חוברת הסברה תנאי קבלת מלגה קרן גרוס

Comments

Transcription

חוברת הסברה תנאי קבלת מלגה קרן גרוס
‫טיפול הרכז‪/‬ת במלגות הקרן בשנה"ל תשע"ד‬
‫שיטת ההרשמה היא באמצעות אתר האינטרנט בלבד‪ .‬כתובת אתר הרישום הינה ‪.www.gruss.org.il‬‬
‫על המועמדים למלא את כל פרטיהם באמצעות האתר בלבד‪.‬‬
‫בסיום ההקלדה יקבל המועמד טופס הרשמה‪ .‬עליו למלא את הטופס במלואו ולצרף אליו את כל המסמכים המבוקשים‪ .‬עליו להגיש את‬
‫הטופס עם נספחיו לרכז המקומי‪ .‬על הרכז לבדוק כי הטופס מולא כיאות וצורפו כל האישורים הנדרשים‪ .‬על המועמד להחזיר לרכז את‬
‫הטופס עד ליום ‪ 31/1//13‬ולא לשלוח טפסים ישירות למשרדי לקרן‪ .‬טפסים המגיעים ישירות לקרן יוחזרו לשולח ללא טיפול‪.‬‬
‫על הרכז לסדר את המסמכים ע"פ הסדר המבוקש‪ .‬על הרכז לאשר שבדק את המסמכים ועליו לחתום על כך בעמוד ‪ ./‬כמו כן עליו למלא‬
‫ולחתום על טופס "אישור בדיקת טופס מועמד"‪ .‬ללא חתימות על שני טפסים אלה‪ ,‬טופס הבקשה לא יטופל‪.‬‬
‫יש להזכיר למועמדים שמגישים בקשת סיוע לגורם אחר לאחר הגשת טופס הבקשה לקרן‪ ,‬כי עליהם להודיע על כך מייד ובכתב‬
‫להנהלת הקרן‪.‬‬
‫יש להזכיר למועמדים כי מתן המלגה מותנה בפעילות קהילתית בהיקף של ‪ 56‬שעות במקום מגוריו‪ ,‬ו'‪ 56 -‬שעות למלגאים אשר שרתו‬
‫שנה אחת‪.‬‬
‫המלגה תועבר למלגאי בהתאם לביצוע הפעילות הקהילתית לה מחויב‪ ,‬התשלום יתבצע בכל ‪ /2‬לחודש‪.‬‬
‫על המלגאי לסיים את שעות הפעילות לא יאוחר מיום ‪.53///34‬‬
‫המלגה תועבר במספר פעימות‪:‬‬
‫• הפעימה הראשונה – לאחר ביצוע ‪ 11‬שעות פעילות‪.‬‬
‫• הפעימה השנייה – לאחר השלמת ‪ 32‬שעות פעילות ‪.‬‬
‫• הפעימה השלישית – לאחר השלמת ‪ 51‬שעות פעילות‪.‬‬
‫• הפעימה האחרונה – לאחר השלמת סך ‪ 51‬שעות פעילות‪.‬‬
‫למשרתים שנה אחת בלבד‬
‫•הפעימה הראשונה – לאחר ביצוע ‪ 31‬שעות פעילות‪.‬‬
‫• הפעימה השנייה – לאחר השלמת ‪ 01‬שעות פעילות‪.‬‬
‫• הפעימה השלישית – לאחר השלמת ‪ 56‬שעות פעילות‪.‬‬
‫לאחר קבלת הודעה על אישור הבקשה על המועמד לדאוג לשיבוצו במערך פעילות בקהילה‪ .‬לצורך שיבוץ בפעילות‪ ,‬פרטי המלגאי‬
‫יועברו לידי ארגון ידידים‪ .‬במידה ותוך שבוע לא יקבל המועמד פניה מארגון ידידים עליו לפנות לדוא"ל הר"מ בהתאם למקום מגוריו‪,‬‬
‫לשם שיבוץ במקום פעילות‪.‬‬
‫מחוז צפון‪[email protected] :‬‬
‫מחוז מרכז‪:‬‬
‫‪ 10-5409555‬שלוחה ‪.004‬‬
‫‪ [email protected]‬שלוחה ‪.005‬‬
‫מחוז דרום‪[email protected] :‬‬
‫‪ 10-5409555‬שלוחה ‪.003‬‬
‫מחוז ירושלים‪ 10-5409555 [email protected] :‬שלוחה ‪000.‬‬
‫‪ 53/30/35‬הינו היום האחרון לקבלת טפסים מלאים ע"י המועמד‪ .‬ביום ‪ 1/1/15‬עליכם לשלוח למשרדי הקרן את כל הטפסים שהוגשו וטרם‬
‫הועברו לקרן‪ .‬יש לשלוח אך ורק טפסים מלאים שכל החומר הדרוש מצורף לבקשה בסדר הנכון‪ .‬אין לשלוח טפסים ללא כל האישורים‪.‬‬
‫מקרים אלה לא יטופלו בידי הקרן‪.‬‬
‫סיוע בטיפול במלגות תשע"ד‬
‫הוראות כלליות‬
‫‪‬‬
‫על המועמד למלא את הטופס במלואו בעצמו ולחתום במקומות המסומנים‪.‬‬
‫‪‬‬
‫אין לקבל טופס כאשר אחד מהסעיפים אינו מלא‪ .‬צירוף מסמכים רלוונטיים אינו פותר את המועמד מלמלא כל סעיף‬
‫בטופס‪.‬‬
‫תשומת לב מיוחדת יש לתת לסעיפי הכנסה‪ ,‬מקורות סיוע נוספים ופרטי תכנית הלימודים‪.‬‬
‫‪‬‬
‫לא מתקבלים בקרן גרוס אישורים מרואי חשבון ומעורכי דין בדבר הכנסות‪.‬‬
‫‪‬‬
‫בסעיף הכנסות‪ ,‬חובה למלא את פרטי ההורים‪ .‬במידה והאם אינה עובדת יש למלא עקרת בית‪ .‬במידה ואחד ההורים נפטר יש‬
‫לרשום נפטר‪ .‬במידה וההורים גרושים לציין הורים גרושים‪.‬‬
‫‪‬‬
‫קרן גרוס מבקשת צירוף של ‪ 3‬תלושי משכורת אחרונים‪.‬‬
‫יש להקפיד שהתלושים יהיו קריאים‪ ,‬ברורים ומלאים‪.‬‬
‫‪ ‬על הרכז‪/‬ת לוודא שהמועמד עצמו גר בישוב לפחות ‪ 1‬שנים‪ .‬מועמד שאינו תושב המקום לפחות ‪ 1‬שנים‪ ,‬יש להפנותו לתוכנית‬
‫פניות אישיות במשרדי הקרן מיד ולא להמתין עד סיום ההרשמה‪.‬‬
‫‪ ‬על בת שרות ששרתה שנתיים‪ ,‬לצרף אישור על שתי שנות השרות‪.‬‬
‫‪ ‬על המועמד לנצל לפחות ‪ ₪ 0,222‬עד ליום הגשת הבקשה למלגה‪ ,‬למעט מי ששרת שנה אחת בשרות לאומי‪/‬אזרחי‪ :‬מועמדים‬
‫אלה זכאים לסיוע החל משנה ב' אלא אם כן ניצלו את הפקדון לא למטרות לימודים‪.‬‬
‫‪ ‬אין לשלוח למשרדי הקרן פניות ללא כל האישורים הדרושים‪ .‬יש להקפיד לשלוח רק את המסמכים הדרושים‪.‬‬
‫‪ ‬אין צורך לצרף אישורים על מצב חשבון‪ ,‬חיובים בכרטיס אשראי וחובות למיניהם‪.‬‬
‫‪ ‬על מועמד אשר לומד באוניברסיטה הפתוחה להשתתף בלפחות ‪ 3‬קורסים בסמסטר א' ובלפחות ‪ 3‬קורסים בסמסטר ב' רק‬
‫במקרים אלה יכול מועמד להגיש בקשת סיוע‪.‬‬
‫חובה לצרף לפניה המסמכים הבאים‪:‬‬
‫ תעודת שחרור בה מצוין תאריך השחרור באופן ברור וכן משך השרות‪,‬או אישור על תקופת השרות הלאומי‪.‬‬‫ אישור לימודים הנושא תאריך שלאחר פתיחת שנה"ל‪.‬‬‫ מכתב הנמקה‪.‬‬‫ אישור על גובה שכר לימוד‪.‬‬‫ אישור על מספר שעות שבועיות שהמועמד לומד‪.‬‬‫ אישור על ניצול הפיקדון – רק אישור מהיחידה להכוונה לחיילים משוחררים יתקבל‪.‬‬‫ ‪ 3‬תלושי משכורת של כל הורה‪( .‬במידה ואחד מההורים עצמאי אישור שומה ממס הכנסה של שנת ‪ 0130‬בלבד‪ ,‬ולא אישור מרואה‬‫חשבון)‪.‬‬
‫ במידה ואחד ההורים אינו עובד יש לצרף אישור מביטוח לאומי על אי הכנסה או אבטלה‪.‬‬‫ ‪ 3‬תלושי משכורת אחרונים של המועמד‪.‬‬‫ אישור על שכירות או מעונות‪.‬‬‫ ספח תעודת זהות של ההורים‬‫ ספח תעודת זהות של המועמד‪.‬‬‫ במידה והמועמד משתתף בפר"ח חובה לצרף אישור על כך‪.‬‬‫ במידה ולמועמד הורים חולים‪ ,‬נכים‪ ,‬גרושים‪ ,‬הורה שנפטר‪ ,‬חובה לצרף מסמכים עדכניים המעידים על כך‪.‬‬‫במידה ויש נתק מוחלט מההורים חובה לצרף אישור מנוטריון בלבד‪( .‬לתשומת לבכם‪ :‬יש לצרף אישור נוטריוני רק במקרים‬‫נמצא בנתק מוחלט‬
‫שהמועמד‬
‫מהוריו‪ .‬מועמד שהוריו אינם מסייעים לו כלכלית מחויב בצירוף שלושה תלושי משכורת אחרונים של הוריו‪ .‬עליו‬
‫לציין אי תמיכה במכתב ההנמקה)‬
‫ניצול פיקדון‬
‫חייל משוחרר אשר ניצל לפחות ‪ ₪ 0,222‬מסך הפקדון עד ליום הגשת הבקשה‪ ,‬למעט מי ששרת שנה אחת בשרות לאומי‪/‬אזרחי‪ ,‬מועמדים אלה זכאים לסיוע‬
‫החל משנה ב' אלא אם כן ניצלו את הפקדון במלואו לא למטרות לימודים‪ :‬חתונה‪ ,‬פתיחת עסק או קניית דירה הוא זכאי לפנות לקרן‪.‬‬
‫יש להביא אישור על ניצול פיקדון רק מהאתר להכוונת חיילים משוחררים‪.‬‬
‫מועמד שלומד במוסד לימודים שאינו מוכר לצורך ניצול הפיקדון מחוייב לצרף אישור על כך ממוסד הלימודים והוא רשאי להגיש בקשה לסיוע הקרן‪ .‬ביה"ס‬
‫גבוהה לטכנולוגיה (מכון לב)‪ ,‬המכללה האקדמית להנדסה‪-‬ירושלים‪ ,‬האקדמיה למוסיקה‪ ,‬מכללת אמונה‪ ,‬מכללת ליפשיץ‪ ,‬מכללת דוד ילין‪ ,‬מכללה ירושלים‪,‬‬
‫מכללת אפרתה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫כתובת האתר להכוונת חיילים משוחררים היא ‪.www.hachvana.mod.gov.il/Default.asp :‬‬
‫תעודת שחרור‬
‫תעודת שחרור היא תעודה שבה מצוין תאריך השחרור‪ ,‬ומשך השרות וזאת על מנת לבדוק‪:‬‬
‫‪ .1‬האם המועמד משוחרר עד ‪ 1‬שנים מיום סיום שרות חובה‪( ,‬שזאת ההגדרה על פי חוק חיילים משוחררים)‪.‬‬
‫‪ ./‬משך השרות ע"מ לבחון את היקף המלגה שהמועמד זכאי לקבל‪.‬‬
‫מי ששרת פחות משנה אינו זכאי לסיוע הקרן‪.‬‬
‫כל תעודה שלא מצוין בה תאריך השחרור ואורך השירות אינה קבילה בקרן‪( .‬תעודת מילואים היא אינה תעודת שחרור)‬
‫מי ששרת בשרות לאומי‪/‬אזרחי במשך שנתיים חייב להגיש אישור על שתי שנות השרות‪ .‬יש לוודא כי תאריכי תחילת השרות וסיומו מצוינים ע"ג‬
‫האישור‪.‬‬
‫מועמד שאין בידיו תעודת שחרור יכול לפנות לקצין העיר לקבלת אישור על תקופת השרות‪ .‬משרתי שרות לאומי‪/‬אזרחי יכולים לפנות לעמותה בה שרתו‪.‬‬
‫אישור לימודים‬
‫‪ .1‬על אישור הלימודים להיות ברור‪ ,‬קריא והחשוב מכל שהתאריך ההנפקה יהיה לאחר פתיחת שנה"ל ‪.‬‬
‫‪ ./‬יש לוודא ששם המועמד רשום בבירור ע"ג אישור הלימודים‪.‬‬
‫‪ .3‬מערכת שעות ואישור על גובה שכר לימוד אינם אישורי לימודים‪ ,‬אלא אם כן מצוין מפורשות באישור שהמסמך מהווה אישור לימודים בפועל‪.‬‬
‫סיוע נוסף‬
‫סיוע של עד ל‪ ₪ 0,222 -‬מגורם אחר מאפשר הגשת בקשה למלגה‪ ,‬סיוע מעבר לסכום זה שולל את הזכאות‪.‬‬
‫אישורי הכנסה‬
‫‪ ‬המועמד עצמו חייב למלא את כל הפרטים לגבי הכנסות האב‪ ,‬האם‪ ,‬המועמד (במידה והוא נשוי בן‪/‬בת הזוג)‬
‫בכל הסעיפים‪ :‬שם‪ ,‬עיסוק‪ ,‬מקום עבודה ושכר ברוטו‪.‬‬
‫‪ ‬יש לצרף ‪ 5‬תלושי משכורת אחרונים כאשר הם ברורים וקריאים‪.‬‬
‫‪ ‬כאשר אחד ההורים אינו עובד (עקר‪/‬ת בית‪ ,‬מובטל‪/‬ת) יש לציין זאת ע"ג הטופס ויש לצרף אישור מביטוח על אי הכנסה או אבטלה‪.‬‬
‫‪ ‬אין לצרף אישור מרואה חשבון על הכנסות ההורים‪ .‬ניתן לצרף תלושי משכורת או אישור שומה לשנת המס ‪ 0130‬ממס ההכנסה בלבד‪.‬‬
‫(במידה ומדובר בבן קיבוץ יש לצרף הכנסה לנפש מהקיבוץ)‪ .‬במידה ולהורי המועמד אין עדיין אישור שומה לשנת ‪ /21/‬על המועמד לצרף‬
‫אישור שומה ‪ + /211‬אישור מרו"ח ובו יצויין כי טרם התקבל אישור שומה של שנת ‪ /21/‬ולציין את סכום ההכנסה השנתית אשר הוגש‬
‫בדו"ח הכנסות ל‪./21/ -‬‬
‫‪ ‬במידה והמועמד אינו נתמך כלכלית ע"י ההורים עליו לציין זאת במכתב ההנמקה‪ ,‬אך חובה לצרף תלושי משכורת של ההורים‪.‬‬
‫רק במצב שהמועמד בנתק מוחלט מההורים (ואינו גר בביתם באופן קבוע)‬
‫את תלושי המשכורת של המועמד בלב‬
‫ניתן להביא אישור מנוטריון על כך‪ .‬במקרים אלה יש לבקש‬
‫מיהו תושב מקום?‬
‫בכדי להגיש מועמדות למלגת קרן גרוס בתוכנית הסיוע "יישובי פריפריה" ו"בני המגזר ההתיישבותי הפריפריאלי" על המועמד עצמו לגור בישוב‬
‫לפחות חמש שנים‪ .‬המועמד מחויב לצרף אישור תושב וזאת על מנת לוודא שהמועמד עצמו גר בישוב לפחות ‪ 1‬שנים‪( .‬לא כולל תקופת השירות)‬
‫במידה והמועמד אינו תושב המקום לפחות חמש שנים‪ ,‬יש להעביר את פנייתו במהירות האפשרית למשרדי הקרן לתוכנית "מענה לפניות‬
‫אישיות"‪ .‬אין לחכות לסיום ההרשמה‪.‬‬
‫ניתן לבדוק אם המועמד הינו תושב מקום ע"י עיון באישור ניצול הפיקדון למשוחררים מצה"ל וכן ע"י עיון באישור שרות לאומי למשוחררי שרות‬
‫לאומי‪.‬‬
‫ באישורים אלה מצוין מקום מגוריו של המועמד בטרם שירותו הצבאי‪/‬לאומי‪ .‬מסמך זה יאפשר לכם לבדוק את מקום מגוריו טרם הגיוס ואם הוא‬‫אכן זכאי להיכלל בתכנית‬
‫כיצד יש להגיש את הטפסים לקרן‬
‫יש לסדר את המסמכים בסדר הנ"ל‪:‬‬
‫א‪.‬אישור הרכז על בדיקת טופס הפונה‪( .‬רצ"ב הטופס)‬
‫ב‪.‬תעודת שחרור‪.‬‬
‫ג‪ .‬אישור לימודים בתוקף‪.‬‬
‫ד‪ .‬מכתב הנמקה‪.‬‬
‫ה‪.‬יתר המסמכים‬
‫יש להדק את כל המסמכים יחד ‪.‬‬
‫יש להגיש את הטופס בצורה שבו פרטי המועמד מופיעים כעמוד ראשון וכל המסמכים שהודקו יחד מוכנסים לתוך הטופס‪.‬‬
‫יש לציין בראש הטופס את שם הישוב‪.‬‬
‫אין להכניס כל בקשה לתוך ניילון‪.‬‬
‫רצוי לשלוח את הטפסים בדואר רשום אך אין זה חובה‪.‬‬
‫יש לשלוח אחת לשבועיים את כל הפניות שכבר הוגשו אליכם בתנאי שהם הוגשו כראוי בצירוף כל האישורים הנדרשים‪ .‬החל‬
‫מחודש דצמבר יש לשלוח את הטפסים פעם בשבוע‪ .‬על מנת לאפשר טיפול זריז ויעיל בכל הפניות‪.‬‬
‫אישור בדיקת טופס מועמד למלגת קרן גרוס שנה"ל תשע"דשם הפונה‪:‬‬
‫________________________‬
‫בדקתי כי‪( :‬נא לסמן "וי" ליד כל סעיף מאושר)‬
‫____ א‪ .‬תאריך השחרור של המועמד הינו משרות חובה (ולא קבע) ולא עברו ‪ 1‬שנים מיום השחרור‬
‫משרות מחובה ביום הרישום באתר הקרן‪.‬‬
‫למלגה‪ ,‬למעט מי‬
‫____ ב‪ .‬יתרת הפיקדון‪ -‬על המועמד לנצל לפחות ‪ ₪ 0,222‬עד ליום הגשת הבקשה‬
‫ששרת שנה אחת בשרות לאומי‪/‬אזרחי זכאי לסיוע החל משנה ב' אלא אם כן ניצל את הפקדון במלואו לא‬
‫למטרות לימודים בשנה א'‪.‬‬
‫____ ג‪ .‬המועמד עצמו הינו תושב מקום‪( .‬גר בישוב למעלה מ ‪ 1‬שנים)‬
‫____ ד‪ .‬כל המסמכים הדרושים צורפו והם ברורים וקריאים‪:‬‬
‫‪ .1‬תעודת שחרור שבה מצוין תאריך השחרור ומשך השרות‪.‬‬
‫‪ ./‬אישור לימודים בתוקף נושא תאריך לאחר פתיחת שנה"ל‪.‬‬
‫‪ .3‬מכתב הנמקה‪.‬‬
‫ניתן לקבל אישור אחד שבו מצוינים שני הסעיפים‬
‫‪ .5‬אישור על גובה שכר לימוד‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור על מספר שעות שבועיות נלמדות‬
‫‪ .5‬אישור על ניצול הפיקדון‪( .‬מהאתר של היחידה להכוונת חיילים משוחררים בלבד!)‬
‫‪ .7‬אישורי הכנסות (תלושי משכורת‪ ,‬אישור שומה של שנת ‪ ,/21/‬אישורים רלוונטיים על אבטלה‪ ,‬נכות‪ ,‬זקנה‪,‬‬
‫קצבת שארים‪,‬‬
‫מזונות וכו')‬
‫ז‪ .‬מידע נוסף רלוונטי אודות הפונה‪:‬‬
‫_______________________________________________________________________‬
‫_______________________________________________________________________‬
‫_______________________________________________________________________‬
‫___‬
‫בדקתי את הטופס‪ .‬הטופס והוא מלא‪ ,‬חתום וצורפו כל המסמכים הרלוונטיים‪.‬‬
‫שם הרכז‪/‬ת‪________________________ :‬‬
‫חתימה‪_____________:‬‬
‫תאריך‪_________ :‬‬
‫שלום רב‪,‬‬
‫הנדון‪ :‬מקצועות ומוסדות לימוד מועדפים למלגות תשע"ד‬
‫מתוך מדיניות הקרן להיות רגישים לצורכי הרשויות המקומיות בפריפריה מאפשרת הקרן מידי‬
‫שנה לרשות המקומית להמליץ על מקצועות ומוסדות לימוד מועדפים שייזכו את המועמדים‬
‫תושבי הרשות בתוספת ניקוד‪ .‬במידה והנכם מעוניינים לנצל אפשרות זו אבקשכם להעביר‬
‫מכתב החתום בידי ראש העיר המצביע על העדפותיכם בתחומים אלה לא יאוחר‬
‫מיום ‪.12/11//213‬‬
‫תודה על שיתוף הפעולה‪.‬‬
‫בברכה‪,‬‬
‫נעמי פרוינד‬
‫מנכ"ל‬
‫דף עדכונים לאנשי הקשר‪.‬‬
‫למען הסדר הטוב‪ ,‬אבקש למלא את כל הפרטים המצ"ב‪:‬‬
‫שם ומשפחה‪_______________________________ :‬‬
‫ישוב‪_____________________________________ :‬‬
‫כתובת מלאה בעבודה‪__________________________________________:‬‬
‫מס' טלפון‪__________________________________ :‬‬
‫מס' טלפון הנייד‪______________________________ :‬‬
‫מס' פקס‪___________________________________:‬‬
‫‪__________________________________________________ :E-mail‬‬
‫כתובת פרטית‪______________________________________________ :‬‬
‫תאריך לידה‪________________________________ :‬‬
‫תודה על שיתוף הפעולה‬

Similar documents