Förare i Dakarrallyt om varFör han valDe norD-lock

Comments

Transcription

Förare i Dakarrallyt om varFör han valDe norD-lock
EN TIDNING OM OPTIMERAD SKRUVSÄKRING
w w w.bolted.com
NR 1 2013
BOLTED
Förare i Dakarrallyt
om varför han
valde Nord-Lock
Nya SC-brickor
Den ultimata lösningen
för stålkonstruktioner
återanvändningsbar rigg
tung nyhet tack
vare superbolt
fullpressat
Håller ihop under
tryck på 8 000 ton
risker med
relaxation
se till att skruvförbanden är korrekt åtdragna
Öka säkerheten inom olja och gas
Kranarna lyfter tunga föremål över däcket; borrar, pumpar
och siktar är ständigt i drift. Takten på en oljerigg måste vara
hög och varje minut av stillestånd är kostsam. Nord-Locks
skruvsäkringssystem är inte bara säkra och pålitliga, utan också
kostnadseffektiva. Läs mer om hur Nord-Lock kan vara till nytta
i borrutrustning, top drives, rotationsutrustning, kranar, BOPs,
turbiner, kompressorer, fraktioneringspumpar med mera!
Hämta en gratis kopia av NordLocks broschyr om olja och gas idag!
[email protected]
www.nord-lock.com/oil-gas
bolted NR 1 2013
Tema optimerad skruvsäkring – en kundtidning från Nord-Lock
EN TIDNING OM OPTIMERAD SKRUVSÄKRING
w w w.bOlTED.cOM
Nr 1 2013
BOLTED
Förare i Dakarrallyt
om varFör han
valDe norD-lock
Nya sC-briCkor
den ultimata lösningen
för stålkonstruktioner
återaNväNdNiNgsbar rigg
tung nyHet tack
vare superbolt
fullpressat
Håller iHop under
tryck på 8 000 ton
risker med
relaxation
se till att skruvförbaNdeN är korrekt åtdragNa
Tidningen Bolted ges ut av Nord-Lock i
syfte att öka kunskapen om skruvförband.
Nord-Lock-koncernen är världsledande på
skruvsäkringssystem och erbjuder ett stort
produktutbud, till exempel killåsningsteknik
och Superbolts spännelement. Unika
lösningar som kan stå emot både vibrationer
och dynamisk belastning. Mer information
finns på www.nord-lock.com
Bolted ges ut två gånger om året på
engelska, tyska, japanska, franska, kinesiska,
svenska och finska. Tidningen är gratis
för Nord-Locks kunder över hela världen.
Utgivare: Spoon i Göteborg, www.spoon.se
Chefredaktör:
Carin Esberg
[email protected]
Medredaktörer:
Ewa Sewerynek
[email protected]
Jason Milburn
[email protected]
Redaktionsansvarig:
Susanne Magnusson
[email protected]
Översättning:
Språkbolaget www.sprakbolaget.se
Prepress:
Hur mycket kan man egentligen lära sig om skruvsäkring?
J
a g k on ta k tade Chalmers tekniska
högskola, ett av Sveriges mest framstående
universitet, för att fråga hur mycket tid som
läggs på skruvsäkring och fästelement av den
som studerar maskinteknik. Jag pratade med
universitetslektor Göran Brännare och det svar
han gav mig var 20 timmar. Är det många eller
få timmar? Jag antar att det beror på vem man
frågar. För att få ett perspektiv gjorde jag i alla
fall en uträkning med Göran Brännares hjälp:
Studenter inom maskinteknik studerar i fem år
och varje år består av fyra studieperioder à sju
veckor. Varje vecka består av 30 schemalagda
timmar. Det blir totalt 4 200 schemalagda
timmar. Detta delat på 20 timmar är 0,48 %
– det vill säga mindre än en halv procent!
Teknikstudenter lägger en hel del extratid på
självstudier under sin utbildning, men det
påverkar inte procentsatsen.
Inom Nord-Lock-koncernen fokuserar vi till
100 % på skruvsäkring, och att ge information
om säkra skruvförband är en del av syftet med
den här publikationen. Temat i varje nummer
väljs ut med målet att undersöka nya eller intressanta utmaningar för personer som jobbar
med skruvsäkring. I det här numret tar vi upp
problem med sättningar och relaxation – ett
ämne vi stöter på allt oftare när vi pratar med
kunder. Den bakomliggande orsaken kan vara
att mjuka metaller, kompositmaterial, polymerer och målade eller pulverlackade ytor blir allt
vanligare i krävande tillämpningar. Mer information om det här ämnet och hur det kan motverkas finns på sidan 8.
I det här numret skriver vi också om Chalmers racingbil i Formula Students-tävlingen.
Bilen är naturligtvis utrustad med Nord-Lockprodukter. Den vann mot alla de andra tävlande
universiteten (se sidan 17). Som alltid är tidningen full av andra intressanta historier och
oväntade användningsområden. Ett exempel är
den motorcykel som Thomas Berglund körde i
Dakarrallyt och som var utrustad med NordLocks X-seriebrickor (sidan
15), ett annat är Mitsubishi
Heavy Industries gasturbiner
(sidan 16).
Vi tycker naturligtvis det är
oerhört viktigt med en bra
skruvsäkring, och ju mer
kritisk tillämpningen
är, desto mer tid bör
läggas på den.
Carin Esberg
Marknadschef
Spoon
Omslagsillustration:
Nord-Lock & iStock
Observera att oönskade manuskript inte
accepteras. Materialet i denna publikation
får endast återges med tillstånd. Begäran om
tillstånd skickas till redaktionsansvarig:
[email protected] Redaktionellt
innehåll och åsikter som uttrycks i Bolted
behöver inte nödvändigtvis återspegla NordLocks eller utgivarens åsikter.
08
12
15
Kontakta oss gärna om du har några
kommentarer: [email protected]
Tryckt i Sverige av VTT Grafiska. Tryckt på
UPM Finesse Gloss 100 gram
och Maxigloss 200 gram.
Bolted utges i informativt syfte.
Informationen är allmän och ska ej
behandlas som rådgivande eller användas vid
beslutsfattande eller för specifika ändamål.
All användning av informationen sker på
användarens egen risk och Nord-Lock är
inte ansvarig för direkta eller indirekta
skador som uppstår efter användning av
informationen som finns tillgänglig i Bolted.
INNEHÅLL
08
I ett fast grepp
En skruv kämpar ständigt mot sättningar, relaxation
och krypningar, och lossnar den eller avmattas minsta
lilla kan det få förödande konsekvenser.
12
Plattformen ändrar
förutsättningarna
Med 16 Superbolt-enheter har Heerema Fabrication
Group byggt en flyttbar offshorerigg – och hela
branschen påverkas.
04
07
SÄKRAD AV NORD-LOCK-KONCERNEN
EXPERTERNA
15
Säkerhetsbrickor för en
tuff tävling
I Dakarrallyt 2013 valde Thomas Berglund att använda Nord-Locks X-seriebrickor till sin motorcykel.
16
Perfekta prestationer
Sedan Mitsubishi Heavy Industries övergick till NordLocks säkerhetsbrickor har inte en enda skruv lossnat.
17
19
BOLTING NEWS
jämförelse
bolted
boltedNR
# 1 2013
3
säkrad av nord-lock-koncernen
text: david wiles
På plats
Nord-Locks SP-brickor används
för att säkra kopplingar mellan
battericellerna.
Elbilar inget att stöta sig med
kund:
EVTV Motor Verks
Batterier:
Produkt:
Eldriven Cadillac Escalade 2008
57 x 400A/h-celler
DRIFT:
2 st likströmsmotorer på 1 000 amp styck
Avstånd:
140–160 km
maxhastighet:
190 km/h
0–100 km/h:
7,5 sekunder
Historiskt sett har förbränningsmotorn varit den allra van-
ligaste motorn, men idag är de flesta överens om att eldrivna
fordon är vad som kommer att gälla i framtiden.
Alla stora biltillverkare har börjat producera elfordon, men
det finns också en liten men växande subkultur av privata entusiaster och mindre verkstäder som bygger om befintliga bilar
och lastbilar till att drivas med elektricitet.
Men även eldrift bjuder på en hel del utmaningar. En liten
men nog så viktig utmaning är att batterierna är seriekopplade, och kombinationen vibrationer och temperaturvariationer
kan belasta kopplingarna mellan cellerna så att de lossnar. Om
kontakten bryts i kopplingen ökar resistansen, vilket kan få katastrofala konsekvenser som brand eller explosion.
EVTV Motor Verks i Cape Girardeau, Missouri i USA säljer
motorer, batterier och andra komponenter till entusiaster runtom i världen, och de har hittat en enkel lösning på problemet.
Med Nord-Locks SP-brickor på batteriflätan som går mellan de
olika cellerna kan man säkra kopplingarna.
EVTV:s kunder kan därmed upphöra med den slitsamma
uppgiften att varje månad dra åt skruvar på otillgängliga ställen. Istället kan de glädja sig åt att de bidrar till en renare miljö,
att de slipper oroa sig över stigande bensinpriser och att accelerationen är blixtsnabb. 
4
bolted nr 1 2013
foto: Jason Milburn
Smider planer
kund:
Presskapacitet:
Total höjd:
PRESSÖPPNING:
Avstånd mellan cylindrar:
Antal Superbolt STC-muttrar:
A. Finkl & Sons
ca 15,5 meter
4,8 meter
8 000 ton
4,5 meter
8
Hur håller man ihop en press som genererar ett tryck på
8 000 ton när den formar glödheta metallbitar som själva väger över tio ton? För A. Finkl & Sons, en ledande leverantör av
stål bearbetat via sänksmidning och friformsmidning, fanns det
bara ett svar: Superbolt.
Finkl, med säte i Chicago, är en stark aktör på den amerikanska stålmarknaden. När företaget behövde en ny press till sin
nya ståltillverkningsanläggning värderad till 150 miljoner dollar, bestämde de sig för att designa den internt från grunden.
När det gällde sträckningen av de fyra enorma presscylindrarna med en diameter på 750 mm ville Finkl använda ett alternativ till befintliga metoder som förvärmning och hydraulisk
sträckning. Dessa metoder kan ofta vara svårhanterliga, tidskrävande och ibland farliga.
Finkl vände sig till Superbolt, deras trogna leverantör av
skruvsäkringslösningar sedan mer än ett årtionde tillbaka. Tekniker från Nord-Lock-koncernen tog fram en patenterad STCmutter (Split-Nut Thrust Collar – delad mutter med tryckfläns).
STC-muttern består av en ogängad tryckfläns med jackboltskruvar gängade genom den samt en delad mutter ovanpå flänsen.
De är sammankopplade med små multi-jackbolt tensioners.
Med de åtta STC-muttrarna på pressen kan förbelastningen på
cylindrarna justeras med stor precision. Dessutom är de enkla
att montera och demontera med standardverktyg. Resultatet
är ännu en nöjd kund som använder Superbolt. 
Belastningsreducering
Med åtta STC-muttrar på varje press
kan förbelastningen på varje cylinder
justeras minutiöst.
bolted nr 1 2013
5
säkrad av
säkrad
avNORD-LOCK
nord-lock-koncernen
Tryggt och säkert
Tack vare Nord-Locks
hjulmuttrar vann Lamborghini
pris för sina säkra innovationer.
Raketen på bondgården
kund:
Antal cylindrar:
Cylindervolym:
Effekt:
Max. vridmoment:
Hjulbas:
lamborghini
6
6 057 cc
851 Nm
224 hk
2 817 mm
Precis som man kan förvänta sig av ett fordon
prytt med namnet Lamborghini finns det inget
sävligt över R6.VRT.190.
Det här fordonet hör till den nya typen av
”snabba traktorer” och kan uppnå hastigheter
på 60 km/h, vilket är hela 20 km/h snabbare än
traditionella jordbruksfordon.
Varför måste det gå så fort? För jordbrukaren
bakom ratten betyder varje minut av transport
längs asfalten en minut mindre att vara produktiv
på fälten.
Övergången mot snabbare och starkare traktorer som R6.VRT.190 påskyndar utvecklingen av nya
bromssystem, växellådor och framför allt säkerhetssystem. När ingenjörerna på Lamborghini skulle
visa upp den senaste utvecklingen inom säkerhet
på en internationell jordbruksutställning tog de
hjälp av Nord-Lock och Safe Wheels-konceptet.
Resultatet var ett fordon innehållande teknik som fyrhjulsbromssystem, sätessensorer och
Nord-Locks låsbara hjulmuttrar. Fordonet vann
pris för sina innovativa säkerhetslösningar.
Idag har alla kraftfulla traktorer från Lamborghini Nord-Locks hjulmuttrar som standard
och därmed finns det ingen risk att ett hjul skulle
lossna, oavsett hur terrängen ser ut. 
foto: SKF
Kul lösning
kund:
Produkt:
SKF Mekan
Måttserier:
430–900 mm
30, 31, 32 och 39
Antal monterade Superbolt-enheter:
Smörjning:
4
Man skulle aldrig sätta en gräs-
klipparmotor i en Lamborghini eller tvärtom. Så när SKF säljer specialanpassade kullagerlösningar för
krävande och avancerade användningsområden rekommenderar de
högpresterande lagerhus som passar ihop med kullagren.
Ett lagerhus är statiskt och skyddar
kullagret från damm och vatten samt
ser till att det hålls smörjt. Inom gruvdriften används både kullager och lagerhus i exempelvis hissar och transportband där de utsätts för starka
6
SED-lagerhus
Diameteromfång på skaft:
bolted nr 1 2013
Fett, olja
vibrationer och massiva belastningar.
De nya SED-modulariserade
lagerhusen kan väga allt mellan
2 och 7 ton och är som standard
utrustade av SKF Mekan med Superbolt spännelement (MJT) från
Nord-Lock-koncernen. I varje lagerhus finns fyra stycken. De är enkla
att montera och underhålla, vilket
är oerhört viktigt när lagerhusen
sitter 50 meter över marken i ett
hisstorn eller hundra meter under
jord i en gruva.
Bland SKF Mekans kunder finns
SNABBT OCH SÄKERT
Fyra Superbolt Superbolt spännelement (MJT)
som är enkla att montera och underhålla i
krävande och svåråtkomliga gruvinstallationer.
andra företag med liknande svåråtkomliga installationer och de uppskattar det faktum att en person
snabbt och säkert kan installera
multi-jackboltskruvarna med en enkel momentnyckel. Och de vet att
skruvförbandet sitter säkert även
under extrema driftförhållanden. 
EXPERTERNA
allan steinbock
simon Seiler
Senior Advisor
Service Engineer/FAE
Skicka dina frågor om skruvsäkring till [email protected]
fråga experterna
Har du en fråga om skruvsäkring? Ställ Nord-Locks experter mot väggen.
En härdad bricka
överför krafterna till
skruvförbandet och
skyddar flänsytan.
Historien bakom fenomenet
F: Vad är ”fenomenet med jungfru­
skruven”?
S: ”Fenomenet med jungfruskruven” är en
fras som Rolf Steinbock myntade tidigt under
forskningen kring Superbolt spännelement
(MJT). För att kunna fastställa värden för förspänning utfördes tester där skruvar sträcktes
genom att spännmuttrarna i en Superbolt MJT
drogs åt. Totallängden mättes före och efter
testet (Hookes lag användes för att beräkna
belastningen). Testerna var inkonsekventa
och den genererade kurvan i datatabellen såg
märklig ut och kunde inte förklaras. När skruvarna mättes på nytt efter att testbelastningen
hade släppts upptäcktes ett egendomligt fenomen. Testskruvarna återgick inte alltid till
sin ursprungliga totallängd och ledde till betydande felaktigheter (34 % i ett test).
Märkligt nog hände det här bara i den allra första testrundan. Därefter återgick skruvarna alltid till sin nyetablerade baslängd.
Den skenbara ”permanenta sträckningen”
orsakades inte av att materialet gav efter,
eftersom testerna utfördes vid en belastning under sträckgränsen. Fortsatta tester
indikerade att problemet uppstod i skruvar
av förvärmebehandlat material. Fenomenet
drabbade inte eftervärmebehandlade skruvar. Förklaringen kunde vara att värmebehandlingen fick utsidan av en stång att härda
snabbt, vilket gjorde att kärnan utsattes för
högt tryck så att partiklarna drog sig samman. Om det yttre lagret tas bort före tillverkningen minskar trycket. En externt applicerad
dragbelastning på den färdiga skruven omstrukturerar partiklarna på ett effektivt sätt
(ungefär som när man trasslar ut en kedja).
Om man vill få fram korrekta sträckmått
på en ny skruv (jungfruskruv) för tester eller i
användning måste skruven sträckas en gång,
så att en ny baslängd med korrekta värden
kan etableras. ”Fenomenet med jungfruskruven” är inte vida känt, men det är en viktig
variabel att ta med i beräkningen när korrekta
sträckmått ska tas fram.
as
60
(81,36)
50
40
(54,24)
30
(40,68)
20
(27,12)
10
(13,56)
Längd på jungfruskruven
Vridmoment, lb-ft (Nm)
(67,80)
Permanent längd på skruv utan belastning
Exempel på ”fenomenet med jungfruskruven” i ett skruvtest.
Verklig skruvspänning
310,275 MPa (45 000 psi)
(37 ½ lb-ft)
Skenbar skruvspänning
på 310,275 MPa (45 000 psi)
(34 % felaktighet)
Kurva för första sträckningen av jungfruskruven
Delar på bördan
F: Varför skickar Nord-Lock med en härdad
bricka med varje Superbolt-spännelement?
S: En härdad bricka medföljer varje Superbolt
spännelement. Brickan behövs eftersom den
dels överför krafterna till skruvförbandet, dels
skyddar ytan mot höga belastningar.
Under åtdragningen skapas ett oerhört högt
yttryck under jackboltskruvarna. Den härdade
brickan fördelar belastningen över hela kontaktytan och gör att jackboltskruvarna får en
hård och platt kontaktyta. Det gör det enklare
att dra åt MJT-skruvarna på rätt sätt.
Mjuka ytor kan deformeras eller få sättningar. Tjockare och större brickor används därför
för att hålla nere yttrycket och för att överföra
belastningen på bästa sätt.
Ohärdade brickor skulle deformeras på
grund av de höga påfrestningarna under
jackboltskruvarna,och det skulle då kunna påverka förspänningen. Skruvförband som inte
har en korrekt distribution av belastningen kan
lossna, vilket kan få mycket allvarliga konsekvenser. Därför är det av största vikt att endast
äkta härdade Superbolt-brickor används.
Att tänka på: En härdad bricka kan användas
även om den är sliten. Avtryck på några få hundradels millimeter är normalt och godtagbart.Ss
Kurva för andra till sjätte
sträckningen av samma skruv
0
11,900"
(302,260)
11,910"
(302,514)
11,920"
(302,768)
11,930"
(303,022)
Skruvlängd, tum (mm)
bolted nr 1 2013
7
Nr 1 2013
BOLTED
OM OPTIM ERAD
EN TIDNIN G
ally
Förare i Dakarr
om varFör han
valDe norD-lock
SKRUV SÄKRIN
G
w w w.bOlT
ED.cOM
t
sC-briCkor
lösningen
den ultimata
ktioner
för stålkonstru
Nya
återaNväN
dNiNgsbar
rigg
tung nyHet tack
lt
vare superbo
t
fullpressa
er
Håller iHop undton
tryck på 8 000
risker medn
rela x atio
se
N är korrek
vförbaNde
till att skru
huvudartikel
t åtdragNa
I ett fast
grepp
Under sin livstid kämpar skruven ständigt mot
sättningar, relaxation och krypningar, och
lossnar den eller avmattas minsta lilla
kan det få förödande konsekvenser.
TEXT:
alannah eames
8
FOTO:
colourbox & Nord-lock
bolted nr 1 2013
T
änk dig att en skruv lossnar
på en lyftkran och att den tio ton
tunga lasten plötsligt faller ned på
någon förbipasserande på gatan
nedanför. Eller att skruvförbandet på en högspänningsledning
avmattas och det blir ett flera dagar långt strömavbrott i ett stort
tätbebyggt område.
Skruvar är viktiga komponenter som håller
samman många kritiska produkter i vårt vardagsliv. De måste vara starka nog att motstå alla
typer av väderförhållanden, extrema förslitningar
och, ibland, felaktig montering. Alltför ofta måste
de klara av allt detta, vilket betyder att skruven
ibland kan lossna eller avmattas. Med tiden kan
minimala skiftningar i skruvförbandet leda till
defekter och därmed kostsamma, tidskrävande
och, i värsta fall, farliga situationer.
Fysiker och experter har i flera år kämpat hårt
för att hitta en lösning för lossning, relaxation
och krypning i skruvförband. På senare tid har
de undersökt hur skruvförband används i tung
industri där det finns risk att skruvarna lossnar
på grund av vibrationer och dynamisk belastning
från spontana rörelser som vind eller oregelbunden användning.
Två termer, sättning och relaxation, dyker ofta
upp när det gäller felaktiga skruvförband. Sättningar innebär att skruvförbandets förenade
Avmattning: en förklaring
Avmattning innebär minskad förspänning på
grund av plastiska deformationer utan roterande rörelse, och kan bland annat orsaka
lossning. Avmattning kan bero på tre saker:
a) Sättning. Orsakas av att kontaktytorna
på insidan av skruvförbandet deformeras.
Sättningar ändrar längden på de sammanfogade delarna och därför kan den förlorade
förspänningen identifieras genom att längden
på skruven mäts.
b) Relaxation. Omstrukturering av kristal-
lerna i materialet konverterar befintlig elastisk
deformation till plastisk deformation under
lång tid. Relaxation ändrar inte längden på
sammanfogade delar eller skruven och därför
kan man inte identifiera hur stor förspänning
som går förlorad. Relaxation är därför kritiskt
för ett skruvförband.
c) Krypning. Omstrukturering av kristallerna
i materialet leder med tiden till ytterligare
plastisk deformation. Krypningar ändrar längd
på sammanfogade delar och skruven. Förlust
av förspänning kan identifieras genom att
skruvens längd mäts.
I skruvförband uppstår krypning och relaxation
samtidigt och därför faller båda under samma
typ av relaxation, d.v.s. förlust av förspänning
på grund av plastisk deformation av material
som har rekristalliserats under lång tid.
Norbert Schneider,
teknikexpert, Nord-Lock AG
bolted nr 1 2013
9
”Det finns många kostnadsbesparande
åtgärder som i slutändan innebär en
högre risk för att produkten ska fallera”
Wolfgang Troppauer, Innovation Director på Mosdorfer
ytor på mikroskopisk nivå förlorar kontakten, exempelvis anpassning efter ojämnheter på
ytan. Relaxation orsakas huvudsakligen av att
belastat material mjuknar under lång tid. Skruvarna eller de sammanfogade delarna kan förlora
den elastiska sträckningen, vilket medför att förspänningen i skruvsäkringen går förlorad.
– Utmaningen gäller balansen mellan skruvens
töjning och förlusten av tryck i de olika delarna,
förklarar Maxime Thonnerieux, global R&D Director på Nord-Lock. Om du förlorar mikrometer på grund av sättningar kommer skruven att
bli mindre utdragen eftersom allt är sammankopplat. Utmaningen för våra kunder är att först
av allt ta reda på om skruvförbandets sättningar
är tillräckliga.
Om kunden råkar ut för sättningar eller relaxation på grund av att skruvsäkringen inte är
tillräckligt bra, är nästa utmaning enligt Thonnerieux att ta reda på hur problemet kan lösas.
fakta:
om mosdorfer
Mosdorfer grundades 1712. I början tillverkade de knivar och blad, men övergick
efter andra världskriget till maskindelar.
Mosdorfer har specialiserat sig på delar
till luftburna ledningar och tillbehörsutrustning, och vänder sig till nätbolag, entreprenadföretag och återförsäljare över
hela världen. Företaget producerar över
30 000 olika typer av delar till luftburna
högspänningsledningar för voltspänning
på 1–1 200 kV. De tillverkar också delar av
lågtemperaturstål, vibrationsdämpare och
klämrullar för upphängning av lågspänningsledningar. Mosdorfer har kunder över
hela världen, men de flesta finns i Europa,
Fjärran östern, Indien, USA, Sydamerika
och Kanada. Företaget ligger två timmar
söder om Wien i Österrike.
10
bolted nr 1 2013
– Om de kommer åt skruvförbandet kan de
dra åt det om de känner till problemet, men det
är en tidskrävande åtgärd. I de flesta fall förstår
man inte det förrän det är för sent.
Wolfgang Troppauer är Innovation Director
på det österrikiska företaget Mosdorfer. I 22 år
har han jobbat inom företaget med delar till luftburna kraftledningar och han har direkt erfarenhet av hur kombinationen av krypningar och dåliga monteringstekniker satte ett helt projekt med
högspänningsledningar i Asien på spel. Det är en
av anledningarna till att det 300 år gamla företaget tar krypningsproblemet på största allvar.
– Fenomenet med skruvar som lossnar uppstod
faktiskt för en tid sedan, avslöjar Troppauer. Det
som hände var att en enkel sats med skruv och
bricka användes och dessutom gjorde montören
ett relativt dåligt jobb. Resultatet var otillräckligt
tryck och att skruvsäkringen efter ett tag fallerade.
Krypningar, speciellt i kablar, är en av de största utmaningarna för Mosdorfer. Företaget förser
stamnätsföretag i hela världen med bland annat
högspänningstorn, upphängningstorn, spänningskablar, delar av lågtemperaturstål, vibrationsdämpare och klämrullar för upphängning av lågspänningsledningar. Dessutom varierar kvaliteten på,
och resurserna för, monteringen av kraftledningarna oerhört mycket från land till land.
– I allmänhet är montörer i Europa välutbildade
och de använder kabelkärror när dämpningssystemet installeras på kablarna, vilket underlättar arbetet oerhört, förklarar han. I vissa länder måste
montörerna själva klättra upp till kabelbuntarna
och hänga 30–40 meter upp i luften. Om skruvarna inte dras åt korrekt är risken stor att klämmorna lossnar och kablarna skadas eller blir helt
obrukbara. Det finns många kostnadsbesparande
åtgärder som i slutändan innebär en högre risk för
att produkten ska fallera.
En av Mosdorfers kärnprodukter är distans-
dämpare som är monterade i buntarna för att hålla
kablarna på ett visst avstånd från varandra i kabelledningarna och för att skingra energin i kablarna.
– Det rör sig om mycket viktiga produkter, för
om kablarna inte dämpas och den vindgenererade energin inte skingras kan kablarna i värsta
fall falla ned och orsaka strömavbrott som varar
i flera timmar eller dagar, säger Troppauer.
Distansdämparna har skruvförband på
klämmorna där klämman sitter fast på kabeln.
Gångjärnskopplingen är säkrad med skruvar
och muttrar. Kablarna är mycket dynamiska i
och med att de svänger i vinden. Om skruvsäkringen inte är tillräckligt stark finns det risk att
skruvarna lossnar.
Kablarna är fixerade mellan två torn som
är 30–80 meter höga. Det betyder att kablarna
fungerar som tyngder med statisk belastning som
måste motstå dramatiska temperaturskillnader.
Vid arbetstoppar, till exempel vid lunchtid, blir
kablarna mycket varma på grund av den stora efterfrågan på elektricitet. På natten däremot kyls
de ner eftersom inte lika mycket el används, och
eftersom temperaturen faller på natten. Det kan
betyda temperaturskillnader på 50–70 grader
Celsius och leda till att krypningen går snabbt.
Krypning av kablarna, orsakad av konstanta temperaturväxlingar, kan göra att klämmans
diameter minskar och förspänningen går förlorad. Krypning förvärras också av att kablarna är
gjorda av aluminium, ett relativt billigt och lätt
material med hög ledningsförmåga och bra korrosionsmotstånd.
– I vår verksamhet finns miljontals skruvförband av den här typen, så för varje skruvförband
som relaxerar är risken stor för lossning. Om relaxationen är för stor och skruven lossnar kan
följden bli att klämman lossnar från kabeln så
att den rör sig fram och tillbaka. Även om den
bara förflyttar sig en millimeter skulle det skada
aluminiumkabel, och det är ett mycket allvarligt
problem, säger Troppauer.
– När vi tittade närmare på den här incidenten upptäckte vi att för att kunna bekämpa krypningen skulle brickan behöva vara mer elastisk.
Vi behövde ta fram en alternativ produkt som
kunde motstå felaktigheter under monteringen,
extrema väderförhållanden och tunga belastningar i kritiska tillämpningar av den här typen,
fortsätter han.
Nord-Lock lanserade nyligen den patente-
rade X-seriebrickan med en unik killåsningsdesign i kombination med exceptionell fjädringseffekt. Brickorna i X-serien är specifikt
utformade för att skydda skruvförband från
spontan skruvlossning och kompenserar för
förlust av förspänning på grund av avmattning.
– X-serien är resultatet av vårt mål att de-
Kombinerar
killåsning
och fjädring
Nord-Locks nya patenterade säkerhetsbrickor i X-serien kombinerar killåsningssystemet som förhindrar spontan skruvlossning med en unik fjädringseffekt som
skyddar mot avmattning orsakad av sättningar och relaxation. Denna unika kombination betyder att X-serien är det säkraste alternativet för kritiska skruvförband.
Precis som Nord-Locks originalbrickor har
varje par brickor kammar på ena sidan och
tänder på den andra för att säkra skruvförbandet med spännkraft istället för friktion.
Den koniska formen skapar en elastisk reserv
i skruvförbandet som kompenserar förlusten
av förspänning och motverkar avmattning.
Den nya X-serien från Nord-Lock ger
den högsta säkerheten för kritiska
skruvförband och skyddar mot
avmattning orsakad av sättningar
och relaxation.
Så här fungerar det
α
Fs
Fs
Fs
Fs
ΔL
β
Fästelementet skruvas åt, vilket gör att brickparet plattas ut
och tänderna griper fast i kontaktytorna. Eftersom kamvinkeln
(α) är större än gängstigningen (β) kommer killåsningseffekten att
förhindra all rotation av fästelementet. Direkt efter åtdragning sätter
sig skruvförbandet och fästelementet sjunker ner i ytmaterialet.
Brickornas fjädringseffekt (Fs) motverkar skruvens avmattning (ΔL),
signa ett system som eliminerar osäkra skruvförband, säger Maxime Thonnerieux, som står
bakom utvecklingen av X-serien. Förutom vibrationer och dynamisk belastning riktar sig X-serien även till kunder vars verksamhet rör många
andra utmanande tillämpningsområden, exempelvis målade eller pulverlackade ytor, mjuka
vilket därmed förebygger förlust av skruvförbandets förspänning.
Dessa multipla funktioner interagerar för att bibehålla
förspänningen och förebygga spontan skruvlossning – på detta
sätt skapas en mycket effektiv lösning mot vibrationer, dynamisk
belastning, sättningar och avmattning. (Mer information: www.x-series.com)
metaller, kompositmaterial och polymerer.
Wolfgang Troppauer och hans team testar
för närvarande antilossningsfunktionen och de
statiska och dynamiska egenskaperna för de nya
brickorna i X-serien i Mosdorfers labb för vibrationstester i Österrike. Slutresultaten presenteras
senare under året.
– Eftersom de flesta av våra produkter utformas för att hålla i 30–50 år måste de genomgå
simulationstester i 30-åriga miljöer. När de väl har
monterats på högspänningsledningar är det inte så
enkelt att stänga av ledningarna och låta folk vara
utan ström i flera timmar, förklarar Troppauer och
tillägger att resultaten ser lovande ut hittills.
bolted nr 1 2013
11
Öppnar upp
nya områden
Det verkade vara helt omöjligt. Att bygga en gasplattform
som var stark och stabil nog att motstå Nordsjöns krafter
och ändå tillräckligt flexibel för att kunna monteras ned och
flyttas. Med nästa sex meter långa Superbolt-enheter lyckades
Heerema Fabrication Group göra ett genombrott i branschen.
TEXT:
nic townsend
G
FOTO:
Franz raymann & martin josse
asplattformen F3-FA ligger i den
nederländska delen av Nordsjön ca
240 km från Nederländerna. På ytan
ser den ut som de flesta offshoreplattformar för olja och gas – men med en
viktig skillnad. Till skillnad från traditionella plattformar behöver den här
inte tas ur drift när gasfältet har tömts.
Man packar helt enkelt ihop den, flyttar den till en
annan plats och fortsätter produktionen.
Aldrig tidigare har en så kallad SIP-plattform
(Self-Installing Platform) av den här storleken
och omfattningen byggts på så här djupt vatten.
12
bolted nr 1 2013
Hela strukturen, inklusive allting ovanför ytan, fyra
sugcylindrar och fundament, har en total höjd på
133 meter och väger över 8 800 ton. Den monteras
långt ut till havs på djupt vatten där den kommer
att utsättas för starka vindar och höga vågor.
Heerema Fabrication Group (HFG), det företag som har fått i uppdrag att bygga plattformen,
beräknar att mer än en miljon arbetstimmar har
lagts på projektet. Resultatet är en otrolig uppvisning i teknik, och något som kommer att förändra
hela offshorebranschen.
Redan under tidigt 1970-tal upptäcktes gasfyndigheter i F3-FA-fältet i Nordsjön, men de har
Hela plattformen, inklusive
fundament, transporteras
ut till havs med en pråm.
När den kommer fram
sänks fundamenten ned i
havsbädden. Plattformen
lyfts sedan upp med
lyftanordningar innan
den säkras med de 16
Superbolt-enheterna.
bolted nr 1 2013
13
”De Superbolt-enheter
som vi försåg dem med
ger ett lika säkert resultat
som svetsning, fast de
är mycket enklare och
snabbare att montera”
Franz Raymann,
Service Manager, Nord-Lock-koncernen
Franz Raymann, Service Manager på Nord-Lock, kontrollerar förspänningen på en av de sexton Superboltenheterna. Nord-Locks ingenjörer hjälpte till med installationen under hela projektet.
FAKTA:
Heerema Fabrication
Group (HFG)
Om:
Ledande entreprenadföretag, specialiserat
på stora och avancerade strukturer för
offshoreindustrin.
ingår i:
Heerema Group
grundat:
1948
antal anställda:
Ca 1 000
lämnats orörda fram till nu eftersom gas­
ansamlingarna är för små för att motivera byggandet av en permanent plattform. Enligt branschens befintliga ekonomiska modell ska värdet
på fyndigheterna i ett visst fält överstiga kostnaderna för att upprätta en offshorerigg.
Men eftersom den nya återanvändningsbara
plattformen kan användas för flera fält under sin
livstid kommer den att förändra hela branschen,
och följderna är enorma. Helt plötsligt är det nu
ekonomiskt genomförbart att utnyttja alla de mindre reserver av olja och gas som finns i världen.
Projektet påbörjades 2009 när HFG till att
Affärsargument
n Sn
abbt och enkelt
n
n
– kan dras åt och
lossas snabbt, till skillnad från svetsade
kopplingar.
Å
teranvändningsbara – kan
lossas utan att de skadas och sedan
återanvändas.
Un
derhåll – förspänningen kan
kontrolleras när som helst.
14
bolted nr 1 2013
börja med fick i uppdrag att bygga en SIP-plattform – en offshoreplattform som kan byggas utan
kranfartyg eller tung pålutrustning. Liknande SIPplattformar har använts förut, men då bara när
plattformarna varit mindre och legat i grundare
och lugnare vatten. Den nya installationen måste
kunna ta en mycket tyngre plattform, och under
mycket tuffare förutsättningar. Dessutom skulle
den också gå att demontera och flyttas.
Hur gjorde då HFG för att lösa denna till synes omöjliga uppgift? Deras lösning var att använda de enklaste och äldsta fästelementen i
människans teknikhistoria – skruvar. Skruvarna,
som kommer från Nord-Lock-koncernen, är 5,5
meter långa, har en diameter på 24 cm och väger
över 2 000 kg. Och den spännmutter av Superbolt-modell som används väger 350 kg.
– De Superbolt-enheter som vi försåg dem med
ger ett lika säkert resultat som svetsning, fast de är
mycket enklare och snabbare att montera, säger
Franz Raymann, Service Manager på Nord-Lock.
Vi specialdesignade förseglingen, så att jackboltskruvarna skyddas i den krävande miljön. Var och
en av de 36 jackboltskruvarna i varje Superboltspännelement har förseglats separat för att skydda
dem från korrosion och bevara smörjningen. Därför kan jackboltskruvarna lossas utan att de skadas och hela konstruktionen kan återanvändas.
Eftersom ingen tidigare har vågat sig på ett
projekt av den här storleken hjälpte Nord-Lock
också till med tester, beräkningar och montering. En annan fördel Superbolt-lösningen bidrog med var att spänning och förspänning kan
kontrolleras när som helst.
Hela plattformen, inklusive fundament,
konstruerades på land och transporterades sedan
ut till havs med en plan pråm. När den kom fram
till gasfältet F3-FA sänktes fundamenten ned i havsbädden där de fixerades med fyra sugcylindrar. Med
hjälp av lyftanordningar lyftes plattformen av pråmen och placerades på fundamenten. Därefter fästes den med sexton Superbolt-enheter – fyra på varje
fundament – med en förspänning på 12 000 kN på
varje. När monteringen var klar togs lyftanordningarna bort, och hela den 4 000 ton tunga plattformen
hängde på bara 16 Superbolt-enheter.
Hela installationen, från det att pråmen anlände till platsen, tog bara två dagar och fyra timmar – ganska anmärkningsvärt för en konstruktion av den storleken.
– Jämfört med andra monteringsmetoder går
allt mycket snabbare och enklare med Superbolt,
tillägger Raymann. Snabb installation var viktigt
även av den anledningen att pråmen inte fick utsättas för alltför hårt väder förrän plattformen
var säkrad.
– Tack vare att Superbolt användes kan installationsprocessen även göras omvänd och upprepas
på nytt. Skruvarna kan lossas och återanvändas,
vilket är själva poängen med en flyttbar plattform.
För HFG är Superbolt den perfekta lösningen.
– Nord-Locks snyggt designade Superbolt-lösning och det smarta åtdragningssystemet var det
som gjorde att F3-FA-plattformen kunde realiseras,
säger Frank Slangen, HFG:s projektchef för F3-FA.
Just nu är F3-FA-plattformen den enda offshoreplattformen i sitt slag, men att hela projektet lyckades så väl och den potential det öppnar
upp för betyder att det inte kommer att dröja
länge innan fler byggs. Med en beprövad skruvsäkringslösning som också visar att den kan uppfylla kraven från en sådan tillämpning kan NordLock förvänta sig att snart bli kontaktade igen.
I RAMPLJUSET
Thomas Berglund använder
säkerhetsbrickor på
sin motorcykel när han
deltar i det legendariska
Dakarrallyt från Peru via
Argentina till Chile.
FAKTA:
THOMAS
BERGLUND
Aktuell: Tävlar i Dakarrallyt
för femte gången.
Bakgrund: Har arbetat som
yrkesofficer sedan han avslutade lumpen. Idag är han
kapten för Livgardet, ett
kombinerat kavalleri- och infanteriförband med ansvar för
utbildning. Han ägnar sig åt
amfibielöpning för att hålla
sig i form inför Dakarrallyt.
Bor i: Vallentuna.
Tävlar i världens
farligaste tävling
TEXT:
linda karlsson eldh
FOTO:
rickard kilström
I januari 2013 gick det legenda-
riska Dakarrallyt för första gången
av stapeln i Peru. Efter att ha korsat
Anderna in i Argentina fanns målgången i Chile. Flera dödsfall har
inträffat i samband med rallyt de
senaste 34 åren och tävlingen är
mer känd för att man tävlar mot
tuffa förhållanden än mot andra
deltagare. Svenske Thomas Berglund deltog i år för femte gången
i motorcykelklassen. Målet var att
avverka den 8 000 km långa rutten som en av de 10 bästa. Bolted
pratade med honom innan startskottet gick.
Varför anses Dakarrallyt vara så
farligt?
– Vi kör upp till 90 mil om dagen i två veckor i extrem terräng
som anses vara den värsta i världen.
Temperaturen kan uppgå till 50 °C,
vi åker genom öknar som går från
stora sanddynor till citrongräs och i
bergsområden med vassa, lösa stenar. Mer än hälften av de tävlande
tvingas avbryta på grund av skador
eller maskinella problem.
Vilken är den största utmaningen
med mekaniken?
– Många oväntade problem kan
uppstå. Förra året kokade bensinen
i tanken och motorcykeln lade helt
enkelt av. Men det största problemet är vibrationerna. En motorcykel som ska köras i Dakarrallyt måste
anpassas med mängder av extrautrustning monterad på chassit. Det
viktigaste är navigationstornet fram
på motorcykeln, som ska hålla vägbok, gps, kompass, dubbel trippmätare, antenner och annan elektronik. Navigationstornet väger 8 kg
och är monterat på motorcykelns
styrhuvud, vars monteringsyta är
mycket liten. Det är vanligt att skruvarna lossnar på grund av de extrema vibrationerna och att hela navigationstornet ramlar av. Det hände
2012, och 2011 lossnade hela styret
två gånger.
Går det inte att dra åt skruvarna
under tävlingen?
– Serviceteamet utför en grundlig kontroll under rasten på natten.
Under tävlingens gång mitt ute i öknen får jag klara mig själv med bara
några få verktyg för akutreparationer. Jag har inga extra brickor med
mig och det tar för lång tid att dra
åt skruvarna. Eftersom jag kör upp
till 12 timmar per dag måste jag lita
på att skruvarna inte lossnar.
Har du hittat någon lösning på
problemet?
– Inför 2013 års rally säkrade jag
alla skruvförband för extrautrustningen monterad på motorcykeln
med Nord-Locks säkerhetsbrickor
i X-serien. Jag valde dem eftersom
de kan erbjuda den högsta säkerheten på marknaden. Något av det
viktigaste med dem är att de även
säkrar skruvarna mot mjuka material som aluminium och plast – material som kan röra sig och ändra
form under en tävling.
Vad har du för förväntningar?
– Det jag har drömt om de senaste åren är ett Dakarrally där allting
helt enkelt fungerar som det ska. De
två största förändringarna för 2013
var den nya skruvsäkringen och ett
nytt tanksystem. Jag hoppas att det
förhindrar problem och att jag kan
uppnåt det flyt som jag har väntat
på sen mitt första Dakarrally 2007.
Uppdatering: Medan tidningen redi-
gerades var Thomas tvungen att avbryta tävlingen under tolfte etappen.
bolted nr 1 2013
15
LÖSNINGEN
Mitsubishi Heavy
Industries superstora
turbiner är över sex
meter höga och sexton
meter långa, och därför
är det oundvikligt att
vibrationer uppstår.
Begränsat utrymme
Nord-Locks brickor kan enkelt dras åt
trots det invecklade maskineriet inuti
turbinen, och de förblir säkra.
Lossnade skruvar är ett minne blott
TEXT:
carol akiyama
FOTO:
mitsubishi heavy industries, ltd.
utmaningen
På elkraftverk runtom i världen blir gasturbiner allt viktigare för världens elförsörjning. Mitsubishi Heavy Industries tillverkar
för närvarande superstora gasturbiner som är
över sex meter höga och över sexton meter långa.
Med roterande maskineri av den magnituden är
vibrationer oundvikliga, och fram tills nyligen användes kablar eller fjädrande brickor som fastsättningssystem för att förhindra rotation.
Eftersom insidan av en gasturbin är ett invecklat maskineri med en mängd sammansatta
16
bolted NR 1 2013
komponenter är utrymmet begränsat och arbete
svårt att utföra. Det krävs stor skicklighet för att
installera kablar och fjädrande fixturer och därför
beslöt Mitsubishi Heavy Industries att leta efter
en ny lösning som var enklare att montera och
inspektera med jämna mellanrum.
lösningen I jakten på en ny lösning besökte
Ryosuke Fuji på Mitsubishi Heavy Industries NordLock där de utförde vibrationstester på fästelement. Det presenterade resultatet var fantastiskt,
och visade att Nord-Locks brickor förhindrade rotation även under extrema vibrationer.
Mitsubishi Heavy Industries hade dessutom
bra erfarenhet av Nord-Lock sedan tidigare,
eftersom de hade använt deras brickor på en
gasturbin i en demonstrationsfabrik i Takasago
i Japan. Alla kritiska skruvförband var säkrade i
över fyra år.
resultatet Just nu monteras Nord-Locks
brickor på Mitsubishi-gasturbiner på elkraftverk
i Japan och i andra länder. Det gäller bland annat
den nya gasturbinen av J-modell, som levererades 2011 och har den mest effektiva elgenereringen i världen.
För Mitsubishi Heavy Industries kunder innebär Nord-Locks brickor att det är lättare att förhindra att skruvar lossnar, vilket i sin tur leder till
stabilare elförsörjning. Sedan Nord-Locks säkerhetsbrickor började användas har inte en enda
skruv lossnat.
BOLTING NEWS
Nyheter om Nord-Lock-koncernen och skruvsäkring
Chalmers först i mål
skola i Göteborg har – i stolt samarbete med
Nord-Lock – vunnit världens största tävling för ingenjörsstudenter.
Efter tio månader av hårt arbete med design,
byggande, tester och tävlande tog ett team från
Chalmers slutligen hem segern i Formula Studenttävlingen som hölls på Silverstone-banan i England.
– Det betyder mycket för Chalmers att vinna
den här tävlingen, och det är en fantastisk känsla
för de inblandade studenterna, säger Chad Thomas som varit med och utformat tekniken kring
chassit och som studerar till civilingenjör på högskolan. Vi lade verkligen ner vår själ i den här bilen.
Bilen från Chalmers, som är säkrad med dussintals Nord-Lock-brickor vid kritiska skruvförband, var bättre än 102 andra ensitsiga tävlingsbilar i klass ett under tävlingen i juli. Bilen byggdes
helt och hållet av studenter – avancerade komponenter som elektroniska kontrollenheter i motorn
var det enda undantaget.
– Formula Student är ett utmärkt utbildningsverktyg som bidrar till att ta fram morgondagens
ingenjörer. Studenterna lär sig genom att tillskansa sig de färdigheter vi som lärare inte kan
lära ut i klassrummet, säger projektledaren
FAKTA:
Jonathan Rice.
Chalmers
– Vi utförde en två veckor lång förstudie, följt av designfasen på åtta veckor, säensitsiga
ger Prashanth Sekhar som ingår i kommutävlingsbil
nikationsteamet och som också studerar på
Motor: 90 hk Yamaha
Chalmers. Tillverkningsfasen varade tolv till
fyra cylindrar, 600 cc
Hastighet: 0–100 km/h
fjorton veckor, följt av tio till tolv veckor av
Efter tio månader av hårt arbete med design, byggande, tester och tävlande vann ett
på 3,5 sekunder
team av unga ingenjörer från Chalmers tekniska högskola i Göteborg till sist Formula
tester innan det var dags för själva tävlingen.
Hjulbas: 1 250 mm
student-tävlingen som hölls på Silverstone i England.
Samma Chalmers-team kom dessutom
trea i Formula Student-tävlingen i Tyskland
i augusti, vilket betyder att högskolan nu
låsmuttrar av nylon – något som var helt onödigt kunde vi också utforma en design med konstant
ur teknisk synvinkel.
förspänning, istället för med skjuvbelastning.
är rankad 10 av ca 500 team runtom i världen.
– Vi använde säkerhetsbrickor från Nord-Lock
Så vad tycker egentligen de spirande ingenjöför att bibehålla förspänningen i skruvarna, säger rerna om Nord-Locks lösning?
Nord-Lock har nu samarbetat med Chalmers-teamet i två år. Enligt tävlingsreglerna mås- Thomas. Vi upptäckte att hanteringen påverkades
– Helt otrolig, säger Thomas. Efter att ha utsatt
te det gå att inspektera skruvlåsningslösningarna om förspänningen gick förlorad, och att bilen blev bilen för tester i 100 mil uppkom inte ett enda
visuellt. Därför var man även tvungen att använda tungkörd. Genom att bibehålla förspänningen problem med lossade skruvar.
david wiles
Nord-Lock bland Lean-finalisterna
Nord-Locks Lean Production System har lett till
stora förbättringar sedan det infördes i företagets
fabrik i Sverige 2006. Nu har Nord-Locks hårda
arbete uppmärksammats nationellt i och med att
företaget blev en av de fem finalisterna till Svenska
Leanpriset 2012.
Erik Jonsson är Lean-koordinator på NordLock och som keynotetalare på de produktionslyftsseminarier som hölls på MAX Manufactur-
ing & Automation Expo i Stockholm i oktober
delade han med sig av företagets erfarenheter
tillsammans med Jonas Panther från limningsstationen och gruppchef Leif Peterson på verktygsavdelningen.
Resultatet av Nord-Locks arbete med att lyfta
produktionen har imponerat både internt och externt, och förbättringar som vanligtvis tar tio år
eller mer att realisera har genomförts. I år har med-
arbetarna på Nord-Locks fabrik i Mattmar lämnat
in 900 förslag på arbetsrelaterade förbättringar.
Ca 550 har implementerats hittills.
För kundernas del betyder resultatet av det
nya produktionslyftet avsevärt förkortade ledtider. Förbättrad orderprecision och mindre avfall
är några av de andra fördelarna. Lean Production
System håller för närvarande på att introduceras
på Nord-Locks fabriker i USA och Schweiz.
bolted
boltedNR
# 1 2013
17
foto: anna sigvardsson
Unga ingenjörer från Chalmers tekniska hög-
BOLTING NEWS
Nyheter om Nord-Lock-koncernen och skruvsäkring
Stabila stålkonstruktioner
Problem med skruvlossning
i stålkonstruktioner har
lösts med Nord-Locks
nya SC-brickor.
Fram tills helt nyligen fanns ing-
Spela roliga spel på din smartphone
med Nord-Lock.
Underhållande och
informationsrik app
Har du tid över när
du väntar på flyget
eller ett försenat affärsmöte? Med den
nya appen från Nord-Lock kan
du ta väl vara på den tiden – du
kan lära dig om vanliga orsaker
till att skruvar lossnar och hur du
förhindrar det, samtidigt som du
har roligt.
I Avoid the Traps, som är tillgänglig för iPhone- och Androidenheter, ska du navigera en kula
genom en komplicerad labyrint.
Under spelets gång får du användbara tips om hur du skapar
det optimala skruvförbandet.
Appen är en del av lanseringskampanjen för Nord-Locks nya
säkerhetsbrickor i X-serien som är
ämnade både för spontan skruvlossning orsakad av vibration och
dynamisk belastning och för avmattning beroende på sättningar
och relaxation.
Skanna QR-koden och hämta din
version av Avoid the Traps från
Nord-Lock.
18
bolted NR
nr 1 2013
et tillfredsställande sätt att säkra HVskruvar (enligt EN 14399) i stålstrukturer som broar eller takmonterade
kranar. När skruvarna lossnade på
grund av vibration eller dynamisk belastning fanns ingen annan lösning
är den tidskrävande och kostsamma
processen att dra åt dem igen.
Men nu har Nord-Lock lanserat en
ny serie säkerhetsbrickor speciellt utformad för de HV-säkringssystem som
används för stålkonstruktioner i Europa. SC-brickorna (stålkonstruktionsbrickor) är certifierade i Tyskland av
DIBt (tyska institutet för byggteknik)
och inväntar europeisk certifiering.
– När vibrationer uppstår i den
här typen av strukturer kan skruvförband försedda med originalbrickor
från HV-serien lossna, och klämkraften kan inte bibehållas, säger Frank
Hüssing, Sales Engineer på Nord-Lock
i Tyskland. Man har länge letat efter
en lösning i branschen, så vi tog fram
en specialanpassad ny produkt som
fungerar bra ihop med det befintliga
skruvsäkringssystemet och den mycket specifika formen.
HV-satsen används ofta i Tyskland
och består av en skruv, två brickor
med specialfasning och en mutter
Nord-Locks nya SC-brickor har specialdesignats för att passa ihop med HV-skruvsäkringssystemet som används i stålkonstruktioner i Europa.
med smörjning. Alla delar är zinkbelagda. Nord-Locks SC-brickor är
utbytbara med originalbrickorna eftersom de har samma inner- och ytterdiameter. För att passa ihop med
skruvhuvudets specifika form har
Nord-Locks brickor en speciell fasning på insidan. De två SC-brickorna
är fasade på båda sidor för att minska
risken för felaktig montering.
Nord-Lock har börjat marknadsföra produkten till kunder i Tyskland
i år. Eftersom SC-brickorna oftast
används tillsammans med HV-satser
kommer de att finnas tillgängliga
både via distributörer och via direktförsäljning.
Broschyren Olja och gas ute nu
Nord-Lock-koncernens skruvsäk-
ringslösningar för olje- och gasindustrin presenteras i en ny broschyr.
Broschyren kan hämtas från NordLocks webbplats och handlar om
utmaningar som kan uppstå i samband med skruvsäkring i branschen
och hur Nord-Lock-koncernens produkter kan lösa dem.
Innehållet består bland annat av
fallstudier och användningsinformation, och riktar sig främst till tekniker
och underhållspersonal som arbetar
med utrustning för olje- och gasindustrin, samt beslutstagare i alla
sektorer som värdesätter säkerhet,
lönsamhet och minimalt underhåll.
Nord-Lock har stor erfarenhet av
skruvsäkerhet i branschen, och koncernens produkter används inom
hela sektorn, från borrutrustning
och fjärrstyrda fordon till borrtorn,
kranar och petrokemiska anläggningar.
Hämta broschyren på
www.nord-lock.com/oil-gas.
Enligt Hüssing har feedbacken från
kunderna hittills varit mycket positiv.
– Varje gång skruvarna i dessa
stålkonstruktioner börjar lossna
måste företaget skicka dit en servicetekniker som drar åt dem. Det kostar mycket pengar och innebär att
skruvsäkerheten inte längre kan garanteras. Därför uppskattar kunderna att ha ett skruvsäkringssystem där
dessa problem inte uppstår ens vid
dynamisk belastning och vibrationer.
– Inom den här branchen har vi
sett en enorm efterfrågan på denna
mycket intressanta specialprodukt,
säger Hüssing.S
david wiles
Oil & Gas
Industry bolti
ng solutions
from the Nord
-Lock Group
En jämförelse
mellan NordLocks X-serie
och sågtandade
fjäderbrickor
Nord-Lock X-serie
Sågtandade
fjäderbrickor
myt h
busters
Myten: ”Det tar längre tid att instal-
Dynamisk
belastning
Bevisat effektiv mot skruvar
som lossnar på grund av
vibrationer inom många olika
användningsområden.
Står vanligtvis emot vibrationer
tillräckligt mycket, men bara om
förspänningen är hög.
Spridning i friktion
Mindre friktionsspridning och
därmed jämnare förspänning.
Svårt att uppnå erfordrad förspänning på grund av friktionens
stora spridning. Det funktionella
förspänningsområdet är därför
begränsat.
Stapling
Nord-Locks X-serie ska användas
parvis och är inte till för att
staplas.
Stapling rekommenderas inte.
Sättningar
och krypningar
Nord-Locks X-serie skapar en
elastisk reserv som motverkar
sättningar och krypningar.
Skapar ingen elastisk reserv.
Återanvändbarhet
Kan återanvändas.
Återanvändning rekommenderas inte.
Skruvstorlekar
Kan användas med
skruvstorlekar upp till 12.9.
Kan användas med
skruvstorlekar upp till 10.9.
lera Superbolt (MJT) än den lösning
du redan har”
Sanningen: Om man bara räknar den
tid det tar att skruva åt och sträcka
ett enskilt fästelement kan det tyckas
gå snabbare med andra metoder. Om
det däremot rör sig om tung hydraulutrustning, som det ofta krävs två man
att hantera, går det mycket fortare att
montera MJT-skruvar när det kommer
till antalet individuella arbetstimmar. En
M48 Superbolt MJT kan dras åt på bara
90 sekunder med en vanlig manuell momentnyckel. Stora MJTs kan dras åt med
pneumatiska skruvdragare mycket fort.
Exempel: Det tog 2,5 timmar att montera 18 stycken MJT-spännelement med
en diameter på ca 130 mm och 8 gängor
per tum (tpi) på en matarpump för en stor
panna. Med den gamla metoden och stora hydrauliska nycklar skulle det ha tagit
10–12 timmar. Åtdragning av MJT-spännelement sker i ren dragspänning, vilket
gör att gängorna inte skadas och därmed förhindras skador och förseningar.
När MJT-spännelement monteras behövs
bara enkla handverktyg, och flera arbetare kan montera samtidigt utan att behöva dela lyftkranar eller stora verktyg.
Fler exempel och tidsundersökningar
finns på www.superbolt.com.
Fler forum efter lyckat
branscharrangemang
Nord-Lock har arrangerat ett lyckat
branschforum med fokus på sektorn
för förnybar energi. Både kunder och
branschexperter kom till forumet som
är det första i sitt slag. Liknande evenemang kommer att hållas för andra
sektorer.
Målet med forumet för förnybar
energi var att utbyta idéer och erfarenheter och att diskutera lösningar på vissa stora utmaningar inom vattenkraft,
exempelvis underhållsintervaller i krävande miljöer och korrosion.
Det tekniska forumet, som inte
var försäljningsorienterat, ägde rum på
Nord-Locks anläggning i Saint-Priest i
Frankrike under två dagar i juni. Det
arrangerades av Nord-Lock som ett sektorövergripande, integrerat seminarium
om tekniska frågor. Deltagarna bestod
bland annat av tekniker och chefer
från några av Nord-Locks viktigaste
vattenkraftskunder runtom i världen.
Nord-Lock planerar nu att hålla
ett liknande evenemang, den här
gången för järnvägsindustrin, senare i år, även denna gång i Frankrike.
Som en uppföljning kommer ett andra forum om förnybar energi att
hållas i mitten av 2013. Här kommer
diskussionerna från det första evenemanget att fortsätta.
Nord-Lock planerar ett branschforum för järnvägsindustrin.
bolted
boltednr
# 1 2013
19
En ny evolution inom skruvsäkring
Säkra skruvförband
även på målade ytor
Pålitlig låsning
även för kortare
klämlängder
Säker lösning
för flera
sammanfogade
delar
Perfekt för att hålla
belastningen jämn vid
temperaturvariationer
Beprövad säkerhet
för vibrationer
och dynamisk
belastning
Nu förbättrar Nord-Lock skruvsäkringen ytterligare
med en unik, multifunktionell killåsningslösning.
Med säkerhetsbrickorna i X-serien får du precis
det du behöver för att hantera olika typer av
utmaningar – vibrationer, dynamisk belastning,
sättningar och relaxation – med en enda lösning.
Avancerad
skruvsäkring för
kompositmaterial
och polymerer
Läs om hur Nord-Locks säkerhetsbrickor i
X-serien kan hjälpa dig att lösa många olika
skruvsäkringsutmaningar på en gång.
www.x-series.com
Skruvsäkring utan kompromisser

Similar documents

250 SX-F 2014

250 SX-F 2014 STARTER VALVE COMP. IDLING ADJUSTING SCREW CPL. SEAL RING SCREW SHOULDER SPECIAL SCREW AH O-RING THROTTLE POS. SENSOR SPECIAL SCREW O-RING PLATE SPECIAL SCREW O-RING SEAL RING SCREW SHOULDER TIMING...

More information

Klicka här för att se ett bildspel som pdf

Klicka här för att se ett bildspel som pdf tiotal mopeder för att fira att den fyller “gubbe” i år. Stort tack till alla privatpersoner, klubbar, museer och stiftelser för att vi fick ta del av era kulturskatter!

More information

Bolted #1 2014 - Nord-Lock

Bolted #1 2014 - Nord-Lock för att kompensera för avmattning” AVMATTNING ÄR EN av de största anledningarna till att skruvar lossnar. Avmattning beror i huvudsak på tre saker: sättning av grova eller oregelbundna ytor; relaxa...

More information

förbandskvalitet - Nord-Lock

förbandskvalitet - Nord-Lock Observera att oönskade manuskript inte accepteras. Materialet i denna publikation får endast återges med tillstånd. Begäran om tillstånd skickas till redaktionsansvarig på [email protected]

More information