הגשת הצעות ובחינתן, עו"ד ירון ברדה

Comments

Transcription

הגשת הצעות ובחינתן, עו"ד ירון ברדה
‫הגשת הצעות ובחינתן‬
‫עו"ד ירון ברדה‬
‫מפגש ‪3‬‬
‫חלק א'‪ :‬הצעה יחידה והצעה שנותרה‬
‫לדיון‬
‫הצעה יחידה – הסטוריה – חשש "מקנוניה"‬
‫בפס"ד מנורה נ' משרד השיכון‬
‫השופטת דורנר קובעת כי דרך המלך היא בדיקת‬
‫ההצעה‪ .‬החריג הוא פסילתה‪.‬‬
‫הנימוק‪ :‬מציע שהשקיע וטרח אין זה הוגן שלאור‬
‫העובדה שהוא היחיד שהגיש הצעה יפסלו את‬
‫הצעתו‪.‬‬
‫פס"ד זה הטיל את הנטל על ועדת המכרזים‬
‫להסביר מדוע החליטה בכל זאת לפסול את‬
‫ההצעה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫הצעה יחידה (תקנה ‪)23‬‬
‫‪ .1‬הצעה יחידה שהוגשה או שנותרה לדיון (‪ 3‬אופציות)‬
‫א‪ .‬מכרז "פומבי" אופציה א' ‪ :‬הצעה "מריעה"‬
‫א‪)1.‬הוגשה במכרז פומבי הצעה יחידה‪ ,‬או שנותרה‬
‫הצעה יחידה לדיון לפני ועדת המכרזים‪ ,‬במחיר‬
‫המרע עם עורך המכרז לעומת אמדן שווי‬
‫ההתקשרות ("אומדן טמיר")‬
‫א‪ )2.‬רשאית ועדת המכרזים להודיע על כך למגיש ההצעה‪,‬‬
‫א‪ )3.‬ולאפשר לו‪:‬‬
‫להגיש הצעת מחיר בתנאים המיטיבים עם עורך המכרז‪ ,‬במועד‬
‫שתקבע‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫הצעה יחידה ‪ -‬המשך‬
‫ב‪ .‬מכרז "פומבי" אופציה ב' הצעה "רגילה"‬
‫ב‪ )1.‬הוגשה במכרז פומבי הצעה יחידה‪ ,‬או‬
‫שנותרה הצעה יחידה לדיון לפני ועדת‬
‫המכרזים‬
‫ב‪ )2.‬רשאית ועדת המכרזים להחליט על בחירת‬
‫ההצעה (‪ 3‬אופציות)‪:‬‬
‫*בהתאם לתנאי המכרז או‬
‫*ביטול המכרז‪,‬‬
‫*ואם החליטה כאמור (ביטול) רשאית היא להחליט‬
‫על עריכת מכרז חדש‬
‫‪5‬‬
‫הצעה יחידה ‪ -‬המשך‬
‫ג‪ .‬הצעה יחידה במכרז "סגור"‬
‫ג‪ )1.‬ועדת המכרזים אינה רשאית לבחור בהצעה‬
‫יחידה מקום שנתקיים מכרז סגור‪,‬‬
‫ג‪ )2.‬אלא באישור ועדת הפטור המשרדית אם זו נוכחה‬
‫לדעת כי עריכת מכרז נוסף לא תביא תועלת;‬
‫ג‪ )3.‬עלה שווי ההתקשרות על ‪ 4,000,000‬שקלים‬
‫חדשים ‪ :‬טעונה ההתקשרות את אישור ועדת‬
‫הפטור‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫אי הגשת כול הצעה (תקנה ‪( 23‬ב))‬
‫‪ .1‬לא הוגשה כל הצעה למכרז או‬
‫‪ .2‬לא המליצה ועדת המכרזים על הצעה כלשהי‪,‬‬
‫‪ .3‬רשאי המשרד(שתי אופציות)‪:‬‬
‫א) לפרסם מכרז פומבי או סגור‪ ,‬לפי העניין‪ ,‬או‬
‫ב) להתקשר ללא מכרז באישור ועדת הפטור‬
‫המשרדית‪ ,‬אם זו נוכחה לדעת שעריכת‬
‫מכרז נוסף לא תביא תועלת;‬
‫ג) עלה שווי ההתקשרות על ‪ 4,000,000‬שקלים‬
‫חדשים ‪ :‬טעונה ההתקשרות את אישור ועדת הפטור‬
‫‪7‬‬
‫הצעה יחידה – פסיקה‬
‫עת"מ ‪ 56212-04-13‬שרותי נוי ‪ 1985‬בע"מ נ' המועצה עספיא‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫לבקשת העותרת‪ ,‬נפסלה זכיית המשיבה מס' ‪ 2‬במכרז לאיסוף‬
‫ופינוי פסולת משטח המועצה המקומית‪ ,‬כך שהצעת העותרת‬
‫היא היחידה שנותרה‪.‬‬
‫השאלה שבמחלוקת היא אם ראוי להכריז על הצעת העותרת‬
‫כהצעה הזוכה במכרז או להורות על החזרת הדיון לועדת‬
‫המכרזים‬
‫ביהמ"ש הכריז על הצעתה היחידה של העותרת כזוכה במכרז‪,‬‬
‫בהיותה‬
‫א‪ .‬הצעה סבירה העומדת בכל תנאי המכרז‪,‬‬
‫ב‪ .‬שלא הועלתה נגדה כל טענה‬
‫ג‪ .‬בנסיבות העניין טיב המכרז מחייב קבלת החלטה בהקדם‪,‬‬
‫ד‪ .‬מיותר להחזיר את הדיון לוועדה והחזרתו עלולה לעורר אי‬
‫נוחות כי ההחלטה החדשה לא תהיה נטולת פניות‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫חלק ב'‪ :‬משא ומתן עם מציעים‬
‫הליכי "בירור" ו "משא ומתן"‬
‫א‪ .‬הוועדה רשאית‪ )1 :‬מטעמים מיוחדים שירשמו‬
‫‪ )2‬להזמין מציע‬
‫‪ )3‬כדי לברר פרטים בהצעה ואחרים‬
‫‪ )4‬הדרושים לה לשם קבלת החלטה‬
‫‪ )5‬כול התהליך מחייב תיעוד בפרוטוקול‪.‬‬
‫ב‪ .‬משא ומתן ("דיאלוג" לעומת "מונולוג")‪.‬‬
‫‪ )1‬שקד"ע הוועדה ופרסום הכוונה מראש (כולל האפשרות‬
‫שלא לנהל משא ומתן)‪.‬‬
‫‪ )2‬רק במסגרת תקנה ‪( 7‬א) (‪( )7(-)1‬אך ראו שקף ‪)42‬‬
‫‪ – best & final )3‬ראו את דרך הניהול בשקופית הבאה‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫ה"פ ‪ 4100-09‬מנופי אבי תובלה ושירותים בע"מ נ' חב'‬
‫קצא"א בע"מ ואח'‬
‫הוחלט‪:‬‬
‫‪ .1‬במקרים מסוימים‪ ,‬לצורך שינוי תנאי‬
‫ההתקשרות‪ ,‬ניתן לנהל מו"מ עם זוכה במכרז‬
‫לשינוי המועדים והורדת המחיר‬
‫‪ .2‬בתנאי שהדבר לא יהווה אמצעי לעקוף את דיני‬
‫המכרזים ולא יהיה שינוי משמעותי או מהותי‬
‫מהמטריה הנדונה במכרז וזאת לאחר שהודע‬
‫לזוכה על זכייתו‬
‫‪11‬‬
‫ניהול משא ומתן‬
‫עקרונות‬
‫‪ .1‬בחירת הקבוצה ה"מתאימה" בידי וועדת‬
‫המכרזים‪.‬‬
‫‪ .2‬תנהל מו"מ שוויוני ומתועד באופן מלא‬
‫‪ .3‬בנוכחות היועצ"מ‬
‫‪ Best & final .4‬ולאחריו אין להמשיך במו"מ‬
‫‪ .5‬אם הצעה יחידה – מותר לנהל מו"מ (השקופית‬
‫הבאה)‬
‫‪ .6‬אין להפסיק מו"מ לאחר שכבר החל‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫מו"מ ‪ -‬המשך‬
‫‪ .7‬כללה קבוצת המציעים הסופית רק מציע אחד‪,‬‬
‫רשאית הוועדה‪:‬‬
‫א‪ .‬רשאית לנהל מו"מ ורשאית לקבוע כי יגיש‬
‫הצעתו הסופית בכתב ולא לתיבה‪.‬‬
‫ב‪ .‬להחליט לא לנהל מו"מ‬
‫‪ .8‬אם רק מציע אחד‪ ,‬תחול תקנה ‪ – 23‬הצעה‬
‫יחידה‪.‬‬
‫‪13‬‬

Similar documents