Clinical Neurology and Neurophysiology 2013

Comments

Transcription

Clinical Neurology and Neurophysiology 2013
The Ninth Annual Update Conference Series on
Clinical Neurology and Neurophysiology
February 17-19, 2013
Crowne Plaza Hotel, Jerusalem
www.neurophysiology-conference.com
,‫חברים יקרים‬
‫אנו מתכבדים להזמין אתכם לעידכון בנושא נוירולוגיה קלינית ונוירופיזיולוגיה שיערך השנה במרכז הכנסים במלון קראון‬
.‫ בחסות האיגוד הנוירולוגי בישראל‬,0271 ‫ בפברואר‬71-71 ‫ בימים‬,‫ ירושלים‬,‫פלזה‬
‫ בתוכנית הכינוס תוכלו לראות פרופסורים‬.‫ כאות הזדהות עם רופאים בארץ‬,‫קבוצה של חוקרים מובילים הסכימו לבוא ארצה‬
.‫מהאוניברסיטאות המובילות בעולם לצד דמויות ידועות מהארץ‬
‫ אנו רואים בכך הזדמנות לשאול שאלות ולהציג‬.‫הכינוס מעניק הזדמנות להיפגש במשך יומיים עם כל המרצים בקבוצות דיון‬
‫ תקציר הפוסטר יתפרסם בספר‬.‫ כ"כ תוכלו להציג עבודת מחקר ע"ג פוסטר‬.‫מחקרים ורעיונות בפני דמויות מרכזיות בתחום‬
.71.27.71 ‫ מועד אחרון להגשת תקציר הינו‬.‫התקצירים‬
.‫ במחירים מסובסדים לישראלים‬,‫ רשימת המרצים המוזמנים וטופס הרשמה‬,‫מצ"ב תכנית הכינוס‬
.‫אנו מקווים לראותכם בכינוס‬
,‫בברכה‬
‫יואב צ'פמן‬
‫יושב ראש הכינוס‬
Faculty
Abigail Arad, Sheba Medical Center
Samih Badarny, Carmel Medical
Center
Rachel Bar-Shavit, Hadassah Medical
Center, Hebrew University
David Bennett, Rush University
Medical Center, USA
Gila Bronner, Sheba Medical Center,
Tel-Hashomer
Aron Buchman, Rush University
Medical Center, USA
Doron Bushi, Tel Aviv University
Tzvika Greenboum, Tel-Aviv
University
Chaim G. (Chagi) Pick, Tel Aviv
University
Nigel Greig, National Institute on
Aging, USA
Josè Martin Rabey, Assaf Harofeh
Medical Center, Tel Aviv University
Gahl Grinberg, Sheba Medical Center,
Tel-Hashomer
Michael Rubin, Weill Cornell Medical
College, USA
Tanya Gurevich, Tel Aviv Sourasky
Medical Center, Tel Aviv University
Vardit Rubovitch, Tel Aviv University
Sharon Hassin-Baer, Sheba Medical
Center, Tel Aviv University
Rivka Inzelberg, Sheba Medical
Center, Tel Aviv University
llana Schlesinger, Rambam Health
Care Campus
Shaul Schreiber, Tel Aviv Sourasky
Medical Center, Tel Aviv University
Zeev Itzikson, Tel Aviv University
Mordechai Shani, Sheba Medical
Center, Tel Aviv University
Joseph Jankovic, Baylor College of
Medicine, Houston, Texas, USA
Yoni Sharabi, Sheba Medical Center,
Tel Aviv University
Yoel Kloog, Tel Aviv University
Efrat Shavit-Stein, Tel Aviv University
Oren Cohen, Sheba Medical Center,
Tel Aviv University
Arieh Kuritzky, Beilinson Medical
Center
Noam Sobel, The Weizmann Institute
of Science
Shlomo Constantini, Tel Aviv Sourasky
Medical Center, Tel Aviv University
Moshe Kushnir, Kaplan Medical Center
Yael Stern, Sheba Medical Center
Ruth Defrin, Tel Aviv University
Sheera Lerman, Sheba Medical
Center, Tel-Hashomer
Vadim Tachlykov, Sheba Medical
Center
Ruth Djaldetti, Rabin Medical Center,
Tel Aviv University
Aharon Lubetski, Sheba Medical
Center, Tel Aviv University
Gaohua Xi, University of Michigan,
USA
Moshe Feinsod, Professor Emeritus,
The Technion
Nicola Maggio, Sheba Medical Center
David Yarnitski, Rambam Medical
Center
Joab Chapman, Sheba Medical Center
Bruce A. Citron, Bay Pines VA
Healthcare System, University of South
Florida College of Medicine, USA
Eitan Friedman, Sheba Medical
Center, Tel Aviv University
Robert D. Gerwin, Johns Hopkins
University, Myopain Seminars, USA
Nir Giladi, Tel Aviv Sourasky Medical
Center, Tel Aviv University
Paolo Martelletti, Sapienza University
of Rome, Sant’Andrea Hospital, Italy
Eldad Melamed, Tel Aviv University
Amnon Mosek, Tel-Aviv Sourasky
Medical Center
Gavril W. Pasternak, Cornell
University Medical College, USA
Yakov Zauberman, Sheba Medical
Center
Ilan Ziv, Rabin Medical Center, TelAviv University
SCIENTIFIC PROGRAM
Monday, February 18, 2013
SESSION I
Movement Disorders: Updates & Controversies
Coordinators: Sharon Hassin-Baer and Rivka Inzelberg
From Parkin to Synuclein – and beyond….
Chairs: R. Inzelberg and M. Kushnir
08:30 Ethnic groups in Parkinson’s disease (PD) in Israel
R. Inzelberg
09:05 Cancer in PD – Possible genetic aspects
E. Friedman
09:25 Relation of Lewy body pathology to cognition in old age
D. Bennett
09:00 Does PD pathology underlie late-life motor impairment?
A. Buchman
10:00 Coffee break
Treatment of PD: From prevention to complications
Chairs: M. Rabey and R. Djaldetti
10:20 Can we prevent PD?
N. Giladi
10:40 Therapeutic developments for patients with advanced
PD
O.S. Cohen
11:00 Novel neuropharmacological approaches for PD
S. Hassin-Baer
11:20 Recent developments in cell & gene therapies for PD
E. Melamed
11:50 Update on Tourette Syndrome
J. Jankovic
12:30 Lunch
Novel technologies: Telemedicine
Chairs: I. Ziv and S. Badarny
13:30 Telemedicine – a glance to the future
M. Shani
14:00 Telemedicine for PD
I. Schlesinger
Parkinson’s disease: Other than motor
Chairs: J. Jankovic and E. Melamed
14:20 Skeletal abnormalities in movement disorders
J. Jankovic
14:50 The neurology of olfaction
N. Sobel
15:20 Autonomic failure in PD: A window to pathophysiology
Y. Sharabi
15:40 Practical strategies for the management of sexual
problems in PD
G. Bronner
3 Therapeutic Skills Workshops
Coordinators: Sharon Hassin-Baer and Rivka Inzelberg
16:00 Coffee break
Normal Pressure Hydrocephalus: Evaluation and
decisions
16:15 Clinical aspects
S. Hassin-Baer
16:35 Neuropsychological profile and testing in NPH
S. Lerman
16:55 Neuroimaging and neurosurgical aspects of NPH
Y. Zauberman
Movement disorders of the face and neck
17:15 Clinical syndromes
T. Gurevich
17:45 Botulinum toxin: Otolaryngology + maxillofacial
applications
A. Arad
18:15 Refreshments
Imaging of the basal ganglia
18:30 Structural imaging
G. Grinberg
19:00 Radionucleic imaging
R. Djaldetti
SESSION II
Cutting Edge Neuroscience in Clinical Practice:
The Interplay of Thrombin and the Brain
Coordinator: Joab Chapman
08:30 Overview of the coagulation system and the new
drugs in the field
A. Lubetski
09:15 The role of thrombin and thrombin receptors in
stroke, ischemia and hemorrhage
G. Xi
10:00 Coffee break
10:20 A new assay for thrombin activity in stroke
D. Bushi
11:00 The role of thrombin receptors in the brain in
health and disease
B. Citron
11:30 The electrophysiology of thrombin receptors in
the brain
N. Maggio
12:00 The role of thrombin and its receptors in brain
trauma
Z. Itzikson
12:30 Lunch
13:30 The importance of PARs in cancer
R. Bar-Shavit
14:10 The role of ras inhibition in cancer therapy
Y. Kloog
14:50 The localization and role of PAR1 in brain tumors
E. Shavit-Stein
FULL DAY WORKSHOP
Pain Syndromes
Coordinators: Robert Gerwin and Vadim Tachlykov
A workshop on the myogenic or muscular basis of headache
will present for discussion the most recent findings that
relate myofascial triggers to the development of tension type
headache as well as triggering the trigeminal vascular
cascade that leads to migraine headache. There will be
demonstrations of the examination of the relevant
musculature, and of treatment by deep dry needling. Common
and uncommon muscles, including the levator scapulae, the
anterior scalene, the longus colles, zygomaticus, and oblique
capitis inferior muscles, will be featured. There will be an
opportunity to practice deep dry needling under the guidance
of experienced clinicians. The workshop will start at 09:00
and end at 16:00 and includes lunch and coffee breaks.
SCIENTIFIC PROGRAM
Tuesday, February 19, 2013
SESSION I
Headache & General Pain
SESSION II
Traumatic Brain Injury
Coordinators: Robert D. Gerwin, Amnon Mosek
Coordinator: Chaim G. (Chagi) Pick
09:00 Greetings
09:05 Primary headaches: Pathophysiology
D. Yarnitski
10:00 Primary headaches as myofascial pain
syndrome
R.D. Gerwin
09:00 Greetings
09:05 Looking back at brain injury
M. Feinsod
10:00 Clinical differences between PTSD and blast
S. Schreiber
10:45 Coffee break
10:45 Coffee break
11:15 Alternative medicine in headache clinics
T. Greenboum
12:00 Invasive treatment of headache disorders
(Lecture provided by St. Jude Medical Company)
P. Martelletti
11:15 New treatment strategies for mild traumatic
brain injury in rodent models based on
biochemical and behavioral correlates
N. Greig
12:00 New insights into neuro protection effect
following brain trauma
V. Rubovitch
12:45 Lunch
13:45 Neuromodulation in headache treatment
(Lecture provided by St. Jude Medical Company)
P. Martelletti
14:30 Medications for acute & prophylactic
treatment of primary headaches
A. Kuritzky
15:30 Opioids in headaches & chronic pain
conditions
G.W. Pasternak
16:30 Novel medication for pain: Katadolon
Y. Stern
12:45 Lunch
13:45 Nrf2 activator, improved cognitive
performance following mTBI
B. Citron
14:30 Brain trauma and pain
R. Defrin
15:15 TBI in children
S. Constantini
SPONSORS
For updates, see www.neurophysiology-conference.com
‫טופס הרשמה ‪ ‬נוירולוגיה ‪3102‬‬
‫‪ 01-01‬בפברואר‪3102 ,‬‬
‫מלון קראון פלאזה‪ ,‬ירושלים‬
‫מול התחנה המרכזית ובניני האומה‬
‫מלא ושלח למזכירות הכנס‪ :‬איסס ארגון כנסים בע"מ‪ ,‬ת‪.‬ד‪ ,475 .‬ירושלים ‪40115‬‬
‫טל‪ ,20-4451475 :‬פקס‪ ,15-4451446 :‬דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫מחירים מיוחדים לישראלים‬
‫יום כינוס‬
‫תשלום בפועל עד ‪20.0.03‬‬
‫תשלום בפועל עד ‪05.5.03‬‬
‫תשלום בפועל אחרי ‪05.5.03‬‬
‫‪₪ 331‬‬
‫‪₪ 374‬‬
‫‪₪ 402‬‬
‫יום סדנה – כאב (‪)2.81‬‬
‫‪R.D. Gerwin Workshop‬‬
‫‪₪ 552‬‬
‫‪₪ 022‬‬
‫‪₪ 092‬‬
‫‪ 2‬ימי כינוס‬
‫(לא כולל סדנה)‬
‫‪₪ 592‬‬
‫‪₪ 042‬‬
‫‪₪ 722‬‬
‫יום כינוס‬
‫‪ +‬יום סדנה‬
‫‪₪ 882‬‬
‫‪₪ 975‬‬
‫‪₪ 2222‬‬
‫‪ ‬המחירים לעיל כוללים תוכניה וסילבוס לימודים‪ ,‬ארוחת צהריים והפסקות קפה‪.‬‬
‫‪ ‬למתמחה‪/‬סטודנט הכניסה חינם בחסות האיגוד הנוירולוגי – בצרוף תעודת סטודנט‪/‬אישור המחלקה‪ ,‬ללא ארוחת צהריים‪.‬‬
‫‪ ‬חניה במחירים נוחים בחניון בניני האומה בעלות של כ‪ .₪ 30 -‬המלון נמצא ‪ 5‬דקות הליכה ברגל מתחנה המרכזית‪.‬‬
‫מחירי לינה (כולל ארוחת בוקר)‬
‫מחיר לחדר זוגי * (‪ 5‬אנשים)‬
‫מחיר לחדר יחיד‬
‫מלון קראון פלאזה‬
‫‪₪ 082‬‬
‫‪( ₪ 032‬כולל מע"מ)‬
‫(כולל מע"מ)‬
‫מלון שערי ירושלים‬
‫‪₪ 442‬‬
‫‪( ₪ 372‬כולל מע"מ)‬
‫(כולל מע"מ)‬
‫נא למלא את הפרטים הבאים באנגלית‪:‬‬
‫_____________________________________ ‪Surname: ___________________________________ First Name:‬‬
‫_______________________________________________________________________________________ ‪Email:‬‬
‫________________________________________________________________________________ ‪Place of Work:‬‬
‫______________________________________________________________ ‪ work‬‬
‫‪Mailing Address:  home‬‬
‫____________________________________ ‪City: _______________________________________ Postal Code:‬‬
‫___________________________________________ ‪Tel: ________________________________________ Fax:‬‬
‫אשתתף ב‪:‬‬
‫‪ ‬יום ב'‪  28.5 ,‬יום ג'‪29.5 ,‬‬
‫יום כינוס‪:‬‬
‫סדנת כאב‪  :‬יום ב'‪28.5 ,‬‬
‫‪ ‬ברצוני להזמין לינה‪  :‬במלון קראון פלאזה ‪ ‬במלון שערי ירושלים‬
‫בחדר‪  :‬יחיד ‪ ‬זוגי – ללילה של‪27.5  :‬‬
‫‪28.5 ‬‬
‫‪ ,29.5 ‬סה"כ ______ לילות‪.‬‬
‫שותפי לחדר *‪____________________________ :‬‬
‫*האחריות למציאת שותף‪/‬ה לחדר מוטלת על המזמין‪ .‬ללא ציון שם שותף לחדר יחויב המזמין במחיר חדר יחיד‪ .‬ביטול של‬
‫חדר במלון לאחר ‪ 04.5‬יחויב במחיר לילה אחד‪.‬‬
‫ביטול הרשמה‪ :‬עד ‪ 11‬בפברואר‪ ,‬יוחזר ‪ 05%‬מהתשלום‪ .‬אין ביטולים לאחר ה‪ 11-‬בפברואר‪ ,‬אך ניתן לשלוח מחליף‪.‬‬
‫פירוט תשלום‬
‫דמי הרשמה‬
‫_________________________________‬
‫לינה במלון‬
‫_________________________________‬
‫‪ ‬מתמחה ‪ ‬סטודנט‪/‬ית (חובה לצרף אישור)‬
‫סה"כ לתשלום _________________________________‬
‫‪ ‬מצ"ב המחאה לפקודת איסס ארגון כנסים בע"מ‬
‫‪ ‬נא לחייב כרטיס אשראי‬
‫מספר ________________________________ __________________‬
‫תוקף ________________________________‬
‫חתימה ________________________________ _________________‬
‫ת‪.‬ז‪________________________________ .‬‬

Similar documents