TAYLAND - VİETNAM ELEKTRİK

Comments

Transcription

TAYLAND - VİETNAM ELEKTRİK
TAYLAND - VİETNAM ELEKTRİK-ELEKTRONİK SEKTÖREL TİCARET HEYETİ
DEĞERLENDİRME RAPORU
Ülkemiz ile Tayland ve Vietnam arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesi amacıyla 02 Haziran - 09 Haziran
2013 tarihleri arasında EKONOMİ BAKANLIĞI koordinatörlüğünde, Türkiye İhracatçılar Meclisi
işbirliği ve İstanbul Elektrik-Elektronik, Makine ve Bilişim İhracatçıları Birliği organizasyonuyla Tayland
ve Vietnam pazarı elektrik sektörüne yönelik olarak 10 Türk firması ve 13 firma temsilcisinin
katılımıyla bir ticaret heyeti programı gerçekleştirilmiştir.
Yapılan ikili görüşmelerde Türk firmaları Tayland’da 30, Vietnam’da ise 130 karşıt firma ile görüşerek
Tayland ve Vietnam pazarını tanıma fırsatı ile birlikte hedef pazarlarındaki potansiyeli değerlendirme
şansı da bulmuşlardır.
Ayrıca Türk firmaları heyetin düzenlendiği her iki ülkede de kamu kurumları ve görüştürülerek
önümüzdeki yıllarda bölgede faaliyete geçirilmesi planlan projelerle ilgili bilgi almışlar ve bu
projelerde Türk firmalarının olası rolleri hakkında bilgi alınmıştır.
Bangkok - TAYLAND 02.06.2013
Organizasyonun ilk günü saat 00.45'de İstanbul'dan Tayland'a uçakla hareket edilmiş ve heyetimiz
aynı zamanda ikili iş görüşmelerinin de yapılacak olduğu Bangkok şehrindeki Dusit Thani Otel'e
yerleşmiştir. Saat 19.00'da firmalarımız adına düzenlenen yemekte Tayland Ticaret Müşaviri Sn.
Cumhur YAĞCI ertesi gün gerçekleşecek görüşmeler öncesinde Tayland ticaret usul ve adetleri ve
hakkında firmalarımıza önemli bilgiler vermiştir.
Bangkok - TAYLAND 03.03.2013
İkili iş görüşmeleri saat 10.00'da Dusit Thani Otel
Mekong Room'da İstanbul Elektrik-Elektronik,
Makine ve Bilişim İhracatçıları Birliği Yönetim
Kurulu Başkanı Sn. Fatih Kemal Ebiçlioğlu,
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn. Güven
Uçkan, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. H. Memduh
Birbilen, Ekonomi Bakanlığı Daire Başkanı Sn. Ali
Rıza Oktay, Ekonomi Bakanlığı Dış Ticaret Uzmanı
Sn. Osman Özcan ve Bangkok Büyükelçisi Sn.
Cumhur Yağcı'nın da katılımlarıyla başlamıştır.
İkili iş görüşmeleri için Tayland firmalarından ithalat
hacmi en yüksek olan 30 firma ve Türk firmalarının
iş birliği yapabileceklerini düşündükleri özellikle
görüşmek istediği Tayland firmaları da davet
edilmiştir. Yapılan ikili görüşmelerde Türk firmaları
Tayland pazarını tanıma fırsatı ile birlikte hedef
pazarlarındaki potansiyeli değerlendirme şansı
bularak, karşılıklı ticaret imkanları hakkında
1
Taylandlı işadamlarıyla görüşmüşlerdir. Katılımcı
firmalarımızdan birkaçı ikili görüşmeye gelen
firmalarla ticaret anlaşması yaparak yeni alıcı
müşteriler kazanmışlardır. Saat 17.00’de biten ikili
görüşmelerin
ardından
19:00’da
Tayland
Büyükelçimiz Sn. Osman Bülent Tulun heyetimizi
rezidansında ağırlamış ve heyetimizi bu ülkede
görmekten duyduğu mutluluğu belirtmişlerdir.
Büyükelçimiz, Tayland'a gelen Türk heyetlerinin ve
yatırımcıların öneminden bahsetmiş ve bu
heyetlerin yerel firmalarla iş birliği ile
sonuçlanmasının önemini vurgulamışlardır.
Bangkok - TAYLAND 04.06.2013 - 05.06.2013
Heyet programımızın 3. günü Tayland'a olası
yapılacak yatırımlarda söz sahibi olan kamu
kurumları
ile
toplantılar
üzerine
programlanmıştır.İlk olarak saat 10.00'da EGAT
(Electricity Generating Authority of Thailand)
yöneticileri ile toplantı yapılmıştır. EGAT ile
yapılan toplantıda firmalarımız ülkeye yapılması
planlanan yatırım ve kurulması düşünülen tesisler
ile ilgili sorularını EGAT yöneticilerine
yöneltmişler ve Tayland pazarı ile ilgili ayrıntılı
bilgi almışlardır.
Günün ikinci toplantısında ise saat 14.00'da
BOI (Board of Investment) ile toplantı
yapılmıştır. Frankfurt, New York, Paris,
Şanghay, Tokyo, Los Angeles ve Osaka gibi
şehirlerde ofisleri bulunan BOI ile yapılan
görüşmelerde Tayland'da hangi sektörlerin öne
çıktığını ve bu sektörlere yatırımın bu ülkede
Türk firmaları için muhtemel avantajları
hakkında bilgiler vermişlerdir.
Vietnam- Hanoi 05.06.2013
5 Haziran Çarşamba günü Vietnam'ın Hanoi şehrine olan uçuş vaktine kadar olan süreyi serbest
zaman olarak kullanmış ve firmalarımızdan bir kısmı iş görüşmeleri yaparken bir kısmı da Tayland
hakkında bilgiler edinmişlerdir. Saat 20.00'da Hanoi şehrine uçulmuş ve Sofitel Metropol Otel'e
yerleşilmiştir.
2
Vietnam- Hanoi 06.06.2013
6 Haziran Perşembe günü ertesi günü Ho Chi
Minh City'de gerçekleşecek olan ikili iş
görüşmeleri öncesinde Hanoi şehrinde kamu
kurumlarıyla toplantılar düzenlenmiştir. İlk olarak
saat 09.00'da Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile
toplantı yapılmıştır. Toplantıya Bakanlığı temsilen
katılan Enerji Departmanı yöneticileri Türk
firmalarının Vietnam'da yapabilecekleri iş
hamleleri için önemli tavsiyelerde bulunmuş ve
EVN ve Petrovietnam gibi kamu kurumlarının
pazardaki ağırlığının öneminden bahsetmişlerdir.
Saat 10.30'da ülkenin elektrik üretim ve dağıtım
kuruluşu olan EVN (Vietnam Elektrik Kurumu ) ile toplantı yapılmış ve firmalarımızın Vietnam ile ilgili
soruları yanıtlanmıştır.
Saat 11.45'te Hanoi Büyükelçisi Sn. Ahmet Akif
Oktay heyetimizi Büyükelçilikte ağırlamışlardır.
Büyükelçimiz Vietnam pazarının potansiyelinden
bahsetmişler ve heyetimizi ve Türk iş adamlarını
Vietnam'da görmekten duydukları mutlulukları
belirtmişlerdir. Büyükelçimiz Vietnam ile Türkiye
arasında var olan vize
uygulamasının
dezavantajlarını, bunun çözümü için yaptıkları
görüşmeleri, ileride Hanoi şehrine muhtemel
direkt uçuşları ve Vietnam pazarının Türk
yatırımcıları
için
avantajlarını
bizlere
aktarmışlardır. Hanoi şehrinden ülkenin ticaret
merkezi olarak gösterilen Ho Chi Minh Cİty'e Hanoi Ticaret Müşavirimiz Sayın Nedim ELİUZ'un
eşliğinde saat 20.00'da hareket edilmiştir.
Ho Chi Minh City 07.06.2013
7 Haziran Cuma günü saat 09.00'da basın
toplantı düzenlenmiş ve basın toplantısına
İstanbul Elektrik-Elektronik, Makine ve
Bilişim İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu
Başkanı Sn. Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı Sn. Güven Uçkan,
Yönetim Kurulu Üyesi Sn. H. Memduh
Birbilen, Ekonomi Bakanlığı Daire Başkanı Sn.
Ali Rıza Oktay, Ekonomi Bakanlığı Dış Ticaret
Uzmanı Sn. Osman Özcan ve Hanoi
Büyükelçisi Sn. Nedim Eliuz ve VCCI (Vietnam
Chamber of Commerce and Industry) kurumundan Sn. Vo Tan Thanh'ın da katılımlarıyla başlamıştır.
Vietnam görsel basını ve yazılı medyasından yoğun ilgi gören toplantıda Sn. Fatih Kemal Ebiçlioğlu
3
Birliğimiz ve Heyetimiz hakkında bilgiler vermiş ve basın mensuplarından gelen soruları VCCI
kurumundan Sn. Vo Tan Thanh ile birlikte yanıtlamışlardır.
İkili iş görüşmeleri New World
Otel'de saat 10.00'da başlamış olup,
Vietnam
firmaları
görüşmelere
yoğun ilgi göstermişlerdir. İkili iş
görüşmelerinde Vietnam'ın önde
gelen
firmaları
ile
birlikte
katılımcılarımızın
isteği
doğrultusunda görüşmekte fayda
gördükleri firmalar da organizasyona
katılım göstermiş, her bir Türk
firması ortalama 10-15 muhatap
firma
ile
görüşme
imkanı
yakalamıştır. Yapılan ikili görüşmelerde Türk firmaları Vietnam pazarını tanıma fırsatı ile birlikte hedef
pazarlarındaki potansiyeli değerlendirme şansı bularak, karşılıklı ticaret imkanları hakkında Vietnam
işadamlarıyla görüşmüşlerdir.
Ho Chi Minh City 08.06.2013
Tayland - Vietnam Sektörel Ticaret Heyeti'nin son gününde firmalarımız için serbest zaman
ayarlanmıştır. Saat 18.00'da İstanbul uçağı için New Worl Otel'den havaalanına hareket edilmiştir.
4
DEĞERLENDİRME
Ekonomi Bakanlığı tarafından uygulanan Hedef Ülkeler ile Ticari ve Ekonomik İlişkileri Geliştirme
Stratejisi çerçevesinde; elektrik-elektronik sektöründe faaliyet gösteren ihracatçılarımızın Tayland ve
Vietnam'a yönelik gerçekleştirdiği ihracatın arttırılması, firmalar arasında yeni iş bağlantılarının
kurulması ve Tayland ve Vietnam elektrik-elektronik pazarında Türk firmalarının bilinilirliğinin
arttırılması amacıyla İMMİB tarafından organize edilen Tayland ve Vietnam Elektrik-Elektronik
Sektörel Ticaret Heyeti gerek katılım gerek ticari ilişkiler açısından son derece faydalı olmuştur.
Her bir Türk firmasının üretim ve satış profilinin iyi değerlendirilmesi, ikili iş görüşmelerine katılım
gösteren Tayland ve Vietnamlı firmaların doğru muhatapların olmasına vesile olmuştur. Türk
firmalarıyla yapılan değerlendirmede de bu konu üzerinde duran Türk İşadamlarının katılım gösteren
Tayland'da 30, Vietnam'da ise 130'a yakın karşıt firmanın iştigal alanlarının kendilerininki ile bire bir
olmasını belirtmesi, düzenlenen sektörel ticaret heyetinin ne ölçüde verimli geçtiğinin göstergesidir.
Katılan 14 firma arasında yapılan heyet değerlendirme anketinde, firmalar heyeti %90 başarılı
bulmuştur. Organize edilmesi durumunda sonraki heyetlere de katılmak istediklerini belirten firmalar
özellikle Güney Amerika'ya heyet düzenlenmesini arzu ettiklerini ifade etmişlerdir. Heyetimize katılan
firmalarımızın yetkililerinden birkaçının heyet hakkındaki görüşleri şu şekildedir:
Emin Armağan ŞAKAR - ELEKTRA ELEKTRONİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Sektörel gezi katılımlarının arttırılmasını rica ediyoruz.
Nureddin Can ÖKTEM - VESTEL DIŞ TİCARET A.Ş.
Herkes çok yardımcıydı, teşekkür ediyoruz tüm emeği geçenlere.
Kerem ÖZDOĞAN - 4A ELEKTRİK
Dış pazarlara açılma konusunda bize yardımcı olan ve profesyonel bir ekiple hizmet veren İMMİB
organizasyonundan gayet memnunuz.
5
Heyetimiz Vietnam basınından yoğun ilgi görmüş ve hem basılı hem de görsel mecralarda heyet
öncesinde ve sonrasında haber edilmiştir.
Executive Summary of Pick-ups
Tone
Brand
Media Title
Headline
Media
Type
Page/
Section
Report
Date
Published
Date
Brand
Expose
Spread
Approach
Positive
TET
Sai Gon Dau Tu
Tai Chinh
Turkey enterprises
look for business
opportunity in
Vietnam
Magazine
13
6.17.2013
6.10.2013
5
1
Corporate
Positive
TET
Sai Gon Dau Tu
Tai Chinh
Turkey enterprises
look for business
opportunity in
Vietnam
Magazine
13
6.17.2013
6.10.2013
5
1
Corporate
Positive
TET
Tin tức
Trading opportunity
between Vietnam and
Turkey
Newspaper
Enterprise
6.11.2013
6.8.2013
8
1
Corporate
Positive
TET
Vietnam news
Viet Nam eyes cooperation with Turkey
Newspaper
Economy
2013
6.6.2013
11
1
Corporate
Positive
TET
Thanh Nien
Viet Nam eyes cooperation with Turkey
Newspaper
Hot News
6.11.2013
6.11.2013
3
1
Corporate
Positive
TET
The Gioi So
Trading opportunity
between Vietnam and
Turkey
Online
Trading
6.11.2013
6.10.2013
9
1
Corporate
Positive
TET
Tin tức
Trading opportunity
between Vietnam and
Turkey
Online
Business
6.11.2013
6.11.2013
11
1
Corporate
Positive
TET
Tin tức
Trading opportunity
between Vietnam and
Turkey
Newspaper
Enterprise
6.11.2013
6.8.2013
8
1
Corporate
Positive
TET
Vietnam news
Viet Nam eyes cooperation with Turkey
Newspaper
Economy
6.11.2013
6.6.2013
11
1
Corporate
Positive
TET
Thanh Nien
Viet Nam eyes cooperation with Turkey
Newspaper
Hot News
6.11.2013
6.11.2013
3
1
Corporate
Positive
TET
The Gioi So
Trading opportunity
between Vietnam and
Turkey
Online
Trading
6.11.2013
6.10.2013
9
1
Corporate
Positive
TET
Tin tức
Trading opportunity
between Vietnam and
Turkey
Online
Business
6.11.2013
6.11.2013
11
1
Corporate
Positive
TET
Vietnam news
Viet Nam eyes cooperation with Turkey
Online
Economy
6.11.2013
6.6.2013
11
1
Corporate
Positive
TET
Hai Quan Online
Turkey enterprises
look for business
opportunity in
Vietnam
Online
Enterprise
6.11.2013
6.7.2013
11
1
Corporate
Positive
TET
Go Online
Vietnam exports a big
number of phones to
Turkey
Online
Economy
6.11.2013
6.7.2013
12
1
Corporate
Positive
TET
Diễn đàn doanh
nghiệp
Turkey is a potential
market for Vietnam’s
export
Online
Investment
6.11.2013
6.9.2013
17
1
Corporate
Positive
TET
VnExpress
Online
Business
6.11.2013
6.8.2013
29
1
Corporate
Positive
TET
Choi xanh
Online
Business
6.11.2013
6.8.2013
29
1
Corporate
Turkish investors
interested in
Vietnam's electronics
industry
Turkish investors
interested in
Vietnam's electronics
industry
6
Positive
TET
Nguoivietkharkov
Turkey is a potential
market for Vietnam’s
export
Online
Business
6.11.2013
6.9.2013
17
1
Corporate
Positive
TET
Vietf
Vietnam exports a big
number of phones to
Turkey
Online
Business
6.11.2013
6.8.2013
12
1
Corporate
Positive
TET
Saigon Tiep Thi
Business trading
between VietnamTurkey
Newspaper
13
6.11.2013
6.10.2013
3
1
Corporate
Positive
TET
Vietnam news
Viet Nam eyes cooperation with
Turkey
Online
Economy
6.11.2013
6.6.2013
11
1
Corporate
Positive
TET
Hai Quan Online
Turkey enterprises
look for business
opportunity in
Vietnam
Online
Enterprise
6.11.2013
6.7.2013
11
1
Corporate
Positive
TET
Go Online
Vietnam exports a big
number of
phones to Turkey
Online
Economy
6.11.2013
6.7.2013
12
1
Corporate
Positive
TET
Diễn đàn doanh
nghiệp
Turkey is a potential
market for
Vietnam’s export
Online
Investment
6.11.2013
6.9.2013
17
1
Corporate
Positive
TET
VnExpress
Turkish investors
interested in
Vietnam's electronics
industry
Online
Business
6.11.2013
6.8.2013
29
1
Corporate
Positive
TET
Choi xanh
Turkish investors
interested in
Vietnam's electronics
industry
Online
Business
6.11.2013
6.8.2013
29
1
Corporate
Positive
TET
Nguoivietkharkov
Turkey is a potential
market for
Vietnam’s export
Online
Business
6.11.2013
6.9.2013
17
1
Corporate
Positive
TET
Vietf
Vietnam exports a big
number of
phones to Turkey
Online
Business
6.11.2013
6.8.2013
12
1
Corporate
Positive
TET
Saigon Tiep Thi
Business trading
between VietnamTurkey
Newspaper
13
6.11.2013
6.10.2013
3
1
Corporate
Positive
TET
Radiovietnam
Viet Nam eyes cooperation with Turkey
Online
Society
6.12.2013
6.12.2013
3
1
Corporate
Positive
TET
Tuoitre Online
Online
Economy
6.12.2013
6.7.2013
5
1
Corporate
Positive
TET
Nguoi Lao Dong
Newspaper
2
6.12.2013
6.8.2013
3
1
Corporate
Positive
TET
Radiovietnam
Online
Society
6.12.2013
6.12.2013
3
1
Corporate
Online
Economy
6.12.2013
6.7.2013
5
1
Corporate
Newspaper
2
6.12.2013
6.8.2013
3
1
Corporate
Positive
TET
Tuoitre Online
Positive
TET
Nguoi Lao Dong
Turkey enterprises
look for business
opportunity
in Vietnam
Turkey enterprises
look for business
opportunity in
Vietnam
Viet Nam eyes cooperation with Turkey
Turkey enterprises
look for business
opportunity
in Vietnam
Turkey enterprises
look for business
opportunity
in Vietnam
7
Tone
Brand
Media Title
MediaType
Headline
Report Date
Brand
Expose
Spread
Positive
Turkey
Thuong Mai
Online
Business Trade on Electronic
Export
June 4, 2013
2
1
Positive
Turkey
Nhan Dan
Online
A Trading Day
June 4, 2013
4
1
Positive
Turkey
Tin Tuc
Newspaper
Opportunities to cooperate with
Turkish enterprises
June 4, 2013
2
1
Positive
Turkey
Nhan Dan
Newspaper
A Trading Day
June 4, 2013
2
1
Positive
TET
Wada
Online
Opportunities to cooperate with
Turkish enterprises
June 5, 2013
5
NA
Positive
TET
Ha Noi Moi
Online
Opportunities to cooperate with
Turkish enterprises
June 5, 2013
5
3
Positive
TET
VTV4
Online
Opportunities to cooperate with
Turkish enterprises
June 5, 2013
5
NA
Positive
TET
Zing
Online
Opportunities to cooperate with
Turkish enterprises
June 5, 2013
5
1
Positive
Turkey
Doanh Nhan
Online
Opportunities to cooperate with
Turkish enterprises
May 31, 2013
9
1
Positive
Turkey
Xa Luan
Online
Business Trade on Electronic
Export
May 31, 2013
4
1
Positive
Turkey
Dien Dan Doanh
Nghiep
Online
Opportunities to cooperate with
Turkish enterprises
May 31, 2013
5
1
Positive
Turkey
Nhip Cau Dau
Tu
Online
A Trading Day With Turkey
May 31, 2013
7
1
Positive
Turkey
Dan tri
Online
Opportunities to cooperate with
Turkish enterprises
May 31, 2013
11
1
Positive
Turkey
Bao Moi
Online
Business Trade on Electronic
Export
May 31, 2013
5
NA
Positive
Turkey
Cong Thuong
Online
Business Trade on Electronic
Export
May 31, 2013
4
1
Positive
Turkey
Doanh Nhan
Saig Gon
Online
A Trading Day With Turkey
May 31, 2013
7
1
Positive
Turkey
Skydoor
Online
Business Trade on Electronic
Export
May 31, 2013
1
1
Positive
Turkey
Vinaf24h
Online
Vietnam and Turkey on
Electronic Trade
May 31, 2013
7
1
Positive
Turkey
24h
Online
Opportunities to cooperate with
Turkish enterprises
June 3, 2013
6
1
Positive
TET
Thoi Bao Kinh Te
Vietnam
Newspaper
Opportunities to cooperate with
Turkish enterprises
June 6, 2013
1
1
Positive
TET
Tien Phong
Online
Opportunities to cooperate with
Turkish enterprises
June 6, 2013
3
1
Positive
TET
Cong Thuong
Newspaper
Opportunities to cooperate with
Turkish enterprises
June 7, 2013
5
1
Positive
TET
Sai Gon Giai
Phong
Online
Turkey promotes trading in
Vietnam
June 7, 2013
3
1
Positive
TET
Thanh Nien
Newspaper
Opportunities to cooperate with
Turkish enterprises
June 10, 2013
3
1
Positive
TET
Vietnam Plus
Online
Turkey promotes trading in
Vietnam
June 10, 2013
3
1
8
Positive
TET
Bao Moi
Online
Turkey promotes trading in
Vietnam
June 10, 2013
14
1
Positive
TET
Sua Chua May
Cong Nghiep
Online
Turkey promotes trading in
Vietnam
June 10, 2013
7
1
Positive
TET
Tin Hang Ngay
Online
Turkey promotes trading in
Vietnam
June 10, 2013
6
1
Positive
TET
Vietstock
Online
Turkey promotes trading in
Vietnam
June 10, 2013
11
1
Positive
TET
Kinh Te Sai Gon
Online
Turkey promotes trading in
Vietnam
June 10, 2013
10
1
Positive
TET
VietF
Online
Turkey enterprises are looking
for business opportunity in
Vietnam
June 10, 2013
8
1
Media Clipping Data
Media Clipping Data
TITLE
Thoi Bao
Kinh Te
Vietnam
HEADLINE
Opportunities
to cooperate
with Turkish
enterprises
TITLE
Nhip Cau
Dau Tu
HEADLINE
A Trading Day
With Turkey
MEDIA
TYPE
Newspaper
REPORT DATE
6-06-13
MEDIA
TYP
Online
REPORT DAT
E31-May-13
DATE
5-06-13
TONE
Positive
DATE
30-05-13
TONE
Positive
TYPE
News
PAGE/SECTION
News
TYPE
News
PAGE/SECTION
News
Media Clipping Data
Media Clipping Data
TITLE
Tien Phong
HEADLINE
Opportunities
to cooperate
with Turkish
enterprises
TITLE
Dan tri
HEADLINE
Opportunities
to cooperate
with Turkish
enterprises
MEDIA
TYPE
Online
REPORT DATE
6-06-13
MEDIA
TYPE
Online
REPORT DATE
31-05-13
DATE
5-06-13
TONE
Positive
DATE
30-05-13
TONE
Positive
TYPE
News
PAGE/SECTION
Economic
TYPE
News
PAGE/SECTION
Business
Media Clipping Data
Media Clipping Data
TITLE
Cong
Thuong
HEADLINE
Opportunities
to cooperate
with Turkish
enterprises
TITLE
Bao Moi
HEADLINE
Business
Trade on
Electronic
Export
MEDIA
TYPE
Newspaper
REPORT DATE
7-06-13
MEDIA
TYPE
Online
REPORT DATE
31-05-13
DATE
31-05-13
TONE
Positive
DATE
30-05-13
TONE
Positive
TYPE
News
PAGE/SECTION
News
TYPE
News
PAGE/SECTION
Economic
Media Clipping Data
Media Clipping Data
TITLE
Sai Gon
Giai Phong
HEADLINE
Turkey
promotes
trading in
Vietnam
TITLE
Cong
Thuong
HEADLINE
Business
Trade on
Electronic
Export
MEDIA
TYPE
Online
REPORT DATE
7-06-13
MEDIA
TYPE
Online
REPORT DATE
31-05-13
DATE
7-06-13
TONE
Positive
DATE
30-05-13
TONE
Positive
TYPE
News
PAGE/SECTION
News
TYPE
News
PAGE/SECTION
Integration
9
Media Clipping Data
Media Clipping Data
TITLE
Thanh Nien
HEADLINE
Opportunities
to cooperate
with Turkish
enterprises
TITLE
Doanh
Nhan Saig
Gon
HEADLINE
A Trading Day
With Turkey
MEDIA
TYPE
Newspaper
REPORT DATE
10-06-13
MEDIA
TYP
EOnline
REPORT DATE
31-05-13
DATE
10-06-13
TONE
Positive
DATE
31-05-13
TONE
Positive
TYPE
News
PAGE/SECTION
News
TYPE
News
PAGE/SECTION
Conection
Media Clipping Data
TITLE
Vietnam
Plus
MEDIA
TYPE
Online
DATE
7-06-13
TYPE
News
Media Clipping Data
HEADLINE
Turkey
promotes
trading in
Vietnam
TITLE
Skydoor
HEADLINE
Business
Trade on
Electronic
Export
REPORT DATE
10-06-13
MEDIA
TYP
Online
REPORT DATE
31-05-13
TONE
Positive
DATE
30-05-13
TONE
Positive
PAGE/SECTION
Economic
TYPE
News
PAGE/SECTION
NNews
Media Clipping Data
Media Clipping Data
TITLE
Bao Moi
HEADLINE
Turkey
promotes
trading in
Vietnam
TITLE
Vinaf24h
HEADLINE
Vietnam and
Turkey on
Electronic
Trade
MEDIA
TYPE
Online
REPORT DATE
10-06-13
MEDIA
TYPE
Online
REPORT DATE
31-05-13
DATE
7-06-13
TONE
Positive
DATE
30-05-13
TONE
Positive
TYPE
News
PAGE/SECTION
Economic
TYPE
News
PAGE/SECTION
Economic
Media Clipping Data
Media Clipping Data
TITLE
Sua Chua
May Cong
Nghiep
HEADLINE
Turkey
promotes
trading in
Vietnam
TITLE
24h
HEADLINE
Opportunities
to cooperate
with Turkish
enterprises
MEDIA
TYPE
Online
REPORT DATE
10-06-13
MEDIA
TYPE
Online
REPORT DATE
3-06-13
DATE
5-06-13
TONE
Positive
DATE
3-06-13
TONE
Positive
TYPE
News
PAGE/SECTION
Sample Page
TYPE
News
PAGE/SECTION
Market
Media Clipping Data
Media Clipping Data
TITLE
Tin Hang
Ngay
HEADLINE
Turkey
promotes
trading in
Vietnam
TITLE
Ha Noi
Moi
HEADLINE
Opportunities
to cooperate
with Turkish
enterprises
MEDIA
TYPE
Online
REPORT DATE
10-06-13
MEDIA
TYPE
Online
REPORT DATE
5-06-13
DATE
5-06-13
TONE
Positive
DATE
4-06-13
TONE
Positive
TYPE
News
PAGE/SECTION
Economic
TYPE
News
PAGE/SECTION
Economic
10
Media Clipping Data
Media Clipping Data
TITLE
Vietstock
HEADLINE
Turkey
promotes
trading in
Vietnam
TITLE
VTV4
HEADLINE
Opportunities
to cooperate
with Turkish
enterprises
MEDIA
TYPE
Online
REPORT DATE
10-06-13
MEDIA
TYPE
Online
REPORT DATE
5-06-13
DATE
7-06-13
TONE
Positive
DATE
4-06-13
TONE
Positive
TYPE
News
PAGE/SECTION
Economic
TYPE
News
PAGE/SECTION
News
Media Clipping Data
TITLE
Kinh Te Sai
Gon
MEDIA
TYPE
Online
DATE
7-06-13
TYPE
News
Media Clipping Data
HEADLINE
Turkey
promotes
trading in
Vietnam
TITLE
Zing
HEADLINE
Opportunities
to cooperate
with Turkish
enterprises
REPORT DATE
10-06-13
MEDIA
TYPE
Online
REPORT DATE
5-06-13
TONE
Positive
DATE
23-05-13
TONE
Positive
PAGE/SECTION
Business
TYPE
News
PAGE/SECTION
Market
Media Clipping Data
Media Clipping Data
TITLE
VietF
HEADLINE
Turkey
enterprises are
looking for
business
opportunity in
Vietnam
MEDIA
TYPE
Online
REPORT DATE
10-06-13
MEDIA
TYPE
Online
DATE
7-06-13
TONE
Positive
DATE
30-05-13
TONE
Positive
TYPE
News
PAGE/SECTION
Economic
TYPE
News
PAGE/SECTION
Enterprise
TITLE
Doanh
Nhan
HEADLINE
Opportunities
to cooperate
with Turkish
enterprises
REPORT DATE
31-05-13
Media Clipping Data
Media Clipping Data
TITLE
Thuong Mai
HEADLINE
Business
Trade on
Electronic
Export
TITLE
Xa Luan
HEADLINE
Business
Trade on
Electronic
Export
MEDIA
TYPE
Online
REPORT DATE
4-06-13
MEDIA
TYPE
Online
REPORT DATE
31-05-13
DATE
30-05-13
TONE
Positive
DATE
30-05-13
TONE
Positive
TYPE
News
PAGE/SECTION
International
Trading
TYPE
News
PAGE/SECTIO
Economic
Media Clipping Data
Media Clipping Data
TITLE
Nhan Dan
HEADLINE
A Trading Day
TITLE
Dien Dan
Doanh
Nghiep
HEADLINE
Opportunities
to cooperate
with Turkish
enterprises
MEDIA
TYPE
Online
REPORT DATE
4-06-13
MEDIA
TYPE
Online
REPORT DATE
31-05-13
DATE
3-06-13
TONE
Positive
DATE
30-05-13
TONE
Positive
TYPE
News
PAGE/SECTION
Fast News
TYPE
News
PAGE/SECTION
Recent News
11
Media Clipping Data
Media Clipping Data
TITLE
Tin Tuc
HEADLINE
Opportunities
to cooperate
with Turkish
enterprises
TITLE
Wada
HEADLINE
Opportunities
to cooperate
with Turkish
enterprises
MEDIA
TYPE
Newspaper
REPORT DATE
4-06-13
MEDIA
TYPE
Online
REPORT DATE
5-06-13
DATE
1-06-13
TONE
Positive
DATE
4-06-13
TONE
Positive
TYPE
News
PAGE/SECTION
News
TYPE
News
PAGE/SECTION
News
Media Clipping Data
TITLE
Nhan Dan
HEADLINE
A Trading Day
MEDIA
TYPE
Newspaper
REPORT DATE
4-06-13
DATE
1-06-13
TONE
Positive
TYPE
News
PAGE/SECTION
News
12
Executive Summary of Today’s Pick-ups
Tone
Brand
Media Title
Headline
Media Type
Positive
TET
Sai Gon Dau Tu Tai
Chinh
Turkey enterprises look
for business opportunity
in Vietnam
Magazine
Page/ Section Report Date
13
6/17/2013
Published Date Brand Expose
6/10/2013
5
Spread
Tool
Approach
1
News
Corporate
Tone
Positive
Brand
TET
Media Title
Headline
Media Type
Sai Gon Dau Tu Tai
Chinh
Turkey enterprises look
for business opportunity
in Vietnam
Magazine
Page/ Section Report Date
13
6/17/2013
Published Date Brand Expose
6/10/2013
5
Spread
Tool
Approach
1
News
Corporate
Brief Content
A delegation of Turkish firms operating in electronics, machinery and information technology met with 100 Vietnamese business leaders to explore business
opportunities. In the last few years, trade turnover between the two countries has risen considerably , with Viet Nam enjoying a trade surplus especially
phone items. Mr. Ali Riza Oktay from the Turkish Ministry of Economy said that the business-matching event with local business leaders would strengthen cooperation between the two countries' business communities. In addition, Mr. Fatih Kemal, chairman of the board of Istanbul Electrical, Electronics,
Machinery and Information Technology Exporters Association (TET) said that in the last 30 years, Turkey has achieved considerable growth in electrical,
electronics and IT sectors, and his association's members wanted to seek co-operation with Vietnamese companies in the electronics and IT sector.
Executive Summary of Today’s Pick-ups
Tone
Brand
Media Title
TET
Thoi Bao Kinh
Te Vietnam
Positive
MediaType
Tien Phong
Report Date
Brand
Expose
Spread
June 6, 2013
1
1
June 6, 2013
3
1
Opportunities to cooperate with
Turkish enterprises
Newspaper
Positive
TET
Headline
Online
Opportunities to cooperate with
Turkish enterprises
Media Clipping Data
TITLE
Thoi Bao Kinh Te
Vietnam
HEADLINE
Opportunities to cooperate with Turkish enterprises
MEDIA TYPE Newspaper
REPORT DATE 6-Jun-13
DATE
5-Jun-13
TONE
TYPE
News
PAGE/SECTION News
Positive
Brief Content
Vietnamese Enterprises and Turkey Enterprises in electronic and IT sector will have the opportunity to promote
trade exchanges, expand cooperation and network as they will attend to business trade in Ho Chi Minh City,
2013. The event will be expected to bring mutual benefits to enterprises for both countries, and to increase the
electronic exports of Turkish enterprises to oversea market. The event will be free of charge for Vietnamese
enterprises who will register to attend.
Media Clipping Data
TITLE
Tien Phong HEADLINE
MEDIA TYPE
Online
REPORT DATE 6-Jun-13
DATE
5-Jun-13
TONE
TYPE
News
PAGE/SECTION Economic
Opportunities to cooperate with Turkish enterprises
Positive
http://www.tienphong.vn/Kinh-Te/Doanh-Nghiep/630806/Ngay-hoi-giao-thuong-giua-cac-doanh-nghieptpoh.html
Brief Content
Vietnamese Enterprises and Turkey Enterprises in electronic and IT sector will have the opportunity to promote trade
exchanges, expand cooperation and network as they will attend to business trade in Ho Chi Minh City, 2013. The event
will be expected to bring mutual benefits to enterprises for both countries, and to increase the electronic exports of
Turkish enterprises to oversea market. The event will be free of charge for Vietnamese enterprises who will register to
attend.
Executive Summary of Today’s Pick-ups
Tone
Brand
Media Title
MediaType
Cong Thuong
TET
Sai Gon Giai
Phong
Positive
Report Date
Brand
Expose
Spread
June 7, 2013
5
1
June 7, 2013
3
1
Opportunities to cooperate with
Turkish enterprises
Positive
TET
Headline
Newspaper
Online
Turkey promotes trading in
Vietnam
Media Clipping Data
TITLE
Cong Thuong
HEADLINE
Opportunities to cooperate with Turkish enterprises
MEDIA TYPE Newspaper
REPORT DATE 7-Jun-13
DATE
31-May-13
TONE
TYPE
News
PAGE/SECTION News
Positive
Brief Content
Vietnamese Enterprises and Turkey Enterprises in electronic and IT sector will have the opportunity to promote
trade exchanges, expand cooperation and network as they will attend to business trade in Ho Chi Minh City,
2013. The event will be expected to bring mutual benefits to enterprises for both countries, and to increase the
electronic exports of Turkish enterprises to oversea market. The event will be free of charge for Vietnamese
enterprises who will register to attend.
Media Clipping Data
TITLE
Sai Gon Giai
Phong
HEADLINE
MEDIA TYPE
Online
REPORT DATE 7-Jun-13
DATE
7-Jun-13
TONE
TYPE
News
PAGE/SECTION News
Turkey promotes trading in Vietnam
Positive
http://www.tienphong.vn/Kinh-Te/Doanh-Nghiep/630806/Ngay-hoi-giao-thuong-giua-cac-doanh-nghieptpoh.html
Brief Content
On 7-6, in Ho Chi Minh city, business groups in the fields of electricity, electronics, machinery and information technology
from Turkey has a business opportunities to work with about 100 businesses in Vietnam. The purpose is to promote
more trading between Turkey and Vietnam
Executive Summary of Today’s Pick-ups
MediaType
Headline
Report Date
Brand
Expose
Spread
Thanh Nien
Newspaper
Opportunities to cooperate with
Turkish enterprises
June 10, 2013
3
1
TET
Vietnam Plus
Online
Turkey promotes trading in
Vietnam
June 10, 2013
3
1
Positive
TET
Bao Moi
Online
Turkey promotes trading in
Vietnam
June 10, 2013
14
1
Positive
TET
Sua Chua May
Cong Nghiep
Online
Turkey promotes trading in
Vietnam
June 10, 2013
7
1
Positive
TET
Tin Hang Ngay
Online
June 10, 2013
6
1
Positive
TET
Vietstock
Online
Turkey promotes trading in
Vietnam
Turkey promotes trading in
Vietnam
June 10, 2013
11
1
Online
Turkey promotes trading in
Vietnam
June 10, 2013
10
1
Online
Turkey enterprises are looking
for business opportunity in
Vietnam
June 10, 2013
8
1
Tone
Brand
Media Title
Positive
TET
Positive
Positive
Positive
TET
TET
Kinh Te Sai Gon
VietF
Media Clipping Data
TITLE
Thanh Nien
HEADLINE
Opportunities to cooperate with Turkish enterprises
MEDIA TYPE Newspaper
REPORT DATE 10-Jun-13
DATE
10-Jun-13
TONE
TYPE
News
PAGE/SECTION News
Positive
Brief Content
Vietnamese Enterprises and Turkey Enterprises in electronic and IT sector will have the opportunity to promote
trade exchanges, expand cooperation and network as they will attend to business trade in Ho Chi Minh City,
2013. The event will be expected to bring mutual benefits to enterprises for both countries, and to increase the
electronic exports of Turkish enterprises to oversea market. The event will be free of charge for Vietnamese
enterprises who will register to attend.
Media Clipping Data
TITLE
Vietnam Plus
HEADLINE
MEDIA TYPE
Online
REPORT DATE 10-Jun-13
DATE
7-Jun-13
TONE
TYPE
News
PAGE/SECTION Economic
Turkey promotes trading in Vietnam
Positive
http://www.vietnamplus.vn/Home/Tho-Nhi-Ky-day-manh-viec-giao-thuong-voi-Viet-Nam/20136/201174.vnplus
Brief Content
On 7-6, in Ho Chi Minh city, business groups in the fields of electricity, electronics, machinery and information technology
from Turkey has a business opportunities to work with many businesses in Vietnam. The purpose is to promote more
trading between Turkey and Vietnam and to share information to each other to open more opportunity for two
countries to cooperate and work together in the future
Media Clipping Data
TITLE
Bao Moi
HEADLINE
Turkey promotes trading in Vietnam
MEDIA TYPE Online
REPORT DATE 10-Jun-13
DATE
7-Jun-13
TONE
TYPE
News
PAGE/SECTION Economic
Positive
http://www.baomoi.com/Tho-Nhi-Ky-day-manh-viec-giao-thuong-voi-Viet-Nam/45/11198619.epi
Brief Content
On 7-6, in Ho Chi Minh city, business groups in the fields of electricity, electronics, machinery and information technology
from Turkey has a business opportunities to work with many businesses in Vietnam. The purpose is to promote more
trading between Turkey and Vietnam and to share information to each other to open more opportunity for two countries
to cooperate and work together in the future
Media Clipping Data
TITLE
Sua Chua May
Cong Nghiep
HEADLINE
Turkey promotes trading in Vietnam
MEDIA TYPE Online
REPORT DATE
10-Jun-13
DATE
5-Jun-13
TONE
Positive
TYPE
News
PAGE/SECTION
Sample Page
http://suachuamaycongnghiep.com/ngay-hoi-giao-thuong-giua-dn-viet-nam-va-tho-nhi-ky/
Brief Content
On 7-6, in Ho Chi Minh city, business groups in the fields of electricity, electronics, machinery and information
technology from Turkey has a business opportunities to work with many businesses in Vietnam. The purpose is
to promote more trading between Turkey and Vietnam and to share information to each other to open more
opportunity for two countries to cooperate and work together in the future
Media Clipping Data
TITLE
Tin Hang Ngay
HEADLINE
Turkey promotes trading in Vietnam
MEDIA TYPE Online
REPORT DATE 10-Jun-13
DATE
5-Jun-13
TONE
TYPE
News
PAGE/SECTION Economic
Positive
http://tinhangngay.vn/ngay-hoi-giao-thuong-giua-dn-viet-nam-va-tho-nhi-ky/
Brief Content
On 7-6, in Ho Chi Minh city, business groups in the fields of electricity, electronics, machinery and information
technology from Turkey has a business opportunities to work with many businesses in Vietnam. The purpose is to
promote more trading between Turkey and Vietnam and to share information to each other to open more
opportunity for two countries to cooperate and work together in the future
Media Clipping Data
TITLE
Vietstock HEADLINE
Turkey promotes trading in Vietnam
MEDIA TYPE Online
REPORT DATE 10-Jun-13
DATE
7-Jun-13
TONE
TYPE
News
PAGE/SECTION Economic
Positive
http://vietstock.vn/2013/06/doanh-nghiep-tho-nhi-ky-tim-kiem-co-hoi-lam-an-tai-viet-nam-768-300769.htm
Brief Content
On 7-6, in Ho Chi Minh city, business groups in the fields of electricity, electronics, machinery and
information technology from Turkey has a business opportunities to work with many businesses in Vietnam.
The purpose is to promote more trading between Turkey and Vietnam and to share information to each
other to open more opportunity for two countries to cooperate and work together in the future
Media Clipping Data
TITLE
HEADLINE
Turkey promotes trading in Vietnam
MEDIA TYPE Online
REPORT DATE
10-Jun-13
DATE
7-Jun-13
TONE
Positive
TYPE
News
PAGE/SECTION Business
Kinh Te Sai Gon
http://www.thesaigontimes.vn/Home/kinhdoanh/giaothuong/97593/
Brief Content
On 7-6, in Ho Chi Minh city, business groups in the fields of electricity, electronics, machinery and information technology
from Turkey has a business opportunities to work with many businesses in Vietnam. The purpose is to promote more
trading between Turkey and Vietnam and to share information to each other to open more opportunity for two countries
to cooperate and work together in the future
Media Clipping Data
TITLE
VietF
HEADLINE
Turkey enterprises are looking for business opportunity in
Vietnam
MEDIA TYPEOnline
REPORT DATE 10-Jun-13
DATE
7-Jun-13
TONE
TYPE
News
PAGE/SECTION Economic
Positive
http://vietf.vn/2013/06/07/doanh-nghiep-tho-nhi-ky-tim-kiem-co-hoi-lam-an-tai-viet-nam.html#.UbXLj6CIkTA
Brief Content
On 7-6, in Ho Chi Minh city, business groups in the fields of electricity, electronics, machinery and information
technology from Turkey has a business opportunities to work with many businesses in Vietnam. The purpose is to
promote more trading between Turkey and Vietnam and to share information to each other to open more opportunity
for two countries to cooperate and work together in the future
Executive summary today's pickup
Tone
Brand
Media Title
Media Type
Positive
TET
Tin tức
Newspaper
Positive
TET
Vietnam news
Newspaper
Positive
TET
Thanh Nien
Newspaper
Positive
TET
The Gioi So
Online
Positive
TET
Tin tức
Online
Headline
Trading opportunity
between Vietnam and
Turkey
Viet Nam eyes cooperation with Turkey
Viet Nam eyes cooperation with Turkey
Trading opportunity
between Vietnam and
Turkey
Trading opportunity
between Vietnam and
Turkey
Page/ Section Report Date
Published Date Brand Expose
Spread
Tool
Approach
Enterprise
6/11/2013
6/8/2013
8
1
News
Corporate
Economy
6/11/2013
6/6/2013
11
1
News
Corporate
Hot News
6/11/2013
6/11/2013
3
1
News
Corporate
Trading
6/11/2013
6/10/2013
9
1
News
Corporate
Business
6/11/2013
6/11/2013
11
1
News
Corporate
Tone
Positive
Brand
TET
Media Title
Tin tức
Media Type
Headline
Newspaper
Trading opportunity
between Vietnam and
Turkey
Page/ Section Report Date
Enterprise
6/11/2013
Published Date Brand Expose
6/8/2013
8
Spread
Tool
Approach
1
News
Corporate
Brief Content
A delegation of Turkish firms operating in electronics, machinery and information technology met with 100 Vietnamese business leaders to explore business opportunities.
In the last few years, trade turnover between the two countries has risen considerably , with Viet Nam enjoying a trade surplus especially phone items. Mr. Ali Riza Oktay
from the Turkish Ministry of Economy said that the business-matching event with local business leaders would strengthen co-operation between the two countries' business
communities. In addition, Mr. Fatih Kemal, chairman of the board of Istanbul Electrical, Electronics, Machinery and Information Technology Exporters Association (TET) said
that in the last 30 years, Turkey has achieved considerable growth in electrical, electronics and IT sectors, and his association's members wanted to seek co-operation with
Vietnamese companies in the electronics and IT sector.
Tone
Positive
Brand
TET
Media Title
Vietnam news
Media Type
Headline
Newspaper
Viet Nam eyes cooperation with Turkey
Page/ Section Report Date
Economy
6/11/2013
Published Date Brand Expose
6/6/2013
11
Spread
Tool
Approach
1
News
Corporate
Brief Content
A delegation of Turkish firms operating in electronics, machinery and information technology met with 100 Vietnamese business leaders to explore business opportunities.
In the last few years, trade turnover between the two countries has risen considerably , with Viet Nam enjoying a trade surplus especially phone items. Mr. Ali Riza Oktay
from the Turkish Ministry of Economy said that the business-matching event with local business leaders would strengthen co-operation between the two countries' business
communities. In addition, Mr. Fatih Kemal, chairman of the board of Istanbul Electrical, Electronics, Machinery and Information Technology Exporters Association (TET) said
that in the last 30 years, Turkey has achieved considerable growth in electrical, electronics and IT sectors, and his association's members wanted to seek co-operation with
Vietnamese companies in the electronics and IT sector.
Tone
Positive
Brand
TET
Media Title
Thanh Nien
Media Type
Headline
Newspaper
Viet Nam eyes cooperation with Turkey
Page/ Section Report Date
Hot News
6/11/2013
Published Date Brand Expose
6/11/2013
3
Spread
Tool
Approach
1
News
Corporate
Brief Content
A delegation of Turkish firms operating in electronics, machinery and information technology met with 100 Vietnamese business leaders to explore business opportunities.
In the last few years, trade turnover between the two countries has risen considerably , with Viet Nam enjoying a trade surplus especially phone items. Mr. Ali Riza Oktay
from the Turkish Ministry of Economy said that the business-matching event with local business leaders would strengthen co-operation between the two countries' business
communities. In addition, Mr. Fatih Kemal, chairman of the board of Istanbul Electrical, Electronics, Machinery and Information Technology Exporters Association (TET) said
that in the last 30 years, Turkey has achieved considerable growth in electrical, electronics and IT sectors, and his association's members wanted to seek co-operation with
Vietnamese companies in the electronics and IT sector.
Tone
Positive
Brand
TET
Media Title
The Gioi So
Media Type
Headline
Online
Trading opportunity
between Vietnam and
Turkey
Page/ Section Report Date
Trading
6/11/2013
Published Date Brand Expose
6/10/2013
9
Spread
Tool
Approach
1
News
Corporate
http://www.tgs.vn/baiviet/Co-hoi-giao-thuong-linh-vuc-dien-tu-CNTT-TT-cua-Viet-Nam-Tho-Nhi-Ky/1674
Brief Content
A delegation of Turkish firms operating in electronics, machinery and information technology met with 100 Vietnamese business leaders to explore business opportunities.
In the last few years, trade turnover between the two countries has risen considerably , with Viet Nam enjoying a trade surplus especially phone items. Mr. Ali Riza Oktay
from the Turkish Ministry of Economy said that the business-matching event with local business leaders would strengthen co-operation between the two countries' business
communities. In addition, Mr. Fatih Kemal, chairman of the board of Istanbul Electrical, Electronics, Machinery and Information Technology Exporters Association (TET) said
that in the last 30 years, Turkey has achieved considerable growth in electrical, electronics and IT sectors, and his association's members wanted to seek co-operation with
Vietnamese companies in the electronics and IT sector.
Tone
Positive
Brand
TET
Media Title
Tin tức
Media Type
Online
Headline
Trading opportunity
between Vietnam and
Turkey
Page/ Section Report Date
Business
6/11/2013
Published Date Brand Expose
6/11/2013
11
Spread
Tool
Approach
1
News
Corporate
http://baotintuc.vn/bao-giay/nhieu-co-hoi-xuat-khau-cho-hang-viet-nam-sang-tho-nhi-ky-20130608020445619.htm
Brief Content
A delegation of Turkish firms operating in electronics, machinery and information technology met with 100 Vietnamese business leaders to explore business opportunities.
In the last few years, trade turnover between the two countries has risen considerably , with Viet Nam enjoying a trade surplus especially phone items. Mr. Ali Riza Oktay
from the Turkish Ministry of Economy said that the business-matching event with local business leaders would strengthen co-operation between the two countries' business
communities. In addition, Mr. Fatih Kemal, chairman of the board of Istanbul Electrical, Electronics, Machinery and Information Technology Exporters Association (TET) said
that in the last 30 years, Turkey has achieved considerable growth in electrical, electronics and IT sectors, and his association's members wanted to seek co-operation with
Vietnamese companies in the electronics and IT sector.
Executive summary today's pickup
Tone
Brand
Media Title
Positive
TET
Vietnam news
Positive
TET
Hai Quan Online
Turkey enterprises look for
business opportunity in Vietnam
Positive
TET
Go Online
Vietnam exports a big number of
phones to Turkey
Positive
TET
Diễn đàn doanh
nghiệp
Positive
TET
VnExpress
Positive
TET
Choi xanh
Turkish investors interested in
Vietnam's electronics industry
Positive
TET
Nguoivietkharkov
Turkey is a potential market for
Vietnam’s export
Positive
TET
Vietf
Vietnam exports a big number of
phones to Turkey
Positive
TET
Saigon Tiep Thi
Head Line
Viet Nam eyes co-operation with
Turkey
Media Type
Online
Online
Page/ Section Report Date
Published Date Brand Expose
Spread
Tool
Approach
Economy
6/11/2013
6/6/2013
11
1
News
Corporate
Enterprise
6/11/2013
6/7/2013
11
1
News
Corporate
Economy
6/11/2013
6/7/2013
12
1
News
Corporate
Investment
6/11/2013
6/9/2013
17
1
News
Corporate
Business
6/11/2013
6/8/2013
29
1
News
Corporate
Business
6/11/2013
6/8/2013
29
1
News
Corporate
Business
6/11/2013
6/9/2013
17
1
News
Corporate
Business
6/11/2013
6/8/2013
12
1
News
Corporate
13
6/11/2013
6/10/2013
3
1
News
Corporate
Online
Online
Turkey is a potential market for
Vietnam’s export
Online
Turkish investors interested in
Vietnam's electronics industry
Online
Online
Online
Newspaper
Business trading between VietnamTurkey
Tone
Positive
Brand
TET
Media Title
HeadLine
Media Type
Vietnam news
Viet Nam eyes co-operation with
Turkey
Online
Page/ Section Report Date
Economy
6/11/2013
Published Date Brand Expose
6/6/2013
11
Spread
Tool
Approach
1
News
Corporate
http://vietnamnews.vn/economy/240488/viet-nam-eyes-co-operation-with-turkey.html
Brief Content
A delegation of Turkish firms operating in electronics, machinery and information technology met with 100 Vietnamese business leaders to explore business opportunities.
In the last few years, trade turnover between the two countries has risen considerably, with Viet Nam enjoying a trade surplus. Mr. Ali Riza Oktay from the Turkish
Ministry of Economy said that the business-matching event with local business leaders would strengthen co-operation between the two countries' business communities.
In addition, Mr. Fatih Kemal, chairman of the board of Istanbul Electrical, Electronics, Machinery and Information Technology Exporters Association (TET) said that in the
last 30 years, Turkey has achieved considerable growth in electrical, electronics and IT sectors, and his association's members wanted to seek co-operation with
Vietnamese companies in the electronics and IT sector.
Tone
Brand
Media Title
Headline
Media Type
Positive
TET
Hai Quan Online
Turkey enterprises look for
business opportunity in Vietnam
Online
Page/ Section Report Date
Enterprise
Published Date Brand Expose
6/11/2013
6/7/2013
11
Spread
Tool
Approach
1
News
Corporate
http://www.baohaiquan.vn/pages/doanh-nghiep-tho-nhi-ky-tim-kiem-co-hoi-lam-an-tai-viet-nam.aspx
Brief Content
A delegation of Turkish firms operating in electronics, machinery and information technology met with 100 Vietnamese business leaders to explore business opportunities.
In the last few years, trade turnover between the two countries has risen considerably, with Viet Nam enjoying a trade surplus. Mr. Ali Riza Oktay from the Turkish
Ministry of Economy said that the business-matching event with local business leaders would strengthen co-operation between the two countries' business communities.
In addition, Mr. Fatih Kemal, chairman of the board of Istanbul Electrical, Electronics, Machinery and Information Technology Exporters Association (TET) said that in the
last 30 years, Turkey has achieved considerable growth in electrical, electronics and IT sectors, and his association's members wanted to seek co-operation with
Vietnamese companies in the electronics and IT sector.
Tone
Positive
Brand
TET
Media Title
Headline
Media Type
Go Online
Vietnam exports a big number of
phones to Turkey
Online
Page/ Section Report Date
Economy
6/11/2013
Published Date Brand Expose
6/7/2013
12
Spread
Tool
Approach
1
News
Corporate
http://news.go.vn/kinh-te/tin-1354440/viet-nam-xuat-nhieu-dien-thoai-sang-tho-nhi-ky.htm
Brief Content
A delegation of Turkish firms operating in electronics, machinery and information technology met with 100 Vietnamese business leaders to explore business opportunities.
In the last few years, trade turnover between the two countries has risen considerably , with Viet Nam enjoying a trade surplus especially phone items. Mr. Ali Riza Oktay
from the Turkish Ministry of Economy said that the business-matching event with local business leaders would strengthen co-operation between the two countries'
business communities. In addition, Mr. Fatih Kemal, chairman of the board of Istanbul Electrical, Electronics, Machinery and Information Technology Exporters Association
(TET) said that in the last 30 years, Turkey has achieved considerable growth in electrical, electronics and IT sectors, and his association's members wanted to seek cooperation with Vietnamese companies in the electronics and IT sector.
Tone
Positive
Brand
Media Title
Head Line
Media Type
TET
Diễn đàn doanh
nghiệp
Turkey is a potential market for
Vietnam’s export
Online
Page/ Section Report Date
Investment
6/11/2013
Published Date Brand Expose
6/9/2013
17
Spread
Tool
Approach
1
News
Corporate
http://dddn.com.vn/20130609103621737cat171/tho-nhi-ky-thi-truong-tiem-nang-doi-voi-hang-xuat-khau-viet-nam.htm
Brief Content
A delegation of Turkish firms operating in electronics, machinery and information technology met with 100 Vietnamese business leaders to explore business opportunities.
In the last few years, trade turnover between the two countries has risen considerably , with Viet Nam enjoying a trade surplus especially phone items. Mr. Ali Riza Oktay
from the Turkish Ministry of Economy said that the business-matching event with local business leaders would strengthen co-operation between the two countries'
business communities. In addition, Mr. Fatih Kemal, chairman of the board of Istanbul Electrical, Electronics, Machinery and Information Technology Exporters Association
(TET) said that in the last 30 years, Turkey has achieved considerable growth in electrical, electronics and IT sectors, and his association's members wanted to seek cooperation with Vietnamese companies in the electronics and IT sector.
Tone
Positive
Brand
TET
Media Title
Headline
Media Type
VnExpress
Turkish investors interested in
Vietnam's electronics industry
Online
Page/ Section Report Date
Business
6/11/2013
Published Date Brand Expose
6/8/2013
29
http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/quan-diem/nha-dau-tu-tho-nhi-ky-quan-tam-nganh-dien-tu-viet-nam-2813020.html
Spread
Tool
Approach
1
News
Corporate
Brief Content
A delegation of Turkish firms operating in electronics, machinery and information technology met with 100 Vietnamese business leaders to explore business opportunities.
In the last few years, trade turnover between the two countries has risen considerably , with Viet Nam enjoying a trade surplus especially phone items. Mr. Ali Riza Oktay
from the Turkish Ministry of Economy said that the business-matching event with local business leaders would strengthen co-operation between the two countries'
business communities. In addition, Mr. Fatih Kemal, chairman of the board of Istanbul Electrical, Electronics, Machinery and Information Technology Exporters Association
(TET) said that in the last 30 years, Turkey has achieved considerable growth in electrical, electronics and IT sectors, and his association's members wanted to seek cooperation with Vietnamese companies in the electronics and IT sector.
Tone
Positive
Brand
TET
Media Title
Headline
Media Type
Choi xanh
Turkish investors interested in
Vietnam's electronics industry
Online
Page/ Section Report Date
Business
6/11/2013
Published Date Brand Expose
6/8/2013
29
Spread
Tool
Approach
1
News
Corporate
http://www.choixanh.com.vn/kinh-doanh/quan-diem/nha-dau-tu-tho-nhi-ky-quan-tam-nganh-dien-tu-viet-nam.html
Brief Content
A delegation of Turkish firms operating in electronics, machinery and information technology met with 100 Vietnamese business leaders to explore business opportunities.
In the last few years, trade turnover between the two countries has risen considerably , with Viet Nam enjoying a trade surplus especially phone items. Mr. Ali Riza Oktay
from the Turkish Ministry of Economy said that the business-matching event with local business leaders would strengthen co-operation between the two countries'
business communities. In addition, Mr. Fatih Kemal, chairman of the board of Istanbul Electrical, Electronics, Machinery and Information Technology Exporters Association
(TET) said that in the last 30 years, Turkey has achieved considerable growth in electrical, electronics and IT sectors, and his association's members wanted to seek cooperation with Vietnamese companies in the electronics and IT sector.
Tone
Positive
Brand
TET
Media Title
Headline
Media Type
Nguoivietkharkov
Turkey is a potential market for
Vietnam’s export
Online
Page/ Section Report Date
Business
6/11/2013
Published Date Brand Expose
6/9/2013
17
Spread
Tool
Approach
1
News
Corporate
http://www.nguoivietkharkov.com/index.php?option=com_content&view=article&id=32727:tho-nhi-ky&catid=40:hop-tac-dau-
Brief Content
A delegation of Turkish firms operating in electronics, machinery and information technology met with 100 Vietnamese business leaders to explore business opportunities.
In the last few years, trade turnover between the two countries has risen considerably , with Viet Nam enjoying a trade surplus especially phone items. Mr. Ali Riza Oktay
from the Turkish Ministry of Economy said that the business-matching event with local business leaders would strengthen co-operation between the two countries'
business communities. In addition, Mr. Fatih Kemal, chairman of the board of Istanbul Electrical, Electronics, Machinery and Information Technology Exporters Association
(TET) said that in the last 30 years, Turkey has achieved considerable growth in electrical, electronics and IT sectors, and his association's members wanted to seek cooperation with Vietnamese companies in the electronics and IT sector.
Tone
Positive
Brand
TET
Media Title
Headline
Media Type
Vietf
Vietnam exports a big number of
phones to Turkey
Online
Page/ Section Report Date
Business
6/11/2013
Published Date Brand Expose
6/8/2013
12
Spread
Tool
Approach
1
News
Corporate
http://vietf.vn/2013/06/07/viet-nam-xuat-nhieu-dien-thoai-sang-tho-nhi-ky.html#.UbbM86CIkTA
Brief Content
A delegation of Turkish firms operating in electronics, machinery and information technology met with 100 Vietnamese business leaders to explore business opportunities.
In the last few years, trade turnover between the two countries has risen considerably , with Viet Nam enjoying a trade surplus especially phone items. Mr. Ali Riza Oktay
from the Turkish Ministry of Economy said that the business-matching event with local business leaders would strengthen co-operation between the two countries'
business communities. In addition, Mr. Fatih Kemal, chairman of the board of Istanbul Electrical, Electronics, Machinery and Information Technology Exporters Association
(TET) said that in the last 30 years, Turkey has achieved considerable growth in electrical, electronics and IT sectors, and his association's members wanted to seek cooperation with Vietnamese companies in the electronics and IT sector.
Tone
Positive
Brand
TET
Media Title
Headline
Media Type
Saigon Tiep Thi
Business trading between VietnamTurkey
Newspaper
Page/ Section Report Date
13
6/11/2013
Published Date Brand Expose
6/10/2013
3
Spread
Tool
Approach
1
News
Corporate
Brief Content
A delegation of Turkish firms operating in electronics, machinery and information technology met with 100 Vietnamese business leaders to explore business opportunities.
In the last few years, trade turnover between the two countries has risen considerably , with Viet Nam enjoying a trade surplus especially phone items. Mr. Ali Riza Oktay
from the Turkish Ministry of Economy said that the business-matching event with local business leaders would strengthen co-operation between the two countries'
business communities. In addition, Mr. Fatih Kemal, chairman of the board of Istanbul Electrical, Electronics, Machinery and Information Technology Exporters Association
(TET) said that in the last 30 years, Turkey has achieved considerable growth in electrical, electronics and IT sectors, and his association's members wanted to seek cooperation with Vietnamese companies in the electronics and IT sector.
Executive Summary of Today’s Pick-ups
Tone
Brand
Media Title
Positive
TET
Radiovietnam
Positive
TET
Tuoitre Online
Positive
TET
Nguoi Lao Dong
Headline
Viet Nam eyes cooperation with Turkey
Turkey enterprises look
for business opportunity
in Vietnam
Turkey enterprises look
for business opportunity
in Vietnam
Media Type
Page/ Section Report Date
Published Date Brand Expose
Spread
Tool
Approach
Online
Society
6/12/2013
6/12/2013
3
1
News
Corporate
Online
Economy
6/12/2013
6/7/2013
5
1
News
Corporate
Newspaper
2
6/12/2013
6/8/2013
3
1
News
Corporate
Tone
Positive
Brand
TET
Media Title
Headline
Media Type
Radiovietnam
Viet Nam eyes cooperation with Turkey
Online
Page/ Section Report Date
Society
6/12/2013
Published Date Brand Expose
6/12/2013
3
Spread
Tool
Approach
1
News
Corporate
http://radiovietnam.vn/xa-hoi/2013/06/doanh-nghiep-tho-nhi-ky-tim-co-hoi-lam-an-tai-viet-nam/
Brief Content
A delegation of Turkish firms operating in electronics, machinery and information technology met with 100 Vietnamese business leaders to explore business
opportunities. In the last few years, trade turnover between the two countries has risen considerably , with Viet Nam enjoying a trade surplus especially phone items.
Mr. Ali Riza Oktay from the Turkish Ministry of Economy said that the business-matching event with local business leaders would strengthen co-operation between the
two countries' business communities. In addition, Mr. Fatih Kemal, chairman of the board of Istanbul Electrical, Electronics, Machinery and Information Technology
Exporters Association (TET) said that in the last 30 years, Turkey has achieved considerable growth in electrical, electronics and IT sectors, and his association's
members wanted to seek co-operation with Vietnamese companies in the electronics and IT sector.
Tone
Positive
Brand
TET
Media Title
Headline
Media Type
Tuoitre Online
Turkey enterprises look
for business opportunity
in Vietnam
Online
Page/ Section Report Date
Economy
6/12/2013
Published Date Brand Expose
6/7/2013
5
Spread
Tool
Approach
1
News
Corporate
http://m.tuoitre.vn/tin-tuc/Kinh-te/Kinh-te/250717,Doanh-nghiep-Tho-Nhi-Ky-tim-co-hoi-hop-tac-kinh-doanh-tai-VN.ttm
Brief Content
A delegation of Turkish firms operating in electronics, machinery and information technology met with 100 Vietnamese business leaders to explore business
opportunities. In the last few years, trade turnover between the two countries has risen considerably , with Viet Nam enjoying a trade surplus especially phone items.
Mr. Ali Riza Oktay from the Turkish Ministry of Economy said that the business-matching event with local business leaders would strengthen co-operation between the
two countries' business communities. In addition, Mr. Fatih Kemal, chairman of the board of Istanbul Electrical, Electronics, Machinery and Information Technology
Exporters Association (TET) said that in the last 30 years, Turkey has achieved considerable growth in electrical, electronics and IT sectors, and his association's
members wanted to seek co-operation with Vietnamese companies in the electronics and IT sector.
Tone
Positive
Brand
TET
Media Title
Headline
Media Type
Nguoi Lao Dong
Turkey enterprises look
for business opportunity
in Vietnam
Newspaper
Page/ Section Report Date
2
6/12/2013
Published Date Brand Expose
6/8/2013
3
Spread
Tool
Approach
1
News
Corporate
Brief Content
A delegation of Turkish firms operating in electronics, machinery and information technology met with 100 Vietnamese business leaders to explore business
opportunities. In the last few years, trade turnover between the two countries has risen considerably , with Viet Nam enjoying a trade surplus especially phone items.
Mr. Ali Riza Oktay from the Turkish Ministry of Economy said that the business-matching event with local business leaders would strengthen co-operation between the
two countries' business communities. In addition, Mr. Fatih Kemal, chairman of the board of Istanbul Electrical, Electronics, Machinery and Information Technology
Exporters Association (TET) said that in the last 30 years, Turkey has achieved considerable growth in electrical, electronics and IT sectors, and his association's
members wanted to seek co-operation with Vietnamese companies in the electronics and IT sector.
Executive Summary of Today’s Pick-ups
Report Date
Brand
Expose
Spread
Business Trade on Electronic
Export
June 4, 2013
2
1
A Trading Day
June 4, 2013
4
1
Newspaper
Opportunities to cooperate with
Turkish enterprises
June 4, 2013
2
1
Newspaper
A Trading Day
June 4, 2013
2
1
Tone
Brand
Media Title
MediaType
Positive
Turkey
Thuong Mai
Online
Positive
Turkey
Nhan Dan
Online
Positive
Turkey
Tin Tuc
Positive
Turkey
Nhan Dan
Headline
Media Clipping Data
TITLE
Thuong Mai
HEADLINE
Business Trade on Electronic Export
MEDIA TYPE Online
REPORT DATE 4-Jun-13
DATE
30-May-13
TONE
TYPE
News
PAGE/SECTION International Trading
Positive
http://www.thuongmai.vn/thuong-mai-quoc-te/giao-thuong-quoc-te/xuc-tien-thuong-mai/116191-giao-thuong-doanh-
Brief Content
Vietnamese Enterprises and Turkey Enterprises in electronic and IT sector will have the opportunity to promote
trade exchanges, expand cooperation and network as they will attend to business trade in Ho Chi Minh City,
2013. The event will be expected to bring mutual benefits to enterprises for both countries, and to increase the
electronic exports of Turkish enterprises to oversea market. The event will be free of charge for Vietnamese
enterprises who will register to attend.
Media Clipping Data
Nhan Dan
TITLE
HEADLINE
A Trading Day
MEDIA TYPE
Online
REPORT DATE 4-Jun-13
DATE
3-Jun-13
TONE
TYPE
News
PAGE/SECTIONFast News
Positive
http://www.nhandan.com.vn/tphcm/tin-doc-nhanh/item/20478802-.html
Brief Content
Vietnamese Enterprises and Turkey Enterprises in electronic and IT sector will have the opportunity to promote
trade exchanges, expand cooperation and network as they will attend to business trade in Ho Chi Minh City,
2013. The event will be expected to bring mutual benefits to enterprises for both countries, and to increase the
electronic exports of Turkish enterprises to oversea market. The event will be free of charge for Vietnamese
enterprises who will register to attend.
Media Clipping Data
HEADLINE
Opportunities to cooperate with Turkish
enterprises
MEDIA TYPE Newspaper
REPORT DATE
4-Jun-13
DATE
1-Jun-13
TONE
Positive
TYPE
News
PAGE/SECTION
News
TITLE
Tin Tuc
Brief Content
Vietnamese Enterprises and Turkey Enterprises in electronic and IT sector will have the opportunity to promote trade
exchanges, expand cooperation and network as they will attend to business trade in Ho Chi Minh City, 2013. The event
will be expected to bring mutual benefits to enterprises for both countries, and to increase the electronic exports of
Turkish enterprises to oversea market. The event will be free of charge for Vietnamese enterprises who will register to
attend.
Media Clipping Data
TITLE
HEADLINE
A Trading Day
MEDIA TYPE Newspaper
REPORT DATE
4-Jun-13
DATE
1-Jun-13
TONE
Positive
TYPE
News
PAGE/SECTION
News
Nhan Dan
Brief Content
Vietnamese Enterprises and Turkey Enterprises in electronic and IT sector will have the opportunity to promote trade
exchanges, expand cooperation and network as they will attend to business trade in Ho Chi Minh City, 2013. The event will
be expected to bring mutual benefits to enterprises for both countries, and to increase the electronic exports of Turkish
enterprises to oversea market. The event will be free of charge for Vietnamese enterprises who will register to attend.
Executive Summary of Today’s Pick-ups
Tone
Brand
Media Title
MediaType
Wada
Online
Positive
TET
Ha Noi Moi
Online
Positive
TET
VTV4
Online
Positive
TET
Zing
Report Date
Brand
Expose
Spread
June 5, 2013
5
NA
June 5, 2013
5
3
June 5, 2013
5
NA
June 5, 2013
5
1
Opportunities to cooperate with
Turkish enterprises
Positive
TET
Headline
Online
Opportunities to cooperate with
Turkish enterprises
Opportunities to cooperate with
Turkish enterprises
Opportunities to cooperate with
Turkish enterprises
Media Clipping Data
TITLE
Wada
HEADLINE
Opportunities to cooperate with Turkish enterprises
MEDIA TYPE Online
REPORT DATE 5-Jun-13
DATE
4-Jun-13
TONE
TYPE
News
PAGE/SECTION News
Positive
http://tintuc.wada.vn/e/2716988/Co-hoi-hop-tac-Viet-Nam-Tho-Nhi-Ky
Brief Content
Vietnamese Enterprises and Turkey Enterprises in electronic and IT sector will have the opportunity to promote
trade exchanges, expand cooperation and network as they will attend to business trade in Ho Chi Minh City,
2013. The event will be expected to bring mutual benefits to enterprises for both countries, and to increase the
electronic exports of Turkish enterprises to oversea market. The event will be free of charge for Vietnamese
enterprises who will register to attend.
Media Clipping Data
TITLE
Ha Noi Moi HEADLINE
MEDIA TYPE
Online
REPORT DATE 5-Jun-13
DATE
4-Jun-13
TONE
TYPE
News
PAGE/SECTION Economic
Opportunities to cooperate with Turkish enterprises
Positive
http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Kinh-te/592845/co-hoi-hop-tac-viet-nam---tho-nhi-ky
Brief Content
Vietnamese Enterprises and Turkey Enterprises in electronic and IT sector will have the opportunity to promote
trade exchanges, expand cooperation and network as they will attend to business trade in Ho Chi Minh City,
2013. The event will be expected to bring mutual benefits to enterprises for both countries, and to increase the
electronic exports of Turkish enterprises to oversea market. The event will be free of charge for Vietnamese
enterprises who will register to attend.
Media Clipping Data
HEADLINE
Opportunities to cooperate with Turkish
enterprises
MEDIA TYPE Online
REPORT DATE
5-Jun-13
DATE
4-Jun-13
TONE
Positive
TYPE
News
PAGE/SECTION News
TITLE
VTV4
http://vtv4.vn/newsdetail/5862
Brief Content
Vietnamese Enterprises and Turkey Enterprises in electronic and IT sector will have the opportunity to promote trade
exchanges, expand cooperation and network as they will attend to business trade in Ho Chi Minh City, 2013. The event
will be expected to bring mutual benefits to enterprises for both countries, and to increase the electronic exports of
Turkish enterprises to oversea market. The event will be free of charge for Vietnamese enterprises who will register to
attend.
Media Clipping Data
HEADLINE
Opportunities to cooperate with Turkish
enterprises
MEDIA TYPE Online
REPORT DATE
5-Jun-13
DATE
23-May-13
TONE
Positive
TYPE
News
PAGE/SECTION
Market
TITLE
Zing
http://news.zing.vn/tai-chinh-chung-khoan/ngay-hoi-giao-thuong-giua-dn-viet-nam-va-tho-nhiky/a325453.html#searchpage_listing
Brief Content
Vietnamese Enterprises and Turkey Enterprises in electronic and IT sector will have the opportunity to promote trade
exchanges, expand cooperation and network as they will attend to business trade in Ho Chi Minh City, 2013. The event will
be expected to bring mutual benefits to enterprises for both countries, and to increase the electronic exports of Turkish
enterprises to oversea market. The event will be free of charge for Vietnamese enterprises who will register to attend.
Executive Summary of Today’s Pick-ups
Tone
Brand
Media Title
MediaType
Headline
Report Date
Brand
Expose
Spread
Positive
Turkey
Doanh Nhan
Online
Opportunities to cooperate with
Turkish enterprises
May 31, 2013
9
1
Positive
Turkey
Xa Luan
Online
Business Trade on Electronic
Export
May 31, 2013
4
1
Positive
Turkey
Online
Opportunities to cooperate with
Turkish enterprises
May 31, 2013
5
1
Positive
Turkey
Online
A Trading Day With Turkey
May 31, 2013
7
1
Positive
Turkey
Dan tri
Online
Opportunities to cooperate with
Turkish enterprises
May 31, 2013
11
1
Positive
Turkey
Bao Moi
Online
May 31, 2013
5
NA
Positive
Turkey
Cong Thuong
Online
May 31, 2013
4
1
Positive
Turkey
Doanh Nhan
Saig Gon
Online
May 31, 2013
7
1
Positive
Turkey
Skydoor
Online
May 31, 2013
1
1
Positive
Turkey
Vinaf24h
Online
May 31, 2013
7
1
Dien Dan Doanh
Nghiep
Nhip Cau Dau
Tu
Business Trade on Electronic
Export
Business Trade on Electronic
Export
A Trading Day With Turkey
Business Trade on Electronic
Export
Vietnam and Turkey on
Electronic Trade
Media Clipping Data
Doanh Nhan
TITLE
HEADLINE
MEDIA TYPE Online
REPORT DATE 31-May-13
DATE
30-May-13
TONE
TYPE
News
PAGE/SECTION Enterprise
Opportunities to cooperate with Turkish enterprises
Positive
http://tbdn.com.vn/sites/epaper/ThoiBaoDoanhNhan/chitiet.aspx?ArtId=20358&CatId=123
Brief Content
Vietnamese Enterprises and Turkey Enterprises in electronic and IT sector will have the opportunity to promote
trade exchanges, expand cooperation and network as they will attend to business trade in Ho Chi Minh City,
2013. The event will be expected to bring mutual benefits to enterprises for both countries, and to increase the
electronic exports of Turkish enterprises to oversea market. The event will be free of charge for Vietnamese
enterprises who will register to attend.
Media Clipping Data
TITLE
Xa Luan
HEADLINE
MEDIA TYPE
Online
REPORT DATE 31-May-13
DATE
30-May-13
TONE
TYPE
News
PAGE/SECTIONEconomic
Business Trade on Electronic Export
Positive
http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=617334
Brief Content
Vietnamese Enterprises and Turkey Enterprises in electronic and IT sector will have the opportunity to promote trade
exchanges, expand cooperation and network as they will attend to business trade in Ho Chi Minh City, 2013. The event
will be expected to bring mutual benefits to enterprises for both countries, and to increase the electronic exports of
Turkish enterprises to oversea market. The event will be free of charge for Vietnamese enterprises who will register to
attend.
Media Clipping Data
TITLE
Dien Dan Doanh Nghiep HEADLINE
Opportunities to cooperate with Turkish
enterprises
MEDIA TYPE Online
REPORT DATE
31-May-13
DATE
30-May-13
TONE
Positive
TYPE
News
PAGE/SECTION
Recent News
http://dddn.com.vn/20130530102323117cat229/co-hoi-hop-tac-giua-doanh-nghiep-viet-nam-va-tho-nhi-ky.htm
htm
Brief Content
Vietnamese Enterprises and Turkey Enterprises in electronic and IT sector will have the opportunity to promote trade
exchanges, expand cooperation and network as they will attend to business trade in Ho Chi Minh City, 2013. The event will
be expected to bring mutual benefits to enterprises for both countries, and to increase the electronic exports of Turkish
enterprises to oversea market. The event will be free of charge for Vietnamese enterprises who will register to attend.
Media Clipping Data
TITLE
Nhip Cau Dau
Tu
HEADLINE
A Trading Day With Turkey
MEDIA TYPEOnline
REPORT DATE31-May-13
DATE
30-May-13
TONE
TYPE
News
PAGE/SECTIONNews
Positive
http://nhipcaudautu.vn/article.aspx?id=16935-ngay-hoi-giao-thuong-voi-tho-nhi-ky-
Brief Content
Vietnamese Enterprises and Turkey Enterprises in electronic and IT sector will have the opportunity to
promote trade exchanges, expand cooperation and network as they will attend to business trade in Ho Chi
Minh City, 2013. The event will be expected to bring mutual benefits to enterprises for both countries, and to
increase the electronic exports of Turkish enterprises to oversea market. The event will be free of charge for
Vietnamese enterprises who will register to attend.
Media Clipping Data
Opportunities to cooperate with Turkish
enterprises
TITLE
Dan tri
HEADLINE
MEDIA TYPE
Online
REPORT DATE 31-May-13
DATE
30-May-13
TONE
TYPE
News
PAGE/SECTION Business
Positive
http://dantri.com.vn/kinh-doanh/co-hoi-hop-tac-voi-cac-doanh-nghiep-tho-nhi-ky-736472.htm
Brief Content
Vietnamese Enterprises and Turkey Enterprises in electronic and IT sector will have the opportunity to
promote trade exchanges, expand cooperation and network as they will attend to business trade in Ho Chi
Minh City, 2013. The event will be expected to bring mutual benefits to enterprises for both countries, and
to increase the electronic exports of Turkish enterprises to oversea market. The event will be free of charge
for Vietnamese enterprises who will register to attend.
Media Clipping Data
Bao Moi
TITLE
HEADLINE
MEDIA TYPE Online
REPORT DATE
DATE
30-May-13
TONE
TYPE
News
PAGE/SECTION
Business Trade on Electronic Export
31-May-13
Positive
Economic
http://www.baomoi.com/Giao-thuong-doanh-nghiep-xuat-khau-dien-tu/45/11138339.epi
Brief Content
Vietnamese Enterprises and Turkey Enterprises in electronic and IT sector will have the opportunity to promote trade
exchanges, expand cooperation and network as they will attend to business trade in Ho Chi Minh City, 2013. The event
will be expected to bring mutual benefits to enterprises for both countries, and to increase the electronic exports of
Turkish enterprises to oversea market. The event will be free of charge for Vietnamese enterprises who will register to
attend.
Media Clipping Data
TITLE
Cong
Thuong
HEADLINE
Business Trade on Electronic Export
MEDIA TYPE Online
REPORT DATE 31-May-13
DATE
30-May-13
TONE
TYPE
News
PAGE/SECTION Integration
Positive
http://baocongthuong.com.vn/hoi-nhap/36594/giao-thuong-doanh-nghiep-xuat-khau-dien-tu.htm#.Uah6ZKCIkTA
Brief Content
Vietnamese Enterprises and Turkey Enterprises in electronic and IT sector will have the opportunity to promote trade
exchanges, expand cooperation and network as they will attend to business trade in Ho Chi Minh City, 2013. The event will
be expected to bring mutual benefits to enterprises for both countries, and to increase the electronic exports of Turkish
enterprises to oversea market. The event will be free of charge for Vietnamese enterprises who will register to attend.
Media Clipping Data
TITLE
Doanh Nhan
Saig Gon
HEADLINE
A Trading Day With Turkey
MEDIA TYPEOnline
REPORT DATE
31-May-13
DATE
31-May-13
TONE
Positive
TYPE
News
PAGE/SECTION Conection
http://cohoigiaothuong.doanhnhansaigon.vn/?mode=news&id=1079
Brief Content
Vietnamese Enterprises and Turkey Enterprises in electronic and IT sector will have the opportunity to promote trade
exchanges, expand cooperation and network as they will attend to business trade in Ho Chi Minh City, 2013. The event
will be expected to bring mutual benefits to enterprises for both countries, and to increase the electronic exports of
Turkish enterprises to oversea market. The event will be free of charge for Vietnamese enterprises who will register to
attend.
Media Clipping Data
TITLE
Skydoor
HEADLINE
Business Trade on Electronic Export
MEDIA TYPEOnline
REPORT DATE 31-May-13
DATE
30-May-13
TONE
TYPE
News
PAGE/SECTIONNews
Positive
http://news.skydoor.net/news/Giao_thuong_doanh_nghiep_xuat_khau_dien_tu/391747
Brief Content
Vietnamese Enterprises and Turkey Enterprises in electronic and IT sector will have the opportunity to promote trade
exchanges, expand cooperation and network as they will attend to business trade in Ho Chi Minh City, 2013. The event
will be expected to bring mutual benefits to enterprises for both countries, and to increase the electronic exports of
Turkish enterprises to oversea market. The event will be free of charge for Vietnamese enterprises who will register to
attend.
Media Clipping Data
TITLE
Vinaf24h
HEADLINE
Vietnam and Turkey on Electronic Trade
MEDIA TYPE Online
REPORT DATE 31-May-13
DATE
30-May-13
TONE
TYPE
News
PAGE/SECTION Economic
Positive
http://www.vinaf24h.com/index.php/chitiettin/index/53451
Brief Content
Vietnamese Enterprises and Turkey Enterprises in electronic and IT sector will have the opportunity to promote trade
exchanges, expand cooperation and network as they will attend to business trade in Ho Chi Minh City, 2013. The event
will be expected to bring mutual benefits to enterprises for both countries, and to increase the electronic exports of
Turkish enterprises to oversea market. The event will be free of charge for Vietnamese enterprises who will register to
attend.
Executive Summary of Today’s Pick-ups
Tone
Brand
Media Title
Media Type
Positive
Turkey
24h
Online
Headline
Opportunities to cooperate
with Turkish enterprises
Report Date
June 3, 2013
Brand
Expose
Spread
6
1
Media Clipping Data
TITLE
24h
HEADLINE
Opportunities to cooperate with Turkish enterprises
MEDIA TYPE
Online
REPORT DATE
3-Jun-13
DATE
3-Jun-13
TONE
Positive
TYPE
News
PAGE/SECTION
Market
http://hn.24h.com.vn/dau-tu/co-hoi-hop-tac-giua-cac-doanh-nghiep-viet-nam-voi-tho-nhi-ky-c263a547647.html
Brief Content
Vietnamese Enterprises and Turkey Enterprises in electronic and IT sector will have the opportunity to promote
trade exchanges, expand cooperation and network as they will attend to business trade in Ho Chi Minh City, 2013.
The event will be expected to bring mutual benefits to enterprises for both countries, and to increase the
electronic exports of Turkish enterprises to oversea market. The event will be free of charge for Vietnamese
enterprises who will register to attend.

Similar documents