Qur`an is easy to learn - Understand Quran Academy

Comments

Transcription

Qur`an is easy to learn - Understand Quran Academy
‫بسم هللا الرحمن الرحيم‬
Kolay Yolla Kur’an’ı
Anlama
Ders 9
#kuranianlama
Bu derste ...
Kur'an:
Nasr Suresi
Dil bilgisi:
ُ‫ ََ ْف َع ُل‬،‫ ْفْ َع ُل‬،‫ َت ْف َع ُُلو َن‬،‫ َت ْف َع ُل‬،‫ َي ْف َع ُلو َن‬،‫َي ْف َع ُل‬
Eğitim ipucu: Takım oluşturun
Bu derste Kur'an’da 3 yeni kelimeyle 935 defa
tekrar eden kelimeyi öğreneceksiniz.
78,000
Bu dersin sonunda…
Bu dersin sonunda 59 kelime
ile Kur’an’da toplam 26410
defa tekrar eden kelimeyi
öğreneceksiniz.
26,410
59
‫سورة الفتح‬
(1)
‫صر اﷲِ وا ْلف ْتح‬
ْ ‫إِذا جآء ن‬
ve fetih, açılış Allah’ın yardımı
gelir
-diği
zaman
(1)
‫صر اﷲِ وا ْلف ْتح‬
ْ ‫إِذا جآء ن‬
ve fetih, açılış
Allah’ın yardımı
-diği
zaman
239
454
gelir
ْ‫إِذ‬
‫إِذا‬
-diği
zaman
(1)
‫صر اﷲِ وا ْلف ْتح‬
ْ ‫إِذا جآء ن‬
ve fetih, açılış
Allah’ın yardımı
gelir
-diği
zaman
َ‫ َجا َء‬: geldi
َ
‫ذ‬
‫اَجا ََء‬
َ ِ‫ا‬: geldiğinde
‫ إذا‬kelimesi 239 defa ve ‫ إذَا‬kelimesi 454 defa Kur’an’da
geçer. Her ikisi de “-diği zaman, .. iken” anlamına gelir.
(1)
‫صر اﷲِ وا ْلف ْتح‬
ْ ‫إِذا جآء ن‬
ve fetih, açılış Allah’ın yardımı
gelir
-diği
zaman
‫نصر‬
yardm ‫نصر‬
(1)
‫صر اﷲِ وا ْلف ْتح‬
ْ ‫إِذا جآء ن‬
ve fetih, açılış Allah’ın yardımı
gelir
-diği
zaman
‫فتح‬
açılış
fetih
‫ف ْتح‬
(1)
‫صر اﷲِ وا ْلف ْتح‬
ْ ‫إِذا جآء ن‬
ve fetih, açılış Allah’ın yardımı
gelir
-diği
zaman
‫فتح‬
Fetih= Mekke’nin Fethi
Hicret’in 10. yılında olmuştur.
Mesaj
(1)
‫صر اﷲِ وا ْلف ْتح‬
ْ ‫إِذا جآء ن‬
ve fetih, açılış
Allah’ın yardımı
gelir
-diği
zaman
 Fetih yalnız Allah’tan gelir. Biz sadece gayret
gösteriririz.
 Her şey ancak Allah’ın yardımıyla olur.
 Ey Allah’ım! Bize fetih ver.
(Değerlendir: bunu kaç defa…?)
َ‫َو ْالف‬
ْ
ُ
(1) ‫تح‬
ve fetih, açılış
Uygulama
َ َ َ
ْ
ُ
ِ ‫جآءُ َصر ا‬
‫ﷲ‬
Allah’ın
yardımı
gelir
َ
‫ِإذا‬
-diği
zaman
‫سورة الفتح‬
(2)
‫ال َّناس‬
‫ورأ ْيت‬
insanları
Ve görürüsün
ْ
ِ
‫اجا‬
‫و‬
‫ف‬
‫د‬
‫ي‬
‫ف‬
‫ون‬
‫ل‬
‫خ‬
‫د‬
‫ي‬
ْ
ً ‫ِين اﷲِ أ‬
ِ
Topluluklar
halinde
Allah’ın dini
giriyor [içine]
‫ال َّناس‬
‫ورأ ْيت‬
insanları
Ve görürüsün
‫رأي‬
‫رأ ْيت و‬
ve
gördün
‫ال َّناس‬
‫ورأ ْيت‬
insanları
Ve görürüsün
‫رأي‬
(‫و)إِذا‬
‫رأيت‬
ve (iken)
görürüsün
‫ال َّناس‬
‫ورأ ْيت‬
insanları
Ve görürüsün
‫نوس‬
‫إِنسان‬
İnsanlar ‫ناس‬
insan
‫ال َّناس‬
‫ورأ ْيت‬
insanları
Ve görürüsün
‫نوس‬
İnsanlar: Arabistan’ın
farklı kabilelerinden
(2)
ْ
ِ
‫اجا‬
‫و‬
‫ف‬
‫د‬
‫ي‬
‫ف‬
‫ون‬
‫ل‬
‫خ‬
‫د‬
‫ي‬
ْ
ً ‫ِين اﷲِ أ‬
ِ
Topluluklar
halinde
Allah’ın dini
giriyor [içine]
‫دخل‬
Giriş
Çıkış
ُ
‫ُدخول‬
ُ
‫خرُوج‬
(2)
ْ
‫اجا‬
ً ‫ِين اﷲِ أفو‬
ِ ‫ي ْدخلون فِي د‬
Topluluklar
halinde
Allah’ın dini
giriyor [içine]
‫ي ْدخلون ِفي‬
İçine giriyor
‫دخل‬
(2)
ْ
ِ
‫اجا‬
‫و‬
‫ف‬
‫د‬
‫ي‬
‫ف‬
‫ون‬
‫ل‬
‫خ‬
‫د‬
‫ي‬
ْ
ً ‫ِين اﷲِ أ‬
ِ
Topluluklar
halinde
Allah’ın dini
‫دين‬
İslam’ın
“yaşam
biçimi”
giriyor [içine]
ُ‫ِدين‬
‫اإلِسل ِم‬
Din
Sistem
Hristiyanlık
-
Hinduizm
-
-
Komünizm
İSLAM
(2)
ْ
ِ
‫اجا‬
‫و‬
‫ف‬
‫د‬
‫ي‬
‫ف‬
‫ون‬
‫ل‬
‫خ‬
‫د‬
‫ي‬
ْ
ً ‫ِين اﷲِ أ‬
ِ
Topluluklar
halinde
‫فوج‬
Allah’ın dini
giriyor [içine]
+
‫ج‬
‫و‬
‫ف‬
‫أفواج‬
kalabalıklar
Topluluklar
kalabalık
topluluk
‫ال َّناس‬
insanlar
(2)
Mesaj
‫ورأ ْيت‬
Ve görürüsün
‫ي ْدخلو‬
ْ
ِ
ِ
‫اجا‬
ِ ‫ين ا‬
‫د‬
‫ي‬
‫ف‬
‫ن‬
ً ‫ﷲ أفو‬
ِ
Toplulukla
giriyor
• Fethin sonuna dikkat! İnsanların İslam’a
Allah’ın
girişi, çatışmaya
değil. dini
r halinde
[içine]
‫ال َّناس‬
insanlar
(2)
Uygulama
‫ورأ ْيت‬
Ve görürüsün
‫ي ْدخلون‬
ْ
ِ
ِ
‫اجا‬
ِ ‫ين ا‬
‫د‬
‫ي‬
‫ف‬
ً ‫ﷲ أفو‬
ِ
Toplulukla
Allah’ın dini
r halinde
giriyor
[içine]
‫ف‬
‫َ‬
‫س‬
‫َ بحم‬
‫استغ‬
‫و ْ‬
‫ف‬
َ
‫ ْح ف‬O‫سب‬zaman;
‫س‬
‫استغ‬
‫ و‬böylece
‫َ ِبحم‬
ْyücelt;
‫سبح‬
‫ف‬
َ
‫س‬
‫َ ِبحم‬
‫سبح‬
‫س ْبحان هللا‬
Demek:
Allah’ın bütün eksiklerden
uzak olduğunu
‫استغ‬
ْ ‫و‬
.
belirtmektir
‫سب ْح‬
‫ف‬
‫َ‬
‫س‬
‫ح ْمد ِ‬
‫ب‬
‫استغ‬
‫َ ِبحم‬
‫‪ öv/yücelt‬و‪ْİle‬‬
‫ح م د‬
‫ تسبيح‬ve ‫حمد‬
‫حمد‬
‫تسبيح‬
Olumsuzluğun eksikliği
‫ف‬
َ
Bizi gözeten ve ‫س‬
büyümemizi sağlayan
‫استغ‬
ْ ‫ربك و‬: ‫َ ِبحم‬
‫ربب‬
Rabbin
‫ف‬
‫َ‬
‫س‬
‫ْ‬
‫ِا ْستغ ِف ْر‬
‫‪Ve O’ndan af dile‬‬
‫استغ‬
‫َ ِبحم‬
‫و ْ‬
‫غفر‬
‫ه‬
‫و‬
Mesaj
‫ف‬
َ
‫س‬
‫َ بحم‬
• Allah’ın her türlü eksiklikten ırak olduğunu
düşünmeden övemezsiniz.
• Bizim övgümüz ve yüceltmemiz eksik olduğu için
Allah’tan bağışlanma dilemeliyiz.
• Ne zaman bir işe başlarsak, Allah’ı övüp
yücelterek O’ndan af dilemeliyiz.
‫استغ‬
ْ ‫و‬
‫‪Uygulama‬‬
‫ف‬
‫َ‬
‫س‬
‫َ بحم‬
‫استغ‬
‫و ْ‬
‫سُورةُ الفتح‬
(3)
‫ت َّوا ًبا‬
affeden
‫كان‬
،‫إ َّنه‬
dır/dir
Gerçekten, O
ِ
‫إ َّنه‪،‬‬
‫كان‬
‫‪Gerçekten, O‬‬
‫‪dır/dir‬‬
‫ِ‬
‫ت َّوا ًبا‬
‫‪affeden‬‬
‫إ َّنه‪،‬‬
‫إِ َّن‬
‫‪+‬‬
‫)‪(3‬‬
‫ِ‬
‫إِ َّن ُهم‬
‫إِ َّنك‬
‫إِ َّن ُكم‬
‫إِني‬
‫إِ َّننا‬
‫إِ َّنها‬
(3)
‫ت َّوا ًبا‬
affeden
‫كان‬
،‫إ َّنه‬
dır/dir
Gerçekten, O
ِ
‫ =كان‬idi
Yalnız Allah için
‫ =كان‬dir
(3)
‫ت َّوا ًبا‬
affeden
‫كان‬
،‫إ َّنه‬
dır/dir
Gerçekten, O
ِ
dönmek
Dönen kişi
‫ہللا‬
‫غلم‬
Sık dönen kişi
:‫تاب‬
:‫تائِب‬
:‫ت َّواب‬
‫إ َّنه‪،‬‬
‫كان‬
‫‪Gerçekten, O‬‬
‫‪dır/dir‬‬
‫ِ‬
‫ت َّوا ًبا‬
‫‪affeden‬‬
‫‪+‬‬
‫ت َّواب‬
‫)‪(3‬‬
‫ت َّوابون‬
‫ت َّو ِابين‬
(3)
‫ت َّوا ًبا‬
affeden
 Hemen tevbe!
Mesaj:
‫كان‬
،‫إ َّنه‬
dır/dir
Gerçekten, O
ِ
Gözden geçirme….
‫صر‬
ْ ‫سورة ال َّن‬
ْ َ
َ
ْ
ُ
(1) ‫والفتح‬
ve fetih, açılış
َ َ َ
ْ
ُ
ِ ‫جآءُ َصر ا‬
‫ﷲ‬
Allah’ın
yardımı
َ
‫ِإذا‬
-diği
gelir
zaman
‫صر‬
ْ ‫سورة ال َّن‬
َ‫َ ْ ُ ُ ن‬
ُ ‫يدخلو‬
َّ
َ‫اس‬
ُ ‫الن‬
َْ َ َ
َ‫ت‬
ُ ‫ورفي‬
Giriyor [içine]
insanlar
Ve görürüsün
َ
ْ
ً
َ
(2) ‫فْواجا‬
Topluluklar halinde
ِ‫ِفي ِد ِين اﷲ‬
Allah’ın dinine
‫صر‬
ْ ‫سورة ال َّن‬
َ‫ك‬
ِّ
َ
ُ ‫ر ِب‬
َ
ْ
‫ِبحم ِ ُد‬
ْ‫َْ َس ِّب ُح‬
ِ
Rabbini
Hamd ile
O zaman yücelt
َ َ َ
ً
َّ
(3) ‫ابا‬
ُ ‫كان تو‬
،‫إ ََّه‬
ُ‫اس َت ْغ ُف ْر ُه‬
ْ ‫َو‬
ِ
affeden
dir
Gerçekten, O
ِ
– ‫قواعد‬
Dil bilgisi
‫فعل‬, fiil
Arapça fiillerin çoğu üç kök harften geliyor
• ‫فـ ـعـ ـل‬
• ‫فـ ـتـ ـح‬
• ‫نـ ـصـ ـر‬
• ‫ضـ ـر ب‬
Arapça fiillerin iki çeşidi vardır
tamamlanmış
geçmiş zaman
Geniş zaman
Bu fiil iş bitmiş
olduğunu söyler
Bu fiil sürekli formda
olmak üzere iki
dönemleri, mevcut,
geleceği kapsar.
ْ
َ
‫اض ي‬
ِ ‫ِْعل م‬
َ
ْ
ُ
‫ِْعل مض ِارع‬
‫ف ِْعل ماضِ ي‬
tamamlanmış,
geçmiş zaman
Kur’an'da neredeyse
5000
defa geçer
“ ‫”ف ع ل‬
Biz üç kök harfleri
kullanarak, gergin
mükemmel
öğreneceksiniz
o yaptı
yaptılar
yaptın
yaptınız
ben yaptım
Biz yaptık
َ
َ
َ‫فع َل‬
َ
َ
‫فعلَوا‬
َ َ َ
َ‫فعلَت‬
َ
َ
َ‫فعل َتم‬
َ
َ
َ ‫فع َل‬
‫ت‬
َ َ َ
‫فعلنَا‬
‫ ْوا ت ت ْم ت نا‬-ُ َ
‫ماضي‬
‫فعلْ‬
‫ـت‬
‫فعل‬
‫ـوا‬
‫ـت ْم‬
‫فعلْ‬
‫ُ‬
‫ـت ـنا‬
78,000
Bu dersin sonunda…
Bu dersin sonunda 59 kelime
ile Kur’an’da toplam 26410
defa tekrar eden kelimeyi
öğrendiniz.
26,410
59

Similar documents