null

Comments

Transcription

null
‫מבצעי קיץ ≠ חבילות נופש‬
‫ברצלונה קוסטה בראווה ˇ‬
‫פינדה פאלאס ™‪¥‬‬
‫חצי‬
‫פנסיון‬
‫יולי עד ∑‪≤∑Ø‬‬
‫אוגוסט‬
‫ראשון≠חמישי ∞‪ §∑µ‬ראשון≠חמישי ∞∞∏§‬
‫שלישי≠מוצ“ש ∞‪ §∑µ‬שלישי≠מוצ“ש ∞∞∏§‬
‫שישי≠שני סופ“ש ∞∑∂§ שישי≠שני סופ“ש ∞∞∑§‬
‫פראג ˇ קלריון קונגרס ™‪¥‬‬
‫יולי‬
‫ראשון≠חמישי‬
‫חמישי≠ראשון‬
‫‪§µ∂π‬‬
‫∞≤‪§µ‬‬
‫אוגוסט‬
‫ראשון≠חמישי‬
‫חמישי≠ראשון‬
‫ברלין ˇ איברג ™‪¥‬‬
‫יולי‬
‫ראשון≠חמישי‬
‫חמישי≠ראשון‬
‫‪§∑∞π‬‬
‫‪§∂¥π‬‬
‫אוגוסט‬
‫ראשון≠חמישי‬
‫חמישי≠ראשון‬
‫כרתים ˇ אתנה פאלאס ™‪µ‬‬
‫יולי‬
‫ראשון≠חמישי‬
‫חמישי≠ראשון‬
‫‪§∂∞µ‬‬
‫‪§µ±µ‬‬
‫אוגוסט‬
‫ראשון≠חמישי‬
‫חמישי≠ראשון‬
‫כרתים ˇ מלון בלו סי ™‪µ‬‬
‫יולי‬
‫ראשון≠חמישי‬
‫חמישי≠ראשון‬
‫‪§∑∞π‬‬
‫‪§µ∂π‬‬
‫אוגוסט‬
‫ראשון≠חמישי‬
‫חמישי≠ראשון‬
‫אייה נאפה לצעירים‬
‫‪ 7 ANTHE‬לילות‬
‫יולי‬
‫∞‪§µµ‬‬
‫ארוחת‬
‫בוקר‬
‫∞‪§∂±‬‬
‫∞≤‪§µ‬‬
‫ארוחת‬
‫בוקר‬
‫‪§∑≥µ‬‬
‫‪§∂∑π‬‬
‫הכל‬
‫כלול‬
‫‪§∑∞µ‬‬
‫‪§µ∂µ‬‬
‫הכל‬
‫כלול‬
‫‪§∑µπ‬‬
‫‪§∂∞π‬‬
‫ארוחת‬
‫בוקר‬
‫אוגוסט‬
‫∞‪§µπ‬‬
‫המחיר כולל כניסה אחת חינם למסיבה וביטוח נוסעים ומטען‬
‫™™ מינ‘ שלוש בחדר בית דירות מאובזר אפשרי עד ‪ µ‬אנשים כולל‬
‫העברות ™™ אין כפל מבצעים לא כולל ביטוח רפואי ומטען‬
‫ברצלונה קוסטה בראווה ˇ‬
‫מלון אדוונס ™‪¥‬‬
‫ארוחת‬
‫בוקר‬
‫יולי עד ∑‪≤∑Ø‬‬
‫אוגוסט‬
‫ראשון≠חמישי ‪ §∑∑µ‬ראשון≠חמישי ‪§∑πµ‬‬
‫שלישי≠מוצ“ש ‪ §∑∑µ‬שלישי≠מוצ“ש ‪§∑πµ‬‬
‫שישי≠שני סופ“ש ∞∏∂§ שישי≠שני סופ“ש ∞∞∑§‬
‫קוס ˇ סנסימר ‪DLX‬‬
‫יולי‬
‫ראשון≠חמישי‬
‫חמישי≠ראשון‬
‫‪§∂±µ‬‬
‫∞≤‪§µ‬‬
‫אוגוסט‬
‫ראשון≠חמישי‬
‫חמישי≠ראשון‬
‫רודוס ˇ רודוס פאלאס ™‪µ‬‬
‫יולי‬
‫ראשון≠חמישי‬
‫חמישי≠ראשון‬
‫‪§µ≥µ‬‬
‫∞∑‪§¥‬‬
‫אוגוסט‬
‫ראשון≠חמישי‬
‫חמישי≠ראשון‬
‫רודוס ˇ לה מרקיז ‪µ™ DLX‬‬
‫מפואר מומלץ!‬
‫יולי‬
‫ראשון≠חמישי‬
‫חמישי≠ראשון‬
‫∞‪§∂π‬‬
‫∞∑‪§µ‬‬
‫אוגוסט‬
‫ראשון≠חמישי‬
‫חמישי≠ראשון‬
‫בורגאס ˇ כריזנטמה ™‪¥‬‬
‫יולי‬
‫ראשון≠חמישי‬
‫חמישי≠ראשון‬
‫‪§¥πµ‬‬
‫‪§¥¥µ‬‬
‫אוגוסט‬
‫ראשון≠חמישי‬
‫חמישי≠ראשון‬
‫טוס וסע ∂ לילות‬
‫כולל לינה איטליה אגם גארדה‬
‫יולי‬
‫∞‪§∏µ‬‬
‫חצי‬
‫פנסיון‬
‫∞≥∑§‬
‫∞‪§µπ‬‬
‫חצי‬
‫פנסיון‬
‫‪§∂∞µ‬‬
‫‪§¥πµ‬‬
‫חצי‬
‫פנסיון‬
‫‪§∑∏µ‬‬
‫‪§∂±µ‬‬
‫חצי‬
‫פנסיון‬
‫‪§µ∏π‬‬
‫‪§¥∏π‬‬
‫חצי‬
‫פנסיון‬
‫אוגוסט‬
‫‪§∏∑µ‬‬
‫™ מינ‘ ארבע בחדר‬
‫המחיר הינו לאדם בחדר זוגי וכולל טיסה מלון העברות‬
‫מרכז הזמנות‪ 5 | * 9977 | 03-5151646 :‬תשלומים ללא ריבית‬
‫המחירים הינם לאדם בחדר זוגי וכוללים מס נמל וביטחון¨ טיסה¨ מלון¨ העברות¨ בסיס האירוח על פי המצויין לעיל‪ Æ‬המחירים אינם כוללים תוספות דלק¨ ביטוחים¨ היטלים לאחר מועד הפרסום‪Æ‬‬
‫כל התנאים בכפוף לתקנון ולתנאי חוברת הטיולים ‪ ≤∞±±‬של שטיח המעופף‪ Æ‬אין כפל מבצעים והנחות‪ Æ‬המחירים אינם תקפים להזמנות באתר האינטרנט‪ Æ‬ט‪Æ‬ל‪Æ‬ח‬
‫אנטליה‬
‫כי כאן באמת הכל כלול!‬
‫מבצע בלעדי לעובדי בנק פועלים‬
‫•‪±µ‬‬
‫הנחה בחודשים‬
‫יולי≠אוגוסט‬
‫למזמינים חופשה במועדוני היוקרה הכל כלול‬
‫• רויאל הולידיי פאלאס ‪ µ™ DLX‬חדש! • טיטניק בלק ‪ DLX‬חדש! •‬
‫רויאל אלהמברה ‪ DLX‬חדש • סו סה סי ‪ • µ™ DLX‬רויאל אדם וחווה ‪µ™ DLX‬‬
‫• לימק לארה ‪ • µ™ DLX‬קריסטל ‪ µ™ DLX WOTERWORLD‬חדש! •‬
‫‪ µ™ DLX VIKINGEN‬חדש! • ספייס ‪ • µ™ DLX‬רויאל ווינגס ‪µ™ DLX‬‬
‫• טיטניק לארה ‪ • µ™ DLX‬רויאל דרגון ‪ • µ™ DLX‬קליסטה ‪• µ™ DLX‬‬
‫קרוואנסריי לארה ‪µ™ DLX‬‬
‫ועוד מגוון רחב של קלאבים מדהימים!‬
‫מרכז הזמנות‪ 5 | * 9977 | 03-5151646 :‬תשלומים ללא ריבית‬
‫המחירים הינם לאדם בחדר זוגי וכוללים מס נמל וביטחון¨ טיסה¨ מלון¨ העברות¨ בסיס האירוח על פי המצויין לעיל‪ Æ‬המחירים אינם כוללים תוספות דלק¨ ביטוחים¨ היטלים לאחר מועד הפרסום‪Æ‬‬
‫כל התנאים בכפוף לתקנון ולתנאי חוברת הטיולים ‪ ≤∞±±‬של שטיח המעופף‪ Æ‬אין כפל מבצעים והנחות‪ Æ‬המחירים אינם תקפים להזמנות באתר האינטרנט‪ Æ‬ט‪Æ‬ל‪Æ‬ח‬
˘ÙÂ ˙¯ÈÈ˙
ÌÈ‰ ÌÈÏÚÂÙ‰ ˜· ÒÈ˯ΠȘÈÊÁÓ
‰ÙÂÚ˙ ȯ˘˜· CashBack ≥•≠Ó
CashBack ≥• ÌÈÏ·˜Ó ¨ÌÈÏÚÂÙ‰ ˜· È“Ú ˜Ù‰˘ ȇ¯˘‡‰ ÒÈ˯ΠÌÚ ÌÈÓÏ˘Ó‰ ÌÈÏÚÂÙ‰ ˜· È„·ÂÚ
ƉÙÂÚ˙ ȯ˘˜· ‰Óʉ Úˆȷ· ˜·‰ Ô·˘ÁÏ ˙Â¯È˘È ÈÙÒÎ ¯ÊÁ‰
Æ „·Ï· ‰ÙÂÚ˙ ȯ˘˜ „˜ÂÓ·Â ¯˙‡· ˙¢Èί ÏÚ Ô˙ÈÈ CashBack ≠ ÈÙÒΉ ¯ÊÁ‰‰ Æ˙Â¯Â‚Ò ˙ˆ·˜ ˙¯‚ÒÓ· ‡ „·Ï· ‰¯È„Ò ‰ÒÈË ˙˘Èί ËÚÓÏ™
˘ÙÂ ˙ÂÏÈ·Á
ȈÁ
ÔÂÈÒÙ
‰Â‡¯· ‰ËÒ˜
‰ËÏÓ
ROYAL STAR 4*
INTERCONTINENTAL 5*
˙ÂÏÈÏ ≥
˙ÂÏÈÏ ≥
558 ∞∂Ø∞∂≠≤¥Ø∞∂
€
635 ≤∏Ø∞∂≠±¥Ø∞∑
€
691 ≤≥Ø∞∏≠±∏Ø∞∑
€
˙Á¯‡
¯˜Â·
511 ∞∑Ø∞∂≠≥∞Ø∞∂
€
627 ∞µØ∞∑≠≥∞Ø∞∑
€
ȈÁ
ÔÂÈÒÙ
ÌÈ˙¯Î
ȈÁ
ÔÂÈÒÙ
Ò„¯
ATRIUM PLATINUM DLX
KNOSSOS ROYAL VILLAGE 5*
˙ÂÏÈÏ ≥
475 ≠Ó ÈÂÈ
€
446 ≠Ó ËÒ‚‡ ØÈÏÂÈ
411 ≠Ó ÈÂÈ
€
482 ≠Ó ËÒ‚‡ ØÈÏÂÈ
˙Á¯‡
¯˜Â·
˙Á¯‡
¯˜Â·
˙ÂÏÈÏ ≥
€
€
‰¢‡
‰ÒÈ ¯Ï
‰¯È˘ËÈ·
ȈÁ
ÔÂÈÒÙ
ÒÂËȘÊ
˙Á¯‡
¯˜Â·
‰ÈÈ„¯Ò
‰È¯·‡Ï˜
MEDITERRANEAN BEACH 5*
DOUBLE TREE BY HILTON 4*
CANNAMELE RESORT 4*
˙ÂÏÈÏ ∑
∂ ˙ÂÏÈÏ
˙ÂÏÈÏ ∑
€
922 ∞∂Ø∞∑≠≤∏Ø∞∏
818 ±≤Ø∞∂≠±∞Ø∞∑
€
882 ±∑Ø∞∑≠≤∏Ø∞∏
€
745 ≤≥Ø∞∏ ¨≤∂Ø∞∑ ¨±≤Ø∞∑
€
863 ∞≤Ø∞∏
€
‰ÈÏȈÈÒ
CAPO DEI GRECI 4*
509 ∞≤Ø∞∂≠±∂Ø∞∂
€
572 ≥∞Ø∞∂≠±¥Ø∞∑
€
691 ≤≥Ø∞∑≠≤µØ∞∏
€
˙ÂÏÈÏ ¥
‰ÈÏËȇ È„ÚÈ ËÚÓÏ ˙¯·Ú‰Â ˯ÂÙÓÎ Á¯ȇ ¨˙ÂÒÈË ÌÈÏÏÂÎ ¨ È‚ÂÊ ¯„Á· Ì„‡Ï ÌȯÈÁÓ
kishrey-teufa.co.il
*2434 | 03-520 50 20
ÆÂχ ÌȯÈÁÓÓ ˙Â‰ÈÏ Ó“Ú ÌÈÏÚÂÙ‰ ˜· È„·ÂÚÎ ˙‰„Ê‰Ï ˘È
¨˜Ï„ ÔÂÁËÈ· ÏËȉ ¨ÏÓ ÒÓ ÌÈÏÏÂÎ ÌȯÈÁÓ‰ ÆÈ΄ډ ¯ÈÁÓ· ‰Óʉ‰ ˙Ú· Ô΄Ú˙‰Ï ˘È ˙Â˙˘‰Ï ÌÈÈ¢Ú ¨‰Á‰ ¯Á‡Ï Ìȉ ÌÈÓÒ¯ÂÙÓ‰ ÌȯÈÁÓ‰
ÆÁÆÏÆË Æ˙ÂÁ‰Â ÌÈÚˆ·Ó ÏÙÎ Ôȇ Æ̇˙‰· Ô΄ÂÚÈ ¯ÈÁÓ‰ ÌÈ·ÈίӉ „Á‡· ˙¯˜ÈÈ˙‰ ÏÂÁ˙ ‰„ÈÓ·
Ï“ÂÁ·
ÍÏÈ·˘· ÌÈ‚¯Â‡Ó ≠ ˘ÙÂÁ‰ ͯ„
È„Ú
ȯ˘˜ÏÏ·
‰ÙÂÚ˙
‰ÈÈ„¯Ò ‰Â‡¯· ‰ËÒ˜ ‰Âψ¯·
ȈÁ
ÔÂÈÒÙ
999
€
ÌÈÓÈ ∑ Ø ˙ÂÏÈÏ ∂
ȈÁ
ÔÂÈÒÙ
€
∞±Ø∞∑≠≤±Ø∞∑
€
ËÒ‚‡
611
696
≤∂Ø∞∂ ¨±±Ø∞∑
±∏Ø∞∑¨∞±Ø∞∏
ÌÈÓÈ ∑ Ø ˙ÂÏÈÏ ∂
837 ®≤≠±≤©„ÏÈ €959
€
¯‚·Ó
ÌÈÓÈ ∑ Ø ˙ÂÏÈÏ ∂
€
583 ÈÂÈ
˙ÂÁÙ˘Ó ‰Âψ¯·
˙ÂÁÙ˘Ó ¯ÂÁ˘‰ ¯Úȉ
ȈÁ
ÔÂÈÒÙ
∞πØ∞∏ ¨≤∂Ø∞∑
740 ®≤≠±≤©„ÏÈ
€
‰ÈÏËȇ ÔÂÙˆ
ÌÈÓÈ ∑ Ø ˙ÂÏÈÏ ∂
€
884 ¯‚·Ó
ÌÈÓÈ ∑ Ø ˙ÂÏÈÏ ∂
€
629
≤±Ø∞∑ ¨±±Ø∞∏
Ï“ÂÁ ˘„˜
·¯ÚƇ
˙¯˘Î
€
·ÎÂÎ ‰ÈÓ¯
ÌÈÓÈ ∑ Ø ˙ÂÏÈÏ ∂
643 ≤πØ∞∑
Ɖ‡¯· ‰ËÒ˜· ‰È‰˙ ‰Èω ‰„ÈÓ· ÔÂÈÒ٠ȈÁ ·“Ú Á¯ȇ – ‰Âψ¯· Ô‚¯Â‡Ó ÏÂÈË·™ ËÚÓÏ Ë¯ÂÙÓÎ Á¯ȇ ¨È‚ÂÊ ¯„Á· Ì„‡Ï ÌȯÈÁÓ‰
kishrey-teufa.co.il
*2434 | 03-520 50 20
ÆÂχ ÌȯÈÁÓÓ ˙Â‰ÈÏ Ó“Ú ÌÈÏÚÂÙ‰ ˜· È„·ÂÚÎ ˙‰„Ê‰Ï ˘È
¨˜Ï„ ÔÂÁËÈ· ÏËȉ ¨ÏÓ ÒÓ ÌÈÏÏÂÎ ÌȯÈÁÓ‰ ÆÈ΄ډ ¯ÈÁÓ· ‰Óʉ‰ ˙Ú· Ô΄Ú˙‰Ï ˘È ˙Â˙˘‰Ï ÌÈÈ¢Ú ¨‰Á‰ ¯Á‡Ï Ìȉ ÌÈÓÒ¯ÂÙÓ‰ ÌȯÈÁÓ‰
ÆÁÆÏÆË Æ˙ÂÁ‰Â ÌÈÚˆ·Ó ÏÙÎ Ôȇ Æ̇˙‰· Ô΄ÂÚÈ ¯ÈÁÓ‰ ÌÈ·ÈίӉ „Á‡· ˙¯˜ÈÈ˙‰ ÏÂÁ˙ ‰„ÈÓ·
‫לילדי העובדים הזכאים להחזר בגין השתתפות במפעל הקיטנות של ארגון עובדי בנק הפועלים ‪ -‬ניתן לקבל סבסוד‬
‫של הועד כנגד הצגת חשבונית ובהתאם לתנאים המקובלים (יש לקבל אישור מראש ממזכירות הועד הארצי)‪.‬‬
‫טיולים מאורגנים של ארקיע‬
‫פאייה ספרדית‬
‫ברצלונה ‪ -‬קוסטה בראווה‬
‫קוד הטיול ‪ABB‬‬
‫‪ 7‬לילות‬
‫ברצלונה‪ :‬פארק גואל • הרובע‬
‫הגותי • נמל ברצלונה • מונסראט‬
‫• חירונה‪ ,‬פיגראס • מוזיאון דאלי‬
‫• בסאלו • אמפוריה בראווה •‬
‫בלאנס • טוסה וסן פליו‬
‫תאריכי יציאה‪:‬‬
‫‪30.7 ,23.7‬‬
‫‪27.8 ,20.8‬‬
‫‪$1099‬‬
‫קוד הטיול ‪ASF‬‬
‫‪ 7‬לילות‬
‫ארקיע‪ ,‬הזיכרונות היפים שלך‪:‬‬
‫ברצלונה • פארק ‪Illa Fantasia‬‬
‫• בסאלו • אמפוריה בראווה • שני‬
‫ימים בפארק פורט אוונטורה •‬
‫מונסראט‬
‫תאריך יציאה‪:‬‬
‫יולי‪-‬אוגוסט‬
‫יציאות ימי שלישי‬
‫לילד בחדר הורים (עד גיל ‪)14‬‬
‫‪$879‬‬
‫מסע אל הקווקז‬
‫גאורגיה‬
‫היער השחור‬
‫מינכן והיער השחור‬
‫לאדם בחדר זוגי‪:‬‬
‫‪$1169‬‬
‫קוד הטיול ‪AGE‬‬
‫‪ 7‬לילות‬
‫חוויה משפחתית אירופאית‬
‫פריז‪ ,‬בריסל‪ ,‬אמסטרדם למשפחות‬
‫‪$2099‬‬
‫קוד הטיול ‪AFEA‬‬
‫‪ 7‬לילות‬
‫תאריך יציאה‪10.7 :‬‬
‫‪24.7 ,17.7‬‬
‫‪14.8 ,7.8 ,31.7‬‬
‫לילד בחדר הורים (עד גיל ‪)16‬‬
‫‪$1099‬‬
‫מהלסינקי אל אוצר הצאר‬
‫פינלנד ‪ -‬אסטוניה ‪ -‬רוסיה‬
‫לאדם בחדר זוגי‪:‬‬
‫‪$1399‬‬
‫קוד הטיול ‪AHPT‬‬
‫‪ 7‬לילות‬
‫ארקיע‪ ,‬הזיכרונות היפים שלך‪:‬‬
‫הלסינקי • טאלין • סט‪ .‬פטרסבורג‬
‫כולל‪ :‬הרמיטאז’ • גני ארמון‬
‫פטרהוף • קוטקה • פורבו‬
‫לאדם בחדר זוגי‪:‬‬
‫‪$1179‬‬
‫קוד הטיול ‪AMBF‬‬
‫‪ 7‬לילות‬
‫ארקיע‪ ,‬הזיכרונות היפים שלך‪:‬‬
‫מפלי טריברג • אגם טיטיזה •‬
‫פרייבורג • שפייר • שטראסבורג •‬
‫באדן באדן • שטוטגרט • מינכן‬
‫תאריך יציאה‪:‬‬
‫יולי‪-‬אוגוסט‬
‫יציאות שבת‪/‬שלישי‬
‫תאריך יציאה‪:‬‬
‫‪22.7 ,15.7‬‬
‫‪19.8 ,12.8 ,5.8‬‬
‫כולל‪:‬‬
‫‪ 3‬ארוחות ערב‬
‫לאדם בחדר זוגי‪:‬‬
‫ארקיע‪ ,‬הזיכרונות היפים שלך‪:‬‬
‫אמסטרדם • פארק אפטלינג •‬
‫וולנדם • חוות הגבינות • זאנס‬
‫סכאנס • ברוז’ • בריסל • מיני‬
‫אירופה • פריז • דיסנילנד פריז •‬
‫תצפית ממונט פרנאס‬
‫ארקיע‪ ,‬הזיכרונות היפים שלך‪:‬‬
‫טביליסי • חבל קאחטי • סירנארי‬
‫• מצחטה • בורג’ומי • אחלציחה‬
‫• וארדזיה • גורי • אופליסציחה‬
‫• מצודת אנאנורי • גודאורי ‪-‬‬
‫מונומנט האחווה • הקווקז הגבוה‬
‫ הר הקאזבג‬‫תאריך יציאה‪4.7 :‬‬
‫‪22.7 ,15.7 ,8.7‬‬
‫‪26.8 ,22.8 ,19.8‬‬
‫‪ 11‬לילות‬
‫ארקיע‪ ,‬הזיכרונות היפים שלך‪:‬‬
‫אוסלו • ברגן • סוגנפיורד • קרחון‬
‫בריסדאל • דרך הנשרים • גיירנגר‬
‫פיורד כולל שייט • לילהאמר •‬
‫אורברו • שטוקהולם כולל בית‬
‫העירייה ומוזיאון הוואזה • הלסינקי‬
‫לאדם בחדר זוגי‪:‬‬
‫ספרדי משפחתי ‪ -‬ברצלונה‪,‬‬
‫קוסטה בראווה ופארקים למשפחות‬
‫חלום סקנדינבי‬
‫פינלנד ‪ -‬שבדיה ‪ -‬נורבגיה‬
‫קוד הטיול ‪ASC‬‬
‫תאריך יציאה‪:‬‬
‫‪12.7 ,5.7‬‬
‫‪23.8 ,26.7‬‬
‫טיול בין הבאלטיות‬
‫פינלנד ‪ -‬אסטוניה ‪ -‬לאטביה‬
‫לאדם בחדר זוגי‪:‬‬
‫‪$1379‬‬
‫קוד הטיול ‪ABA‬‬
‫‪ 7‬לילות‬
‫ארקיע‪ ,‬הזיכרונות היפים שלך‪:‬‬
‫הלסינקי • פורבו • טאלין • ריגה •‬
‫יורמאלה • סיגולדה • פארנו‬
‫לאדם בחדר זוגי‪:‬‬
‫‪$1169‬‬
‫תאריך יציאה‪:‬‬
‫‪19.7 ,15.7‬‬
‫‪30.8 ,23.8 ,2.8‬‬
‫לאדם בחדר זוגי‪:‬‬
‫‪$1269‬‬
‫טלפון להזמנות‪03-6903333 :‬‬
‫המחירים לאדם בחדר זוגי‪ ,‬לתאריכים ספצפיים וכוללים מיסים‪ 3 .‬תשלומים צמודי דולר‪ .‬ארקיע רשאית להפסיק ‪ /‬לשנות את המבצעים בכל עת‪ .‬ט‪.‬ל‪.‬ח‬
‫טיולים מאורגנים של ארקיע‬
‫וופל בלגי ובירה הולנדית‬
‫הולנד ובלגיה‬
‫קוד הטיול ‪ABH‬‬
‫‪ 7‬לילות‬
‫תאריך יציאה‪:‬‬
‫יולי‪-‬אוגוסט‬
‫יציאות שני‪/‬שישי‬
‫לאדם בחדר זוגי‪:‬‬
‫‪$1199‬‬
‫אירלנד הקסומה‬
‫אירלנד ‪ -‬דבלין ודרום האי‬
‫קוד הטיול ‪AIR‬‬
‫‪ 7‬לילות‬
‫ארקיע‪ ,‬הזיכרונות היפים שלך‪:‬‬
‫דבלין • אתלון • גאלווי‪ ,‬קונמרה ואחוזת‬
‫קיילמור • מחוז קרי ‪ -‬צוקי מוהר מצודת‬
‫בנרטי מוזיאון הפולקלור העיירה אדר‬
‫חוות הכבשים • קילרני העיירה והפארק‬
‫הלאומי וגני אחוזת מקרוס • קורק • סלע‬
‫קאשל • קילקני • גני פאוורסקורט‬
‫תאריך יציאה‪:‬‬
‫יולי‪-‬אוגוסט‬
‫יציאות ימי רביעי‬
‫לאדם בחדר זוגי‪:‬‬
‫‪$1379‬‬
‫חצי פנסיון‬
‫קוד הטיול ‪AARP‬‬
‫‪ 7‬לילות‬
‫תאריך יציאה‪:‬‬
‫‪30.7 ,16.7‬‬
‫‪27.8 ,6.8‬‬
‫‪$1199‬‬
‫אדריאטי משפחתי‬
‫קרואטיה וסלובניה למשפחות‬
‫קוד הטיול ‪ASCRF‬‬
‫‪ 7‬לילות‬
‫‪$1089‬‬
‫‪$1399‬‬
‫רומא ומפרץ נאפולי הקסום‬
‫קוד הטיול ‪AIRN‬‬
‫‪ 7‬לילות‬
‫איטליה‪ ,‬רומא‪ ,‬מפרץ נאפולי וחבל אברוצו‬
‫תאריך יציאה‪:‬‬
‫יולי‪-‬אוגוסט‬
‫יציאות ימי רביעי‬
‫לאדם בחדר זוגי‪:‬‬
‫‪$1159‬‬
‫ברלין וצפונה משם‬
‫גרמניה‪ :‬המבורג ‪ -‬ברלין‬
‫קוד הטיול ‪AGN‬‬
‫‪ 7‬לילות‬
‫תאריך יציאה‪:‬‬
‫‪23.8 ,2.8 ,26.7‬‬
‫לאדם בחדר זוגי‪:‬‬
‫‪$1179‬‬
‫פיני ‪ -‬פמילי‬
‫פינלנד ‪ -‬למשפחות‬
‫קוד הטיול ‪AFF‬‬
‫‪ 7‬לילות‬
‫ארקיע‪ ,‬הזיכרונות היפים שלך‪:‬‬
‫הלסינקי • פארק המים סרנה •‬
‫פורבו • סבונלינה • שייט • קואופיו‬
‫• מוזיאון התעופה • טמפרה •‬
‫פארק השעשועים סרקאניאמי •‬
‫טורקו • נאנטלי‬
‫ארקיע‪ ,‬הזיכרונות היפים שלך‪:‬‬
‫פליטויצה • סלוני • לובליאנה‬
‫• בלד • קניון וינטגאר • פארק‬
‫החבלים • האלפים היוליאניים •‬
‫רפטינג • מערת הנטיפים • חוות‬
‫סוסים‬
‫לילד בחדר הורים (עד גיל ‪)12‬‬
‫תאריך יציאה‪:‬‬
‫‪19.8 ,22.7 ,8.7‬‬
‫לאדם בחדר זוגי‪:‬‬
‫ארקיע‪ ,‬הזיכרונות היפים שלך‪:‬‬
‫המבורג • לובק • טראוומונדה •‬
‫ברלין‬
‫לאדם בחדר זוגי‪:‬‬
‫חצי פנסיון‬
‫יולי‪-‬אוגוסט‬
‫יציאות ימי רביעי‬
‫צרפת‪ ,‬נורמנדי‪ ,‬ברטאן‪ ,‬פריז ועמק הלואר‬
‫ארקיע‪ ,‬הזיכרונות היפים שלך‪:‬‬
‫רומא • עיירות קסטלי רומאני •‬
‫סורנטו • חוף אמלפי • נאפולי •‬
‫פומפיי • מונטה קסינו • הפארק‬
‫הלאומי אברוצו‬
‫ארקיע‪ ,‬הזיכרונות היפים שלך‪:‬‬
‫ירבאן • המוזיאון הלאומי • אצ’מיאדזין‬
‫• זברטנוטס • ח’ור ויראפ • אראני‬
‫• נוראבאנק • קראהונגה • גוריס •‬
‫ח’ונדזורוסק • טאטב • בית העלמין‬
‫העתיק • דיליג’אן • סבאן • גארני •‬
‫גע’ארד • מוזיאון הכתבים‬
‫יציאה‪22.3 :‬‬
‫תאריךיציאה‪:‬‬
‫תאריך‬
‫‪ 7‬לילות‬
‫ארקיע‪ ,‬הזיכרונות היפים שלך‪:‬‬
‫רואן • הונפלור • ארומנש ‪ -‬חופי‬
‫הנחיתה • קאן • מונט סן‪ .‬מישל •‬
‫סנט‪ .‬מאלו • עמק הלואר • העיירה‬
‫אמבואז • טירת שנונסו • פריז‬
‫ארקיע‪ ,‬הזיכרונות היפים שלך‪:‬‬
‫גנט • בריסל • דינאנט • ברוז’ •‬
‫אנטוורפן • אמסטרדם • בית אנה‬
‫פרנק • האג • סכוונינגן • דלפט •‬
‫כפר הדייגים וולנדם • חוות גבינות‬
‫ומפעל לייצור קבקבי עץ • זאנסה‬
‫סכאנס‬
‫נופי ארמניה ‪-‬‬
‫פרמיום ארמניה‬
‫נופי נורמנדי ועמק הלואר‬
‫קוד הטיול ‪APN‬‬
‫לאדם בחדר זוגי‪:‬‬
‫‪$1189‬‬
‫תאריך יציאה‪:‬‬
‫יולי‪-‬אוגוסט‬
‫יציאות ימי שישי‬
‫לילד בחדר הורים (עד גיל ‪)14‬‬
‫‪$999‬‬
‫לאדם בחדר זוגי‪:‬‬
‫‪$1439‬‬
‫טלפון להזמנות‪03-6903333 :‬‬
‫המחירים לאדם בחדר זוגי‪ ,‬לתאריכים ספצפיים וכוללים מיסים‪ 3 .‬תשלומים צמודי דולר‪ .‬ארקיע רשאית להפסיק ‪ /‬לשנות את המבצעים בכל עת‪ .‬ט‪.‬ל‪.‬ח‬
‫טיולי דיסקברי ‪ -‬קיץ וחגים‬
‫מחירים מיוחדים לעובדי בנק הפועלים על יעדים נוספים‪ :‬אמריקה‪ ,‬אסיה‪ ,‬אירופה‪ ,‬אפריקה‬
‫חצי‬
‫פנסיון‬
‫אירופה למשפחות‬
‫‪ 3‬פארקי שעשועים‪ :‬יורודיסני בפריז‪,‬‬
‫פארק ווליבי בבריסל‪ ,‬פארק אפטלינג‬
‫בהולנד‪ .‬אטרקציות‪ :‬מגדל אייפל‪ ,‬ארמון‬
‫ורסאי‪ ,‬מדוראדם‪ ,‬אטומיום‪ ,‬מפעל לייצור‬
‫גבינות‪ ,‬מפעל לייצור קבקבי עץ‪.‬‬
‫‪5.8 ,8.7 ,18.7‬‬
‫‪8‬‬
‫ימים‬
‫מבוגר ‪$1790‬‬
‫ילד ‪$1490‬‬
‫חצי פנסיון‬
‫איסלנד‬
‫‪ 5 +‬ארוחות נוספות‬
‫מקיף וחוצה איסלנד‪ ,‬אוטובוס ‪,4X4‬‬
‫שייט לויתנים‪ ,‬לגונה כחולה‪ ,‬אופנועי שלג‪,‬‬
‫שייט קרחונים‪ ,‬כניסה לעומק האי‪.‬‬
‫ארה”ב מחוף לחוף‬
‫‪ 8‬פארקי טבע ושעשועים‪ ,‬שייט בספינת “עלמת הערפל” מתחת‬
‫למפלי הניאגרה‪ ,‬וושינגטון ולאס ווגאס‪.‬‬
‫כלול במחיר‪ :‬סיורים ליליים בערים ניו יורק‪ ,‬סן פרנסיסקו וושינגטון‬
‫ולאס ווגאס‪.‬‬
‫סיציליה ‪ -‬כולל האיים האיולים‬
‫כולל‪ :‬פלרמו‪ ,‬צ’פאלו‪ ,‬סג’סטה‪ ,‬אריצ’ה‪,‬‬
‫סירקוזה‪ ,‬טאורמינה‪ ,‬הר הגעש אתנה‪,‬‬
‫מעיינות אלקנטרה‪ ,‬האיים האיולים‪.‬‬
‫ימים‬
‫‪$1490‬‬
‫‪16.9‬‬
‫סקנדינביה‬
‫נורבגיה שבדיה ודנמרק‬
‫חצי‬
‫פנסיון‬
‫שייט בפיורדים‪ ,‬דרך הטרולים‬
‫אונית המלחמה “ואזה”‪ ,‬מייהוגן ‪ -‬המוזיאון‬
‫הפתוח קרחון בריקסדאל‪ ,‬גני טיבולי‬
‫המוזיאונים קונטיקי והויקינגים‪.‬‬
‫‪€1950‬‬
‫‪12‬‬
‫יום‬
‫‪ 5 %‬הנחה‬
‫‪11/‬‬
‫‪13‬‬
‫יום‬
‫מ‪$1790 -‬‬
‫‪11‬‬
‫יום‬
‫צפון ספרד והפירנאים‬
‫כולל‪ :‬סנטיאגו דה קומפוסטלה‪:‬‬
‫הקתדראלה והמוזיאון • לוגו‪ :‬העיר העתיקה‬
‫• ליאון • שמורת פיקוס דה אירופה כולל‬
‫ביקור באגמים הקרחונים בקובדונגה‬
‫• בילבאו • סן סבסטיאן • סיור מיוחד בהרי‬
‫הפירנאים‪.‬‬
‫‪16.9 ,24.6‬‬
‫כולל‪ :‬טביליסי ‪ ,‬מונומנט “אמא גיאורגיה”‪ ,‬חבל סוונטי כולל רכב ‪4X4‬‬
‫לאושגולי ומסטיה‪ ,‬מצחטה – תצפית וכנסיית העמוד החי‪ ,‬בורג’ומי‬
‫ הפארק העירוני‪ ,‬קוטאיסי – מנזר בגרטי‪ ,‬אקדמיית גלאטי‪ ,‬מערת‬‫הנטיפים‪ ,‬וארדזיה ‪ -‬עיר המערות ‪ ,‬גורי ‪ -‬מוזיאון סטאלין‪ ,‬אופליסציחה ‪-‬‬
‫עיר המערות‪ ,‬מצודת אנאנורי‪ ,‬גודאורי ‪ -‬מונומנט האחווה הרוסי ‪ -‬גיאורגי‪,‬‬
‫הקווקז הגבוה ‪ -‬עליה עם ג’יפים לכנסיית השילוש הקדוש‪ ,‬הדרך‬
‫הצבאית‬
‫‪$‬‬
‫‪16.9 , 24.6‬‬
‫‪,20‬‬
‫‪21‬‬
‫יום‬
‫‪11‬‬
‫יום‬
‫‪10‬‬
‫ימים‬
‫‪1390‬‬
‫חצי‬
‫‪ 15‬טיול לרוסיה‬
‫פנסיון‬
‫‪17‬‬
‫הפעמונים‪10 ,‬‬
‫כולל‪:‬קרמלין‪,‬מוזיאון הנשק‪,‬מגדל‬
‫יום‬
‫‪$2750‬‬
‫כנסיית ההכתרה‪ ,‬גני אלכסנדר‪ ,‬הכיכר‬
‫האדומה‪ ,‬מרכז הקניות “גום”‪ ,‬כנסיית ואסילי‬
‫הקדוש‪ ,‬גני ארמון הקיץ של פטר הגדול‬
‫לחוף פינלנד של הים הבלטי‪ ,‬סיור בסנט‬
‫פטרסבורג‪ ,‬שדרות נייבסקי‪ ,‬קתדרלת קזן‪,‬‬
‫ארמון יוסופוב‪ ,‬ארמון יקטרינה בפושקין ועוד‪.‬‬
‫‪20.9 ,11.8 ,30.6‬‬
‫‪$‬‬
‫ימים‬
‫יום‬
‫‪1990‬‬
‫נוסע עצמאי‬
‫על טיולים נוספים‪:‬‬
‫אסיה‪ ,‬אירופה‪ ,‬אמריקה‬
‫יום‬
‫יום‬
‫‪€1850‬‬
‫גאורגיה (גרוזיה)‬
‫חצי‬
‫סין כולל סצ’ואן‬
‫פנסיון‬
‫כולל‪ :‬מופע קונג פו בבייג’ין‪ ,‬מופע שושלת‬
‫טאנג בשיאן‪ ,‬חומת סין‪ ,‬קבר שושלת מינג‪,‬‬
‫העיר האסורה‪ ,‬מקדש השמיים‪ ,‬הרובע‬
‫היהודי בשנגחאי‪ ,‬ביקור באתר לוחמי הטרה‬
‫קוטה בשיאן‪ ,‬המרכז לחקר דובי הפנדה‬
‫בצ’אנגדו‪.‬‬
‫‪15.9 ,25.7‬‬
‫מבוגר‪$5290‬‬
‫ילד ‪$4490‬‬
‫‪16.8 ,19.7‬‬
‫הרי האטלס‪ ,‬הסהרה והערים הגדולות‬
‫מרקש‪ ,‬פז‪ ,‬אגאדיר‪ ,‬קזבלנקה ועוד‪,‬‬
‫כולל ‪ 2‬טיולי ג’יפים‪ 2 ,‬חפלות‬
‫‪$2100‬‬
‫‪16.9 ,30.7‬‬
‫‪17‬‬
‫‪15‬‬
‫מבוגר ‪$2490‬‬
‫ילד ‪$2290‬‬
‫‪ 3‬פארקי טבע‪ 5 ,‬פארקי שעשועים (באורלנדו‪ :‬הארי פוטר‪ ,‬דיסני‪,‬‬
‫אפקוט סנטר‪ ,‬יוניברסל‪ ,‬ממלכת החיות)‬
‫כלול במחיר‪ :‬סיורים ליליים בערים ניו יורק‪ ,‬סן פרנסיסקו‪ ,‬וושינגטון ולאס‬
‫ווגאס‪.‬‬
‫יום‬
‫‪16.9 ,27.6‬‬
‫‪25.7‬‬
‫‪13.8‬‬
‫‪21‬‬
‫מרוקו‬
‫חצי‬
‫מדינות הבלטיות‬
‫פנסיון‬
‫הקתדרלות‪,‬כנסייה חצובה בסלע‪,‬סיור בעיר העתיקה של טאלין‪,‬הגטו‬
‫היהודי והמוזיאון בבניין הקהילה בריגה‪,‬בניין הישיבה המפורסם בטלז‪,‬סיור‬
‫בקליפדה השוכנת על חוף הים הבלטי‪,‬סיור בעיירה ניבה ‪ -‬חצי האי‬
‫נרינגה‪,‬סיור רחובות בעקבות הוגים ומשוררים יהודיים‪:‬אברהם מאפו‪,‬‬
‫וולדוויג זמנהוף‪.‬בית הכנסת העתיק העשוי עץ ז’ז’מר‪ .‬המרכז ההיסטורי‪,‬‬
‫הקתדרלה‪ ,‬ארמון הנשיאות בוילנה ועוד‪.‬‬
‫כולל קופיפי‪ ,‬פוקט‪ ,‬שייט ל ‪ 4 -‬האיים‬
‫במפרץ פאנג ‪ -‬נגה‪ ,‬מופעי פולקלור‪,‬‬
‫רכיבה על פילים‪ ,‬תכנית גדושה ומלאה‪.‬‬
‫כולל‪ :‬צפון‪ ,‬בנגקוק ו‪ 4-‬פארקי שעשועים‬
‫כולל “עולם החלומות” ו ‪“-‬עולם הים”‬
‫טיול משפחות לארה”ב פרמיום‬
‫‪$4950‬‬
‫‪7‬‬
‫יום‬
‫‪€3800‬‬
‫‪6.8‬‬
‫‪4.9 ,6.8‬‬
‫‪15‬‬
‫תאילנד למשפחות‬
‫משפחות או בודדים המעוניינים בארגון נסיעותעצמאיות יכולים‬
‫לקבל הצעות‪ :‬טנזניה‪ ,‬דרום אפריקה‪ ,‬סרילנקה‪ ,‬קובה וקוסטה‬
‫ריקה ועוד‬
‫המחירים לאדם בחדר זוגי*‪ .‬ט‪.‬ל‪.‬ח‬
‫טל' (‪ 24‬שעות) ‪www.discoveryt.co.il | 03-5627248‬‬