ספטמבר 1522 משטר הפעלות מערכות 1522 אינטגרציה

Comments

Transcription

ספטמבר 1522 משטר הפעלות מערכות 1522 אינטגרציה
‫פרק‬
‫מס' הוראה‬
‫‪055‬‬
‫‪035‬‬
‫‪.1‬‬
‫שם ההוראה‬
‫תחולה‬
‫משטר הפעלות מערכות ‪1522‬‬
‫בטיחות אש‪-‬אינטגרציה‬
‫עדכון‬
‫ספטמבר‬
‫‪1522‬‬
‫דף מס'‬
‫מתוך ‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫כללי‪:‬‬
‫‪ 1.1‬במבנים בהם מותקנות מערכות בטיחות אש מתקדמות כגון‪ :‬גילוי אש או כיבוי אוטומטי‪ ,‬יש‬
‫לקבוע משטר הפעלות למערכות האנרגיה הנוספות כגון‪ :‬שחרור עשן‪ ,‬מערכת על לחץ‪ ,‬מערכת‬
‫החשמל‪ ,‬דלתות וכד'‪.‬‬
‫קיימת חשיבות רבה לסדר פעולות נכון של מערכות אלו בעת שריפה‪.‬‬
‫‪ 1.1‬הוראה זו באה להסדיר את נושא משטר ההפעלות של מערכות החירום כאשר מופעלות‬
‫מערכות אוטומטיות לכיבוי אש ו‪/‬או גילוי אש ועשן בהתאם לשימוש במבנה‪.‬‬
‫‪ 1.1‬הוראה זו אינה באה לשנות או להוסיף להוראות‪ ,‬תקנים או תקנות קיימות לעניין התקנת‬
‫מערכות בטיחות אש כמיגון‪ :‬מערכות מתזים‪ ,‬גילוי עשן וכד'‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫מטרה‪:‬‬
‫קביעת משטר הפעלות האינטגרציה של מערכות החירום במבנה בהתאם לדרישות‬
‫התקנות‪ ,‬התקנים והשיקול ההנדסי של המתכנן ואופי האובייקט‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫שיטה‪:‬‬
‫‪ 1.1‬לצורך קביעת משטר הפעלות של מערכות בטיחות אש‪ ,‬יוגדרו שתי קבוצות שימוש לפי‬
‫הפירוט הבא‪:‬‬
‫‪ 3.3.3‬קבוצה שימוש ‪ - 3‬מקומות עם לינה ושימושים נוספים עם פוטנציאל סיכון‬
‫גבוה – ( ‪)LIFE SAFETY‬‬
‫‪ 1.1.1.1‬מקומות עם לינה כגון‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫בתי חולים‪ ,‬בתי אבות‪ ,‬בתי מלון‪.‬‬
‫מגורים רבי קומות (שטחים ציבוריים) מעונות וכד'‪.‬‬
‫‪ 1.1.1.1‬שימושים נוספים‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫‪3.3.2‬‬
‫משרדים ‪ -‬פרוזדורים המקשרים בין חדרי המדרגות‪.‬‬
‫מקומות לאסיפה (התקהלות) – מפלס תחתית תקרה בגובה עד ‪5.4‬‬
‫מטר‪.‬‬
‫מסחר‪/‬קניונים ‪ -‬שטחים ציבוריים כגון מעברים‪/‬אטריום‬
‫קבוצה ‪ - 2‬מקומות ללא לינה‪FIRE PROTECTION -‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫מחסנים‪.‬‬
‫תעשייה‪.‬‬
‫מסחר עם מפלס תחתית תקרה בגובה מעל ‪ 5.4‬מטר‪.‬‬
‫חינוך (במידה והותקנו גלאים ו‪/‬או מתזים)‪.‬‬
‫התקהלות – עם מפלס תחתית תקרה מעל ‪ 5.4‬מטר‪.‬‬
‫הוראות נציב כבאות והצלה ומפקח כבאות ראשי‬
‫‪2‬‬
‫פרק‬
‫מס' הוראה‬
‫‪055‬‬
‫‪035‬‬
‫‪.4‬‬
‫תחולה‬
‫שם ההוראה‬
‫משטר הפעלות מערכות ‪1522‬‬
‫בטיחות אש‪-‬אינטגרציה‬
‫דף מס'‬
‫מתוך ‪4‬‬
‫עדכון‬
‫ספטמבר‬
‫‪1522‬‬
‫‪1‬‬
‫משטר הפעלות יהיה בהתאם לחלוקה לשתי קבוצות השימוש כפי שיפורט להלן‪:‬‬
‫‪1.3‬‬
‫קבוצה ‪ - 3‬מקומות עם לינה ושימושים נוספים‪.‬‬
‫אירוע‬
‫אזעקת אש כתוצאה מהפעלת גלאי‬
‫עשן או לחצן אזעקה ידני‬
‫אזעקת אש כתוצאה מהפעלת גלאי‬
‫עשן ‪ /‬אש בארון חשמל מעל ‪31A‬‬
‫אזעקת אש כתוצאה מהפעלת רגש‬
‫זרימה במערכת מתזים‬
‫מקרא‪ )+( :‬מערכת מופעלת‬
‫( ‪)1‬‬
‫( ‪)1‬‬
‫( ‪)1‬‬
‫(‪)5‬‬
‫(‪)5‬‬
‫ה פ על ה‬
‫דלתות מדפי הפסקת מערכת‬
‫אוורור ומיזוג‬
‫‪ N.O.‬אש‬
‫אוויר מרכזית‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫( ‪)1‬‬
‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‪+‬‬
‫‪-‬‬
‫‪+‬‬
‫( ‪)1‬‬
‫‪-‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫( ‪)4‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫על‬
‫לחץ‬
‫שחרור הפסקת‬
‫חשמל‬
‫עשן‬
‫‬‫‪+‬‬
‫( ‪)1‬‬
‫‪+‬‬
‫( ‪)5‬‬
‫(‪ )-‬מערכת אינה מופעלת‬
‫הפסקה אזורית באזור האש בו הופעלה מערכת גילוי האש והעשן‬
‫במידה והמערכת מתוכננת כך‪.‬‬
‫הפעלה אזורית‪/‬פרוזדור קומתי באזור האש בו הופעלה מערכת גילוי האש במידה‬
‫והמערכת מתוכננת כך‪.‬‬
‫ניתוק אספקת זרם החשמל במעגל המזין של לוח הנמצא באזעקה‬
‫(למעט לוח ראשי המוזן ישירות מלוח חברת חשמל או לוח חשמל‬
‫המזין את המערכות תומכות החיים בבית חולים או בשימושים‬
‫דומים‪ .‬במקרים אלו ניתוק החשמל יעשה ידנית על ידי האחראי‬
‫במקום)‪.‬‬
‫אזורי ניתוק החשמל על פי קביעת המתכנן באישור ש"כ (מה זה‬
‫ש"כ?)‪.‬‬
‫הפעלת מערכת שחרור עשן ‪ /‬שליטה בעשן בשטחים הציבוריים‬
‫כגון‪ :‬אולמות המשמשים להתקהלות‪ ,‬פרוזדורים מקשרים‪.‬‬
‫מודגש‪ :‬בעת הפעלת אמצעים ידניים לכיבוי במים יש בכל מקרה לוודא‬
‫הפסקת זרם החשמל באזור בו מתבצעת פעולת הכיבוי‪.‬‬
‫הוראות נציב כבאות והצלה ומפקח כבאות ראשי‬
‫‪1‬‬
‫פרק‬
‫מס' הוראה‬
‫‪055‬‬
‫‪035‬‬
‫‪1.2‬‬
‫תחולה‬
‫שם ההוראה‬
‫עדכון‬
‫משטר הפעלות מערכות ‪1522‬‬
‫בטיחות אש‪-‬אינטגרציה‬
‫דף מס'‬
‫מתוך ‪4‬‬
‫ספטמבר‬
‫‪1522‬‬
‫‪3‬‬
‫קבוצה ‪ - 2‬מקומות ללא לינה‬
‫אירוע‬
‫דלתות‬
‫מדפי‬
‫אש‬
‫‪+‬‬
‫‪-‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪N.O.‬‬
‫אזעקת אש כתוצאה מהפעלת‬
‫גלאי עשן או לחצן אזעקה ידני‬
‫אזעקת אש כתוצאה מהפעלת ‪1‬‬
‫גלאים גלאי עשן או לחצן אזעקה‬
‫ידני וגלאי עשן‬
‫אזעקת אש כתוצאה מהפעלת‬
‫רגש זרימה במערכת מתזים‬
‫אזעקת אש כתוצאה מהפעלת‬
‫גלאי עשן ‪ /‬אש בארון חשמל מעל‬
‫‪A 31‬‬
‫סוג ההפעלה‬
‫על שחרור‬
‫הפסקת מערכת‬
‫לחץ עשן‬
‫אוורור ומיזוג‬
‫אוויר מרכזית‬
‫‬‫‪+‬‬
‫‬‫(‪)1‬‬
‫‬‫‪+‬‬
‫‪)1( +‬‬
‫(‪)1‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪+‬‬
‫(‪)4‬‬
‫(‪)3‬‬
‫‪-‬‬
‫הפסקת‬
‫חשמל‬
‫‬‫‬‫‪+‬‬
‫(‪)5‬‬
‫‪+‬‬
‫(‪)1‬‬
‫מקרא‪ )+( :‬מערכת מופעלת (‪ )-‬מערכת אינה מופעלת‬
‫הערות‪:‬‬
‫(‪)3‬‬
‫(‪)2‬‬
‫הפסקה אזורית באזור האש בו הופעלה מערכת גילוי האש והעשן‪ ,‬במידה‬
‫והמערכת מתוכננת כך‪.‬‬
‫הפעלה ידנית על פי החלטת מנהל אירוע‪/‬מפקד פעולת הכיבוי‪.‬‬
‫(‪)3‬‬
‫ניתוק אספקת זרם החשמל במעגל המזין של לוח הנמצא באזעקה (למעט לוח‬
‫ראשי המוזן ישירות מלוח חברת חשמל או לוח חשמל המזין מערכת תומכת חיים‬
‫בבית חולים או בשימושים דומים במקרים אלו ניתוק זרם החשמל יעשה על ידי‬
‫האחראי במקום)‪.‬‬
‫לא חובה‪ ,‬אזורי ניתוק החשמל על פי קביעת המתכנן באישור ש"כ(מה זה?)‪.‬‬
‫(‪)5‬‬
‫(‪)6‬‬
‫מקומות בהם מותקנת מערכת מתזים מסוג ‪ E.S.F.R‬שחרור עשן יופעל הפעלה ידנית‪.‬‬
‫הפעלת מערכות שחרור עשן ‪ /‬שליטה בעשן בשטחים ציבוריים כגון‪ :‬אולמות המשמשים‬
‫להתקהלות פרוזדורים מקשרים‪ ,‬ומעבר ציבורי מוגן עשן‪.‬‬
‫‪1.3‬‬
‫משטר הפעלות למערכת שחרור ‪ /‬שליטה בעשן‬
‫(‪)1‬‬
‫‪ .1.3.3‬שחרור עשן יתבצע אוטומטית עם קבלת חיווי ברכזת הגילוי וממפסק‬
‫זרימה בשימושים הבאים‪:‬‬
‫‪1.3.3.3‬‬
‫‪1.3.3.2‬‬
‫‪1.3.3.3‬‬
‫‪1.3.3.1‬‬
‫‪1.3.3.5‬‬
‫‪5.1.1‬‬
‫מחסנים ומסחר ‪ -‬כאשר גובה התקרה נמוך מ‪ 5.4-‬מטרים‪.‬‬
‫קניונים ‪ -‬שטחים ציבורים‪/‬אטריום‪.‬‬
‫תעשייה ‪ -‬כאשר מפלס תחתית התקרה נמוך מ‪ 5.4-‬מטרים‪.‬‬
‫חינוך – במבנים בהם הותקנה מערכת מתזים‪.‬‬
‫התקהלות ‪ -‬כאשר מפלס תחתית התקרה קטן מ‪ 5.4 -‬מ'‪.‬‬
‫שחרור ‪ /‬שליטה בעשן יתבצע ידנית באמצעות לחצן הפעלה שימוקם במקום נגיש‬
‫או משלוב בפנל פיקוד כבאים בשימושים הבאים‪:‬‬
‫‪ 1.3.2.3‬במחסנים‪ ,‬מסחר ותעשייה ‪ -‬כאשר מפלס תחתית תקרה‬
‫גבוה מ‪ 5.4 -‬מטרים‪.‬‬
‫הוראות נציב כבאות והצלה ומפקח כבאות ראשי‬
‫‪3‬‬
‫פרק‬
‫מס' הוראה‬
‫‪055‬‬
‫‪035‬‬
‫שם ההוראה‬
‫תחולה‬
‫משטר הפעלות מערכות ‪1522‬‬
‫בטיחות אש‪-‬אינטגרציה‬
‫עדכון‬
‫ספטמבר‬
‫‪1522‬‬
‫דף מס'‬
‫מתוך ‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪.5‬‬
‫אין לראות בהוראה זו משום חובת דרישה של סידורי הכבאות האלו אלא אם נקבעו כחלק‬
‫מתנאים להיתר הבנייה או רישוי עסקים‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫אספקת חשמל לצרכי חירום ‪ -‬מערכות החירום במבנה יוזנו בהזנה נפרדת‪ /‬מלוח נפרד‬
‫שימוקם במקום ‪ /‬חלל מוגן אש ועשן באמצעות כבלים חסיני אש בהתאם לתקנות התכנון‬
‫והבנייה‪.‬‬
‫בעת ניתוק חשמל בבניין‪ ,‬הזנת חשמל חירום חיוני תימשך למערכות החירום‪ ,‬כגון‪:‬‬
‫משאבות כיבוי‪ ,‬משאבות ניקוז מים‪ ,‬מפוחים לסילוק עשן‪ ,‬שליטה בעשן‪ ,‬מפוחי על לחץ‪,‬‬
‫מעליות וצרכני חירום‪ /‬חיוני אחרים שנקבעו במבנה‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫לחצני הפעלת חירום (פנל כבאים) ישולבו בלוח כבאים לובי כניסה ראשית למבנה או‬
‫בתאום עם רשות הכבאות המקומית‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫הוראה זו אינה באה לשנות הוראות‪ ,‬תקנים או חוקים קיימים‪ ,‬אלא להסדיר את נושא‬
‫משטר הפעלות במיוחד בנושאים הקשורים בשליטה בעשן וניתוק זרם החשמל‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫בכל מקרה של מבנים בשימושים שונים סדר הפעלות של מערכות החירום יהיה פרטני‬
‫ומתאים לכל מבנה בנפרד ויוגש לשירותי הכבאות עם תכנית‪/‬נספח בטיחות האש של‬
‫המבנה‪.‬‬
‫‪.31‬‬
‫המפורט לעיל אינו חל על תכנון מערכת שליטה בעשן באמצעות סימולציה תלת מימדי‬
‫ממוחשבת (‪ )CFD‬במקרים אלה משטר הפעלה יעשה בהתאם לתוצאות הסימולציה וכחלק‬
‫בלתי נפרד ממנה‪.‬‬
‫הוראות נציב כבאות והצלה ומפקח כבאות ראשי‬
‫‪4‬‬

Similar documents