לדוגמא בלבד - לימודי הסמכה

Comments

Transcription

לדוגמא בלבד - לימודי הסמכה
‫לימודי הסמכה‬
‫מדור הוראה‬
‫הטכניון מכון טכנולוגי לישראל‬
‫מערכת שעות במסלול הנדסת חשמל – סמסטר חורף תשע"ד – לדוגמא בלבד‬
‫מועדים נוספים למקצועות הר"מ ניתן למצוא באתר‬
‫שעה‬
‫‪03.8‬‬
‫‪03.8‬‬
‫‪03.8‬‬
‫‪183.8‬‬
‫‪183.8‬‬
‫‪113.8‬‬
‫‪113.8‬‬
‫‪133.8‬‬
‫‪133.8‬‬
‫‪1.3.8‬‬
‫‪1.3.8‬‬
‫‪113.8‬‬
‫‪113.8‬‬
‫‪113.8‬‬
‫‪113.8‬‬
‫‪133.8‬‬
‫‪133.8‬‬
‫‪133.8‬‬
‫‪133.8‬‬
‫‪103.8‬‬
‫‪103.8‬‬
‫‪103.8‬‬
‫יום ראשון‬
‫יום שני‬
‫חדו"א ‪ 1‬ת'‬
‫תר ‪11 -‬‬
‫"‪-‬‬‫פיסיקה ‪ 1‬מ'‬
‫הר ‪18 -‬‬
‫חדו"א ‪ 1‬ת'‬
‫הר ‪18 -‬‬
‫"‪-‬‬‫אלגברה ‪/1‬מ'‬
‫הר ‪18 -‬‬
‫יום שלישי‬
‫יום רביעי‬
‫אלגברה ‪/1‬מ'‬
‫הר ‪18 -‬‬
‫מערכות ספרתיות‬
‫תר ‪3. -‬‬
‫אלגברה ‪ /1‬מ'‬
‫תר ‪11 -‬‬
‫"‪-‬‬‫חדו"א ‪ 1‬ת'‬
‫הר ‪18 -‬‬
‫‪-"-‬‬
‫‪-"-‬‬
‫"‪-‬‬‫אנגלית טכנית‬
‫מתקדמים ב'‬
‫הר – ‪11‬‬
‫‪-"-‬‬
‫"‪-‬‬‫מערכות‬
‫ספרתיות‬
‫הר – ‪38‬‬
‫‪-"-‬‬
‫יום חמישי‬
‫חדו"א ‪ 1‬ת'‬
‫תר ‪11 -‬‬
‫פיסיקה ‪ 1‬מ'‬
‫הר ‪18 -‬‬
‫פיסיקה ‪ 1‬מ'‬
‫תר ‪11 -‬‬
‫אנגלית טכנית‬
‫מתקדמים ב'‬
‫הר – ‪11‬‬
‫‪-"-‬‬
‫מקצועות חובה סמסטר ראשון‬
‫מס'‬
‫מקצוע‬
‫‪811183‬‬
‫‪811111‬‬
‫‪181813‬‬
‫‪181813‬‬
‫‪111831‬‬
‫‪.318..‬‬
‫קבוצת‬
‫רישום‬
‫‪18‬‬
‫‪3.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪11‬‬
‫‪11‬‬
‫‪11‬‬
‫שם המקצוע‬
‫בטיחות במעבדות חשמל*‬
‫מערכות ספרתיות‬
‫חדו"א ‪ 1‬ת'‬
‫אלגברה ‪ 1‬מ'‬
‫פיסיקה ‪ 1‬מ'**‬
‫אנגלית טכנית ‪-‬מתקדמים ב'‪+‬‬
‫(רק למי שסווג לאנגלית זו)‬
‫חינוך גופני ‪/‬ספורט (הרישום על בסיס מקום‬
‫פנוי)‬
‫הרצאה‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫מבנה המקצוע‬
‫תרגיל‬
‫מעבדה‬
‫‪1‬‬
‫‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫הערות‪:‬‬
‫‪31‬סטודנט עם רקע קודם במחשבים יוכל ללמוד גם את ‪ 3.1113‬מבוא למדעי המחשב ח'‪3‬‬
‫‪33‬הצטיינות בלימודים מוגדרת ע"ס ממוצע ומינימום ‪ 81‬נק' צבירה‪3‬‬
‫‪3.‬סטודנטים המתכוונים ללמוד את תכנית המסלול "הנדסת מחשבים" ייקחו גם "מבוא למדעי המחשב ח" ‪33.1113‬‬
‫*חובה להירשם למקצוע זה‪ 3‬ההרצאות תינתנה חד ‪-‬פעמי במהלך הסמסטר בהתאם להנחיות שיפורסמו בנפרד‪3‬‬
‫**מומלץ לסטודנט שחייב ב"השלמות פיסיקה" לא לקחת יותר מ ‪ 11-‬נקודות בסמסטר זה‪3‬‬
‫‪+‬עליך להירשם לאנגלית ע"פ רמת הסיווג אליה שובצת – פרטים נוספים בדף "ניתוב ללימודי מקצועות האנגלית"‪3‬‬

Similar documents