חוק עידוד השקעות הון - ארצי, חיבה, אלמקייס, כהן

Comments

Transcription

חוק עידוד השקעות הון - ארצי, חיבה, אלמקייס, כהן
‫מבזק מס מספר ‪050‬‬
‫‪1513‬‬
‫ביולי‬
‫‪11‬‬
‫רח' מנחם בגין ‪( 7‬בית גיבור ספורט) רמת גן‪ ,‬מיקוד ‪ ,8625126‬טלפון‪ ,20-2104111 :‬פקס‪20-2100110 :‬‬
‫שד' הפלי"ם ‪( 12‬בית שערי משפט) חיפה‪ ,‬מיקוד ‪ ,0023860‬טלפון‪ ,24–3115151 :‬פקס‪24–3115155 :‬‬
‫אתר הבית‪ www.ahe-tax.co.il :‬דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫חוק עידוד השקעות הון ‪ -‬עיקרי השינויים המסתמנים ב ‪" -‬חוק ההסדרים"‬
‫חברים נכבדים אנו‬
‫מתכבדים לפרסם‬
‫בזאת את מבזק‬
‫מס מספר ‪050‬‬
‫נושאי השבוע ‪:‬‬
‫הדיו טרם התייבשה על תיקון ‪ 71‬לחוק לעידוד‬
‫השקעות הון‪ ,‬התשי"ט ‪( 3313 -‬להלן ‪ " -‬חוק‬
‫העידוד") שחל משנת ‪ 1.33‬ואילך (ראה מבזק מס‬
‫מס' ‪ ,)177‬ובכוונת הממשלה לשנות שוב את החוק‬
‫במסגרת "חוק ההסדרים" ולהעלות את שיעורי‬
‫המס החלים במסגרת החוק‪.‬‬
‫להלן עיקרי השינויים המוצעים בחוק העידוד‪:‬‬
‫חוק עידוד השקעות הון‬
‫עיקרי השינויים‬
‫המסתמנים ב ‪" -‬חוק‬
‫ההסדרים"‬
‫הכנסות‬
‫מיסוי הפרשי שער‬
‫ביום ‪ 31.1.1.31‬ניתן פס"ד‬
‫חליפין‬
‫נאות‬
‫לשערבעניין‬
‫בהתאם העליון‬
‫בביהמ"ש‬
‫יציג ?להלן‪ -‬החברה) (ע"א‬
‫דברת‬
‫‪ )3./317.1‬העוסק בפרשנות שני‬
‫הסכמים עוקבים שערכה‬
‫חלקת קרקע‬
‫מיסוי לרכישת‬
‫החברה‬
‫מקרקעין‬
‫לעניין השאלה האם השתנתה‬
‫מחוברים למקרקעין‬
‫העסקה עד כדי היווצרות עסקה‬
‫המקימהקבע‬
‫בחיבור של‬
‫ דיווח‬‫חובת‬
‫חדשה‬
‫מבחןתקופת‬
‫של העדר‬
‫חשיבותולעניין‬
‫חדשה וכן‬
‫ההתיישנות להחלת סעיף ‪11‬‬
‫הכוונה (הלכת מלונות‬
‫לחוק מיסוי מקרקעין (להלן –‬
‫צרפת)‬
‫החוק)‪.‬‬
‫ביום ‪ 31.3.333.‬התקשרה‬
‫החברה בעסקת קומבינציה עם‬
‫שתי חברות אחרות (להלן –‬
‫החברות המוכרות) לרכישת‬
‫קרקע בת עשרה דונמים תמורת‬
‫מתן שרותי בנייה על חמישה‬
‫דונמים נוספים שנותרו בידי‬
‫החברות המוכרות (להלן –‬
‫ביום‬
‫הראשון)‪.‬‬
‫ההסכם‬
‫‪ 1..3.333.‬חתמה החברה על‬
‫זה‬
‫האמורנוסף ב‬
‫מבזק המסמך‬
‫(להלן –‬
‫מסמך‬
‫דלעיל‪,‬‬
‫לעסקה‬
‫הקשור‬
‫)‬
‫נוסף‬
‫האינו מהווה חוות דעת‪,‬‬
‫לפיו תקבל החברה לידיה את‬
‫הרלבנטי‬
‫סקירת הדין‬
‫מלוא הקרקע‪ ,‬דהיינו – ‪ 31‬דונם‬
‫מקצועי תשלם‬
‫ייעוץובתמורה‬
‫סה"כ‪,‬‬
‫או‬
‫לחברות המוכרות ‪ 371‬מהפדיון‬
‫שתקבל ממכירת הדירות שיבנו‬
‫על אותה קרקע (נקרא גם‪-‬‬
‫עסקת בכבוד רב‪,‬‬
‫תמורות‪7‬מכר מלא)‪.‬‬
‫המסמך‬
‫כמו‪-‬‬
‫באותואלמקייס‬
‫ארצי‪,‬כן‪,‬חיבה את‬
‫התחייבה החברה כי הסכום‬
‫פתרונות מיסוי בע"מ‬
‫שתעביר לחברות המוכרות לא‬
‫יפחת מ‪ /.7 -‬מיליון דולר (כ‪31 -‬‬
‫מיליון ‪ ₪‬לפי שער ההמרה‬
‫שיעור המס על הכנסה מועדפת‪:‬‬
‫ב‪.‬‬
‫מפעל מוטב ‪ -‬ששנת הבחירה הינה‬
‫‪ 1.30‬ואילך‪( .‬ככל שקיימים כאלו)‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫מפעל מועדף ‪ -‬מהכנסות שהופקו או‬
‫נצמחו רק לאחר ‪.3.3.1.30‬‬
‫מפעל מאושר או בניין חדש להשכרה ‪ -‬לכאורה‬
‫מנוסח החוק‪ ,‬שיעור המס החדש אינו חל עליהם‬
‫ושיעור המס על הדיבידנד נשאר ‪.31%‬‬
‫מוצע לבטל את ירידת שיעורי המס של מפעל‬
‫מועדף‪ ,‬כקבוע בחוק כיום‪ ,‬ואף להעלותם‪:‬‬
‫ביחס לחלוקה של "רווחים כלואים" במסגרת‬
‫מוצע כי שיעורי המס שיחולו משנת ‪ 1.30‬ואילך על הוראת השעה (ראה מבזק מס מס' ‪ ,)0/1‬נראה‬
‫שאין הכרח למהר ולהשלים את החלוקה‪ ,‬שכן ככל‬
‫הכנסה מועדפת יהיו כדלקמן‪:‬‬
‫הנראה‪ ,‬עדיין יחולו הוראות סעיף ‪11‬ג(א) לחוק‬
‫א‪ .‬אזור פיתוח א' ‪3.% -‬‬
‫העידוד בנוסח הישן הקובעות כי שיעור המס על‬
‫(במקום ‪ /%‬כיום ובשנת ‪ ,1.30‬ו‪ 7% -‬הדיבידנד מ"רווחים כלואים" יהיה ‪.31%‬‬
‫בשנת ‪ 1.31‬ואילך)‪.‬‬
‫ב‪ .‬אזור פיתוח אחר ‪31% -‬‬
‫(במקום ‪ 31.1%‬כיום ובשנת ‪ ,1.30‬ו‪-‬‬
‫לאור השינוי המוצע שיחול החל מיום ‪3.3.1.30‬‬
‫‪ 31%‬בשנת ‪ 1.31‬ואילך)‪.‬‬
‫חברות המבקשות הטבות במסגרת החוק או‬
‫ששוקלות צעדים (כגון‪ :‬מעבר לאזור פיתוח א'‬
‫וכו') לצורך קבלת הטבות במסגרת החוק צריכות‬
‫שיעור המס על חלוקת דיבידנד‪:‬‬
‫להיערך בהתאם לשינוים הצפויים בחוק‪.‬‬
‫מוצע לעלות את שיעור המס על הדיבידנד שמקורו‬
‫במפעל מאושר‪ ,‬מפעל מוטב או מפעל מועדף וכן‬
‫מפעל תיירותי משיעור של ‪ 31%‬ל‪.15% -‬‬
‫שיעור המס החדש יחול על דיבידנד שחולק החל‬
‫מיום ‪212121511‬‬
‫כמו כן לפי נוסח הצעת החוק מסתמן כי שיעור המס‬
‫החדש יחול רק במקרים הבאים‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫לפרטים נוספים‪ ,‬ניתן לפנות לרו"ח (משפטן) ישי‬
‫מפעל תיירותי – לגבי תכניות שאושרו‬
‫כהן ולרו"ח ענת דואני‪ ,‬ממשרדנו‪2‬‬
‫אחרי ‪.3.3.1.30‬‬
‫רח' מנחם בגין ‪( 7‬בית גיבור ספורט) רמת גן‪ ,‬מיקוד ‪ ,8625126‬טלפון‪ ,20-2104111 :‬פקס‪20-2100110 :‬‬
‫שד' הפלי"ם ‪( 12‬בית שערי משפט) חיפה‪ ,‬מיקוד ‪ ,0023860‬טלפון‪ ,24–3115151 :‬פקס‪24–3115155 :‬‬
‫אתר הבית‪ www.ahe-tax.co.il :‬דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫מבזק מס מספר ‪050‬‬
‫‪1513‬‬
‫ביולי‬
‫‪11‬‬
‫הכנסות ‪ -‬מיסוי הפרשי שער בהתאם לשער חליפין יציג ?‬
‫סעיף ‪1‬ג' לפקודה קובע כי "הכנסתו של אדם יותר מ‪ ,₪ 3..,... -‬עקב ההפרשים בין השער‬
‫מהפרשי שער תיחשב כהכנסה בשנת המס שבה היציג לשער הקניה בבנק‪.‬‬
‫נצברה‪ ,‬גם כשהדיווח הינו על בסיס מזומנים"‪.‬‬
‫הפקודה אינה קובעת כיצד יתורגמו לשקלים יתרות אנו תוהים מדוע בסוף השנה‪ ,‬יתרות מט"ח‬
‫ותנועות‪ ,‬מאזניות ותוצאתיות‪ ,‬של מט"ח‪ .‬לצורך המופקדות בבנקים בישראל מתורגמות על פי‬
‫התרגום‪ ,‬נדרשים אנו לכללים שנקבעו בכללי מס הפרקטיקה החשבונאית בישראל‪ ,‬בהתאם לשער‬
‫הכנסה בדבר המרה לשקלים חדשים של סכומים היציג‪ ,‬כאשר אין חולק ש"שוויו הבנקאי" של‬
‫שמקורם מחוץ לישראל ("כללי ההמרה")‪.‬‬
‫מטבע החוץ ידוע לציבור‪ ,‬ולו הייתה נמכרת יתרת‬
‫המט"ח בסוף השנה‪ ,‬התמורה המתקבלת הייתה‬
‫למיטב הבנתנו‪ ,‬כללי ההמרה אינם מתייחסים‪ ,‬מחושבת בהתאם לשער הקניה של אותו מט"ח‬
‫כיצד יש לתרגם יתרת מט"ח שהופקדה בבנק שנקבע על ידי הבנק‪ ,‬ולא בהתאם לשערו היציג‪.‬‬
‫בישראל‪ ,‬ככל שהעסקה שהניבה אותה נרשמה להפרשי השער בסוף השנה יש משמעות לצרכי מס‪,‬‬
‫בספרי העסק ותמורתה התקבלה במלואה במהלך שכן הנישום דה‪-‬פקטו נושא בנטל המס בגין‬
‫שנת המס‪.‬‬
‫הוצאה שנדחית למועד מאוחר‪ ,‬שבו תומר יתרת‬
‫המט"ח בבנק בישראל לשקלים‪.‬‬
‫ישנן מדינות שעל פי דיני המס שלהן‪ ,‬הפרשי השער‬
‫לצרכי מס מדווחים על בסיס צבירה‪ ,‬כדוגמת סוגית הפרשי השער מקבלת את ביטויה בעיקר‬
‫בולגריה‪ ,‬סרביה ורומניה‪ .‬במדינות אלה שער בחברות שעיקר הכנסותיהן מתקבלות מחו"ל‬
‫החליפין המשמש לצרכי תרגום מט"ח הינו השער במטבע זר ועיקר הוצאותיהן הינן בשקלים‬
‫המתפרסם על ידי הבנק המרכזי; לעומת זאת‪ ,‬חדשים‪ ,‬וחברות אלה בוחרות לשמור על יתרות‬
‫בקנדה למשל‪ ,‬תרגום הפרשי שער המיוחסים מטבע חוץ מידי שנה בבנקים בישראל ולא להמירן‬
‫לחשבונות הוניים יידחה ויוכר במועד שבו תבוצע לשקלים‪.‬‬
‫פעולה בחשבון ההוני‪ ,‬כדוגמת רכישה או תשלום‪.‬‬
‫במקרה זה‪ ,‬ראוי לבחון את הסוגיה האם ניתן‬
‫להשתמש בשער הקניה הבנקאי של מטבע החוץ‬
‫בדו"חות הכספיים של החברות בישראל‪ ,‬יתרות חלף השער היציג‪ ,‬לצורך המרתן בדו"חות‬
‫מט"ח המופקדות בבנקים ישראלים מתורגמות הכספיים ובהתאמה לצרכי מס‪2‬‬
‫לשקלים בהתאם לשער היציג המתפרסם על ידי בנק‬
‫ישראל‪ .‬שינויים בהפרשי שער נזקפים לדו"ח רווח יתכן ועל מנת לשמור על עקיבת המצגים בהתאם‬
‫האמור במבזק זה‬
‫אינו מהווה חוות דעת‪,‬‬
‫סקירת הדין הרלבנטי‬
‫או ייעוץ מקצועי‬
‫בכבוד רב‪,‬‬
‫ארצי‪ ,‬חיבה את אלמקייס‬
‫פתרונות מיסוי בע"מ‬
‫והפסד‪.‬‬
‫לחשבונאות המציגה נכסים‪ ,‬לרבות יתרות מט"ח‬
‫לא אחת נקבע בפסיקת בתי‪-‬המשפט בישראל כי בבנק‪ ,‬על פי השער היציג‪ ,‬ניתן כחלופה לאמור‬
‫מקום שאין הוראה מפורשת בדיני המס‪ ,‬יחולו לעיל‪ ,‬לשערך המט"ח לשער היציג מחד‪ ,‬אך‬
‫ההוראות בכללי החשבונאות‪.‬‬
‫מאידך ליצור הפרשה להוצאות‪ ,‬שכן הללו הינן‬
‫הוצאות ביצור אותה הכנסה‪2‬‬
‫כידוע בבנקים בישראל קיים הפרש לא זניח בין שער‬
‫מכירה ושער קניה של מטבע חוץ לבין השער היציג‪.‬‬
‫הפרשים אלו ידועים ומפורסמים לעיני כל‪ .‬נדגים‪ :‬לפרטים נוספים‪ ,‬ניתן לפנות לרו"ח (עו"ד) יניב‬
‫חברה שהחזיקה למשל‪ 3. ,‬מיליון דולר בבנק ביום גולדשטיין ולרו"ח (עו"ד) חגי אלמקייס‪,‬‬
‫‪ 13.31.1.31‬עשויה להפחית מהפרשי השער סך של ממשרדנו‪2‬‬
‫רח' מנחם בגין ‪( 7‬בית גיבור ספורט) רמת גן‪ ,‬מיקוד ‪ ,8625126‬טלפון‪ ,20-2104111 :‬פקס‪20-2100110 :‬‬
‫שד' הפלי"ם ‪( 12‬בית שערי משפט) חיפה‪ ,‬מיקוד ‪ ,0023860‬טלפון‪ ,24–3115151 :‬פקס‪24–3115155 :‬‬
‫אתר הבית‪ www.ahe-tax.co.il :‬דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫מבזק מס מספר ‪050‬‬
‫‪1513‬‬
‫ביולי‬
‫‪11‬‬
‫מיסוי מקרקעין ‪ -‬מחוברים למקרקעין בחיבור של קבע ‪ -‬חשיבותו של מבחן‬
‫הכוונה (הלכת מלונות צרפת)‬
‫חוק מיסוי מקרקעין מגדיר "מקרקעין" כ"קרקע‬
‫בישראל לרבות בתים‪ ,‬בנינים ודברים אחרים‬
‫המחוברים לקרקע חיבור של קבע"‪2‬‬
‫סוגיית "המחוברים" מעסיקה רבות את רשות‬
‫המיסים ואת בתי המשפט‪ ,‬מאחר והינה בעלת‬
‫משמעות רבה בעיקר בשאלה מהו הנכס הנרכש?‬
‫האם מדובר בזכות במקרקעין בלבד או זכות‬
‫במקרקעין המשולבת עם רכישת מיטלטלין?‬
‫השלכותיה של קביעה זו הינה באופן ישיר על גובה‬
‫מס הרכישה שישולם‪ ,‬ויתכן כי גם על גובה הפחת‬
‫שיידרש‪.‬‬
‫השאלה כאמור הינה מהו חיבור של קבע לעניין חוק‬
‫מיסוי מקרקעין‪ ,‬שהרי לפי המבחן של חוק‬
‫המקרקעין‪" ,‬כמעט כל דבר" ניתן לפרק בצורה זו או‬
‫אחרת‪.‬‬
‫בניגוד לחוק המקרקעין שמאמץ את מבחן החיבור‬
‫הפיזי‪ ,‬בחוק מיסוי מקרקעין מבחן חשוב הינו גם‬
‫מבחן הכוונה‪ .‬דהיינו‪ ,‬כיצד מתייחסים הצדדים‬
‫לפריטים המחוברים למקרקעין‪ ,‬האם הם חלק‬
‫מהמקרקעין או שמקבלים יחס נפרד כמיטלטלין‪.‬‬
‫השבוע פורסם פסק דינו של ביהמ"ש העליון בעניין‬
‫מלונות צרפת (ע"א ‪ )111/731‬ובו ניתח בית המשפט‬
‫לעומק את סוגיית "המחוברים"‪.‬‬
‫חברת מלונות צרפת ירושלים בע"מ רכשה את מלון‬
‫"נובוטל" בירושלים‪ ,‬טרם השלמת הבניה בסכום של‬
‫‪ 11‬מיליון ‪ $‬ושילמה מס רכישה בהתאם‪ .‬החברה‬
‫טענה כי יתרת השווי בסך ‪ 37‬מיליון ‪ $‬מהווים‬
‫מיטלטלין‪ ,‬לרבות ציוד‪ ,‬ריהוט ומערכות‪ ,‬הניתנים‬
‫האמור במבזק זה‬
‫אינו מהווה חוות דעת‪,‬‬
‫סקירת הדין הרלבנטי‬
‫או ייעוץ מקצועי‬
‫בכבוד רב‪,‬‬
‫ארצי‪ ,‬חיבה את אלמקייס‬
‫פתרונות מיסוי בע"מ‬
‫להפרדה לחלקים שונים וממילא אינם מהווים חלק‬
‫מהמקרקעין‪ .‬מנהל מס שבח סבר כי יש לראות את‬
‫שווי העסקה על פי הסכום הכולל‪ ,‬כמלון מוגמר בסך‬
‫‪ 00‬מיליון ‪( .$‬ראה בהרחבה במבזק מס מס' ‪.)011‬‬
‫בית המשפט העליון‪ ,‬שב וקבע כמבחן מרכזי ועיקרי‬
‫את מבחן הכוונה במסגרתו יש לבחון אם הכוונה‬
‫המקורית הייתה לחיבור של קבע או לחיבור ארעי‪.‬‬
‫בית המשפט הוסיף וקבע כי לצד מבחן זה ניתן‬
‫להיעזר במספר מבחני משנה נוספים‪:‬‬
‫‪ .1‬מבחן הבורג ‪ -‬האם מדובר בפירוק פשוט‬
‫ע"י הסרת ברגים מבלי לגרום נזק ממשי‬
‫לאובייקט או למקרקעין‪.‬‬
‫‪ .2‬המבחן הכלכלי ‪ -‬האם יש לחפצים זכות‬
‫קיום כלכלית מחוץ לבניין באופן שניתן‬
‫לעשות בהם שימוש חוזר והאם הם שומרים‬
‫על שווים הכלכלי או שלאחר פירוקם הם‬
‫בסה"כ חומרי גלם‪.‬‬
‫‪ .3‬מבחן אופי וזהות של האובייקט – האם‬
‫האובייקט יאבד את זהותו ואופיו בעקבות‬
‫ניתוקו‪.‬‬
‫‪ .4‬מבחן זהות המקרקעין וערכם הכלכלי‬
‫לאחר ניתוק האובייקט – האם ערך‬
‫המקרקעין יאבד באופן ניכר‪ ,‬או‬
‫שהמקרקעין יאבדו את זהותם‬
‫ומאפייניהם‪.‬‬
‫‪ .5‬מבחן "גג" ‪ -‬מבחן השכל הישר ו"חוש‬
‫המומחיות של המשפטן"‪.‬‬
‫במקרה זה קבע בית המשפט כי מערכות מיזוג‬
‫אויר‪ ,‬חשמל ומעליות במלון חמישה כוכבים‪,‬‬
‫אינן מערכות אותן ניתן לראות כ"מיטלטלין"‬
‫על פי כל אחד מהמבחנים דלעיל ומשכך דחה‬
‫את הערעור‪.‬‬
‫בעניין זה ראוי לציין שתי נקודות נוספות‪:‬‬
‫‪ .1‬מכיוון בהתאם להלכת ביהמ"ש העליון‪,‬‬
‫הלכת קולנוע רינה בעינה עומדת‪ ,‬נראה כי‬
‫שיעור הפחת שייקבע "למחוברים" ייבחן‬
‫לאור המבחן הכלכלי‪.‬‬
‫‪ .2‬לפסיקה זו השלכה עקיפה גם על תחולתה‬
‫של הגדרת "איגוד מקרקעין" בחוק על‬
‫חברות בעלות נכסי מקרקעין הכוללים‬
‫"מטלטלין" כאמור‪.‬‬
‫לפרטים נוספים‪ ,‬ניתן לרו"ח (משפטן) אהרון‬
‫צ'יסמדיה ממשרדנו ‪ -‬עד לאחרונה מנהל תחום‬
‫קבלנים ונדל"ן בחטיבה המקצועית ברשות‬
‫המיסים‪.‬‬

Similar documents