קיץ מחנה - אולימפיאדת מתמטיקה

Comments

Transcription

קיץ מחנה - אולימפיאדת מתמטיקה
‫אולימפיאדת מתמטיקה ‪ -‬מחנה קיץ‬
‫יום ראשון ‪92.3‬‬
‫‪ 10:20‬התכנסות‬
‫קבוצת ירדן (שרת ‪)00‬‬
‫קבוצת רותם (שרת ‪)333‬‬
‫‪ 10:30-12:20‬מרכז מסה (מוטי)‬
‫‪ 10:30-13:20‬סדרות (דן)‬
‫‪ 12:30-13:20‬ריבועי קסם (סשה)‬
‫‪ 13:20-14:30‬ארוחת צהרים‬
‫קבוצת ירדן (שרת ‪)00‬‬
‫קבוצת רותם (שרת ‪)333‬‬
‫‪ 14:30-15:30‬ריבועי קסם (סשה)‬
‫‪ 14:30-15:30‬בורסוק‪-‬אולם (דמיטרי)‬
‫‪ 15:35‬צילום קבוצתי‬
‫‪ 10:00-10:00‬תחרות גרוסמן (דן דוד ‪)111‬‬
‫‪ 10:00-10:50‬ארוחת ערב‬
‫‪ 10:50-21:00‬מעבר לגבעת חביבה‬
‫יום שני ‪33.3‬‬
‫‪ 8:00-0:00‬ארוחת בוקר‬
‫קבוצת ירדן‬
‫קבוצת רותם‬
‫‪ 0:00-13:30‬מבחן‬
‫‪ 0:00-13:30‬מבחן‬
‫‪ 13:30-14:30‬ארוחת צהרים‬
‫קבוצת ירדן‬
‫קבוצת רותם‬
‫‪ 14:30-15:20‬פתרון מבחן‬
‫‪ 14:30-15:20‬פתרון מבחן‬
‫‪ 15:30-10:15‬פתרון גרוסמן‬
‫‪ 15:20-10:00‬פתרון גרוסמן‬
‫‪ 10:30-10:30‬אי‪-‬שוויונים (מיכאל)‬
‫‪ 10:10-10:30‬תרגיל משושים (לב)‬
‫‪ 10:30-20:30‬ארוחת ערב‬
‫‪ 20:30-21:30‬חלוקה למלבנים (לב) [רשות]‬
‫יום שלישי ‪33.3‬‬
‫‪ 8:00-0:00‬ארוחת בוקר‬
‫‪ 0:00-13:30‬תחרות קבוצתית‬
‫‪ 13:30-14:30‬ארוחת צהרים‬
‫‪ 14:30-10:30‬פתרון תחרות‬
‫קבוצת רותם‬
‫‪ 10:40-10:30‬אי‪-‬שוויונים (מיכאל)‬
‫קבוצת ירדן‬
‫‪ 10:40-10:30‬משפטי צ'בה ומנלאוס (לב)‬
‫‪ 10:30-20:30‬ארוחת ערב‬
‫יום רביעי ‪3.4‬‬
‫‪ 8:00-0:00‬ארוחת בוקר‬
‫קבוצת ירדן‬
‫קבוצת רותם‬
‫‪ 0:00-13:30‬מבחן‬
‫‪ 0:00-13:30‬מבחן‬
‫‪ 13:30-14:30‬ארוחת צהרים‬
‫קבוצת ירדן‬
‫קבוצת רותם‬
‫‪ 14:30-15:20‬פתרון מבחן‬
‫‪ 14:30-15:20‬פתרון מבחן‬
‫‪ 15:30-17:30‬אינדוקציה (עמוס)‬
‫‪ 15:25-17:30‬נולשטלנזץ קומבינטורי (דן)‬
‫‪ 17:40-18:30‬מספרים מרוכבים (לב)‬
‫‪ 17:40-10:30‬מספרי סטירלינג (אמוץ)‬
‫‪ 18:40-10:30‬שיטת הקיצוני (לב)‬
‫‪ 10:30-20:30‬ארוחת ערב‬
‫קבוצת ירדן‬
‫קבוצת רותם‬
‫‪ 20:30-21:30‬עוד על בורסוק‪-‬אולם (אמוץ) ‪ 20:30-21:30‬שיטת הקיצוני (לב)‬
‫יום חמישי ‪9.4‬‬
‫‪ 8:00-0:00‬ארוחת בוקר‬
‫קבוצת ירדן‬
‫קבוצת רותם‬
‫‪ 0:00-10:00‬מרכז מסה (מוטי)‬
‫‪ 0:00-10:00‬מעגלי המילטון (עמוס)‬
‫‪ 10:00-11:00‬נסיעה לאוניברסיטת תל אביב‬
‫קבוצת ירדן (שרת ‪)00‬‬
‫קבוצת רותם (שרת ‪)04‬‬
‫‪ 11:00-13:00‬פונקציות קמורות (לב)‬
‫‪ 11:00-13:00‬משפט זיגמונדי (אופיר)‬
‫‪ 13:00-14:00‬ארוחת צהרים‬
‫קבוצת ירדן (שרת ‪)00‬‬
‫קבוצת רותם (שרת ‪)04‬‬
‫‪ 14:00-10:00‬הרמת אקספוננט (אמוץ)‬
‫‪ 14:00-15:10‬משפט ון‪-‬דר ורדן (לב)‬
‫‪ 10:15-17:45‬חלוקה שווה (לב)‬
‫‪ 15:20-17:45‬מעגלי המילטון (עמוס)‬
‫‪ 18:00-20:00‬טקס הכרזת נבחרת‬

Similar documents