Världens befolkning över 65 år ökar fram till 2030 med

Comments

Transcription

Världens befolkning över 65 år ökar fram till 2030 med
Det nya ur det gamla
Det nya
2005
2020
Det gamla etablerade
Magnus Lagerholm
Intersecta AB
Vad sker i omvärlden
•55+ andel av den samlade konsumtionen
ökar i hela världen dramatiskt med över 100%
fram till 2030
•Världens befolkning över 65 år ökar fram till
2030 med 100%
•i Mälarregionen med 65%
Äldre och äldrebetingad sjukvård kommer att stå för mer än
30% av Japans och USA:s ekonomi 2020.
”Kompetensblomman Silvergenerationen 55+”
(Frivilligt) arbete
Boendekoncept
Inredning /design
Barn/barnbarn
”Trygghetsdesign”
Nya finansieringslösningar
Resa (upplevelser)
Ekonomi
fi l
so
Läkemedel
Mat (upplevelser)
äl
H
Hälsoteknik
Kläder
i
of
os
Friskvård/ sjukvård
Rekreation
Sociala livsstilar
SPA/ njuta
fi
s
Liv
i
f
o
s
lo
intressen
Upplevelser
events
Kultur: Multimedia
Böcker, TV, film
Utbildningar
De yngre äldre
•
•
•
•
•
Stannar borta längre
Reser längre bort från hemmet
Reser oftare än genomsnittet
Utövar mer aktivitet under resan
Besöker två eller fler destinationer
under en resa
• Spenderar mer per resa
Generella trender
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Mindre tid mer aktivteter
Paketering
Välinformerade & mer krävande kunder
Prismedvetna – kvalitet eller lågpris
Mindre lojala
Sista minuten planering & senare köp
Tillgänglighet – internet
Säkerhetstänkande
Större miljömedvetenhet
Upplevelsen i fokus
Choosing to retire in Elliot Lake means...
A beautiful wilderness setting of rolling hills, lakes
and rivers, ideal for recreational pursuits and a
relaxed atmosphere
Affordable housing, whether it's a perfectly sized,
clean rental apartment, a townhouse or purchasing
a bungalow with a garden backyard
With Elliot Lake's rent or house prices, you can
afford to spend more time with family or vacation
time in Florida
Living in a community with friends of similar
interests
Countless organized social activities and clubs like
art, exercise and dance classes fishing derbies,
golf tournaments, social clubs, community theatre
and music performances all just a short drive or
healthy walk from your home
Värderingsförändringar
Polarisering & differentiering
• Större skillnader i livsstil, värderingar & attityder och
större sociala skillnader
• Svårare att förutsäga resenärer
• En aktiv & äventyrlig semester, en lugn och skön, en
charterresa, en skapad själv via internet
• Nya resekonstellationer
iWELL - Well-being and Health
42 million euros
The iWELL technology programme funds R&D activities
for producing well
-being and health related services and
well-being
technology for citizens at home, work and during leisure
-time.
leisure-time.
The primary goal is to create new technology and service
enterprises for domestic and international markets.
The indirect target is to reduce the need for institutional care
care..
•
•
•
Over 100 participating companies and
over 30 active research groups
Polar Electro Ltd
Service for those who use the heart rate monitor to
follow up and plan daily training.
IST Ltd’s Wrist Care System
For monitoring the activities and state of health of
the elderly persons.
Enkelhet förstår man, det man förstår skapar relevans - Seniofon
Simulating Age
ƒ The Age Explorer simulates physical changes due to
increasing age (e.g. decreasing nimbleness of fingers,
reduced vision)
• The population will change rapidly (age, culture, attitude, etc.)
• Measures need to be taken asap – lower costs
• In general:
• (some) changes in pension systems
• not people working longer, but let more people work
• more savings (babyboom?) - risk averse
• transfer to next generation
• Financial institutions will innovate in response to new competitors
• develop new ways to inform and advise their clients (intimacy)
• invest in more flexible financial products (asset <-> income)
• reduce transaction costs
• New financial instruments will be developed to handle ageing risks
• derivatives regarding mortality risks

Similar documents