מדריך הפעלה למוצרי

Comments

Transcription

מדריך הפעלה למוצרי
‫מדריך הפעלה למוצרי‬
Discovery™ Series Selectorized Line
‫הנחיות בטיחות חשובות לבעלים‬
‫פעל בהתאם להנחיות אלו כדי לשמור על מצב עבודה תקין של הציוד‪:‬‬
‫חשוב‪ :‬אל תשנה את הציוד או אחד מחלקיו‪ ,‬ואל תסיר לצמיתות חלק‬
‫כלשהו של הציוד‪ .‬אל תשתמש בחיבורי אביזרים שלא הומלצו על‪-‬ידי‬
‫‪,Precor‬מאחר שחיבורים כאלה עשויים לגרום לפציעות‪.‬‬
‫‪ ‬כל פעולות התחזוקה הסדירות חייבות להתבצע על‪-‬ידי טכנאים‬
‫מוסמכים‪.‬‬
‫‪ ‬בדוק שכל המהדקים הודקו באופן בטוח‪ .‬על הכבלים להיות מושחלים‬
‫כהלכה ומאובטחים בשני קצותיהם‪ .‬כדי שערימות המשקולות יפעלו‬
‫כהלכה‪ ,‬עליהן להיות מאובטחות‪ .‬על אביזרי האחיזה להיות מחוברים‬
‫היטב‪.‬‬
‫‪ ‬ודא שהמאמנים‪ ,‬צוות המכון וטכנאי התחזוקה מבינים כיצד להשתמש‬
‫בציוד‪ ,‬מכירים את הנחיות הבטיחות החשובות ומסוגלים לזהות בעיות‬
‫אפשריות‪ ,‬כגון כבל שחוק‪ ,‬חומרה רופפת או ריתוך שנסדק‪.‬‬
‫‪ ‬אימון כוח מחייב התמקדות רבה של המכון וצוותו כדי לשמור על איכות‬
‫סביבת הכושר‪ .‬אם ניתן‪ ,‬על המכון להציע השגחה ישירה על ציוד הכושר‬
‫כל הזמן‪ ,‬מצד אנשים שיודעים כיצד להפעיל את הציוד בבטחה‬
‫ושמאומנים לזהות בעיות אפשריות‪.‬‬
‫‪ ‬אם איש צוות כלשהו רואה שנעשה בציוד שימוש לא בטוח‪ ,‬עליו לפנות‬
‫למשתמש ישירות‪ ,‬להדגים לו את הטכניקה הנכונה ולעבור עמו על‬
‫המידע הבטיחותי החשוב למשתמשים‪ Precor .‬ממליצה לפרסם עותק‬
‫של המידע הבטיחותי החשוב למשתמשים במיקום בולט בקרבת הציוד‪.‬‬
‫‪ ‬ודא שהציוד יציב וממוקם על משטח מוצק‪ .‬הציוד תוכנן להצבה עצמאית‪,‬‬
‫ללא צורך בחיבור; עם זאת‪ ,‬ניתן להבריגו לרצפה לשם שיפור היציבות‬
‫‪Precor .‬ממליצה להבריג את הציוד לרצפה כדי להקטין את הסיכון‬
‫לנפילה של הציוד כתוצאה משימוש לא הולם‪ .‬מאחר שרצפות שונות‬
‫נבנות בצורות שונות‪ ,‬אנא התייעץ עם מהנדס בניין מקצועי כדי לחבר‬
‫כהלכה‪.‬‬
‫‪ ‬מקם את הציוד כך שיישאר מרווח פנוי מקירות או רהיטים של מטר אחד‬
‫)‪ 40‬אינץ’( לפחות מכל אחד מצדיו‪ ,‬ומטר אחד )‪ 40‬אינץ’( מאחוריו‪.‬‬
‫במקרה של ציוד לאימון פונקציונלי‪ ,‬ודא ששטח התפעול גדול מספיק כדי‬
‫לאפשר התארכות מלאה של הכבלים לכל הכיוונים האפשריים‪.‬‬
‫‪ ‬בדוק את הציוד ביסודיות על‪-‬פי לוחות הזמנים המומלצים לבדיקה אשר‬
‫מפורטים במדריך זה‪ ,‬לרבות בדיקות יומיות‪ ,‬שבועיות‪ ,‬חודשיות‬
‫ושנתיות‪ .‬ודא שכל חיבורי הברגים מהודקים וכי הכבלים המושחלים‬
‫מאובטחים בצורה נכונה ומהודקת משני קצותיהם‪.‬‬
‫‪ ‬הצב שלט "לא פעיל" על הציוד או בסביבתו בעת ביצוע עבודות תחזוקה‪.‬‬
‫לעולם אין לאפשר למשתמשים להפעיל את הציוד לפני בדיקתו ווידוא כי‬
‫הוא פועל כהלכה‪ .‬אם מכשיר מסוים צריך טיפול‪ ,‬הוצא אותו משימוש עד‬
‫שיתוקן‪.‬‬
‫הצב שלט "לא פעיל" על הציוד וודא שצוות המכון יודע שאין לאפשר לאף‬
‫אחד להשתמש בציוד עד שיפעל כהלכה‪.‬‬
‫‪ ‬בעת עבודה עם ערימות המשקולות‪ ,‬אל תנסה לשחרר מכלולים שנתקעו‬
‫ללא סיוע‪ ,‬מאחר שפעולה זו עלולה לגרום לפגיעה‪ .‬בעזרתו של אדם‬
‫נוסף‪ ,‬החזר בזהירות את ערימת המשקולות למיקום המתאים‪ ,‬כאשר‬
‫משקולת הלוח העליונה מונחת על המשקולת הראשונה‪.‬‬
‫‪ ‬אל תאפשר שימוש בציוד כאשר משקולת הלוח העליונה או ערימת‬
‫המשקולות תקועות במצב גבוה‪ .‬בעזרתו של אדם נוסף‪ ,‬החזר בזהירות‬
‫את הציוד למיקום המתאים‪ ,‬כאשר משקולת הלוח העליונה מונחת על‬
‫המשקולת הראשונה‪ .‬בדוק את הכבל כדי לוודא שהוא קבוע כהלכה‬
‫במקומו בכל הגלגלות‪.‬‬
‫‪ ‬אל תמקם את הציוד באוויר הפתוח או על משטחים רטובים‪.‬‬
‫אישור בטיחות‬
‫כל מכשירי הכושר ‪ Discovery Selectorized‬של ‪ Precor‬תוכננו ונבדקו‬
‫לפי תקן ‪ EN957‬ותקני ‪ ASTM‬המתאימים‪.‬‬
‫מדריך הפעלה למוצרי‪ Discovery Selectorized Line :‬הנחיות בטיחות חשובות לבעלים‬
‫‪1‬‬
‫מידע בטיחותי חשוב למשתמשים‬
‫לפני התחלה של תוכנית כושר כלשהי‪ ,‬עליך לעבור בדיקה גופנית מקיפה‬
‫אצל רופאך‪.‬‬
‫‪ ‬כאשר הציוד בשימוש‪ ,‬הרחק את הראש‪ ,‬הגפיים‪ ,‬האצבעות והשיער מכל‬
‫החלקים הנעים‪ .‬הרחק את ידיך מפיני הערימה‪.‬‬
‫בעת השימוש בציוד אימון עליך לנקוט תמיד אמצעי זהירות בסיסיים‪ ,‬לרבות‬
‫אלה שלהלן‪:‬‬
‫‪ ‬לעולם אל תשמיט או תכניס חפצים לתוך פתח כלשהו בציוד‪.‬‬
‫‪ ‬אם אינך מבין כיצד להפעיל מכשיר כלשהו בקש מאחד מעובדי המכון‪,‬‬
‫למשל מאמן‪ ,‬שידגים לך כיצד להשתמש בו ויסביר את הוראות‬
‫הבטיחות‪.‬‬
‫‪ ‬אל תאפשר לילדים לעלות על הציוד או להתקרב אליו‪ .‬אל תשאיר ילדים‬
‫בסביבת הציוד ללא השגחה‪.‬‬
‫‪ ‬השתמש בציוד רק למטרה שלשמה נועד‪ .‬אל תשתמש בחיבורי אביזרים‬
‫שלא הומלצו על‪-‬ידי היצרן‪ ,‬מאחר שחיבורים כאלה עשויים לגרום‬
‫לפציעות‪.‬‬
‫‪ ‬במהלך האימון עליך ללבוש בגדי אימון מתאימים ולנעול נעליים‬
‫מתאימות‪ .‬אין ללבוש בגדים רופפים‪.‬‬
‫‪ ‬אל תתאמץ יתר על המידה ואל תתאמן עד אפיסת כוחות‪ .‬הפעל‬
‫שיקול דעת בעת השימוש במשקולות‪ .‬הימנע משימוש במשקל גבוה מדי‪,‬‬
‫אשר עלול לגרום לפגיעה‪.‬‬
‫‪ ‬אם אתה מרגיש כאב‪ ,‬חולשה‪ ,‬טשטוש או תסמינים חריגים כלשהם ‪-‬‬
‫הפסק להתאמן מיידית ופנה לרופא‪.‬‬
‫‪ ‬בדוק שכל המהדקים הודקו באופן בטוח‪ .‬על הכבלים להיות מושחלים‬
‫כהלכה ומאובטחים בשני קצותיהם‪ .‬כדי שערימות המשקולות יפעלו‬
‫כהלכה‪ ,‬עליהן להיות מאובטחות‪ .‬על אביזרי האחיזה להיות מחוברים‬
‫היטב‪.‬‬
‫‪ ‬שים לב במיוחד למצב הכבלים וקצוות הכבלים‪ .‬אם אתה מבחין בקצה‬
‫כבל רופף או בשחיקה של הכבל או של בידודו‪ ,‬אל תשתמש במוצר ופנה‬
‫מייד לאחד מעובדי המכון‪.‬‬
‫‪ ‬בדוק את הציוד תמיד לפני השימוש בו‪ .‬אם אתה מזהה בעיה אפשרית‪,‬‬
‫פנה מייד לאחד מעובדי המכון‪ .‬אל תשתמש בציוד לפני שצוות המכון‬
‫יוודא כי הציוד פועל כהלכה‪ .‬אל תנסה לתקן ציוד שהתקלקל או נתקע‪.‬‬
‫‪ ‬אל תשתמש בציוד באוויר הפתוח או על משטחים רטובים‪.‬‬
‫‪ ‬בעת האימון‪ ,‬אל תפיל את ערימת המשקולות ואל תגרום להטחתה‪.‬‬
‫‪ ‬ודא שהפין הבורר הוכנס כהלכה‪ .‬השתמש רק בפין שסופק על‪-‬ידי היצרן‪.‬‬
‫אם אינך בטוח‪ ,‬פנה לאחד מעובדי המכון‪.‬‬
‫‪ ‬לעולם אל תכניס את הפין כאשר המשקולות במצב מוגבה‪ .‬אל תשתמש‬
‫בציוד כאשר משקולת הלוח העליונה או ערימת המשקולות תקועות‬
‫במצב גבוה‪ .‬הודע לצוות המכון כדי לתקן את הציוד ולוודא כי הוא פועל‬
‫כהלכה‪.‬‬
‫‪ ‬אל תשתמש בציוד אם הוצב עליו שלט "לא פעיל"‪.‬‬
‫‪ ‬קרא את כל ההוראות המתפרסמות‪ ,‬לרבות הוראות ואזהרות הבטיחות‪.‬‬
‫מדריך הפעלה למוצרי‪ Discovery Selectorized Line :‬מידע בטיחותי חשוב למשתמשים‬
‫‪2‬‬
‫תוכן העניינים‬
‫הנחיות בטיחות חשובות לבעלים ‪1 ........... ................................‬‬
‫אישור בטיחות ‪1 .... ................................ ................................‬‬
‫מידע בטיחותי חשוב למשתמשים ‪2 .......... ................................‬‬
‫מפרט המוצר והשימוש בו ‪4 ..................... ................................‬‬
‫הנחיות בטיחות חשובות ‪4 ....................... ................................‬‬
‫מדריך למשתמש במכשיר כפיפות המרפק ‪5 ................................‬‬
‫מדריך למשתמש במכשיר לחיצת החזה ‪6 ... ................................‬‬
‫מדריך למשתמש במכשיר לחיצת הכתפיים ‪7 ...............................‬‬
‫מדריך למשתמש במכשיר משיכות הרוחב ‪8 ................................‬‬
‫מדריך למשתמש במכשיר החתירה בישיבה ‪9 ..............................‬‬
‫מדריך למשתמש במכשיר שריר דלתא אחורי ‪/‬‬
‫הנפת בית החזה ‪10 ............................... ................................‬‬
‫מדריך למשתמש במכשיר הדחיפות בישיבה ‪11 ...........................‬‬
‫מדריך למשתמש במכשיר פשיטת המרפק ‪12 ..............................‬‬
‫מדריך למשתמש במכשיר פשיטת הברך ‪13 ................................‬‬
‫מדריך למשתמש במכשיר כפיפות הרגליים בישיבה ‪14 ..................‬‬
‫מדריך למשתמש במכשיר הירך הפנימית ‪15 ...............................‬‬
‫מדריך למשתמש במכשיר הירך החיצונית‪16 ...............................‬‬
‫מדריך למשתמש במכשיר לחיצת הרגליים ‪17 ..............................‬‬
‫מדריך למשתמש במכשיר שרירי הישבן ‪18 . ................................‬‬
‫מדריך למשתמש במכשיר כפיפות הרגליים בשכיבה על הבטן ‪19 ....‬‬
‫מדריך למשתמש במכשיר סיבוב הגוף ‪20 ... ................................‬‬
‫מדריך למשתמש במכשיר זוקפי הגב ‪21 ..... ................................‬‬
‫מדריך למשתמש במכשיר ההרמה הצדית ‪22 ..............................‬‬
‫מדריך למשתמש במכשיר הבטן ‪23 ........... ................................‬‬
‫מדריך למשתמש במכשיר משיכה עליונה בהרחקת זרועות ‪24 ........‬‬
‫מדריך למשתמש במכשיר לחיצת הכתפיים בקירוב זרועות ‪25 ........‬‬
‫מדריך הפעלה למוצרי‪ Discovery Selectorized Line :‬תוכן העניינים‬
‫מדריך למשתמש במכשיר לחיצת החזה בקירוב אופקי ‪26 ..............‬‬
‫מדריך למשתמש במכשיר חתירה בישיבה בהרחקת זרועות ‪27 .......‬‬
‫מדריך למשתמש במכשיר פשיטת התאומים בישיבה ‪28 ................‬‬
‫תחזוקה ‪29 ............ ................................ ................................‬‬
‫לפני שתתחיל ‪29 ... ................................ ................................‬‬
‫בדיקה יומיומית ‪31 . ................................ ................................‬‬
‫בדיקה שבועית ‪36 .. ................................ ................................‬‬
‫בדיקה חודשית ‪39 .. ................................ ................................‬‬
‫תחזוקה שנתית ‪40 . ................................ ................................‬‬
‫‪3‬‬
‫מפרט המוצר והשימוש בו‬
‫הנחיות בטיחות חשובות‬
‫זהירות‪ :‬לפני השימוש במכשירים‪ ,‬קרא את ההוראות האלה ואת כל התוויות‪.‬‬
‫אם לא תנהג כך‪ ,‬עלולה להיגרם חבלה חמורה‪.‬‬
‫‪ ‬אסור לאפשר לילדים ולמי שאינו יודע להפעיל את המכשיר‪ ,‬לעלות עליו‬
‫או להתקרב אליו‪.‬‬
‫‪ ‬לפני שתתחיל כל תוכנית אימונים שהיא‪ ,‬פנה לרופא שלך לביצוע בדיקה‬
‫גופנית מקיפה‪ .‬ברר עם הרופא מהו דופק המטרה המתאים לגילך‬
‫ולכושר הנוכחי שלך‪.‬‬
‫‪ ‬אם תרגיש כאב‪ ,‬חולשה או טשטוש‪ ,‬הפסק את האימון מייד‪.‬‬
‫פרק זה מספק את המידע הבא לכל מכשיר‪:‬‬
‫‪ ‬הכנות לאימון‬
‫‪ ‬הוראות למשתמש במכשירים‬
‫‪ ‬טיפים לאימון‬
‫‪ ‬מפרטי המוצרים‬
‫מדריך הפעלה למוצרי‪ Discovery Selectorized Line :‬מפרט המוצר והשימוש בו‬
‫‪4‬‬
‫מדריך למשתמש במכשיר כפיפות המרפק‬
‫פעולה‬
‫לשריר הזרוע הדו‪-‬ראשי תפקידים שונים‪ ,‬החל מעזרה בכיפוף המרפק ועד‬
‫לסיבוב הזרוע הקדמית והרמת הזרוע מעל הראש‪ .‬שרירי דו‪-‬ראשי חזקים‬
‫יסייעו לך להרים פריטים ביתר ביטחון‪ ,‬ומעורבים במגוון ענפים ספורטיביים‬
‫ופעילויות שונות‪ ,‬כגון שחייה‪ ,‬נשיאת ארגזים‪ ,‬טניס וכדורת‪.‬‬
‫‪ ‬אחוז בשתי הידיות‪.‬‬
‫הכנות‬
‫‪ ‬כופף קלות את מרפקיך לפני שתתחיל בתנועה‪.‬‬
‫‪ ‬כופף את הזרועות מעלה בתנועה מבוקרת‪.‬‬
‫‪ ‬חזור באיטיות לנקודת המוצא‪ ,‬תוך שמירה על כיפוף קל של המרפק בין‬
‫חזרה לחזרה‪.‬‬
‫טיפים לאימון‬
‫‪ ‬השאר את החלק העליון של זרועותיך על הכרית במלואו‪ ,‬ושמור תמיד‬
‫על מנח עמוד השדרה במצב ניטרלי‪.‬‬
‫‪ ‬כדי שהמרווחים בין חזרה לחזרה יהיו שווים‪ ,‬ספור עד ‪ 2‬בכל כיוון עם‬
‫התנועה‪.‬‬
‫מפרט‬
‫מספר פעולה‬
‫בחר משקל מתאים‪.‬‬
‫כוונן את גובה המושב כך שתוכל להניח את החלק העליון של הזרועות‬
‫על הכרית‪.‬‬
‫הנח את המרפקים בקו ישר עם ציר הסיבוב‪.‬‬
‫מדריך הפעלה למוצרי‪ Discovery Selectorized Line :‬מפרט המוצר והשימוש בו‬
‫מידות הציוד‬
‫‪ 119‬ס"מ אורך ‪ 112 x‬ס"מ רוחב ‪ 150 x‬ס"מ גובה‬
‫)‪ 59 x 44 x 47‬אינץ’(‬
‫שטח אזור‬
‫העבודה‬
‫ערימת‬
‫המשקולות‬
‫משקל הציוד‬
‫‪ 125‬ס"מ אורך ‪ 135 x‬ס"מ רוחב )‪ 53 x 49‬אינץ’(‬
‫‪ 73‬ק"ג )‪ 160‬פאונד(‬
‫‪ 197‬ק"ג )‪ 434‬פאונד(‬
‫‪5‬‬
‫מדריך למשתמש במכשיר לחיצת החזה‬
‫פעולה‬
‫לחיצת החזה מאמנת את שרירי פלג הגוף העליון המעורבים בתנועות‬
‫דחיפה‪ ,‬לרבות שרירי החזה והשרירים התלת‪-‬ראשיים‪ .‬חיזוק שרירים אלה‬
‫יסייע למתאמנים להתייעל בפעילויות ספורטיביות כגון שחייה או פוטבול‬
‫אמריקאי‪ ,‬ובפעילויות יומיומיות כגון קימה מהקרקע או פתיחת דלת‪.‬‬
‫‪ ‬פשוט את הזרועות בתנועה מבוקרת‪.‬‬
‫הכנות‬
‫‪ ‬חזור לאט לנקודת המוצא‪.‬‬
‫‪ ‬היעזר בדוושה כדי להחזיר את הידיות למצב מנוחה‪.‬‬
‫טיפים לאימון‬
‫‪ ‬אל תנעל את המרפקים‪.‬‬
‫‪ ‬כדי לשנות את שגרת האימון‪ ,‬נסה את שני מצבי האחיזה של הידיים‪.‬‬
‫מפרט‬
‫מספר פעולה‬
‫מידות הציוד‬
‫‪ 147‬ס"מ אורך ‪ 150 x‬ס"מ רוחב ‪ 150 x‬ס"מ גובה‬
‫)‪ 59 x 59 x 58‬אינץ’(‬
‫שטח אזור‬
‫העבודה‬
‫ערימת‬
‫המשקולות‬
‫משקל הציוד‬
‫‪ 163‬ס"מ אורך ‪ 150 x‬ס"מ רוחב )‪ 59 x 64‬אינץ’(‬
‫‪ 109‬ק"ג )‪ 240‬פאונד(‬
‫‪ 240‬ק"ג )‪ 530‬פאונד(‬
‫בחר משקל מתאים‪.‬‬
‫כוונן את המושב כך שהידיות יהיו מול אמצע בית החזה‪.‬‬
‫לחץ על הדוושה כדי למשוך את הידיות קדימה לנקודת התחלה נוחה‪.‬‬
‫אחוז את שתי הידיות ושחרר באיטיות את הדוושה‪ .‬הנח את כפות הרגליים‬
‫על הרצפה בצורה יציבה‪.‬‬
‫מדריך הפעלה למוצרי‪ Discovery Selectorized Line :‬מפרט המוצר והשימוש בו‬
‫‪6‬‬
‫מדריך למשתמש במכשיר לחיצת הכתפיים‬
‫פעולה‬
‫בשל טווח התנועה העצום של הכתף ומעורבותה בפעילויות כגון הרמה‪,‬‬
‫נשיאה‪ ,‬דחיפה ומשיכה‪ ,‬חיזוק הכתף חיוני להצלחה בפעילויות ספורט ובחיי‬
‫היומיום‪ .‬מכשיר לחיצת הכתפיים מיועד במיוחד לשרירי הדלתא‪ ,‬ובנוסף‬
‫משלב קבוצות שרירים תומכות אחרות‪ ,‬כגון השרירים התלת‪-‬ראשיים ושרירי‬
‫הגב העליון‪.‬‬
‫‪ ‬אחוז בשתי הידיות‪.‬‬
‫הכנות‬
‫‪ ‬פשוט את הזרועות בתנועה מבוקרת‪ ,‬והקפד להצמיד את הגב לכרית‪.‬‬
‫‪ ‬חזור באיטיות לנקודת המוצא‪ ,‬ובין חזרה לחזרה ‪ -‬הימנע מהפלה של‬
‫ערימת המשקולות‪.‬‬
‫טיפים לאימון‬
‫‪ ‬שמור על מצב ניטרלי של שורש כף היד במהלך האימון‪.‬‬
‫‪ ‬הימנע מנעילת המרפקים בקצה טווח התנועה‪.‬‬
‫מפרט‬
‫מספר פעולה‬
‫בחר משקל מתאים‪.‬‬
‫מידות הציוד‬
‫‪ 170‬ס"מ אורך ‪ 132 x‬ס"מ רוחב ‪ 150 x‬ס"מ גובה‬
‫)‪ 59 x 52 x 67‬אינץ’(‬
‫שטח אזור‬
‫העבודה‬
‫ערימת‬
‫המשקולות‬
‫משקל הציוד‬
‫‪ 226‬ס"מ אורך ‪ 158 x‬ס"מ רוחב )‪ 62 x 89‬אינץ’(‬
‫‪ 91‬ק"ג )‪ 200‬פאונד(‬
‫‪ 244‬ק"ג )‪ 538‬פאונד(‬
‫כוונן את המושב כך שהידיות יהיו קצת מעל הכתפיים‪.‬‬
‫מדריך הפעלה למוצרי‪ Discovery Selectorized Line :‬מפרט המוצר והשימוש בו‬
‫‪7‬‬
‫מדריך למשתמש במכשיר משיכות הרוחב‬
‫פעולה‬
‫כפי שמשתמע משמו של הציוד‪ ,‬מכשיר המשיכה מלמעלה תוכנן לחזק‬
‫ספציפית את שרירי הגב הרחיב )מכונה גם השריר הרחב גבי(‪ .‬שריר גדול‬
‫זה מסייע לסובב את הזרוע ולמשוך את הכתפיים כלפי מטה ולאחור‪.‬‬
‫‪ ‬התחל כאשר זרועותיך פשוטות והמרפקים כפופים מעט‪.‬‬
‫הכנות‬
‫‪ ‬משוך את הידיות לגובה הסנטר בתנועה מבוקרת‪.‬‬
‫‪ ‬חזור לאט לנקודת המוצא‪.‬‬
‫טיפים לאימון‬
‫‪ ‬שמור על יציבה נכונה ועל מצב ניטרלי של עמוד השדרה‪.‬‬
‫‪ ‬אל תמשוך את הידיות אל מעבר לצוואר‪.‬‬
‫‪ ‬בעת משיכת עומסים כבדים‪ ,‬הימנע מנענוע הגוף באופן שייצור תנופה‪.‬‬
‫מפרט‬
‫מספר פעולה‬
‫בחר משקל מתאים‪.‬‬
‫מידות הציוד‬
‫‪ 170‬ס"מ אורך ‪ 155 x‬ס"מ רוחב ‪ 196 x‬ס"מ גובה‬
‫)‪ 77 x 61 x 67‬אינץ’(‬
‫שטח אזור‬
‫העבודה‬
‫ערימת‬
‫המשקולות‬
‫משקל הציוד‬
‫‪ 201‬ס"מ אורך ‪ 160 x‬ס"מ רוחב )‪ 63 x 79‬אינץ’(‬
‫‪ 109‬ק"ג )‪ 240‬פאונד(‬
‫‪ 281‬ק"ג )‪ 619‬פאונד(‬
‫כוונן את המושב כך שכריות הירך יהדקו את הירכיים למקומן‪.‬‬
‫עמוד‪ ,‬אחוז בידיות בשתי הידיים וחזור למצב ישיבה‪.‬‬
‫מדריך הפעלה למוצרי‪ Discovery Selectorized Line :‬מפרט המוצר והשימוש בו‬
‫‪8‬‬
‫מדריך למשתמש במכשיר החתירה בישיבה‬
‫פעולה‬
‫מכשיר החתירה עם תומך חזה מיועד לשרירים המעורבים בתנועות‬
‫המשיכה של פלג הגוף העליון‪ ,‬לרבות שרירי הגב הרחיב‪ ,‬שרירי הטרפז‪,‬‬
‫השרירים הדו‪-‬ראשיים‪ ,‬שרירי הדלתא והשרירים המעוינים‪ .‬בנוסף לסיוע‬
‫בחיזוק הגב‪ ,‬תרגיל זה יסייע גם לתמוך ביציבה נכונה‪ .‬במהלך אימון זה‪,‬‬
‫כרית החזה מאפשרת למשתמשים לייצב ולבודד שרירים אלה כהלכה כדי‬
‫לתמוך בפיתוח כוח ממוקד‪.‬‬
‫‪ ‬אחוז בשתי הידיות‪.‬‬
‫‪ ‬חזור באיטיות לנקודת המוצא‪ ,‬תוך שמירה על כיפוף קל של המרפק בין‬
‫חזרה לחזרה‪.‬‬
‫הכנות‬
‫טיפים לאימון‬
‫‪ ‬כופף קלות את מרפקיך לפני שתתחיל בתנועה‪.‬‬
‫‪ ‬משוך את הידיות אליך בתנועה מבוקרת‪.‬‬
‫‪ ‬החזק את הראש במצב ניטרלי ואת החזה צמוד היטב לכרית החזה‪.‬‬
‫‪ ‬הימנע מהרמת הכתפיים בעת ביצוע התנועה‪.‬‬
‫מפרט‬
‫מידות הציוד‬
‫‪ 130‬ס"מ אורך ‪ 125 x‬ס"מ רוחב ‪ 150 x‬ס"מ גובה‬
‫)‪ 59 x 49 x 51‬אינץ’(‬
‫שטח אזור‬
‫העבודה‬
‫ערימת‬
‫המשקולות‬
‫משקל הציוד‬
‫‪ 132‬ס"מ אורך ‪ 150 x‬ס"מ רוחב )‪ 59 x 52‬אינץ’(‬
‫‪ 108‬ק"ג )‪ 240‬פאונד(‬
‫‪ 230‬ק"ג )‪ 508‬פאונד(‬
‫מספר פעולה‬
‫בחר משקל מתאים‪.‬‬
‫כוונן את המושב כך שכרית החזה תהיה מעט מתחת לגובה הכתפיים‪.‬‬
‫מדריך הפעלה למוצרי‪ Discovery Selectorized Line :‬מפרט המוצר והשימוש בו‬
‫‪9‬‬
‫מדריך למשתמש במכשיר שריר דלתא אחורי ‪/‬‬
‫הנפת בית החזה‬
‫ציוד כפול זה מאפשר לך לאמן הן את שרירי החזה והן את שרירי‬
‫הדלתא‪/‬הגב העליון‪ ,‬על‪-‬ידי שינוי מצב הישיבה‪ .‬מבחינה פונקציונלית‪,‬‬
‫תנועות אלו משלימות זו את זו; כאשר שרירי החזה שלך מתכווצים‪ ,‬שרירי‬
‫הדלתא והגב העליון מתארכים כדי להאט את התנועה‪ .‬גם המצב ההפוך‬
‫מתרחש‪ ,‬כאשר השרירים האחוריים מתכווצים‪ .‬חיזוק קבוצות שרירים אלה‬
‫יתמוך בכוח הדחיפה והמשיכה של פלג הגוף העליון‪ ,‬וכן בייצוב הכתפיים‪.‬‬
‫הכנות‬
‫פעולה‬
‫‪ ‬אחוז בידיות העליונות )כתפיים( או בידיות התחתונות )פרפר חזה(‪.‬‬
‫‪ ‬כאשר זרועותיך פשוטות והמרפקים כפופים קלות‪ ,‬נוע בטווח התנועה‬
‫בצורה מבוקרת‪.‬‬
‫‪ ‬חזור לאט לנקודת המוצא‪.‬‬
‫טיפים לאימון‬
‫‪ ‬אל תנעל את המרפקים‪.‬‬
‫‪ ‬לתנועת החזה‪ ,‬קבע את נקודת המוצא לפני קו האמצע של הגוף‪.‬‬
‫‪ ‬הימנע מהרמת הכתפיים בעת ביצוע התנועה‪.‬‬
‫מפרט‬
‫נקודת מוצא לכתפיים‬
‫מידות הציוד‬
‫‪ 137‬ס"מ אורך ‪ 142 x‬ס"מ רוחב ‪ 213 x‬ס"מ גובה‬
‫)‪ 84 x 56 x 54‬אינץ’(‬
‫שטח אזור‬
‫העבודה‬
‫ערימת‬
‫המשקולות‬
‫משקל הציוד‬
‫‪ 208‬ס"מ אורך ‪ 208 x‬ס"מ רוחב )‪ 82 x 82‬אינץ’(‬
‫‪ 109‬ק"ג )‪ 240‬פאונד(‬
‫‪ 269‬ק"ג )‪ 594‬פאונד(‬
‫נקודת מוצא לפרפר חזה‬
‫מספר פעולה‬
‫בחר משקל מתאים‪.‬‬
‫כוונן את מגביל הטווח של כל זרוע לנקודת המוצא כמתואר בציור‪.‬‬
‫כוונן את המושב כך שהידיות יהיו בגובה הכתפיים‪.‬‬
‫מדריך הפעלה למוצרי‪ Discovery Selectorized Line :‬מפרט המוצר והשימוש בו‬
‫‪10‬‬
‫מדריך למשתמש במכשיר הדחיפות בישיבה‬
‫פעולה‬
‫תרגיל זה מתמקד בשרירים התלת‪-‬ראשיים ובקבוצות שרירי החזה‪ .‬מכשיר‬
‫המקבילים בישיבה מציע תנועה נתמכת ומכוונת אשר מחקה את נתיב‬
‫תנועת המקבילים‪ ,‬המבוצעת על מקבילים‪.‬‬
‫‪ ‬לחץ כלפי מטה בתנועה מבוקרת‪.‬‬
‫הכנות‬
‫‪ ‬השתהה בתום תנועת ההתארכות‪.‬‬
‫‪ ‬חזור לאט לנקודת המוצא‪.‬‬
‫טיפים לאימון‬
‫‪ ‬בעת ביצוע התרגיל‪ ,‬החזק את הראש במצב ניטרלי‪.‬‬
‫‪ ‬בעת ביצוע התרגיל‪ ,‬החזק את המרפקים קרוב לצידי הגוף‪.‬‬
‫‪ ‬בעת ביצוע התנועה הישאר צמוד לכריות‪.‬‬
‫מפרט‬
‫מספר פעולה‬
‫בחר משקל מתאים‪.‬‬
‫אחוז בשתי הידיות כשידיך קרובות לצידי הגוף‪.‬‬
‫מידות הציוד‬
‫‪ 119‬ס"מ אורך ‪ 125 x‬ס"מ רוחב ‪ 150 x‬ס"מ גובה‬
‫)‪ 59 x 49 x 47‬אינץ’(‬
‫שטח אזור‬
‫העבודה‬
‫ערימת‬
‫המשקולות‬
‫משקל הציוד‬
‫‪ 170‬ס"מ אורך ‪ 125 x‬ס"מ רוחב )‪ 49 x 67‬אינץ’(‬
‫‪ 109‬ק"ג )‪ 240‬פאונד(‬
‫‪ 255‬ק"ג )‪ 563‬פאונד(‬
‫שב והצמד את הגב לכרית‪.‬‬
‫מדריך הפעלה למוצרי‪ Discovery Selectorized Line :‬מפרט המוצר והשימוש בו‬
‫‪11‬‬
‫מדריך למשתמש במכשיר פשיטת המרפק‬
‫פעולה‬
‫מכשיר פשיטת המרפק מבודד את השרירים התלת‪-‬ראשיים‪ .‬שרירים אלה‬
‫עוזרים בעיקר לחיזוק הזרוע וחיוניים בעת ביצוע תנועות זריקה ומתיחת‬
‫הידיים קדימה‪.‬‬
‫‪ ‬אחוז בשתי הידיות‪.‬‬
‫הכנות‬
‫‪ ‬פשוט את הזרועות בתנועה מבוקרת‪.‬‬
‫‪ ‬השתהה בתום תנועת ההתארכות‪.‬‬
‫‪ ‬חזור לאט לנקודת המוצא‪.‬‬
‫טיפים לאימון‬
‫‪ ‬הקפד להצמיד את החלק העליון של הזרועות לכרית‪.‬‬
‫‪ ‬שמור על כיפוף קל של המרפק בקצה טווח התנועה‪.‬‬
‫מפרט‬
‫מספר פעולה‬
‫בחר משקל מתאים‪.‬‬
‫מידות הציוד‬
‫‪ 119‬ס"מ אורך ‪ 112 x‬ס"מ רוחב ‪ 150 x‬ס"מ גובה‬
‫)‪ 59 x 44 x 47‬אינץ’(‬
‫שטח אזור‬
‫העבודה‬
‫ערימת‬
‫המשקולות‬
‫משקל הציוד‬
‫‪ 125‬ס"מ אורך ‪ 122 x‬ס"מ רוחב )‪ 48 x 49‬אינץ’(‬
‫‪ 73‬ק"ג )‪ 160‬פאונד(‬
‫‪ 200‬ק"ג )‪ 442‬פאונד(‬
‫כוונן את גובה המושב כך שתוכל להניח את החלק העליון של הזרועות‬
‫על הכרית‪.‬‬
‫הנח את המרפקים בקו ישר עם ציר הסיבוב‪.‬‬
‫מדריך הפעלה למוצרי‪ Discovery Selectorized Line :‬מפרט המוצר והשימוש בו‬
‫‪12‬‬
‫מדריך למשתמש במכשיר פשיטת הברך‬
‫פעולה‬
‫מכשיר פשיטת הברך מבודד את שריר הירך הארבע‪-‬ראשי‪ ,‬קבוצת שרירים‬
‫אשר מעורבת בעיקר בתנועות פשיטה של הברך‪ .‬הליכה‪ ,‬ריצה ומעבר‬
‫מישיבה לעמידה הם רק חלק מהדרכים שבהן אנו משתמשים בשריר‬
‫הארבע‪-‬ראשי בתנועות יומיומיות‪.‬‬
‫‪ ‬אחוז בשתי הידיות‪.‬‬
‫הכנות‬
‫‪ ‬פשוט את הרגליים בתנועה מבוקרת‪.‬‬
‫‪ ‬השתהה בתום תנועת ההתארכות‪.‬‬
‫‪ ‬חזור לאט לנקודת המוצא‪.‬‬
‫טיפים לאימון‬
‫‪ ‬בעת הפשיטה המלאה‪ ,‬הימנע מנעילת הברכיים‪.‬‬
‫‪ ‬לכל אורך טווח התנועה הישאר צמוד לכרית הגב‪.‬‬
‫מפרט‬
‫מספר פעולה‬
‫בחר משקל מתאים‪.‬‬
‫מידות הציוד‬
‫‪ 135‬ס"מ אורך ‪ 125 x‬ס"מ רוחב ‪ 150 x‬ס"מ גובה‬
‫)‪ 59 x 49 x 53‬אינץ’(‬
‫שטח אזור‬
‫העבודה‬
‫ערימת‬
‫המשקולות‬
‫משקל הציוד‬
‫‪ 168‬ס"מ אורך ‪ 127 x‬ס"מ רוחב )‪ 50 x 66‬אינץ’(‬
‫‪ 109‬ק"ג )‪ 240‬פאונד(‬
‫‪ 261‬ק"ג )‪ 575‬פאונד(‬
‫כוונן את כרית הגב עד שהברכיים יהיו בקו ישר עם ציר הסיבוב‪.‬‬
‫כוונן את הכרית הגלילית למצב נוח מעל הקרסול‪.‬‬
‫כוון את זרוע התנועה לנקודת המוצא הרצויה‪.‬‬
‫מדריך הפעלה למוצרי‪ Discovery Selectorized Line :‬מפרט המוצר והשימוש בו‬
‫‪13‬‬
‫מדריך למשתמש במכשיר כפיפות הרגליים‬
‫בישיבה‬
‫מכשיר כפיפת הברך בישיבה מיועד לשרירי מיתר הברך‪ ,‬קבוצת שרירים‬
‫אשר מעורבת בפעולות המכופפות את הברך ופושטות את הירך ‪.‬‬
‫הכנות‬
‫פעולה‬
‫‪ ‬אחוז בשתי הידיות‪.‬‬
‫‪ ‬כופף את הרגליים בתנועה מבוקרת‪.‬‬
‫‪ ‬השתהה בתום תנועת הכיווץ‪.‬‬
‫‪ ‬חזור לאט לנקודת המוצא‪.‬‬
‫טיפים לאימון‬
‫‪ ‬הימנע מנעילת הברך בנקודת המוצא‪.‬‬
‫‪ ‬לכל אורך התנועה הישאר צמוד לכרית הגב‪.‬‬
‫מפרט‬
‫מספר פעולה‬
‫כוונן את זרוע התנועה למצב נמוך כדי להתמקם במכשיר בקלות‪.‬‬
‫בחר משקל מתאים‪.‬‬
‫מידות הציוד‬
‫‪ 155‬ס"מ אורך ‪ 125 x‬ס"מ רוחב ‪ 150 x‬ס"מ גובה‬
‫)‪ 59 x 49 x 61‬אינץ’(‬
‫שטח אזור‬
‫העבודה‬
‫ערימת‬
‫המשקולות‬
‫משקל הציוד‬
‫‪ 201‬ס"מ אורך ‪ 127 x‬ס"מ רוחב )‪ 50 x 79‬אינץ’(‬
‫‪ 109‬ק"ג )‪ 240‬פאונד(‬
‫‪ 269‬ק"ג )‪ 594‬פאונד(‬
‫כוונן את כרית הגב עד שהברכיים יהיו בקו ישר עם ציר הסיבוב‪.‬‬
‫כוונן את כרית הקרסול למצב נוח‪.‬‬
‫ודא שכרית השוקיים נמצאת מתחת לברכיים‪.‬‬
‫מדריך הפעלה למוצרי‪ Discovery Selectorized Line :‬מפרט המוצר והשימוש בו‬
‫‪14‬‬
‫מדריך למשתמש במכשיר הירך הפנימית‬
‫פעולה‬
‫מכשיר מקרבי הירך מיועד לשרירים המקרבים‪ ,‬קבוצה חשובה של שרירים‬
‫תיכוניים אשר תומכת ביציבות הירך והברך ומסייעת בתנועת הנמכת הגוף‪.‬‬
‫קבוצת שרירים זו מעורבת בתנועות הנמכה של הגוף‪ ,‬אשר מצריכות משיכה‬
‫של הרגליים לכיוון מרכז הגוף‪ ,‬למשל שילוב רגליים או הנעת רגליים צדית‪.‬‬
‫‪ ‬אחוז בשתי הידיות‪.‬‬
‫הכנות‬
‫‪ ‬הדק את הירכיים כלפי פנים בתנועה מבוקרת‪.‬‬
‫‪ ‬השתהה בתום תנועת הכיווץ‪.‬‬
‫‪ ‬חזור לאט לנקודת המוצא‪.‬‬
‫טיפים לאימון‬
‫‪ ‬בחר נקודת מוצא שנוחה לך באזור הירכיים‪ ,‬ועם זאת מאפשרת את טווח‬
‫התנועה הרחב ביותר‪.‬‬
‫‪ ‬באפשרותך לדחוף את זרועות התנועה כלפי חוץ‪ .‬היעזר בידית הכוונון‬
‫כדי להזיז אותן כלפי פנים‪.‬‬
‫מפרט‬
‫מידות הציוד‬
‫‪ 168‬ס"מ אורך ‪ 76 x‬ס"מ רוחב ‪ 150 x‬ס"מ גובה‬
‫)‪ 59 x 30 x 66‬אינץ’(‬
‫שטח אזור‬
‫העבודה‬
‫ערימת‬
‫המשקולות‬
‫משקל הציוד‬
‫‪ 168‬ס"מ אורך ‪ 140 x‬ס"מ רוחב )‪ 55 x 66‬אינץ’(‬
‫‪ 91‬ק"ג )‪ 200‬פאונד(‬
‫‪ 247‬ק"ג )‪ 544‬פאונד(‬
‫מספר פעולה‬
‫בחר משקל מתאים‪.‬‬
‫השתמש בידית הכוונון כדי לסגור את זרועות התנועה‪.‬‬
‫שב כשהחלק הפנימי של הירכיים נוגע בכריות הירכיים‪.‬‬
‫פתח את זרועות התנועה עד לנקודת המוצא הרצויה‪.‬‬
‫מדריך הפעלה למוצרי‪ Discovery Selectorized Line :‬מפרט המוצר והשימוש בו‬
‫‪15‬‬
‫מדריך למשתמש במכשיר הירך החיצונית‬
‫מכשיר מרחיקי הירך מיועד עבור השרירים מרחיקי הירך‪ ,‬אשר מוכרים יותר‬
‫כשרירי העכוז‪ .‬שרירים אלה תומכים ביציבות הירך‪ ,‬הברך והקרסול בעת‬
‫עמידה או הליכה‪ ,‬ומעורבים בתנועה צדית ובסיבוב של הירך‪.‬‬
‫הכנות‬
‫פעולה‬
‫‪ ‬אחוז בשתי הידיות‪.‬‬
‫‪ ‬לחץ את הירכיים כלפי חוץ בתנועה מבוקרת‪.‬‬
‫‪ ‬השתהה בתום תנועת הכיווץ‪.‬‬
‫‪ ‬חזור לאט לנקודת המוצא‪.‬‬
‫טיפים לאימון‬
‫‪ ‬באפשרותך לדחוף את זרועות התנועה כלפי פנים‪ .‬היעזר בידית הכוונון‬
‫כדי להזיז אותן כלפי חוץ‪.‬‬
‫‪ ‬הימנע מביצוע תנועות פתאומיות במהלך תרגיל זה‪.‬‬
‫‪ ‬לכל אורך התרגיל הישאר צמוד לכרית הגב‪.‬‬
‫מפרט‬
‫מספר פעולה‬
‫מידות הציוד‬
‫‪ 168‬ס"מ אורך ‪ 76 x‬ס"מ רוחב ‪ 150 x‬ס"מ גובה‬
‫)‪ 59 x 30 x 66‬אינץ’(‬
‫שטח אזור‬
‫העבודה‬
‫ערימת‬
‫המשקולות‬
‫משקל הציוד‬
‫‪ 168‬ס"מ אורך ‪ 140 x‬ס"מ רוחב )‪ 55 x 66‬אינץ’(‬
‫‪ 91‬ק"ג )‪ 200‬פאונד(‬
‫‪ 247‬ק"ג )‪ 544‬פאונד(‬
‫בחר משקל מתאים‪.‬‬
‫היעזר בידית הכוונון כדי להביא את זרועות התנועה למצב פתוח מעט ‪.‬‬
‫שב כשהחלק החיצוני של הירכיים נוגע בכריות הירכיים‪.‬‬
‫כוון את זרועות התנועה כך שרגליך יתקרבו זו לזו ‪.‬‬
‫מדריך הפעלה למוצרי‪ Discovery Selectorized Line :‬מפרט המוצר והשימוש בו‬
‫‪16‬‬
‫מדריך למשתמש במכשיר לחיצת הרגליים‬
‫פעולה‬
‫מכשיר לחיצת הרגליים מציע חלופה או השלמה לתרגילי שפיפה )"סקווט"(‪.‬‬
‫הוא מאמן את שרירי העכוז‪ ,‬שרירי מיתר הברך והשריר הארבע‪-‬ראשי כדי‬
‫להגביר את הכוח של פלג הגוף התחתון ואת יצירת הכוח‪ ,‬וכן תורם לעיצוב‬
‫אצל מתחילים ואתלטים מקצועיים כאחד‪.‬‬
‫‪ ‬פשוט את הרגליים בתנועה מבוקרת‪.‬‬
‫הכנות‬
‫‪ ‬השתהה בתום תנועת הכיווץ‪.‬‬
‫‪ ‬חזור לאט לנקודת המוצא‪.‬‬
‫טיפים לאימון‬
‫‪ ‬אל תנעל את הברכיים‪.‬‬
‫‪ ‬השאר את הגב סמוך לכרית כל הזמן‪.‬‬
‫‪ ‬שינוי מיקום כף הרגל ישנה את אפקט האימון‪.‬‬
‫מפרט‬
‫מספר פעולה‬
‫בחר משקל מתאים‪.‬‬
‫שב והנח את כפות הרגליים על משטח הרגליים בפישוק ברוחב‬
‫הכתפיים‪ ,‬כשהשוקיים מאונכות למשטח הרגליים‪.‬‬
‫הרם את ידית המושב ומקם אותו כך שהברכיים יהיו בזווית של ‪90‬‬
‫מעלות‪ .‬שחרר את הידית כדי לנעול את נקודת המוצא לפני תחילת‬
‫התנועה‪.‬‬
‫מדריך הפעלה למוצרי‪ Discovery Selectorized Line :‬מפרט המוצר והשימוש בו‬
‫מידות הציוד‬
‫‪ 196‬ס"מ אורך ‪ 122 x‬ס"מ רוחב ‪ 150 x‬ס"מ גובה‬
‫)‪ 59 x 48 x 77‬אינץ’(‬
‫שטח אזור‬
‫העבודה‬
‫ערימת‬
‫המשקולות‬
‫משקל הציוד‬
‫‪ 221‬ס"מ אורך ‪ 122 x‬ס"מ רוחב )‪ 48 x 87‬אינץ’(‬
‫‪ 182‬ק"ג )‪ 400‬פאונד(‬
‫‪ 397‬ק"ג )‪ 875‬פאונד(‬
‫‪17‬‬
‫מדריך למשתמש במכשיר שרירי הישבן‬
‫פעולה‬
‫מכשיר העכוז מיועד עבור שריר העכוז הגדול‪ ,‬ומתמקד פחות בשאר שרירי‬
‫העכוז ובשרירי מיתר הברך‪ .‬שריר העכוז הגדול הוא אחד מהשרירים‬
‫החזקים ביותר בגופנו‪ .‬הוא מסייע לנו לעמוד‪ ,‬להרים‪ ,‬ללכת ולהימתח‪,‬‬
‫ובנוסף מייצב את אגן הירכיים‪.‬‬
‫‪ ‬סובב את הרגל כלפי מעלה בתנועה מבוקרת‪.‬‬
‫הכנות‬
‫‪ ‬השתהה בתום תנועת ההתארכות‪.‬‬
‫‪ ‬חזור לאט לנקודת המוצא‪.‬‬
‫‪ ‬חזור על התרגיל עם הרגל השנייה‪.‬‬
‫טיפים לאימון‬
‫‪ ‬בעת ביצוע התרגיל‪ ,‬החזק את הראש במצב ניטרלי‪.‬‬
‫‪ ‬כדי לתת דגש לשרירים שונים‪ ,‬שנה את תנוחת הגוף ביחס לזרוע‬
‫התנועה‪.‬‬
‫‪ ‬בכל אימון בחר ברגל אחרת להיות הראשונה‪.‬‬
‫מפרט‬
‫מספר פעולה‬
‫בחר משקל מתאים‪.‬‬
‫עמוד כשרגליך מעט לפני זרוע התנועה‪.‬‬
‫אחוז בשתי הידיות ושמור על גב ואגן יציבים‪.‬‬
‫מידות הציוד‬
‫‪ 135‬ס"מ אורך ‪ 102 x‬ס"מ רוחב ‪ 150 x‬ס"מ גובה‬
‫)‪ 59 x 40 x 53‬אינץ’(‬
‫שטח אזור‬
‫העבודה‬
‫ערימת‬
‫המשקולות‬
‫משקל הציוד‬
‫‪ 213‬ס"מ אורך ‪ 102 x‬ס"מ רוחב )‪ 40 x 84‬אינץ’(‬
‫‪ 73‬ק"ג )‪ 160‬פאונד(‬
‫‪ 203‬ק"ג )‪ 448‬פאונד(‬
‫הנח את הכרית של אחת מכפות הרגליים על זרוע התנועה‪.‬‬
‫מדריך הפעלה למוצרי‪ Discovery Selectorized Line :‬מפרט המוצר והשימוש בו‬
‫‪18‬‬
‫מדריך למשתמש במכשיר כפיפות הרגליים‬
‫בשכיבה על הבטן‬
‫מכשיר כפיפת הברך בישיבה מיועד לשרירי מיתר הברך‪ ,‬קבוצת שרירים‬
‫אשר מעורבת בפעולות המכופפות את הברך ופושטות את הירך‪.‬‬
‫הכנות‬
‫פעולה‬
‫‪ ‬אחוז בשתי הידיות‪.‬‬
‫‪ ‬כופף את הרגליים בתנועה מבוקרת‪.‬‬
‫‪ ‬השתהה בתום תנועת הכיווץ‪.‬‬
‫‪ ‬חזור לאט לנקודת המוצא‪.‬‬
‫טיפים לאימון‬
‫‪ ‬אם כרית הקרסול זזה לאורך השוק במהלך התרגיל‪ ,‬חזור והתמקם עם‬
‫הברכיים בקו ציר הסיבוב‪.‬‬
‫‪ ‬כדי להתמקד טוב יותר בשרירי מיתר הברך‪ ,‬מתח את הבהונות קדימה‬
‫)"פוינט"(‪.‬‬
‫‪ ‬כדי להתמקד טוב יותר בשרירי השוק‪ ,‬מתח את הבהונות כלפי הגוף‬
‫)"פלקס"(‪.‬‬
‫מפרט‬
‫מספר פעולה‬
‫בחר משקל מתאים‪.‬‬
‫כוונן את כרית הקרסול למצב נוח‪.‬‬
‫הבא את הברכיים לקו ציר הסיבוב ושכב על הבטן על כריות הירכיים‬
‫והחזה‪.‬‬
‫מדריך הפעלה למוצרי‪ Discovery Selectorized Line :‬מפרט המוצר והשימוש בו‬
‫מידות הציוד‬
‫‪ 155‬ס"מ אורך ‪ 122 x‬ס"מ רוחב ‪ 150 x‬ס"מ גובה‬
‫)‪ 59 x 48 x 61‬אינץ’(‬
‫שטח אזור‬
‫העבודה‬
‫ערימת‬
‫המשקולות‬
‫משקל הציוד‬
‫‪ 168‬ס"מ אורך ‪ 127 x‬ס"מ רוחב )‪ 50 x 66‬אינץ’(‬
‫‪ 91‬ק"ג )‪ 200‬פאונד(‬
‫‪ 225‬ק"ג )‪ 497‬פאונד(‬
‫‪19‬‬
‫מדריך למשתמש במכשיר סיבוב הגוף‬
‫פעולה‬
‫מפנה הגב מיועד בעיקר לשרירים האלכסוניים הפנימיים והחיצוניים‪ ,‬ופחות‬
‫לשריר הבטן הישר‪ .‬שרירים אלה מעורבים בעיקר בתנועות סיבוב ובהעברת‬
‫כוח לאורך הגוף‪ .‬דוגמאות מחיי היומיום לפעולת שריר הבטן הישר כוללות‬
‫זריקת כדור בבייסבול ושימוש באת‪.‬‬
‫‪ ‬כשהחלק העליון של הגוף נשען על הידיים והזרועות‪ ,‬הסתובב בכיוון‬
‫הרצוי בתנועה איטית ומבוקרת‪.‬‬
‫הכנות‬
‫‪ ‬השתהה בתום תנועת הכיווץ‪.‬‬
‫‪ ‬חזור לאט לנקודת המוצא‪.‬‬
‫‪ ‬חזור על התרגיל מנקודת מוצא אחרת‪.‬‬
‫טיפים לאימון‬
‫‪ ‬כדאי להשתמש בפחות משקולות בתרגיל זה‪ ,‬ולחזור עליו פעמים רבות‪.‬‬
‫‪ ‬אין צורך לתפוס בידיות בחוזקה במהלך האימון‪.‬‬
‫‪ ‬השאר את עמוד השדרה במצב ניטרלי והפעל את שרירי הבטן לפני כל‬
‫סיבוב‪.‬‬
‫מפרט‬
‫מספר פעולה‬
‫בחר משקל מתאים‪.‬‬
‫שב והצמד את הגב לכריות‪.‬‬
‫בחר נקודת מוצא )שמאלית או ימנית(‪.‬‬
‫מידות הציוד‬
‫‪ 127‬ס"מ אורך ‪ 137 x‬ס"מ רוחב ‪ 150 x‬ס"מ גובה‬
‫)‪ 59 x 54 x 50‬אינץ’(‬
‫שטח אזור‬
‫העבודה‬
‫ערימת‬
‫המשקולות‬
‫משקל הציוד‬
‫‪ 135‬ס"מ אורך ‪ 163 x‬ס"מ רוחב )‪ 64 x 53‬אינץ’(‬
‫‪ 73‬ק"ג )‪ 160‬פאונד(‬
‫‪ 205‬ק"ג )‪ 451‬פאונד(‬
‫הנח את המרפקים בצד החיצוני של הכריות הגליליות ואחוז בשתי הידיות‪.‬‬
‫הדק את הברכיים בעדינות סביב הכרית התומכת‪.‬‬
‫מדריך הפעלה למוצרי‪ Discovery Selectorized Line :‬מפרט המוצר והשימוש בו‬
‫‪20‬‬
‫מדריך למשתמש במכשיר זוקפי הגב‬
‫ציוד זה מתמקד בשרירי הגב התחתון שעוזרים להאריך את עמוד השדרה‬
‫ומסייעים בתנועות סיבוביות‪ .‬תנועת זוקפי הגב משלימה את השרירים‬
‫המאומנים במהלך תרגילי הבטן ‪.‬‬
‫הכנות‬
‫פעולה‬
‫‪ ‬הצלב את הידיים על החזה‪.‬‬
‫‪ ‬מתח את הגב בתנועה מבוקרת‪ ,‬תוך שמירה על מצב ניטרלי של עמוד‬
‫השדרה‪.‬‬
‫‪ ‬השתהה בתום תנועת הכיווץ‪.‬‬
‫‪ ‬חזור לאט לנקודת המוצא‪.‬‬
‫טיפים לאימון‬
‫‪ ‬החזק את הגב התחתון צמוד לכרית הגב‪.‬‬
‫‪ ‬אל תימתח יותר מדי אחורנית‪.‬‬
‫‪ ‬על מתחילים להתחיל מטווח תנועה מופחת‪.‬‬
‫מפרט‬
‫מספר פעולה‬
‫בחר משקל מתאים‪.‬‬
‫כוון את זרוע התנועה לנקודת מוצא נוחה‪.‬‬
‫מידות הציוד‬
‫‪ 122‬ס"מ אורך ‪ 109 x‬ס"מ רוחב ‪ 150 x‬ס"מ גובה‬
‫)‪ 59 x 43 x 48‬אינץ’(‬
‫שטח אזור‬
‫העבודה‬
‫ערימת‬
‫המשקולות‬
‫משקל הציוד‬
‫‪ 198‬ס"מ אורך ‪ 130 x‬ס"מ רוחב )‪ 51 x 78‬אינץ’(‬
‫‪ 73‬ק"ג )‪ 160‬פאונד(‬
‫‪ 221‬ק"ג )‪ 488‬פאונד(‬
‫הצב את רגליך על משענות כף הרגל‪.‬‬
‫מקם את הגב התחתון צמוד לכרית‬
‫הגב‪.‬‬
‫מדריך הפעלה למוצרי‪ Discovery Selectorized Line :‬מפרט המוצר והשימוש בו‬
‫‪21‬‬
‫מדריך למשתמש במכשיר ההרמה הצדית‬
‫פעולה‬
‫מכשיר הרחקת הכתפיים מיועד בעיקר לשרירי הדלתא של הכתף‪ .‬שרירי‬
‫דלתא חזקים מעורבים כמעט בכל תנועות ההרמה והנשיאה שמבוצעות‬
‫מפלג הגוף העליון‪ ,‬ובמיוחד תנועות הרמה צדית‪.‬‬
‫‪ ‬אחוז בשתי הידיות והצמד את החלק העליון של הזרועות אל כריות‬
‫הזרוע‪.‬‬
‫הכנות‬
‫‪ ‬סובב את הזרועות כלפי מעלה בתנועה מבוקרת עד למצב מאוזן‪.‬‬
‫‪ ‬השתהה בתום תנועת ההתארכות‪.‬‬
‫‪ ‬חזור לאט לנקודת המוצא‪.‬‬
‫טיפים לאימון‬
‫‪ ‬אם כריות הזרוע זזות לאורך החלק העליון של הזרועות במהלך התרגיל‪,‬‬
‫כוונן את גובה המושב כך שהכתפיים יהיו בקו אחד עם ציר הסיבוב‪.‬‬
‫‪ ‬כדי להפחית את הסיכון לפגיעה בכתף‪ ,‬הימנע מהרמת כריות הזרוע מעל‬
‫לגובה הכתף‪.‬‬
‫מפרט‬
‫מספר פעולה‬
‫בחר משקל מתאים‪.‬‬
‫כוונן את גובה המושב‪ ,‬כך שהכתפיים יהיו בקו אחד עם צירי הסיבוב‪.‬‬
‫מדריך הפעלה למוצרי‪ Discovery Selectorized Line :‬מפרט המוצר והשימוש בו‬
‫מידות הציוד‬
‫‪ 135‬ס"מ אורך ‪ 125 x‬ס"מ רוחב ‪ 150 x‬ס"מ גובה‬
‫)‪ 59 x 49 x 53‬אינץ’(‬
‫שטח אזור‬
‫העבודה‬
‫ערימת‬
‫המשקולות‬
‫משקל הציוד‬
‫‪ 135‬ס"מ אורך ‪ 142 x‬ס"מ רוחב )‪ 56 x 53‬אינץ’(‬
‫‪ 73‬ק"ג )‪ 160‬פאונד(‬
‫‪ 226‬ק"ג )‪ 498‬פאונד(‬
‫‪22‬‬
‫מדריך למשתמש במכשיר הבטן‬
‫פעולה‬
‫מכשיר הבטן מיועד לשרירי הבטן האלכסוניים ולשריר הבטן הישר‪ .‬שרירים‬
‫אלה חיוניים לתנועות כיפוף הגב ולהעברת כוח לאורך הגוף‪ .‬שרירי בטן‬
‫חזקים תורמים לשיפור היציבה‪ ,‬לתנועה יעילה יותר ולביצועים ספורטיביים‬
‫משופרים‪.‬‬
‫‪ ‬חזור לאט לנקודת המוצא‪.‬‬
‫הכנות‬
‫טיפים לאימון‬
‫‪ ‬כווץ את שרירי הבטן ודחף את החזה כלפי מטה‪ ,‬לכיוון הירכיים‪.‬‬
‫‪ ‬השתהה בתום תנועת הכיווץ‪.‬‬
‫‪ ‬בעת ביצוע התרגיל התרכז בשימוש בשרירי הבטן‪ ,‬ולא בזרועות‪.‬‬
‫מפרט‬
‫מידות הציוד‬
‫‪ 132‬ס"מ אורך ‪ 127 x‬ס"מ רוחב ‪ 150 x‬ס"מ גובה‬
‫)‪ 59 x 50 x 52‬אינץ’(‬
‫שטח אזור‬
‫העבודה‬
‫ערימת‬
‫המשקולות‬
‫משקל הציוד‬
‫‪ 158‬ס"מ אורך ‪ 140 x‬ס"מ רוחב )‪ 55 x 62‬אינץ’(‬
‫‪ 91‬ק"ג )‪ 200‬פאונד(‬
‫‪ 255‬ק"ג )‪ 560‬פאונד(‬
‫מספר פעולה‬
‫בחר משקל מתאים‪.‬‬
‫כוונן את גובה המושב כך שנקודת הסיבוב של זרוע התנועה תתיישר בקו‬
‫אחד עם הטבור‪.‬‬
‫שב כשירכיך וגבך צמודים לכריות וזרועותיך נחות על כריות המרפקים‪.‬‬
‫הנח את כפות הרגליים בנוחות על משענת כפות הרגליים או מתחתיה‪.‬‬
‫מדריך הפעלה למוצרי‪ Discovery Selectorized Line :‬מפרט המוצר והשימוש בו‬
‫‪23‬‬
‫מדריך למשתמש במכשיר משיכה עליונה‬
‫בהרחקת זרועות‬
‫פעולה‬
‫‪ ‬התחל כשזרועותיך פשוטות והמרפקים כפופים מעט‪.‬‬
‫‪ ‬משוך את הידיות לגובה הסנטר בתנועה מבוקרת‪.‬‬
‫כפי שמשתמע משמו של הציוד‪ ,‬מכשיר המשיכה מלמעלה תוכנן לחזק‬
‫ספציפית את שרירי הגב הרחיב )מכונה גם השריר הרחב גבי(‪ .‬שריר גדול‬
‫זה מסייע לסובב את הזרוע ולמשוך את הכתפיים כלפי מטה ולאחור‪.‬‬
‫‪ ‬חזור באיטיות לנקודת המוצא‪ ,‬ובין חזרה לחזרה ‪ -‬הימנע מהפלה של‬
‫ערימת המשקולות‪.‬‬
‫הכנות‬
‫טיפים לאימון‬
‫‪ ‬שנה את האימון על‪-‬ידי סיבוב לפיתת היד באופן שישנה את נקודת‬
‫המוצא‪.‬‬
‫‪ ‬אתגר את השרירים על‪-‬ידי הנעת שתי הזרועות יחד‪ ,‬זרוע אחת בלבד‬
‫בכל פעם‪ ,‬או לסירוגין‪.‬‬
‫‪ ‬בעת משיכת עומסים כבדים‪ ,‬הימנע מנענוע הגוף באופן שייצור תנופה‪.‬‬
‫‪ ‬אל תמשוך את הידיות אל מעבר לצוואר‪.‬‬
‫‪ ‬שמור על מצב ניטרלי של עמוד השדרה במהלך האימון‪.‬‬
‫מפרט‬
‫מספר פעולה‬
‫בחר משקל מתאים‪.‬‬
‫כוונן את המושב כך שקצות אצבעותיך יגעו בידיות‪.‬‬
‫מידות הציוד‬
‫‪ 147‬ס"מ אורך ‪ 125 x‬ס"מ רוחב ‪ 206 x‬ס"מ גובה‬
‫)‪ 81 x 49 x 58‬אינץ’(‬
‫שטח אזור‬
‫העבודה‬
‫ערימת‬
‫המשקולות‬
‫משקל הציוד‬
‫‪ 173‬ס"מ אורך ‪ 142 x‬ס"מ רוחב )‪ 56 x 68‬אינץ’(‬
‫‪ 109‬ק"ג )‪ 240‬פאונד(‬
‫‪ 274‬ק"ג )‪ 602‬פאונד(‬
‫כוונן את כרית הירכיים לכיוון מטה עד שתיגע בחלק העליון של הירכיים‪.‬‬
‫אחוז בידיות בשתי הידיים וחזור למצב ישיבה‪.‬‬
‫מדריך הפעלה למוצרי‪ Discovery Selectorized Line :‬מפרט המוצר והשימוש בו‬
‫‪24‬‬
‫מדריך למשתמש במכשיר לחיצת הכתפיים‬
‫בקירוב זרועות‬
‫בשל טווח התנועה העצום של הכתף ומעורבותה בפעילויות כגון הרמה‪,‬‬
‫נשיאה‪ ,‬דחיפה ומשיכה‪ ,‬חיזוק הכתף חיוני להצלחה בפעילויות ספורט ובחיי‬
‫היומיום‪ .‬מכשיר לחיצת הכתפיים בקירוב זרועות מיועד במיוחד לשרירי‬
‫הדלתא‪ ,‬ובנוסף משלב קבוצות שרירים תומכות אחרות‪ ,‬כגון השרירים‬
‫התלת‪-‬ראשיים ושרירי הגב העליון‪.‬‬
‫הכנות‬
‫פעולה‬
‫‪ ‬אחוז בשתי הידיות‪.‬‬
‫‪ ‬פשוט את הזרועות בתנועה מבוקרת‪ ,‬והקפד להצמיד את הגב לכרית‪.‬‬
‫‪ ‬חזור באיטיות לנקודת המוצא‪ ,‬ובין חזרה לחזרה ‪ -‬הימנע מהפלה של‬
‫ערימת המשקולות‪.‬‬
‫טיפים לאימון‬
‫‪ ‬אתגר את השרירים על‪-‬ידי הנעת שתי הזרועות יחד‪ ,‬זרוע אחת בלבד‬
‫בכל פעם‪ ,‬או לסירוגין‪.‬‬
‫‪ ‬כדי לגוון את התרגיל‪ ,‬השתמש בידיות האנכיות‪.‬‬
‫‪ ‬שמור על מצב ניטרלי של שורש כף היד במהלך האימון‬
‫‪ ‬הימנע מנעילת המרפקים בקצה טווח התנועה‪.‬‬
‫מפרט‬
‫מספר פעולה‬
‫בחר משקל מתאים‪.‬‬
‫מידות הציוד‬
‫‪ 155‬ס"מ אורך ‪ 153 x‬ס"מ רוחב ‪ 155 x‬ס"מ גובה‬
‫)‪ 61 x 60 x 61‬אינץ’(‬
‫שטח אזור‬
‫העבודה‬
‫ערימת‬
‫המשקולות‬
‫משקל הציוד‬
‫‪ 178‬ס"מ אורך ‪ 153 x‬ס"מ רוחב )‪ 60 x 70‬אינץ’(‬
‫‪ 91‬ק"ג )‪ 200‬פאונד(‬
‫‪ 249‬ק"ג )‪ 547‬פאונד(‬
‫כוונן את המושב כך שהידיות יהיו קצת מעל הכתפיים‪.‬‬
‫מדריך הפעלה למוצרי‪ Discovery Selectorized Line :‬מפרט המוצר והשימוש בו‬
‫‪25‬‬
‫מדריך למשתמש במכשיר לחיצת החזה בקירוב‬
‫אופקי‬
‫לחיצת החזה בקירוב אופקי מאמנת את שרירי פלג הגוף העליון המעורבים‬
‫בתנועות דחיפה‪ ,‬לרבות שרירי החזה והשרירים התלת‪-‬ראשיים‪ .‬חיזוק‬
‫שרירים אלה יסייע למתאמנים להתייעל בפעילויות ספורטיביות כגון שחייה‬
‫או פוטבול אמריקאי‪ ,‬ובפעילויות יומיומיות כגון קימה מהקרקע או פתיחת‬
‫דלת‪.‬‬
‫הכנות‬
‫פעולה‬
‫‪ ‬פשוט את הזרועות בתנועה מבוקרת‪.‬‬
‫‪ ‬חזור לאט לנקודת המוצא‪.‬‬
‫טיפים לאימון‬
‫‪ ‬הימנע מנעילת המרפקים בקצה טווח התנועה‪.‬‬
‫‪ ‬אתגר את השרירים על‪-‬ידי הנעת שתי הזרועות יחד‪ ,‬זרוע אחת בלבד‬
‫בכל פעם‪ ,‬או לסירוגין‪.‬‬
‫‪ ‬בחר נקודת מוצא שנוחה לך באזור מפרק הכתף‪.‬‬
‫מפרט‬
‫מידות הציוד‬
‫‪ 127‬ס"מ אורך ‪ 160 x‬ס"מ רוחב ‪ 186 x‬ס"מ גובה‬
‫)‪ 73 x 63 x 50‬אינץ’(‬
‫שטח אזור‬
‫העבודה‬
‫ערימת‬
‫המשקולות‬
‫משקל הציוד‬
‫‪ 127‬ס"מ אורך ‪ 178 x‬ס"מ רוחב )‪ 70 x 50‬אינץ’(‬
‫‪ 109‬ק"ג )‪ 240‬פאונד(‬
‫‪ 278‬ק"ג )‪ 612‬פאונד(‬
‫מספר פעולה‬
‫בחר משקל מתאים‪.‬‬
‫כוונן את המושב כך שהידיות יהיו מול אמצע בית החזה‪.‬‬
‫לחץ כלפי מטה על כוונון הידית כדי לקבוע נקודת מוצא מתאימה‪ ,‬שבה‬
‫המרפקים יהיו בזווית של כ‪ 90-‬מעלות‪.‬‬
‫מדריך הפעלה למוצרי‪ Discovery Selectorized Line :‬מפרט המוצר והשימוש בו‬
‫‪26‬‬
‫מדריך למשתמש במכשיר חתירה בישיבה‬
‫בהרחקת זרועות‬
‫מכשיר החתירה בישיבה בהרחקת זרועות מיועד לשרירים המעורבים‬
‫בתנועות המשיכה של פלג הגוף העליון‪ ,‬לרבות שרירי הגב הרחיב‪ ,‬שרירי‬
‫הטרפז‪ ,‬השרירים הדו‪-‬ראשיים‪ ,‬שרירי הדלתא והשרירים המעוינים‪ .‬בנוסף‬
‫לסיוע בחיזוק הגב‪ ,‬תרגיל זה יסייע גם לתמוך ביציבה נכונה‪ .‬בעת ביצוע‬
‫תרגיל זה על המשתמש לייצב את שרירי הליבה כדי לשמור על יישור‬
‫מתאים של עמוד השדרה‪.‬‬
‫הכנות‬
‫פעולה‬
‫‪ ‬התחל כשזרועותיך פשוטות ושמור על כיפוף קל של המרפקים‪.‬‬
‫‪ ‬משוך את הידיות לגובה החזה בתנועה מבוקרת‪.‬‬
‫‪ ‬חזור לאט לנקודת המוצא‪.‬‬
‫טיפים לאימון‬
‫‪ ‬הקפד על יציבה נכונה והימנע מהתנועעות קדימה ואחורה בעבודה עם‬
‫עומסים כבדים‪.‬‬
‫‪ ‬שנה את האימון על‪-‬ידי סיבוב לפיתת היד באופן שישנה את נקודת‬
‫המוצא‪.‬‬
‫‪ ‬אתגר את השרירים על‪-‬ידי הנעת שתי הזרועות יחד‪ ,‬זרוע אחת בלבד‬
‫בכל פעם‪ ,‬או לסירוגין‪.‬‬
‫מפרט‬
‫מספר פעולה‬
‫בחר משקל מתאים‪.‬‬
‫מקם את רגליך מול לוחות כף הרגל‪.‬‬
‫מידות הציוד‬
‫‪ 201‬ס"מ אורך ‪ 120 x‬ס"מ רוחב ‪ 150 x‬ס"מ גובה‬
‫)‪ 59 x 47 x 79‬אינץ’(‬
‫שטח אזור‬
‫העבודה‬
‫ערימת‬
‫המשקולות‬
‫משקל הציוד‬
‫‪ 201‬ס"מ אורך ‪ 150 x‬ס"מ רוחב )‪ 59 x 79‬אינץ’(‬
‫‪ 109‬ק"ג )‪ 240‬פאונד(‬
‫‪ 598‬ק"ג )‪ 272‬פאונד(‬
‫אחוז בידיות בשתי הידיים‪.‬‬
‫מדריך הפעלה למוצרי‪ Discovery Selectorized Line :‬מפרט המוצר והשימוש בו‬
‫‪27‬‬
‫מדריך למשתמש במכשיר פשיטת התאומים‬
‫בישיבה‬
‫פשיטת התאומים בישיבה מתמקדת בשרירים המעורבים בהרמת העקב‬
‫מעלה‪ ,‬בתנועה יומיומית ובפעילות ספורטיבית‪ .‬זינוק קדימה לקפיצה‪ ,‬ריצה‬
‫ועלייה במדרגות הם רק חלק מתפקידיהם החיוניים של שרירים אלה‪.‬‬
‫הכנות‬
‫פעולה‬
‫‪ ‬אחוז בשתי הידיות‪.‬‬
‫‪ ‬הארך את רגליך בתנועה מבוקרת‪.‬‬
‫‪ ‬השתהה בתום תנועת ההתארכות‪.‬‬
‫‪ ‬חזור לאט לנקודת המוצא‪.‬‬
‫טיפים לאימון‬
‫‪ ‬לאימון צד אחד‪ ,‬השאר את שתי הרגליים על לוח כף הרגל אך הארך רק‬
‫רגל אחת לדחיפה‪.‬‬
‫מפרט‬
‫מספר פעולה‬
‫מידות הציוד‬
‫‪ 135‬ס"מ אורך ‪ 112 x‬ס"מ רוחב ‪ 150 x‬ס"מ גובה‬
‫)‪ 59 x 44 x 53‬אינץ’(‬
‫שטח אזור‬
‫העבודה‬
‫ערימת‬
‫המשקולות‬
‫משקל הציוד‬
‫‪ 165‬ס"מ אורך ‪ 137 x‬ס"מ רוחב )‪ 54 x 65‬אינץ’(‬
‫‪ 182‬ק"ג )‪ 400‬פאונד(‬
‫‪ 325‬ק"ג )‪ 716‬פאונד(‬
‫בחר משקל מתאים‪.‬‬
‫מקם את כריות כפות הרגליים מול לוח כף הרגל‪.‬‬
‫כוונן את המושב כך שייווצר כיפוף קל בברכיים‪.‬‬
‫מדריך הפעלה למוצרי‪ Discovery Selectorized Line :‬מפרט המוצר והשימוש בו‬
‫‪28‬‬
‫תחזוקה‬
‫לפני שתתחיל‬
‫כלי עבודה מומלצים‬
‫‪ Precor‬ממליצה ליישם תוכנית תחזוקה יסודית המשלבת בדיקות בטיחות‬
‫על ידי טכנאי תחזוקה מוסמכים‪ ,‬כמפורט במסמך זה‪.‬‬
‫כדאי שכלי העבודה הבאים יהיו זמינים בכל עת כדי לבדוק ולתחזק את‬
‫המכשירים‪:‬‬
‫מדריך זה מסביר איך לתחזק את מכשירי הכושר המסחריים ‪Discovery‬‬
‫‪ Selectorized Line‬של ‪ .Precor‬הוא מספק מידע על פריטים שיש לבדוק‬
‫ולתחזק על בסיס יומי‪ ,‬שבועי‪ ,‬חודשי ושנתי‪ .‬עליך לבצע את המשימות‬
‫המתאימות למכשירים שבהם אתה מטפל‪ ,‬ולדלג על המשימות שאינן‬
‫רלוונטיות‪.‬‬
‫‪ ‬סט מפתחות ברגים רינג פתוח מגודל ‪ ¹⁄₂‬אינץ’ עד גודל ‪ ¹⁵⁄₁₆‬אינץ’‬
‫מדריך זה עוסק בהליכי התחזוקה הכלליים שבאפשרותך לבצע בחדר‬
‫הכושר‪ .‬אך אם נדרשים טיפולים במכשירים‪ ,‬בנוסף על הליכי התחזוקה‬
‫המופיעים במדריך זה‪ ,‬קרא עוד קבלת שירות‪.‬‬
‫חשוב‪ :‬רכוש את כל חלקי החילוף מחברת ‪ Precor‬בלבד‪ .‬חלקים רבים‬
‫נבדקו ויוצרו במיוחד עבור ציוד הכושר המסחרי של ‪ .Precor‬אם תשתמש‬
‫בחלקים שאינם מאושרים על ידי חברת ‪ ,Precor‬אתה עלול לגרום לפקיעת‬
‫תוקף האחריות המוגבלת של ‪ .Precor‬שימוש בחלקים שלא אושרו על ידי‬
‫חברת ‪ Precor‬עלול לגרום לפציעות‪.‬‬
‫‪ ‬סט בוקסות מגודל ‪ ¹⁄₂‬אינץ’ עד גודל ‪ ¹⁵⁄₁₆‬אינץ’‬
‫‪ ‬מפתח אומים משושה‪ ¹⁄₄ :‬אינץ’‬
‫‪ ‬מפתח שבדי ‪ 12‬אינץ’‬
‫‪ ‬סט מפתחות אלן מגודל ‪ ⁵⁄₆₄‬אינץ’ עד גודל ‪ ³⁄₈‬אינץ’‬
‫‪ ‬פטיש גומי‬
‫‪ ‬מברג פיליפס‬
‫‪ ‬מפתח אלן ‪ ³⁄₁₆‬אינץ’ )עם קצה כדורי או עם ידית ‪(T‬‬
‫חברת ‪ Precor‬ממליצה שטכנאי התחזוקה יקראו בעיון ויבינו היטב את‬
‫הנחיות הבטיחות ואת הליכי התחזוקה המתוארים במדריך זה‪.‬‬
‫הערה‪ :‬אם הציוד דורש הרכבה‪ ,‬מסופק מדריך הרכבה נפרד‪ .‬לקבלת מידע‬
‫על אופן השימוש בפריט ציוד‪ ,‬עיין במדבקת ההוראות שעל הציוד‪.‬‬
‫מדריך הפעלה למוצרי‪ Discovery Selectorized Line :‬תחזוקה‬
‫‪29‬‬
‫קבלת שירות‬
‫אל תנסה לתקן ולתחזק בעצמך את ציוד הכושר‪ ,‬פרט למשימות התחזוקה‬
‫המצוינות במדריך זה‪ .‬אם אחד מהפריטים חסר‪ ,‬פנה לסוכן שלך‪ .‬אם אתה‬
‫זקוק למידע נוסף על מספרי טלפון של שירות הלקוחות‪ ,‬או לרשימה של‬
‫מרכזי שירות מוסמכים של ‪ ,Precor‬בקר באתר האינטרנט של ‪Precor‬‬
‫בכתובת ‪.www.precor.com‬‬
‫אם יש לך שאלות כלשהן בנוגע לציוד‪ ,‬אתר את מספרו הסידורי ופנה‬
‫לשירות הלקוחות של ‪ .Precor‬חברת ‪ Precor‬משתמשת במספר הסידורי‬
‫לציון הדגם ושנת הייצור של המוצר‪ .‬בדרך כלל‪ ,‬ניתן למצוא את המספר‬
‫הסידורי מתחת לתומך המושב‪.‬‬
‫לעיון עתידי‪ ,‬רשום במקום המתאים את המספרים הסידוריים‪ ,‬מספרי‬
‫הדגמים ותאריכי הרכישה של ציוד אימון הכוח של ‪ Precor‬שברשותך‪.‬‬
‫לצורך עיון קל‪ ,‬ייתכן שתרצה לרשום את כל פרטי הציוד להלן‪.‬‬
‫מס’ דגם‬
‫מס’ סידורי ‪:‬‬
‫תאריך רכישה‬
‫מס’ דגם‬
‫מס’ סידורי ‪:‬‬
‫תאריך רכישה‬
‫מס’ דגם‬
‫מס’ סידורי ‪:‬‬
‫תאריך רכישה‬
‫מס’ דגם‬
‫מס’ סידורי ‪:‬‬
‫תאריך רכישה‬
‫מדריך הפעלה למוצרי‪ Discovery Selectorized Line :‬תחזוקה‬
‫מס’ דגם‬
‫מס’ סידורי ‪:‬‬
‫תאריך רכישה‬
‫מס’ דגם‬
‫מס’ סידורי ‪:‬‬
‫תאריך רכישה‬
‫מס’ דגם‬
‫מס’ סידורי ‪:‬‬
‫תאריך רכישה‬
‫מס’ דגם‬
‫מס’ סידורי ‪:‬‬
‫תאריך רכישה‬
‫מס’ דגם‬
‫מס’ סידורי ‪:‬‬
‫תאריך רכישה‬
‫מס’ דגם‬
‫מס’ סידורי ‪:‬‬
‫תאריך רכישה‬
‫מס’ דגם‬
‫מס’ סידורי ‪:‬‬
‫תאריך רכישה‬
‫מס’ דגם‬
‫מס’ סידורי ‪:‬‬
‫תאריך רכישה‬
‫מס’ דגם‬
‫מס’ סידורי ‪:‬‬
‫תאריך רכישה‬
‫‪30‬‬
‫בדיקה יומיומית‬
‫עלייך לבצע את המשימות הבאות בכל יום כדי לתחזק את הציוד ולשמור על‬
‫פעולה חלקה‪:‬‬
‫‪ ‬ניקוי הריפוד‬
‫‪ ‬ניקוי החיפוי‬
‫‪ ‬בדוק את המושבים לאיתור בלאי‬
‫‪ ‬ניקוי ובדיקת המסגרות‬
‫‪ ‬בדיקת כל המחברים‬
‫‪ ‬בדיקת הכבלים והחיבורים‬
‫‪ ‬בדיקת תוויות האזהרה ותוויות ההנחיות‬
‫בצע את המשימות המתאימות לסוג הציוד שלך‪ ,‬ודלג על המשימות שאינן‬
‫תקפות לסוג ציוד זה‪.‬‬
‫ניקוי הריפוד‬
‫ניקוי החיפוי‬
‫זהירות‪ :‬למניעת נזק לחיפויים‪ ,‬נקה אותם בהתאם להוראות שבסעיף זה‪.‬‬
‫השתמש במטלית רכה ולא שורטת ובלחץ קל כדי למנוע משריטת פני השטח‪.‬‬
‫כדי לנקות את החיפויים‪ Precor ,‬ממליצה לערבב מספר טיפות של נוזל‬
‫עדין להדחת כלים בארבעה ליטרים של מים ולהשתמש בתמיסה על מטלית‬
‫רכה כדי לנקות את הציוד‪ .‬נגב את הסבון באמצעות מטלית רכה אחרת ומים‬
‫נקיים‪.‬‬
‫החיפויים נשרטים או נפגמים בקלות כאשר מנקים אותם בשיטות ניקוי לא‬
‫מתאימות‪ .‬כדי למנוע בעיות‪ ,‬נקה את האבק מהחיפויים לעתים קרובות‬
‫באמצעות מטלית נקייה ונטולת סיבים תוך הפעלת לחץ נמוך‪ .‬הימנע‬
‫משפשוף לכלוך או גרגרים גסים על המשטח‪.‬‬
‫חשוב‪ :‬אל תשתמש בקטונים‪ ,‬חומרים ארומטיים‪ ,‬אסטרים‪ ,‬תרסיסים לניקוי‬
‫חלונות‪ ,‬אלכוהול‪ ,‬חומרים לניקוי מטבחים‪ ,‬תמיסות ניקוי מבוססות‪-‬אמוניה או‬
‫חומרים ממסים )כגון אצטון‪ ,‬בנזן‪ ,‬בנזין‪ ,‬פחמן טטרה קלוריד או מדללים(‪.‬‬
‫כדי להסיר לכלוך וזיעה‪ ,‬נקה את הריפוד מדי יום באמצעות תמיסת מים‬
‫וסבון עדין בבקבוק תרסיס‪ .‬רסס קלות את המשטחים המרופדים ונגב‬
‫באמצעות מטלית נקייה‪.‬‬
‫חשוב‪ :‬כדי לנקות את הריפוד‪ ,‬אל תשתמש בחומרי ניקוי הכוללים את‬
‫המרכיבים הבאים‪ :‬חומרים ממסים‪ ,‬אלכוהול‪ ,‬אמוניה או פטרוליום‪ .‬במקומם‪,‬‬
‫השתמש בחומר ניקוי עדין המבוסס על דטרגנטים‪.‬‬
‫מדריך הפעלה למוצרי‪ Discovery Selectorized Line :‬תחזוקה‬
‫‪31‬‬
‫בדוק את המושבים לאיתור בלאי‬
‫בדיקת כל המחברים‬
‫בדוק את כריות הריפוד וחפש סימני שחיקה‪ ,‬סיבים משוחררים ובורגי חיבור‬
‫משוחררים‪ .‬החלף את הכריות במידת הצורך )קרא עוד קבלת שירות כדי‬
‫לרכוש כריות חדשות(‪.‬‬
‫המחברים עלולים להשתחרר במהלך שימוש רגיל‪ .‬בדוק את כל האומים‪,‬‬
‫הברגים והמחברים האחרים כדי לוודא שהם מהודקים היטב ומותקנים‬
‫כראוי‪.‬‬
‫חשוב‪ :‬אל תרפד מחדש את הכריות ואל תשתמש בכריות שלא אושרו‬
‫על‪-‬ידי ‪.Precor‬‬
‫בדוק את המחברים בנקודות החיבור וודא שהחיבורים חזקים ויציבים‪ .‬אם‬
‫יש מחבר רופף אך מצבו תקין‪ ,‬הדק אותו למקומו מחדש‪ .‬אם אתה מודאג‬
‫בקשר לתקינות המחבר‪ ,‬הסר אותו‪ ,‬נקה את התבריג וחפש פגמים כגון‬
‫סדקים‪ ,‬תבריג פגום‪ ,‬קורוזיה או חלודה‪ .‬אם נראה שהמחבר במצב תקין‪,‬‬
‫התקן אותו מחדש‪ .‬אחרת‪ ,‬הוצא את הציוד משימוש עד שיותקן מחבר חדש‬
‫ומתאים בצורה נאותה‪ .‬ניתן להזמין מחברים חדשים משירות הלקוחות‪.‬‬
‫לקבלת מידע נוסף‪ ,‬ראה בסעיף קבלת שירות‪.‬‬
‫ניקוי ובדיקת המסגרות‬
‫להסרת שומן ולכלוך‪ ,‬נקה את המסגרות מדי יום בעזרת תמיסת סבון עדין‬
‫ומים בבקבוק תרסיס‪ .‬נגב את הציוד בעזרת מטלית לחה וייבש היטב‪ .‬ודא‬
‫שניגבת גם את החלקים הצבועים וגם את חלקי הכרום‪.‬‬
‫כדי לשחזר את ברק חלקי הכרום ולשמור עליו‪ ,‬השתמש בחומר ניקוי‬
‫המיועד לכרום‪.‬‬
‫בעת הניקוי‪ ,‬בדוק את המסגרות וחפש סדקים‪ ,‬חלודה ופגמים אחרים‪ .‬ודא‬
‫שהחלקים המרותכים יציבים ושהמחברים מהודקים למקומם כהלכה‪.‬‬
‫מדריך הפעלה למוצרי‪ Discovery Selectorized Line :‬תחזוקה‬
‫‪32‬‬
‫בדיקת הכבלים והחיבורים‬
‫זהירות‪ :‬בדוק בקפידה ובאופן קבוע את הכבלים‪ ,‬גלגלות הכבלים‪ ,‬המחברים‬
‫והחלקים הקשורים‪ .‬החלף כבלים ברגע שהם נראים שחוקים והשתמש אך ורק‬
‫בחלפים המסופקים על ידי חברת ‪ .Precor‬במהלך שימוש סדיר‪ ,‬כבל עלול‬
‫להישחק ולהיקרע‪ .‬קרע פתאומי של כבל שחוק עלול לגרום פציעות חמורות‬
‫למשתמש‪ .‬קרא עוד קבלת שירות כדי לרכוש חלקי חילוף‪.‬‬
‫בדוק את הכבלים ואת החיבורים מדי יום והחלף אותם אם הם פגומים‪ .‬בדוק‬
‫לאיתור פיתולים‪ ,‬חוטים שהתבלו או התדרדרות במצב הציפוי של הכבל‪.‬‬
‫חפש סימני שחיקה‪ ,‬בייחוד בקצוות הכבל שהתקפלו וליד גלגלות‪.‬‬
‫להלן מספר סימנים ברורים של נזק לכבלים‪:‬‬
‫חוט פנימי חשוף‪ ,‬מתיחה או חתכים בציפוי‪ ,‬או ציפוי שנקרע באזור‬
‫שעבר מעל גלגלת‬
‫מבנה זוויתי או מעוקל‬
‫פיתולים‪ ,‬שעשויים לרמז על נזק פנימי‬
‫כיסוי שנעשה צר‬
‫כיסוי שהתנפח‬
‫חשוב‪ :‬את הכבלים שנפגמו יש להחליף באופן מיידי‪ ,‬כדי להימנע מפגיעה‬
‫אפשרית במשתמשים‪.‬‬
‫איור‪ :1‬סימנים לפגמים בכבל‬
‫מדריך הפעלה למוצרי‪ Discovery Selectorized Line :‬תחזוקה‬
‫‪33‬‬
‫בנוסף לבדיקת הכבלים והחיבורים לאיתור נזקים‪ ,‬בדוק גם את המצבים‬
‫הבאים‪:‬‬
‫‪ ‬ודא שכל אחד מהכבלים מכוונן ומהודק כהלכה בחלקו העליון של מערום‬
‫המשקולות‪.‬‬
‫‪ ‬בדוק את גלגלות הכבל‪ ,‬את חיבורי הקצה ואת מתאמי הקצה‪ .‬ודא שכל‬
‫החיבורים הדוקים‪ .‬במידת הצורך‪ ,‬כוונן את מתח הכבל‪.‬‬
‫‪ ‬ודא שבורג הכבל הוברג לפחות בשבעה סיבובים לתוך מוט הבורר או‬
‫לפחות ‪ 13‬מ"מ )‪ .(¹₂-inch‬המרחק המוצג צריך להיות ‪ 19‬מ"מ‬
‫)‪(³₄-inch‬או פחות‪ .‬הדק את אום המעצור הנועל ל‪-68 N-m‬‬
‫)‪ (600in-lb .‬עיין באיור להלן‪.‬‬
‫בדיקת תוויות האזהרה ותוויות ההנחיות‬
‫בדוק את מדבקות האזהרה וההנחיות מדי יום כדי לוודא שניתן לקרוא את‬
‫המידע שעליהן באופן ברור‪ .‬אם חלק כלשהו אינו קריא או שחלק מהמדבקה‬
‫אינו מודבק כהלכה‪ ,‬החלף את המדבקה מייד )קרא עוד קבלת שירות‬
‫לקבלת מידע על רכישה(‪.‬‬
‫נקה את המדבקות לפי הצורך בעזרת תמיסת סבון עדין ומים בבקבוק‬
‫תרסיס‪ ,‬וייבש היטב בעזרת מטלית רכה‪.‬‬
‫האיור הבא מציג דוגמה למדבקות הנחיות למשתמש‪.‬‬
‫איור‪ :3‬דוגמה לתווית הוראות למשתמש במוצרי ‪.Discovery Series Selectorized‬‬
‫‪Line‬‬
‫איור‪ :2‬הכנסת בורג הכבל כהלכה‬
‫מדריך הפעלה למוצרי‪ Discovery Selectorized Line :‬תחזוקה‬
‫‪34‬‬
‫המוצרים של ‪ Precor‬מגיעים מצוידים במספר מדבקות אזהרה תקניות‪.‬‬
‫שני האיורים הבאים מציגים מדבקות אזהרה לדוגמה שעשויות להופיע על‬
‫הציוד‪ ,‬בהתאם לדגם ולקו המוצר‪:‬‬
‫איור‪ :4‬ייתכן שמדבקת אזהרה מוצמדת למערומי המשקולות או לאזור הסמוך אליהם‬
‫במקום שבו בורג כבל מוברג לעצר הבורר‬
‫איור‪ :5‬גרסה של מדבקת אזהרה זו מוצמדת למסגרת הציוד‬
‫מדריך הפעלה למוצרי‪ Discovery Selectorized Line :‬תחזוקה‬
‫‪35‬‬
‫בדיקה שבועית‬
‫סעיף זה מתאר את כל המשימות שיש לבצע אחת לשבוע כדי לשמור על‬
‫הציוד במצב תקין‪ .‬בצע את המשימות הבאות באופן המתאים לסוג הציוד‬
‫שאתה מתחזק‪:‬‬
‫‪ ‬ניקוי בשמפו וניקוי עמוק של הריפוד‬
‫‪ ‬ניקוי ושימון מוטות הכיוון‬
‫‪ ‬בדיקת הכבלים‪ ,‬החיבורים והמתיחות‬
‫‪ ‬בדיקת הגלגלות‬
‫‪ ‬בדוק את ערימת המשקולות והפין הבורר‬
‫ניקוי ושימון מוטות הכיוון‬
‫בדוק שהחלקים החשופים של מוטות הכיוון נקיים‪ .‬בעזרת מטלית יבשה‪ ,‬נגב‬
‫לכלוך או שמן סיכה שהצטבר על המוטות‪.‬‬
‫הערה‪ :‬במכשירי הכושר ‪ ,Discovery Selectorized‬יש להסיר את הכיסוי‬
‫כדי לגשת למוטות הכיוון לצורך בדיקה‪ ,‬ניקוי ושימון )קרא עודהסרת הכיסוי(‪.‬‬
‫שמן את האזורים החשופים שעל מוטות ההדרכה על ידי מריחת שכבה דקה‬
‫של תרסיס חומר סיכה על בסיס סיליקון‪ .‬רסס חומר סיכה על בסיס סיליקון‬
‫על מטלית ולאחר מכן נגב את מוטות ההדרכה בעזרת המטלית‪ .‬בעת‬
‫שימוש בתרסיסי סיכה יש להיזהר שלא להכתים שטיחים ולבוש‪.‬‬
‫‪ ‬בדיקה ושימון המסבים והתותבים‬
‫זהירות‪ :‬אל תנסה לשמן את מוטות ההדרכה כשהציוד נמצא בשימוש‪ .‬ניסיון‬
‫למרוח חומר סיכה בין לוחות המשקולות מבלי לפרק לחלוטין את המערום יגרום‬
‫לפציעה חמורה‪.‬‬
‫ניקוי בשמפו וניקוי עמוק של הריפוד‬
‫חשוב‪ :‬אל תשתמש בחומרי סיכה על בסיס נפט‪ .‬חומרי סיכה נוטים לגרום‬
‫להצטברות מהירה של לכלוך ושיער על לוחות המשקולות‪ ,‬דבר שעלול‬
‫לגרום ללוחות להידבק זה לזה‪.‬‬
‫‪ ‬בדיקה ושימון כוונון המושב‬
‫בצע ניקוי בשמפו וניקוי עמוק של הריפוד אחת לשבוע בעזרת חומר ניקוי‬
‫מבוסס לנולין או חומר ניקוי למשטחי ריפוד‪.‬‬
‫חשוב‪ :‬כדי לנקות את הריפוד‪ ,‬אל תשתמש בחומרי ניקוי הכוללים את‬
‫המרכיבים הבאים‪ :‬חומרים ממסים‪ ,‬אלכוהול‪ ,‬אמוניה או פטרוליום‪ .‬במקומם‪,‬‬
‫השתמש בחומר ניקוי עדין המבוסס על דטרגנטים‪.‬‬
‫מדריך הפעלה למוצרי‪ Discovery Selectorized Line :‬תחזוקה‬
‫‪36‬‬
‫בדיקת הכבלים‪ ,‬החיבורים והמתיחות‬
‫בדיקת הגלגלות‬
‫בכל שבוע‪ ,‬בחן את הכבלים ואת החיבורים באופן יסודי ובדוק את‬
‫המתיחויות בכבלים‪ .‬הרשימות הבאות מפרטות את הדברים שעליך לבדוק‪:‬‬
‫חברת ‪ Precor‬משתמשת בגלגלות סרק מדויקות בעלות מסב כדורי לניתוב‬
‫חלק של הכבלים‪.‬‬
‫‪ ‬בדוק את קצות הכבלים בצד של ערימת המשקולות‪ .‬ודא שבורג הכבל‬
‫מוברג לפחות בשבעה סיבובים לתוך מוט הבורר או לפחות ‪ 13‬מ"מ‬
‫)‪,(¹₂-inch‬כך שלא ייווצר רווח של יותר מ‪ 19-‬מ"מ )‪ (³₄-inches‬בין‬
‫החלק העליון של אום המעצור לבין בסיס ראש הבורג‪ .‬בדוק וכוונן‬
‫בהתאם‪ .‬ודא גם שאום המעצור הנועל מהודק כנגד המוט הבורר‪.‬‬
‫בדוק כל אחת מהגלגלות וחפש פגמים‪ ,‬כולל סדקים דקיקים‪ ,‬קילופים בצבע‬
‫או חלקים חסרים או שבורים‪ .‬משטחי גלגלות שחוקים עלולים לגרום לנזקים‬
‫חמורים לכבלים‪ .‬יש להחליף את הגלגלות ברגע שמתגלים סימני שחיקה או‬
‫פגמים כלשהם‪.‬‬
‫‪ ‬בדוק את הכבלים‪ ,‬בעיקר ליד הגלגלות‪ ,‬הגלגלים והפיקות‪.‬‬
‫‪ ‬בדוק את הכבל וקצהו בפיקה‪ ,‬אשר נייחת במרבית המכשירים‪ .‬בדוק את‬
‫מעבר הבורג דרך מקבע קצה הפיקה כדי לוודא ששני אומי המעצור‬
‫מהודקים זה כנגד זה‪ .‬בנוסף‪ ,‬בדוק את ניתוב הכבל כולו כדי לוודא שאין‬
‫מגע עם מבנה כלשהו‪.‬‬
‫‪ ‬בדוק את הקצה הכדורי של הכבל שבו חיבור הכבל מונח על תושבת‬
‫הקרס‪.‬‬
‫‪ ‬ודא שכל אחד מהכבלים מכוונן ומהודק כהלכה בחלקו העליון של מערום‬
‫המשקולות‪.‬‬
‫‪ ‬בדוק את גלגלות הכבל‪ ,‬את חיבורי הקצה ואת מתאמי הקצה‪ .‬ודא שכל‬
‫החיבורים הדוקים‪ .‬במידת הצורך‪ ,‬כוונן את מתח הכבל‪.‬‬
‫ודא שהגלגלים נעים בחופשיות במהלך השימוש בציוד‪ .‬בדוק כל אחת‬
‫מהגלגלות וודא שלא ניתן להזיזן מצד לצד יתר על המידה‪ ,‬דבר המצביע על‬
‫מסבים שחוקים או על בורגי חיבור משוחררים‪ .‬אם ניתן להזיז את הגלגלות‬
‫יתר על המידה‪ ,‬הסר את הגלגלת ובדוק את המסבים‪ .‬במידת הצורך‪ ,‬החלף‬
‫את הגלגלת בשלמותה‪.‬‬
‫בדוק את ערימת המשקולות והפין הבורר‬
‫ערימות המשקולות עשויות מלוחות המיוצרים במכונה בצורה מדויקת‬
‫כמנגנון יחיד‪ ,‬כך שייערמו במדויק‪ .‬השתמש רק בתוספות משקולות ובפיני‬
‫ברירת משקולות שסופקו על‪-‬ידי ‪.Precor‬‬
‫אחת לשבוע‪ ,‬בדוק את ערימות המשקולות ואת פיני הברירה‪ .‬נגב כל אחת‬
‫מהמשקולות במטלית לחה לפי הצורך‪ .‬בדוק את כל המשקולות לאיתור‬
‫קצוות חדים או פגמים‪ .‬נקה לכלוך ואבק ממוטות הכיוון‪.‬‬
‫ודא שבציוד נעשה שימוש רק בפין בורר מקורי של ‪ .Precor‬בנוסף‪ ,‬ודא‬
‫שניתן להכניס את הפין הבורר לתוך כל אחת מהמשקולות עד סופו כך‬
‫שיישאר שם‪.‬‬
‫מדריך הפעלה למוצרי‪ Discovery Selectorized Line :‬תחזוקה‬
‫‪37‬‬
‫בדיקה ושימון המסבים והתותבים‬
‫בדיקה ושימון כוונון המושב‬
‫חברת ‪ Precor‬משתמשת במסבים באיכות גבוהה המיועדים ליישומי כוח‬
‫ומחזיקים מעמד לאורך זמן‪ .‬בכל שבוע‪ ,‬בצע את הפעולות הבאות כדי‬
‫לשמור על המסבים והתותבים שבמכשירים‪:‬‬
‫מנגנון הכוונון של המושב דורש מעט תחזוקה‪ .‬עם זאת‪ ,‬מכיוון שבטיחות‬
‫המושב חשובה לשם שמירה על בטיחות האימון‪ ,‬עלייך לבדוק את ידית‬
‫המושב בקביעות ולראות אם היא נתקעת בעת השימוש‪.‬‬
‫‪ ‬תותבי ארד‪ :‬חברת ‪ Precor‬ממליצה על שימוש בכמות קטנה של‬
‫ספריי ‪®Teflon‬לסיכה של התותבים התומכים בדרך כלל במוטות‬
‫מסתובבים‪ .‬רסס ישירות על המוט‪ ,‬ולאחר מכן סובב את המוט בכל טווח‬
‫התנועה שלו מספר פעמים‪ .‬חפש סימני בלאי ופגיעות בתותבים‪ .‬יש‬
‫להשתמש בספריי הסיכה בזהירות‪ ,‬כי הוא עלול להכתים את השטיח‬
‫ואת הבגדים‪ .‬נגב את שאריות חומר הסיכה בעזרת מטלית‪.‬‬
‫כדי לבדוק אם ידית המושב זקוקה לשימון‪ ,‬הרם מעט את המושב תוך כדי‬
‫לחיצה על הידית ושחרורה‪ .‬הידית אמורה להישלף בחזרה החוצה בקלות‪.‬‬
‫אם הידית נתקעת‪ ,‬שמן את הפין המסתובב שלה בעזרת תרסיס חומר סיכה‬
‫על בסיס סיליקון‪ .‬נגב את שאריות חומר הסיכה בעזרת מטלית‪.‬‬
‫בדוק שבולם הזעזועים בדחיסת גז אינו דולף‪ .‬החלף אותו‪ ,‬לפי הצורך‪.‬‬
‫‪ ‬תותבים פולימריים‪ :‬שמן את התותבים הפולימריים שעל מוטות הכיוון‬
‫בשכבה דקה של ספריי‪®Teflon .‬רסס את חומר הסיכה על מטלית‪,‬‬
‫ולאחר מכן שפשף את מוט הכיוון לכל אורכו במטלית‪.‬‬
‫חשוב‪ :‬אל תשתמש בשמנים מבוססי‪-‬פטרוליום על תותבים פולימריים‪.‬‬
‫‪ ‬נקודות ציר עם מסבים סגורים‪ :‬מקומות אלה מוגנים מהסביבה‬
‫החיצונית ואינם דורשים שימון‪ .‬כשמנקים את המכשירים‪ ,‬יש לנגב את‬
‫המוטות ואת המשטחים החיצוניים של המסבים במטלית‪ ,‬כדי למנוע‬
‫הצטברות של אבק וזיעה‪.‬‬
‫‪ ‬תותבים לינאריים‪ :‬תותבים אלה מאפשרים תנועה חלקה של רכיבים‬
‫לאורך מוטות הכיוון‪ .‬בדוק את הקצוות של כל מוטות הכיוון כדי לוודא‬
‫שהם מחוזקים היטב ושכל הברגים הדוקים‪.‬‬
‫נגב את מוטות הכיוון תוך ריסוס שכבה דקה של ספריי ‪ ,®Teflon‬כדי‬
‫להסיר אבק‪ ,‬שיער ולכלוך‪.‬‬
‫מדריך הפעלה למוצרי‪ Discovery Selectorized Line :‬תחזוקה‬
‫‪38‬‬
‫בדיקה חודשית‬
‫סעיף זה מתאר את כל המשימות שיש לבצע אחת לחודש כדי לשמור על‬
‫הציוד במצב תקין‪ .‬בצע את המשימות הבאות באופן המתאים לסוג הציוד‬
‫שאתה מתחזק‪:‬‬
‫‪ ‬בדיקת המסגרות וזרועות התנועה‬
‫‪ ‬שימון הפינים הנשלפים‬
‫בדיקת המסגרות וזרועות התנועה‬
‫בדוק את המסגרות ואת זרועות התנועה אחת לחודש וודא שהן פועלות‬
‫כהלכה‪ ,‬שלמות ויציבות‪ .‬חפש סדקים‪ ,‬צבע מתקלף או חלודה‪ .‬במידת‬
‫הצורך‪ ,‬תקן פגמים והתקלפויות בצבע‪ .‬החלף את החלק מייד כאתה מבחין‬
‫בסימני שחיקה‪.‬‬
‫שימון הפינים הנשלפים‬
‫משוך החוצה את הפין הנשלף עד הסוף ומרח עליו כמות קטנה של תרסיס‬
‫חומר סיכה על בסיס סיליקון‪ .‬נגב את שאריות חומר הסיכה בעזרת מטלית‪.‬‬
‫)ראה באיור הבא‪).‬‬
‫זהירות‪ :‬משיכת הפין הנשלף החוצה עלולה לגרום למכשיר לשנות פתאום את‬
‫מצב הכוונון‪ .‬כדי למנוע פציעה‪ ,‬הרחק את ידייך ואת ראשך מהחלקים הנעים‪.‬‬
‫בדוק את הפין הנשלף וודא שהוא פועל כהלכה ומתחבר היטב לכל אחד‬
‫מחורי הכוונון‪.‬‬
‫הערה‪ :‬ניתן להזמין צבע לתיקונים משירות הלקוחות של חברת ‪Precor‬‬
‫בטלפון‪ .‬ראה בסעיפים קבלת שירות‪.‬‬
‫בדוק את המסגרות וחפש סדקים‪ ,‬בעיקר בנקודות החיבור‪ .‬אם התגלו‬
‫סדקים כלשהם‪ ,‬מסור את הציוד מייד לשירות ולתיקון על ידי טכנאי תחזוקה‬
‫מוסמך‪ .‬ראה בסעיף הנחיות בטיחות חשובות לבעלים ו קבלת שירות‪.‬‬
‫להסרת חלודה ממשטחי המסגרת‪ ,‬שפשף בעדינות בעזרת נייר זכוכית עדין‬
‫יבש‪/‬רטוב או צמר פלדה עדין‪ .‬במידת הצורך‪ ,‬תקן את גימור הצבע בעזרת‬
‫צבע מתוצרת ‪ .Precor‬שמור על הגימור המבריק של הצבע על ידי מריחת‬
‫חומר ווקס עדין המיועד לתחזוקת מכוניות‪.‬‬
‫איור‪ :6‬שמן את הפין הנשלף על ידי משיכתו החוצה‬
‫לשמירה על החלקים המצופים באבקה וחלקי הכרום‪ ,‬השתמש בחומר ניקוי‬
‫עדין להסרת לכלוך קל‪ .‬כדי להסיר לכלוך עיקש ושומן ולצורך הברקה‪,‬‬
‫השתמש בפוליש מאיכות גבוהה המיועד למכוניות‪ .‬לסימני שחיקה ולכלוך‬
‫שלא ניתן להסירם בשיטות שצוינו לעיל‪ ,‬השתמש בחול ניקוי עדין‪ .‬אל‬
‫תשתמש בחומרים ממסים‪ ,‬במדלל צבע‪ ,‬באצטון או במסיר לכה לציפורניים‪.‬‬
‫מדריך הפעלה למוצרי‪ Discovery Selectorized Line :‬תחזוקה‬
‫‪39‬‬
‫תחזוקה שנתית‬
‫תחזוקה שנתית של מערום המשקולות‬
‫‪:‬בצע את המשימות הבאות אחת לשנה‪ ,‬באופן המתאים לציוד שברשותך‬
‫אחת לשנה‪ ,‬חברת ‪ Precor‬ממליצה לפרק את מערום המשקולות כדי‬
‫לנקות ולבדוק אותו ביסודיות‪.‬‬
‫‪ ‬תחזוקה שנתית של מערום המשקולות‬
‫‪ ‬הסר בזהירות את הכבל ואת מוטות ההדרכה ממערום המשקולות‪ .‬פרק‬
‫את מערום המשקולות לגמרי באזור מאוורר היטב‪ ,‬הרחק מרחבת‬
‫התרגול‪.‬‬
‫‪ ‬הסרת הכיסוי‬
‫‪ ‬בדיקה ושימון הפנינים הנשלפים‬
‫‪ ‬שימון המסבים הכדוריים הלינאריים‬
‫הסרת הכיסוי‬
‫‪ ‬בדוק את לוחות המשקולות ונקה אותם ביסודיות‪ .‬יש להחליף לוחות‬
‫סדוקים או שבורים מייד )ראה בסעיף קבלת שירות כדי לרכוש‬
‫תחליפים(‪ .‬נקה כל אחת מהמשקולות בנפרד ובדוק את תותבי הכיוון‪.‬‬
‫סדרת ‪ Discovery Series Selectorized Line‬כוללת כיסוי למגדל‬
‫המשקולות‪ ,‬ויש להסיר אותו כדי לבצע את התחזוקה המתוארת במדריך זה‪.‬‬
‫‪ ‬בדוק את תותבי המשקולת העליונה וכל אחת מהמשקולות בנפרד; אם‬
‫משקולת כלשהי נשחקה או נשברה‪ ,‬החלף אותה‪.‬‬
‫חשוב‪ :‬אסור להסיר את הכיסוי כשהמכשיר בשימוש‪.‬‬
‫‪ ‬נקה את מוט הבורר ובדוק אותו לאיתור שחיקה ונזק‪.‬‬
‫כדי להסיר את הכיסוי‪ ,‬עיין במדריך להרכבת הכיסוי המצורף למדריך זה‪.‬‬
‫כדי להסיר את הכיסוי‪ ,‬בצע את הפעולות ההפוכות לפעולות המתוארות‬
‫במדריך ההרכבה‪.‬‬
‫‪ ‬הרכב מחדש את ערימת המשקולות‪.‬‬
‫‪ ‬במידת הצורך‪ ,‬נגב את מארזי ערימת המשקולות )חיפויים( באמצעות‬
‫מטלית לחה‪ .‬בדוק את כל המהדקים כדי לוודא שהחיפוי הורכב בבטחה‪.‬‬
‫בצע את פעולות התחזוקה הדרושות‪ .‬כשתסיים‪ ,‬חבר את המעטה בחזרה‬
‫למקומו‪.‬‬
‫חשוב‪ Precor :‬ממליצה שהכבלים שנשחקו או נפגמו יוחלפו כחלק מעבודת‬
‫התחזוקה השגרתית‪ .‬מומלץ להחליף את כל הכבלים אחת לשנה‪.‬‬
‫מדריך הפעלה למוצרי‪ Discovery Selectorized Line :‬תחזוקה‬
‫‪40‬‬
‫בדיקה ושימון הפנינים הנשלפים‬
‫שימון המסבים הכדוריים הלינאריים‬
‫הסר את מכלול הפין הנשלף על ידי שחרור המכסה‪.‬‬
‫חלק ממכשירי הכושר מכילים מסבים כדוריים לינאריים‪.‬‬
‫זהירות‪ :‬משיכת הפין הנשלף החוצה עלולה לגרום למכשיר לשנות פתאום את‬
‫מצב הכוונון‪ .‬כדי למנוע פציעה‪ ,‬הרחק את ידייך ואת ראשך מהחלקים הנעים‪.‬‬
‫שמן את המסבים הכדוריים הלינאריים בחומר סיכה ‪ NLGI‬רמה ‪ ,2‬על ידי‬
‫שימון המוט בחלק שמתחת למסבים בשכבה דקה של חומר סיכה‪ .‬הזז את‬
‫המסבים וחזור על פעולת השימון בצד השני‪.‬‬
‫בדוק את הבוכנה והקפיץ וחפש סימני שחיקה ופגמים‪ ,‬והחלף אותם במידת‬
‫הצורך‪.‬‬
‫רסס מעט תרסיס חומר סיכה על בסיס סיליקון על הקפיץ והבוכנה‪ ,‬ולאחר‬
‫מכן התקן את המכלול השלם בחזרה‪ .‬הדק את המכסה‪ .‬נגב את שאריות‬
‫חומר הסיכה בעזרת מטלית‪.‬‬
‫איור‪ :7‬בדוק את הפינים הנשלפים )הפין הנשלף מוצג בנפרד לצורך בהירות(‬
‫מדריך הפעלה למוצרי‪ Discovery Selectorized Line :‬תחזוקה‬
‫‪41‬‬
‫הערות‬
‫מדריך הפעלה‬
‫למוצרי‪Discovery Selectorized Line :‬‬
‫הערות‬
‫‪42‬‬
‫הערות‬
‫מדריך הפעלה‬
‫למוצרי‪Discovery Selectorized Line :‬‬
‫הערות‬
‫‪43‬‬
‫הערות‬
‫מדריך הפעלה‬
‫למוצרי‪Discovery Selectorized Line :‬‬
‫הערות‬
‫‪44‬‬
‫‪ Precor‬הוא סימן מסחרי רשום של ‪.Precor Incorporated‬‬
‫זכויות יוצרים ‪.Precor Incorporated 2014‬‬
‫המפרטים נתונים לשינוי ללא הודעה מראש‪.‬‬
‫‪www.precor.com‬‬
‫‪Precor Incorporated‬‬
‫‪20031 142nd Ave NE‬‬
‫‪P.O. Box 7202‬‬
‫‪Woodinville, WA USA 98072-4002‬‬
‫‪1-800-347-4404‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫חברת ‪ Precor‬ידועה בזכות עיצוביה החדשניים ועטורי הפרסים לציוד התעמלות וכושר‪.‬‬
‫‪ Precor‬נוקטת בצעדים אגרסיביים רבים לרישום לרישום פטנטים בארה”ב ובמדינות אחרות עבור המבנה‬
‫המכני וההיבטים החזותיים של עיצוב מוצריה‪ .‬כל גורם השוקל להשתמש בעיצוב המוצרים של חברת ‪Precor‬‬
‫מוזהר בזאת שחברת ‪ Precor‬מתייחסת בחומרה רבה לשימוש בלתי מורשה בזכויותיה הקנייניות‪.‬‬
‫חברת ‪ Precor‬תתנגד בתוקף לכל שימוש בלתי מורשה בזכויותיה הקנייניות‪.‬‬
‫מדריך הפעלה למוצרי (‪)Discovery™ Series Selectorized Line‬‬
‫‪CW39037-602 rev B, he‬‬
‫אוקטובר ‪ 2014‬‬
Assembly Guide
Discovery™ Series Selectorized Line
Rear Delt / Pec Fly
Table of Contents
Getting Started .......................................................................... 2
Installation Requirements ...................................................................2
Required Tools........................................................................................2
Assembling the Equipment........................................................ 3
Attaching the Weight Tower to the Movement Frame ............. 4
Tightening All Frame Fasteners .........................................................5
Stabilizing the Equipment....................................................................5
Routing the Cable Assembly...................................................... 6
Routing the Cable on the Weight Tower ........................................8
Adjusting the Cable Tension ............................................................. 11
Completing Assembly .............................................................. 12
Attaching the Shroud to the Weight Stack................................... 12
Verifying Operation of the Equipment........................................... 12
Rear Delt/Pec Fly Assembly Guide: Table of Contents
1
Getting Started
Assembly of each piece of Discovery Selectorized equipment takes about 30
minutes. If this is your first time assembling this equipment, allow more time.
Installation Requirements
WARNING You will need assistance to assemble this unit. DO
Required Tools

NOT attempt assembly by yourself.
Follow these installation requirements when assembling the unit:

Assemble the unit near the place where you plan to use it.

Locate the equipment at least 40 inches (1 meter) away from walls or
furniture on either side of the equipment, and 40 inches (1 meter) away
from objects behind the equipment.

Torque wrench that can be fitted with the following hex bits:

⁷₃₂-inch hex bit

⁵₁₆-inch hex bit

⁵₃₂-inch hex bit
Socket wrench that can be fitted with the following sockets:

⁹₁₆-inch socket

1-inch socket

³₄-inch socket

Set up the unit on a solid, flat surface, so that it remains level and stable. A
level unit has fewer malfunctions.

³₄-inch open-end wrench

Open the box and assemble the components in the sequence presented in
this guide.

⁵₃₂-inch hex wrench

Torque screwdriver fitted with a #2 Phillips bit

Insert, align, and thread all fasteners with your fingers. This helps prevent
cross-threading. Do not wrench tighten fasteners until instructed to do so.
Important: Before you wrench tighten a fastener, check that its head is flush
with the surface of the product. If not, cross-threading may have occurred. Do
not attempt to rework the assembly as more damage to the equipment will
occur. Instead, contact Customer Support as described in Obtaining Service.

If you plan to move the unit, get help and use a hand truck.
Rear Delt/Pec Fly Assembly Guide: Getting Started
2
Assembling the Equipment
CAUTION: Proper alignment and adjustment of the equipment is critical.
While tightening the fasteners, be sure to leave room for adjustments. Do
not fully tighten fasteners until instructed to do so.
The following figure identifies the major components of the equipment
referred to in this manual.
Make sure the equipment is stable and placed on a solid surface. The
equipment is designed to be freestanding; however, it can be bolted to the
floor for extra stability. Precor highly recommends that the equipment be
bolted to the floor to reduce the risk of toppling the equipment due to
improper use. Since floor construction varies, please consult a professional
building engineer for proper fastening.
Figure 1: Rear Delt/Pec Fly components
Rear Delt/Pec Fly Assembly Guide: Assembling the Equipment
3
Attaching the Weight Tower to the
Movement Frame
4. Attach the base support to the weight tower using the fasteners previously
removed. Partially tighten the fasteners.
Note: Do not tighten fasteners until instructed to do so.
Have your assistant hold the movement frame in an upright, balanced position
while you complete the following procedure.
To attach the weight tower to the movement frame:
1. Locate the point where the cross support attaches to the weight tower.
Using a ⁵₁₆-inch hex bit and a 1-inch socket, remove the four bolts and two
domed washers.
2. Locate the point where the base support attaches to the weight tower.
Using a ⁷₃₂-inch hex bit and a ⁹₁₆-inch socket, remove the two bolts, four
washers, and two nuts installed there and set them aside.
3. Attach the cross support to the weight tower using the fasteners removed
previously. Partially tighten the fasteners.
Note: Be sure to orient the dome washers as shown in the following figure.
Figure 3: Base support attachment to weight tower
Figure 2: Cross support attachment to weight tower
Rear Delt/Pec Fly Assembly Guide: Assembling the Equipment
4
Tightening All Frame Fasteners
Stabilizing the Equipment
Once you have completed assembly, make sure all loose bolts are tightened.
Use the following procedure to fully tighten the bolts that apply to the
equipment you are assembling.
CAUTION: To prevent damage to the equipment foot, tighten it all the way
into the frame before moving the equipment.
Note: Begin with the bolts located on the cross support.
To tighten the equipment fasteners:
1. Tighten the cross support bolts to 500 in-lb (56 N-m) with a ⁵₁₆-inch hex
tip bit and a 1-inch wrench.
2. Tighten the 5-inch bolts to 250 in-lb (28 N-m) with a ⁷₃₂-inch hex tip bit
and a ⁹₁₆-inch wrench.
Use the adjustable equipment foot to ensure the equipment sits level on the
floor.
Note: The equipment may have more than one adjustable foot. Use the same
instructions to stabilize equipment with multiple adjustable feet.
To adjust the equipment foot:
1. Turn the adjustable foot to the left or right until the equipment sits level on
the floor.
3. Tighten the base and cross support transition plate bolts to 500 in-lb (56
N-m) with a ⁵₁₆-inch hex tip bit.
Figure 4: Equipment foot
2. Gently rock the equipment to ensure that it is level. If there is any
movement, readjust the foot.
Rear Delt/Pec Fly Assembly Guide: Assembling the Equipment
5
Routing the Cable Assembly
The cable is wrapped in packing material and attached to the equipment frame
for shipment. Proper cable routing is shown in the following figure.
If necessary, use the following procedure to restore the cable to its original
route. Begin routing the cable on the equipment frame before you route it on
the weight stack.
To route the cable on the movement frame:
1. Route the pulleys around the cams and over the top pulley.
Figure 6: Cable connection on cam
2. Remove the pulley covers using a #2 Phillips head screw driver.
Figure 5: Full cable route
Figure 7: Cable route on cams
Rear Delt/Pec Fly Assembly Guide: Routing the Cable Assembly
6
3. Route cable around the floating pulley.
Figure 8: Cable route on floating pulley
4. Route cable around the pulley on the base support.
5. Make sure the bolt is fully threaded.
Figure 10: Cable route on floating pulley bracket
6. Tighten nut with ³₄-inch wrench to 600 in-lb (67 N-m)..
7. Tighten the pulley bolts to 500 in-lb (56 N-m) and re-install all pulley
covers.
Figure 9: Pulley route on equipment
Rear Delt/Pec Fly Assembly Guide: Routing the Cable Assembly
7
Routing the Cable on the Weight Tower
The weight tower ships with the kick cover and pulley cover attached.
To route the cable on the weight tower:
3. Gently lift the kick cover and set it aside.
4. Using a ⁵₃₂-inch hex bit, remove the shoulder bolt next to the pulley. Route
the cable around the pulley, then replace and tighten the shoulder bolt.
1. Using a ⁵₃₂-inch hex bit, remove the screw and pulley cover and set them
aside.
Figure 11: Kick plate pulley cover removal
2. Grasp the kick cover on either side (see arrows in the following figure) and
press inward slightly so that the notches on the back of the kick cover
unlock from their mounts.
Figure 13: Cable and shoulder bolt position
5. Replace the kick cover and then the pulley cover using a ⁵₃₂-inch hex bit.
Figure 12: Kick cover removal
Rear Delt/Pec Fly Assembly Guide: Routing the Cable Assembly
8
Threading the Cable Through the Top Frame of the
Weight Tower
The cable passes through an opening in the top of the weight tower frame,
over the pulleys and then back down through the frame to the weight stack.
Use the following procedure to remove both cable retainers and the pulley that
covers the opening where the cable passes upward through the frame.
2. Thread the cable up through the weight tower frame. Replace the pulley
and cable retainer making sure that the cable is positioned in the pulley
trough and under the cable retaining bracket. Tighten the bolt to 500 in-lb
(56 N-m) of torque.
Note: When properly installed, the cable retainer keeps the cable securely
seated in the pulley. However, the retainer must not contact the cable
while the cable is under load (for example, during a workout).
Figure 14: Position of cable over pulleys
To route the cable through the weight tower:
1. Locate the pulley positioned over the opening where the cable will thread
up through the weight tower. Using a ³₄-inch socket wrench and a ³₄-inch
open-end wrench, remove the bolt, and then remove the pulley and cable
retainer.
Figure 15: Removal of pulley and cable retainer
Rear Delt/Pec Fly Assembly Guide: Routing the Cable Assembly
Figure 16: Proper position of cable under cable retainer
3. Using a ³₄-inch socket wrench and a ³₄-inch open-end wrench, remove the
nut and cable retainer on the second pulley.
Figure 17: Cable retainer removal
9
4. Thread the cable over the pulley and replace the cable retainer, making
sure that the cable is positioned in the pulley groove and under the cable
retainer. Using a ³₄-inch socket wrench and a ³₄-inch open-end wrench,
tighten the nut to 500 in-lb (56 N-m) of torque.
5. Thread the cable down through the opening under the second pulley, as
shown in the following figure.
7. Insert the cable bolt into the stem and thread it at least 7 threads (turns).
The distance from the underside of the bolt head to the top of the weight
selector stem should be no more than 1¹₄-inch (32 mm).
Important: Make sure at least seven (7) threads on the cable bolt extend into
the selector stem.
Figure 19: Cable attachment into weight stack
Figure 18: Cable route down through weight tower frame
6. Guide the cable down to the weight stack. Remove and discard the
temporary bolt threaded into the selector stem on the weight stack.
Rear Delt/Pec Fly Assembly Guide: Routing the Cable Assembly
10
Adjusting the Cable Tension
To adjust the cable tension:
1. Insert the cable bolt into the selector stem until the cable meets the
following requirements:

No excess slack remains.

The cable is just loose enough to permit insertion of the selector pin
into each of the weight plates.

At least seven (7) threads on the cable bolt extend into the selector
stem.
5. Make sure the cable bolt is threaded at least seven threads (turns). The
distance from the underside of the bolt head to the top of the weight
selector stem should be no more than 1¹₄-inch (32 mm). Refer to the
following figure.
2. Tighten the locking jam nut against the selector stem to 600 in-lb (68
N-m) of torque.
3. Check the adjustment by inserting the weight pin into every weight plate
hole. The weight pin should slide easily in and out of each weight plate.
4. Check cable pulleys, end connections, and end fittings. Make sure all
connections are tight, adjusting cable tension as necessary.
Rear Delt/Pec Fly Assembly Guide: Routing the Cable Assembly
Figure 20: Proper cable bolt insertion
11
Completing Assembly
Attaching the Shroud to the Weight Stack
Verifying Operation of the Equipment
CAUTION: Do not use power tools to tighten screws attaching the weight
stack shroud components. Using power tools may void the Precor warranty.
Once assembly is complete, verify safe operation by checking the following
points:
A Shroud Assembly Guide is included with your equipment. Please refer to these
instructions to attach the plastic shroud to your weight stack.

Cable tension is correct and the cable is moving smoothly on its pulleys.

The movement arm is stable and moves smoothly through its range of
motion.
CAUTION: If the cable does not slide smoothly throughout its path, stop
equipment use immediately and recheck the cable assembly.
Rear Delt/Pec Fly Assembly Guide: Completing Assembly
12
Precor is a registered trademark of Precor Incorporated.
Copyright 2014 Precor Incorporated.
Specifications subject to change without notice.
www.precor.com
Precor Incorporated
20031 142nd Ave NE
P.O. Box 7202
Woodinville, WA USA 98072-4002
1-800-347-4404
NOTICE:
Precor is widely recognized for its innovative, award winning designs of exercise equipment. Precor
aggressively seeks U.S. and foreign patents for both the mechanical construction and the visual aspects of its
product design. Any party contemplating the use of Precor product designs is hereby forewarned that Precor
considers the unauthorized appropriation of its proprietary rights to be a very serious matter. Precor will
vigorously pursue all unauthorized appropriation of its proprietary rights.
Discovery™ Series Selectorized Line AG
Rear Delt / Pec Fly
CW39921-102 rev B, en
July 2014