תוכניות שיקום בכלא שיקום של כולל מתהליך כחלק אסירים לילדי חונכות "-

Comments

Transcription

תוכניות שיקום בכלא שיקום של כולל מתהליך כחלק אסירים לילדי חונכות "-
‫תוכניות שיקום בכלא‬
‫הופמן‪ ,‬א' (‪ .)4991‬פרויקט "המשולש" ‪ -‬חונכות לילדי אסירים כחלק מתהליך כולל של שיקום‬
‫משפחת האסיר‪ .‬בתוך י' ווזנר‪ ,‬מ' גולן‪ ,‬ומ' חובב (עורכים)‪ ,‬עבריינות ועבודה‬
‫סוציאלית‪ :‬ידע והתערבויות (עמ' ‪ .)303-343‬תל‪-‬אביב‪ :‬רמות‪.‬‬
‫קפלנסקי‪ ,‬א' (‪ .)7003‬הפעלת מערך הכשרה מקצועית לאסירים בשירות בתי הסוהר‪ .‬צוהר לבית‬
‫הסוהר‪.29 -29 ,11 ,‬‬
‫שטלצר‪ ,‬א' (‪ .)7001‬צידה לחיים‪ .‬רואים שב"ס ‪.77-71 ,11 ,‬‬
‫שהם‪ ,‬א' גדעון‪ ,‬ל'‬
‫האם מיסוד‬
‫ווייסבורד‪ ,‬ד' (‪ .)7002‬מיזם שיקום אסירים נפגעי סמים בכלא השרון‪:‬‬
‫המיזם תורם להנמכת הסיכון למועדות? חברה ורווחה‪ ,‬כ"ח‪.82-33 ,‬‬
‫תימור‪ ,‬א' ואופנהיימר‪ ,‬מ' (‪ .)7003‬מאסר‪ ,‬חינוך ודימוי עצמי‪ :‬השפעת הלימודים במרכז החינוך‬
‫בבתי הסוהר על דימוי עצמי של ‪ .‬צוהר לבית הסוהר ‪.24- 30 ,11,‬‬
‫תימור‪ ,‬א' (‪ .)7041‬לשקם את השיקום‪ :‬הפיכת בתי הסוהר בישראל למוסדות משקמים סגורים‪.‬‬
‫צוהר לבית הסוהר‪.28- 37 ,11 ,‬‬
‫ועדות שחרורים‬
‫אפודי‪ ,‬ר' (‪ .)7043‬שחרור מוקדם של אסירים בוועדות שחרורים‪ :‬היבטים של שיקום‪ ,‬ענישה‬
‫ופיקוח‪ .‬חיבור לשם קבלת "דוקטור לפילוסופיה" רמת גן‪ :‬אוניברסיטת בר‪ -‬אילן‪.‬‬
‫דגן‪ ,‬נ' (‪ .)7040‬הליך קבלת ההחלטות בוועדות שחרור אסירים בישראל‪ .‬חיבור לשם קבלת תואר‬
‫מוסמך‪ .‬רמת גן‪ :‬אוניברסיטת בר אילן‪.‬‬
‫דגן‪ ,‬נ'‪ ,‬תימור‪ ,‬א' ורונאל‪ ,‬נ' (‪ .)7043‬מתיר אסורים‪ :‬מטרות חוק שחרור על תנאי ממאסר בעיני‬
‫ראשי ועדת השחרורים ושיקול הדעת ביישומו‪ .‬צוהר לבית הסוהר‪.24- 27 ,11 ,‬‬
‫חסין‪ ,‬י' (‪ .)4924‬ועדת שחרורים מול מחשב ‪ -‬מה עדיף? מגמות‪ ,‬כ"ו‪.143- 108 ,‬‬
‫ניתוח והערכה של עבודתן של ועדות השחרורים לאסירים‪ .‬עיונים‬
‫חסין‪ ,‬י' (‪.)4922‬‬
‫‪.32- 73 ,1‬‬
‫בקרימינולוגיה‪,‬‬
‫‪Early release committee for prisoners versus computer: which is‬‬
‫‪Hassin, Y. (1980).‬‬
‫‪preferable? Criminology, 18, 385-397.‬‬
‫שיקום אסירים משוחררים בקהילה‬
‫אמיר‪ ,‬מ' והורוביץ‪ ,‬מ' (‪ .)7008‬שיקום האסיר המשוחרר בקהילה באמצעות יועצי ורכזי‬
‫השיקום של הרשות לשיקום האסיר והעמותות לשיקום האסיר‪ .‬ירושלים‪ :‬הרשות‬
‫לשיקום האסיר‪.‬‬
‫בילר‪ ,‬ג' ו בר‪-‬סיני ‪ ,‬נ' (‪ .)7003‬משוחררי מעשיהו ‪ :4993-4992‬תמונת מצב‪ ,‬רצדיביזם וטיפול‬
‫בקהילה‪ .‬צוהר לבית הסוהר‪.83-17 ,6 ,‬‬
‫בילר‪ ,‬ג' ופלד‪-‬לסקוב‪ ,‬ר' (‪ .)7044‬פיקוח ותעסוקה‪ :‬תרומתם של הפיקוח והתעסוקה לשיקומם של‬
‫אסירים משוחררים בישראל‪ .‬צוהר לבית הסוהר ‪.430- 443 ,11 ,‬‬
‫דרובני‪ ,‬א"ש (תשנ"ג)‪ .‬ההוסטלים של הרשות לשיקום אסירים כאמצעי לשיקום אסירים‬
‫משוחררים‪ .‬ירושלים‪ :‬הרשות לשיקום האסיר‪.‬‬
‫הופמן‪ ,‬א' (‪ .)4929‬שיקום האסיר המשוחרר בקהילה‪ .‬עיונים בקרימינולוגיה ‪.17- 31 ,1,‬‬
‫הופמן‪ ,‬א' (‪ .)4929‬הכנת האסיר לקראת שחרורו ‪ -‬והכנת הקהילה לקליטתו‪ .‬בתוך י' ווזנר‪,‬‬
‫מ' גולן‪ ,‬ומ' חובב (עורכים)‪ ,‬שירותי תקון והעבודה הסוציאלית (‪ .)733 – 780‬תל‪-‬אביב‪:‬‬
‫פפירוס‪.‬‬
‫טלגם‪ ,‬מ' (‪ . )4929‬שיקום אסירים בקהילה‪ .‬עיונים בקרימינולוגיה ‪.33 – 42 ,1‬‬
‫קדמון‪ ,‬א'‪ ,‬טייכמן‪ ,‬מ' והופמן‪ ,‬א' (‪ .)4998‬גבולות במקום חומות‪ :‬טיפול באסירים משוחררים‬
‫נפגעי סמים בהוסטל ‪ .‬חברה ורוחה‪ ,‬ט"ו‪.782- 718 ,‬‬
‫שגיב ב' (‪ .)7001‬פרויקט שלושה בדירה אחת‪ .‬בתוך ל' עדן‪ ,‬א'‪ ,‬שדמי וי'‪ ,‬קים (עורכים)‪ ,‬רודפי צדק‬
‫(‪ .)831 – 844‬תל אביב‪ :‬צריקובר ובית ברל‪.‬‬
‫שהם‪ ,‬א' ותימור א' (‪ .)7047‬עמדות בקרב קבוצות שונות בציבור כלפי קליטת אסירים‬
‫משוחררים בקהילה – מחקר כמותי‪ .‬אשקלון‪ :‬המכללה האקדמית אשקלון‪.‬‬
‫שהם‪ ,‬א'‪ ,‬יהושע‪-‬שטרן‪ ,‬ש' ואפודי ר' (‪ .)7043‬מחקר הערכה תלת שלבי של מיזם הפיקוח‬
‫בקרב אסירים משוחררים ברישיון ברשות לשיקום האסיר‪ .‬אשקלון‪:‬‬
‫האלקטרוני‬
‫אשקלון‪.‬‬
‫המכללה האקדמית‬
‫תימור‪ ,‬א' ושהם‪ ,‬א' (‪ .)7003‬סורגים‪ ,‬ציונות וכובע טמבל‪ :‬שיקום אסירים משוחררים בקיבוצים‪.‬‬
‫בתוך מ' חובב‪ ,‬ל'‪ ,‬סבה‪ ,‬ומ' אמיר (עורכים)‪ ,‬מגמות בקרימינולוגיה‪ :‬תיאוריה‪ ,‬מדיניות‬
‫ויישום‪ .‬ירושלים‪ :‬האוניברסיטה העברית בירושלים‪.‬‬
‫תימור‪ ,‬א' (‪ .)7002‬שיקום עבריינים בישיבות ובקיבוצים ‪ -‬הבניית תפיסת עולם בלתי‪-‬עבריינית‬
‫והקניית דפוסי התנהגות נורמטיביים‪ .‬מגמות‪ :‬רבעון למדעי ההתנהגות ‪.830 – 803 , 11 ,‬‬

Similar documents