תיק הודעות נצורות – תאגיד המים "סובב שפרעם"

Comments

Transcription

תיק הודעות נצורות – תאגיד המים "סובב שפרעם"
‫נספח ‪:‬‬
‫‪.7.1‬‬
‫תיק הודעות נצורות – תאגיד המים‬
‫"סובב שפרעם"‬
‫תיק הוד עות נצורות זה מכיל בתוכו הודעות לציבור למקרים בהם קיים‬
‫איסור בשימוש במים או בשירותים ביתיים ולחלופין בהפסקות מים יזומות‬
‫אשר התאגיד מבצע עקב תיקונים או שיפוצים של מערך המים והביוב ‪.‬‬
‫מטרת תיק זה הינה להעביר לציבור מסר ברור ואחיד‪,‬בזמן קצר ‪.‬‬
‫דרכי ההתקשרות עם התושבים הינם ‪ :‬הודעות מודפסות שיחולקו בבית‬
‫התושבים או לחילופין בתיבות הדואר ‪ ,‬הודעות אס אם אס ‪ ,‬כרוז‬
‫נושא ההודעה___ ‪__________________________ :‬‬
‫ציבור יקר‪،‬‬
‫נושא ההודעה ‪ :‬ניתוק מים לצרכי עבודות תחזוקה‬
‫מס ' אירוע‪ _____________ :‬תאריך‪/‬שעה‪___________/_____________ :‬‬
‫נשלח ל ‪ __________________ : -‬באמצעות ‪_______________________ :‬‬
‫ציבור יקר‪,‬‬
‫אישור מנהל חדר המצב‪___________________________ :‬‬
‫נושא ההודעה ‪ : 11‬ניתוק מים לצרכי תיקונים בצנרת המים‬
‫תאגיד המים "סובב שפרעם" מבצע בימים אלו עבודות תחזוקה ברשת המים‬
‫למען רווחת התושבים ‪.‬‬
‫לצורך ביצוע העבודות נאלץ לנתק את המים ביום ____________‬
‫בין השעות ____________________ הציבור מתבקש להיערך לניתוק‬
‫ולאגור מים מבעוד מועד ‪.‬‬
‫עימכם הסליחה ‪.‬‬
‫מס ' אירוע‪ _____________ :‬תאריך‪/‬שעה‪___________/_____________ :‬‬
‫נשלח ל ‪ __________________ : -‬באמצעות ‪_______________________ :‬‬
‫אישור מנהל חדר המצב‪___________________________ :‬‬
‫נושא ההודעה ‪ : 11‬ניתוק מים לצרכי תיקונים בצנרת הביוב‬
‫ציבור יקר‪,‬‬
‫תאגיד המים "סובב שפרעם" מבצע בימים אלו תיקוני צנרת ברשת הביוב‬
‫למען רווחת התושבים ‪.‬‬
‫לצורך ביצוע התיקונים נאלץ לנתק את המים ביום ____________‬
‫בין השעות ____________________ הציבור מתבקש להיערך לניתוק‬
‫ולאגור מים מבעוד מועד ‪.‬‬
‫עימכם הסליחה ‪.‬‬
‫מס ' אירוע‪ _____________ :‬תאריך‪/‬שעה‪___________/_____________ :‬‬
‫נשלח ל ‪ __________________ : -‬באמצעות ‪_______________________ :‬‬
‫אישור מנהל חדר המצב‪___________________________ :‬‬
‫נושא ההודעה ‪ : 11‬ניתוק מים לצרכי ניקוי וחיטוי בריכת מים‬
‫ציבור יקר‪,‬‬
‫תאגיד המים "סובב שפרעם" מבצע בימים אלו עבודות לניקוי וחיטוי בריכת‬
‫המים למען רווחת התושבים ‪.‬‬
‫לצורך ביצוע הניקוי נאלץ לנתק את המים ביום ____________‬
‫בין השעות ____________________ הציבור מתבקש להיערך לניתוק‬
‫ולאגור מים מבעוד מועד ‪.‬‬
‫עימכם הסליחה ‪.‬‬
‫מס ' אירוע‪ _____________ :‬תאריך‪/‬שעה‪___________/_____________ :‬‬
‫נשלח ל ‪ __________________ : -‬באמצעות ‪_______________________ :‬‬
‫אישור מנהל חדר המצב‪___________________________ :‬‬
‫נושא ההודעה ‪ : 1‬זיהום מים ואיסור שימוש מוחלט‬
‫ציבור יקר ‪,‬‬
‫מי השתייה בשכונת _________________ נפגעו כתוצאה‬
‫מזיהום ______________ והמים מהברזים אינם ראויים לשתיה ‪.‬‬
‫אין לשתות את המים ואין להשתמש בהם לרחיצת הגוף ו‪/‬או כלי‬
‫אוכל עד להודעה חדשה‪.‬‬
‫ניתן להשתמש במי ברז לצורכי שטיפת אסלות בתי השימוש בלבד ‪.‬‬
‫מים שהיו מאוחסנים בכלים סגורים היטב (בקבוקים שלא נפתחו‬
‫וכו') ניתנים לשימוש כולל לשתיה ‪.‬‬
‫אין למלא כלים ריקים במי ברז עד לקבלת הודעה מתאימה‬
‫מהגורמים המוסמכים לכך‪.‬‬
‫מס ' אירוע‪ _____________ :‬תאריך‪/‬שעה‪___________/_____________ :‬‬
‫נשלח ל ‪ __________________ : -‬באמצעות ‪_______________________ :‬‬
‫אישור מנהל חדר המצב‪___________________________ :‬‬
‫נושא ההודעה ‪ : 4‬איסור שימוש בשירותים ביתיים‬
‫ציבור יקר ‪,‬‬
‫עקב תקלה במערכת הביוב ‪ ,‬הינכם מתבקשים לא להשתמש בשירותים‬
‫הביתיים ‪ ,‬עד להודעה חדשה של התאגיד‪.‬‬
‫תאגיד המים והביוב עושה ככל שביכולתו לטפל בתקלה באופן מהיר על ‪-‬מנת‬
‫לגרום למינימום חוסר נוחות עבורכם התושבים ‪.‬‬
‫אנ א היו קשובים והיעזרו בסבלנות ‪ ,‬על ‪-‬מנת לא לגרום לעצמכם מפגע בריאותי‬
‫תאגיד המים יודיע לכם מיד עם תום התיקונים ‪.‬‬
‫עימכם הסליחה ‪.‬‬
‫מס ' אירוע‪ _____________ :‬תאריך‪/‬שעה‪___________/_____________ :‬‬
‫נשלח ל ‪ __________________ : -‬באמצעות ‪_______________________ :‬‬
‫אישור מנהל חדר המצב‪___________________________ :‬‬
‫נושא ההודעה ‪ : 5‬איסור שימוש במים לשתייה ללא הרתחה‬
‫ציבור יקר ‪,‬‬
‫עקב זיהום שהתגלה במים ‪ ,‬הינכם מתבקשים להרתיח את המים למטרת‬
‫שתייה ומאכל עד להודעה חדשה‪.‬‬
‫אין בשום אופן להשתמש במים ללא הרתחתם ‪ ,‬שימוש במים ללא הרתחה יכול‬
‫לגרום למפגע בריאותי חמור ‪ ,‬אנא הישמעו להנחיות ‪.‬‬
‫תאגיד המים עושה ככל יכולתו לטפל בנושא ‪ ,‬הודעה על שינוי בהוראות תגיע‬
‫מיד עם תום הטיפול בתקלה ‪.‬‬
‫עימכם הסליחה ‪.‬‬
‫מס ' אירוע‪ _____________ :‬תאריך‪/‬שעה‪___________/_____________ :‬‬
‫נשלח ל ‪ __________________ : -‬באמצעות ‪_______________________ :‬‬
‫אישור מנהל חדר המצב‪___________________________ :‬‬
‫נושא ההודעה ‪ : 1‬צמצום אספקת המים‬
‫ציבור יקר ‪,‬‬
‫עקב ______________ לא מובטחת בישוב ___________‬
‫אספקת מים סדירה ‪.‬‬
‫ייתכן ואספקת המים במערכת המים העירונית תהיה לסירוגין מיידי‬
‫מספר שעות או אחת למספר ימים ‪.‬‬
‫הודעה על מועד אספקת מים תימסר באמצעי התק שורת או באמצעות‬
‫מערכות כריזה מקומיות ‪.‬‬
‫יש להרתיח את המים לפני השימוש ‪.‬‬
‫על הציבור לעשות כל מאמץ לחסוך במים ולאגור מים בכלי קיבול‬
‫סגורים היטב ‪.‬‬
‫מס ' אירוע‪ _____________ :‬תאריך‪/‬שעה‪___________/_____________ :‬‬
‫נשלח ל ‪ __________________ : -‬באמצעות ‪_______________________ :‬‬
‫אישור מנהל חדר המצב‪___________________________ :‬‬
‫נושא ההודעה ‪ : 1‬אספקת מים על ‪-‬ידי מיכלים‬
‫ציבור יקר‪,‬‬
‫מערכת המים בשכונה _________________ נפגעה ויצאה מכלל שימוש ‪.‬‬
‫תאגיד המים פועל להציב מיכלי מים וברזיות ברחבי השכונה במקומות‬
‫שיפורטו בהמשך ‪.‬‬
‫הציבור מתבקש להגיע לנקודות המילוי עם כלי קיבול מתאימים ולפעול על פי‬
‫הוראות הפקחים ‪.‬‬
‫‪ .1‬מלאי המים מספיק והציבור נקרא לגלות סבלנות בעת העמידה בתורים ‪.‬‬
‫‪ .2‬מכסת המים שנקבעה היא _______ לנפש ליממה‪.‬‬
‫‪ .3‬יש לעשות כל מאמץ לחסוך במים ‪.‬‬
‫‪ .4‬תאגיד המים פועל לתיקון מערכת המים שנפגעה ‪.‬‬
‫‪ .5‬על חידוש אספקת המים תבוא הודעה נפרדת‪.‬‬
‫‪ .6‬להלן המקומות בהם תתבצע חלוקת מים לתושבים ‪:‬‬
‫________________________‬
‫________________________‬
‫________________________‬
‫הערה‪:‬‬
‫רצוי וצריך שפרוט הנקודות לחלוקת המים יופיעו בשקופיות בטלוויזיה‬
‫(גם ע"ג מפה)‪.‬‬
‫באם הדבר עשוי להמשך מספר ימים יש לפרסם זאת בעיתונות היומית ‪.‬‬
‫מס ' אירוע‪ _____________ :‬תאריך‪/‬שעה‪___________/_____________ :‬‬
‫נשלח ל ‪ __________________ : -‬באמצעות ‪_______________________ :‬‬
‫אישור מנהל חדר המצב‪___________________________ :‬‬
‫נושא ההודעה ‪ : 6‬פניות הציבור למוקדי חירום‬
‫ציבור יקר‪,‬‬
‫לאור בעיות באספקת המים לתושבי ___________ שכונת‬
‫_____________ ושכונת __________‪.‬‬
‫יש לנהוג ע"פ ההנחיות המועברות לציבור בכלי התקשורת ‪.‬‬
‫בשאלות וברורים מטעם הציבור יש לפנות למוקד ‪ 106‬העירוני‪ ,‬או‬
‫לפנות ללשכות המידע שנפתחו בעיר בטלפון ‪:‬‬
‫תאגיד המים ‪_________________ -‬‬
‫מוקד עירוני ‪_________________ -‬‬
‫מס ' אירוע‪ _____________ :‬תאריך‪/‬שעה‪___________/_____________ :‬‬
‫נשלח ל ‪ __________________ : -‬באמצעות ‪_______________________ :‬‬
‫אישור מנהל חדר המצב‪___________________________ :‬‬
‫נושא ההודעה ‪ : 7‬צמצום בצריכת מים פרטית‬
‫ציבור יקר‪,‬‬
‫תנאי השעה מחייבים כל תושב לצמצם את צריכת המים ולהשתמש בהם‬
‫לצרכים חיוניים בלבד‪ ,‬בחיסכון ובתבונה ‪.‬‬
‫אם תנהג על פי ההנחיות הבאות תוכל להשתמש בכמות מים מצומצמת‬
‫לצרכיך החיוניים ולצרכי משפחתך עד שתחודש אספקת המים הרגילה‪:‬‬
‫א‪ .‬אל תשקה גינות‪ ,‬משטחי דשא או עציצים ‪.‬‬
‫ב‪ .‬התרחץ רק במקלחת ‪ ,‬סגור את המים בעת השימוש‬
‫בסבון ‪.‬‬
‫ג‪ .‬אל תשתמש במים נקיים לשטיפת רצפות ובתי שימוש‪:‬‬
‫לצורך זה תוכל להשתמש בשנית במים מרחיצת ירקות או כביסה ‪.‬‬
‫ד‪ .‬אם יוצאים מים מהברזים בצבע חום‪ :‬אגור אותם לשטיפת‬
‫רצפות ובתי שימוש ‪.‬‬
‫ה‪ .‬הכן בביתך מכלי פלסטיק נקיים‪ :‬בנפח של ‪ 20‬ליטר עבור‬
‫כל אחד מבני הבית למקרה שיחלקו מים במכלים ברחוב ‪.‬‬
‫אם תמלא אחר הוראות אלה תוכל להסתפק בכמות מים‬
‫מצומצמת לכל צרכיך‪.‬‬
‫מס ' אירוע‪ _____________ :‬תאריך‪/‬שעה‪___________/_____________ :‬‬
‫נשלח ל ‪ __________________ : -‬באמצעות ‪_______________________ :‬‬
‫אישור מנהל חדר המצב‪___________________________ :‬‬
‫נושא ההודעה ‪ : 8‬הנחיות לשימוש במים‬
‫אזרח‪/‬ית נכבד‬
‫בשל המצב המיוחד הופסקה הזרמת המים בצנרת‪ .‬חלוקת המים לתושבים‬
‫תעשה במנות מוגבלות‪ ,‬ע"י ברזי חלוקה ציבוריים ממכלים שיוצבו ברחוב‬
‫במרחק של כ – ‪ 500‬מטר זה מזה‪ ,‬מנת המים לאדם ליממה הנה ‪ 20‬ליטר‪.‬‬
‫מקום חלוקת המים ושעות החלוקה יפורסמו בנפרד‪.‬‬
‫להלן הנחיות לגבי השימוש במים‪:‬‬
‫א‪ .‬הכנות‪:‬‬
‫הכן מכלים נקיים בכמות של ‪ 20‬ליטר לנפש ליממה‪ ,‬כדי לקבל‬
‫את המנה היומית בנקודת החלוקה ‪.‬‬
‫ב‪ .‬קבלת המים בנקודת החלוקה‪:‬‬
‫נא להתנהג בשקט ובסבלנות‪ .‬כל תושב יקבל את כמות המים‬
‫המגיעה לו ‪.‬‬
‫ג‪ .‬מים לשתייה‪:‬‬
‫הכן כלי קיבול של ‪ 4‬ליטר לכל אחד מבני הבית‪ ,‬הכנס אליו‬
‫טיפה אחת של אקונומיקה בכל ליטר מים ומלא במים‪ .‬אם אינך‬
‫משתמש באקונומיקה עליך להרתיח את המים במשך ‪ 5‬דקות‬
‫לתת להם להתקרר ולהכניסם לכלי הקיבול ‪.‬‬
‫ד‪ .‬ניקוי ירקות ופירות‪:‬‬
‫ראשית נקה ניקוי יבש ‪ ,‬הכן שני כלים‪ ,‬לראשון הכנס סבון ומים –‬
‫ובשני מים נקיים‪ .‬רחץ הפרי‪ /‬הירק בצורה יסודית עם מי סבון ושטוף‬
‫במים נקיים‪ .‬את מי הסבון אגור להדחת אסלות ולמים הנקיים הוסף סבון‬
‫לשימוש נוסף ‪.‬‬
‫המשך הודעה ‪: 8‬‬
‫ה‪ .‬שטיפת כלים‪:‬‬
‫נהג בצמצום‪ ,‬נקה הכלים מיד לאחר האוכל‪ ,‬נקה קודם ניקוי יבש בעזרת‬
‫נייר ואח" כ שטוף אותם כמתואר למעלה‪.‬‬
‫ו‪ .‬בישול‪:‬‬
‫על תבזבז מים בבישול‪ .‬אגור את המים מהבישול שאינן משמשים‬
‫לאכילה ‪ -‬לשימוש נוסף ‪.‬‬
‫ז‪ .‬רחצה‪:‬‬
‫נקה את הידיים והגוף במגבת‪/‬מטלית רטובה‪ .‬לאחר שימוש בסבון –‬
‫שטוף ע"י טבילת הידיים בקערה‪ ,‬ניתן להשתמש במים אלה מספר‬
‫פעמים – אגור אותם לשימוש נוסף ‪.‬‬
‫ח‪ .‬ניקיון הבית‪:‬‬
‫המנע משטיפה‪ .‬נקה עם סמרטוט לח‪ .‬אם יש מים בברזים השתמש בהם‬
‫לניקיון הבית‪.‬‬
‫אזהרה‪ :‬יש להרתיח את מי הברז במשך ‪ 5‬דקות לפי שמשתמשים בהם‬
‫לניקיון ‪.‬‬
‫ט‪ .‬הדחת בית שימוש‪:‬‬
‫אין צור ך להדיח את האסלה לאחר כל הטלת שתן‪ .‬טיפת אקונומיקה‬
‫תסייע להעלמת הריח‪ .‬אל תשליך ניר טואלט לאסלה לאחר השימוש‪.‬יש‬
‫להכין מכל עם מכסה לנייר המשומש ולפחות אחת ליום שרוף את הניר‬
‫מחוץ לבית ‪ .‬להדחת האסלה השתמש במים שעברו שימוש קודם‪.‬‬
‫תושב נכבד ‪:‬‬
‫הוראות אלה מספקות לך רמה תברואתית סבירה‪.‬‬
‫מילוי אחר הוראות אלה יעזור לך במצב הנוכחי‪.‬‬
‫מטה תאגיד המים "סובב שפרעם" לשעת חירום‬
‫המשך ההודעה ‪8‬‬
‫מס ' אירוע‪ _____________ :‬תאריך‪/‬שעה‪___________/_____________ :‬‬
‫נשלח ל ‪ __________________ : -‬באמצעות ‪_______________________ :‬‬
‫אישור מנהל חדר המצב‪___________________________ :‬‬
‫נושא ההודעה ‪: 9‬‬
‫היערכות לשעת חירום‬
‫צרכן נכבד !‬
‫המים הם מצרך חיוני וקיומי לאדם לניהול שגרת חיים ‪ :‬להזנה‪ ,‬לבריאות ולהיגיינה אישית‪.‬‬
‫אדם יכול להתקיים זמן מושך ללא מוצרים שונים‪ ,‬אך לא יוכל להתקיים לאורך זמן ללא מים‪.‬‬
‫תאגיד המים והביוב סובב שפרעם פועל ככל יכולתו‪ ,‬להבטחת אספקת המים וסילוק הביוב‬
‫כסדרם‪ ,‬אולם יחד עם זאת קיימים איומים‪ ,‬דוגמת רעידת אדמה‪ ,‬תקלות טכניות וכשלים‬
‫במערכת הארצית העלולים להוביל את כולנו להתמודדות עם משברי המים‪.‬‬
‫בכדי להיות מוכנים לאירוע כזה בצורה מיטבית‪ ,‬באחריות כל משפחה‪ ,‬להכין מספר מוצרים‬
‫הנמצאים ממילא בשימוש יומיומי בבית‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ 4‬ליטר מים לנפש‪ ,‬אותם יש להחליף אחת לחודש (ניתן להשתמש במים המוחלפים‬
‫להשקיה‪/‬שטיפת רצפות או הדחת שירותים‪ ,‬ע" י הכנסתם לפתח העליון של הניאגרה)‪.‬‬
‫מגבונים לחים‪/‬ג' ל אנטי בקטריאלי (כתחליף מים לצרכי היגיינה)‪.‬‬
‫שקיות ניילון ( לאיסוף פסולת ומגבונים לחים משומשים)‪.‬‬
‫את הפריטים הללו יש לאחסן במקום יבש וקריר‪.‬‬
‫מומלץ להשתמש מפעם לפעם בפריטים המאוחסנים ולהחליפם בחדשים‪ ,‬כך שישמרו טריים‬
‫וראויים לשימוש‪.‬‬
‫תאגיד סובב שפרעם הקים לאחרונה יחידת ביטחון מים וחרום‪ ,‬ע"פ הנחיות הממונה על‬
‫תאגידי המים והביוב ‪.‬‬
‫יחידת בטחון המים והחרום‪ ,‬נערכת להתמודדות עם תרחישי משברי מים מכל הסוגים‪,‬‬
‫באמצעות‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫הכנת תוכניות חרום לכל ישוב בתאגיד‪.‬‬
‫תאום מול הרשות המקומית‪ ,‬באשר לשיתוף הפעולה בעת הצורך‪.‬‬
‫הכנת וביצוע תרגילים משותפים‪ ,‬לדימוי מצבי חרום ומשברי מים‪.‬‬
‫הצטיידות בהיקף נרחב‪ ,‬באמצעים לאספקת מים כגון‪:‬‬
‫‪ .1‬מיכלי מים בגדלים שונים‪.‬‬
‫‪ .2‬ערכות לפריסת נקודות חלוקת מים לתושבים בשעת חרום‪.‬‬
‫‪ .3‬משאבות מים‪.‬‬
‫‪ .4‬גנרטורים לחרום‪.‬‬
‫‪ .5‬ציוד רב נוסף לצורך תפעול נקודות החלוקה‪.‬‬
‫בעת חרום ועל פי הצורך‪ ,‬נפרוס בכל ישוב נקודות חלוקת מים‪ ,‬במיקומים שיועברו לידיעת‬
‫הציבור‪ .‬התאגיד יספק מים לחלוקה לתושבים בנקודות החלוקה ‪.‬‬
‫מידע נוסף ועדכני יועבר לציבור ע"פ הצורך‪ ,‬בכל ישוב באמצעים שונים‪.‬‬
‫המשך ההודעה ‪9‬‬
‫מס ' אירוע‪ _____________ :‬תאריך‪/‬שעה‪___________/_____________ :‬‬
‫נשלח ל ‪ __________________ : -‬באמצעות ‪_______________________ :‬‬
‫אישור מנהל חדר המצב‪___________________________ :‬‬
‫נושא ההודעה ‪ : 11‬אחסנת מים לשעת חירום‬
‫לפי הנחיות רשות החירום הלאומית ‪ ,‬ופיקוד העורף ורשות המים מוכנות‬
‫למשברי מים ‪ ,‬מחייבת כל אזרח במדינת ישראל לאחסן בבית שלו כמות של ‪4‬‬
‫ליטר לנפש ליממה למשך ‪ 3‬ימים ‪ ,‬ובסך הכל ‪ 12‬ליטר לנפש ‪.‬‬
‫מס ' אירוע‪ _____________ :‬תאריך‪/‬שעה‪___________/_____________ :‬‬
‫נשלח ל ‪ __________________ : -‬באמצעות ‪_______________________ :‬‬
‫אישור מנהל חדר המצב‪___________________________ :‬‬

Similar documents