Časopis - Základní škola Bruntál, Cihelní 6

Comments

Transcription

Časopis - Základní škola Bruntál, Cihelní 6
Anglický školní časopis
who am I?
Find differences
Song
Autumn
Halloween
Základní škola Bruntál, Cihelní 6
September – Novenber (září – listopad) ☺1. vydání ☺ 2012-2013 ☺ cena: 0,-
1
Milé děti,
právě držíte první číslo anglického časopisu naší školy! Zažijete s ním
spoustu zábavy a zároveň se naučíte anglicky s Poopym, který Vás bude
celým časopisem provázet. Časopis je určen pro pátý, šestý a sedmý
ročník. Příjemnou zábavu 
Content (obsah):
1. Poopy
2. Welcome back to school
3. Find the differences
4. Halloween activities
5. Autumn/Fall
2
Who am I ??
Hello.. My name is
Poopy. What´s your
name?
My name is _______________
I´m eight years old..
How old are you?
I´m ____________________.
My favourite subject at
school is English. What´s
your favourite school
subject?
My_______________________
is ____________.
My hobbies are computer
games, climbing trees, and
TV cartoon Garfield
My hobbies
are_______________________
3
Find and circle five differences
(najdi a zakroužkuj pět rozdílů)
Dominik Fulín, 7.A
4
Well done…
Halloween poems
Black cat.
Orange pumpkin.
White ghost.
Green-eyed monster.
Black, orange, white, green.
These are the colours of Halloween!
Howling cats and a big black spider,
Flying bats, some doughnuts and cider,
Smiling pumpkins can be seen;
The time is here for Halloween.
5
Vybarvi podle zadání,
dopiš šlova do rámečků:
A Haunted House
Welcome to my haunted house. The roof is red. The chimney is pink.
The windows are green. The door is yellow. The fence is blue.
The tree is brown. The pumpkins are orange.
6
Halloween´s prepositions
of place
Spoj obrázek s popisem
7
Vytvoř si strašidelný dům podle zadání
Draw 2 bats flying in front of the moon.
Draw a monster in the left upstairs’ window.
Draw a vampire in the window underneath.
Draw a spider’s web in the door.
Draw spooky eyes in the tower’s window.
Draw a ghost in the window next to the door.
Draw a pumpkin in front of the house.
Draw a cemetery to the left of the house.
Draw 3 zombies to the right of the house.
Draw a black cat on the roof.
8
This is Halloween
Five creepy spiders.
Five creepy spiders.
See how they crawl.
See how they crawl.
Crawl crawl crawl.
Crawl crawl crawl.
Crawl crawl crawl.
Five creepy spiders.
Four bony skeletons.
Four bony skeletons.
See how they dance.
See how they dance.
Dance dance dance.
Dance dance dance.
Dance dance dance.
Four bony skeletons.
Three black cats.
Three black cats.
See how they run.
See how they run.
Run run run.
Run run run.
Run run run.
Three black cats.
Two wicked witches.
Two wicked witches.
See how they fly.
See how they fly.
Fly fly fly. Fly fly fly. Fly fly fly.
Two wicked witches.
One white ghost.
One white ghost.
See how he haunts.
See how he haunts.
Woooooooo...BOO!
Woooooooo...BOO!
Woooooooo...BOO!
One white ghost.
Happy Halloween.
Happy Halloween.
Happy Halloween.
Happy Halloween.
Spiders, skeletons, cats, and ghosts. [Spider,
skeleton, cat, and ghost gestures.]
Spiders, skeletons, cats, and ghosts.
Spiders, skeletons, cats, and ghosts.
Happy Halloween.
Happy Halloween.
Poslechni si písničku:
http://www.youtube.com/watch?v=xpvdAJYvofI
9
Red leaves and yellow leaves,
Orange leaves and brown.
Leaves are dancing everywhere
Happily dancing
10
Tak a to je z našeho prvního vydání všechno.. Neboj, náš časopis
bude pokračovat vánočním vydáním  Pokud chceš můžeš se na
tomto vydání podílet i ty. Vytvoř křížovku, nakresli obrázek, slož
básničku, písničku a dones paní učitelce Fidlerové. Svůj „výtvor“ uvidí
nejen tví spolužáci 
Tvůj Poopy
11