דיני חוזים-קבוצה 1 מועד ב לפרסום.pdf

Comments

Transcription

דיני חוזים-קבוצה 1 מועד ב לפרסום.pdf
‫ממוצע ציונים מועד ב ‪77 -‬‬
‫דיני חוזים קבוצה ‪ - 1‬יהודה אדר‬
‫מספר קורס‪250.1050 :‬‬
‫ציון עבודה ‪1‬‬
‫= ‪10%‬‬
‫ציון עבודה‬
‫‪15% = 2‬‬
‫‪723288‬‬
‫‪92‬‬
‫‪70‬‬
‫מספר ת‪.‬ז‪.‬‬
‫מועד ב =‬
‫‪75%‬‬
‫תקנון חיובי ‪ 4.2‬נקודות‬
‫מועד ב ‪+‬‬
‫ציון סופי‬
‫עבודות‬
‫מועד ב‬
‫‪13516745‬‬
‫‪80‬‬
‫‪80‬‬
‫‪69‬‬
‫‪71.75‬‬
‫‪76‬‬
‫‪23144298‬‬
‫‪60‬‬
‫‪75‬‬
‫‪34‬‬
‫‪42.75‬‬
‫‪47‬‬
‫‪23842206‬‬
‫‪32815912‬‬
‫‪53‬‬
‫‪34280008‬‬
‫‪59‬‬
‫‪38110847‬‬
‫‪85‬‬
‫‪49809924‬‬
‫‪97‬‬
‫‪95‬‬
‫‪66702796‬‬
‫‪93‬‬
‫‪90‬‬
‫‪200706968‬‬
‫‪100‬‬
‫‪95‬‬
‫‪86‬‬
‫‪87.3‬‬
‫‪92‬‬
‫‪200736874‬‬
‫‪50‬‬
‫‪60‬‬
‫‪93‬‬
‫‪83.75‬‬
‫‪88‬‬
‫‪200738888‬‬
‫‪84‬‬
‫‪90‬‬
‫‪85‬‬
‫‪85.65‬‬
‫‪90‬‬
‫‪200739886‬‬
‫‪200892826‬‬
‫‪82‬‬
‫‪90‬‬
‫‪200943447‬‬
‫‪51‬‬
‫‪50‬‬
‫‪201063666‬‬
‫‪90‬‬
‫‪95‬‬
‫‪83‬‬
‫‪83.95‬‬
‫‪88‬‬
‫‪201102159‬‬
‫‪63‬‬
‫‪85‬‬
‫‪66‬‬
‫‪68.55‬‬
‫‪73‬‬
‫‪201192143‬‬
‫‪91‬‬
‫‪90‬‬
‫‪73‬‬
‫‪77.35‬‬
‫‪82‬‬
‫‪201300001‬‬
‫‪83‬‬
‫‪95‬‬
‫‪201330669‬‬
‫‪86‬‬
‫‪92‬‬
‫‪201368412‬‬
‫‪89‬‬
‫‪85‬‬
‫‪201440153‬‬
‫‪94‬‬
‫‪85‬‬
‫‪63‬‬
‫‪69.65‬‬
‫‪74‬‬
‫‪201476611‬‬
‫‪79‬‬
‫‪85‬‬
‫‪69‬‬
‫‪72.4‬‬
‫‪77‬‬
‫‪201477916‬‬
‫‪83‬‬
‫‪0‬‬
‫‪76‬‬
‫‪65.3‬‬
‫‪70‬‬
‫‪201591708‬‬
‫‪203103221‬‬
‫‪45‬‬
‫‪70‬‬
‫‪203240130‬‬
‫‪91‬‬
‫‪85‬‬
‫‪87‬‬
‫‪80.25‬‬
‫‪84‬‬
‫‪203241658‬‬
‫‪44‬‬
‫‪65‬‬
‫‪75‬‬
‫‪70.4‬‬
‫‪75‬‬
‫‪203342464‬‬
‫‪64‬‬
‫‪60‬‬
‫‪38‬‬
‫‪43.9‬‬
‫‪48‬‬
‫‪203823216‬‬
‫‪59‬‬
‫‪70‬‬
‫‪204044127‬‬
‫‪100‬‬
‫‪92‬‬
‫‪85‬‬
‫‪87.55‬‬
‫‪92‬‬
‫ממוצע ציונים מועד ב ‪77 -‬‬
‫דיני חוזים קבוצה ‪ - 1‬יהודה אדר‬
‫מספר קורס‪250.1050 :‬‬
‫מספר ת‪.‬ז‪.‬‬
‫ציון עבודה ‪1‬‬
‫= ‪10%‬‬
‫ציון עבודה‬
‫‪15% = 2‬‬
‫מועד ב =‬
‫‪75%‬‬
‫‪204165518‬‬
‫‪78‬‬
‫‪95‬‬
‫‪88‬‬
‫‪204383186‬‬
‫‪91‬‬
‫‪85‬‬
‫תקנון חיובי ‪ 4.2‬נקודות‬
‫מועד ב ‪+‬‬
‫ציון סופי‬
‫עבודות‬
‫מועד ב‬
‫‪88.05‬‬
‫‪92‬‬
‫‪204510622‬‬
‫‪204532212‬‬
‫‪49‬‬
‫‪70‬‬
‫‪205350077‬‬
‫‪88‬‬
‫‪65‬‬
‫‪205512247‬‬
‫‪55‬‬
‫‪70‬‬
‫‪205935547‬‬
‫‪92‬‬
‫‪95‬‬
‫‪206150104‬‬
‫‪90‬‬
‫‪80‬‬
‫‪206180978‬‬
‫‪62‬‬
‫‪70‬‬
‫‪300086212‬‬
‫‪77‬‬
‫‪80‬‬
‫‪300343134‬‬
‫‪97‬‬
‫‪95‬‬
‫‪300383924‬‬
‫‪76‬‬
‫‪85‬‬
‫‪300484425‬‬
‫‪85‬‬
‫‪70‬‬
‫‪300549169‬‬
‫‪94‬‬
‫‪85‬‬
‫‪300554052‬‬
‫‪37‬‬
‫‪50‬‬
‫‪300699014‬‬
‫‪86‬‬
‫‪80‬‬
‫‪300829512‬‬
‫‪53‬‬
‫‪85‬‬
‫‪301240099‬‬
‫‪72‬‬
‫‪82‬‬
‫‪302215975‬‬
‫‪90‬‬
‫‪90‬‬
‫‪302583307‬‬
‫‪100‬‬
‫‪100‬‬
‫‪302624549‬‬
‫‪62‬‬
‫‪80‬‬
‫‪302629704‬‬
‫‪62‬‬
‫‪70‬‬
‫‪69‬‬
‫‪70‬‬
‫‪87‬‬
‫‪65‬‬
‫‪53‬‬
‫‪67.15‬‬
‫‪73.5‬‬
‫‪85.6‬‬
‫‪59.95‬‬
‫‪57.95‬‬
‫‪71‬‬
‫‪78‬‬
‫‪90‬‬
‫‪64‬‬
‫‪62‬‬
‫‪302660063‬‬
‫‪302747589‬‬
‫‪302842414‬‬
‫‪0‬‬
‫‪303123285‬‬
‫‪78‬‬
‫‪60‬‬
‫‪303163604‬‬
‫‪59‬‬
‫‪80‬‬
‫‪304065816‬‬
‫‪92‬‬
‫‪95‬‬
‫‪304967201‬‬
‫‪88‬‬
‫‪95‬‬
‫‪50‬‬
‫‪86‬‬
‫‪54.3‬‬
‫‪87.55‬‬
‫‪59‬‬
‫‪92‬‬
‫‪305054686‬‬
‫‪305055303‬‬
‫‪47‬‬
‫‪80‬‬
‫‪73‬‬
‫‪71.45‬‬
‫‪76‬‬
‫‪305103459‬‬
‫‪85‬‬
‫‪90‬‬
‫‪62‬‬
‫‪68.5‬‬
‫‪73‬‬
‫ממוצע ציונים מועד ב ‪77 -‬‬
‫דיני חוזים קבוצה ‪ - 1‬יהודה אדר‬
‫מספר קורס‪250.1050 :‬‬
‫מספר ת‪.‬ז‪.‬‬
‫ציון עבודה ‪1‬‬
‫= ‪10%‬‬
‫ציון עבודה‬
‫‪15% = 2‬‬
‫מועד ב =‬
‫‪75%‬‬
‫תקנון חיובי ‪ 4.2‬נקודות‬
‫מועד ב ‪+‬‬
‫ציון סופי‬
‫עבודות‬
‫מועד ב‬
‫‪305105876‬‬
‫‪305146631‬‬
‫‪79‬‬
‫‪75‬‬
‫‪305161945‬‬
‫‪89‬‬
‫‪82‬‬
‫‪305185936‬‬
‫‪95‬‬
‫‪90‬‬
‫‪305219131‬‬
‫‪74‬‬
‫‪85‬‬
‫‪305282527‬‬
‫‪43‬‬
‫‪75‬‬
‫‪305308553‬‬
‫‪29‬‬
‫‪305320673‬‬
‫‪55‬‬
‫‪305323578‬‬
‫‪84‬‬
‫‪95‬‬
‫‪77‬‬
‫‪78‬‬
‫‪78.95‬‬
‫‪74.05‬‬
‫‪83‬‬
‫‪78‬‬
‫‪306574344‬‬
‫‪56‬‬
‫‪67‬‬
‫‪68‬‬
‫‪66.65‬‬
‫‪71‬‬
‫‪307987255‬‬
‫‪31‬‬
‫‪65‬‬
‫‪32‬‬
‫‪36.85‬‬
‫‪41‬‬
‫‪308007640‬‬
‫‪91‬‬
‫‪90‬‬
‫‪82‬‬
‫‪84.1‬‬
‫‪88‬‬
‫‪308071885‬‬
‫‪43‬‬
‫‪65‬‬
‫‪308292408‬‬
‫‪91‬‬
‫‪90‬‬
‫‪308461086‬‬
‫‪42‬‬
‫‪50‬‬
‫‪81‬‬
‫‪72.45‬‬
‫‪77‬‬
‫‪309123362‬‬
‫‪85‬‬
‫‪95‬‬
‫‪75‬‬
‫‪79‬‬
‫‪83‬‬
‫‪309205219‬‬
‫‪88‬‬
‫‪85‬‬
‫‪309467900‬‬
‫‪309702108‬‬
‫‪88‬‬
‫‪85‬‬
‫‪310498282‬‬
‫‪89‬‬
‫‪90‬‬
‫‪311282438‬‬
‫‪70‬‬
‫‪60‬‬
‫‪311468748‬‬
‫‪91‬‬
‫‪85‬‬
‫‪312263106‬‬
‫‪79‬‬
‫‪85‬‬
‫‪312354798‬‬
‫‪82‬‬
‫‪70‬‬
‫‪312386485‬‬
‫‪92‬‬
‫‪75‬‬
‫‪86‬‬
‫‪86.9‬‬
‫‪91‬‬
‫‪312424815‬‬
‫‪312591365‬‬
‫‪90‬‬
‫‪90‬‬
‫‪312593668‬‬
‫‪61‬‬
‫‪75‬‬
‫‪314549635‬‬
‫‪41‬‬
‫‪78‬‬
‫‪315913434‬‬
‫‪93‬‬
‫‪80‬‬
‫‪319497525‬‬
‫‪89‬‬
‫‪90‬‬
‫‪320862352‬‬
‫‪83‬‬
‫‪62‬‬
‫‪70‬‬
‫‪84.75‬‬
‫‪62.3‬‬
‫‪74.9‬‬
‫‪89‬‬
‫‪67‬‬
‫‪79‬‬
‫ממוצע ציונים מועד ב ‪77 -‬‬
‫דיני חוזים קבוצה ‪ - 1‬יהודה אדר‬
‫מספר קורס‪250.1050 :‬‬
‫מספר ת‪.‬ז‪.‬‬
‫‪324354836‬‬
‫ציון עבודה ‪1‬‬
‫= ‪10%‬‬
‫ציון עבודה‬
‫‪15% = 2‬‬
‫מועד ב =‬
‫‪75%‬‬
‫תקנון חיובי ‪ 4.2‬נקודות‬
‫מועד ב ‪+‬‬
‫ציון סופי‬
‫עבודות‬
‫מועד ב‬