נציגות בעלי דירות מגדל סי

Comments

Transcription

נציגות בעלי דירות מגדל סי
‫נציגות בעלי דירות מגדל סי‬
‫פרוטוקול ישיבת נציגות וצוותי עבודה מטעםהדיירים מיום ‪61.9.61‬‬
‫משתתפים‪:‬‬
‫חברי נציגות‪ :‬מר משה כהן‪ ,‬עו"ד שאול כוחן‪ ,‬עו"ד אלון שירי (נעדרו צביקה‬
‫זינגר ויעקב נימרודי )‬
‫נציגי דיירים ‪ :‬מר אריה פיסקוביץ'‪ ,‬מר משה סורוקר‪ ,‬גב' ויקטוריה קריז'נובסקי‪ ,‬מר רוברט‬
‫קמפאס‪ ,‬גב' יוליה פליספדר‪ ,‬עו"ד עופר אליזם‪ ,‬גב' טובה קוטליצקי‪.‬‬
‫נציגי חברת הניהול‪:‬‬
‫נעדרו ‪:‬‬
‫משה כהן ‪:‬‬
‫עמוס טבקה‪ ,‬מיכאל פרצ'יק‪ ,‬ראובן זילברמן (מנהל בניין נכנס)‬
‫מר מארק חידקל‪ ,‬מר יפים בלומינבוים (נמצא בחו"ל)‬
‫פותח את הישיבה ומציג את מנהל הבנין החדש מר ראובן זילברמן כולנו מאחלים‬
‫לו הצלחה ‪.‬מעבר לזאת ברצוני להודיע כי הנני מאוכזב ממספר נציגי דיירים‬
‫שלקחו על עצמם מטלות לבדיקה ובצוע ולא עשו מאומה עד קיום הישיבה‬
‫הנוכחית ‪.‬לפיכך הנני מבקש כי כול ההחלטות שניקבעו ויקבעו במהלך הישיבה‬
‫הנוכחית ייושמו ויטופלו כמתחייב עד הישיבה הבאה שתיקבע בניפרד ‪.‬‬
‫עופר אליזם‪:‬‬
‫מעלה סוגיית הבעלות בפרוזדורים‪ ,‬מעברים‪ ,‬מחסנים וגגות‪ .‬טוען שהשכירות של‬
‫משרדי חברת הניהול גבוהה מאוד (‪ ₪ 0,566‬לחודש)‪.‬‬
‫אלון שירי‪:‬‬
‫מסביר שלגבי דמי ניהול של המחסנים יש התקזזות מול שימוש חברת הניהול‪.‬‬
‫מסביר שהמעברים הם בשימוש הדיירים בלבד ולכן אין חובת תשלום דמי ניהול‬
‫בגינם‪ .‬מציע לעופר לבדוק את המצב המשפטי לעומק‪.‬‬
‫משה כהן‪:‬‬
‫מסביר שדמי השכירות שמשלמת חברת הניהול כוללים שני משרדים ומחסנים‬
‫לצורך אחזקה‪ .‬אם יש הצעה זולה יותר‪ ,‬נא להעביר את ההצעה לבדיקה‪.‬‬
‫מיכאל פרצ'יק‪:‬‬
‫מסביר שהוצאות אחזקה ותיקון המעליות לשנת ‪ 4602‬בלבד עומדים על ‪000,666‬‬
‫‪ .₪‬עד לסוף שנת ‪ 4602‬יעמדו על כ‪ .₪ 266,666 -‬מסביר שהתשלום החודשי‬
‫(‪ ₪ 006,666‬לשנה לחמש מעליות) מכסה את עלויות השרות‪ ,‬בדיקות תקופתיות‬
‫וטיפולים‪ ,‬אך ללא חלפים‪ .‬העלות שמעל לעלות השרות השוטף תחסך ברגע‬
‫שיוחלפו המעליות‪.‬‬
‫רוברט‪:‬‬
‫כל עוד לבעלי הדירות אין אמון בחברת הניהול לא ניתן להתקדם‪ .‬לא קיבלתי‬
‫מסמכים שביקשתי‪ .‬ביקשתי דפי חשבון לשלושה חודשים ולא קיבלתי‪ .‬מבקש לקבל‬
‫את המסמכים‪.‬‬
‫משה ‪:‬‬
‫בפרוטוקול הישיבה האחרונה מיום ‪ 42.2.4602‬נקבעה חלוקת המטלות לטפול‬
‫בדיקה ובצוע בין חברי נציגות הדיירים בהסכמתם ונקבע מפורשות אחריות הטפול‬
‫שכל אחד לקח על עצמו‪.‬‬
‫עמוס‪:‬‬
‫מינו בישיבה האחרונה צוותים לבדיקת כל נושא‪ .‬לא ניתן למסור כל מסמך לכל אחד‬
‫כשהוא מבקש‪ .‬מינו את יוליה לבדוק את הנושא החשבונאי‪ .‬מה שהיא ביקשה היא‬
‫קיבלה‪ .‬אם יוליה תפנה היא תקבל‪.‬‬
‫רוברט‪:‬‬
‫למה לא מקבלים שרות מ ‪?YES‬‬
‫מיכאל‪:‬‬
‫מכל הבניין לא היו תלונות‪ ,‬חוץ מרוברט‪ .‬יש בבניין מוקד שידור של ‪ .YES‬הגענו‬
‫להסדר חדש עם ‪ YES‬כפי שהוצג באסיפת הדיירים לפיו הדיירים יוכלו לקבל שידור‬
‫נציגות בעלי דירות מגדל סי‬
‫דיגיטלי בעלות נמוכה מאוד (כ‪ ₪ 00 -‬לחודש במסגרת דמי הניהול ו‪₪ 45 -‬‬
‫לממיר)‪.‬‬
‫משה כהן‪:‬‬
‫מעדכן כי בנושא כיבוי אש הופחתה אגרה שנתית מ‪ ₪ 00,666 -‬לכ‪.₪ 4,966 -‬‬
‫ביקשתי לבקש החזר רטרואקטיבי לשנים קודמות‪ .‬מעדכן כי ביום רביעי הקרוב‬
‫אמור להגיע יועץ בטיחות כדי לאשר הפרדת כניסות בין חלקי המסחר לבניין‬
‫המגורים‪.‬באופן שיחסוך עלויות מצד אחד ויעמוד בדרישות‪.‬‬
‫מציין שעד היום נאספו כ‪ ₪ 056,666 -‬על חשבון עבודות השיפוץ‪ .‬הכסף נמצא‬
‫בחשבון יעודי‪ .‬בישיבה הקודמת לפני כחודש ביקשנו לבצע עבודת בדיקה בנוגע‬
‫למעליות ולעבודות האבן‪.‬‬
‫עופר אליזם‪:‬‬
‫ניסינו להיפגש עם צביקה זינגר בנושא המעליות ולא הצלחנו‪.‬‬
‫יוליה‪:‬‬
‫מהבדיקות שעשיתי מצאתי חוסר התאמה בין מסמכי תקציב מול ביצוע שנמסרו לי‬
‫בקלסר שצילם משה כהן לבין תקציב מול ביצוע שנמסר לי מחברת הניהול‪ .‬לא‬
‫מבינה מדוע מקבלים הצעות מספקים לשיפוץ בלי לסכם תנאי תשלום‪.‬‬
‫משה כהן‪:‬‬
‫מסביר שהמסמכים צולמו בפרק זמן קצר וייתכן שיש טעויות‪ .‬ניתן לבדוק את המצב‬
‫לפי נתוני הנהלת חשבונות עדכניים‪ .‬מסביר כי לא ניתן לנהל מו"מ על תנאי תשלום‬
‫מול ספק לפני שנסגר מחיר‪ ,‬אחרת המחיר יהיה בהכרח יותר גבוה‪.‬‬
‫החלטה לעניין השיפוץ‬
‫לאחר דיון ובחינת חלופות אפשריות הוחלט על דעת כל הנוכחים לגבות את‬
‫עלויות השיפוץ במהירות האפשרית ב‪ 03 -‬תשלומים לכל היותר‪.‬‬
‫רוברט‪:‬‬
‫בנושא האנרגיה מציע להחזיר את דמי הניהול‪ ,‬ולא לחייב באנרגיה כלל‪.‬‬
‫משה כהן‪:‬‬
‫המשמעות היא שדמי הניהול יעלו מעבר לדמי הניהול שהיו נהוגים לפני אפריל‬
‫‪.4602‬‬
‫אלון שירי‪:‬‬
‫זו תוספת של כ‪ 45% -‬לדמי הניהול כיום‪.‬‬
‫עופר אליזם‪:‬‬
‫מציע לפצל את האנרגיה‪ .‬חיוב מים חמים לחייב לפי צריכה בפועל‪ ,‬והעמסת עלויות‬
‫חימום המים לכל קוב צריכה‪ .‬מציע לחייב רטרואקטיבית מחודש אפריל ‪ .4602‬את‬
‫אנרגיית מיזוג האויר לחייב לפי מ"ר‪.‬‬
‫משה סורוקר‪:‬‬
‫מציע לא להחזיר את חיוב האנרגיה‪ .‬אם חסר כסף‪ ,‬דמי הניהול צריכים לעלות‪.‬‬
‫אלון שירי‪:‬‬
‫מסביר שהעקרון שהנחה את הנציגות הוא שדייר צריך לשלם על מה שהוא צורך‪,‬‬
‫קרוב ככל האפשר לחלקו היחסי המדוייק‪.‬‬
‫מיכאל פרצ'יק‪:‬‬
‫מציע לרוברט להפגש יחד עם ספק של מוני זמן שניתן להתקין באופן מדגמי בדירות‬
‫לצורך בדיקת זמן השימוש במיזוג אויר‪ ,‬כמפתח לחלוקת אנרגיית מזוג אויר‪ .‬מזהיר‬
‫שייתכן ויתקבלו חשבונות מאוד גבוהים לדירות מסויימות‪.‬‬
‫שאול כוחן‪:‬‬
‫מציע להגביל את שעות חמום המים ומיזוג האויר‪.‬‬
‫עמוס‪:‬‬
‫מודיע כי ביום ד' הקרוב בשעה ‪ 00:66‬תבוצע קריאת מונים‪ .‬עופר אליזם מוזמן‬
‫להצטרף‪.‬‬
‫נציגות בעלי דירות מגדל סי‬
‫החלטה‬
‫הוחלט בנושא חיוב האנרגיה החל מיום ‪:6.0..361‬‬
‫‪ .6‬מים חמים יחוייבו לפי צריכה‪ ,‬כך שעל קוב מים חמים יועמסו עלויות‬
‫החמום של המים‪ .‬בשלב זה יעמוד התעריף על תעריף המים החמים לפני‬
‫הפחתתו‪.‬‬
‫‪ ..‬יתרת חיוב האנרגיה תחולק באופן יחסי לכל דירה לפי מ"ר‪.‬‬
‫‪ .0‬דמי הניהול לא יועלו‪.‬‬
‫יוליה‪:‬‬
‫מהשנה הבאה אמור להיות חסכון בתקציב המעליות עקב החלפת המעליות‬
‫במעליות חדשות‪ .‬מתריעה על הבעייתיות של ניהול העסקים בבניין ללא רשיון‪.‬‬
‫מיכאל‪:‬‬
‫מסביר שהמעלית החדשה הראשונה תתחיל לפעול לפחות עשרה חודשים ממועד‬
‫סגירת ההזמנה מול הספק‪.‬‬
‫מסביר שמבחינת רשויות כיבוי אש יש הפרדה בין העסקים לבין המגורים‪ .‬לעניין‬
‫הביטוח‪ ,‬היה סוקר של חברת הביטוח שקיבל את כל האישורים שביקש‪.‬‬
‫ויקטוריה‪:‬‬
‫מציינת שקיבלה מסמכים חלקיים בנושא הנקיון‪ .‬לא קיבלתי תלושי משכורת‪,‬‬
‫חשבוניות תשלום עבור חומרי ניקוי וכיו"ב‪ .‬הגיעה למסקנה שאם נעבור להעסקת‬
‫עובדי הנקיון באופן עצמאי‪ ,‬נחסוך ‪ ₪ 0,666‬לחודש‪.‬‬
‫עמוס‪:‬‬
‫לנו יש הסכם עם חברת הנקיון שמקבלת תשלום קבוע של ‪ ₪ 40,066‬לחודש ‪+‬‬
‫מעמ‪ .‬אנחנו לא מוציאים תלושי משכורת לעובדים ולא משלמים על חומרי הניקוי‪.‬‬
‫עלות מעביד של שלושה עובדי נקיון היא כ‪ ₪ 02-09,666 -‬לחודש‪ .‬בתוספת עלות‬
‫ניקוי חלונות פעמיים בשנה וחומרי ניקוי‪ ,‬החסכון הוא זניח‪.‬‬
‫החלטה‬
‫חברת הניהול תגיש תוכנית לביצוע נקיון באמצעות עובדים ישירים של חברת‬
‫הניהול תוך ‪ 06‬ימים לבחינה ובדיקת הנציגות והצוות‪.‬‬
‫שאול כוחן‪:‬‬
‫ביצעתי בעבר בירור לגבי חברת הנקיון‪ ,‬שהיא בבעלות אחיו של עמוס‪ .‬עמוס הסכים‬
‫שהחברה תוחלף ללא תנאי ומיידית‪ .‬ביקשתי ממנהל הבניין להעביר שלוש הצעות‬
‫מחברות אחרות‪ .‬פער המחירים בין שלוש ההצעות שהתקבלו היה זניח‪ ,‬ושתיים‬
‫מהן אף הציעו מחיר גבוה מזה של החברה הנוכחית‪ .‬עקב זאת לא מצאנו לנכון‬
‫להורות על החלפת החברה‪.‬‬
‫החלטה‪:‬‬
‫עקב ריבוי התלונות על רמת הנקיון בבניין‪ ,‬עופר אליזם יפנה לקבלת שלוש‬
‫הצעות מחברות נקיון על מנת שתיבחן אפשרות להחלפת החברה הנוכחית‪.‬‬
‫נציגות בעלי דירות מגדל סי‬
‫משה כהן מסכם ‪ :‬אבקש להודיע כי חבר נציג הדיירים אשר לוקח על עצמו משימה יפעל ליישומה‬
‫ויבצע את המוטל עליו ‪.‬כמו"כ המטרה להגיע לסוף שנת ‪ 4602‬עם תוצאות מעשיות‬
‫לרבות גביית כול החיובים התקשרות מול חברות בצוע מעליות חיפויי אבן וכד" ‪.‬‬
‫בנושא המעליות בעבר נסגר במסגרת במו"מ מול שינדלר סך של ‪₪ 4.666.666‬‬
‫בצירוף מע"מ ב‪ 00-‬תשלומים‪ .‬ע"פ ההצעה שהציגה כיום יוליה דרישת שינדלר‬
‫גדלה ל‪ ₪ 4.006.666-‬ב‪ 00-‬תשלומים‪ .‬לכן הנני מציע כי מיד לאחר גיוס הכספים‬
‫יש ליצור קשר מול הספק לנה"ל מו"מ קצר נוסף ע"מ שחברת הניהול תחתום על‬
‫הסכם והזמנה לרבות הסכם שרות לבנין‪ .‬טוב יהיה שיבוצע "היום לפני מחר" עקב‬
‫העלויות הכבדות אשר הבנין משלם מידי שנה ‪.‬‬
‫כמו"כ הננו חוזרים ומתריעים על הצורך המיידי להתקשר מול מבצע עבודות חיפוי‬
‫האבן ולהתקשר לבצוע מיידי עקב הסכון לנפילת אריחים וההתראות שקבלנו ‪.‬הוצגו‬
‫כל הצעות המחיר לרבות המפרט לבדיקת הדיירים‪ ,‬ולא נתקבלו הצעות אחרות‪.‬‬
‫באסיפת הדיירים שנקיים בתחילת שנת ‪ 4605‬יתקיימו בחירות לנציגות הנני מודיע‬
‫כי אתמוך ואמליץ בפני הדיירים במי מחברי נציגות הדיירים אשר יתרום מזמנו‬
‫לשיפור מצב הבניין תוך הוזלת העלויות ובקרת התקציב ‪.‬‬
‫הישיבה הבאה נקבעה ליום ‪ .00630.361‬יום חמישי בשעה ‪.61:33‬‬
‫אבקש מחברת הניהול להודיע ולקבל אשור הגעה של כל המשתתפים ‪.‬‬
‫חברי הנציגות מגדל סי‬
‫עו"ד אלון שירי ומשה כהן‬