Klicka här för att se ett bildspel som pdf

Comments

Transcription

Klicka här för att se ett bildspel som pdf
MHRF på Elmia 2012
Bilder: Jan Tägt och Malin
Tidningen Klassikers
läsare valde – i konk
urrens med bland
Romeo, Tatra och
andra Porsche, Alfa
Ford Mustang – denn
a orangea Volvo 244
och snusbrun inred
med jättestötfångare
ning till Årets Klass
iker 2011!
Överraskandeochkul!
Såsammanfattaräg
arentilldennaVolvos
framsomÅretsKlas
siker2011avtidninge
omnyligenröstades
nKlassikersläsare.J
stoltaägarenheter,h
ohanFalck,somden
ittadebileniStockho
lmvia
harhanhemmaiUpp
salaenorangeVolvo2 enannonshösten2007.Sedantidigare
1973.Orangeävend
45frånsammaår.Och
en.Televerket-fetisch?
en1800ESfrån
Snarareslump.Utom
Klassiker-bilensomu
denblivandeÅrets
rsprungligenvartänk
tsomreservdelsbilti
ll245:an.
–Jaginsågsnartatt2
44:anvarförfinatto
ffra,berättarJohanFa
åtgärdadedeförmod
lcksomistället
ellentypiskarostangr
eppenpåsparklådor
reservhjulsbaljor.
,skärmkanteroch
Efterattävenframskä
rmarnabyttsblevdet
enutvändighellacke
gångarnavarfördet
ring,dockejdörrärenlättnyansskillna
d.Iorange.AttVolvon
perfektiskickettycke
inteär
rhanbaraärskönt.
–JämförtmedminP1
800,somärenlågm
ilareiorört
originalskick,kännsde
tbarakulattköratillt
evenemangförattvisa
räffaroch
uppden,sägerJoh
anFalcksomär
gladatthanintebehö
vertänkapåatthålla
nerepåmiltalet.
AllanämndaVolvo-bi
larharnämligenenM
HRF-försäkring.
–SköntmedMHRF-fö
rsäkringenärattdet
intefinnsnågra
begränsningarnärde
tgällermilensålänge
detrörsigom
rennöjesåkning,förk
lararJohanFalckäv
enomhanmedger
attdetintehinnerbli
såmångamil.Trotsn
öjet.
–Roligastmeddenn
abilärattdetvisarsig
attmanfortfarande
kanhaenentusiastbi
ltillrimligakostnader,
sammanfattaren
gladJohanFalck.
sseleder
Volvo244DL
1978
B21A(endastmotor
tvättadochservad
),74kW
BW353-stegsautom
atlåda
Zenith
ca1400kg
JohanFalck,Uppsa
la
Sammanställning: Göran Schü
Volvo 244 DL – År
ets Klassiker!
Märke:
Årsmodell:
Motor:
Växellåda:
Förgasare:
Tomvikt:
Ägare:
Blomquist
6-9 april gick Skandinaviens största bil- och mc-mässa för entusiastfordon av stapeln: Bilsport Performance & Custom Motor Show i Jönköping.
Eller kort sagt: Elmia-mässan i påsk! Motorhistoriska Riksförbundet var på plats i C-hallen även i år. Årets tema var svenska tävlingsfordon som
vi uppmärksammade bland övrig motorhistorisk kultur i kubik. Välkommen in på en rundtur!
För gårdagens fordon på morgondagens vägar. Sedan 1969
är detta vår devis. Historiska såväl som nutida utmaningar fanns
samlade i vår monter. Utöver all
kulturverksamhet förstås!
På bilderna: Volkswagen Typ 1
Lim. 1200 1961 - blå - och 1959
- gråbeige - (2:a pris Europeisk
Old Classic Car), Porsche 912
1965, VW 1200 Karmann Ghia
Typ 1 1963 (3:e pris Exhibitors
Choice Car Hall C samt MHRF:s
pris Historical Vehicle Award).
Här och var skymtar även en
BMC Clubman 1275 GT 1971.
På bilderna: Monark M 560 Motocross 1955, Husqvarna 510 TE
Eu 1988 och Monark 125 ISDT
1974. I bakgrunden skymtar en
Rickson isracer 1970. Ej med
på bild Husqvarna TT 500 1935
(2:a pris Antique Bike).
På bilderna: Saab 96 V4 RC Saabs fabriksbil - 1975, Arnolt
Bristol 1954 (1:a pris Old Sport
Car 2012) och BMW 3,5 CSL
1973 (5:e pris Exhibitors Choice
Car Hall C).
På bilderna: Cottereau 1906
(3:e pris Vintage Car), RPB
Formel Vee 1300 1967, Ralt RT1
Formula 3 1976...
... och en orange Volvo 244
med jättestötfångare och snusbrun inredning (som valdes till
Årets Klassiker 2011 av
tidningen Klassikers läsare)!
Storvolvon – Volvo
s stora svarta!
På bilderna: Volvo PV 831 1954
(1:a pris Europeisk Old Classic
Car). Totalt hade vi 40 fordon
utställda som alla väckte stor
nyfikenhet. Bland dessa ett
tiotal mopeder för att fira att den
fyller “gubbe” i år. Stort tack till
alla privatpersoner, klubbar,
museer och stiftelser för att vi
fick ta del av era kulturskatter!
Märke:
Årsmodell:
Motor:
Växellåda:
Utrustning:
Ägare:
VolvoPV831
1954
6-cylindrig sidventi
lare på 90 hkr
3-växlad
Åttasitsig med fällb
art mittensäte sam
t
pakethållare med cyke
lställ
Bengt-Arne Johans
son
Modellen fanns mella
n 1950-1958. 1958
skruvades det ihop
delar, efter att prod
åtta bilar av reservuktionen lagts ned.
Totalt har det tillve
De flesta bilarna gick
rkats 4 135 stycken.
som taxi och var svart
disponenter som
a. Det gjordes ett
man kunde få i mörk
antal så kallade
blått eller maronrött
pakethållare med
. Extrautrustning var
cykelställ, bårutrustn
ing för sjuktransporter
, sidsökare med mera
.
Ägaren köpte denn
a bil 1973, 16 år gamm
al, för 175 kr. Då hade
Det var hans första
bil. Bilen har gått på
han först prutat 75
kr.
Hallandsåsen som
dålig för att repareras,
taxi och var egentligen
med massor av rost
för
samt att några unga
sönder allt löst i bilen
r roat sig med att bryta
och
direkt efter köpet. Seda sedan kastat sten på den. Den har fått
två renoveringar, först
n ställdes den unda
n i nästan tjugo år
som blev en totalrenov
innan nästa renovering
ering med ny moto
r, ny växellåda, ny
mera. Bilen har bara
kläds
rullat ca 56 000 mil,
el, nya bromsar med
har vunnit pris samt
av tv-miniserien ”Hins
varit med på inspe
ehäxan”.
lningen
Storvolvo-klubben
bildades på Volvos
75-årsdag den 14 april
samlande begrepp.
2002 för att mynta
Det skall förhoppnin
ett
gsvis bli lika självklart
vad en PV eller Amaz
vad en Storvolvo är
on i dag är. Underrubr
som
iken ger inriktningen
ventilmotorer 1927
-1957 (då den sista
: för modeller med
personbilen med sidve
sidntilmotor tillverkade
s).
Storvolvo-klubben
verkar för att aktivt
bevara äldre Volvo
och dess historia levan
-modeller, hålla dem
de. Klubben är öppe
rullande
n för alla med intres
bilar, bussar och andra
se för personbilar,
Volvo-fordon med
lastsidventilmotor tillver
period. Dock med
kade under nämnda
viss tyngdpunkt på
personvagnarna.
Medlemstidningen
Sidan utkommer med
fyra nummer om året.
någon form, och kansk
En och annan träff
e andra aktiviteter,
i
berikar också klubb
på önskemål och eldsjä
ens utbud, allt beroe
lars insatser. Sedan
nde
år 2005 körs ett sidve
samt ett ”sommarm
öte”. Dessutom finns
ntilsrally, Sidsvänge
n,
klubben årligen repre
och evenemang. Läs
senterad på olika träffa
mer på vår hemsida
r
www.storvolvoklubbe
n.net!
Mini – först, minst och snabbast!
En amerikansk sportracerbil
snabbast
Mopeder Storvolvon – Volvos stora svarta!
n mc-museum
1967-198
Formel Vee Sverige
Klubb
Lennart Magnusso
9
Märke:
–
italienbyggd med engelska delar!
VolvoPV831
BLMCClubman1275GT(Grupp2)
och tjejer!
952ammaåhän
klar!
cy
-1
Mopeder
1956-1960
ReMärke:
tor
ar
motor
1
bb
xT
mo
gs
t!
gu
5
A
or
sex
na
Til
le
9
p
ar
do
lverka
p d: 1967
Årsmodell:
1971
ru
er 1 – hjälpsViktoriap nberg,Tyskland
80-ta
G
– presenter
r1954
fö
,Au
la
BMa
Motor:
Märke:
ArnoltBristol
Moped Viktoria-cykelmed
ür
sk
Märke:
Crescent2000
Motor:
6-cylindrig
sidventilare
på
90
hkr
4 cyl, 1295 cc med dubbel Weber ca 130 hk
inf
rm
N
ab
/G
rikenRexrA
Zweirad Un
y fo
erkeA
Vik
Årsmodell: 1954
almstad
vG ,Hmc-museum
–t:en n
Tillverkad:
1956,NymansbolagenAB,Uppsala
EM 3-växlad
Växellåda:
Cooper S med lamelldiff
Lennart
Magnusson
e16
iktoriaW
50
gral
, 49
llDyelcion
44 R
cc
Inte
kgaia
Märke:
ta
1951,V
ro
Lennart Magnusson
mc-museum
Övrigt:
Motor:
Bristol BS1 MkII, 6 cyl., hemisfärisk alu.topp, 155 hk
ss
bo samt
e
d:
Motor:
Sachs
47
cc
nc
Utrustning:
Åttasitsig
med
fällbart
mittensäte
7x12 tum
ur
–
ok
t-t
La
ka
re
ch
er
ar
at
3-v
llv
Ti
Husqvarna Fabriksmuseum
tom
lad, fotväxe
ing,G
38 cc
ÄgM
4-växlad Bristol med Laycock overdrive
rutn
sex
är:ke: – presenterar
are
fläx90
u
Vikt:
44Växellåda:
kg
pakethållare
med cykelställ
650 kg
i-inspmotorcyklar!
gndaMn
l,tiM
e med au
19
kic
ar
ksell
tar
00hk
l: Peter
– presenterar sex
motorcyklar!
t, 8yla
so
Motor:
11,5 kg
Lacc
l brä
)c
lförgasar
m
re
Framvagn:
Tvärställd bladfjäder, A-armar, kuggstångsstyrn.
nsa3
inagne
Årsmodel
k
letaniff
ftkm
95
Övrigt:
2-växlad,
4,8 l bränsletank
o
Ägare:
Bengt-Arne
Johansson
0-100 6 sek, toppfart 195 km/h
, specia
k 53%
19
dlu
ad
ad
– och den orörda motorcykeln!
xl
(l
fö
od
För
vä
ler
Vikt:
sc
sta
r
2: enme Märed
or
ped
Bakvagn:
Längsgående torsionsfjädring
tercoo
otVee
medvi att stan
Mmo
ank
kein
Ägare:
Peter
Landin
et
am
m
Skivor fram, trummor bak
Formel
dskivm
:
sl
fr
t:
u
bro
än
ig
n
ms. Ingår4WDSa
e
(47%
Övr
a
s
3 l br
!
ab
i äga
toriau
År
Modellen
fanns
mellan
1950-1958.
1958
skruvades
det
ihop
åtta
bilar
av
reservBromsar:
12 resp.11 tums trumbromsar från Lockheed
d
9
Vik
ren
sm
6
an
xla
s
en
sam
V4
m
väodel
Jörgen Carlström, Linghem c-m
5R
ak, 4 135 stycken.
Märke:
Husqvarna510TEEu
iff)linglagts
btillverkats
CTotalt
av ett
(S
da
nterad på
: Mot
Märke:xellåda
tjug
send
oli
delar, efterl:
att
ned.
har
det
ota
or19
Ewald Ek
,s
bs
oss
laa
75(kör
Rex
thproduktionen
fa
Dennamodellärkändfrånfilmen
– andra
nm
Tomvikt: Änglagård950
kgsommaren, och kallas därför
ram
-mo
ed
torn är mo
–
världens
största
!
brer.iksb
rf
Vä
ped
orflesta
o
M560Motocr
r
km
ivo
: racingklass!
d
s
Cr
ba
av
sk
ng”. Mo bakhjulet.
es
e:
il)
s
Årsmodell:
1988
De
bilarna
gick
som
taxi
och
var
svarta.
Det
gjordes
ett
antal
så
kallade
la
ke:
P
pu
de
ce
ar
Mär
er
ra
ng
u
k
nt
Til
Eklund
Äg
”Änglagårdsmopeden”. Toppfart:
ile
fla
lverkad:
y
ntSa
n
km
abkunde
c
ve
Växe
op
200 km/h
g
”Vicke hä eciellt stöd vid
Alec Issigonis revolutionerade
bilvärlden
när han 1959 presenterade
Mini som
V4
r
bo
ed
de
för
a
disponenter
som
man
få
i
mörkblått
eller
maronrött.
Extrautrustning
var
2
llå
1955
n
em
o
nn
lite
19
da
Br
ll:
t
mu
sp
a
72Monark
r Lucas-ins
MMini pekade BMCxkoncernen
: k Sa
503cc,4-taktsmotor,vattenkyld
säsongmed
c
Årsmode Motor:
Motor: om
esifolk
och ett
den nya tidens småbil.
vägen mot framtiden.
mohittaut också
sar: Hjul:
ab tB
) mera.
pakethållare
cykelställ,
bårutrustning
för sjuktransporter,
,2-cylindrig,250c
artMed
omed
resc
Märke:
prutning sidsökare
Ägare:
Kenneth Andrén, Malmö
jädring
4-vä
nkallad
Br RPBFormelVee1300
en
JLOM2-125
tande-C
eman förvisso
xla
Sachs,
fly
s
d,n,
1945)
Modelle med framgaffelf
ola
ca
Växellåda:
6-växlad
Framhjulsdrift
och tvärställd motor
kunde
hos tidiga DKW
enn
el
tä
r
ge
Motor:
19
tst
47
L
Vik
yk
Märke:
CrescentSport,mod.1140
a
0
eg
13
cc
-c
t:
Va
el
hk
g
r
adg med di
rber
n
alternativ
Årsmodell: 1967 44
e detta koncept innan Issigonis visade dessÄgare: Ägare:GöranKarlsso
200k
damcyk
Örnen
och Saab, men dessae
hade
netttövergivit
ca1köpte
t 15
ffbhan
denna bil
1973,
gammal,
för 175
kr. Då hade
först prutat 75 kr.
kg Ägaren
HusqvarnaFabriksmuseum/HusqvarnaAB
ro
o 16 år
tum be
Övrigt: kt:
s
rebr
Tillverkad:
1960,NymansbolagenAB,Uppsala
hjulu
aster(på
Arnolt Corporation tävlade både flitigt och framgångsrikt med ett fabriksteam med
es Med
Ö
ly m
Märke:
roensom
in,
fulla potential
hjul i varje hörn var bilen inte bara rymlig för sin storpphähar
Motor:
n i ral
kt:DetKa
allSRM(1000-m.tävlingsmaskinförrundbana)
Vi VW1300,trimmadtillca75hk
var
hans
första
bil. Bilen
Hallandsåsen
och
var egentligen för
de
ssetaxi
jW
Cyclem land
nggått
3-vVi
w”somhadestora
– pri Mini.
ninpå
äx
ba
tre bilar
upp A kla på
ga
lad, pe
var
nasig
Gred
Ägare:
re m
lek, den var också vägsäker och körglad, trots blygsam motoreffekt.
. Or
ionavM550”BlueArro
Motor:
Sachs
47under
cc åren 1954-61 och ställde bland annat upp vid flera tillfällen upp i
:
Märke:
NJSpecial(1000-meterstävlingsmaskin)
. Det roat
förda
att l,
repareras,
avörd
rost
samt
attfö
några
med
att bryta
igina
are: Presdålig
haca 75med
Växellåda:
ärkekeln
0 kgmassor
enmotocross-vers
aceringar.Motorcy
och grundades 1966
52,Eng
rsentetungar
1982 inf
Äg4-växladfrånVWTyp1
lem
Märke:
Årsmodell:
Motor:
Växellåda:
Hjul:
Vikt:
Prestanda:
Bromsar:
Ägare:
ndrbu
Årsmodell:
1948
M lampa
l
toppl vid Husqvarna
n självt
tähar
tanda:allt löst
Denna motorcykel är4.Äve
en avnM5
de sist
tillverkade
AB:s fabrik
19
Sebring 12 Hours, där de vann sin klass år 1955.
et,
vänd
60fick
rkta
2-reg
Tore Kasönder
DennaM560är
xesedan
gsn i Ödeshög.
l, ca
nin
upp på
rtfö
bilen
kastat
den. Den
fåttfjä
tvådr
renoveringar,
först
kt l Vee Sverige är lika gammal som klasse
5,5
a Gr
rls ellan bilspoi0ngland,195
tning.Framer
en mycket aktiv 1938
ar
Vikt:
44 kg
ma trim
kaäd:
Årsmodell:
l sten
är man
brä
10till0och
sam
populär
Det ays,E
är därmed
en av ererad
de sista
svensktillverkade
Husqvarna-motorcyklarna
och
tlet
ns
tse
dbelysningsutrus
Framvagn:
TorsionsfjädringfrånVWTyp1
cc, 2-entaFormeet
framgångariSixd
5ställdes
Klubb
de
esme
Tillvåallm
Motor:ationso
500cc
En som tidigt insåg Minis potential som tävlingbil var racerföraren och bilbyggaren John
antjugo
t riktig
32den
anksäsongen för Formel Vee i Sverige. Idag
k, int
k år innan nästa renovering
enlev
efterers
köpet.
Sedan
den
undan
i nästan
tillä
örasp
Denna
epp
to
istoriska
ättare
tförande,m
attfåframf
, det interndirekt
änslriktiga
fart ca
en
har aldrig
tagits i bruk.
År 1986 såldesadför
Husqvarna
Motorcyklar
Stanley Arnolt
hade som
framgångsrik
och industriledare skapat
som tävlar i Racerh
r FIA
utreg
Övrigt:
2-växlad,
5,5(1907-1963)
l bränsletank
(inkl.
reserv entreprenör
0,5 l)
Motor:
500cc
: till Cagiva i ainför
harenrentcrossu
l brförsta
NäPendelaxelfrånVWTyp1
väelv
är
Cooper. Med sin erfarenhet från Formel 1, där han introducerade det moderna mittmotort som
orAB
nyreno
xlierk
160 kmny/hklädsel, nya
desom
1,4den
ca 150 medlemmar,
av.M560ärtypbesiktig
Bakvagn: moped
blev am
en ConnyLingehed
totalrenovering
med ny motor, ny
växellåda,
bromsar med
ng, som
om
var
teras
Motmotorcyklarna
Ägare:
,Br
ver
r- år.
C klubb
rmon
sa
ad
per
r:1.
historisk racing, med
201
Italien,
men
produktionen fortsatte i Ödeshög tills de sista
rullade
sig en ansenlig förmögenhet under andra världskriget genom stora och lönsamma kontrakt
inomrg
t str are
ika
bestlro
cylinde
kunde
go
och racing is ett
cc lingar
konceptet, som gjorde Ferrari, BRM och de övriga dåtida F1 bilarna omoderna över
en vidtävlinga
ca femd deltäv
nå
min
en
med
32
Or
be
Ägare:
Anders
Nilbratt
Ägare:
LennartMagnusson
mera.
Bilen
har
bara
rullat
ca
56
000
mil,
har
vunnit
pris
samt
varit
med
på
inspelningen
ar
upen
t:
de
are.
ig
av
RHK-C
ig
Bo
me
Ägare:
inal med
l ens tävlingsserie
på
30
Bromsar:
Övr
ut ur sager
fabriken i december 1987.
med amerikanska försvaret. Arnolt var den förste amerikan som började importera
edningsv
Kjel
pAbilarn
väg,menutanpas
Klubb
tsmotor
.m. vid
natt, såg Cooper genast fördelen i Alec Issigonis nydanande tankar. Han lyckades över2. tv-miniserien ”Hinsehäxan”.
rift
Märke: inlTrumbromsarfrånVWTyp1
håilla
rdttG
r,
Grupp av
arerupbrrbo
en tvåtak rvtal 4 000 v.p ra klasser i historisk racing.
h4-hjulsd bjöds
Lennarling
mentu
ocsb
EfterandravärldskrigetvardetsvårtattfåtagiJAP-motorer.FolkeMannerstedt,
brittiska sportbilar efter kriget. Det var MG TC, Aston Martin, Bristol och Bentley. Hans
d som
ensnartt
om
are:siaste
va mest populä
gra
Tomvikt:
ca375kg
Cr
rivsheltideelltavfe
tala både British Motor Corporation och sin inte helt motorsportfrälste vän Issigonisom
ggt kring sMo
t
t,tu
Äg
för
ns
Ni
es
pingd
och
er
eck
by
de
elä
tor
ilka
ce
lss
l,
Falkö
erbjud
största
utv
ara
den
eumi
nt
Tillverkad:
att
hjuär en avpp
landet
eb, Fryk pBbilarna,v gg
Co
Konstrueradavenungdomsjury
med Crescents
tekniker
och motor-Carlo Bertone i Turin i Italien
KonstrueradochtillverkadavNilsJakobsson(1896-1954),tidigarechefsmekaniker
r.Samlingen
ensåg
ling.
Vee
Husqvarnaskonstruktöravracermaskiner,skapadedåenSRM-motor(Svenskracerstora visiontillsammans
var en helt egen
bil. Därför lät
han Carozzeria
ortmp
nmotorcykelmus
.Jainton
Rallycros
bara att göra med
actm
edan
ilsp
plettblak
up näs
att få utveckla en specialmodell av den nya småbilen. c
En rallyr och racinglegend var född!
h kolångva
Grsta
mbsen
nheterfråntävlingsbano
omForme
manr
LennartMagnusso
odare
regång
19
riga popularitet har inte
Toppfart:
ca200km/h
rdu
re ococh
trema75-årsdag
.124
omapril
ftaino
med den fina
73
födsin
ex
stjärnor. Den är ovanlig med
kromade
fälgar141
ochArnolt
det kromade
påsex
framskärmen.
ven14
Storvolvo-klubben
bildades
på8
Volvos
2002 för att mynta ett
att görapåHusqvarnaracerstallunderstorhetstidenpå1930-talet.Detsägsattingenkunde
89.Härhittaste
sra e
rärettk Klasse
desafö
tresse,någramederfare
motor),somtillverkadespåSpångayrkesskola.Detgjordesca20stmotorerpå500cc
designa
och bygga
Bristol, staget
inklusive
coupéer, under åren 1954-1959.
nssastora
Motor:
on
om
so
förga
Somsåo
ckor.Äden
m ,M
as
ark
asomde
En
il!
bilarna
omöjl
bb
pengar, det har också
glabb
etidenmellan1904-19 Cyclema
C
allamedgenuintmc-in
rei sc
nd
sna
a julsmagnet,
ksonI
igg
ruppBvad
chsna
095 tl/m
olika sätt.
anvis
19
tragiskaoly bli
jorarn
en
ao
racing för ganska lite
ali
köptes ny hos Pe-Jo cykel och sportaffär i Jönköping 1960. När nuvarande
67
samlande
Det
skall
självklart
en Storvolvo är Mopeden
som
talm
debegrepp.
närG
Sa
rfrån18länder,täckand
tB
Acc:
0-100ca5sek.
Ric
mycke
ochca15stpå350cc.SRM-motornpådennamcharnr01,ochärdärmeddenförsta.
rem
so
anförhoppningsvis
an
ränlika
deka
ch
tannatmuseumk
bil
ola
ext
ett
nas,
svängh
ing cat 0,
t brige
medlemmarna på mångasom“Nisse”hängautfråndiskenidepånochskruvamedcyklarna,dådessaintefick
Från början med motorer på knappt
en liter, mot slutet närmare 1 300 kubik, ibland mer
enVa
pA
iWRC,
t TVgeUnderrubriken
47
up
Övrigt:
dirnte
ttisfter
n,
omfattaröver120cykla
åsällsyntaattinge
- förbruknväldig
bo
Gr
cc
ekför
ka iRA
volym, edmc
son
rdeti
lag
ter
som klassen erbjuder
vudklass
föl
rb
sä
sn
densåldes
inte körts
på i28
år, som
men en
behövde
bara ny
et
vad
en
PV
eller
Amazon
dag
är.va
inriktningen:
sid- köpte den 2002 hade
hu
C
års
: Mini Cooper19
BB
Växellådanären2-växladDrotttillverkadavingenjörGunnarHagströmochBerthold
,så
Bilarna
främst
USA
amerikansk
bil bensin
byggd iför
Italien med chassi och motor
arav
arna beträdabanangenomdepån.HantävladesjälvpåSaxtorp1938-1939ochtillverkade
ral
gjdger
förart
70 sig vara
ndardmaskiner,någras
e
87
pp
C so
sociala gemenskap
gjorde
nv
lyts gekla
Bränsle
mul- och för modeller medägare
gasta
kv
cherochkuriosa,alltm
de
.
19
än så tävlingsvagnarna.
visade
lika
framgångsrik
i
rallyskogen
som
Gru
sse
2-v
rk
Ägare:
JohanLund,Orresta
chtun
lmaffis
t
m
för
c
us
ins
ni
/tim
ä
te
lättao
äx
bevara
aker,fi
no
tog
att
nin
täl
c
äve
,H n, är man lika mån
km
åleks
ed
mförandmed sidventilmotor
om
pApersonbilen
M
rtelad,ventilmotorer
ini
ldallni
lly
Ägare:
po
att starta. Originallackenfrån
kvar,England.
endast en
lättare baserar
översyn sig
är gjord.
tia
00 Aaltonen
: Mäkinen
egnamotorerundernamnetNJSpecial,deflesta350cc,menävennågra500cc.Efter
1927-1957
(då
den
3,8
AB
ra
.Grup
5Rauno
llTimo
Ericsson,ägareavmotorfirmanDrottiStockholm.
Chassit
på BMW 326/27 och motorn är Bristols efterkrigsovolet är det
s
n
lyt.ns
e detta år. klövsjuktillverkades).
vartive
an,
,
e
irallysde
brä
t sista
ik
tite ral
o
n nyamV
N
niSpede!Påmuseetfinnsocks
klubbe
i
för
all
Su
a
på racerbanan. Förare
som
och
regerade
rallyscenen
med
la
d
Mre
br
liknan
cc
på
na
att
centra
ss
o
w
let
ta
något
delar
fa
bri
én
art
u
ar
bju
Man
ttiska flu
Det var bla
tef ank
äs
var(in
Ja
Andeeo
l Vee.
självkl
da TV-pu
sat
om
apen en, bilarna och förarna i FormeHusqvarna-tidenhadehanenbilverkstadiMotala.
agni Monte Carlo-rallyt. e
usqv
rs utv
version av BMW:s framgångsrika 328-motor från 30-talet. Chassi och motor byggdes av
kledres
Årsi m
om tävlandet
Vart
rtoch ar
ga
rldsmvar
HÄven
1982körd
Nileck
elbar
blikenär
n.
sina Mini Cooper
mitten
segrar
nförsta nd
braling
erv
tning.
arnaera
enna
oc
tt en
ankny
artM
0,5
igPåväbana
om histori
h snupp
qvinform
racing i Formel
körde
När den amerikanske för
VWoch
Porschehandlaren
Brundage
1959
drog
l)natog
nnflera
atid, pådeen sta
r: av 60-talet Lmed
art
:
dsnsom
usoch
Storvolvo-klubben
verkar
för att aktivt
bevara
äldre
Volvo-modeller,
hålla
dem rullande
ers
eklasserna,
ernaL llaframgång
ktiv
mfald också
bjöFrå
The Bristol Aeroplane Company och skickades med tåg till Bertone i Turin för montering
apen
ke
ättnin
,H
2001. Hubert
de1995.Lennart
börja med historisk
fesällan
kunsk
Mopeden
öd
vill
är
fle
till
rsi
ll
52
bilen lika oslagbar,
speciellt i de minsta
även om den
inte
tvålade
öppna
bö
som
br
för
ra
g
M
am
Moto
de
den
ti
som
rja
v
till
19
Eu
an
un
afr
useet
råd
ne
n
pa
Märke:
PuchMS50
ropeisför
nd formelbil,
använ
ynöppen
io
retillm
idag!
riktlinjerna
förhar
enen
enkel
och
billig
baserad
på
delar Klubben
från VW
1, så förlni
JAP(Speedwaymaskin)
llyred
ada
rallTyp
Mä
och
dess
historia
levande.
är
med
intresse
personbilar,
lastpra
sig med tips och
Ra
kaen
de
y-V
jadehansamlapå
medcc
i karossen. Därefter med båt till New York och sedan tåg till olika återförsäljare. Endast
ocMärke:
:
länder
ma
rallktis
ternatLennartMagHusqvarnaFabriksmuseumöppnade1993,ochinrymsidethussomframtill1940gärna 40
Ägaren har
h grä
on,papblev
när det begav sig somMärke:
nussonvarinitiativtaga
kp
trimmmycket
kun
-tite alla
n6to
till betydligt störregoch
Även
i Sverige
populär
in
egrariVM- på det
ake
debli
ssl
lar
tals
thå
sfasa.Senareilivetbör
ing
rdss
ochbilen
llverkad:
emVM
x,
Velocette(Roadracingmotorcykel)
av
llar
nsklassen såväl som
uhaKank under
or,egä
Ä arestarkare konkurrenter.
Tifler
kunde
han noggjo
inte
drömma
om
att
denna
bil
inledningen
som
rt en
etablento
llaoch
Re
d4
me
bilar,
och
andra
Volvo-fordon
med
sidventilmotor
med
et nämndaTillverkad:
1960,PuchWerkeAG,Graz,Österrike
storspe
me
rna
taletvarvapenverkstad.Imars2005vardetnyinvigningavmuseetsomutökadestill
ne”Picko”
dskulle
en handful Arnolt-Bristol såldes nya i Europa. Denna Arnolt Bristol stod leveransklar
å1950-talet,tillsläkten
Ricka
pla
radegh
byggd anatio
le,
Årsmodell:
1949
genomJ tillverkade
ibland
Vee. Den riktiga allema
öve
me
cie
tsd för
A.De
och framgångsrik tack vare förare a
som
Harry
”Sputnik”
och
grabussar
rsylla
rac
ppkul
svårslag
Stig
delvärldens
etsomsedanfylldespå
n av
spe
Inte
lem
ba
självmc-tävlingarp
erb
Gru
ta i Skilling
ärom Kjällström
971. Troberg.
cial
no
kta
kul
mo
anan
nispe
och Finland.
kom
bli
största
racingklass.
gjo
r torn
Delta
or oc
ets
tidärett
för
period.
viss
tyngdpunkt
påppi
personvagnarna.
gd v
cia
.Dpp
igt
, me
tladegrundentillmuse
de
2400kvadratmetermednyhandikappvänligentréochfoajésamtnyautställningssalar.
sho
Årsmodell:
1952
hos Bertone
i Italien
ary
för
otorn
edstor hVM-4:a1
ally
Motor:
RCrd
Lan
odhern
ho
nbile
Skiatt
dmed
dsr
are
kom
arDock
sletank
30 kg
även i Danmark, Norge
my
byt
iWära
llingaryd tur
allysom
ima.
srik
Motor:
Puch
fläktkyld
49den
cc14 september 1954 med de mycket ovanliga Borrani-fälgarna
ekla
cke
ple de
ss
ttaettrikt
ocnn
t me
äsk
uin
ärbyg ardsson.M arkörtsm
äldremotorcyklar,vilke
Motor:
500cc(trimmadavLennart”Lecke”Eriksson)
ång
hngv
tav
alla
Stiden
inte
d
pa
l brän
rad
mg
Märke
vud
inte bara i Sverige, utan
g Blo
slitd
ssa
0oc
etä
t på berömda banor
nsiira
och retu
e me
.ss
kgvartte
i
hu
, a3 finns
ela
Då
amen
vilk
ger.00
vad,
igtfra
mq
som
i stål och aluminium. Den var även försedd med justerbar torsionsfjädring bak, krängningsmmarn
om
r,pu
internationellMotor:
kör
ck MinicyClubman,
lnh
den
oc
er,
ad
197
och
rikt
r.
vis
Medle
Sn
:
även
äv
gru
s
12
h
xl
st
Ri
:a
ke
den
spo
t
bru
art
1969 lanserades Rden
något
större
med
en
försiktigt
förlängd
front.
Sportmmar
kt
rde
er
:
sig
ca
s
oc
ia
y
ller.
350ccMAC,ombyggdtill175cc
-2
vä
medle
kar
blik
d
15
Vi
up
rte
ng
kö
h
ns
för
på
mode
M
us
1- tom tävlar
Pe
pstod
tervän
nnsom VW basera
kom till Sv
nt
av klubbe
r mil
exgå
påden
30hämmare
kg
otor
otvis
Påbaranågrafåårhadetusentalsbilarbyggtsvärldenöveridetsomblevbådeden
Eklun
liganummer
flerayr
ruppAnMedlemstidningen
as
ågom
stkraf
n han
Sidan
utkommer
med
fyra
året.
Enheoch
annan
träff Vikt:
i
Ägare:
LennartMagnusson
ay,Ton
tG
traditio
nm
dag
rallyc
som
heleri
ånros
fram och Bristols korta växelspak för racing. Bilen utrustades även med 12
lt nya
hä
Å
nnatS
me
åre
starka
le
feme HusqvarnaFabriksmuseumdrivssedanstarten1993somettsamarbetsprojekt
ra
var
Dessu
,
de
dh.M
sin
a
rs
tep
Vät
n,
n
V
var
yl
Med
da
modellen hette nuw1275
GT,
då
BMC
ville
slippa
royalityavtalet
med
John
Cooper.
Man
,
gö
.
ge
ur
me
av
ters
e.
rja
W
sin
t:
nd
m
G
sen
lad
rgring
ge
pre
ion
.
llt
ig
Sverig
d
t
näs
Min
bö
la
ig
äm
bo st 6 andra
Nürbu
1200K
odöping
. Svenska
lin
S
n
staÄgare:
4,Falk
gt, me-nockså
Volkswagen
störstaochförstariktigaenhetsklasseninomracing.Ettstriktreglemente,därden
kiBiasmiä
EskilZandén
rarran
dasktidiberikar
Övr
h,b
00tur
förmed
ammellanHuskvarnaHembygdsföreningochHusqvarnaAB.HuskvarnaHembygdsell:
Märke:
någon
form,
och
kanske
aktiviteter,
klubbens
utbud, allt beroende
000res
Mire
Beng
tan
bete
fånga
eltidee anor.S
Sven
ft,3
tums bromsar
från
Lockheed med Alfin-trummor fram, 11 tum bak, samt justerbar rattu avägen14
Spa, Hockenheim och
sin
medettfrånäraesamar
gö
och
Dansk
Övrigt:
2-växlad,
4,6
l
bränsletank
nyfi
dri
de
som
p
d
ra
r.
sh
ss:
t
a.P
tyckte helt enkelt att
detveblev
förrddyrt då Mini Cooper hade sålts i över 150d000
exemplar
kna
juls
Bil
Sigu
ar
var
iho
va
ar
sadre
M
också
riv
oc
e
arn
01
orn
t
e
itt
n
4-h
Besök
åsk
inte
h belys
mannare:
o0500
sb
1963
a var me insatser. Sedan
let
vill
h
l Vee
förrän 19790. Sidsvängen,
övergripandeidénvarattgörabilensombilligsommöjligtattbådebyggaochtävlavar
lsträck
.Med
ruvad
Yarek
rnaSverig
ping
r: -4306
önskemål
eldsjälars
år 2005
körs ett sidventilsrally,
nin
ciaoch
ma
ord
vlingen
avS som man trott från början. Även BLMC Clubman
lockad
nav från Bluemel med ratt från italienska Nardi. Denna såldes ny när den stod i Arnolt
stadels ren ådare
a 17506ellerto
är komp
9.HärföreningärhuvudmanochdriververksamhetenmedstödfrånHusqvarnaABsom
0515ha
täblev
enhetsklass har Forme
Äg GhiaT
is
t19 1
r och sk
Tillverkad:
FSpå1
FolkeSpik,teknikerpåBofors,hartillverkatramen.MotorcykelnärkördavKurt
Husqva
istället för ett par tusen
GT
es tillRA
lapåsg.pePremiä
iFalkö et1275
-198n:
Ägare:
Bengt
Gyllenmyr
Telefo
C-r
rse
lig, den mhet är välkommen in på vår
ilar.
a ral
He
erfrån
kanv cavgörandeförsuccén.NärVWmycketsnartsågdetgodaiattengagerasigiklassen,
deally
eratttyg
lybilar sb
1904
yp1 giSverige1952.köpte en Rex-motopeoch
äxellåd
samt ettde
”sommarmöte”.
klubben
årligen
på olika träffar
mo
nst
34hkrl11-17!)
useum ifrån
ilfrånrepresenterad
nh lilla
blev Per finns
Ra
eumkostnadsfritttillhandahållerlokalermedmera.
rnarallyb grareDessutom
Corporations monter på 1954 års Salon de L’Automobile i Paris. Bilen var även
n var lag
mo
www.mcmusVeet.se
llyc
Velocettevarenengelskmotorcykelfabrik.ISverigesåldesVelocetteavmotorfirman
19
ellanbilen.
SegerströmsomkördeförlagetkanonernafrånKarlskoga.
rosap
populär bil på racerbanorna, i rally hade utvecklingen
sprungit
ettriga
89
rfareden
kelm
ida:
klund som rensats på ra
m
EkPe
edemo
s em
,J
Vee de klubbens verksa
gli
atmus
vis
tider
lunrE
a:ugust
medm
Motor:
Forme
utan mer om da
ad
dwww.storvolvoklubben.net!
an
idagligenk
sombyggdepåvärldensmestsåldabilmodell,VW”Bubbla”,varframgångengiven
els
gen lmo
i en Saab
av
-17(juli-12a
otorcy ågramede ndetiden ingetannHems
sig vara
och
evenemang.
Läs mernsp
på irer
vårad
hemsida
stötvill, veta
pujäm
nblevla eg
europeisk press- och demobil och utställd på flertalet bilsalonger under 1954 och 1955.
motor
lör-sönkl11To
blikför
sa,allt
Johansson&StrömiVara.Denvanligastemodellenvar350ccMAC.Fabrikentillverkade
första
en. Korta
Man tävlade på bana flitigt under nu
hela
70-m
och ss
80-talen.
Blandäcannat
V4.
en pe
ppfaäven
ka i Grupp
sson
elsyandra
n Duensom uthämtad
e,n
Mopede
Ya
att2-klassen.Öppe
nd
kuriottider:
rfe
ma
e.se.
kteti
rt: bokas inHunder
ocksåhäriEuropa.BaraiSverige,därmankomigångpåallvar1966hadedethunnit
intensi
nkronis
ha
sport äve
lutsee
Endrömundertidigt1960-tal, t o m vår nuvarande kung hade en likadan, fast vit.
visningar kan
åre
lsynta fischeroch
,
Öv
nder,t
rka någo hemsi
rtil
är
Teknik,kvalitetochmångfald–följennästan400-årigutvecklingvidettavvärldens
da www.formelv
49
tMag ntmc-intre
Grupp
va
äl
t
ve
ocksåracer-(KTT)ochsportmodeller(KSS)medöverliggandekamaxel,framföralltpå
rig
te
nä
lä
i
cc
he
Sv
s
ar
till
ter
let
t:
n
d.
at
18
e
eri
för
on
vo
så
E
nn
och tuffa
ge körde
era
af
erad int
den kräsna
a
xtrautr
ui
ca125
Le
rån
byggasca300-400FormelVee-bilarnärklassentunnadeurundermittenav70-talet.
Ägaren var med sin far och köpte denna ny. Mopeden är 100 % original och orenoverad.
4-v
llybilenim
s över 30
närka
total!
Denna No kick, ej renov
äldstaochmestmångsidigaindustriföretag!Museetshelgöppethållande,guideer,film
RaBil
r,någr
äx
yklarf
350cc.BobFostervannroadracing-VMförstagångendethölls1950medVelocette
svenska
edgen
lad
u
rde
Ägare:
arn
, a9 l brä
er uppsk
als
moped.
askine ksåleksak
motor
allam röver120c
ecklad
Ägare: stn.: Extra km/h
nsesletantävlingar med totmp
att
nartkö på
inledde me utv
0 % origin
dardm
350cc.ISverigefannsdetenklassupptill175ccochfördenbyggdesfyraracersbaserade
soc
Pe
alt runt 200 ades av alla. Re sport5.Len verksamhet,arkivarbete,samtutställningsbyggnationerochunderhållutförsiförsta
ter Land
och i 10
ku
d. in
omfatta tungastan useetfinn
Rejält trim snartktill att vara
samla
dan andra
SverigekomattblienavdeledandenationernainomFormelVee-racingen.Förare
de199 dehan
000 åskåd
gic48
handavvåraideellakrafter,somärheltavgörandeförmuseetsverksamhet.
betyd
m
k att
ch
ma andra av
på MAC, men med slaglängden
kortad från 96 till
mm.
De
kördes bland
plocka
Thomas pévärmare,ty
öppna
er
örja
lättao nande!På
ur var bo de, ofta med turbo ligt mer avancerad are. Succén var
FS1
somTommyBrorsson,BertilRoosochCalleJonssonkomiperioderattdomineraklassen,
sålde
medfl
eetsom areilivetb
ik
p
Ka
å
E
Jerker
Ström,
son
till
importörens
ägare
och
av
Åke
Östblom
från
Hofors.
När
minsta
rtta
sm
tl
us
lad
E
p
e
ella
ge
lla
g
än
dn
go
t. Resten
b
es
erstad
n1975oc
des i fo
tillm
nå
intebarahärhemma,utanocksåinternationellt.FleraSvenskatillverkareavFormel
var i tunna ing och kraftigt lätt rallybilarna man
Porsch1
sa.Sen
Besöksadress: Hakarpsvägen1
anfylld
ning.
lkmun
agare
,Malm ersprecher
klasseniroadracingändradestillmax125ccblevmaskineninaktuellochblevstående
he,992
över 30 000
VW ioc
ste och lätt
ade, där
itiativt lsläktensfa tsomsed
”Fattig
anknyt
h Saab varexemplar.
ö
Vee-bilarsågdagensljus.TidigtuteochblanddefrämstavarRPB,ellerRacingPlast
allt som
också 4-h
varin
ee
aste plast.
til
Telefon: Denn
036-146162
mansp
hosfamiljenÖstblom.På2000-taletköptesdenavEskilZandénsomarbetatsom
de givna Detta är den
julsdriften
llmus
amod
orsche
nusson 1950-talet,
Märke
sista mo
vinna
Burträsksomdetskulleutläsas.EnannanmycketframgångsrikfabrikantvarJens
sin entré
Racerhistoriska Klubben arrangerar mekanikerhosJohansson&Strömochsomvaritmedochbyggtden.
årligen ett mästerskap kallat
RHC-Cupen med
ndenti
tMag
å
Hemsida: förswww.husqvarnamuseum.se
” eller
taäga ellvarmycke
:
och förän rbilarna de tidigadellen.
Lennar tävlingarp etladegru
” Folk
HanseniBåstadvarskonstruktiontoghemEMiklassentvååriradmedTommyBrorsson
renva
tpopul
drade spo
åren. Så
fem deltävlingar på merparten av de svenska racerbanorna. Antalet
ekipage brukar
cilk
vagn i
Öppettider:
vardagarkl10-15(kl10-17maj-sept.),helgerkl12-16(ävenipåsk!)
Årsmo
ch
m
,v
rd
as
v
RaltR
ar
småning
är
äl
rtens kar
sioch
är
frack”.
sj
cykl
d
ochKekeRosberg,senareFormel1-världsmästare.KekeärintedenendaF1-stjärnan
om gjorde
aktär på
ärenfo förtypiskte under50-o
ng
uppgå till 150-200 per tävlingshelg. Man tävlar i ett flertal olika heat,
som rymmer
motor
en
pi
e
va
top
kö
dr
ch
Motor: ell: 197 T1Formu
n
al
lkv
pnivå.
nligVW
äl
flygvär
60-talet
144,F 430601
tävlingsbilar från i princip alla tidsepoker och av olika typ. Allt frånsominleddesinkarriäriFormelVee,NikiLauda,GunnarNilsson,JochenRindtoch
50- och 60-talens
la3
ler.
pågrun agnigrund
dinna
6
so
el
sä
en
m
!)
od
äg
rs
a
017
en
frå
v
kil
m
rb
50
d
Växellå
kl11standardvagnar till exklusiva GT-bilar och racersportvagnar ryms JackyIxckärnågraavalladesomtogdeförstastegenmotäraochberömmelsei
här, liksom FormelTo
år.Där etadesomV avkarossfo menliggerb nVäxjö.Bile tblandkvinno
Danska 06eller0
en
er
yota-N
lig
tid
:
ag
d
a
efterh
75
n
dessaenklamensnabbaformelbilar.
adress
arhan W-reparatöru rmen.Denna ättrepåväge ärbyggdp rna,
bilar i alla dess skepnader från Formel Vee till Formel 2.
0515-1 cmuseet.se 2augustid under andr
Chass a:
Hewla ova2000c
samlat
å
Besöks b
noch
i-1
i:
kas in
ww.m
påsig nder60-talet ilärköpt1
ärlite ettVWn:
n
17(jul
w
bo
d
fo
1M
le
en
l1
98
snabba
fleraV
,ochso
Te
Hjul:
k
k9,5-v cmekanis
4avn
n äv
Mono
Wavv
re
da:
Många av klubbens medlemmar är också mycket aktiva och framgångsrika i internationell
lör-sön ningar ka
kinsp
äxla
co
arieran mrenovera uvarandeäga än
Hemsi er:
vis
rutn.1
deden
Vikt:
demod
tid
Grupp
historisk racing. Några av klubbens medlemmar har flera gånger tagit hem EM-titlar i
6x13t que(självb dmeddiffb
under ren,
65hk
Öppet
eller.
ära
um(fr
några
roms
såväl
standardbil,
GT-bilar
och
Formel
2.
Andra
har
rönt
framgångar
i
prestigefyllda
P
a
re
m),8x1 nde)
438kg
standa
lopp för historiska racerbilar på Le Mans Classic, i Monaco Historic GP, Oldtimer GP på
3
:
t
um(b
SL
0-100
Nürburgring eller vid Goodwood Revival. Sverige hävdar sig alltså mycket väl i den
a
k)
BMW3,5C
ca
Ägare
internationella konkurrensen när det kommer till historisk racing. De största tävlingarna
(beroe 4sek,top
Märke:
:
0 hk
pfa
n
: 1973
lockar ofta betydligt mer än över 100 000 åskådare, vilket gör historisk racing till bland
ventiler 43
stärkt
PährS depåutväxl rtca250k
Årsmodell
Märke:
Porsche912
3,5 liter 24
gad och för
de största publikdragarna i Europeisk racing, efter Formel 1, DTM och Le Mans.
m/h
venss
ing)
Den m
Svensk
äxlad tätste x 15 tum (bak)
est kä
on
5-v
Motor:
g
Årsmodell: 1965
tra
nd
a Volk
tv
Ge
ekan
duett
swagen
:
am), 16
Formel a och pres
(fr
da
llå
Så
oavsett
om
du
vill
tävla
med
en
gammal
Volvo
Amazon,
DKW,
en
exklusiv
Jaguar
Ege
tum
xe
Märk
ta
tig
ve
nu
,5
Vä
e:
let var
3. När
terane
ef ld
intintre
Motor:
4-cyl,1600cc,135hk/7000rpm
VolkswagenTyp
16 x 12
a ”vi so
detMärke:
klasse ylMonark125ISDT
rn
ssefö .120
1Lim
type
eller
en
fullblodsracer
som
Brabham
eller
Lola,
är
det
möjligt
inom
historisk
racing.
a
m
19
är
0
ed hö
74 ök
rlHj
uftkul:
Årsmodell: 1959Svensk
gvarvi n ersatte fö m vill upp”
yldaVo klubbenfö
100 kg
Toppfart:
205km/h
Att bilarna bevaras i ett autentiskt skick är viktigt för historien och framtiden och det
270 km/h
a
dagens adesÅrsmodell:
ra1
mot
ga
1974 re
lkswage ca
klasse
llaent
somg Volkswage
k, toppfart
Formel orkapacite 1 000 cc m gångaren
ing
usias
se
n?Då 00
Motor:
nv
Vikt:
är
säkerställer Appendix-K, vårt reglemente som gäller i all historisk racing.
4,2
terav
formel n i racerspo
Utrustning:
FörFIAAppK,historiskracing
ot
30hk
ten tilSachsencylindrigluftkyld2-takt
3-race
lmös saml
0-1ärduvä
Klrubbe nahjälpertill eteranernaä
Motor:
rten är
Junior
l 2000 orer unde
lks Ma
rs.
lkomm ad
eVoBil
nharr
re da:
Många
medti Prestan
r
cc, nå
Extrautrustn.: Soltaock,Bla
i
utan
entillg wagen.Har
olm.
abatte
psoch naktivklubb Ingår i Fören
Tävlingshist.: TävlingarpåNürburgringundernioår
svens Effekt:
got so motorkåpa mitten av
härriksupun
Stockh
emensk
r
ca20hkr
rh
nfö
rå
Nyfiken?
Besök
vår
hemsida
www.rhkswe.org.
se
ktrad
ka
60m
os
uta
n. Till
m för
d
io,Ph
nareta
racerfö
täckan
e
edträf
äck
ilips“
: oc
apen
meng
skivs
hinfopotta
are
sä
övrigt
Ska
Äg
rta
de.Tyn ttfle
tävlingar,
gitste
! rpn
re”,
faroch
på
ra
r
rm
OTlV
Ägare:
KurtBertilsson,Jönköping
iveågar”
re
rriä
“Ame
på
Ni
at
W
h
gäller songen
rka
tvi
rikab
ge
lss
vat
io so
-ochti
argjo 124cc
gdpunk
aerf
öra
sä ochMarc
ndra
ttillFo
on,Slim Slagvolym:
Vetera
rac
även fö
na tid pro
mgsin
rtlysan
hale
arra
llbehör n
tenik
xtralju
den
rm
son
ör
nenso rallaVW-in
s
vid
Ägare:
B
fra
ng
ias
ul
d
ta
or
r
sföreta
a1.U
de
in ob fles
mgång
emang
lubbenRune Tob
tresser
gudd,C
mutk
Claes
attaPers
somhde
tö6-stegad
bylätta
son,
g.han
ärluftk had
srikaiVäxellåda:
nnonse
verRon karriäreriF
ade
ommernstor
Staffa
K
inledde
e
on
2
lu
va
196
p
bb
vä
ny
n
rU
re
Formel
lkoing
or
enb
A
m
raomd
Porsche 356 presenterades som prototyp 1948. Under två år tillverkades
ca 50 st,
.
ute yldaVo
niePe
lfSv
y.
mna
e
deb
rall
Götaströms
Fordonshistoriska
Klubb bildades
3.En nderss
somm
ranan
terson mula3,fler
ubehö edfyInn
ono
wagen ildades199
Formel enssonÄgare:
bilar då Run ren.
umrac
ner igenlkssom
avde SteveTell
från
mvi
alla handgjorda. Tillverkningen skedde i Gmünd, Österrike. Våren 1950
flyttade
verk
a VolvoVolksw
4
erp
aväld
3
agens Typ 1 har använt
1995
ida
mestf chStefan”L ochReine aavdessah
erg kän edlem
vo-handla kommun av ett gäng fordonsa som
följas av fler lokala
re
s i tävlingsverksamhet öpdet
Dehet underden Varberg.U
Voli Vaggeryds
dlle
Wisell,
ramgå
sku
ersälja årgerdigtr mar.KluPV.
atum
ill-Lö
ar
verksamheten till Stuttgart-Zuffenhausen, Tyskland, där serieproduktion
startade.
. klubben 460 medlemmar
Den
framgå
sedanell
lf
h
te
glehar
ngar. Många kända namn
, re hos den
1950-ta
entusiaster.
Idag
Din
någ
let
evlig
vo bbtid
ningenförs
med
Vollä
genom Ronnieoc ärepoken. varmycketfl ngsrikaF3- vis”Johanss varGunna
en
otilen
har tävlat med modellen,
lingen från
.Lstora
snin
som VWälja
äsvar
Typbeteckningen 356 kommer från Ferdinand Porsches 356:e projekt
sedan
e
Wessb
Detfa
hReinmotorcykel
föra
r Den fanns
Denna
byggdes
ursprungligen
som
en 1974
merpde ans
onårs
g,des
tidern
- talangfulle yngmed
itigoch
lad, Gunnar Källström,
täll
till förs
Run
över
1 200
fordon.
Klubblokalen finns i
exemp
sam
mycmodell.
ta rac
fick
rn un
el:erb
Arthur
7
e.
nn
å
lan
den
a
196
tm
C-G
A
ket
fr
Hamm
s
ww
Den
täv
va
för
na.
ttvaira
amgåTell, a
arlund, Berndt Jansso
de
no 1976
ri
konstruktionsbyråns start 1931.
länge öjlighet för medtävlarSkillingaryd.
r6var
Källstöm, och ‘Grus-O
nteialfabriken
vare sitt
svwv
kvar
Varberg
Steve
då
kontrakterad
av Monark,
De
baradå
0-70
skall i kulturbevarande
ngsrsom
tack ‘Sputn
samtid till g
n,
Harry
jdew.inte
fri bil.Klubben
.ser! utmaning
son
ltid
lle’ Persson och många
drö
d
tv
talet
ias
ik’
In
ik
a
me
h
å
fö
Tob
e
orn
iin
amed
riktiga
rsäson
kad
tlätt.
fler. Man skrapade bland
tern
17 SM-guld och en vinst
på ban
började en el
omfattande
ombyggnad
tillsammans
Monarks
Lundell
.I
sprida
kunskap
om och stimulera till
atione Ove
våraka
ord
hindermed
el som loc anda
Rune en svå
ge
ångarna annat
Op
Rek
i Safarirallyt 1962 som
sig
ra
ihop
mg
el
n
var
de
ce
ll
Fra
Op
19
iUlfsF
nskefr
blå
rbilen
t. Det
76tog
vanns av Tom Fjästadpå isbana visa
lagvärldsmästare i motocross).
avav
äldre intressanta fordon,
Runes ljus bevarande
frånRa (tidigare
3-karri
äm
rikskontrak
Ul
form
ert
i
fab
1200:a
ciellt med enta
de
n
fS
st
säk
.
iga
kte
Spe
nn
a
ns
ve
Märke:
Volkswagen1200(34hk)
är.
racerfö
ltrma
abild
Dennabilsåldesnyimaj19
förs rikt
publik samt forska om och
och
vföremål
dessa år min gångsrikt mot öve motorer
eltogUl fabriken,somnssonhemd
ra
ble
gen
M
re
iasson sitt
stil
59avFrodeLundiMa
cin
on
kör
Tob
isra
är
acosF
enna
lmö,sedanägdinom
sed
till21december1991dånuv
hela38
Årsmodell:
1961
gs han fram med en spektakuldokumentera
ban- och
dess historia. För att bli
3-lopp fiTankenvarattmaskinenskulleanvändasavTelli1977årstävlingarochävenbliprotoafamilj
arandeägareköptebilen.De
ning slo
tävling ermeraskul RaltRT1,d
som följdesamm
dettypenförnästaårsISDT-modell.Mensåkomdåpåhösten1976beskedetattMonark
d fri trim
förutomlack,somblevklari
året.
tblevgaragere
ra Opel och
en
arute
medlem finns inga krav på innehav av
ande meg
Inför2
Ägare:
RobertWahren,Bålsta
april1993.1959varsistaåre
Europ leblienavb nästförst
son i sin sto
Gr 5-utför noverin
01
e i klubbens anda.
ti
aenba
tmedkörriktni
.
. Attr.Tobiasfordon,
ra
det
med intresse för verksamheten
och
verka
nderäcker
ngspila
jadeattRun
Premiä 0renovera ABskulleslutatillverkamotorcyklarochdärmedladesocksåtävlingsverksamhetenner.
rtunde nschensst llverkade
Porsche 911
st förvåna
ivt. Då bör
OT-utrustadmedblandannatextraljus,taksökare,hasplåtar,
desbi
rtävling
ör
r1976,
var knappa
de Bil i
lentill
nerligen akt
nu
en
ena
syn
m
bland sta.Med
För
är
ens favorit
v
edförn
arMSteveTellerbjödsattfortsatttävlamedMonark125,menutanproduktionbakom
nde
ortören
s har
annat
mpVeteranmarknad
onaco sittursprun
fortfara
desSmålandsrundan
Bland
klubbens
evenemang
återfinns
och
för
kartläsningslampor,SpeedpilotochGT-stol.
W-i
am
an
som
BM
Sed
ete
ne
i
nde
W.
Hi
gs
tPähkändesdethelakortsiktigtochmindreattraktivt.HanvändesigtillHusqvarnaABdär
ara
BM
Porsche356KlubbSverigebildades1974avettkompisgängunderledningavBengt
ett samarb
från dåv
r.Tillik storicGPsa kicknedtill
yrkesfordon
än 30 aår,Mä
Skillingarydsrallyt
Lantbruksveteranernas
dag. Under
säsongen
rskap med och
stöd äldre
Till
ste
d
.
9 Inleddes
me
a
rna
2
196
minst
m
ordför
nsk
erbano
Alsed.Bengt,somtyvärrintelängreärmedoss,varklubbensordförandeunder25år.
racsina
ta Sve
ndockså ut klubbtidningen
hanficktillgångtillfabrikscykel.
adeka
andei maår.För
en BMW 200sommaren
håller
klubbenetåkträffar
med
fordon.
Manbla
ger
et på
han sin förs
are
la
tävla med
Landsvägstävlingar i olika former har förekommit i Sverige sedan början av
Racerh
fanns att få
tag trog
Medlemsantaletärca340,ochklubbensiktarpå356medlemmarunder2012.
t därefter tog
t och före
istorisk varnuena vPerBoströ
Navet
fyrarke
gånger
per år. överhuvudtaget då bilen med en 3,5
mä
e
Malmö. Åre
1900-talet. Efter andra världskriget när man kom in i 50-talet och bilen började bli
m
nnanS
aKlub
it båd
.
ågs
tigaste som
Denhärmotorcykelnärkraftigtändradfrånproduktionsmodellerna.Framgaffelnären
ben.
iasson var
vensso .
prestanda
en 1975 förs
hem det häf
Rune Tob
var mans egendom formligen exploderade
hisnande
ingarutbudet av tävlingar. Det var också nu
n,
L. Till säsong
UtöverPorsche356välkomnasävenluftkyldaPorscheupptillårsmodell1978,911,912
enade Bil
CS
närmaste
MarzocchiiställetfördenvanligaCeriani,svingarmenbyggdesavOveLundellför
galn
ändrades
Besök
www.götaström.nu.
och
iga ett begrepp.
1973 tog För sracers,Nyfiken?
en BMW 3,0 060 kg lätt bil gav den t. Säsongen efter
som man började tala om OT-tävlingar
som
och914.
ster - och tid
1
fabriksmaskinerna,stötdämparnaärframflyttadepåsvingenförlängrefjädringsväg
åre
team
agn
fanta
430 hk. I en
aro Cup i
standardv
50
Mästare det
av
giska g på 19 gsllet på Cam
ochbakramenärändradsåattövrestötdämparfästenahamnarlängrefram.Tankenär
tilsmotor på Tobiasson Svensk
gerade.
al
en
istä
ven
fun
e
24
n
st
el
rs
vad
in
o
bile
in
d
e
lite
pro
vl
”O”iOTstodförorientering.MankördeefterGeneralstabenssvartvitakartaiskala
n
när
KlubbensverksamhetärideellochdessändamålärattbevaraPorsche356-bilari
för n
bil blev Run lldes undan. Rune
ialuminiumochdynanärenmodifieradhusqvarnadyna.Motornären6-växladSachs.
beto ande tä g senare
tal segar,
SvenskaVolkswagen
g
na
fler
in
den
ett
ed
d
n
det
veteranernaärklubbenför
ar
Me
stä
m
1:100.000,iblandmedpåtrycktas.k.rödvägar,smågrusvägaroftaigenvuxnaeller
in
re
blev
SverigesamtattfrämjamedlemmarnasintresseförPorsche356.Detskergenomatt
och bilen
sefö re 1965 den dåv tsträckn
allaentusiasteravVo
duettgenuintintresseförluft
standardentet en.Ha
ell. Även här
lkswag
u
reglem
intres förändrade.”T”iOTstodförtillförlitlighet.Härvardetinteorienteringensomvar
kyldaVolkswagen?Dåärdu
r ne Wis
ts färgstarka
en fö sakligen
nde
ren Rei
sammanhållaPorsche-entusiaster,spridainformationsomfrämjarochunderlättar
sin
70-tale
SteveTelltävladealdrigmedmotorcykelnutanharhaftdenundanställdtillsnu.
i viss
välkommentill
son
Vätterbygdens
Veteranbilklubb
bildadeslå1969
t är en nder tidsvårast,utanbilkörningen.Manhadesärskildas.k.specialsträckorsommanstängde
fd F1 föra
böra
narbil från
medgemen
skapen!
även
uvud
sp
Rune Tobias g och
u
Porsche-ägandetochattundertrivsammaformeranordnautflykterochklubbVeder edlem2 gör
aka i sin vin
SvenskaVolkswagenveteran
ttar h tog, men
& Ha
och ärden
klubblån
med cirka 200
medlemmar
orten
van.
.M
var Rune tillb gångsrik som förr. 201 rera
ernaärenaktivklubbmedtr
me en lika
kare Rallysp en omfa mavförannantrafikochdetvariprincipdensnabbastetidensomavgjorde.Specialdel
ligt o ustning se.
ö
samman-komster.Exempelpåaktiviteterärträffar,marknader,resor,studiebesök,
2000-talet
kur som
somgärnahjälpertillmedtip
ks
en
av
fram
äffarochandra
et
kon
.
har
ett
stort
intresse
av
att
bevara
och
jan
h
so
och
ch
Ta
t
kan
et
utr
arrang
se
bör
o
I
yrel
gan
emang
sträckornavarpiladeochtidtagningenskeddepåsekund.Transportsträckornamellan
land
sochrådochinformations
am fordon
konslalom,utflykter,bankörning.Enhandfullmedlemmartävlarihistoriskracingochrally.
70-tal
intres OT-/rally gens st
t OTnga i vårt
erks
ng. Lika ele
Klubbenharrabatterh
n
å
omgör
må
V
aci
e
använda
gamla
fordon
och
därmed
utföra
ar
p
dinho
.
ru
nsr
d
Inte
h
bbylät
.
in
vag
et
osettflertalVW-ochtillbehör
tare. ingsäsong
n
specialsträckornahadelågtsattamedelhastigheter,förattinteäventyravanligtrafik,
m
nlig
es.
åren
och
rac
60-talatthet
sföretag.Klubbenbildades
ochärrikstäckande.Tyngdpu
en ett
la so ed tidse as av före
en kulturgärning. Något
äga
eget
aste
19krav
revled
femtionde1994racingkarriär.
menvarändåtidsattasåattmanintehanngöranågraegentligareparationer.Manfick
erhål
nkteniklubbenärluftkyldaV
tidig
nn
en b marna
il m
sam gottdemed
Läsmerpåvårhemsidawww.porsche356klubb.se.
ik
mengivetvisärallaVW-intre
olkswagenav
fordon finns inte utan det
räcker
ett
verk
gångsr
n den av en b all godkä
m
en äv
äldred
fram
atum,
sseradevälkomnasommed
et och
st, m all medle dare,
en ka ittocksåstraffprickaromdetfannsskadorpåbilennärmankomimål.Tävlingarnakördes
ning mar sk
Veteranensomutkommerme
lemmar.KlubbtidningenVW60-tal kommer från
intresse. VVBK:s medlemmar
e-po
ning
vi
m
nästanalltidpålördagsnätternamedförstastartkl.18.00.Dettavarettkravfrånde
dfyranummerperårgerdig
d via denna sk och så
i före vara i bes m
edle
an
attannonseraomdubehöv
VÄTTERBYGDENS
ap
trevligläsning,samtm
h
l
hela
södra
Sverige,
men
har
ofta
en
koppling
er
sk
st
til
ya
m
öjlighet
rsta
erköpaellersäljanågot.Läs
test
VETERANBILKLUBB
ial
m hel ån och n tillståndsgivandemyndigheternaavhänsyntilldenallmännatrafiken.
edle träffar
merpåwww.svwv.se!
er i fö e. Mater rogram,
till Vätterbygden. KlubbenM
ordnar
suto i klubb.s
na sk
sp
förm
ör des
en.
lokalen samt studiebesökboch
resor.
Man har
mmar aksokare p, tävling
är en
ån tid
.t
apet deltar ocksåed medle Islutetav50-taletochbörjanav60-talettillkomenenklarevariantavT-tävlingarsom
www gsurklip rönor fr
även en mycket välrenommerad marknad på Elmia i augusti varje år. sk
VVBK
m
sidakalladesOT-special.SkillnadenmotTvarattmanhadekortarespecialsträckoroch
sk
nin
ation
ch
em
tid
o
h
ik
,
r
n
på Veterandagarna på Visingsö och på Sveriges största träff för entusiastfordon
på
er
en
ildolikaformeravspecialprov,mankördeoftastpådagtid.AttköraOTvarvarnärmasten
ote
mu
Kom ingen har empel b , anekd
onsdagkvällar i Huskvarna Folkets park.
er
n
, till ex berättels folksport.Mantävlademedsinbruksbilsommananvändetillvardags.Motortrimning
Före
vgift.
ren
med
varintetillåten.Självklartåktemanocksåtillochfråntävlingarnaibilen.Denviktigaste
lemsa
t Wah
egna
bistå delta
med
ober
Som medlem i VVBK får du tips om duktiga hantverkare och andra kontakter,
även i
gen
de R
men med
as in extrautrustningenvarnoghasplåtarnaeftersomspecialsträckornaoftastvaravkaraktären
tt
föran
u
aktiviteter och månadsmöten samt klubbtidningen Wätteranen som utkommer
e
”tvåhjulspårmedgräsochstenimitten”.Extraljusochtaksökarevarocksåviktiga
s ord
rand
en
b
va
b
fyra nummer per år. Klubblokalen finns i centrala Jönköping.
är
u
För n
kta kltillbehöreftersomtävlingarnahuvudsakligenkördesimörker.Taksökarenkannästan
onta
d? K 16 19 jämförasmednoternaidagensrallytävlingar.Bansträckningenvarhemligframtillstart
sera
Läs mer på vår hemsida www.vvbk.com.
38
Intres n: 0171-5 7 59 såkartläsarensviktigasteuppgiftpådepiladespecialsträckornavarattlysamedtaknu
- 67
bktv.
Telefo
@sökarensålångtframpåvägensommöjligtförattsevartdentogvägen.
070
re
ka
takso
st:
DetförstaSM:etiTkördes1952ochvannsavGunnarKällström(pappatill”Sputnik”).
E-po
DemestframgångsrikabilmärkenaunderdenhärperiodenvarVolkswagenochSaab.
Fattig
m
– pop ansporsche
ulär b
land k n
vinno
rna!
grattis!
–
e
b
b
u
g
Racerhistoriska Klubben
ller
– tar aktiv del i racerbilshistorian!
as från
Moppen fy
ulle undant
älpmotor sk
juli
nan!
0 år på ba
iasson – 5
b
Porsche 356 Klubb Sverige
o
T
e
n
u
R
– klubben för luftkylda Porsche!
Volkswagens klassiker
– bubblan!
l med hj
lla den 1
ller 60 år!
kallad cyke
började gä
Mopeden fy
slutet att så
gändringen
be
manslagning
La
m
m
tt.
ko
sa
ka
52
en
ss
19
är
rdon
orDen 23 maj
oped. Ordet
ring och fo
m
re
svensk mot
s
st
lla
en
gi
,
ka
re
t
en
t,
at
ls
or
t
ie
krav på körk nya fordonet kom snar
av Harald N
språk, till
a
ts
ta
dr
yn
an
m
ra
ha
fle
Det
gs
ts in i
samma år.
d(al) och sä
sedan låna
o(tor) och pe or. Ordet moped har
av orden m
ot
M
n
te
rif
a.
sk
Forme
r tid
h finsk
journalist fö
ersatte de
a, norska oc
l
gelska tysk
fotstöd,3som dda lätta
start oc–h K
r
exempel en
ck
se
o
ki
ör
n
pf
ed
m
m
p
förses
rna, trarinskla ten var
de lättvikta
e mopeden
ssen!
tna hastighe
r de så kalla
lå
li 1961 kund
va
til
ju
t
e
1
al
ar
n
im
ng
de
år.
gå
max
Från
en var den
änsen var 15
rna”. En före
ig
gr
po
gl
rs
m
un
de
ra
pr
ål
”t
rs
h
e
juni
oc
.U
,
17
or
n
en
tidigar
ot
m
m
de
re
tim
cc
i
fö
med 98
30 kilometer (med typintyg utfärdat
ed
op
motorcyklar
m
sk
g
r en sven
kvar i da
100 km/h, fö
p som finns
av denna ty
s 2.
s2
as
kl
De mopeder
ed
op
/h) och klas
s tillhöra m
ass 1 (45 km för
2003) anse
h säljas
s ocframtiden
lhörande kl Ombyggd
til
pa
er
kö
ed
ck
op
do
fårmen orörd till nutiden!
klass 2 –
får endast m
17 juni 2003 30-mopeder tillhörande
Sedan den
nya.
m
so
s
pa
(25 km/h) kö
begagnade.
GötaströmsFordonshistoriskaKlubbplåt
gar!
as
alnin
e & H och gOT-tävlingar
r
a
– starten på
k
ö
r
Taks fantaste
svensk
rallysports
storhetstid!
r
– fö
Vätterbygdens Veteranbilklubb
...
Året var 1958

Similar documents