RKSV en Albert Heijn Mierlo-Hout starten

Comments

Transcription

RKSV en Albert Heijn Mierlo-Hout starten
11e jaargang, nummer 47, oplage 42.900 ex.
Vrijdag 22 november 2013 www.deloop.eu
DIERDONK
NOORD
ZWANENBEEMD/
ORANJEBUURT
STIPHOUT
BINNENSTAD
OOST
RIJPELBERG
10
Jaar
6OLGONSOP
FACEBOOKCOM
WEEKKRANTDELOOP
TWITTERCOM
$E?,OOP
WEST
.eu
ANNAWIJK/
SUYTKADE
BRANDEVOORT
MIERLO-HOUT
BROUWHUIS
MIERLO
INDUSTRIEGEBIED ZUID
WEEKKRANT HELMOND
DE ENIGE ÉCHTE HELMONDSE KRANT! MET HART VOOR DE REGIO!
Winkels in Stiphout weer goed bereikbaar
Kom maar over de brug
0492- 474997 | Vlierdensedijk 49A
Gemeenteberichten
in deze uitgave
zie pagina 4 en 5
KWALITATIEVE VERSPREIDING
VAN UW FLYER OF FOLDER
MET WEEKKRANT DE LOOP
EN IN DE REGIO?
VOOR PRIJZEN EN
MOGELIJKHEDEN, MAIL NAAR:
[email protected]
OF BEL 0492-845350
OOK VOOR
ONTWERP/DRUKWERK/WEBSITE.
in deze uitgave
De ondernemers in Stiphout hebben maandag tijdens een ludieke actie de eerste tien personen die ‘over de brug’ kwamen verrast met bloemen
en de lekkerste worstenbroodjes van de regio. De eerste automobilist op de nieuwe brug was de heer van Ha. (Foto Cofoto, Mario Coolen)
De ecopassage over de Goorloop is klaar. Na vier maanden te zijn afgesloten voor alle gemotoriseerd verkeer is de President
Rooseveltlaan sinds maandag 18 november weer open voor het verkeer en zijn de winkels in Stiphout weer bereikbaar. Zeker
voor bewoners van de Zwanenbeemd en de Oranjebuurt is dit een opluchting, zij moesten wel ver omrijden om hun favoriete winkels in
Stiphout te kunnen bereiken. Alle klanten kunnen weer in Stiphout komen winkelen, zoals ze gewend waren en ook Sint Nicolaas en de
Kerstman kunnen weer naar hartenlust cadeautjes komen uitzoeken. Voorzitter van de winkeliersvereniging René van Dal vertelde ‘zielsgelukkig’ te zijn dat de president Rooseveltlaan weer open is en hun dorp weer goed bereikbaar. Tijdens de opening waren enkele leden
van de ondernemersvereniging: Jan Manders, Ruud van de Berkmortel, Monique van Leuken, Michael en Jennefer Romonesco (met de
lekkerste worstenbroodjes) en voorzitter René van Dal aanwezig om tijdens een ludieke actie de eerste tien personen die ‘over de brug’
kwamen te verrassen. Lees ook: Heeklaan gaat maandag weer open (pag. 9)
stiphout
Nieuwjaarsduik
3
MierloHoutenaar
9
Actie start op donderdag 21 nov. en duurt tot 21 januari 2014
RKSV en Albert Heijn Mierlo-Hout starten voetbalplaatjesactie
Het idee van het sparen van voetbalplaatjes is natuurlijk niet nieuw, maar het sparen van voetbalplaatjes van alle lokale voetbalhelden, groot of klein, is wel iets speciaals. Het is bekend dat de hele Mierlo-Houtse gemeenschap de plaatselijke voetbalvereniging een warm hart toedraagt en de 2 initiatiefnemers zijn er dan ook van overtuigd dat iedereen veel plezier zal beleven om het album vol
te te sparen. De ervaring in andere steden en dorpen heeft geleerd dat zowel jong als oud enthousiaste verzamelaars worden en men denkt dan
ook dat dit voetbalalbum (100 pag. met daarin 766 voetballers van 48 teams vervaardigd door Adcommunicatie.nl) zeker zal bijdragen aan de
saamhorigheid en gezelligheid thuis en binnen de voetbalvereniging en de gemeenschap Mierlo-Hout. Het boek wordt gratis ter beschikking gesteld aan alle gefotografeerden in
het boek. Bij elke 10 euro aan
boodschappen ontvangt men 8
plaatjes in een zakje. Extra boeken zijn te koop bij de infobalie
van Albert Heijn Mierlo-Hout, ze
kosten 7,50 per stuk (op=op). De
aktie start op donderdag 21 nov.
en duurt tot 21 januari 2014.
Veel succes allemaal.
MIERLO-HOUT
Wim Brouns van Albert Heijn Mierlo-Hout, overhandigd het 1ste exemplaar aan voorzitter Paul Lambrechts en bestuurslid Tim van Ekert van RKSV Mierlo-Hout. (Foto Adcommunicatie, Rik Aarts)
Eerste Prins
13
2
De Loop
Vrijdag 22 november 2013
Week nr. 47
Week 47
Zondag 24 november KOOPZONDAG
van 12.00-17.00 uur
EXTRA OPENINGSTIJDEN
Maandag 25 november
9.00-21.00 uur extra koopavond
Dinsdag 26 november
9.00-21.00 uur extra koopavond
Woensdag 27 november
9.00-21.00 uur extra koopavond
Donderdag 28 november
9.00-21.00 uur extra koopavond
Vrijdag 29 november
9.00-21.00 uur koopavond
Zaterdag 30 november 9.00-17.00 uur
EXTRA
KOOPAVONDEN
EN EXTRA
KOOPZONDAGEN
alleen in Mierlo
GRATIS
Week 48
Zondag 1 december KOOPZONDAG
van 12.00-17.00 uur
Maandag 2 december
9.00-21.00 uur extra koopavond
Dinsdag 3 december
9.00-21.00 uur extra koopavond
Woensdag 4 december
9.00-21.00 uur extra koopavond
Donderdag 5 december
9.00-18.00 uur
Intertoys
Mierlo
Dorpsstraat 142
5731 JL Mierlo
T: 0492-661205
Vormgeving: Adcommunicatie.nl
WŽůŝƟĞŬŝƐ
leuk!
Met elkaar werken aan een samenleving waarin we ons
gelukkig voelen.
DĞƚĞĞŶŶŝĞƵǁĞƉŽůŝƟĞŬ͘ŽŶĚĞƌƉĂƌƟũďĞůĂŶŐĞŶ͘
/ŶǀƌŝũŚĞŝĚ͘DĞƚƌĞƐƉĞĐƚǀŽŽƌǁŝĞũĞďĞŶƚ͕ǀŽŽƌǁĂƚũĞĚĞŶŬƚ
ĞŶǀŽŽƌĚĞŬĞƵnjĞƐĚŝĞũĞŵĂĂŬƚ͘
Met elkaar voor elkaar,
ĚĂƚŝƐǀƌŝũĞƉŽůŝƟĞŬ͘
Wij zoeken...
,ĞƚƉůĂƞŽƌŵsƌŝũĞWŽůŝƟĞŬnjŽĞŬƚŝŶǁŽŶĞƌƐĚŝĞnjŝĐŚŵĞƚ
ƉůĞnjŝĞƌĞŶďĞƚƌŽŬŬĞŶŚĞŝĚǁŝůůĞŶŝŶnjĞƩĞŶǀŽŽƌĞĞŶ
ŶŝĞƵǁĞƉŽůŝƟĞŬ͘sŽŽƌ,ĞůŵŽŶĚĞŶŚĂĂƌŝŶǁŽŶĞƌƐ͘
<ĂŶƉŽůŝƟĞŬůĞƵŬnjŝũŶ͍:Ă͊DĂĂƌĚĂŶŵŽĞƚŚĞƚǁĞůĂŶĚĞƌƐ͘,Ğƚ
ƉůĂƞŽƌŵsƌŝũĞWŽůŝƟĞŬŽŶĚĞƌƐƚĞƵŶƚŽŶĂĬĂŶŬĞůŝũŬĞƌĂĂĚƐůĞĚĞŶ͕
ĚŝĞŶŝĞƚǁŽƌĚĞŶďĞƉĞƌŬƚĚŽŽƌƉĂƌƟũďĞůĂŶŐĞŶĞŶǀŽŽƌŚĞƚ
ďĞůĂŶŐǀĂŶŚƵŶŬŝĞnjĞƌƐƐƚĂĂŶ͘
ŝũǀƌŝũĞƉŽůŝƟĞŬŚŽƵĚĞŶƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĞůĞďĞƐƚƵƵƌĚĞƌƐnjŝĐŚďĞnjŝŐ
ŵĞƚďĞƐƚƵƌĞŶĞŶŶŝĞƚŵĞƚƉĂƌƟũƉŽůŝƟĞŬ͘sƌŝũĞƉŽůŝƟĞŬŚĞůƉƚ
ƌĂĂĚƐůĞĚĞŶĞŶǁĞƚŚŽƵĚĞƌƐŽŵŵĞƚĞůŬĂĂƌ͕ŽƉĞŶ͕ĞĞƌůŝũŬ͕ĞŶŝŶ
ŚĞƚďĞůĂŶŐǀĂŶĚĞƐƚĂĚĞŶŚĂĂƌŝŶǁŽŶĞƌƐƚĞŚĂŶĚĞůĞŶ͘
sƌŝũĞƉŽůŝƟĞŬŝƐǀŽŽƌŝĞĚĞƌĞĞŶƚŽĞŐĂŶŬĞůŝũŬĞŶƐƚĂĂƚŵŝĚĚĞŶŝŶ
ŽŶnjĞŵŽĚĞƌŶĞƐĂŵĞŶůĞǀŝŶŐ͘
Een bijeenkomst bijwonen?
ŝŶƐĚĂŐϮϲŶŽǀĞŵďĞƌ͕ĂĂŶǀĂŶŐϮϬ͗ϬϬƵƵƌ͘
tŝũŬŚƵŝƐĞ>ŽŽƉ͕WĞĞůĞŝŬϳ͕ƌŽƵǁŚƵŝƐ͘
ŝŶƐĚĂŐϭϬĚĞĐĞŵďĞƌ͕ĂĂŶǀĂŶŐϮϬ͗ϭϱƵƵƌ͘
tŝũŬŚƵŝƐĞ>ŝĞƌ͕ǀĂŶ<ŝŶŐƐďĞƌŐĞŶƐƚƌĂĂƚϭ͕,ĞůŵŽŶĚKŽƐƚ͘
ŝŶƐĚĂŐϭϳĚĞĐĞŵďĞƌ͕ĂĂŶǀĂŶŐϮϬ͗ϭϱƵƵƌ͘
tŝũŬŚƵŝƐĞŽĞƌĚĞƌŝũ͕,ĂƌŵŽŶŝĞƐƚƌĂĂƚϭϬϱ͕,ĞůŵŽŶĚEŽŽƌĚ͘
ǁǁǁ͘ǀƌŝũĞƉŽůŝƟĞŬ͘Ŷů
ǁǁǁ͘&ĂĐĞŬ͘ĐŽŵͬsƌŝũĞWŽůŝƟĞŬ,ĞůŵŽŶĚ
ŝŶĨŽΛǀƌŝũĞƉŽůŝƟĞŬ͘Ŷů
De Loop
Week nr. 47
Vrijdag 22 november 2013
Druk, druk, druk... voor Sint en Piet
regio
colofon
Een week geleden is Sinterklaas weer samen met zijn onmisbare massa Zwarte Pieten in Nederland aangekomen. De komende
tijd storten zij zich weer in de grote drukte, want het is weer tijd voor de traditionele bezoekjes in onze regio.
In deze wijk
maakt
hij
op zaterdag 23 november om
13:45 uur een wandeling door
het winkelcentrum in de Azalealaan, 14:15 uur bezoek aan
Winkelcentrum Straakven en
om 15:00 uur is de Sint in Wijkhuis de Lier. Dit is geopend van
14:00 uur waarbij Zwarte Piet
voor de jeugd aanwezig zal zijn.
Deze middag is bestemd voor
de kinderen van 0 t/m 8 jaar en
vrij toegankelijk voor iedereen.
Op deze middag worden tevens
de prijswinnaars van de kleurwedstrijd bekend gemaakt. De
speciale inleverboxen voor de
kleurplaten staan bij: Kilo Slager
Azalealaan, Versland Staakven
en Wijkhuis de Lier. Maar natuurlijk gaan Sint en Piet nog veel
meer bezoekjes brengen in de
regio. Op pagina ?? kun je lezen
waar hoopvol
wachtend naar
zijn komst
wordt
uitgekeken...
HELMOND-OOST
Ook dit jaar
zal Sinterklaas
samen met zijn Pieten Rijpelberg bezoeken. Op zaterdag 23
november rond 13:00 uur wordt
hij verwacht op het Wederhof.
Samen met de voorzitter van de
wijkvereniging en de voorzitter
van de wijkraad, zal de Sint officieel welkom worden geheten.
Om 13:15 uur gaat de rijtoer
door de wijk van start en gaat
door het Wederhof, Drenthehof, Hollandhof, Berkendonk,
Brabanthof, Zeelandhof, Gelderlandhof, Flevolandhof, Limburghof, Overijsselplantsoen,
Volderhof,
Kaarderhof,
S c h e e r d e r- h o f ,
Twentehof
en Rijpelplein. De
intocht zal
tot ongeveer 14:00
rijpelberg
uur duren. Om 13:30 uur gaan
in wijkcentrum De Brem, de
deuren voor het Sinterklaasfeest
open. Natuurlijk zijn Sinterklaas
en zijn Pieten hierbij aanwezig
en zal een DJ voor leuke muziek
zorgen en zal Sinterklaas de prijzen uitreiken aan de winnaars
van de kleurwedstrijd! De middag duurt tot 15:30 uur, waarna
alle kinderen een cadeautje ontvangen bij de uitgang. De toegang is gratis.
Zondag 24 november is de
Sint te gast in Brandevoort. De
festiviteiten starten om
14.00 bij de Vendelier vanwaar er in
optocht naar de
Markthal wordt vertrokken. Daar vindt
dan van 15.00 t o t
brandevoort
3
16.00 uur een spetterend Sinterklaasfeest plaats.
Wie kan beter gymmen de kinderen van
Uno-Animo of de Pieten? Op
woensdag 27 november komen
de Pieten naar Uno-Animo voor
de jongste leden. Van 9.30-10.30
uur komen de Pieten mee gymmen met de aller jongste en hun
ouders bij de ouder-kindgym.
Van 14.30-15.30 uur komen de
Pieten meedoen bij de kleuters.
De eerste en tweede groep worden dan samengevoegd. De kinderen van het eerste lesuur kunnen dan het tweede uur komen.
Van 15.30-16.30 uur komen de
Pieten mee gymmen bij de jongens en meisjes van dat uur. De
jongste meisjes/jongens van de
acro en de wedstrijdgroep turnen mogen dan ook komen.
MIERLO
Weekkrant De Loop Helmond
verschijnt iedere week in een
oplage van 42.900 ex. in het
stroomgebied van De Loop, van
Mierlo, via Helmond, naar
Aarle-Rixtel. Ook op internet: www.
.eu
UITGEVER:
Adcommunicatie, tel. 0492-845350.
Ad Klaasen (06-13 82 90 17),
Hoofdstraat 115B, 5706 AK Helmond.
ADVERTENTIES:
E-mail: [email protected]
Tel. 0492-845350, fax 0492-555097
Christel Sanders (06-30 07 31 81),
Eric v.d. Putten (06-29 02 81 97),
Maria Vernooy (06-30 25 25 27).
REDACTIE/INLEVEREN KOPIJ:
Redactie: Cofoto (Mario Coolen, Anja
Donkers - de Vries). Inleveren: Kopij/
agenda’s/nieuwsberichten e.d.:
E-mail: [email protected]
Internet: www.deloop.eu
Houtse Parallelweg 136,
5706 AG Helmond.
Tel. 0492-841940, 06-20 74 67 78.
Inleveren berichten tot uiterlijk
maandag 17.00 uur.
BEZORGING/VERSPREIDING
Verspreiding De Loop elke vr. t/m za.
tot uiterlijk 12.00 uur. Bezorgklachten:
De Loop, Gaarne z.s.m. melden via
[email protected]
of tel. 0492-551136
OPMAAK: Alcom; Albert van Hirsel.
Rik Aarts, Valerie Rooijackers.
(BEDRIJFS)FOTOGRAFIE:
Cofoto Fotografie (Mario Coolen).
Tel. 0492-841940, 06-20 74 67 78.
www.hartvoorhelmond.nl
[email protected]
BETALINGEN:
Rabobank rek.nr.: 18.10.96.145.
Met de sleutel, die vorige week werd uitgereikt door burgemeester Elly Blanksma kreeg de Sint weer toegang tot "het mooiste kasteel van
Nederland" Maar buiten zijn logeerplek is er de komende tijd nog meer werk aan de winkel... (Foto Cofoto, Mario Coolen)
Snuffelmarkt ten bate van
Nieuwjaarsduik
helmond
Wijkraad zoekt secretaris
aan de Stichting Nieuwjaarsduik
Helmond zodat op 1 januari 2014
wederom een fantastisch evenement kan worden gehouden op
Berken-
De wijkraad van Helmond- West is per 1-1-2014
op zoek naar een secretaris, dit mag ook een
bewoner zijn uit een andere wijk. De secretaris wordt verantwoordelijk voor o.a. het notuleren van
vergaderingen en het bijhouden
van de website. De wijkraad kan in
overleg cursussen of trainingen bieden. Interesse? Bel 06-12278721/
0492-554584/ 06- 28786770.
HELMOND-WEST
Stichting Nieuwjaarsduik organiseert op koopzondag 24 november van 11:00u tot 15:00u
een snuffelmarkt in Café Zeezicht aan de Steenweg 2-4 te Helmond.
Speciaal voor de komende feestmaand heeft de organisatie haar
best gedaan om passende spullen en curiosa te verzamelen.
Voor elk budget valt er zeker
iets leuks te shoppen en voor
deze snuffelmarkt zal
ook extra ruimte ingericht worden voor
cadeaus, zoals veel
speelgoed, kleding
en
boeken.
Sinterklaas
kan zijn hart
ophalen met
het mooie en
uitgebreide
aanbod;
een
aanbod dat nog
niet eerder zo groot is
geweest. Dankzij café
Zeezicht Helmond kan
deze editie wederom gratis toegankelijk zijn en dat
is goed voor de Nieuwjaarsduik
en voor de bezoekers. De opbrengst komt 100% ten goede
Aan de inhoud van Weekkrant De Loop
is alle mogelijke zorg besteed.
Er kunnen echter geen rechten aan
worden ontleend. De uitgever zal geen
aansprakelijkheid aanvaarden.
donk. De snuffelmarkt start om
11:00u en de entree is gratis.
4
Vrijdag 22 november 2013
De Loop
Week nr. 47
Strooiroutes vastgesteld
Op zoek naar subsidie voor een project of activiteit?
De winterperiode komt er weer bijna aan en dit betekent dat de
medewerkers van Blink (een samenwerkingsverband tussen de gemeente
en Sita) weer klaar staan voor het strooien van de wegen. Als er gladheid
wordt voorspeld, gaan zij op pad om de wegen sneeuw- en ijsvrij te houden.
Dat doen zij met strooiwagens en indien nodig ook met sneeuwschuivers en
speciale borstelwagens voor de fietspaden.
Bent u op zoek naar een bijdrage voor een project of activiteit? Dan kunt
u terecht in het subsidieloket. Via dit loket kunt u subsidiemogelijkheden
vinden voor bijvoorbeeld een evenement, maar ook op het gebied van jeugd
en jongeren, natuur en milieu, ouderen of huisvesting. Het loket bevat zowel
mogelijkheden voor verenigingen en instellingen als voor bedrijven.
De medewerkers van Blink kunnen niet overal tegelijk strooien. Daarom gebeurt
dit volgens vaste strooiroutes. Eerst zijn de hoofdroutes aan de beurt en dan
de aanvullende routes. De hoofdroutes bestaan uit de doorgaande wegen
en de belangrijkste fietsroutes in Helmond. De aanvullende routes zijn de
wijkontsluitingswegen en worden gestrooid bij aanhoudende gladheid overdag.
Dit gebeurt alleen als er voldoende strooizout in voorraad is.
U kunt het subsidieloket vinden op de website www.helmond.nl. Daar ziet
u aan de rechterkant het menu ‘Snel naar’, waarin twee links staan naar het
subsidieloket. De eerste is voor ondernemers en de tweede voor verenigingen,
instellingen, stichtingen en non-profit organisaties.
Collectieve aanvullende verzekering voor minima
Nadelige invloed van zout
Naast het feit dat het niet mogelijk is om alle wegen te strooien, is dit ook
niet wenselijk. Zout heeft een nadelige invloed op het milieu en kan schade
veroorzaken aan het wegdek en aan tuinen en plantsoenen. Bovendien heeft het
niet altijd zin om te strooien. Dit werkt alleen als er binnen een korte tijd veel
auto’s over de weg rijden of veel voetgangers over de weg lopen. Dan kan het
zout zich verspreiden over het ijs of de sneeuw. Op wegen waar onvoldoende
verkeer is, treedt geen dooiwerking op. Sommige wegen zijn bovendien te smal
om er met een strooiwagen doorheen te rijden.
Heeft u een minimum inkomen? Dan kunt u vanaf nu een collectieve
aanvullende ziektekostenverzekering voor 2014 aanvragen bij de Zorgpoort.
Met die verzekering krijgt u korting op uw verzekeringspremie én de extra
uitbreiding van het aanvullend pakket komt voor rekening van de gemeente.
Strooiroutes
Op de website www.helmond.nl/strooienwegen vindt u twee plattegrondjes met
de vaste strooiroutes van de hoofdwegen en de hoofdfietspaden. Op die website
komt ook meer informatie te staan over de gladheidbestrijding gedurende het
winterseizoen 2013-2014. Als u actief bent op Twitter, kunt u de gemeente ook
volgen via @gemeentehelmond. De gemeente gebruikt #gladheidbestrijding.
Inkomen
U komt in aanmerking voor de collectieve verzekering als uw maximale netto
maandinkomen, exclusief vakantietoeslag, niet hoger is dan:
Gratis emmertje zout ophalen
De gemeente roept u op om bij gladheid de stoep voor uw woning sneeuwen ijsvrij te maken. U kunt hiervoor gratis een kleine hoeveelheid strooizout
ophalen (zolang de voorraad strekt) bij de Milieustraat aan de Gerstdijk 1 op
industrieterrein BZOB. Dit kan van maandag t/m vrijdag tussen 13.00 en 17.00 uur
en zaterdag van 8.30 tot 16.00 uur. Neem wel zelf een emmertje of zak mee om
het zout in te doen.
Bent u al verzekerd bij CZ? Meldt u zich dan uiterlijk 31 december. Bent u
elders verzekerd? Dan moet u zich aanmelden voor 12 december. De Zorgpoort
helpt u graag op weg. U bereikt de Zorgpoort via tel. 14 0492. Of download de
aanvraagformulieren op www.helmond.nl.
Leeftijd tot 65
alleenstaande
alleenstaande ouder
gehuwd
€ 968,17
€ 1.244,78
€ 1.383,09
Leeftijd vanaf 65
alleenstaand
alleenstaande ouder
gehuwd
€ 1.062,12
€ 1.336,61
€ 1.461,93
Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.
Premiebedragen 2014
Inmiddels heeft de verzekeraar CZ groep de nieuwe premiebedragen en het
vergoedingenpakket voor volgend jaar bekend gemaakt. In 2014 bedraagt de
maandelijkse premie bij de CZ groep € 113,76 voor mensen vanaf 18 jaar. Voor
meer informatie over de nieuwe premie en het vergoedingenoverzicht kunt u
terecht bij de CZ groep.
Commissievergadering
26 november - Bestuurscentrum Boscotondo
Commissie Ruimtelijk Fysiek (RF)
Dinsdag 26 november, 19.30 uur
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
1. Presentatie Parkeerregulering en tarieven- en vergunningenbeleid
2. Bestuurlijke overeenkomst Brainport Oost
De volledige agenda met bijbehorende stukken kunt u vinden op www.helmond.nl/raadscommissies
Een speciale borstelwagen voor de fietspaden in actie (fotografie: Pressvisuals).
t Voor al uw vragen aan de gemeente Helmond kunt u bellen met 14 0492
t Gemeente Helmond www.helmond.nl
t Stadswinkel Frans Joseph van Thielpark 1 (Boscotondo)
t Openingstijden Stadswinkel maandag 12.00 - 19.00 uur,
dinsdag t/m vrijdag 9.00 - 16.00 uur. Alléén op afspraak.
Maak uw afspraak op www.helmond.nl/afspraak of bel 14 0492
De Loop
Week nr. 47
Gemeentebladen
Vrijdag 22 november 2013
Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning (1)
Onlangs zijn de volgende gemeentebladen gepubliceerd:
Projectlocatie:
Ruusbroeclaan 117
nr 87, 36e Wijziging Algemene Mandaatregister Helmond 2010;
nr 88, 1e Wijziging Verordening Klachtenregeling Helmond 2009;
nr 89, Aanwijzingsbesluit Toezichthouders Milieu Helmond 2013
Projectlocatie:
Vlierdensedijk 41
U kunt de gemeentebladen inzien op www.helmond.nl/gemeentebladen. Ze liggen ook ter inzage in de Stadswinkel.
Voor de bovenstaande aanvraag is de beslistermijn met maximaal zes weken verlengd.
Projectomschrijving:
aanleggen inrit
Registratienr.:
2013-X1035
Projectomschrijving:
oprichten bedrijfshal
Registratienr.:
2013-X0880
Verlenging beslistermijn (1)
Bekendmakingen
Datum indiening:
04-09-2013
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)
Projectlocatie:
Gerstdijk 3
5
Datum indiening:
12-11-2013
Heistraat Winkelplein Zuid 12-11-2013
Maaslaan 40
11-11-2013
De Groene Loper kavel 17
Impalalaan 55
Suurhoffstraat 2
Brandevoort 13A
Steenovenweg 1
12-11-2013
12-11-2013
12-11-2013
14-11-2013
14-11-2013
Aarle-Rixtelseweg 54
Middendijk 1
14-11-2013
14-11-2013
Mgr. Nolensstraat 3-5-7
Scheepsboulevard/
Nieuwe Industrieweg
Buitendijk 8B
15-11-2013
18-11-2013
19-11-2013
Projectomschrijving:
verhoging van de bestaande
keermuur
wijzigingsvergunning winkelplein Heistraat Zuid
vestigen schoonheidsspecialiste aan huis
oprichten woning
plaatsen erfafscheiding
plaatsen erfafscheiding
plaatsen zeecontainers met afdak
realiseren buitenruimten op
de 2e verdieping kantoorpand
TCK Automotive Campus
verbouwing woonhuis
plaatsen overhead- en roldeur
+ interne verbouwing
vervangen erfafscheidingen
maken uitweg
interne verbouwing kantoor,
plaatsen reclame
Registratienr.:
2013-X1093
Projectlocatie:
Steenweg 18A
Mozartlaan 2
Verzenddatum besluit: Projectomschrijving:
13-11-2013
constructieve aanpassingen
13-11-2013
handelen in strijd bestemmingsplan (t.b.v. kamerverhuur)
13-11-2013
kamerverhuur
15-11-2013
verbouwing afdeling opname
naar poli-apotheek
15-11-2013
gedeelte winkel verbouwen tot
horecagelegenheid
Registratienr. :
2013-X1014
2013-X0928
2013-X1095
Marlijnstraat 43
Wesselmanlaan 25
2013-X0934
2013-X1017
2013-X1096
Engelseweg 214
2013-X1097
2013-X1098
2013-X1099
2013-X1102
2013-X1103
Voor bekendmakingen met nummer 1 geldt: Het betreft hier een kennisgeving. Heeft u vragen
over de gepubliceerde aanvragen of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met het Klant
Contact Centrum via tel. 14 0492. Bezwaar maken is in dit stadium nog niet mogelijk.
2013-X0781
Bezwaar maken?
2013-X1106
2013-X1109
Voor bekendmakingen met nummer 2 geldt: Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes
weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij: Burgemeester
en wethouders, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Dit kan ook digitaal via www.helmond.nl/bezwaar.
Tevens kan de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch worden
verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Heeft u vragen over een besluit of over het maken van
bezwaar? Neemt u dan contact op met het Klant Contact Centrum via tel. 14 0492.
2013-X1112
Burgemeester en Wethouders van Helmond
2013-X1104
2013-X1105
t Digitaal Loket een adreswijziging (verhuizing) doorgeven, GBA-uittreksel
aanvragen of een hond aan- of afmelden, kan 24 uur per dag en
7 dagen per week via www.helmond.nl/digitaalloket
22 november 2013
t Melding doorgeven losliggende stoeptegels, kapotte
straatverlichting of een andere melding of klacht, kunt u
online doorgeven via www.helmond.nl/meldpunt
Kom kijken!
Het toppunt van woongenot
23 november
10.00 - 11.30
2-onder-1 kap
€ 224.500
Mansaert
bevindt zich in de
nieuwe wijk Luchen, aan de
rand van Mierlo. In Mansaert woon je in
een ruime groene en rustige woonomgeving met
alle benodigde voorzieningen zoals winkels, kinderopvang en
scholen binnen handbereik.
Kom zaterdag 23 november kijken op de bouwplaats van Mansaert
Helmond
al
ens kana
Eindhov
Mansaert
Wolfsven
Mierlo
Kijk en ervaar zelf de ruimte in de woningen, deze
woningen moet je echt zien! Standaard zijn de woningen
bijzonder kwalitief hoogwaardig uitgevoerd en er is
optioneel heel veel mogelijk. Zo kunnen de woningen
worden aangepast naar je eigen wensen. Ze zijn
traditioneel van ontwerp, modern van comfort en royaal
van indeling. Ze bieden alle ruimte om lekker te genieten
van het leven.
De meest complete starterswoningen van Luchen
Het hoogste punt van de 1e rij woningen is intussen bereikt. En de bouw van de laatste 7 woningen
Molenheide
is inmiddels
ook gestart. In de zomer van 2014 worden alle woningen opgeleverd.
Op dit moment zijn er nog maar 2 starterswoningen te koop!
starterswoning
€ 189.500
Unieke korting van € 20.000 op de grondprijs van de 2-onder-1 kappers! In samenwerking met de gemeente
Geldrop-Mierlo. Deze korting is geldig tot 31 december 2013, na 31 december 2013 verdwijnt deze korting!
Informeer naar de voorwaarden bij de makelaar.
T 0492 - 549055
[email protected]
T 0492 - 525552
[email protected]
6
De Loop
Vrijdag 22 november 2013
Week nr. 47
Stichting Kringloopwinkel Helmond
Sinds 1987
Noorddijk 2, Helmond. Tel. 0492-546893
www.kringloopwinkelhelmond.nl
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 16.30 uur
zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur
Kringloop Helmond, DE nr. 1 in het GRATIS ophalen van al uw
herbruikbare goederen, materialen en metalen in Helmond e.o.
U kunt deze ook afleveren op de Noorddijk 2.
OPHAALSCHEMA
AANKOMENDE WEEK
Zet uw oud papier
voor 8 uur buiten!
Maandag
Boerhaavelaan, Zwanenbeemd
en omgeving Ziekenhuis
Dinsdag
Pronto
Woensdag
Brouwhuis, Residentie
Brouwhorst en Deltaweg
Donderdag
St. Anna, Jeruzalem,
Suytkade en Bloemenwijk
Vrijdag
Ashorst
Opgelet: iedere dag is de
oudpapiercontainer en de
afgiftepost voor herbruikbare
goederen open van 8.00 tot
16.30 uur (zaterdag vanaf 9.00)
Breng ook eens bezoek aan onze winkel,
met 2000m2 een van de grootste van het land!
Bij ons slaagt u altijd, waar u ook naar op zoek bent,
bezorging aan huis bespreekbaar.
· Kleding
· Kleingoed en curiosa
· Antiek/ spiegels
· Boeken
· Lijsten / schilderijen
· CD's, DVD's en platen
· Elektronica
· Kasten / tafels / stoelen
· Serviesgoed / glaswerk
· Bedden
· Lampen
· Fietsen
· Speelgoed
· En nog veel meer!
kerstartikelen
zijn weer
binnen!
Stichting Kringloopwinkel Helmond biedt een
nieuwe kans aan mens en goed
- Een actieve bijdrage leveren aan een beter milieu.
Zo levert elke ton ingezamelde goederen een ton
besparing aan CO2 uitstoot op.
- Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
helpen door arbeids- en werkervaringsplaatsen aan
te bieden. Momenteel werken in totaal 70 mensen
bij Stichting Kringloopwinkel Helmond.
- Onze artikelen prijzen we zodanig dat ook mensen
met een klein inkomen deze kunnen kopen.
Werkzaamheden aan de
gas- en waterleiding
Endinet en Brabant Water zijn verantwoordelijk voor de
aanleg, het onderhoud en het beheer van het gas- en waterleidingnet in (Zuidoost-) Brabant. Zowel Endinet als Brabant Water
investeren in de veiligheid en kwaliteit van de netten. Hiervoor is het
noodzakelijk dat een deel van het bestaande gas- en waterleidingnet in
de gemeente Helmond wordt vervangen. De werkzaamheden aan zowel
gasleiding als waterleiding worden tegelijkertijd uitgevoerd.
helmond
Het vervangen van de leidingen in
de gemeente Helmond vindt gefaseerd over een aantal jaren plaats.
Dit brengt enige overlast met zich
mee. Zij proberen dit tot een minimum te beperken. De bewoners
in de betreffende straten worden
tijdig per brief geïnformeerd. Vanaf eind november 2013 wordt er
gestart in de Jan Olieslagerstraat.
Aansluitend vinden werkzaamheden plaats in het gebied tussen de
Bakelsedijk – Fokkerlaan – Smirnofstraat en Weth. van Wellaan. Deze
werkzaamheden duren tot medio
2014. Voor eventuele vragen over
de werkzaamheden aan de gasleiding kunt u contact opnemen met
Johan Wijn van de afdeling Projecten & Engineering van Endinet,
telefoonnummer 040-2383762 of
per mail via [email protected]
Hebt u vragen over de werkzaamheden aan de waterleiding, kunt u
contact opnemen met Theo Hiemstra projectstuurder Brabant Water,
telefoonnummer 073-6838880 of
per mail via [email protected]
Voor een actueel overzicht van de
werkzaamheden in Helmond kunt
u kijken op www.endinet.nl en
www.brabantwater.nl
DRUKWERKEASY.NL
16 moderne witte tweekappers Luchen • Mierlo
Combineer het ouderwetse Brabantse dorpsgevoel met het moderne wooncomfort
van nu en kies voor een prachtige witte tweekapper in Luchen bij Mierlo!
Luchen is een groene, ruim opgezette wijk aan de noordwestzijde van de kern van Mierlo. Het ligt aan de
Geldropseweg tussen de Burgemeester Termeerstraat, het Eindhovens kanaal en de Fazantlaan.
Woonveste ontwikkelde voor deze ruime kavels zestien moderne witte 2 onder 1 kap woningen,
waarvan 2 grotere hoekwoningen.
Het zijn duurzame en betaalbare woningen op maat met een volledig woonprogramma. Behalve de
aanwezigheid van een open woonkeuken en een luxe badkamer is er ook de mogelijkheid om de
indeling van de woning aan te passen aan de hand van ruim voldoende verschillende opties
VERKOOP EN INFORMATIE
VERKOOP EN INFORMATIE
ONTWIKKELING EN REALISATIE
TEL. 0492 525 552
WWW.VANSANTVOORT.NL
TEL. 0492 661 884
WWW.HEUVEL.NL
TEL. 0492 661 204
WWW.WOONVESTE.COM
4263_WOONV_LuchensWit_Adv_130x190.indd 1
19-11-13 16:47
+RH]R
DOWLMG'LJL'
ELMGHKDQG"
ZZZKHOPRQGQO
+HOPRQGKHHIW$QWZRRUG‹
Steeds meer zaken kunt u online met de gemeente regelen. Dat kan makkelijk
en snel op www.helmond.nl. Zo kunt u via de website bijvoorbeeld een
verhuizing doorgeven, een GBA-uittreksel aanvragen, een hond aan- of
afmelden of een parkeerontheffing regelen. In veel gevallen heeft u hiervoor
uw DigiD nodig. Zorg er dus voor dat u die bij de hand hebt. Houd uw
persoonlijke DigiD wel geheim, zodat anderen er geen misbruik van kunnen
maken. Dus mocht u, net als wethouder Jan van den Heuvel, uw DigiD op uw
arm tatoeëren, zorg er dan wel voor dat niet iedereen 'm kan zien!
Week nr. 47
Bezoek gratis het Jan Visser Museum tijdens de slachtdag
De Loop
Vrijdag 22 november 2013
7
‘Lekker vlis’ in Jan Vissermuseum
In het Jan Visser Museum vindt op zondag 24 november van 12.00-17.00 uur weer
de jaarlijkse ”slachtdag” plaats. Met als thema “Lekker vlis”. Traditioneel werd vroeger in de maand november het huisvarken geslacht nadat het eerst zorgvuldig was vetgemest.
Dan ging de slager aan het werk. Het hele varken werd gebruikt. De slager maakte worst, bloedworst, balkenbrij en zult. Ook de ribbetjes ham en het spek werden geconserveerd.
helmond
Voor mensen die bang zijn
voor een eng bloedbad; de
voorbereidingen worden elders volgens de huidige regels
getroffen. Een pas geslacht
varken komt op de uitbeentafel, waar de museumslager
Ad Wilde deskundig commentaar levert. U kunt proeven en
kopen van de diverse soorten
lekkernijen zoals balkenbrij,
bloedworst, zult met vers gebakken brood of een lekker
broodje beenham. Het vlees
wordt verkocht, t.b.v. het Jan
Visser Museum, kom vroeg
want op is op. Ook de ambachtelijke bakkerij is tijdens
deze dag in bedrijf. De geur
van vers gebakken brood zal
u doen watertanden. Op deze
themadag is de toegang tot het
museum gratis, een mooie gelegenheid om de uitgebreide
collectie
landbouwwerktuigen, en verzameling brandweervoertuigen te bezichtigen.
Het Jan Visser Museum is gelegen aan de Keizerin Marialaan
5 in Helmond nabij zwembad
De Wissen.
Inloopmiddag nabestaanden
Op zondagmiddag 24 november staat de deur open voor de
maandelijkse inloopmiddag voor ieder die een dierbare (partner, moeder, kind, vader, broer, zus, vriendin of vriend, familie of buur) aan
de dood heeft verloren. Na zo’n verlies is er de eerste tijd meestal veel steun en medeleven, maar na
verloop van tijd wordt dat vaak minder, terwijl u mogelijk nog graag over dit verlies zou willen praten.
Stichting Rouwbegeleiding Helmond e.o. “Omzien
naar elkaar” organiseert de maandelijkse inloopmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur in inloophuis
De Cirkel, Piet Heinstraat 59 te Helmond onder het
genot van een kopje koffie, thee of glaasje fris. Informatie mw. Mieke Diepstraten tel 0492-551940 www.rouwbegeleidinghelmond.nl
[email protected]
helmond
Museumslager Ad Wilde demonstreert hoe een varken wordt uitgebeend en hoe elk stukje vlees
wordt gebruikt.
Mijn ‘Vandunhakopduntak’ gesprek met een bijzonder mens!
Wat ben ik blij dat ik vandaag
eindelijk eens kennis kan maken met Piet Schriks. Als ik op
mijn fiets naar Stiphout rijd,
voel ik me in ‘blijde verwachting.’ Ook blijdschap maakt
onderdeel uit van mijn huidige
stemming. Even moet ik zoeken. Maar dat duurt niet lang.
Net op het moment, dat ik bij
het woonhuis van Piet wil aanbellen, heeft hij me al gezien
en opent de deur. Ik maak kennis met hem en meteen is er
die klik en begint hij over mijn
wekelijkse columns. Hij gaat
me voor naar de woonkamer.
De behaaglijke temperatuur
doet me goed na het ritje op de
fiets. Wanneer ik op de bank
zit, pak ik mijn blocnote, pen
en bril uit mijn tas. Piet loopt
naar de keuken om koffie in te
schenken. Terwijl hij hiermee
bezig is, heeft hij al een start
gemaakt met zijn eigen levensverhaal. Drie keer tussen het
koffieschenken door, komt hij
de kamer in om antwoord te
geven op mijn vragen. Als Piet
de koffie naar de kamer heeft
gebracht en we gemoedelijk tegenover elkaar zitten, kan zijn
verhaal echt beginnen. Ik ben
niet alleen erg nieuwsgierig
naar het boek, dat 22 novem-
ber uitkomt, maar zeker ook
naar de mens Piet Schriks. Terwijl hij vertelt over vroeger, valt
mij zijn bescheidenheid, warme
menselijkheid en integriteit op.
Hij gaat terug naar zijn jeugdjaren. Naar het ‘warme bad’, dat
hij mocht ervaren in het grote
gezin, dat elf kinderen telde.
Zijn ouders speelden de hoofdrol hierin. “Op zijn sterfbed zei
mijn vader: Het was altijd mijn
wens, om een eigen bedrijf te
hebben. Dit is mij helaas niet
gelukt. Ik hoop dat jullie dit wel
voor elkaar weten te krijgen.”
Dan vervolgt Piet met enige
trots in zijn stem: “De droom,
die ‘onze vader’ koesterde,
wisten mijn broers en ikzelf te
verwezenlijken. Het wordt me
duidelijk, dat Piet ‘rijke’ herinneringen heeft aan een mooi
werkbaar leven. “Ik heb precies
50 jaar en drie maanden gewerkt,” vertelt hij. Bijna 15 jaar
is hij alweer met pensioen. In
die afgelopen tijd zat Piet zeker
niet stil. Verschillende bestuursfuncties bekleedde hij. Vooral de
Katholieke Bond Ouderen had
en heeft zijn hart. Als hij vertelt
over zijn vrouw Betsie, zijn vier
kinderen en kleinkinderen, lees
ik veel liefde in zijn ogen. Maar
ook bezorgdheid. “Ons gezin
is in het afgelopen jaar geconfronteerd met kanker. In een
kort tijdsbestek kregen, zowel
onze jongste dochter en kleinzoon deze vreselijke ziekte.
Gelukkig gaat het nu weer goed
met beiden.” Eigenlijk was het
nooit de intentie van Piet, om
een boek uit te brengen. Zijn
oudste broer Chris, die zelf ook
schrijft, pushte hem hierbij wel
een beetje. “Maar,” zegt hij, “er
zijn eigenlijk twee belangrijke
redenen, waarom ik besloot dat
het boek er toch moest komen.
De eerste is, dat ik in december
80 jaar word. En de allerbelangrijkste tweede reden is: het
ziekteproces van mijn dochter
en kleinzoon. Dat zij tot nu toe
goed uit deze periode zijn gekomen.” Om dit dankbare gevoel kracht bij te zetten, heeft
hij samen met zijn vrouw Betsie overlegd en besloten, om de
helft van de opbrengst van alle
boeken, die verkocht worden,
te schenken aan Inloophuis De
Cirkel, voor het goede werk dat
zij doen voor mensen met kanker en hun dierbaren. Mijn hart
is diep geraakt. Ik moet even
slikken. Wat een geweldige persoonlijkheid is Piet! Even later
pakt hij zijn boek: ‘Vandunhakopduntak’ in de hand. “Wie
Reageren op deze column? Mail naar [email protected]
Luister ook naar Hetty, bij Omroep Helmond elke dinsdag van 19.00-20.00 uur met de presentatie van een live programma
‘In het diepe’ Ether FM 107.2 MHz, via Kabel FM 94.4 MHz, of via internet www.omroephelmond.nl
Piet Schriks schreef een mooi boekje: VANDUNHAKOPDUNTAK
en doneert de helft van de opbrengst aan inloophuis De Cirkel.
(Foto Cofoto, Mario Coolen)
heeft die mooie tekening op de
voorkant van de kaft gemaakt?”
vraag ik. Glunderend zegt hij:
“Mijn kleindochter!” Liefdevol
laat hij zijn blik over de tekening gaan. Dan krijg ik een
primeur en leest hij een paar
stukjes voor uit zijn boek. Het
gedicht ‘Onze Vader’ maakt
op mij veel indruk. Hij eindigt
Volg Noortje ook op Facebook en Twitter.
met zijn laatst geschreven vers
uit het boek: ‘Geboorte.’ En
juist dit staat voor het nieuwe
begin, het eindelijk geboren
worden van zijn boek. Niet alleen zijn boek, maar ook dit
gesprek was voor mij ‘vandunhakopduntak’ en dan wel met
een héél bijzonder mens!
Noortje
8
De Loop
Vrijdag 22 november 2013
Week nr. 47
owen Mierlo
B
Nieuwe behandelmethode bij (chronische) klachten
Zoals:
Rug, Bekken, Schouder,
Nek, Knie, Hamstrings etc.
Voor meer info of afspraak:
www.Bowen-Mierlo.nl
Laurens Hoebergen
T: 0492-666040
HOTSTONE GEZICHTSBEHANDELING
mét extra verwennerij voor de handen
nu slechts
DE ULTIEME ONTSPANNING
VOOR JE HUID EN JEZELF
€ 49,50
Geniet extra door deze behandelingen bij te boeken:
- dieptereiniging (extra reinigend masker en
verwijderen onzuiverheden) € 9,50
- harsen/epileren gezicht € 9,50
- nagels verzorgen, vijlen en polijsten € 9,50
SCHOONHEIDSSALON
5 JAAR INESSENSA
W W W. I N E SS E N SA . N L
Tierelayshoeve 17 Helmond | T 0492 - 66 77 18 | [email protected]
The Ultimate Face & Body Shaper introduceert:
TRIO LIPO
Pijnloos definitief ontharen middels
HIGH INTENS PULSE LIGHT!
NOOIT MEER HARSEN OF SCHEREN!
DRIEVOUDIGE AANPAK VAN VETOPHOPINGEN
HET ALTERNATIEF VOOR LIPOSUCTIE
MEEST COMPLETE AFSLANKSYSTEEM
BIKINILIJN 20,- | BOVENLIP OF KIN 10,OKSELS 15,-
APARTE ANTI-CELLULITE PROGRAMMA’S
ONDERBENEN 50,- | RUG EN SCHOUDERS 100,-
GRATIS
Wij hanteren de beste prijzen in de regio, met het beste resultaat!!
PROEFBEHANDELING T.W.V. €25,- *
Wij hebben ruim 6 jaar ervaring in definitief ontharen met uitstekende resultaten.
Verlies plaatselijk 1 tot 4 cm binnen 15 Minuten.
BEL SNEL VOOR EEN GRATIS INTAKEGESPREK
* Vraag naar de voorwaarden
P
S
tte
Perfec
Silhoue
Kijk voor meer informatie op onze website
Hoofdstraat 99a
5706 AK Helmond
Tel:
06-41364439
ͲŵĂŝů͗ŝŶĨŽΛƉĞƌĨĞĐƚͲƐŝůŚŽƵĞƩĞ͘Ŷů
tĞďƐŝƚĞ͗ǁǁǁ͘ƉĞƌĨĞĐƚͲƐŝůŚŽƵĞƩĞ͘Ŷů
Haar Zaken, Raagtenstraat 21, Beek en Donk
T: 0492 - 593433 E: [email protected]
“Haar Zaken”
www.haarzaken.net
De Loop
Week nr. 47
Damiaan bij De Loop
vervolg van pag. 1
Heeklaan
Ook de Heeklaan in Mierlo-Hout gaat
helmond
komende maandag weer open voor het
verkeer. De werkzaamheden aan de ecopassage en de riolering
zijn daar dan klaar. Vanaf maandag zal ook Mierlo-Hout weer
een zucht van verlichting slaken als het gemotoriseerd verkeer
weer de normale routes gaat nemen. Door de afsluiting van de
Heeklaan was de overlast op de Houtse Parallelweg, Hoofdstraat en Mierloseweg in de afgelopen maanden erg groot. Meer
informatie en foto’s van de werkzaamheden zijn te vinden op
www.helmond.nl/ecopassages
Ode aan mijn klanten
Al 24 jaar run ik met plezier mijn salon.
Vele nieuwe interieurs medewerkers en
klanten passeerden de revue en nog steeds
maken wij met liefde iedere dag mooie
haarkleuren, coupes en nagels bij al onze
trouwe klanten die ons minimaal 1x per
6 weken bezoeken. Helaas maak ik ook
mee dat ik afscheid moet nemen van mijn
trouwste klanten ooit. De vijftig plussers
van toen bezoeken wekelijks onze salon
waardoor je in al die jaren een speciale
band hebt opgebouwd. Door ziekte of
overlijden zijn ze hier niet meer toe in
staat. Natuurlijk heb ik menig trouwe
klant op hun ziekbed gekapt of gehaald
en gebracht omdat ze zelf niet meer in
de gelegenheid zijn om naar ons toe te
komen. Vorige maand had ik een heel speciaal gesprek met een lieve mevrouw wie
al 24 jaar iedere week onze salon bezoekt.
“Meisje” zei ze tegen me (dat streelt mijn
ego want als 46 jarige word ik niet meer
door vele meisje genoemd) “oud worden
is geen probleem, oud zijn dat is ernstig.
Alles verandert. Er verdwijnt zoveel.
De elasticiteit van je ledematen, van je
geheugen, van je incasseringsvermogen.
De mensen die je nog van vroeger kent en
die jou nog als kind hebben meegemaakt
zijn weg. Er komt een dag dat niemand je
meer bij de voornaam noemt. Je bent de
enige overgebleven tijdgenoot van jezelf.
Verlang er maar niet naar, hoop maar
dat onze lieve heer je vóór die tijd heeft
gehaald”. Dat gesprek heeft me geraakt en
nog diezelfde dag kreeg ik een telefoontje
van de echtgenoot van… “mijn vrouw is
opgenomen in een verpleeghuis, het ging
niet langer meer thuis, bedankt voor de
jaren vakmanschap, helaas moet ik de afspraken voor mijn lieve vrouw annuleren”.
Afgelopen week zag ik deze mevrouw, ze
was met vele medebewoners en vrijwilligers op een uitje. Ze zat voortaan in een
rolstoel en toen ik haar hartelijk begroette
herkende ze me niet. Haar haar was niet
meer gedaan het leek wel alsof het niet
eens was gekamd en ook niet recent
gewassen. Gelukkig weet ze het zelf niet
meer maar mijn hart huilde toen ik dat
zag. Gisteren hoorde ik een verhaal van
een bejaard echtpaar, ze zijn 86 en 89 jaar
oud en trekken er nog ieder jaar minimaal
4 maanden met de camper op uit om te
overwinteren in Spanje. Dus het kan ook
geweldig zijn! Als me een akelig gevoel
bekruipt dan denk ik aan deze mensen.
Natuurlijk probeer ik iedere dag te
genieten van het ouder worden want al is
oud zijn ernstig, niet oud worden doet nog
meer pijn. Ode aan al mijn lieve trouwe
klanten van vroeger en van nu.
Een Haarvriendelijke groet,
Liefs Mariël
PS volg ons ook
op facebook en twitter
Mierloseweg 111, 5707AD, Helmond,
tel: 0492-538917
www.top-kappershelmond.nl
Vrijdag 22 november 2013
9
Deze week verschijnt een nieuwe uitgave van Parochieblad Damiaan de Veuster bij De
Loop. Damiaan wordt verspreid in de volgende wijken: Oranjebuurt-Zwanenbeemd
(O.L. Vrouw), Stiphout (St. Trudo), Mierlo-Hout, Brandevoort,
Helmond-West, Annawijk (St. Lucia/Goddelijke Voorzienigheid)
Het blad dient ook bezorgd te worden in brievenbussen met een
ja/nee sticker. Mocht u bezorgklachten hebben dan kunt u deze
melden op [email protected] of via tel 551136.
Hebt u vragen of teksten die wellicht in het volgende Kersteditie
van het Damiaanblad passen, stuur ze tot maandag 1 december
naar: [email protected] of kijk op
www.damiaanhelmond.nl
BROUWHUIS
Onderhoudende middag over de Peel
KBO Brouwhuis organiseert op 27 november om 14.00 uur voor leden een gezellige en leerzame middag in gemeenschapshuis De Loop. Het wordt een middag waarin beeld, geluid en
verhalen elkaar af zullen wisselen en waarin u ook uw eigen ervaringen in kunt brengen. De Peel staat centraal
en er zullen diverse aspecten over het leven in en nabij de Peel beschouwd worden. Hierbij kunt u o.a. denken
aan: het leven van moeder de vrouw, kinder- en jeugdjaren, werken in de Peel en geloof en tradities. U komt
toch ook? De koffie/thee met een heerlijke koek staat klaar. Zaal open vanaf 13.30 uur.
BROUWHUIS
Wie wordt de “De MierloHoutenaar 2013”
De wijkraad Mierlo-Hout heeft besloten om met ingang van het nieuwe jaar een nieuwe onderscheiding uit
te gaan reiken voor wijkbewoners en verenigingen die altijd klaar staan voor de wijk en haar bewoners. De
wijkraad roept dan ook iedereen op om met voorstellen te komen voor de kandidatuur van wijkbewoners: kijk eens rond in
uw omgeving, want het is aan u om uw kandidaat voor de onderscheiding De MierloHoutenaar aan de wijkraad kenbaar te
maken. De verlening van deze eretitel is bedoeld voor mensen die altijd klaar staan voor een ander, of dat nu binnen of buiten
het verenigingsleven is. Iemand die onopvallend, al dan niet achter de schermen, met hart en ziel bezig is voor de vereniging
of voor de gemeenschap Mierlo-Hout.
MIERLO-HOUT
Kent u iemand of een groepering die in aanmerking komt voor de genoemde onderscheiding,
meldt deze dan aan, voorzien van een goede motivering. Er zijn wel enkele criteria waaraan moet
worden voldaan: de kandidaat is woonachtig in
de wijk Mierlo-Hout en heeft zich op uitzonderlijke wijze ingezet voor een doel dat meerwaarde
heeft voor de wijk. Bestuursleden van de stichting
Wijkraad Mierlo-Hout kunnen niet worden voorgedragen. De jury bestaat uit enkele bestuursleden van de stichting en enkele personen van buiten de wijk. Voorzitter van de jury is wijkwethouder wethouder Frans Stienen. Uit de aanmeldingen wordt door de jury maximaal 10 kandidaten
en 3 groeperingen uitgenodigd voor de uitreiking
en deze kandidaten worden bekendgemaakt op
de website van de wijkraad Mierlo-Hout. Aan de
kandidatuur zijn behalve een sculptuur, een oorkonde en een persoonlijk geschenk ook enkele
geldprijzen verbonden, te besteden aan een doel
in de wijk Mierlo-Hout. Middels het nominatieformulier, dat u kunt vinden op de website van
de wijkraad, kunnen personen en/of groeperingen aangemeld worden voor MierloHoutenaar
en groepering van het jaar. De aanmelding dient
voorzien te zijn van een goede motivering, waar
uit blijkt waarom die persoon of groepering voor
de onderscheiding in aanmerking komt. De voorwaarden waaraan moet worden voldaan staan Aanmeldingen kunnen ook worden doorgegeven bij Toon v.d. Kam,
vermeld op de site van de wijkraad Mierlo-Hout Dolfijnlaan 84 of bij Tim Kuijpers,
www.wijkraad.mierlo-hout.org
Kardinaalspad 30 in Mierlo-Hout.
Opbrengst voor Stichting Tibetan Childrens Fund
India party met live muziek
Vanwege het grote succes kan iedereen ook dit jaar
kennis maken met een hele mooie collectie sieraden
(zilver en trendy), sjaals, tassen, edelstenen, wierook en hele leuke
cadeaus uit India, Nepal en Tibet. Ook voor de kinderen zijn er natuurlijk weer leuke cadeaus te vinden voor een klein bedrag. Het zijn
unieke producten van vilt, zijde, een hele leuke collectie prachtige, met de hand gebreide mutsen en handschoenen. U kunt altijd
een leuk cadeau vinden in alle prijsklassen vanaf €. 2,50 tot €.50,00. Sjaals zijn er in de prijsklasse van €.5,00 tot €.50,00 in alle
soorten en materialen. Dit alles natuurlijk weer in de bijzondere Oosterse sfeer met gratis een drankje en een hapje.
brandevoort
Deze keer is er tijdens de party live muziek. Gitarist Ruud Post komt geheel belangeloos musiceren. Hij speelt prachtig,
sfeervol en betoverend…neem maar
eens een kijkje op zijn website, hier
staan wat filmpjes van live optredens op
www.ruudgitaar.nl De opbrengst is voor
Tibetaanse vluchtelingetjes in India en
zal ten goede komen aan de Stichting
Tibetan Childrens Fund, dat zich inzet
voor de opvang van Tibetaanse kinderen in India. Diverse bestuursleden zijn
aanwezig om u meer informatie te geven
over dit goede doel en natuurlijk over de
producten die te koop worden aangeboden. Ook is er foldermateriaal beschikbaar. www.tibetanchildrensfund.org tel
06-28917327. De India Party is op zaterdag 30 november van 13.30-17.00 uur
op het Roselmanserf 14-16, Brandevoort
en de entree is gratis!
De Loop
Vrijdag 22 november 2013
Week nr. 47
Ook uw snackspecialist
www.diepvriesspecialist.nl
eg
a ra nd
DE BESTE P
RIJS
d
er
Beckers, 30 stuks.
Normaal % 10,99
e
d
er
Worstenbroodjes
G
G
eg
a r a nd
e
Nu
6,
%
95
In
NIEUW
Visgourmet- of
vleesgourmetschaal
t
% 6,95
Ambachtelijke
worstenbroodjes
Diepvriesspecialist,
zak à 8 stuks.
5,49
% 9,95
Mini loempia’s
Dorada
36 stuks.
1,99
% 3,49
t assort
i
Huijgevoort,
400 gr. / 800 gr.
11,95
STUNT!
% 1,49
Gekruide aardappeltjes
Lutosa,
750 gr. 1,99
% 1,25
KOM OOK OP DE ZATERDAGEN
LEKKER PROEVEN!
Saucijzenbroodjes
Beckers,
24 stuks.
14,95
Frikandel
(85 gr.)
Diepvriesspecialist
40 stuks.
11,89
% 9,95
% 7,95
Soepgroenten
Fijne-, grove- of
erwtensoepgroenten
Diepvriesspecialist
1 kg. 1,99
% 1,25
www.adcommunicatie.nl • Aanbiedingen alleen geldig in de van Rijsingen Diepvries winkels zolang de voorraad strekt,
Van woensdag 20 nov. t/m dinsdag 3 dec. 2013. Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.
m
Diepvriesspecialist
96 stuks.
9,99
In
en
t
Kleintje snack
% 1,99
en
Diepvriesspecialist, 10 stuks.
2,99
t assort
i
m
Mini broodjes ragout,
worsten of pikant
he
he
10
SPAAR
KAART
TEGEN INLEVERING VAN 10 SPAARPUNTEN
HELMOND
De Hoefkens 1B
T: 0492-544407
VEGHEL
Gasthuisstr. 36
T: 0413-344004
DEURNE
Molenstraat 7
T: 0493-320051
GRATIS
AANBIEDING
GEHAKTBALLETJES, 18 STUKS
MET ZAKJE SATÉSAUS
De Loop
Week nr. 47
Vrijdag 22 november 2013
Kaartjes voor Kerstshow Olympia
11
De leden van Rolschaatsvereniging Olympia (Mierlo) zijn al maanden aan het trainen om
van de 10e Kerstshow wederom een wervelende show te maken. Zaterdag 21 en zondag
22 december is Sporthal de Weijer omgetoverd tot een theater waar maar liefst 3 spectaculaire shows
worden gepresenteerd. 50 sterren van Olympia geven acte de présence tijdens de 15 verschillende
shownummers. Groepen worden afgewisseld met solisten en Kerstnummers met shownummers met
een hoog technisch gehalte. Zaterdag 21 december begint de première om 19.30 uur, terwijl zondag
22 december om 13.30 en 18.00 uur resp. de 2e en 3e show beginnen. Een uitstapje voor het hele
gezin, dat u zeker niet mag missen!
MIERLO
Profiteer van nu van 10%
korting!
Reserveer nu uw toegangskaarten via [email protected]
nl of bel naar 06-43579096 en
profiteer van 10% korting op de
toegangskaarten voor de zaterdag- én zondagavond show (alleen geldig vanaf 13 jaar). De entree bedraagt € 6,00 (t/m 12 jaar)
en € 10,00 (excl. 10% korting)
vanaf 13 jaar. De toegangskaar-
ten kunt u ook kopen bij de servicebalie Plus Hans van Aerle, te
Mierlo, echter deze kaarten zijn
zonder korting! Meer informatie
over deze Kerstshow:
zie www.rvolympia.nl
Jarno Donkers wint Kettler fiets
Tijdens de onlangs gehouden consumentenbeurs heeft de Adventure Store een roeiwedstrijd georganiseerd. De winnaar van deze wedstrijd is Jarno Donkers, in het dagelijks
leven inkoper, maar in zijn vrije tijd actief als fitness instructeur bij Body Business. Hij won de roeiwedstrijd met een tijd van 41 seconden voor 250 meter roeien. De wedstrijd was een onderdeel van
de Adventure Store stand. Jarno wint een Kettler traveller 3.4 heren sportfiets ter waarde van € 599.-.
Deze werd hem dinsdagavond uitgereikt.
helmond
Voor de tiende keer verzorgt Rolschaatsvereniging Olympia weer
een kerstshow. De kaartverkoop is inmiddels gestart.
Consumentenbeurs
Mierlo-Hout: wederom een
prijswinnaar bij
OMD Notarissen
Ook dit jaar was er op de Consumentenbeurs MierloHout een gelukkige winnaar bij OMD Notarissen. Mevrouw Reniers uit Helmond heeft op de beurs een ipad gewonnen.
Afgelopen vrijdag heeft notaris Jan Meijer van OMD Notarissen de
ipad aan de gelukkige winnares mogen overhandigen.
helmond
De consumentenbeurs was voor
ons wederom een succes, aldus
Jan Meijer. Veel mensen hebben
vragen over testamenten en in
het bijzonder waren er dit jaar
veel vragen over: “wat gebeurt
er met mijn geld als ik word
opgenomen in een zorginstelling”. Daarnaast zien we ook
een toenemende vraag naar volJarno Donkers tussen Theo van Houts (l) en Eddy Huissoon (r) van de Adventure store, is de winnaar
van de Kettler fiets. (Foto Cofoto, Mario Coolen)
Uitslag Consumentenbeurs actie
Uitslag van de Consumentenbeurs actie van standhouder Optidee-Knoops Mevr. van
Manen uit Helmond heeft gewonnen
een 1 persoons Teddy Pluche dekbedovertrek incl. Teddy Pluche kussensloop.
Proficiat met uw prijs,
Gerdy en Beppie van Optidee-Knoops.
helmond
machten voor het geval iemand
niet meer handelingsbekwaam
is, te denken valt bijvoorbeeld
aan dementie. Voor meer informatie: www.omdnotarissen.nl
of loop eens binnen bij OMD
Notarissen voor een vrijblijvend
gesprek.
12
De Loop
Vrijdag 22 november 2013
Week nr. 47
t"SOBOJ.PEFTDIPFOFO t*NQSFTTJPO
VOOR IEDERE SPORT
HOCKEY
t#BSU4NJU
t+BDL+POFT
t#FFO0OEFSNPEF
t,1/UFMFGPPOXJOLFM
EF&M[BT1BTTBHF
t-BEZ.
t#BSSPXT
t-FEFSXBSFO&M[BT
t#BTUB'BTIJPO
t-JWFSB
t#FOFUUPO
t-VODIDBGÏ
t#ZPVY0OFUIF
&UIFM'SFSJLT
'BTIJPOTIPQ
t-VODISPPN$BGÏ$SÒNF
t#POJUB
t-VODISPPN1BVM3JFU
t#PVMBOHFS$IPDPMBUFSJF t.4.PEF
WINTERSPORT
t.JHB(JGUT
t$FDJM4USFFU0OF
t.JTT&UBN
t$PPMDBU
t1FBSMF
t%ÏMJGSBODF
t4BOEFST#ZPVY
KOMT MET VELEN
WANT PIET GAAT
LEKKER SNOEP
UITDELEN
t%FSF,MFEJOHSFQBSBUJF t4DIJKWFOT.PEF
24 nov
RUNNING
&M[BT1BTTBHF
KOOPZONDAG
24 NOVEMBER
& 1 dec
KOOPZONDA
G
van 12.00 to
t
17.00 uur
t%F4DIBULBNFS
t4QFDTBWFST
t%JYPOT
t4UFQT
t%PMDJT
t5FBN,BQTBMPO
t%PVHMBT
t5FMGPSU
t%VSMJOHFS4DIPFOFO
t5PLP.BSBE
t%VUIMFS
t7FSP.PEB
t&YQP
t7PEBGPOF
t&YQSFTTP'BTIJPO
t;0)0.&
EERST VOLGENDE KOOPZONDAG
22 DECEMBER MET KERSTMARKT
t)BMGPSET
Intersport Gunneman
Steenweg 12, 5707 CG Helmond
0492 - 56 56 85
Like us on
START VANAF
DONDERDAG 21 NOV.
Ver vanging?
Het kan ook
k
anders!
Doe niet onnodig
afstand van uw
vertrouwde
meubelstuk.
MERKEN STUNT
VERKOOP
ná
vóór
HELE ELZAS PASSAGE
GRATIS WIFI
ZONDAG 24 NOVEMBER KOOPZONDAG
Oók voor
het bekleden
met stof!
LEKON Meubelstoffering
Pastoor van Leeuwenstraat 90,
5701 JW Helmond, Tel. 0492 - 550 612
WWW.LEDERDOKTER.NL
D
A
M
E
S
M
O
D
E
HERENMODE
HERENM
HER
ENMODE
ENM
ODE
DAMESMODE / HERENMODE
SCHOENEN, TASSEN,
LAARZEN EN ACCESSOIRES
140,35,-
1029,255,-
219,100,-
899,300,-
199,90,-
125,50,-
GEGARANDEERD DE LAAGSTE PRIJS
Hoogwaardig kwaliteit spuitwerk
Voor MDF - Hout - Glas - Metaal - Kunststof
Specialisten in hoogglans lakwerk
Achterdijk 11b - 5705 CB Helmond
0492-527353 - [email protected]
Advertentie 108 x 90mm
Tommy Hilfiger, Floris van Bommel, Harris, Trump, ETON, Lacoste,
Jacob Cohen, Paul & Shark, Repeat, Riani, Milestone, Blacky Dress,
Rafaello Rossi, K+S, Alberto Gozzi, AGL, Sendra, Blackstone, etc...
Steenweg 37
(voorheen Bolero Mode)
Geopend van dinsdag t/m donderdag van 10.00 tot 18.00 uur.
Vrijdags van 10.00 tot 21.00 uur en zaterdags van 10.00 tot 17.00 uur.
De Loop
Week nr. 47
Vrijdag 22 november 2013
Prins Cor d’n 1e bij CV De Kim De Kattendonders
presenteren hun eerste prins
Zaterdagavond heeft
CV De Kim om 11 voor 11 haar
nieuwe prins Cor d’n urste bekendgemaakt in aanwezigheid
van KV de Olietrappers, ECV
de Heipoort, EKV de Narren,
CV de Brouwhazen en CV De
Kluppels. Prins Cor d’n urste
gaat de vereniging voor in het
jubileumjaar. De jubileumprins
gaat gewoonlijk door het leven als Cor Ketelaars en is een
geboren en getogen 62 jarige
Helmonder. Op 16-11-2013 is
hij 40 jaar getrouwd met zijn
vrouw Nellie en mag dus met
recht een echte jubileumprins
genoemd worden! Zijn motto
voor deze carnaval is: Veul leut
& lol niks is dizze carnaval te
dol!
MIERLO-HOUT
13
In een zeer drukke zaal van residentie Phileutonia, is in gezelschap van diverse
bevriende carnavalsverenigingen op vrijdag 15 november omstreeks 23.11 onder de vrolijke klanken van hofkapel de Hoizeiers de 1e prins bekendgemaakt: Prins Rob dun
urste zal de nieuwe vereniging voorgaan tijdens carnaval 2014. Hij zal samen met mascotte
(jeugdprins) Quinn voorgaan tijdens carnaval 2014 en er een groot feest van maken in onze
residentie Phileutonia aan de kanaaldijk te Helmond. De jongste carnavalsvereniging “De
Kattendonders” wenst alle Helmonders (kattendonders) een heel fijn carnavalsseizoen en zij
hoopt u allen een keer te mogen begroeten aan de Kanaaldijk 27B te Helmond.
helmond
Lege flessen voor Dansgarde
De meiden van de dansgarde van ECV De Heipoort dansen ontzettend graag! Ze worden getraind door vrijwilligers, maar helaas zijn er nog veel noodzakelijke dingen (bv. sportkleding) die geld kosten.
Door uw statiegeld bij PLUS in te leveren draagt u bij aan sport en spel voor
deze jeugd in Helmond. Om de kosten op deze manier zo laag mogelijk te
houden is er voor deze meiden toch de kans om deel te nemen aan sport. Wilt
u CV De Heipoort helpen om de contributie zo laag mogelijk te houden en op
deze manier een bijdrage te leveren aan deze jeugd
en sport in Helmond? Doneer uw statiegeld dan aan
de vereniging die carnaval viert bij de Kamenij, u
bent natuurlijk samen met uw kinderen van harte
welkom om bij hen carnaval te komen vieren.
helmond
Prins Rob d’n Uurste.
Prins Quinn de jeugdprins.
Vader en zoon gelijktijdig prins bij de Rampetampers
Dierdonk heeft nieuwe Prinsen
Prins Ruurd Jan d’n Urste, is in Residentie Parkzicht, als de nieuwe Prins van
de Rampetampers in de wijk Dierdonk voorgesteld. Ruurd Jan is naast Prins
ook voorzitter van de dit jaar, 50-jarige vereniging en in zijn taak wordt bijgestaan door
Ceremoniemeester John, Burgemeester Koen en Vorst Peter en de Raad van Elf.
dierdonk
CV De Kersepit presenteert
Prins Corrie d’n Uurste
Tijdens carnaval 2014
zal Corrie Meulendijks
voorgaan als Prins Corrie dun Uurste van Vereniging De Kersepit.
Corrie is getrouwd met Anneke
Meulendijks. Prins Corrie I is een
bekende binnen de Vereniging De
Kersepit, hij is namelijk bezig aan
zijn derde jaar als bestuurslid, als
penningmeester beheert hij de verenigingsschatkist. Zijn adjudant is
John Hees. Op zondag 24 november is er gelegenheid om de nieuwe
Prins van De Kersepit te feliciteren
tijdens de prinsreceptie in Residentie Den Heuvel in Mierlo. Naast
familie, vrienden en bekenden van
Prins Corrie I zullen vele zusterverenigingen uit de regio hun opwachting maken. De feestelijke receptie
begint om 12.30 uur. Iedereen die
zich bij de Prins en Vereniging De
Kersepit betrokken voelt is van harte welkom!
Prins Corrie en zijn adjudant John Hees.
MIERLO
Jeugdprins Werner d’n Urste.
Prins Ruurd Jan d’n Urste.
Jeugdprins
len Jeugdprins Werner tijdens alle feestelijkheden vergezellen. Beide prinsen en hopen
dat vele Dierdonkers tijdens carnaval, de
gezellige middagen en avonden, komen bezoeken om er samen met hen een te gekke
en een zeer gezellig feestelijk 50e carnavalsjaar voor de Rampetampers in 2014 van te
maken.
Jeugdprins Werner d’n Urste zal dit jaar de
scepter zwaaien over “de Rammetjes” de
jeugdafdeling van de Rampetampers. Het
carnaval zit hem in het bloed want zijn vader werd later op de avond gekozen als prins
van de Rampetampers. Ceremoniemeester
Thijmen en Vorst Finn en de jeugdraad zul-
14
Vrijdag 22 november 2013
De Loop
Week nr. 47
WEEKEND
HEREN STUNT!
BIJ AANKOOP V.A. % 150,- AAN HERENMODE
EEN PAAR JEUGDIGE SNEAKERS
VOOR MAAR %1,GIORDANO AIRFORCE DRYKORN
MY BRAND JEANS EN SCHOENEN
GUESS SEVEN JEANS EAN13
CAVALLARO MY BRAND NICKELSON
ANGELO BENELLI COM4 PURE WHITE
DEVERGO GIVEN J-BRAND RADICAL
MONTA HERITAGE (EDGAR DAVIDS)
MONTA SCHOENEN
WEKELIJKS UITBREIDING MET NIEUWE MERKEN
Lucas Gasselstraat 18-20, Helmond - 0492-538582
de laarbeker.indd 1
19-11-2013 11:56:02
Bakhuis de Willig bakt weer bruin
In Bakhuis de Willig wordt op zondag 24 november brood gebakken
BROUWHUIS
van speltmeel. Het bakhuis is geopend van 11.00 t/m 15.00 uur en
er wordt deze keer weer gezorgd voor iets lekkers bij de koffie. De kinderen kunnen
vanaf 13.00 uur van het deeg figuurtjes maken die dan in de oven afgebakken worden.
Kosten € 0,50. Op deze dag wordt er ook op ambachtelijke wijze glas in lood gemaakt.
Liefhebbers van dit ambacht kunnen dat tegen een vergoeding van € 2.50 ook zelf
proberen. U vindt ons aan de Zeelenweg 30 in Helmond Brouwhuis. Meer informatie:
www.bakhuisdewillig.nl
APK - Autoservice
• Onderhoud van alle merken • APK keuringen •
T: 0492-529377 / M: 06-50940650
Geldropseweg 16A, 5706 LT Helmond
www.bywilly.nl
APK- KEURING NU ` 30,Kleine BEURT incl. APK keuring ` 85,Grote BEURT incl. APK keuring `
189,Grote BEURT DIESEL
`
199,INCL. APK KEURING EN ROETMETING
ALLE PRIJZEN ZIJN
INCL. BTW EN ARBEIDSKOSTEN
Zaterdag
23 november
feest voor de
kinderen!
Alle kinderkleding*
Speelgoedmarkt,
Cadeautje
Best,
Boxtel,
Eindhoven,
Geldrop,
Roermond,
Valkenswaard,
Bedrijfsweg 55
Industrieweg 6
Meerenakkerweg 2
Emopad 23
Mijnheerkensweg 31a
Van Linschotenstraat 22
bij inlevering van een leuke
Sinterklaastekening
GratisSWNÅM\PMM
en fris met wat
lekkers
*goedkoopste artikel gratis
www.hetgoed.nl
een begrip in Helmond!
25 Jarig bestaan Autoschade Otten
Werkend voor alle
verzekeringmaatschappijen.
Geselecteerd reparateur
voor Achmea-schadeservice,
Interpolis, schadegarant en
“GRATIS
topherstel.
VERVANGEND
Hele collectie monturen
% 60,-
p.st.
60
JAAR
i.v.m. 60-jarig bestaan
VERVOER
TIJDENS REPARATIE”
Duizeldonksestraat 22,
5705 CA Helmond
Tel.: 0492 - 545952
www.autoschade-otten.nl
www.bogaerts-optiek.nl
Zuid-Koninginnewal 36, Helmond. Tel.: 0492-523666
De Loop
Week nr. 47
Bij Miet Helmond,
is het altijd gezellig winkelen
Sinds een aantal weken is Miet, de kledingzaak voor dames uitgebreid met een herenafdeling. De drukbezochte winkel voor de moderne vrouw is “the place to be” in Helmond. Je
komt er ogen te kort want er is zoveel moois te krijgen. Maar dit alles is nu niet alleen meer weggelegd
voor de vrouwen, jongens van boven en onder de 40 jaar komen ook aan bod.
helmond
Als je binnenkomt word je al
hebberig, zoveel moois, en dat
allemaal onder één dak. Mary
van Os, ook wel Miet genoemd
door velen, is terecht trots op
haar zaak en wil dit graag met
iedereen delen. Haar collectie
dames- en herenmode bestaat
uit een groot assortiment aan
aparte, betaalbare kleding. Exclusieve mode, schoenmode en
accessoires in Helmond voor u
wekelijks ingekocht vanuit Amsterdam en België, dat is waar
Miet voor staat! Mary verkoopt
er de nieuwste collecties van
42 damesmerken en 16 herenmerken (welke wekelijks aangevuld worden). Met hulp van
haar 2 medewerksters, Hanneke
en Judith probeert ze u met een
tevreden gevoel de zaak te laten verlaten. Maar niet zonder
dat ze u een kopje koffie heeft
aangeboden, en op donderdagavond wanneer het koopavond
is mag daarbij een glaasje wijn
met sushi niet ontbreken.
Na wekenlang hard werken
waarvoor Mary bij deze graag
haar schoonouders wil bedanken voor het geweldig opvangen van haar kinderen, maar
ook haar man Carlo, de firma
RvK interieurs en een goede
vriendin wil ze daarbij niet vergeten, is de herenafdeling klaar.
Een aanwinst voor alle moderne
jongens en mannen met maat
XS t/m XXXL uit Helmond en
omgeving. En niet te vergeten
kunnen de heren na afloop lekker plaatsnemen aan de bar om
nog een drankje te nemen. Mary
heeft voor deze herenmodezaak
afscheid genomen van haar nagel- en haarstudio welke eerst
in deze ruimte gevestigd was.
Kom gezellig winkelen bij Miet
Helmond en ontvang altijd 10%
korting op uw aankopen, of
neem eerst een kijkje op de facebookpagina waarop wekelijks
de nieuwe collectie staat.
Miet Helmond is gevestigd
in de Lucas Gasselstraat
18-20, Tel. 538582
www.miethelmond.nl
Miet, “the place to be” in Helmond.
Vrijdag 22 november 2013
15
Keiebijters starten Helmonds carnavalsseizoen
Carnavalsschlager
Festival en Kokerborrel
De Keiebijters beginnen volgens goede traditie met de
verkiezing van de Helmondse carnavalsschlager voor
2014 en de Kokerborrel. Dit jaarlijks terugkerende evenement
wordt dit jaar gehouden op zondag 24 november om 14.30 uur in
Hoftempel West-Ende, Steenweg 1 in Helmond. De deelnemers aan
de carnavalsschlagerverkiezing 2014 brengen hun inzending hier
live ten gehore.
helmond
Het Carnavalsschlagerfestival is
een goede kennismaking met
wat er in Helmond op muzikaal carnavalsgebied leeft. Alle
inzendingen zijn door de Keiebijters voorzien van een professioneel arrangement en vanaf 25
november zijn deze door iedereen gratis te downloaden vanaf
de website. Op 24 november is
er een jury van Helmondse carnavalsprinsen en een vakjury die
de inzendingen beoordelen op
tekst, muziek en of ze makkelijk
mee te zingen zijn. Na het tellen
van de stemmen wordt aan het
einde van de middag bekend gemaakt wie de titel ‘Helmondse
Carnavalsschlager 2014’ mag
dragen. Nieuw is dit jaar een
extra verkiezing van de publieksprijs, hiervoor mogen alle
bezoekers een stem uitbrengen.
Deze uitslag wordt ook aan het
einde van de middag bekend gemaakt. Kokerborrel. Tijdens het
tellen van de stemmen wordt de
naam van Prins Briek XLI der Keiebijters, onder toezicht van een
notaris, in een loden koker gedaan. Deze blijft gesloten tot 25
januari 2014, de dag waarop de
nieuwe Prins aan het volk wordt
gepresenteerd. Op zondag 24
november begint ook weer het
jaarlijkse Hints- en Prinseroaje
van de Keiebijters, waarmee je
wekelijks een mooie prijs kunt
winnen. En tijdens de Prinsbekendmaking wordt uit alle deelnemers die de naam van Prins
Briek XLI goed hebben geraden
de naam van de grote winnaar
uit de ton getrokken. Hij of zij
gaat een prinsheerlijk jaar tegemoet dankzij de vele prachtige
prijzen die beschikbaar worden
gesteld door diverse Helmondse
ondernemers.
Kijk voor meer informatie op
www.keiebijters.nl
Mondain,
tafelen is nog nooit zo leuk geweest!
Ruim een week geleden heeft de winkel “mondain” haar deuren geopend aan de Steenweg 18A. De reacties van de klanten zijn zeer positief en geven de eigenaren nog meer
energie. Die kunnen ze overigens ook wel gebruiken, het was een drukke periode de afgelopen weken
om de winkel waar voorheen Highlands junior in gevestigd was te verbouwen en in te richten naar de
smaak van de eigenaren Olympia en Jurrie. Zij wilden een ruime winkel en het pand is dan ook twee
keer zo groot geworden.
helmond
‘Je zou niet zeggen dat er duizenden producten in de winkel staan doordat er gewerkt is
met lichte kleuren, veel tafels
en brede toegankelijke paden
waardoor je kunt bewegen zonder bang te zijn ergens iets om
te stoten. Iedereen, jong en oud
die ons bezoekt moet zich op
zijn gemak voelen en de tijd
kunnen nemen om lekker rond
te snuffelen,’ vertellen ze. Niet
alleen over de inrichting maar
ook de naam van de winkel is
nagedacht. Het woord “mondain” heeft meerdere betekenissen zoals, chic en luxe maar ook
werelds, aards en zelfs frivool.
Dit zie je ook terug in de glasen porseleinen producten welke
afkomstig zijn uit bijvoorbeeld
Frankrijk, Australië en België.
Alle producten hebben gemeen
dat ze bestemd zijn voor op en
rondom tafel en in de keuken.
De passie en liefde voor porselein en tafelgerei was al lang
aanwezig, vertellen de kersverse
eigenaren. Er zijn ook zoveel
verschillende en leuke producten te koop en er is altijd wel iets
dat ontbreekt of aanvulling behoeft. ‘Aan de andere kant: door
de jaren heen verzamel je ook
voor een heel vermogen in je lades en (keuken)kasten. Dat was
nou precies de reden waarom
wij hebben gekozen voor een
nieuw concept en producten die
betaalbaar zijn maar ook goed
van kwaliteit.’
‘Het is toch leuk om zo nu en
dan bijvoorbeeld je de aankleding van je eettafel te veranderen met ander glaswerk, servies
of leuk bestek. Iets wat heel nor-
maal is als we het over kleding
of schoenen hebben. Kom dus
gezellig even kijken bij Mondain, want tafelen is nog nooit
zo leuk geweest,’ aldus Olympia
en Jurrie.
U vindt Mondain aan de
Steenweg 18A te Helmond
of kijk op Facebook Mondain.
Mondain heeft de afgelopen week haar deuren aan de Steenweg
geopend.
16
HELLEMUNT SPAARSYSTEEM
Centrum Helmond
BOGAERTS
OPTIEK






Jamin, Veestraat 4, Helmond
Sintschuim 450 gr. NU 2 voor % 4,Marsepeinen aardappeltjes (500g)
van % 4,79 voor % 3,99
Linolux wordt ZOHOME!
Elzaspassage 35, Helmond
PALLETVOORDEEL DEKBEDOVERTREKKEN;
KATOEN V.A. %19,- SATIJN V.A. %29,Restaurant de Waard
Markt 34, Helmond
Waardjes menu onbeperkt eten voor % 21,50
Info: www.restaurant-de-waard.nl
Take-It is voortaan Optie 1
Noord Koninginnewal 11
Helmond - 0492 541 802
www.take-it.nl


The Read Shop
Mierloseweg 10, Helmond
Volop aanbiedingen.
Kom vooral eens kijken!
Heistraat Helmond
Kuijpers Tweewielers
Heistraat 2g, Helmond
Maak kans op leuke prijzen en like ons
op: facebook.com/kuijpers.tweewielers
www.kuijperstweewielers.nl
Thuiskantoor Zeeuwen
Heistraat 187, Helmond
Kantoorartikelen en drukwerk
Lekker & Gezond Groentenspeciaalzaak
Geysendorfferstraat 1c, Helmond
www.lekkerengezondwinkel.nl
Donderdag saladedag! Alle salades
100 gram 0,99


I]Z
Read
H]de
Straakven Helmond
Toko Marad
Elzaspassage 44, Helmond


Van Teeffelen Design
Overloop 46, Helmond
Voor vloer, venster en buitenzonwering
Voor elk budget een oplossing
Bikes & services
uw Race en Mountainbike Speciaalzaak
Helmondseweg 7a
MTB verhuur, MTB clinics en workshops
Combicentrum Helmond
Vin & Gil kinderboetiek
Mierloseweg 47, Helmond
Dealer van: Vingino, Retour, Flo, Petrol,
Feetje baby, Tumble and Dry etc.
Nickelson jassen met 10% korting
Euro-Carrousel
Mierloseweg 49, Helmond
Vrijdag koopavond tot 20.00 uur
VANAF NU: KERST KAARTEN!!
WEES ER SNEL BIJ OP=OP!
Trends
Lambertushof 13, Helmond
Kunst in Lijsten

WILT U MEER DAN 1000 KLANTEN EXTRA? MELD U AAN ALS ONDERNEMER VOOR DE HELLEMUNT!
VERENIGING, LAAT UW LEDEN SPAREN VOOR GRATIS CONTANT GELD!
Your Wish kappers
Wethouder Ebbenlaan 204, Helmond
Wassen, knippen en drogen voor 18,50
Diversen Helmond
Giel’s Bloemenboetiek
Azalealaan 39, Helmond


our
Y ish
W
Kappers
Azalealaan Helmond
Restaurant St. Lambert
Markt 2, Helmond
3 of 4 Gangen keuze menu,
slechts %19,75 / %22,25


Het Breipunt
Meester Strikstraat 24, Helmond
Zie onze website: www.hetbreipunt.nl
Gezond, f it en mooi
Weg op den Heuvel 139, Helmond


Dstress beauty & wellness
Dorpsstraat 127, Helmond
Kom voor een huidoppepper in
20 minuten voor maar 17,50
Met en zonder afspraak!
Foederer Oberendorff
Lambertushof 17, Helmond
Voor alle teken- en schilderbenodigdheden

Mari van Boven Fietsen
Mierloseweg, Helmond
Vondellaan
Stiphout
Expo Helmond
Elzaspassage 27, Helmond
Always more fun!

Mierlo-Hout
Anja Haarmode
Gazellelaan 37, Helmond
Knippen % 12,50
www.1kapper.nl
De Visscher Seafood
Ameidestraat 9, Helmond


Bogaerts Optiek
Zuidkoninginnewal 36, Helmond
i.v.m. 60-jarig bestaan,
hele collectie monturen NU 60,- p.st.
Delifrance
Elzaspassage 41, Helmond
Iedere week een andere,
lekkere aanbieding


Brouwhuis
Coenen
Kerkstraat 52, Helmond


Scooter Center Helmond
1e Tussendijk, Helmond
Kom sparen voor jezelf en je vereniging/goed doel bij:


Industrieterein Helmond
Het spaarsysteem dat ondernemers en klanten bij elkaar brengt


Week nr. 47
VOOR DE ONDERNEMER! EN CONSUMENT!


De Loop
Vrijdag 22 november 2013
Catalini Calzature
Anjerstraat 3, Helmond
De uitverkoop is begonnen.
Nihon Shop
Trompstraat 1, Helmond
Paviljoen de Warande
De Kluis 2, Helmond
Warandelingetjes Menu: Zoveel gangetjes nuttigen
als u wenst Di., Wo. en Do. ` 23,50
Vr., Za. en Zo. `26,50
Steenoven
Steenovenweg 21, Helmond
Steentjes Menu
Zoveel gangetjes nuttigen als u wenst.
Ma., Di., Do. ` 23,50 Vr., Za., Zo. `26,50
De Schevelingse In-Loop
Aarle-Rixtelseweg 107, Helmond
De chevelingse
in-Loop Schevelingetjes Menu
Zoveel gangetjes nuttigen als u wenst.
Wo. & Do. `23,50 Vr. t/m Zo. `26,50
Tapperij - restaurant
Mastbroek Poelier
Bindersestraat 24, Helmond
Kip, Kalkoen, Konijn, Wild en Gevogelte.
Makelaar de Vree
Hortsedijk 23, Helmond
Neem je eigen aankoopmakelaar mee!
Eerste afspraak gratis!
Enjoy 2 Be Fit/Personal trainer
Piet Heinstraat 18
Schoonheidssalon “La Vie Pure”
Sperwerstraat 7
Ter kennismaking: mini behandeling `15,reiniging, wenkbrauwen epileren, masker,
gezichtscreme.
&(9.*ˆ&(9.*ˆ&(9.*
VERENIGINGEN: HELLEMUNT GEEFT GRATIS
MEER DAN 1.000 SPAARPASSEN WEG!
VRIJWILLIGERS PAS HELMOND IS GESTOPT WISSEL UW OUDE PAS GRATIS
IN BIJ BOVENSTAANDE ONDERNEMERS VOOR DE HELLEMUNT SPAARPAS.
MEER INFO OP www.hellemunt.com
Adv.
Black
& Colros initiatief!
27-01-2006
Meer info: [email protected] | www.hellemunt.com
| Een
Helmonds
‘Rabobank Helmond vindt
de HelleMUNT een goed initiatief!’
14:40
Pagina winkelen
1
(Zwart/Process
Plaat)
Helmonders,
in hun eigenBlack
Helmond!
Geboorte- en
trouwkaarten
✔ 8JKHFWFOVKBBSTDISJGUFMJKLFHBSBOUJF
✔ %VJEFMJKLBEWJFT
✔ &FOWSJKCMJKWFOEFPòFSUF
t%BLEFLLFOWBOQMBUUFUPUMJDIUIFMMFOEFCJUVNJOFV[FEBLFO
t-JDIULPFQFMTt3FOPWBUJFt%BLJOTQFDUJF
t0OEFSIPVEMFLLBHFTt/JFVXCPVX
Dakdekkersbedrijf Stefan Meinhardt, Forelstraat 14, Helmond
M: 06 51250796 (overdag), T: 0492 544737
E: [email protected]
I: www.dakdekkersbedrijf-meinhardt.nl
Het snelste adres
in uw regio
Panovenweg 35 ~ 5708 HR Helmond ~ Tel.: 0492-527250 ~ Fax: 0492-533966
www.black-colors.nl
ngen
Bouwtekenier
en Post
Strooifolders,
ts
Flyers en leafle
Div. drukwerk
k
DTP + Opmaa
CD Dupliceren
De Loop
Week nr. 47
Vrijdag 22 november 2013
Mierelse Aovund en Boerenbruidspaar
17
Carnavalsvereniging De Spruwwejagers organiseert op zaterdag 23 november in Dorpspaviljoen De Weijer de 2e editie van de gratis toegankelijke Mierelse Aovund. Op het programma staan de verkiezing van de Mierlose Carnavalsschlager
2014 en de bekendmaking van het Mierloos Boerenbruidspaar 2014.
MIERLO
Ondanks slechts drie deelnemende groepen c.q. duo’s die
dit jaar aan de verkiezing deelnemen, beloven de bezoekers
door de sfeervolle optredens van
Bahama Tamoures, Die Tweije
en de Feestbroeders een gezellige avond tegemoet te gaan.
De feestelijke carnavalsavond
zal ook opgeluisterd worden
door optredens van de bekende
amusementsgroep Wai en zanger Candy. Omstreeks 21.30 is
de presentatie van het nieuwe
Mierloos
Boerenbruidspaar,
waarvan de bruiloft gepland
staat op dinsdag 4 maart 2014
(carnavalsdinsdag). Aanvang van
de Mierelse Aovund is om 20.30
uur. De entree tot de gezellige
feestelijke avond is gratis.
Tijdens de Mierelse Aovund vindt zaterdag weer de verkiezing van de Carnavalsschlager plaats. Een sfeervol optreden van Die Twije staat ook op het programma. (Foto Jos
Lenssen)
van alles wa
Op zaterdag 23
november vindt
er in Helmond het evenement
Fashionably Late plaats. Tussen
12.00 en 18.00 uur zullen diverse jonge designers en bedrijven op het gebied van lifestyle
hun producten presenteren in
de voormalige bibliotheek aan
de Markt 43 in Helmond. De
entree is gratis.
helmond
In Café de
Karper, Walvisstraat 34 Mierlo-Hout,
speelt op zaterdag 23 november vanaf 20.00 uur de classic
rock band 7-Below. Deze zevenkoppige band, met zangeres uit Helmond en Schijndel,
hebben allen hun voorliefde
voor muziek uit de jaren ’70 en
’80 gemeen en is ontstaan uit
een mix van ervaren muzikanten. De band neemt je mee op
een muzikale reis van dansbare hits en verrassende covers.
Toegang gratis.
MIERLO-HOUT
In wijkcentrum De
Boerderij is op zondag 24 november van 11.00-15.00 uur
een inspirerende winter-creabeurs. Tijdens deze beurs zullen vele talenten hun prachtige
creaties aan u tonen, uitleg geven en te koop aanbieden. U
vindt wijkcentrum De Boerderij aan de Harmoniestraat 105
in Helmond. De toegang is gratis! Info bij Astrid 0614108189
of [email protected]
HELMOND-NOORD
In
wijkcentrum De Brem
organiseert seniorenvereniging
De Rijpel op zondag 24 november een koffieconcert door
accordeonorkest Jan Martens
van 14.00 uur tot 17.00 uur.
Toegang is gratis en de zaal is
open vanaf 13.30 uur. U vindt
De Brem aan het Rijpelplein 1
Rijpelberg).
rijpelberg
helmond
De
10e
editie
van 24Caraats is op zondag 24
november van 13.00-17.00 uur
in 't Speelhuis in Helmond. Het
programma bevat klassieke en
lichte muziek en dans uitgevoerd
door jongeren uit Helmond en
de Peel. Het is de bedoeling om
de jongeren net dat duwtje in de
rug geven dat nodig is om mogelijk de top te kunnen bereiken.
Voor sommigen is dit ook zeker
gelukt. De toegang is gratis.
In zorgcentrum Hof van Bethanië aan de Heer van
MIERLO
Scherpenzeelweg
9 wordt zondag 24 november
een gezellige Winterfair georganiseerd met in de ochtend
om 11.00 uur een optreden van
Harmonie St. Lucia uit Mierlo.
Van 13.30 uur tot 16.30 uur
zijn er sfeervolle kraampjes met
o.a. creatieve creaties, kaarten,
brocanterie, glühwein, erwtensoep en muziek van Sizamo uit
Geldrop. U bent van harte welkom!
E.C.V. de Fiepkes organiseert op
zondag 24 novemhelmond
ber een Tweedehands speelgoedmarkt. Kinderen
kunnen gratis een kraam ter beschikking krijgen! Heb je speelgoed in goede staat maar waar
je niet meer mee speelt, boeken
te veel of kleren die te klein zijn
voor jou, kom ze dan verkopen
aan andere kinderen. Voor meer
informatie of inschrijving kun je
contact opnemen met, Henry
Swinkels tel. 0610353316 of via
[email protected] of Miranda Gerrits tel 0624859555
of via [email protected]
Deze markt vindt plaats in zaal
“Internationaal”, gelegen aan
de Molenstraat 98 te Helmond.
De markt is van 11.00 uur tot
15.00 uur en de entree bedraagt
slechts € 1,Voiceware geeft op zondag
24 november om 14.00 uur
haar eerste concert
MIERLO bij het Tapperijke,
Marktstraat 79, in Mierlo. Het
is een gezamenlijk optreden van
Voiceware en de Pointwood Big
Band. Entree is gratis. U bent
van harte welkom om van het
optreden te komen genieten onder het genot van een kopje koffie of een drankje.
Bij
gemeenschapshuis de
Dreef te Aarle-Rixtel wordt er
zondag 24 november van 9.00
tot 16.00 uur een vlooienmarkt
georganiseerd door de stichting
Aarle-Rixtel in samenwerking
en ten bate van de EHBO, volleybalvereniging Cialfo, badmintonclub de Ganzeveer en
de veteranen van ASV, allen uit
Aarle-Rixtel. De kosten voor
een kraam bedragen € 20,00 De
entree bedraagt € 1,50. Kinderen onder 12 jaar onder begeleiding gratis. Voor informatie en
boekingen kan men bellen naar
Frans Coppens 06-20888818/
0492-382481.
AARLE-RIXTEL
In 't Klokhuis van
IVN Mierlo aan de
Goorsedijk organiseert het IVN
op maandagochtend 25 november van 9.30 tot ongeveer 11.00
uur een rondje natuur. Het onderwerp is: exoten in onze natuur en onze omgeving. Zijn ze
nuttig of schadelijk voor onze
inheemse soorten of voor onze
dieren? Dergelijke vragen komen boven drijven en daarover
gaan we het onder het genot
van een kopje koffie/thee samen over hebben. Doe mee,
welkom!
MIERLO
Zijactief organiseert voor haar
leden op dinsdag 26 november
het Sinterklaas dobbelspel. Het
is de bedoeling dat iedereen een
cadeautje van € 3,00 meebrengt,
en daarnaast een „Zolder” cadeautje! De avond begint om
20.00 uur in zaal Adelaars.
MIERLO-HOUT
De
liederentafel Brandevoort is nu al een succes. Ook
op dinsdag 26 november (de
laatste dinsdag van de maand)
bent u weer welkom in wijkhuis ’t BrandPunt om mee te
doen aan de liederen die spontaan worden ingezet. De datum
van de liederentafel in december is nog niet bekend. Raadpleeg de website van wijkhuis
’t BrandPunt (www.brandpunt.
info) voor actuele informatie.
Mail voor meer info Wil Fabrie:
[email protected]
brandevoort
AIC (Autisme
Informatie
Centrum) de Peel organiseert
op woensdagavond 27 november van 19:00 – 21:30 uur een
informatieavond over "Passend
Onderwijs" op de locatie van
MEE aan de Baroniehof 169a
te Helmond. De overgang van
de basisschool naar de brugklas
is voor elke leerling spannend.
Maar voor jongeren met autisme kan deze overgang extra
stressvol zijn. Waar lopen zij
allemaal tegenaan en wat kunt
u voor ze doen? Wat gaat de
nieuwe wet: passend onderwijs
inhouden voor mijn kind? Aanmelden doet u door een mail te
sturen naar: [email protected] vóór 24 november. Wilt
u hierbij aangeven met hoeveel
personen u komt en wat uw relatie tot autisme is?
rijpelberg
Petra Stienen geeft
op woensdag 27
november om 20.00 uur in het
Literair Café Helmond een lezing. De zaal is geopend om
19.30 uur; entree € 7,50. In de
pauze signeert Petra Stienen
haar boeken. U vindt De Traverse aan de Kromme Steenweg
te Helmond. Meer informatie
op www.literaircafehelmond.nl
helmond
door Groei & Bloei
Helmond
wordt
op 2 december een workshop
helmond
georganiseerd met het thema
“Kerstkrans”. Voor deze avond
dient u zelf materialen, ondergrond en oase mee te nemen en
wordt u begeleid bij het maken
van uw werkstuk. De kosten
bedragen € 5,00. Locatie: De
Fonkel, van 20.00-22.00 uur.
U kunt tot 29 november informatie inwinnen en/of aanmelden: tel. 0492-559694.
Het
Helmonds
Kamerkoor geeft
op zondag 1 december een
jubileumconcert in de serie
Lambertus Concerten. Het optreden vindt plaats in de Lambertuskerk aan de Kerkstraat in
Helmond en begint om 15.00
uur. Bij het concert wordt
medewerking verleend door
het jeugdkoor van het Kunstkwartier en organist Jan van
de Laar. De entree bedraagt €
8,50. Kaarten zijn te bestellen
op website
www.lambertusconcerten.nl
helmond
In het Buurthuis
Bloemenwijk aan de Gladiolenstraat 12 in Helmond worden
op maandag 2 december rijbewijskeuringen voor senioren
gehouden. De keuring kost
30 euro en een afspraak maken kan via 0492-512808 of
0620976294. Het keuringsformulier, de zogenaamde Eigen
Verklaring, is verkrijgbaar bij
de gemeente en via internet
op mijn.cbr.nl
HELMOND-OOST
Tot en met 22
december 2013
tonen Paul Dirks, Loes Watchman en Louk Kuijs nieuwe
kunstwerken in DE nederlandsche CACAOFABRIEK, te vinden in de oude Edah-kantoren
aan Kanaaldijk N-O 82 te Helmond. Elke zondag geopend
van 13.00 tot 17.00 uur. Kanaaldijk Noord-Oost 82, 5701
SB Helmond.
helmond
18
Kerstmenu's
De Loop
Vrijdag 22 november 2013
en
dec. op n
Ma. 23
lote
ec. ges
Di. 24 d ec. open
d
Ma. 30
ten
c. geslo n
e
d
te
Di. 31
n. geslo
Wo. 1 ja
Week nr. 47
La vera gastronomia Italiana
1e en 2e Kerstdag
open v.a. 16.00 uur
Gelieve vooraf te reserveren
Keuze uit verschillende 4-gangen Kerstmenu’s o.a. (vlees/vis/wild). v.a. E 42,50
ook speciaal voor de kinderen.) zie www.trinacriastiphout.nl
U kunt ook zelf naar eigen keuze uw menu samenstellen.
Dorpsstraat 17, Stiphout - Helmond T: 0492 - 540 733
E: [email protected] www.trinacriastiphout.nl
WIJ ZIJN 1E EN 2E KERSTDAG GEOPEND
RESERVEREN GEWENST
Voor info kijk op:
www.depastoor.nl/kerst
KERSTMENU 2013
6 GANGEN CULINAIR GENIETEN,
RESERVEER SNEL!
[email protected]
Thuis genieten van een culinair
3 of 4 gangen menu, maar niet de hele dag
in de keuken staan?
Met ons [email protected] menu
doen wij het werk en u geniet!
Van 27 dec. t/m 01 jan.
nemen wij even een
weekje rust.
De Pastoor
Eten & Drinken
Hortsedijk 52, Helmond
T: 0492 - 544287
www.depastoor.nl
Volg ons op
de pastoor,
eten & drinken.
Kijk op www.restaurantderaymaert.nl
Mierloseweg 130, Helmond | Tel.: 0492-54 18 18
www.restaurantderaymaert.nl | Reserveren gewenst.
Feestdagen december
1 December Sint-Nicolaas brunch
Met Sinterklaas en zijn knechten en een surprise voor de kinderen
Woensdag 1e Kerstdag brunchbuffet
Woensdag en donderdag 1e en 2e Kerstdag kerstdiner
à la carte en een 4-gangen kerst keuze menu € 36,50
Oudejaarsdag geopend tot 15.00 uur
Nieuwjaarsdag 1 januari 2014
4-gangen diner voor € 20,14 Geopend vanaf 15.00 uur
Heeft u een dieet, wij zijn er in gespecialiseerd
(Hiervoor moet u reserveren 0492 - 46 38 88 )
Zondag 26 nov. Open Dag Bedrijven Centrum Traverse
Jaarlijks organiseert het vijf sterren ondernemershart van Peelland, Bedrijvencentrum
Traverse, een open dag. Dit jaar is dat op zondag 24 november van 13.00- 17.00 uur.
Tijdens deze open dag kun je op de Kasteel Traverse 68-100 terecht voor een bezoek waarbij er gelegenheid is kennis te maken met de faciliteiten en de huurders van het bedrijvencentrum. Bedrijvencentrum Traverse is een Coachhuis locatie en de Coachhuis spreekkamers zijn deze dag opengesteld.
Ondernemers met starters vragen, ondernemers die weer lol willen hebben in het ondernemen, flexwerkers, netwerkers, voor iedereen is er op deze zondag wat te beleven. Het naast het pand gelegen
plein zal op deze zondag worden geopend en tegelijkertijd zal Fotoclub Helmond tijdens deze open
dag hun mooiste werken binnen het pand tentoonstellen. Bent u ondernemer? Kent u een ondernemer? Loop dan eens geheel vrijblijvend binnen, we stellen onze kennis en kunde ter beschikking en
laten u tegelijkertijd kennis maken met het pand en haar mogelijkheden. Komt u met de auto? Geef
dan op uw navigatie Doorneind 1 aan, dan parkeert u gemakkelijk in de parkeergarage Doorneind,
u vind ons aan de achterzijde van deze parkeergarage.
helmond
De Loop
Week nr. 47
Graag uw medewerking!!
Vrijdag 22 november 2013
19



o 
o 
 
o 
De werkgroep eenzaamheid
Stiphout-Warande zoekt inwoners van deze wijken, die willen meewerken aan het
 in beeld brengen van eenzaamheid.
stiphout/warande

Hoe u dit kunt doen? Door de vragenlijst, die in deze wijken bij deze editie van Weekkrant De Loop Helmond 
is gevoegd, volledig in te vullen en in


te leveren. Wij hopen de vragenlijst in
grote getale terug te krijgen!




De werkgroep, bestaande uit de vergroten.
Want: eenzaamheid eenzaam wordt ervaren, vindt uw hulp nodig. Bij deze editie
laan 15, 5707 RK Helmond.


thuiszorginstellingen
(Savant, is een
verschijnsel dat in alle de ander misschien wel prettig. van De Loop vindt u (als inwoPer email kunt u de ingevulde



Sint Annaklooster, Zorgboog, leeftijdsgroepen
voorkomt. Vrij- Ondanks de activiteiten die ner van Stiphout-Warande) een
vragenlijst sturen naar:
o 

o 
Zuidzorg), KBO, KVO, wijk- wel iedereen
zal in zijn of haar door diverse organisaties in vragenlijst. Heel graag zouden
[email protected]


raad, Zonnebloem, de parochie leven omomenten
van eenzaam- Stiphout-Warande worden ge- wij deze vragenlijst geheel inlevgroep.nl of [email protected]

o 

en de LEVgroep, is opgericht om heid tegenkomen.
Mensen zijn organiseerd en die goed worden gevuld uiterlijk 7 december a.s.
levgroep.nl. Lever de ingevulde
o 

een van de speerpunten uit het eenzaam
als er een gat is tussen bezocht, ontvangen zorgverle- van u terug ontvangen. U kunt
vragenlijst allemaal in. Want


wijkactieplan (WAP) Stiphout- de gewenste
relaties en de rela- ners en mensen van diverse vrij- de ingevulde vragenlijst sturen
meer
reacties
wij ontvan hoe
 


  

Warande te behandelen.
ties
die men heeft. Voor de een willigersorganisaties regelmatig naar of inleveren op een van 
de gen, hoe beter we eenzaamheid

Dit speerpunt, uit het op 2 okto- betekent
dit dat er een maatje of signalen, dat eenzaamheid een volgende adressen: ‘t Patronaat,
in beeld krijgen en hoe beter het
o 

e
o

ber jl. ondertekende WAP Stip- een goede vriend/-in wordt ge- aandachtspunt is in de twee 2 Haagstraat 40, 5707 VK Helplan van aanpak wordt! Wan        
o 
hout-Warande, behelst het in mist. Voor
de ander betekent dit wijken. Om nu goed in beeld mond. De Ark, Dorpsstraat 29,
neer u nog vragen heeft over het

o 

beeld brengen van eenzaamheid graag bij
een groep mensen wil- te brengen waar de knelpunten 5708 GC Helmond.
onderzoek kunt u terecht bij A.
o 
      
onder inwoners en het opstellen len horen
of een praatje bij de met betrekking tot eenzaamheid Pastorie St. Trudo t.a.v. deken
van der Velden, maatschappelijk


van een plan van aanpak om bakker willen
maken. Het is dus liggen en om te komen tot een Ton Schepens, Dorpsstraat 34,
werker/ouderenwerker van de





eenzaamheid te verminderen en een zeer persoonlijk probleem. passend plan van aanpak voor 5708 GH Helmond.
LEVgroep
op telefoonnummer

het gevoel van welbevinden te Wat
door de ene persoon als Stiphout-Warande, hebben wij Secretariaat wijkraad, Schubert- 06-14945891.






     

       




het dus weer een feestelijke Zwetsmiddagen 50+ plaats. De Hieronder ziet u een
met de Raad van 11, in het bij23 november - Leutfestijn zal
start
van het nieuwe seizoen voorverkoop duurt van 19:00 greep uit het programma
zijn van een aantal bevriende

/ Prinsbekendmaking


voor de Zwetsmiddagen  carnavalsverenigingen, en met
die u niet mag missen! tot 20:00 uur.
Op deze prachtige feestavond worden

zaal in wijkhuis ‘t BrandPunt Tijdens de Zwetsmiddagen 50+ 50+
de muziek van DJ Peter, tussen

zal de vierde Prins der Brande- De

open om 20.00 en het feest kunt u genieten van de beste 19 januari met o.a. Freddy van
14:00 en 17:30 aanwezig zijn

liers bekend gemaakt worden. gaat


tonproaters
en
entertainmentzal
eindigen
om
00.30.
De
enin wijkhuis ’t Brandpunt om al
De huidige prins, Prins Eric d’n
den Elzen, Berry Knapen en Zes


groepen
uit
de
regio.
U
kunt
tetree
is
gratis!

Urste, zal traditiegetrouw zijn
Kir Nix! 26 januari met o.a. Rob uw felicitaties in ontvangst te


vens
genieten
van
een
heerlijk
nemen. De entree is gratis!
scepter overdragen aan de nieuKemps, Ivo van Rossum en Duo


28
november
3-gangen
diner.

we prins. Op deze avond kunt u
Vreemd!

Activiteiten 2014

De zwetsmiddagen zullen dit
genieten van muziek van DJ Pe- Voorverkoop

Zwetsmiddagen
50+


1
december
seizoen
plaatsvinden
op
19
en
Informatie over de activitei
ter, een optreden van de Brande-
Onderzoek naar eenzaamheid in Stiphout-Warande
Carnaval in Brandevoort met de Brandeliers
leros en zullen de beeldschone
dames van de Dansgarde van de
Brandeliers hun eerste optreden
van het nieuwe seizoen laten
zien. Net als voorgaande jaren
Georganiseerd door Stichting
Brandevoort in Actie samen met
C.S. de Brandeliers
Op donderdag 28 november
vindt de voorverkoop voor de
26 januari 2014, en duren van
halverwege de middag tot aan
het begin van de avond. Entreekaarten kosten €17,50 euro per
stuk.
Prinsenreceptie
Tijdens de prinsenreceptie kunnen alle wijkbewoners de vierde Prins der Brandeliers komen
feliciteren. De prins zal, samen
ten in het jaar 2014 volgt later.
Meer informatie kunt u nu alvast vinden op de website van
de brandeliers:
www.brandeliers.com
Carnaval Brandevoort
November 2013
Januari 2014
Februari 2014
Zaterdag 23 november 2013
Leutfestijn / Prinsbekendmaking
20.00 tot 00.30 uur
Entree: gratis!
Zondag 26 januari 2014
2de Zwetsmiddag 50+
14.45 tot 19.00 uur
Prijs: € 17,50
Zaterdag 8 februari 2014
1ste Zwetsavond
19.45 tot 23.00 uur
Prijs: € 12,50
Donderdag 28 november 2013
Voorverkoop Zwetsmiddagen 50+
19.00 tot 20.00 uur
Prijs: € 17,50
Zondag 26 januari 2014
2de Zwetsmiddag 50+
14.45 tot 19.00 uur
Prijs: € 17,50
Donderdag 13 februari 2014
Voorverkoop Kindermiddagen
19.00 tot 20.00 uur
Prijs kind: € 3,50
Prijs volwassene: € 2,50
December 2013
Zondag 19 januari 2014
1ste Zwetsmiddag 50+
14.45 tot 19.00 uur
Prijs: € 17,50
Zaterdag 15 februari 2014
2de Zwetsavond
19.45 tot 23.00 uur
Prijs: € 12,50
Zondag 1 december 2013
Prinsenreceptie
14.00 tot 17.30 uur
Entree: gratis!
Donderdag 16 januari 2014
Voorverkoop Zwetsavonden
20.00 tot 21.00 uur
Prijs: € 12,50
Zaterdag 22 februari 2014
3de Zwetsavond
19.45 tot 23.00 uur
Prijs: € 12,50
Donderdag 16 januari 2014
Voorverkoop Zwetsavonden
20.00 tot 21.00 uur
Prijs: € 12,50
Zaterdag 22 februari 2014
3de Zwetsavond
19.45 tot 23.00 uur
Prijs: € 12,50
20
De Loop
Vrijdag 22 november 2013
VAN ERRUPIM 40 JAAR ERVARING!
VERANDA ACTIES!
Kortingen t/m 30 november
DE GROOTSTE IN DE REGIO
M WAND EN VLOERTEGELS OP VOORRAAD
MEER DAN 200.000----2
60%
U KUNT DUS METEEN AAN DE SLAG!
KORTINGEN TOT WEL
Van Erp tegels keukens & sanitair
Rondven 55 | 6026 PX Maarheeze
Tel: 0031 (0) 495-595362
[email protected]
OPENINGSTIJDEN:
di t/m do: 09:00-17:00
vr: 09:00-20:00
za: 09:00-16:00
www.vanerptegels.nl
Keukens
• apparatuur
• werkbladen
• renovatie
WIJ GAAN
VERBOUWEN!
Showroom Veranda’s
VANAF € 475,-
NIEUWE BINNENDEUREN?
Exterieur
•
•
•
•
•
•
•
Week nr. 47
renovatie
kozijnen
ramen
deuren
dakkapellen
overkappingen
verbouwingen
Voorraad modellen
40% KORTING!
Bij het vertrouwde adres Engelseweg 147 in Helmond
Haast u
Interieur
•
•
•
•
•
•
•
deuren
schuifkasten
maatkasten
en-suite
plafonds
vloeren
architraven
Doe-het-zelf
Winkel
en sla uw slag!
Montage mogelijk.
Showroom met ruim 40 voorbeelddeuren.
Op maat gemaakt naar uw wens!
Wilhelminastraat 26
•
Mariahout
•
T 0499 - 42 16 68
w w w.raaymaker sbv.nl
Veranda Exclusieve - Engelseweg 147 Helmond - T. 0492 - 590 440
Geopend van di t/m vr. van 10.00-18.00 uur Za. van 10.00-16.00 uur (Ma. gesloten)
Speciale In Het Diepe
In een speciale afdeling van het radioprogramma In het Diepe bij
omroep Helmond praat Hetty Aarts op dinsdag 26 november van
19.00-20.00 uur in de studio met Hella Tulp, verpleegkundig specialist neurologie over o.a. het verschil tussen Parkinson en Parkinsonisme en over de
symptomen van deze ziekte. Wim van Bokhoven vertelt over het Parkinson Café
Helmond en zijn broer Bert belicht de rol van de mantelzorg in het algemeen.
Ook Johan schuift aan. Bij hem werd een aantal jaren Parkinson geconstateerd.
Wil je reageren, mail dan naar [email protected]
helmond
De Volksuniversiteit Helmond
staat op de markt!
Cursussen voor Iedereen!
Op 23 november a.s. staat er een bijzondere kraam op de zaterdagmarkt in Helmond:
U kunt daar allerlei informatie krijgen over de activiteiten van de Volksuniversiteit Helmond.
Nu denkt u misschien: Is dat wel iets voor mij? Maar natuurlijk!! Iedereen vanaf 18 jaar is
welkom bij de Volksuniversiteit Helmond, ongeacht welke vooropleiding u heeft.
De Volksuniversiteit biedt een groot aantal cursussen aan. U kunt bij ons een taal leren,
koken en proeven, meer leren over ICT ( computercursussen) .
Maar ook op het gebied van welzijn en welbevinden, kunst, cultuur en creativiteit hebben
wij voor u een gevarieerd aanbod.
In het eerste kwartaal van 2014 starten wij weer een aantal nieuwe cursussen, workshops en
natuurlijk zijn er ook weer de lezingen in samenwerking met de bibliotheek.
Op onze website staan alle cursussen vermeld en in onze marktkraam hebben wij ook
programmaboekjes, waar u een cursus of workshop kunt uitzoeken. Wij geven u nog extra
informatie en laten ook werkstukken van onze cursisten zien, zodat u een beetje een idee
krijgt van wat er allemaal mogelijk is.
Op de Volksuniversiteit kun je van alles leren en doen, voor iedereen is er wel iets te vinden!
Kom op 23 november tussen 10.00 en 15.00 uur naar de zaterdagmarkt in Helmond en
breng dan ook een bezoekje aan onze kraam! Wij ontvangen u daar graag en kunnen uw
vragen beantwoorden. En u kunt zich natuurlijk ook meteen inschrijven!
TOT ZIENS!!
www.volksuniversiteit.nl/helmond
Volg ons ook op Twitter en Facebook!
Stichting Volksuniversiteit Helmond
Dijksestraat 142, Helmond
Tel.: 0492-532 729 E-mail: [email protected]
De Loop
Week nr. 47
Toch niet “Ut lèste liedje”
Na het nummer van vorig jaar, “Ut lèste liedje”, werd
de geruchtenstroom rondom Moi Gewist alsmaar sterker. Gaan de oud-Prinsen van De Spekzullekes er dan toch mee stoppen? Was het echt “Ut lèste liedje?” Was het na al die jaren toch “Moi
Gewist?” Niets is minder waar! Moi Gewist zal in ook in 2014, zoals
vanouds zijn zangkwaliteiten ten gehore brengen! Het was dus zeer
zeker niet “Ut lèste liedje” van Moi Gewist. Ook strijden de OudPrinsen op zondag 24 november wederom mee om de Helmondse Carnavalsschlager georganiseerd door De Keiebijters. Inmiddels zijn de
zingende Oud Prinsen volop bezig met repeteren en gaat het nummer
binnenkort opgenomen worden in de studio. Het nummer is ook dit
jaar geschreven door Lia Stoop en Erik van Heeswijk. De melodie van
het nieuwe nummer is uit de handen van Bram Bosmans. Gaat Moi
Gewist voor “vier-op-een-rij” bij het Schlagerfestival?
BROUWHUIS
Vrijdag 22 november 2013
Loop eens door
de natuur...
met Ari Martinali www.arimartinali.nl
De kastanjeboleet is een algemeen voorkomende soort in
naald- en loofbossen en is eetbaar. Vooral
in de herfst komt hij tevoorschijn, de hoed
heeft een doorsnede van 6-10 cm en kan
licht of donker kastanjebruin zijn. Bij vochtig weer wordt het oppervlak van de hoed
iets kleverig. De steel heeft een hoogte van
7-8 cm en een dikte van 1,5-2 cm en een
manchet ontbreekt. De buisjes zijn witachtig geel, later worden ze geelgroen en bij
kneuzingen worden ze blauwgroen.
regio
Moi Gewist zingt niet ut leste liedje
21
De
kleine
mantelmeeuw,
53-55cm groot, heeft een leigrijze mantel en gele poten.
Het aantal broedparen wordt
op 90.000 geschat. Hij broedt
in kolonies langs de kust en in vele landen in
toenemende mate op daken in steden. Zijn nest
is een nestkuil op de grond, waarin 2 of 3 eieren
worden gelegd en worden 4 weken bebroed.
In Nederland komt de kleine mantelmeeuw
vooral in het Waddengebied en in de Zeeuwse
Delta voor, maar er broeden ook enkele paren
in Budel-Dorplein.
De toekomst
is ook
nietfantasie
Zakenlui
hebben
alleen
Zakenlui
hebben
alleen
fantasie als
als
meer
wat
ze
was.
ze
niet
kunnen
betalen.
ze niet kunnen betalen.
Kurt
Kurt Tucholsky
Tucholsky
H. Abs
Uitvaart Frits Spierings
Nassaustraat 30,
30, Helmond
Helmond 0492
525 000
000
Nassaustraat
0492 -- 525
Nassaustraat 30, Helmond 0492 - 525 000
Wij ontzorgen èn zorgen voor...
www.waterhofuitvaartzorg.nl
Waterhof
(0492)
51
85 14
06 55 14 04 83
Uitvaartverzorging
René van Hoof
Ongeacht welke (uitvaart) verzekering u heeft,
wij kunnen u altijd van dienst zijn.
Waterhof
24-uurs
uitvaartsuite
Uitvaartzorg
Bij Waterhof krijgt u als familie
de sleutel
van de uitvaartsuite. U kunt dan
24 uur per dag terecht, u heeft een eigen opbaarkamer, gezinskamer en
(0492) kunnen
36 76geschieden
09
06-55
04kist.
83
Helmond
keuken. Opbaringen
op
bed of 14
in een
Wij beheren hetThuisopbaringen
nieuwe regionale
rouwcentrum(lichte
Residence
- Thanatopraxie
balseming)
Waterhof aan ‘t Hoogh Huys
3
te
Gemert.
Sfeervolle aula - Rouwkamers
(0492) 51 85 14
Bloemboetiek
06-55 14 04 83
Gizmo, een prachtig katertje
Gizmo is een lief klein katertje en hij houdt niet van drukte,
daar is hij te onzeker voor. Dus een gezin met jongere
kinderen is geen goed idee voor Gizmo. Hij heeft bij nieuwe
mensen even een warming up nodig, hij heeft tijd nodig om de
INFO-/ ALARMNR.: 0492 - 51 39 71
kat uit de boom te kijken en floept weg als je pardoes op hem
af loopt, maar na een uurtje is het ijs gebroken. Als hij ergens
ligt te rusten, liefst op een wat hoger plekje, dan vindt hij het
heerlijk om zachtjes gekriebeld te worden. Opgepakt worden
vindt hij nog een beetje eng, dan wordt hij bang. Prachtig
karakterkatje voor wie de rust heeft om Gizmo op z’n gemak
te stellen en de tijd neemt om hem z’n draai te laten vinden.
Met een beetje investering zal zijn onzekerheid een heel stuk
minder kunnen worden. Hij zit nog in een gastgezin om de
“kneepjes van het vak” te leren en wat angst kwijt te raken. Als
u belangstelling voor hem hebt, kunt u gerust contact opnemen met de dierenambulance en een afspraak maken met het
gastgezin. Wie weet gaat er iets heel moois opbloeien tussen
u en Gizmo! Gizmo is een maand of vier. Het Dierenasiel is
geopend op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van
11.00 tot 16.00 en op donderdag en zaterdag van 9.00 tot
Gizmo is een klein onzeker katertje, dus is liever niet bij
12.00. Op zon- en feestdagen zijn we op afspraak geopend. jonge kinderen.
Grasbeemd 17, 5705 DE Helmond, tel. 0492-513971.
www.dierenambulancehelmond.nl
0!2/#()%.)%573
PAROCHIENIEUWS
DE VEUSTER TE HELMOND
Gespecialiseerd
in rouwwerk.
Johanna DAMIAAN
vanuit de parochiekerk van Sint Lucia te Mierlo-Hout
website
www.damiaanhelmond.nl
Vraag
naar onze mogelijkheden.
e-mail: [email protected]
Spreekuur pastorie: Hoofdstraat 157: dinsdag van 9.30u-10.00u
en donderdag van 18.00u-18.30u.
Telefoon: 0492 522930
-ETEENKERKELIJKEVIERINGNAMENWIJAFSCHEIDVAN
*ANVANDEN7ITTENBOER+ROMME(AAGDIJKOVERLEDENTE(ELMONDOPNOVEMBER
INDELEEFTIJDVANJAAR
%UCHARISTIEVIERINGENNOVEMBER
:ATERDAGNOVEMBERU+ERKVANDE'ODDELIJKE6OORZIENIGHEIDEN3T!NNAMMVHET
KERKKOORU,UCIAKERK-IERLO(OUT(OUTS'EMENGD+OOR
/VERLEDENOUDERS+NAPEN*ANSEN$INY$IRKSVANDEN"EUKEN!NNIE-UNNICH/PHEY#OR'OOSSENS
OVERLEDENOUDERS(2OEFSEN-ARIA2OEFS(OONINGS*OHANNES3WINKELSEN'ODEFRIDA3WINKELSVD(EUVEL
'ERARDVD7ITTENBOER
:ONDAGNOVEMBERU,UCIAKERK-IERLO(OUT(OOGMISMMVHETKERKKOOR
*ANEN,IEN6ERRIJTVAN-IERLOENHUNZOON*OHAN*AN'RUIJTERSENZOON-ARIO*AN3LEGERS4INY-ANDERS
,ARSENS*ACQUES6OGELS(ARRIEVAN6EGHEL'OENVANDER(EIJDEN#ORRIE3CHAMPER6ERSCHUUREN'ERRIT-EU
LENDIJKS4HEOVAN/TTERDIJK4RUUS4OPS-AAS*OSm&ESTVAN-AASAKKERS-ARTIEN8HO¾EER*OS'OMMANS
,INSSEN!NNET*ANSSEN(OLLANDERS4INYVAN,EUKEN7IL7IJERSEN$ORA7IJERS+LySTERS*AN,INGERSVW
STERFDAG.ELLY$ORTMANSVAN$OMMELEN%LLIE7ELTENVAN(OUT&RANSDE'ROOT!NNIE2OEFS#OOPMANS
(ARRYVANDEN(EUVEL7IMEN(ETTY(ENDRIKS4HEUNISSEN*ANEN!NNA+LOMPVWVERJ!NNA
-AANDAGTMVRIJDAGU%UCHARISTIEINDE4RUDOKERKTE3TIPHOUT
$ONDERDAGNOVEMBER
U!LPHONSUS2IAVAN-IERLO3ANDERSVWVERJ,EOVD:ANDENVWTROUWDAG
:ATERDAGNOVEMBER
U+ERKVANDE'ODDELIJKE6OORZIENIGHEIDEN3T!NNA6OLKSZANG
U,UCIAKERK-IERLO(OUT6OLKSZANG"ENVANDE7ESTERLOVWVERJ
ST. TRUDO: TIJDEN VAN DIENSTEN + INTENTIES
VIERINGEN EN MISINTENTIE ST. TRUDO, DORPSSTRAAT STIPHOUT
:ANOVU&EMMES'EZINSVIERING-ARIA"EVERS&RANS(ERMANS$AATJE
VAN'ORP%BBEN4IM%DERVEEN4HEODORUS2ELOUEN0ETRONELLAVANDE"URGTDE
ECHTGENOTE$INYDE'REEFVAN,IESHOUT$ORA3NIJDERS2OBIN:AINAL!BIDIN&RANS
6ERHAGEN-ARTIENVAN"ERKEL#AS2OOSEN
:ONOV&EMMES0IETVAN.EERVENEN)RMAVAN.EERVEN(ARNISCHOUDERS'IEBELS2OEFSENKINDEREN4OON
3CHEEPERS*ODYVAN4HIEL0HILLIPS!NNA6OGELS(ABRAKEN"ARBARA3CHELLENS4RIKI(ARRIE3ANDERS
$INOVU&ONS!DRIAANSECHTGENOOTVAN3UZEVAN2ASENOVERLEDENOUDERSVAN2AS"ONGERS
:ODECU+INDERKERK4RUDOKOOR4RUUS$EKKERSVAN,ITHEN!NTOON$EKKERS
:ADECU4RUDOKOOR(ARRY6ERHEIJENENOVERLEDENFAMILIE6ERHEIJEN*OOSTEN7ILHELMINAVAN6EGCHEL
4IELENS,EX3TOCKX4ONNY$EKKERVANDER6LEUT"ENNIE3CHOENMAKERS2INA,INKSVAN'AAL0IET2EMMEN
:ODECU+INDERKERK-ARIA+OORFAMILIEVAN!STENVAN4HIELOVERLEDENFAMILIE7IJNHEIMER2OELOFS
"ERTHA6ERHOEVEN6OGELS*ANEN2IETJE7EGMANEN&RANKDEZOON4RUUS6ERCOULEN3LEGERS(ETTYEN7IM
%VERS7OLTERS!DRIAANVANDE7ESTERLO,EO6ULDERSEN(ARRIETTEVANDE6EN2IEK7OUTERS2OOIJAKKERS'ERRIT
$ERKSEN(ARRIJEN&IEN!BEN"ANKERS4HIJS(EERKENS&RITS#OOLEN(ARRIE3ANDERS
EUCHARISTIEVIERINGEN IN DE PAROCHIE H.LAMBERTUS
Weekeinden:H. Jozef (Tolpost) za 18.30; zo 9.30. H.Lambertus (Kerkstraat/Centrum) zo 11.00;
H. Paulus (Paulus Potterlaan/Noord) zo 9.30; H.Edith Stein (Weg door de Rijpel/Rijpelberg) zo 11.00.
Weekdagen: Jozefkerk. Ma, wo. en vr. 19.00u. Di en do 9.00u.
Pastoraal team: Pastoor drs. E.C. Seidel tel. 477255. [email protected] Pater S. Benjamin tel. 523421.
[email protected] Diaken drs. P.C.G. de Vries tel.476345. [email protected]
Diaken H.W. Dings, tel. 522109 Bereikbaarheid: Centraal parochiekantoor: Tolpost 1, 5701 HE Helmond.
(ingang onder de kerktoren Jozefkerk) Tel. 522109 (werkdagen 9.30-12.30u.) Pastorie: Bakelsedijk 1,
5701 HA Helmond. E-mail: [email protected] Website: www.heiligelambertus.nl
22
DAdvertentie
e Loop
Vrijdag 22 november 2013
Week nr. 47
CABARET EN KLEINKUNST
Blijf op de hoogte en
onze Facebookpagina!
Micha Wertheim
Vr 29 nov / 20u15 / Speelhuis
Micha Wertheim grossiert in slimme
grappen en aarzelt niet zijn publiek
met dubbele bodems in verwarring te
brengen. Wie een moraal wil, mag
daar zelf naar op zoek gaan, want als
Wertheim ergens een hekel aan heeft,
dan zijn het voorgekookte meningen.
Micha Wertheim ‘Voor Je Het Weet’ is
alweer de zesde voorstelling van de
tegendraadse cabaretier, die nog
steeds beter lijkt te worden.
facebook.com/theaterspeelhuis
Voor je het weet
T 0492-587000 • WWW.THEATERSPEELHUIS.NL THEATER SPEELHUIS KROMME STEENWEG 29
UVON Open: Groei over Grenzen
Ouder
Kind Kind
Centrum
Helmond
Ouder
Centrum
Helmond
Een helpende plek voor ouder en kind!
Autismebegeleiding – Speltherapie – Dyslexiebehandeling
Kinderfysiotherapie
– Neurofeedback
- Huiswerkbegeleiding
Een helpende
plek voor ouder
en kind!
Autismebegeleiding
–
Speltherapie
–
Dyslexiebehandeling
– Kinderfysiotherapie –
Gedragsbehandeling – Beeldende therapie
Neurofeedback - Huiswerkbegeleiding – Gedragsbehandeling – Beeldende therapie –
Muziek en dans voor kinderen - Kindercoaching
Muziek en dans voor kinderen - Kindercoaching
Europaweg 99, 5707 CL Helmond T: 0492 – 832549 E: [email protected]
Europaweg 99 5707 CL Helmond 0492 – 832549
Openingstijden: 13.00 – 17.00 uur. Overige tijden op afspraak
[email protected]
Openingstijden: 13.00 – 17.00 uur
Overige tijden op afspraak
MTB Toertocht bij TC Buitenlust
Op dinsdagvond 26 november wordt de jaarlijkse UVON Open georTC Buitenlust ’68 organiseert op zondag 24 november een MTB
rijpelberg
ganiseerd. Dit keer komt men naar Helmond, naar het prachtige Theatoertocht. Start en finish zijn op de wielerbaan aan de RijpelbergContactpersoon
Helmond:
ter Speelhuis. Voorafgaand heeft men de mogelijkheid een rondleiding te volgen
bij seweg 1 teOKC
Helmond.
Er kan gestart worden tussen 8:30 en 10:00 uur en men kan
Erik Wissink
Vlisco.
kiezen tussen 4 afstanden: 33, 40, 44 of 51km. Het parcours is op diverse plaatsen
[email protected]
De open netwerkbijeenkomst is vooral bedoeld voor alle ondernemende vrouwen
en aangepast om u een nog betere fietservaring te geven.
06 – 43361228
vrouwelijke ondernemers die deze gelegenheid te baat willen nemen om nader kennis
te maken met de circa 100 leden tellende UVON Noord-Brabant. Maar ook mannelijke
ondernemers en ondernemende mannen zijn van harte welkom!
Daarnaast vindt de UVON Noord-Brabant het een eer om u te laten kennismaken met
drie bijzondere vrouwen, en presenteren zij zich op een bijzonder locatie.
Programma
• 17:30 uur: ontvangst met glaasje bubbels in de foyer van Theater Speelhuis
• 18:15 uur: welkom door Annemiek van Aerde, voorzitter UVON Noord-Brabant
• 18:30 uur: start Italiaanse buffet en mogelijkheid tot netwerken
• 20:00 uur: opening avondprogramma in de zaal en aansluitend de presentaties van
Mieke Damen en Mandy Op Het Veld
• 20:50 uur: presentatie Mentor Mentee Systeem UVON Noord-Brabant
• 21:10 uur: aanvang presentatie van entertainer Lorraine Vesterink
• 21:50 uur: Keniaans-Nederlandse attentie voor alle deelnemers
• 22:00 uur: afsluiting
Voor meer informatie en aanmelding zie:
www.uvonnoordbrabant.nl /399/UVON-Open-Groei-over-Grenzen.html
helmond
Zondag kunt u deelnemen aan een MTB toertocht bij TC Buitenlust ’68.
"[email protected])09(,'$#!',#!36%&.%?$#!$#!=%#4$()#9$#7!!!
De inschrijving is in de kantine van de
wielerbaan en er kan gebruik worden gemaakt van Scan & Go, het inschrijfgeld
bedraagt €4,- voor ntfu/knwu leden en
€5,- voor niet-leden; jeugd onder 14 jaar
mag gratis meedoen onder begeleiding.
Ter plekke staat duidelijk aangegeven
waar u kunt parkeren en waar de ingang
van de wielerbaan is. Het geheel uitgepijlde parcours voert voor het overgrote
deel over onverharde paden en singlet-
R. Jansen
WWW.HTNVLOEREN.NL
RQYLVLWHNDDUWMHLQGG
racks en loopt via het Bakels bos, de
Berkendonk, Brouwhuissche heide, de
Weier en de Oostappensche heide naar
de rustplaats, waar u uiteraard goed verzorgd wordt. Van daar gaat het verder
via het Vlierdens bos, met zijn nieuwe
stukken single track en dan weer terug
naar de wielerbaan. Voor meer informatie kunt u kijken op
www.tcbuitenlust68.nl
Grondwerken & Bestratingen
Zand & Grint
Brandevoort 7
5706 KA Helmond
tel. 0492 544963
[email protected]
・!>(6#4&$(-!',#!)#()?$#!$#!36%&.%?$#7!!!!!!!!!
・!C$'$($#!',#!,//$!166(0$#!;,#4!$#!9()#07!!!!!!!!!!
・!A,#/$99$#!',#!3$10(,B#9$#!$#!0$((,11$#7!!
・!D,#4!-,#!/61!6=!)#!3)9!3,9!9$/$'$(4!&6(4$#7
・!C$'$($#!',#!,//$!166(0$#!10$#$#!$#!0$9$/17!!
・!E6#0,)#$(1!F)#:6%4!G!5+HI7
J(,,9!9$:$$/!'()*3/)*'$#4!#,,(!6#;$!56#5%(($($#4$!.()*;$#K
Winterdienst
SINTERKLAASAANBIEDING!!!
Wandtegel
E 14,95 p.m
2
Incl. ondertapijt en gelegd!!!
Laminaat XXL E 24,95 p.m
2
30x60cm, wit, mat of glans
Duizeldonksestraat 18 (einde Engelseweg), Helmond. Tel.: 0492-792499
!!"#$$%&'()*!+,-$#!',#!.,(-$$(./,,01$#2!!!!!!!!!
!!!!3$4()*'$#0$(($)#2!&)#-$/5$#0(%+2!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!/,,4465-2!$057!!8,9!$#!#,5:0!3$15:)-3,,(7!!!!!!!
!!"0(66)$#!',#!;6%07!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!<$(-;,,+:$4$#!-%##$#!+$0!$$#!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!9(60$!6=!$$#!-/$)#$!1#$$%&15:%)'$(!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!&6(4$#!%)09$'6$(47!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
De Loop
Week nr. 47
JES
DIVERSEN
Slaapkamers-BoxspringsMatrassen-DekbeddenHoeslakens-Toppers.
www.dovens.nl
Tandprothetische
Praktijk Marion
Voor het repareren,
opvullen van uw
tandprothese
tevens voor het
professioneel aanmeten van
kunstgebitten
75% - 100% vergoeding
uit basisverzekering
't Bijsterveld 2, Helmond
Tel. 06-40840346
Oud papier inzameling
Kluppels. Elke zaterdag van
09.00-13.00 uur inzameling
van oud papier,
kleding en schoeisel.
Kluppelhal,
Koeveldsestraat 16
te Mierlo-Hout.
[email protected]
www.
dedakdekker.com
Ook voor
particulieren
T: 0492 - 546007
Op zoek naar een nieuwe
Vespa scooter?
Ook voor onderhoud, onderdelen en accessoires kunt u
bij ons terecht!
Wij repareren ook tweewielers die elders gekocht zijn!
www.kuijperstweewielers.nl
Meubelmakerij,meubelen
op maat gemaakt in alle
modellen.
www.dovens.nl
TE HUUR
Bovenwoning in Lierop
Laan ten Boomen 2a
100m2 met dakterras
Tel. 06-27552031
285 m2 Bedrijfsruimte/
detailhandel.
Nijverheidsweg 2b,
Helmond.
Tel. 06-53263523
Kantoor-/praktijkruimte
vanaf 25 m2
te huur in het
centrum van Helmond.
Concurrerende
huurprijs en flexibele
termijnen.
Zeer geschikt voor starters.
Tel. 06-51357920
DOE HET ZELF
én Hobby
Dus Waarhene? ... naar ....
LEENEN DHZ asten
Wolfsberg 9 Tel. 0493-691525
www.leenendhz.nl
Actie 25% korting op zlle
raamdecoratie.
www.dovens.nl
DRUKWERKEASY.NL
VERKOOP
MARIO'S ROLLUIKEN
Gegarandeerd de
goedkoopste in rolluiken,
screens, luifels, etc.
Tevens horren en
plissédeuren.
Gratis meten en offerte
M: 06-51179871
KUNSTSTOF KOZIJNEN
voor optimaal woongenot
Helmond I Kozijnen
Gratis offerte 06 55343831
www.helmondkozijnen.nl
GOURMET "ALL-IN"
Compleet aan huis bezorgd!
Tel. 06-12589796
www.donkersfood.nl
catering en partyservice
Rolluiken, luifels,
vloerbedekking,
lamellen, (rol)gordijnen,
jalouziën, etc.
Zeer concurrerende prijzen.
Gratis meten en prijsopgaaf.
Willie’s stoffering,
Braaksestraat 10, Helmond,
T: (0492) 535901
Raamdecoratie-gordijnenvloerbedekking-PVC-vinyllaminaat.
www.dovens.nl
Pedicuresalon
Ingrid van den Dungen
Helmond - Brouwhuis tel.: 06 212 874 17
www.pedicuresaloningridvandendungen.nl
EVENEMENTEN
24 nov. Vlooienmarkt
90 kramen bomvol!!!
Sporthal Eckart
Airbornelaan 1
Eindhoven. € 2,- p.p.
9.00-16.00 uur. 06-20299824
FEESTJE?
Tent v.a. E 20,-;
Staan­tafel E 4,-;
Karaoke E 35,-;
Tel. 0492-510855
www.ikgeefeenfeestje.nl
OPENINGSTIJDEN
Ma. 13.00-17.00 uur
Di. - vr. 09.00-12.00 uur
en 13.00-17.00 uur
Vrijdag 22 november 2013
VAKANTIE
Appartementen en caravans
te huur in Spanje
STORESCATS
"Three things to enjoy life"
www.storescats.com
PERSONEEL
Wij zoeken POWERvrouwen
en/of mannen, die zich niet
langer laten leiden door de
crisis en andere negatieve
verhalen.
Wij bieden een mooie
afwisselende job met
een goede tot zeer goede
verdienste.
Zowel fulltime als partime
mogelijk.
Voor meer info: Yvonne Derks
06-18657909
Huishoudelijke hulp aangeboden 3 uur p.w. Nl-taal
06-27022645
Goede referentie
23
JES
Wat te verkopen? Probeer ‘n “Loopje”, verrassend succesvol!
Uitsluitend schriftelijke opgave d.m.v. deze bon. Contante
gepaste betaling in gesloten envelope. Geen afkortingen. 1 letter
of cijfer per hokje. Tussen ieder woord een hokje vrij laten!
Uiterlijke inlevertermijn elke maandag 17.00 uur
Te koop
Te koop gevraagd
Diversen
Uw Loopje
verrassend
succesvol
al v.a.
% 6,50 p.pl.
Cursussen
Te huur gevraagd
Huisdieren
Auto’s & motoren
Woningruil
Kennismaking
Vakantie
Personeel
Onroerend goed
Radio & TV
% 6,50
% 8,00
% 9,50
% 11,00
% 12,50
% 14,00
% 15,50
Inleveradres:
Hoofdstraat 115b
5706 AK Helmond
Tel.: 0492 84 53 50
'ɏȩHVɀɏʑɚʣȸɰOVɀɏ
ʍʖʗɃʑUʏȲʑQVɀɏ
ɿʙXɡɃȭɰɗʑ[ʤUɈ›ɡ
ɛɈ VWɈԯʠȾʑʛȲɏ
ASMierlo biedt u graag ondersteuning
c.q. onderhoud voor het MKB, ook voor
particulieren, dit alles tegen een
gunstige vergoeding.
Ook leveren wij Hardware & Software.
Kijk voor geweldige aanbiedingen op
onze internetsite of bel ons even voor
meer info:
0ɰOɍȳɏʣȸɰɗDʋɚʑɚSɪɖȳɏYRʝUȫȭɰɗ
*min. leeftijd: 15 jaar, legitimatie verplicht
ASM, Brugstraat 14a, 5731 HH Mierlo
Tel.: 0492-842312
[email protected] - www.asmierlo.nl
Méér dan
alleen
armoedebestrijding
DRUKWERKEASY.NL
Weekkrant De Loop is ook
verkrijgbaar op de volgende adressen:
Helmond-Centrum: *In krantenrek bij de lift in de Elzas Passage.
* Stadswinkel (Frans Joseph van Thielplein)
Helmond-West: *Wijkcentrum 't Patronaat 2e Haagstraat. *The Readshop/
postkantoor Mierloseweg 10. *Esso Relou Europaweg Noord + Zuid.
Helmond-Noord:*Wijkcentrum de Boerderij, Harmoniestraat 105. *Primera,
winkelcentrum De Bus. *Wijkcentrum de Kamenij, Jeroen Boschstraat 19.
Helmond-Oost: *Wijkuis De Lier, Van Kinsbergenstraat 1.
Industrieterrein Hoogeind: Werkplein UWV aan de Churchilllaan
Helmond-Lungendonk: *Fruitteeltbedrijf Jurrius, Goorsebaan 16.
Rijpelberg: *Wijkhuis De Brem, Rijpelplein 1.
Brouwhuis: *Gemeenschapshuis De Loop, Peeleik 7.
Mierlo-Hout: *Uitgeverij Adcommunicatie Hoofdstraat 115b.
*C-1000 Brouns. *De Bladwijzer, Hoofdstraat 126. *Shell tankstation
Verbakel, Mierloseweg 206. *Bakkerij Dirks Houtse Parallelweg 131.
Brandevoort: *Brandevoortse Hoeve, Medevoort 23.
Stiphout: *C1000 Gijsbers, Dorpsstraat 58D.
Mierlo: *Savant, Hof van Bethanië. *Tabakspeciaalzaak Dreverman,
Wilhelminastraat. *Gemeentehuis Mierlo.
Aarle-Rixtel: *Bakkerij van de Brug, Dorpsstraat 19.
*Auberge De Croyse Hoeve.
Super Sociaal is een
supermarkt waar de
allerarmsten,
gecontroleerd en
begeleid voedsel
kunnen krijgen. In
Helmond zijn er tussen
de 400 en 500
huishoudens die
daarvoor in
aanmerking komen.
Huishoudens die
gemiddeld minder dan
10 euro per dag te
besteden hebben voor
eten, drinken, kleren
en schoenen. Een
onafhankelijke
organisatie (Saldoplus) toetst en
controleert wie in
aanmerking komt voor
een winkelpas.
Contact
Kanaaldijk N.O. 82
5702 SB Helmond
Tel. 0492 55 28 76
[email protected]
www.supersociaal.nl
Contactpersoon:
Monique der Kinderen
[email protected]
SUPER SOCIAAL
Vriend of sponsor van Super Sociaal
In Nederland leven 4 tot 5% van alle huishoudens onder de armoedegrens. In Helmond gaat het om
circa 400 huishoudens. Super Sociaal wil mensen tijdelijk helpen met levensmiddelen; met als doel
weer te kunnen beschikken over voldoende eigen inkomsten om boodschappen te doen in de
gewone winkel.
ACTIEDAGEN in AH Torenstraat en AH Dierdonk en in Emté in de 2
Haagstraat
e
Betrokkenen blijven een eigen verantwoordelijkheid houden en worden daar op aangesproken en
ondersteund bij het vinden van inkomsten en werk. Super Sociaal werkt nauw samen met
organisaties die hulp aanbieden met betrekking tot wonen, inkomstenbeheer, schuldsanering, werk,
Afgelopen vrijdag 15 november waren er weer zeer geslaagde
acties voor de Super Sociaal in de AH-XL , AH Dierdonk en bij de
Emté aan de 2e Haagstraat.
sociale activering en persoonlijke begeleiding naar een persoonlijk hulptraject.
Om deze hulp te kunnen geven heeft Super Sociaal dringend hulp nodig. Het doneren van de
voedsel (hulp) door bedrijven uit de food, zit al jaren in een neerwaartse spiraal. Hier door moet
Super Sociaal gelden inzamelen om voedsel in te kopen om aan een minimaal assortiment voor de
In samenwerking met leerlingen van het ROC Ter Aa en een aantal
vrijwilligers werden klanten in de winkel gevraagd of zij een
product willen kopen en deze – na afgerekend te hebben aan de
kassa – te schenken aan de Super Sociaal.
gezinnen te kunnen voldoen. Hiervoor heeft Super Sociaal twee clubs opgezet:
VRIENDEN VAN SUPER SOCIAAL of SPONSORS VAN SUPER SOCIAAL
Vrienden van Super Sociaal zijn particulieren die geheel vrijblijvend een keer per jaar een bedrag
van minimaal 100 euro storten op rekening Rabobank 0138 5496 80 t.n.v. Stichting Super Sociaal
Helmond, met de vermelding: adres en woonplaats, E.mail adres en de omschrijving: Vriend van
Wij bedanken de leerlingen en de vrijwilligers , die ons
ondersteund hebben en natuurlijk vooral de klanten van de
supermarkten, die bereid zijn geweest een product te kopen en
deze vervolgens aan de Super Sociaal te schenken.
Hartelijk dank voor uw steun
Super Sociaal.
Sponsors van Super Sociaal zijn bedrijven die geheel vrijblijvend minimaal één keer per jaar een
bedrag van minimaal 500 euro te storten op rekening Rabobank 0138 5496 80 t.n.v. Stichting Super
Sociaal Helmond, met de vermelding: adres en woonplaats, email-adres met de omschrijving:
“Sponsor van Super Sociaal”.
U krijgt daarvoor terug elk jaar vier keer een nieuwsbrief over de stand van zaken. Uiteraard bent u
natuurlijk ook altijd welkom om eens te komen kijken en een kopje koffie met ons te drinken.
Graag horen wij van u of wij u als vriend of als sponsor in mogen schrijven.
24
STUNT
MEGA
De Loop
Vrijdag 22 november 2013
LAMINAAT
Extra lange landhuisdelen
220 cm lang, 24 cm breed, 8 mm dik, 4x v-groef,
one click to go systeem, leverbaar in 6 kleuren
voor intensief woongebruik, van 34, nu
95
12.
50
per m2 - incl. BTW
Week nr. 47
ELKE ZONDAG GEOPEND
12.00 - 17.00 UUR
18.
95
per m2 - incl. BTW
LAMINAAT
Landhuisdelen
8 mm dik, 4x v-groef, met klik systeem,
authentic toplaag, leverbaar in 4 kleuren
voor intensief woongebruik, van 23,95 nu
LAMEL PARKET
Extra rustiek eiken landhuisdelen
19 cm breed, 15 mm dik, 4 mm massief
eiken toplaag, in wit of naturel geolied
van 34, nu
95
29.
95
per m2 - incl. BTW
OP=OP
GOEDKOOPSTE VAN NEDERLAND!
LBE;H>;JP;B<>;BCED:
Engelseweg 223b. Tel. 0492-52 52 70
Gratis parkeren
www.vloerhetzelf.nl
Almelo - Almere - Amsterdam - Arnhem - Breda - Capelle a.d. IJssel - Eindhoven - Gorinchem - Helmond - Leiderdorp - Nieuwegein
*kijk voor de voorwaarden op www.vloerhetzelf.nl Aanbiedingen alleen geldig in filiaal Helmond. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden

Similar documents

KLIK HIER - Helmondse Golfclub "Overbrug"

KLIK HIER - Helmondse Golfclub Wat zegt het Regelboekje hierover? Regel 6-6 beaamt dat de speler verantwoordelijk is voor zijn eigen score. Echter, indien hij voor een hole een lagere score inlevert dan werkelijk gemaakt, wordt ...

More information

De elfde Dickensnight Brandevoort Wereldlichtjesdag 2013

De elfde Dickensnight Brandevoort Wereldlichtjesdag 2013 colofon Weekkrant De Loop Helmond verschijnt iedere week in een oplage van 42.900 ex. in het stroomgebied van De Loop, van Mierlo, via Helmond, naar Aarle-Rixtel. Ook op internet:  www.

More information