Voorbeeldpagina`s KengetallenKompas

Comments

Transcription

Voorbeeldpagina`s KengetallenKompas
Het KengetallenKompas Bouwkosten
is een handzaam boek met meer dan
1.000 kostenkengetallen van verschillende typen bouwwerken. De kengetallen
zijn een hulpmiddel voor architecten,
ontwikkelaars en andere professionals
die snel en eenvoudig de kosten van een
bouwproject willen bepalen.
Het KengetallenKompas bestaat uit een
serie handzame boeken met de jaarlijkse
uitgaven Bouwkosten en GWW.
BOUWKOSTEN
Alle kengetallen zijn onderbouwd met
begrotingen die zijn opgesteld en continu
worden onderhouden door bouwkostendeskundigen van IGG Bouwkostenadvies.
IGG is in 1988 opgericht als onafhankelijk
adviesbureau gericht op het beheersen
van kosten en de economische haalbaarheid van utiliteits- en woningbouw, restauratiewerken en civiele werken.
KENGETALLENKOMPAS
Bouwkostenkennis binnen handbereik!
KENGETALLENKOMPAS
BOUWKOSTEN
WONINGBOUW
UTILITEITSBOUW
CIVIELE WERKEN
SLOOPWERKEN
DUURZAAM BOUWEN
BIJKOMENDE KOSTEN
2011
BouwkostenKompas.nl
Inhoudsopgave
Aanbesteden: de juiste aannemer, de juiste prijs
6
Ton´s Column
8
Bouwkostenindex.nl
9
Nieuwe gegevens KengetallenKompas 2010
10
EPC-norm naar 0,6
11
Toelichting op cijfers en condities
13
Kengetallen woningbouw
19
Vrijstaand
20
Geschakeld
34
Gestapeld
52
Verplaatsbaar
72
Uitbreiding
76
Bijgebouwen
84
Kelder onder woning
88
Kengetallen utiliteitsbouw
91
Kantoorfunctie
92
Overheidsfunctie
108
Onderwijsfunctie
116
Zorg- / Gezondheidsfunctie
122
Hotelfunctie
126
Bijeenkomst- / Recreatiefunctie
130
Winkel- / Horecafunctie
138
Bedrijfsfunctie
154
Sportfunctie
162
Agrarische functie
168
Kengetallen parkeren
175
Oppervlakteparkeren
176
www.bouwkostenkompas.nl
4
Bovengronds
178
Onder bebouwing
184
Ondergronds
192
Op dak
196
Kengetallen civiele werken
199
Wegen
200
Bruggen / Fly-overs
208
Tunnels
218
Kengetallen sloopwerkzaamheden
223
Woningbouw
224
Utiliteitsbouw
226
Trekken palen
232
Asbestsanering
234
Kengetallen duurzaam bouwen
237
Passiefhuis / energieneutraal
238
Renovatie woningbouw
240
Utiliteitsbouw nieuwbouw
242
Losse ingrepen
247
Kengetallen bijkomende kosten
249
Woningbouw
250
Utiliteitsbouw
252
Civiele werken
253
Sloopwerkzaamheden
253
Begrippenlijst
255
Advertentieverantwoording
256
5
www.bouwkostenkompas.nl
Vrijstaand
EPC 0,6
Cataloguswoning (3
laags)
hoog
woningbouw
laag
KENMERKEN
Standaard woning in gestandaardiseerde maatvoering en
detaillering. Symmetrische opzet, schuin dak met pannenbedekking. Metselwerk gevel, kunststof kozijnen, veel
repetitie in gevelopeningen, standaard installatietechniek.
BOUWKOSTEN
laag
hoog
Bouwkosten / BVO
834,-
762,-
932,-
Bouwkosten / BIH
300,-
282,-
325,-
Herbouwkosten / BVO
928,-
805,-
1.165,-
basis
VORMFACTOREN
basis
laag
hoog
GO / BVO
0,75
0,75
0,75
Gevel / BVO
1,04
1,01
1,07
Gevel open
43%
41%
48%
BIH / BVO
2,78
2,70
2,87
PRIJSINVLOEDEN
10002
Fundering op staal
- 20,-
/ BVO
Minderprijs EPC 0,8
- 48,-
/ BVO
+ 57,-
/ BVO
Meerprijs EPC 0,4
21
www.bouwkostenkompas.nl
Kantoorfunctie
KantoorbloK (max 8
lagen)
hoog
utiliteitsbouw
laag
KENMERKEN
Kantoorpand gebouwd onder architectuur. Entreegebied
met receptie en wachtruimte. Kern met verticaal transport met liften. Natuurstenen of stalen gevelbekleding,
zonwering. Luchtbehandeling met beperkte koeling.
BOUWKOSTEN
Bouwkosten / BVO
Bouwkosten / BIH
Herbouwkosten / BVO
basis
1.122,-
laag
1.013,-
hoog
1.316,-
336,-
310,-
387,-
1.350,-
1.191,-
1.597,-
VORMFACTOREN
basis
laag
hoog
VVO / BVO
0,81
0,81
0,81
Gevel / BVO
0,60
0,59
0,61
Gevel open
38%
34%
49%
BIH / BVO
3,34
3,27
3,40
Full-air luchtbehandeling
+ 130,-
/ BVO
Inbouw (open plan)
+ 116,-
/ BVO
Inbouw (cellenkantoor)
+ 220,-
/ BVO
PRIJSINVLOEDEN
20011
95
www.bouwkostenkompas.nl
onderwijsfunctie
basisschool
utiliteitsbouw
hoog
laag
KENMERKEN
Schoolgebouw voor lager onderwijs. Maximaal twee lagen,
centrale hal, gym- en speelzaal. Traditioneel materiaalgebruik, metselwerk gevel, aluminium of houten kozijnen.
Gebalanceerde ventilatie.
BOUWKOSTEN
Bouwkosten / BVO
Bouwkosten / BIH
Herbouwkosten / BVO
basis
laag
hoog
1.004,-
954,-
1.097,-
300,-
290,-
321,-
1.010,-
954,-
1.112,-
VORMFACTOREN
basis
laag
hoog
GO / BVO
0,92
0,92
0,92
Gevel / BVO
0,51
0,50
0,52
Gevel open
35%
32%
38%
BIH / BVO
3,35
3,29
3,42
- 9,-
/ BVO
CO2 gestuurde ventilatie
+ 40,-
/ BVO
Schoolpleininrichting
+ 63,-
/ m² terrein
www.bouwkostenkompas.nl
116
40001
PRIJSINVLOEDEN
Fundering op staal
spoRtfunctie
spoRtcentRum
hoog
utiliteitsbouw
laag
KENMERKEN
Grote hoge hal met verschillende functies, aparte zalen
voor squash, fitness e.d. Met tribunes. Ruime kantine,
kleedruimtes. Staalconstructie met overspanning van ca.
30 m¹. Gebalanceerde ventilatie met luchtverwarming.
BOUWKOSTEN
Bouwkosten / BVO
Bouwkosten / BIH
Herbouwkosten / BVO
basis
1.393,-
laag
1.310,-
hoog
1.543,-
218,-
209,-
236,-
1.354,-
1.268,-
1.512,-
VORMFACTOREN
basis
laag
hoog
GO / BVO
0,94
0,94
0,94
Gevel / BVO
0,72
0,70
0,73
Gevel open
20%
17%
22%
BIH / BVO
6,40
6,27
6,53
PRIJSINVLOEDEN
Fundering op staal
100012
- 14,-
/ BVO
Beperkte koeling
+ 60,-
/ BVO
Overspanning zaal > 35 m¹
+ 98,-
/ BVO
165
www.bouwkostenkompas.nl
parkeerfunctie (Onder
half
verdiept (vanaf
bebOuwing)
1.000
m²)
hoog
KENMERKEN
Grootschalige half verdiepte garage onder bebouwing.
Betonnen keerwanden, betonconstructie met prefab
liggers. Vloerafwerking met coating. Gevel met roosters,
TL-verlichting, noodventilatie, kaartlezer met slagboom.
BOUWKOSTEN
Bouwkosten / m²
Bouwkosten / BIH
Bouwkosten / park.pl.
Herbouwkosten / m²
basis
563,-
laag
hoog
524,-
695,-
181,-
172,-
219,-
14.279,-
13.292,-
17.629,-
473,-
434,-
603,-
VORMFACTOREN
basis
laag
hoog
GO / m²
0,95
0,95
0,95
BIH / m²
3,11
3,05
3,17
m² / parkeerplaats
25,37
PRIJSINVLOEDEN
Fundering op poeren
120042
- 4,-
/ BVO
Betaalsysteem
+ 86,-
/ BVO
Moeilijk bereikbaar
+ 45,-
/ BVO
187
www.bouwkostenkompas.nl
parkeren
laag
w inkelstraat
w inkelstraat
autoloos
Meer typen in het Kengetallenkompas GWW of op GWWkompas.nl
KENMERKEN
BOUWKOSTEN
laag
hoog
Kosten / m¹
1.520,-
1.897,-
Kosten / m²
158,-
181,-
PROFIELKENMERKEN
Lengte winkelstraat
100,00
Totale oppervlakte
Onderlinge afstand lichtmasten
Eén winkelaansluiting per
m¹
1.000,00
m²
17,50
m¹
5,00
m¹
PRIJSINVLOEDEN
Excl. vuilwaterriool
- 195,- / m¹
Geen sierbestrating
- 89,- / m¹
200132
Luxe draingoot
+ 161,- / m¹
205
www.bouwkostenkompas.nl
civiele werken
Autoloze winkelstraat, smal. Verharding met sierbestrating, verharding incl. molgoot, opsluitbanden en straatkolken. Luxere verlichting aluminium mast ca. 4 m¹ hoog aan
een zijde van de straat. Riolering heeft een gescheiden
systeem met bedrijfsaansluiting en aftakkingen.
sloopwerkzaamheden
aGrarische
Gebouwen
KENMERKEN
Sloop van gebouwen met een agrarische functie. Afval gescheiden afgevoerd, excl. asbestsanering of vervuilde grond.
AGRARISCHE GEBOUWEN
basis
laag
hoog
13,-
13,-
14,-
12,-
11,-
12,-
Sloop tot casco / BVO
7,-
7,-
8,-
Schoonsloop / BVO
2,-
2,-
3,-
BIH / BVO
6,-
TUINBOUWKASSEN
basis
laag
hoog
Volledige sloop / BVO
6,-
6,-
7,-
Sloop tot fundering / BVO
5,-
5,-
6,-
Sloop tot casco / BVO
5,-
5,-
6,-
Schoonsloop / BVO
2,-
1,-
2,-
BIH / BVO
5,-
MESTKELDERS
300101
Mestkelder, volledige sloop
9,- / m³ BIH
Mestkelder incl. aanvullen put
21,- / m³ BIH
229
www.bouwkostenkompas.nl
sloopwerken
Volledige sloop / BVO
Sloop tot fundering / BVO
Duurzaam
bouwen
bijkomende
kosten
utiliteitsbouW (beWerkelijk)
Kantoren, overheidsgebouwen scholen e.d.
Bouwkosten
Onderdeel
< 0,5 mio
< 2,0 mio
13,5 %
9,8 %
Projectontwikkelingskosten
8,5 %
7,5 %
Heffingen en aansluitkosten
3,6 %
3,5 %
Verzekeringen
0,4 %
0,4 %
Financieringskosten
2,7 %
3,2 %
Aanloopkosten
1,5 %
1,7 %
Risico-verrekeningen
0,0 %
0,7 %
Onvoorziene uitgaven
n.t.b.
n.t.b.
Honoraria en verschotten
Totaal (% van bouwkosten):
30,2 %
26,8 %
< 5,0 mio
< 7,5 mio
Honoraria en verschotten
8,7 %
7,8 %
Projectontwikkelingskosten
7,0 %
6,5 %
Heffingen en aansluitkosten
3,4 %
3,2 %
Verzekeringen
0,4 %
0,4 %
Financieringskosten
3,4 %
4,0 %
Aanloopkosten
1,8 %
1,9 %
Risico-verrekeningen
1,5 %
1,9 %
Onvoorziene uitgaven
n.t.b.
n.t.b.
Onderdeel
Totaal (% van bouwkosten):
25,7 %
> 15,0 mio
Honoraria en verschotten
7,3 %
6,4 %
Projectontwikkelingskosten
5,0 %
4,0 %
Heffingen en aansluitkosten
3,1 %
3,0 %
Verzekeringen
0,4 %
0,4 %
Financieringskosten
5,0 %
6,0 %
Aanloopkosten
1,9 %
1,8 %
Risico-verrekeningen
2,2 %
2,5 %
Onvoorziene uitgaven
n.t.b.
n.t.b.
24,9 %
24,1 %
Totaal (% van bouwkosten):
500002
Prijsinvloeden (% van de bouwsom)
Bestemmingsplanvrijstelling
+ 0,9 %
251
www.bouwkostenkompas.nl
bijkomende kosten
26,2 %
< 15,0 mio
Onderdeel

Similar documents

Materiaalbewust bouwen in kringlopen

Materiaalbewust bouwen in kringlopen We recycleren vandaag al meer dan 90% van ons bouw- en sloopafval. Dat is het resultaat van een ambitieus afval- en materialenbeleid, waar we samen met de partners in de sector al sinds 1995 werk v...

More information