorma: DML 100-LB, DML 100-LH
Falle-hake lås:ASSA/ TV: 7787 MU: 1248
Dorma: DL913, DL9132, DL9137, DL719, DL919
Solenoidlås:
ASSA/TV: 8180/8181, EL580/582, EL512/513,
810S
MU: 9190, 9190
Tilleggslås.
Tilleggslås leveres normalt ferdig montert fra fabrikk. Døren kan
leveres klargjort for tilleggslås som da må monteres på byggeplass.
Låsen plasseres 40 cm over hovedlås.
Reilelås
std/el.:
ASSA/TV: 5141, 5341, 5775, 9788, 8155, 811S
FAS: 90001 Låsbolaget: 9900, 131A7S,
MU: 1241, 1001, 1011, 5150, 5350 Boda: 428
Dorma: DML 100-B, DML 100-H
Hakereile lås ASSA/TV: 9787, 5149, 311-50, 411-50
std/el.:
MU: 1249 FAS: 249 Dorma: DL 903
Det kan generelt monteres microbryter i låskasser og/eller sluttstykker.
Elektromagnetisk lås.
Forsterkning for elektromagnetiske låser må bygges inn på fabrikk,
montering bør foretas på byggeplass. Montasjeveiledning for produktet skal følges.
Magnalock: 62, 32 Rofu: 8011, 8001x002, 8005, 8005x002
MU: ML 1308, 1308MBS, 5011, 5011M, 5511, 5511M, 5044,
ML5044M. Dorma: EM3000 H/AH, EM 5300 H/AH, EM 5300
2H/2AH, EM 5300 iAH, EM 7500 F AH/S AH.
Dato:
Firma:
Adr.:
Elektriske sluttstykker.
Klargjøring/utfresing for elektrisk sluttstykke skal være utført av
produsent. Det elektriske sluttstykket leveres normalt med døren
umontert. Følger ikke det elektriske sluttstykket med leveransen,
leveres døren med en midlertidig stolpe som kan skiftes ut med det
elektriske sluttstykket på byggeplass.
Stolpe med falleinngrep
Steab:
Step 15, 18, 29, 60, 664B, 664F, 664J, 664N, 670, 671
TrioVing: HS 35, 36, C30
Solid:
60, 70, 571
Robust: 280, 281D, 290, 291D, 300
Elok:
301, 302, 303, 304, 471, 472, 473, 474
Stolpe for
Steab:
Solid:
Robust:
Elok:
vriderfallen mot vriderleppen i slt. stykket.
Step 25, 27, 28, 28E, 29, 60, 270,
131, 141
300
301, 303, 471, 472, 473, 474
Magnetkontakter.
Magnetkontaktene kan plasseres i topp av gangdør og/eller sidefløy,
eller i underkant av hovedlåskassen. Utfresing/klargjøring for magnetkontakt skal utføres av produsent. Godkjente utførelser:
Sentrol: Alle varianter av 1076, 1076C, 1078, 1078C, 1125.
MU:
MK250 med plastadapter MK200-21
Ledningsføring med karmoverføring.
Ledningsføring med karmoverføring skal klargjøres av produsent.
Utskifting uten inngrep av ødelagt karmoverføring er tillatt.
Panikkbeslag.
Normalt skal panikkbeslaget leveres ferdig montert fra fabrikk. Døren
kan alternativt leveres forsterket for panikkbeslag av produsent, og
montering kan utføres på byggeplass. Døren leveres da med sertifiseringsskilter og et dokumentasjonsskilt som henviser til en dokumentasjon som beskriver hva som mangler og hvorledes utstyret skal monteres (gjelder ikke Stellwerk type P og T, samt Hafslund SafeGrip).
Alle utførelser kan leveres med eller uten utvendig betjening
JPM:
9100, 9400, 8900, 8902, 8989CF
Vachette: 9000
Dorma:
AD4300, AD4400, AD8300, AD8400.
PHA2000 og PHB3000 begge med alt. utf. m/Exit Pad.
Stellwerk: Type P, Type T
Hafslund: SafeGrip.
CISA:
New Europa, SBLOCK - m/falle av stål.
Briton:
560, 570, 376E
ASSA:
1125, 1130.
Exit-painike: Exit 5000 - 6000 serien.
MU:
9051
Skåter/espagnoletter.
Tilpasning/utfresning og montering av skåter og espagnoletter skal
alltid foretas på fabrikk. Utskifting uten inngrep av ødelagt beslag er
tillatt.
Dato:
Firma:
Adr.:
Sign.:
Montør:
Sign.:
Montør:
Hvis det er uklarheter med montasjen ta kontakt med:
Branndører/skyveporter - sikkerhetsdører - glassdører/partier
Hovedkontor/fabrikk:
Postboks 55,
N-3801 ULEFOSS
Telefon: 35 94 94 50
Telefax: 35 94 94 51
Organisasjonsnr.: 938 317 828 MVA
Web: www.ulefos.no
Mail: [email protected]
Distriktskontor Bergen:
Leirvikneset 35,
N-5179 Godvik
Telefon: 55 26 80 80
Telefax: 55 26 80 82
Ulefoss mars 2011 - Rev o