Green Impact - תקנון תחרות

Comments

Transcription

Green Impact - תקנון תחרות
‫תקנון תחרות ‪Green Impact -‬‬
‫‪ .1‬כללי‪:‬‬
‫תחרות ‪ Green Impact‬הינה תחרות המקדמת יזמות ירוקה‪ ,‬מטרת התחרות הינה יצירת פלטפורמה‬
‫ליזמים בתחום הקיימות והקלינטק וחיזוק התודעה ליזמות בתחומים אלו‪ ,‬בקרב סטודנטים הלומדים‬
‫במוסדות הלימוד השונים בארץ‪ .‬התחרות הינה בהובלת תכנית ‪ GreenBiz‬המנוהלות על ידי‬
‫סטודנטים ועבור סטודנטים במסגרת מועדון היזמות בבית ספר אדלסון ליזמות‪ ,‬במרכז הבינתחומי‬
‫בהרצליה ופועל בשיתוף פעולה עם בית הספר לקיימות מייסודן של החברה לישראל‪ ,‬כיל ובזן ואגודת‬
‫הסטודנטים‪.‬‬
‫‪ .2‬קריטריונים להגשת מועמדות לתחרות‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫הגדרת המיזם‪:‬‬
‫‪ .1‬בעל אימפקט סביבתי מקומי או עולמי‪.‬‬
‫‪ .2‬בעל היתכנות ופוטנציאל להשקעה ‪ -‬ייקבע על ידי הרכב שופטים בטרם ייכנס המיזם לתחרות‪.‬‬
‫‪ .3‬בשלב הרעיוני ‪ -‬מיזם אשר לא ביצע הרצה כלשהי למימוש המיזם‪.‬‬
‫‪ .4‬לא גייס מימון‪.‬‬
‫‪ .5‬לא נתמך על ידי גוף חיצוני‪/‬משקיע‪ ,‬לרבות מכוני מחקר‪ ,‬מוסד אקדמי או כל גוף מוסדי אחר‪.‬‬
‫‪ .6‬בעל ערך של חדשנות‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫מבנה הצוותים‪:‬‬
‫‪ .1‬על המשתתפים להיות סטודנטים לתואר ראשון‪/‬שני במוסד אקדמי מוכר‪.‬‬
‫‪ .2‬ניתן להרכיב צוותים ממוסדות אקדמים שונים‪.‬‬
‫‪ .3‬אופן הגשת מועמדות‪:‬‬
‫רישום מיזמים לתחרות תתבצע דרך כתובת הדואר האלקטרוני של התכנית‪[email protected] -‬‬
‫ותחת הכותרת "הגשת מועמדות לתחרות ‪ "Green Impact‬עד לתאריך ‪.31.33.15‬‬
‫סרטונים אשר עוברים את מגבלת ‪ MB23‬של תיבת ‪ ,Gmail‬יש לשלוח באמצעות פלטפורמות למשלוח‬
‫קבצים כדוגמת ‪.Jumbo Mail‬‬
‫יש להגיש את המיזם על פי הדרישות הבאות‪:‬‬
‫‪ .1‬מסמך המציג את כל חברי הצוות הכולל את שמות חברי הצוות‪ ,‬מוסד לימודים‪ ,‬מסלול לימודים‪.‬‬
‫‪ .2‬מסמך המפרט אודות המיזם‪.)One Pager) :‬‬
‫‪.3‬‬
‫מצגת המפרטת את המיזם‪:‬‬
‫א‪ .‬המצגת צריכה להכיל ‪ 7‬שקפי תוכן‪.‬‬
‫ב‪ .‬סדר השקופיות‪:‬‬
‫‪ .1‬שם המיזם‬
‫‪ .2‬הבעיה‪/‬הצורך ‪ -‬הצורך הקיים‬
‫‪ .3‬הפתרון אותו מאפשר המיזם‬
‫‪.4‬סקירת השוק – מי הם המתחרים‬
‫‪ .5‬מודל עסקי‬
‫‪ .6‬התהליך – אבני דרך למימוש המיזם‬
‫‪ .7‬חברי הצוות – הגדרת תפקידים‬
‫‪ .4‬סרטון הסברה באורך של עד דקה וחצי (‪ (Pitch‬אודות המיזם‪.‬‬
‫‪ .4‬הזוכים בתחרות‪:‬‬
‫מקום ראשון‪ ₪ 13,333 -‬בחסות קבוצת שיכון ובינוי ‪ +‬ליווי שוטף של המיזם ע"י צוות קרן ההון‬
‫סיכון ‪ Terra Venture Partners‬וחממת ‪ ,Terralab Ventures‬הכולל שעות ייעוץ ומנטורינג אישי על‬
‫ידי הצוות הטכנולוגי‪ ,‬העסקי והמדעי‪ .‬בנוסף תתאפשר שימוש בסביבת העבודה של החממה וכל‬
‫מתקני החממה בחינם לתקופה של עד ‪ 3‬חודשים‪.‬‬
‫מקום שני‪ -‬ליווי שוטף של המיזם על ידי צוות קרן ההון סיכון ‪ Terra Venture Partners‬וחממת‬
‫‪.Terralab Ventures‬‬
‫‪ .5‬הרכב השופטים ואופן קביעת המנצח‪:‬‬
‫הרכב השופטים יורכב מ‪ 5-‬שופטים (שמות השופטים יפורסמו בסמוך למועד התחרות)‪.‬‬
‫תהליך השיפוט בנוי ממס' שלבים‪:‬‬
‫שלב א'‪ -‬סינון ראשוני של המיזמים שהוגשו לתחרות‪.‬‬
‫שלב ב'‪ -‬צוותים שעברו את הסינון הראשוני יוזמנו להצגת המיזם בפני שופטים‪ ,‬מתוך המיזמים‬
‫שהוזמנו להציג את המיזם ייבחרו המיזמים שיקבלו ליווי של התכנית לפיתוח המיזם‪.‬‬
‫שלב ג'‪ -‬שלב התחרות הסופית‪ ,‬לאחר ליווי של שלושה חודשים של המיזמים על ידי התכנית‪,‬‬
‫יוצגו המיזמים ויוכרז המיזם המנצח בתחרות‪ .‬הודעה על המיזם המנצח תפורסם בתום התחרות‪ ,‬אשר‬
‫תערך במרכז הבינתחומי בהרצליה בתאריך ‪.14.36.15‬‬
‫‪ .6‬שונות‪:‬‬
‫הנהלת התכנית ו‪/‬או הרכב השופטים יכולים לפסול מיזם אשר לא עונה לקריטריונים בתקנון זה‪ ,‬החלטה‬
‫זו לא ניתנת לערעור‪ .‬הנהלת התכנית איננה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף בהקשר עם התחרות או כל‬
‫ענין הקשור או הנובע ממנה‪ ,‬לרבות תקלה טכנית מכל סוג שהוא או כל מעשה או מחדל ובלבד שנעשה‬
‫בטעות ובתום לב‪ .‬כאמור‪ ,‬בכל מקרה לא תהווה השתתפות או אי השתתפות בתחרות עילה לכל תביעה‬
‫או טענה או דרישה בגין נזק שנגרם למשתתף או לכל גורם אחר‪.‬‬
‫בברכה‪,‬‬
‫צוות ‪GreenBiz‬‬

Similar documents