גליונות נוכחות לעובד לפי שעות 2014

Comments

Transcription

גליונות נוכחות לעובד לפי שעות 2014
‫גיליון ביקורת נוכחות לעובד שעות‬
‫לחודש ינואר‪ -‬פברואר ‪1024‬‬
‫ת‪.‬ז‬
‫תאריך ויום‬
‫בשבוע‬
‫שעת התחלת עבודה‬
‫שם משפחה ופרטי‬
‫יחידה‬
‫טלפון‬
‫שעת גמר עבודה‬
‫סה"כ שעות‬
‫הערות‬
‫שבת‬
‫‪ 21‬א‬
‫‪ 21‬ב‬
‫‪ 24‬ג‬
‫‪ 21‬ד‬
‫‪ 21‬ה‬
‫‪ 21‬ו‬
‫שבת‬
‫‪ 21‬א‬
‫‪ 10‬ב‬
‫‪ 12‬ג‬
‫‪ 11‬ד‬
‫‪ 11‬ה‬
‫‪ 14‬ו‬
‫שבת‬
‫‪ 11‬א‬
‫‪ 11‬ב‬
‫‪ 12‬ג‬
‫‪ 11‬ד‬
‫‪ 10‬ה‬
‫‪ 12‬ו‬
‫שבת‬
‫‪1‬א‬
‫‪1‬ב‬
‫‪4‬ג‬
‫‪1‬ד‬
‫‪1‬ה‬
‫‪1‬ו‬
‫שבת‬
‫‪1‬א‬
‫‪ 20‬ב‬
‫חתימת העובד‪_______________ :‬‬
‫תאריך‪_______________ :‬‬
‫שם הממונה‪_________________:‬‬
‫חתימת הממונה‪______________:‬‬
‫*יש להקפיד לצרף אישורים ותעודות בהתאם לדווח‪.‬‬
‫גיליון נוכחות ללא חתימת ממונה לא יטופל‪.‬‬
‫גיליון ביקורת נוכחות לעובד שעות‬
‫לחודש פברואר‪ -‬מרץ ‪1024‬‬
‫ת‪.‬ז‬
‫תאריך ויום‬
‫בשבוע‬
‫שעת התחלת עבודה‬
‫שם משפחה ופרטי‬
‫יחידה‬
‫טלפון‬
‫שעת גמר עבודה‬
‫סה"כ שעות‬
‫הערות‬
‫‪ 22‬ג‬
‫‪ 21‬ד‬
‫‪ 21‬ה‬
‫‪ 24‬ו‬
‫שבת‬
‫‪ 21‬א‬
‫‪ 21‬ב‬
‫‪ 22‬ג‬
‫‪ 21‬ד‬
‫‪ 10‬ה‬
‫‪ 12‬ו‬
‫שבת‬
‫‪ 11‬א‬
‫‪ 14‬ב‬
‫‪ 11‬ג‬
‫‪ 11‬ד‬
‫‪ 11‬ה‬
‫‪ 12‬ו‬
‫שבת‬
‫‪1‬א‬
‫‪1‬ב‬
‫‪4‬ג‬
‫‪1‬ד‬
‫‪1‬ה‬
‫‪1‬ו‬
‫שבת‬
‫‪1‬א‬
‫‪ 20‬ב‬
‫חתימת העובד‪_______________ :‬‬
‫תאריך‪_______________ :‬‬
‫שם הממונה‪_________________:‬‬
‫חתימת הממונה‪______________:‬‬
‫*יש להקפיד לצרף אישורים ותעודות בהתאם לדווח‪.‬‬
‫גיליון נוכחות ללא חתימת ממונה לא יטופל‪.‬‬
‫גיליון ביקורת נוכחות לעובד שעות‬
‫לחודש מרץ‪ -‬אפריל ‪1024‬‬
‫ת‪.‬ז‬
‫תאריך ויום‬
‫בשבוע‬
‫‪ 22‬ג‬
‫‪ 21‬ד‬
‫‪ 21‬ה‬
‫‪ 24‬ו‬
‫שבת‬
‫‪ 21‬א‬
‫‪ 21‬ב‬
‫‪ 22‬ג‬
‫‪ 21‬ד‬
‫‪ 10‬ה‬
‫‪ 12‬ו‬
‫שבת‬
‫‪ 11‬א‬
‫‪ 14‬ב‬
‫‪ 11‬ג‬
‫‪ 11‬ד‬
‫‪ 11‬ה‬
‫‪ 12‬ו‬
‫שבת‬
‫‪ 10‬א‬
‫‪ 12‬ב‬
‫‪2‬ג‬
‫‪1‬ד‬
‫‪1‬ה‬
‫‪4‬ו‬
‫שבת‬
‫‪1‬א‬
‫‪1‬ב‬
‫‪2‬ג‬
‫‪1‬ד‬
‫‪ 20‬ה‬
‫שעת התחלת עבודה‬
‫שם משפחה ופרטי‬
‫יחידה‬
‫טלפון‬
‫שעת גמר עבודה‬
‫סה"כ שעות‬
‫הערות‬
‫פורים‬
‫חתימת העובד‪_______________ :‬‬
‫תאריך‪_______________ :‬‬
‫שם הממונה‪_________________:‬‬
‫חתימת הממונה‪______________:‬‬
‫*יש להקפיד לצרף אישורים ותעודות בהתאם לדווח‪.‬‬
‫גיליון נוכחות ללא חתימת ממונה לא יטופל‪.‬‬
‫גיליון ביקורת נוכחות לעובד שעות‬
‫לחודש אפריל‪ -‬מאי ‪1024‬‬
‫ת‪.‬ז‬
‫תאריך ויום‬
‫בשבוע‬
‫‪ 22‬ו‬
‫שבת‬
‫‪ 21‬א‬
‫‪ 24‬ב‬
‫‪ 21‬ג‬
‫‪ 21‬ד‬
‫‪ 21‬ה‬
‫‪ 22‬ו‬
‫שבת‬
‫‪ 10‬א‬
‫‪ 12‬ב‬
‫‪ 11‬ג‬
‫‪ 11‬ד‬
‫‪ 14‬ה‬
‫‪ 11‬ו‬
‫שבת‬
‫‪ 11‬א‬
‫‪ 12‬ב‬
‫‪ 11‬ג‬
‫שעת התחלת עבודה‬
‫שם משפחה ופרטי‬
‫יחידה‬
‫טלפון‬
‫שעת גמר עבודה‬
‫סה"כ שעות‬
‫הערות‬
‫יום גשר‬
‫ערב פסח‬
‫פסח‬
‫חוה"מ פסח‬
‫חוה"מ פסח‬
‫חוה"מ פסח‬
‫חוה"מ פסח‬
‫חוה"מ פסח‬
‫שביעי של פסח‬
‫‪ 10‬ד‬
‫‪2‬ה‬
‫‪1‬ו‬
‫שבת‬
‫‪4‬א‬
‫‪1‬ב‬
‫‪1‬ג‬
‫‪1‬ד‬
‫‪2‬ה‬
‫‪1‬ו‬
‫שבת‬
‫יום הזיכרון‬
‫יום העצמאות‬
‫חתימת העובד‪_______________ :‬‬
‫תאריך‪_______________ :‬‬
‫שם הממונה‪_________________:‬‬
‫חתימת הממונה‪______________:‬‬
‫*יש להקפיד לצרף אישורים ותעודות בהתאם לדווח‪.‬‬
‫גיליון נוכחות ללא חתימת ממונה לא יטופל‪.‬‬
‫גיליון ביקורת נוכחות לעובד שעות‬
‫לחודש מאי‪ -‬יוני ‪1024‬‬
‫ת‪.‬ז‬
‫תאריך ויום‬
‫בשבוע‬
‫‪ 22‬א‬
‫‪ 21‬ב‬
‫‪ 21‬ג‬
‫‪ 24‬ד‬
‫‪ 21‬ה‬
‫‪ 21‬ו‬
‫שבת‬
‫‪ 22‬א‬
‫‪ 21‬ב‬
‫‪ 10‬ג‬
‫‪ 12‬ד‬
‫‪ 11‬ה‬
‫‪ 11‬ו‬
‫שבת‬
‫‪ 11‬א‬
‫‪ 11‬ב‬
‫‪ 11‬ג‬
‫‪ 12‬ד‬
‫‪ 11‬ה‬
‫‪ 10‬ו‬
‫שבת‬
‫‪2‬א‬
‫‪1‬ב‬
‫‪1‬ג‬
‫‪4‬ד‬
‫‪1‬ה‬
‫‪1‬ו‬
‫שבת‬
‫‪2‬א‬
‫‪1‬ב‬
‫‪ 20‬ג‬
‫שעת התחלת עבודה‬
‫שם משפחה ופרטי‬
‫יחידה‬
‫טלפון‬
‫שעת גמר עבודה‬
‫סה"כ שעות‬
‫הערות‬
‫ערב שבועות‬
‫שבועות‬
‫חתימת העובד‪_______________ :‬‬
‫תאריך‪_______________ :‬‬
‫שם הממונה‪_________________:‬‬
‫חתימת הממונה‪______________:‬‬
‫*יש להקפיד לצרף אישורים ותעודות בהתאם לדווח‪.‬‬
‫גיליון נוכחות ללא חתימת ממונה לא יטופל‪.‬‬
‫גיליון ביקורת נוכחות לעובד שעות‬
‫לחודש יוני‪ -‬יולי ‪1024‬‬
‫ת‪.‬ז‬
‫תאריך ויום‬
‫בשבוע‬
‫שעת התחלת עבודה‬
‫שם משפחה ופרטי‬
‫יחידה‬
‫טלפון‬
‫שעת גמר עבודה‬
‫סה"כ שעות‬
‫הערות‬
‫‪ 22‬ד‬
‫‪ 21‬ה‬
‫‪ 21‬ו‬
‫שבת‬
‫‪ 21‬א‬
‫‪ 21‬ב‬
‫‪ 21‬ג‬
‫‪ 22‬ד‬
‫‪ 21‬ה‬
‫‪ 10‬ו‬
‫שבת‬
‫‪ 11‬א‬
‫‪ 11‬ב‬
‫‪ 14‬ג‬
‫‪ 11‬ד‬
‫‪ 11‬ה‬
‫‪ 11‬ו‬
‫שבת‬
‫‪ 11‬א‬
‫‪ 10‬ב‬
‫‪2‬ג‬
‫‪1‬ד‬
‫‪1‬ה‬
‫‪4‬ו‬
‫שבת‬
‫‪1‬א‬
‫‪1‬ב‬
‫‪2‬ג‬
‫‪1‬ד‬
‫‪ 20‬ה‬
‫חתימת העובד‪_______________ :‬‬
‫תאריך‪_______________ :‬‬
‫שם הממונה‪_________________:‬‬
‫חתימת הממונה‪______________:‬‬
‫*יש להקפיד לצרף אישורים ותעודות בהתאם לדווח‪.‬‬
‫גיליון נוכחות ללא חתימת ממונה לא יטופל‪.‬‬
‫גיליון ביקורת נוכחות לעובד שעות‬
‫לחודש יולי‪ -‬אוגוסט ‪1024‬‬
‫ת‪.‬ז‬
‫תאריך ויום‬
‫בשבוע‬
‫שעת התחלת עבודה‬
‫שם משפחה ופרטי‬
‫יחידה‬
‫טלפון‬
‫שעת גמר עבודה‬
‫סה"כ שעות‬
‫הערות‬
‫‪ 22‬ו‬
‫שבת‬
‫‪ 21‬א‬
‫‪ 24‬ב‬
‫‪ 21‬ג‬
‫‪ 21‬ד‬
‫‪ 21‬ה‬
‫‪ 22‬ו‬
‫שבת‬
‫‪ 10‬א‬
‫‪ 12‬ב‬
‫‪ 11‬ג‬
‫‪ 11‬ד‬
‫‪ 14‬ה‬
‫‪ 11‬ו‬
‫שבת‬
‫‪ 11‬א‬
‫‪ 12‬ב‬
‫‪ 11‬ג‬
‫‪ 10‬ד‬
‫‪ 12‬ה‬
‫‪2‬ו‬
‫שבת‬
‫‪1‬א‬
‫‪4‬ב‬
‫‪1‬ג‬
‫‪1‬ד‬
‫‪1‬ה‬
‫‪2‬ו‬
‫שבת‬
‫‪ 20‬א‬
‫ט' באב‬
‫חתימת העובד‪_______________ :‬‬
‫תאריך‪_______________ :‬‬
‫שם הממונה‪_________________:‬‬
‫חתימת הממונה‪______________:‬‬
‫*יש להקפיד לצרף אישורים ותעודות בהתאם לדווח‪.‬‬
‫יון לא יטופל‪.‬‬
‫ממונה‬
‫ביקורת נוכחות לעובד שעות‬
‫חתימתיל‬
‫גיליון נוכחות ללא ג‬
‫גיליון ביקורת נוכחות לעובד שעות‬
‫לחודש אוגוסט‪ -‬ספטמבר ‪1024‬‬
‫ת‪.‬ז‬
‫תאריך ויום‬
‫בשבוע‬
‫שעת התחלת עבודה‬
‫‪ 22‬ב‬
‫‪ 21‬ג‬
‫‪ 21‬ד‬
‫‪ 24‬ה‬
‫‪ 21‬ו‬
‫שבת‬
‫‪ 21‬א‬
‫חופשה מרוכזת‬
‫‪ 22‬ב‬
‫חופשה מרוכזת‬
‫‪ 21‬ג‬
‫‪ 10‬ד‬
‫‪ 12‬ה‬
‫‪ 11‬ו‬
‫שבת‬
‫‪ 14‬א‬
‫‪ 11‬ב‬
‫‪ 11‬ג‬
‫‪ 11‬ד‬
‫‪ 12‬ה‬
‫‪ 11‬ו‬
‫שבת‬
‫‪ 12‬א‬
‫‪2‬ב‬
‫‪1‬ג‬
‫‪1‬ד‬
‫‪4‬ה‬
‫‪1‬ו‬
‫שבת‬
‫‪1‬א‬
‫‪2‬ב‬
‫‪1‬ג‬
‫‪ 20‬ד‬
‫חופשה מרוכזת‬
‫חופשה מרוכזת‬
‫חופשה מרוכזת‬
‫חופשה מרוכזת‬
‫שם משפחה ופרטי‬
‫יחידה‬
‫טלפון‬
‫שעת גמר עבודה‬
‫סה"כ שעות‬
‫הערות‬
‫חתימת העובד‪_______________ :‬‬
‫תאריך‪_______________ :‬‬
‫שם הממונה‪_________________:‬‬
‫חתימת הממונה‪______________:‬‬
‫*יש להקפיד לצרף אישורים ותעודות בהתאם לדווח‪.‬‬
‫גיליון נוכחות ללא חתימת ממונה לא יטופל‪.‬‬
‫גיליון ביקורת נוכחות לעובד שעות‬
‫לחודש ספטמבר‪ -‬אוקטובר ‪1024‬‬
‫ת‪.‬ז‬
‫תאריך ויום‬
‫בשבוע‬
‫‪ 22‬ה‬
‫‪ 21‬ו‬
‫שבת‬
‫‪ 24‬א‬
‫‪ 21‬ב‬
‫‪ 21‬ג‬
‫‪ 21‬ד‬
‫‪ 22‬ה‬
‫‪ 21‬ו‬
‫שבת‬
‫‪ 12‬א‬
‫‪ 11‬ב‬
‫‪ 11‬ג‬
‫‪ 14‬ד‬
‫‪ 11‬ה‬
‫הכיפורים‬
‫‪ 11‬ו‬
‫שבת‬
‫‪ 12‬א‬
‫‪ 11‬ב‬
‫שעת התחלת עבודה‬
‫שם משפחה ופרטי‬
‫יחידה‬
‫טלפון‬
‫שעת גמר עבודה‬
‫סה"כ שעות‬
‫הערות‬
‫ערב ראש השנה‬
‫ראש השנה‬
‫ראש השנה‬
‫‪ 10‬ג‬
‫‪2‬ד‬
‫‪1‬ה‬
‫‪1‬ו‬
‫שבת‬
‫‪1‬א‬
‫‪1‬ב‬
‫‪1‬ג‬
‫‪2‬ד‬
‫‪1‬ה‬
‫‪ 20‬ו‬
‫ערב יום הכיפורים‬
‫יום הכיפורים‬
‫ערב סוכות‬
‫סוכות‬
‫חוה"מ סוכות‬
‫חתימת העובד‪_______________ :‬‬
‫תאריך‪_______________ :‬‬
‫שם הממונה‪_________________:‬‬
‫חתימת הממונה‪______________:‬‬
‫*יש להקפיד לצרף אישורים ותעודות בהתאם לדווח‪.‬‬
‫גיליון נוכחות ללא חתימת ממונה לא יטופל‪.‬‬