ב - מוסד הרב קוק

Comments

Transcription

ב - מוסד הרב קוק
‫דף ‪1‬‬
‫בסבד‬
‫מוסד הרב קוק‬
‫&&&&&&&&&&&&&&&‬
‫יריד תשעשד‬
‫כשב ב‪ -‬ןסינב ביסנ ‪ -‬כשכ ב‪ -‬ןסינב ביסנ תשעשד‬
‫שם הספר‬
‫מקמק‬
‫מחיר‬
‫ברוקו‬
‫מחיר‬
‫יריד‬
‫ספרים חדשים‬
‫‪572‬‬
‫‪552‬‬
‫‪456‬‬
‫‪464‬‬
‫‪465‬‬
‫‪440‬‬
‫‪422‬‬
‫‪538‬‬
‫‪460‬‬
‫‪921‬‬
‫‪541‬‬
‫‪463‬‬
‫‪681‬‬
‫‪450‬‬
‫‪423‬‬
‫‪429‬‬
‫‪425‬‬
‫‪426‬‬
‫‪469‬‬
‫‪466‬‬
‫‪467‬‬
‫‪461‬‬
‫‪462‬‬
‫אוצר התורה ‪ 5‬כר'‬
‫דעת עזרא דברים‬
‫דעת עזרא ויקרא‬
‫הדרת קודש‬
‫הלכות פסוקות מן הגניזה‬
‫הלכות תפילה מקורות ועיונים‬
‫הרבי מקוצק‬
‫זה היום עשה ה'‬
‫מוטיבים מקבילים שערי תשובה ומסילת ישרים‬
‫מידה כנגד מידה חלק שני‬
‫משפט עברי ‪ /‬פרופמ יעקב בזק‬
‫סידור תפילת אליהו‬
‫ספרא וסייפא‬
‫עלי מרורות‬
‫רינת האמונה‬
‫שבילי ניסן‬
‫שו"ת ציון לנפש חיה‬
‫שיטה מקובצת בבא קמא א'‬
‫שיירי המנחה‬
‫שערי שאול נדרים‬
‫שערי שאול פסחים‬
‫תורת הראשונים פסחים ד‬
‫תורת הראשונים פסחים ה‬
‫מבצעים מיוחדים‬
‫‪360‬‬
‫‪180‬‬
‫‪67‬‬
‫‪35‬‬
‫‪67‬‬
‫‪35‬‬
‫‪65‬‬
‫‪39‬‬
‫‪69‬‬
‫‪38‬‬
‫‪69‬‬
‫‪48‬‬
‫‪65‬‬
‫‪35‬‬
‫‪69‬‬
‫‪38‬‬
‫‪49‬‬
‫‪27‬‬
‫‪112‬‬
‫‪63‬‬
‫‪78‬‬
‫‪31‬‬
‫‪105‬‬
‫‪58‬‬
‫‪73‬‬
‫‪39‬‬
‫‪89‬‬
‫‪49‬‬
‫‪63‬‬
‫‪34‬‬
‫‪67‬‬
‫‪37‬‬
‫‪65‬‬
‫‪35‬‬
‫‪93‬‬
‫‪48‬‬
‫‪96‬‬
‫‪52‬‬
‫‪78‬‬
‫‪31‬‬
‫‪78‬‬
‫‪31‬‬
‫‪112‬‬
‫‪51‬‬
‫‪112‬‬
‫‪51‬‬
‫דף ‪2‬‬
‫שם הספר‬
‫מקמק‬
‫מחיר‬
‫ברוקו‬
‫מחיר‬
‫יריד‬
‫‪400‬‬
‫חידושי ריטב"א ‪ /‬רשב"א ‪ /‬ר"ן ב‪ 48‬כרכים(‬
‫‪4337‬‬
‫‪2090‬‬
‫‪660‬‬
‫ספרי "מוסד הרב קוק"בגרסת אוצר החכמה‬
‫‪1200‬‬
‫‪990‬‬
‫‪910‬‬
‫אור החיים חמישה חומשי תורה ב‪ 6‬כרכים(‬
‫‪438‬‬
‫‪160‬‬
‫‪572‬‬
‫אוצר התורה ‪ 5‬כר'‬
‫‪360‬‬
‫‪180‬‬
‫‪689‬‬
‫תוספות רא"ש סט ‪ 12‬כרכים‬
‫‪821‬‬
‫‪420‬‬
‫‪500‬‬
‫שיעורי הגרי"ד סולוביצעיק סט ‪ 5‬כרכים‬
‫‪441‬‬
‫‪175‬‬
‫מארזים ‪ -‬מתנות תונתמ ‪-‬בר מצוו‬
‫‪350‬‬
‫מוסר אביך ‪ /‬מידות הראיה מארז ב‪ 10‬יח'(‬
‫פירוש הרמב"ן על התורה ‪ 2‬כרכים מארז ב‪ 4‬סטים(‬
‫כתבי מהר"ל מפראג מארז ב‪ 4‬סטים(‬
‫קצור שולחן ערוך מארז ב‪ 10‬יחי'(‬
‫תורה ע"פ הכתר מארז ב‪ 10‬יחי'(‬
‫‪741‬‬
‫ספר החינוך מארז ב‪ 4‬יח'(‬
‫שפתי דעת לחג ולמועדים מארז ב‪ 10‬יח'(‬
‫משא עובדיה מארז ב‪ 5‬יח'(‬
‫‪356‬‬
‫‪355‬‬
‫‪654‬‬
‫‪820‬‬
‫‪352‬‬
‫‪351‬‬
‫‪357‬‬
‫הגדת שירת מרים אנגלית משפחתית מארז ב‪ 10‬יח(‬
‫קנית – קיבלת‬
‫קנה מדרש הגדול‬
‫קבל מתנה יירוש רסתג לסיר שמות‬
‫קנה סט תורת חיים מהדורה רגילה‬
‫קבל מתנה תדודי נתןת על התורה‬
‫קנה תורת חיים מהדורה מהודרת‬
‫קבל מתנה מגילת אסתר תורת חיים מהדורה מהודרת‬
‫קנה סדרת רמבתם לעם‬
‫קבל מתנה ילקוט שמעוני נ נביאים אחרונים‬
‫קנה סדרת דעת מקרא ‪ 30‬כר'‬
‫קבל מתנה אטלס דעת מקרא‬
‫קנה סדרת כל כתבי הראיתה קוק‬
‫קבל מתנה האתגרים של הקיום היהודי‬
‫‪300‬‬
‫‪150‬‬
‫‪708‬‬
‫‪294‬‬
‫‪736‬‬
‫‪265‬‬
‫‪500‬‬
‫‪190‬‬
‫‪480‬‬
‫‪188‬‬
‫‪448‬‬
‫‪188‬‬
‫‪730‬‬
‫‪350‬‬
‫‪470‬‬
‫‪230‬‬
‫‪770‬‬
‫‪440‬‬
‫דף ‪3‬‬
‫מקמק‬
‫‪2‬‬
‫‪15‬‬
‫‪800‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪824‬‬
‫‪801‬‬
‫‪18‬‬
‫‪14‬‬
‫‪533‬‬
‫‪19‬‬
‫‪670‬‬
‫‪572‬‬
‫‪887‬‬
‫‪889‬‬
‫‪864‬‬
‫‪865‬‬
‫‪369‬‬
‫‪370‬‬
‫‪910‬‬
‫‪371‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪11‬‬
‫‪327‬‬
‫‪22‬‬
‫‪314‬‬
‫‪604‬‬
‫‪23‬‬
‫‪25‬‬
‫‪29‬‬
‫‪904‬‬
‫‪28‬‬
‫שם הספר‬
‫אגרות הראי"ה סט‬
‫אגרות הרב מימון א‬
‫אגרות הרב מימון ב‬
‫אגרות הרמב"ם עם המקור הערבי ‪ /‬הרב קאפח‬
‫אגרות הרמב"ם רמב"ם לעם כ‬
‫אגרות צפון ‪ /‬רבי שמשון רפאל הירש‬
‫אגרת הנחמה‬
‫אדמו"רים שניספו בשואה‬
‫אדר היקר ועקבי הצאן‬
‫אומה במאבקיה‪/‬אלתר ולנר‬
‫אוצר האגדה סטס ‪ 3‬כרכים‬
‫אוצר החכמה‬
‫אוצר התורה ‪ 5‬כר'‬
‫אור החיים א בראשית א‬
‫אור החיים ב בראשית ב‬
‫אור החיים ג שמות‬
‫אור החיים ד ויקרא‬
‫אור החיים ה במדבר‬
‫אור החיים ו דברים‬
‫אור החיים חמישה חומשי תורה‬
‫אור החיים נ"ך‬
‫אורות ‪ /‬הרב ראי"ה קוק‬
‫אורות הקודש סט ‪ 4‬כרכים‬
‫אורות התורה‬
‫אורח משפטס מצות ראיהס חבש פאר‬
‫אחרי המבול ‪ /‬הרב דוד כהנא‬
‫אטלס דעת מקרא‬
‫אטלס דעת מקרא באנגלית‬
‫איוב עם פירושי אבן עזרא‬
‫איש האמונה ‪ /‬הרב ימדמ סולוביצעיק‬
‫איש המאורות ‪ /‬רע יצחק יעקב ריינס‬
‫אל"ף בי"ת של יהדות ‪ /‬הלל צייטלין‬
‫אלה הם מועדי‬
‫אלי מקרא ‪ /‬יהושפט נבו‬
‫מחיר‬
‫ברוקו‬
‫מחיר‬
‫יריד‬
‫‪185‬‬
‫‪89‬‬
‫‪30‬‬
‫‪15‬‬
‫‪30‬‬
‫‪15‬‬
‫‪69‬‬
‫‪35‬‬
‫‪71‬‬
‫‪36‬‬
‫‪48‬‬
‫‪27‬‬
‫‪48‬‬
‫‪14‬‬
‫‪66‬‬
‫‪36‬‬
‫‪49‬‬
‫‪24‬‬
‫‪121‬‬
‫‪51‬‬
‫‪282‬‬
‫‪148‬‬
‫‪1200‬‬
‫‪990‬‬
‫‪360‬‬
‫‪180‬‬
‫‪56‬‬
‫‪56‬‬
‫‪83‬‬
‫‪83‬‬
‫‪91‬‬
‫‪81‬‬
‫‪33‬‬
‫‪33‬‬
‫‪50‬‬
‫‪50‬‬
‫‪50‬‬
‫‪43‬‬
‫‪438‬‬
‫‪160‬‬
‫‪62‬‬
‫‪33‬‬
‫‪44‬‬
‫‪22‬‬
‫‪239‬‬
‫‪120‬‬
‫‪54‬‬
‫‪26‬‬
‫‪106‬‬
‫‪55‬‬
‫‪47‬‬
‫‪27‬‬
‫‪147‬‬
‫‪88‬‬
‫‪184‬‬
‫‪115‬‬
‫‪100‬‬
‫‪53‬‬
‫‪51‬‬
‫‪25‬‬
‫‪46‬‬
‫‪15‬‬
‫‪62‬‬
‫‪33‬‬
‫‪292‬‬
‫‪157‬‬
‫‪82‬‬
‫‪43‬‬
‫דף ‪4‬‬
‫מקמק‬
‫שם הספר‬
‫‪665‬‬
‫אמונת היהדות‬
‫אמרי נועם חידושי הגר"א על מסכת ברכות‬
‫אני מאמין ‪ /‬פרופע ממאליאב‬
‫אנציקלופדיה לחסידות ‪ /‬אישים ‪ 3‬כרכים‬
‫אנציקלופדיה ליהדות רומניה ‪ 3‬כרכים‬
‫אסופת מאמרים‬
‫ארץ חמדה ‪ /‬הרב שאול ישראלי כרך א‬
‫ארץ חמדה ‪ /‬הרב שאול ישראלי כרך ב‬
‫אתקינו סעודתא ‪ /‬הרב אליהו שלזינגר‬
‫‪9‬‬
‫באר אליהו‬
‫באר בשדה‬
‫ביאור הגר"א כתובים כריכה מהודרת‬
‫ביאור הגר"א כתובים כריכה רגילה‬
‫ביאור הגר"א מגילת אסתר כריכה מהודרת‬
‫ביאור הגר"א מגילת אסתר כריכה רגילה‬
‫ביאור הגר"א משלי כריכה מהודרת‬
‫ביאור הגר"א משלי כריכה רגילה‬
‫ביאור הגר"א נ"ך ב‪ 5‬כר(‬
‫ביאור הגר"א נביאים כריכה מהודרת‬
‫ביאור הגר"א שיר השירים כריכה מהודרת‬
‫ביאור הגר"א שיר השירים כריכה רגילה‬
‫ביאורי אגדות הגר"א מסכת ברכות‬
‫ביאורי החסידות לנ"ך ‪ /‬הרב יש"י חסידה‬
‫ביאורי החסידות על הש"ס ‪ /‬הרב יש"י חסידה‬
‫ביאורי ספורנו על תורה‬
‫בימי מצור ומצוק‬
‫בית מרדכי ‪ /‬הרב מרדכי פוגלמן‬
‫בנתיבות התלמוד‬
‫בסתר המדרגה ‪ /‬אסתר פרבשטיין‬
‫בסתר רעם ‪ /‬אסתר פרבשטיין‬
‫‪26‬‬
‫‪27‬‬
‫‪30‬‬
‫‪294‬‬
‫‪34‬‬
‫‪36‬‬
‫‪510‬‬
‫‪534‬‬
‫‪662‬‬
‫‪532‬‬
‫‪623‬‬
‫‪601‬‬
‫‪624‬‬
‫‪702‬‬
‫‪622‬‬
‫‪620‬‬
‫‪38‬‬
‫‪901‬‬
‫‪621‬‬
‫‪39‬‬
‫‪41‬‬
‫‪42‬‬
‫‪40‬‬
‫‪45‬‬
‫‪866‬‬
‫‪802‬‬
‫‪830‬‬
‫‪858‬‬
‫‪48‬‬
‫‪49‬‬
‫‪50‬‬
‫‪803‬‬
‫בסתר רעם מתורגם לאנגלית סט‬
‫בעל המאור עם השגות הראב"ד‪ /‬ר"ה סוכה‬
‫בעלי הנפש ‪ /‬הראב"ד‬
‫בריאות הגוף והנפש עפ"י הרמב"ם‬
‫מחיר‬
‫ברוקו‬
‫מחיר‬
‫יריד‬
‫‪62‬‬
‫‪33‬‬
‫‪78‬‬
‫‪39‬‬
‫‪58‬‬
‫‪32‬‬
‫‪278‬‬
‫‪134‬‬
‫‪306‬‬
‫‪195‬‬
‫‪62‬‬
‫‪15‬‬
‫‪86‬‬
‫‪39‬‬
‫‪86‬‬
‫‪39‬‬
‫‪82‬‬
‫‪45‬‬
‫‪72‬‬
‫‪30‬‬
‫‪81‬‬
‫‪22‬‬
‫‪94‬‬
‫‪43‬‬
‫‪83‬‬
‫‪39‬‬
‫‪88‬‬
‫‪43‬‬
‫‪80‬‬
‫‪35‬‬
‫‪94‬‬
‫‪43‬‬
‫‪83‬‬
‫‪39‬‬
‫‪465‬‬
‫‪211‬‬
‫‪94‬‬
‫‪43‬‬
‫‪96‬‬
‫‪47‬‬
‫‪87‬‬
‫‪43‬‬
‫‪78‬‬
‫‪39‬‬
‫‪204‬‬
‫‪89‬‬
‫‪112‬‬
‫‪49‬‬
‫‪91‬‬
‫‪46‬‬
‫‪46‬‬
‫‪15‬‬
‫‪64‬‬
‫‪20‬‬
‫‪76‬‬
‫‪41‬‬
‫‪142‬‬
‫‪85‬‬
‫‪129‬‬
‫‪67‬‬
‫‪219‬‬
‫‪110‬‬
‫‪72‬‬
‫‪35‬‬
‫‪63‬‬
‫‪32‬‬
‫‪74‬‬
‫‪39‬‬
‫דף ‪5‬‬
‫מקמק‬
‫שם הספר‬
‫מחיר‬
‫ברוקו‬
‫מחיר‬
‫יריד‬
‫‪52‬‬
‫ברכות שנשתקעו ‪ /‬הרב צבי גרונר‬
‫‪85‬‬
‫‪31‬‬
‫‪684‬‬
‫גאוני ליטא סט מגילה והגדה‬
‫דברי דוד טורי זהב פירוש לרש"י על התורה‬
‫דברי מלכיאל ‪ /‬הרב מלכיאל צבי טננבוים‬
‫דודי נתן בראשית ‪ /‬הרב נתן דוד סגל‬
‫דין השיר‬
‫דלות הכפירה‬
‫דעת כהן‬
‫דעת מקרא איוב‬
‫דעת מקרא איוב אנגלית‬
‫דעת מקרא במדבר‬
‫דעת מקרא בראשית כרך א‬
‫דעת מקרא בראשית כרך ב‬
‫דעת מקרא בראשית כרך ג‬
‫דעת מקרא דברי הימים כרך א‬
‫דעת מקרא דברי הימים כרך ב‬
‫דעת מקרא דברים‬
‫דעת מקרא דניאל‬
‫דעת מקרא ויקרא כרך א‬
‫דעת מקרא ויקרא כרך ב‬
‫דעת מקרא חמש מגילות‬
‫דעת מקרא יהושע‬
‫דעת מקרא יחזקאל‬
‫דעת מקרא ירמיהו‬
‫דעת מקרא ישעיהו כרך א‬
‫דעת מקרא ישעיהו כרך ב‬
‫דעת מקרא מלכים כרך א‬
‫דעת מקרא מלכים כרך ב‬
‫דעת מקרא משלי‬
‫דעת מקרא עזרא ונחמיה‬
‫דעת מקרא שופטים‬
‫דעת מקרא שמואל כרך א‬
‫דעת מקרא שמואל כרך ב‬
‫דעת מקרא שמות כרך א‬
‫‪126‬‬
‫‪75‬‬
‫‪112‬‬
‫‪54‬‬
‫‪66‬‬
‫‪37‬‬
‫‪62‬‬
‫‪39‬‬
‫‪42‬‬
‫‪15‬‬
‫‪74‬‬
‫‪38‬‬
‫‪89‬‬
‫‪46‬‬
‫‪54‬‬
‫‪28‬‬
‫‪176‬‬
‫‪118‬‬
‫‪80‬‬
‫‪38‬‬
‫‪91‬‬
‫‪45‬‬
‫‪91‬‬
‫‪45‬‬
‫‪91‬‬
‫‪45‬‬
‫‪80‬‬
‫‪38‬‬
‫‪80‬‬
‫‪38‬‬
‫‪91‬‬
‫‪45‬‬
‫‪75‬‬
‫‪38‬‬
‫‪70‬‬
‫‪35‬‬
‫‪70‬‬
‫‪35‬‬
‫‪65‬‬
‫‪33‬‬
‫‪54‬‬
‫‪28‬‬
‫‪75‬‬
‫‪38‬‬
‫‪91‬‬
‫‪45‬‬
‫‪70‬‬
‫‪35‬‬
‫‪70‬‬
‫‪35‬‬
‫‪80‬‬
‫‪38‬‬
‫‪80‬‬
‫‪38‬‬
‫‪65‬‬
‫‪33‬‬
‫‪49‬‬
‫‪23‬‬
‫‪54‬‬
‫‪28‬‬
‫‪68‬‬
‫‪35‬‬
‫‪68‬‬
‫‪35‬‬
‫‪75‬‬
‫‪38‬‬
‫‪53‬‬
‫‪535‬‬
‫‪72‬‬
‫‪54‬‬
‫‪550‬‬
‫‪6‬‬
‫‪899‬‬
‫‪318‬‬
‫‪306‬‬
‫‪303‬‬
‫‪891‬‬
‫‪501‬‬
‫‪322‬‬
‫‪509‬‬
‫‪307‬‬
‫‪321‬‬
‫‪305‬‬
‫‪503‬‬
‫‪906‬‬
‫‪308‬‬
‫‪896‬‬
‫‪313‬‬
‫‪312‬‬
‫‪362‬‬
‫‪311‬‬
‫‪358‬‬
‫‪317‬‬
‫‪320‬‬
‫‪309‬‬
‫‪310‬‬
‫‪504‬‬
‫‪304‬‬
‫דף ‪6‬‬
‫מקמק‬
‫שם הספר‬
‫‪502‬‬
‫דעת מקרא שמות כרך ב‬
‫דעת מקרא תהילים כרך א‬
‫דעת מקרא תהילים כרך ב‬
‫דעת מקרא תרי עשר כרך א‬
‫דעת מקרא תרי עשר כרך ב‬
‫דעת עזרא במדבר‬
‫דעת עזרא בראשית‬
‫דעת עזרא דברים‬
‫דעת עזרא ויקרא‬
‫דרישת ציון ‪ /‬הרב צבי קלישר‬
‫דרשות הר"ן ‪ /‬הרב אמלמ פלדמן הרב ממ קצנלבוגן‬
‫‪57‬‬
‫הארי שבחכמי פראג ‪ /‬תולדות מהר"ל מפראג‬
‫האתגרים של הקיום היהודי‬
‫הבית השני בתפארתו ‪ /‬הרב אלחנן אייבשיץ‬
‫הגדה והלכה אנגלית שירת מרים וכינור דוד‬
‫הגדה והלכה שירת מרים וכינור דוד סט ‪ /‬הרב רימון‬
‫הגדה של פסח שיר ציון ‪ /‬הרב במצמ נשר‬
‫הגדה של פסח זבח פסח לאברבנאל‬
‫הגדה של פסח גאוני ליטא‬
‫הגדה של פסח יד מצרים ‪ /‬רי"א חבר‬
‫הגדה של פסח עולת ראי"ה חדש‬
‫הגדה של פסח שירת מרים כרך אע‪ /‬הרב יוסף צבי רימון‬
‫הגדה של פסח תורת חיים מהדורה מהודרת‬
‫הגדה של פסח תורת חיים עם פירושי הראשונים‬
‫הגדת הגר"א‬
‫‪316‬‬
‫‪508‬‬
‫‪315‬‬
‫‪507‬‬
‫‪518‬‬
‫‪551‬‬
‫‪552‬‬
‫‪456‬‬
‫‪55‬‬
‫‪108‬‬
‫‪536‬‬
‫‪58‬‬
‫‪691‬‬
‫‪688‬‬
‫‪60‬‬
‫‪59‬‬
‫‪882‬‬
‫‪24‬‬
‫‪880‬‬
‫‪686‬‬
‫‪62‬‬
‫‪61‬‬
‫‪881‬‬
‫‪357‬‬
‫הגדת שירת מרים אנגלית משפחתית מארז ב‪ 10‬יח(‬
‫הגות בחסידות ‪ /‬יהושפט נבו‬
‫הדרת קודש‬
‫ההלכה כוחה ותפקידה‬
‫החוזה מלובלין‬
‫‪872‬‬
‫החתם סופר‬
‫הכוזרי השני מטה דן‬
‫הלכה ממקורה ליל הסדר כינור דוד כרך ב‪/‬הרב רימון‬
‫הלכות והליכות בחסידות‪/‬הרב אמ ורטהיים‬
‫‪468‬‬
‫‪464‬‬
‫‪63‬‬
‫‪64‬‬
‫‪873‬‬
‫‪687‬‬
‫‪65‬‬
‫מחיר‬
‫ברוקו‬
‫מחיר‬
‫יריד‬
‫‪75‬‬
‫‪38‬‬
‫‪80‬‬
‫‪38‬‬
‫‪80‬‬
‫‪38‬‬
‫‪68‬‬
‫‪35‬‬
‫‪68‬‬
‫‪35‬‬
‫‪67‬‬
‫‪35‬‬
‫‪88‬‬
‫‪43‬‬
‫‪67‬‬
‫‪35‬‬
‫‪67‬‬
‫‪35‬‬
‫‪121‬‬
‫‪63‬‬
‫‪156‬‬
‫‪79‬‬
‫‪85‬‬
‫‪39‬‬
‫‪56‬‬
‫‪30‬‬
‫‪117‬‬
‫‪54‬‬
‫‪295‬‬
‫‪189‬‬
‫‪238‬‬
‫‪125‬‬
‫‪68‬‬
‫‪25‬‬
‫‪81‬‬
‫‪44‬‬
‫‪73‬‬
‫‪39‬‬
‫‪73‬‬
‫‪39‬‬
‫‪58‬‬
‫‪36‬‬
‫‪147‬‬
‫‪77‬‬
‫‪220‬‬
‫‪99‬‬
‫‪100‬‬
‫‪49‬‬
‫‪73‬‬
‫‪39‬‬
‫‪770‬‬
‫‪440‬‬
‫‪69‬‬
‫‪38‬‬
‫‪65‬‬
‫‪39‬‬
‫‪90‬‬
‫‪45‬‬
‫‪65‬‬
‫‪34‬‬
‫‪65‬‬
‫‪34‬‬
‫‪65‬‬
‫‪34‬‬
‫‪97‬‬
‫‪52‬‬
‫‪78‬‬
‫‪36‬‬
‫דף ‪7‬‬
‫מקמק‬
‫שם הספר‬
‫‪465‬‬
‫הלכות פסוקות מן הגניזה‬
‫הלכות רופאים ורפואה ‪ /‬הרב א"י וולדנברג‬
‫הלכות תפילה מקורות ועיונים‬
‫המורה לדורות ‪ /‬מאיר אוריין‬
‫המידות לחקר ההלכה‬
‫המית הלב שירים ‪ /‬דניאל מירסקי‬
‫הממדים הנבואה האדמתנות ‪ /‬רע שם טוב גפן‬
‫המצוות כסמלים‬
‫המקרא והמסורה ‪ /‬הרב רמ מרגליות‬
‫המשפט העברי ומדינת ישראל דרמ יעקב בזק‬
‫הנותן בים דרךס חדר הורתי‬
‫הסנגוריה במשנת הרב קוק‬
‫הקדמות לפירוש המשנה רמב"ם לעם י"ח‬
‫הרא"ש תולדותיו ושיטתו‬
‫הראי"ה תולדותיו ושיטתו‬
‫הרב מימון בדורותיו ‪ /‬באנגלית‬
‫הרבי מקוצק‬
‫הרמב"ם‬
‫הרמב"ם ללא סטיה מן התלמוד ‪ /‬הרב בנדיקט‬
‫הרמב"ן תולדותיו ושיטתו‬
‫התקנות בישראל ‪ /‬הרב ימ שציפנסקי ‪ 4‬כרכים‬
‫‪538‬‬
‫זה היום עשה ה'‬
‫זוהר חדש ‪ /‬הרב רמ מרגליות‬
‫זוהר חדשס תיקוני זוהרס שערי זוהר ‪ /‬הרב מרגליות‬
‫‪663‬‬
‫ח"ן וחסד ‪ /‬הרב שפרן‬
‫חזקוני על התורה ‪ /‬המהדיר הרב חמדמ שעוועל‬
‫חידושי הגר"א על מסכת אבות‬
‫חידושי המאירי על מסכת עירובין סט‬
‫חידושי הר"ן בבא בתרא‬
‫חידושי הר"ן גיטין גדול‬
‫חידושי הר"ן מסכת שבועות‬
‫חידושי הר"ן נדה כתובות‬
‫חידושי הר"ן סנהדרין‬
‫חידושי הר"ן עבודה זרה גדול‬
‫‪804‬‬
‫‪440‬‬
‫‪66‬‬
‫‪914‬‬
‫‪326‬‬
‫‪67‬‬
‫‪68‬‬
‫‪69‬‬
‫‪553‬‬
‫‪537‬‬
‫‪70‬‬
‫‪71‬‬
‫‪876‬‬
‫‪870‬‬
‫‪73‬‬
‫‪422‬‬
‫‪920‬‬
‫‪75‬‬
‫‪869‬‬
‫‪76‬‬
‫‪77‬‬
‫‪641‬‬
‫‪79‬‬
‫‪600‬‬
‫‪80‬‬
‫‪104‬‬
‫‪559‬‬
‫‪513‬‬
‫‪106‬‬
‫‪107‬‬
‫‪562‬‬
‫מחיר‬
‫ברוקו‬
‫מחיר‬
‫יריד‬
‫‪69‬‬
‫‪38‬‬
‫‪77‬‬
‫‪41‬‬
‫‪69‬‬
‫‪48‬‬
‫‪78‬‬
‫‪34‬‬
‫‪127‬‬
‫‪69‬‬
‫‪43‬‬
‫‪15‬‬
‫‪62‬‬
‫‪34‬‬
‫‪63‬‬
‫‪31‬‬
‫‪47‬‬
‫‪24‬‬
‫‪58‬‬
‫‪15‬‬
‫‪63‬‬
‫‪34‬‬
‫‪47‬‬
‫‪24‬‬
‫‪63‬‬
‫‪30‬‬
‫‪65‬‬
‫‪34‬‬
‫‪59‬‬
‫‪34‬‬
‫‪81‬‬
‫‪22‬‬
‫‪65‬‬
‫‪35‬‬
‫‪65‬‬
‫‪34‬‬
‫‪76‬‬
‫‪34‬‬
‫‪65‬‬
‫‪34‬‬
‫‪438‬‬
‫‪167‬‬
‫‪69‬‬
‫‪38‬‬
‫‪91‬‬
‫‪41‬‬
‫‪295‬‬
‫‪139‬‬
‫‪94‬‬
‫‪25‬‬
‫‪112‬‬
‫‪54‬‬
‫‪73‬‬
‫‪42‬‬
‫‪273‬‬
‫‪120‬‬
‫‪100‬‬
‫‪54‬‬
‫‪80‬‬
‫‪30‬‬
‫‪80‬‬
‫‪45‬‬
‫‪80‬‬
‫‪45‬‬
‫‪80‬‬
‫‪45‬‬
‫‪69‬‬
‫‪27‬‬
‫דף ‪8‬‬
‫מקמק‬
‫‪563‬‬
‫‪101‬‬
‫‪83‬‬
‫‪94‬‬
‫‪82‬‬
‫‪92‬‬
‫‪392‬‬
‫‪98‬‬
‫‪89‬‬
‫‪390‬‬
‫‪87‬‬
‫‪90‬‬
‫‪512‬‬
‫‪95‬‬
‫‪91‬‬
‫‪96‬‬
‫‪566‬‬
‫‪93‬‬
‫‪586‬‬
‫‪97‬‬
‫‪84‬‬
‫‪88‬‬
‫‪121‬‬
‫‪120‬‬
‫‪119‬‬
‫‪113‬‬
‫‪821‬‬
‫‪116‬‬
‫‪123‬‬
‫‪114‬‬
‫‪415‬‬
‫‪115‬‬
‫‪124‬‬
‫‪118‬‬
‫שם הספר‬
‫חידושי הר"ן פסחים גדול‬
‫חידושי הר"ן שבתס מועד קטן‬
‫חידושי הריטב"א בבא בתרא‬
‫חידושי הריטב"א בבא מציעא‬
‫חידושי הריטב"א ברכות‬
‫חידושי הריטב"א גיטין א‬
‫חידושי הריטב"א גיטין ב‬
‫חידושי הריטב"א חולין‬
‫חידושי הריטב"א יבמות א‬
‫חידושי הריטב"א יבמות ב גדול‬
‫חידושי הריטב"א יומא מגילה ביצה‬
‫חידושי הריטב"א כתובות‬
‫חידושי הריטב"א מהדו"ב קידושין‬
‫חידושי הריטב"א מכותס פסחים‬
‫חידושי הריטב"א נדרים‬
‫חידושי הריטב"א ע"ז נדה‬
‫חידושי הריטב"א עירובין גדול‬
‫חידושי הריטב"א קידושין‬
‫חידושי הריטב"א ראש השנה גדול‬
‫חידושי הריטב"א שבועות‬
‫חידושי הריטב"א שבת‬
‫חידושי הריטב"א תענית סוכה מועד קטן‬
‫חידושי הרשב"א בבא בתרא כרך אע‬
‫חידושי הרשב"א בבא מציעא‬
‫חידושי הרשב"א בבא קמא‬
‫חידושי הרשב"א ביצה‬
‫חידושי הרשב"א ברכות‬
‫חידושי הרשב"א גיטין‬
‫חידושי הרשב"א חולין‬
‫חידושי הרשב"א יבמות‬
‫חידושי הרשב"א כתובות השלם‬
‫חידושי הרשב"א כתובות פרקים א ב‬
‫חידושי הרשב"א נדה‬
‫חידושי הרשב"א נדרים‬
‫מחיר‬
‫ברוקו‬
‫מחיר‬
‫יריד‬
‫‪69‬‬
‫‪27‬‬
‫‪100‬‬
‫‪54‬‬
‫‪126‬‬
‫‪73‬‬
‫‪106‬‬
‫‪59‬‬
‫‪100‬‬
‫‪54‬‬
‫‪100‬‬
‫‪54‬‬
‫‪100‬‬
‫‪54‬‬
‫‪69‬‬
‫‪39‬‬
‫‪146‬‬
‫‪81‬‬
‫‪146‬‬
‫‪60‬‬
‫‪100‬‬
‫‪54‬‬
‫‪100‬‬
‫‪54‬‬
‫‪97‬‬
‫‪54‬‬
‫‪80‬‬
‫‪45‬‬
‫‪106‬‬
‫‪59‬‬
‫‪106‬‬
‫‪59‬‬
‫‪100‬‬
‫‪37‬‬
‫‪100‬‬
‫‪54‬‬
‫‪69‬‬
‫‪27‬‬
‫‪80‬‬
‫‪45‬‬
‫‪106‬‬
‫‪59‬‬
‫‪106‬‬
‫‪59‬‬
‫‪126‬‬
‫‪68‬‬
‫‪109‬‬
‫‪62‬‬
‫‪100‬‬
‫‪53‬‬
‫‪73‬‬
‫‪42‬‬
‫‪73‬‬
‫‪42‬‬
‫‪106‬‬
‫‪58‬‬
‫‪100‬‬
‫‪53‬‬
‫‪100‬‬
‫‪53‬‬
‫‪109‬‬
‫‪59‬‬
‫‪56‬‬
‫‪29‬‬
‫‪100‬‬
‫‪53‬‬
‫‪63‬‬
‫‪37‬‬
‫דף ‪9‬‬
‫מקמק‬
‫שם הספר‬
‫‪211‬‬
‫חידושי הרשב"א עירובין גדול‬
‫חידושי הרשב"א פירושי הגדות גדול‬
‫חידושי הרשב"א קידושין‬
‫חידושי הרשב"א ר"ה מגילה גדול‬
‫חידושי הרשב"א שבועות‬
‫חידושי הרשב"א שבת‬
‫חידושי רמן על השמס סק ‪ 9‬כרכים‬
‫חידושי רבינו חננאל בבא מציעא‬
‫חידושי רבינו חננאל בבא קמא‬
‫חידושי ריקבמא רשבמא רמן‬
‫חידושי ריקבמא על השמס סק ‪ 21‬כרכים‬
‫חידושי ריצ"ד בדינר( ד' קודשים‬
‫חידושי רשבמא על השמס סק ‪ 18‬כרכים‬
‫חכמה פנימית וחכמה חיצונית‪ /‬הרב צבי אינפלד‬
‫חכמי ישראל כרופאים ‪ /‬דוד מרגלית‬
‫חכמת בצלאל פתחי נדה ‪ /‬רבי בצלאל רנשבורג‬
‫חכמת התשבורת‬
‫חמישה חומשי תורה דעת מקרא ‪ 9‬כרכים‬
‫חמשה חומשי תורה כתר‬
‫חמשה חומשי תורה עם הפטרות ברוסית‬
‫חקרי יהדות‬
‫חשבונו של עולם כרך א ‪ /‬הרב שפרן‬
‫חשבונו של עולם כרך ב ‪ /‬הרב שפרן‬
‫חשבונו של עולם כרך ג ‪ /‬הרב שפרן‬
‫‪682‬‬
‫יד אליהו ירושלמי מועד‬
‫יודע העיתים ‪ /‬גאולה בת יהודה‬
‫ילקוט שמעוני נביאים אחרונים‬
‫יסוד המשנה ועריכתה‬
‫ישראל ושורשיו‬
‫ישראל תורה ציון ‪ /‬הרב ימ למ הכהן מימון‬
‫‪917‬‬
‫כוס אליהו ‪ /‬הרב שפרן‬
‫כחלום יעוף‬
‫כי עת לחננה‬
‫כל כתבי הראימה קוק זימל בי‪ 19‬כרכים‬
‫‪325‬‬
‫‪117‬‬
‫‪412‬‬
‫‪122‬‬
‫‪110‬‬
‫‪100‬‬
‫‪517‬‬
‫‪598‬‬
‫‪400‬‬
‫‪81‬‬
‫‪890‬‬
‫‪109‬‬
‫‪146‬‬
‫‪338‬‬
‫‪129‬‬
‫‪130‬‬
‫‪302‬‬
‫‪819‬‬
‫‪908‬‬
‫‪337‬‬
‫‪131‬‬
‫‪806‬‬
‫‪807‬‬
‫‪134‬‬
‫‪603‬‬
‫‪135‬‬
‫‪436‬‬
‫‪136‬‬
‫‪608‬‬
‫‪539‬‬
‫‪1‬‬
‫מחיר‬
‫ברוקו‬
‫מחיר‬
‫יריד‬
‫‪100‬‬
‫‪36‬‬
‫‪56‬‬
‫‪25‬‬
‫‪94‬‬
‫‪52‬‬
‫‪100‬‬
‫‪36‬‬
‫‪63‬‬
‫‪36‬‬
‫‪100‬‬
‫‪53‬‬
‫‪732‬‬
‫‪370‬‬
‫‪66‬‬
‫‪39‬‬
‫‪66‬‬
‫‪39‬‬
‫‪4337‬‬
‫‪2090‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪995‬‬
‫‪49‬‬
‫‪25‬‬
‫‪1592‬‬
‫‪775‬‬
‫‪63‬‬
‫‪40‬‬
‫‪66‬‬
‫‪35‬‬
‫‪117‬‬
‫‪58‬‬
‫‪67‬‬
‫‪36‬‬
‫‪729‬‬
‫‪340‬‬
‫‪48‬‬
‫‪24‬‬
‫‪80‬‬
‫‪41‬‬
‫‪77‬‬
‫‪35‬‬
‫‪68‬‬
‫‪15‬‬
‫‪68‬‬
‫‪15‬‬
‫‪68‬‬
‫‪15‬‬
‫‪53‬‬
‫‪15‬‬
‫‪43‬‬
‫‪10‬‬
‫‪93‬‬
‫‪53‬‬
‫‪47‬‬
‫‪24‬‬
‫‪84‬‬
‫‪23‬‬
‫‪80‬‬
‫‪30‬‬
‫‪85‬‬
‫‪22‬‬
‫‪36‬‬
‫‪21‬‬
‫‪94‬‬
‫‪49‬‬
‫‪1227‬‬
‫‪514‬‬
‫דף ‪10‬‬
‫שם הספר‬
‫מקמק‬
‫מחיר‬
‫ברוקו‬
‫מחיר‬
‫יריד‬
‫‪850‬‬
‫כל כתבי הרב קוק ותלמידיו תקליטור‬
‫כל כתבי הרב קוק ותלמידיו דיסק און קי‬
‫כנור דוד – ליל הסדר אנגלית ‪ /‬הרב רימון‬
‫כתבי הרב פרידלנדר ב‬
‫כתבי מהר"ל מפראג מארז ב‪ 4‬סטים(‬
‫כתבי מהר"ל מפראג סט‬
‫כתבי רבי עובדיה ספורנו‬
‫כתבי רבינו בחיי‬
‫כתבי רבנו משה בן נחמן ברמב"ן( סט‬
‫כתבים רפואיים ‪ /‬רמב"ם ‪ 4‬כרכים‬
‫כתובים עם תרגום רוסי‬
‫‪143‬‬
‫לחקר שמות וכינויים בתלמוד ‪ /‬הרב רמ מרגליות‬
‫ליקוטי אבידה ‪ /‬הרב פישל שרייבר‬
‫‪63‬‬
‫‪664‬‬
‫לכתך אחרי במדבר‬
‫‪91‬‬
‫‪24‬‬
‫‪144‬‬
‫מאורות הגר"א‬
‫מאמר על הדפסת התלמוד רבינוביץ‬
‫מגילת אסתר והגדה של פסח תורת חיים מהודר‬
‫מגילת אסתר עקידת יצחק מחיר יין‬
‫מגילת אסתר פירושי גאוני ליטא‬
‫מגילת אסתר תורת חיים‬
‫מגילת אסתר תורת חיים מהדורה מהודרת‬
‫מגילת סתרים‬
‫מדרש הגדול סק ‪ 10‬כרכים‬
‫מהר"ץ חיות ‪ /‬מאיר הרשקוביץ‬
‫מוטיבים מקבילים שערי תשובה ומסילת ישרים‬
‫מוסר אביך ‪ /‬מדות הראי"ה‬
‫מוסר אביך ‪ /‬מידות הראיה מארז ב‪ 10‬יח'(‬
‫מועדי קדשך ‪ /‬הרב אליהו שלזינגר‬
‫מורה נבוכים אבן שמואל בכרך אחד‬
‫מורה נבוכים מהדורת הרב ימ קאפח‬
‫‪76‬‬
‫‪37‬‬
‫‪74‬‬
‫‪39‬‬
‫‪456‬‬
‫‪199‬‬
‫‪65‬‬
‫‪30‬‬
‫‪73‬‬
‫‪39‬‬
‫‪140‬‬
‫‪73‬‬
‫‪233‬‬
‫‪104‬‬
‫‪47‬‬
‫‪26‬‬
‫‪914‬‬
‫‪450‬‬
‫‪85‬‬
‫‪41‬‬
‫‪49‬‬
‫‪27‬‬
‫‪30‬‬
‫‪16‬‬
‫‪300‬‬
‫‪150‬‬
‫‪80‬‬
‫‪43‬‬
‫‪108‬‬
‫‪52‬‬
‫‪112‬‬
‫‪57‬‬
‫‪157‬‬
‫מורה נבוכים על התורה הרב מקובר‬
‫מורה נבוכים עם פירוש אבן שמואל ‪ 4‬כרכים‬
‫מחקרים בדרכי התלמוד וחידותיו ‪ /‬עוללות‬
‫מחשבות של אמונה ‪ /‬ישי קרמר‬
‫‪84‬‬
‫‪40‬‬
‫‪448‬‬
‫‪214‬‬
‫‪47‬‬
‫‪24‬‬
‫‪60‬‬
‫‪30‬‬
‫‪851‬‬
‫‪690‬‬
‫‪809‬‬
‫‪355‬‬
‫‪137‬‬
‫‪138‬‬
‫‪139‬‬
‫‪140‬‬
‫‪141‬‬
‫‪319‬‬
‫‪142‬‬
‫‪145‬‬
‫‪793‬‬
‫‪150‬‬
‫‪602‬‬
‫‪148‬‬
‫‪149‬‬
‫‪825‬‬
‫‪151‬‬
‫‪153‬‬
‫‪460‬‬
‫‪980‬‬
‫‪350‬‬
‫‪540‬‬
‫‪155‬‬
‫‪156‬‬
‫‪154‬‬
‫‪158‬‬
‫‪831‬‬
‫‪1200‬‬
‫‪745‬‬
‫‪1290‬‬
‫‪795‬‬
‫‪117‬‬
‫‪69‬‬
‫‪55‬‬
‫‪15‬‬
‫‪736‬‬
‫‪265‬‬
‫‪184‬‬
‫‪71‬‬
‫‪112‬‬
‫‪52‬‬
‫‪112‬‬
‫‪51‬‬
‫‪204‬‬
‫‪89‬‬
‫‪346‬‬
‫‪160‬‬
‫‪79‬‬
‫‪42‬‬
‫‪47‬‬
‫‪24‬‬
‫‪38‬‬
‫דף ‪11‬‬
‫שם הספר‬
‫מקמק‬
‫‪892‬‬
‫מי באר על מסכת שבועות‬
‫מידה כנגד מידה‬
‫מידה כנגד מידה חלק שני‬
‫מידה כנגד מידה סט ‪ 2‬כר'‬
‫מכלול המאמרים והפתגמים סט‬
‫מלאכי עליון‬
‫מלחמת השם ‪ /‬רע אברהם בן הרמב"ם‬
‫מן המיצר ‪ /‬הרב משה פראגר‬
‫מנהגי ארץ ישראל‬
‫מנהגי ישראל ב‪ 8‬כרכים(‬
‫מנורת המאור ‪ /‬מהדורת פריס חורב קצנלבוגן‬
‫מנחת יהודה בראשית‪ /‬חזוניאל טויטו‬
‫מנחת פיתים‬
‫מסילת ישרים מסילות יהודה‬
‫מסילת ישרים עם ביאורים ישרים ‪ /‬מקובר‬
‫מסיני בא‬
‫מעבר להרים‬
‫מפניני הרמב"ם אנגלית סט‬
‫מפניני הרמב"ם סט‬
‫מרגליות הים ‪ /‬הרב ראובן מרגליות‬
‫מרכז התורה בפרובנאס‬
‫משא עובדיה‬
‫משא עובדיה מארז ב‪ 5‬יח'(‬
‫משכן שילה‬
‫משנה עם פירוש הרמב"ם סט‬
‫משנת השר‬
‫משנת ראובן מסכת אבות ‪ 2‬כרכים‬
‫משנת ראובן על פרקי אבות פרקים א ב‬
‫משנת ראובן על פרקי אבות פרקים ג ו‬
‫משפט המלוכה בישראל‬
‫משפט כהן ‪ /‬זבחי ראי"ה‬
‫משפט עברי ‪ /‬פרופמ יעקב בזק‬
‫‪592‬‬
‫נביאים עם תרגום רוסי‬
‫ניצוצי אור‬
‫‪911‬‬
‫‪921‬‬
‫‪922‬‬
‫‪159‬‬
‫‪160‬‬
‫‪161‬‬
‫‪163‬‬
‫‪164‬‬
‫‪165‬‬
‫‪162‬‬
‫‪525‬‬
‫‪912‬‬
‫‪853‬‬
‫‪852‬‬
‫‪168‬‬
‫‪169‬‬
‫‪854‬‬
‫‪171‬‬
‫‪173‬‬
‫‪174‬‬
‫‪810‬‬
‫‪351‬‬
‫‪175‬‬
‫‪176‬‬
‫‪571‬‬
‫‪915‬‬
‫‪177‬‬
‫‪605‬‬
‫‪178‬‬
‫‪10‬‬
‫‪541‬‬
‫‪179‬‬
‫מחיר‬
‫ברוקו‬
‫מחיר‬
‫יריד‬
‫‪88‬‬
‫‪35‬‬
‫‪112‬‬
‫‪63‬‬
‫‪112‬‬
‫‪63‬‬
‫‪220‬‬
‫‪119‬‬
‫‪346‬‬
‫‪151‬‬
‫‪71‬‬
‫‪34‬‬
‫‪47‬‬
‫‪24‬‬
‫‪57‬‬
‫‪30‬‬
‫‪86‬‬
‫‪39‬‬
‫‪535‬‬
‫‪232‬‬
‫‪112‬‬
‫‪53‬‬
‫‪98‬‬
‫‪53‬‬
‫‪83‬‬
‫‪44‬‬
‫‪83‬‬
‫‪46‬‬
‫‪66‬‬
‫‪39‬‬
‫‪92‬‬
‫‪46‬‬
‫‪45‬‬
‫‪15‬‬
‫‪222‬‬
‫‪127‬‬
‫‪156‬‬
‫‪85‬‬
‫‪85‬‬
‫‪43‬‬
‫‪86‬‬
‫‪32‬‬
‫‪94‬‬
‫‪52‬‬
‫‪470‬‬
‫‪230‬‬
‫‪60‬‬
‫‪17‬‬
‫‪294‬‬
‫‪126‬‬
‫‪47‬‬
‫‪20‬‬
‫‪248‬‬
‫‪139‬‬
‫‪120‬‬
‫‪64‬‬
‫‪150‬‬
‫‪82‬‬
‫‪74‬‬
‫‪23‬‬
‫‪90‬‬
‫‪46‬‬
‫‪78‬‬
‫‪31‬‬
‫‪86‬‬
‫‪45‬‬
‫‪76‬‬
‫‪36‬‬
‫דף ‪12‬‬
‫מקמק‬
‫שם הספר‬
‫מחיר‬
‫ברוקו‬
‫מחיר‬
‫יריד‬
‫‪180‬‬
‫נר למאור על אור החיים ‪ /‬הרב מרגליות‬
‫‪47‬‬
‫‪24‬‬
‫‪182‬‬
‫סדר הקינות לתשעה באב‬
‫סדר רב עמרם גאון‬
‫סוד הנשמה‪/‬פרופע בנימין פיין‬
‫סידור עולת הראיה סט‬
‫סידור תפילות ישראל עם פיע הרש"ר הירש‬
‫סידור תפילת אליהו‬
‫ספורי רע נחמן מברסלב ‪ /‬יהודה יערי‬
‫ספר הבהיר תקוני זהר ‪ /‬הרב רמ מרגליות‬
‫ספר הג"ן‬
‫ספר הזוהר סט‬
‫ספר החינוך‬
‫‪64‬‬
‫‪28‬‬
‫‪72‬‬
‫‪37‬‬
‫‪74‬‬
‫‪38‬‬
‫‪157‬‬
‫‪75‬‬
‫‪113‬‬
‫‪53‬‬
‫‪105‬‬
‫‪58‬‬
‫‪50‬‬
‫‪21‬‬
‫‪121‬‬
‫‪56‬‬
‫‪117‬‬
‫‪56‬‬
‫‪326‬‬
‫‪146‬‬
‫‪112‬‬
‫‪50‬‬
‫‪741‬‬
‫ספר החינוך מארז ב‪ 4‬יח'(‬
‫ספר המנהיג ‪ /‬מהדורת ד"ר יצחק רפאל סט‬
‫ספר המצוות ‪ /‬מהדורת רע חיים העליר‬
‫ספר המצוות עם המקור הערבי ‪ /‬הרב יוסף קאפח‬
‫ספר המצוות עם השגות הרמב"ן‬
‫ספר המצוות רמב"ם לעם א‬
‫ספר המצפה על הרמב"ם כרך א‬
‫ספר המצפה על הרמב"ם כרך ב‬
‫ספר המצפה על הרמב"ם כרך ג‬
‫ספר העיקרים כרך א ‪ /‬הגאון רע שמ אייגר‬
‫ספר העיקרים כרך ב ‪ /‬הגאון רע שמ אייגר‬
‫ספר השמיטה ‪ /‬הרב ימממ טוצינסקי‬
‫‪448‬‬
‫‪188‬‬
‫‪229‬‬
‫‪98‬‬
‫‪79‬‬
‫‪30‬‬
‫‪92‬‬
‫‪45‬‬
‫‪92‬‬
‫‪45‬‬
‫‪68‬‬
‫‪30‬‬
‫‪87‬‬
‫‪20‬‬
‫‪75‬‬
‫‪20‬‬
‫‪87‬‬
‫‪20‬‬
‫‪106‬‬
‫‪48‬‬
‫‪106‬‬
‫‪48‬‬
‫‪50‬‬
‫‪15‬‬
‫‪200‬‬
‫ספר חסידים‬
‫ספר יובל ה ‪ 70‬למוסד הרב קוק‬
‫ספר יצירה‬
‫ספר מדע רמבם לעם ב‬
‫ספר משלי דברי יעקב‬
‫ספר קהלת עם פירושי אבן עזרא‬
‫ספר רפאל ‪ /‬ספר זכרון ע"ש ד"ר יצחק רפאל‬
‫ספרא וסייפא‬
‫ספרי עם פירוש תולדות אדם במדבר‬
‫ספרי עם פירוש תולדות אדם דברים‬
‫‪112‬‬
‫‪50‬‬
‫‪199‬‬
‫‪52‬‬
‫‪47‬‬
‫‪26‬‬
‫‪68‬‬
‫‪28‬‬
‫‪85‬‬
‫‪47‬‬
‫‪66‬‬
‫‪36‬‬
‫‪89‬‬
‫‪22‬‬
‫‪73‬‬
‫‪39‬‬
‫‪100‬‬
‫‪47‬‬
‫‪100‬‬
‫‪47‬‬
‫‪183‬‬
‫‪459‬‬
‫‪13‬‬
‫‪181‬‬
‫‪463‬‬
‫‪188‬‬
‫‪190‬‬
‫‪879‬‬
‫‪490‬‬
‫‪192‬‬
‫‪193‬‬
‫‪196‬‬
‫‪194‬‬
‫‪195‬‬
‫‪240‬‬
‫‪197‬‬
‫‪706‬‬
‫‪877‬‬
‫‪198‬‬
‫‪707‬‬
‫‪199‬‬
‫‪903‬‬
‫‪816‬‬
‫‪239‬‬
‫‪878‬‬
‫‪531‬‬
‫‪202‬‬
‫‪681‬‬
‫‪203‬‬
‫‪708‬‬
‫דף ‪13‬‬
‫מקמק‬
‫שם הספר‬
‫‪204‬‬
‫עבודת המלך בעל ספר מדע (‬
‫עבודת הקודש להרשב"א סט ‪ 4‬כרכים‬
‫עדות ביעקב ‪ /‬הרב יצחק יעקב ריינס‬
‫עולם התפילות ‪ /‬כרך א תפילות של חול‬
‫עולם התפילות ‪ /‬כרך ב שבת ומועדים‬
‫עולם התפילות סט ‪ 2‬כר‬
‫עזרת כהן‬
‫עיונים בביאור על התורה לרבינו בחיי‬
‫עיונים בדברי חז"ל‬
‫על חסידות וחסידים ‪ /‬רפאל‬
‫על משמר היהדות ‪ /‬ד"ר יוסף שפרן‬
‫עלי מרורות‬
‫ערוך השולחן העתיד סט ‪ 8‬כרכים‬
‫עשרת הרוגי מלכות ‪ /‬אמ ולנר‬
‫עשרת השבטים‬
‫‪220‬‬
‫פירוש אבן עזרא על התורה ‪ 3‬כרכים‬
‫פירוש בכור שור על התורה ‪ /‬ד"ר יהושפט נבו‬
‫פירוש הרמב"ן לירושלמי זרעים‬
‫פירוש הרמב"ן לירושלמי מבוא ופרקי סיכום‬
‫פירוש הרמב"ן לירושלמי סדר נזיקין‬
‫פירוש הרמב"ן לירושלמי סדר נשים א‬
‫פירוש הרמב"ן על התורה ‪ 2‬כרכים‬
‫פירוש הרמב"ן על התורה ‪ 2‬כרכים מארז ב‪ 4‬סטים(‬
‫פירוש למסכת אבות רמב"ם לעם י"ט‬
‫פירוש רבינו סעדיה גאון על התורה ‪ /‬הרב קאפח‬
‫פירוש רלב"ג נביאים‬
‫פירוש רס"ג שמות‬
‫פירושי הרב דוד צבי הופמן שמות‬
‫פירושי רלב"ג על המגילות‬
‫פירושי רלב"ג על התורה סט‬
‫פירושי רס"ג למקרא‬
‫פירושי רש"י לתורה ‪ /‬המהדיר הרב שעוועל‬
‫פיתוחים פתוחים ואטורים‬
‫פני ספר תהילים‬
‫‪205‬‬
‫‪206‬‬
‫‪207‬‬
‫‪208‬‬
‫‪300‬‬
‫‪8‬‬
‫‪209‬‬
‫‪210‬‬
‫‪874‬‬
‫‪212‬‬
‫‪450‬‬
‫‪213‬‬
‫‪215‬‬
‫‪862‬‬
‫‪219‬‬
‫‪221‬‬
‫‪543‬‬
‫‪888‬‬
‫‪223‬‬
‫‪217‬‬
‫‪356‬‬
‫‪218‬‬
‫‪224‬‬
‫‪902‬‬
‫‪242‬‬
‫‪919‬‬
‫‪226‬‬
‫‪324‬‬
‫‪241‬‬
‫‪225‬‬
‫‪227‬‬
‫‪228‬‬
‫מחיר‬
‫ברוקו‬
‫מחיר‬
‫יריד‬
‫‪79‬‬
‫‪35‬‬
‫‪388‬‬
‫‪199‬‬
‫‪82‬‬
‫‪15‬‬
‫‪79‬‬
‫‪37‬‬
‫‪92‬‬
‫‪37‬‬
‫‪170‬‬
‫‪72‬‬
‫‪89‬‬
‫‪46‬‬
‫‪94‬‬
‫‪15‬‬
‫‪74‬‬
‫‪21‬‬
‫‪83‬‬
‫‪45‬‬
‫‪56‬‬
‫‪15‬‬
‫‪89‬‬
‫‪49‬‬
‫‪704‬‬
‫‪117‬‬
‫‪117‬‬
‫‪296‬‬
‫‪50‬‬
‫‪50‬‬
‫‪285‬‬
‫‪179‬‬
‫‪82‬‬
‫‪102‬‬
‫‪42‬‬
‫‪42‬‬
‫‪102‬‬
‫‪42‬‬
‫‪102‬‬
‫‪42‬‬
‫‪102‬‬
‫‪42‬‬
‫‪177‬‬
‫‪80‬‬
‫‪708‬‬
‫‪294‬‬
‫‪63‬‬
‫‪30‬‬
‫‪78‬‬
‫‪26‬‬
‫‪92‬‬
‫‪37‬‬
‫‪87‬‬
‫‪40‬‬
‫‪117‬‬
‫‪56‬‬
‫‪72‬‬
‫‪29‬‬
‫‪392‬‬
‫‪191‬‬
‫‪86‬‬
‫‪40‬‬
‫‪112‬‬
‫‪49‬‬
‫‪56‬‬
‫‪10‬‬
‫‪82‬‬
‫‪31‬‬
‫דף ‪14‬‬
‫מקמק‬
‫שם הספר‬
‫‪229‬‬
‫פנינים ומרגליות‬
‫פסקי חלה להרשב"א גדול‬
‫פרקי עיון בתולדות החינוך היהודי ‪ 3‬כרכים‬
‫פתח השולחן שו"ע הלע מקח וממכר‬
‫‪257‬‬
‫ייון וירושלים‬
‫ציוני דרך ‪ /‬הרב יצחק ברויאר‬
‫צפנת פענח אישות ‪ /‬אברהם בן שמעון‬
‫צפנת פענח שבת ‪ /‬אברהם בן שמעון‬
‫‪867‬‬
‫קדושת פשוטו של מקרא‬
‫קובץ לזכרו של הרב קצנלנבוגן זצ"ל‬
‫קונטרס שבת החתונה‬
‫קצור שולחן ערוך ‪ /‬רבי שלמה גנצפריד‬
‫קצור שולחן ערוך מארז ב‪ 10‬יחי'(‬
‫קרית משה‬
‫קרן ישראל מסכת חולין‬
‫קשת אהרון‬
‫קשת גבורים א‬
‫קשת גבורים ב‬
‫קשת גבורים ג‬
‫קשת גבורים ד‬
‫קשת גבורים ה‬
‫ראשונים לציון הנה הינם‬
‫‪236‬‬
‫רבי חיד"א ‪ /‬מאיר בניהו ‪ 2‬כרכים‬
‫רבי מנחם מנדל מקוצק‬
‫רבי עקיבא ודורו של שמד ‪ /‬הרב אינפלד‬
‫רבינו בחיי על התורה ‪ 3‬כרכים‬
‫רבנו עובדיה מברטנורא‬
‫רינת האמונה‬
‫רמבמם לעם ‪ 20‬כרכים‬
‫רש"י הפירוש לתלמוד‬
‫רש"י תולדותיו ושיטתו‬
‫‪243‬‬
‫שאילתות דרב אחאי גאון ‪ 3‬כרכים‬
‫שבילי ניסן‬
‫שבעים פנים לתורה‬
‫‪127‬‬
‫‪230‬‬
‫‪132‬‬
‫‪827‬‬
‫‪128‬‬
‫‪506‬‬
‫‪232‬‬
‫‪233‬‬
‫‪234‬‬
‫‪654‬‬
‫‪859‬‬
‫‪610‬‬
‫‪883‬‬
‫‪235‬‬
‫‪811‬‬
‫‪812‬‬
‫‪813‬‬
‫‪822‬‬
‫‪333‬‬
‫‪905‬‬
‫‪166‬‬
‫‪237‬‬
‫‪817‬‬
‫‪423‬‬
‫‪238‬‬
‫‪909‬‬
‫‪875‬‬
‫‪429‬‬
‫‪542‬‬
‫מחיר‬
‫ברוקו‬
‫מחיר‬
‫יריד‬
‫‪65‬‬
‫‪34‬‬
‫‪80‬‬
‫‪45‬‬
‫‪160‬‬
‫‪45‬‬
‫‪89‬‬
‫‪50‬‬
‫‪17‬‬
‫‪10‬‬
‫‪75‬‬
‫‪30‬‬
‫‪79‬‬
‫‪43‬‬
‫‪79‬‬
‫‪43‬‬
‫‪93‬‬
‫‪43‬‬
‫‪79‬‬
‫‪20‬‬
‫‪66‬‬
‫‪21‬‬
‫‪50‬‬
‫‪21‬‬
‫‪500‬‬
‫‪190‬‬
‫‪112‬‬
‫‪64‬‬
‫‪92‬‬
‫‪25‬‬
‫‪94‬‬
‫‪21‬‬
‫‪50‬‬
‫‪12‬‬
‫‪50‬‬
‫‪12‬‬
‫‪50‬‬
‫‪12‬‬
‫‪50‬‬
‫‪12‬‬
‫‪50‬‬
‫‪12‬‬
‫‪82‬‬
‫‪20‬‬
‫‪176‬‬
‫‪86‬‬
‫‪66‬‬
‫‪34‬‬
‫‪72‬‬
‫‪44‬‬
‫‪306‬‬
‫‪152‬‬
‫‪66‬‬
‫‪34‬‬
‫‪63‬‬
‫‪34‬‬
‫‪916‬‬
‫‪455‬‬
‫‪88‬‬
‫‪49‬‬
‫‪66‬‬
‫‪34‬‬
‫‪398‬‬
‫‪173‬‬
‫‪67‬‬
‫‪37‬‬
‫‪67‬‬
‫‪38‬‬
‫דף ‪15‬‬
‫מקמק‬
‫‪12‬‬
‫‪886‬‬
‫‪244‬‬
‫‪99‬‬
‫‪247‬‬
‫‪248‬‬
‫‪249‬‬
‫‪425‬‬
‫‪250‬‬
‫‪544‬‬
‫‪913‬‬
‫‪251‬‬
‫‪829‬‬
‫‪426‬‬
‫‪252‬‬
‫‪253‬‬
‫‪900‬‬
‫‪860‬‬
‫‪861‬‬
‫‪514‬‬
‫‪515‬‬
‫‪469‬‬
‫‪254‬‬
‫‪545‬‬
‫‪500‬‬
‫‪255‬‬
‫‪863‬‬
‫‪871‬‬
‫‪256‬‬
‫‪814‬‬
‫‪46‬‬
‫‪47‬‬
‫‪258‬‬
‫‪546‬‬
‫שם הספר‬
‫שבת הארץ ‪ /‬עץ הדר‬
‫שו"ת אבני קודש‬
‫שו"ת הראב"ד תשובות ופסקים‬
‫שו"ת הריטב"א‬
‫שו"ת לב שלמה‬
‫שו"ת מהר"ם מרוטנברג סט‬
‫שו"ת מן השמים ‪ /‬רע יעקב ממרויש‬
‫שו"ת ציון לנפש חיה‬
‫שו"ת שרידי אש ‪ 4‬כרכים‬
‫שיח שאול לימים הנוראים‬
‫שיח שאול על התורה‬
‫שיטה מקובצת בבא מציעא חלק א‬
‫שיטה מקובצת בבא מציעא חלק ב‬
‫שיטה מקובצת בבא קמא א'‬
‫שיטה מקובצת כתובות כרך א‬
‫שיטה מקובצת כתובות כרך ב‬
‫שיטה מקובצת כתובות כרך ג‬
‫שיטה מקובצת כתובות כרך ד‬
‫שיטה מקובצת כתובות סט ב‪ 4‬כרכים(‬
‫שיטה מקובצת מסכת נדרים‬
‫שיטה מקובצת מסכת נזיר סוטה‬
‫שיירי המנחה‬
‫שיעורי הגרי"ד סולוביצעיק יום כיפורים‬
‫שיעורי הגרי"ד סולוביצעיק מסכת כריתות‬
‫שיעורי הגרי"ד סולוביצעיק סט ‪ 5‬כרכים‬
‫שיעורי הגרי"ד סולוביצעיק עניני סת"ם‬
‫שיעורי ראשי ישיבות ליטא‬
‫שיעורי רבי שמעון שקאפ‬
‫שיעורים לזכר אבא מארי סט ‪ 2‬כרכים ‪ /‬הגרי"ד סולוביצעיק‬
‫שירה של פרשה‬
‫שירת מרים הגדה באנגלית ‪ /‬הרב רימון‬
‫שירת מרים אנגלית כריכה רכה‬
‫שלוחי ארץ ישראל ‪ 2‬כרכים‬
‫שלמי מנחם ‪ /‬הרב מנחם שימל‬
‫מחיר‬
‫ברוקו‬
‫מחיר‬
‫יריד‬
‫‪66‬‬
‫‪32‬‬
‫‪58‬‬
‫‪32‬‬
‫‪79‬‬
‫‪35‬‬
‫‪77‬‬
‫‪45‬‬
‫‪68‬‬
‫‪20‬‬
‫‪430‬‬
‫‪281‬‬
‫‪48‬‬
‫‪24‬‬
‫‪65‬‬
‫‪35‬‬
‫‪325‬‬
‫‪126‬‬
‫‪62‬‬
‫‪37‬‬
‫‪97‬‬
‫‪55‬‬
‫‪93‬‬
‫‪48‬‬
‫‪93‬‬
‫‪48‬‬
‫‪93‬‬
‫‪48‬‬
‫‪93‬‬
‫‪48‬‬
‫‪105‬‬
‫‪54‬‬
‫‪93‬‬
‫‪48‬‬
‫‪105‬‬
‫‪62‬‬
‫‪380‬‬
‫‪192‬‬
‫‪91‬‬
‫‪48‬‬
‫‪87‬‬
‫‪45‬‬
‫‪96‬‬
‫‪52‬‬
‫‪86‬‬
‫‪40‬‬
‫‪85‬‬
‫‪40‬‬
‫‪441‬‬
‫‪175‬‬
‫‪85‬‬
‫‪40‬‬
‫‪67‬‬
‫‪40‬‬
‫‪66‬‬
‫‪34‬‬
‫‪186‬‬
‫‪87‬‬
‫‪95‬‬
‫‪36‬‬
‫‪184‬‬
‫‪150‬‬
‫‪77‬‬
‫‪46‬‬
‫‪190‬‬
‫‪79‬‬
‫‪67‬‬
‫‪40‬‬
‫דף ‪16‬‬
‫מקמק‬
‫שם הספר‬
‫‪261‬‬
‫שם עולם ‪ /‬הרב ראובן מרגליות‬
‫שמונה פרקים להרמב"ם‬
‫שמיטת כספים ‪ /‬הרב יצחק זאב כהנא‬
‫שמעתי מרבי סט‬
‫שערי הלכה הלכות נדה‬
‫שערי הלכה הלכות רפואה בשבת ובתעניות‬
‫שערי זוהר‬
‫שערי שאול מסכת בבא קמא‬
‫שערי שאול מסכת שבת‬
‫שערי שאול נדרים‬
‫שערי שאול פסחים‬
‫שפתי דעת לחג ולמועדים מארז ב‪ 10‬יח'(‬
‫שפתי דעת סט ‪ 3‬כרכים‬
‫שפתי דעת על המועדים‬
‫שפתי דעת על התורה ‪ 2‬כרכים‬
‫שרי המאה ב‪ 6‬כרכים(‬
‫שרידים מפירוש הר"א תענית‬
‫‪593‬‬
‫תהילים ברוסית‬
‫תהילים ע"פ כתר‬
‫תהילים עם פירוש הרד"ק‬
‫תהילים עם פירוש רש"ר הירש‬
‫תולדות גדולי ישראל ‪ 10‬כרכים‬
‫תולדות הגר"א ‪ /‬הרב ימלמ הכהן מימון‬
‫תולדות חג שמחת תורה ‪/‬אברהם יערי‬
‫תוספות הרא"ש ברכות‬
‫תוספות הרא"ש גיטין גדול‬
‫תוספות הרא"ש חולין גדול‬
‫תוספות הרא"ש יומאס ביצה‬
‫תוספות הרא"ש כתובות גדול‬
‫תוספות הרא"ש מגילהס חגיגה‬
‫תוספות הרא"ש נדה‬
‫תוספות הרא"ש נדרים נזיר‬
‫תוספות הרא"ש סוטהס הוריות‬
‫תוספות הרא"ש קידושין גדול‬
‫‪815‬‬
‫‪263‬‬
‫‪259‬‬
‫‪666‬‬
‫‪667‬‬
‫‪264‬‬
‫‪718‬‬
‫‪818‬‬
‫‪466‬‬
‫‪467‬‬
‫‪352‬‬
‫‪329‬‬
‫‪558‬‬
‫‪56‬‬
‫‪266‬‬
‫‪267‬‬
‫‪268‬‬
‫‪262‬‬
‫‪269‬‬
‫‪488‬‬
‫‪270‬‬
‫‪271‬‬
‫‪710‬‬
‫‪373‬‬
‫‪378‬‬
‫‪661‬‬
‫‪375‬‬
‫‪599‬‬
‫‪279‬‬
‫‪276‬‬
‫‪711‬‬
‫‪377‬‬
‫מחיר‬
‫ברוקו‬
‫מחיר‬
‫יריד‬
‫‪47‬‬
‫‪24‬‬
‫‪16‬‬
‫‪10‬‬
‫‪61‬‬
‫‪19‬‬
‫‪144‬‬
‫‪68‬‬
‫‪67‬‬
‫‪36‬‬
‫‪67‬‬
‫‪36‬‬
‫‪100‬‬
‫‪46‬‬
‫‪78‬‬
‫‪31‬‬
‫‪78‬‬
‫‪31‬‬
‫‪78‬‬
‫‪31‬‬
‫‪78‬‬
‫‪31‬‬
‫‪730‬‬
‫‪350‬‬
‫‪208‬‬
‫‪112‬‬
‫‪73‬‬
‫‪37‬‬
‫‪136‬‬
‫‪78‬‬
‫‪398‬‬
‫‪172‬‬
‫‪37‬‬
‫‪10‬‬
‫‪30‬‬
‫‪10‬‬
‫‪35‬‬
‫‪16‬‬
‫‪72‬‬
‫‪39‬‬
‫‪112‬‬
‫‪50‬‬
‫‪670‬‬
‫‪308‬‬
‫‪78‬‬
‫‪39‬‬
‫‪92‬‬
‫‪35‬‬
‫‪77‬‬
‫‪42‬‬
‫‪74‬‬
‫‪25‬‬
‫‪88‬‬
‫‪30‬‬
‫‪88‬‬
‫‪47‬‬
‫‪80‬‬
‫‪25‬‬
‫‪101‬‬
‫‪47‬‬
‫‪88‬‬
‫‪47‬‬
‫‪69‬‬
‫‪36‬‬
‫‪73‬‬
‫‪40‬‬
‫‪91‬‬
‫‪34‬‬
‫דף ‪17‬‬
‫מקמק‬
‫‪374‬‬
‫‪857‬‬
‫‪689‬‬
‫‪820‬‬
‫‪591‬‬
‫‪547‬‬
‫‪281‬‬
‫‪282‬‬
‫‪709‬‬
‫‪245‬‬
‫‪609‬‬
‫‪283‬‬
‫‪884‬‬
‫‪607‬‬
‫‪260‬‬
‫‪265‬‬
‫‪286‬‬
‫‪284‬‬
‫‪285‬‬
‫‪855‬‬
‫‪461‬‬
‫‪462‬‬
‫‪495‬‬
‫‪287‬‬
‫‪330‬‬
‫‪335‬‬
‫‪288‬‬
‫‪289‬‬
‫‪21‬‬
‫‪457‬‬
‫‪444‬‬
‫‪590‬‬
‫‪301‬‬
‫‪295‬‬
‫שם הספר‬
‫תוספות הרא"ש ר"ה סוכה גדול‬
‫תוספות הרא"ש שבועות‬
‫תוספות ראמש סק ‪ 12‬כרכים‬
‫תורה ע"פ הכתר מארז ב‪ 10‬יחי'(‬
‫תורה עם תרגום רוסי‬
‫תורות בית דינוב ‪ 2‬כרכים‬
‫תורת הבית לרשב"א כרך א‬
‫תורת הבית לרשב"א כרך ב‬
‫תורת הבית לרשב"א כרך ג‬
‫תורת הבית לרשב"א סט ‪ 3‬כרכים‬
‫תורת הגר"א ומשנת החסידות‬
‫תורת החסידות כרך א ‪ /‬יצחק אלפסי‬
‫תורת החסידות כרך ב ‪ /‬יצחק אלפסי‬
‫תורת החסידות כרך ג ‪ /‬יצחק אלפסי‬
‫תורת החסידות כרך ד ‪ /‬יצחק אלפסי‬
‫תורת החסידות סט ‪ /‬יצחק אלפסי‬
‫תורת הראשונים על מסכת סוכה‬
‫תורת הראשונים פסחים א‬
‫תורת הראשונים פסחים ב‬
‫תורת הראשונים פסחים ג‬
‫תורת הראשונים פסחים ד‬
‫תורת הראשונים פסחים ה‬
‫תורת הראשונים פסחים סט ב‪ 5‬כר'(‬
‫תורת חז"ל תורה מן השמים‬
‫תורת חיים ‪ 5‬מגילותדהגדה תמחמדמשנת ראובן ב‪ 6‬כר(‬
‫תורת חיים חמש מגילות ב‪ 3‬כרכים(‬
‫תורת חיים חמשה חומשי תורה ‪ 7‬כרכים‬
‫תורת חיים סק מהדורה מהודרת‬
‫תורת חיים קהלתס איכה‬
‫תורת חיים רות ושיר השירים‬
‫תיקון מידות הנפש‬
‫תנ"ך ברוסית ‪ 3‬כרכים‬
‫תנמך עם פירוש דעת מקרא ‪ 30‬כרכים‬
‫תנ"ך שלם ע"פ כתר ארם צובה‬
‫מחיר‬
‫ברוקו‬
‫מחיר‬
‫יריד‬
‫‪80‬‬
‫‪25‬‬
‫‪77‬‬
‫‪46‬‬
‫‪821‬‬
‫‪420‬‬
‫‪480‬‬
‫‪188‬‬
‫‪73‬‬
‫‪41‬‬
‫‪116‬‬
‫‪69‬‬
‫‪143‬‬
‫‪73‬‬
‫‪114‬‬
‫‪48‬‬
‫‪114‬‬
‫‪48‬‬
‫‪359‬‬
‫‪169‬‬
‫‪95‬‬
‫‪49‬‬
‫‪129‬‬
‫‪65‬‬
‫‪129‬‬
‫‪65‬‬
‫‪129‬‬
‫‪65‬‬
‫‪129‬‬
‫‪65‬‬
‫‪510‬‬
‫‪257‬‬
‫‪112‬‬
‫‪46‬‬
‫‪95‬‬
‫‪39‬‬
‫‪112‬‬
‫‪46‬‬
‫‪112‬‬
‫‪51‬‬
‫‪112‬‬
‫‪51‬‬
‫‪112‬‬
‫‪51‬‬
‫‪560‬‬
‫‪223‬‬
‫‪87‬‬
‫‪39‬‬
‫‪732‬‬
‫‪385‬‬
‫‪392‬‬
‫‪217‬‬
‫‪580‬‬
‫‪345‬‬
‫‪1008‬‬
‫‪576‬‬
‫‪132‬‬
‫‪75‬‬
‫‪130‬‬
‫‪75‬‬
‫‪30‬‬
‫‪15‬‬
‫‪224‬‬
‫‪120‬‬
‫‪2036‬‬
‫‪1050‬‬
‫‪65‬‬
‫‪31‬‬
‫דף ‪18‬‬
‫מקמק‬
‫‪856‬‬
‫‪445‬‬
‫‪446‬‬
‫‪447‬‬
‫‪448‬‬
‫‪449‬‬
‫‪516‬‬
‫שם הספר‬
‫תנאי בנישואין ובגט‬
‫תניא רבתי לרבי יחיאל בן יקותיאל הרופא‬
‫תשובות הרמב"ן ‪ /‬הלכות לולב לראב"ד‬
‫תשובות הרשב"א חלק ראשון ‪ 2‬כרכים‬
‫תשובות הרשב"א חלק שני‬
‫תשובות הרשב"א חלקים ראשון ושני ב‪ 3‬כר'(‬
‫תשובות ופירושי רב שרירא גאון ‪ 2‬כרכים‬
‫מחיר‬
‫ברוקו‬
‫מחיר‬
‫יריד‬
‫‪72‬‬
‫‪22‬‬
‫‪83‬‬
‫‪45‬‬
‫‪100‬‬
‫‪46‬‬
‫‪158‬‬
‫‪85‬‬
‫‪79‬‬
‫‪43‬‬
‫‪236‬‬
‫‪122‬‬
‫‪144‬‬
‫‪79‬‬