writing bank - Studio BEST

Comments

Transcription

writing bank - Studio BEST
WRITING BANK
ROZPRAWKA
Wypowiedz się na poniższy temat.
Podniesienie minimalnego wieku dla osób zdających egzamin na prawo jazdy jest ostatnio częstym postulatem obywatelskim.
Czy jest to dobry pomysł? Napisz rozprawkę, w której przedstawisz wady i zalety wprowadzenia takiej regulacji prawnej.
Wypowiedź powinna zawierać od 200 do 250 słów i spełniać wszystkie wymogi typowe dla formy wskazanej w poleceniu.
MODEL ANSWER
Pamiętaj o tym, że
wstęp ma wprowadzać
czytelników w temat
Twojej pracy.
We all know that our roads are getting busier and more dangerous.
For this reason some people believe that we should start learning to drive
later because older people drive more carefully. But is this really
Staraj się zainteresować
czytelników. Możesz
rozpocząć rozprawkę od
pytania bezpośredniego.
true?
Przedstawiaj
kolejne
argumenty
za wyrażoną
w temacie
wypracowania
tezą i przeciw
niej, starając się
porządkować
je logicznie
i rozdzielać
akapitami.
On the one hand, insurance statistics show that younger
drivers make more claims and tend to drive faster than older people.
It is thought that this is because younger people are more impetuous
and do not appreciate the risks of driving fast.
This would imply that raising the legal age to drive
Używaj bogatego
słownictwa,
charakterystycznego
dla wypowiedzi
w stylu formalnym.
would make our roads safer.
However, this is not necessarily true. If young people had to
wait longer to be able to drive and get their own cars, many
would simply drive illegally, without proper training.
Używaj łączników zdań
i myśli, aby Twoja praca
stanowiła logiczną
i spójną całość.
That would make the roads even more dangerous.
Moreover, driving experts agree that we should avoid making
Staraj się stosować
szeroki zakres środków
językowych,
a jednocześnie pilnuj,
aby tekst brzmiał
naturalnie.
hasty generalisations as there are good and bad drivers of all ages.
Perhaps it is not the age of the drivers that is important. Perhaps
it is the type of training that they get.
W ostatnim
akapicie wyraź
swoją opinię
i sformułuj
wniosek,
nawiązujący do
przedstawionych
wcześniej
argumentów.
To sum up, there is no simple solution to making our roads safer.
However, I do not think that raising the legal age for driving is
Nie używaj skrótów
(isn't, doesn't) ani
wyrażeń typowych dla
języka potocznego.
a good idea. Personally, I think we need to focus on improving
the training. One answer could be for the government to invest money
in driving schools so that learners can take more cheaper lessons.
That would be a better answer.
310
WRITING BANK.indd 310
18.03.2014 11:24