Andes 2 3 Aufbauanleitung Seite1

Comments

Transcription

Andes 2 3 Aufbauanleitung Seite1
Rev. 1.0 | 060707’
Internet: www.stylefitness.de
Telefax: +49 (0)2234-9997-200
Technische hotline:
Telefoon: +49 (0)2234-9997-500
E-mail: [email protected]
Algemene informatie:
Telefoon: +49 (0)2234-9997-100
E-mail: [email protected]
Style Fitness GmbH
Europaallee 51
D-50226 Frechen
Contact
8/28/06 3:31:08 PM
Bewaar deze veiligheidsinstructies goed
Montage-instructie
Andes 2
Andes 3
VOOR MODEL:
821E_Rev.1.1.indd 4-5
Opmerking: Wij raden u aan, de schroefdraden vóór montage van het toestel in te smeren met smeervet.
Plaats de verpakking op een vlakke ondergrond. Wij raden u aan, een beschermende folie op de vloer te
leggen, zodat er geen krassen kunnen ontstaan. Bovendien moet u er bij elke montagestap op letten, dat u
alle moeren en schroeven eerst losjes vastdraait, voordat u ze helemaal vastdraait.
UITPAKKEN
LET OP
Terwijl u de Elliptical Trainer monteert, moet u bij bepaalde stappen bijzonder
goed opletten. Het is zeer belangrijk, dat u de montagehandleiding exact volgt
en dat u alle onderdelen goed vastdraait. Als u de montagehandleiding niet
volgt, bestaat de kans dat onderdelen van het frame niet zijn vastgedraaid, vervolgens los lijken te zitten
en bij gebruik lawaai gaan maken. Om beschadiging van uw Elliptical Trainer te voorkomen, moet u de
montagehandleiding opnieuw doorlezen en dan de fouten corrigeren, die u tijdens de montage misschien
heeft gemaakt.
BELANGRIJK: LEES VÓÓR GEBRUIK DEZE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES DOOR!
MONTAGE
1
2
2 Voorste armstangafdekkingen boven
2 Achterste armstangafdekkingen boven
6 Zakken met schroeven
2 Bovenste armstangen
2 Onderste armstangen
2 Pedaalarmen
1 Stroomkabel
1 Consolestangafdekking
1 Consolemast
1 Console
2 Geleiderails
2 Eindstuk pedaalarm
1 Hoofdframe
Meegeleverde onderdelen
5 mm Inbussleutel
4 mm Inbussleutel
13/15 mm Vorksleutel
17 mm Vorksleutel
Schroevendraaier
Meegeleverd gereedschap
GELEIDERAIL
AFDEKKING ROLWIEL
PEDAAL
CONSOLESTANGAFDEKKING
CONSOLESTANG
BIDONHOUDER
HANDPULSSENSOREN
TRANSPORTROLLEN
STAANDE VOET
ARMSTANGAFDEKKING
ONDERSTE ARMSTANG
ARMSTANGAFDEKKING
BOVENSTE ARMSTANG
CONSOLE
(A)
TRANSPORTROL
(B) (C)
(D)
GELEIDERAIL
HOOFDFRAME
OPLEGRING (B)
5/16’x 30.0x1.5
Aantal: 2
SCHROEF (A)
M8x1.25x15 mm
Aantal: 2
ZAK MET SCHROEVEN VOOR STAP 2 BEVAT:
SCHROEF (A)
MONTAGESTAP 2
OPLEGRING (A)
16.0x 25x1.5
Aantal: 2
ZAK MET SCHROEVEN VOOR STAP 1 BEVAT:
STAANDE VOET
(E)
MONTAGESTAP 1
Opmerking: U moet eventueel de twee
geleiderails heen en weer schuiven,
totdat ze volledig in het hoofdframe
steken.
C) Bevestig de twee geleiderails met 2
schroeven (A).
B) Steek de linker en de rechter geleiderail in het
hoofdframe.
A) Maak de zak met schroeven voor stap 2 open.
SCHROEF (C)
M8x1.25x12 mm
Aantal: 2
C) Herhaal deze stap aan de andere kant.
3
4
CONSOLESTANGAFDEKKING
B) Bevestig een transportrol met een oplegring
(A), een oplegring (B) en een schroef (C). Plaats
de oplegring (A) tussen de staande voet en de
transportrol in.
HOOFDFRAME
SCHROEF (A)
VEERONDERLEGRING (C)
UNTERLEGSCHEIBE
GEBOGEN (D)
SCHROEF (B)
Aantal: 5
OPLEGRING
GEBOGEN (D)
8.4x 17.0x1.0
SCHROEF (B)
M8x1.25x15 mm
Aantal: 3
Aantal: 1
SCHROEF (A)
M8x1.25x70 mm
Aantal: 1
MOER (E)
Nylon moer M8x1.25
Aantal: 3
VEERONDERLEGRING (C)
8.2x 13.5x2.0
ZAK MET SCHROEVEN VOOR STAP 3 BEVAT:
ET:
EERDER BEVESTIGDE SCHROEVEN
EN OPLEGRING
MONTAGESTAP 4
C) Herhaal deze stap aan de andere kant.
B) Verwijder de eerder bevestigde schroeven
en oplegringen van de onderkant van de
voetplaat. Bevestig het pedaal met de eerder
verwijderde schroeven op de voetplaat.
A) Open de verpakking met het pedaal en de
pedaalarm.
A) Maak de zak met schroeven voor stap 3 open.
B) Steek de consolestangafdekking op het onderste uiteinde van de consolestang.
C) Trek met behulp van de geleidedraad de kabel voorzichtig door de consolestang.
D) Steek de consolestang op het hoofdframe.
E) Steek vanaf de achterzijde 3 schroeven (B), 3 veeronderlegringen (C) en 3 oplegringen gebogen (D) in
de consolestang.
F) Bevestig de consolestang met 1 schroef (A), 2 oplegringen gebogen (D) en 1 moer (E) aan het
hoofdframe.
G) Schuif de consolestangafdekking in de consolestang omlaag om de schroeven te bedekken.
MOER (E)
OPLEGRING GEBOGEN (D)
CONSOLESTANG
A) Maak de zak met schroeven voor stap 1 open.
MONTAGESTAP 3
ONDERSTE ARMSTANG
Aantal: 4
4x15 mm
SCHROEF (A)
E) Herhaal deze stap aan de andere kant.
D) Bevestig de achterste afdekking van het
rolwiel met 1 eerder bevestigde schroef (C)
aan het uiteinde van de pedaalarm.
C) Verwijder de 2 eerder bevestigde
schroeven (C) van de twee uiteinden van
de pedaalarm en bevestig dan de afdekking
voor de pedaalarm met 1 eerder bevestigde
schroef (C) aan de pedaalarm.
B) Bevestig de pedaalarm met 2
teflonoplegringen (A) en een nylon moer (B)
aan de draaias.
A) Maak de zak met schroeven voor stap 4
open.
F) Herhaal deze stap aan de andere kant.
E) Bevestig de armstangafdekkingen met 2 schroeven
(A).
D) Bevestig de onderste armstang met de eerder
bevestigde schroeven.
C) Schuif de bovenste armstangen op de consolestang
en bevestig ze met de eerder verwijderde schroeven en
oplegringen.
B) Verwijder de eerder bevestigde schroeven en
oplegringen van de consolestang.
A) Maak de zak met schroeven voor stap 5 open.
NYLON MOER (B)
M10x1.5
Aantal: 2
EERDER BEVESTIGDE
SCHROEVEN
EERDER BEVESTIGDE
SCHROEF &
OPLEGRING
SCHROEF (A)
ZAK MET SCHROEVEN VOOR STAP 5 BEVAT:
ARMSTANGAFDEKKING
CONSOLESTANG
BOVENSTE ARMSTANG
MONTAGESTAP 5
TEFLONOPLEGRING (A)
10.4x 24.75x1.5
Aantal: 4
ZAK MET SCHROEVEN VOOR STAP 4 BEVAT:
ACHTERSTE AFDEKKING ROLWIEL
EERDER BEVESTIGDE
SCHROEVEN (C)
AFDEKKING PEDAALARM
TEFLONOPLEGRING (A)
PEDAALARM
NYLON MOER (B)
EERDER BEVESTIGDE SCHROEVEN (C)
DRAAIAS
MONTAGESTAP 4
5
6
(E)
Verbindingsas (F)
Aantal: 1
Schroef (I)
Aantal: 2
Aantal: 2
SCHROEF (D)
M8x1.25x12mm
F) Herhaal deze stap aan de andere kant.
E) Verwijder de 2 eerder bevestigde schroeven (I) aan het uiteinde van de onderste armstang en bevestig
met deze schroeven de armstangafdekking.
D) Steek de verbindingsas in de verbindingsbuis. Bevestig de verbindingsarm met 2 oplegringen (E), 1
schroef (G) en 1 moer (H) in het verbindingsstuk van de onderste armstang.
C) Verwijder de eerder bevestigde oplegringen (E), moer (H), schroef (G) en verbindingsas (F) van het
verbindingsstuk.
B) Bevestig de verbindingsarm met telkens 1 oplegring (A), oplegring gebogen (B), oplegring (C) und
schroef (D) aan pedaalarm.
Moer (H)
Aantal: 1
OPLEGRING (C)
8.5x 25.0x1.5
Aantal: 2
OPLEGRING GEBOGEN (B)
16.7x 22.5x0.3t
Aantal: 2
OPLEGRING (A)
16.2x 28.7x1.5
Aantal: 2
ZAK MET SCHROEVEN VOOR STAP 6 BEVAT:
Schroef (G)
Aantal: 1
VERBINDINGSARM
(F) (E)
A) Maak de zak met schroeven voor stap 6 open.
Oplegring (A)
Aantal: 2
(G)
(I)
VERBINDINGSSTUK
VERBINDINGSBUIS
Oplegring (C)
Schroef (D)
(H)
EERDER BEVESTIGDE ONDERDELEN:
Oplegring (A)
Oplegring gebogen (B)
PEDAALARM
(I)
MONTAGESTAP 6
CONSOLE
CONSOLEKABEL
EERDER BEVESTIGDE
SCHROEVEN
BIDONHOUDER
EERDER BEVESTIGDE
SCHROEVEN
CONSOLESTANG
Steek de stekker van de stroomkabel in
een stopcontact en zet de
Aan-/Uitschakelaar achterop de console
op AAN. Er weerklinkt een piepsignaal en
de console licht op.
A) Bevestig de bidonhouder met de 2
eerder bevestigde schroeven aan de
consolestang (de schroeven moeten eerst
van de consolestang afgehaald worden).
C) Bevestig de console met de 4 eerder
bevestigde schroeven aan de consolestang. (De schroeven moeten eerst
verwijderd worden)
B) Voordat u de console aan de
consolestang vastschroeft, moet u de
consolekabel voorzichtig terug schuiven in
de consolestang.
A) Maak de consolekabel vast aan de
console.
Opmerking: Er is geen schroevenzak voor
deze montagestap. Alle schroeven zijn
reeds eerder bevestigd.
NU BENT U KLAAR!
MONTAGESTAP 8
ZORG ER VOOR DAT U GEEN KABELS VASTKLEMT!
CONSOLESTANG
MONTAGESTAP 7
7
8
EXPLOSIETEKENING
ANDES 2 & ANDES 3
Frame Set;Welding;EP221
AB1
AB1
AC1
AC1
Support Tube;Frame;D;EP221
Supt Plate;Fly Wheel;R;
SPC;3.0t;EP120
B09
B14
Z01
B33
SuptTube;Transimission Axle
EP221
Tube;Stabilizer;B;φ60x2.0tx200L;
EP28
B31
B28
B27
B08
B05
B12
B04
Supt Plate;Console
Mast;SPC;4.0t;EP2
Support
Tube;Frame;50x50x2.0tx423.7L;E
P
Main
Frame Set;Painting;EP221
A11
B01
B25
Rendering;Welding;Frame
Set;Semi Assy;EP
B26
B24
Pedal Arm Sleeve Fabricate;SemiAssy
B23
A10
A09
B22
B21
A06
Arm Rest Sleeve Fabricate;SemiAssy
Crank Pin Sleeve Fabricate;SemiAssy
B20
Rendering
Drawing;Contain;EP200-2KM
A07
A08
B19
Fabricate;Semi-Assy;EP245
Semi-Assy;Guid Rail
Rendering;EP28;EP
B17
Explosive Rendering;SemiAssy;EP245
A04
A05
B16
B13
B15
Referentienummer
Transmission Drawing;SemiAssy;EP222
Rendering Drawing;SemiAssy;EP221
Rendering Drawing;SemiAssy;EP245
Engelse benaming
A03
A02
A01
Referetienummer
Andes 3
RESERVEONDERDELENLIJST
E30
E11
Console Mast
Set;Panting;SL;EP244
Console Mast Set;Welding;EP244
E06
E05
E02
E01
AE1
AE1
AE1
C10
C12
C09
C08
C07
C06
C05
C04
C03
C02
C01
Referentienummer
Screw;Phillip;BH;φ4x15L
Clip; Standard; FE; ZNC
Cover;Wheel;RB07
Wheel front rubber cover
Wheel nylon
Shim;Stabilizer;R;90x28x3.5t;BL;
EP29C
Reinforce Tube;Central
Tube;10X20x1.5tx
Tube;Rectangle;STKR41;10.0x20.
0x1.5tx60
CON
Tube;slanting;20x20x1.5tx330L;E
Reinforce;Reinforce;SPHC;TM19
6;TM196
Support Tube;Side
Cover;20x20x1.5tx70.0
Nut;Welding;M8x1.25P
Fix
Tube;ConsoleMast;φ60x2.0tx145
L;E
SuptTube;Frame
Set;Up
Fix Plate;Cover;SPC;2.0t
;CB42;CB42
CTR Tube;Frame;SS41;EP221
Supt Plate;Fly Wheel;L;
SPC;3.0t;EP120
Stabilizer;F;φ76.2x1.5tx460L;EP2
21
Engelse benaming
E65
Fix Plate;Pulley;
SPC;3.0t;EP28;EP28-
Support Tube;Fixing Plate;Pedal
Pin;Pedal Arm;SCM21;EP221
E69
E70
E67
E64
E62
Tube;Pedal
Arm;φ50.8x2.0tx1171L;EP221
Fix Plate;Pivot
Tube;SPC;5.0t;EP28;EP
Fixing
Plate;Pedal;R;SPC;4.0t;EP221
E56
Pedal Arm Set;R;Welding;EP221
E58
E18
PedalArmSet;R;Semi-Assy;EP2212KM
Pedal Arm Set;R;Painting;K75D2TA00EP221
E13
kettle;pearl white;PAHs;Horizon
E22
E21
Rack;Kettle;steel;FC07
E54
Screw;Phillip;BH;M5x0.8Px15L;ZnBL
E25
E09
E03
E17
E07
AE3
E31
Referentienummer
INSERT NUT M5X.8 -RIVNUT
Pulse Sensor
Set;PAHs;600mm(Φ31.8+SM-2Y)
Cap;PVC;BL;TM67
Console
mast;B;Φ60x2.0tx923.0L;EP244
Swivel Axle;Arm Rest
;SCM21;EP28
Fix
Plate;Console;SPC;4.0t;EP100;E
P1
Support
Tube;Handlebar;φ31.8x2.0tx280L;
E
Tube;ArmRest;φ31.8x2.0tx352.7L
;EP103
Engelse benaming
Washer;Flat;φ8.2xφ25.0x1.5t;ZnBL
Screw;Hex
Socket;BH;M8x1.25Px15L;Adhere
Screw;Phillip;Sink;Tapped;φ4x25L
;BED(Bla
Washer;Flat;φ16.2xφ28.7x1.5t;BE
D
Screw;Phillip;BH;Tapped;4x25L;Z
n-BL
Cover;Roller;ABS;75140;EP221
Cover;Crank;R;ABS;75140;EP29
Fixing Pin;1;POM;EP221
Washer;WW;16.7x22.5x.3t;CST;
BAN
Bushing Sleeve;Link Arm
;CU;Sn;EP107
NUT LK M8 CHM;Zn-BL
Screw;Hex
Socket;BH;M8x1.25Px95L
CLIP C S-15 EXTERNAL
Bearing;Ball;6002ZZ(ψ15xψ32x9t)
;TPI
PULLEY AXLE
Pulley;EP28;EP28-E03J
Swivel Axle;Pedal Arm;EP221
Pin Sleeve;Crank;EP221
Pin Sleeve;Crank;Welding;EP222
Snug Plate;Pedal;SPC;2.5t;EP221
Engelse benaming
Screw bh M5x0.8Px10L
Indication Decal;Right;EP32
E61
E71
F01 /
F02 /
Fixing
Plate;Pedal;L;SPC;4.0t;EP221
Pin;Pedal Arm;SCM21;EP221
Support Tube;Fixing Plate;Pedal
Snug Plate;Pedal;SPC;2.5t;EP221
Pin Sleeve;Crank;Welding;EP222
Pin Sleeve;Crank;EP221
Swivel Axle;Pedal Arm;EP221
Pulley;EP28;EP28-E03J
Pulley axle
Bearing;Ball;6002ZZ(ψ15xψ32x9t)
;TPI
E11
E30
E31
AE3
E07
E17
E03
E09
E25
F01 /
E72
E61
E60
E10
E40
E69
E70
E67
E65
E08
E05
E01
E64
E62
E02
Pedal Arm Set;L;Welding;EP221
E57
E59
E18
E13
Tube;Pedal
Arm;φ50.8x2.0tx1171L;EP221
Fix Plate;Pulley;
SPC;3.0t;EP28;EP28
Fix Plate;Pivot
Tube;SPC;5.0t;EP28;EP
AE2
AE2
AE2
Washer;Flat;φ6.0xφ14.0x1.0t
E60
PedalArmSet;L;Semi-Assy;EP2212KM
Pedal Arm Set;L;Painting;K75D2TA00EP221
E21
Space Ring;Link
Arm;ABS;BL;EP29C
E10
E22
E54
Plate Foot;ABS;PAHs;EP117
E40
Referentienummer
Engelse benaming
Referentienummer
Andes 3
RESERVEONDERDELENLIJST
GuideRailSet;L;Painting;EP221
Guide Rail;R;φ50.8x2.0tx1314.8L
GuideRailSet;R;Painting;EP221
Indication Decal;Left;EP32
Screw bh M5x0.8Px10L
G16
G21
G15
G07
G05
G01
AG1
Space Ring;Link
Arm;ABS;BL;EP29C
Washer;Flat;φ6.0xφ14.0x1.0t
AG1
AG1
Washer;Flat;φ8.2xφ25.0x1.5t;ZnBL
Plate Foot;ABS;PAHs;EP117
F18 /
F17 /
Screw;Hex
Socket;BH;M8x1.25Px15L;Adhere
F16 /
Washer;Flat;φ16.2xφ28.7x1.5t;BE
D
F15 /
F11 /
F09 /
F08 /
F07 /
F06 /
Screw;Phillip;BH;Tapped;φ4x25L
Screw;Phillip;Sink;Tapped;φ4x25l
Cover;Roller;ABS;75140;EP221
Cover;Crank;L;ABS;75140;EP29
Pin;Fix;B;POM;EP28
Washer;WW;16.7x22.5x.3t;CST;
BAN
Bushing Sleeve;Link Arm
;CU;Sn;EP107
F05 /
F04 /
Screw;Hex
Socket;BH;M8x1.25Px95L
Nut lk M8 CHM;Zn-BL
F02 /
Referentienummer
Clip c s-15 EXTERNAL
Engelse benaming
G15
Fix
Tube;ArmRest;ψ26.7x2.0tx102.5L
Cap;PVC;BL;PAHs;EP140
G19
G13
G16
G21
G07
Tube;Arm
Rest;R;φ31.8x2.0tx995L;EP221
Sleeve;Arm Rest Swivel
Axle;EP28
Snap Ring;External;CST;BAN;S25
Foam;Arm;HDRR;φ31.8xφ37.8x3tx500L;corre
G05
Arm Rest Set;R;Welding;EP221
G02
AG2
Arm Rest Set;R/U;SemiAssy;correspondPAH
Arm Rest Set;R;Painting;EP221
AG2
AG2
G48
Cover;Guide Rail;Nylon;EP28
Folding Fixing Knob;ABS;EP28
Fixing Base;Spring;ABS;EP28
G47
G46
Folding Fixing Base;ABS;BL;EP28
G45
Leveler
G43
G20
G19
G12
G11
G10
Referentienummer
Screw;BH;M4x15L;SM;PH;CST;B
OX;F-T
Adjustable Foot Pad Nut
Insert Nut;ALS7-616-150 (ROHS)
Rubber Plate;Fixed;POM
;BL;EP28;EP2
Spring;Compress;?20x?1.5x24L;E
P28;EP2
Screw;Phillip;BH;Tapped;4x15L;Z
n-BL
Guide Rail;L;φ50.8x2.0tx1314.8L
Engelse benaming
Cover;Swivel
Axle;F;ABS;75140;EP221
Ring;Arm Rest;ABS;75140;EP221
Cap;PVC;BL;PAHs;EP140
Foam;Arm;HDRR;φ31.8xφ37.8x3tx500L;corre
Snap Ring;External;CST;BAN;S25
Sleeve;Arm Rest Swivel
Axle;EP28
Fix
Tube;ArmRest;ψ26.7x2.0tx102.5L
Tube;Arm
Rest;L;φ31.8x2.0tx995L;EP221
Arm Rest Set;L;Welding;EP221
Arm Rest Set;L;Painting;EP221
Arm Rest Set;L/U;SemiAssy;correspondPAH
Indication Decal;Right;EP32
Washer; SPL;8.2x15.4x2.0t;CST;
BAN
Washer;Flat;φ25.5xφ35.0x1.0t
Washer;Wave;26.0x34.0x0.3t
Space Ring;Arm
Rest;R;ABS;75140;EP221
Cover;Swivel
Axle;F;ABS;75140;EP221
Cover;Swivel
Axle;Rear;ABS;75140;EP221
Washer;Flat;φ8.2xφ35.0x2.0t;ZnBL
Bushing Sleeve;Link Arm ;CU;Sn
Screw;Hex
Socket;BH;M8x1.25Px15L;Adhere
Engelse benaming
G25
AG4
AG4
Washer;Flat;φ8.2xφ35.0x2.0t;ZnBL
Washer;Wave;26.0x34.0x0.3t
Washer;Flat;φ25.5xφ35.0x1.0t
Washer; SPL;8.2x15.4x2.0t;CST;
BAN
Indication Decal;Left;EP32
Arm Rest Set;R;D;SemiAssy;EP221-2KM
Arm Rest Set;R;D;Painting;EP222
Arm Rest Set;R;D;Welding;EP222
G43
G45
G46
G48
AG3
AG3
AG3
G14
Screw;Hex
Socket;BH;M8x1.25Px15L;Adhere
Washer;Flat;8.2x27.0x2.0t
G10
G22
G23
G22
Link arm swivel axle;CB41-G23D
G09
G10
CON Plate;Link
Arm;SPC;3.0t;EP28
G09
G24 /
G41 /
AG5 /
AG5
G40
G08
G04
AG4
G48
G24 /
G41 /
AG5 /
AG5
G40
G08
G03
G47
Tube;Arm
Rest;R;D;φ31.8x2.0tx718L;EP22
Fix Plate;Arm Rest;D;
SPC;4.0t;EP28;EP
CON Axle;HangArm
;SS41;EP14;EP14-G40
Painting;Hand Arm
Set;ROHS;SL;AZ40-1C
Welding;HangArmConnectingSlee
veSet;ROHS
CON Sleeve;hang
Arm;SS41;EP14;EP14-
G26
Bushing Sleeve;Link Arm ;CU;Sn
G11
G28
G23
Screw;Hex
Socket;BH;M8x1.25Px15L;Adhere
G20
G10
Referentienummer
G14
Engelse benaming
Cover;Swivel
Axle;Rear;ABS;75140;EP221
Referentienummer
Andes 3
RESERVEONDERDELENLIJST
Washer;Wave;φ18.6xφ24.6x0.3t
Screw;Settle;M8x1.25Px10L;Adhe
re
Washer;Flat;8.2x27.0x2.0t
Screw;Hex
Socket;BH;M8x1.25Px15L;Adhere
Tube;Arm
Rest;L;D;φ31.8x2.0tx718L;EP22
Fix Plate;Arm Rest;D;
SPC;4.0t;EP28;EP
CON Axle;HangArm
;SS41;EP14;EP14-G40
Painting;Hand Arm
Set;ROHS;SL;AZ40-1C
Welding;HangArmConnectingSlee
veSet;ROHS
CON Sleeve;hang
Arm;SS41;EP14;EP14CON Plate;Link
Arm;SPC;3.0t;EP28
LINK ARM SWIVEL AXLE;CB41G23D
Arm Rest Set;L;D;Welding;EP222
Arm Rest Set;L;D;Painting;EP222
Boot;Arm
Rest;UP;R;ABS;75140;EP221
Boot;Arm
Rest;UP;L;ABS;75140;EP221
Screw;Phillip;BH;Tapped;4x15L;Z
n-BL
Indication Decal;Right;EP32
Arm Rest Set;L;D;SemiAssy;EP221-2KM
Washer;Wave;φ18.6xφ24.6x0.3t
Screw;Settle;M8x1.25Px10L;Adhe
re
Engelse benaming
J06
J03
J02
J04
J01
AJ1
Q05
Q05
SCREW OVAL TAPPING
M4X10;Zn-BL
Q04
Side Rail;Frame;ABS;EP221
Side Rail;Frame;Painting;EP221
Boot;Console
Mast;PVC;Black;EP221
Cover;L;75140;EP221
Cover;L;Painting;EP221
Q02
Q02
Cover;R;EP221
Cover;R;Painting;EP221
Cable Tie;Nylon;L=300mm
Wire;power
supply;Console;EP245
Screw;Phillip;BH;M5x0.8Px12L;G
ap;Zn-BL
Screw;Phillip;BH;Tapped;3x10L;Z
n-BL
Sensor;velocity;EP245
motor;assembly;bitmap;EP244
Motor ecb
Console Set;Semi-Assy;EP2452KM
Console;assembly;drawing;EP2452KM
Console;UM6608L2-11;EP245
Wire;Console;1450(SM-8A+SM8Y);EP245
Washer;Flat;φ5.0xφ16.0x1.0t
End-Cap;Round
Disc;ABS;BL;EP28
Round Disk;ABS;75140;EP28
Engelse benaming
Q01
Q01
Sleeve;Stabilizer;SS41;φ25.4x32L
;EP3
Crank Pin;SCM21;EP221
EP221
EP28;E
Crank Set;Welding;EP222
Crank Set;Painting;EP222
AJ1
P09
P04
Sticker;front;EP238
N09
NUT LK M8 CHM;Zn-BL
N06
N05
N02
N07
N04
N03
N01
A N1
J08
J07
J05
Referentienummer
Screw;Hex
Socket;BH;M8x1.25Px50L;Zn-BL
Bushing Sleeve;Link Arm
;CU;Sn;EP107
WASHER 12X25X1**DISC USE
005198-00
Sleeve;CON;EP221
Link Arm Set;Painting;K75D2TA004;EP221
Link Arm Set;Welding;EP221
Tube;LinkArm;φ19.1x1.6tx524.0L;
EP28
Swivel Axle Sleeve;Link
Arm;EP28;E
Indication Decal;Left;EP32
Screw;Phillip;BH;Tapped;4x15L;Z
n-BL
Boot;Arm
Rest;UP;L;ABS;75140;EP221
Boot;Arm
Rest;UP;R;ABS;75140;EP221
Engelse benaming
H11
H10 /
H08 /
H07 /
H04 /
H03 /
H02 /
H01 /
AH1 /
AH1 /
G27
G28
G25
G26
Referentienummer
Clip; Standard; FE; ZNC
Q43
V13
Decal;CE;Black Word/White
Base;TM06
T14 /
T13 /
R13
Φ20Pulley iron core
Pulley;POLYV;Nylon+30%Fiber;J8φ260
Pulley;POLYV;Nylon+30%Fiber;J8φ260
X04
X03
X02
X01
Washer;Flat;φ20.2xφ30.0x2.0t;ZnBL
R52
V16
V17
Clip cc external S-20
Washer;Lock;10.0x20.0x1.0t
Rail Label;RoHS;EP28-V15A
V15
Z03
Z04
Bubble
Bag;200x1200;EP103;EP103-X19
AZ3
Z02
AZ2
B32
B30
Packaging Accessory;EP221
Polystyrene;EP221
Carton;EP245
FOLDING LOCATION
DECAL;RoHS;EP28-V16B
Sticker;Guid Rail Position;EP28
Sticker;Round;EP109
V09
B29
AZ1
Sticker
V07
V08
X18
Sticker;GREEN;ROHS
X17
X16
Washer;Arc;φ8.4xφ17.0x1.0t
Nut;Nylon;M8x1.25P;BED
Hardware three;Semi-Assy;EP221
Screw;Hex
Socket;BH;M8x1.25Px15L;Adhere
Hardware two;Semi-Assy;EP221
WASHER FT 25X16X1.5
SCREW HEX M5X12;Zn-BL
WASHER FT 5/16X30X1.5
Hardware one;Semi-Assy;EP221
Plastic Bag ;50x150
Plastic Bag ;50x100
Plastic Bag ;160x160
Checklist;sectionbox;EP245
Checklist; end itemsbox;A;EP245
X14
X15
Plastic Bag Set;TM171-X20A-00
Cable Tie;Nylon;L=300mm
Plastic Bag;1500x100
Bubble Bag;100x600
Plastic Bag ;300x1400
Plastic Bag ;1200x700x900
Plastic Bag ;110x820
Plastic Bag ;600x1300
Engelse benaming
X12
X11
X10
V30
R34
Nut;Fixing;AN04;**DISC NOT
STOCKING
Key;Round;DualEnd;6x6x14L;DISC NOT STOC
Nut;HXF;M10x1.25P;CST;BAN
LOGO Decal;cover;EP245
V32
Sticker;CE;EP245
Manual;Manipulate;EP245
V37
V11
Manual;Assembly;Holland;EP244
R17
Fix Plate;Eye Bolt;SPC;1.3t;AB01
X09
X08
Bolt;Eye Hook;1/4-20UNCx45L;ZnBL
NUT LK 1/4-20UNC;Zn-BL
X07
X06
X05
Referentienummer
Magnet spare single
Belt drive poly-v 410-J8
Inside ECB Controller;6.5KG;NOROHS;EP18
Engelse benaming
Nut;Lock;M12x1.75Px8H**DISC
USE 004901-Z
R14
R16
R08
R37
R11
R51
R20
R15
R12
R10
R01
R03
S03 /
S02 /
Q45
Q44
Bracket side cover
Q42
Screw;Phillip;BH;Tapped;4x15L;Z
n-BL
Screw;Phillip;BH;Tapped;4x12L;Z
n-BL
Steel Rope;EP244
Screw;Phillip;BH;M4x0.7Px10L;G
ap;Zn-BL
Transmission Set;SemiAssy;EP221-2KM
Axle;Transmission;42CrMo;EP22
1
Bearing;Ball;6004ZZ(ψ20xψ42x12
t);TPI
Plate power socket
Q06
Q22
Fixing defend;L;Up
Cover;ABS;75140;EP221
Fixing defend;R;Up
Cover;ABS;75140;EP221
R09
Cover;Frame;U;ABS;75140;EP22
1
Q20
Q21
Referentienummer
Engelse benaming
Referentienummer
Andes 3
RESERVEONDERDELENLIJST
Z24
Z23
Z22
Z21
Z20
Z19
Z18
Z15
Z14
Z13
Z12
AZ6
Z11
AZ5
Z09
Z08
AZ4
Z07
Z06
Z05
Referentienummer
Cable Tie;100M/Rol
Cable Tie;Nylon;Black;160L
Driver;Screw;Phillip;5x183L
WRENCH- OPEN END 17mm
Wrench;Hex;L-Type;M4
WRENCH-OPEN 13X15
Wrench-allen L-shape 5mm
Screw hex M5X12;Zn-BL
Washer;Flat;φ8.5xφ25.0x1.5t
Screw;Phillip;BH;Tapped;4x15L;Z
n-BL
Hardware six;Semi-Assy;EP221
Washer;Flat;16.2x28.7x1.5t;ZnBL
Washer;WW;16.7x22.5x.3t;CST;
BAN
Hardware five;Semi-Assy;EP221
Nut;Nylon;M10x1.5P;BED
Washer;Flat;Teflon;φ10.4xφ24.75
x1.5t
Hardware four;Semi-Assy;EP221
Screw;Hex
Socket;BH;M8x1.25Px70L
Washer;Spring;8.2x13.5x2.0t
Screw;Hex
Socket;BH;M8x1.25Px15L;Adhere
Engelse benaming