בקר החלפת הזנות אוטומטי

Comments

Transcription

בקר החלפת הזנות אוטומטי
‫מערכות החלפה‬
‫‪1‬‬
ATS –
Auto Transfer Switch
2
‫– ‪ATS‬‬
‫‪Auto Transfer Switch‬‬
‫בקר החלפת הזנות אוטומטי‬
‫עקרון פעולה‬
‫מידע וחיווי‬
‫התאמה לצרכי הלקוח‬
‫ממשקי הרחבה‬
‫תקשורת‬
‫‪3‬‬
‫עקרון פעולה‬
‫‪TR‬‬
‫‪G‬‬
‫צרכן‬
‫קיום מתח‬
‫חח"י תקין‬
‫קיום מתח‬
‫גנרטור תקין‬
‫מפסק מחליף‬
‫גנרטור סגור‬
‫מפסק מחליף‬
‫חח"י סגור‬
‫‪4‬‬
‫עקרון פעולה – בקר ‪335‬‬
‫מצבי הפעלת הבקר‬
‫‪ 4‬נוריות‬
‫אינדיקציה‬
‫"גמישות"‬
‫מעבר בין‬
‫מסכי הבקר‬
‫דיפדוף בפרטי‬
‫המסך הנוכחי‬
‫הכנסת‪/‬הוצאת‬
‫מחליף ‪S2‬‬
‫אינפורמציה ‪-‬‬
‫החלפה אחרונה‬
‫הכנסת‪/‬הוצאת‬
‫מחליף ‪S1‬‬
‫השתקת צופר ‪/‬‬
‫בדיקת נוריות‬
‫מצב‬
‫בדיקה‬
‫מצב‬
‫אוטו'‬
‫מצב‬
‫ידני‬
‫איפוס ‪ /‬איתחול‬
‫מערכת‬
‫‪5‬‬
6
‫מידע וחיווי‬
‫הבקר מכיל מסכי תצוגה‪ ,‬לפי הנושאים הבאים‪:‬‬
‫מסך ראשי‪:‬‬
‫מראה מצב‬
‫מסך שני‪:‬‬
‫מכשור ‪S1‬‬
‫לדוגמא‪:‬‬
‫‪‬מסך התצוגה מכיל ‪ 4‬שורות מידע‬
‫‪‬המידע מופיע בעברית!‬
‫מסך שלישי‪:‬‬
‫מכשור ‪S2‬‬
‫‪7‬‬
‫מידע וחיווי‬
‫הבקר מכיל מסכי תצוגה‪ ,‬לפי הנושאים הבאים‪:‬‬
‫מסך רביעי‪:‬‬
‫התראות‬
‫לדוגמא‪:‬‬
‫מסך חמישי‪:‬‬
‫יומן אירועים‬
‫מסך שישי‪:‬‬
‫פרטי הגדרת תקשורת‬
‫לדוגמא‪:‬‬
‫מסך שביעי‪:‬‬
‫לו"ז הפעלה‬
‫מסך שביעי‪:‬‬
‫פרטי גרסת בקר‬
‫‪‬מסך התצוגה מכיל ‪ 4‬שורות מידע‬
‫‪‬המידע מופיע בעברית!‬
‫‪8‬‬
‫התאמת הבקר‬
‫לצרכי הלקוח‬
‫‪‬יכולת שינוי טיימרים לתפעול המערכת‪ ,‬כגון‪ :‬תזמון בין החלפת‬
‫הזנות‪ ,‬בדיקת תקינות הרשת‪ ,‬זמן קירור גנרטור‬
‫‪‬יכולת שינוי טווחי המתחים ותדרי מקורות ההזנה‬
‫‪‬יכולת פיקוד השלת עומסים‪,‬בניית תנאי פיקוד ‪LADDER -‬‬
‫‪‬הבקר מכיל את הכניסות והיציאות הבאות‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪12‬כניסות‬
‫דיסקרטיות‬
‫"גמישות"‬
‫‪ 2‬יציאות ‪C.O‬‬
‫“יבשות"‬
‫‪ 6‬יציאות‬
‫‪DC‬‬
‫‪RS485‬‬
‫‪RS232‬‬
‫אופציה‪-‬מודם‬
‫‪ 3‬סוגי‬
‫כרטיסי‬
‫הרחבה‬
‫‪9‬‬
‫כרטיסי הרחבה‬
‫‪335‬‬
‫תקשורת‬
‫‪RS232‬‬
‫אופציה‪-‬מודם‬
‫‪RS485‬‬
‫תצוגת תקשורת פעילה‬
‫‪RS485‬‬
‫)‪MODEM (TEL.‬‬
‫)‪MODEM (GSM‬‬
‫סוג תקשורת‬
‫מצב תקשורת פעילה‬
‫זיהוי תקשורת פעיל‬
‫אבחון מצב התקשורת‬
‫עקרון פעולה – בקר ‪332‬‬
‫מצבי הפעלת הבקר‬
‫מעבר בין‬
‫מסכי הבקר‬
‫דיפדוף בפרטי‬
‫המסך הנוכחי‬
‫הכנסת‪/‬הוצאת‬
‫מחליף גנרטור‬
‫מצב‬
‫ידני‬
‫מצב‬
‫בדיקה‬
‫עיכוב‬
‫חזרת חח"י‬
‫מצב‬
‫אוטו'‬
‫הכנסת‪/‬הוצאת‬
‫מחליף חח"י‬
‫‪15‬‬
‫מידע וחיווי‬
‫הבקר מכיל מסכי תצוגה‪ ,‬לפי הנושאים הבאים‪:‬‬
‫מסך ראשי‪:‬‬
‫מראה מצב‬
‫לדוגמא‪:‬‬
‫מסך שני‪:‬‬
‫מיכשור‬
‫מסך שלישי‪:‬‬
‫התראות‬
‫לדוגמא‪:‬‬
‫מסך רביעי‪:‬‬
‫יומן אירועים‬
‫מסך חמישי‪:‬‬
‫‪ 3‬נוריות חיווי‬
‫מסך שישי‪:‬‬
‫לו"ז הפעלה‬
‫מסך שביעי‪:‬‬
‫פרטי גרסת בקר‬
‫‪‬מסך התצוגה מכיל ‪ 4‬שורות מידע‬
‫‪‬המידע מופיע בעברית!‬
‫‪16‬‬
‫התאמת הבקר‬
‫לצרכי הלקוח‬
‫‪‬יכולת שינוי טיימרים לתפעול המערכת‪ ,‬כגון‪ :‬תזמון בין החלפת הזנות‪,‬‬
‫בדיקת תקינות הרשת‪ ,‬זמן קירור גנרטור‬
‫‪‬יכולת שינוי טווחי המתחים ותדרי מקורות ההזנה‬
‫‪‬הבקר מכיל את הכניסות והיציאות הבאות‪:‬‬
‫‪ 2‬יציאות‬
‫‪DC‬‬
‫‪10‬כניסות‬
‫דיסקרטיות‬
‫אישור פעולת‬
‫גנרטור‬
‫‪17‬‬

Similar documents