Letní dětské tábory jako fenomén mimoškolní výchovy

Comments

Transcription

Letní dětské tábory jako fenomén mimoškolní výchovy

										                  

Similar documents

soustruh SL10 - Střední průmyslová škola Na Třebešíně, Praha 10

soustruh SL10 - Střední průmyslová škola Na Třebešíně, Praha 10 Tato část stanovuje základní programování a provozní postupy důleţité pro počáteční obsluhu stroje. Zbytek této příručky je rozdělen do podrobnějších částí nazvaných programování a obsluha stroje. ...

More information