Sexiga makthavare

Comments

Transcription

Sexiga makthavare
Sexiga makthavare
30 sexualpolitiska makthavare. Går det att ta
fram? Ottar har i alla fall försökt i det här numret. Det
är 30 personer som sätter avtryck på det sexualpolitiska området, från vitt skilda positioner och i olika
riktningar. Några har funnits med länge medan andra
är nyare. Alla är de aktuella nu. De skriver, inspirerar,
debatterar, föreslår, beslutar, forskar, kämpar och
pratar om kön och sex.
Vad det innebär att ha makt beror förstås på varifrån man tittar. Många på listan tar plats i medierna.
Johanna Koljonen och Jon Voss är själva journalister,
och Olle Waller tycks ständigt synas i tv. Flera är
författare vars verk har fungerat som tändgnistor och
tankeväckare. Andra verkar i mindre synliga sammanhang. Sexualupplysaren Sandra Dahlén kuskar land
och rike runt och når många med sina normkritiska
föreläsningar. Johan Carlson är för många ett okänt
namn, men posten som generaldirektör för den nya
Folkhälsomyndigheten är tung. Några av politikerna
på listan sitter på stora sexualpolitiska portföljer, andra
kämpar för att lyfta sexualpolitiska hjärtefrågor. De
politiska företrädarna är – talande nog – få.
Flera namn på listan står för diametralt olika
åsikter, vilket ger en bild av var konfliktlinjerna i
samhällsdebatten går. Frågan om surrogatmödraskap
återkommer i flera motiveringar; för några år sedan
hade samkönade äktenskap varit en het faktor att
räkna med.
Andras »makt« är svårare att bedöma. Queer- och
genusforskare påverkar på sitt sätt attityder och värderingar, men först när teorierna tolkas och populariseras
av någon annan får de betydelse för fler än de närmast
sörjande. Makt är svårdefinierad men också flyktig, en
kan inte ha den kvar utan att fortsätta att jobba. Vi hoppas på en stenhård kamp om att hamna på Ottars nästa
maktlista!
ROBERT
JACOBSSON
ANDREA
EDWARDS
Hennes gestaltning av
Valerie Solanas SCUM-manifest väckte politiskt eko
i hela landet — hur många
skådespelare kan stoltsera
med en sådan bedrift?
Som sexrådgivare
och »knullreporter« i
Ligga med P3 håller han
runkskola och uppmanar heterokillar till att
utforska analsex. Startade
hashtaggen #homoriot.
26
27
17
18
19
GUN HEIMER
BIRGITTA STENBERG
OTTAR #2
25
28
30
8
CHATRINE
PÅLSSON
AHLGREN
När Statens medicinsketiska råd kom fram till
att surrogatmödraskap
TEXT ANNIKA HAMRUD & REDAKTIONEN
bör tillåtas reserverade
BILD DANIEL FAGERSTRÖM
sig denna kristdemokrat. Som riksdagsleTASSO STAFILIDIS damot förde hon en
ihärdig kamp mot hbtSom verksamhetschef för
personers möjligheter
West Pride i Göteborg har
JAN-OLOV
att bilda familj.
han utvecklat PridekonMADELEINE
ceptet och ställer krav
ÅGREN
på att medverkande
Jan-Olov Madeleine Ågren
sponsorer ska sätta sig in
blev känd efter segern
i hbtq-frågor.
i Regeringsrätten då
hen fick legal rätt till sitt
namn. Ger kampen mot
diskrimi­nering av transpersoner ett ansikte.
29
Denna författare räds inte reaktioner
mot okonventionella förhållanden
och har bland annat berättat öppet
om tidigare relationen med ett gift par.
Stenbergs böcker inspirerar till att våga
leva och älska som en vill.
CARINA HÄGG
Listan över sexualpolitiska frågor som Hägg
(S) driver kan göras lång:
skärpta straff och skadestånd till prostituerade vid
sexköp och insatser för
att stoppa mäns våld mot
kvinnor. Riksdagsledamoten har också jämfört
surrogatmödraskap med
människohandel.
20
Som chef på Nationellt
centrum för kvinnofrid
förvaltar professor
Heimer regeringens
uppdrag att höja kunskapen om könsrela­
terat våld.
MARIETTA
DE POURBAIXLUNDIN
Moderaten som leder
den svenska delegation
i Europarådets parlamentariska församling.
Hon skrev nyligen
under en motion om
fosterdiagnostik som
mött skarp kritik för
abortfientlighet.
LIV STRÖMQUIST
Allt hon rör vid blir till
guld. Hennes serier
om kärnfamiljen, den
romantiska kärleken
och den heterosexuella
»känsloekonomin« säljer osannolikt bra. Har
även gjort feministiska
sexserier.
JOHANNA
KOLJONEN
SANDRA
DAHLÉN
TIINA
ROSENBERG
Queerpionjär och
en av landets
mesta genusvetare. En av få
akademiker som
väcker känslor
långt utanför universitetsvärlden.
Sandra Dahlén sätter sin
normkritiska prägel på
skolor, myndigheter, kommuner och organisationer runtom i landet. Hon
föreläser och utbildar
om sex kopplat till politik,
makt och rättigheter.
#prataomdet blev en
enorm succé. Det har
producerats mängder
med artiklar, radioprogram, en bok och en pjäs
om sexuella gränser med
avstamp i #prataomdet.
Koljonens initiativ fortsätter att göra avtryck.
INTI CHAVEZ PEREZ
Journalisten Chavez Perez är expert i regeringens nya utredning
om män och jämställdhet. Mannen bakom Pittstim har etablerat
sig som en sexualpolitisk profil.
2121
2222
11
11
JON VOSS
2323
12
12
MARIA
ARNHOLM
2424
13
13
GUDRUN
SCHYMAN
14
14
MARIA
ANDERSSON
15
15
KAJSA EKIS
EKMAN
16
16
MIKAEL
GUSTAFSSON
Vänsterpartisten leder
jämställdhetsutskottet i
EU-parlamentet och har
därmed också
uppgiften att
jämka ihop
Europas folkvaldas syn på
SRHR.
Med stor frenesi debatterar Kajsa Ekis Ekman
mot förhärligandet av
prostitution och mot
utnyttjande av kvinnokroppar i surrogatbarnsindustrin. Hennes
bok Varat och Varan har
satt ett tydligt avtryck i
debatten om surrogatmödraskap.
Posten som RFSU:s nya
generalsekreterare ger
henne en stark position
i den sexualpolitiska
sfären. Andersson satsar på att göra RFSU
mer »sammanhållet och
framåtblickande«.
Talesperson för Feministisk initiativ och en
politiker som aldrig väjt
för sexualiteten — bland
annat genom kampen
mot alla former av
sexuellt förtryck. Schyman är också den enda
partiledaren som fött
barn på film.
Jämställdhetsministern
gick till stenhård
attack mot Sverige­
demokraternas kvinnosyn och lyfte fram
partiets krav på sänkt
abortgräns i SVT:s
Agenda. Folkpartistens
patos gav mersmak.
Som ständig ambassadör för sex och party
har han sedan 80-talet
varit framgångsrik i sitt
arbete för att ge homosexuella en naturlig
plats i samhället. Som
VD för QX har han också
drivit dejtingsajten
Qruiser.
#2 OTTAR
9
KRISTINA LJUNGROS
BARBRO MARIA SVELAND
WESTERHOLM Hon har utmanat kärnfamiljen
Det var mer än 30 år sedan
hon avskaffade sjukdomsklassningen av homosexualitet. Westerholm (FP) kämpar
vidare för säkra aborter,
rättigheter vid assisterad
befruktning och surrogatmödraskap. Sitter i Statens
medicinsk-etiska råd.
7
och lyft frågan om sexualiserat
våld. När Sveland tar ton sätts
kulturdebatten i svängning.
Ljungros kämpar — med allt
större synlighet — för att
fler kvinnor i världen ska
få tillgång till abort, för
att fler ska kunna bilda
familj och för att alla
tjejer över hela landet
ska ha tillgång till de
preventivmedel som
fungerar bäst för dem.
8
ELISABETH
MASSI FRITZ
9
10
Som målsägarbiträde har
hon funnits med i många
uppmärksammade fall,
som Stureplansvåldtäkten. Advokat Massi Fritz
är en juridisk centralgestalt i de sexuella
övergreppens värld.
4
JOHAN CARLSON
5
BIRGITTA OHLSSON
OLLE WALLER
Fråga Olle är teveprogrammet
som efter fjorton säsonger
har blivit en institution. På sitt
lugna och sakliga sätt pratar
Olle Waller om sexleksaker,
trekanter, otrohet, analsex och
BDSM som om det handlade om
vädret. Alla får vara med.
6
Lika hårdnackat som hon
ställer upp för hbt-personer
driver hon lika aborträttigheter för kvinnor i EU. Som ett
trist undantag lade hon sig
platt i striden om Maltas EUkommissionär Tonio Borg.
ULRIKA WESTERLUND
Många av hennes företrädare har varit
med och drivit igenom viktiga förändringar, men frågan är om inte arbetsmyran Westerlund intar en särställning.
RFSL:s ordförande har fått upp frågor
på agendan som andra skulle backa för,
surrogatmödraskap och tvångssteriliseringen av transpersoner.
10
OTTAR #2
När Folkhälsoinstitutet och
Smittskyddsinstitutet slås
ihop blir Carlson spindeln i
nätet. Den nya myndigheten för folkhälsofrågor får
en GD som tycks genuint
oroad över spridning av hiv,
gonorré och klamydia.
2
JONAS GARDELL
3
Efter att i årtionden ha pratat sex på scenen slog han
till med en brutal känga mot
hur hiv-positiva behandlats
i Sverige. Med trilogin och
tv-serien Torka aldrig tårar
utan handskar har Gardell
skrivit om den svenska moderna historien.
Hallå? Göran?
Ottar ringer till Göran Hägglunds pressekreterare
för att berätta att socialministern toppar listan över
sexualpolitiska makthavare och be om en intervju.
Pressekreteraren svarar att det kan bli svårt, men ber
att få se frågorna.
Ottar mejlar frågorna.
Dagen efter kommer svaret: »Vi avstår från att
delta i denna intervju.«
Ottar ber om en förklaring.
»Det beror på tidsbrist.«
Ottar undrar om det går att hitta någon lösning.
Hur är det till exempel med den där måndagen då
Hägglunds kalender ser tom ut?
»Tyvärr funkar inte det.«
Ottar gör ytterligare ett försök via mejl. Ringer
och lämnar ett meddelande. Tystnad.
Ottar ser ingen annan råd än att försöka finna
svar på frågorna utan ministerns hjälp. Vi har letat
uttalanden i medierna och sökt bland dokument från
riksdag och regering för att ge en bild av Hägglund
som Sveriges främsta sexualpolitiska makthavare.
Du toppar listan över sexualpolitiska makthavare i Sverige – hur känns det?
En kan tänka sig att det är kul att ha makt. Det
är en förutsättning för att vilja bli politiker. Å andra
sidan är det inte helt säkert att Hägglund uppskattar
just den sexualpolitiska portföljen. Han tvingas genomföra reformer som är impopulära inom det egna
partiet. Det gäller till exempel lagen om utländska
kvinnors rätt till abort i Sverige som Hägglund tog
över från den socialdemokratiska regeringen. Flera
kristdemokrater protesterade högljutt när Hägglund
lät den passera. Utredningen av surrogatmödraskap
sa han tydligt ifrån sig. Den ligger nu i stället hos
justitiedepartementet.
Likväl har han makten över hälso- och sjukvård,
föräldraförsäkring och folkhälsa, vilket innebär
makt över reformer kring abort, preventivmedel
och assisterad befruktning, över familjepolitik och
smittskyddsfrågor.
Den 1 juli försvinner kravet på sterilisering
vid könsbyte. Har de som tidigare tvingats till
sterilisering rätt att få skadestånd?
Hägglund har varit tydlig med att det inte finns
några planer på en lag liknande den som gav de personer som tvångssteriliserades på 30- och 40-talen
skadestånd. På en skriftlig fråga i riksdagen i januari
2012 svarade socialministern att han då inte planerade några åtgärder kring skadeståndsanspråken.
Du och ditt parti är emot en legalisering av
surrogatmödraskap, liksom den utredning av
frågan som tillsatts – varför?
1
GÖRAN HÄGGLUND
Motståndet har bland annat motiverats med att
det finns risker för att socialt och ekonomiskt utsatta
kvinnor blir offer i en handel. Hägglund har också
sagt till TT att en utredning bara har som syfte att
öppna för surrogatmödraskap.
I utredningen om förebyggande av oönskade
graviditeter från 2009 föreslås en subventionering av hormonella preventivmedel. Varför har
detta inte genomförts?
Hägglund kommenterar utredningen i Ekot i
juni 2009: »Vi är i dag i den situationen där vi inte
har stort utrymme för nya reformer. Då behöver vi
fundera i ett större sammanhang om det här ryms
och om det här är vad vi vill prioritera.«
När kommer Sverige att införa subventioner
för kvinnor som kommer från länder där abort är
illegalt för att göra abort i Sverige?
Ottar hittar inget direkt svar på den frågan.
Men flera motioner om att utreda subventioner har
avslagits.
Du var den enda partiledare som inte deltog i
Stockholms Prides partiledardebatt 2010. Förra
året sa RFSL att de saknade dig »som socialminister med frågor som hiv-preventionen i portföljen«. Kommer du i år?
Det återstår att se när Stockholm Pride drar igång
30 juli.
/ANNA DAHLQVIST
#2 OTTAR
11