Softwarekwaliteit - Universiteit Utrecht

Comments

Transcription

Softwarekwaliteit - Universiteit Utrecht
“Software kwaliteit en metrieken, Omnext Saas”
Dr. H. Vogt, presentatie Universiteit Urecht januari 2015
Agenda
•
•
•
•
Introductie
Software kwaliteit: Millennium probleem
Waarom software kwaliteit?
Software kwaliteit en metrieken
– ISO 25010/9126
– Een aantal software metrieken
– IFSQ level 1,2,3
• Omnext Saas
• Kosten en Metrieken
1
Introductie Dr. H. Vogt
•
•
Informatica Universiteit Utrecht
Promotie Universiteit Utrecht
– Hogere Orde Attributen Grammatica’s (parsers++)
•
SERC (Software Engineering Research Centre)
– Finder 2000 Millennium Analyse tool
– Program Committee Working Conference Reverse Engineering
•
Omnext
– Saas: Software Analysis As a Service
– Member of the NEN Normcommissie 381007 'Software and Systems
Engineering'
– Member of the NEN Werkgroep working on NPR5325 'Opleveren en
overdragen van software‘
– IFSQ level 1 en 2 gecertificeerd
2
Omnext
Millennium probleem
4
Het probleem
• Ontbreken eeuwaanduiding in jaartallen
– 83 wordt gezien als 1983
– 00 wordt gezien als 1900, niet als 2000
• 1900 geen schrikkeljaar, 2000 wel
• 99 wordt door veel systemen niet als een
jaartal beschouwd, maar als een
standaardwaarde voor bijvoorbeeld een
foutmelding
5
Voorbeeld
• Wie om vijf voor twaalf gaat bellen en om vijf
over twaalf ophangt zou rijk worden
• Het gesprek begint om 23.55 uur op 31
december van het jaar 1999 en eindigt om
00.05 uur van het jaar 1900
• Zonder doeltreffende maatregelen heeft dit
telefoongesprek een negatieve
telefoonrekening tot gevolg voor bijna een
eeuw bellen
6
Will London's lights go out?
Will London's lights go out?
http://www.pa.press.net/tech/year230997.html
By Giles Turnbull, New Media Correspondent, PA
IF NO ACTION WAS TAKEN, BUT ALL HAVE TAKEN ACTIONS
• Banks closing for most of January 2000
• Telephone lines only operating properly 75 percent of the time.
• Massive disruption to power supplies during December 1999 and the
following January.
• Stock market closed between 1st December 1999 and 24th January 2000
• Ten days of disruption to the postal service.
• Schools closed for four weeks
• Hospitals only open for emergencies for four weeks.
7
Embedded systems hard evidence
To: [email protected]
Date: Wed, 12 Nov 1997 09:44:12 -600 (CST6CDT)
Presented at the November meeting of the Energy Industry Y2K SIG
• Four Alcoa Steel Plants
–
•
North Sea Expro (Shell-Exxon JV)
–
–
•
50% of control systems will fail
Platform, Pipeline and Gas Plants
1200 systems identified, 12% failure rate
BP Refinery, Grangemouth, UK
–
–
–
–
94 systems identified
Couldn't find vendor for 20
74 assessed
3 will fail, 2 will cause shutdown
Jay Abshier, Mgr- Corporate Year 2000 Office
Texaco Inc, Bellaire, Texas
8
Tools for millennium
Tools
Prepare
Analysis
Adapt
Test
Implementation
Time
9
Waarom software kwaliteit?
10
Waarom software kwaliteit?
Complexity Is Killing Your Large Applications: Act Now to Save Them
11
Complexiteit
12
Complexiteit
13
Maintenance costs
Systemen steeds complexer
Weinig of geen documentatie
Geen mensen met kennis meer
Herbouw geen optie
14
Kosten besparen
Business Vraag: Sturen op kwaliteit code tijdens
ontwikkeling en onderhoud
SaaS Antwoord: meten van metrieken van code als
dienst in de cloud (Omnext), in het engels Software
Analysis As a Service
15
The Effects of Complexity
- Complexity is killing your large applications : Act now to save them ( Andy Kite – VP & Gartner Fellow )
ISO 25010: non functionele requirements
Functionele requirements
Beschrijven specifiek gedrag of functies, die het
systeem dient te vervullen
Niet-functionele requirements
Niet-functionele requirements specificeren
criteria om het functioneren van het systeem te
beoordelen. Bijvoorbeeld performance
17
ISO 25010
• Niet-functionele requirements
• Product kwaliteitsmodel (product quality)
– 31 kwaliteitsattributen
– beperkt tot het doelsysteem – hardware en
software
• Kwaliteit tijdens gebruik (quality in use)
– 11 kwaliteitsattributen
– de gehele interactie tussen gebruikers en het
informatiesysteem
18
Product Quality
19
Maintainability
20
Metrieken
• Indicator
– maat voor één of meer kwaliteitseigenschappen.
Literatuur: ‘metrics’
• Meetvoorschrift
• Norm
21
Voorbeeld metrieken
•
•
•
•
•
•
LOC
FP backfiring
Unit size
Parameterlist
CC
MI
22
LOC
• Lines of Code
• Meer LOC, meer effort om te ontwikkelen
23
LOC
• Wat is LOC?
24
Function Point
• Wikipedia:
• A function point is a unit of measurement to
express the amount of business functionality
an information system provides to a user
• The cost (in dollars or hours) of a single unit is
calculated from past projects
• Example: 8 hours per function point
• FPA Functie Punt Analyse
25
FP backfiring
• LOC -> FP -> Herbouwwaarde systeem
• QSM Function Point Programming Language
Table
26
Too large unit size
• Method is doing more than its
name/signature might suggest
• Challenging for others to digest , excessive
scrolling causes readers to lose focus.
• Try to reduce the method length by creating
helper methods and removing any
copy/pasted code.
• Voorbeeld threshold: 100
27
Lengte Parameterlist
• Methods with numerous parameters are a
challenge to maintain, especially if most of
them share the same datatype
• These situations usually denote the need for
new objects to wrap the numerous
parameters.
• Voorbeeld threshold: 7
28
Parameterlist voorbeeld
29
CC (Cyclomatische complexiteit, McCabe 1976)
What the Experts say...
• One general recommendation from the recent SEI report entitled:
"Incorporating Software Requirements into the System RFP," suggests
including Complexity measurements in the statement of work and
enforcing limits on cyclomatic complexity. "Application complexity affects
software supportability. One generally accepted complexity measure is
McCabe’s Cyclomatic Complexity Measure, which should not exceed 10 for
a given module."
• Incorporating Software Requirements into the System RFP
Survey of RFP Language for Software by Topic, v. 2.0
Edited by Charlene Gross
MAY 2009 SPECIAL REPORT
CMU/SEI-2009-SR-008
Acquisition Support Program
30
CC
31
CC
• Wat is het?
• Aantal beslispunten + 1
If a =b*b+4*3
Then 2+a
Else 3+b
Fi
• CC=2, #testpaden = 2
32
CC
If a =b*b+4*3
Then 2+a
Else 3+b
Fi
If a =c*f+56
Then 2+f
Else 3+g
Fi
CC=3, #testpaden = 4
33
CC
If a =b*b+4*3
Then 2+a
Else 3+b
Fi
If a =c*f+56
Then 2+f
Else 3+g
Fi
If a =f*h+56
Then 2+j
Else 3+k
Fi
CC=4, #testpaden = 8
34
CC
• CC=8, #testpaden = ???
• Slechte cholesterol
35
CC
If land = NL
Then x
Fi
If land = DE
Then y
Fi
If land = GR
Then z
FI
Goede cholesterol
36
MI
• [Oman and Hagemeister, 1991]
•
•
•
•
Maintainability Index
Bepaald onderhoudbaarheid van systeem
Enkel getal
Samengesteld uit
–
–
–
–
LOC
CC
#number of comments
Halstead metrics
37
MI
38
MI
Complex
39
MI
• Probleem: niet intuitief voor vinden wortel van het probleem
• Bij metingen met commentaar ook nog even als mens naar
kijken
• Alternatieven?
40
IfSQ
• Institute for Software Quality
• Collections defect indicators
• Three collections, level 1, 2, 3
• Why inspection?
– Code inspection is up to 20 times more efficient
than testing
– Code reading detected about 80% more faults per
hour than testing
41
Level 1
• Most commonly occurring defect indicators considered bad
practice
• Work in Progress
– WIP-1—Vague "To Do“
– WIP-2—Disabled Code
– WIP-3—Empty Statement Block
• Structured programming
– SP-1—Routine Too Long
– SP-2—Nesting Too Deep
• Single point of maintenance
– SPM-1—Magic Numbers
42
Vague “todo”
43
Disabled code
44
Empty block
45
Nesting too deep
46
Geen hardcoded constanten
47
Level 2
• Enkele extra defect indicators
• Voorbeeld
• SP-3: Logic Too Complex
• based on McCabe’s Complexity metric
48
Logic too complex
49
Defect indicators
• http://osqr.com/quick_scan.html
50
Praktijk case
• Stichting Capclaim strijdt onder leiding van Kenneth
Berkleef van het failliete Equihold tegen ictdienstverlener Capgemini. Inzet is het terugvorderen
van 43 miljoen euro schade.
Read
more: http://www.computable.nl/artikel/expertversl
ag/development/5208050/1277180/de-kwaliteitvan-de-capgeminisoftware.html#ixzz3NPPBDDuU
51
Praktijk case (2)
• Extern onderzoek naar de kwaliteit
• In oktober 2010 heeft Equihold gevraagd aan Software Quality
Measurement and Improvement (SQMI) om de opgeleverde
software te onderwerpen aan een onderzoek. SQMI hanteert
een methodische aanpak waarbij het aantal coderegels met
een defect worden geteld en gegroepeerd in categorieën.
Gemiddeld kwam men op 175 foutieve regels per duizend
regels code wat een F-rating opleverde, een drie op een
schaal van één tot tien. De één na laagste score in de
geschiedenis van SQMI.
• Op basis van dit onderzoek is de eindconclusie dat de
onderhoudskosten voor dit product onnodig hoog zijn en de
software als platform voor verdere
ontwikkeling ongeschikt is.
52
Praktijk case (3)
•
•
•
Nog een extern onderzoek naar de kwaliteit
In 2014 heeft Capgemini de Software Improvement Group (SIG) gevraagd
om de software te onderzoeken op onderhoudbaarheid. Zij hebben
hiertoe de methode SIG/TUViT-kwaliteitsmodel voor Trusted Product
Maintainability (april 2009) gehanteerd. Ook dit is een methodische
aanpak op basis van tellingen en een normenkader.
Afgelopen juni hebben zij dit rapport gepresenteerd met als belangrijkste
conclusie dat de onderhoudbaarheid ‘marktgemiddeld’ is, afgezet tegen
de benchmark die SIG hanteert. Dit hoeft natuurlijk niet dezelfde
benchmark te zijn die SQMI hanteert en waarop het tot een F-rating komt.
Let wel dat SIG direct de onderhoudbaarheid van de software heeft
onderzocht en SQMI de software in het algemeen en daarbij als afgeleide
heeft geconcludeerd dat de onderhoudbaarheid onnodig duur is.
53
Omnext® SaaS Solution
Omnext SaaS Approach
Java
.Net
(OO)
Cobol
PL/1
Omnext Portal
(3GL)
Workflow
Oracle
Uniface
(4GL)
• Parse Sources
• Resolve Relationships
• Calculate Metrics
• Check Anti-patterns
• Detect Code
Duplication
• Detect Dead Code
• Create Design Models
• Difference Analyses
Omnext SaaS
Data
Warehouse
MS-Excel
Tivoli
JCL
(Job control)
...
UML-tools
Omnext® SaaS Solution
Supported sources
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Access
ActionScript
ANSI Cobol 85
ASP
Aquima
C/C++
C#
Cobol (most dialects)
Java
JavaScript
Objective C (2013)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Oracle Forms
Oracle SQL
PHP
PL/1
Powerbuilder
Powercenter
RPG
SAP ABAP (2013)
Siebel eScript
SQL Server
Sybase
DB/2
UNIFACE
•
•
•
•
VB.NET
Visual Basic 6
DCL
JCL
•
Tivoli Workload
Schedule
SMF
User menu
configurations
Workflow
configurations
…
•
•
•
•
Support for new languages and configurations are added in future releases.
Omnext® SaaS Introduction
Delivery
• On Demand
• Cloud based
• SaaS Model
• NO licence, NO subscription
–Usage based pricing
Omnext® SaaS demo
Omnext® SaaS Examples
Corporate Risk Policy
Identify Maintenance Risk
58
Health check
Monitor Progress
59
Size
Lines of code, Function points
60
Productivity
Maintenance Function Points
61
Cross Reference
Across Technologies
Call Tree and Where Used show all resolved
relations
62
Source View
Example Sybase Stored Procedure
In the Source View
the code of any
language is well
structured, color
coded and
hyperlinked.
63
Source View
Compare versions
64
Design View
Flow Chart
The Design supports
analysis by showing
class diagrams,
sequence diagrams,
flow charts, call graphs,
structure diagrams, …
Design can be exported
to UML-tools
65
Design View
Jackson Structure Diagram
66
Design View
UML Sequence Diagram
67
Standards & guidelines
Best practices
industry coding best
practices and customer
coding standards
68
Clone detection
Find duplicated code
Exact clones as well as
syntactic clones
69
Worklist
All identifiers and their use are stored
separately in the data warehouse, making
it easy to search and perform data flow
analysis and create a work list. In this
example a SEPA work list is created using
‘iban’ and ‘transaction’ as starting points
for further data flow analysis.
70
Search
71
Annotations
Annotations can be added to all
items in the Omnext portal. One
can even add annotations to
selected lines of code, for instance
to document Business Rules or
Issues to be solved
During an impact analysis a
developer can add annotations to
the objects in scope, with tags
referring to the change or the
subject.
72
Annotations
The filtered annotations can be exported to Excel
The annotations can be filtered on
tags (in this case the change
number or the subject). This
creates the work list of things to
do.
73
Identifying interfaces and
Data persistency
Reports are available on interfaces and data persistency, with the option
to trace the information from data layer to business layer
74
Customer Reports
By adding relations between components and Business Services, Business
Processes, Organisational Units, etc. In the Data Warehouse, reports can be created
on those levels.
75
Aggregate on Business Level
Example Function Points Report per Business Service
76
System Health
Example on iPad
77
Trend Analysis
Example on iPad
78
Test Support
Example of Quicktest Pro input file
Export Form Definitions to
Quicktest Pro to accelerate test
preparation.
Example: Powerbuilder
79
Batch Schedule Optimization
Anti Patterns
Technical Debt in Batch
Schedules:
• Dummy Jobs
• Incorrect/superfluous
dependencies
• backups in critical
timelines
• …
In this example based on a Tivoli
Application Database, Current
Plans, Track Log information and
JCL.
80
Batch Schedule Optimization
White space analysis
White space analysis, showing gaps in
critical timelines.
In this example based on a Tivoli Application
Database, Current Plans, Track Log information and
JCL.
Omnext is also mentioned in the IBM redbook
‘Approaches to Optimize Batch Processing on z/OS’.
See:81
http://www.redbooks.ibm.com/abstracts/redp4816.ht
Batch Schedule Optimization
Cross Reference
Job schedule, JCL, resources
and application information all
linked and easy accessible in
the portal
From current plan
and track log
From application
database
82
Cross-reference
Tivoli – JCL - Cobol
Use Case Editor
With the Use Case Editor in the Omnext®
Portal, one can recreate functional
documentation based on a structured walk
through of the source code. With the use
case editor, one can add logical labels
(aliases) to pieces of source code that are
functionally relevant. Also one can add
found business rules to the use cases.
One can exclude, collapse or expand items
in the use case editor.
• Exclude: exclude the item from the use
case
• Collapse: include the complete item as
one step in the use case
• Expand: show the call tree and
conditions within the selected item
83
Save maintenance costs
•
•
•
•
Uit de white paper Omnext
How to save on software maintenance costs
Maart 2010, Ir. F. Engelbertink en Dr. H Vogt
Agenda
–
–
–
–
–
–
–
Costs of understanding
Documentatie helpt?
Dode code
Cloned code
Bugs verwijderen
Complexiteit
Totaal
84
Costs of understanding
[3, SWEBOK]
85
Documentatie helpt?
• Hoeveel documentatie is genoeg?
• Studie 2005 [13, Universidade Católica de
Brasília, Brasilia, Brazil ]:
– Source code and comments are the most important artifacts for
understanding a system to be maintained
– Data model and requirement description were other important
artifacts
– Surprisingly, and contrary to what we found in the literature,
architectural models and other general views of the system were not
found to be very important
• Zorg dat de code goed onderhoudbaar is zodat analyse niet zo
lang kost
86
Herdocumentatie
• Meeste systemen slecht gedocumenteerd
• Case study [5, Report from an experiment : impact of documentation on
maintenance in Journal of empirical software engineering, 1997]
– Geen documentatie: 21% langere analyse
– Onderhoud is tot wel 50% analyse
– Wel documentatie: 10% winst totale kosten
– Hun opmerkelijke cocnlusies
• Zonder documentatie: geen verschil goede/slechte pr.
• Met documentatie: goede beter
• Hun conclusie: goede pr. zonder documentatie weinig zin
87
Dode code
•
•
•
•
•
[16,17 SIG and Free University of Amsterdam]
Tot 30% code in systeem kan dode code zijn
Gemiddeld 15%
Vaak niet bekend wat dode code is
Toch maar onderhouden
•
•
•
•
Stel onderhoud per jaar kost 1$ per regel
Applicatie 1 miljoen regels
15% dode code verwijderen
150000$ besparen
88
Cloned code
•
•
•
•
•
•
100% gelijke kloon
Modulo variabele namen
[19, Demantic Designs]
Grote systemen 10-25% cloned code
Moet onderhouden worden
Bugs cloned
•
•
•
•
Stel onderhoud per jaar kost 1$ per regel
Applicatie 1 miljoen regels
15% cloned code verwijderen
150000$ besparen
89
Bugs verwijderen
• PMD, Stylecop, Bandera, ESC/Java2, FindBugs,
JLint
• Kunnen echte bugs opsporen
– Lege if statement
– Echte fouten
• The null check here is misplaced. If the variable is null a
NullPointerException will be thrown. Either the check is
useless (the variable will never be "null") or it is
incorrect.
90
Bugs verwijderen
•
•
•
•
1 miljoen regels code
10 bugs verwijderen (general experience)
$500-$1000 per bug fix
$5000-$10000 bespaard
91
Complexity
• Case study [22, Software Complexity and Maintenance Costs,
Communications of the ACM, Banker et al, November 1993]
– High levels of software complexity account for
approximately 25% maintenance costs or more
than 17% of total life-cycle costs
– Given the extremely high cost of maintenance in
commercial applications, the neglect of software
complexity is potentially a serious omission
92
Totaal
• 1 million lines of code
• $1 maintenance cost per line per year
93
94

Similar documents