Document 6573019

Comments

Transcription

Document 6573019
SPONSORER
DANISH
SOCIETY FOR
ORAL
IMPLANTOLOGY
G I L E S QUI N C Y
DENTIST
Giles de Quincey received his dental degree from the University of
Nijmegen the Netherlands in 1987 and then successfully completed
the post-graduate programme in advanced periodontics at the University of Southern California in Los Angeles (1990).
Since 1990 he has a referral practice, limited to periodontics, dental
implants and reconstructive dentistry in the city of ‘s-Hertogenbosch. Since 1992 he has been involved as a clinical instructor and in
post-graduate training at the University of Nijmegen, from 19922010 in the a that time EFP-accredited post-graduate programme
in Periodontology .
He was accredited as a specialist in Periodontology (EFP) in 1994
and was a Diplomate of the American Board of Periodontology from
1994-2009. He is an active member of the Dutch Academy of Esthetic Dentistry and a member of the Scientific Committee of the
Dutch Society of Periodontology.
DSOI
ÅRSMØDE
2014
NYE TRENDS
INDENFOR
IMPLANTOLOGIEN
SOCKET GRAFTING, MADE EASY?
Tooth loss and subsequent natural remodeling of the alveolar process presents itself as a major challenge in the age of implant dentistry. Reconstruction of the dento-alveolar ridge is often required
for esthetic implant reconstruction and is a major challenge for
the surgeon and a burden for the patient. Socket grafting creates
a unique opportunity to prevent the loss of the alveolar process
and allows the subsequent implant-reconstruction to be much less
complicated. Current protocols therefore are aimed at pre-planning
extractions thus allowing for preservation of tissue. The course will
give a short review of current concepts, focusing on practical and
easy approaches for socket grafting in everyday practice: Socket
grafting, made easy!
Ridge preservation og
vævsregeneration
Implantatoverfladernes betydning
for helingen og for periimplantitis
dental
Bisfosfonater
– hvordan behandler vi
patienter som får disse
præparater
MO R TE N S C H I Ø DT
OVERTANDLÆGE, DR. ODONT.
OSTEONEKROSER I KÆBERNE – EN NY EPIDEMI
Osteoneonekroser i kæberne har været kendt i mange år i form af
osteo-radio-nekrose. Siden 2003 har verden oplevet en ny epidemi
af osteonekroser (ONJ) fra anti-resorptiv medicin inklusive bisfosfonater og denosumab. Patienterne, der rammes af ONJ, har enten
osteoporose eller diverse cancerformer med metastaser i knoglerne. Herudover har vi for nylig konstateret mere sjældne årsager
til osteonekroser, bl.a. efter kemoterapi og efter Herpes Zoster-infektioner, der griber over på knoglen.
I foredraget gives en oversigt over den sidste udvikling indenfor
osteonekroser. Endvidere belyses hvilken viden vi har om implantatindsættelse hos patienter i antiresorptiv behandling, inkl. hvilke
risikofaktorer vi skal tage hensyn til.
PRAKTISKE OPLYSNINGER
UNDER
HOLDN MED ING
RUNE
KLAN
Forespørgsler rettes til DSOI v/Eva Busk
på mailadressen [email protected]
Tilmeldinger sendes til:
Eva Busk (DSOI)
Byagervænget 64
8330 Beder
Tilmeldingsfrist 11. oktober 2014
Pris i følge vedlagt tilmeldingsblanket.
Betaling til selskabets konto:
SparNordBank, reg. 9004, kontonummer 457 73 49016
(udland: iban: DK 96 9004 457 73 49016, bic/swift: SPNODK22)
HUSK navn på tilmeldte, og at både tilmelding OG betaling
skal være fremme før det “tæller”.
Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, DK-7100 Vejle
Tlf.: (+45) 76 42 85 00, Fax.: (+45) 75 72 08 86
E-mail: [email protected]
CE-point: 12
Layout: nilshenrik.dk · tryk: Codex Tryk
Overtandlæge, dr.odont ved Tand-Mund-Kæbekirurgisk Klinik,
Rigshospitalet Morten Schiødt er Tandlæge fra Københavns
Tandlægeskole og Specialtandlæge i Tand-Mund-Kæbekirurgi fra Rigshospitalet.
Dr. odont 1984 på disputats om Orale Manifestationer af Lupus Erythematosus.
Klinikchef for Kæbekirurgisk Afd. Glostrup 2001-2008, herefter for
den fusionerede TMK-klinik på Rigshospitalet 2008-2011.
ONJ-koordinator for Skandinavien for stort epidemiologisk multicenter project om osteonekrose og for “Scandinavian Database for
Osteonecrosis of the Jaws”
DSOI
DANSK
SELSKAB FOR
ORAL
IMPLANTOLOGI
HOTEL
MU N KE B JE RG
VE JL E
24 . - 25. O K TO B E R
201 4
ÅRSMØDE / Annual meeting
Årsmøde DSOI Munkebjerg 24.-25. oktober 2014
Kære medlem af DSOI
A NN WENNERBERG
S AYA RDOU ST-TA BRIZI SH A RIEL
PROFESSOR
DENTIST PHD
Det er atter lykkedes at sammensætte et spændende og inspirerende
program til DSOI´s årsmøde.
Temaet er denne gang de nye trends inden for sårheling, ridgepreserva-
tion og vævsregeneration. Desuden bliver implantatoverfladernes betydning
for helingen og ikke mindst for udviklingen af periimplantitis belyst. Der er
også fokus på rygningens indvirkning på helingen ved anvendelse af forskellige
implantatoverflader samt på Bisphosphonaters betydning for heling og ikke
mindst for det korrekte behandlingsvalg.
Der er denne gang ikke DSOI-juniorgruppe arrangement - MEN det vender
tilbage til næste år og alle DSOI-junior deltagere opfordres til at deltage i de to
spændende dage.
Ann Wennerberg became a dentist in 1979, PhD in 1996, a license
degree in Prosthodontics in 1997 and became Professor in Prosthodontics 2002 at the Sahlgrenska Academy, Gothenburg University.
Since 2008, she is the head of the Department of Prosthodontics,
Faculty of Odontology, Malmö University, Sweden.
Her main research is aimed at optimize implant surfaces. At present,
her research group includes 13 PhD and one senior researcher. She
has received several national and international awards for her research about implant surface topography.
Fredag aften vil der traditionen tro være gode muligheder for at udbygge
sit faglige og sociale netværk.
Der vil atter i år være underholdning under middagen - GLÆD JER !! - og
naturligvis fest med dans til god musik.
P R O G R A M M E
F R I D A Y
9.00-10.30Ann Wennerberg
Does Implant surface topography on macro-,
micro- and nanolevel influence bone healing
and regeneration?
10.30-11.00
DOES IMPLANT SURFACE TOPOGRAPHY ON MACRO-, MICRO- AND
NANOLEVEL INFLUENCE BONE HEALING AND REGENERATION?
Although implant treatment today is a common and very predictable treatment for partially edentulous and edentulous patients still
there is possibilities to improve the implants for an even better clinical out-come. The implant macro-, micro- and nano features have
been regarded as important implant related factors for enhanced
bone response during healing and loading. The macro aspects relates to the implant design. The micro aspects relates to what commonly is described as surface roughness while the nano features
either are deliberately coated on the implant surface or spontaneously formed during manufacturing. Results from experimental and
clinical research will be discussed.
Coffee break
2011- PhD student, dep. Biomaterial Sciences University of Gothenburg. 2010-2013 Post graduation periodontology, Institute for post
grad. dental education Jönköping. 2000-2005 School of dentistry,
University of Gothenburg.
Shariel Sayardoust, Kerstin Gröndahl, Eva Johansson, Peter Thomsen, and Christer Slotte. Implant Survival and Marginal Bone Loss at
Turned and Oxidized Implants in Periodontitis-Susceptible Smokers
and Never-Smokers.
DOES THE CHOICE OF DENTAL IMPLANTS MATTER IN THE
PERIODONTALLY COMPROMISED SMOKING PATIENT?
Tobacco smoking is associated with a wide range of well documented health risks including compromised wound healing. Studies on
dental implants indicate a higher rate of early and late implant failures in smokers compared to non-smokers. Additionally, smoking is
a risk factor for peri-implant marginal bone loss.
Nevertheless, knowledge on the mechanisms behind the deteriorating effects of smoking on Osseo-integration.
Our study in periodontitis susceptible patients found significantly
larger loss of turned implants in smokers compared to never-smokers. Interestingly, no significant difference in implant survival or
marginal bone loss was observed at oxidized surface in smokers and
never-smokers. This implies that oxidized surface implants are more
suitable for periodontitis susceptible smoking patients.
11.00 -12.30Tomas Albrektsson
Oral implant surfaces and other matters
that may influence periimplantitis around oral
implants”.
12.30- 13.30Lunch
13.30-14.00Sayardoust-Tabrizi Shariel
Does the choice of dental implants
matter in the periodontally compromised
smoking patient?
14.00-14.45Joseph Choukroun Part 1
Innovative regenerative therapies
approaches. A-RF™ & i-PRF™:
14.45-15.15
Coffee break
15.15-16.00Joseph Choukroun Part 2
Innovative regenerative therapies
approaches. A-PRF™ & i-PRF™:
16.00-16.30Henrik Frandsen
IT
17.00
Generalforsamling
19.30Drinks og efterfølgende
Gallamiddag MED underholdning.
S A T U R D A Y
9.30-10.45Joseph Choukroun Part 3
Innovative regenerative therapies
approaches. A-PRF™ & i-PRF™
10.45-11.15
Coffee break
11.15-12.00
Giles Quincy
Socket grafting, made easy?
12.00-13.00Morten Schiødt
Betydningen af BIsphosponat medicinering i
relation til kirurgisk implantatbehandling
TOMAS ALBREKTS S O N
PROFESSOR EMERITUS
Tomas Albrektsson has worked a few (read a lot of) years with oral
implants. He is an MD, professor emeritus of Gothenburg University and visiting professor of the department of prosthodontics at
Malmö University in Sweden as well as being an Honorary Doctor of
the Royal College of Physicians and Surgeons of Glasgow (RCPSG)
and of the Buenos Aires University of Argentine.
ORAL IMPLANT SURFACES AND MATTERS THAT MAY
INFLUENCE PERI-IMPLANTITIS AROUND ORAL IMPLANTS
If oral implants are placed between the mental foraminae in the mandible older turned implants display similar success rates as do modern devices. However, if any compromised situations such as patient
smoking, placing implants in the maxilla or applying direct loading,
then modern implants outperform their predecessors significantly.
Changing surface microtopography to a moderately rough one is the
only surface alteration with demonstrated clinical improvements,
but it is possible that alterations in surface chemistry, physics or
nano-roughness may have an impact as well. Previous clinical hypotheses of a great incidence of peri-implantitis around commonly
used implant surfaces are incorrect; in fact a summed frequency of
implant failure and peri-implantitis of within 5% at 10 years or more
of follow up is a much more realistic figure than previously reported
data. Having said this, in the light of many millions of oral implants
being placed annually, peri-implantitis may still represent an important clinical problem. Osseointegration is but a foreign body reaction
and to minimize future problems with peri-implantitis, it is important
to realize that this problem of a foreign body nature is quite unreated
to a disease of teeth named periodontitis.
J OSEPH CH OU K ROU N
DENTIST AND ANESTHESIOLOG
Joseph Choukroun received his MD diploma in 1979 at Montpellier,
France. Specialist in Anesthesiology in 1981, University of Montpellier. Fellowship of Pain Clinic, University of Strasbourg. Chief of staff
of the Private Pain Clinic, Nice. President and creator of the SYFAC,
international symposium on growth factors, Nice. Inventor of the
PRF technique. Author of several scientific and clinical papers for
scientific journals. International speaker.
INNOVATIVE REGENERATIVE THERAPIES APPROACHES.
A-PRF™ & I-PRF™:
The main factor for soft and hard tissue healing is the speed and
quality of new vascularization.
There are numerous factors that are able to stimulate angiogenesis as growth factors, proteins and hormones. The PRF technique
(Platelet Rich Fibrin) releases growth factors regularly and constantly during one week and provides also extra cellular matrix proteins as Fibrin, Collagen IV, Elastin, Thrombospondin, and Fibronectin. With a good stimulation of vessels growth.
The objective was to induce BMPs production from the white cells.
Today we can say that we produce BMPs with the Advanced PRF™.
But we collect also endothelial cells and stems cells.
We had another objective: It was to find an alternative to the PRP and
PRGF injectable, with the white cells concept and with the avoiding
of any manipulation or any additive product. It’s the concept of the
new i-PRF. Injectable but produced without anticoagulants nor additive product. This i-PRF clots after injection.

Similar documents