כתב כמויות – דירת משפחת עזריה

Comments

Transcription

כתב כמויות – דירת משפחת עזריה
‫כתב כמויות ומפרט טכני‬
‫בית משפחת‬
‫רעננה‬
‫הערות כלליות לקבלן‬
‫‪ ‬בניית בית מגורים חדש‪.‬‬
‫‪ ‬העבודה תבוצע לפי מיטב כללי העבודה והביצוע בכפוף לפרקים המתאימים במפרט‬
‫הכללי לעבודת הבניין‪.‬‬
‫‪ ‬על המבצע לדאוג שלא יהיו הפרעות לשכני הבית ולדאוג לכך שהעבודה תתבצע‬
‫בשעות העבודה המקובלות‪.‬‬
‫‪ ‬על הקבלן לדאוג להוצאת פסולת הבנין למקום שפך מותר על ידי הרשות המקומית‪,‬‬
‫ולדאוג לפינוי הפסולת לעיתים קרובות תוך שימוש בשוברים המתאימים שהתקבלו‬
‫מחברת ההטמנה שאתה נחתם הסכם התקשרות כחלק מהליך קבלת היתר הבניה‪.‬‬
‫כמו כן עליו להביא לאתר את חומר הבניה השחור ולאחסנו במקום מוסכם מראש‪.‬‬
‫‪ ‬על הקבלן לדאוג ולנקוט בכל אמצעי הזהירות ולא לפגוע בעוברים ושבים‪ ,‬ברחוב‬
‫הציבורי ובכל החלקים הציבוריים המקיפים את המגרש‪.‬‬
‫‪ ‬על הקבלן לבקר את כל התכניות והמידות הנתונות בתכניות ובכל מקרה של‬
‫המצאות טעות או סתירה בתכניות‪ ,‬בשרטוטים ובמפרט עליו להודיע על כך לאדריכל‬
‫ועליו להפסיק את עבודתו עד לקבלת החלטה או אישור מידי האדריכל‪.‬‬
‫‪ ‬על הקבלן לבדוק התאמת כל התכניות למבנה החדש‪ .‬לבדוק מערכות האינסטלציה‬
‫והחשמל ולוודא התאמת מערכות לתכניות האדריכל‪.‬‬
‫‪ ‬הקבלן יראה את המפרט וכתב הכמויות כהשלמה לתכנית ואין הכרח שהעבודה‬
‫תבוצע לפי המפרט‪.‬‬
‫‪ ‬עם תחילת העבודה ‪ ,‬אנו רואים את הקבלן כאילו ביקר באתר‪ ,‬למד להכיר את תנאי‬
‫העבודה‪ ,‬הגישה‪ ,‬שטחי התארגנות וכו'… מצא את המקום והתנאים המתאימים‬
‫לצרכי ביצוע העבודה וכי כלל זאת במחירי העבודה‪.‬‬
‫‪ ‬לא תתקבל כל תביעה אשר מקורה באי הכרת העבודה‪.‬‬
‫‪ ‬על הקבלן לדאוג לחיטוי מערכת המים עם סיום והפעלת המערכת‪ .‬עלות פעולת‬
‫החיטוי כלול במחיר יחידה‪ ,‬לא תשולם לקבלן שום תוספת מחיר עבור פעולות אלה‪.‬‬
‫‪ ‬על הקבלן לדאוג לתיאום בין אנשי המקצוע השונים ובין האדריכל לסיכום פרטי‬
‫עבודה מיוחדים כגון פרופילים‪ ,‬גוונים‪ ,‬סוגי חומרים‪ ,‬ומתן תשובות לשאלות‪.‬‬
‫‪ ‬מושגים במפרט‪:‬‬
‫"אספקה" – רכישת המוצר‪ ,‬העמסתו והובלתו לאתר ואיחסונו באתר‪.‬‬
‫"הרכבה" – כל הדרוש להשלמת והרכבת המוצר בהתאם למפרט והתכניות לרבות‬
‫מוצרים שיסופקו על ידי הלקוח‪.‬‬
‫‪ ‬טיב החומרים יתאימו לדרישות המפרט והתקן הישראלי‪ ,‬על הקבלן לעבור בדיקה‬
‫ע"י חברת חשמל‪ ,‬בזק‪ ,‬עיריה (רשות מקומית – אם נדרש)‪ .‬כל אלה באחריותו של‬
‫הקבלן‪ .‬עליו לדאוג לקבלת האישורים הנדרשים לצורך קבלת תעודת גמר‪.‬‬
‫‪ ‬על הקבלן לדאוג לאיטום מפני רטיבות וכל תופעה כזו המופיעה במהלך ‪ 3‬שנים מיום‬
‫סיום העבודה‪ ,‬עליו לתקנה על חשבונו‪.‬‬
‫על הקבלן להתחייב כי בסיום‪ ,‬עם מסירת העבודה‪ ,‬יהיה הבית במצב נקי ומסודר ע"פ‬
‫התכניות‪.‬‬
‫כתב כמויות זה הנו הערכה בלבד!‬
‫יש לקחת בחשבון סטיה ושינויים כתוצאה מהעבודה בשטח‪.‬‬
‫סעיף‬
‫תאור‬
‫‪0‬‬
‫כללי‬
‫‪0.00‬‬
‫גידור השטח בזמן הבניה‬
‫יחידה‬
‫כמות‬
‫קומפלט‬
‫סה"כ פרק ‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫עבודות עפר‬
‫‪0.00‬‬
‫חפירה ו‪/‬או חציבה ליסוד עובר‬
‫עבור גדרות‬
‫הסרת צמחיה‪ ,‬עקירת גדמי עצים‬
‫וחישוף השטח וריסוסו לקטילת‬
‫שורשי צמחיה בשטח הבניה‬
‫קידוח לקלונסאות בקוטר ‪ 00‬ס"מ‬
‫לעומק ע"פ תוכניות קונס' ויועץ‬
‫קרקע‪.‬‬
‫‪0.01‬‬
‫‪0.03‬‬
‫מ"א‬
‫‪83‬‬
‫קומפלט‬
‫ע"פ‬
‫תוכנית‬
‫קונסטרו‬
‫קטור‬
‫סה"כ פרק ‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1.00‬‬
‫‪1.01‬‬
‫‪1.03‬‬
‫‪1.00‬‬
‫עבודות בניה‪:‬‬
‫בניית הקירות הפנימיים‬
‫והחיצוניים יהיו הן מגבס והן‬
‫מבלוקים תיקניים בעובי ‪ 00‬ס"מ‬
‫ו‪/‬או ‪ 11‬ס"מ‪ .‬הבניה תיעשה ע"פ‬
‫קווים ישרים ופלס בשני הכיוונים‪.‬‬
‫המחיר כולל הובלה ואספקה‪.‬‬
‫כל עבודות הבניה נמדדות‬
‫בהורדת פתחים וכל חלקי הבטון‪.‬‬
‫קומת מרתף‪ -‬יציקת רצפה‬
‫(מרתף‪ ,‬חניה וחצרות אנגליות‬
‫בכלל) ע"פ תוכנית‪.‬‬
‫יציקת קירות חיצוניים‪ ,‬קירות‬
‫ממ"ד פנימיים‪ ,‬קירות פיתוח‬
‫וחצרות אנגליות בהתאם‬
‫לתוכניות אדריכלות ותוכניות‬
‫קונסטרוקציה‪.‬‬
‫קירות פנים בלוק ‪ 00‬ס"מ‪.‬‬
‫קומת כניסה‪-‬יציקת רצפה ע"פ‬
‫תוכניות‪.‬‬
‫מ"ר‬
‫‪21‬‬
‫מ"ר‬
‫‪087‬‬
‫מ"ר‬
‫‪02‬‬
‫מ"ר‬
‫‪007‬‬
‫מחיר יח'‬
‫סה"כ‬
‫הערות‬
‫סעיף‬
‫תאור‬
‫יחידה‬
‫כמות‬
‫‪1.05‬‬
‫בניית קירות חוץ ‪ 11‬ס"מ ע"פ‬
‫תוכנית – בלוק פומיס ‪ 7‬חורים או‬
‫ש"ע‪.‬‬
‫בניית קירות פנים ‪ 00‬ס"מ ע"פ‬
‫תוכנית‬
‫בניית פרגולות מעץ גושני על פי‬
‫פרט בשטח כולל של כ‪ 07-‬מ"ר‪.‬‬
‫מפלס קומת חדרי שינה‪ -‬יציקת‬
‫רצפה ע"פ תוכניות‪.‬‬
‫בניית קירות חוץ ‪ 11‬ס"מ ע"פ‬
‫תוכנית – בלוק פומיס ‪ 7‬חורים או‬
‫ש"ע‪.‬‬
‫בניית קירות פנים מבלוק ‪00‬‬
‫ס"מ‪.‬‬
‫גג‪ -‬יציקת רצפה ע"פ תוכנית‬
‫מ"ר‬
‫‪051‬‬
‫מ"ר‬
‫‪57‬‬
‫‪1.01‬‬
‫‪1.03‬‬
‫בניית קירות היקפיים לגג‬
‫מדרגות‪ -‬יציקת גרמי מדרגות‬
‫ושיפועים‬
‫אספקת גרם מדרגות קל ממתכת‬
‫‪ +‬הכנה לגמר אבן או עץ‪.‬‬
‫יציקת משטחים חיצוניים‪ ,‬ושביל‬
‫גישה‪.‬‬
‫בניית גדר הקפית‬
‫סה"כ פרק ‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫ריצוף וחיפוי‪:‬‬
‫אזורים בבית שיוגדרו בהמשך‬
‫ירוצפו באבן טבעית או גרניט‬
‫פורצלן בגדלים שונים בהתאם‬
‫לדרישת הלקוח‪.‬‬
‫אזורים מחוץ לבית ירוצפו באבן‬
‫טבעית או דק עץ טבעי או‬
‫סינטטי‪ ,‬ע"פ בחירת הלקוח‪.‬‬
‫הסעיף כולל את כל עבודת‬
‫הריצוף כולל חומר שחור‪ ,‬וכן‬
‫העלאת אריחי הריצוף מהרחוב‪.‬‬
‫הסעיף אינו כולל רכישת אריחי‬
‫הריצוף‪.‬‬
‫‪1.01‬‬
‫‪1.07‬‬
‫‪1.08‬‬
‫‪1.02‬‬
‫‪1.00‬‬
‫‪1.00‬‬
‫‪1.00‬‬
‫‪1.05‬‬
‫‪1.01‬‬
‫קומפלט‬
‫מחיר יח'‬
‫סה"כ‬
‫הערות‬
‫קומת קרקע‬
‫וקומה א‬
‫מ"ר‬
‫‪000‬‬
‫מ"ר‬
‫‪010‬‬
‫מ"ר‬
‫‪00‬‬
‫מ"ר‬
‫‪010‬‬
‫מ"א‬
‫מ"ר‬
‫‪38‬‬
‫‪7‬‬
‫מ"ר‬
‫‪7‬‬
‫מ"ר‬
‫‪052‬‬
‫מ"א‬
‫‪070‬‬
‫סעיף‬
‫תאור‬
‫יחידה‬
‫כמות‬
‫‪3.00‬‬
‫הנחת ריצוף גרניט פורצלן בגודל‬
‫‪ 20X20‬בסלון‪ ,‬מטבח ומעברים‬
‫ב‪ 20-‬מעלות ‪+‬מילוי ברובה‬
‫אקרילית מתאימה‪.‬‬
‫התקנת פאנל תואם לסוג רצפה‬
‫בקו טיח על פי פרט‪.‬‬
‫הנחת ריצוף תחתי כמצע לפרקט‬
‫בגודל ‪ 30X30‬או ‪00X00‬‬
‫מ"ר‬
‫קרקע‬
‫קומה א‬
‫סה"כ‬
‫מ"א‬
‫‪80‬‬
‫‪3.00‬‬
‫הנחת ריצוף בגודל ‪10X10‬‬
‫בחדרי רחצה ב‪ 20-‬מעלות ‪+‬‬
‫מילוי ברובה מתאימה לסוג‬
‫הריצוף‪.‬‬
‫חיפוי קירות בקרמיקה או ג‪.‬פ‪.‬‬
‫‪3.01‬‬
‫‪3.03‬‬
‫מחיר יח'‬
‫‪70‬‬
‫‪8‬‬
‫‪78‬‬
‫סה"כ‬
‫הערות‬
‫קומת קרקע‪,‬‬
‫מעברים בין‬
‫חדרי שינה‬
‫קומה א‪.‬‬
‫מ"ר‬
‫מרתף‬
‫קרקע‬
‫קומה א‬
‫סה"כ‬
‫‪71‬‬
‫‪10‬‬
‫‪30‬‬
‫‪030‬‬
‫מרתף‪ ,‬חדרי‬
‫שינה‬
‫מ"ר‬
‫‪3.01‬‬
‫חיפוי מדרגות בלוחות אבן טבעית יח'‬
‫ואו שיש כולל התקנת פאנלים‬
‫תואמים בקו טיח‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫מרתף‬
‫‪1‬‬
‫קרקע‬
‫קומה א ‪8‬‬
‫‪10‬‬
‫סה"כ‬
‫‪30‬‬
‫מרתף‬
‫‪00‬‬
‫קרקע‬
‫‪17‬‬
‫קומה א‬
‫‪27‬‬
‫סה"כ‬
‫‪ 05‬מדרגות על‬
‫בטון יצוק‪05 ,‬‬
‫שלח בלבד על‬
‫קונס' מפלדה‬
‫מרתף ‪,‬קומת‬
‫קרקע וקומה‬
‫א‪.‬‬
‫‪3.07‬‬
‫יח'‬
‫‪ 0‬כנ"ל‬
‫יח'‬
‫‪30‬‬
‫מ"ר‬
‫‪11‬‬
‫מ"ר‬
‫‪00‬‬
‫מ"ר‬
‫קרקע ‪10‬‬
‫קומה א ‪31‬‬
‫סה"כ ‪51‬‬
‫‪70‬‬
‫יח'‬
‫‪11‬‬
‫‪3.05‬‬
‫‪3.08‬‬
‫‪3.02‬‬
‫‪3.00‬‬
‫‪3.00‬‬
‫‪3.01‬‬
‫‪3.03‬‬
‫חיפוי פודסטים בלוחות אבן‬
‫טבעית ואו שיש כולל התקנת‬
‫פאנלים תואמים בקו טיח‬
‫חיפוי מדרגות חיצוניות בלוחות‬
‫אבן טבעית ואו שיש כולל התקנת‬
‫פאנלים תואמים בקו טיח‪.‬‬
‫ריצוף משטחים חיצוניים ושביל‬
‫גישה באבן טבעית כולל פנל על‬
‫קירות סמוכים‪.‬‬
‫ריצוף מרפסת גג בגרניט פורצלן‬
‫בגדלים משתנים כולל פנל תואם‪.‬‬
‫הנחת פרקט למינציה קליק‬
‫בהתקנה צפה כולל תשתית ספוג‬
‫בולם זעזועים ופנל היקפי ‪.‬‬
‫הנחת דק עץ טבעי או סינטטי‬
‫בהתקנה נסתרת‪.‬‬
‫הנחת ספי חלונות אבן טבעית‬
‫ע"פ פרט‬
‫מ"ר‬
‫מ"ר‬
‫מרתף‪,‬‬
‫קרקע‪ ,‬קומה‬
‫א‪.‬‬
‫סעיף‬
‫‪3.00‬‬
‫תאור‬
‫הנחת קופינג אבן על מעקה הגג‪,‬‬
‫גדרות‪ ,‬חצרות אנגליות‪ ,‬אדניות‬
‫בנויות‪.‬‬
‫יחידה‬
‫מ"א‬
‫כמות‬
‫‪ 38‬גג עליון‬
‫‪ 12‬מרפסות א‬
‫‪ 10‬אדניות וחצר‬
‫אנגלית‬
‫‪ 000‬גדרות‬
‫סה"כ ‪088‬‬
‫סה"כ פרק ‪3‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.00‬‬
‫חשמל‪:‬‬
‫האביזרים והמנורות יירכשו ע"י‬
‫הלקוח‪.‬‬
‫העבודה כוללת רכישה והרכבת‬
‫כל צנרת החשמל בבית ובכלל זה‬
‫שקעים‪ ,‬מפסקים‪ ,‬וכד' מתוצרת‬
‫גוויס‪ .‬כל הנקודות כוללות חיבורי‬
‫חשמל‪.‬‬
‫כל החיווט יעמוד בתקן הישראלי‪.‬‬
‫העבודה תבוצע על ידי חשמלאי‬
‫מוסמך‪ .‬האביזרים יותקנו בגובה‬
‫על פי המופיע בחוק‪ ,‬אא"כ‬
‫התבקש שינוי או סטייה בכתב‬
‫מהלקוח‪ .‬ביצוע המפסקים‬
‫והשקעים יהיה אחרי צביעת‬
‫הקירות בשכבת צבע שנייה ולפני‬
‫צביעת שכבה שלישית‪ .‬כל‬
‫השקעים יופרדו מנקודות המאור‬
‫על מנת לאפשר שליטה על‬
‫המאור משעון שבת ללא קשר‬
‫לתפקוד השקעים‪.‬‬
‫כל קופסאות השקעים והצנרת‬
‫שעוברת ברצפה יבוטנו ויקובעו‬
‫על ידי הקבלן בצמנט בלבד‪.‬‬
‫הקבלן מתחייב לבההגיש‬
‫"תוכנית עדות" כלומר תוכנית‬
‫מהלך כל הצנרת שבוצעה בפועל‬
‫בבית‪.‬‬
‫באחריות הקבלן שהמערכת‬
‫תעבור בדיקה ואישור חברת‬
‫החשמל‪ .‬ביקורת ראשונה תהיה‬
‫על חשבון הלקוח‪ ,‬במידה‬
‫ותהיינה ביקורות נוספות עקב‬
‫עבודות לקויות של הקבלן‪ ,‬הן‬
‫תהיינה על חשבון הקבלן‬
‫נק' תאורה בתקרה‬
‫יח'‬
‫‪50‬‬
‫מחיר יח'‬
‫סה"כ‬
‫הערות‬
‫סעיף‬
‫תאור‬
‫יחידה‬
‫כמות‬
‫‪0.01‬‬
‫נק' תאורה בקיר‪ ,‬כולל תאורת‬
‫חוץ‬
‫נק' תאורה שקועה ו‪/‬או נסתרת‬
‫בתקרה או קיר‬
‫נק' תאורת רצפה‪.‬‬
‫שקע רגיל בקיר‬
‫שקע רגיל מוגן מים‬
‫שקע טלפון‬
‫שקע ‪ + T.V.‬הכנה לכבלים‬
‫שקע כח‬
‫שקע תלת פאזי‬
‫נק' לרמקולים‬
‫מפסק דימר (ללא אספקת‬
‫הדימר)‬
‫מפסק חילופי‬
‫מפסק מצליב‬
‫מפסק כפול‬
‫צנור עם חוט משיכה‬
‫נק' לתנור חימום‬
‫נק' הדלקה‪+‬מנוע לתריס חשמלי‬
‫נק' לונטה‬
‫נק' אזעקה‬
‫יח'‬
‫‪05‬‬
‫יח'‬
‫‪01‬‬
‫יח'‬
‫יח'‬
‫יח'‬
‫יח'‬
‫יח'‬
‫יח'‬
‫יח'‬
‫יח'‬
‫יח'‬
‫‪8‬‬
‫‪71‬‬
‫‪15‬‬
‫‪05‬‬
‫‪01‬‬
‫‪(00‬לא סופי)‬
‫‪3‬‬
‫‪00‬‬
‫‪5‬‬
‫יח'‬
‫יח'‬
‫יח'‬
‫יח'‬
‫יח'‬
‫יח'‬
‫יח'‬
‫יח'‬
‫‪0.10‬‬
‫‪0.11‬‬
‫שעון שבת‬
‫ארון חשמל‬
‫יח'‬
‫יח'‬
‫‪15‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪01‬‬
‫‪0‬‬
‫‪02‬‬
‫‪0‬‬
‫ע"פ תוכנית‬
‫אזעקות‬
‫‪1‬‬
‫‪ 0‬ראשי‬
‫‪ 1‬משני‬
‫‪0.13‬‬
‫‪0.10‬‬
‫הארקה כל הבית‬
‫קופסאות חיבורים חיצוניות‬
‫סה"כ פרק ‪0‬‬
‫קומפלט‬
‫יח'‬
‫‪0.03‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.05‬‬
‫‪0.01‬‬
‫‪0.07‬‬
‫‪0.08‬‬
‫‪0.02‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.01‬‬
‫‪0.03‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.05‬‬
‫‪0.01‬‬
‫‪0.07‬‬
‫‪0.08‬‬
‫‪0.02‬‬
‫‪0.10‬‬
‫‪1‬‬
‫מחיר יח'‬
‫סה"כ‬
‫הערות‬
‫סעיף‬
‫תאור‬
‫יחידה‬
‫‪5.00‬‬
‫עבודות טיח‪:‬‬
‫הקבלן יספק את כל החומרים‬
‫הכלים והציוד ובכלל זה‪ :‬מלט‪,‬‬
‫חול לסוגיו‪ ,‬חומר לשליכט‪,‬‬
‫תוספים לטיח‪ ,‬פסי מתכת לפינות‬
‫רשתות‪ ,‬מסמרים וכד'‪ .‬כמוכן‬
‫הקבלן יספק חומר לפיגומים‬
‫ויבנה את הפיגומים הנדרשים‬
‫לצורך עבודות הטיח‪ .‬לפני תחילת‬
‫העבודה על הקבלן לנקות את כל‬
‫הקירות משיירי חוט שזור‪ ,‬מוטות‬
‫פלדה‪ ,‬לוחות‪ ,‬קרשים‪ ,‬דיקטים‪,‬‬
‫שיירי בטון‪ ,‬ניירות ובליטות‪,‬‬
‫ולכסות ברזל גלוי בשכבת בטון‬
‫(צמנט‪+‬חול)‪.‬‬
‫הקבלן יתקן וימלא בטיט חורים‬
‫והשלמות ליד משקופים‪ .‬כמו כן‬
‫ידביק הקבלן תחבושות או‬
‫רשתות פיברגלס בכל חיבור בין‬
‫שני קירות או בין שני חומרים‬
‫שונים‪ ,‬כולל פריקסטים בכל‬
‫בחלונות למניעת סדקים‪.‬‬
‫הקבלן ירכיב פינות מתכת בכל‬
‫פינות הבית (פנים וחוץ כולל‬
‫חלונות וקרניזים)‪ ,‬יפלסם אנכים‪,‬‬
‫אופקית‪ ,‬ויבטנם בטיט‪.‬‬
‫כל קירות החוץ בבית יעברו‬
‫הרבצה ראשונה הכוללת בטון‬
‫ותוסתפת ‪ B.G.B.‬על כל הקירות‪.‬‬
‫שכבת תיקונים מבטון לפי הצורך‬
‫ושכבת טיח תרמי של ‪ 3‬ס"מ לפי‬
‫התקן‪.‬‬
‫שכבת טיח מיישר‪ .‬הקבלן יישר‬
‫עם סרגל שיניים ויבדוק בעזרת‬
‫פלס מישוריות קירות‪ ,‬אופקית‬
‫ואנכית‪.‬‬
‫שכבה מסיימת (שליכט) לפי‬
‫בחירת המזמין‪.‬‬
‫על הקבלן לבצע אשפרה לפחות‬
‫פעם ביום על כל הקירות‬
‫המטוייחים‪.‬‬
‫בחלל הממ"ד יש לבצע טיח‬
‫תרמי‪.‬‬
‫כל קירות ותקרות הפנים יקבלו‬
‫שכבת טיח מיישר‪ ,‬יישור עם‬
‫סרגל שיניים ובדיקת פלס‬
‫מישוריות קירות ותקרות‪ ,‬אופקית‬
‫אנכית ואלכסונית‪ .‬שכבת תיקונים‬
‫קומפלט‬
‫כל‬
‫הבית‬
‫כמות‬
‫מחיר יח'‬
‫סה"כ‬
‫הערות‬
‫‪5.01‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1.00‬‬
‫‪1.01‬‬
‫‪1.03‬‬
‫‪1.00‬‬
‫‪1.05‬‬
‫לפי הצורך‪ ,‬שכבה מסיימת‬
‫(שליכט) וסימון שקעי החשמל‬
‫בקיר‪.‬‬
‫גמר שליכט אקרילי בקירות החוץ‬
‫שאינם בגמר אבן‪.‬‬
‫סה"כ פרק ‪5‬‬
‫עבודות צביעה‪:‬‬
‫הקבלן יספק את כל החומרים‬
‫הכלים והציוד‪.‬‬
‫הקבלן יבצע דוגמאות צבע (עד ‪7‬‬
‫דוגמאות ) ורק לאחר מתן אישור‬
‫ע"י האדריכל והלקוח ימשיך‬
‫בעבודה‪ .‬העבודה תבוצע עד‬
‫לכיסוי מלא לשביעות רצון‬
‫האדריכל‪ .‬בכל מקרה של סדקים‬
‫הקיימים בקירות‪ ,‬על הקבלן‬
‫לשייף את הקיר משני צידי הסדק‬
‫ברוחב ‪ 15‬ס"מ עד לשכבת‬
‫הטיח‪ ,‬ורק אז לבצע יישור‬
‫ושפכטל‪.‬‬
‫צביעת תקרה בסופרלקריל בגוון‬
‫לבן בשלוש שכבות ועד קבלת‬
‫כיסוי מלא וגוון אחיד‪.‬‬
‫צביעת קירות בסופר קריל ‪1000‬‬
‫או נירלט (ע"פ דרישת הלקוח)‬
‫ע"פ קטלוג טמבור מיקס או‬
‫נירלט‪ .‬אפשרות לצביעה ב‪-‬עד ‪7‬‬
‫גוונים שונים‪ ,‬ועד לקבלת גוון‬
‫אחיד‪.‬‬
‫חדרים רטובים יצבעו בצבע דוחה‬
‫עובש כדוגמת אקרינול או ש"ע‪.‬‬
‫שפכטל אמריקאי ‪ 3‬שכבות עד‬
‫החלקה מלאה‪.‬‬
‫צביעת מעקה מדרגות ומעקה‬
‫מרפסת קומת מגורים בצבע‬
‫המרייט ‪ ,‬גוון לבחירת הלקוח‪.‬‬
‫סה"כ פרק ‪1‬‬
‫קומפלט‬
‫קומפלט‬
‫כל‬
‫הבית‬
‫קומפלט‬
‫קומפלט‬
‫קומפלט‬
‫סעיף‬
‫תאור‬
‫‪7‬‬
‫עבודות אלומיניום‪:‬‬
‫כל עבודת האלומיניום תבוצע‬
‫מפרופילי אלומיניום קליל ע"פ‬
‫רשימות או ש"ע‪ ,‬אלא אם כן צויין‬
‫אחרת‪ .‬בכל הפתחים יותקנו‬
‫משקופים עיוורים מפח מגולוון‪.‬‬
‫ראה רשימות אלומיניום‬
‫סה"כ פרק ‪7‬‬
‫‪7.00‬‬
‫‪8‬‬
‫‪8.00‬‬
‫‪8.01‬‬
‫‪8.03‬‬
‫‪8.00‬‬
‫‪8.05‬‬
‫‪8.01‬‬
‫‪8.07‬‬
‫יחידה‬
‫עבודות מסגרות‪:‬‬
‫כל עבודות המסגרות תבוצענה‬
‫מפרופילים תיקניים‪ ,‬כולל ריתוכים‬
‫נקיים‪ .‬על הקבלן המבצע לוודא‬
‫איטום נכון של חלקי המסגרות‬
‫למניעת חדירת רטיבות אל תוך‬
‫הבית‪.‬‬
‫ראה‬
‫מעקה פנימי למדרגות‬
‫רשימה‬
‫ראה‬
‫רשת דריכה לחצרות אנגליות‬
‫רשימה‬
‫יח'‬
‫דלת ממ"ד‬
‫יח'‬
‫חלון ממ"ד‬
‫יח'‬
‫צינורות אוויר ממ"ד‬
‫קומפלט‬
‫הכנה לחבלי כביסה‬
‫ראה‬
‫שערים גדרות ומעקות פיתוח‬
‫רשימה‬
‫ומרפסות‬
‫‪8.08‬‬
‫דלת רב בריח או ש"ע‬
‫סה"כ פרק ‪8‬‬
‫‪2‬‬
‫עבודות נגרות‪:‬‬
‫‪2.00‬‬
‫דלתות עץ ‪ 80%‬מילוי כוורת‬
‫דחוסה‪ ,‬חיפוי דיקט בגמר צבע‬
‫אטום בהתזה בתנור (שלייפלק)‬
‫בגוון על פי בחירת הלקוח‪,‬משקוף‬
‫בעובי‪ 01‬ס"מ‪,‬צירים‬
‫מתכווננים‪,‬מנעול חבוי אפס‪ ,‬גומי‬
‫אטימה‪ ,‬ידית ניקל והלבשות‬
‫מתכוננות‪ .‬ההצעה כוללת התקנת‬
‫משקופים עיוורים‪ – .‬ראה רשימת‬
‫נגרות‪.‬‬
‫יח'‬
‫יח'‬
‫כמות‬
‫מחיר יח'‬
‫סה"כ‬
‫הערות‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0‬‬
‫‪05‬‬
‫מרתף‬
‫סעיף‬
‫תאור‬
‫יחידה‬
‫כמות‬
‫‪2.01‬‬
‫דלת כניסה ראשית דו‪-‬כנפית‬
‫ראה רשימת נגרות‪.‬‬
‫סה"כ פרק ‪2‬‬
‫יח'‬
‫‪0‬‬
‫‪00‬‬
‫מיזוג אוויר‪:‬‬
‫התקנת מערכת מיזוג אוויר בכל‬
‫הבית‪ ,‬המחירים כוללים התקנה‬
‫ויסות ומסמכי קבלה של כל‬
‫הציוד‪.‬‬
‫יש לפרט שתי אפשרויות‬
‫רלוונטיות‪:‬‬
‫‪ .0‬שלש מערכות מיזוג מיני‪-‬‬
‫מרכזי אינוורטר(בכל‬
‫קומה בנפרד)‬
‫‪00.00‬‬
‫‪ .1‬מערכת מיזוג מרכזית‬
‫‪VRF‬מתוצרת מיצובישי‬
‫או דייקין בקומות קרקע‬
‫וקומה א ומזגנים עיליים‬
‫בקמת מרתף‪.‬‬
‫ההצעה כוללת כל הרכיבים‬
‫הנדרשים לצורך מערכת‬
‫המיזוג‪ ,‬התקנת המזגן‪,‬‬
‫תעלות ושרשורים‪ .‬בחללים‬
‫הציבוריים יותקנו גרילים‬
‫דקורטיביים מסוג דקוראייר‬
‫של חברת מטלפרס או ש"ע‪.‬‬
‫סה"כ פרק ‪00‬‬
‫מחיר יח'‬
‫סה"כ‬
‫הערות‬
‫סעיף‬
‫תאור‬
‫‪00‬‬
‫אינסטלציה‪:‬‬
‫מערכות המים הדלוחין והשופכין‬
‫שיותקנו בבית יהיו מסוג (‪ )SP‬על‬
‫פי תקן ישראלי‪.‬‬
‫הצנרת תעמוד בתקן הישראלי‬
‫ותותקן בהתאם לחוק התכנון‬
‫והבניה‪.‬‬
‫הטיפול יכלול בדיקה וטיפול בכל‬
‫הרטיבויות במבנה‪ ,‬התקנת‬
‫רולקות בחדרי האמבטיה‬
‫ובמקלחונים‪.‬‬
‫המחיר כולל את הצנרת וחיבור‬
‫כל הכלים הסניטריים‪ ,‬הברזים‬
‫ואביזרי אמבטיה‪ .‬ובכללם‪:‬‬
‫‪00.00‬‬
‫אסלות תלויות עם מנגנון הדחה‬
‫סמוי‬
‫אמבטיות‬
‫מקלחת‬
‫ברזי חמים קרים‬
‫ברז קרים בלבד‬
‫אינטרפוץ ‪ 0‬דרך‬
‫אינטרפוץ ‪ 3‬דרך‬
‫צינור מי גשם‬
‫קולטן מי שפכין‬
‫התקנת דוד שמש‬
‫סה"כ פרק ‪00‬‬
‫‪00.01‬‬
‫‪00.03‬‬
‫‪00.00‬‬
‫‪00.05‬‬
‫‪00.01‬‬
‫‪00.07‬‬
‫‪00.08‬‬
‫‪00.02‬‬
‫יחידה‬
‫כמות‬
‫יח'‬
‫‪5‬‬
‫יח'‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪7‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5‬‬
‫‪7‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫יח'‬
‫יח'‬
‫יח'‬
‫יח'‬
‫מחיר יח'‬
‫סה"כ‬
‫הערות‬
‫סעיף‬
‫תאור‬
‫‪01‬‬
‫איטום ובידוד‪:‬‬
‫כל אזורי הגג‪ ,‬המרפסות‬
‫והאזורים הרטובים בבית וכן‬
‫קירות המרתף יעברו תהליכי‬
‫איטום נאותים על פי פרטי‬
‫קונסטרוקציה ואיטום ובהתאם‬
‫למפרט הכללי לעבודות בנין‪ ,‬פרק‬
‫‪ 5‬עבודות איטום‪ ,‬המעודכן למועד‬
‫ביצוע עבודות האיטום‪.‬‬
‫חלל הרעפים יטופל בחומרי בידוד‬
‫תרמי ע"מ למנוע חימום יתר‬
‫הקומות העליונות‪.‬‬
‫איטום חדרים רטובים – פרימר‬
‫ביטומני בכמות ‪ 300‬גר'‪/‬מ"ר‪3 ,‬‬
‫שכבות של ביטומן מנושב ‪15/75‬‬
‫במריחות חמות בכמות כוללת של‬
‫‪ 0.5‬ק"ג‪/‬מ"ר רשתות זכוכית‬
‫אינטרגלס והגנה על שכבות‬
‫האיטום ע"י הדבקת נייר זפת דו‬
‫שכבתי כולל יצירת "רולקות"‬
‫ואיטום סביב אביזרים‪.‬‬
‫איטום גגות שטוחים במערכת חד‬
‫שכבתית של יריעות ביטומניות‬
‫משוכללות מושבחות בפולימר‬
‫‪ app‬בעובי ‪ 5‬מ"מ‪ .‬היריעות‬
‫מולחמות לתשתית ובחפיפה של‬
‫‪ 00‬ס"מ‪ ,‬כולל פרימר ביטומני‬
‫‪ gs 070‬במשקל כולל של ‪300‬‬
‫גר'‪/‬מ"ר‪.‬‬
‫קיבוע רצועות חיפוי ביטומניות על‬
‫המעקות באזור הרולקות‬
‫באמצעות פרופיל אלומיניום‬
‫מתוצרת מתכות ארד או ש"ע‬
‫כולל מילוי עליון עם מסטיק‬
‫אטימה פוליאריטני‬
‫התקנת גג רעפים על פי פרט‬
‫ותכנית גג‪.‬‬
‫סה"כ פרק ‪01‬‬
‫‪01.00‬‬
‫‪01.01‬‬
‫‪01.03‬‬
‫‪01.00‬‬
‫שונות‪:‬‬
‫יחידה‬
‫כמות‬
‫מ"ר‬
‫‪10‬‬
‫מ"ר‬
‫‪01‬‬
‫מ"א‬
‫‪00‬‬
‫מ"ר‬
‫‪17‬‬
‫מחיר יח'‬
‫סה"כ‬
‫הערות‬

Similar documents